ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Loos  (läst 298 gånger)

2017-04-21, 21:05
läst 298 gånger

Utloggad Magnus Lindskog

  • Anbytare *****
  • Antal inlägg: 1720
  • Senast inloggad: 2019-12-08, 18:13
  • Magnus Lindskog (Kvm)
    • Visa profil

"Anno 1701 den 10 Julii hölts Consistorium /.../
1:o. Lieutenanten Philipp Corneliusson Loos fuller medh sin hustru upkallad, men comparerade intet efter 2:ne citationer /.../"


"Anno 1701 d 17 Julii hölts Consistorium /.../
2:o. Lieutenanten Philip Cornelisson och dhes hustru Margreta Andersdotter upkom och tilltaltes för dhet dhe sehnast intet kommo tillstedes och skulle swahrat något otidigt då dhe blef:wo näst tri förrige gången upkallade: förklahrandes Lieutenanten sine ordh så, att emedan han hade wacht på Skeppet Fågel Phoenix kunde han intet komma upp i Consistorium förr än han hade antingen Hr Amm. Rosenfelts eller H. Justitiariens tillåtelse dhertill.
Conistorium efterfrågade dheras wijgzelbref, hwilket upwijstes, äfwen en som tilförene d. 27 Julij 1700.
1. frågades hwarföre dhe låtit för sig lysa och wigas uti reformirte kyrkian i Amsterdam, helst dhe medh åthskillige attester bewijst, dhet dhe hållit sig till Lutherske kyrkian och församblingen dersammastädes? Dhe swarade att sådant skedt 1. ty hon war medh sin förre man i dhen kyrkian wijgd. 2. Skedde det för dheras fattigdomb skull, och att dhet kåstar mehr pgr uthi Lutherske än dhen Reformirta kyrkian att låta wjga sigh.
2. Frågas huru dhe kommit till att wijgas, alldenstund dhet här i Consistorium i förledit åhr upwijste bref, synes wara icke uthan ordsak suspect, hälst emedan emellan dhet förste och sidste hon skall fått ifrån sin förre man, dhet förre, från Hamborg och dhet sehnare från Dohnau strömmen, har elliest några dagar warit /.../"

Källa: Amiralitetskonsistoriets i Karlskrona arkiv, Protokoll, SE/LLA/13552/A/3 (1701-1706), bildid: C0074116_00025; C0074116_00026; C0074116_00027


Se även: https://www.adelsvapen.com/genealogi/Loos_nr_1454

 

AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna