ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Eksjö CI:3 (1695-1750) Bild 3 / sid 3 (AID: v33602.b3.s3, NAD: SE/VALA/00075)  (läst 1193 gånger)

2017-01-09, 15:28
läst 1193 gånger

Utloggad Anna af Klinteberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 178
 • Senast inloggad: 2023-03-25, 14:48
  • Visa profil
Hej!
[/size]Jag skulle behöva hjälp att tolka hela texten till denna vigselnotis mellan guldsmeden Daniel Månsson Ekman och Rachel Nielsd. Ring. Jag förstår att det handlar om så mycket mer än vigseln...Enstaka ord kan jag tyda, att samma dag föddes en son t.ex. men i det stora hela är det svårläst för mig.
[/size]Så, om en vänlig själ kunde hjälpa mig vore jag oerhört tacksam.
[/size]MVH
[/size]Anna
[/size]

2017-01-09, 21:44
Svar #1

Utloggad Ebba von Sparr

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 92
 • Senast inloggad: 2022-06-04, 14:00
  • Visa profil
Hej! Jag har också slitit med denna vigselnotis, och mycket har jag inte lyckats klura ut än.
Här kommer mitt försök:
Vigdes Guldsmeden Mäster Daniel Månsson Ekman med hust. Rachel Nilsd. Ring, och lovades i morgongåva 100 Lod förgyllt silver. Samma afton födde hon en liten son vilken intet ..... fullgången ........ av Pastoren döptes och kallades Nils uti 6 vittnens närvaro, avsomnade kort därefter, vid pass en timma. Barnet var som omnämndes, inte fullgånget, utan allenast (?) 18 ....... Som hustrun ......... . Begrovs d. 7 dito där av Capellanen herr Benct Kinbom ........................................... Pastoren på Rådstugan i Eksjö, ... Domkapitlet i Linköping, herr landshövdingen i Jönköping, sedan .... Höglovl. Kongl. Hofrätten som remitterade ............ .......... men innan ........ Utföll......... D. 6 aprilis 1699 bedja, ..... goda, ärliga och beskedeliga Borgare och Dannemän, till både för och med honom bedja om förlåtelse, och deprecera hans brott ........................................, rådman mäster Johan Björn, Johan Jonsson Limnell, Jöns i Högsehult, Pär i Bråddmålen, Pär i M........ och han efter dem alla , som allenaste .............. att Pastor ville allt detta förlåta och tillgiva , vilket han utlovade ..... vilja göra på sin persons och christendoms vägnar ........ vidkomma och detta ....................... å alla sidor..............Guds ..............genom David Isak 94 Rätt måste dock bliva rätt..........


Hoppas på att fler försöker tyda texten!

2017-01-13, 23:20
Svar #2

Utloggad Anna af Klinteberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 178
 • Senast inloggad: 2023-03-25, 14:48
  • Visa profil
Tack Ebba,


du ser, jag kan inte släppa taget på Falk/Falckarna, det retar mig så mycket att ha stött mot en vägg med "min" Anders Falck, som tycks varit en ganska betydelsefull och framgångsrik person, men som dykt upp från ingenstans, utan bakgrund, förflutet, föräldrar eller annan släkt. Med utgång från våra inlägg från förra året försöker jag nu hitta möjliga släkt-personer. Som första steg har jag tagit varenda guldsmed Falk/Falck om det kan skönjas något mönster.
Låt mig sammanfatta: "Din" Gudmund är en mycket bra kandidat, då det fanns en gesäll Anders Falk i Eksjö (även om han nämns som dv vid Rachel Falks barn i andra giftet). Men just denna son kom att vara själv gesäll hos Anders Falk i Jönköping.  Dessutom namnet Rachel, som en av Anders Falcks döttrar också fick.  Det vore för mycket av tillfällig sammanträffande - tycker jag. Men Gudmunds bakgrund är lika okänd, om jag förstod rätt, som Anders, förutom att hans patronymikon är Andersson...
Min Anders är förmodligen son till en Daniel, som, enl. en bördbrevs-excerpt från Jönköping, dog 1717. Men det finns inga källor angivna i de här utdragen, så Daniel kan vara en annan guldsmed  (t.ex. han i Malmö, som flyttade och försvann i Stockholm).  Daniel och Gudmund kunde ha varit bröder med en gemensam Anders far, årtalen tillåter det även om detta är bara en vag hypotes. Och jag har en kandidat till denna Anders far också. Den äldsta Falck-guldsmeden enl. SvensktSilversmide är en Jakob, som finns med i nämnda bok med både k och ck (intressant, eller hur?), han var verksam i Stockholm, där han "fick öppet brev att få bruka sitt yrke" 1623. Denna mening har jag läst tidigare om invandrade yrkesmän, bara jag inte vet var och vad den betydde vid denna tid.
Allt detta kan vara helt fel, det får framtiden utvisa.  Jag skall börja med att studera vartenda dokument för att hitta ledtrådar och sammankopplande personer men jag har mycket problem med att tyda 16-1700-tals texter. Jag er obeskrivligt tacksam för din avskrivning som jag inte kunde komplettera, tyvärr. Hoppas med dig i din sista mening.  ;)
Bästa hälsn.
Anna

2017-01-14, 16:55
Svar #3

Utloggad Bo Persson

 • Bo Peter Persson
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6843
 • Senast inloggad: 2023-09-26, 16:12
  • Visa profil
Här och där har texten ostadigt skrivna bokstäver; sidan är också skadad i högra och nedre kanterna:

”Wigdes Guldsmeden Mäster Daniel Månson Ekman
med Hustru Rachel Nilsdotter Ring; och lofwade han i mårgon-
gåfwo 100 lod förgylt Silfwer. Samma aftton födde
hon en liten Son hwilken intet war fullgången, then och [avnött text]
af Pastore döptes och kallades Nils uti 6. witnens när-
waro; afsomnade kort thereftter wid paß en tima. Bar-
net war, som nu nämndes, icke fullgånget, utan allenast 18 w[eckor]
som hustruena tyckte. begrofs den 7 dito deraf Capellanen
Herr Benct Kinbom upwäkte grufweligit buller och owäsende [avnött text]
Pastorem, som hades före på Rådstugun i Eksiö, wid domCap[it-]
let i Linköping, Herr Landshöfdingen i Jöneköping, sedan in [avnött text]
Höglofliga Kongliga HofRätten, som remitterade thet igen til Con-
sistorium. men innan änteligit slut utföll, lät han Skärtorsd[ag]
den 6 aprilis år 1699 bedja, at theße gode, ärlige och beskedelige
Borgare och danemän, wille både för och med honom bedja o[m]
förlåtelse, och deprecera hans brott, them han och sist eftterfölj[ande]
och woro theße; Rådman Mester Jahan Biörn, Johan Joneson [avnött text]
Limnell, Jöns i högsehult, Pär i bråddmålen, Pär i Magg[avnött text]
och han eftter them alla, som allena thenna ...den åstådt [avnött text]
hade; at Pastor wille alt thetta förlåta och tillgifwa, hwilket han o[ck]
utlofwade willja göra, på sin Persons och Christendoms wägnar; [avnött text]
hwad som wederbörande domare widkommer. och thetta skedd[e] [med]
handräkning inbördes å alla sidor. Sannas altså Guds andes [bortfallen del av papperet]
genom David Psaltare 94,15 Rätt måste doch blifwa rätt, och thy [måste]
all from hiärta tilfalla
Befalla Herranom din wäg, och hoppas [uppå ho-]
nom; han skall wäl görat; Och skall frambära tina rättfärdighet [såsom ett ljus,]
och din rätt såsom en middag
Psaltaren 37, 5.6 [resten av texten avnött]”

2017-01-14, 19:47
Svar #4

Utloggad Anna af Klinteberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 178
 • Senast inloggad: 2023-03-25, 14:48
  • Visa profil
Hej Bo!


Hur skall jag kunna tacka dig tillräckligt?!?! Tusen-tusen tack!


Anna

2017-01-16, 11:49
Svar #5

Utloggad Ebba von Sparr

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 92
 • Senast inloggad: 2022-06-04, 14:00
  • Visa profil
TACK Anna och Bo!
Någon gång kanske vi hittar Falk-kopplingen... För den måste ju finnas!!

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna