ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Äldre inlägg (arkiv) till 19 februari, 2008  (läst 1151 gånger)

2008-02-09, 17:34
läst 1151 gånger

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-04-20, 10:30
  • Visa profil
I en annan diskussion här på Förbundsforum skriver Håkan Skogsjö i förbifarten följande, som jag väljer att bemöta under denna rubrik:
 
Sedan kan man inte annat än förundras över att styrelsen sitter på sina relativt få möten och bryr sina hjärnor med problem som detta /rensningen av diskussioner på Förbundsforum efter 90 dagar/, när förbundet befinner sig i en akut kris. Just i dessa dagar ska de stora och dyra lokalerna lämnas därför att pengarna inte räcker. Och den åtgärden lär inte räcka för att få balans i förbundets ekonomi, även om det förvisso är ett steg i rätt riktning. Mycket mer måste göras. Att då ägna tid och tankemöda åt att försöka lägga locket på för kritik ter sig ganska magstarkt av en förbundsledning som sedan tidigt 2000-tal agerat så att släktforskarförbundet kört rejält till skogs.
 
Jag vet inte var Håkan Skogsjö får sin information ifrån när det gäller förbundets ekonomi, men uppenbarligen är han inte helt uppdaterad.
 
2006 kan sägas ha varit ett katastrofalt år för förbundet, med ett underskott på omkring 2,6 miljoner. Detta tog förbundsstyrelsen på största allvar och satte redan våren 2006 igång med den nödvändiga saneringen, vilken sedan har fortsatt under hela 2007. I stället för ett underskott på 2,6 miljoner ser siffrorna nu betydligt mer angenäma ut - ett försiktigt överskott på kanske 20.000 kronor. Det får sägas ha varit en rejäl återhämtning, som dock inte har varit smärtfri. För att reparera ett så stort underskott räcker det inte med att bara bromsa - man måste bromsa och gasa på en gång. Och det är just detta förbundsstyrelsen, både den gamla och den 2007 tillträdda har ägnat sig åt. Det har framför allt handlat om tre vägar:
 
1. Minskning av personalen. Tre hela tjänster upphörde redan under 2006 - vilket dock gav full effekt först under 2007. I år avslutas ytterligare en tjänst, och en viss rockad inom den befintliga personalstyrkan planeras också för att så optimalt som möjligt utnyttja de resurser vi har. Under 2006/2007 var det framför allt Torbjörn Näs och Ingrid Månsson Lagergren som hade ansvar för personalsituationen, och efter stämman i Halmstad är det Barbro Stålheim som har ett särskilt ansvar för denna fråga.
 
2. Nya lokaler. Lokalerna i Sundbyberg visade sig i längden vara allt för kostsamma. Om satsningen på ett Släktforskarcentrum hade lyckats, hade det kanske gått att hitta en fortsatt finansiering av de utmärkta lokalerna, men som det nu blev gällde det att i stället så snart som möjligt komma ur dem. Här har styrelseledamoten Michael Lundholm haft ett särskilt ansvar, och på ett mycket förtjänstfullt sätt lyckats ordna med nya, betydligt mer ekonomiska lokaler. Han har också haft ansvar för förhandlingarna med både hyresvärd och underhyresgäster. Denna flytt sparar ca 500.000 kronor åt förbundet första året, ännu mer följande år.
 
3. Nya intäkter. Här har jag själv haft ett särskilt ansvar, särskilt när det gäller det oerhört lyckade marknadsföringssamarbetet med Genline, som under 2007 gav ytterligare ca 1 miljon netto i förbundets kassa. Det handlade framför allt om försäljning av våra produkter Sveriges dödbok 4 och Sveriges befolkning 1970 och 1980. Genline hade vänligheten att via sina epostmeddelanden informera sina kunder om våra produkter och sedan vidarebfordra beställningarna till oss. Detta gjorde man som en väntjänst, utan att ta någon som helst provision. Under 2008 kommer vi att fortsätta att, via annonsering, försöka hitta nya grupper som kan ha glädje och nytta av förbundets CD-skivor.
 
Förbundsstyrelsen har m.a.o. på förhållandevis kort tid lyckats reda upp och reparera skadorna från en, det skall erkännas, kanske lite för vidlyftig och optimistisk verksamhet. F.n. kan inte den kris som Håkan Skogsjö talar om beskrivas som akut - och om vi har kört rejält till skogs så har vi i så fall nu hittat tillbaka till huvudleden. Kvarstår gör problemen med den framtida försörjningen. Är det rimligt att ett riksförbund måste hitta sin försörjning via en ständig produktion och marknadsföring av CD-skivor och andra produkter? Är det inte normalt så i ett förbund, att det är medlemmarna, d.v.s. medlemsföreningarna, som står för merparten av den centrala administrationen?  
 
Ted Rosvall
Förbundsordförande

2008-02-09, 18:13
Svar #1

Utloggad Chris Bingefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11828
 • Senast inloggad: 2021-06-04, 13:33
  • Visa profil
Eftersom jag tror på att föreningarna kan ha en god framtid om de lyckas anpassa sig till den nya släktforskaren (se andra diskussioner) så tror jag också att det behövs ett centralt förbund som kanaliserar intresset. Annars skulle vi aldrig upptäcka de föreningar vi är intresserade av! Då kan man faktiskt tänka över om det inte är dags att ha en högre avgift. En högre avgift kräver dock att man upplever det som förbundet gör som nyttigt och kostnadseffektivt. Då tror jag på det du skriver, Ted, den basala administrationen (som ska vara liten), samt PR-verksamhet i form av t ex AF ska finansieras av föreningsavgifter. Vidlyftigare databaser och andra projekt, som jag hoppas blir verklighet, ska finansieras genom avgifter eller försäljning.

2008-02-09, 18:18
Svar #2

Utloggad Lena A Löfström

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 963
 • Senast inloggad: 2021-06-12, 15:44
  • Visa profil
Ted, visst har personalen minskat, men jag tror Du glömt tala om att personalen ska öka igen, med i vart fall en person....
 
 
Lena

2008-02-09, 18:33
Svar #3

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-04-20, 10:30
  • Visa profil
Nej, Lena, så är inte fallet. Däremot kommer en viss omdisponering att ske efter pensionsavgångar och andra personella förändringar. Det totala antalet anställda är INTE tänkt att öka.
 
Ted

2008-02-09, 19:10
Svar #4

Utloggad Mats Ahlgren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4710
 • Senast inloggad: 2021-03-19, 13:35
  • Visa profil
På andra håll under Förbundsforum så talas det om aktiviteter för att nå nya släktforskare. Släktforskarakut på köpcenter är ett sådant, och det finns säkert fler.
 
Vid dessa tillfällen finns det en utmärkt möjlighet att marknadsföra förbundets produkter. Att ta fram ett enkelt marknadsföringsmaterial avseende hela eller delar av portföljen och att ge medlemsföreningar möjlighet att köpa/låna detta samt ge kommission (alla kan inte vara lika gentila som Genline) på försålda produkter skulle säkert ge en snabb retur på gjorda investeringar. Ett sådant erbjudande ser jag fram mot presenteras senast på stämman

2008-02-09, 19:56
Svar #5

Utloggad Lars-Olov Eriksson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 570
 • Senast inloggad: 2021-05-03, 12:34
  • Visa profil
Chris !
 
Såvitt jag förstår, är det en majoritet av alla föreningsmedlemmar, som inte använder Anbytarforum. Dessa skulle då få lov att bekosta minoritetens nyttjande. Ett sådant system  kallas beskattning.
 
Vidare skulle det komma att krävas föreningsmedlemskap för att delta i forumet. Det enklaste vore då att bilda en förening - Rötters Vänner, med självkostnadsavgiften 100 kr/år, för sådana som primärt är intresserade av forumet.
LOE

2008-02-09, 20:30
Svar #6

Utloggad Lars-Olov Eriksson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 570
 • Senast inloggad: 2021-05-03, 12:34
  • Visa profil
Oj, jag kan inte låta bli att norpa ett ord ur Mats' inlägg: gentil. Detta tycker jag ska på lämpligt sätt vävas in i reglerna:
 
gentil adj. -t -a . frikostig, speciellt i samband med anbyte
LOE

2008-02-09, 20:33
Svar #7

Utloggad Mats Ahlgren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4710
 • Senast inloggad: 2021-03-19, 13:35
  • Visa profil
Lars-Olov
 
Jag vet inte riktigt vad alla delar av förbundet kostar, men nog är det så att många delar bara nyttjas av en minoritet. Läser alla Rötter? Använder alla Samefynd?  Har alla Släkthistoriskt forum? Om det nu finns allmänna ytor i den nya lokalen, besöks dessa av alla medlemmar?  Blir det inte en massa beskattning av alla dessa aktiviteter?
 
Varför ska då Anbytarforum av allt plockas ut och särskiljas? Om vi förstår de uppgifter som förekommer så finns det förhoppningar om att Anbytarforum ska ge betydligt mer än vad kostnaden är, är det rätt att minoriteten som nyttjar anbytarforum ska betala för andra delar?
 
Sedan ser jag gärna att du vidareutvecklar tesen om att det skulle krävas föreningsmedlemskap för att delta i forum. Jag ser inte den kopplingen, om ett forum bedöms vara tillräckligt attraktivt och att det ger nya medlemmar/ köpare av andra tjänster?
 
Jag kan dra en parallell: Tar alla föreningar entre för sina öppna möten eller anses det vara viktigt att dörren in i verksamheten inte har höga trösklar.  
 
Nu vill jag understryka att jag inte säger att det ena eller det andra är fel (fast jag gillar ju inte ett avgiftsbelagt forum, annat än ur kuriosasynpunkt, det är det enda :-) ) utan ser gärna ett utvecklande resonemang runt frågan: Vad ska bekosta vad?

2008-02-09, 21:11
Svar #8

Utloggad Lars-Olov Eriksson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 570
 • Senast inloggad: 2021-05-03, 12:34
  • Visa profil
Varje ekonomisk verksamhet har att välja mellan i princip fyra olika intäktsformer, måste urskilja kärna och perifiri, måste välja gruppering och paketering av produkter och tjänster. Jag bara för ett resonemang, någon given sanning för alla situationer finns inte.  
 
Att med förbundets aktuella erfarenhet vara extra mån om sambandet mellan varje intäkt och dess motsvarande kostnad samt extra misstrogen mot förhoppningar om framtida intäkter är naturligt.
 
Släkthistoriskt forum kostar 210 kr/år utöver föreningsavgifter och jag har trott att den lämnar ett överskott.
 
Förhoppningar om att Anbytarforum ska ge betydligt mer än vad kostnaden är, vilar på vad som på politikerspråk kallas dynamiska effekter. Det är fint med sådana, men i slutändan måste de kunna uttryckas på ett kalkylark. Har någon ställt upp en kalkyl, utvisande en sådan effekt med rimlig sannolikhet ?.
LOE

2008-02-09, 21:37
Svar #9

Utloggad Lars-Olov Eriksson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 570
 • Senast inloggad: 2021-05-03, 12:34
  • Visa profil
Jag glömde att utveckla tesen om att det skulle krävas föreningsmedlemskap för att delta i forum.  
 
Denna fråga hänger ihop med den om dessa dynamiska effekter. Den som tror på dessa, har bevisbördan i rådande läge.
 
Jag är av den åsikten också, att olika ekonomiska verksamheter har att följa olika spelregler - ett nystartat IT-företag har enbart kostnader och mer eller mindre välgrundade förhoppningar om framtida intäkter, men där är det riskkapitalister som är med på noterna, medan en förening måste agera med mycket större visshet.
 
På kort sikt har man att beakta frågan om likabehandling av kunder, d v s forumanvändare. Redan idag finns det forumanvändare, som inte är med i någon förening. Vad är det som säger att de kommer att ge ett frivilligt bidrag, när de, enligt antagandet, inte är beredda att betala en avgift ? En förmodan är att forumet skulle bidra till rekrytering av nya föreningsmedlemmar. En obekant del av dessa skulle nöja sig med att delta i forumet (om man inte tror dem om att vilja spendera en hundring som användaravgift, varför tror man att de ska spendera 150 kr på medlemskap i en förening ?).  
 
Som sagt - bara resonemang, i brist på fakta och beräkningar. En enkel kalkyl skulle underlätta diskussionen. För egen del har jag lätt att acceptera en rimlig avgift för en känd motprestation. En hundring kostar en lunch, när jag gladeligen flyger till Visby och tar in på hotell för att få grotta ner mig i gamla pappersbuntar på arkivet medan vårsolen lyser utanför. Men, jag kanske är en utdöende sort ?
 
(Meddelandet ändrat av loe den 09 februari, 2008)
LOE

2008-02-10, 13:08
Svar #10

Utloggad Bengt Isacsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 407
 • Senast inloggad: 2020-11-15, 16:03
  • Visa profil
Det här inlägget hör nog hemma under någon annan rubrik men jag hittar ingen passande.
 
Som vanlig engagerad, men inte lokalt aktiv, medlem måste jag säga att den diskussion som har uppstått i och med att förbundet kommit i ekonomisk kris, dock numera inte så akut som förut, har gett upphov till en informell tävlan om vad som behöver göras. Nu poppar det ena ogenomtänkta intäktsförslaget upp efter det andra.
 
Jag tycker att vi ska lugna ner oss lite grand och fundera på vad som egentligen borde göras.
 
Krisen kan inte enbart skyllas på FS - det finns flera som borde ta sitt ansvar och inte bara två sina händer och försöka se oskyldiga ut.  
 
Medlemsföreningarna - särskilt de som är mest aktiva i förbundsfrågor har med sin inaktivitet mer eller mindre gett sitt bifall till utvecklingen. Nu får Förbundsordföranden och åtminstone en del av förbundsstyrelsen bli syndabockar. I och med utvecklingen i stort anser jag att förbundets lokalföreningar har ett extra stort ansvar för utarmningen av förbundets ekonomi som man nu måste åtgärda (inte de enskilda medlemmarna). En medlemsförenings uppgift är inte bara att sticka fram nosen på stämmorna och utfärda förslag till ”bannbullor” som jag förstår att någon eller några föreningars ombud gjort - sådant är ovärdigt föreningsrörelsen och visar på en okunskap om hur man (sam)arbetar i föreningslivet. Man måste ju komma ihåg att Förbundets budget fastställts av medlemsföreningarnas ombud på stämman eller åtminstone borde det vara så. För att uttrycka saken på ett modernare sätt - man blir alldeles matt när man hör sådant.
 
Jag har många gånger funderat på de mycket hårt kritiserade resorna till USA - jag vill inte ha någon debatt om dessa eftersom ämnet är uttömt sedan länge utan jag tar dem som ett exempel.  
 
I och med att jag har en hel del emigranter att spåra upp så blev jag väldigt nyfiken när jag hörde talas om de här resorna och sökte information om dem på AF men det enda, i stort sett i alla fall, jag hittat är ett inlägg från förbundsordföranden om att man lärt sig mycket som skulle komma medlemmarna till del, i övrigt var det mest inlägg där Amerikanare sökte hjälp med sina anor.  
 
Mitt intryck av de resor som medlemmarna bekostat blev att de mest utvecklades till en PR-verksamhet för svensk släktforskning i allmänhet d.v.s. för mig som enskild medlem och dessutom som en glad amatör fullständigt onyttigt - jag har inte hittat ett (1) inlägg från någon som deltog i resorna om vilka dörrar man öppnade för medlemmarna för att underlätta forskningen efter våra anor ”over there” - inte ens en länksamling. Min slutsats är att dessa resor aldrig skulle ha kommit till stånd om jag hade fått bestämma. I alla fall skulle kostnaderna för dem inte ha belastas medlemmarna. Så jag förstår den upprörda diskussion som förevarit.
 
Förbundet har cirkus 60 000 medlemmar och väldigt få av dem är så aktiva att de deltar i diskussioner av den här typen utan det har blivit något av ett proffstyckarnas eget forum och jag ser mycket få inlägg som tar sikte på medlemsmajoritetens bästa. Det är mest förslag som ger nya pålagor (kostnader) vilket inte har någon betydelse för dem som har släktforskningen som enda intresse eller lever på sin forskning.
 
Förbundet ska inte styras efter elitens önskemål utan fokus ska vara på alla medlemmars nytta.  
 
Medlemsföreningarna (valberedningen) synes mig ha glömt bort den så viktiga ”kompetensmixen” när man föreslår förbundsstyrelse. Det är inget företag som ska styras - det är en demokratisk organisation. En del av resultatet ser vi nu och mer kommer nog.
 
Inom ett par års tid kommer släktforskare som använder sig av Internet mer eller mindre ha exploderat jämfört med dagsläget och för att då hålla en lokal förening vid liv finns det nog några saker som man borde fundera på. Jag tror att många kan ha synpunkter på hur man ska gå tillväga för att vidmakthålla den lokala basen så jag framför själv bara en enda, för att kunna använda AF - utan kostnad - ska det kunna styrkas att han/hon är medlem i en lokal förening - alla övriga ska ovillkorligen avkrävas en avgift. Någon medlemsförmån ska väl medlemmarna kunna dra nytta av i alla fall.
 
Jag är medveten om att AF är en excellent rekryteringsbas till lokalföreningarna som helst ska vara avgiftsfri men utvecklingen av tjänster på nätet gör det nog nödvändigt att icke medlemmar får betala för sig - även för att läsa inläggen.  
 
Tyvärr kan kravet om att vara ansluten till en lokalförening kan också upplevas som negativt eftersom att man tvingas in i en förening, sannolikt blir sådana personer passiva medlemmar vilket naturligtvis inte blir en bra entré i släktforskarvärlden.

2008-02-10, 13:40
Svar #11

Utloggad Chris Bingefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11828
 • Senast inloggad: 2021-06-04, 13:33
  • Visa profil
Några resultat av emigrantresorna som hade varit förnämliga om man jobbat för det:
Rabatt på släktforskarsajter, t ex Ancestry för medlemmar i Förbundet
 
Kontakt med och möjlighet att abonnera på andra nätbaserade arkiv, t ex tidningar, obituaries etc. ProQuest-prenumeration för förbundets medlemmar. Tillgång till nätupplaga av t ex Swedish-American Genealogist. Alltså, i princip samma uppbyggnad som de svenska universitetsbiblioteken har för tidskrifter och databaser idag. Jag kan komma åt 16 000 vetenskapliga tidskrifter via mitt universitetsabonnemang. De är inte gratis, men betalas av en solidarisk avgift från alla institutioner.
 
Kontaktlistor för olika delar av USA, samlade på ett ställe med vidtalade lokalföreningar, personer etc som man kan kontakta vid förfrågningar. Samlad tillgång till arkiv etc i USA.
 
Man kunde t ex byggt upp en del av ett fungerande Rötter där man mot avgift (ja - allt kan inte vara gratis!) kunde få tillgång till amerikanska sajter. Med goda avtal borde det kunna fungera.
 
Jag tror däremot inte på att AF ska vara en medlemsförmån, av delvis samma skäl som Bengt framför själv, delvis pga PR-vinsten med AF. Någonstans måste vi ha en öppen port in i släktforskarvärlden, inte minst Internet-explosionen kräver det. Man kan släktforska själv, utan föreningsengagemang. Ett föreningsmedlemskap måste ge mer på sikt, när det gäller social samvaro och forskningsutbyte. Där är mer avancerade databaser och ovanstående typer av abonnemang som förmåner betydligt mer attraktiva.

2008-02-10, 13:42
Svar #12

Utloggad Eivor Andersson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 997
 • Senast inloggad: 2015-05-26, 12:02
  • Visa profil
Hej,
Du har många sanningar där Bengt.
Detta är något som jag skrivit om på ett annat Forum, eftersom man  inte fick diskutera Förbundets ekonomi på AF ett tag.
Där har alla som röstat ett ansvar.  
 
Jag förvånade mig alltså över att styrelsen fick ansvarsfrihet i 2 år med sådana siffror i budgeten.
Det är bra att det blivit besparingar. En liten risk är tyvärr när det att gäller personalbesparingar att man kör slut på de som finns kvar, samt att det blir så många fel i betalningsaviseringen att man nästan tröttnar.
Det är negativ reklam, när fakturor blir fel och inte stämmer med tiden man t.ex. började betala konto eller prenumerera på ShF.
Det måste ju vara många som gått in som prenumeranter eller skaffat konto mitt på året..
Hälsn Eivor

2008-02-11, 10:59
Svar #13

Utloggad Håkan Skogsjö

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1443
 • Senast inloggad: 2013-04-24, 08:42
  • Visa profil
  • www.bokhandeln.ax
Ted Rosvalls beskrivning ovan av hur ekonomin i förbundet har utvecklats under hans tid som ordförande liksom av det nuvarande ekonomiska läget utelämnar en del och förskönar annat. Det kan vem som helst bena ut med hjälp av årsredovisningarna som trycks i årsboken och informationen som lämnas i Angeläget.
 
Årsskiftet 2002/03 fanns drygt 7 miljoner kronor i kassan. Fyra år senare, årsskiftet 2006/07 hade summan krympt till drygt 2,2 miljoner. Under 2007 minskade kassatillgångarna ytterligare, till endast 1,3 miljoner den 31 oktober (Angeläget 3/07 sid. 8). Av detta förstår man att det inte bara kan ha varit 2006 som var ett katastrofår, utan också de andra åren har uppenbarligen gått rejält dåligt. För vart har pengarna annars tagit vägen?  
 
Man ska också ha i minnet att intäkterna under de här åren ofta har varit mycket bra med en strålande försäljning av förbundets produkter. Ändå har överskottet inte på långa vägar räckt för att klara den hämningslösa utgiftsfest som styrelsen ägnat sig åt. Minns bara hösten 2005 när flera personer nyanställdes, men bara några månader senare var man tvungen att säga upp delar av personalen. Den ekonomiska styrningen var uppenbarligen obefintlig.
 
Och knappast är läget nu under kontroll. Den fjärde utgåvan av Sveriges dödbok sålde under hösten 2007 i fantastiska 5000 exemplar (Angeläget 3/07 sid. 8), vilket ger en intäkt på över två miljoner. Nu redovisar Ted Rosvall att det ska ha influtit ytterligare en miljon kronor från försäljning via Genline. Det betyder att förbundet under förra året fick ett extra kapitaltillskott på omkring tre miljoner kronor tack vare Sveriges dödbok. Ändå aviseras en vinst på blygsamma 20.000 kronor. Uppenbarligen måste också 2007 läggas till serien katastrofår. Eller mer krasst: Utan fjärde utgåvan av dödboken hade förbundet knappast funnits i dag.
 
Men under 2008 finns inget projekt inom förbundet som förmår generera inkomster av dödbokens dignitet.
 
Detta har förbundsstyrelsen uppenbarligen insett: ”Kvarstår gör problemen med den framtida försörjningen”, skriver Ted Rosvall lite diskret i slutet av texten ovan och fortsätter: ”Är det rimligt att ett riksförbund måste hitta sin försörjning via en ständig produktion och marknadsföring av CD-skivor och andra produkter? Är det inte normalt så i ett förbund, att det är medlemmarna, d.v.s. medlemsföreningarna, som står för merparten av den centrala administrationen?”
 
Förbundsstyrelsen tänker sig tydligen att medlemsföreningarna inte bara ska hjälpa till att reda upp i det ekonomiska moras som har skapats under de senaste årens vanstyre, utan också i framtiden finansiera ”merparten av den centrala adminstrationen” (vilket förbundet fram till början av 2000-talet klarade galant på egen hand).  
 
I de sammanhangen räcker knappast den niokrona som föreningarna i dag betalar per medlem inte långt. Så håll i hatten, medlemsföreningar: Nu ska förbundet inte bara bränna sin egna stora intäkter, nu är också era pengar i farozonen!

2008-02-11, 11:40
Svar #14

Utloggad Chris Bingefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11828
 • Senast inloggad: 2021-06-04, 13:33
  • Visa profil
Om man läser redovisningarna i årsböckerna mm så ser man att Håkans analys är i huvudsak riktig. Men en fråga tas sällan upp - var ligger ansvaret? Det åvilar naturligtvis styrelsen att presentera en hållbar kalkyl för alla projekt, långsiktiga såväl som kortsiktiga. Redovisning och budget ska vara transparenta och ligga till grund för de beslut som tas. Men - vilket ansvar har då föreningarna? Den organisation som förbundet har bygger på att de stora besluten, bl a de ekonomiska besluten, tas på stämman som består av ombud för medlemsföreningarna. Har man inte efterfrågat långsiktig ekonomisk planering? Har man inte fått tillräckligt underlag för sina beslut? Eftersom jag aldrig sett det material som ligger till grund för stämmobesluten så vet jag inte hur det sett ut, men man kan undra varför ingen, eller ingen som märkts, ställt frågor, varit kritiska, undrat över de höga fasta kostnaderna för alla stora planer genom åren. Är kollegialiteten för hög inom rörelsen? Har man inte funderat igenom sina beslut? Man måste väl ha diskuterat inom föreningarna? De består ju av ett antal mycket kompetenta människor.
 
Ansvaret förefaller delat - stämman som tagit besluten har inte ställt tillräckligt många kritiska frågor och har kanske inte vågat gå emot populära planer som kostat alltför mycket pengar, pengar som inte haft täckning. Då får alla lida, förbund såväl som föreningar.
 
I motsvarande amerikanska styrelser (non-profit organizations) kräver man att det ska finnas två årsomsättningar fonderade för dåliga tider. Det kanske är en god regel att ta efter.

2008-02-11, 12:06
Svar #15

Utloggad Lena A Löfström

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 963
 • Senast inloggad: 2021-06-12, 15:44
  • Visa profil
Chris ställer frågan om vem som har ansvaret.
 
Under verksamhetsåret är det styrelsen och endast styrelsen. MEN
 
Deras skötsel, i enlighet med stadgar och av stämman fattade beslut,  skall bedömas och kommeteras vid nästkommande stämma.
 
Då stämman, i detta fall, varje år beviljat styrelsen ansvarsfrihet, samt i många fall även återvalt avgående ledamöter, ligger ansvaret helt på stämman. Det vill säga alla föreningar representerade vid stämman.
 
Det är alltså medlemsföreningarna, vilka genom ombud, gjort sin stämma hörd, som därmed också måste ta ansvaret!

2008-02-11, 12:14
Svar #16

Utloggad Håkan Skogsjö

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1443
 • Senast inloggad: 2013-04-24, 08:42
  • Visa profil
  • www.bokhandeln.ax
När man bedömer ansvarsfrågan måste man också beakta vilken information som förbundsstyrelsen har lämnat till medlemsföreningarna vid stämmorna. Underskottet 2005 blev närmare 1,8 miljoner kronor. Då skrev Ted Rosvall i årsredogörelsen bland annat:
 
Sammantaget innebär detta ett betydande underskott, en försämrad lönsamhet, som förbundsstyrelsen tar på största allvar. Det betyder däremot inte att förbundets totala ekonomi eller likviditet skulle vara hotad. Sveriges Släktforskarförbund har en fortsatt mycket god ekonomi med en rejäl buffert för tillfälliga underskott. Under våren 2006 vidtar förbundsstyrelsen en rad åtgärder för att vända de negativa siffrorna, som helt härrör sig till utgiftssidan, medan intäkterna är fortsatt goda och helt i linje med fastställd budget.
 
Alltså: Ingen kris, förbundsstyrelsen är väl medveten om problemen, en rad åtgärder vidtas.
 
Resultatet 2006: Ett minus på sanslösa 2,4 miljoner.
 
(Meddelandet ändrat av hakan den 11 februari, 2008)

2008-02-11, 12:18
Svar #17

Utloggad Chris Bingefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11828
 • Senast inloggad: 2021-06-04, 13:33
  • Visa profil
Utan att på något sätt helt frita styrelsen från ansvar undrar jag ändå varför ingen efterfrågat mer detaljerad infomation som gjort det möjligt att göra egna analyser och ställa kritiska frågor. Man kan inte helt skylla på att man fått fel information. Man är som stämmodeltagare också skyldig att skaffa sig relevant information. Tyvärr ser man ofta i ideella eller yrkesorganisationer att kollegialiteten och kamratskapet väger tyngre än det kritiska tänkandet.

2008-02-11, 12:34
Svar #18

Utloggad Bengt Isacsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 407
 • Senast inloggad: 2020-11-15, 16:03
  • Visa profil
Jag har väl kommit till ungefär samma slutsats Håkan redovisar.
 
Först ska jag säga att jag inte har någon större erfarenhet av hur Släktforskarförbundet och dess medlemsföreningar arbetar och heller ingen historia att titta tillbaka på så jag kan inte delta i debatten om varför det blev som det blev. Så jag kikar lite på framtiden i ställlet.
 
Jag anser att ett förbund ska ägna sina krafter till medlemmarnas bästa och inte vara tvungen att bedriva affärsverksamhet gentemot dem vilket görs idag. Dessutom ofta ett material som medlemmarna själva har varit med om att ta fram.  
 
Jag håller alltså med Ted Rosvall om att det inte är rimligt att ett förbund ska leva på produktion av CD-skivor och sådant - däremot kan man ju faktiskt sälja sådana produkter externt - och det dyrt.
 
Om förbundet hade 7 miljoner i kassan 2002/2003 (vilket är ett högst rimligt belopp) så kan man ju då fundera på om Förbundet sovit sig igenom ett antal år före det eller om man hade intäkter på egna produkter. Om det senare alternativet gäller är det skrämmande eftersom det troligtvis är medlemmarna, enskilt, som betalat kalaset.
 
Så istället för att hålla på med sådan affärsverksamhet skall förbundsavgiften vara så pass hög att de databaser och annat material förbundet förfogar över/tar fram finnas tillgängliga för medlemmarna på nätet. Utan kostnad. Det är min grundfilosofi om medlemsnyttan men jag är ju medveten om att det inte i alla lägen kan genomföras. Det finns ju faktorer som man inte råder över. Men först måste alla eventuella lik i garderoben vädras ut.

2008-02-11, 14:39
Svar #19

Utloggad Ingemar Gollungberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1088
 • Senast inloggad: 2021-05-19, 21:19
  • Visa profil
Flathet från medlemmarnas sida skulle man även kunna kalla det för. Jag skrev i god tid förra året till min förening om styrelsens i förbundet pengarullning under de senaste åren och framförde min åsikt att man skulle beakta detta vid stämman. Jag fick svar att man skulle ta upp detta i styrelsen. Årsstämman kom och vad blev det av det hela ? Någon från någon förening lyckades omvända större delen av ombuden så att alla fick oförtjänt ansvarsfrihet.  
 
Visst har medlemmarna ansvar och när man sitter på stämman med tre års förluster i rad och ändå beviljar ansvarsfrihet då tror jag att flathet är rätt beskrivning.
 
Ett av de viktigaste besluten medlemmarna har att bevaka på årsstämman (det gäller för övrigt även alla andra typer av verksamhet) är att se till att man har en styrelse som kan sköta föreningens (eller bolagets) angelägenheter på ett riktigt sätt. Ekonomin spelar därvid en central roll och för mig är det helt obegripligt hur detta kunnat fortgå år efter år utan att åtgärder vidtagits vid någon årsstämma.

2008-02-11, 15:23
Svar #20

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6934
 • Senast inloggad: 2021-06-12, 09:06
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Det är ändå på stämman som de avgörande besluten tagits och där styrelsens ansvarsfrihet ges, så har skett, utan alltför stor offentlig kritik. Där ligger förstås huvudansvaret, om stämman har fått korrekt information. Den som har lett Förbundet, Ted och styrelsemedlemmarna har ju också en mycket stor del av ansvaret för utformningen av verksamheten. Där har ju mycket positivt skett i verksamheten under Teds ordförandetid, men ekonomiskt verkar ju något ha gott väldigt dåligt, eller hur?
 
Att kostnaderna har överskridit inkomsterna framgår ju av redovisningen ovan. För dyra lokaler i Sundbyberg och för stora personalkostnader är väl huvudorsaken till detta. Men det är väl på väg att rättas till nu, eller hur?
 
--
 
Jag undrar vänligt, men bestämt:
 
1) Hur mycket kostar Rötter totalt, och de olika delarna, om det skiljer sig?
 
2) Hur mycket kostar Anbytarforum?
 
3) Vad är gemensamt och vad är helt åtskilt i kostnad vad gäller driften av dessa?
 
4) Hur mycket görs idag ideellt? Vem bestämmer om eventuella ersättningar för detta till t ex Daniel och andra och hur mycket handlar det i så fall om hittills?
 
5) Hur ser organisationen ut för arbetet på dessa? Både professionellt och ideellt?
 
6) Hur stor del täcker Rötters Vänner/Anbytarforums obligatoriska 100-lapp av dessa kostnader?
 
Jag tror att många med mig är beredda att betala in pengar frivilligt eller i form av medlemsavgift, om det är tydligt vart pengarna går och vad man får för pengarna!
 
(Meddelandet ändrat av simson den 11 februari, 2008)
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2008-02-11, 15:33
Svar #21

Utloggad Chris Bingefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11828
 • Senast inloggad: 2021-06-04, 13:33
  • Visa profil
Vi i forumgruppen får ingen ersättning, Anna_lena är ju anställd så det ingår i hennes tjänst. Hon jobbar dock mer än sin anställning för förbundet.

2008-02-11, 16:08
Svar #22

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6934
 • Senast inloggad: 2021-06-12, 09:06
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Tack för ditt svar Chris. Jag har förstått att ni jobbar gratis.
Din andra mening tolkar jag som att Anna-Lena både är anställd och jobbar ideellt, dvs gratis. Är det korrekt uppfattat?
 
Men jag var egentligen ute efter:
 
A) De faktiska kostnaderna för nätverksamheterna Rötter, Anbytarforum och Förbundsforum, såväl enskilt, som totalt. Gärna budgetkalkyler för 2008 också förstås.
 
B) Dessutom hur organisationen och ansvaret ser ut för dessa och hur arbetet rent praktiskt fördelas?
 
Alltså fördelningen mellan lönedelen och ideella gratisarbeten?
 
Vad krävs för att driva detta? I personal och pengar?
 
När man vet det kan man diskutera frågor som:
 
Vad kan ändras för att göra det bättre?  
Vad kan göras billigare?  
Vad skulle kunna göras bättre om det var dyrare?  
Vad kan skötas enklare?  
Vad borde bli mer avancerat?
osv, osv......
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2008-02-12, 00:33
Svar #23

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6934
 • Senast inloggad: 2021-06-12, 09:06
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Hur mycket kostade de konsulter, vilkas insatser ledde fram till Anbytarforums totalhaveri i höstas?  
 
Vem och på vilka grunder valdes dessa specialister ut för uppdraget?  
 
Togs ett beslut att tacka nej till Håkan Skogsjös erbjudande om hjälp vid uppgraderingen? Varför och av vem/vilka i sådana fall?
 
Tack Daniel och andra som sedan gratis ställde upp och löste problemen!
Ära dem som äras bör!  
 
(Meddelandet ändrat av simson den 12 februari, 2008)
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2008-02-12, 06:15
Svar #24

Utloggad Chris Bingefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11828
 • Senast inloggad: 2021-06-04, 13:33
  • Visa profil
Min uppfattning är att Anna-Lena jobbar betydligt mer än sin deltidstjänst. Frågorna om konsulter etc kan jag tyvärr inte svara på. Forumgruppen har bara hand om just fora, AF och FF. Alla beslut fattas av styrelsen.
 
Min egen åsikt är att man borde samordna Rötter och AF/FF. Men det har inte gått hittills. Det kräver en ganska stor arbetsinsats så ansvariga för olika delar måste tlll. Det finns många nya idéer i Forumgruppen runt detta, men all tid har gått till de akuta problemen.

2008-02-12, 18:48
Svar #25

Utloggad Ted Rosvall

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1246
 • Senast inloggad: 2021-04-20, 10:30
  • Visa profil
Håkan Skogsjö efterlyser här ovan ett förtydligande kring försäljningen av Sveriges dödbok 4 under 2007. Sammanlagt såldes 5172 exemplar av den nya versionen, varav 1183 via Genline-kampanjen. Dessutom sålde vi slut på de 761 exemplar vi hade kvar av version 3, de flesta dock till reducerat pris eftersom den nya versionen var i antågande.
Ted

2008-02-12, 23:39
Svar #26

Utloggad Mats Ahlgren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4710
 • Senast inloggad: 2021-03-19, 13:35
  • Visa profil
En petitessfråga: Vad är det som ingår i kostnadsposten Sajter som finns som separat specificerad del i förbundets redovisning, senast i Angeläget 3, 2007?
 
(Meddelandet ändrat av mats den 12 februari, 2008)

2008-02-18, 14:48
Svar #27

Utloggad Bengt Isacsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 407
 • Senast inloggad: 2020-11-15, 16:03
  • Visa profil
Jag sitter och läser igenom Angeläget 3/2007 och då slår det mig att Rötters Vänner-intäkterna prognoseras till 200 kkr för helåret 2007 vilket är en väsentlig minskning minskning från 2006 då bokslutet visade på en intäkt om 479 kkr.
 
I ett inlägg av förbundsordföranden får någon vecka sedan meddelar han att 4500 konton hade tecknats hittills och att strömmen av ansökningar fortfarande var strid.
 
Kan någon upplysa oss om hur många av de 4500 som betalat avgiften? Det vore dessutom också intressant att få veta om det flutit några pengar på det gamla Rötters vänner-kontot. Det kan väl ge oss lite vägledning om vart vi är på väg i alla fall.

2008-02-19, 00:13
Svar #28

Utloggad Ingegerd Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1336
 • Senast inloggad: 2016-08-21, 22:21
  • Visa profil
I summan för Rötters Vänner 2006 ingår även förskottsbetalningar för 2007, det är troligen förklaringen till att det året skiljer sig så markant från tidigare år och från det faktiska resultatet 31/10 2007 och prognosen för hela året.
 
Att byta redovisningsprincip från ett år till ett annat, utan att ange det i en not till resultaträkningen, är väl inte helt i enlighet med god redovisningssed.

2008-02-19, 12:01
Svar #29

Utloggad Ingemar Gollungberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1088
 • Senast inloggad: 2021-05-19, 21:19
  • Visa profil
Inkomna förskottsbetalningar vid årsskiften skall alltid tas upp som en skuld istället för att gå upp i resultaträkningen. Utbetalda förskottsbetalningar skall tas upp som fordran.Jag kan inte se någon annan förklaring än att man velat försköna resultatet för 2006 genom att hänföra intäkter för 2007 till 2006.

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna