ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Råneå  (läst 3317 gånger)

2015-10-12, 19:25
läst 3317 gånger

Utloggad Ulf H Larsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 339
 • Senast inloggad: 2020-08-22, 11:03
  • Visa profil
  • ulfhlars.se
Korrigering av Henning Larssons Släktbok

Hennings text under ana 1960 var obegriplig till jag insåg att han refererade till sonen Per Knutssons dödnotis (F:1 47)!
 
Henning har inte följt Per Knutsson anor längre än till fadern Knut Hansson som han antog varit lille Knut Hansson.
Bevis för detta finns år 1630 då en Knut Hansson tillhörande Per Svensons kompani är en av 29 från Luleå socken som dött detta år. Samma år finns Stor Knut Hansson i Rånbyn i en RoU längd. Det måste ha varit lille Knut Hansson från Rånbyn som angetts ha dött i Verder (bör nog varit Verden)
 
Henning antog att denne Knut Hanssons far varit lille Hans Jönsson vid Sundet men då denne var anfader till Hans Eriksson vid Sundet är det troligen Store Hans Jönsson som var denne Knut Hanssons far! Åter kommer om detta samt med mer information om Hennings och min agnatiske anfader Nils Jakobsson i Rånbyn.
 
Korrigerad text:
 
1960   Mmmfmfmfff Knut Hansson, Rånbyn.
I dödnotisen (F:1 nr 47)för Per Knutsson angavs föräldrarna vara Knut Jönsson och Brita Nilsdotter./UHL
Inget med namnet Knut Jönsson finns i Rånbyn på 1620-talet. Troligen skall uppställningen vara följande: Knut Jönsson = Knut, Hans Jönssons son. Knut Hansson är troligen den lill-Knut Hansson som omnämns 1625. Han omnämns senast i tiondelängden år 1629. Årer därpå skrivs han ut till knekt och dör 1630 i Tyskland.  Hans hemman tas över av hans änka Brita tills sonen Per kan ta vid år 1645.
Kända barn:
Per Knutsson, (ana nr 980).
 
1961 Mmmfmfmffm Brita Nilsdotter, får barn 1622, testamente i juli 1665.
Hustru Brita övertar lille Knut Hanssons hemman tills sonen Per är vuxen och tar över hemmanet år 1645.

2015-10-15, 15:51
Svar #1

Utloggad Ulf H Larsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 339
 • Senast inloggad: 2020-08-22, 11:03
  • Visa profil
  • ulfhlars.se
Nils Jakobsson nämnd i Rånbyn 1546-1595.
Min tidigaste kända agnatiske anfader Nils Jakobsson återfinns i ”Henning Larssons Släktbok” publicerad av undertecknad på min hemsida ulfhlars.se.
Henning uppgift är att Nils Jakobsson först är dokumenterad i mantalslängden 1546. Längden ifråga är en bågalängd som finns i landskapshandlingarna för Västerbotten 1546. Han har ju också uppgifter om hustrun Sigrid och sonen Jakob Nilsson som Nils Jakobsson och Sigrid får 1591. Nils Jakobssonär då cirka 70 år gammal medan hustru Sigrid måste ha varit mycket yngre.
Nils Joëlson har i ”Några av Rut Stoltz anor” mer information om Nils Jakobsson.  Han har läst och tolkat 1559 års påskalängd:
 Rånnöö (nr 17 här i längden), NIELS JÅPSSON
 Hjonelag: 1 par.
 Hushåll: 7 personer.
 Nattvardsberättigade: 3 (hjonelaget 3 personer).
 Minderåriga barn: 4.
 Kor: 4.
Tionde: av 9 skylar otröskat korn.
Joëlson har även läst uppbördslängden för Älvsborgs lösen 1571 .  
Nils Jakobsson egendom var; 1 lispund koppar, 4 kor, 1 2-årskviga, 6 får, 1 sto för 5 marker. Egendomen värderades till 58 marker 6 öre.  
Han erlade i skatt 5 marker 7 öre.
 
Nils Joëlson läste dock inte läst landskapshandlingarna för samtliga relevanta år (1539 - 1622). Det finns mer information att hämta ur landskapshandlingarna.
Nils Jakobsson har en son i bågalängderna för åren 1562-63 och år 1571.  
Efter 1571 finns inga bågalängder nedbrutna på individnivå men i tiondeländen året 1582 tillkommer en Olof Nilsson, hans namn står på två ställen efter båda anges 1 kanna. Fösta gången står han namn direkt under Nils Jakobsson för vilken inget mått anges. 1583 ger Nils Jakobsson ½ spann och Olof Nilsson 1 skyl. 1584 ger Nils Jakobsson ½ spann och Olof Nilsson 1½ skyl, namnet upprepas men inget mått ges. 1585 är Nils Jakobsson inte i längden men Olof Nilsson ger ½ skyl, två Jöns Nilsson finns i längden och ger 3 kannor respektive 3 skylar, den senare har redan tidigare funnits i längderna medan den förste är nytillkommen och kallas senare lille Jöns Nilsson.
1586 saknas Nils Jakobsson, lille Jöns Nilsson och Olof Nilsson ger vardera ½ skyl detta år.
1587 saknas Olof Nilsson men Nils Jakobsson är tillbaka och gav ½ skyl medan lille Jöns Nilsson gav 3 kannor.  
1588 gav Nils Jakobsson 1 skyl och lille Jöns Nilsson ½ skyl.
Nils Jakobsson finns sedan, med undantag av år 1592, i tiondelängderna till år 1595, år 1596 tar hustru Sigrid över. Hustru Sigrid står senast i tiondelängden år 1620,  
1621 tar sonen Jakob Nilsson över. Han var då cirka 30 år gammal, orsaken till att han inte övertog hemmanet tidigare från modern Sigrid är okänd.
 
Som Joëlson anger måste Sigrid vara Nils Jakobssons andra hustru, den första hustruns namn är okänt och lär så förbli.
Den första sonen bör vara född cirka 1547 och den andra cirka 1556, förutsatt att den senare inte var en återkommande son och att de är cirka 15 år då de först markeras i längden.
Olof Nilsson synes åren 1585-86 övertagit Nils Jakobssons hemman men är troligen död år 1587 då Nils Jakobsson återkommer i tiondelängden.
Olof Nilsson kan vara den son som föddes cirka år 1547.
Om lille Jöns Nilsson är son till Nils Jakobsson är svårare att visa. Om så kan han vara den son som föddes omkring år 1556. Lille Jöns Nilsson har ett eget hemman som ligger ”vid Sundet”. Han lämnar år 1617 över sitt hemman till Hans Jönsson som senare kallas lille Hans Jönsson vid Sundet. Denne var enligt RoU 1637 född år 1595.  
Hemmanet ägdes är 1701 av Hans Eriksson och låg vid Sundet. Hans Erikssons faster Ellas dödnotis (1696) anger som föräldrar Hans Jönsson och Karin Olofsdotter, uppgifter som bör ha lämnats av Hans Eriksson. Efter ett kort innehav av en Jöns Hansson så efterträder Hans Eriksson far Erik Hansson sin mor Karin Olofsdotter på hemmanet. Med Hans Eriksson dör denna släkt ut på manssidan då brodern Nils och sonen Erik tidigt försvinner ur kyrkböckerna. Hans Erikssons döttrar för släkten vidare, den äldre dottern Anna Hansdotter övertar hemmanet, hon är först gift med soldaten Johan Johansson Stadig och på äldre dagar omgift med Anders Persson Spegel från Prästholm. Den yngre dottern Karin Hansdotter gifter sig med Elias Olofsson i Mjöfjärden.  Karin får många barn av både könen medan Annas söner verkar alla vara dödfödda!
 
Mitt försök att finna andra manslinjer än min egen utgående från Nils Jakobsson har hittills kammat noll men Jakob Nilsson hade förutom sonen Erik även bröderna Jöns och Nils som kansk har ättlingar med obrutna manslinjer!
 
Är tacksom för information om sådana manslinjer innan jag möjligen tar tag i det själv!
 
Ulf

2015-11-10, 20:42
Svar #2

Utloggad Torbjörn Näs

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1849
 • Senast inloggad: 2020-09-20, 09:44
  • Visa profil
Lösa pigan Anna Lisa Eriksdotter född 1841-05-28 i Råneå? kommer från Överkalix 1863 [Råneå AIa:10c (1859-1869) sid 855] till Lars Henrik Jacobsson f.1839-02-23 i Vitån, Råneå.
Hon antecknas som hans concubin, de bli bosatta i Mattismyra och får minst 8 barn tillsammans. Anna Lisa avlider 1933-06-19 på ålderdomshemmet i Rånbyn.
[Råneå AIIa:15 (1929-1941) sid 866]
 
Har inte funnit Anna Lisa i födelseboken för Råneå, eller Överkalix. Någon som känner till hennes ursprung?

2015-11-11, 01:58
Svar #3

Utloggad Bertil Englund

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 577
 • Senast inloggad: 2017-10-22, 11:44
  • Visa profil
Torbjörn!
Törs nästan sätta en slant på att det är denna tjej, född 1840 28/5 (inte 1841 som hon fick vid flytten till Råneå)
Det verkar ha tagit en stund från utflytten 1861 till inflytten 1863
 
* Född Överkalix C:4 (1826-1844) Bild 54 / sid 98 (AID: v138892.b54.s98, NAD: SE/HLA/1010248)
** 1840 28/5
 
* Överkalix AIa:6 (1835-1845) Bild 205 / sid 197 (AID: v138869.b205.s197, NAD: SE/HLA/1010248)
** Talljärv
 
* Överkalix AIa:7 (1845-1852) Bild 174 / sid 163 (AID: v138870.b174.s163, NAD: SE/HLA/1010248)
** Talljärv
 
* Överkalix AIa:8 (1853-1860) Bild 210 / sid 201 (AID: v138871.b210.s201, NAD: SE/HLA/1010248)
** Talljärv
** Till Råneå 1861 17/10
 
* Överkalix B:2 (1861-1868) Bild 7 / sid 2 (AID: v138886.b7.s2, NAD: SE/HLA/1010248)
** Utfl 1861 17/10 till Råneå
 
Hittar inget i fl.boken förrän 1863.
* Råneå B:2 (1849-1888) Bild 37 (AID: v138773.b37, NAD: SE/HLA/1010165)
** Infl 1863 29/11 till s. 855, Här fått 1841 8/5 som födelsedatum
 
* Råneå AIa:10c (1859-1869) Bild 271 / sid 855 (AID: v138751.b271.s855, NAD: SE/HLA/1010165)
** Qvarnberg Granholm

2015-11-12, 14:23
Svar #4

Utloggad Torbjörn Näs

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1849
 • Senast inloggad: 2020-09-20, 09:44
  • Visa profil
Ahh, det är strålande
Stort tack

2015-11-30, 11:59
Svar #5

Utloggad Marita Fagerlund

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 186
 • Senast inloggad: 2019-12-05, 11:50
  • Visa profil
Någon som har lust att försöka hjälpa mig läsa en döds notis i Råneå F:1 (1693-1752) bild 60/ sid 56. Rörande Lars Persson högst upp på högra sidan? Jag kan inte läsa visa ord så jag får inte ihop sammanhanget riktigt.

2015-12-02, 21:09
Svar #6

Utloggad Greger Lindberg

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 51
 • Senast inloggad: 2017-07-25, 20:23
  • Visa profil
Avd Tro inte allt som finns på nätet!
 
Anders Sundqvist i Prästholm 7 el 8, född 1778 ska enl vad jag funnit på nätet vara son till Anders Jönsson i Prästholm. Det verkar stämma om man läser AIa:5 s 59. Där står fadern Anders Jönsson. Problemet är emellertid att det inte är hans far, utan hustruns avlidne makes, Jöns Andersson, far. Anders Sundqvist kommer från Piteå såväl enligt nästa HfL som enligt vigselnotisen AI:C4 s 40. Men någon Anders Sundqvist föds inte i Piteå 1778, eller för den delen 1777 eller 1779. Jag har inte fått någon av de sju Anders födda i Piteå att passa. Någon som vet?

2015-12-03, 13:58
Svar #7

Utloggad Elov Larsson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 549
 • Senast inloggad: 2020-09-21, 16:48
  • Visa profil
Marita,  
Det saknas inte lust och jag har försökt tyda Lars Pädersons dödsnotis, men går bet på stora delar. Det handlar i vart fall om en olycka och det var tydligen inte heller självklart att han skulle få begravas på kyrkogården. Detta skedde ändå, men utan ceremonier. Vad som egentligen hände har jag inte lyckats klara ut, men en Erik Hansson var också inblandad på något sätt.
Jag hade hoppats att någon bättre begåvad person skulle ta sig an uppgiften att transkribera texten, men då så inte skett meddelar jag det lilla jag kommit fram till. Då hålls ju tråden levande en tid till och kanske dyker det upp någon som nappar på uppgiften.  
 
Med vänlig hälsning  
Elov

2015-12-03, 22:14
Svar #8

Utloggad Marita Fagerlund

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 186
 • Senast inloggad: 2019-12-05, 11:50
  • Visa profil
Jag fick ett svar på ett annat håll men det saknas fortfarande lite. Men han dog av alkoholförgiftning om man översätter det till dagens språkbruk. Tydligen någon form av hets drickande eller tävlings drickande. Men Tack Elov! för ditt försök.

2015-12-19, 06:00
Svar #9

Utloggad Lars Drugge

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 135
 • Senast inloggad: 2020-09-15, 08:00
  • Visa profil
Jag lyckas inte hitta Dockas, Råneå i husförhörslängderna mellan 1929 och 1941.
Kan nå hjälpa mej med det?

2015-12-19, 09:23
Svar #10

Utloggad Bertil Englund

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 577
 • Senast inloggad: 2017-10-22, 11:44
  • Visa profil
Prova Överkalix
Överkalix AIIa:4b (1929-1939) Bild 1600 / sid 402 (AID: v193539.b1600.s402, NAD: SE/HLA/1010248)

2015-12-19, 09:56
Svar #11

Utloggad Lars Drugge

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 135
 • Senast inloggad: 2020-09-15, 08:00
  • Visa profil
Tack för infon, Bertil
Men jag tror tyvärr inte det är det Dokkas jag söker.
 
Det finns ett Dokkas just norr om Tallberg i Boden kommun som jag söker.
Sen finns det ett (Rikti-)Dokkas som ligger i Överkalix kommun.
Dom ligger egentligen inte så långt geografiskt från varandra men
på varsin sida om kommungränsen.
 
I Tallbergs Dokkas så bodde släkten Friman och det är dom jag söker.
 
I hfl:en Råneå AIIa:12 (1921-1929) Bild 2580 / sid 1690
så finns Frimans med där i Dokkas och en hänvisning till N.B. 306.
Det borde vara Nya Boken sidan 306 men det stämmer inte.
 
Jag hittar helt enkelt inte Tallberg och Dokkas i Nya Boken
vilket borde vara Råneå AIIa:13-17 (1929-1941).
 
Och efter vad jag vet så bodde de kvar i Dokkas från 1929  
och en tid framåt i alla fall.

2015-12-19, 10:05
Svar #12

Utloggad Bertil Englund

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 577
 • Senast inloggad: 2017-10-22, 11:44
  • Visa profil
Då blir det nog under Gunnarsbyn:
Gunnarsbyn AIIa:4 (1927-1937) Bild 380 / sid 307 (AID: v192524.b380.s307, NAD: SE/HLA/1010050)
 
Det blev fel sida jag petade på, skulle vart 306 visst.
 
 
(Meddelandet ändrat av beren 2015-12-19 10:08)

2015-12-19, 10:09
Svar #13

Utloggad Lars Drugge

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 135
 • Senast inloggad: 2020-09-15, 08:00
  • Visa profil
Där har vi den...tack tack
 
Konstigt..det står att Gunnarsbyns församling bildades 1962, så jag trodde inte att den skulle
finnas redan 1927.

2015-12-19, 10:28
Svar #14

Utloggad Bertil Englund

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 577
 • Senast inloggad: 2017-10-22, 11:44
  • Visa profil
Jo men Gunnarsbyn skall nog motsvara Råneå Övre som blev till 1927.
jag tror det är så dom tänkt.

2016-02-21, 06:22
Svar #15

Utloggad Lars Drugge

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 135
 • Senast inloggad: 2020-09-15, 08:00
  • Visa profil
Ytterligare oklarheter för mej vad beträffar Gunnarsbyn och Råneå
 
Jag har letat i födelseboken Råneå (BD) C:13 (1922-1935) för år 1930 efter födda i Överstbyn-Gunnarsbyn.  
Men jag kan inte hitta några, inte ens någon jag vet att är född 1930 i Överstbyn.
 
 
Det kan väl inte vara så att nativiteten var så låg där att ingen alls föddes det året?
Eller finns de bokförda någon annanstans?
 
Det står i boken att det är Råneå nedre, men var finns övre?
Och Gunnarsbyns födelsebok är bara mellan 1920-1925

2016-02-21, 08:50
Svar #16

Utloggad Östen Ek

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 615
 • Senast inloggad: 2016-11-18, 10:31
  • Visa profil
Födelseboken Gunnarsbyn C:2 sträcker sig från 1927-1946 och
är under sekretess  
 
https://sok.riksarkivet.se/?postid=Arkis+fea9e163-4d47-4ebd-9750-79421f932ea9&vo l=n&s=TARKIS08_Balder

2016-09-25, 13:25
Svar #17

Utloggad Lars Drugge

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 135
 • Senast inloggad: 2020-09-15, 08:00
  • Visa profil
Mer hjälp önskas, denna gång om Katarina Helena Karlsdotter f.Nils Joelsson anger i "Några av Johan Magnus Drugges avkomlingar" att Katarina Helena Karlsdotter f. 1824-05-01 i Ryssbält, Nederkalix är gift med Johan Magnus Drugge. Katarinas fader är enligt honom Carl Carlsson och modern Helena Larsdotter gifta 1817.Katarina Helena Karlsdotter finns inte i Råneå födelsebok i 1824, varken i april eller maj.
Katarina Helena finns det två stycken i födelseboken Nederkalix (BD) CI:4 (1817-1840). En Catharina Helena (Karlsdotter) är född 1:a Maj och en Catharina Helena (Larsdotter) är född 15:e maj, båda i Ryssbält. Någon Katarina Helena född 1824-04-01 finns inte.


Följer man paret Johan Magnus och Katarina Helana i husförhörslängderna från 1906 då Katarina dör och bakåt till giftermålet med Johan Magnus 1847 så verkar det stämma. Katarinas födelsedatum anges däremot ofta till 1824-04-01. I  vigselboken står det inget om var Katarina härstammar från.
I husförhörslängden för tiden för vigseln (Råneå (BD) AIa:8a (1838-1848) Bild 478 / Sida 466) står det att Katarina kommer från "124" (inget om Nederkalix) och på sidan 124 i samma bok (Långsel) finns hon inte med.


Om man däremot börjar från Katarinas födsel 1824 och följer henne i husförhörslängderna framåt så visar det sig att hon står som syster till sin äldre bror Carl Carlsson f. 1821 i Nederkalix (BD) AI:7c (1849-1859) Bild 65 / Sida 567. Där flyttar hon till sidan 223 i samma bok. Och på  sidan 223 är hon gift 1849-01-20 med Abraham Jacobsson i Korpikån.


Och det här går inte ihop. Vad är det som blir fel?

2016-09-25, 16:45
Svar #18

Utloggad Conny Ljungberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 280
 • Senast inloggad: 2020-09-15, 12:04
  • Visa profil
Hej Lars.
Katarina Helena kommer från sid 127, Råneå AIa:8a. Där finns hon med föräldrar och syskon, född 18240104 i Nederkalix.
Mvh Conny

2016-09-25, 21:15
Svar #19

Utloggad Lars Drugge

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 135
 • Senast inloggad: 2020-09-15, 08:00
  • Visa profil
Så är det denna Catharina Helena Karlsdotter som är gift med Johan Magnus Drugge?
Varför finns hon inte i Nederkalix födelsebok?


Rättelse:
Hon är född i januari inte i april
Det är skillnad på 18240104 och 18240401. Jag borde väl ha lärt mej det vid det här laget.

2016-10-10, 11:08
Svar #20

Utloggad Lars Drugge

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 135
 • Senast inloggad: 2020-09-15, 08:00
  • Visa profil
Jag har försökt att följa mina anor soldaten Lars Glad och hans hustru Carin Larsdotter från Högsön, båda födda 1733 (enligt Råneå A1a: 4 (Hfl 1770-1807) s140) och föräldrar till Lars Rånman f. 1772 (Råneå C: 3 (FoD 1768-1795) s26).


När jag kommer till Råneå (BD) AIa:3 (1745-1766) Bild 59 / Sida 54 så finns en Lars Glad med hustru Carin där.
De båda har noteringar (datum) under varje år 1745 till 1750.
Då tolkar jag det som att de varit gifta under hela den perioden.
Är det korrekt tolkning?


Men...
Om de var födda 1733 var de 1bara 12-13 år och knappast möjligt att de är gifta med varandra så unga.
Har jag följt fel par?
Var finns i så fall det rätta paret Glad-Larsdotter?
2016-10-10, 15:26
Svar #21

Utloggad Kenneth Holgersson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 574
 • Senast inloggad: 2020-09-21, 15:43
  • Visa profil


Lars
I Råneå AIa:4 sid 140 tycker jag att det står Lars Olofsson Glad 1733


I Råneå C:1 sid 112
Så får en Olof Nilsson i Prästholm en son Lars.


1723 12 15 gifter sig en Lars Glad i Högsön med Karin Gunnarsdotter
Råneå C:1 sid 131


Glad verkar vara ett soldatnamn i Högsön.


Har en Erik Larsson Glad, som dör 1701, han har visserligen en son Lars, men med namnet Rånnerstedt
och är klockare i Råneå.
Med vänlig hälsning
Kenneth


ps
Lars olofsson Snabb (Glad) i husförhöret AI:4 sid 140
Gifter sig 1763-04-17 med Änkan hustru Karin Larsdotter Rehn
Råneå EI:1 sid 47
Får sonen Olof 1763-09-09 I Hwitåsen
Råneå C:2 sid 178
DS.

2016-10-11, 01:28
Svar #22

Utloggad Sven-Ove Westberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 223
 • Senast inloggad: 2020-03-31, 21:03
  • Visa profil
Det föds två Lars 1772 i Högsön en son till Lars Glad och hans hustru Carin Larsdotter.
Gunnar Rånman och Sara Jönsdotter får en son Lars 177205 (ref1, ref3)
Gunnars föräldrar är Lars Davidsson Glad och Karin Gunnarsdotter. (ref2)

Lars Olofsson Snabb Glad och Karin är det par du refererar till som föräldrar tll Lars Rånman. (ref2)
Olof Nilsson och Karin Larsdotter i Vitå får en son Lars 1733 (ref4)


Ref1 Råneå C:3 (1768-1795) Bild 27 / sid 24 (AID: v138778.b27.s24, NAD: SE/HLA/1010165)
Ref 2 Råneå DII:1 (1768-1789) Bild 840 / sid 79 (AID: v397070.b840.s79, NAD: SE/HLA/1010165)
Ref 3 Råneå AIa:4 (1770-1807) Bild 78 / sid 146 (AID: v138739.b78.s146, NAD: SE/HLA/1010165)
Ref 4 Råneå C:1 (1693-1733) Bild 116 / sid 112 (AID: v138776.b116.s112, NAD: SE/HLA/1010165)

2016-10-11, 08:07
Svar #23

Utloggad Lars Drugge

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 135
 • Senast inloggad: 2020-09-15, 08:00
  • Visa profil
Tack för inputen...jag ska rota i detta


Det är lite rörigt med de olika namnen Glad, Snabb, Olofsson, Rånman
För att inte tala om problemen att läsa skriften som prästen vid denna tid skrev

2016-10-11, 14:05
Svar #24

Utloggad Lars Drugge

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 135
 • Senast inloggad: 2020-09-15, 08:00
  • Visa profil
Förresten, var ligger Hvitåsen? Okänd för mej.

2017-02-22, 22:36
Svar #25

Utloggad Peter Söderberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 110
 • Senast inloggad: 2020-04-21, 21:54
  • Visa profil
Hej,


Undrar om någon kan tolka texten på sidan: Råneå (BD) C:4 (1796-1819) Bild 152 / sid 148
Den 22 januari 1810 gifter sig en Stare med en Cajsa Lisa men jag kan inte läsa vad hennes far heter. Undrar även om någon funnit hennes födelse, hon skall tydligen vara född den 27 jan 1789 i Råneå men hittar inte henne i födelseböckerna.


MVH Peter

2017-02-24, 21:49
Svar #26

Utloggad Kenneth Holgersson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 574
 • Senast inloggad: 2020-09-21, 15:43
  • Visa profil


min tolkning
Vigdes soldaten Stare i Degersel  med Johan Henrikssons  i Grundträsk dotter


Råneå AIa:5 sid 258
Johan Stare f.17840224
Cajsa Lisa Johansdotter f. 1789 mod. Barbro Johansdotter  f.1742-10-12


kan vara den Stare du söker
vänligen
Kenneth

Kolla Råneå AIa:5 sid 259
där hittar du även modern
ds


2017-02-25, 00:21
Svar #27

Utloggad Peter Söderberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 110
 • Senast inloggad: 2020-04-21, 21:54
  • Visa profil
Tack Kenneth,


Jag hade tolkat det som Jan Stare med Jan Hendens...någonting men nu när du skriver Johan Henriksson så borde ju det även vara Johan framför Stare..och då stämmer det ju bättre.

Vad menar du med modern på sid 259..förstår inte vems moder jag hittar där?


Sen hittar jag Cajsa Lisa på :Råneå (BD) AIa:4 (1770-1807) Bild 19 / sid 24 men där är det många kråkfötter. Hon står som född 1789 men jag kan inte läsa vad som står framför hennes namn...kan inte heller läsa så mycket av det andra heller...men misstänker att man där kan läsa ut hennes föräldrars namn mm. Någon som kan översätta sidan för mig?


MVH Peter

2017-02-25, 16:33
Svar #28

Utloggad Kenneth Holgersson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 574
 • Senast inloggad: 2020-09-21, 15:43
  • Visa profil

Peter
det står hustru
om du går till AI:4 sid 24
där finns Caisa Lisa dödd 1789/90
men hon står som brorsdotter?
Kenneth


2017-02-25, 17:00
Svar #29

Utloggad Peter Söderberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 110
 • Senast inloggad: 2020-04-21, 21:54
  • Visa profil
Hej igen och ursäkta om jag inte förstår.


Sid 259 - vad menar du med hustru där..hur är hon släkt? Du skrev ngt om moder också tidigare men jag förstår inte.
Sid 24: brorsdotter..hmm..och vem är hennes far då..finns han någonstans i böckerna?


MVH Peter


2017-02-26, 15:16
Svar #30

Utloggad Kenneth Holgersson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 574
 • Senast inloggad: 2020-09-21, 15:43
  • Visa profil

Avsk Johan Stare 1784-02-24
hustru Caisa  Lisa Johansdotter1789 (27/1) troligt födelsedatum ej i födelsebok
moder Barbro Johansdotter 1742-10-12 (Råneå C:2 sid 33)
dotter Maja Caisa Johansdotter1812-04-30 Råneå C:4 sid 92
Där kan man se att Johan (Jan) Henriksson med hustru i Grundträsk är dopvittnen


1784-02-24 föds en Johannes i Degerselet far Pär Persson
                                                                    mor Barbro Zelberg
kan vara Johan Stares föräldrar.
Cajsa Lisa Johansdotter 1789
torde väl vara en dotter till Johan Henriksson
vars far är Henrik  Bertilsson som dör 1790-04-12 i Grundträsk
        mor Karin.


hoppas det blev klarare
Kenneth

2017-02-26, 20:53
Svar #31

Utloggad Peter Söderberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 110
 • Senast inloggad: 2020-04-21, 21:54
  • Visa profil
Hej och tack Kenneth.


Tror det blev klarare..får sitta ner en stund och reda ut detta men det ser bra ut.


Stort tack.


MVH Peter

2018-09-05, 15:20
Svar #32

Utloggad Constantinus Lindfors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1639
 • Senast inloggad: 2020-09-21, 23:51
  • Visa profil
För kännedom: Catharina Rockstadia (född 29/1 1708) från Råneå sn dog 19/7 1794 i Vasa i en ålder av 86 år och 7 månader. Detta kände forskaren Ingeborg Dyhr Sylvin inte till när hon år 1962 lät författa sin artikel till tidskriften Genos (sida 71).

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9066585

https://www.genealogia.fi/genos-old/33/33_71.htmAnnonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna