ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Silfverpatron  (läst 285 gånger)

2017-01-03, 20:29
läst 285 gånger

Utloggad Magnus Lindskog

  • Anbytare *****
  • Antal inlägg: 1794
  • Senast inloggad: 2020-02-22, 19:59
  • Magnus Lindskog (Kvm)
    • Visa profil

"Anno 1709 d. 1 Septembris höltz Consistorium ordinarium närwarande Högwördige Hr Biskopen Hr DomProbsten Hr Magister Thun och Magister Sundelius.
/.../
4:o Insinuerade Magister Salvius Pastor i Stigtompta ett memorial som Cronones Befallningzman Hellman på förledne WallborgMässo Sochnestämma ingifwit hafwer, Angående 1 Silverpatronernas graf i Stigtompta kyrka som förfaller och giör Kyrkiomuren bofällig, hwilken bör samma graf reparera. 2:o Några nya stolars inbyggande i samma graf till församblingenes tiänst i choret af Stigtompta kyrkia och 3:o frågades om icke Alle gamble grafwar som eij blifwit öpnade på 60 åhr eller mera må hemfalla kyrkan att få dem till andra försällja, begärandes öfwer desse måhl Consistorii uthlåtelse.
Resol:
Angående Silfverpatronernas graf som nu förfaller och torde förorsaka skada på muren eller annor olägenhet för Kyrkan måste först frågas effter om ingen af den Familien finnes öfrig med hwilken Corresponderas kan om grafwens beskaffenhet och dess reparation.
Hwad stolarnas inbyggande i choret anbelangar, kan öfwerläggas med Sochnens herskaper och nedrigare ledamöter hwad tiänligast kan skie, uthan at giöra Choret förlitet och Kyrkian der igenom osynlig, Men att kiänna några gambla grafwar till Kyrkian, och dem försällja, blått derföre att de eij blifwit på 50 á 60 åhr tillbaka öpnade, finner Consistorium oskäligit, så framt icke grafwarna förfallit, och Kyrkian måst med sin bekostnad dem uprätta, eller framgent wijd macht hållit."


Källa: Strängnäs domkapitel, Protokoll med bilagor (huvudserie), SE/ULA/11466/A 1/18 (1709-1711), bildid: C0075317_00015


https://www.adelsvapen.com/genealogi/Silfverpatron_nr_239


 

Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna