ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Historiska museet  (läst 1769 gånger)

2004-12-18, 12:16
läst 1769 gånger

Michaël Lehman (Philippos)

Fortsättning på diskussion som 'började' här..
//Anbytarvärden
 
(Stefan Simander:
Om man går in på Vetenskapsmagasinet på www.svt.se och tittar på reportaget om Historiska museet, så verkar det som dess chef Kristian Berg anser att det vetenskapliga är vetenskadligt!!! Därför ska fackkunniga arkeologer och faktautställningar om Sveriges forntid istället ersättas med en annan kunskapssyn som utgår ifrån nutida existensiella livsfrågor gestaltade av konstnärer, mm, och deras provokationer och personliga tolkningar, som egentligen hör hemma någon annanstans eller som en liten del av verksamheten.
 
Kanske inte så underligt om svårdefinierade diskussioner om Sveriges första kung blir ändå mer spekulativa, eller ska vi säga vidsynta, när chefen för en sådan viktig institution har denna uppfattning, som enligt vissa skulle drivas på av Marita Ulvskog? Stämmer detta reportage och sistnämnda påstående?
 
Är det fler än jag som reagerar mot en sådan utveckling?)

 
---------------------------------------------------------
 
 
Vad? Det låter ju alldeles förskräckligt! Jag är emellertid inte förvånat; detta är bara ännu ett utslag av vår tids politiskt betingade vetenskapsrelativisation.

2004-12-18, 12:34
Svar #1

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7013
 • Senast inloggad: 2021-11-30, 22:36
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2004-12-18, 13:31
Svar #2

Utloggad Elisabeth Thorsell

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 9208
 • Senast inloggad: 2021-12-02, 12:59
  • Visa profil
  • www.etgenealogy.se
Reportaget på TV visade ett Historiska Museet som helt förlorat sin själ och sin självaktning. Förr var det ett ställe dit man kunde gå för att få titta på föremål från forntiden och fundera över hur de använts, man fick se bra kartor över bosättningarna Sverige runt och det fanns en gedigen sakkunskap. Allt detta är i princip borta.  
 
Jag var där senaste vintern och där fanns då ingenting om tiden före vikingarna, men en ganska bra vikingautställning, fast så mörk att det var svårt att se en del saker.  
 
På övre planet fanns delar av de medeltida kyrkliga samlingarna, men också en utställning om döden, som man liksom bara ramlade in i, och som inte var lämplig för medhavda ungdomar, som nyss haft en tragedi i familjen.
 
Och varför man ska visa provocerande modern konst på Historiska Museet fattar jag inte, det finns mängder med andra utställningslokaler i staden.
 
Kristian Berg är den senaste i raden av museichefer utan någon som helst fackkunskap, och borde avsättas per omgående, och ersättas med någon med dessa kunskaper, så att museet åter kan leva upp till målsättningen att bevara och visa vår forntid.  
 
Liknande verksamhet tycks pågå på Riksantikvarieämbetet, där man avbryter arbetet med Medeltida Sverige och Sveriges kyrkor, om jag inte läst fel.

2004-12-18, 13:47
Svar #3

Utloggad Anders Berg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7651
 • Senast inloggad: 2021-03-04, 09:40
  • Visa profil
  • Scangen
Kristian Berg - fel person på fel plats. Det är det snällaste man kan säga.

2004-12-18, 14:37
Svar #4

Utloggad Anders Ryberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2648
 • Senast inloggad: 2013-08-23, 23:49
  • Visa profil
Om jag har fackkunskaper eller inte, kan ju som inläggen här visar, inte bedömas efter mitt yrke, utan efter mina uttalanden.
Kristian Berg har säkert just de kunskaper som efterfrågas vid tillsättningen av offentliga chefstjänster, nämligen goda kunskaper om karriär inom partiet och socialdemokratisk kunskapssyn...

2004-12-18, 16:58
Svar #5

Michaël Lehman (Philippos)

Att Riksantikvarieämbetet avbryter projekten Det medeltida Sverige (DMS) och Sveriges kyrkor har också jag hört. Jag har också från initierade personer hört några av skälen (om än de inte alltid är så tydligt uttalade).  
 
Pro primo menar visst genusteoretiker och andra PK-akademiker (och genusteori är enligt min mening ett politiskt - inte ett vetenskapligt - teoribygge), som numera sätter normen för all vetenskaplig verksamhet, och därmed förvandlar den till en politisk och kvasivetenskaplig verksamhet, att källkritiken är ett typiskt manligt fenomen och en del av den ?patriarkala struktur?, som ?förtrycker kvinnor?. Numera skall allas upplevelser vara lika mycket värda!
 
Pro secundo menar man, att då Svenska kyrkan numera har åtskilts från staten, skall forskningsprojektet Sveriges kyrkor finansieras av Svenska kyrkan. Att de gamla kyrkorna alldeles oberoende av relationsförändringarna mellan kyrkan och staten fortfarer att vara en väsentlig och ytterst värdefull del av vårt kulturarv, och därmed fortfarande hörer till Riksantikvarieämbetets ansvar, synes icke spela någon roll.
 
Ur led är tiden. Har någon hört något ytterligare eller annat om detta (som inte handlar om Sveriges förste [inte första; det är ju en feminin form] konung)?

2004-12-19, 08:56
Svar #6

Utloggad Christer Lund

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 52
 • Senast inloggad: 2011-02-28, 14:30
  • Visa profil
Kanhända jag ångrar mig när jag nu lägger mer ved på brasan, men eftersom jag alltit hjälper till om jag kan så är här en länk angående museum och kulturpolitik:
 
http://www.svensktidskrift.se/2003-34/2003-34-06.html
 
Jag hoppas härmed att kunna distrahera debatörerna ifrån en hotande genusperspektiv-i-forskningen debatt (något som jag inte har saknat på anytarforum).
 
/Christer

2004-12-19, 19:06
Svar #7

Michaël Lehman (Philippos)

I anslutning till artikeln ur Svensk Tidskrift kan man läsa Johanna Hildebrandts artikel  ?Historiska museet - en skandal utan like? publicerad i Aftonbladet i dag.

2004-12-19, 22:49
Svar #8

Utloggad Kaj Janzon

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1292
 • Senast inloggad: 2020-04-25, 16:28
  • Visa profil
  • www.medeltiden.st
Eftersom forskningsprojektet (DMS), numera officiellt (som ni kan se på RAÄ:s hemsidor) bestående av endast mig, nämns ovan känner jag mig kallad att komma med ett kort inlägg.
 
Vad gäller DMS kan man lugnt säga att projektets grundforskningsdel nu i praktiken är nerlagd. Återstår ett fåtal indvider som genom olika insatser var och en på sitt frontavsnitt försöker rädda vad som räddas kan ur spillrorna. Vi hoppas kunna ge ut tre DMS-häften till, åtminstone två av dessa i så fall med annan huvudman än Riksantikvarieämbetet, och möjligen också med ett annat namn än DMS. Jag kommer själv inte att som ensam redaktör försöka ge ut någon mer DMS-handbok efter Södermanland 2:2 som förhoppningsvis kommer av trycket under våren.
 
Frågan om DMS eventuella överlevnad som ett vetenskapligt grundforskningsprojekt kan, som jag ser det, inte längre ha någon koppling till Riksantikvarieämbetets framtida verksamhet.
 
Avslutningvis: det är helt riktigt som ovan påpekas att bokstäverna å, ä och ö inte fanns under medeltiden. Däremot fanns naturligtvis motsvarande språkljud men de betecknades i stället med aa, ? och ?.

2004-12-19, 22:50
Svar #9

Utloggad Johan Brandt t. Grevnäs

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 629
 • Senast inloggad: 2021-09-13, 01:27
  • Visa profil
Hej!
Michaël och ni andra! Det är ju alarmerande. Även en dialog med historien skall ju bygga sig på de artefakter som vi har kvar från gångna tider. Dessutom behöver ju inte allting serveras oss som färdigmat!  
Nånting liknande upplevde jag här i Finland, när jag höll ett föredrag om forna Egypten. Utställningen, som var skälet för mitt föredrag, om forna Egypten var mestadels (nog förstås till en stor del av förståeliga skäl) uppgjord av annat en fornegyptiska föremål. Men något som verkligen störde mig, var dessa överallt varande spel och manicker (dessutom lärde de besökare fel). Kan förstå, att man lär sig bättre genom interaktiva saker, men känslan för det främmande inställde sig inte på något sätt. Upplevelse skulle det vara, men HURDANA blev de??? (vill inte höra det ordet alls mera!)  
Vi behöver våra för våra grundkunskaper föremål som grund!

2004-12-20, 22:05
Svar #10

Utloggad Carl-Fredrik Hanzon

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1959
 • Senast inloggad: 2018-08-09, 16:27
  • Visa profil
Kristian Berg har ju som bekant inte fått tjänsten som chef för Hyst... Historiska Museet på några som helst vetenskapliga meriter. Några sådana lär han ju överhuvudtaget inte ha, och det märks... Nej, det är ju här fråga om en ren politisk tillsättning i bästa öststatsstil, som till yttermera visso grundar sig på att den för tillfället ansvarige ministern tillhörde hans personliga vänkrets och att han har rätt partibok. Hans verksamhet på sagda museum, skulle väl närmast kunna liknas vid den bekanta elefanten i porslinsbutiken. Han har på kort tid lyckats nedmontera det mesta av vad hans många kompetenta föregångare lyckats bygga upp under decennier.   
 
Detta är en av de största kulturskandalerna i modern tid. Och då ska alla veta, att konkurrensen om detta epitet är stort, inte minst under innevarande ministär.
 
Historiska Museet har varit och borde vara ett av den svenska kulturens och vetenskapens flaggskepp, men Kristian Berg har förvandlat det till en lekstuga, där vare sig kultur, vetenskap eller kompetens längre hör hemma. Internationella bedömare, som är vana vid ett kulturklimat, där man slår vakt om sin historia, sina historiska minnensmärken och dito föremål, tror inte sina ögon. De förstår absolut ingenting, och börjar mer och mer tror att musei-Sverige fått stora snurren. Jag är benägen att ge dem rätt. 
 
Kristian Berg bör snarast förpassas så långt bort från Historiska Museet som möjligt, och ersättas av en kompetent museiman med tunga vetenskapliga meriter från arkeologins och/eller historiens områden, helst bådadera.
 
Låt Berg hålla sin lekstuga någon annanstans (och då helst ej subventionerad av statliga och offentliga medel), om det överhuvudtaget ska vara nödvändigt... Johanne Hildebrandt föreslår ju ett konstgalleri - Ja, varför inte? - Bara karl´n försvinner! Detta är inte bara en angelägenhet för Stockholm och för det socialdemokratiska partiet; det är ett nationellt intresse av högsta dignitet att något görs, och detta fort, medan det ännu finns något kvar att rädda.
 
Och herrar och damer politiker: Sluta att använda chefstjänsterna på våra museer, allas vårt kulturarv, för att belöna partikamrater och personliga vänner för tjänster som inte har det minsta med museal verksamhet att göra. Endast rent politiska uppdrag bör tillsättas politiskt. Vi får hoppas att berörda utnämningspolicy snart kommer att vara - just museal - och tillhöra historien.

2004-12-20, 22:58
Svar #11

Utloggad Anders Ryberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2648
 • Senast inloggad: 2013-08-23, 23:49
  • Visa profil
Ett hoppfullt tecken är att den tidning där förslaget om att ge Kristian Berg ett nytt jobb framförs har röd partifärg, och att de brukar hålla koll så att inga allt för avvikande åsikter framförs på kultursidan...

2004-12-21, 00:33
Svar #12

Kalle Thorsberg

Hej Carl-Fredrik,
och alla andra som inte har primärinfo.
Jag jobbade som dokumentationsansvarig på SHM i 10 år och sade upp mej tidigt i Kristians styre (eftersom jag inte ville bli/var en politruck).
Om Ni tror att vetanskapliga meriter på något sätt skulle styra detta, (vet inte vilka ni menar, eller inom vilket ämne ni menar..) så tycker jag att ni skall granska de senaste 5 cheferna för museet utifrån dessa ståndpunkter.
Historielöshet är inte bättre som synpunkt på Kristian, detta är ju precis vad han säger...
Museet har alltid varit en del av politiken.

2004-12-21, 11:43
Svar #13

Utloggad Christer Lund

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 52
 • Senast inloggad: 2011-02-28, 14:30
  • Visa profil
I dag på P1-morgon var det en mini-debatt mellan Kristian Berg och Kerstin Lidén, professor i arkeologi på Stockholms Universitet. Debatten kan avlyssnas på SRs hemsida,  
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/index.asp?programID=1650
Det är 8.15-inslaget.
 
Han get intryck att vara en aning arrogant, museichefen.
 
/Christer
PS
Jag vill ta tillfället i akt och varna för att låta utnänmingspolitik bli föremål för mer diskussion än vad som redan har förekommit. Det är en konst som inte låter sig anylseras med traditionella vetenskapliga verktyg och utsagor  riskerar att ge intryck av illvilja, misundsamhet och avundsjuka. Och dessutom är det ju långt ifrån ämnet Sveriges förste konung. Såvida man inte vill anknyta till HUR den förste fick jobbet förstås.

2004-12-21, 11:47
Svar #14

Utloggad Vincent Eldefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2515
 • Senast inloggad: 2021-12-05, 00:13
  • Visa profil
  • Släktingar.se
Vad Kristian Berg har att göra med Sveriges första kung är väl en bättre fråga :-)
Sveriges största genealogiska databas med verifierad information:
https://www.slaktingar.se/

2004-12-21, 12:14
Svar #15

Utloggad Yvonne Carlsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 231
 • Senast inloggad: 2016-04-25, 14:38
  • Visa profil
  • www.snurkan.se
Tänkte bara tala om att Kristian Berg har försvarat sig på Aftonbladet idag 21/12, se: http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,578208,00.html (fick inte länken att funka), om någon har missat det.
 
Mvh
Yvonne Carlsson

2004-12-21, 12:28
Svar #16

Michaël Lehman (Philippos)

Ett tips angående länkar till artiklar hos aftonbladet.se. Länkarna innehåller kommatecken, vilket ställer till problem, då kommatecken ingår i Discus' formateringsspråk. Man kommer dock runt problemet genom att sätta ett bakställt snedstreck ` framför kommatecknen i länken, alltså `topurl{http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0`,2789`,578208`,00.html, ?Museichefen: Utställningen var jättetrist?}.

2004-12-21, 12:33
Svar #17

Utloggad Christer Lund

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 52
 • Senast inloggad: 2011-02-28, 14:30
  • Visa profil
Vincent Eldefors skrev:
   Vad Kristian Berg har att göra med Sveriges första kung är väl en bättre fråga :-)
 
I alla fall lika bra. Men jag är intresserad av diskussionen om Historiska Museet och dess inriktning, men inte av politiker-bashing. Därför förökte jag med hjälp av hot, sarkasmer och lite subtil ironi styra diskussionens förlopp. Jag hoppas ingen tar illa upp av mina tirader i PSet ovan. Jag har för lite att göra på dagarna helt enkelt.
 
Tillbaka till ämnet ;-). Jag har letat lite på Historiska museets hemsida för att se om det fanns något slags policy-dokument eller mission-statement eller liknande där museichefen hade utvecklat sina tankar, men tyvärr inte hittat något. Jag har nämnligen svårt att förstå vad han menar. T ex sa han i P1-morgon att historien är ointressant om den inte säger något om vår samtid. Jag har svårt att förstå ett sådant resonemang. I alla fall så känns det väldigt fel.  
 
/Christer

2004-12-21, 12:59
Svar #18

Utloggad Johan Brandt t. Grevnäs

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 629
 • Senast inloggad: 2021-09-13, 01:27
  • Visa profil
De ARTEFAKTER som finns på museet skall säga något oss i nutiden och det är förvisso museichefens JOBB att se till att vi har grunden till nutiden synbar. Detta kan inte betyda en nermontering!  
Vår historia är politisk - det är sant, men den borde inte döljas. Var och en borde få bilda sin egen uppfattning! Inte heller färdigmat!
upprepar J.

2004-12-21, 20:08
Svar #19

Ingrid Wikberg

Jag blir bara upprörd när jag hör Kristian Bergs försvar av Historiska museets förfall ( som jag ser det) till att bli en amatörmässig konkurrent till Moderna Museet.  
Kristian Berg måste ha drabbats av någon form av hybris och tror sig vara klokare och kunnigare  än alla andra .... som inbillar sig att konst ska vara Historiska museets signum.  
Nej: plocka fram de gamla skatterna och skapa roliga, intressanta och lärorika samt tankeväckande utställningar istället. Skapa även sådant som publiken kan aktivt deltaga i, att tävla om ( ifall man vill testa kunskaper) och låta skolorna ta aktiv del i vissa utställningar. Skolungdom kunde bjudas in att själva forma utställningar och skapa historiska installationer efter att de först läst på lite  om vårt ursprung. Låt museet bli en spjutspets till vårt ursprung.

2004-12-22, 16:05
Svar #20

Utloggad Maj-Britt Sundin

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 956
 • Senast inloggad: 2016-05-24, 12:47
  • Visa profil
  • www.jamshog.net
Håller fullständigt med dig. Varför får han sitta kvar över huvud taget? Är inte Maja Hagerman med i styrelsen längre?

2004-12-22, 17:29
Svar #21

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7013
 • Senast inloggad: 2021-11-30, 22:36
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Nej, det är hon inte enligt Lars Lönnroths artikel:
 
Redan för ett par år sedan ställde två framstående medeltidsforskare och medlemmar av Historiska museets styrelse, Janken Myrdal och Maja Hagerman, sina platser till förfogande under protest, eftersom de inte längre kunde acceptera Kristian Bergs kommissariebetonade museipolitik. De har ersatts av nya styrelsemedlemmar som hittills funnit sig i Bergs regemente men sannolikt efterhand kommer att tröttna, eftersom den förda museipolitiken varken har framgång hos publiken eller presskritiken och definitivt inte i forskarsamhället, knappast ens i byråkratin på kulturdepartementet. Till och med kulturminister Marita Ulvskog har hittills sorgfälligt undvikit att försvara honom.
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2004-12-23, 13:54
Svar #22

Utloggad Vincent Eldefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2515
 • Senast inloggad: 2021-12-05, 00:13
  • Visa profil
  • Släktingar.se
Kristian Berg har tydligen sagt att historien är ointressant om den inte säger något om vår samtid. Det är väl för många här inte någon sanning men trots allt så anser de allra flesta att nutiden är betydligt mer viktig och intressant än gamla föremål från vikingatiden. Utifrån det allmänna intresset så bör åtminstone det mesta av offentligt finansierad historisk forskning ha någon relation till vår samtid.
 
Vad gäller frågan om modern konst passar på ett historiskt museum eller inte så är ju faktiskt dagens konst historia imorgon. Ett museum är naturligtvis en bra utställningslokal och ett brett spektrum ger även ett brett spektrum av besökare som kanske får upp ögonen för något nytt, oavsett orsaken till besöket.
 
Förnyelse och nya id?er kommer alltid att möta hätska kommentarer och motstånd från vissa håll oavsett vilket område det gäller.
Sveriges största genealogiska databas med verifierad information:
https://www.slaktingar.se/

2004-12-23, 14:44
Svar #23

Ingrid Wikberg

Ett museum är till för historien.
Nutidhistoria lever vi i och skapar varje dag SAMT att Konstmuseerna är till för både gammal och modern konst samt att i alla fall Stockholm är överfull av gallerier......
 
Så vem visar, redovisar, aktiverar och agerar vår h?storia, som ju är grunden för vår nutid och basen för den historiska scen vi har idag? Man måste faktiskt både få se och uppleva  det gamla: ty det är därför allt sådant idag finns på museer.
 
Så jag är mycket tveksam till denne chefs id?er.
Men han bli ju omskriven

2004-12-23, 14:54
Svar #24

Utloggad Vincent Eldefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2515
 • Senast inloggad: 2021-12-05, 00:13
  • Visa profil
  • Släktingar.se
Kan förtydliga mig lite. Jag menade inte att den äldre historien ska bort därifrån utan att det kan vara en bra id? att kombinera nutid och historia från alla forna tider. Att det redan finns konstmuseer betyder ju inte att konst inte kan få finnas någon annanstans om det finns utrymme eller ett syfte...
Sveriges största genealogiska databas med verifierad information:
https://www.slaktingar.se/

2004-12-23, 18:38
Svar #25

Utloggad Kaj Janzon

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1292
 • Senast inloggad: 2020-04-25, 16:28
  • Visa profil
  • www.medeltiden.st
Jag har raderat mitt ursprungliga inlägg här, efter att ha bestämt mig för att det inte är dags för det riktigt ännu och att det här dessutom är fel forum. Om det var någon som hann läsa det så får ni tolka det som en liten övningstext som hamnat på fel plats.

2005-01-17, 07:46
Svar #26

Michaël Lehman (Philippos)

Kristian Berg och några av Historiska Museets mellanchefer giver svar på tal:  ?Orättvis bild av Historiska museet? (Nättidningen Svensk Historia 2/1 2005).

2005-03-04, 11:23
Svar #27

Utloggad Anders Ryberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2648
 • Senast inloggad: 2013-08-23, 23:49
  • Visa profil
Kristian Berg har nu sagt upp sig enligt Populär historia. Vi får hoppas att hans efterträdare blir någon som inte drömmer om ett eget konstgalleri...

2005-03-05, 11:31
Svar #28

Peter Karlsson (Peterk)

Se dagens DN: ”Turbulent tid i museivärlden”

2005-03-06, 10:34
Svar #29

Utloggad Kaj Janzon

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1292
 • Senast inloggad: 2020-04-25, 16:28
  • Visa profil
  • www.medeltiden.st
Bergs efterträdare får ingen lätt uppgift. Att hitta en efterträdare blir nog inte heller alldeles enkelt. Vem vill ha ett jobb med överhängande risk att bli sparkad redan efter ett år på grund av samma meriter som kan ge en jobbet?

2005-03-06, 10:55
Svar #30

Utloggad Anders Ryberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2648
 • Senast inloggad: 2013-08-23, 23:49
  • Visa profil
Tja, vi får väl åtminstone hoppas att det inte blir en till konstgallerist. Varje dag HM kan styras av en kompetent fackman är en framgång...

2005-03-06, 13:25
Svar #31

Utloggad Johan Brandt t. Grevnäs

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 629
 • Senast inloggad: 2021-09-13, 01:27
  • Visa profil
Kan bara instämma med Anders Rybergs kommentar vad gäller fackman.

2005-05-04, 14:36
Svar #32

Utloggad Jörgen Tollesson

 • Arkivguiden (www.arkivguiden.net)
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4779
 • Senast inloggad: 2021-12-07, 17:11
 • Bild: Båhusläns flagga
  • Visa profil
  • Arkivguiden med Arkivguidens Forum, Båhus Arkivguide och Göteborgs Arkivguide
Pressmeddelande i dag från Utbildnings- och kulturdepartementet:
 
Hessius ny ordförande för Statens historiska museer
 
Regeringen har idag utsett Kerstin Hessius till ny ordförande i styrelsen för Statens historiska museer. Förordnandet gäller från och med den 11 maj 2005 till den 30 december 2006.
 
Kerstin Hessius är idag VD för Tredje AP-fonden och har tidigare bland annat varit VD för Stockholmsbörsen och vice riksbankschef. Ett av hennes senaste uppdrag var i den så kallade kodgruppen, som arbetade fram en kod för bolagsstyrning i samarbete med bland annat regeringens Förtroendekommission.
 
Myndigheten Statens historiska museer består av Historiska museet och Myntkabinettet.
 
Övriga ledamöter i styrelsen är:
 
Christina Björk, VD för Utbildningsradion
Margit Forsström, länsantikvarie
Dick Harrison, professor i historia
Maria Hassan, historiker och riksdagsledamot
Jarl Nordbladh, professor i arkeologi
Göran Rosenberg, journalist och författare
Bozena Werbart, professor i arkeologi
 
I styrelsen ingår även myndighetens överintendent, Kristian Berg.
Kontakt: http://www.arkivguiden.net/jts.shtml. | Ser gamla inlägg (före april 2016) underliga ut? Argumenterar jag mot mig själv? Saknas något i inläggen? Finns där något som inte borde vara där? Läs då om orsaken här: http://forum.arkivguiden.net/agf/disk/42626/62869.shtml#post16472.

2005-11-09, 19:49
Svar #33

Leif-Erik Persson

Tycker att historiska mus?et genomgått en mycket positiv förändring bara sedan förra året. Betydligt mer saklighet i utställningarna.

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna