ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Genealogisk Ungdoms Fond  (läst 3554 gånger)

2008-05-29, 18:09
läst 3554 gånger

Utloggad Lena A Löfström

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 962
 • Senast inloggad: 2021-03-13, 18:37
  • Visa profil
Å jag fattar intet.... först skriver Du Ted så här....
 
Mera bekymmersamt är i så fall att det inte tycks gå att få någon rörelse i fondnämnden, så att medlen så småningom kan börja användas i enlighet med donators intentioner.
 
sedan skriver Du
 
 Fondnämnden har således intet att vänta på!  
 
Alltså, que???? Vilket är det nu som gäller.... å varför ska fondnämnden röra sig när de inte har något att vänta på????

2008-05-29, 18:22
Svar #1

Utloggad Lena A Löfström

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 962
 • Senast inloggad: 2021-03-13, 18:37
  • Visa profil
För övrigt är det Länsstyrelsen som är överkucku när det gäller stiftelser inte kammarkollegiet.
 
Stiftelser
 
En stiftelse är en självständig förmögenhet som varaktigt förvaltas för ett bestämt ändamål. Det är den juridiska definitionen.
 
 
Stiftelser bildas genom ett förordnande t ex ett testamente, gåvobrev eller annan handling. En förvaltare eller styrelse måste ha åtagit sig att ha hand om förvaltningen av förmögenheten.  
 
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och har till uppgift att granska och registrera stiftelser i länet. Stiftelselagen (1994:1220) som har gällt sedan den 1 januari 1996 ger möjligheter till insyn och tillsyn. Den föreskriver också att stiftelser under vissa förutsättningar måste registrera sig. I länet finns ungefär 5 500 stiftelser som är registrerade. Förmögenheten i stiftelserna uppgår till cirka 220 miljarder kronor.
 
En vanlig stiftelse bildas genom att en eller flera stiftare avskiljer en viss egendom till en självständig, varaktig förvaltning för ett bestämt ändamål.
 
 
Stiftelsens egendom är avskild när den har tagits om hand av någon som har åtagit sig att förvalta den i enlighet med stiftelseförordnandet.
 
Ett stiftelseförordnande ska vara skriftligt och undertecknat av stiftaren eller stiftarna.
 
Den vanliga stiftelsen får driva näring om det har stöd i stiftelseförordnandet.  
 
Stiftelsens namn ska innehålla ordet stiftelse.
 
Förvaltningen kan handhas av en styrelse (fysiska personer) eller en förvaltare (juridisk person).
 
Förvaltas stiftelsen av en styrelse ska denna ha en ordförande.
 
Stiftelsen ska anmälas för tillsyn och registrering av styrelsen eller förvaltaren senast sex månader från det man åtagit sig uppdraget att handha förvaltningen.
 
Om stiftelsen driver näring ska stiftelsen anmälas innan näringsverksamhet börjar utövas.
 
En vanlig stiftelse ska upprätta årsredovisning och vara registrerad i stiftelseregister om  
 
värdet på stiftelsens tillgångar överstiger ett gränsbelopp som motsvarar tio prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring,  
stiftelsen bedriver näringsverksamhet,  
stiftelsen är moderstiftelse (en moderstiftelse är en stiftelse som kontrollerar mer än hälften av aktierna i en svensk eller juridisk person), eller  
stiftelsen har bildats av eller tillsammans med staten, en kommun eller ett landsting.
Vanliga stiftelser står normalt under fullständig tillsyn, men tillsynen är begränsad för
 
stiftelser som bildats av eller tillsammans med staten, en kommun eller ett landsting,  
stiftelser som förvaltas av en statlig myndighet, eller  
stiftelser som enligt stiftarens förordnande ska vara undantagna från tillsyn enligt denna lag och som varken under innevarande eller de tre närmast föregående räkenskapsåren har utövat näringsverksamhet eller varit moderstiftelse.  
 
Begränsad tillsyn innebär bland annat att stiftelsen inte är föremål för återkommande kontroll och att årsredovisningen inte behöver ges in till tillsynsmyndigheten.
 
 
 
Säger Länsstyrelsen.  http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____2586.asp

2008-05-29, 18:47
Svar #2

Utloggad Lena A Löfström

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 962
 • Senast inloggad: 2021-03-13, 18:37
  • Visa profil
Ted, hur kan förbundsstyrelsen komma med förslag till hur det skall användas???? Urkunden säger :
 
Avkastninens fördelning
 
Fondens avkastning skall användas på följande sätt:
 
 
*            80 % a avkastningen skall användas till att främja släktforskning
             bland ungdomar, beslut om användningen fattas av en särskild fond-
             nämnd.
 
Även om fonden överlämnats till förbundet så överlämnades den på särskilda villkor vilka framgår av urkunden. Dessa villkor anger med all önskvärd tydlighet at det är fondnämnden och inte förbundsstyrelsen som beslutar om användningen.
 
I fondnämnden äger Förbundet utse 1 (en) representant. Det vill säga från början. Sedan utser fondnämnden sig själva. Kan man få en förteckning över ledamöterna i fondnämnden per idag tack.
 
Jag är oerhört förvånad över att förbundsstyrelsen år efter år öppnar upp för samma osaliga diskussion. Vore det inte bättre att göra rätt så vi slipper detta harvande varteviga år.
 
Om någon är intresserad av fondhandlingen i sin helhet har jag den och kan maila över den till den som så önskar, men stopp... skriv inte här att ni vill ha den, blir lite mycket då, maila mig i stället.

2008-05-29, 18:53
Svar #3

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-04-20, 10:30
  • Visa profil
Håkan:
 
12.000 tog jag ur minnet, som tydligen sviktade. De utbetalningsbara medlen har ju inte redovisats för sig på många år, vilket kanske är olyckligt.
 
Lena:
 
Du missförstår mig när jag skriver att fondnämnden har intet att vänta på. Jag menade att nämnden snarast bör sammanträda (inte nödvändigtvis in real life) för att diskutera vad man i fortsättningen skall göra med fonden. Dels komma med förslag på lämplig användning av de utbetalningsbara medlen, dels ta ställning till två förslag från förbundsstyrelsen i samband med detta. Redan i början av hösten 2007 kontaktade jag fondnämndens sammankallande, Ulf Andersson, och bad honom sammankalla nämnden. Jag har sedan påmint ett otal gånger och även sökt upp honom på Landsarkivet i Göteborg för att trycka på. Till att börja med var det svårt att få kontakt med alla dem som antogs sitta i nämnden, men som på över 10 år uppenbarligen inte smmanträtt. Därefter skulle som en första aktiveringsåtgärd ett protokoll författas, där nämndens sammansättning skulle fastställas. Detta protokoll har Ulf Andersson talat om under ett halvår, och i slutet av april 2008 kom det äntligen ett utkast till ett sådant. Enligt min mening var detta protokoll både tendensiöst och delvis felaktigt, och vittnar om en betydande animositet från några av fondnämndens ledamöter mot förbundsstyrelsen. Kritiken avser dock i huvudsak tidigare styrelser eller tjänstemän     eftersom fonden under så många år nu varit vilande.  
 
Förbundsstyrelsen har genom mig försökt att få till stånd en dialog med fondnämnden, så att fonden skall kunna användas till det den var tänkt för, men hittills endast mötts av saktfärdighet och irritation.
 
TED

2008-05-29, 18:55
Svar #4

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-04-20, 10:30
  • Visa profil
Lena:
 
Förbundsstyrelsen kan visst komma med förslag om hur avkastningen kan användas, men Fondnämnden kan givetvis välja att ignorera dem.
 
TR

2008-05-29, 22:42
Svar #5

Utloggad Mats Ahlgren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4710
 • Senast inloggad: 2021-03-19, 13:35
  • Visa profil
Jag återkommer med min fråga: Var finns GU fondens kapital redovisat?  Om jag förstår Ted rätt så är den med i förbundets kapital, och är då inkluderad i kapitalbehållningen.
 
Hur kom den då dit, eftersom jag tror att om något finns med i balansräkningen så ska den tidigare ha varit med i resulatträkningen som en intäkt?  Eller någon med bättre kompetens än undertecknad kan kanske förklara hur kapitalet kan dyka upp bland förbundets pengar utan någon sådan transaktion eftersom den tidigare särredovisats

2008-05-30, 00:22
Svar #6

Utloggad Håkan Skogsjö

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1443
 • Senast inloggad: 2013-04-24, 08:42
  • Visa profil
  • www.bokhandeln.ax
Går det att få fram hur stort det utdelningsbara kapitalet är?

2008-05-30, 18:42
Svar #7

Utloggad Lars Sundell

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 17
 • Senast inloggad: 2011-11-22, 23:36
  • Visa profil
Mats med flera
 
GU-fondens pengar finns inte redovisade i förbundets balansräkning, utan redovisas i en egen balansräkning. Bankmedel ca 108 000 = eget kapital. Pengarna ligger på ett räntebärande bankkonto. Räntan i banksystemet har ju varit synerligen låg under många år. Först under senare år har det varit möjligt att få lite mer ränta.
 
Fond eller stiftelse? Jag vet inte, men enligt vår revisor är det ingen stiftele i egentlig mening. För övrigt kanske det inte heller är intressant vad det är, huvudsaken är väl att pengarna används för sitt syfte.
 
Eftersom kapitalet är så litet så kommer avkastningen alltid bli liten. Fondens syfte kommer aldrig att uppfyllas. Mitt förslag är därför: Gör ett rejält ungdomspris och dela ut 10 000 kr per år tills pengarna är slut och lägg sedan ned fonden.
 
mvh
Lars

2008-05-30, 18:58
Svar #8

Utloggad Håkan Skogsjö

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1443
 • Senast inloggad: 2013-04-24, 08:42
  • Visa profil
  • www.bokhandeln.ax
Det är väl lite förvånande att höra från förbundskassören är det nog inte har någon betydelse om det är en fond eller stiftelse. Men om man inte vet vad det är för en juridisk konstruktion man har att göra med, hur kan man då veta vilken lagstiftning man har att följa? Om som jag konstaterat ovan: Läser man på kammarkollegiets webbplats kan åtminstone inte jag komma till något annat än att Genealogisk ungdoms fond är en stiftelse.
 
Detsamma gjorde förbundets revisor - för ett år sedan.
 
Jag letade upp ett papper som var aktuellt inför förra årets stämma. Det är ställt till styrelsen för Genealogisk ungdoms fond och daterat den 27 juni 2007 och undertecknat av Ove Olsson, auktoriserad revisor (den ene av förbundets revisorer). Han påpekar att förbundsstyrelsen snarast ska återbetala den utbetalning som av misstag gjorts från stiftelsens konto eftersom förvaltaren inte får låna medel från stiftelsen. Papperet innehåller också ett par andra punkter, varav den ena noterar att avkastningen är så liten att den inte räcker till något vettigt. Revisorn konstaterar att styrelsen antingen måste anstränga sig för att öka avkastningen eller föranstalta om permutation av stiftelsen.
 
Det råder alltså ingen tvekan om att revisorn i detta papper anser att GU-fonden är en stiftelse och har att följa stiftelselagen. Men ovan skriver Ted Rosvall: Förbundets revisorer är eniga om att GU-fonden inte är någon fond eller stiftelse i egentlig mening. Samma uppgift lämnar också kassören.
 
Betyder detta att den auktoriserade revisorn ändrat uppfattning om GU-fondens juridiska status?

2008-05-30, 20:05
Svar #9

Utloggad Michael Lundholm

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 720
 • Senast inloggad: 2021-02-07, 18:57
 • https://lundholm.me
  • Visa profil
  • Släktforskning och personhistoria
Ett överslag: Vid utgången av 2002 var kapitalet 107.300 varav 16.700 var utdelningsbart och 600 kr det årets avkastning. Nu är kapitalet 108.000. Avkastningen har alltså (inkl 2002) varit 1.300 kr varav 10% (130 kr) skall läggas till kapitalet (förbundet har ju inte gjort anspråk på sina 10% så jag utgår ifrån att de är utdelningsbara). Utdelningsbart av avkastningen 2002-2007 är alltså 1.170 kr varför den del av kapitalet per 1 januari i år som är utdelningsbar bör vara 17.870 kr.
//Michael Lundholm

2008-05-30, 20:23
Svar #10

Utloggad Mats Ahlgren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4710
 • Senast inloggad: 2021-03-19, 13:35
  • Visa profil
Lars
Tack för upplysningen. Det var ju väl att det inte var som tidigare påståtts att pengarna fanns i förbundets kapital.  Om det finns en egen balansräkning, så föreslår jag att den fortsättningsvis publiceras och jag rekommenderar (men kräver inte) att fonden revideras som en egen del.
 
Jag ser att kapitalet förräntats med snittränta på 1,75% och det är ju inte mycket för ett år som förra, där de flesta konton gav en bit över 3% som sämst. Men vi får hoppas de ger bättre avkastning detta år.

2008-05-30, 21:17
Svar #11

Utloggad Michael Lundholm

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 720
 • Senast inloggad: 2021-02-07, 18:57
 • https://lundholm.me
  • Visa profil
  • Släktforskning och personhistoria
Stiftelse eller inte spelar ingen roll. I vilket fall som helst finns det en fondstyrelse som bestämmer om hur de utdelningsbara medlen skall användas. Problemet med denna fondstyrelse är att den inte gjort något på senare tid. Problemet med förvaltningen som är förbundsstyrelsens ansvar är att den inte skötts så att ens kapitalet bevarats realt under senare år. Det tycker jag man kan vara enig om.
 
Förbundsstyrelsen har dock också under förra året gett förslag på hur fondens utdelningsbara skall kunna användas men det är som Ted skrivit ovan upp till fondstyrelsen att besluta om detta. Förbundsstyrelsen har också under förra året initierat en översyn av förvaltningen.
//Michael Lundholm

2008-05-30, 21:46
Svar #12

Utloggad Mats Ahlgren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4710
 • Senast inloggad: 2021-03-19, 13:35
  • Visa profil
En nyfiken fråga: Gav översynen något, som gör att vi kan förvänta oss en reell ökning, eller ....

2008-05-31, 19:16
Svar #13

Utloggad Lena A Löfström

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 962
 • Senast inloggad: 2021-03-13, 18:37
  • Visa profil
Michael, som vanligt är Du en pärla. Stort tack för uträkningen. Skam att Du inte kan vara kvar i styrelsen.
 
Vad jag vet så har fondstyrelsen faktiskt försökt få reda på hur det ligger till. I vart fall förra året. Men de fick aldrig klara besked.
 
Lägga ned fonden kan man inte med mindre än att man ändrar statuterna för fonden först. Statuterna är inte så gamla att de rent objektivt kan betraktas som obsoleta och därför enkelt kan ändras.

2008-06-03, 23:37
Svar #14

Sture Bjelkåker

hej
 
Förbundsstyrelsen förvaltar GU-fonden, som under senare år gett ganska liten ränta till stor del pga allmänna ränteläget, som dock nu blivit lite bättre,
 
Det finns en särskild Resultat o Balansräkning för GU-fonden 2007 som vi revisorer tagit del av, och som i Angeläget 1/2008 refereras i en ruta på sid 3, pengarna finns på ett särkilt bankkonto hos förbundet,
 
när det gäller fondens användning / utdelning så är det fondnämndens ansvar, efter många års uppehåll finns det nu ett s k per-capsulum-protokoll på gång från fondnämnden sedan ett antal månader, men mig veterligen har detta ännu inte fullföljts genom påskrift av fondnämndens ledamöter,
 
mvh
Sture Bjelkåker
förbundsrevisor

2008-06-04, 16:33
Svar #15

Utloggad Mats Ahlgren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4710
 • Senast inloggad: 2021-03-19, 13:35
  • Visa profil
Michael skriver helt riktigt att förbundsstyrelsen inte skött förvaltningen av fonden. I dag så beskriver Ted i sitt veckobrev att förbundet också tagit pengar, 20 000 enligt Ted, utan lov från fonden för att betala en förbundssatsning. Dessa pengar borde för länge sedan ha återförts till fonden, förstår inte varför det inte skett eftersom det verkar vara ett känt faktum. Oförståeligt hur detta kunde missas av de revisorer som var aktiva då.
 
Sedan har det skett konstiga uttag senare, fast i mindre skala. Fondnämnden har inte sammanträtt alls, enligt uppgift i veckobrev, men förbundet har belastat fonden med omkostnader. Visserligen bara några hundralappar per år (300 till 785 kr), men för vad?
 
Det bästa vore att de av förbundet använda medlen återföres, med räntekompensation, till fonden snarast, så vi kan lägga de begångna felen bakom oss och koncentrera oss på att stödja släktforskningen bland de unga, istället för att kasta grejer på varandra.

2008-06-04, 17:00
Svar #16

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-04-20, 10:30
  • Visa profil
Enligt meddelande från dåvarande kanslichefen skedde tryckningen av Jakten på min släkt med fondnämndens, eller åtminstone de ledandes ur fondnämnden, goda minne.
Huruvida detta är en korrekt återgivning av händelseförloppet är svårt att säga, eftersom satsningen kring Ungdomens År skedde långt före min tid. Möjligen går det att utläsa ur gamla protokoll. Sedan 2004 kan jag inte erinra mig att förbundet har tagit ut något som helst förvaltningsarvode. Satsningen på uppsatsboken kan sägas passa utmärkt väl in i fondens ändamålsparagraf, och jag kan tycka att det var en riktig satsning inriktad som den var just på ung släktforskning. Jag har svårt att se att fondnämnden skulle ha kunnat motsätta sig det hela - men eftersom de inte tycks ha sammanträtt alls kom det varken bu eller bä därifrån.
 
TED

2008-06-04, 17:39
Svar #17

Utloggad Mats Ahlgren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4710
 • Senast inloggad: 2021-03-19, 13:35
  • Visa profil
Var inte du ordförande 2002 när uttaget på ca 20 000 kr gjordes? Det kan väl ändå inte ha gjorts utan att styrelsen var medveten om transfereringen från fonden?
 
2004 togs det ut 785 kr för administrationskostnader, något som inte ska kunna ske. Övriga uttag avseende admin kostnader har varit 300 kronor år 2002 och 600 kronor år 2003.
 
Fondnämmnden är suverän i sin beslutsrätt, och jag förstår inte uttrycket kunna motsätta sig. Det låter påtryckning. Sedan kan det ju knappast vara försvarbart att genomföra en felaktig transaktion med motiveringen att ingen protesterade, det verkar ju klart belagt att detta gjordes på förbundets eget bevåg utan beslut från fondnämnden. I andra sammanhang kallas en sådan händelse för egenmäktigt förfarande
 
Jag föreslår igen, återför de uttagna medlen och starta om från början, i gott  samförstånd.

2008-06-04, 17:45
Svar #18

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-04-20, 10:30
  • Visa profil
Jag kan inte minnas att tryckkostnaderna för Jakten på din släkt diskuterades på något styrelsemöte under min tid, förmodligen beslutade man om detta långt tidigare, om det ens nådda styrelsens bord. Kanslichefen hade stora befogenheter.
 
De uttagna administrationskostanderna 2004 avsåg 2003, och var en ren procentsats av intäkterna (räntan).
 
Fondnämnden är förvisso suverän i sina beslut, men endast om den beslutar något.
Kunnat motsätta sig kanske skall omformuleras som skulle ha kunnat ha något emot.  
 
TED

2008-06-04, 18:13
Svar #19

Utloggad Mats Ahlgren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4710
 • Senast inloggad: 2021-03-19, 13:35
  • Visa profil
Huruvida det diskuterades på styrelsemöte eller ej är egalt, en felaktig överföring har skett under 2002, det tror jag är uppenbart för alla, och det bör rättas till.
 
År 2003 lyckades förbundet förvalta fonden så att 106 000 kr gav en ränta på 164 kr. Av detta togs under 2003 ut adminkostnad på 553 kr. År 2004 lyckades förbundet med att generera 0 kr i ränta på de 106 000 kr och tog ut 785 kr i adminkostnad. Om dessa 785 kr hänförde sig till 2003, då räntan var 164 kr, eller till 2004 då räntan var 0, kan kanske diskuteras, men i båda fallen måste någon hjälpa mig med matematiken, jag får inte ihop det.  
 
Eller ska jag förstå att förbundet tog ut sina 10% = 785 kr, då undrar jag var de andra 7065 kr som borde tillförts fonden tagit vägen  
 
Jag föreslår igen, återför de uttagna medlen och starta om från början, i gott samförstånd.

2008-06-04, 19:05
Svar #20

Utloggad Elisabeth Thorsell

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 9207
 • Senast inloggad: 2021-02-22, 19:38
  • Visa profil
  • www.etgenealogy.se
Enligt styrelseprotokoll från 16-17 november 2001 § 86, Publikationer, förlags- och försäljningsverksamhet så meddelade jag då att jag höll på att redigera uppsatsboken Jakten på min släkt, med ambitionen att vara färdig med detta före årsskiftet 2001-2002, då jag avslutade min verksamhet hos Förbundet. Boken trycktes sedan 2002 av Fingraf i Södertälje.  
 
Vid det laget hade Ted Rosvall varit ordförande i 1½ år, och jag ser det som helt uteslutet att boken kunnat gå till tryck utan hans godkännande.  
 
Det var liksom inte kanslichefens bord, som åtminstone under tidigare ordförander hade bemyndigande till utgifter om högst 10.000 kr. Större utgifter beslutade ordförande och styrelse om.
 
(Meddelandet ändrat av elisabeth den 04 juni, 2008)

2008-06-04, 20:54
Svar #21

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-04-20, 10:30
  • Visa profil
Det är möjligt att jag har godkänt tryckkostnaderna, men att jag skulle ha varit medveten om att pengarna skulle hämtas ur GU-fonden, det tror jag verkligen inte. I så fall måste jag ha blivit informerad om att fondnämnden hade givit sitt godkännande - annars hade jag aldrig gått med på något sådant. När jag kontrollerade detta med f.d. kanslichefen igår menade denne att fondnämnnden (eller var det kanske bara en av dess ledamöter???) hade givit grönt ljus.
 
TED

2008-06-04, 23:32
Svar #22

Utloggad Mats Ahlgren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4710
 • Senast inloggad: 2021-03-19, 13:35
  • Visa profil
Men då har ju nämnden varit aktiv under de senaste tio åren! Något har blivit fel när vi läser här och i veckbrev, precis som med de uttag som bara var ren procentsats,  kanske skulle det stå Grumpy old man (singularis) istället och peka åt annat håll  
 
Varför ska det hela tiden vara konfrontation, varför inte lägga sakerna till rätta och försöka hitta en gemensam väg framåt.
 
Jag föreslår igen, återför de uttagna medlen och starta om från början, i gott samförstånd. (Finns det någon som har en smiley i form av en papegoja, jag börjar känna mig som en sådan nu)

2008-06-05, 06:20
Svar #23

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-04-20, 10:30
  • Visa profil
Nej, Mats, jag tror inte att nämnden har varit aktiv under de senaste tio åren. Jag tror att en person kan ha talat i nämndens namn utan att konsultera den.
 
Hur skall man kunna lägga saker till rätta om det inte tycks gå att få igång ett samtal med nämnden - om det tar åtta månader för sammankallande att kalla samman?
Någonstans tar tålamodet slut.
 
Och ja, du är verkligen en papegoja ibland.
 
TED

2008-06-05, 08:45
Svar #24

Utloggad Mats Ahlgren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4710
 • Senast inloggad: 2021-03-19, 13:35
  • Visa profil
Tack Ted, du är konfrontationens mästare. Uttalanden utan smiley efter sig innebär fullt allvar.
 
Men jag tar det inte på allvar, det kan ju vara utslag av grumpy old man syndromet  
 
Om ditt tålamod tar slut är egalt, det finns kanske andra i styrelsen som vill ha en förbättrad relation till sina kamrater inom släktforskarvärlden, så vi kan koncentrera oss på nyttigheter istället.  
 
Du skriver ju själv att det inte finns beslut på utdelning i nämnden. Oavsett hur det då gått till, och det finns ingen anledning att leta efter varför det gick fel, så är det lätt att lägga till rätta felaktigheten.
 
Återbetala medlen och låt oss koncentrera oss på framtiden, det som varit ligger bakom och kan inte göras ogjort, men framtiden ligger i våra egna händer.
 
(Meddelandet ändrat av mats den 05 juni, 2008)

2008-06-05, 15:14
Svar #25

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-04-20, 10:30
  • Visa profil
Nu, min käre Mats, har vi studerat annalerna ordentligt, och om du slår upp Släktforskarnas Årsbok 2003 sid 348, så kan du läsa följande:
 
*) Tryckningen av boken Jakten på min släkt har bekostats av Genealogisk ungdoms fond. Boken innehåller uppsatser som skickades in som tävlingsbidrag under Ungdomes år (1998) och har delats ut till medlemsföreningarna.
 
Eftersom redaktören för årsboken också är med i fondnämnden kan detta inte ha undgått honom, och därmed inte heller andra i fondnämnden i den mån han har kontakt med dem.
 
TED

2008-06-05, 16:25
Svar #26

Utloggad Mats Ahlgren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4710
 • Senast inloggad: 2021-03-19, 13:35
  • Visa profil
Och på vilket sätt ändrar det förhållandet, Ted.  
 
När detta skrevs så var pengarna redan borta ur fonden, eller hur. Borta på ett sätt som inte stämmer med de statuter som finns.  
 
Jag ser inga förmildrande omständigheter för förbundets agerande, att ta ut pengar ur en fond utan beslut.  
 
Kan det vara så svårt att acceptera att ett fel begåtts, och rätta till det genom en enkel transferering. Förbundet sitter på de bankkonton som behövs, ett enkelt beslut i styrelsen och detta är ur världen. Därefter kan vi ta os an framtiden, med friska krafter.

2008-06-05, 16:59
Svar #27

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-04-20, 10:30
  • Visa profil
Det enda sättet, om det nu är så att denna satsning med medel ur GU-fonden har tagits utan medgivande från fondnämnden, är givetvis att fondnämnden tar upp detta som ett ärende på sitt nästkommande möte (om det nu någonsin blir av) och antingen välsignar uttaget i efterskott, eller tar avstånd från satsningen och kräver återbetalning till fonden.
Innan ett sådant möte ägt rum vet vi inte om det skett med eller utan beslut/medgivande från fondnämnden, och alltså kan varken du eller jag säga bu eller bä. Ditt förslag, som du nu upprepat intill leda, bör du alltså i första hand rikta till fondnämnden, inte till förbundet som bara har att förvalta medlen. Kanske blir du lyckosammare när det gäller att få fart på fondnämnden än vad jag har varit.  
 
TED
 
Fondmedlen kommer f.ö. nu att omplaceras på ett spärrat konto, som ger ca 5% ränta.

2008-06-05, 18:04
Svar #28

Utloggad Chris Bingefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11825
 • Senast inloggad: 2021-04-20, 06:13
  • Visa profil
Bara av ren nyfikenhet: Vilka ingår i denna anonyma fondnämnd?

2008-06-05, 18:23
Svar #29

Utloggad Henrik Törnqvist

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 735
 • Senast inloggad: 2011-03-28, 13:54
  • Visa profil
Chris:
 
Håkan Skogsjö redogjorde några namn den 11:e Mars. Men det verkar ju, utifrån det inlägget, inte som nämnden själva har full koll över vilka som sitter med.
 
Med vänlig hälsning,
 
Henrik Törnqvist
Örebro

2008-06-05, 19:04
Svar #30

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-04-20, 10:30
  • Visa profil
Nämnden består av Ulf Andersson (sammankallande), Håkan Skogsjö, Lena Eriksson, Peter Olausson och Gabriel Wallgren, samt som förbundets representant; undertecknad.
 
Mvh
TED

2008-06-05, 19:12
Svar #31

Utloggad Mats Ahlgren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4710
 • Senast inloggad: 2021-03-19, 13:35
  • Visa profil
Ted, jag har hittills hållt denna diskussion på en artig nivå, trots att du försökt få till ett slagsmål. Jag kommer att fortsätta, trots din argumentering,  att hålla mig till sak.  
 
Förbundet har, utan lov, tagit pengar. Du säger själv att ni bara ska förvalta medlen, samtidigt säger du att ni betalt tryckning, utan lov, med medel som ni är satta att förvalta.
 
Om du inte orkar se mig upprepa samma sak, så sluta läs, men mitt upprepande beror på att du har hittills kommit med den ena undanflykten efter den andra, istället för att behandla det som ligger i botten: Se till att återställa det som ska tillhöra fonden.  
 
Det är bra att pengarna nu är placerade med hyfsad avkastning, heder åt den som fixat detta.

2008-06-05, 21:05
Svar #32

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-04-20, 10:30
  • Visa profil
Den som fixat detta är givetvis vår förbundskassör, Lars Sundell.
Då vill jag också vara tjatig och upprepa mig: Sluta upp med att komma med kategoriska påståenden när du inte, lika lite som jag själv, känner till bakgrunden. Vi vet ännu inte om förbundet har gjort detta uttag med eller utan tillåtelse från fondnämnden eller dess företrädare. Låt oss avvakta tills vi vet!
TED

2008-06-08, 00:12
Svar #33

Utloggad Kaj Andersson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 628
 • Senast inloggad: 2009-03-25, 06:41
  • Visa profil
Jag tror att en person kan ha talat i nämndens namn utan att konsultera den.
välsignar uttaget i efterskott, eller tar avstånd från satsningen...  
Nämnden består av Ulf Andersson (sammankallande), Håkan Skogsjö, Lena Eriksson, Peter Olausson och Gabriel Wallgren, samt som förbundets representant; undertecknad..Dvs Ted Rosvall.
 
Det är intressant att en person (Ted?)kan ha talat i nämndens namn...och att nu nämnden i efterskott förväntas godkänna denne persons (Teds?)egna beslut, och att Ted ingår i nämnden. I alla sammanhang som jag känner till skulle ett sådant beteende från en ensam ledamot kallas för trolöshet mot huvudman. Sådant är åtalbart i min värld.

2008-06-08, 06:51
Svar #34

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-04-20, 10:30
  • Visa profil
Kaj, jag kommer att avgå ur den fondnämnd som jag aldrig har lyckats förmå sammanträda i samband med släktforskardagarna i augusti.
F.ö. har jag aldrig talat i nämndens namn eller fattat några beslut om att använda medel ur fonden.
I min värld sammanträder nämnder.
 
TED

2008-09-03, 23:04
Svar #35

Utloggad Mats Ahlgren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4710
 • Senast inloggad: 2021-03-19, 13:35
  • Visa profil
Undrar vem som efterträder Ted i fondnämnden, det är ingen som frågat mig :-)

2009-09-06, 07:27
Svar #36

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-04-20, 10:30
  • Visa profil

2013-05-20, 18:39
Svar #37

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-04-20, 10:30
  • Visa profil
Hur har det gått med Genealogisk Ungdoms fond?
Blir det några stipendier eller liknande framöver?

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna