ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Kroppsplikt  (läst 1928 gånger)

2010-09-03, 16:16
läst 1928 gånger

Utloggad Annelie Hirschfeld

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 170
 • Senast inloggad: 2014-04-24, 11:05
  • Visa profil
Hej, jag har hittat en anteckning från Nusnäs där det står att personen  är:straffad för våld mot föräldrarna med högsta kroppsplikt. Jag antar att det betyder spösstraff.  
Vet någon om det är så? Kan man läsa mer om det här någonstans; det hände 1829?
 
Mvh
Annelie

2010-09-03, 16:38
Svar #1

Utloggad Rolf Hertzman

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 168
 • Senast inloggad: 2021-04-28, 10:22
  • Visa profil
Från NE om kroppsplikt:
(man kan ju plikta med sitt liv, kanske analogt med plikta med sin kropp som du skriver)
 
NE:
1734 års lag fanns bestämmelser om kroppsplikt  med arbete, men termen straffarbete fanns inte i lagen. Lagkommittén förordade i sitt förslag till allmän kriminallag 1832 två slags frihetsstraff: straffarbete och fängelse. Det var dock först genom 1864 års strafflag som de två frihetsstraffen infördes i svensk lag. Till straffarbete kunde dömas på livstid eller viss tid, vanligen inte under två månader eller över tio år. Straffarbete och fängelse slogs samman till en form, fängelse, i 1962 års brottsbalk, som trädde i kraft 1 januari 1965.
 
Rolf

2010-09-06, 00:31
Svar #2

Sten Magnusson

Jag har ett exempel från 1700-talet där det står:
 
E VII AABC:35 1717
 
FRYKSDALS- OCH ELFDALS HÄRADS DOMBÖCKER  
 
 
Gifte Mannen Benal Ingemarsson i Östanbjörke tilstod hafva aflat Barn i hordom med Löskonan Ingial Nilsdotter på Gunnarsbyskogen Skattehemman ock Lägersmålet skedt, det konan äfven bekände; ty blefvo de i förmågo af Kongl: Majts Strafordning de Ao 1653 för Enfalt horo dömde man Benal som gift til 80 Rdr och Löskonan Ingiel Nilsdotter till 40 Rdr The böter och här häradet stå 3ne Söndagar på Pliktpallen innan de absolweras. Bägge pliktade med kroppen eftersom ingenthera förmåtte sina böter afläggia.
 
Detta stod i den renoverade domboksavskriften med ovanstående volymnummer.
 
Som synes står det här häradet, vilket jag tyckte lät märkligt och bad därför arkivarien på Göta hovrätt om koll av min tolkning så att jag inte läst fel men vi enades om att det faktiskt stod så och att det borde stått här i häradet och att i-et blivit bortglömt.
 
Mvh/Sten Magnusson

2010-09-06, 08:28
Svar #3

Utloggad Annelie Hirschfeld

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 170
 • Senast inloggad: 2014-04-24, 11:05
  • Visa profil
Rolf och Sten!
Tack för information om kroppsplikt och vad det kunde betyda.
 
Mvh
Annelie

2010-09-06, 18:41
Svar #4

Utloggad Stig-Ove Wisberg

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 867
 • Senast inloggad: 2016-04-06, 07:45
  • Visa profil
  • wisberg.se
I 1734 års lag Missgärningsbalken 14:e kapitlet 2 § står följande:
Slår barn sin egen fader eller moder; miste livet eller straffas med fyrtio par spö, trettio par ris, eller en månads fängelse vid vatten och bröd, efter omständigheterna.
 
Eftersom han fick högsta kroppsplikt bör det varit fyrtio par spö. Vanligt var att man fick tre slag av vart paret. Spö var för mannen och ris för kvinnan.
 
Det finns att läsa här på sidan 74 och framåt, http://wisberg.se/wisberg.se/pdf/missgarningsbalken1734.pdf Kan dock ta lite tid att ladda fram då den är rätt stor.
 
/Stig-Ove
 
(Meddelandet ändrat av Wisberg 2010-09-06 18:45)

2010-09-07, 09:13
Svar #5

Utloggad Annelie Hirschfeld

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 170
 • Senast inloggad: 2014-04-24, 11:05
  • Visa profil
Hej Stig-Ove.
Tack för intressant information. Lagen är ju från 1734, men den kanske gällde ännu 1829 då mitt fall utspelade sig.
 
Mvh
Annelie

2010-09-07, 09:39
Svar #6

Utloggad Stig-Ove Wisberg

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 867
 • Senast inloggad: 2016-04-06, 07:45
  • Visa profil
  • wisberg.se
Lagen gällde fram till 1864. Det finns en hel del tillägg och revideringar. De olika domarna dömde naturligtvis lite olika, men uttrycket högsta kroppsplikt tyder på 40 par spö.
Nusnäs tror jag tillhör Över Siljans fögderi och bör finnas i dess dombok att läsa om händelsen. Är inte riktigt säker men tror att Nusnäs tillhör Härnösands Landsarkiv och då ska domboken finnas där.
 
Stig-Ove

2010-09-07, 09:42
Svar #7

Utloggad Annelie Hirschfeld

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 170
 • Senast inloggad: 2014-04-24, 11:05
  • Visa profil
Tack för att du delar med dig så frikostigt, Stig-Ove. Jag ska kolla upp dina tips.
 
Mvh
Annelie

2010-09-07, 11:15
Svar #8

Utloggad Elisabeth Thorsell

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 9207
 • Senast inloggad: 2021-08-03, 19:18
  • Visa profil
  • www.etgenealogy.se
Nja, Nusnäs hör väl till Mora sn, och då finns domböckerna i Uppsala.

2010-09-07, 11:55
Svar #9

Utloggad Annelie Hirschfeld

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 170
 • Senast inloggad: 2014-04-24, 11:05
  • Visa profil
Tack Elisabeth, jag kollar det.
Jag har precis hittat en notis i en hfl där det står att han dömdes till fängelse på vatten och bröd i 28 dagar,kyrkoplikt samt ett ord jag inte kan tyda.
En annan anteckning jag hittade stod det att han var fyllaktig ocg otidig mot prästerskapet!
 
Mvh
Annelie

2011-09-28, 03:04
Svar #10

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6943
 • Senast inloggad: 2021-08-02, 21:53
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Kroppsstraff är ett straff som direkt drabbar den dömdes kropp. Detta kan ske bland annat genom prygel, (spöstraff) stympning eller dödsstraff.
 
Historiskt har kroppsstraff varit mycket vanliga, men började i västvärlden långsamt avvecklas från sent 1700-tal, delvis som en följd av upplysningen. Det existerar idag i ett begränsat antal länder som officiell bestraffningsform utdelat av domstol. I Singapore och Malaysia kan manliga vålds- och sexualbrottslingar bestraffas med prygel av en bambukäpp. I Bangladesh har piskstraff utdelats vid sex utanför äktenskapet. Strafformen har förbjudits av regeringen men trots förbud förekommer det fortfarande främst på landsbygden[1].
 
På fartyg under tidigmodern tid kunde sjömän som försökt göra myteri dömas enligt Moses lag, då mannen bands fast vid stormasten och fick mottaga 40 piskrapp av den niosvansade katten.
 
Sverige
 
Prygel, även kallat spöstraff eller att plikta med kroppen, har förekommit i äldre svensk rätt. Den som utsattes för spöstraff fick ett stadgat antal par spö, med ris, mot bar hud. Det förekom även prygel vid en skampåle, inför allmänhetens åsyn. Spöstraffet avskaffades 1855, och inom fängelser 1938.[2]
 
Det finns ännu angivet ett stadgande, som troligen är obsolet, i byggningabalken 22 kap 5 §, där det står att Var som förevitar någon sådant, [se paragrafen för syftning] eller att han fä hulpit, åderlåtit, botat eller snöpt; böte tjugu daler, eller plikte med kroppen. ([1])
 
I Finlands fängelser förbjöds kroppsstraff 1944, och som disciplinstraff officiellt mycket, mycket längre än i Sverige, då hårt viloläger, kostminskning samt vatten och bröd officiellt fanns kvar ända till 1974 i Finland.[3]
 
Noter
 1. http://www.svd.se/nyheter/utrikes/tonarsflicka-avled-av-100-piskrapp_5917705.svd
 2. ”Fängelse och tvångsarbete”. Läst 2 september 2011.
 3. ”Uppslagsverket Finland”. Läst 2 september 2011.
Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Kroppsstraff
 
-------------------------------------------------------------------------------- --
 
40 par spö ansågs likvärdigt med en månads fängelse vid vatten och bröd.
 
 Spö eller ris kunde förvandlas till böter (straffbalken kap. 5:1). Fängelsestraff angavs ibland som alternativ till spö (för män) eller ris (för kvinnor), dvs domaren kunde välja vilket. Sedan kunde böter ersättas med fängelse vid vatten och bröd upp till 28 dagar, som ersatte 110 daler i böter, om vederbörande inte kunde betala, eller om det var en bonde, som skulle tvingats sälja gården för att betala. Det måste därför vara svårt att via domboken se vilket straff det egentligen blev.
 
Längre tids fängelsevistelse som straff tillämpas inte förrän kroppsstraffen försvinner under 1800-talets lopp. Formellt avskaffades de - utom dödsstraffet - 1864. På Långholmens korrektionsinrättning, som från 1842 blev straff- och arbetsfängelse, satt s k bekännelsefångar på obestämd tid enligt rättegångsbalken 17:37. Denna lagliga form av tortyr för att tvinga fram bekännelser i brist på bevis mildrades 1846 5/3 och avskaffades 1868 12/9.
Källa: http://arqivariet.here-for-more.info/BeataLosman/02_Fangelse.htm#a1
 
Den gamla synen på straff var att den brottslige skulle sona sin skuld genom böter till målsägande eller det allmänna, alternativt plikta med kroppen. Böter innebar inkomster för häradet och kronan, fängelse innebar kostnader, om det inte var förenat med tvångsarbete. Någon tanke på att förbättra de dömda på annat sätt än genom tvångsarbete fanns inte. När böterna var betalda eller spöstraffet utståndet, var skulden avklarad och människan i fråga antogs avhålla sig från brott. Grövre brott medförde dock förlust av medborgerligt förtroende för viss tid eller för hela livet. I gynnsamma fall återupptogs vederbörande i sockengemenskapen genom kyrkans förmedling. De som fortsatte på brottets bana fick rymma till sjöss eller skogs, hamnade på fästning eller miste livet. Detta kunde fungera i ett samhälle med stark social kontroll, men när återfallsbrottslingar blev ett konstant inslag, började man tänka om. Under 1700-talet växte idéerna om alla människors lika värde, liksom tron på att med rätt behandling skulle vuxna kunna förbättras, precis som barn förbättrades med rätt uppfostran. 1864 års strafflag i Sverige är ett uttryck för denna nya syn. Kravet på vedergällning fanns kvar men det handlade också om förbättring och återanpassning. Kroppsstraffen avskaffades. Kvar fanns böter, fängelse, straffarbete och dödstraff för mord. Det avskaffades inte förrän 1921 (då det dock fick stå kvar i krigslagarna), men det tillämpades bara 15 gånger fram till 1910, då sista dödsstraffet utdömdes.
Källa: http://arqivariet.here-for-more.info/BeataLosman/02_Fangelse.htm#a2
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2011-09-28, 10:38
Svar #11

Utloggad Stefan Zylberstein

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 334
 • Senast inloggad: 2021-05-12, 20:33
  • Visa profil
En månads vatten och bröd, ja.  Det låter inte så farligt kanske. Speciellt om det var alternativ mot 40 par spö. Obekvämt och jobbigt men vadå. Inte värre än mången modern bantningskur kanske??!
Men det var hårdare än det låter, rent av livsfarligt.
Dels är det ju frånvaron av all slags vitaminer. Kombinerat med att fängelsecellen ifråga knappast var ett vilohem. Hos personer som antagligen redan var på gränsen.
På ett ställe såg jag en diskussion där de påpekade, att dieten ifråga innehöll inte heller något salt. Och just saltbristen tog knäcken på många.
De kunde alltså lätt dö, eller också kunde de dö av följdsjukdomar. Eller rent allmänt, få sin hälsa bruten.
Det var alltså ett MYCKET hårt straff.

2011-09-28, 10:49
Svar #12

Utloggad Åke Wahlqvist

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1056
 • Senast inloggad: 2021-08-02, 21:15
  • Visa profil
  • akewah.se
Det var ett fruktansvärt straff som en del inte överlevde, i tillägg till din redogörelse ovan Stefan bör man betänka att vatten då inte alls hade vår kranvattenkvalitet, beroende på hantering kunde det vara orent och smittsamt.

2011-09-28, 13:29
Svar #13

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6943
 • Senast inloggad: 2021-08-02, 21:53
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Javisst var fängelse på vatten och bröd ett mycket fruktat straff, sannolikt mer än man idag kan förstå.
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna