ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Äldre inlägg (arkiv) till 2003-11-05  (läst 3411 gånger)

2003-10-03, 19:51
läst 3411 gånger

Utloggad Sture Torikka

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 732
 • Senast inloggad: 2015-10-05, 17:40
  • Visa profil
God kväll i stugorna,
 
följande är lite information jag dokumenterat om soldatroten nr 61 Lorf i Alkkula by:
 
Soldatroten inrättad 1695. Avträdd genom freden till Ryssland år 1809. Indragen år 1810.
Namnet ändrat år 1757 från Lorf till Häger. Det äldre namnet Lorf har skrivits bl a Lurf och Lårf. Måhända betydelsen av ordet ”lurf” återfinns i ”lurvig” eller liknande?
 
Torpet Lorf beläget i Alkkula by intill Anund Torpis gård, 6 mil från Nedertorneå. Pörtet merändels nytt, boden sammaledes, fähuset försvarligt, men ladan bör med tvenne varv undertimras, kåtan gammal och oduglig.  
Pörtet värderades till 130:-, boden 36:-, fähuset 25:-, ladan 15:- och kåtan 4:-, sammanlagt 210:-. Kållandet inberäknat, som dem (rotehållarna) antyddes genast upptaga och färdiggöra samt soldat tillställa. Äng omtalas också (soldattorpssyn 18 september 1767).
 
Jag har av olika skäl inte plöjt så djupt i dokumenterandet av dessa två knektar, Lars Larsson Lorf och Nils Andersson Lorf. Likaväl har jag inte ännu säkert identifierat någon av dem.
En fråga: på vilken grund och med vilka fakta stöder du dig (eller är det Öhgren?) på att Nils Andersson Lorf var son till korpralen nr 63 Anders Andersson Frisk? Dock är det en intressant tes, eftersom jag funderat i samma banor själv. Anders Frisk var ju uppenbarligen ifrån samt blev sedermera en tid husbonde å Kauppi hemman i Alkkula by, vilket var ett av Lorfens rotehemman. Jag har dock inte kunnat belägga denna tes, därav mitt intresse. Men min egen tes spricker om Nils Andersson var född 1705, vilket gör det svårt att få till Anders Andersson Frisk såsom hans fader, eftersom denne var född 1689. Då har jag tidigare funderat över om det kan ha varit den sistnämndes fader, korpralen Anders Hansson Frisk som kan ha varit fader till både Anders Andersson som Nils Andersson, men denne korpral avlider i fält 1701.
 
Vem var Anders Olofsson Frisk, gift med Margeta?
 
F.ö. så har vi en del olika datum: Jag har Nils Andersson såsom född 1705, ej 1716, samt Anders Andersson Frisk död 1774, ej 1777.
 
 
Lorfens tionde indelta soldat: åren 1720-1728
Lars Larsson Lorf        (Lorf – Pirttijärvi – Mukkavaara – Lorf)
f. 1698  levde 1761 i Alkkula
Från, troligen Alkkula by.
  Lejd i januari 1720 till denna rotes soldat. Vid sin första mönstring åtta och ett halvt år senare godkändes han inte: Är ursinnig efter intygan. Kan icke gillas (GMR 18 juli 1728).
  30 år gammal (1728).
  Som soldat bosatt i Alkkula by - hustru Brita Lorf mantalsskriven där 1726-1728; avskedade soldaten Lars Lorf i Alkkula år 1731 - och därefter till 1732 då han grundade nybygget Mukkavaara i Mukkajärvi, vilket denna tid benämndes Pirttijärvi. Omkring 1740-1741 övergav han sitt nybygge och flyttade tillbaka till Alkkula. Nybygget övertogs 1741 av förre soldaten nr 70 Olof Ersson Flink.
  Har ej än klurat ut vart paret försvinner efter 1761.
  Gift omkring 1723 med Brita Persdotter  levde 1761.
 
 
Den elfte soldaten på rotan: åren 1729-1744
Nils Andersson Lorf        (Lorf – Kurajärvi – Lorf)
f. i februari 1705  d. 7 augusti 1786 i Niemis av hetsig feber
Från, troligen Alkkula eller Niemis.
  Lejd 13 februari 1729; är frisk och gillas (GMR 14 juli 1735).
  Senhösten 1739, då Nils Lorf med flera kommenderades till Finland och det förväntade kriget mot ryssarna (Hattarnas krig 1741-1743), noterades om honom följande: Kronans (mundering) riktigt, ränseln medelmåttig. Rotan givit två par kängskor, två par strumpor, två skjortor, två halsdukar samt en nattmössa (MR 29 november 1739). Återkom hem tre år senare.
  Har fel på ena ögat och är annars oduglig. Kasseras. Rotan vakant (MR 9 oktober 1744).
  30 år gammal (1735), 34 år (1739), 39 år (1744), 70 ½ gl (sic! Dödbok 1786. Är häri uppgiven minst 10 år för ung!). I Hietaniemi husförhörslängd uppgiven född år 1706.
  Som soldat bosatt i Alkkula by. Enligt mantalsskrivningen företräddes familjen av hustru Karin 1731-1737 och soldat Nils Lorfs hustru i Alkkula 1734-1739 samt avskedade soldaten Nils Lorf i Alkkula 1745. År 1748 anlade han Kurajärvi nybygge i Kurajärvi, nuvarande nr 1 Keskitalo. Under 1770-talets första år lämnade han detta och flyttade till Niemis by.
  Gift 1:a omkring 1730 med Karin (Kaisa) Danielsdotter, troligen från Potila i västra Kainuunkylä (nuvarande Vitsaniemi).
  Gift 2:a 14 juli 1769 med Anna Nilsdotter från Matarinki  f. 1735  d. 1796. Hon utflyttade från Niemis 1787 till sin hemby Matarinki, där hon framlevde som inhyseshjon till sin död.
 
 
Den enligt dina rön förmodade fadern till Nils Andersson Lorf:
 
Anders Andersson Frisk     (Kauppi – Modig – Rolig – Frisk – Anna)
f. 1689  d. 31 mars 1774 i Varttosaari av svullnad
Från Kauppi hemman i Alkkula by och son till korpralen Anders Hansson Frisk.
  Lejd 1713 till roten nr 62 Modig i Niemis. Kommenderad på Stockholms galejor 1713. I juni detta år fanns han kommenderad på Vaxholms kastell (MR i Vaxholm 4 juni 1713). Korpral i januari 1720.
  Förflyttad i januari 1720 till korpralsrotan nr 74 Rolig i Armassaari. Därfifrån förflyttad i november 1724 till den andra korpralsrotan nr 63 Frisk.
  Korpralen ofärdig uti vänstra axelbenet och styv på högra tummen, får avsked (GMR 14 juli 1735). Hade då 22 tjänsteår.
20 år gammal (1713), 23 år (1715), 30 år (1719), 46 år (1735), 80 år 4 månader gl (1774).
  Kan läsa (1715). Bonde (1735).
  Husbonde å hemmanet nr 4 Anna eller Tiiperi i Varttosaari, Niemis by, från omkring 1717, där han också synes ha varit bosatt. Hustru Sofia Modig förestår hemmanet 1717-1720 under mannens tjänstetid samt igen år 1726 (hustru Sofia Jönsdotter). Anders Frisk skattar 1720-1722 för Kauppi hemman i Alkkula by. Hustru Sofia Rolig skriven i Niemis 1722. Anders Frisk var under en lång följd av år även nämndeman.
  Gift omkring 1714 med Sofia Jönsdotter Anna från Varttosaari  f. 1681  d. 23 augusti 1771.
 
 
… som i sin tur var son till:
 
Anders Hansson Frisk        (Puoti? – Frisk – Kauppi)
f. omkring 1657  d. i oktober 1701 i fält
Från, möjligen någon plats med namnet Puoti, men knappast Puoti eller Nautapuoti i Helsingbyn, senare Armassaari, vilket hemman innehades av släkten Grape.
  Lejd till soldat i Niemis 1677; ”Anders Hansson pådi [,] Legdh af Anders Anundhsson [Huhdanantti] i Niemis” (ROU 1677). Anders anges heta ”pådi”. Avser det ”Puoti”?
  Anders Hansson synes inte ha trätt i tjänst förrän 1683 då han återfinns mönstrad i Nedertorneå för Reinhold Fersens kompani. Avancerat till korpral 4 februari 1689. Kallar sig ”Frisk” redan 1689 (GMR 14 maj 1689). Möjligen erhöll han namnet när han befordrades till korpral.
  Detta [nr 63] bliver korpralsrote för vilken ställes korpral Anders Frisk, som här är utlejd (länsräkenskaper 1695).  
  Medföljde sannolikt Karl XII på fälttåget mot Polen år 1700. Död i oktober 1701. Hade vid sin död tjänstgjort under 24 års tid.
  Bosatt i Niemis (1678, 1683, 1689 och 1693) medan Korpral Anders Frisk är mantalsskriven i Alkkula by åren 1695-1699. Där var han husbonde å Kauppi hemman. Korpralen A. Frisks hustru i Alkkula år 1701. En son var uppenbarligen korpralen Anders Andersson Frisk  f. 1689.
  Gift 1695 men hustruns namn är okänt. Troligen var detta hans andra gifte.
 
 
… men så har vi ju då en annan ”Anders Frisk” såsom möjlig fader (OM nu Nils Andersson Lorf var en Frisk…. Men denna Anders Frisk är INTE bosatt i Alkkula):
 
Anders Persson Frisk
f. omkring 1669  d. slagen 28 juni 1709 vid Poltava
Från, troligen Koivukylä.
  Lejd 1689 i Koivukylä. Placerad vid Kalix kompani 1690-1694, men med notering om att han tillhörde Majorens kompani. Indelt soldat nr 90 Frisk i Koivukylä från 1695.
  Roten (nr 90 Frisk) har ingen soldat mera än som Anders Frisk, ty bekommer han här dess rote (länsräkenskaper 1695).
  Medföljde Karl XII år 1700 på fälttågen mot Polen och Ryssland. Där avancerade han till korpral 1701 varför han samma tid kameralt förflyttades till korpralsroten nr 63 Frisk i Niemis. Slagen 28 juni 1709 vid Poltava. Hade 20 års tjänstetid vid sin död.
  Synes ha kvarbott hela tiden i Koivukylä. År 1699 är soldaten Anders Frisk dock mantalsskriven i Vitsaniemi by.
  Gift med Anna Larsdotter. Hon anges såsom bosatt i Koivukylä när hon i Torneå kvitterade ut makens innestående lön för åren 1708 och 1709 i januari 1709 respektive maj 1712.
 
 
… och så krånglar vi till det med ytterligare en ”Anders Frisk” på samma rote nr 63 åren 1712-1718:
 
Anders Andersson Frisk
f. 1691  d. 27 februari 1718
Från ?
  Lejd 1712, 20 år gammal. Kan läsa (1715), 24 år gl (1715). Infödd (1712). Död 27 februari 1718.
  Oklart var han var bosatt.
  Ogift (1715).
 
 
Det är ganska lätt att cykla fel i vägkorsningarna,
Hälsar
ST

2003-10-07, 00:12
Svar #1

Utloggad Stig-Inge Gustafsson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 543
 • Senast inloggad: 2007-12-14, 21:59
  • Visa profil
Hej igen!
Det var tydligen mycket mer komplicerat än jag trodde detta med Nils Lorf. En nämndeman Anders Andersson i Vartusaari dör den 31/3 1774 80 år gammal av svulnad. Begravningsdatum är svårläst på min kopia. Vidare dör en Änkling Anders Andersson i Niemis den 11/12 1777 av ålderdom 82 år gl. Begravningsdatum den 21/12. Frågan är nu bl. a.  vem av dessa två som är Anders Andersson Frisk och dessutom om denne är bror till Nils Andersson Lorf. Anledningen till att jag satte Nils Anderssons födelseår til 1716 var ju noteringen i dödboken 1786 att han blev 70? år gammal. Detta visade dock Sture att det troligen är fel. Anders Andersson Frisk återfinnes i Niemis no 4 i hl 1741-17??. Familjen är noterad mellan familjen Henric Pehrsson Annan och Joseph Jönsson Tijperi. Dessa familjer återfinns senare i byn Vartusaari. Anders Andersson Frisks hustru hette tydligen Sophia Jönsdotter Anna. I dödboken 1771 23/8 anges att nämndeman Anders Anderssons hustru i Niemis har dött av ålderdomssvaghet 90 år gammal. I kommunionboken 1758-1772 anges att Anders Andersson i nr 3 är 12-man. Det är således tydligt att Anders Andersson Frisk i nr 3 dör 1774 och inte 1777 som jag angett i inlägget ovan. Frågan är då vem Änklingen Anders Andersson i Niemis är. En teori är att det är Anders Andersson Järf vars hustru dog 1771. Han skulle således vara änkling 1777 och vidare bor han ju i Niemis. Jag har inte heller hittat honom på någon annan plats i dödboken för Hietaniemi. Vad sägs om det hugskottet?
Stig-Inge G

2003-10-07, 20:28
Svar #2

Utloggad Sture Torikka

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 732
 • Senast inloggad: 2015-10-05, 17:40
  • Visa profil
Hej du,
 
har aldrig tänkt på det du säger om Anders Andersson, död 1777, men det kan ju faktiskt tids- och åldersmässigt stämma. D v s att han var bonden från Juvani hemman. Jag har grubblat på detta tidigare, men har inte fullföljt mina tankegångar ut till praktisk forskning. Jag är ju endast människa, så jag har full rätt att förbise sådana slutledningar.
Dock har jag minnesbilder av en annan Anders Andersson i Niemis från ungefär samma tid, men lyckas inte hitta nått i mina papper precis nu.
 
Men var har du fått fram uppgiften om att Anders Andersson Frisk skulle ha varit bror till Nils Andersson Lorf?
Och VEM var i så fall Anders Olofsson Frisk?
 
Varttosaari var namnet den norra delen av Nuottioranta byadel av Niemis by. Hemmanet Anna var beläget där. Varttosaari är en holme ute i älven, vars bebyggelse under 1600-talets förra hälft flyttades upp på fastlandet. Mestadels (= sannolikt) beroende på tidvis högt vatten i älven.
 
Svar till
Frågetecknet

2003-10-07, 23:34
Svar #3

Utloggad Stig-Inge Gustafsson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 543
 • Senast inloggad: 2007-12-14, 21:59
  • Visa profil
Hej igen!
Jag glömde att tala om varifrån jag fick uppgifterna om Anders Andersson Frisk. Jag har en gammal fil från Katrin Öhgren som kanske inte ens är aktuell längre. Hon försöker ju att skriva av Erik Wahlbergs arkiv i Nordkalottbiblioteket så det är säkert därifrån uppgifterna kommer. Anders Olofsson Frisk finns där med beteckningen Nikki 10A:8, sönerna Anders Andersson Frisk f 1689 med beteckningen Nikki 10A:15, Henrik Andersson Kauppi f 1698 med beteckningen Nikki 10A:6 och Nils Andersson Lurf med beteckningen Nikki 10A:14. Tyvärr vet jag inte hur Wahlberg ordnade upp familjerna men detta är de uppgifter jag har. Finns det några uppgifter i soldatrullorna om Anders Andersson Järf? Jag har i stort sett ingenting! Hans hustru hette Malin Sigfridsdotter. Var kom hon ifrån?  
Hälsningar
Stig-Inge G

2003-10-08, 19:28
Svar #4

Utloggad Sture Torikka

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 732
 • Senast inloggad: 2015-10-05, 17:40
  • Visa profil
Anders Andersson Frisk o h h Sofia Jönsdotter Anna var tydligen barnlösa (åtminstone hade de inga barn som nådde vuxen ålder), eftersom Anders Frisk och hans hustru Sofia i deras testamente (daterat 14 april 1760) ger allting, rubb och stubb, till hustruns systerson Mickel Olofsson, vilken ifrån dess späda barndom med all lydaktighet oss tillhandagått.
Det talas förvisso om andra arvingar, men det torde avse andra syskonbarn.
Jag har inte lyckats klura ut vem Mickel Olofsson egentligen var, mera än att hans mor var syster till Sofia Jönsdotter Anna samt dotterson till Jöns Mickelsson Anna.
I dödboken 9 juni 1770 återfinns han såsom avliden av hetsig feber, 45 år 2 månader gammal.
Har inte ännu eftersökt vilka Mickel som var söner till någon Olof med en moder som hette Jönsdotter, som föddes omkring 1725. Troligen har det väl varit Hietaniemi eller Övertorneå. Har du koll på det?
 
Att Anders Andersson Frisk var bror till Henrik Andersson kauppi har jag räknat ut, men inte ännu fått belägg på att det även gällde Lorfen. Undrar om EW har funnit någon notis om detta i domböckerna?
 
Anders Järfs soldatuppgifter finner du här:
 
Anders Andersson Järf  (Järf - Juvani eller Järf)
f. 1697  levde 1764 i Niemis
Från
  Lejd 25 juni 1718 till soldat nr 82 Järf i Helsingbyn (Kainuunkylä). Det är oklart huruvida han alls deltog i någon krigisk verksamhet. Karlen har ”Wäder [?] Colic”, får avsked (GMR 14 juli 1735). Hade då 17 tjänsteår 1 månad.
  Som soldat bosatt i Kainuunkylä 1718-1723 då familjen bosatte sig i Niemis. Från 1726 till 1746 mantalsskriven som husbonde å Juvani hemman i Niemis by. År 1722 återfinns dock hustru Malin Järf skriven i Vitsaniemi.
  Gift omkring 1721 med Malin Sigfridsdotter Hannukainen från Taroniemi, Alkkula by  f. 1698  d. 7 januari 1771. (Jag har gissat att hon var en dotter till Sigfrid Matsson Hannukainen, men 100%-igt säker är jag inte. namnet Sigfrid är väldigt ovanligt i dessa trakter. Sigfrid Matsson gifte sig ju omkring 1697 med Malin Henriksdotter, änka omkring 1696 efter Henrik Hansson Hannukainen).
 
Får vid tillfälle fråga Erkki om denna uppgift med Nils Andersson Lorf och Anders Olofsson Frisk. Det är bara så sällan man får anledning att träffa honom, för på telefon är det inte lönt att fråga. Hanhör, så att säga, tämligen dåligt.
 
Nu ska jag översätta en släktkrönika till tvättäkta amerikanska.
Önska mig gärna ett Lycka Till (för det behöver jag verkligen)!
 
/ST

2003-10-08, 23:29
Svar #5

Utloggad Stig-Inge Gustafsson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 543
 • Senast inloggad: 2007-12-14, 21:59
  • Visa profil
Hej igen!
Enligt mina noteringar var Mickel Olofsson Anna, f 1725 och död 1770 gift med en Anna Mickelsdotter som jag av någon underlig anledning placerat som dotter till Jöns Mickelsson Anna. Men det skulle tydligen vara Mickel som var dotterson istället. Följande långa sammanställning låter sig göras direkt från dataprogrammet:
 
Descendants of: Anna Mickel Olofsson          
 
1 Anna Mickel Olofsson b. 1725 d. 9 Jun 1770 m. 13 Mar 1763 Anna Andersdotter d. 1794  
     m. Anna Mickelsdotter  
   2 Anna Maria Mickelsdotter b. 17 Feb 1764 d. 23 Feb 1764  
   2 Anna Andreas Mickelsson b. 12 Mar 1765  
   2 Anna Magdalena Mickelsdotter b. 1765 m. 9 Apr 1794 Slunga Adam Henricsson b. 3 Nov 1769  
      3 Slunga Adam Adamsson  
      3 Slunga Johan Adamsson b. 6 Nov 1792  
      3 Slunga Pehr Adamsson b. 29 May 1795 d. 26 Jun 1795  
      3 Slunga Brita Magdlena Adamsdotter b. 20 Jan 1797 d. 23 Nov 1816  
      3 Slunga Isaac Adamsson b. 4 Jan 1800  
      3 Slunga Eva Adamsdotter b. 24 May 1803 d. 27 Apr 1809  
      3 Slunga Anna Greta Adamsdotter b. 26 Sep 1808  
      3 Slunga Pehr Adamsson b. 16 May 1810 d. 25 Nov 1876 m. 16 Mar 1835 Pentilä Anna Greta Isacsdotter b. 6 Nov 1804 d. 13 Feb 1881  
   2 Anna Mickel Mickelsson b. 3 Oct 1767 d. 2 May 1837 m. 25 Dec 1802 Jänkisjervi Ablona Pehrsdotter b. 1775 d. 14 Apr 1808  
           m. 10 Jul 1810 Hannukainen Eva Ericsdotter b. 1768  
           m. 24 Dec 1797 Liehittäjä Anna Greta Pehrsdotter b. 20 Mar 1779 d. 9 Jun 1798  
      3 Liehittäjä Anna Greta Mickelsdotter b. 22 Mar 1803 d. 21 Jun 1803  
      3 Liehittäjä Johan Peter Mickelsson b. 19 Feb 1804 d. 2 Oct 1846 m. 24 Apr 1835 Sirvinen Eva Maria Fredriksdotter b. 4 Feb 1816 d. 6 Dec 1896  
      3 Liehittäjä Isac Mickelsson b. 29 Jan 1806 d. 13 May 1808  
      3 Liehittäjä Helena Mickelsdotter b. 19 Apr 1808 d. 21 Apr 1808  
      3 Liehittäjä Maria Mickelsdotter b. 18 Sep 1811 d. 1 Mar 1840 m. 27 Nov 1831 Caisajunti Salomon Andersson b. 24 Feb 1810 d. 14 Apr 1869  
   2 Anna Maria Michelsdotter b. 14 Apr 1749 d. 19 Apr 1757  
   2 Anna Sophia Mickelsdotter b. 1749 d. 9 May 1751  
   2 Anna Sophia Michelsdotter b. 29 Sep 1750 d. 1 Jun 1753  
   2 Anna Andreas Michelsson b. 9 Feb 1753  
   2 Anna Olaus Mickelsson b. 25 Mar 1755 m. Malin Johansdotter  
      3 Anna Johannes Olofsson b. 8 Dec 1775  
      3 Anna Aron Olofsson b. 7 Nov 1776 d. 11 Sep 1777  
      3 Anna Eva Olofsdotter b. 28 Dec 1777 d. 5 May 1779  
      3 Anna Abraham Olofsson b. 14 Feb 1779  
      3 Anna Olaus Olofsson b. 19 Oct 1780  
      3 Anna Isaac Olofsson b. 18 Dec 1781 d. 28 Aug 1782  
      3 Anna Magdalena Olofsdotter b. 26 Jul 1783  
   2 Anna Brigitta Michelsdotter b. 12 Feb 1758 d. 11 Nov 1758  
   2 Anna Ewa Michelsdotter b. 24 Sep 1760  
 
 
I Hietaniemi hittar jag bara en Mickel Olofsson som skulle kunna passa, nämligen sonen till Olof Mickelsson Blomster. Sonen föddes 16/4 1725 i Niemis. Modern hette Maria Jönsdotter så det verkar ju stämma att hennes far heter Jöns. Olof Mickelsson synes ha fötts c:a 1679 för han dog 65 år gammal 1744. Maria torde väl vara ungefär samtida. Systern Sophia ovan skulle ju vara född 1681 så det verkar ju också stämma. Tyvärr försvinner familjen Blomster spårlöst i filerna.
 
Descendants of: Blomster Olof Mickelsson          
 
1 Blomster Olof Mickelsson b. 1679 d. 29 Nov 1744 m. Maria Jönsdotter  
   2 Blomster Adam Olofsson  
   2 Blomster Johannes Olofsson b. 4 May 1721  
   2 Blomster Michel Olofsson b. 16 Apr 1725  
   2 Blomster Ella Olofsdotter b. 1 Jul 1726  
   2 Blomster Maria Olofsdotter b. 27 Jun 1728  
   2 Blomster Olof Olofsson b. 29 Dec 1731  
   2 Blomster Isaac Olofsson b. 27 Dec 1735  
   2 Blomster Catharina Olofsdotter b. 12 May 1737  
   2 Blomster Sara Olofsdotter b. 1737 d. 16 Apr 1738  
   2 Blomster Anna Olofsdotter b. 14 Nov 1738  
   2 Blomster Jöns Olofsson b. 20 Jul 1741  
   2 Blomster Clara Olofsdotter  
 
Det finns en Maria Jönsdotter som dör i Niemis 1762. Hon är änka men bara 62 år så hon verkar inte passa. Blomster, det låter väl som en soldat det också?
Stig-Inge G

2003-10-09, 20:32
Svar #6

Utloggad Sture Torikka

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 732
 • Senast inloggad: 2015-10-05, 17:40
  • Visa profil
Tack Gustafsson för det.
 
Mickel Olofsson Annas 2:a hustru Anna Andersdotter, f. 1727/29 d. 28 december 1793, gifte om sig 20 juni 1790 med gamla soldaten, änklingen Knut Hornman i nedre Helsingbyn, f. 1727 d. 1808. Första hustrun Anna Mickelsdotter bör då ha avlidit ca 1761-1762. Kan du återfinna henne?
Dottern Eva, f. 1760, avled 20 oktober samma år.
 
Här är mina rön om soldaten Olof Mickelsson Blomster. Som du ser har jag lite andra åldersuppgifter på honom än du, bl a har jag tolkat hans dödsålder annorlunda. Men det kvittar - det är samma människa det är fråga om. Och dessutom införde han ju litet nytt blod till Tornedalen.
 
Olof Mickelsson Blomster
f. i januari 1689  d. 29 november 1744 i Niemis
Från Petsamo, ”utfödd i Petsamo” (1712), Österbotten (1715), Karelen (1719) samt från Finland (1728).
  Lejd 1712 till denna rote [nr 65 Blomster]. Deserterat i maj 1712; inställt sig själv vid rekryteringen andra gången 1713 (?).
  Var inte med i kommenderingen till Finland senhösten 1739 och det förväntade ryska kriget: Olof Mickelsson förmår ej längre tjäna, eller utstå någon march, varom officerarna ock intygade. Och bliver han alltså, uppå dess anhållan, föravskedad (GMR i Torneå 1 juli 1740). Han hade då 28 tjänsteår.  
  Kan läsa (1715).
  20 år gammal (1712), 20 år (1715)!, 30 år (1719), 38 år (1728), 45 år (1735), 60 år 10 månader gl (dödbok 1744).
  Bosatt i Niemis by. Soldathustru Maria Blomster företräder familjen i mantalsskrivningen i Niemis åren 1720-1742.
  Gift 12 juli 1719 (Nedertorneå) med Maria Jönsdotter, som levde 1750-talet i Niemis. En namne dör 1762, 62 år gammal, men är det hon? Piga i Nedertorneå 1719.
 
Hälsar
ST

2003-10-09, 23:26
Svar #7

Utloggad Stig-Inge Gustafsson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 543
 • Senast inloggad: 2007-12-14, 21:59
  • Visa profil
Hej igen!
Jag har hittat en Anna Mickelsdotter som dog den 2/1 1762 i Wartusaari. Hon dog av svulnad 43 år och 10 månader gammal. Det är nog Mickels hustru. Nu är det inte lika spårlöst längre så följande sammanställning gäller för närvarande:
 
Descendants of: Blomster Olof Mickelsson          
 
1 Blomster Olof Mickelsson b. 1679/89 d. 29 Nov 1744 m. 1719 Anna Maria Jönsdotter
   2 Blomster Adam Olofsson  
   2 Blomster Johannes Olofsson b. 4 May 1721  
   2 Blomster Mickel Olofsson b. 16 Apr 1725 d. 9 Jun 1770 m. Anna Mickelsdotter b. 1718 d. 2 Jan 1762  
           m. 13 Mar 1763 Anna Andersdotter b. 1729 d. 28 Dec 1793  
      3 Anna Maria Michelsdotter b. 14 Apr 1749 d. 19 Apr 1757  
      3 Anna Sophia Mickelsdotter b. 1749 d. 9 May 1751  
      3 Anna Sophia Michelsdotter b. 29 Sep 1750 d. 1 Jun 1753  
      3 Anna Andreas Michelsson b. 9 Feb 1753  
      3 Anna Olaus Mickelsson b. 25 Mar 1755 m. Malin Johansdotter  
      3 Anna Brigitta Michelsdotter b. 12 Feb 1758 d. 11 Nov 1758  
      3 Anna Ewa Michelsdotter b. 24 Sep 1760 d. 20 Oct 1760  
      3 Anna Maria Mickelsdotter b. 17 Feb 1764 d. 23 Feb 1764  
      3 Anna Andreas Mickelsson b. 12 Mar 1765  
      3 Anna Magdalena Mickelsdotter b. 1765 m. 9 Apr 1794 Slunga Adam Henricsson b. 3 Nov 1769  
      3 Anna Mickel Mickelsson b. 3 Oct 1767 d. 2 May 1837 m. 25 Dec 1802 Jänkisjervi Ablona Pehrsdotter b. 1775 d. 14 Apr 1808  
                 m. 10 Jul 1810 Hannukainen Eva Ericsdotter b. 1768  
                 m. 24 Dec 1797 Liehittäjä Anna Greta Pehrsdotter b. 20 Mar 1779 d. 9 Jun 1798  
   2 Blomster Ella Olofsdotter b. 1 Jul 1726  
   2 Blomster Maria Olofsdotter b. 27 Jun 1728  
   2 Blomster Olof Olofsson b. 29 Dec 1731  
   2 Blomster Isaac Olofsson b. 27 Dec 1735  
   2 Blomster Sara Olofsdotter b. 1737 d. 16 Apr 1738  
   2 Blomster Catharina Olofsdotter b. 12 May 1737  
   2 Blomster Anna Olofsdotter b. 14 Nov 1738  
   2 Blomster Clara Olofsdotter  
   2 Blomster Jöns Olofsson b. 20 Jul 1741  
 
Hälsningar
Stig-Inge G
 
PS Jag får mail med viruset Swen. Kolla Era datorer DS

2003-10-09, 23:33
Svar #8

Utloggad Doris Olsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1063
 • Senast inloggad: 2013-04-16, 22:52
  • Visa profil
Ang. Taroniemi. Ligger platsen i Hietaniemi eller Ylitornio?
Doris O

2003-10-10, 10:32
Svar #9

Utloggad Sture Torikka

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 732
 • Senast inloggad: 2015-10-05, 17:40
  • Visa profil
Taroniemi ligger på Torne älvs östra sida, följaktligen i nuv. Ylitornio (f d Alkkula) församling, Finland.
 
/ST

2003-10-10, 11:24
Svar #10

Utloggad Doris Olsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1063
 • Senast inloggad: 2013-04-16, 22:52
  • Visa profil
S.T.  
Tack för svar. Min fråga kom sig av att jag i S-I:s födelselängder och vigsellängder skulle kolla upp data jag hade på  några pers. födda i Alkkula men plötsigt var fam. spårlöst försvunnen (fr.o.m 1780). Pers. f. före 1779 föddes i Niemis men de fr.o.m 1782 i Taroniemi (Källa: Ovesjö). Hittade dock den person vars data jag eg. gick in för att få (f. 1779).  - Kanske gick flyttlasset vid den här tiden.
Doris

2003-10-10, 12:41
Svar #11

Utloggad Doris Olsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1063
 • Senast inloggad: 2013-04-16, 22:52
  • Visa profil
Vesto, Hetta.  
Vid genomgång av mina ant:ar finner jag att Hans Hansson Vesto år 1679 gifter sig med Anna Hansdotter - änka efter Henrik Matsson Hetta (1635-1678). När jag kollar ugifterna jag har betr. Henrik Mattsson Hetta har jag en noterig gift med NN.    Henrik Matsson Hetta och Anna Hansdotter/NN var föräldrar till Ingrid Henriksdotter Hetta som förekommit tidigare i Hannukainen-sammanhang. Karl Hansson Vesto/Yrjänheikki f. 1687 och Ingrid Henriksdotter Hetta  f. c:a 1660 skulle i så fall vara halvsyskon. I så fall stor åldersskillnad mellan syskonen.  Stämmer uppgifterna här ovan? - Jag har inte forskat fram detta själv utan hämtat uppgifterna i Anbytarforum och ev.från någon hemsida.
Doris O.

2003-10-12, 16:09
Svar #12

Utloggad Doris Olsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1063
 • Senast inloggad: 2013-04-16, 22:52
  • Visa profil
Hetta,Vesto.
Jag har hittat uppgifterna betr. Hans Hansson Vesto och Anna Hansdotter, änka efter Henrik Matsson Hetta. Tack Sture T. Det var du som lämnade dem i samband med Hannukainen-diskussionen tidigare. Ibland är minnet bra men kort.  
En ny fråga. Hur kan man ta del av arvskiftena efter Hans och Henrik Hannukainen samt inventeringen efter Henrik H. Kan man beställa kopior av så gamla handlingar?(är medveten om att de måste vara svårlästa). Finns de i så fall i Härnösand? Har visserligen i mitt tidigare jobb beställt kopior därifrån men det var handlingar av mycket senare datum.
Doris O.

2003-10-13, 09:50
Svar #13

Utloggad Sture Torikka

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 732
 • Senast inloggad: 2015-10-05, 17:40
  • Visa profil
Doris,
 
Jag har beställt kopior av dessa tre handlingar från landsarkivet i Härnösand för närmare 100 år sedan. Nu är jag på jobbet, men vid tillfälle kan jag kontrollera vilket arkivsignum de har.
Jag har inte skrivit ut dem på vare sig skrivmaskin (vilket var den tidens ordbehandlare) eller i datormiljö (hade inte sådan på den tiden), men däremot vill jag minnas att jag skrev av dem (uttydde dem) med min egen handstil. De versionerna är trots allt läsmöjliga.
 
Jag beställde dessa kopior p g a att de var de äldsta dylika jag påträffade från Övertorneå tingslag.
 
Ska kolla upp det vid tillfälle. Påminn mig gärna.
 
Hälsar
ST

2003-10-13, 10:49
Svar #14

Utloggad Doris Olsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1063
 • Senast inloggad: 2013-04-16, 22:52
  • Visa profil
S.T.  
Jag skall påminna dig om du glömmer. Är som du förstår mycket intresserad eftersom det handlar om mina förfäder.
Har själv skrivit av handlingar från 1800-talet på skrivmaskin på den tiden jag arbetade på domsagan men det är nog också c:a 100 år sedan (om inte mer).
Doris

2003-10-13, 18:53
Svar #15

Utloggad Sture Torikka

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 732
 • Senast inloggad: 2015-10-05, 17:40
  • Visa profil
Doris,
jag har precis skannat in det äldsta dokumentet samt mina avskrifter av alla tre. Vilken epostadress vill du ha dem på?
 
/ST

2003-10-13, 21:12
Svar #16

Utloggad Stig-Inge Gustafsson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 543
 • Senast inloggad: 2007-12-14, 21:59
  • Visa profil
Hej igen!
Tyvärr kan jag ingenting, nästan, om familjen Hetta. De verkar ha framlevt sina dagar i Övertorneå? med omnejd. Nedan följer den sammanställning jag har:
 
Descendants of: Hetta Henric Mattsson          
 
1 Hetta Henric Mattsson b. 1635 d. 1678 m. Okänd  
     m. Anna Hansdotter  
   2 Hetta Ingrid Henricsdotter b. 1660 m. Hannukainen Hans Hansson  
           m. Mikko Pehr Mickelsson  
      3 Mikko Caisa Pehrsdotter m. Mikonantti Anders Johansson  
         4 Mikonanti Carin Andersdotter b. 16 Jul 1722 d. 3 Feb 1770 m. 26 Nov 1744 Frank Johan Nilsson b. 7 Dec 1722 d. 19 Mar 1808  
            5 Mikonanti Andreas Johansson b. 17 Jan 1746  
            5 Mikonanti Nicolaus Johansson b. 15 Apr 1747 m. Anna Mickelsdotter  
            5 Ewa Johansdotter m. 3 Apr 1771 Abraham Johansson  
            5 Mikonanti Ewa Johansdotter b. 27 Aug 1750  
            5 Mikonanti Magdalena Johansdotter b. 7 Mar 1755 m. 14 Apr 1789 Olof Ericsson  
            5 Mikonanti Johannes Johansson b. 3 Feb 1758 d. 24 Jun 1824 m. 12 Apr 1791 Raidajerf Catharina Johansdotter b. 1761 d. 26 Feb 1823  
            5 Mikonanti Elisabetha Johansdotter b. 5 Jun 1761  
            5 Mikonanti Carolus Johansson b. 18 Feb 1763 d. 29 Sep 1763  
            5 Mikonanti Margeta Johansdotter b. 3 Mar 1757  
            5 Mikonanti Abraham Johansson b. 26 Jan 1765  
            5 Mikonanti Margeta Johansdotter b. 6 Apr 1766 m. 12 Apr 1790 Kuttainen Johan Pehrsson  
            5 Mikonanti Carin Johansdotter  
         4 Mikonantti Anders Andersson b. _____ d. 1742
 
Den första av dessa som återfinnes i Hietaniemi är Carin Andersdotter Mikonanti, född 16/7 1722. Familjen återfinnes i Coivukylä 14 i kommunionboken 1741- 1745. Hon hade också en bror Anders Andersson som noteras som mort. och där noteringarna slutar 1742. Jag har dock inte återfunnit honom i dödboken. Är det någon som vet något mera om Anders? Jag har inte heller några data om Anders och Carins föräldrar, Anders Johansson och Carin Pehrsdotter. Vi har faktiskt ett kommunalråd, Lena Mikko, i Linköping. Hon borde kanske höra hemma i denna familj såvida hon inte är ingift i den förstås.
Hälsningar
Stig-Inge G
 
PS Sture: Kan Du inte skicka en skannad bild till mig också! DS

2003-10-13, 21:37
Svar #17

Utloggad Doris Olsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1063
 • Senast inloggad: 2013-04-16, 22:52
  • Visa profil
Sture.
Har mailat över min e-adress till din e-post.  
Doris

2003-10-23, 00:05
Svar #18

Utloggad Stig-Inge Gustafsson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 543
 • Senast inloggad: 2007-12-14, 21:59
  • Visa profil
Hej igen!
Hietaniemi födelsebok är ju till en början uppdelad i byar. På sidan 1 börjar Koivukylä och den första person som föds heter Britha Carlsdotter Eroi. Faderns namn var Carl Josephsson medan modern hette Britha Cnutsdotter. Familjen återfinnes i Koivukylä no 3 i kommunionboken 1736-1740. De synes dock ha avflyttat till Tängeliö 1739. Det noteras: Blifvit nybyggare i moderkrykio ?? ?? Tängeliö. Är de någon som vet något mera?
Hälsningar
Stig-Inge G
 
 
Descendants of: Joseph Jönsson          
 
1 Joseph Jönsson m. Okänd  
   2 Eroi Carl Josephsson b. 1684 d. 19 Sep 1771 m. Britha Cnutsdotter b. 1678 d. 4 May 1770  
      3 Eroi Britha Carlsdotter b. 8 Feb 1721  
      3 Eroi Ella Carlsdotter b. 29 Apr 1723 d. 28 May 1808 m. 13 Jan 1747 Planting Henric Pehrsson b. 1716 d. 1794  
      3 Eroi Joseph Carlsson b. 10 Apr 1724  
      3 Eroi Carl Carlsson b. 23 Apr 1725  
      3 Eroi Margareta Carlsdotter b. 23 Apr 1725  
      3 Eroi Anna Carlsdotter b. 4 Sep 1730  
      3 Eroi Cnut Carlsson  
   2 Ero Pehr Josephsson

2003-10-30, 22:51
Svar #19

Utloggad Stig-Inge Gustafsson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 543
 • Senast inloggad: 2007-12-14, 21:59
  • Visa profil
Hej igen!
Det finns flera Eroi i Koivokylä. Nedan finns en som heter Matz Larsson. Hans son Lars föddes den 19/9 1721 som nr två i födelseboken. Jag tror att familjen återfinnes under Vitsaniemi nr 11 i kommunionboken 1736-40. Där står han som Matz L i Cucasjärf med hustr Brita. Mina uppgifter om familjen är tyvärr knapphändiga. Är det någon som vet mera?
Hälsningar
Stig-Inge G
 
 
Descendants of: Eroi Matz Larsson          
 
1 Eroi Matz Larsson m. Brita Matzdotter b. 1698 d. 17 Dec 1743  
     m. 19 Feb 1751 Ella Jönsdotter  
   2 Eroi Lars Matzson b. 19 Sep 1721  
   2 Eroi Henric Matzson b. 10 Mar 1723  
   2 Eroi Matz Matzson b. 24 Aug 1724  
   2 Eroi Ella Matzdotter b. 9 Feb 1727  
   2 Eroi Anders Matzson b. 30 Nov 1728  
   2 Eroi Brita Matzdotter b. 31 Dec 1731  
   2 Eroi Ella Matthsdotter b. 1733 d. 24 Jan 1745  
   2 Eroi Ella Matzsdotter b. 12 Apr 1734 d. 24 Jan 1745  
   2 Eroi Olaus Matzson b. 26 Oct 1735  
   2 Eroi Catarina Matthsdotter b. 25 Jul 1737  
   2 Eroi Maria Matzdotter b. 23 Jul 1739 d. 15 Dec 1743

2003-10-31, 22:19
Svar #20

Utloggad Doris Olsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1063
 • Senast inloggad: 2013-04-16, 22:52
  • Visa profil
Jöns Johansson Toolainen, far till Katarina Jönsdotter Toolainen (1718-1760) Juoksengi. Finns det någon som känner till honom?  
Mvh
Doris O

2003-11-02, 20:58
Svar #21

Utloggad Stig-Inge Gustafsson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 543
 • Senast inloggad: 2007-12-14, 21:59
  • Visa profil
Hej igen!
Jag hittar ingen Jöns Johansson Toolainen i Hietaniemi. Kanske fanns han i Övertorneå socken?
Hälsningar
Stig-Inge G

2003-11-02, 21:56
Svar #22

Utloggad Doris Olsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1063
 • Senast inloggad: 2013-04-16, 22:52
  • Visa profil
Hej
Jag började själv misstänka att jag söker i fel socken. Är lite dåligt bevandrad i geografin. Får läsa på.....
Hälsn.
Doris O.

2003-11-03, 21:30
Svar #23

Svanhild nemorin

Hej,
Jöns Johansson Toolainen f.1681,död 1750-09-10 Olli,gift med Margareta Henriksdotter
Barn: Brita,Ella,Margareta,Jöns,Katarina,Mats
Mvh
Svanhild

2003-11-03, 22:23
Svar #24

Utloggad Doris Olsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1063
 • Senast inloggad: 2013-04-16, 22:52
  • Visa profil
Hej
Tack för svar. Har genom detta kunnat söka mig bakåt via Kjell Lassinanttis hemsida (där saknas dock födelseår).
Mvh
Doris O

2003-11-04, 09:33
Svar #25

Utloggad Kjell Mäki

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 539
 • Senast inloggad: 2011-05-23, 19:22
  • Visa profil
Hej!
 
Michel Persson Wittiko 1707-1770-05-08 bonde i Helsingbyn 1727-1769, var gift ca 1726 med en Maria Jönsdotter 1704-1797-03-29.
Kan hustrun Maria vara dotter till bonden i Helsingbyn Jöns Curunen 1679-1741-01-26 och Anna 1675-1762-06-23.
 
Och var tar Wittikos dotter Maria 1740-03-25 vägen? Hon gifter sig 18/3-1762 med Henrik Michelsson, de bor på Wittiko till 1771 men sedan då?
 
Tacksam för svar
Kjell

2003-11-04, 19:30
Svar #26

Utloggad Stig Ronnegren

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 167
 • Senast inloggad: 2010-11-20, 17:44
  • Visa profil
Hej alla.
Det har varit regnigt hele helgen och då kan man ägna sig åt forskning. Har studerat Hietaniemi sidorna och det är inte gjort i en svinblink
direkt.
Det finns en RUNE JOHANSSON som söker Holster.
Jonas Jonasson Holster f. 1838-12-20
gifte sig 1862-08-09 med Anna Stina Andersdotter Pingi 1840 i Nedertorneå
De är skrivna i Säivis enl. husförh.längden, men flyttar till Karl Gustav 1864.
Senare har jag sett Jonas i Lantjärv, enl mantalslängd 1910--20 han äger Lantjärv 1 och har blivit änkling 1912-12-13.Han har en hushållerska Pigan Margareta Holster f. 1867-03-09 och hon har en oä son Sven Hjalmar f.1901-12-02.
 
Lapparna eller Renskötarna flytta ju ofta så jag har studerat hfl för Säivis.De har flyttat till och från Nederkalix, Karl Gustav och Hietaniemi.
Säivis är ju i Nedertorneå, Sangis,Lantjärv i Nederkalix Lappträsk i Karl Gustav. Men vilken by i Hietaniemi? Det finns ju flera Orakel inom Hietaniemi om de inte har gått i ide över vintern,som kan svara på detta.
Själv är jag dåligt bevandrad i Hietaniemi, för på 50 talet fanns det bara cykel på sommaren och skidor på vintern som transportmedel. Så man kom inte så långt.
 
MVH Stig Ronnegren

2003-11-05, 00:03
Svar #27

Utloggad Doris Olsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1063
 • Senast inloggad: 2013-04-16, 22:52
  • Visa profil
Hej Ronnegren
Du glömde att vi även hade spark att ta oss fram med.
Mvh
Doris O

2003-11-05, 21:37
Svar #28

Utloggad Stig-Inge Gustafsson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 543
 • Senast inloggad: 2007-12-14, 21:59
  • Visa profil
Hej!
Enligt mina noteringar är Jonas Jonasson Hollster född i Korpikå men döpt i Hietaniemi. I alla fall finns han i födelseboken. Det verkar som om de oftast återfanns runt Kukasjärvi i Hietaniemi annars noterades de som nomader med osäker hemvist. I mina noteringar finns en annan hustru, Anna Kajsa Bergström men om det är rätt vet jag inte. Anna Stina Andersdotter Pingi kanske är samma person??  
 
Descendants of: Holster Jönns Jönsson          
 
1 Holster Jönns Jönsson b. 10 Apr 1808 m. 30 May 1830 Gard Elsa Olofsdotter b. 1802  
   2 Gard Mickel Elsasson b. 23 Feb 1830 d. 1830  
   2 Holster Jonas Olof Jonasson b. 17 Apr 1831 d. 1831  
   2 Hollster Johannes Jonasson b. 1832  
   2 Hollster Maja Jonasdotter b. 15 Apr 1834 d. 5 Nov 1853  
   2 Holster Christina Jonasdotter b. 10 Aug 1835  
   2 Hollster Mathias Jonasson b. 11 Sep 1836 d. 3 Nov 1836  
   2 Hollster Catharina Jonasdotter b. 26 Sep 1837 d. 14 Oct 1837  
   2 Hollster Jonas Jonasson b. 20 Dec 1838 m. 14 Jun 1874 Bergström Anna Kajsa d. 1880  
   2 Hollster Catharina Margareta Jönnsdotter b. 4 Aug 1840 d. 22 Aug 1840  
   2 Hollster Brigitta Jonasdotter b. 27 Sep 1841 d. 16 Oct 1841  
   2 Hollster Catharina Jönnsdotter b. 31 Aug 1842 d. 14 Sep 1842  
   2 Holster Margareta Catharina Jönsdotter b. 11 Oct 1844 m. 12 Aug 1866 Kasuri Hans Paulsson b. 1841  
   2 Holster Helena Jönsdotter b. 12 Dec 1845 d. 5 Mar 1847  
   2 Holster Eric Jönnsson b. 30 Oct 1847 d. 6 Feb 1848  
 
Nedan följer några Pingi som verkar ha bott i Koutojärvi.
 
Descendants of: Pingi Pehr Nilsson          
 
1 Pingi Pehr Nilsson b. 1805 m. Elsa Mickelsdotter b. 1795  
   2 Pingi Nils Petter Nilsson b. 6 Jan 1825  
   2 Pingi Anna Greta Pehrsdotter b. 23 Mar 1826  
   2 Pingi Elisabeth Pehrsdotter b. 27 Apr 1827  
   2 Pingi Sigrid Pehrsdotter b. 30 Jul 1829 d. 11 Aug 1829  
   2 Pingi Ingrid Pehrsdotter b. 24 Jun 1830 d. 6 Jul 1830  
   2 Pingi Michael Pehrsson b. 30 Jun 1831 d. 1831  
   2 Pingi Elisabeth Catharina Pehrsdotter b. 21 Jan 1834 d. 1 Aug 1834  
 
Jag har dock ingen Anna Stina med där.
 
Jag påminner mig en målare, boende i Haparanda som hette Holster. Jag minns att han hade båten i Riekkola men jag minns inte alls vad han hette i förnamn. Någon annan kanske kan detta.
Hälsningar
Stig-Inge G
 
PS Mail kommer med virus, Harmony och Swen, som har släktforskaravsändare. Kolla Era datorer igen! DS

2003-11-05, 23:18
Svar #29

Utloggad Stig-Inge Gustafsson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 543
 • Senast inloggad: 2007-12-14, 21:59
  • Visa profil
Hej igen!
Ang fam Vitsicko i Helsingbyn. Här finns flera mysterier. Mina nuvarande rön framgår nedan:
 
Descendants of: Vitsiko Mickel Mickelsson          
 
1 Vitsiko Mickel Mickelsson m. Okänd  
   2 Vitsiko Pehr Mickelsson b. 1670 d. 1720 m. Brita Ericsdotter  
      3 Vitsiko Mickel Pehrsson b. 1709 d. 8 May 1770 m. Maria Jönsdotter b. 1704 d. 29 Mar 1797  
         4 Vitsiko Brita Mickelsdotter b. 1 Aug 1730 d. 23 Apr 1814 m. 3 Feb 1753 Culluvaara Johan Mickelsson b. 1728 d. 10 Jan 1775  
                       m. Kulluwaara Staffan Staffansson b. 1744 d. 24 Aug 1798  
         4 Vitsiko Pehr Mickelsson b. 1732 d. 12 Dec 1762 m. 20 Mar 1760 Margeta Hindricsdotter  
         4 Vitsiko Clara Mickelsdotter b. 25 Jan 1735 d. 3 Jun 1735  
         4 Vitsiko Ella Mickelsdotter b. 15 Oct 1736 d. 15 Nov 1736  
         4 Vitsiko Anna Mickelsdotter b. 26 Oct 1737  
         4 Vitsiko Maria Mickelsdotter b. 25 Mar 1740  
         4 Vitsiko Isaacus Mickelsson b. 12 Dec 1741 d. 14 Aug 1742  
         4 Vitsiko Clara Mickelsdotter b. 8 Oct 1743 d. 9 Dec 1762  
         4 Vitsiko Michael Mickelsson b. 7 Dec 1744  
         4 Witsiko Mickel Mickelsson b. 1750 d. 2 Feb 1793 m. 30 Apr 1771 Elisabeth Henricssdotter  
         4 Witsiko Elisabeth Mickelsdotter b. 13 May 1751  
      3 Kippari Per Persson b. 1700 d. 14 Mar 1788 m. Ella Jönsdotter b. 1692 d. 5 Oct 1788  
         4 Kippari Carin Persdotter b. 30 Mar 1733 d. 28 Mar 1774 m. 25 Jan 1761 Constenius Anders Mickelsson b. 3 Aug 1737 d. 1790  
         4 Kippari Per Persson b. 7 Jun 1734 m. 16 Apr 1758 Kippari Lisa Persdotter b. 1737  
         4 Kippari Anna Persdotter b. 2 Sep 1736  
         4 Kippari Johan Pehrsson b. 26 Sep 1739  
         4 Kippari Andreas Persson b. 19 Jul 1741  
         4 Kippari Maria Persson b. 12 Aug 1744  
      3 Vitsiko Maria Pehrsdotter
 
Jag hittar inget passande giftermål mellan Maria och Henrik Mickelsson, men det finns ett som jag tolkat som:
 
Henric Mickelsson fr Ruscola och Anna Mickelsdotter fr Helsingbyn.
 
Datumet tolkade jag som den 1/3 1762.  
 
Jag hittar kanske också dessa två i födelse- och dödboken om jag läst rätt:
 
Descendants of: Henric Mickelsson          
 
1 Henric Mickelsson m. 1 Mar 1762 Anna Mickelsdotter  
   2 Isac Henricsson b. 1762 d. 27 Oct 1763  
   2 Michael Henricsson b. 24 Oct 1764 d. 6 Nov 1764
 
Anna finns i kommunionboken 1758 till 1772? liksom mågen Henric som verkar komma 1763. Maria hittar jag ej där!
Hälsningar
Stig-Inge G

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna