ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Skarprättare  (läst 3086 gånger)

2013-09-09, 03:07
läst 3086 gånger

Utloggad Vincent Eldefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2422
 • Senast inloggad: 2019-12-16, 12:06
  • Visa profil
  • Släktingar.se
Känner någon till vem som var skarprättare i Västerås 1704?
Presenterar forskningsresultat på Släktingar.se:
https://www.slaktingar.se/

2013-09-10, 15:53
Svar #1

Utloggad Jouni Tervalampi

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 384
 • Senast inloggad: 2015-11-19, 13:31
  • Visa profil
Enligt Jan G. Ljungström i boken Skarprättare, bödel och mästerman(1996, sid 120) skulle Stockholms bödel Anders Simonsson-Bäcker haft fullmakt över Västerås mellan 1700-1711. Bäcker dog 1 januari 1712.  En uppgift på Anbytarforum hämtat från bouppteckningar vid Stockholms Rådhusrätt 1712 (Ej kontrollerad källa) ska Anders Simonsson-Bäcker ägt en gård vid Träskbacken på Ladugårdslandet i Stockholm.

2013-09-10, 22:11
Svar #2

Utloggad Vincent Eldefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2422
 • Senast inloggad: 2019-12-16, 12:06
  • Visa profil
  • Släktingar.se
Tackar för det! Det hjälpte dock tyvärr inte så mycket. Det här rör en person som sade sig vara på väg till sin farbror som var skarprättare i Västerås. Kan Anders Simonsson Bäcker möjligen ha haft en medhjälpare i staden?
Presenterar forskningsresultat på Släktingar.se:
https://www.slaktingar.se/

2013-09-11, 14:05
Svar #3

Utloggad Jouni Tervalampi

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 384
 • Senast inloggad: 2015-11-19, 13:31
  • Visa profil
Någon bödelsdräng 1700-1712 har jag inte funnit i Västerås. Det kan vara någon skarprättare från något annat län som vistades tillfälligt i Västerås.
 
Det fanns ett yrke som gick under namnet sotgubben och hade till uppgift att piska folk som hade snattat från gatubodarna och sedan driva bort de från Västerås, samt att städa bort döda djur i staden. Sotgubben Brynil Pärsson dog 1700. Sedan har jag en uppgift om sotgubben Daniel Danielsson 1712.
Läsa mer: Tervalampi, Jouni 2013. Sotgubben på Oxbacken piskade snattande barn. Erikgatan genom Västerås. (s. 20-24)

2013-09-11, 17:02
Svar #4

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5015
 • Senast inloggad: 2019-07-31, 11:08
  • Visa profil
Vincent, vem var personen som ämnade resa till sin farbror? Detta kan underlätta identifieringen om det är resandesläkter.
 
Mvh
Niclas

2013-09-11, 18:52
Svar #5

Utloggad Vincent Eldefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2422
 • Senast inloggad: 2019-12-16, 12:06
  • Visa profil
  • Släktingar.se
Då blir det nog lite lurigare. Han säger sig heta Erik Johansson även om det stod Erik Eriksson i hans pass från Karlskrona, detta enligt honom själv eftersom styvfadern heter Erik. Han har sin mor och en syster vid namn Susanna med sig på resan genom landet. Det är väl inte helt otroligt att det är samme Erik Johansson som senare blir skarprättare i Karlskrona.
Presenterar forskningsresultat på Släktingar.se:
https://www.slaktingar.se/

2013-09-11, 19:18
Svar #6

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5015
 • Senast inloggad: 2019-07-31, 11:08
  • Visa profil
Vincent, jag tänkte direkt på resandefamiljerna Ekerot och Falck där det figurerar en eller flera Erik Johansson i början av 1700-talet. Kanske är Västerås fel, eller så vistades Erik Johanssons farbror i Västerås under aktuell tid utan att egentligen ha tjänst där. Har du någon källa på uppgiften ? Är det en rättssak ? Jag tittar gärna på detta mål.

2013-09-11, 20:13
Svar #7

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5015
 • Senast inloggad: 2019-07-31, 11:08
  • Visa profil
Andreas Bäcker, skarprättare , död 1/1 1712 - bouppteckning Stockholm 1712/1:689
änka (vigda 17/5 1711 i Stockholm): Anna Dorotea Beckerin (vilken var kommen ifrån Reval och av fienden förjagad till Sverige.
dotter i ett föregående gifte (med salig Catharina Wachs): Anna Andersdotter Bäcker, g.m. Magnus Gabrielsson Meijer, skarprättare, i Västerås, Västmanland.
 
källa:  Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning EIIa12:69 (1712-1712) Bild 7080 / sid 689 (AID: v222375.b7080.s689, NAD: SE/SSA/0145a)

2013-09-11, 20:40
Svar #8

Utloggad Vincent Eldefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2422
 • Senast inloggad: 2019-12-16, 12:06
  • Visa profil
  • Släktingar.se
Japp, jag misstänkte också direkt att det rörde sig om de familjerna på grund av namnet och kopplingen till Karlskrona. Det framkommer emellertid inga ytterligare släktrelaterade uppgifter i målet utöver de jag nämnde. Det rör sig om en påstådd häststöld. Du hittar målet här:
 
Hällestad och Tjällmo tingslag AI:15 (1700-1705) Bild 602 / sid 1186
Presenterar forskningsresultat på Släktingar.se:
https://www.slaktingar.se/

2013-09-13, 20:26
Svar #9

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5015
 • Senast inloggad: 2019-07-31, 11:08
  • Visa profil
Så här lyder notisen:
 
Hällestads tingslag 1704 den 10 oktober:
[s 1186:]
§47
Olof Jönßon i Bondelycka och gode-
gårdz Sochn, androg för Rätten, huru såsom
en löösdrifware, dhem dher hafwer 2ne
qwinfolck med sig, hafwer, i förleden ondag,
stulit en häst ifrån honom om 10 daler Silfvermyntz
wärde, hwilken han fuller hafwer på färsk
giärning ifenfådt, men icke deß mindre
påstod, att han måtte för sin begågne tiufnad
lagligen plichta, hwarföre blef denna löösdrifware
framkallad, som sade sitt rätta nampn wara
Erich Johanßon, fast än han uti ett med
sig hafwande paß dat: CarlsCrona den 2 Maii
1703, underskrifwit på skarprättarens
wägnar af anders anderßon, kallas
Erich Erichßon, hwailket han föregifwer
deraf wara skiedt, att hans styffader
skall heta Erich, tillståendes Erich
Johanßon sig hafwa stulit hästen i-
från olof Jönßon i Bondelyckan
och emedan han hafft ett brunt Stoo
[s 1187:]
Stoo med sig till godegård, så blef honom före-
stält, att han lärer dhet äfwen stulit, hwil-
ket han icke tillstå will, utan inwände,
att han skall hafwa af en Capitains Fru
på Siöbacka i Liung Sochn bytt sig till sama
stoo för en annat stoo och fådt 3 femton
öresstycke emellan. Tillspordes hwad
dhet är för qwinfolck han hafwer med
sig? Swarade, att dhet ena af dem är hans
Moder, benämbd annika andersdotter,
och dhen andra hans Syster, Susanna Jo-
hansdotter. tillspordes huru han, som
är en ung dräng, kommer att drifwa
kring landet med 2ne qwinfolck,
allmogen till tunga och beswär,
förmedelst stöld och tiggerij? Swarade
att han ämnat sig till sin faderbroder
i Wästeråhs, som dher skall wara skarp-
rättare.
Resolutio. Tingzrätten pröfwar
med 1653 åhrs Straffordning enigt,
att lösdrifwaren Erich Johanßon skall för
[s 1188:]
för dhen uti godegårdz Sochn ifrån olof
Jönßon i bondelyckan stulne häst
om 10 daler Silfvermyntz wärde, plichta med
gatulopp effter stöldens wärde lijkmä-
tigt kongliga Maijtz Nådige resolution
af åhr 1699 den 2 Maii, och emedan Erich
Johanßon har, twärt emot lag och kongliga
förordningar, betient sig af dhet upwij-
ste falske paßet, och tillijka med sin mo-
der, sampt syster strukit kring landet,
och, twifels utan, på andra ställen
stulit. Altså böra dhe här ifrån till lind-
kiöping skickas, att effter högwällborne herr
landzhöfdingens gådtfinnande, affskaffas
här utur orten, alldenstund sådane flych-
tige skadediur, som rappa på dhen eena landzorten
och sällia eller förbyta sitt tiufwegodz på
dhen andra, äre landet mächta skadelige.
 
källa:
Hällestad och Tjällmo tingslag AI:15 (1700-1705) Bild 602 / sid 1187 (AID: v34607.b602.s1187, NAD: SE/VALA/01547)

2013-09-15, 21:30
Svar #10

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 10758
 • Senast inloggad: 2019-12-12, 04:48
  • Visa profil
  • www.orserum.info
1794 3/11 Skarprättaren Nils Fredriksson 68 år (död) i Gl staden.
Piteå landsförsamling CI:6 (1794-1803) Bild 184 / sid 4
 
Vänligen,
Olle Elm
 
(Meddelandet ändrat av smol 2013-09-15 21:30)
Vänligen,
Olle Elm

2013-10-05, 17:51
Svar #11

Utloggad Katarina Sohlborg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2971
 • Senast inloggad: 2019-12-13, 00:05
  • Visa profil
  • www.thorsaker.se
Ur Katarina vb 1697-11-11:
 
Johan Görgen Larsson Geissler? hovslagare född här i staden på Norrmalm, hans vittne Johan Persson Frisk landssoldat, hans svåger, och pigan Margareta Börielsdotter, födder här i staden.
 
Vart förbjudne äktenskapet av skarprättarens Jöns Dunderwalls dotter, som han till förende var förlovad med.
 
Källa: Katarina CI:7 (1695-1697) Bild 177 / sid 183 (AID: v86984.b177.s183, NAD: SE/SSA/0009)
 
mvh Katarina
 
(Meddelandet ändrat av katarina_s 2013-10-06 08:08)
Katarina Sohlborg

2013-10-08, 23:15
Svar #12

Utloggad Katarina Sohlborg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2971
 • Senast inloggad: 2019-12-13, 00:05
  • Visa profil
  • www.thorsaker.se
1683-06-23 angav sig till äktenskapet skarprättaregesällen Johan Andersson, född i Åbo där hans fader mästerman är, hans vittne var Daniel Persson skarprättare här i staden. Pigans namn är Maria Persdotter, född i Nyköpings stad där hennes fader skarprättare var / och nu denne Johan Andersson där bliva skall /.
 
Källa: Katarina CI:3 (1674-1684) Bild 290 / sid 667 (AID: v86980.b290.s667, NAD: SE/SSA/0009)
 
mvh Katarina
Katarina Sohlborg

2014-02-05, 18:59
Svar #13

Utloggad Katarina Sohlborg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2971
 • Senast inloggad: 2019-12-13, 00:05
  • Visa profil
  • www.thorsaker.se
År 1796 den 9 maj förrättades bouppteckning efter Hovjägaren Olof Bure, den 3 mars 1796 avlidit utan bröstarvingar. Till rättelse för änkan Sara Greta Tim och den dödes syster, avledne skarprättaren Willmans änka, Anna Elisabet Bure.
 
Källa: Nedre Borgrätten F6:17 (1795-1799) Bild 3470 / sid 344 (AID: v433444.b3470.s344, NAD: SE/SSA/3699)
 
mvh Katarina
Katarina Sohlborg

2014-02-24, 12:40
Svar #14

Utloggad Nicolas Ghersi

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 7
 • Senast inloggad: 2014-02-25, 21:45
  • Visa profil
Ledsen för min svenska : han accent google . Jag är franska . Jag talar lite tyska, italienska , engelska , latin . Jag studerar i femton år bödlar Frankrike . Många tyskar och  resandefolket  . De har MÖLLER, DÖRING , MÜHLHAUSEN, HELMSCHLÄGER, osv . efter förfäder . Jag tillbringade två veckor att utforska de svenska webbplatser för att möta den  skarprättare  , den  nattman  och  häradsvalackare  , men jag var tvungen att göra tusen fel . Jag förberedde en familjer mapp , men den är inte klar . Jag skulle bli glad om du hjälper mig fullständig och korrekt plats släktforskning bödlar http://gw.geneanet.org/kleio/ . För svenskar , har jag det : http://gw.geneanet.org/kleio_w?lang=fr;m=PS;bi=on;bp=on;de=on;bu=on;ma=on;k=Su%C3%A8de . Återigen , detta arbete är din läsas av en fransk , är det fullt av fel . Jag har 30000 bödlar och deras familjer att integrera webbplatsen ( arbete Reinhard Riepl för Tyskland , bland andra) . Det skulle också kräva mig listor bödlar : Jag skulle kunna ställa upp för Skåne , Göteborg, Stockholm , Uppsala , Falun , Gävle , mindre korrekt , men jag kan inte för Jönköping , Umeå , Piteå , Västerås , Örebro, Nyköping , Norrköping , osv . TACK FÖR HJÄLPEN.

2014-02-25, 16:04
Svar #15

Utloggad Nicolas Ghersi

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 7
 • Senast inloggad: 2014-02-25, 21:45
  • Visa profil
I Ångermanland, har jag funnit att Magnus Jarl, skarprättare tillgångar 1820-1861, gift med Sara Jonsdotter den 23/03/1817 kl Vibbygera och Greta Persdotter (änka Nils Back) på 24/06/1834. Det också Friström Per Johansson som döper en son Nordmaling den 1795/06/28. Hans fru och son dör någon annanstans Bjurholm och Nätra. Var det bödel Ångermanland innan de lämnar Umeå? Vet vi andra bödlar Ångermanland?

2014-02-25, 16:14
Svar #16

Utloggad Nicolas Ghersi

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 7
 • Senast inloggad: 2014-02-25, 21:45
  • Visa profil
För Gästrikland, Gävle, finner jag detta:
Knut mig 1633
Jon Olofsson 1674
Jon Germundsson Lilja 1696-1702 (se även Örebro, Norrbotten, Västerbotten och Uppland)
André Persson Trafware 1702-1721
Aaron Skårberg Wulf 1721-1753
Magnus Skårberg Wulf 1753-1762
Niklas Fredriksson 1762-1769 (Västerbotten och Norrbotten ser)
Carl Fredrik Strandberg 1769-1772 (se även Västmanland och Uppland)
Niklas Nilsson Almin 1772-1782 (se även Dalarna)
Johan Lindström 1782-1793
Erik Lyckman 1793-1798 (se även Dalarna)
Niklas Öberg 1798-1816 (se även Uppland)
Karl Magnus Lindman 1816-1855 (se även Södermanland och Uppland)
Anders Lund 1867
Peter Persson 1880-1890
 
Alltid Gästrikland, korsar också Österfärnebo Olof Ifvarsson Bergsten 1737. Var det skarprättersdräng eller nattman? Och gör Ovansjö Casper Andersson Wennerqvist Reimer och Gabriel Gabrielsson Meijer?

2014-02-25, 16:20
Svar #17

Utloggad Nicolas Ghersi

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 7
 • Senast inloggad: 2014-02-25, 21:45
  • Visa profil
För Hälsingland, har jag inte hittat bödel, även om Jonas Frimodig, skarprättare i Örebro (Örebro) döpte en son Norrbo. Samma problem Härjedalen, Jämtland, Lappland och Medelpad. Bortsett från de mobila bödlar, de är bödlar hade till Gävle, Piteå och Umeå i hela Norrland?

2014-02-25, 16:25
Svar #18

Utloggad Nicolas Ghersi

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 7
 • Senast inloggad: 2014-02-25, 21:45
  • Visa profil
Piteå och Norrbotten, finner jag detta:
Peter Andersson Galgie 1687-1704
Jon Germundsson Lilja 1691-1696 (se även Örebro, Gästrikland, Uppland och Västerbotten)
Jon Friström 1771
Niklas Fredriksson 1774-1794 (se även Gästrikland och Västerbotten)
Peter Johansson Friström 1794-1808 (se även Västerbotten)
Erik Norin 1819
Olof Olofsson Hällgren 1827-1836 (se även Västerbotten)
Jacob Gyll 1836-1863 (se även Västerbotten)
 
Listan är inte komplett, och antagligen falskt. Jag har inte läst något om Erik Norin: är det en Noring föräldraparet Peter Noring - Anna Stina Brandt?

2014-02-25, 16:29
Svar #19

Utloggad Nicolas Ghersi

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 7
 • Senast inloggad: 2014-02-25, 21:45
  • Visa profil
Jag slutade med mina första frågor till Västerbotten. Att läsa dig, återställt jag att Umeå följande lista:
Henrik Mårten Hakalainen 1654-1681
Jon Johansson Dunderwald 1681 (se även Stockholm)
Jon Germundsson Lilja 1704-1711 (se även Örebro, Norrbotten, Uppland och Gästrikland)
Ifvar Svensson Bergsten 1711-1740 (se även Dalarna)
Olof Ifvarsson Bergsten 1740 -
Niklas Fredriksson 1769-1774 (se även Gästrikland och Norrbotten)
Mattis Mattiasson 1787
Erik Gustaf Malmberg 1809
Peter Johansson Friström 1809-1813 (se även Norrbotten)
Olof Olofsson Hällgren 1827-1836 (se även Norrbotten)
Jacob Gyll 1836-1863 (se även Norrbotten)

2014-02-25, 21:45
Svar #20

Utloggad Nicolas Ghersi

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 7
 • Senast inloggad: 2014-02-25, 21:45
  • Visa profil
Tyvärr är detta inte Norrbo, Hälsingland, men Norbo, Harbo socken, Uppland. Det är som att när vi inte vet geografi.

2014-03-21, 22:16
Svar #21

Utloggad Jouni Tervalampi

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 384
 • Senast inloggad: 2015-11-19, 13:31
  • Visa profil
Är det någon som känner till vad bödlarna i Närke kring 1650 och i Jämtland/Västernorrland på 1660-talet hette?

2014-07-04, 06:37
Svar #22

Utloggad Katarina Sohlborg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2971
 • Senast inloggad: 2019-12-13, 00:05
  • Visa profil
  • www.thorsaker.se
Johan Jönsson Dunderwall, skarprättarens son nu för tiden här i staden, född i Hälsingland i Hudiksvalls stad, hans vittne var hans egen far M. Jöns Dunderwall och hans svåger Mästerman i Uppsala Hans Wätterman. Bruden Catharina Hindriksdotter Frisk?, född här i staden, ägt förr oäkta barn, och därför pliktat. Vigda 28 februari av Sacell. Andreas Möller.
 
Källa: Katarina CI:8 (1698-1701) Bild 39 / sid 39 (AID: v86985.b39.s39, NAD: SE/SSA/0009)
 
mvh Katarina
Katarina Sohlborg

2014-07-30, 16:02
Svar #23

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6717
 • Senast inloggad: 2019-12-15, 20:57
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Projektet om Bödlar, utges på Atlantis 2016.
 
Publikationer i urval:
 
Missdådare: brott och människoöden i Sverige omkring 1600, Atlantis 2014.
 
Usla, elända och arma - samhällets utsatta under 700 år (red. Annika Sandén och Sofia Holmlund). Natur och kultur, 2013.
 
Mot undergången: ärkebiskop Angermannus i apokalypsens tid, tillsammans med Erik Petersson, Stockholm: Norstedts 2012.
 
”Liv i dödens närhet. Inledning tema döden”, Historisk tidskrift 2011:3
 
”Medkänslans makt och gränser: Nya linjer i känslornas historia”, tillsammans med Joachim Östlund, Historisk tidskrift 2010:4
 
”Och den 3 mars avhöggs han vid galgen och där begrovs”, Döden som straff: Glömda gravar på galgbacken, (red) Titti Fendin, Östergötlands länsmuseum 2008.
 
Källa: http://www.historia.su.se/forskning/forskningsomr%C3%A5den/fria-forskningsprojek t/annika-sand%C3%A9n-1.60404
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2015-06-21, 18:05
Svar #24

Utloggad Katarina Sohlborg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2971
 • Senast inloggad: 2019-12-13, 00:05
  • Visa profil
  • www.thorsaker.se
År 1708 den 11 Mars
 
Svea hovrätts skrivelse av den 18 februari nästförvekne angående skarprättarens ifrån Falun Anders Joensson, som vid exekutionsverkställandet över fången Kierstin Danielsdotter dess ämbetes plikt och skyldighet så illa och oförsvarligt förrättat, att han bemälte fånge tvenne gånger huggit och hon ändå efter skarprättarens eget tillstående intet förr än 1/4 dels timma därefter död blivit; varför som ingen uttrycklig lag finnes, vilken till detta målet lämpas kan, så framställer Kongl. Maj:ts nådigst omprövande Hovrätt uti underdånighet, om icke denne Anders Joensson bör för detta dess oförsvarlige förhållande plikta med fjorton dagars fängelse vid vatten och bröd.
 
Detta hovrättens betänkande bliv enhälligt gillat och förden skull beslutit, att det till följer, denne skarprättare Anders Joensson, sig till välförtjänt näpst och att han en annan gång må taga sig till vara, skall plikta med fjorton dagars fängelse på vatten och bröd: vilket svaras berörde hovrätt.
 
Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1708:1 (1708-1709) Bild 470 / sid 44 (AID: v655150.b470.s44, NAD: SE/RA/1311)

mvh Katarina
Katarina Sohlborg

2015-11-21, 16:22
Svar #25

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1724
 • Senast inloggad: 2019-12-14, 14:20
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Recr?teringsRulla För Kongl. Maij:tz Södra Skånska Cavallerie Regementet pro A:o 1707.  
/.../  
 
Ryttmest:r Kosschuls Compagnie [=Sallerup]
 
[Rusthåll nr] 123. Vacantt som i förre recrutteringz Rullan observeratt är, I stellet är antagen här uthe Bengdt Hylltting som Rjd[er?] för samma N:o och recruten Som för detta Nummer är ut kommen, är een Skarprättare Römbd ifrån Staden Nykiöpinge i SödermannLandh, och der före Casseratt, hästen i behåll.
 
/.../
Grabio widh Thorn d 6/16 Decemb:r 1707
Carl Örnstedt
 
 
Källa: Defensionskommissionen EIII:230 (1706-1709) Bild 3900 (AID: v616304.b3900, NAD: SE/RA/310243)

2015-12-14, 22:13
Svar #26

Utloggad Katarina Sohlborg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2971
 • Senast inloggad: 2019-12-13, 00:05
  • Visa profil
  • www.thorsaker.se
Tillfällighetsfynd:
 
År 1744 den 12 december.
 
Dernäst föredrogs Justitiae Can-
cellerens och Landshöfdingens Ba-
ron Cederbielkes underdåniga
skrifwelse, af den 1 uti inne-
warande månad, jemte den
derwid fölgde underdåniga an-
sökning af skarprättarens där
i lähnet Eric Brandts son, Alexander
Brandt
, at, utan anseende till
des minderårighet, få träda i
äcktenskap med sin häfdade
fästeqwinna, Catharina Sandberg.
 
Hwarwid sedan Comministerns
i Westeråhs stad, Dan: Godenii, om Alex-
ander Brandts ålder, utgifne attest
war upläst.
 
Resolverades: At denna
hans underdåniga ansökning
bewiljas, dock at han och Catharina
Sandberg förut till sockenkyrckian
2: Dr smt hwardera, för otidigt
sängelag, erlägga och betala.
 
Men emedan bem:te Alex-
ander Brandt fants ännu wa-
ra nog ung; ty befaltes, at med
swaret härom till Justitiae
Cancelleren och Landshöfdingen
Cederbielke skulle innehållas,
till uti nästkommande
Martii månad.
 
Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen  Prot:1744:2 (1744-1744) Bild 7510 / sid 1479 (AID: v655259.b7510.s1479, NAD: SE/RA/1311)

mvh Katarina
 
(Meddelandet ändrat av katarina_s 2015-12-14 22:16)
Katarina Sohlborg

2017-12-19, 19:41
Svar #27

Utloggad Peter Wulf

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 30
 • Senast inloggad: 2019-12-16, 08:37
  • Visa profil
Jonas Sandvall var skarprättarna i Karlskrona enl dombok 1791. Han dog 1801 och tituleras då likadant.

Känner någon till något om skarprättarna i Karlskrona eller Blekinge under 1700- och 1800-talen?

2017-12-19, 21:50
Svar #28

Utloggad Paul Bergström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1237
 • Senast inloggad: 2019-11-23, 16:03
  • Visa profil
Hej Peter!

Dra ett mail till mig så kan jag ge dig ett tips.

/Paul

2019-12-01, 22:04
Svar #29

Utloggad Peter Nolskog

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 464
 • Senast inloggad: 2019-12-01, 22:11
  • Visa profil
Kom via ett sidospår in på Sara Vilhelmina Bergman, född 1815-11-06 i Maria Magdalena (CII:4, bild 990, sida 207), som visade sig vara dotter till skarprättaren Jonas Bergman, död 1817-08-22, också i Maria Magdalena (FI:5, bild 211) i hans äktenskap med Sara Christina Grek, tidigare änka efter en Malmström. Jonas Bergman ska enligt Pehr Hedenqvists "Bödlar i Stockholm" tidigare varit gift med Catharina Friberg. Har inga data på hans båda fruar. Jonas Bergman är mest känd som den bödel som avrättade Jacob Johan Anckarström, kungamördaren, år 1792.
Någon som vet mer om Jonas Bergström, hans båda fruar och barn?

2019-12-05, 00:29
Svar #30

Utloggad Maud Svensson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 17052
 • Senast inloggad: 2019-12-12, 15:54
  • Visa profil

Mästermannen Jonas Bergmans efterlämnade enligt bouppteckningen en dotter och en son i förra giftet med Catharina Fröberg(sic!) samt en dotter i giftet med Sara Christina Greek:
Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:403 (1817) sid 509 (AID: v223042.b5160.s509)

Catharina Fröberg dog 9/6 1809, enligt fattigbevis där ännu en son nämns:
Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:378 (1810) sid 104 och 105 (AID: v223016.b1130.s104)

Vigsel 29/3 1813 med änkan Malmström f. Greek, nr 11. Dubbelbröllop tillsammans med Bergmans dotter Catharina Margareta Bergman f. 1784, som gifte sig med skräddargesällen, änklingen Thure Löfström, nr 12:
Maria Magdalena EI:5 (1813-1839) sid 2 (AID: v88264a.b60.s2)

 

AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna