ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Vad är han dömd för?  (läst 3044 gånger)

2008-11-28, 22:34
läst 3044 gånger

Utloggad Jonas Magnusson

 • Jonas Magnusson (www.cognatus.se)
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1316
 • Senast inloggad: 2021-04-23, 00:04
  • Visa profil
  • www.cognatus.se
Hej,
 
En person blev 1899 häktad för brott mot 14 kap, 27§ i strafflagen. Kan någon där ute berätta för mig vad det gäller för brott?
 
Mvh
 
Jonas

2008-11-29, 09:27
Svar #1

Utloggad Rolf Liljhammar

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 466
 • Senast inloggad: 2010-12-03, 04:58
  • Visa profil
I en gammal Lagbok, tryckt år 1867 finner jag följande:
Strafflag Kap 14 26§: Quinna , som i uppsåt att döda eller fördrifwa sitt foster, nyttjar invärtes eller  
utwärtes medel, som sådan werkan hafwa kan; warde dömd, om fostret kommer utan lif eller ofulgånget fram, till straffarbete från och med twå till och med sex år, och i annat fall, till sådant arbete eller fängelse i högst sex månader.
Strafflag 14 kap 27§: Den som med quinnans wilja, söker döda eller fördriwa hennes foster, på sätt i 26 § sägs straffes såsom i samma § stadgat är.
 
Hänvisning till 46 §: Den som gjort sig förfallen til straff efter 1, 2, 18, 19, 27, 28, eller 40§, skall ock dömas medborgerligt förtroende för altid eller på wiss tid förlustig.
 
Mvh
RolfL

2008-11-29, 15:00
Svar #2

Utloggad Jonas Magnusson

 • Jonas Magnusson (www.cognatus.se)
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1316
 • Senast inloggad: 2021-04-23, 00:04
  • Visa profil
  • www.cognatus.se
Hej Rolf, tack för hjälpen.
 
Jag hittade personen i SVARs register över frigivna fångar och där finns informationen att han blivit dömd till 4 års straffarbetet för vållande till annans död. Det verkar inte vara bättre än att han var behjälplig vid en abort. Det blir till att söka dombokshandlingar i vadstena...
 
Mvh
Jonas

2008-11-29, 18:17
Svar #3

Utloggad Anna Jacobson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 170
 • Senast inloggad: 2020-09-22, 21:32
  • Visa profil
Hej
 
Jag har en släkting där jag i en flyttningslängd funnit
 
Påföljd enligt 2 kap 19§ strafflagen 45/1903
 
Vad blev han dömd för? Mina försök att finna domen har bara lett mig runt i cirklar. I början av förra seklet var familjen boende på Kungsholmen. Jag får omväxlande rådet att söka i stadsarkivet i Stockholm och på Riksarkivet.
 
Kan någon vänlig själ kolla upp vad nämnda paragraf gäller?
 
Med vänlig hälsning
 
Anna Jacobson

2008-11-29, 20:01
Svar #4

Utloggad Irma Ridbäck

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 547
 • Senast inloggad: 2016-01-03, 12:11
  • Visa profil
  • www.ir-text.se
Hej Anna!
Orden Påföljd enligt 2 kap 19§ strafflagen står väl som kolumnrubrik. Tidigare stod där som kolumnrubrik: Frejd.  
Påföljder enligt strafflagen handlade om god frejd och medborgerligt förtroende. Läs gärna om 'medborgerligt förtroende' i Nordisk Familjeboks upplaga på nätet, http://runeberg.org/nfcq/0275.html
Lagen ändrades 1918. En bok som sannolikt kan klarlägga innebörden är:  
Montelius, Alvar, OM VANHEDERLIGHETS RÄTTSVERKAN. En studie över 2. kap. 19 § strafflagen. Uppsala 1920. 136 sidor.  
 
I den här kolumnen kan t ex stå
194 245/16 , vilket torde motsvara en militäruppgift, slarvigt skrivet ser det ut som 1942 45/16 och ger [color=0000ff]mycken[/color] huvudbry. Det är, som jag kan se, endast män som har den typen av siffror, det finns ett hyfsat samband mellan födelseår och denna notering, vilket leder till tanken om militäruppgift.  
Du anger inte vilket år inflyttning sker, men om du kollar din släktings notis, så finns sannolikt i kolumnen intill (ev. = Nattvardsgång) dels of, dels Nr + 3 siffror. Dessa siffror kan då höra samman med fortsättningen 45/1903. Din släkting kan vara född omkring 1882-1883.  
I kolumnen kan också stå frikall. En annan variant, även för kvinnor, är: U.L. 26/11 1919, vilket får tolkas som UtflyttningsLängd 26/11 1919.
 
Det här hindrar nog inte att det därutöver finns en personakt med mer information.
 
(Meddelandet ändrat av Irma den 29 november, 2008)

2008-11-30, 07:31
Svar #5

Utloggad Rolf Liljhammar

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 466
 • Senast inloggad: 2010-12-03, 04:58
  • Visa profil
Jag får väl ta fram Lagboken igen
2 Kap 19 § Strafflagen: (Tryckt 1867)
Wissa i lagen bestämda brott medföra den påföljd, att den dömde förklaras hafwa medborgerligt för alltid eller för wiss tid förwerkat.(här följer en rad §§)
Då sådan påföljd för wiss tid stadgad är, må den ej under fem och ej öfwer tio år ådömas.
Den som till förlust af medborgerligt förtroende dömd är, hafwer förwerkat embete, tjenst eller annan allmän befattning, som af honom innehafwes; ware och, under den tid påföljden honom ådömd är, såsom vanfrejdad ansedd och förty utestängd från alla sådana rättigheter och förmåner, för hwilkas tillgodonjutande god frejd erfordras.
(Här följer ett kursiverat inlägg om prästerskapets skydighet att ange detta i flyttningsbetyg m.m.)
 
Mvh
 
RolfL

2008-11-30, 10:02
Svar #6

Utloggad Irma Ridbäck

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 547
 • Senast inloggad: 2016-01-03, 12:11
  • Visa profil
  • www.ir-text.se
Rolf,
Tack för texten ur Lagboken.  
 
Problemet förblir dock att huvuddelen av anteckningarna i kolumnen Påföljd enligt 2 kap 19§ strafflagen (precis som ofta i kolumn Frejd i äldre husförhörslängder eller, för aktuell fråga, inflyttningslängder för t ex Kungsholms församling) inte har direkt samband med kolumnrubriken.  
Kolumnens rubrik styr forskarens tanke, och såvitt jag minns saknas förklaringar till kolumnrubriken i handböcker om släktforskning.

2008-11-30, 18:26
Svar #7

Utloggad Maud Svensson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 19061
 • Senast inloggad: 2021-08-03, 23:19
  • Visa profil
Anna,
det blir lättare att hjälpa dig om du berättar exakt var du funnit noteringen, så att man kan slå upp sidan och se med egna ögon.  
 
Jag vågar nog ändå påstå att 45/1903 gäller din släktings inskrivning i det militära, där 45 står för rullföringsområde Stockholm och 1903 är året. I kolumnen Nattvardsgång närmast till vänster finns högst troligt ett nummer - det hör till militäruppgiften och är personens nummer i inskrivningslängden.
 
(Meddelandet ändrat av mausve den 30 november, 2008)
 
(Meddelandet ändrat av mausve den 30 november, 2008)
Hälsar vänligen
Maud

2008-11-30, 18:44
Svar #8

Utloggad Maud Svensson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 19061
 • Senast inloggad: 2021-08-03, 23:19
  • Visa profil
Upptäcker att jag borde ha läst tidigare inlägg bättre, där ju Irma varit inne på samma linje.
Hälsar vänligen
Maud

2009-03-26, 17:27
Svar #9

Utloggad Eva Persson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 180
 • Senast inloggad: 2013-02-28, 17:51
  • Visa profil
Jag har råkat på en person som blev dömd av Umeå Tingslags Häradsrätt 1899 för brott mot 18 kapitlet 7 paragrafen strafflagen till 6 månaders straffarbete. Det verkar som straffet inte gjordes förrän 1909, om jag förstått rätt. Står i församlingsboken att han blev absolverad i fängelset. Han avled dessutom under fängelsevistelsen - så nog blev han straffad, alltid.  
 
Är det någon som vet vad 18 kap. 7 par. avser?
 
Hälsn. /Eva

2009-03-26, 20:02
Svar #10

Utloggad Michael Lundholm

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 723
 • Senast inloggad: 2021-06-18, 18:02
 • https://lundholm.me
  • Visa profil
  • Släktforskning och personhistoria
Strafflagen ersatte på 1860-talet den gamla Missgärningsbalken. Innehållet i kap 18 har varierat över tiden varför en lagbok aktuell 1899 behövs för att svara på frågan. Om ingen här på AF har ett sådant exemplar och kan svara på frågan rekommenderas ett besök på Kungliga Biblioteket som definitivt bör ha det.
//Michael Lundholm

2009-03-27, 10:50
Svar #11

Utloggad Eva Persson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 180
 • Senast inloggad: 2013-02-28, 17:51
  • Visa profil
Tack, Michael. Jag ska ändå till KB inom en snar framtid, då får jag kolla.  
Hälsn / Eva

2009-03-28, 07:40
Svar #12

Utloggad Rolf Liljhammar

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 466
 • Senast inloggad: 2010-12-03, 04:58
  • Visa profil
I en lagbok från 1905 finner jag:
18 Kap 7§, Öfvar man otukt med qvinna, som ej fyllt tolf år; dömes till straffarbete från och med fyra till och med åtta år och, om hon af gerningen fick svår kroppskada eller död, till straffarbete från och med åtta till och med tio år eller på lifstid.
Öfvar man otukt med qvinna som fyllt tolf, men ej femton år;dömes till straffarbete i högst två år eller fängelse i högst sex månader. Lag d. 20 Juni 1890
 
Mvh
 
RolfL

2015-11-09, 19:30
Svar #13

Utloggad Mats Hägglund

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 20
 • Senast inloggad: 2021-05-22, 18:05
  • Visa profil
18 kap. 1 § strafflagen. Vilket brott kan detta handla om?

2015-11-09, 19:45
Svar #14

Utloggad Maud Svensson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 19061
 • Senast inloggad: 2021-08-03, 23:19
  • Visa profil
Vilken tid gäller det?
 
Strafflagen 18 kap.  
Om sedlighetsbrott
1 §: Fader eller moder, eller annan i rätt uppstigande led, som med barn eller barns avkomling otukt övar, varde dömd till straffarbete på livstid eller från och med åtta till och med tio år. Barnet eller avkomlingen skall till straffarbete i högst fyra år dömas. Lag 20 juni 1890.
Hälsar vänligen
Maud

2016-01-06, 15:47
Svar #15

Utloggad Björn-Olof Berglund

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 15
 • Senast inloggad: 2020-07-03, 11:18
  • Visa profil
Vad blev min sambos anfader bötfälld för?
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5668190
Fjärde raden nedifrån. Johan Henrik Österlund, längst till höger står   1856 bötfälld för ???????? 19 rubel 20 kopek.

2016-01-06, 16:34
Svar #16

Utloggad Håkan Bergström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1314
 • Senast inloggad: 2021-06-11, 19:03
  • Visa profil
Seqvesterbrott.
Kan han möjligen ha gjort sig av med beslagen eller utmätt egendom?

2016-01-07, 06:29
Svar #17

Utloggad Roy Ernered

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 377
 • Senast inloggad: 2021-08-01, 06:36
  • Visa profil
  • www.roye.se

2016-01-07, 17:30
Svar #18

Utloggad Björn-Olof Berglund

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 15
 • Senast inloggad: 2020-07-03, 11:18
  • Visa profil
Tusen tack för hjälpen.

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna