ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Äldre inlägg (arkiv) till 28 augusti, 2008  (läst 1448 gånger)

2008-08-27, 16:45
läst 1448 gånger

Utloggad Chris Bingefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11827
 • Senast inloggad: 2021-05-02, 14:07
  • Visa profil
Det är kanske det som är problemet: Föreningar består av sina medlemmar, utan medlemmarna är de ingenting. Vi har tidigare sett antydningar om, bl a här på FF, att det verkar finnas en förtroendeklyfta mellan medlemmar och ledning i många föreningar. Förbundet består i sin tur av föreningarna - ja. Men om man hela tiden väljer att endast och allena påpeka att det bara är föreningarna (läs: föreningsledningarna) som  har rätt att yttra sig och som har rätt att påverka verksamheten så gör man föreningarna en björntjänst. Medlemsantalet går ned, det klagas ständigt på att engagemanget tryter. Kanske, kanske måste man modernisera släktforskarrörelsen så att den bättre passar in i ett modernt informationssamhälle? Då kan det finnas en chans att engagemanget också i föreningarna ökar.

2008-08-27, 16:46
Svar #1

Utloggad Jörgen Tollesson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4368
 • Senast inloggad: 2021-05-08, 11:12
  • Visa profil
  • Arkivguiden med Arkivguidens Forum, Båhus Arkivguide och Göteborgs Arkivguide
Medlemmar? Förbundet har drygt 160 medlemmar, nämligen våra medlemsföreningar.
 
Ja, medlemmar! Föreningarnas enskilda medlemmar är också medlemmar i Förbundet via sina föreningar. Föreningarna är inga tomma skal som ansluts till Förbundet; föreningarna består av sina medlemmar - och betalar också en avgift till Förbundet per medlem!
 
Ännu så länge har, så vitt jag vet, ingen förening meddelat att man känner sig kränkt av de svar jag själv eller övriga förbundsstyrelseledamöter har författat i detta forum.
 
Men de enskilda människor som är välkomna att skriva i detta forum kan alltså fritt kränkas? I varje fall var kränkandet av dem tydligen inte värt att kommenteras...
 
F.ö. handlar det inte bara om kränkande yttranden i Förbundsforum...
Kontakt: http://www.arkivguiden.net/jts.shtml. | Ser gamla inlägg (före april 2016) underliga ut? Argumenterar jag mot mig själv? Saknas något i inläggen? Finns där något som inte borde vara där? Läs då om orsaken här: http://forum.arkivguiden.net/agf/disk/42626/62869.shtml#post16472.

2008-08-27, 17:42
Svar #2

Anna-Lena Andersson

Förbundsstyrelsen försöker verkligen arbeta för att medlemmarna ska få så stor hjälp i alla de släktforskarproblem som uppkommer ute i landet. Men som ekonomin ser ut nu har neddragningar med försämringar för personalen, enskilda medlemmar och enstaka föreningar varit nödvändiga.
 
En anpassning till de ekonomiska förutsättningar som finns nu kommer säkerligen att ta ytterligare en tid.
 
Konstruktiva förslag på billiga bra lösningar och inkomstbringande projekt är välkomna!
 
Mvh
Anna-Lena A

2008-08-27, 18:21
Svar #3

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-04-20, 10:30
  • Visa profil
Principfråga!
 
Jörgen hävdar att alla medlemmar i förbundets 160 medlemsföreningar också per automatik är medlemmar i Förbundet.
Han hävdar också att de enskilda medlemmarna betalar en avgift för detta sitt medlemskap, d.v.s. f.n. 9 kronor per medlem.
 
Jag hävdar att detta betraktelsesätt är fel!
Föreningarnas medlemmar är INTE medlemmar i förbundet.
Betalningen är en organisationsavgift, som visserligen beräknas efter antalet medlemmar i föreningen, men där pengen inte på något sätt är kopplad till den enskilde föreningsmedlemmen.
 
Det är tack vare att föreningen är medlem i Sveriges Släktforskarförbund, som den enskilda föreningsmedlemmen kommer i åtnjutande av vissa förmåner, lägre pris på böcker och CD-skivor, rabatter på olika abonnemang, möjlighet att delta i diskussionerna på detta forum o.s.v. Men föreningsmedlemmen är inte personligt ansluten till Sveriges Släktforskarförbund. Vi har ingen kollektivasnlutning.
 
Har jag rätt eller fel?
 
TED

2008-08-27, 18:45
Svar #4

Utloggad Mats Ahlgren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4710
 • Senast inloggad: 2021-03-19, 13:35
  • Visa profil
Det går att resonera runt denna fråga hur många varv som helst.
 
Först vill jag korrigera Ted's påstående om att Jörgen hävdar att enskilda medlemmar betalar en avgift osv.  Det står det inte om man läser rätt, det står att föreningarna betalar en avgift per medlem (det gäller att se hur syftningen är).
 
Jag ställer en hypotetisk fråga: Kan jag meddela att jag inte önskar räknas in i en organisationsavgift som förbundet utkräver av föreningar/sammanslutningar eftersom jag inte anser att förbundet tillför något.  
 
Jag tro mig veta svaret, och jag har därmed genom mitt medlemskap förorsakat föreningen en kostnad på 9 kronor.  Om detta nu är kollektivanslutning eller ej kan diskuteras.

2008-08-27, 19:00
Svar #5

Utloggad Jörgen Tollesson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4368
 • Senast inloggad: 2021-05-08, 11:12
  • Visa profil
  • Arkivguiden med Arkivguidens Forum, Båhus Arkivguide och Göteborgs Arkivguide
Jag skrev inte att de enskilda medlemmarna betalar en avgift för detta sitt medlemskap [i Förbundet]; jag skrev att föreningarna består av sina medlemmar - och betalar också en avgift till Förbundet per medlem.
 
Inte heller skrev jag att en föreningsmedlem är personligt ansluten till Sveriges Släktforskarförbund; jag skrev: Föreningarnas enskilda medlemmar är också medlemmar i Förbundet via sina föreningar.
 
Att citera rätt är också en principfråga...
 
F.ö. är en förening lika tom och innehållslös som pastor Janssons påse utan sina medlemmar. Så vad är det som ansluts till Förbundet om inte medlemmarna följer med?
 
Och hur kan man utse en förbundsstyrelse om det inte finns några medlemmar att välja mellan...?  
 
(Meddelandet ändrat av jts den 27 augusti, 2008)
Kontakt: http://www.arkivguiden.net/jts.shtml. | Ser gamla inlägg (före april 2016) underliga ut? Argumenterar jag mot mig själv? Saknas något i inläggen? Finns där något som inte borde vara där? Läs då om orsaken här: http://forum.arkivguiden.net/agf/disk/42626/62869.shtml#post16472.

2008-08-27, 19:08
Svar #6

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-04-20, 10:30
  • Visa profil
...eftersom jag inte anser att förbundet tillför något
 
 
Sveriges dödbok  (inklusive projektet Namn åt de döda)
Sveriges befolkning 1970
Sveriges befolkning 1980
Svensk ortnamn
Emibas [tillsammans med Svenska Emigrantinstitutet men CD-produktionen initierad och genomförd av förbundet)
Sveriges Befolkning 1890  [tillsammans med SVAR men CD-produktionen initierad och genomförd av förbundet)
Sveriges befolkning 1900  [tillsammans med SVAR men CD-produktionen initierad och genomförd av förbundet)
Rosenberg  [tillsammans med SVAR men CD-produktionen initierad och genomförd av förbundet)
Grill  [tillsammans med SVAR men CD-produktionen initierad och genomförd av förbundet)
Kugelberg
Elgenstierna
 
Nättidningen Rötter, med diverse olika databaser
Anbytarforum
Förbundsforum
 
Rabatter på Abonnemang hos Genline, SVAR, Ancestry och sannolikt snart också Arkiv Digital
 
Representation i råd och utredningar
 
Släktforskardagarna
Regionala träffar / Förtroendemannakonferenser
 
Broschyrer och informationsmaterial.
 
 
Släkthistoriskt Forum
Släktforskarnas Årsbok
 
...eftersom jag inte anser att förbundet tillför något

2008-08-27, 19:21
Svar #7

Utloggad Jörgen Tollesson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4368
 • Senast inloggad: 2021-05-08, 11:12
  • Visa profil
  • Arkivguiden med Arkivguidens Forum, Båhus Arkivguide och Göteborgs Arkivguide
De flesta punkter på ovanstående lista betalar väl användarna för? Går dessa CD-skivor och skrifter med förlust - som måste betalas med organisationsavgiften?
 
Eftersom Mats fråga gällde en enskild medlems möjlighet att reservera sig mot att räknas in i föreningens underlag för den avgiften, så måste ju ovanstående lista tolkas som att det är detta man får för de pengarna...  
 
(Meddelandet ändrat av jts den 27 augusti, 2008)
Kontakt: http://www.arkivguiden.net/jts.shtml. | Ser gamla inlägg (före april 2016) underliga ut? Argumenterar jag mot mig själv? Saknas något i inläggen? Finns där något som inte borde vara där? Läs då om orsaken här: http://forum.arkivguiden.net/agf/disk/42626/62869.shtml#post16472.

2008-08-27, 19:37
Svar #8

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-04-20, 10:30
  • Visa profil
Organisationsavgiften har aldrig räckt till annat än organisationskostnader; kansli, släktforskardagar, kurser och konferenser, Angeläget, Rötter, porto, styrelsekostnader o.s.v.
Många av produkterna ovan har gått med vinst, några med förlust.
Men vare sig våra produkter och tjänster är kioskvältare eller rena förlustaffärer, så menar jag att de alla har tillfört släktforskarrörelsen och släktforskarna betydande värden.
 
TED

2008-08-27, 19:59
Svar #9

Utloggad Chris Bingefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11827
 • Senast inloggad: 2021-05-02, 14:07
  • Visa profil
Som medlem i ett mycket stort antal föreningar blir jag skrämd från vidare engagemang när jag läser ovanstående. Anledningen till att man envist håller fast vid föråldrade, starkt hierarkiska organisationsformer brukar vara att ledningen då omges av en majoritet ja-sägare som inte ifrågasätter. Det har tydligen varit fallet då de vidlyftiga, helt destruktiva ekonomiska äventyren klubbats igenom på stämmorna. Nu börjar några föreningsstyrelser ifrågasätta och det är bra, men för sent.
 
Ja, det är många fördelar med en central organisation, Ted nämner några. Men.....det är just det man ska syssla med, inte bygga monument som man inte har ekonomisk täckning för, inte åka på dyra resor till USA etc. Och framför allt - att enbart föreningar ska få ha inflytande eller yttra sig är gammaldags, eftersom man med förening menar styrelser eller kanske tom bara en person från varje förening. Och ombuden på stämmor ska ifrågasätta, vare sig de utgörs av styrelsemedlemmar eller vanliga dödliga.
 
Jag har alltid varit förvånad över allt det frivilligarbete som genomförs inom släktforskarrörelsen, men att så totalt glömma bort att föreningar består av dess medlemmar kommer säkert att leda till att färre blir intresserade av att jobba ideellt med projekt och därmed följer minskade inkomstmöjligheter för både föreningar och förbund.  
 
Med oro för förbundets framtid, för jag tror att en sådan organisation behövs men i annan form

2008-08-27, 20:16
Svar #10

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-04-20, 10:30
  • Visa profil
Chris,  
Gärna moderniseringar och nytänkande.
Gärna förändringar i organisationsform och ledningsstruktur.
Men i så fall först efter ett antal stadgeändringar.
Våra nuvarande stadgar är mycket tydliga och klara på hur förbundet skall skötas, och förbundsstyrelsen har varken makt eller myndighet att radikalt förändra dessa.
Varför inte en motion i ärendet från alla de föreningar du är medlem i?
 
TED

2008-08-27, 20:37
Svar #11

Utloggad Chris Bingefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11827
 • Senast inloggad: 2021-05-02, 14:07
  • Visa profil
Varför? Jo, de föreningar jag är med i ligger långt från min bostad, det är huvudskälet. Sedan är jag sedan tidigare luttrad, jag vet inte alls hur det fungerar i mina släktforskarföreningar, men jag har varit mycket föreningsaktiv länge (i helt andra sammanhang) och blivit ganska less. Det är som att simma i sirap i många fall, mycket svårt att nå fram och att få komma till tals för alla utom för en liten klick som tillgodoser sina egna maktbehov. Speciellt som kvinna förväntas man göra massor av jobb, många gånger kvalificerat jobb, sköta servicen och stå för mysig stämning. Men inflytande och erkänsla? Nej tack, inte ens i styrelseposition. Tyvärr tror jag att det är många som har liknande erfarenheter, därför går föreningslivet i Sverige på tomgång. Jag tillhör alltså de passiva, betalar gärna medlemsavgift till föreningar för allt det arbete de gör med register etc däremot. Det är mitt bidrag.
 
Det här med att gå den långa vägen via motioner mm är också främmande för dagens potentiella aktiva. Föreningsgenerationen gillar de gamla strukturerna och gläds åt dem, men numera finns mycket mer direkta sätt att vara aktiv på. Den analysen hör man ofta när föreningslivet diskuteras.
 
Sedan har jag till min sorg konstaterat att de flesta motioner som föreslår förändringar till slut ändå avslås redan i styrelsens beredning. Och eftersom det inte verkar finnas några som säger emot så blir det så.
 
Däremot har jag suttit i högsta ledningen i flera internationella föreningar och där var det mycket mera fart och möjlighet till inflytande. Rejäla debatter, sakliga sådana, på årsmötena var det också. Man var noga med att ge alla ideellt arbetande erkänsla för deras jobb på olika sätt.

2008-08-27, 20:40
Svar #12

Utloggad Mats Ahlgren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4710
 • Senast inloggad: 2021-03-19, 13:35
  • Visa profil
Ted
Det var en bra uppräkning, fungerar kanske som kringgående rörelse för en del, men du undvek nogrant att svara på min hypotetiska fråga.
 
Att ta upp ovidkommande saker är ju en känd taktik, men det tillför ju inte det minsta till debatten.
 
Så min fråga kvarstår!

2008-08-27, 20:47
Svar #13

Utloggad Mats Ahlgren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4710
 • Senast inloggad: 2021-03-19, 13:35
  • Visa profil
Det är bara att rösta ja till motion 10, så kommer det finnas möjlighet att ideer och visioner om nya arbetssätt kommer fram.  Men då måste ombuden rösta annorlunda än styrelsen, eftersom de yrkar avslag.
 
Intressant är att jag hittar inga förslag de senaste åtta åren från styrelen som talar om modernisering av stadgar. Till årest stämma föreslås dock en skärpning av stadgarna som omöjliggör att en förening lämnar förbundet om de samtidigt är med i en ansluten sammanslutning. Det är konservativt och dessutom liknar det kolektivanslutning.

2008-08-27, 20:57
Svar #14

Lotta Nordin

Om jag har förstått dig rätt, Ted, så anser du att det är helt i sin ordning att kränka medlemsföreningarnas föreningsmedlemmar, så länge inte medlemsföreningarna känner sig kränkta. Det är sannerligen en skrämmande inställning från en förbundsordförande.
 
Sen kan man ju fråga sig varför hela 73 medlemsföreningar (alltså nästan hälften) låter bli att skicka ombud till stämman. Det man kan konstatera när man läser ombudslistan på Rötter är att det åtminstone inte kan bero på långa avstånd.  
 
Det krävs definitivt inga stadgeändringar för att förbundsledningen ska lyssna på föreningsmedlemmarnas åsikter och delta i en debatt med dom, inte heller för att förbundsledningen ska ta åt sig förslag och synpunkter från föreningsmedlemmarna.

2008-08-27, 21:02
Svar #15

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-04-20, 10:30
  • Visa profil
En annan intressant observation är följande:
 
Deltagarna i dagens debatt (förutom forumvärden) heter:
 
Christer Lindskog
Jörgen Tollesson
Mats Ahlgren
Chris Bingefors
Ted Rosvall
Michael Lundholm
 
Välkända namn!
Hur kommer det sig att inte fler lägger sig i debatten?
Är den ointressant?
Eller gitter man inte?
Eller sparar man sig för den stora stämman i Malmö?
 
Har man fått nog?
Eller är inte ämnet så fascinerande och livsviktigt som skribenterna (inklusive jag själv) tror?
 
Styrelsemöte i morgon - så nu får det vara nog med debatt från min sida för ett tag...
 
TED

2008-08-27, 21:04
Svar #16

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-04-20, 10:30
  • Visa profil
Nej, Lotta, du har inte förstått mig rätt. Det gör du sällan.
 
När det gäller antalet ombud så är jag ganska nöjd med utfallet i Malmö, som verkar bli ungefär detsamma som i Halmstad, Stockholm och Götebrog, d.v.s. omkring 150.
Det finns en rad förklaringar till varför inte alla 160 föreningar kommer till stämman varje år - varav avstånd och kostnader förmodligen är den tyngsta.
 
Mvh
TED

2008-08-27, 21:10
Svar #17

Utloggad Chris Bingefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11827
 • Senast inloggad: 2021-05-02, 14:07
  • Visa profil
De borde komma till stämman eftersom det tydligen är enda vägen att påverka, annars sviker de sina medlemmar. Kan medlemmarna påverka vilka som utses till ombud? Sker någon beredning av ärenden och ståndpunkter inför stämman? Om inte någon av de vanliga kan eller vill åka så borde andra medlemmar utses. Annars står ju hälften av medlemmarna (dvs föreningarna) i förbundet utan representation. Är det vad föreningens medlemmar vill?
 
Att det bara är de välkända namnen som yttrar sig kan väl också bero på att de flesta inte vill sticka ut och riskera att bli påhoppade. Eller kanske har de gett upp? Jag är övertygad om att det finns massor av goda idéer därute i cyberrymden.

2008-08-27, 21:10
Svar #18

Utloggad Mats Ahlgren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4710
 • Senast inloggad: 2021-03-19, 13:35
  • Visa profil
Vem sparar sig för den stora stämman?  Det här är bara krusningar på ytan, Ted, det kommer mer!
 
Och fortfarande inget svar, från den som startade principfrågan, på min hypotetiska fråga. Kanske är den för svår och talar till den lille mannens fördel?

2008-08-27, 21:13
Svar #19

Utloggad Chris Bingefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11827
 • Senast inloggad: 2021-05-02, 14:07
  • Visa profil
Förresten, nu när jag fått fram motion nr 10 (telefonledningen brann upp av hettan på FF):
 
Styrelsen för förbundet (nuvarande eller någon framtida) bör inte vara med i en sådan framtidsgrupp, den ska arbeta självständigt utan bindningar. Annars kvävs krativiteten.

2008-08-27, 21:16
Svar #20

Lotta Nordin

Christer skrev:
Ledsamt nog medverkar flera styrelsemedlemmar till den tråkiga umgängestonen. Ordföranden själv leder ligan med utstuderat arroganta, nedlåtande svar på medlemmarnas synpunkter.
och Jörgen skrev:
Också medlemmar har genom årens lopp känt sig djupt kränkta av herr ordförandens olika svar, kommentarer, uttalanden, beskyllningar och tillmälen i olika sammanhang.
och på det svarade du, Ted:
Ännu så länge har, så vitt jag vet, ingen förening meddelat att man känner sig kränkt av de svar jag själv eller övriga förbundsstyrelseledamöter har författat i detta forum.
 
Att Christer och Jörgen avser föreningsmedlemmar framgår klart och tydligt. På det svarar du inte alls, men framhåller att inga föreningar känt sig kränkta. Om (vilket jag inte tror) jag missförstått dig, så beror det helt och hållet på vad du skrivit.  
 
Jag skrev om antalet föreningar, inte ombud. Men du svarar ju sällan på det man skriver.

2008-08-27, 21:22
Svar #21

Utloggad Chris Bingefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11827
 • Senast inloggad: 2021-05-02, 14:07
  • Visa profil
Kan någon förklara vad som avses med förening? Man använder ordet här som om det är en person. Förening känner sig inte kränkt Förening tycker..... En definition vore på sin plats. Uppenbarligen menas inte att en förening är en grupp som är medlemmar i en organisation av något slag.

2008-08-27, 21:28
Svar #22

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-04-20, 10:30
  • Visa profil
Lotta: 73 föreningar av 162 eller 163 är faktiskt inte så illa. Titta på Hembygdsförbundet med sina 500 eller fler föreningar. Hur många tror du är representerade på deras riksstämma? F.ö. brukar det bli en handfull till i elfte timmen hos oss.
 
Mats, Din hypotetisk fråga var följande:  
Kan jag meddela att jag inte önskar räknas in i en organisationsavgift som förbundet utkräver av föreningar/sammanslutningar eftersom jag inte anser att förbundet tillför något.  
 
Mitt svar: Visst kan du meddela detta, men din förening kan med nuvarande regelverk inte undlåta att rapportera dig som medlem.
[jag uppfattade din fråga om så hypotetisk att den egentligen var retorisk - d.v.s. du frågar inte för att få svar, utan för att påtala något, gärna med en ironisk knorr på slutet]
 
 
TED

2008-08-27, 21:38
Svar #23

Utloggad Anders Ellerstrand

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1509
 • Senast inloggad: 2020-10-26, 11:18
  • Visa profil
  • ellerstrand.se
Wikipedia: En förening är en sammanslutning av personer eller andra typer av intressenter, det vill säga en organiserad grupp människor som ägnar sig åt en avgränsad verksamhet.
 
Så visst är föreningen dess medlemmar...
 
 
På Proveniens skrev jag tidigare idag så här:
 
Jag lyssnade på ett inlägg på radions P1 idag. En centerpartist som pratade om ideologisk och politisk utveckling. Bl.a. menade han att människor idag inte vill underordna sig organisationer. Det har han nog rätt i. Det blir färre och färre som vill påverka enbart genom att utöva sin rösträtt.
 
Senare idag talades om just hur människor kan och vill påverka idag och om att bloggosfären växer starkt. Människor vill komma till tals. Som exempel nämndes FRA-debatten. De vanliga påverkansvägarna - föreningar, partier och media har varit stängda, men genom bloggar och internetforum har en mängd enskilda människor tagit tag i debatten och skeendet.
 
 
Det finns ju en anledning att diskussionen om släktforskarförbundet, om Rötter och om anbytarforum i stor utsträckning förs på andra ställen än på Förbundsforum. Jag tror att det jag hörde på radions P1 är helt korrekt. Människor vill inte utöva sitt inflytande via valda ombud. Man vill påverka själv och direkt. Tillåts inte det innebär det bara att man söker andra vägar.
 
 
 
Tyvärr agerar släktforskarförbundet som om man var helt omedveten om detta.

2008-08-27, 21:49
Svar #24

Utloggad Mats Ahlgren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4710
 • Senast inloggad: 2021-03-19, 13:35
  • Visa profil
Ted
 
Ditt svar visar att varje medlem i en förening är en del av förbundet, på annat sätt kan inte svaret tolkas, och då kan vi dra slutsatser. Jag drar mina.

2008-08-27, 21:58
Svar #25

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-04-20, 10:30
  • Visa profil
Mats
 
Nej, det visar mitt svar inte alls.
Däremot visar det att varje förening har att redovisa sitt medlems-ANTAL (inga namn) till förbundet, vilket utgör grunden för organisationsavgiften.
Eftersom du är medlem i berörd förening skulle den föreningen bryta mot förbundets stadgar om den lät bli att rapportera att du finns.
 
TED

2008-08-27, 22:13
Svar #26

Utloggad Chris Bingefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11827
 • Senast inloggad: 2021-05-02, 14:07
  • Visa profil
Med andra ord kan man inte rösta med fötterna om man skulle vilja, då drabbas bara den lokala föreningen. Är det inte det du försöker säga Mats?
 
USA är ett av många exempel på en federation, alltså motsvarande förbundet, men där har ändå varje medborgare rätt att ramlägga sina synpunkter och få bli hörd av den federala regeringen. Jag skulle vilja se den amerikan som inte anser att han är medborgare i the United States of America utan bara i sin stat.

2008-08-27, 22:24
Svar #27

Utloggad Mats Ahlgren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4710
 • Senast inloggad: 2021-03-19, 13:35
  • Visa profil
Och alltså är jag en del av förbundet, precis som jag sa, annars så håller inte resonemanget. Sedan kanske det är bra att bryta mot stadgarna, lite obstruktion skadar inte då och då :-)
 
Jag tycker det är intressant att du säger att organisationsavgiften räcker för att täcka in Rötter. I tidigare debatter har det med kraft hävdats att så inte är fallet, varför det införts en kostnad på 100 kr för användare.  Nu kan någon hävda att detta bara avser Anbytarforum, men si, så är det inte, för kostnaden för det forumet är en ringa summa slantar.  
Eftersom det nu kommer in avgifter som täcker bland annat Rötters kostnader så torde det finnas utrymme för att sänka organisationsavgiften. Det tar vi på stämman som ett förslag.

2008-08-28, 05:03
Svar #28

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-04-20, 10:30
  • Visa profil
...som fan läser bibeln!
 
Så här skrev jag:

Organisationsavgiften har aldrig räckt till annat än organisationskostnader; kansli, släktforskardagar, kurser och konferenser, Angeläget, Rötter, porto, styrelsekostnader o.s.v.

 
Det betyder att det aldrig har blivit över några slantar till produktionen av CD-skivor, publiceringsverksamheten, projekt o.s.v. Det skall inte tolkas som om organisationsavgiften verkligen har räckt till de uppräknade nyttigheterna. I själva verket har det i över ett decennium, ja kanske hela tiden, varit så att CD-skivorna, tidningen, årsboken och bokhandeln i övrigt har fått vara med och subventionera den ordinarie verksamheten. Det kan var och en som detaljstuderar förbundets bokslut konstatera.
 
Organisationsavgiften räcker inte på långa vägar och framför allt inte till den utveckling  och omstrukturering av Nättidningen Rötter med fora och interaktiva avdelningar som vi alla vill skall komma till stånd.
 
TED

2008-08-28, 08:43
Svar #29

Utloggad Chris Bingefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11827
 • Senast inloggad: 2021-05-02, 14:07
  • Visa profil
Nu är det väl där skon klämmer - den ordinarie verksamheten har inte gynnat släktforskarna annat än till en del. Det är svårt att motivera avgifter när så mycket gått åt till orealistiska månlandarprojekt, monument, allt för hög bemanning och andra vidlyftigheter. Det blir inte bara ett reellt problem utan också ett psykologiskt. Hur motivera medlemskadern (vare sig den består av föreningar eller personer) när så stora resurser runnit ut i ingenting? Resurser som kunde kommit släktforskningen till fromma. Nu står man nästan utan personal att genomföra omstruktureringen av Rötter. Inkomsterna från de goda åren skulle naturligtvis fonderats för att sedan användas till nya projekt som gynnar en majoritet av släktforskarna, inte till synnerligen betungande åtaganden som hyreskontrakt och överanställningar.
 
Som jag tidigare skrivit får även de deltagare i stämman/stämmor som inte sa stopp då det begav sig ta på sig en del av ansvaret - därför är det svårt för många att acceptera att det gick fel, så begraver man det istället för att använda erfarenheten till konstruktivt återuppbyggande.
 
Jag tror alltså på en central organisation för släktforskning, men är ledsen över att man förvaltat sitt pund så dåligt.
Det är säkert många fler som känner samma sak.
 
Är det inte den här karusellen som är så svår att förklara?

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna