ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Nipperhandlare / Nipperhandlerska / Nipperfabrikör  (läst 1564 gånger)

2010-01-08, 01:58
läst 1564 gånger

Utloggad simson

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6634
 • Senast inloggad: 2019-07-19, 15:07
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
En notis i en digital tidning väckte åter mitt intresse för något för mig okänt:
 
Titel:  Folkets röst  
Datum:  1855-11-07  
Sida 4
 
BOUPPTECKNING: Förestår efter afl. nipperhandlerskan demoiselle A. A. I. Ramström, skulder och fordringar anmälas hos I. Askelöf, Westerlånggatan N:o 31.  
 
 
Vid sökning på ordet nipper på Anbytarforum finner man bland annat yrkestitlarna Nipperhandlerska, Nipperhandlare, Nipperfabrikör och Nipperarbetare. Dessa förekommer företrädesvis bland resande, men också bland judar och även andra.
 
nipperhandlerska = kvinna som handlar med smycken och prydnadsföremål. Källa: http://www.nok.se/PageFiles/4531/YrkenMallWebb.pdf.
 
Bland sökresultaten på internet för nipperhandel fann jag bland annat:
 
Nipperhandel i 1840-talets Uddevalla - kvinnors möjligheter till arbete. Rysén, Elisabeth, 1958- (författare)  
http://libris.kb.se/bib/2379926
 
Mångleri, nipperhandel eller klädmäkleri : kvinnliga handelsidkerskor i Malmö 1847-1864 / Anna Kayser Kayser, Anna (författare)  
Lund : Univ., Historiska inst., 1998  
Källa: http://libris.kb.se/bib/9219482
 
 
SFS 1846:40, §4 Wälfrejdade qvinnor,.... ware oförhindrade att i stad idka nipperhandel, klädmäkleri, mångler, tobakshandel samt försäljning av nålstolskram.
http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/arbete/offentligt/?initLang=1&print=1
 
1839 Svenska ogifta kvinnor får rätt att idka nipperhandel, dock ej handel med tyg.
http://www.folkrorelser.nu/datum/oktober.html
 
Kvinnor i spetsen
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:24138/FULLTEXT01
 
2. KVINNANS ARBETSRÄTTSLIGA HISTORIA  
2.1 Mellan åren 1734-1850
Enligt 1734-års lag var kvinnan inte tillåten anställning inom statlig förvaltning.Hon var även hindrad att försörja sig som egen företagare, änka kunde dock fåöverta sin makes försörjning men bara så länge hon inte gifte om sig. 1749 komett reglemente som innebar att kvinnor fick ägna sig åt några enklareförsörjningsmöjligheter s k nipperhandel, vilket innebar att sälja t ex garn trådoch knappar. Det fanns ingen lag som förbjöd kvinnor att ta anställning i t exfabrik men de flesta kvinnor arbetade inom jordbruket. Eftersom både den gifta och ogifta kvinnan var omyndig krävdes dock makens respektive fadernstillstånd för anställning.3
 
År 1810 blev det tillåtet för vuxen ogift kvinna att bedriva ”för kvinnopersonerpassande hantering” enda inskränkningarna var förbud mot manliga biträdenoch att näringsfriheten upphörde när hon gifte sig.4  
3 Qvist, Kvinnofrågan i Sverige s 44 ff  
4 Aa s 84  
 
Källa: http://gupea.ub.gu.se/dspace/bitstream/2077/2076/1/200169.pdf
 
Är det en tillfällighet att just Västerlånggatan nämndes i min notis och även i dessa två kvinnors fall?
 
Om Karolina Lindström, född 12 maj 1812 och hennes nipperhandel på Västerlånggatan 40 kan man läsa i denna beskrivning ur Idun 1892:
http://www.ub.gu.se/fasta/laban/erez/kvinnohistoriska/tidskrifter/idun/1892/pdf/ 1892_20.pdf
 
I mantalslängden för 1855 finns Johanna Ulrica Höglund, f. 1798, i Västerlånggatan 30, där hon innehar en nipperhandel.
http://breven.idetext.se/galleri/index_galleri.lasso?-Token.ID=17
 
Om judarnas villkor för detta:
http://www.foretagsamheten.se/PageFiles/206/Om%20judars%20insatser%20i%20svenskt %20n%C3%A4ringsliv.pdf
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2010-01-08, 20:05
Svar #1

Utloggad kristina1

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5274
 • Senast inloggad: 2019-07-22, 21:44
  • Visa profil
I Sv Bef 1890 finns 20 nipperhandlerskor.
 
Nippertippa får 65 000 träffar på Google. Det finns en gammal visa om nippertippan som fortfarande sjungs på dagis och runt midsommarstången.

2010-01-08, 20:17
Svar #2

Utloggad simson

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6634
 • Senast inloggad: 2019-07-19, 15:07
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
nipper, plur., 1701, Serenius 1734,
förr även i sing., nipp, t. ex. 1758, jfr
da. nips, ty. nippsache, av fra. nippe,
vanl. plur. nippes; dunkelt; möjl. egentl,
germanskt o. rotbesl. med sv. o. no.
dial. nipper, fin, nätt (se nipp er tipp a),
o. näpen.
 
nippertippa, liten näsvis kvinna,
'näspärla', gärna med bibetyd. av
småväxt-het; förr även, liksom i sv. dial.,
grannlåtsdocka el. dyl., t. ex. Bellman 1782,
om Sädesärlan, med biformerna
nipp-tippor O. v. Dalin, nippertipp 1863, jfr
också ä. sv. tippenippa, mamsell
tipper-nippa, sv. dial. sippertippa. Ej av (det
dock möjl. avlägset besläktade) nipper,
 
som dock kanske påverkat betyd., utan
till sv. dial. nipper, fin, nätt, även
någon gång i riksspr., t. ex. Onkel Adam
1852 - no., da. dial. nipper, nisl. nipr,
jfr sv. dial. nippernätt o. no. niprefin;
se f. ö. näpen. Besl. är också da. nippe,
smutta, från Hy. nippen, liksom t. ex.
sv. dial. sippertippa, nippertippa, hör
samman med Ity. sippen, smutta (se
sipp o. sippra), el. det likbetydande ä.
sv. pimpernått o. da. pimpe(r)nille ds.
med pimpla i betyd, 'dricka smått men
ofta' (jfr förf. nedan anf. avh. s. 18,
Jessen NTfF 3 R 15: 18). Senare leden
är snarast densamma som i nästippa,
näspärla, till tipp, spets, alltså: med
liten spetsig näsa el. som sätter näsan
i vädret. Dock kunde ordet också
tillhöra den t}7p av reduplicerade o.
rimmande el. avljudande bildningar, där
den senare leden icke egt självständig
betydelse, t. ex. villervalla. Se
närmare förf. Minnesskr. utg. af Fil. samf.
i Gbg 1910 s. 13 f.
 
Källa: 518 (Svensk etymologisk ordbok)
http://runeberg.org/svetym/0606.html
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2010-01-08, 23:06
Svar #3

Utloggad kristina1

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5274
 • Senast inloggad: 2019-07-22, 21:44
  • Visa profil
Var det själva ordet nipper eller att kvinnor hade rätt att idka nipperhandel som fångade ditt intresse? Nipper är möjligen lite ålderdomligt, men inte utmönstrat från SAOL: Nipper = småprydnader, smycken, nipprig = fjollig, tokig. Visserligen var det ett tag sedan nu, men jag hade ett nipperskrin som liten.

2010-01-09, 01:01
Svar #4

Utloggad simson

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6634
 • Senast inloggad: 2019-07-19, 15:07
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Det var att hon var nipperhandlerska. Sedan visade det sig vid googlingen vad det handlade(s) om och att det rörde sig om en rätt för kvinnor, resande och judar att syssla med just detta!  
 
Hur såg nipperskrinet ut? Var det för små smycken eller ett litet smyckesarbete?
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2010-01-09, 08:02
Svar #5

Kerstin Thölix

Kanske är det därifrån som ordet Nippertippa kommer?
Nippertippa var man om man var lite högfärdig.

2010-01-09, 10:23
Svar #6

Utloggad emba

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 997
 • Senast inloggad: 2015-05-26, 12:02
  • Visa profil
Nipperask är ett smyckeskrin för mindre (ofta oäkta smycken) liknande krimskrams.
Sällan  guld och silver.
 
Det finns en sång om Nippertippan trippa lätt o.s.v.
I Bohuslänsk dialekt heter nippertippa typpa.

2010-01-09, 11:36
Svar #7

Utloggad simson

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6634
 • Senast inloggad: 2019-07-19, 15:07
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Räknas strass dit, eller är det för fint?
 
I Frankrike lyckades den tyske gulsmeden Georges-Frederic Strass (1701-1773) omkring 1735 att tillverka imiterade ädelstenar av glasmassa. Dessa franska strasssmycken blev omåttligt populära. Redan 1734 utnämndes han till franske kungens hovjuvelerare, men det var inte detta som gjorde honom berömd. Strass populära glasstenar imiterades snart av många hantverkare och 1776 fanns det bara i Paris 300 medlemmar i fusk-juvelerar skrået (bijoutiers-faussetiers). Nya namn gavs till hantverkarna för att skilja dem åt: Guldsmeder som arbetade i billiga material kallades bijoutiers, medan de som gjorde smycken i ädelmetall och äkta stenar kallades joaillers. Dessa termer används fortfarande än i denna dag.  
Källa: http://www.durantextiles.com/newsletter/documents/news_6es_07.asp
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2010-01-09, 12:49
Svar #8

Utloggad emba

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 997
 • Senast inloggad: 2015-05-26, 12:02
  • Visa profil
Det var intressant att få reda på strassens ursprung.
Alltid lär man sig något  
Det svarta halsbandet i länken var vackert.
 Spelar ju ingen roll om det är diamanter eller äkta glas, bara man tycker om det.
Hälsn. Eivor

2010-01-10, 00:24
Svar #9

Leif R. Blom

Min fff bror, bodde nära Hötorget:
 
Ur Svenska Silversmeder i Stockholm:
Carl Fredrik Blom, född 19/3 1790; manufakturist, guld- och silverarbetare, ej medlem av ämbetet; fick 20/2 1816 burskap som nipper- och galanteriarbetare; stämplade 1812-1837, död 9/2 1837.
Arbeten: dosa 1814; korg 1830.
Mvh Leif R

2010-01-10, 04:24
Svar #10

Utloggad simson

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6634
 • Senast inloggad: 2019-07-19, 15:07
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
För galanterihandlare, se  
 
(Meddelandet ändrat av simson 2010-01-10 04:25)
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2010-01-10, 06:13
Svar #11

Utloggad simson

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6634
 • Senast inloggad: 2019-07-19, 15:07
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
De 20 Nipperhandlerskorna är födda emellan 1822-1865 enligt Sveriges Befolkning 1890:
 
Andersson f. Grönberg, Matilda   1842
Andersson, Elna                   1835
Andersson, Johanna Fredrika   1827
Dahlberg, Anna Sofia           1822
Grönqvist, Hedvig Augusta   1848
Hallberg, Sofia Amalia           1832
Johansson, Johanna Carolina   1837
Kindvall, Maria Charlotta   1836
Larsson, Matilda Carolina   1845
Lidvén, Hilma Elvira           1850
Lundberg, Amanda Christina Olisa1852
Lundell, Ida                   1864
Malmström, Engela Josefina   1865
Malmström, Kerstin           1834
Nilsson, Elina                   1852
Nilsson, Elna                   1857
Persson, Maria                   1854
Petersson, Hulda Aurora Cecilia   1846
Rasmussson, Anna Henrika   1857
Söderstrand, Emilia Gustava   1836
Villman, Ingrid                   1841
Vurmsen, Amalia                   1837
 
--------------------------------------------
 
Post 3892181
 
Andersson f. Grönberg, Matilda
Nipperhandlerska Tapetseri o modev.
 
f. 1842 i Kolbäck (Västmanlands län, Västmanland)
 
Änka, mor i familjen
 
Vestra Qvarteret Norr
Arboga stadsförs (Västmanlands län, Västmanland)
 
Födelseort i källan: Kolbäck Vestml. l.
 
---------------------------------------------
 
Post 2171090
 
Andersson, Elna
Nippelhandlerska
 
f. 1835 i Gessie (Malmöhus län, Skåne)
 
Ogift kvinna, mor i familjen
 
Qv:13 Jerusalem
Malmö Karoli (Malmöhus län, Skåne)
 
Födelseort i källan: Gessie
 
----------------------------------
 
Post 2156959
 
Andersson, Johanna Fredrika
Nipperihand:ka
 
f. 1827 i Landskrona (Malmöhus län, Skåne)
 
Ogift kvinna, ensam i familjen
 
Stadt Hamburg
Malmö Sankt Petri (Malmöhus län, Skåne)
 
Födelseort i källan: Landskrona
-------------------------------------
 
Post 2171629
 
Dahlberg, Anna Sofia
Nipperhandlerska
 
f. 1822 i Mölleberga (Malmöhus län, Skåne)
 
Ogift kvinna, ensam i familjen
 
Qv:13 Jerusalem
Malmö Karoli (Malmöhus län, Skåne)
 
Födelseort i källan: Mölleberga
----------------------------------------
 
Post 2163416
 
Grönqvist, Hedvig Augusta
Nipperhandlerska
 
f. 1848 i Lomma (Malmöhus län, Skåne)
 
Ogift kvinna, ensam i familjen
 
Qv. 16 Rundelen
Malmö Karoli (Malmöhus län, Skåne)
 
Födelseort i källan: Lomma
------------------------------------
 
Post 2691249
 
Hallberg, Sofia Amalia
Nipperhandl.
 
f. 1832 i Göteborgs domkyrkoförs (Göteborgs och Bohus län, Västergötland)
 
Ogift kvinna, ensam i familjen
 
7 Qvarteret 21
Göteborgs domkyrkoförs (Göteborgs och Bohus län, Västergötland)
 
Födelseort i källan: Gustavi Domkyrko
------------------------------------------
 
Post 3892528
 
Johansson, Johanna Carolina
Nipperhandl.
 
f. 1837
 
Ogift kvinna, ensam i familjen
 
Vestra Qvarteret Norr
Arboga stadsförs (Västmanlands län, Västmanland)
-----------------------------------------------------
 
Post 2479991
 
Kindvall, Maria Charlotta
Nipperhandlerska
 
f. 1836 i Linköping (Östergötlands län, Östergötland)
 
Ogift kvinna, ensam i familjen
 
1:sta Roten
Falkenberg (Hallands län, Halland)
 
Födelseort i källan: Linköping
---------------------------------------
 
Post 2166323
 
Larsson, Matilda Carolina
Nipperhandlerska
 
f. 1845 i Helsingborgs stadsförs (Malmöhus län, Skåne)
 
Ogift kvinna, ensam i familjen
 
Qv: 10 Kasper
Malmö Karoli (Malmöhus län, Skåne)
 
Födelseort i källan: Helsingborg
---------------------------------------
 
Post 221098
 
Lidvén, Hilma Elvira
Nipperhandl.
 
f. 1850 i Vadstena (Östergötlands län, Östergötland)
 
Ogift kvinna, ensam i familjen
 
Norrmalm N:o 1
Jakob och Johannes rote 7 (Stockholms stad, Uppland)
 
Födelseort i källan: Wadstena
----------------------------------
 
Post 2190132
 
Lundberg, Amanda Christina Olisa
Nipperihandl.
 
f. 1852 i Malmö (Malmöhus län, Skåne)
 
h.
Gift kvinna, mor i familjen
 
Qv. Laxen
Malmö Sankt Pauli (Malmöhus län, Skåne)
 
Födelseort i källan: Malmö
-----------------------------------
 
Post 2164223
 
Lundell, Ida
Nipperhandlerska
 
f. 1864 i Malmö (Malmöhus län, Skåne)
 
Ogift kvinna, mor i familjen
 
Qv. 18 Höken
Malmö Karoli (Malmöhus län, Skåne)
 
Födelseort i källan: Malmö
-------------------------------------
 
Post 2163431
 
Malmström, Engela Josefina
Nipperhandlerska
 
f. 1865 i Halmstad (Hallands län, Halland)
 
Ogift kvinna, ensam i familjen
 
Qv. 16 Rundelen
Malmö Karoli (Malmöhus län, Skåne)
 
Födelseort i källan: Halmstad
-----------------------------------
 
Post 2163430
 
Malmström, Kerstin
Nipperhandlerska
 
f. 1834 i Malmö (Malmöhus län, Skåne)
 
Ogift kvinna, ensam i familjen
 
Qv. 16 Rundelen
Malmö Karoli (Malmöhus län, Skåne)
 
Födelseort i källan: Malmö
----------------------------------
 
Post 2185235
 
Nilsson, Elina
Nipperihandl.
 
f. 1852 i Helsingborgs stadsförs (Malmöhus län, Skåne)
 
Ogift kvinna, ensam i familjen
 
Qv. Elefanten
Malmö Sankt Pauli (Malmöhus län, Skåne)
 
Födelseort i källan: Helsingborg
------------------------------------
 
Post 2193893
 
Nilsson, Elna
Nipperihandl.
 
f. 1857 i Tygelsjö (Malmöhus län, Skåne)
 
Ogift kvinna, ensam i familjen
 
Qv. Örnen
Malmö Sankt Pauli (Malmöhus län, Skåne)
 
Födelseort i källan: Tygelsjö
-----------------------------------
 
Post 2480568
 
Petersson, Hulda Aurora Cecilia
Nipperhandl.
 
f. 1846 i Torup (Hallands län, Halland)
 
Ogift kvinna, ensam i familjen
 
3:dje Roten:
Falkenberg (Hallands län, Halland)
 
Födelseort i källan: Torup
------------------------------------------
 
Post 2171006
 
Rasmussson, Anna Henrika
Nippelhandlerska
 
f. 1857 i Malmö (Malmöhus län, Skåne)
 
Ogift kvinna, ensam i familjen
 
Qv:13 Jerusalem
Malmö Karoli (Malmöhus län, Skåne)
 
Födelseort i källan: Malmö
-------------------------------
 
Post 292351
 
Söderstrand, Emilia Gustava
Nipperhandlerska
 
f. 1836 i Norrköping (Östergötlands län, Östergötland)
 
Ogift kvinna, ensam i familjen
 
Gården N:o 56
Södertälje stadsförs (Stockholms län, Södermanland)
 
Födelseort i källan: Norrköping
------------------------------------
 
Post 2149770
 
Villman, Ingrid
Nipperihand:ska
 
f. 1841 i Malmö (Malmöhus län, Skåne)
 
Ogift kvinna, mor i familjen
 
Drufvan
Malmö Sankt Petri (Malmöhus län, Skåne)
 
Födelseort i källan: Malmö
------------------------------------------------
 
Post 2174292
 
Vurmsen, Amalia
Nipperhandlerska
 
f. 1837 i Malmö (Malmöhus län, Skåne)
 
Ogift kvinna, ensam i familjen
 
Qv:22 Fliten
Malmö Karoli (Malmöhus län, Skåne)
 
Födelseort i källan: Malmö
-------------------------------------------------
------------------------------------------------
 
UR SVERIGES BEFOLKNING 1900:
 
Post 1456825
 
Gunnarson, Maria Carolina
Nipperhandlerska f.d.
 
f. 1824 i Göteborg (Göteborgs och Bohus län, Västergötland)
 
Ogift kvinna, ensam i familjen
 
12:te roten N:o 85
Göteborgs Gustavi (Göteborgs och Bohus län, Västergötland)
 
Födelseort i källan: Göteborg Göteborgs- och Bohuslän
-----------------------------------------------------------
 
Post 903020
 
Hallberg, Anna Cecilia
Nipperhandlerska
 
f. 1865 i Malmö Karoli (Malmöhus län, Skåne)
 
Ogift kvinna, ensam i familjen
 
Qv. Svante, Östra Förstaden
Malmö Karoli (Malmöhus län, Skåne)
 
Födelseort i källan: Malmö Karoli Malmöhus län
-----------------------------------------------------
 
Post 1567028
 
Hallberg, Sofia Amalia
Nipperhandlerska
 
f. 1832 i Göteborgs domkyrkoförs (Göteborgs och Bohus län, Västergötland)
 
Ogift kvinna, ensam i familjen
 
Västra Haga 70
Göteborgs Masthugg (Göteborgs och Bohus län, Västergötland)
 
Födelseort i källan: Domkyrkoförsamlingen Göteborg
----------------------------------------------------
 
Post 889718
 
Jakobsson, Elna
Nipperitillbehörshandlerska
 
f. 1859 i Hög (Malmöhus län, Skåne)
 
Änka, mor i familjen
 
Kvarteret Pontus, Östra Förstaden.
Malmö Karoli (Malmöhus län, Skåne)
 
Födelseort i källan: Hög Malmöhus län
----------------------------------------------
 
Post 895073
 
Johnsson, Thilda
Nipperhandlerska
 
f. 1850 i Oderljunga (Kristianstads län, Skåne)
 
Änka, mor i familjen
 
Qv. Höken
Malmö Karoli (Malmöhus län, Skåne)
 
Födelseort i källan: Oderljunga Kristianstads län
---------------------------------------------------
 
Post 889679
 
Jönsson, Benedikta Christina
Nipperhandlerska
 
f. 1859 i Malmö (Malmöhus län, Skåne)
 
Ogift kvinna, ensam i familjen
 
Kvarteret Pontus, Östra Förstaden.
Malmö Karoli (Malmöhus län, Skåne)
 
Födelseort i källan: Malmö Malmöhus län
--------------------------------------------
 
Post 952119
 
Sinn Lönngren, Elise Charlotta Petronella
Pensionstagerska
 
f. 1847 i Ystad (Malmöhus län, Skåne)
 
Änka, mor i familjen
 
Vårfru rote
Lunds stadsförs (Malmöhus län, Skåne)
 
f. Lönngren.
 
Födelseort i källan: Ystad Malmöhus län
----------------------------------------------
 
Post 898976
 
Malmros, Maria
Nipperhandlerska
 
f. 1863 i Västra Sallerup (Malmöhus län, Skåne)
 
Ogift kvinna, ensam i familjen
 
Qv. Nils, Östra Förstaden
Malmö Karoli (Malmöhus län, Skåne)
 
Födelseort i källan: Västra Sallerup Malmöhus län
-------------------------------------------------
 
Post 917615
 
Nilsson, Elina
Nipperhandlerska
 
f. 1852 i Helsingborgs stadsförs (Malmöhus län, Skåne)
 
Ogift kvinna, ensam i familjen
 
Qv. Elefanten
Malmö Sankt Pauli (Malmöhus län, Skåne)
 
Födelseort i källan: Helsingborg Malmöhus län
-----------------------------------------------
 
Post 932590
 
Nilsson, Elna
Nipperhandlerska
 
f. 1857 i Tygelsjö (Malmöhus län, Skåne)
 
Ogift kvinna, ensam i familjen
 
Qv. Örnen
Malmö Sankt Pauli (Malmöhus län, Skåne)
 
Födelseort i källan: Tygelsjö Malmöhus län
----------------------------------------------
 
Post 1096489
 
Nilsson, Johanna Gunilla
Nipperhandlerska
 
f. 1862 i Tygelsjö (Malmöhus län, Skåne)
 
Ogift kvinna, barn i familjen
 
Tygelsjö
Tygelsjö (Malmöhus län, Skåne)
 
Födelseort i källan: Tygelsjö Malmöhus län
--------------------------------------------
 
Post 926466
 
Persson, Maria
Nipperhandlerska
 
f. 1854 i Malmö (Malmöhus län, Skåne)
 
Ogift kvinna, ensam i familjen
 
Qv. Laxen
Malmö Sankt Pauli (Malmöhus län, Skåne)
 
Födelseort i källan: Malmö Malmöhus län
---------------------------------------------
 
Post 893835
 
Sjögren, Gustafva Charlotta
Nipperhandlerska
 
f. 1870 i Malmö Karoli (Malmöhus län, Skåne)
 
Ogift kvinna, ensam i familjen
 
Qv. Erik Menved
Malmö Karoli (Malmöhus län, Skåne)
 
Födelseort i källan: Malmö Karoli Malmöhus län
-----------------------------------------------------
 
Post 891094
 
Tropé, Henriette Charlotta
Nipperhandlerska
 
f. 1872 i Malmö Karoli (Malmöhus län, Skåne)
 
h.
Gift kvinna, mor i familjen
 
Qv. b. Rostock
Malmö Karoli (Malmöhus län, Skåne)
 
Födelseort i källan: Malmö Karoli Malmöhus län
-------------------------------------------------
 
Post 875407
 
Villman, Ingrid
Nipperhandlerska
 
f. 1841 i Malmö (Malmöhus län, Skåne)
 
Ogift kvinna, mor i familjen
 
Diana
Malmö Sankt Petri (Malmöhus län, Skåne)
 
Födelseort i källan: Malmö Malmöhus län
-----------------------------------------
 
Post 1235889
 
Wormsen, Amalia
Nippehandl.ska
 
f. 1837 i Malmö (Malmöhus län, Skåne)
 
Ogift kvinna, ensam i familjen
 
Östra förstaden N:o 75
Halmstad (Hallands län, Halland)
 
Frånvarande vid inskrivningen
 
Födelseort i källan: Malmö
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2014-11-13, 15:56
Svar #12

Utloggad svegert

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 6
 • Senast inloggad: 2017-05-15, 15:49
  • Visa profil
Söker efter Sofia Matilda Kindvall född Andersson 20 feb 1845 i Göteborg.Vet någon något om henne om var i Göteborg hon är född?

2019-03-08, 12:23
Svar #13

Utloggad Elinta

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 1
 • Senast inloggad: 2019-03-08, 12:23
  • Visa profil
Så roligt att hitta min farmors mormors syster Hulda i listan över nipperhandlerskor. Det jag vetat om henne är att hon haft "sybehörsaffärer som gått omkull". Men nipper verkar ju innebära något annat än "sybehör"egentligen. Hon gifte sig aldrig men fick många vackra kärleksbrev som jag har i min ägo. Det går att av dem förstå att det ibland var bekymmer med affärerna. Hon växte upp i en skara av sex systrar på Rydö Bruk.

 

AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna