ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Barnamord  (läst 2655 gånger)

2001-06-11, 09:10
läst 2655 gånger

Fredrik Blomquist

Jag tänkte ge några egna reflektioner utifrån det här med barnamord.
 
Det finns några exempel från Harbo och Våla härad under 1600-talet, men jag kan inte ge något sådant nu.
Barnamorden har väl i första hand inte skett för att undanröja de oäkta barnen. Med den höga barnadödlighet (under långa perioder nära 50 %, för oäkta barn, som ofta växte upp under svåra förhållanden ännu högre) borde det inte vara så svårt att missköta barnet så att det dog ändå. Förr är det en åtgärd för att dölja att man genomgått graviditet, och alltid bli stämplad som horkona och straffas. Rörde det sig dessutom om äktenskapsbrott var det ju på 1600-talet dödsstraff för detta.
 
Jag har annars också hittat ett förmodat försök till fosterfördrivning med kvicksilver från slutet av 1600-talet. (detta måste ha haft nästan lika hemska biverkningar som fosforsfoster-fördrivningarna på 1800-talet).
 
Mödrarna uppger vanligen att barnet varit dödfött då det kom fram. Det kan visserligen vara ett försök att försvara sig, men det är väldigt svårt att uttala sig om hur det verkligen varit fallet.
 
Slutligen vill jag nämna några ord om förkvävda barn.  
Kyrkan var mycket rädd för dylika brott, och vid varje förekommande fall av oförklarlig spädbarnsdöd rannsakades hårt efter en eventuell brottslig förkvävning.
Allting tyder dock på att föräldrarna oftast var oskyldiga. Föräldrarna brukar vara bestörta över döden, inget brukar tyda på något desperat behov av att göra sig av med sina barn.  
Att det handlar om att mödrarna lagt sig på barnen är inte heller troligt. Snarare rör det sig om olika sjukdomar, eller plötslig spädbarnsdödlighet som förorsakat dödsfallen.
Myndigheterna ansåg det vanligen som försummelse att låta sina spädbarn sova hos sig i sängen, de skulle sova i en vagga.  
 
 
M. v. h. Fredrik

2001-11-04, 15:48
Svar #1

Liselott Nyström

Hej!
Blev eld och lågor när jag såg den här tips-sidan om barnamord, för jag sitter i Vasa i Finland och skall just förfärdiga min pro-gradu-avhandling och påbörja en tvärvetenskaplig licentiatavhandling om just barnamord. Har visserligen tusen tips för dig som ursprungligen starade den här tipsruljansen, så hör av dig om du ännu är intresserad. Nu söker jag dock mest den Nilla (se tipsuppräkningen) som hoppades få en doktorstjänst inom området. Om du ser detta, snälla hör av dig, eller om någon vet vem jag menar, snälla kan ni ge mig hennes kontaktuppgifter. Det skulle vara enormt intressant att utbyta tankar om det hela!
Tack alla andra för alla de tips ni gett mig såhär indirekt!
Liselott
liselott.nystrom@abo.fi

2001-11-04, 18:43
Svar #2

Siv Lindqvist

Liselott!
Har du provat e-mailadressen som visas när du klickar på Nillas namn i rubriken - eller är den adressen inte aktuell??
 
Mvh
Siv

2002-01-17, 10:44
Svar #3

Stefan L

Hej!
Barnamord finns även behandlad i boken Kvinnohistoria som är även en kurslitteratur på historiska institutionen på Uppsala Universitet.  
Nu har jag inte årgångarna i huvudet, men kan meddela att det var en uppsats i Historisk tidskrift för några år sedan om barnamord i Västernorrland under 1861-90, det var svårbedömt hur många barnamord som inträffade i Medelpad pga källmaterialet brann upp under storbranden i Sundsvall 1888. Ett tillägg kan göras att ca en tredjedel av alla avrättningar i Sverige var ogifta kvinnor som dödade sina utomäktenskapliga barn under några årtionden under 1700-talet.
En annan uppsats i samma tidskrift behandlade Hotet mot familjen.
Kan nog återkomma med uppgifter om år o sidanvisningar vid ett senare tillfälle.
Om inte nån annan hinner före förstås.
MVH
Stefan Lundgren

2002-10-03, 15:44
Svar #4

Utloggad Stefan Lundgren

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 306
 • Senast inloggad: 2018-01-12, 18:24
  • Visa profil
  • okandahandelser.blogspot.com
Hej!
Snubblade över denna lista på http://w1.498.telia.com/~u49809760/brott/1600-talets.htm
 
1600-talets brott på Gotland.
 
1607. Barnamord:
Pigan Birgete Februari eller mars Avrättad. Troligtvis Avretarbacke i Bara. Bodde i Hörsne  
1648. Okänt Brott:
Timbermannen Thomas Möller, skall hans högra hand först afhuggas och flås på institiuon och sedan Halshuggas.
 
1651. Barnamord:
Konan Ursula kan icke benådas, utan skall Halshuggas och i Båle brännas Burs och Hoburgs Sättingar.
 
1652:
Skarprättaren upphängt 3 st Tjufwar. Landsbok 1652.
 
1653. Ingen bättring:
En tjuf i Galgen upphängd, wid Namn Oluff Köpman hwilken ingen bättring står att förmoda, därför Hängas.
 
1654. Blodskam:
2 St Dömda at Halshuggas. Bothell Gannarfue och Styfdottern Anna Botelsdotter. Botell och Anna kunna icke benådas. Utan skolen androm till sky och warnagel Halshuggas.
 
1662. Barnamord:
Pigan Brita Pedersdotter uti Lunnebiers Barn fött det mördat och i lönn lagt. Dömd att Halshuggas och i Båle brännas.
 
1663. Barnamord:
Anna Olofsdotter födt Barn i hemlighet, det i lönn lagdt. Dömd att i Eld brännas. Bålet till HofRätten att slutligen dömmas. Utslag från HofRätten saknas. War Piga i Vänge Prästgård.
 
1667. Barnamord:
Kirstin Pehrsdotter, tillförne belägrat bekänner sig Barn aflat hafwer i lönn lagt, dömd till döden,och Halshuggas och i båhle brännas. uti??bys NT.
 
1670:
Tingsdommaren Per Jönssons Dotter Kirstin ogifft skole ware hafuandes och fostret förkommit. Saken något mörk.
 
1672. Rånmord:
Båtsman Per Spilling Othem för Mord på en Hustru, Halshuggas och Hufwudet på en påle, kroppen p.4 Sgl.
 
1673. Barnamord:
En Tjänste Piga hos H r Oluff i Barlingboo, för Barnamord dömd att Halshuggas och brännas Pigans nampn Margreta Pedersdotter.
 
1674. Barnamord:
Konan Karin Olufsdotter Piga hos Jacob Kyrkiojuves i Wänge,dömd att för Barnamord, Halshuggas och Båle brännas. Såsom det beklagas Befallningsmannen Wälbetde Elias Starck. at hwarken Prästerna som földe den Barnamörderskan som här nu uthi Juli Månad juctificerades, uti på Rätteplatsen,ej heller Skarprättaren hafwer sin löhn bekommit. Altför den skull anbefallas eder här medh,att i effter vanligt wis, och som för detta sker pläger wid sådane Executioner,betala och förnöja. Wisby d.1 Aug.1674.
 
1682. Barnamord:
Anna Andersdotter, Rättad d.1 Mars 1682 Tjänt i Öja. Tingsrätten lät Domen gå i wärkställighet, utan att låta Domen gå till Hofrätten. när dom fick kännedom om detta, ville de ha en förklaring. Angående den Kåhnan som A. 1682, uthi Öja Sn. mördat Barn, weet jag undertecknad allena at beretta, det jagh uthi min Anno 1682 åhrs Almanacka hafwer anorterat, det blef den Synderskan från Öja rättat d. l. Marti, hwilket skedde uthan för Wisby Norder Port uthan widh Galgen, det jag sjelfwer åsåg, emedan jag war anbefaller medh en dehl böndher at föllia henne till Rättare Platsen. Winter Tinget hölts till Malgårds i Levede d.10 Feb. samma åhr, hwilket jagh sammaledes i min Almanacka opiskrifwit hafwer, men om samma Synderska blifwit då dömd, kan iag intet minnas. doch huadh om hennes exeution ofwan före förmäles, det finnes så i sanning, och attesteras af mig medh egen hand Wisby d.31 Octob.1702. Oloff Lundberg.
 
1682. Barnamord:
Brita Hindrichsdotter Anga, till döden dömd, har undergått Exeutionen den 26 April 1682, var i Anga boende. Tingsrätten lät Domen gå i wärkställighet utan att först underrätta HofRätten. Anno 1682 d. 6 Aprilis blef Kånan införd, och dömbd d. 21 ejusdem i Starkens hus, och öfwergick sedan Exeutionen d. 26 April. HofRätten vill ha en förklaringar som ovanstående Barnamord Wisby d.31 Octob.1702
 
1690. Kyrkiotjuf:
Högl.Kongl.HoffRättens Resolution at d.12 Juli 1690 ankommen hit till Wisby d. 26 ejusden, öfwer Kyrkiotjufwen Olof Magnuse i Rohne Sn. om sine 72 åhr,som icke kunde ifrån Lifsstraffet befrias, utan skall warden till Skräck och warnagel och sigh till wällförtjent straff uphängias ähr d. 7 Aug. 1690 exequeterar och ophängder sedan en ny galge först blifwen opbygder widh Söder Tingh, efftersom tillförande ingen galga där warit,eller annorstädes här på landet, mehra än een här för Staden Wisby var i bruket stånd, uthan nedfalne och förwitrade.
 
1694. Kyrkiotjuf:
Lars Larson som, för sitt begångne Tjufweri effter kongl. Rättens resolution af den 23 Juni skulle hängias, dödde wid utförandet, hwarför han under Galgen blef begrafwen. Föredetta Klockare i Stenkumla.
 
1698. Kyrkiotjuf:
Bonden Anders Botelson från Fjärdinge i Gothem för begången Kyrkiotjufnad skole hängias.
 
1698. Tidelag:
Hospitals Drängen Pehr Mathson Kongl.Håffrättens Dom att Halshuggas och i båle brännas. 1698 d. 18 Maj Halshuggen och i Båle bränd, som och i dag skedde.Chreaturet skall på Rättsplatsen framhafvas der dödas och nedergräfvas. Wisby stads räkning 14 Maj till bålets uppbyggande för Pehr Mattson, ibm, wed, forlön, spik och bräder 5 Dr.29 öre Skarprättaren Lars Larsson 5 Dr.
 
1699. Barnamord 2. St:
Kåhnan Anna Andersdotter Dyplärs skall Halshuggas och brännas, Lägersmannen Nils Andersson skall halshuggas steglas och hufvudet settias på en påhle, bägge från Tofta.Förmodligen avrättade på Våren.
 
1699:
Pehr Larsson Suderbys Vänge, fått sin Dom och skole hängias, men han war redan innan Domens ankomst i Fängelset död blifwen.
 
1699.Flera mord:
Mångmördare, Bengt Hanson Horpiskare ifrån Roma, skall för begångna Mord Rådbråkas, Halshuggas och Steglas. den 7 Augusti 1699.
 
1699. En Tjuf som slagit sin Moder:
Botell Olsson från Gothem som stulit och slagit sin Moder, skall därför Halshuggas.
 
Anno 1699. Bl.a Mord:
d. 7 Aug. Så blef på Endre Tings Backa ingången 2 syndare rettat, som tillförne aldrig så varit någon Retteplats. Syndare att döda och aflifva. Den ena war hemma i Roma wid namn Bengt, hwilken hade Mördat och dräpt en Hustru dher i församlingen och sedan stungit Eld på hennes Stuga at låta afbränna med then afdöda kroppen, som han och i Wallsten (Vallstena) gjordhe wid Sochne Skolmästaren sin Hustru och 4 Barn, på dhen satte han och eld om Nattetid och lät afbränna, så bekiende och att han sin Swärfar genom qwäljande hade om lifvet bracht, blef dherföre Rååbråkad och satt på 5 stegel uth wid wägen i Endre bacha.
 
Mvh
Stefan

2003-07-22, 00:44
Svar #5

Utloggad Bodil Persson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 36
 • Senast inloggad: 2010-12-30, 22:57
  • Visa profil
  • www.bodan.se
Cecilia Rivings uppsats om Änglamakerskan från Helsingborg finns nu att läsa i Scandia, band 69, 2003, s. 75-107

2003-08-04, 15:36
Svar #6

Gun-Britt Johansson

Hej!
 
Kan också berätta att jag håller på med en avhandling om  barnamord i tre norrlandslän under åren 1830-1870. Har en del material och vill gärna ha kontakt med fler som jobbar med detta tema.
 
Gun-Britt

2003-10-12, 17:17
Svar #7

Birgitta Almqvist (Baq)

Det här är en liten historia om en liten människas korta liv. Det är en sant personlig historia för den handlar om min lilla kusin Magda men jag tror att den kan beröra en och annan som har liknande familjeöden att berätta om.
 
Magda föddes den 3/9 1924 på Södra BB, Maria fs. Modern, Berta Vilhelmina Bjur f. 17/9 1904  var då kyrkskriven vid (det står så) Gäddviken i Nacka där hon arbetade som tjänarinna med 'uppgiven' adress Södertörnsvägen 43, Enskede. Den 1/10 bor hon i Asylen på Prästgårdsgatan 31 och den 1/12 är hon tjänarinnna hos en familj Bäckström Kungsholmsgatan 19  4 tr  (här finns även uppgift om familjens telefonnummer).  
 
Magdas far är fabriksarbetaren Johan Gunnar Andersson, i Gullabo, Kalmar län, 7/10 1901, anställd vid Stockholms superfosfats Aktiebolag, Gäddviken, Stockholm 2, där han tjänar 47 kr /vecka och betalar 3:50 per vecka för mat och rum. Han förbinder sig enl avtal 21/10 att betala 25 kr/månad för barnet.  
 
Samma dag som Berta flyttar till Asylen flyttas lilla Magda till Brännkyrka, där hon avled 1925-01-14 av akut luftrörsinflammation (enl Stockholms stads bårhus!)  Jag inbillar mig att den lilla dottern till då endast 20 år gamla Berta Bjur och Johan Gunnar Andersson kanhända fick 'hjälp till himlen'. Frågorna är många kring detta öde; Från stadsarkivet har jag fått smala remsor ur sid 120 i dödbok för Brännkyrka, men ser att flickan troligen var inflyttad till Brännkyrka den 13/12 1924 och där omhändertogs av fru Elise Gustafsson, Fredsborg 3, Liljeholmen. Av en uppgift framgår att Magdas far betalat 50:- den 27 okt 1924 och 60:- den 28 nov 1924.
 
Ett brev daterat 8 jan. 1925 (sex dagar innan Magda dör) från V. Lundberg (om jag tolkat handskriften rätt) sekreterare vid Nacka Barnavårdsnämnd i Saltsjö-Järla,  till herr H.(osäker om initialen) Axelsson som är  barnavårdsman för Magda, först tillförordnad 17 sept 1924, sedan entledigad 22 dec 1924, åter tillförordnad från 22 dec till 9 febr 1925. Magda avled 14 jan. 1925 så Axelsson var hennes barnavårdsman nästan en månad efter hennes död.  
 
I brevet står att ”..barnafadern torde icke kunna göra någon inbetalning förrän i februari (eller avses 1 februari) då han sista gången betalade för två månader, 25 kr per månad + 5 kr som avbetalning i skulden för den gångna tiden. Modern har icke kunnat betala så mycket att fosterföräldrarna fått vad de skola ha. Kan möjligen något bidrag från fattigvården erhållas? Det vore bra om herr Axelsson med det snaraste kunde sätta sig i förbindelse med modern eller fosterhemmet.” En knapp vecka efter att detta brev skrevs avlider Magda fyra månader och 8 dagar gammal enl uppgift från Stockholms stads bårhus av vad som sägs vara akut luftrörsinflammation
 
Är det bara jag som känner att det är något mystiskt med den här historien? Återstår nu så vitt jag kan se att försöka få tag i uppgifter om familjen Elise Gustafsson, vilka de var och vilket syftet var att ta emot Magda som fosterbarn.
Lilla Magdas fem år yngre kusin Birgitta

2003-10-13, 04:16
Svar #8

Utloggad Maud Svensson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 18939
 • Senast inloggad: 2021-06-09, 19:51
  • Visa profil
En mycket sorglig historia är det, men inte tycker jag att den verkar mystisk på något sätt, och att lägga den under rubriken Barnamord är väl lite väl spekulativt.
 
Att ett spädbarn avled av en akut luftrörsåkomma (troliga symptom hög feber och andningssvårigheter) var nog inte alldeles ovanligt 1925. Vid denna tid dog barn av en rad sjukdomar som med dagens medicinska kunnande knappast förekommer som dödsorsaker i Sverige eller andra rikare delar av världen.  
 
Lilla Magda kan ha kvävts av sina inflammerade luftrör eller dött av uttorkning (andningsvårigheterna gjorde det förmodligen svårt att mata henne och ett så litet barn blir snabbt uttorkat) eller avlidit av feberkramper (på den tiden var det inte allmänt känt att barn med hög feber snabbt måste kylas av - i stället packade man in dem ännu varmare för att de skulle svettas ut febern).
Obs, detta skrivet av en icke medicinsk expert, så rätta mig om jag framfört något tokigt.
 
Utan att ha tillgång till någon statistik vågar jag påstå att de flesta som vid denna tid tog fosterbarn - åtminstone i städerna - gjorde det i huvudsak av ekonomiska skäl. Lågavlönade arbetarfamiljer behövde ett tillskott i i hushållskassan, särskilt om det redan fanns en stor egen barnaskara. Därmed alls inte sagt att dessa familjer misskötte fosterbarnen - jag har i min egen släkt flera exempel på barn, födda under 1900-talets första decennier, som fått en kärleksfull omvårdnad av sina fattiga fosterföräldrar och en livslång samhörighet med dem och fostersyskonen.
 
Från 1917 skulle enligt lag alla uä barn ha en barnavårdsman som ansvarade för att de hade det bra. Någon mera ingående kontroll av fosterhemmen var det dock inte fråga om, och att de kunde vara klart olämpliga har jag också exempel på inom min egen släkt. Men att en fostermor skulle agera änglamakerska och medvetet vanvårda ett barn till döds 1925 har jag mycket svårt att tro. Om Magdas fostermor inte fick den betalning som avtalats kunde hon helt enkelt ha lämnat tillbaka henne, och så hade barnavårdsmannen fått ordna ett nytt fosterhem. Och fostermodern kunde raskt ha fått ett nytt barn, som det betalades ordentligt för - det var i Stockholm sannerligen ingen brist på barn som behövde ett hem.
 
Vad som möjligen skulle kunna läggas fostermodern till last är att hon inte snabbt nog tog Magda till läkare som eventuellt hade kunnat rädda henne. Men förklaringen kan i så fall vara ren okunnighet.  
 
Mvh/Maud
Hälsar vänligen
Maud

2003-10-13, 18:38
Svar #9

Birgitta Almqvist (Baq)

MAUD! Häpp att jag lade innlägget under barnamord - nära nog en freudiansk miss, men meningen var att lägga det till Barn, men jag vidhåller; Hon (Magda, min not.) hade inte varit sjuk  innan står det i bvnakten. Barnet avled utan föregående sjukdom onsdagen den 14/1 1925.
Polisutredning pågår.  
 
Redan då var det de som hade sina misstankar och det redan då dödsfallet inträffade. Nu ska jag se om det går att få tag på polisutredningen. Vill gärna få råd om hur jag ska gå tillväga.
 
 Birgitta

2003-10-14, 04:50
Svar #10

Utloggad Maud Svensson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 18939
 • Senast inloggad: 2021-06-09, 19:51
  • Visa profil
Hej Birgitta,
att dödsfallet undersöktes av polis nämnde du inte tidigare, men det gör inte saken särskilt mystisk.
 
Barnavårdsnämnden har noterat avled utan föregående sjukdom och från bårhuset kom beskedet avled av akut luftrörsinflammation. Den senare uppgiften torde härröra från ett obduktionsutlåtande.
 
Dödsfall utan uppenbar orsak blev 1925 liksom i dag automatiskt föremål för polisutredning. I den ingick/ingår som ett första steg obduktion - och i fallet Magda fann man tydligen en naturlig dödsorsak.  
 
Mvh/Maud
Hälsar vänligen
Maud

2003-10-14, 06:33
Svar #11

Utloggad Maud Svensson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 18939
 • Senast inloggad: 2021-06-09, 19:51
  • Visa profil
PS. automatiskt var språkligt sett ett illa valt ord, även om det kan antas vara begripligt vad jag menade - får skylla på trötthet efter en jäktig arbetsnatt. Vad jag ville säga är att dödsfall utan uppenbar orsak år 1925 alltid blev föremål för polisutredning. DS.
Hälsar vänligen
Maud

2004-07-30, 21:16
Svar #12

Sara Karlsson

Hej!
Jag har funnit ett barnamord som troligtvis begicks i Godegård i Östergötland runt 1815. Modern, 20-åriga Sara Jansdotter (f i Godegård 1794), kommer 1818 hem från spinnhuset i Norrköping efter vad det står 3 år för barnamord. Jag har inte lyckats hitta något barn. 1819 födde Sara ytterligare ett barn utanför äktenskap, sonen Karl. Detta barn fick dock leva. Vet någon nåt om detta mord och Saras dom?
 
Vad blev det av Sara? Jag har inte lyckats hitta henne i husförhörslängden. Hon finns i Stappegården i Godegård år 1818. GID 244.9.51200
 
Med hopp om hjälp!
Sara Karlsson

2004-07-31, 00:33
Svar #13

Utloggad Chris Bingefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11828
 • Senast inloggad: 2021-06-04, 13:33
  • Visa profil
En intressant berättelse om ett barnamord finns i min fars bok om släkten i Skåne. Det rör min farmors farmors syster, se http://w1.181.telia.com/~u18100317/pages/145.html

2004-08-05, 13:42
Svar #14

Utloggad Stig-Ove Wisberg

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 867
 • Senast inloggad: 2016-04-06, 07:45
  • Visa profil
  • wisberg.se
Hej Sara
 
Sara Jansdotter från Stapelgården dömdes den 22 maj 1815, vid Hellestads och Tjellmo urtima ting, till halshuggning och brännas i bål för det hon i lönndom i en jordpärongrotta (potatiskällare?)fött och nedgrävt ett levande framfött barn. Barnafadern, drängen Abraham Jansson i Bredhult, fick treskiftes böter och undergå enskild skrift i sakristian i Godegård kyrka.
 
Göta hovrätt mildrade straffet för Sara till tjugo par ris, tre slag av paret (60 slag), undergå uppenbar kyrkoplikt å en söndag i Godegård sockenkyrka, samt därefter försändas till Norrköpings Spinnhus för att i tre år till allmänt arbete hållas.
Det låter som att karlarna hade det lite bättre på den tiden...
Källa Göta hovrätts Brottmålsutslag, volym B II A:173 målnr. 125

2004-08-06, 12:34
Svar #15

Sara Karlsson

Hej Stig-Ove (och alla andra)
 
Bodde Sara Jansdotter på Stappegården vid tiden för barnets födelse?
Jag har inte lyckats hitta något barn i födelseboken. Vilket kön var det på barnet? När föddes det?
 
Jag får tacka så mycket för all denna fina hjälp jag fick med Sara Jansdotter! Mycket intressant att veta vad som hände med henne och vad hon fick för straff.
 
Med vänliga hälsningar
Sara Karlsson

2004-08-06, 17:06
Svar #16

Utloggad Stig-Ove Wisberg

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 867
 • Senast inloggad: 2016-04-06, 07:45
  • Visa profil
  • wisberg.se
Hej Sara
I domen står det Stapelgården, det är väl troligtvis en missuppfattning som ska vara Stappegården.Det framgår inte vad det var för kön på barnet. I den urtima domen, som bör finnas i Vadstena landsarkiv, kan det finnas en mer ingående beskrivning av händelsen och läkarbesiktningen.
Jag har skrivit av Göta hovrätts utslag:
”Linköpings län, inkom den 2 juni 1815.
Kongl: Majts och Rikets Göta Hofrätts Utslag angående Pigan Sara Jansdotter från Stapelgården, som på åtal af Kronolänsmannen Per Toll, blifwit af Hellestads och Tjellmo Tingslags Häradsrätt, i Utslag, afsagdt wid Urtima Ting den 22 sistl: Maj, hwilket, till följd af 25te Cap: 5 ? Rättegångsbalken, är understäldt Kongl: Hofrättens granskning, ansedd förwunnen, att, sedan hon af olofligt umgänge kommit i frugtsamt tillstånd, hafwa förtegat sådant, och vid gjorda föreställningar derom, nekat, samt i enslighet om aftonen den 30 förutgångne April framfödt fostret, som enligt RegementsLäkaren Doctor Mobergers Attest då warit wid lif, och, efter förut fattadt Beslut derom, lagt detsamma å lön. För hwilket brott Sara Jansdotter, i förmågo af 16 Cap: 1 ? Missgärningsbalken, jemförd med Kongl: Förordningen den 20 Januari 1779, är dömd att genom halshuggning mista lifwet och i bål brännas. Hwarjemte Sara Jansdotters Lägerman Drängen Abraham Jansson i Bredhult för första gången Lönskaläge, jemlikt 53 Cap: 1 ? nyss åberopade Balk blifwit fäld till Treskifte 16 dr, samt erlägga Enskifte 16 dr till Godegårds Kyrka, och undergå enskildt Skrift i Sacristian. Och skulle RegementsLäkaren Moberger, i anseende till bristande tillgång hos Sara Jansdotter, af de dertill i Staten anslagne medel, enligt Kongl: Reglementet den 27 October 1807 och 1777 års Kongl: Medicinaltaxa, för besiktningen af Barnets döda kropp sambt i Rese- och Dagtractamente erhålla tillsammans Åtta Rd 37 sh Banco. Gifwet i Jönköping den 29 Juni 1815.
Af Ransakningen finnes wara upplyst, att sedan, Pigan Sara Jansdotter, efter olofligt umgänge, blifwit med barn rådd, hon fattat det Beslut att förtiga sitt hafwandetillstånd, samt då hon Söndagsaftonen den 30de April detta år vid pass klockan nio utgått på en wid hennes föräldrars gård warande Tomt nedstigit i en derintill belägen så kallad jordpärongrop, der hon blifwit förlöst, och, utan att efterse om Barnet warit wid lif, nedstoppat fostret emellan der warande pålar under gräswallen samt derefter med en torfwa och mull betäckt detsamma. Dock emedan Sara Jansdotter enständigt förnekat så wäl att hon fant barnet hafwa wid födslen ägt lif, som att hafwa med fullt uppsåt velat taga det af daga. Ty anser Kongl: Hofrätten Sara Jansdotter icke kunna fällas till det i 1 mom: af 1 ? i 16 Cap: Missgärningsbalken stadgade answar. Men som utredt är, att fostret, hwilket, enligt Läkarens Besiktningsattest, blifwit med lif framfödt, genom Sara Jansdotters grofwa wårdslöshet och vangömmo ljutit döden, och derefter blifwit å lön lagdt, alltså pröfwar Kongl: Hofrätten, enligt 2 mom i 1 ? af samma Capitel och Balk, jemförd med Kongl: förordningen den 20 Januari 1779 samt Kongl: Förklaringen den 23 Mars 1807, rättwist, med ändring af Härads Rättens Utslag, stadga, att Sara Jansdotter skall umgälla sitt brott med tjugo par ris, tre slag af paret, undergå uppenbar Kyrkoplikt å en Söndag i Godegård Socknekyrka, samt derefter försändas till Norrköpings Spinnhus att i Tre år till allmänt arbete hållas.”

2004-08-06, 20:28
Svar #17

Sara Karlsson

Stig-Ove!
 
Det är helt underbart! Tack snälla för alla dessa uppgifter! Du är värd dagens ros!
 
Bästa hälsningar
Sara

2004-08-30, 14:07
Svar #18

Utloggad Stig-Ove Wisberg

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 867
 • Senast inloggad: 2016-04-06, 07:45
  • Visa profil
  • wisberg.se
Sara
I Göta hovrätts arkiv finns läkarbesiktningen av barnet, där framgår det att det var en flicka.
 
Hälsningar
Stig-Ove

2004-08-30, 16:05
Svar #19

Sara Karlsson

Hej Stig-Ove!
Jag vet, jag hittade den pyttelilla notisen i födelseboken, inklämd mellan två andra.
Tack ändå!

2005-03-11, 19:39
Svar #20

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6934
 • Senast inloggad: 2021-06-12, 09:06
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
I Populär Historia nr 1 2005 skriver frilansjournalisten Åsa Bolmstedt om änglamakerskan Hilda Nilsson i Helsingborg som den 13 juni 1917 blev den sista kvinnan att avrättas i Sverige.
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2005-03-11, 22:41
Svar #21

Utloggad Maud Svensson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 18939
 • Senast inloggad: 2021-06-09, 19:51
  • Visa profil
Jag har inte läst artikeln, men om den påstår att Hilda Nilsson avrättades är uppgiften felaktig. Hon dömdes till döden 1917 för mord på åtta barn, men straffet verkställdes inte.
 
Den sista avrättningen i Sverige ägde rum på Långholmen i Stockholm den 23 november 1910, då rånmördaren Johan Alfred Anders huvud föll för giljotinen - första och sista gången denna anordning kom till användning här i landet.  
 
Den sista kvinnan som avrättades i Sverige var 'Yngsjömörderskan' Anna Månsdotter, som dömdes för mord på sonhustrun och halshöggs 1890 i Kristianstad.
 
Dödsstaffet avskaffades i Sverige 1921.
Hälsar vänligen
Maud

2005-03-12, 03:16
Svar #22

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6934
 • Senast inloggad: 2021-06-12, 09:06
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Tack Maud! Jag läste naturligtvis bildtexten för hastigt och slarvigt!  
 
Den siste kvinnan att dömas till döden ska det naturligtvis vara!
 
Faktum är att jag tyckte det var konstig uppgift (vilket ju berodde på min felläsning!) eftersom jag hade 1910 och Ander i tankarna som den sist avrättade.
 
Det var ju annars Änglamakerskan - Affärsid?: vanskötsel och barnamord som artikeln tog fasta på och som var det väsentliga att berätta om här!
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2005-03-12, 06:17
Svar #23

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6934
 • Senast inloggad: 2021-06-12, 09:06
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Det var så att hon dömdes i rådhusrätten för dråp till straffarbete i tio år och för vart och ett av sju särskilda mord att mista livet och vara medborgerligt förtroende förlustig för alltid, vilket också fastställdes i hovrätten. Men domen verkställdes inte. Hilda begick självmord i fängelset.
 
1917 ändrades barnlagstiftningen och oäkta barn togs bort. 1924 skärptes lagarna ytterligare.
 
Artikeln bygger till stor del på en intervju med ovan nämnda Cecilia Riving.
 
Det diskuteras också hur vanligt änglamakeriet var. Historiker som Birgit Persson och Sven Ulric Palme anser att det var vanligare och mer betydande än vad som var känt, medan Ann-Sofie Ohlander menar att att änglamakerskorna var beryktade men ovanliga.
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2005-03-15, 22:49
Svar #24

Eva Leksell

Begreppet barnamord i tidigare svensk lagstiftning var ett specifikt brott som bara modern kunde göra sig skyldig till, om jag förstått saken rätt. Kriterierna var visst att hon hade dolt havandeskapet, fött i lönndom och sedan dödat det nyfödda barnet och gömt undan det. Dödsstraffet för barnamord avskaffades någon gång på 1800-talet. Änglamakerskan i Helsingborg begick tydligen gräsliga brott men alltså inte barnamord.

2005-03-16, 01:19
Svar #25

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6934
 • Senast inloggad: 2021-06-12, 09:06
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Eva, det stämmer med vad Nationalencyklopedin skriver.
1779 bestämdes att styrkt uppsåt krävdes för att modern skulle dömas till döden.  
1830 skedde sista avrättningen för barnamord.
Idag är maxstraffet 6 års fängelse för motsvarande brott, dvs barnadråp, som innebär lindrigare påföljd än andra mord.
 
Ordet barnamord användes tydligen juridiskt felaktigt i underrubriken på artikeln i Populär Historia.  
Åtalet och domen mot änglamakerskan Hilda Nilsson gällde dock mord på (foster-)barn. Ovan talas ju också om barnamord i Västernorrland under 1861-90.
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2005-03-16, 08:46
Svar #26

Utloggad Anders Berg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7651
 • Senast inloggad: 2021-03-04, 09:40
  • Visa profil
  • Scangen
1734 års lag behandlar barnamord i Missgärningsbalken kapitel 16. Som Eva säger så är det konan som främst pekas ut som den som skall dömas. Dock i 3 ? så står det:
 
Förgjör, eller fördrifver, kona sitt foster; miste lifvet. Samma lag vare om then, som thertil råder och hielper.

2005-05-01, 01:22
Svar #27

Utloggad Lars-Olov Eriksson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 570
 • Senast inloggad: 2021-05-03, 12:34
  • Visa profil
För den intresserade kan jag meddela att det av Jens Lerbom onsdagen den 22 mars 2000 omnämnda fallet med Ursula Olofzdotter i När på Gotland dömd 1650 har jag utförligt behandlat i Haimdagar nr 2 2002.
 
Lars-Olov
LOE

2009-11-04, 18:39
Svar #28

Utloggad Sara Dyrinder

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1067
 • Senast inloggad: 2018-10-24, 21:24
  • Visa profil
Hej,
jag har läst följande notis om en person, 1901.
...som efter tidigare våldtäkt tagit livet av sitt nyfödda barn.
Vad kan modern ha fått för straff? Hon skall ha kvävt barnet till döds.
Mvh Sara

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna