ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Äldre inlägg (arkiv) till 2003-11-04  (läst 506 gånger)

2003-10-31, 11:31
läst 506 gånger

Jonas Kuschner

En kort kommentar till Lotta Nordin ang. författarpresentationerna. Detta kan man naturligtvis ha olika uppfattning om, men jag förstår inte att det skall vara en sak att bli så irriterad över. Som Torsten påpekar har ju även t.ex. Släktforskarnas årsbok sådana presentationer av sina medarbetare.  
 
Dessutom kan det vara bra för ”amatörsläktforskare” att få veta att det finns akademiska forskare som skriver saker av intresse för släktforskare (exempelvis kring domboksmaterial, personnamn eller sociala nätverk) och då genom författarpresentationen göra lite reklam för dessa forskares avhandlingar eller andra arbeten. Och för våra mer ”akademiska” läsare tycker jag att det kan vara bra att lyfta fram att det finns människor utanför den akademiska värld som de själva tillhör (eller verksamma inom helt andra fält inom den världen) som också producerar forskning av hög kvalitet. Kommunikation och dialog mellan släktforskare och akademiska forskare är något bra, och det är lite synd om somliga med populistisk retorik försöker undergräva detta.

2003-10-31, 12:41
Svar #1

Utloggad Lena A Löfström

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 957
 • Senast inloggad: 2019-07-22, 15:46
  • Visa profil
Jag inser nu att det är fullständigt lönlöst att försöka komma med svar på frågor här för många av er läser bara in det ni själva vill.
 
Anders, Du påstår att jag och Ian är motsägelsefulla när vi talar om hemsidan. Bland annat skriver Du Vad det gäller hemsidan skriver Lena L att siten knappast behöver uppdateras och inte innehåller några nyheter, medan Ian skriver att sidan kommer att uppdateras någon gång ibland framöver och att den dessutom regelbundet uppdateras med nyheter.”  Det är lögn och förbaskad dikt! Ingenting annat.
 
I själva verket skrev jag att siten inte behövde uppdateras ”…..med mer än att någon praktiskt information ändras…”. På vad sätt skiljer detta sig mot vad Ian säger?  
 
Ansvarig för hemsidan är hela styrelsen.
 
Michaels förslag om att omprioritera verksamheten har jag inga problem med mer än formella. Vi måste följa våra stadgar och om vi skall göra förändringar måste först stadgarna ändras. Förslag till stadgeändringar kan alla medlemmar lämna in som motioner utan problem. Dock finns ett problem då GF tagit emot gåvor i form av arkiv vi förbundit oss att ha tillgängliga för allmänheten. Det finns alltså en rad juridiska problem runt det hela. Men den diskussionen får vi ta om och när ett förslag till stadgeändring inlämnas.
 
Däremot Michael, så har Du totalt missuppfattat de 20 reklamationerna, i alla fall tolkar jag det så. Det är alltså inte fråga om 20 reklamationer totalt sett utan i själva verket handlar det om dagligt inflöde under långa perioder.
 
Jonas, i summan Du anger för SoHs kostnader förra året saknas ju kostnaden för det nummer som kom ut i år men hörde till år 2002. Ska vi ta och lägga till den kanske. Den fakturan var på 60 678,-. Vad blir då summan för år 2002? Långt utöver budget i alla fall. För er som efterlyser siffror så kan jag säga att siffror har redovisat vid våra vårmöten där det också klart framgått att det ”saknas” kostnader som är att hänföra till det föregående året men som vi inte vid tidpunkten för bokslutet haft den blekaste aning om utfallet av. Det bör också tilläggas att det är höstmötet, dvs våra medlemmar, som beslutar om kommande års budget. En budget som styrelsen måste hålla sig till. Även så Jonas Kurschner. Som skattmästare ingår det i mitt uppdrag att faktiskt se till att budgeten hålls. Det ankommer också på en skattmästare att se till att pengarna i slutändan går ihop, dvs inkomsterna är av sådan dignitet att de kan bära kostnaderna. Varje krona är viktig, t ex prenumerationsavgifterna. Den uteblivna prenumerationsavgiften för i år måste läggas upp i bokföringen som en extra kostnad på SoH, vars slutnota vi ännu inte sett. Och heller inte kommer att se i tid till bokslutet. Varför vi återigen får ett missvisande bokslut.
 
Att Gfa kostar pengar är ju en självklarhet och så länge inget annat beslutas i styrelsen måste vi ge ut Gfa enligt stadgarna då Gfa är vårt medlemsblad. Jag kan inte minnas att Du någon gång föreslagit att vi skulle ta bort Gfa, och ändra våra stadgar, eller ens kommit med förslag till förändringar av den. Det är andra som arbetat med det (INTE jag).
 
Jag finner också Ditt påhopp på en artikel av en av våra anställda smaklöst. Men jag vill då tillägga att det inte bara var Ian Hamiltons födelsedagskalas utan det var även en annan styrelseledamot vi hyllade. Två 60-åringar, som gjort massor för GF. Jag vill också påpeka att ALLA i styrelsen ställde upp, såväl i person som i insamling till denna uppvaktning. ALLA – utom Du, som inte ens svarade på utskickade mail. Det visar Din inställning till de övriga styrelseledamöterna, ordföranden inkluderad, samt personalen på Släktforskarnas arkiv. Jag har en känsla av att Ditt engagemang för GF endast rör utgivningen av SoH, ingenting annat. Säg nu inte att det är jag som tvättar byk offentligt. Det finns ingen anledning till varför Dina inlägg skulle få stå oemotsagda när inte mina gör det i en debatt som Du själv startat.
 
Så en helt annan sak Jonas. Vad är det Du påstår?! Att inget klipps till klipparkivet. Att det inte skett på 20 år! Det är en lögn! Det klipps VARJE DAG på GF. Det är faktiskt något som vår personal gör. Klipparkivet hör ju till Släktforskarnas Arkiv. Vad som däremot inte sker just nu är inklistring. Beroende på platsbrist i lokalen. Dessutom har i flera år diskuterats olika nya former för lagring av dessa klipp. Det här visar tycker jag än mer hur fjärran Du är från det dagliga arbetet, som Du som styrelseledamot är satt att ansvara för. Varför vill Du få medlemmarna att tro att något så befängt?
 
Christina, jag måste säga att jag känner stort obehag inför Ditt senaste inlägg. Du ger mig alldeles för stort inflytande på GF och dess framtid. Vi arbetar verkligen i team på GF. Alla styrelseledamöter och personal (som för övrigt också är medlemmar och i allt arbetar för GFs bästa). Och vi har alla nära och tät kontakt i många olika ärenden. Om Du tror att jag ensam kan påverkar en styrelse till detta så tar Du helt fel. Men för att Du inte skall behöva oroa Dig så mycket så kan jag garantera att alla i styrelsen arbetar mot ett gemensamt mål utan konfliker. Dvs att säkerställa GFs framtid – på alla plan. Det är heller inte vi som valt att föra ut denna diskussion på Anbytarforum. Däremot har diskussionen förekommit på en rad medlemsmöten. Pådyvla mig inte inflytande jag varken vill ha eller i realiteten har. Du efterlyser också svar på frågor. Jag tror att om Du läser igenom de inlägg Ian och jag gjort, samt Lotta, så kommer Du att se att de flesta frågor redan fått sitt svar.
 
Nils, motivet är inget enskilt motiv. Det är en sammantagen bedömning styrelsen gjort där bl a de tre Du räknar upp varit delar. Eller rättare, det har i alla fall varit så i mitt beslut att stödja förslaget. Tyvärr är inte alla styrelseledamöter ”datoriserade”, de känner kanske också att de inte vill delta här på forumet utan väljer att delta vid vårt medlemsmöte istället. En ståndpunkt jag tycker vi alla skall ha respekt för.
 
Stefan, notera att det var en fullt enig styrelse förutom Jonas som fattade detta beslut. Det är alltså inte en fråga som jag eller någon annan enskild ledamot drivit. Frågan har (som jag sagt vid flera tillfällen) dessutom diskuterats på våra medlemsmöten de senaste åren. Och jag kan inte nog instämma med vad Du formulerat så väl genom att skriva ” Låt oss i stället gemensamt arbeta för GF i en framtid, där det blir allt viktigare för människor att känna till sina rötter och sin historia!”

2003-10-31, 13:15
Svar #2

Utloggad Anders Winroth

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 83
 • Senast inloggad: 2015-09-16, 20:36
  • Visa profil
Lena Löfström skriver:
Jag inser nu att det är fullständigt lönlöst att försöka komma med svar på frågor här för många av er läser bara in det ni själva vill.
Hur jag läser så är det så många frågor som jag inte kan hitta några svar på. Kaj Jansson har upprepade gånger frågat:
Vilka personer eller vilka institutioner har styrelsen kontaktat för att undersöka möjligheterna att få externa bidrag? Vad fick ni för svar när ni har prövade så gott som alla vägar?
 
Även om du tycker att alla debattörer missförstår dina svar kan du väl i alla fall svara för deras skull som bara läser och inte skriver. Kanske någon förstår vad du menar.
 
Lena Löfström skrev den 22 oktober:
Vad gäller extern finansiering var det någon som efterfrågade vad vi gjort. Vi har undersökt så gott som alla vägar.

2003-10-31, 14:17
Svar #3

Ian Hamilton GF

Jonas Kuschner anklagar mig och Lena Löfström för att vi inte presenterat fakta och statistik som grund för vår uppfattning om medlemmarnas prioriteringar. Själv hänvisar han till majoritetsförhållandena i denna diskussion som stöd för sin ståndpunkt. Om vi ska göra en urvalsundersökning (vilket jag inte uteslutit) får den nog vara lite mer representativ och innehålla något mer neutrala frågor än ska vi lägga ner Släkt och Hävd?
 
Antalet besökare i Släktforskarnas arkiv ligger på drygt 2.000 per år (alla skriver tyvärr inte in sig), men vi kan inte få fram hur många av dessa som är återkommande. Antalet besök på webbplatsen ligger kring 500 (unika) om dagen. Antalet forskarfrågor rör sig omkring ett par hundra i månaden.
 
GF-Aktuellt ska värderas för vad den är: ett anspråkslöst medlemsblad som håller medlemmarna informerade om vad som händer i föreningen. En förening utan medlemsblad isolerar sig från sina medlemmar. Formatet styrs av samutskicken med SoH (detta ändras förstås om vi går över till årsutgivning). Viktigaste informationen i GFA är (förutom kallelser) nyförvärvslistorna, som många (även medlemmar som inte har internet) läser mycket noga. Vi har inte försökt tävla med de många utmärkta släktforskartidskrifter som finns men ibland har vi haft viktiga inlägg t ex om Genline och SVAR. Om GFA någon gång blivit alltför inåtvänd beklagar jag det.  
 
Men Jonas beskrivning av hela frågan som en prioritering mellan tidskriften och samlingarna är falsk. Släkt och Hävd hotas inte av nedläggning. Vi har visserligen inte råd med ständiga extrakostnader, men med en redaktion som kunde hålla budget och leverera tidskriften i tid för samutskicken skulle problemet inte ha blivit akut. Tyvärr vimlar det inte precis av ideella krafter med den kompetens som behövs för detta och för att göra en bra tidskrift.
 
Samlingarna är inte bara viktiga för dagens forskare utan även för framtidens.  
 
Om Släkt och Hävd kommer ut en gång om året eller tre är däremot inte intressant för framtida forskare. Släkt och Hävd skulle inte förlora på ett bredare innehåll utöver vad som nu finns där. På egen hand kan vi knappast genomföra detta utan att tränga undan annat material, men i ett samarbete med Förbundets Årsbok skulle det sannolikt gå utmärkt.  
 
Att Jonas och några till inte tycker att 85 kr är ett attraktivt pris för GF:s övriga tjänster är märkligt. För den som missat att subskribera i förväg är merkostnaden för GF-medlemskapet 10 kr. Men Jonas tycker kanske inte att övriga verksamheter är värda ens en tia?

2003-10-31, 14:29
Svar #4

Utloggad Gabriel Wallgren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1022
 • Senast inloggad: 2019-12-15, 03:37
  • Visa profil
Jag blev lite fundersam över det sätt som Lena Löfström presenterar bokföringen på.  
Jonas, i summan Du anger för SoHs kostnader förra året saknas ju kostnaden för det nummer som kom ut i år men hörde till år 2002. Ska vi ta och lägga till den kanske. Den fakturan var på 60 678,-. Vad blir då summan för år 2002? Långt utöver budget i alla fall. För er som efterlyser siffror så kan jag säga att siffror har redovisat vid våra vårmöten där det också klart framgått att det ”saknas” kostnader som är att hänföra till det föregående året men som vi inte vid tidpunkten för bokslutet haft den blekaste aning om utfallet av.
Om inte hela kostnaden var med så borde ju någon form av uppskattningen för kostnaden ha bokförts under 'uppskattad kostnad för utgivningen av sista numret av SoH 2002', annars blir det väl periodiseringsfel?!
Och än konstigare blir det Den uteblivna prenumerationsavgiften för i år måste läggas upp i bokföringen som en extra kostnad på SoH, vars slutnota vi ännu inte sett. Hur kan en förväntad utebliven intäkt förvandlas till en kostnad för en enskild produkt????
 
För övrigt tycker jag att SoH skall finnas kvar! Kan man inte införa fullmakter för röstning på höstmötet? Kan ej själv närvara (medlem sedan 1983).

2003-10-31, 14:53
Svar #5

Utloggad Lena A Löfström

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 957
 • Senast inloggad: 2019-07-22, 15:46
  • Visa profil
Tyvärr är fullmakter inget man kan införa inför ett speciellt möte. Stadgarna medger inte rösträtt genom fullmakt.

2003-10-31, 14:59
Svar #6

Michaël Lehman (Philippos)

Men stadgarna förbjuder heller inte röstning via ombud (med fullmakt).

2003-10-31, 15:01
Svar #7

Jonas Kuschner

Jag skall komma med ett utförligare inlägg vid ett senare tillfälle. Jag vill bara, apropå Gabriel Wallgrens inlägg, påpeka att Lena Löfström här glömmer de förseningar hon annars klagar över. Under 2002 utkom tre häften av SoH, 2001:4, 2002:1 och 2002:2, på sammanlagt 240 sidor. Det är rimligtvis detta som tryckpengarna för 2002 omfattar.

2003-10-31, 15:22
Svar #8

Mats Johansson

Hej!
 
Som nybliven medlem (sedan 2002) så är det två motiv till att jag är med
1. Jag stödjer föreningens grundid? med släktforakarnas arkiv
2. Jag tycker om när det några gånger om året kommer en högkvalitativ skrift i brevlådan som jag njuter av ett antal kvällar framåt. En övergång till ett om året blir ett tungt alster som jag är orolig att jag som amatörforskare inte orkar med.
 
BEHÅLL SLÄKT OCH HÄVD och försök satsa på att komma ikapp, men inte på bekostnad av kvalit?n utan isåfall med någon tunnare nummer emellan.
 
För ekonomins skull, låt de medlemmar som så önkar få GFA på mail istället för i utskick så sparas både arbete, porto och tryckkostnader
 
MVH
 
Mats Johansson
HUDDINGE

2003-10-31, 15:53
Svar #9

Utloggad Jörgen Tollesson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3614
 • Senast inloggad: 2020-02-25, 12:20
  • Visa profil
  • Arkivguiden med Arkivguidens Forum, Båhus Arkivguide och Göteborgs Arkivguide
Ett ögonblick nu... Så här skriver Ian:
 
Om Släkt och Hävd kommer ut en gång om året eller tre är däremot inte intressant för framtida forskare. Släkt och Hävd skulle inte förlora på ett bredare innehåll utöver vad som nu finns där. På egen hand kan vi knappast genomföra detta utan att tränga undan annat material, men i ett samarbete med Förbundets Årsbok skulle det sannolikt gå utmärkt.
 
Alltså: Om Släkt och Hävd fortsätter att utkomma som en självständig tidskrift med samma format som nu, så skulle en breddning av materialet betyda att en del annat materiel trängdes undan - men genom en sammanslagning med Förbundets årsbok kan man få plats med detta bredare material utan att något SoH-material trängs undan. Eftersom den nya årsboken kommer att vara mindre än den nuvarande årsboken och SoH tillsammans (något vi tidigare fått besked om), så betyder ju detta att det blir åtskilligt med material av nuvarande årsbokstyp som trängs undan om inget SoH-material ska drabbas av samma öde. Är Förbundet överens om denna uppfattning av den nya årsbokens innehåll?
 
Nu har ju Ian själv i tidigare inlägg sagt att man inte kan sitta med en mätsticka och kvotera in artiklar i den nya årsboken; en redaktion kan inte arbeta så. Det har han naturligtvis helt rätt i. Så hur kan vi vara säkra på att inget SoH-material trängs undan av bredare årsboksmaterial? Kan vi inte tvärtom med tanke på den nya årsbokens sannolika sidantal vara säkra på att det kommer att ske?
Kontakt: http://www.arkivguiden.net/jts.shtml. | Ser gamla inlägg (före april 2016) underliga ut? Argumenterar jag mot mig själv? Saknas något i inläggen? Finns där något som inte borde vara där? Läs då om orsaken här: http://forum.arkivguiden.net/agf/disk/42626/62869.shtml#post16472.

2003-10-31, 21:37
Svar #10

Christina Norén-Svensson

Kommentar till Lena!
Eftersom Du inte förstått vad jag syftade på i mitt inlägg 30.10 kl.23.54, så vill jag förtydliga. När jag skrev mitt inlägg så kan jag inte se att vare sig Ian, Du eller Lotta besvarat de inlägg jag syftade på. Jag skrev ”varför inte …kommentera de inlägg som ett efter ett här kommer från gamla GF:are och visa i handling att Du tar på allvar de äldre medlemmar som Du säger Dig värna om”. Jag avsåg (och avser fortfarande) en rad inlägg som kom samma dag alldeles före ditt inlägg kl.22.12.  Du kanske ser det inlägget som ett svar, men jag – förlåt mig – kan omöjligt läsa det inlägget som ett svar eller reaktion på dessa äldres försök att göra sin röst hörd och bli tagna på allvar.
 
Strax ovanför Ditt inlägg har kl.19.17 Jan Fredrik Kindstrand skrivit, i mitt tycke ett inlägg väl värt att ta på allvar och kommentera. Ovanför det står kl.17.57 Kaj Janzons, där han (för vilken gång i ordningen?) ställer sin fråga till Dig, som Du inte besvarar. Ovanför detta kl.16.12 kommer – i mitt tycke – kraftfullt från Stig Östenson en vidarebefordrad mail från Bengt Mattsson, väl känd för oss SoH:läsare. Det finns flera ovanför det inlägget.
 
Ska jag fortsätta exemplifieringen av det som jag bedömer som brist på förmåga att värna om GF:s ”gamla” medlemmar? För mig blev det kraftfullt med alla dessa inlägg efter varandra.
 
När Du 3 timmar senare och mera efter de ovan nämnda inläggen går in och gör ett inlägg där Du helt fokuserar på turerna kring Jonas K. och era ömsesidiga göranden och låtanden, så tog jag mig för pannan! Där hävdar jag att det brister i förmågan att läsa inläggen, förstå dem innehållsmässigt, ta dem på allvar. Vad tror Du att dessa veteraner till GF-medlemmar tänker och känner. Jag gissar att de vanmäktigt känner sig osynliggjorda, betydelselösa etc.
 
Så uppfattar jag Ditt inlägg och jag reagerar på osynliggörandet och ignorerandet! Det var detta jag ville göra Dig uppmärksam om med mitt inlägg. Jag ropade på besinning.  
 
Samtidigt kan jag ha förståelse för att Du befinner Dig i ett känslomässigt pressat läge. Och jag uppfattar att Du i den kris som är inte har distans till det som sker. Det snurrar fort i hetluften. Medan jag skrev mitt inlägg sände Carl-Fredrik Hanzon (Alfred) ett inlägg med reflektioner och en reaktion liknande min.
 
Jag vill i sammanhanget påpeka att jag inte känner någon av debattörerna här och har mig veteligen aldrig träffat någon av Er annat än som samtalspartners i Anbytarforum. Mina reflektioner och kommentarer springer alltså utifrån det jag här läser och vad texterna förmedlar.  
 
Lena! Du skriver också att jag tillskriver Dig stor makt. Jag vet av erfarenhet att var och en i en styrelse är viktiga personer. Om det i en grupp finns en eller flera personer, som affektladdat uttrycker sina upplevda oförätter, så splittrar detta till förfång för det gemensamma arbetsmålet. Flera inlägg tar också upp detta. Av erfarenhet (från konfliktforskning) vet jag att det för varje negativ gest/uttalande/attack etc krävs mångdubbelt flera positiva försoningsgester för att inte djupa sprickor ska uppstå. Stefan E Sundbäck (31.10 kl.01.01) synes ha liknande erfarenheter.
 
Det är beklagligt om Du anser det fullständigt lönlöst att försöka komma med svar på frågor här ”för många av er läser bara in det ni själva vill.” Jag tycker det är beklagligt att Du anser det eftersom jag har en stark tilltro till samtal och dialog. För mig är det en självklarhet att vi alla – Du också – läser det skrivna utifrån våra erfarenheter.

2003-10-31, 22:12
Svar #11

Mikael karlsson

Lite konstig är hela historien.
 
Både  styrelsen och redaktören.
verkar ju inte ha skött sinna kort i detta.
 
när de erbjudit en hjälp till redaktören och det nekas till.Fast man inte hinner med..
 
märkligt..............

2003-10-31, 22:17
Svar #12

Utloggad Anders Hellster

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 167
 • Senast inloggad: 2018-10-21, 06:55
  • Visa profil
Eftersom jag inte kan delta i höstmötet och frågan om fullmakt hänger i luften samtidigt som någon medlemsenkät inte är aktuell känner jag mig som GF-medlem bosatt utanför Stockholm både maktlös och frustrerad. Därför instämmer jag här i kritiken mot styrelsens förslag om att (1) minska utgivningen av SoH till ett nummer per år och (2) låta tidskriften sammanslås med SlfÅ, vilket faktiskt innebär dess upphörande. De framförda argumenten för denna protest är redan många och övertygande. Men jag skulle inte kunna förlåta mig själv om förslagen går igenom och jag hade varit helt passiv.
 
SoH som periodisk tidskrift av hög vetenskaplig kvalitet är uteslutande orsak till att jag blev medlem i GF 2002. Jag har, som boende i Västsverige, inte tillgång till samlingarna i Katarinahuset. Det material som finns där och som intresserar mig finner jag enklare på arkiv och bibliotek i mitt eget närområde. (Det betyder inte att jag ringaktar värdet av GF:s samlingar. Jag deponerar gärna resultaten av min egen släktforskning där i framtiden. Förutsättningen är naturligtvis att GF då finns kvar som Riksförening, något som i dagsläget inte ter sig alldeles självklart.) I praktiken betalar jag därför min medlemsavgift nästan enbart för att få SoH, som är unik för GF. I dess nuvarande form är den värd det. Om jag i framtiden bara ska få en försändelse om året samtidigt som jag genom att stödja Förbundet direkt kan få samma publikation till rabatterat pris + flera nummer av ShF + någon ytterligare förmån som ersättning för SvA är risken överhängande att jag uppsäger mitt medlemskap i GF. När man bor lite vid sidan om och har begränsade möjligheter att fysiskt delta i en förening är det det man får i brevlådan som räknas. Fördelar med en periodisk tidskrift kontra en årsbok har redan räknats upp. Man kan tillägga att den senare formen omöjliggör flytande debatt, exempelvis mellan författare recensent.  
 
Verkligt oroande är också att det tycks finnas en vilja att tumma på SoH:s erkänt goda akribi genom att göra en mix av tunga och lätta artiklar. I sin nuvarande form är SoH ett forum där forskare från den akademiska världen, som kanske inte själva är släktforskare, kan publicera rön som är av intresse för oss vanliga amatörgenealoger. Det kan handla om kollektivbiografiskt stoff från ämnen som historia, sociologi eller kulturgeografi. SoH försvarar å sin sida den rena genealogins roll som historisk hjälpvetenskap genom att finnas tillgänglig på universitet och högskolor. Om SoH populariseras finns risk att denna länk till forskarvärlden försvagas. Intressanta resultat med genealogiska kopplingar måste då sökas i mer svårtillgängliga tidskrifter och avhandlingar. SoH är ändå en väldigt demokratisk tidskrift där alla som har kvalitativt material kan publicera sig. Jag tycker också att man fördummar läsarkretsen om man ser noter och källkritiska resonemang som ett problem för den samma. Det handlar ju bara om att man lever upp till de principer som Förbundet förfäktat, bl a i en kvalitetsutredning från 2001. Om någon likväl tycker att framställningen är för torr och resultatinriktad finns ju så många andra publikationer hos Förbundet och dess medlemsföreningar där ett mer populärhistoriskt förhållningssätt är rådande. Hemma-hos-reportage, tips, mer personligt hållna artiklar och krönikor må vara trevliga att läsa men är de ett obligatorium i alla tidskrifter?  
 
Jag vill gärna tro, trots den väldigt starka affekten i vissa inlägg, att många i styrelsen har ett gott uppsåt. Men jag är också övertygad om att man underskattat betydelsen av SoH för många medlemmar, inte minst de som bor långt ifrån Stockholm. Kanske innebär förslaget en kortsiktig vinst och ett tryggare tidsschema men är det värt det när grunden för mångas medlemskap rycks undan och Riksföreningens långsiktiga existens därmed hotas? Åtgärden står inte i paritet till förseningarna som trots allt hämtas in. Jag störs vidare av att beslutet ska genomdrivas i sådan hast. Först borde man faktiskt samla in prenumeranternas synpunkter och se om inte ett mer genomgripande arbete med budgeten (omdisponering, bidragssökande etc) för de olika verksamheterna (samlingarna, SoH och GFA) kunde lösa problemen. Helst önskar jag att styrelsen inser att de lagt fram ett förhastat och felaktigt förslag. Ett sådant erkännande skulle nog av många ses som hedersamt och tas emot med försoning.
 
När det gäller förseningen av nr 1/2003 tycker jag själv att var lätt att förlåta när man såg dess förstklassiga utförande och läste dess intressanta innehåll.    
 
Med vänlig hälsning
Anders Hellster, Lidköping

2003-11-01, 08:13
Svar #13

Utloggad Stefan Jernberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1899
 • Senast inloggad: 2020-02-22, 21:22
  • Visa profil
  • jernbergs.org/
Hej !
 
Vad styrelsen för GF, undantag för Jonas, inte verkar förstå är att många är medlemmar i GF endast på grund av tidskriften Släkt och Hävd. Hur många är osäkert men detta kan enkelt kontrolleras. Om debattörerna i denna debatt är representativa för GF?s medlemmar riskerar föreningen att tappa upp mot 80 % av dessa.
 
Kostnadssidan är givetvis intressant och jag tycker att Michael Lehman i sitt inlägg 31 okt 01.04 har två bra förslag: 1) lägga ner GF-aktuellt samt 2) samlokalisera släktforskarnas arkiv med Sveriges släktforskarförbunds kansli. Detta sista förslag borde även vara av intresse för förbundet.  
 
Förslaget blir inte sämre av att Ian Hamilton i sitt inlägg 31 okt 14.17 skriver att den viktigaste informationen i GF aktuellt är nyförvärvslistorna. Dessa listor kan enkelt sammanställas varje år i Släkt och hävd.
 
Om det nu blir så att Släkt och Hävd förändras i enlighet med något av styrelsens förslag kommer jag att noga överväga mitt medlemsskap i GF.
 
Stefan Jernberg, Gustafs.

2003-11-01, 11:13
Svar #14

Utloggad Nils Hård af Segerstad

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1319
 • Senast inloggad: 2020-02-19, 18:59
  • Visa profil
Om v i l j a n finns, kan GF säkert fortsätta att publicera 3-4 nr av SoH per år, vilken än orsaken till en nedläggning skulle vara.
Ja, vilket skulle vara det huvudsakliga motivet till ett sådant drastiskt och för GF förödande steg?
 
1/ Dålig ekonomi?
Ett sådant problem löses, som bekant, antingen genom att man ökar intäkterna, minskar kostnaderna eller, helst, bådadera. En hög nivå på tidskriftsartiklarna borde kunna rendera SoH bidrag från div fonder och kulturinstitutioner.
En annan möjlighet är, förstås, att höja medlemsavgiften.
Drar man så in den förkättrade GF-Aktuellt, så sparar man tydligen 42.000 kr per år.
 
2/Redaktören kan inte hålla utgivningstiderna.
Detta problem bör väl också gå att åtgärda. Om inte den nuvarande red klarar det får väl en ny utses. Att det inte är omöjligt att klara den stipulerade utgivningstakten visades väl av den föregående redaktören, med ett förflutet inom Arméstaben, som, om jag minns rätt, i stort sett (med militär precision?) gick i land med denna uppgift i flera år.
 
3/Brist på materal till tidskriften?
Tja, hur var det med det. Stig Östenson har en hel del på lager, har vi fått veta och dessutom borde väl red kunna ragga upp fler artiklar från annat håll med lite aktiva insatser.
Dessutom finns en hel del dolt material i form av alla de släktutredningar, som medlemmarna under året skänkt till GF och som finns i hyllorna på Släktforskarnas Hus.
Red kunde ju, med förf:s tillstånd, bearbeta en del av detta material och föra in det i SoH. Kvalitén är säkert ojämn, men jag vet att där finns en hel del av intresse. Utredningarna är dessutom ofta framställda på ett föga arkivbeständigt sätt, så då finns ju en chans att rädda det bästa till eftervärlden och samtidigt nå ut även till de många GF-medlemmar som bor utanför Stockholm.
Kan det vara så att tillskyndarna till förslaget om att slakta SoH tycker att de vet bäst - trots det massiva motstånd, vi sett här på Anbytarforum? I så fall handlar det ju om ren prestige.
Till sist: Om man studerar senaste GF-Aktuellt kan man förledas att tro att sammanslagningen med Släktforskarförbundet redan är ett faktum. Jag tänker givetvis på uppmaningen att besöka Förbundets nya forskarstuga i Göteborg och att man raggar bidrag till (f d?) konkurrentens skriftserie Svenska Antavlor.

2003-11-02, 09:57
Svar #15

Annsofi Sterner

Om GFs ansvariga saknar inslag till utgivningen av SoH finns ju mängder av släktutredningar i GFs egna arkiv.

2003-11-02, 18:45
Svar #16

Utloggad Torsten Berglund

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 948
 • Senast inloggad: 2017-02-16, 01:20
  • Visa profil
Även om det redan har påpekats i tidigare inlägg av SoH:s redaktör Jonas Kuschner, vill jag med anledning av Nils' och Annsofis inlägg, framhålla att det idag inte råder någon brist på artiklar till SoH, tvärtom! Situationen var inte lika gynnsam när Jonas Kuschner tillträdde redaktörskapet 2001, men redaktionen har under de senaste tre åren varit framgångsrik i sitt arbete att värva författare och recensenter till SoH.
 
Förutom de tidigare omtalade manuskripten av Stig Östenson, finns idag flera andra artiklar av olika författare som väntar på publicering och ytterligare ett antal utlovade artiklar om bl.a. allmogesläkter, fältskärer och brukssläkter. Detta hindrar givetvis inte att vi mycket gärna mottar fler manus för bedömning till SoH, om tidskriften får fortleva.
 
Torsten Berglund,  
redaktionen för SoH

2003-11-03, 01:54
Svar #17

Jonas Kuschner

Några kommentarer till Lena Löfströms inlägg från 30 okt. kl. 22.12. Hon skriver att saken har varit uppe till diskussion tidigare under mina tre år som redaktör. I själva verket har det legat ett latent nedläggningshot över SoH redan innan jag blev redaktör. Jag kanske återkommer till detta senare.
 
Lena Löfström hänvisar till den verksamhetsberättelse för 2002 som jag skrev under. Det kan vara värt att citera ur den:
Publikationer
Föreningens tidskrifter har under året genomgått en smärre förändringar i sin tekniska och redaktionella utformning. Vi har dock drabbats av stora störningar vad gäller utgivandet av skrifterna, dels på grund av svår sjukdom på kansliet dels i styrelsen som tekniska problem. Detta är något styrelsen djupt beklagar varför detta är ett prioriterat område inför framtiden. En förbättring inför kommande år är dock i sikte och vi hoppas därför på överseende med detta ”mellanår”. Skrifterna kommer i framtiden att hålla samma höga klass som tidigare samt utkomma i tid.
På styrelsen hade jag, som Lena Löfström säkert kommer ihåg, invändningar mot att stycket endast tog upp det negativa, ingenting av det positiva i SoH:s utveckling; det återspeglar en märklig inställning hos VB-textens författare. Jag reserverade mig däremot inte. Som styrelseledamot får man för den goda sämjans skull acceptera ganska många kompromisser och beslut som man inte riktigt gillar, innan man till slut väljer att sätta klackarna i marken. (Som en petitess kan jag kanske även påpeka att jag finner det märkligt när det här talas om ”tidskrifter” i plural.)
 
Lena Löfström skriver:
Din ”redaktion” har också fått teknisk utrustning, programvaror mm i första hand medan ekonomi och administration, Släktforskarnas arkiv mm har fått stå tillbaks. Det har inte ens funnits en vettig skrivare att skriva ut lönespecarna på. Nä, inte förens jag själv gick och köpte bl a en laserskrivare för egna pengar och ställde dit. För att inte tala om allt annat många bidrar med.
Jag tror nog inte att någon inbillar sig att den utrustning Lena Löfström här omtalar skulle utgöra någon lyxkonsumtion för mig personligen, men för säkerhets skull kan vi ju tala om vad det handlar om.  
 
Redaktionen har fått en laserskrivare, efter att jag under det första året som redaktör kört slut på min gamla bläckstråleskrivare och konsumerat 3-4 av de löjligt dyra (250-300 kr) och kortlivade patroner som hör till dessa. (Kostnaden för dessa bläckpatroner har jag inte begärt åter av GF, utan själv stått för, om nu sådant skall anses väsentligt att påpeka.) Att då investera i en laserskrivare till SoH var ganska rationellt. Vad skulle det ha kostat om jag fortsatt med dyra bläckpatroner och i stället sänt räkningarna till GF?  
 
Vidare köptes under 2001 in en licens på layoutprogrammet PageMaker och programmet Acrobat (med vilket man gör och bearbetar PDF-filer), därtill en licens på en font (Adobe Garamond Expert). I och med detta tog jag över sättningsarbetet som tidigare skötts av tryckeriet, och för vilket GF tidigare debiterades. Jag fick med detta större kontroll över SoH:s utseende, vilket jag tyckte var bra (och de flesta som gillar SoH till min glädje är nöjda med). Däremot innebar det ju inte att mitt arbete underlättades. Det blev tvärtom tyngre och mer tidskrävande.  
 
I och med att detta arbete inte längre debiteras GF, har föreningen sparat en del pengar. Sättningskostnaden för det 80-sidiga SoH 2001:1 var, om jag minns rätt, 10.000 kronor. I och med det följande numret, den 240-sidiga festskriften till Pontus Möller, hade jag övertagit detta arbete. Det är naturligtvis omöjligt att säga exakt hur mycket pengar det rör sig om, eftersom det beror på tidsåtgången hur mycket tryckeriet skulle ha tagit för arbetet och vissa saker, t.ex. släkttavlor, tar längre tid att göra. Men med 2001:1 som utgångspunkt hamnar man på hittills ca 100.000 kronor. Man kan förstås dra av den initiala investeringen i programvara, kanske 10.000 kr.  
 
Förutom att tidskriften förhoppningsvis fått ett mer attraktivt utseende, innebär detta även en övergång till moderna produktionsmetoder, d.v.s. leverans av tryckfärdiga original i PDF-format i stället för att allt material sänds till tryckeriet i form av textfiler, såsom tidigare skedde. Det har bl.a. eliminerat de kostnader som rättelser mot korrekturet tidigare kunde innebära. Ingenting hade egentligen hindrat GF från att genomföra denna förändring flera år tidigare.
 
Lena Löfström uppger att den begränsade summa som denna tekniska utrustning har kostat innebär att ”ekonomi och administration, Släktforskarnas arkiv mm har fått stå tillbaks.” Som jag skrev ovan, och som framgår av de intentioner många gamla medlemmar, däribland en hedersmedlem, har gett uttryck för här, riskerar GF med en nedläggning av SoH att förlora många medlemmar. Ur ekonomisk och administrativ synpunkt är väl detta mer oroande?
 
 
Kommentarer till Lena Löfströms inlägg från 31 okt. kl. 12.41:
 
Att stadgarna föreskriver att ett medlemsblad skall utges säger ingenting om hur detta skall se ut. Det skulle kunna vara ett enkelt vikt A4 uppdraget på en vanlig kopiator. Angående födelsedagskalaset, tror jag att medlemmarna saknar intresse för om jag var med eller inte (eller varför). Det väsentliga är att GF i en tid av ekonomiska svårigheter trycker ett reportage i tvåfärgstryck om kalaset och sänder ut i 2400 exemplar. Om jag inte har varit tillräckligt tydlig i min kritik av GFA tidigare, tror jag att jag har varit det nu.
 
Klipparkivet, som jag ofta har haft nytta av, innehåller klipp fram till 1990-talets början. Att man kontinuerligt tar ut familjesidorna ur tidningarna vet jag. Det i sammanhanget relevanta är att annonserna inte sorteras och klistras in i alfabetisk ordning och på så sätt görs tillgängliga för besökare. Detta gjordes på Riddarholmen, vilket väl även Lena Löfström bör komma ihåg. Utrymmet där var väl inte väsentligt större?
 
 
Ian Hamilton skriver:
Att Jonas och några till inte tycker att 85 kr är ett attraktivt pris för GF:s övriga tjänster är märkligt. För den som missat att subskribera i förväg är merkostnaden för GF-medlemskapet 10 kr. Men Jonas tycker kanske inte att övriga verksamheter är värda ens en tia?
Det är mycket möjligt att jag själv skulle tycka att tillgång till GF:s samlingar vore värt 85 kronor per år, kanske till och med mer. Frågan är dock hur många andra av GF:s medlemmar som också är villiga att satsa de pengarna, särskilt om de bor långt borta från Stockholm. (Ungefär hälften av GF:s medlemmar bor utanför Storstockholmsområdet, om jag minns rätt från någon redovisning av detta.) Och inte skall man väl räkna med att människor systematiskt, år efter år, missar att subskribera i tid? Det är väl trogna medlemmar man vill ha?

2003-11-03, 05:45
Svar #18

Rune Edström (Rune)

Hej
På mej verkar det mer och mer som ekonomin  är en mindre sak, i detta sammanhang, men väldans bra att framhålla. Däremot verkar prioriteringen ha en del övrigt att önska.
 
mvh
rune

2003-11-03, 16:55
Svar #19

Lars Ericson

Släkt och Hävd behövs för släktforskarna!
 
Undertecknad har varit en flitig läsare av SoH under många år och har också ett förflutet i SoH:s redaktion under 1980-talet. Idag är jag knuten till SoH:s redaktionsråd.
 
SoH är viktig för alla släktforskare. Om det är något som den här alltmera vildvuxna debatten har visat, så är det hur många som engagerar sig i SoH, dess innehåll och framtid. Däremot är deldebatten om akadem?ker bara tramsig och skymmer sakfrågan. En grundläggande förutsättning för en tidskrift som SoH är självfallet att innehållet går att lita på, dvs att författaren har använt sig av källkritiska principer och med hjälp av t ex fotnötter klart och tydligt visar vad han bygger på i form av källor, litteratur m m. Detta är en given kvalitetssäkring till läsarnas fromma. Utan en sådan blir det meningslöst att publicera bidrag, eftersom läsaren inte kan avgöra huruvida han eller hon vågar lita på dem eller inte. Var går gränsen mellan nya fakta och författarens egna tyckanden? Här har Jonas Kuschners ambitiösa arbete betytt mycket för SoH:s kvalitetsgranskning.
 
Utifrån min egen mångåriga erfarenhet dels som aktiv släktforskare, dels som verksam inom arkivvärlden (ansvarig för Krigsarkivets forskarservice) kan jag bara understryka vikten av en sådan publikation med genealogiskt innehåll finns att tillgå. Många är de gånger som jag kunnat hjälpa släktforskare vidare i sin arkivforskning tack vare nyttiga artiklar i SoH.
 
I mitt tycke är en tidskrift eller årsbok ofta det sammanhållande kittet i en förening av GF:s typ. Om man p gr av boende eller andra orsaker inte har möjlighet att närvara vid möten eller mera flitigt utnyttja samlingar, då är det skriften som håller en kvar i föreningen. Att riskera en de facto nedläggning av SoH är med andra ord också ett grundskott mot GF som förening.
 
Men om tidskriften inte kommer ut i den takt som var tänkt och utlovat då? Ja, det är alltid lika trist att få vänta på något man sett fram emot med förväntan. Att jämföra en försenad SoH med en försenad DN utmanar bara löjet. Det är ju två helt olika publikationer, den ena lever just utgivningsdagen, den andra har en lång livstid under decennier och då är det extra viktigt att innehållet är av god kvalitet. Sådan är nu en gång verkligheten. Den styrs inte endast av styrelsebeslut om framtida utgivningsplaner, eller för den delen redaktörens möjligheter att göra en arbetsinsats. Kanske än viktigare är att det flyter in tillräckligt många manus av tillräckligt god kvalitet och det i tid. Här har redaktionen med dess kontaktnät en viktig funktion att fylla, men det räcker inte. Här finner vi den bistra förklaringen till att så många årsböcker och tidskrifter inom det kulturhistoriska området idag släpar efter, och det ofta i en takt som SoH aldrig varit i närheten av. Detta är realiteter. Den styrelsemedlem som klagar på utgivningstakten med hänvisning till av styrelsen fattade beslut om utgivningsplanen kan göra en mera konstruktiv insats genom att själv författa bidrag till tidskriften. Sedan är det en annan sak att det självfallet åligger redaktören att presentera en så sannolik utsaga som möjligt om den framtida utgivningen. Men alla som redigerat en skrift vet att även aldrig så tydliga löften att leverera manus inte alltid resulterar i leverans, i alla fall inte inom utsatt tid. Förklaringarna kan vara många, mer eller mindre giltiga, men svåra för redaktören att påverka.
 
SoH har idag en ställning som central publikation för Sveriges släktforskare, inom och utom GF. I det avseendet kompletterar den förbundets Årsbok. De båda publikationerna har delvis olika typer av innehåll och kan svårligen smältas samman utan att Årsboken rejält ändrar sin redaktionella policy. Finns det sådana bindande utfästelser från Förbundet? Om inte så innebär en sammanslagning som jag ser det tveklöst en nedläggning av SoH.  
 
Slutligen en mera principiell synpunkt på hela frågan. Om man nu väcker ett förslag som de facto kan innebära SoH:s nedläggning, då bör det först utredas ordentligt, så att ett rejält underlag kan tas fram. Vilken är Förbundets inställning i frågan? Vad säger Årsboksredaktören? I vilken utsträckning har alternativa möjligheter att finansiera SoH utretts? Vilka andra prioriteringar kan GF tänka sig att göra för att förbättra ekonomin (kostnaderna för GF Aktuellt m m)? Frågorna är många, svaren så här långt få.
 
Slutsatsen bör rimligen bli att GF:s styrelse utreder den här frågan grundligt och försöker belysa den från olika håll. I en sådan genomgång bör också ingå - som Irma Ridbäck så klokt föreslagit - en medlemsenkät så att alla GF:s medlemmar får yttra sig i denna för föreningen helt avgörande fråga. Först därefter kan man lägga ett förslag till årsmötet, men då gäller det årsmötet 2004. En ytterligare vinst skulle då bli att frågan därmed kunde handhas av den nya styrelsen och dess ordförande som kommer att väljas nu på årsmötet. Att försöka driva igenom ett sådant här beslut, med dess stora konsekvenser, utan djupare försök till analys, det är inte bara synnerligen oförnuftigt, det låser också den nya styrelsen utan att den kan påverka frågan. Mycket kan man säga om ett sådant förfaringssätt, men särskilt demokratiskt är det inte.
 
Både SoH och förbundets Årsbok behövs och kompletterar varandra. Därför bör hela frågan övervägas förutsättningslöst och noga, utan att vara beroende av låsningar inom den nya styrelsen. I Släkt och Hävds 53-åriga historia  spelar den tidsförskjutning en genomlysning betyder föga, men desto viktigare är frågan om Släkt och Hävd skall fylla 54 år, ja kanske till och med uppnå 55+.
 
Lars Ericson

2003-11-03, 17:39
Svar #20

Utloggad Stefan E Sundbäck

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 392
 • Senast inloggad: Aldrig
  • Visa profil
Tack, Lars Ericson!
 
Instämmer i vartenda ord. Må nu styrelsen ta detta till sig!
 
M v h, Stefan

2003-11-03, 18:36
Svar #21

Måns Nilsson

Jag vill vända på frågan, - behöver Släkt och Hävd GF?
Varför inte lägga ner hela GF, och samtidigt flytta över produktionen av Släkt och Hävd till någon annan intressent, som förstår dess värde. Även GF:s här ovan berömda klipparkiv kan ju övergå till någon annan förening. Tänk bara hur mycket pengar som GF skulle spara på dessa förslag. Dessutom så slipper ni allt problem med medlemmar.

2003-11-03, 21:24
Svar #22

Rune Edström (Rune)

Är det nån som sett om Kaj Janzon fått svar på frågan om siffrorna, som han hade i början.
Vet inte med mej att jag är skumögd ännu, men har inte sett nåt svar. Nån annan som sett till nåt?
mvh
rune

2003-11-03, 21:47
Svar #23

Lotta Nordin (Lotta)

Att säga att ”deldebatten om akademiker” är trams är lika dumt som att säga att någons åsikter är fel. Jag anser att det är viktigt vad folk tycker och tänker om SoH och GF, och det är något man får reda på t ex i GF:s monter på släktforskardagarna. Är deras inställning negativ så försöker man självklart ändra på det. Det är ju faktiskt för att göra reklam för GF och locka nya medlemmar som man är där. När var och varannan man möter har uppfattningen att föreningen bara är till för akademiker och adel, bland annat p g a dessa titlar i SoH, så försöker man givetvis övertyga dem om att så inte är fallet. För det är väl inte meningen att vi enbart ska värna om ”gamla medlemmar med akademiska examina och titlar”? Är det inte av vikt för GF att få nya medlemmar?  
 
Jag kan också säga att jag inte föraktar någon p g a titel, utbildning, yrke, utseende, ursprung eller något annat. Men jag anser att titlar som fil kand, fil stud, fil mag och så vidare inte säger ett dugg om vad personen kan eller inom vilket ämnesområde hans/hennes kunskap finns. Och i och med att dessa titlar inte säger något så blir det i mina (och många andras) ögon enbart ett bevis på titelsjuka eller snobbism. Titlarna är heller inte någon garanti för något, en ”amatörsläktforskare” kan presentera en artikel lika vederhäftigt utan att ha varken titlar eller akademiska betyg. Ska man ha en författarpresentation, vilket kan vara trevligt, så ska det stå något om författaren som kan vara av intresse för läsaren, t ex tidigare publicerade artiklar inom ämnet eller med anknytning till ämnet. Om yrke och utbildning ska stå i en presentation så ska det framgå vilket yrke och vilken utbildning, inte några intetsägande titlar.  
 
De som här tycker att inga problem med SoH existerar på grund av eftersläpning borde kanske läsa vissa inlägg lite noggrannare. Om en eftersläpning av utgivningen orsakar betydande extrakostnader för GF så anser jag att det är i allra högsta grad viktigt att utgivningsplanen följs. Om enstaka nummer blir någon vecka eller ett par försenade kanske inte gör något om de ändå kommer i tid för samutskick med kallelser och liknande, men om det drar ut på tiden så att det orsakar stora problem då är det inte bra. Det är alltså inte veckor det är frågan om nu utan flera(läs: många) månader. Att inte enskilda medlemmar tycker att det gör så mycket att SoH kommer sent betyder inte något i sammanhanget. Jag kan också mycket väl vänta på SoH utan att det gör så mycket, men som sagt, om man tänker på föreningen GF så är inte eftersläpningen bra, och det är väl föreningens bästa man ska jobba för om man sitter i styrelsen och/eller har uppdrag inom föreningen. Eller har jag alldeles missuppfattat saken?
 
Mvh//
Lotta
dotter till två akademiker, har själv akademisk utbildning, min man har akademisk utbildning, en dotter och hennes pojkvän ägnar sig åt akademiska studier.. och så är jag född akademiker (på Akademiska sjukhuset i Uppsala )

2003-11-03, 22:02
Svar #24

Michaël Lehman (Philippos)

Prof. Anders Winroth frågar ovan (28/10 2003 21.43), om någon vet vem valberedningen avser föreslå höstmötet att välja till ny ordförande för föreningens styrelse. Det förefaller vara en motiverad fråga, och med mindre än en vecka kvar till höstmötet framstår det som desto märkligare, att valberedningen inte har låtit denna information komma till medlemmarnas kännedom. Jag har under kvällen försökt få tag på valberedningens sammankallande Chris Henning per telefon, då han inte har besvarat mina två elektroniska brev av 26 och 27 oktober. Detta har emellertid misslyckats, då Henning inte hade kommit hem vid kvart över nio (jag vill inte ringa främmande människor senare än så).
 
Enligt ? 21 GF:s stadgar skall valberedningen emellertid utöver sammankallande även ha två övriga ordinarie ledamöter. Vilka detta är framgår ej av föreningens hemsida. Vet någon vilka - förutom Chris Henning - som ingår i valberedningen? Och har någon svaret på Anders Winroths fråga ovan?

2003-11-03, 22:35
Svar #25

Michaël Lehman (Philippos)

Lotta Nordin menar, att det å ena sidan är väldigt viktigt, att ett flertal i övrigt okända människor uppfattar GF som en förening ?bara för akademiker och adel? på grund av, att artikelskribenternas eventuella akademiska titlar redovisas i författarepresentationerna i SoH, men å andra sidan att i detta forum av ett flertal med namn framträdande skribenter - både medlemmar och icke medlemmar - framförda åsikter och argumenta om de stora nackdelarna med styrelsens proposition angående Släkt och Hävd saknar relevans. Självklart anser hon så, ty denna resonemangets inkonsistens hänger ju samman med hennes egna åsikter i de två olika frågorna (och kom nu inte och påstå, att ekonomiska argumenta ligger bakom, ty här i denna diskussion har ett flertal förslag visat, att problemet kan lösas på annat sätt).
 
Man kan säga mycket om GF:s verksamhet. Man bör ställa sig frågan, om det verkligen borde ankomma på en liten enskild förening att driva en verksamhet som Släktforskarnas arkiv; en verksamhet, som trots allt i praktiken kommer färre medlemmar till dels än Släkt och Hävd. Släktforskarnas arkiv passar bättre hemma hos ett förbund med de större resurser som står ett förbund till förfogande. Dessutom - och det har sagts förr i denna debatt - är det inte självklart, att GF behöver ett medlemsblad som GF-Aktuellt. Det är i stort sett intetsägande och om man vill låta nyförvärvslistorna komma även, som saknar tillgång till Internet, till dels, så kan detta med fördel lösas genom ett separat utskick av dessa listor en gång om året. Om man vill ha ett medlemsblad för enklare kungörelser om sin egen verksamhet - senaste numret av GF-Aktuellt kungör ju, som tidigare har påpekats i denna diskussion - förbundets verksamhet (bortsett från några försök att realisera ut lagret av litteratur samt ett uppslag om ett födelsedagskalas), om vilken man ändå kan vinna kännedom via Rötter och Släkthistoriskt Forum -, så duger ett enkelt duplikat i A4-format väl.
 
Jag förvånas också över, att vi medlemmar inte får oss någon relevant information till dels. Under mina år som medlem i GF har jag exempelvis aldrig fått bokslut, valberedningens förslag till sammansättning av styrelsen m.m. Detta om något borde väl vara intressant att publicera i medlemsbladet (eller skicka ut separat)?

2003-11-04, 07:01
Svar #26

Utloggad Helena Thorman

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 408
 • Senast inloggad: 2017-10-22, 13:46
  • Visa profil
Jag gick med i GF i somras, för det verkade vara en bra förening, med en bra tidskrift.
Och GF ligger hyfsat nära, i fall andan skulle falla på och vi ville åka dit.
 
Men ju mer jag läser om föreningens interna bråk och tjafset med utgivning eller ej av SoH (som är en intressant bok),
så inser jag att i den föreningen vill jag inte vara medlem längre.
När inbetalningskortet för medlemskap kommer nästa år, så tänker inte jag förnya det.

2003-11-04, 08:56
Svar #27

Michaël Lehman (Philippos)

Angående valberedningen har jag också en annan fråga. Så vitt jag kan minnas har Chris Henning fungerat som valberedningens sammankallande i ett par år nu. Samtidigt var han enligt GF:s verksamhetsberättelse 2002 anställd på deltid (20 %) som bibliotekarie. Huruvida detta förhållande fortfarande råder, framgår inte av hemsidan, men jag har från annat håll fått saken bekräftad. Frågan är då, om det är lämpligt, att en fortroendevald också är anställd av föreningen. Chris Henning har ju dessutom inte vilken förtroendepost som helst; han skall föreslå höst- och vårmötena justeringar i styrelsens sammansättning och vid behov kunna föreslå, att någon sittande ledamot inte omväljes. Är det verkligen troligt, att en ledamot av valberedningen kan sköta detta uppdrag med den frihet, som tarvas, och till full belåtenhet, om han samtidigt genom anställning är underställd styrelsen?

2003-11-04, 13:20
Svar #28

Ian Hamilton GF

Det blir allt längre mellan nya argument och infallsvinklar i den här debatten. Det är glädjande att många, även icke-prenumeranter, har uttryckt stöd för Släkt och Hävd och betonat hur viktig den är för svensk släktforskning. Säkert är det så att det finns ett antal personer som är medlemmar i GF för att få Släkt och Hävd och inget annat. Men det går inte att bygga föreningens framtid på en debatt av detta slag.  
 
Om debattdeltagarna vore representativa skulle GF bara ha en femtedel kvinnliga medlemmar, en tredjedel av medlemmarna skulle medverka i SoH eller sitta i redaktionen, medianåldern vara 15 år lägre än den är i dag och fler skulle bo i Uppsala än i Skåne och Göteborgsregionen tillsammans. Så är det faktiskt inte. Därmed inte sagt att inte flera debattdeltagare har kommit med kloka och tänkvärda synpunkter.
 
Personligen är jag, tvärtemot vad Jonas Kuschner tror, mycket mån om Släkt och Hävd. Jag kände stolthet och glädje när jag efter många år av forskning till slut ansåg mig kunna publicera ett bidrag (SoH 2002:2). Artikeln har över 100 fotnoter, och jag är redaktionen tack skyldig för påpekanden som gjorde artikeln bättre. Men jag skulle aldrig ha kunnat skriva artikeln om jag inte haft tillgång till den fantastiska forskarmiljön i Släktforskarnas Arkiv: alla herdaminnen, uppslagsverk, register, bokverk, släktutredningar, militärhistoriska verk och inte minst äldre Släkt och Hävd inom räckhåll i samma lokaler. Det ena förutsätter det andra. Varför ställa samlingarna mot tidskriften?
 
Webbplatsen www.genealogi.net gör samlingarna tillgängliga för alla med tillgång till dator. Vi hade en del diskussioner innan den startade. En del tyckte att vi skulle börja med en enkel, konventionell sida. Jag envisades med att vår webbplats skulle avbilda Släktforskarnas Arkiv så att man även om man inte kunde besöka lokalerna skulle kunna vandra runt och leta bland hyllorna, inte bara köra sökningar. Annars skulle vi aldrig kunna leva upp till ambitionen att vara riksförening. I dag har vi 15.000 besök i månaden. Hur många personer det motsvarar och hur många som läser SoH av dessa vet vi inte, men samlingarna är uppenbarligen av stort intresse för många. Visst är det allra bäst om man kan besöka samlingarna på plats, men vi har försökt att göra mer än de flesta arkiv för att erbjuda service på distans.
 
Ekonomin då? Det är ju tråkigt att man måste tänka på så ytterst triviala ting som siffror i kolumner. Bäst vore ju om någon annan betalade kalaset så att vi själva kunde vistas ostörda i forskningens sköna värld av id?er och teorier. Tyvärr ingår i styrelsens uppgifter att balansera inkomster och utgifter så gott det går. Därför måste den också ibland pröva om målen för verksamheten kan uppnås med andra medel än de vi varit vana vid.  
 
Släkt och Hävd har inte alltid sett likadan ut. Titta gärna på häften från 1950- och 60-talen: tunna, med få (men ofta bra!) huvudartiklar, massor av tyngande föreningsinformation.  
Försenade häften förekom naturligtvis emellanåt redan då. I dag har innehållet utökats kraftigt, och genom GFA och hemsidan har föreningsinformationen fått andra kanaler. Kostnaderna för utskick (främst portot) har samtidigt blivit så betungande att osamordnade utskick faktiskt inte går att tolerera.
 
En naturlig väg att pröva är då (om man inte vill tänka sig en radikal nedskärning av innehållet) att ge ut tidskriften mer sällan, men med i princip oförändrad mängd text. Nu finns redan en årsbok med delvis likartat innehåll. Skulle vi då inte undersöka möjligheten att samverka med den? Bristen på material varierar, just nu har kanske SoH mindre problem än Årsboken. Men finns det i längden utrymme för båda? Och skulle inte fördelar uppnås med en högre upplaga, delade kostnader och möjlighet att arvodera en redaktör?
 
Alternativet att någon annan betalar Släkt och Hävd åt oss saknar realism och långsiktighet. Visst kan vi söka pengar från forskningsråd och allmännyttiga stiftelser. Jonas Kuschner har sedan länge styrelsens uppdrag att skriva ansökningar om sådant, särskilt för temanummer som Stockholmsnumret. Jag har lovat att underteckna dem och posta dem direkt. Men att få stöd kontinuerligt, år efter år, till en underfinansierad, föga regelbundet utkommande publikation är inte så lätt. Stiftelser har vanligen andra mål för sin förvaltning och givmildheten varierar med börsindex. Ändå är vi naturligtvis ytterst tacksamma för det stöd som vi fått av ett par Wallenbergsstiftelser (vid flyttningen till Katarinahuset), Arvid Lundbäcks fond (för bl a datasatsningar) och Hintze-stiftesen (främst för att hålla Hintze-samlingen tillgänglig).
 
Tanken att öppna insamlingsfonder speciellt för Släkt och Hävd och Släktforskarnas arkiv (typ Rötters Vänner) är kanske en väg. Finns det någon som vill teckna sig för bidrag?

2003-11-04, 13:41
Svar #29

Utloggad Håkan Skogsjö

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1443
 • Senast inloggad: 2013-04-24, 08:42
  • Visa profil
  • www.bokhandeln.ax
Ett litet påpekande: Släktforskarnas årsbok har aldrig haft brist på insända manuskript, i alla fall inte under min tid som redaktör.

 

Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna