ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Äldre inlägg (arkiv) till 17 april, 2008  (läst 1144 gånger)

2008-02-19, 12:56
läst 1144 gånger

Utloggad Mats Ahlgren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4710
 • Senast inloggad: 2021-03-19, 13:35
  • Visa profil
I Angeläget 2, 2007 framgår att det vid ingången av 2006 fanns med 272 400 kr i balansräkningen avseende förutbetalda Rötters Vänner. Vid utgången av året så var värdet satt till 0.
Intäkten för 2006 som redovisades till 479 ksek, torde då innehålla ovanstående 272 ksek plus inbetalningar gjorda 2006 och de som influtit under 2006 för 2007, eller tänker jag fel?
 
(Meddelandet ändrat av mats den 19 februari, 2008)

2008-02-19, 14:36
Svar #1

Utloggad Ingegerd Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1336
 • Senast inloggad: 2016-08-21, 22:21
  • Visa profil
Nej, jag tror att du tänker rätt, Mats. Åtminstone uppfattar jag redovisningen på samma sätt som du. Nog borde det ha influtit några 100-lappar i slutet av 2006, som rimligen skulle avse 2007.
 
Man kan ju förstås inte lägga tid på att dela upp 100-lapparna i bokföringen, så att en betalning i oktober går till 25 % på inbetalningsår och 75 % på nästkommande. Men man kan ju t. ex. låta allt som kommer in i november och december räknas som förskottsbetalning. Det är ju trots allt en ideell förening och frivilliga bidrag det är fråga om, inte ett storföretag.
 
(Meddelandet ändrat av gerda den 19 februari, 2008)

2008-02-19, 18:15
Svar #2

Utloggad Ingemar Gollungberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1085
 • Senast inloggad: 2021-03-08, 20:55
  • Visa profil
Det är rätt Mats. I Ingegerds inlägg står att det ingår förskottsinbetalningar för 2007. Därför skrev jag som jag skrev. Såsom Ingegerd skriver nu senast så förstår jag att avgiften kan inte klart avgränsas tidsmässigt och då måste man göra en beräkning samt, tycker jag, redovisa beräkningssättet. Är det så däremot att inbetalningarna mera kan rubriceras som gåvor utan tidsaspekt så är det rätt som gjorts men då borde det funnits en not som, precis som Ingegerd skriver, redovisar det ändrade synsättet. Även föreningar bör eftersträva att lämna en riktig redovisning som medlemmarna förstår innebörden i. Det är ju själva syftet med redovisningen.

2008-02-26, 22:46
Svar #3

Utloggad Elisabeth Thorsell

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 9207
 • Senast inloggad: 2021-04-24, 11:30
  • Visa profil
  • www.etgenealogy.se
Sedan eftermiddagen i dag (26/2) finns ett första utkast till bokslut för 2007 utlagt på Rötters förstasida. Detta utkast kan nog ge uppslag till diverse funderingar.
 
En eloge till Lars Sundell för det i alla fall nu finns önskad information!

2008-02-27, 11:19
Svar #4

Utloggad Bengt Isacsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 407
 • Senast inloggad: 2020-11-15, 16:03
  • Visa profil
Det finns väl en del att säga angående bokslutet men eftersom 2007 varit ett omställningsår ska jag bara göra 2 kommentarer.
 
1/ Under kontot Övriga externa kostnader finns posten Diverse, övrigt som är den nästa största kostnadsposten. Ingen Not finns om vad det är för kostnader vilket det borde finnas om man vill ha en objektiv diskussion kring den.
 
2/ Jag konstaterar också att organisationsavgifterna endast är 7% av alla intäkter (rensat från hyresintäkter).
 
Enligt min mening visar detta klart och tydligt på ett behov av att det i alla medlemsföreningar förs en diskussion om förbundet skall tvingas använda föreningsmedlemmarna som mjölkkossa även i framtiden för att finansiera verksamheten, eller om man ska öka självfinansieringsgraden till 40-50%.
 
Eller omskrivet - detta visar på ett makalöst förakt för det stora medlemsflertalet eftersom förbundet tvingas agera som ett vinstmaximerande företag. Själv finner jag inget nöje i att bli utnyttjad på detta närmast skandalösa sätt - medlemsföreningarna borde skämmas ordentligt.
 
(Meddelandet ändrat av bengtisa den 27 februari, 2008)

2008-02-27, 12:40
Svar #5

Utloggad Lars-Olov Eriksson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 570
 • Senast inloggad: 2021-05-03, 12:34
  • Visa profil
Man kan ju se att förbundet är väldigt beroende av affärsverksamhet, vilket nog är ovanligt för ett förbund och måste göra det svårt att leda det. Det skulle vara intressant att dra paralleller med andra förbund - om någon känner till ekonomin i sådana.
LOE

2008-02-27, 13:19
Svar #6

Utloggad Ingegerd Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1336
 • Senast inloggad: 2016-08-21, 22:21
  • Visa profil
Föreningsmedlemmarna får väl bli mjölkkossor, även om föreningarna skulle betala in mer till förbundet. Föreningarna måste ju i så fall få större intäkter (=inkassera mer från medlemmarna), om deras avgifter till förbundet ska mångfaldigas.
 
Jag har lite svårt att förstå på vad sätt medlemsföreningarna skulle visa förakt för sina medlemmar. Jag kan definitivt inte se det så vad gäller de tre föreningar jag är med i. Varför de skulle skämmas förstår jag inte heller.
 
Mvh
Ingegerd

2008-02-27, 13:39
Svar #7

Utloggad Magnus Persson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 139
 • Senast inloggad: 2017-05-15, 11:29
  • Visa profil
Som styrelseledamot i en lokal släktforskarförening känner jag mig direkt förolämpad då det antyds att vi i de lokala föreningarna skulle hysa ett makalöst förakt för våra medlemmar. Detta är ett helt absurt påstående.
 
De lokala släktforskarföreningarnas främsta uppgift är inte att finansiera förbundet utan att bedriva den verksamhet som medlemmarna efterfrågar vilket de flesta gör med bravur (som synes av det växande medlemsantalet). Jag skäms inte heller det minsta för att förbundet tvingats bedriva företagsverksamhet. Det har tidigare gått utmärkt att bedriva förbundets verksamhet utan dessa stora ekonomiska problem. Att förbundet under de senare åren ändrat och byggt ut sin verksamhet till något som blivit större än vad ekonomin klarat av är beklagansvärt (och har också kritiserats på demokratisk väg) men att rädda denna utbyggda verksamhet på bekostnad av lokalföreningarna (genom att höja deras stöd till 40-50 % av förbundets omsättning) tror jag blir dödsstöten för släktforskarförbundet. Om avgiften skulle höjas till den nivån kommer vi att antingen tvingas lämna förbundet eller lägga ned verksamheten eftersom det finns inget utrymme för oss att höja våra medlemsavgifter till en nivå som täcker detta.
 
Som jag ser det så ska förbundet vara till för föreningarna - inte tvärtom vilket det skulle bli med det förslaget. I slutändan blir också frågan vilken verksamhet föreningarna vill att förbundet ska bedriva och hur mycket föreningarna är beredda att betala för denna verksamhet av största intresse.

2008-02-27, 13:56
Svar #8

Utloggad Anders Ryberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2648
 • Senast inloggad: 2013-08-23, 23:49
  • Visa profil
Förbundets medlemmar är föreningarna...
 
Det enda resultatet jag ser av Bengts förslag är att de som (i likhet med mig) är med i flera medlemsföreningar skulle utnyttjas ännu mer som mjölkkossor. Det är av en ren tillfällighet inget ovanligt att de som är medlemmar i flera föreningar oftare är aktiva i någon av dem, och därmed är de som tar mest ansvar för den verksamhet som hela rörelsen vilar på. De som gynnas av Bengts förslag är de som bara är medlemmar i en förening, och som därmed skulle få tillgång till alla förmåner för en liten insats.
 
Och ja, de flesta medlemmar i den lokalförening där jag är mest aktiv vill att vi satsar med lokal fokus, på vårt område. Detta innebär del aktiviteter på plats, dels en hemsida där vi gratis sprider massor av information. Det är genom de lokala föreningarna man kan skapa mest engagemang.

2008-02-27, 14:34
Svar #9

Utloggad Bengt Isacsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 407
 • Senast inloggad: 2020-11-15, 16:03
  • Visa profil
Föreningarna har ju bildat förbundet för att underlätta medlemmarnas släktforskning. Det kan ju göras på olika sätt. Det sätt som har gällt här är ju att förbundet har - med medlemmarnas arbetsinsatser - producerat CD-skivor som sedan medlemmar får köpa tillbaka. Förbundsstyrelserna kan ju inte lastas för detta utan det är de föreningsaktiva - i huvudsak - som har bestämt förbundsavgiftens storlek. Det är att visa förakt enligt min mening.  
 
Min idé är att förbundet skall samla alla sina databaser/material och också förhandla med de föreningar som har givit ut material  så att även dessa kan samlas i en databas som också ställs till alla medlemmars förfogande utan kostnad. Att förbundsavgiften då måste höjas för att förbundet ska kunna ägna sig åt att också vara medlemsnyttigt är väl en självklarhet.
 
Att föreningarna borde skämmas baserar jag på att ingen verkar ha anlagt ett helhetsperspektiv på släktforskningsproblematiken.
 
För att ta mig själv som exempel kan jag nämna att jag har ett 10-tal CD-skivor, varav jag endast köpt en enda och den är inte utgiven av förbundet, resten har jag fått vid högtidsdagar. Om jag skulle ha köpt allihopa själv skulle de nog kostat mig 3500-4500 kronor.  
 
Hur många av förbundets medlemmar sitter inte därhemma och har gjort ungefär detsamma. Att då istället höja förbundsavgiften till 30 eller 40 kronor per medlem och år är väl ganska modest.
 
Om du Magnus känner dig förolämpad kanske det beror på att du inte har tänkt till ordentligt. Jag har egentligen inget ont att säga om lokalföreningarna och framför allt inte om deras lokala arbete det görs som du säger med bravur. Det är mest de föreningsaktiva jag inte tycker har gjort sig en bild av helheten.  
 
Jag förespråkar ett litet effektivt förbunskontor vars huvuduppgift ska vara att ta fram det material som behövs för en lyckosam släktforskning för varje enskild medlem. Något glassigt förbund skulle det aldrig bli tal om om jag fick bestämma. Några intäkter genom försäljning av material till medlemmarna skulle inte vara aktuellt - annat än till självkostnadspris för ex.vis CD-skivor.
 
Medan jag skrev det här så skickade Anders in ett inlägg. Jag förstår självklart invändningarna om lokal fokus - men - det är ytterligt få i det här landet som har förmånen att få födas, leva och dö på en och samma ort. Så den lokala förankringen finns inte hos dem/oss. Jag vet ju också att släktforskningen i mångt och mycket har gemensamma intressen med Hembygdsrörelsen men jag ser det hela strikt ur släktforskningssynpunkt. Även om de flesta i de lokala föreningarna vill att det ska satsas lokalt så kommer man för eller senare att behöva andra och mer centralt belägna källor. Källor som med tiden kommer att bli avgiftsbelagda i större utsträckning än idag.
 
För att kunna lösa frågan om medlemsskap i flera föreningar finns det väl också bot för det - exempelvis kan man ha differentierad avgift även om det inte är optimalt.
 
För att uppta alltför stort utrymme här på forumet vill jag bara säga att mitt förslag egentligen bara är följande: Vid förbundsstämman senare i år hoppas jag att någon har skrivit en motion om  
 
att stämman utser en arbetsgrupp som får i uppdrag att genomföra ett rådslag om förbundets framtida inriktning.
 
Jag hoppas att en sådan motion skulle antas. Trots allt är det ju en fåga som berör alla föreningar och alla enskilda medlemmar.
 
(Meddelandet ändrat av bengtisa den 27 februari, 2008)

2008-02-27, 14:48
Svar #10

Utloggad Lars-Olov Eriksson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 570
 • Senast inloggad: 2021-05-03, 12:34
  • Visa profil
Jag har gjort en snabbtitt i ett annat förbund, som jag har anknytning till, men tyvärr inte har tillgång till budgeten för (allvarlig brist naturligtvis).
 
Detta förbund har 8000 föreningsmedlemmar i 50 föreningar. Förbundsavgiften är  
50 kr/föreningsmedlem, år. Typisk föreningsmedlemsavgift är 375-425 kr/år. Förbundstidningen ingår då (prenumerationsavgift för icke medlemmar är 300 kr/år, tidskriften är en med ShF jämförbar produkt).
 
DIS har föreningsmedlemsavgiften 120 kr/år. Om man skulle lägga till ShF-prenumerationen  med 210 kr/år och 50 kr/år i st f 9 kr/år i förbundsavgift får man summan 371 kr/år. Drar man bort ShF, eftersom den är frivillig i vårt förbunds föreningar (antar jag), skulle DIS-avgiften vara 161 kr/år med 50 kr/år i förbundsavgift. Helt ovetenskapligt noterar jag att vårt förbund har en lägre avgiftsfinansiering än exemplets - i förhållande till omslutningen kan den t o m vara mycket lägre.
 
Lägg märke till att jag inte rekommenderar en motsvarande höjning av förbundsavgiften - jag vill bara försöka belysa ett förhållande.
 
Någon kanske kan inspireras till att ta fram ett bättre dokumenterat exempel ?
LOE

2008-02-27, 17:20
Svar #11

Utloggad Håkan Skogsjö

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1443
 • Senast inloggad: 2013-04-24, 08:42
  • Visa profil
  • www.bokhandeln.ax
Fram till början av 2000-talet var basen i släktforskarförbundets ekonomi de stödjande medlemmarna, som ungefär vid den tidpunkten fick byta namn till prenumeranter. De betalade var och en 180 kronor om året och fick tidningen Släkthistoriskt Forum och skriftserien Svenska antavlor. Årsavgiften täckte inte bara kostnaderna för produktionen och distributionen av skrifterna utan också för huvuddelen av förbundets centrala förvaltning. Sedan fanns en del andra inkomster, varav en mindre var avgifterna från medlemsföreningarna. Dessutom gav förbundet regelbundet ut böcker och CD-skivor som gav ett nätt överskott, vilket lade grunden till en god ekonomi. Men det fanns under denna tid aldrig någon tanke på att försöka basera ekonomin på denna mer affärsdrivande verksamhet. Det skulle ha varit alltför riskabelt: Varje projekt var av tillfällig karaktär och det var svårt att på förhand bedöma det ekonomiska utfallet.  
 
Men i början av 2000-talet övergavs uppenbarligen denna doktrin. Istället satsade styrelsen djärvt på stora och dyra lokaler samtidigt som ett alltför stort antal personer i rask takt anställdes. Tydligen tänkte sig styrelsen att detta skulle kunna finansieras med olika tillfälliga projekt, typ Sveriges dödbok, för det kan rimligen aldrig ha föresvävat någon att de regelbundna inkomsterna från prenumeranter och medlemmar skulle kunna bära dessa nya kostnader. Men styrelsen misslyckades kapitalt att dra in tillräckligt med pengar. Därför befinner sig förbundet nu på ruinens brant.
 
Jag har svårt att se någon annan utväg än att försöka backa tillbaka till den ursprungliga tanken, som fastslogs redan av förbundets interimstyrelse på 1980-talet och sedan visade sig fungera bra, nämligen att bygga ekonomin på enskilda personer (oavsett om dessa kallas stödjande medlemmar eller prenumeranter) och ge dessa trogna, betalande släktforskare valuta för pengarna. Den bästa produkten i sammanhanget torde vara en bra och intressant släktforskartidning, som ger möjlighet till kontinutitet i relationen mellan den som betalar och förbundet, vilket i sin tur ger förbundet regelbundna och stabila inkomster. Med hjälp av envis marknadsföring går det erfarenhetsmässigt att öka antalet betalande med mellan 500 och 1000 personer per år, vilket ger en betydande inkomstökning eftersom marginalkostnaderna på skrifterna är små. Hålls sedan kostnaderna i schack kan förbundets rapida kräftgång sannolikt hejdas.
 
Att döma av det nu presenterade bokslutet har antalet prenumeranter sjunkit till bara drygt 6000 (1.270.670 kr à 210 kr = 6.051), vilket betyder att förbundet är tillbaka under 1996 års nivå. Det är ett ganska våldsamt tapp jämfört med 2006, då antalet prenumeranter bör ha varit runt 8000. Intäkterna var då 1.591.972, men eftersom avgiften höjdes den 1 maj från 180 till 210 kronor är det inte möjligt att räkna fram det exakta antalet. Samtidigt har en annan kategori regelbundna betalare - Rötters vänner - närmast försvunnit som inkomstkälla. Enligt bokslutet var intäkterna därifrån knappt 480.000 kronor under 2006, men bara 184.000 under 2007. Det betyder att förbundet bara på ett år har tappat över 600.000 kronor i intäkter från de trogna släktforskare som tidigare var stommen i ekonomin.
 
(Meddelandet ändrat av hakan den 27 februari, 2008)

2008-02-27, 18:13
Svar #12

Utloggad Chris Bingefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11827
 • Senast inloggad: 2021-05-02, 14:07
  • Visa profil
Det kanske är dags för individuella medlemskap igen. De rotlösas förening kan då hitta ett hem. Jag tycker den princip du beskriver Håkan, verkar vara vettigast. Förbundet ska ha sin stabila bas i medlemsavgifter, inte kommersiell verksamhet. Då blir förbundet mer trovärdigt när det gäller att driva opinionsfrågor för släktforskningen. Det kommer dessutom att bli mycket mer konkurrens på CD mm som källor, så den intäkten blir allt osäkrare. Ett förbund med lagom slimmad central organisation som kan tjäna både föreningarnas och de rotlösaas intressen alltså.

2008-02-27, 18:26
Svar #13

Utloggad Bengt Isacsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 407
 • Senast inloggad: 2020-11-15, 16:03
  • Visa profil
Håkan,
 
Släkthistoriskt forum är ju en excellent produkt men jag tycker att det bästa är att ha kvar prenumeration på tidningen som det är idag - dock med ett lägre pris - men jag tror dessutom att tidningen också skulle kunna skickas ut till samtliga medlemmar som PDF-edition för att därigenom öka antalet prenumeranter på papperstidningen.
 
Tiderna förändras ju ständigt och för att kunna återinföra det stödjande/ett individuellt medlemsskap krävs något annat i gengäld från förbundet. Morgondagens släktforskande medlemmar kommer inte att nöja sig med att få en tidning i postlådan, det kommer att vilja ha något annat. Jag vore nog den förste att begära inträde som individuell medlem.
 
Att ni (jag förutsätter att du var med på tåget) kunde ge ut CD-skivor med en nätt vinst är ju något som jag vänder mig emot så länge vi talar om medlemmar i förbundet. Externa köpare ska självklart få betala dyrt för förbundets produkter om de  överhuvudtaget ska säljas.
 
(Meddelandet ändrat av bengtisa den 27 februari, 2008)

2008-02-27, 19:45
Svar #14

Utloggad Mats Ahlgren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4710
 • Senast inloggad: 2021-03-19, 13:35
  • Visa profil
Först en stor eloge till Lars som på ett föredömligt sätt redovisar utfall och även en reviderad forecast för 2008. Jag tycker det visar på en professionalism som tidigare efterfrågats, men inte synts.
 
Jag tar mig friheten att ha några funderingar på det presenterade, så kan kanske vissa frågetecken rätas ut innan Malmö  
 
Annonsintäkterna går ner, när priserna på annonser gått upp. Blev det för stor höjning, eller vad kan ligga bakom?
 
Hur kan det komma sig att organisationsavgifterna gått upp så kraftigt? Är det en återgång till rätt nivå (ser så ut på uppskattning 2008) eller..?
 
Jag har tidigare frågat vad som avses med Kostnader Sajter. Har kosten försvunnit eller finns den på annat ställe?
 
Licenser, support, IT - är det här som bland annat kostnaden för Rötter/AF finns, och då också kostnaden för Vbulletin?
 
Som någon påpekat så är posten Div övrigt en stor post. Jag förstår att allt inte kan redovisas, men vad gör att den blir så stor?
 
Jag är förvånad över den stora skillnaden avseende Upplupna kostnader 2006 och 2007. Beror det på att inbetalningskorten gick ut vid olika tidpunkter eller vad kan ha en sådan stor påverkan?

2008-02-28, 00:27
Svar #15

Utloggad Lars-Olov Eriksson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 570
 • Senast inloggad: 2021-05-03, 12:34
  • Visa profil
Jag har gjort en snabbtitt i ytterligare ett annat förbund.
 
Detta förbund har 300,000 föreningsmedlemmar i ca 500 föreningar. Förbundsavgiften är  
16 kr + porto distr /föreningsmedlem, år. Typisk föreningsmedlemsavgift är 370-400 kr/år. Förbundstidningen ingår inte och kostar 490 kr/år. Gissa vilka alla människor beredda att betala sådana summor för en hobby är ! (det förra exemplet gällde också en hobby).
LOE

2008-03-01, 17:19
Svar #16

Utloggad Lars-Olov Eriksson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 570
 • Senast inloggad: 2021-05-03, 12:34
  • Visa profil
Piratkopiering är ju högsta mode. Förbundets CD-skivor är säkert inte undantagna. Är det någon som har en idé om omfattningen av sådan ? Kan den vara så omfattande att det är en ekonomisk fråga av väsentlig betydelse ? Är materialet på något sätt kopieringsskyddat (jag har inga skivor, så jag vet inte) ?
LOE

2008-03-11, 20:21
Svar #17

Anna-Lena Andersson

Hej!
 
De senaste dagarna har det pågått en intensiv debatt här i forumet under rubriken Släkthistoriskt forum angående redaktör Crister Lindströms artikel i tidningen med samma namn. Debatten rör både själva tidningen men också förbundets ekonomi och organisation. Jag hoppas att den ekonomiska debatten kan fortsätta här även om ämnena är svåra att separera.
 
Mvh
Anna-Lena A

2008-03-11, 22:55
Svar #18

Utloggad Ingemar Gollungberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1085
 • Senast inloggad: 2021-03-08, 20:55
  • Visa profil
Anna-Lena !
Det går nog inte att göra den separeringen som du efterlyser eftersom det ena hänger ihop med det andra. Det gäller såväl ekonomin, släkthistoriskt forum som organisation. En stor del av just dessa tre rubriker berör lätt ekonomiska frågor och då kan man inte undvika att även beröra den sidan.
 
Jag tycker att den debatt som varit den senaste tiden under dessa rubriker varit balanserad och saklig och någon störande sammanblandning har jag inte märkt.
 
Även om jag inte själv deltagit så ofta så har jag läst varje inlägg och det är nu en väsentlig skillnad mot tiden innan användarkonton.
 
(Användarkontot skall vara gratis)

2008-04-01, 19:45
Svar #19

Utloggad Ingemar Gollungberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1085
 • Senast inloggad: 2021-03-08, 20:55
  • Visa profil
Det står i Rötter att bokslutet är klart men om man tittar på det så är det daterat den 28 april och det har ju inte varit ännu. Är det feldaterat eller ?

2008-04-02, 08:30
Svar #20

Utloggad Jan-Christer Strahlert

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1111
 • Senast inloggad: 2015-01-12, 17:43
  • Visa profil
  • hem.bredband.net/strjan/
Det är troligtvis det datum som det är styrelsemöte och underskrifterna sker. Så daterades även dokumet i GF när jag satt med i styrelsen, med det datum när styrelsen var samlad. Det finns ett annat datum i skrivelsen innan, när den texten skrevs?
Jan-Christer

2008-04-08, 00:01
Svar #21

Utloggad Mats Ahlgren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4710
 • Senast inloggad: 2021-03-19, 13:35
  • Visa profil
För mer än en månad sedan ställde jag några frågor, som jag hittills inte sett någon som helst reaktion på. Ställer om dem igen, så kanske någon vaknar.
 
Jag tar mig friheten att ha några funderingar på det presenterade preliminära bokslutet för 2007, så kan kanske vissa frågetecken rätas ut innan Malmö  
 
Annonsintäkterna går ner, när priserna på annonser gått upp. Blev det för stor höjning, eller vad kan ligga bakom?  
 
Hur kan det komma sig att organisationsavgifterna gått upp så kraftigt? Är det en återgång till rätt nivå (ser så ut på uppskattning 2008) eller..?  
 
Jag har tidigare frågat vad som avses med Kostnader Sajter. Har kosten försvunnit eller finns den på annat ställe?  
 
Licenser, support, IT - är det här som bland annat kostnaden för Rötter/AF finns, och då också kostnaden för Vbulletin?  
 
Som någon påpekat så är posten Div övrigt en stor post. Jag förstår att allt inte kan redovisas, men vad gör att den blir så stor?  
 
Jag är förvånad över den stora skillnaden avseende Upplupna kostnader 2006 och 2007. Beror det på att inbetalningskorten gick ut vid olika tidpunkter eller vad kan ha en sådan stor påverkan?

2008-04-08, 10:06
Svar #22

Utloggad Ann-Mari Bäckman

 • Fd. laboratorieassistent
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11802
 • Senast inloggad: 2021-05-02, 09:58
  • Visa profil
Mats!
 
Gör dig inga stora förhoppningar om svar. Jag ställde en fråga till anbytarvärdinnan den 22 februari 2008, om en fortsättning om att indela gamla bilder landskapsvis. Jag har ännu inte fått något svar på den frågan.
 
Ann-Mari
Ann-Mari Bäckman

2008-04-08, 15:34
Svar #23

Utloggad Mats Ahlgren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4710
 • Senast inloggad: 2021-03-19, 13:35
  • Visa profil
Jag har kanske lite högre ställda förväntningar. Vi är ju lovade att det som skrivs kommer till styrelsens kännedom och även om de inte svarar direkt, så kommer säkert någon form av svar (även ett svar om att inget svar kommer är ju ett svar)

2008-04-08, 15:45
Svar #24

Utloggad Ann-Mari Bäckman

 • Fd. laboratorieassistent
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11802
 • Senast inloggad: 2021-05-02, 09:58
  • Visa profil
Ann-Mari Bäckman

2008-04-15, 16:00
Svar #25

Utloggad Lars Sundell

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 17
 • Senast inloggad: 2011-11-22, 23:36
  • Visa profil
Mats!
Du svarade själv ganska bra på dina frågor, men här kommer några kommentarer
 
Annonsintäkterna minskar eftersom prenumeranterna av ShF minskar. Upplagan är nu nere i drygt 7 000 ex. Tidningen blir därmed allt mindre intressant för annonsörerna. Det blir svårare att sälja. Om upplagan ökar skulle säkert också intäkterna öka.
 
Organisationsavgiften = den avgift föreningarna betalar för antalet föreningsmedlemmar ökade från 7 kr till 9 kr (per år!) enligt beslut på årsstämman 2006. Jag som närmast kommer från Sveriges Pensionärsförbund (SPF) tycker nog att avgiften är låg. I förhållande till totala intäkter är det ca 7%. Inom SPF låg siffran på ca 66% (110 kr per år). En avsevärd skillnad. Avgiften skall givetvis kopplas till vad man får för pengarna och vilken verksamhet som ska bedrivas. Min personliga synpunkt är att medlemmarna får tillbaka betydligt mer än 9 kr i form av t.ex. rabatter på abonnemangen på Genline och Ancestry samt i bokhandeln. Årsmötet får bestämma avgiften.
 
Kostnaden för saiter har inte bokförts på Saiter konto utan finns på andra konton.
 
Licenser, support, IT. Det är riktigt att merparten av kostnaden avser V-bullentin.
 
Övriga kostnader avser alla andra kostnader t.ex kansliets kontorskostnader, telefoni, revisorer, försäkringar, bankkostnader, marknadsföring etc. bara för att nämna någa exempel. Jag tycker nog att våra kostnader ligger på en rimlig och låg nivå. Givetvis gör vi allt för de ska bli lägre.
 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2006 blev blev stora mycket riktigt för att inbetalningskorten gick ute före årsskiftet.
 
Mvh
Lars

2008-04-15, 23:09
Svar #26

Utloggad Mats Ahlgren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4710
 • Senast inloggad: 2021-03-19, 13:35
  • Visa profil
Tack Lars
 
Jag visste väl att det skulle komma ett svar, det är inte alla i styrelsen som använder tysthet som vapen (men det verkar finnas en del för det är många frågor av annan art än ekonomiska som ligger obesvarade)
 
Jag vill spinna vidare på frågan om var kostnader rörande sajter hamnar. Går det, eller går det inte att säga vad driften av Rötter respektive Anbytarforum kostar. Den gamla tesen att Ålcom kostar lite och personal mycket kan inte stämma för det läggs inte ner någon större tid på varken Rötter eller Anbytarforum från anställd personal.  
 
Kan vi få en uppskattning om kostnaden?

2008-04-16, 22:52
Svar #27

Utloggad Lars Sundell

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 17
 • Senast inloggad: 2011-11-22, 23:36
  • Visa profil
Mats
 
Det är svårt att beräkna och fördela kostnaderna på våra olika saiter. Det finns direkta kostnader för licenser samt utveckling och underhåll av systemen.  Speciellt var förra året kostsamt med de problem vi hade med Discus. Likaså kostar Web-hotellet på Åland. Alla dessa kostnader skall fördelas på resp. Anbytarforum, Förbundsforum, Rötter och bokhandeln.
 
Som du själv nämner så är kostnaden för personalen den stora kostnadsposten. Också den är svår att fördela på respektive projekt eftersom personalen även jobbar med andra saker.
 
Som jämförelse kan jag nämna att en anställd med 20 000 i månadslön kostar ca 350 000 per år med semestersersättning och arbetsgivaravgifter inräknade.
 
mvh
Lars

2008-04-16, 22:56
Svar #28

Utloggad Elisabeth Thorsell

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 9207
 • Senast inloggad: 2021-04-24, 11:30
  • Visa profil
  • www.etgenealogy.se
I dag står det på Rötters förstasida att Rötters Vänner nu nått ett antal av 5133 individer.  
 
Då undrar jag om alla dessa är sådana som betalt i år? Eller är det bland dessa ett antal som betalt redan förra året, kanske i maj eller så, och som alltså ännu har giltiga medlemskap i RV, som väl har ett rullande medlemskap. I så fall har väl deras avgifter redan räknats in bland förra årets inkomster, och kan inte räknas in igen nu.
 
Så det intressanta är hur många som betalt i år (2008)? Vidare vore det intressant att veta om gamla Rötters Vänner fortsätter att betala, och hur många som är helt nya?

2008-04-17, 00:24
Svar #29

Utloggad Mats Ahlgren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4710
 • Senast inloggad: 2021-03-19, 13:35
  • Visa profil
Lars
 
Mig veterligen så drog inte problemen med Discus några kostnader, det var det felaktiga valet av VBulletin som drog konsultkostnad. Arbetet med att byta ut gamla Discus mot nya gjordes av oavlönade krafter, om värden exkluderas.
 
Webhotellet på Åland kostar en spottstyver, i enlighet med det avtal som förra styrelsen ordnade (detta exkluderar ev kostnader för bokhandeln som jag inte känner till)
 
Eftersom det då inte går att få fram vad de olika delarna kostar så kan jag bara konstatera att de som har använt eller använder kostnaden som ett argument, inte vet vad de talar om. Att som redaktören för Släkthistorisk forum påstå att den nu införda hundralappen nästan täcker kostnaden för forumet (anbytarforum och förbundsforum) är ju bisart. Det forumet kan absolut inte kosta en halv miljon, så mycket kostar inte en deltidsvärd. Det är skrämmande att förbundsfunktionärer får säga/skriva vilka ounderbyggda påståenden som helst.  I samma tidning står det också att en stor summa av organisationsavgiften återbetalas i form av resebidrag. Jag hittar inte den posten i redovisningen, så inte kan den vara så stor som frankt påstås, eller...?

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna