ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Häradsindelning  (läst 731 gånger)

2015-05-11, 10:21
läst 731 gånger

Utloggad bygdehistoria

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 77
 • Senast inloggad: 2018-08-27, 14:11
  • Visa profil
På 1980-talet hade det varit som att svära i kyrkan att säga en sån sak som att Sverige inte blev bildat från Stockholm. Det tar tydligen ungefär 30 år för att något helt felaktigt då är något vedertaget nu.
 
Den riktiga historien, den som lärdes ut, har ju alltid sagt att Sverige bildades från Mälardalen, Stockholm, och kungen var där förutom vid krig och inspektioner.
 
Visserligen har ju historien ändrats, men inte så mycket, fortfarande få man bilden att hundare var det ursprungliga som ersattes med härad eftersom det antagligen var mer rationellt sätt att få inkomster till kronan.
 
I belysning av att maktcentrat, enligt normal historieskrivning alltid legat i Stockholm och därmed hundare var den normala indelningen, då kommer ju frågan var den indelningen ersattes med sådan som kom från erövrade områden.
 
Även med hänsyn till Västgöta-skolans antagande om bildandet så sägs det fortfarande här och där att fotfästet för den styrande var bristfälligt i Svealand. Att då genomdriva en ny indelning borde ha varit lite vågat.
 
I Maja Hagermans bok skriver hon ju óm en kung som fick fly till Götaland eftersom svearna inte ville ha honom. Kanhända att det varit flera uppror i Sverige än vad som finns i historieböckerna.
 
Jag har alltd varit fundersam till påstående om att Sverige skulle varit indelat i hundare som sen ersattes med härad. Härad ska ju vara en såpass gammal indelning, nästan från Ura-Kaipas tid.
 
Visserligen ändrades landskapsindelningen och ersattes med länsindelning, men i gengäld tillämpas fortfarande länsindelning.
 
Om härad var det ursprungliga, varför ersattes det hed hundare för att sedan bli härad igen?

2015-05-11, 14:25
Svar #1

Utloggad bertil_

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 384
 • Senast inloggad: 2019-07-19, 18:34
  • Visa profil
Enligt Jan-Erik Almqvist Svensk Rättshistoria Del I, Stockholm 1958, användes begreppet härad i Götaland på lanskapslagarnas tid, med vissa undantag. I Svealand hade domstolsorganisationen på landskapslagarnas tid ett annat utseende. Enligt Upplandslagen, Södermannalagen och Västmanna-lagen, som är yngre än Götlandslagarna, skulle i varje hundare finnas två s.k. domare, varav den ena antagligen fungerade som vikarie för den andre. Vid sidan av hundaret förekom även skeppslaget som likvärdigt tingsområde. Dalarna utgjorde visserligen ett stort hundare, men domkretsen var ursprungligen 1/3 av hundaret, en treding.
 
En gemensam benämning av tingskretsen i Götaland och större delen av Svealand infördes först 1350 genom Magnus Erikssons landslag. Almqvist skriver: Landslagens författare hade beträffande den allmänna domstolsorganisationen sökt skapa en kompromiss mellan götarätt och svearätt så till vida, att i stort sett benämningarna hämtats från Götaland och själva reglerna från Svealand. Härad och häradshövding kommo sålunda att för framtiden bliva gemensamma legala uttryck för tingskrets och domare.

2015-05-11, 23:11
Svar #2

Carl Szabad

Jag måste korrigera en missuppfattning här ovanför. Landskapsindelningen har inte ändrats, mer än i två fall. Det ena var när lappmarkerna avstyckades på 1750-talet och landskapet Lappland bildades och det andra när landskapet Norrbotten bildades 1810. I den delen av landet har dock aldrig den rättsskipande indelningen benämnts härad utan tingslag eller skeppslag. Den senare benämningen förekom under delar av 1500-talet i områden där det yngre indelningsverket sedan på 1600-talet kom att indelas i båtsmanskompanier. Landskapen har existerat sedan urminnes tider, långt innan landet Sverige bildades.
 
Länsindelningen skapades på 1630-talet och där har däremot gränserna ändrats många gånger. Det har även tillkommit och försvunnit län i stor utsträckning ända fram till i nutid. Underavdelningar till län är socknar eller församlingar.
 
En socken kan därför vara kluven av en häradsgräns. Det mest extrema fallet är Kristberg i Östergötland som fram till slutet av 1800-talet var uppdelat på fyra olika härader.

2016-02-26, 19:57
Svar #3

Utloggad simson

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6634
 • Senast inloggad: 2019-07-19, 15:07
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2016-02-27, 08:26
Svar #4

Utloggad bjornen

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1156
 • Senast inloggad: 2018-10-13, 08:21
  • Visa profil
Den sista artikeln ska inte läsas av de som har med Dalarna att göra. Vi som inte härader alls utan tingslag, men med häradshövding. En socken dessutom med 8 fjärdingar. Men som vanligt finns det lagar och paragrafer för Sverige och andra för Dalarna.

2016-02-27, 09:43
Svar #5

Utloggad bygdehistoria

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 77
 • Senast inloggad: 2018-08-27, 14:11
  • Visa profil
Vad ska man säga om Värmland då, indelat i både tingslag och härad.
 
En sak som fortfarande är oklar, även efter genomläsning av artikeln, är ifall det är skillnad mellan hundare och härad eller om det är samma fast med olika benämningar.
 
Kanske dags för en genomgång hur Sverige varit indelat lagmässigt. Problemet är bara definitionen av Sverige. Vissa delar har hört till grannarna, både ifrån början och erövrat. Hur ska sådant räknas. Dessutom vad är Sverige? Kanhända dags att blåsa liv i debatten om Svearikets vagga också.
 
Enklaste torde vara att tillämpa nuvarande gränser även i forna tider och se till indelningen från norr till syd.

2016-02-27, 12:22
Svar #6

Utloggad Maud Svensson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 16644
 • Senast inloggad: 2019-07-19, 17:58
  • Visa profil
SAOB om hundare:
hist. benämning på underavdelning l. distrikt av landet l. landskapet hos germanska stammar; i de gamla svealandskapen (Uppland, Västmanland o. Södermanland) ävensom, gm inflytande från dessa, i Dalarna o. på Gotland motsvarande götalandskapens härad, ehuru intagande en mindre självständig ställning än detta; efter midten av 1300-talet (i den mån som Magnus Erikssons landslag genomfördes) ersatt av härad.

2016-02-27, 20:43
Svar #7

Utloggad bygdehistoria

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 77
 • Senast inloggad: 2018-08-27, 14:11
  • Visa profil
Inget klargörande, snarare återgång till ståndpunkten att härad och hundare inte är det samma, fast ändå samma.
 
SAOB slår fast vad Dag Stålsjö sa i TVserien Svearikets vagga, en historia i gungning att Götalanden var indelat i härad och Svealand i hundare.
 
Trots detta har det framförts att i stort sett hela Sverige varit indelat i hundare som på vissa håll ersattes med härad.
 
Frågan är om det var en ren titeluppgradering redan på den tiden utan någon ändring av innehållet. I och för sig finns det inget nytt under solen, allt har förekommit förut.
 
Apropå skeppslag, har inte det mer med flottan att göra? Läste en dylik förklaring nyligen i en rätt nyutkommen bok. Kan ju också vara som lagteexterna, det behöver tolkas.

2016-02-28, 18:37
Svar #8

Utloggad Maud Svensson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 16644
 • Senast inloggad: 2019-07-19, 17:58
  • Visa profil
Inte anade jag att hundare var ett känsligt ämne . . .

2016-02-28, 20:07
Svar #9

Utloggad bygdehistoria

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 77
 • Senast inloggad: 2018-08-27, 14:11
  • Visa profil
Skulle kunna säga fy hundan för hundare för hundra gubbar, men det kanske blir i överkant. Det känsliga med hundare är om det är någon skillnad på det och härad mer än benänmingen. Det finns entydiga och tvetydiga förklaringar som sägar att det är olika fast samma men egentligen inte.
 
Därav kommer sig funderingar hur det är och, oundvikligen, jämförelser med moderna fenomen som ändrade benämningar för oförändrat innehåll.
 
Att fråga någon juridiskt initierad är lönlöst, då blir det bara en mass om och men fast kanske.
 
Därför,är det skillnad mellan hundare och härad?
 
Är, som ibland uppges, hundare den gamla indelningen av Sverige som på vissa ställen ändrades till härad?
 
Eller är det tvärtom?
 
Kanhända för mastigt ämne att avhandla här, men om det ginge att få entydigt klarlagt istället för tvetydigt så vore det bra.

 

AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna