ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Äldre inlägg (arkiv) till 27 januari, 2008  (läst 1339 gånger)

2008-01-21, 12:52
läst 1339 gånger

Utloggad Ingegerd Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1336
 • Senast inloggad: 2016-08-21, 22:21
  • Visa profil
En liten fråga så här när ett månadsskifte närmar sig: Vill förbundet ha pengar (från mig och andra) till det vanliga plusgirot för Släkthistoriskt Forum, Släktforskarnas årsbok och användarkontot? Eller är det en så stor administrativ fördel med OCR-kontot, så att jag/vi ska vänta tills ni får det att fungera igen??
 
Själv brukar jag försöka att betala medlemsavgifter och prenumerationer den första bankdagen på ett nytt år. För att bespara bokföraren extra arbete med förutbetalda intäkter, som det heter på redovisningsspråk, undviker jag slutet av december året innan.
 
Lite information om hur länge det beräknas dröja innan det OCR-baserade betalsystemet är i funktion igen är mycket välkommen.

2008-01-23, 07:51
Svar #1

Utloggad Kjell Johansson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 464
 • Senast inloggad: 2021-03-24, 18:52
  • Visa profil
Jag är medlem i DIS. DIS är ju medlemmar i förbundet, varför ska jag då betala en extra avgift till Rötters vänner, Förbundsforum och kanske flera?

2008-01-23, 17:28
Svar #2

Utloggad Chris Bingefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11827
 • Senast inloggad: 2021-05-02, 14:07
  • Visa profil
Jag flyttar mitt inlägg från Elgenstierna, där det inte riktigt hör hemma:
 
Frågan är, vad jag förstår, hur man ska rädda den verksamhet som finns (AF t ex) i en akut likviditetskris. Då måste vi alla medlemmar ställa några frågor:  
1. Behövs ett rikstäckande förbund?  
Om ja på fråga 1:  
2. Vilken inriktning på verksamheten ska detta förbund ha, på kort och på lång sikt?  
3. Hur ska denna verksasmhet finansieras?  
4. Hur mycket är vi villiga att bidra med?  
 
Svarar man nej på fråga 1 så kan man lika gärna låta förbundet gå i konkurs (tydligen är det läget just nu, jag vet inte mer än ni)  
 
Mina personliga svar på några av frågorna:  
 
1. Ja, det behövs i en tid då släktforskning är populärare än någonsin. Men dagens människor har mycket blandat ursprung, även inom Sverige. Därför kan de i och för sig mycket aktiva, lokala föreningarna inte täcka hela behovet. Ett rikstäckande förbund, med tentakler mot andra länder behövs.  
 
2. Inriktningen ska vara rikstäckande. Forskarsalar etc som bara är till nytta för daglediga lokalt boende ska inte ingå. Däremot är AF och olika databaser en riksangelägenhet. Detaljer och nya projekt ska diskuteras utifrån dessa riktlinjer  
 
3. Två alternativ på grundfinansiering, antingen avgiftbeläggning av någon eller några av resurserna eller avgiftshöjning av kontingenten från föreningarna.Någon skattesubvention kan man ej räkna med. Däremot mer reklam- och sponsorintäkt om det sköts rätt.  
 
4. En fråga för föreningsmedlemmarna. Svarar man ja på fråga 1 så landar vi här, vem ska betala och hur mycket vill man betala. VAd vill vi betala för?

2008-01-23, 19:15
Svar #3

Utloggad Bengt Isacsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 407
 • Senast inloggad: 2020-11-15, 16:03
  • Visa profil
Efter den ekonomiska delrapporten, om än summarisk, som finns i Angeläget Nr 3/07, ser det väl inte ut som om det är en riktigt akut ekonomisk situation även om läget börjar bli kritiskt eftersom förbundet har långsiktiga åtaganden som personal och lokaler att ta hänsyn till. Dock saknas posten ”Sajter” och ”IT-kostnader” men de kanske är inbakade i ”Övriga externa kostnader”.
 
Vad gäller framtiden så ansluter jag mig till ståndpunkten att ett förbund måste finnas och som driver för lokalföreningarna gemensamma frågor och för släktforskarrörelsen i övrigt viktiga frågor.  
 
För att snabbare kunna lösa den situation förbundet befinner sig i dag kan åtminstone jag tänka mig att man beslutar om att möjliggöra ett direktmedlemskap för enskilda personer.  
 
Enligt min mening så gynnar inte ett avgiftsbeläggande av databaser och annat material släktforskarrörelsen som till absoluta majoriteten består av oss amatörforskare.
 
AF är ju den bästa rekryteringsbasen för nya släktforskare så den ska vi vara rädd om. En avgiftbeläggning av AF ger mig dåliga vibbar då jag genast kommer att tänka på hur man jobbar i USA. Dåliga exempel ska man inte ta efter även om man idag kan se några aktörer vill göra sig en slant även här i Sverige.  
 
Dessutom borde väl ett Släktforskarförbund ägna stor kraft åt att förhindra (väcka opinion mot) att Staten ska ta betalt för våra egna dokument i arkiven. Att tillgängliggöra dokumenten digitalt spar ju in en hel del tid på arkiven och tid är ju pengar sägs det.
 
(Meddelandet ändrat av bengtisa den 23 januari, 2008)

2008-01-24, 01:19
Svar #4

Utloggad Lena A Löfström

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 962
 • Senast inloggad: 2021-03-13, 18:37
  • Visa profil
Helt riktigt talas det mycket om lokalföreningarna här ovan och att de behöver ett förbund.  
 
Jag vill bara påpeka att det finns ett flertal Riksföreningar också vilka är medlemmar i förbundet och naturligtvis så skiljer sig kanske lokalföreningarnas behov från riksföreningarnas behov.  
 
I själva verket är nog riksföreningarna i majoritet, om man ser till antal medlemmar.

2008-01-24, 07:19
Svar #5

Utloggad Chris Bingefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11827
 • Senast inloggad: 2021-05-02, 14:07
  • Visa profil
Ja, Lena jag är själv medlem i DIS, som har regional och central verksamhet. Däremot uppfattar åtminstone jag hittills GF som i praktiken lokal eftersom den föreningen är mycket Stockholmscentrerad, man bör bo i Stockholm för att få glädje av de stora samlingarna, verksamheten har varit mycket Stockholmsbaserad överhuvudtaget. Nu har det blivit en ändring iom samarbetet med DIS och digitaliseringen och det är en ändring som jag hoppas kan stärka GF. Sedan kanske EN rikstäckande paraplyorganisation (det kvittar vilken) skulle vara ett mer rationellt sätt att tillgodose behoven om man ser det från användaren/kundens perspektiv - men det är en fråga för er i de olika föreningarna.

2008-01-24, 09:06
Svar #6

Utloggad Bengt Isacsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 407
 • Senast inloggad: 2020-11-15, 16:03
  • Visa profil
Jovisst är jag medveten om att det finns riksföreningar som är medlemmar men även riksföreningarna består av människor av kött och blod.  
 
Som jag ser det har i stort sett alla enskilda medlemmar oavsett föreningstillhörighet ungefär samma intresse. Undantag finns naturligtvis men det tror jag i så fall är en förening som är specialinriktad.  
 
Jag ska villigt erkänna att jag inte har varit särskilt aktiv inom min egen förening eftersom jag mest har varit medlem pga att jag har en släkting som är aktiv där. Dock har jag nu anmält mig som medlem i DIS också.
 
Min ingång till den här diskussionen har endast varit en fundering från Chris sida om tillståndet i förbundets ekonomi.  
 
För mig framstår det som viktigt att alla släktforskare (helst) ska ha ett gemensamt förbund som driver gemensamma frågor.
 
För att på ett trovärdigt sätt kunna driva sådana här frågor krävs naturligtvis att det finns en enighet inom förbundet och att förbundet har en stadig ekonomi.
 
Den ekonomiska situationen verkar vara skakig även om den senaste rapporten jag sett pekar på ett litet plus. Eftersom jag inte har någon ingående kunskap om varken om förbundet, dess egentliga ekonomi eller förbundsverksamhet blir det svårt att peka på något som borde göras. Efter vad jag förstår har förbundet under senare år dränerats på 4-5 MKR så verkar det som om kon är ute på isen men att hon fortfarande bottnar. Dessutom verkar likviditeten bli ett stort problem inom den närmaste framtiden.
 
Mina förslag är därför:
 
1/ Att man öppnar för möjligheten till enskilt medlemskap. Formerna för ett sådant medlemskap måste också fastställas.
2/ Att förbundsstyrelsen vädjar till medlemsorganisationerna om ett kapitaltillskott om 3-5 kr per medlem.
3/ Att förbundsstyrelsemedlemmarna avstår sitt styrelsearvode för 2008.
4/ Att samtliga immateriella tillgångar överflyttas till en särskild organisation som är fristående från förbundet. (Exempelvis en förening som bildas av medlemsorganisationerna).
 
Ett enskilt medlemskap kan ju också vara grunden för tillgång till förbundets databaser men ett sådant medlemskap bör kombineras med kravet om att också vara medlem i någon av de föreningar som ingår i förbundet.

2008-01-24, 09:50
Svar #7

Utloggad Anders Berg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7651
 • Senast inloggad: 2021-03-04, 09:40
  • Visa profil
  • Scangen
Det fanns enskilt (stödjande) medlemskap fram tills för några år sedan. Exakta skälet till att det togs bort kommer jag inte ihåg, men det som kom i stället var väl Rötters Vänner.

2008-01-24, 12:05
Svar #8

Utloggad Elisabeth Thorsell

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 9207
 • Senast inloggad: 2021-04-24, 11:30
  • Visa profil
  • www.etgenealogy.se
Orsaken till att de stödjande medlemmarna avskaffades och ersattes med att folk fick bli prenumeranter på Släkthistoriskt Forum, var att det ansågs odemokratiskt att de stödjande inte hade något inflytande på Förbundets verksamhet.  
 
De stödjande hade yttranderätt, men ingen motions- eller förslagsrätt på stämman, vilket då (omkring år 2000) vållade långvariga diskussioner på AF. I stället antogs att folk skulle gå med i föreningar, och via dessa kunna påverka Förbundets verksamhet, vilket nog inte blivit märkbart verkligt.  
 
Det enda som hände var nog i stort att många, som ville vara stödjande medlemmar och ha en känsla av samhörighet med Förbundet, istället gick ur och inte heller blev prenumeranter på ShF, som under de senaste ca 7 åren tappat nästan 3000 prenumeranter.
 
Rötter Vänners tillkomst har inget med de stödjande medlemmarnas vara eller icke vara att göra, det var en idé av Håkan Skogsjö för att skaffa mer resurser till Rötter, mer databaser och liknande.
 
För alla nytillkomna kan jag ju nämna att jag var med hela tiden som detta hände, såsom dåvarande redaktör för ShF.

2008-01-24, 14:00
Svar #9

Utloggad Ingemar Gollungberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1085
 • Senast inloggad: 2021-03-08, 20:55
  • Visa profil
Bengt !
Var hittar du angeläget 3/2007. Jag finner bara nr 1 och 2 när jag tittar på innehållsförteckningen.

2008-01-24, 14:26
Svar #10

Utloggad Anders Ryberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2648
 • Senast inloggad: 2013-08-23, 23:49
  • Visa profil
Tappet av stödjande medlemmar/prenumeranter till ShF har alltså lett till att Förbundet tappat 500 000 kr om året.

2008-01-24, 14:59
Svar #11

Utloggad Ingegerd Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1336
 • Senast inloggad: 2016-08-21, 22:21
  • Visa profil
Ingemar, allra överst i mittspalten (nyhetsspalten) står det om det nyutkomna Angeläget 3/07. Nyutkommet i det här fallet är nu några månader gammalt. Det finns klickbar länk i alla fall.
 
Jag har lagt märke till att Angeläget 3/07 saknas under rubriken Nyhetsbrev i vänsterspalten, men det har inte blivit av att skriva om det till redaktören.

2008-01-24, 18:23
Svar #12

Utloggad Gunnar Jonsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2115
 • Senast inloggad: 2021-04-30, 12:45
 • Gunnar Jonsson, Säffle
  • Visa profil
Inte säkert att det hjälper att skriva till redaktören. Ibland läser han mailen, ibland inte. Ibland kommer mailen tillbaks från Ålcoms server utan att ha levererats.

2008-01-24, 18:36
Svar #13

Utloggad Lena A Löfström

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 962
 • Senast inloggad: 2021-03-13, 18:37
  • Visa profil
Elisabeths historieskrivning ovan är helt korrekt, på alla punkter utan kanske en. Skälet till att avskaffa stödjande medlemskap var att ett förbund som skall organisera föreningar inte kan ha enskilda medlemmar. Tappet av medlemmar på grund av detta kunde ha minimerats om man på ett snyggt och logiskt sätt skapat t ex släktforskarnas vänner där de kunde vara medlemmar med samma rättigheter som de stödjande medlemmarna tidigare haft. Egentligen är det ju bara en ordlek. Då hade de nog varit kvar.
 
Man kunde t ex meddelat att man valt att ändra namn på det hela men att inget annat förändrats. En vän är ju någon som stödjer eller hur?

2008-01-24, 19:03
Svar #14

Utloggad Ingemar Gollungberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1085
 • Senast inloggad: 2021-03-08, 20:55
  • Visa profil
Ingegerd !
Jag har tittat där du sa men finner inte angeläget 3/2007. Kan du förtydliga?

2008-01-24, 20:01
Svar #15

Utloggad Henrik Mosén

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1228
 • Senast inloggad: 2018-10-22, 19:16
  • Visa profil
  • www.vifolka.se
Kan inte tappet av prenumeranter bero på att det enda man numera betalar för är Släkthistoriskt Forum. Tidigare fick man ju åtminstone även två nummer av Svenska Antavlor om året... (jag vet att jag talar i egen sak då jag varit redaktör för den senare skriften, men i alla fall).
 
Den enda släktforskningsskrift av vettig kvalitet och med allmänt innehåll som kommer ut regelbundet numera är ju Årsboken. Istället för att satsa på en tjusig förbundsblaska tycker jag man kunde lägga ut förbundsnyheter på nätet och satsa på att ge ut en bra periodisk tidskrift. För egen del slutade jag vara prenumerant då Släkthistoriskt Forum mest innehöll reportage från olika evenemang, med fina bilder på olika släktforskare framför läsapparater och liknande, och väldigt lite genealogi.
Henrik Mosén

2008-01-24, 20:28
Svar #16

Utloggad Bengt Isacsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 407
 • Senast inloggad: 2020-11-15, 16:03
  • Visa profil
Ingemar,
 
Jag har skickat Angeläget 3 till dig per mail. Om någon vill veta länkadressen så är den:  
 
http://www.genealogi.se/filer/Ang073.pdf

2008-01-24, 22:34
Svar #17

Utloggad Lena A Löfström

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 962
 • Senast inloggad: 2021-03-13, 18:37
  • Visa profil
Efter Elisabeths inlägg blev jag och andra lite nyfikna. Var verkligen tappet så stort?  
 
För att undersöka saken gjordes en genomgång av förbundets bokslut bakåt i tiden och så här ser i stället de officiella talen ut (hämtade ur
Förbundets bokslut som redovisats i Angeläget):
 
Antalet stödjande medlemmar (den 31/12 resp. år):
1996: 6.603 (varav bibliotekspren.: 243)
1997: 7.200 (-----------  -----------: 219)
1998: 7.536 (-----------  -----------: 226)
1999: 8.303 (-----------  -----------: 252)
2000: 8.922 (-----------  -----------: 279)
2001: 9.274 (-----------  -----------: 288)
2002: 9.359 (-----------  -----------: uppgift saknas)
 
Antalet prenumeranter (sista numret resp. år):
2003: 9.061
2004: 8.879
2005: 8.352
2006: 8.203
 
2007 års bokslut är ju inte klart än, men det är knappast
troligt att det försvann 2.000 prenumeranter då.
 
Om jag räknar rätt, mellan tummen och pekfingret, så är tappet inte mer än cirka 1 000. Inte 3 000.
 
Rätt ska vara rätt.

2008-01-25, 09:51
Svar #18

Utloggad Ingemar Gollungberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1085
 • Senast inloggad: 2021-03-08, 20:55
  • Visa profil
Det är konstigt att precis det som Henrik skriver angående förbundets tidskrift har jag också tyckt en längre tid men då jag trodde jag kanske var ensam om detta så ville jag inget säga. Kanske kan det vara så att nedgången i antal prenumeranter delvis beror på detta.
 
När jag nu genom Bengts försorg kunnat ta del av Angeläget 3/2007 och de däri presenterade siffrorna för år 2007 ser jag att tappet i kronor under året var 249.000 kronor för prenumerationer.
 
En sak som slår mig då jag läser resultaträkningen är att den största kostnadsposten, övriga externa kostnader, är svårtydd för läsaren. Vad ligger i detta stora belopp som jag anser motiverar en specifikation över de däri ingående största rubrikerna? Hyra kan jag förstå, ingår och det är med glädje jag konstaterar att styrelsen nu valt att söka billigare lokaler.
 
Om nu presentationen är avsedd som information för läsarna så vore det bra om den går lätt att hitta samt även går att förstå innehållet. Glädjande är också att styrelsen till synes lyckats vända tidigare års förluster till att för år 2007 se ut att bli en liten vinst. Med väsentligt lägre hyra under 2008 kanske vi kan se fram emot ett avsevärt bättre resultat som kan användas till att stabilisera förbundets ekonomi och att förbättra verksamheten.

2008-01-25, 15:34
Svar #19

Utloggad Elisabeth Thorsell

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 9207
 • Senast inloggad: 2021-04-24, 11:30
  • Visa profil
  • www.etgenealogy.se
För att anknyta till Lena och andra som kan räkna, så ser man av siffrorna att antalet prenumeranter, (a.k.a.) stödjande medlemmar, steg hela tiden fram till och med 2002 med ett antal hundra per år.  
 
Efter avskaffandet av de stödjande har ShF därefter istället tappat ett antal hundra per år. Orsaken till detta kan man ju fundera på.

2008-01-25, 16:09
Svar #20

John Sidén

Först var det 3000 prenumeranter som försvann de senaste sju åren, så skrev Elisabeth igår. Idag skriver hon att det var ett antal hundra prenumeranter som ShF tappat. Det är skillnad mellan 3000 och ett antal hundra, i alla fall för dem av oss som kan räkna. För åtta år sedan tyckte jag att de s k stödjande medlemmarna skulle avskaffas. Jag var inte ensam om att tycka så men vi som tyckte så kände ofta när vi förde fram vår åsikt i Anbytarforum att antingen blev vi idiotförklarade eller också stämplade som ekonomiskt oansvariga, Elisabeth tillhörde ju redan då dem som visste och kunde och hade vetskap om allt. Nu finns det inte längre några stödjande medlemmar i förbundet, i demokratisk ordning har förbundsstämman beslutat att några sådana medlemmar inte ska finnas. Eftersom detta var en fråga som stöttes och blöttes under lång tid innan beslut togs har säkert också de ekonomiska konsekvenserna av beslutet diskuterats. Därför hoppas jag att Elisabeth slutar skylla förbundets dåliga ekonomi på oss som både tyckte då och nu tycker att ordningen med stödjande medlemmar var och är fel.  
Släkthistoriskt Forum har under Hans Egeskogs redaktörskap blivit en intressant och spännande tidning och det är ledsamt att Hans lämnar redaktörsstolen, tycker jag. Jag hoppas därför att Förbundet hittar någon som kan sammanställa en lika journalistiskt professionell produkt som Hans har gjort. Liksom Rötter och Anbytarforum är ShF släktforskarrörelsens ansikte utåt och man kanske måste göra en avvägning, gör man tidningen smalare vilket verkar vara Henriks och Ingemars önskan når man färre, tror jag, gör man tidningen bredare når man kanske fler.

2008-01-25, 16:42
Svar #21

Utloggad Mats Ahlgren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4710
 • Senast inloggad: 2021-03-19, 13:35
  • Visa profil
Utan att påskina någon vetenskaplighet så kan vi roa oss med en liten räkneövning avseende stödjande/abonnemang.
 
Under åren 1996 -2002 ökade antalet med 459/år i snitt. Om den ökningen hade fortsatt fram till 2006 hade antalet ökat till 11 196.
 
Jämfört med dagens siffra så är det 2993 i skillnad.
 
Men detta är ju bara en rent hypotetisk liten övning, och det går säkert att visa vad som helst med olika beräkningar.

2008-01-25, 18:35
Svar #22

Utloggad Anders Ryberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2648
 • Senast inloggad: 2013-08-23, 23:49
  • Visa profil
En annan liten intressant aspekt att fundera över är att intäktsposten Sajter skall ge 650 000 nästa år, en post Ted försvarde som högst realistisk när jag ifrågasatte den i Halmstad.  
I nuläget finns 3400 konton på AF, och jag är inte säker på att alla kommer att betala. Sedan tillkommer visserligen reklamintäkter, men så dyr är inte en plats på Rötters förstasida, eller?
Det känns som det behövs ordentlig medlemsvärvning hit, om den posten skall uppfyllas. Och detta i en budget som redan ligger farligt nära minus.
 
Är det någon som har mer koll på detta?

2008-01-25, 20:16
Svar #23

Utloggad Lena A Löfström

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 962
 • Senast inloggad: 2021-03-13, 18:37
  • Visa profil
Ingemar, jag skulle inte hoppas på för mycket vad gäller minskade lokalkostnader under 2008. Själva flytten är på intet sätt gratis, dessutom ska de nya lokalerna utrustas med allt sådant som finns i Sumpan men inte i Solna.

2008-01-25, 21:14
Svar #24

Utloggad Henrik Mosén

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1228
 • Senast inloggad: 2018-10-22, 19:16
  • Visa profil
  • www.vifolka.se
Apropå John Sidéns inlägg ovan.
 
Jag är inte primärt intresserad av att göra tidningen (Släkthistoriskt Forum) smalare. Jag vill att det ska finnas rikstäckande periodica som primärt behandlar genealogi och tycker att det är en lämplig uppgift för ett rikstäckande förbund att ge ut dylika skrifter.
 
Jag tycker visst att Hans Egeskog har piffat upp Släkthistoriskt Forum, sett som tidning, men rent generellt har förbundets och GF:s minskade utgivning av genealogiska skrifter gjort att jag saknar något, och om jag fick välja så väljer jag hellre en tidskrift som kommer ut regelbundet fylld med genealogi än en tidskrift som handlar om vad förbundet har för evenemang här och där. Jag ser visst ett behov att sprida information om det senare, men tycker inte att det är värt priset om resurserna måste läggas på antingen det ena eller det andra - då vill jag hellre ha en skrift som är rent genealogisk.  
 
Som det verkar befinner sig ju förbundets ekonomi i kris och då förordar jag bara en omprioritering av resurserna till det som enligt min mening är huvuduppgiften, nämligen att sprida genealogisk information... men jag inser att jag kanske är gammaldags då jag prioriterar genealogin framför det sociala som förbundets huvuduppgift.
 
Rent generellt tycker jag att förbundet satsat rätt mycket på sin image och att vara stort och ordna stora evenemang etc, t ex så har Släktforskardagarna vuxit så mycket att de knappt kan arrangeras av andra än på platser med riktigt stora föreningar. Jag kan väl ändå inte vara ensam om att tycka det är tråkigt att det inte längre finns några komplement till Årsboken - som i och för sig är riktigt bra stundtals.
Henrik Mosén

2008-01-26, 10:21
Svar #25

Utloggad Michael Lundholm

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 720
 • Senast inloggad: 2021-02-07, 18:57
 • https://lundholm.me
  • Visa profil
  • Släktforskning och personhistoria
Förbundet betalar i dagsläget ungefär 910 kr (efter hyresintäkter) för lokalerna i Sunbyberg. Flytten sänker denna kostnad till ca 270 tkr (efter hyresintäkter). Förbundets vinst på årsbasis av att flytta till Solna jämfört med att vara kvar på den nuvarande adressen i Sundbyberg är alltså ungefär 640 tkr. Kalenderåret 2008 blir det ca 10/12 av den summan, dvs drygt 500 tkr. Därifrån skall dras (som Lena skriver) engångskostnader för själva flytten och installationer i Solna.
//Michael Lundholm

2008-01-26, 22:42
Svar #26

Utloggad Lars-Olov Eriksson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 570
 • Senast inloggad: 2021-05-03, 12:34
  • Visa profil
Jag tycker att det är trevligt att läsa och får bara till följd av släktforskningsintresset en bunt tidskrifter regelbundet. En del av dessa alster är som flygblad till innehållet, men man får dem ju som medlemsförmån i någon förening. Speciellt tröttsamt är det att få alla varianter av reserapport från Släktforskardagarna. Som publicistisk produkt hävdar sig ShF mycket väl bland dessa och den har innehållit riktigt ambitiösa artiklar om sådant, som jag ännu inte gett mig in på, t ex emigrantforskning. Det är helt enkelt ett proffsigt ”magasin”. Jag tycker alltså att det är trevligt att läsa den. Genealogiskt kanske ingen av tidskrifterna ger mig så mycket per nummer, utan det jag förväntar mig är nyheter, upplysning, uppslag, lite inblick i vad andra forskare har för sig och - underhållning, i form av en fläkt från det sociala livet bland släktforskare. Jag tror därmed att förbundet förlorat en mycket värdefull medarbetare i Hans Egeskog.
 
Jag har ju i huvudsak lämnat ”ansamlandet” via allmänt tillgängliga databaser och gräver i ämbetsmannakorrespondens, domstolshandlingar och andra mindre besökta källor från 1600-talet runtom i olika arkiv. Detta gör att jag känner mig rätt ensam och kan finna nöje i dessa tidskrifter, men jag väntar mig inte så mycket hjälp med mitt just aktuella forskande. Om det skulle komma en publikation, som mera seriöst diskuterade olika, avancerade genealogiska problem, skulle jag sluka den också. Frågan för ett förbund är dock vad den stora allmänheten önskar sig och är beredd att betala för. Jag tror nog att ShF ligger mera i strömfårans mitt än en mera djuplodande avhandling av genealogiska spörsmål. Att lägga ner denna tidskrift eller att banta den, kan vara helt fel, och det kan ha ett ödesmättat signalvärde.  
 
Att bygga upp en verksamhet i goda tider är betydligt enklare än att banta den - vid uppbyggnadet kan man pröva sig fram med olika idéer och förkasta det som inte blir så lyckat. När man måste skära ned måste varje steg bli rätt, för att inte helheten ska börja falla sönder. Marknadsanalys är svårt.
LOE

2008-01-26, 23:58
Svar #27

Utloggad Henrik Mosén

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1228
 • Senast inloggad: 2018-10-22, 19:16
  • Visa profil
  • www.vifolka.se
Jag håller med om att Hans Egeskog varit en alldeles utmärkt redaktör för Släkthistoriskt Forum. Jag har inget emot att det finns en förbundstidning som huvudsakligen ägnar sig åt rapportering av vad förbundet har för sig. Måste jag välja mellan det ena och det andra, så väljer jag dock hellre det andra.
 
Jag önskar att någon/några högt upp i den genealogiska byråkratin kunde satsa på ett projekt som inte har som huvuduppgift att vara påfallande lönsamt, utan som huvuduppgift hade att publicera kvalitetsessäer och kvalitetsblänkare med genealogiskt/metodologiskt fokus. Se det som en motsvarighet till Public Service - dvs en verksamhet som inte har som huvuduppgift att vara vinstgivande och som i grunden ska garantera någon form av kvalitet i sin kärnverksamhet.
Henrik Mosén

2008-01-27, 00:13
Svar #28

Utloggad Lars-Olov Eriksson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 570
 • Senast inloggad: 2021-05-03, 12:34
  • Visa profil
Som sagt, jag skulle välkomna även Henriks publikation.
 
Utan att ha fördjupat mig i de tekniska implikationerna, kan jag uttala idén att detta skulle kunna låta sig göras inom ramen för Rötter eller kanske hellre Anbytarforum för dialogens skull. Ingen glassig utformning krävs ju, kunde vara som en elektronisk stencil. Det kunde ju ta formen av en blogg också och det finns ju bloggverktyg som gör det möjligt att redigera tidskriftsliknande produkter. Hur detta kommer in i förbundets hägn, har jag inte heller tänkt igenom. Papper, tryck och fysisk distribution är ju dyrbart.
LOE

2008-01-27, 10:44
Svar #29

Utloggad Anders Berg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7651
 • Senast inloggad: 2021-03-04, 09:40
  • Visa profil
  • Scangen
Henrik, vi har ju i alla fall fått Svensk Genealogisk Tidskrift från SGS, med ett första nummer 2007. Den uppfyller kraven på kvalitetsessäer tycker jag! Jag håller med om att det är bra att vi får något tyngre komplement till den utmärkta årsboken, nu när Släkt och Hävd gått i graven.
 
Personligen har jag också hoppat över ShF fr o m 2007, av ungefär samma skäl som Henrik. Visst är den en läsvärt lättare tidning, och Hans Egeskog har gjort ett jättebra arbete med den, men jag tycker jag får det mesta av nyheter och reportage ändå genom nätet och även genom Diskulogen från DIS.

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna