ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Spelnäs, södra hälften  (läst 634 gånger)

2017-06-06, 19:35
läst 634 gånger

Utloggad Marcus Boman

  • Anbytare ****
  • Antal inlägg: 990
  • Senast inloggad: 2019-12-02, 20:41
    • Visa profil
Spelnäs, södra hälften

Fryksdals härads dombok 1651vt14
Fasta för Elof Persson i Spelnäs på 1/3 av 1/2 Spelnäs. Han har:
1/ köpt av sin hustrus syster Gyri Jönsdotter i Björserud hennes arvslott för 20 d smt,
2/ köpt av Kerstin Jönsdotter i Ulvsby hennes arvslott för 20 d smt,
3/ tillbytt sig av Ingiel Jönsdotter i Ulvsby hennes arvslott för sin arvslott i Ulvsby och fått mellangift 4 rd,
4/ köpt av Björn Jönsson i Borgeby 1/3 av hans arvslott för 9 rd,
5/ äger sin hustrus arvslott.
(Almqvist s. 161, AID: v66187.b107.s103)

Fryksdals härads dombok 1651vt26
Lars Jönsson i Spelnästorp har sålt sitt torp till systersonen Jöns Elofsson i Svartserud för 46 rd.
Bryngel Israelsson i Spelnäs, som är brorson till Lars, anses berättigad att lösa större del än Jöns, och eftersom torpet inte tål mer än en åbo, får Bryngel lösa hela.
Han lämnar nu Jöns Elofsson hans utlagda pengar, varjämte Lars skall ha ytterligare 4 rd.
(Almqvist sid. 162, AID: v66187.b109.s105)

Fryksdals härads dombok 1651vt31
Fasta för Per Jönsson i Spelnäs på 1/3 av 1/2 Spelnäs. Han har:
1/ köpt av sin broder Jon Jönsson i Tjustersby hans del för 40 d smt,
2/ köpt av Johan Björnsson i Borgeby 1/3 av hans arvslott för 9 rd,
3/ ärvt en del.
(Almqvist s. 162, AID: v66187.b110.s106)

Fryksdals härads dombok 1654ht15
Mellan Nils, Jöns och Sven Perssöners arvingar i Ulvsby sker avräkning.
De tre ägde 1/2 hemmanet, el. 175 rd.
Nils löste en halv 1/6 från Jöns, varpå 14 rd 28 öre smt kom på dem var.
Nils, Jöns och Sven ärvde 1/4 var av det övriga, el. 36 rd 22 öre smt vardera, och Nils bytte till sig Elofs 1/4 för sin hustrus jord i Spelnäs.
När de överenskommit att äga 1/3 var, blev Nils fordran på Jöns 7 rd 14 öre smt och på Sven 21 rd 42 öre smt.
Av Svens skuld återstår 2 rd 18 öre smt, vilka pengar Jöns Svensson nu betalar till Per Nilsson och Måns Nilsson.
(Almqvist s. 181, AID: v66187.b148.s145)

Fryksdals härad 1657ht5
Fasta för Per Elofsson i Spelnäs på 1/12 ib.
Han har köpt av sina bröder Anders Elofsson i Röberg och Måns Elofsson i Gettjärn deras lotter för 20 rd till dem var och har själv ärvt efter föräldrarna Elof Persson och Börit Jönsdotter.
(Almqvist s. 204, AID: v66187.b196.s193-v66187.b197.s194)

Fryksdals härads dombok 1662vt7
Bryngel Israelsson i Spelnästorp har 1661 köpt torpet av Jöns Elofsson i Svartserud för 46 rd, vilken själv köpt det av Lars Jönsson i Spelnästorp.
Denne hade avtal med ägarna till södra hälften i Spelnäs Elof, Per och Jöns, på vars mark torpet upptagits, om sambruk i skogen.
Hustrun Karin i Spelnäs och hennes son Bonde Jönsson, som äger en del i södra 1/2 Spelnäs, har vid hennes son Bryngels gästabud försäkrat Bryngel Israelsson, att hon och barnen ej kommer att klandra hans förvärv.
(Almqvist s. 219, AID: v66188.b36.s31)

Fryksdals härads dombok 1662ht52 (Uppbjudes 1. gången)
Spelnästorp av Bryngel Israelsson.
(Almqvist s. 224, AID: v66188.b44.s39)

Fryksdals härads dombok 1663ht17
Bryngel Israelsson äger Spelnästorp enligt domslut 1651 (vt nr 26) 1661 2/11 och 1662 (vt nr 7).
Karin Olofsdotters barn Bonde, Bryngel och Per Jönssöner och mågarna Per Ivarsson i Spelnäs och Halvard Torbjörnsson i Tosseberg samt Erik, Per och Lars Larsson i Spelnäs och Nils Jönsson i Filipstad försöker nu att återfå hälften av torpet, men rätten erkänner Bryngels äganderätt.
(Almqvist s. 229, AID: v66188.b54.s49)

Fryksdals härads dombok 1664vt55
Per Ivarsson i Spelnäs och Per Jönsson i Brårud har på egna och syskonens Bryngel, Nils, Bonde och Abbelona Jönsbarns vägnar förlikts med Bryngel Israelsson i Spelnästorp beträffande bördsrätten till 1/2 Spelnästorp, att de aldrig skall klandra tidigare överenskommelse därom.
(Almqvist s. 235, AID: v66188.b66.s61)

Fryksdals härads dombok 1664ht35
Bryngel Israelsson i Spelnästorp visar:
1/ med utslag vid 1651 vt (nr 26) att han löst torpet från Jöns Elofsson i Svartserud och Lars Jönsson i Spelnästorp för 46 rd till Jöns och 4 rd till Lars,
2/ att han dels av samme Jöns, dels av Elof, Per och Jöns på 1/2 Spelnäs köpt rätt till skogshävd,
3/ att han 1661 löst från Karin Olofsdotter och hennes söner Bryngel och Bonde i Spelnäs deras fordran på torpet för 7 rd,
4/ med utslag vid förra tinget (nr 55), att han löst av Bryngel, Nils, Per, Bonde, Ingiel och Abbelona Jönsbarn deras bördsrätt för 14 rd,
5/ att han dels överlåter åt Per Elofsson i Spelnäs och Jöns Elofsson i Svartserud sin hustrus lösen i 1/6, fastän de ej är berättigade till mer än 1/5 i Spelnäs, dels låter Erik Persson köpa hans hustrus del i Spelnäs, allt för deras bördsrätt i torpet,
6/ att han sålt sin jord i Ingersby till Mats Israelsson och Bonde Bengtsson i Ingersby och fått i gengäld deras hustrurs Kerstin och Ingeborg Persdöttrars bördsrätt i Spelnästorp,
7/ att Per Persson i Högforsen, Marit Persdotter i Spelnäs och Britta Persdotter i Myringbyn avstått sin bördsrätt utan ersättning,
8/ att han ärvt genom sin hustru Ingiel Persdotter.
Bryngel äger nu hela Spelnästorp med undantag av vad Olof Elofsson i Bjälverud har rätt till.
(Almqvist s. 239, AID: v66188.b72.s67-v66188.b73.s68)

Fryksdals härads dombok 1688ht82 (Uppbjudes 1. gången)
1/6 i Spelnäs.
Dels har hustrun Karin Olofsdotter ib löst av Björn Jönsson i Borgeby för 9 rd och av Lars Jönsson i Spelnäs för 40 rd,
dels har hennes barn Bryngel, Nils, Per, Bonde, Abbelona och Ingiel Jönsbarn ärvt en del.
(Almqvist s. 449, AID: v66190.b226.s222)

Almqvist=Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602-1700, Gunnar Almqvist, 1987Tankegångar:

1 En Jöns kan ha ägt 1/2 Spelnäs (södra delen)
2 Spelnästorp blev upptaget på just denna (södra) del
3 Jöns kan ha haft (minst) fem söner (Björn, Jon, Jöns, Lars, Per) och fyra döttrar (Börit, Gyri, Ingiel, Kerstin) (dvs. en brorslott kan ha varit 1/7 av 1/2 [40 daler silvermynt?] och en systerlott 1/14 av 1/2 [20 daler silvermynt?])
4 Elof Persson med hustru Börit Jönsdotter samlar ihop 1/3 av 1/2 (=fyra systerlotter och en tredjedels brorslott?) (1651vt14)
5 Per Jönsson med hustru samlar ihop 1/3 av 1/2 (=två brorslotter och en tredjedels brorslott?) (1651vt31)
6 Jöns Jönsson med hustru Karin Olofsdotter samlar ihop 1/3 av 1/2 (=två brorslotter och en tredjedels brorslott?) (1688ht82)
7 Det står visserligen att Bryngel Israelsson i Spelnästorp var brorson till Lars Jönsson i Spelnästorp men frågan är om det inte var Bryngels hustru Ingiel Persdotter som var brorsdotter till Lars Jönsson. Bryngel har eget arv i Östra Ingersby. Det är hustrun och hennes förmodade syskon som har arv i Spelnäs/Spelnästorp. Syskonens förmodade far: Per Jönsson.
8 Björn Jönsson i (Södra) Borgeby eller förmodade sonen Johan Björnsson fick inalles 27 riksdaler för lotten. 27 riksdaler kan i början av 1600-talet ha haft värdet 40,5 daler silvermynt (1 riksdaler = 1,5 daler silvermynt).
9 Lars Jönsson fick 40 riksdaler enligt målet från år 1688. Borde det ha stått 40 daler silvermynt här?
10 Var det Nils Persson i Ulvsby som var gift med Ingiel Jönsdotter?

Var god kontrollera uppgifterna på egen hand.

2017-06-06, 22:50
Svar #1

Utloggad Marcus Boman

  • Anbytare ****
  • Antal inlägg: 990
  • Senast inloggad: 2019-12-02, 20:41
    • Visa profil
Enligt sidor på nätet så finns en Israel Jönsson i Östra Ingersby och/eller Spelnäs(torp). Denne sägs vara far till Bryngel Israelsson i Spelnästorp. Bryngels hustru Ingiel/Ingegerd Persdotter sägs vara dotter till Per Jönsson i Spelnäs. Israel och Per sägs vara bröder. Alltså ett kusingifte. Jag tror inte att ett kusingifte var tillåtet under 1600-talet men jag kan ha fel.

Jag tror, med betoning på tror, att det aldrig funnits någon Israel Jönsson i Spelnäs(torp). En Israel (utan känt patronymikon) finns i Östra Ingersby. Änkan NN gifter om sig med en Bengt (i landskapshandlingarna under 1620-talet finns en soldat Bengt Jonsson [Jönsson?] i Östra Ingersby, se bl.a. 1624:14, Bildid: A0051215_00248). Sonen Bryngel Israelsson och två av hans bröders hustrur (alla Persdöttrar) hade däremot arv i Spelnäs.

Enklaste förklaringen, enligt mig just nu i alla fall, för att undvika kusingifte, är att inte associera Israel i Östra Ingersby med Spelnäs.

Tillägg: I rullor 1623:3 (Bildid: A0053014_00032): Bengt Jönsson i Ingersby, Sunne

 

AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna