ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Huddragare  (läst 1232 gånger)

1999-04-02, 11:15
läst 1232 gånger

Pelle Svan

Vad gör en Huddragare????

1999-04-02, 19:44
Svar #1

Utloggad Swen Stockhaus

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 364
 • Senast inloggad: 2011-11-20, 17:12
  • Visa profil
Pelle: Jag förmodar att det har med skinnberedning att göra. Men jag hoppas någon annan vet detta.

1999-04-03, 10:35
Svar #2

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 10770
 • Senast inloggad: 2020-02-25, 16:41
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Hittar inte ordet i SAOL men har själv nämnt yrket här. Kan det möjligen vara ett yrke som ligger nära andra yrken som av dåtida samhället betraktades som smutsiga och mindervärdiga  - jämför bödel, nattman, vallackare m fl?
Vänligen,
Olle Elm

1999-04-03, 16:48
Svar #3

Utloggad Gunnar Jonsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2076
 • Senast inloggad: 2019-12-08, 09:37
 • Gunnar Jonsson, Säffle
  • Visa profil
Jag har en viss känsla av att en huddragare är det samma som hästflåare.

1999-04-04, 09:53
Svar #4

Carl Szabad (Carl)

Enligt Andersson/Anderös ordbok är huddragare en som slaktar och flår hästar, hundar och katter.

2000-11-16, 20:28
Svar #5

Pelle Svan

Flådde man hundar och katter förr ????

2000-11-17, 12:21
Svar #6

Karl O Gustafsson

Pelle
 
Jajamän, i alla fall i Ydre, S. Östergötland.
 
Var på 60 och 70-talet verksam i en auktionsfirma och träffade vid ett flertal tillfällen på hur det i lite mera besuttna bönders kvarlåtenskap fanns skinn efter favorithundar sparade.
Gissningsvis perioden 1870-1910.
Kattskinn stötte jag däremot ej på i auktionssammanhang.
Däremot kommer jag ihåg hur min gamla farmor kurerade sitt ryggonda genom att lägga ett kattskinn på det onda stället
 
Kalle G

2000-12-11, 01:18
Svar #7

Ingrid Berg

Inte tror jag det så ofta var favorithundarna man sparade. Ibland tror jag att man tom parade en hund för att få skinnen från valparna. Vad jag har för mej så var ju hundskinnshandskar väldigt vanliga. Minns jag inte fel så var väl de flesta stora gamla pälsar som tex hästkörarna hade av hundskinn de också, alla var säkert inte av vargskinn.

2005-11-07, 00:04
Svar #8

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5015
 • Senast inloggad: 2019-07-31, 11:08
  • Visa profil
Kånna C:1, s 61, födelselängd år 1772:
den 11 Aprilis hemma döptes häradshudragaren Fredrik Carlsson
 Dunders dotter kallad Britta Stina, Testes Jacob i Berg-
 hem söreg, drängen Jean, Britta Stina Dunder, pigan Karin
 
Denne Fredrik Carlsson Dunder tillhör resandesläkten Dunder.

2007-07-30, 16:24
Svar #9

Utloggad Sebastian Casinge

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 427
 • Senast inloggad: 2019-05-10, 11:34
  • Visa profil
Ur L. F. Rääfs ”Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre härad i Östergöthland” I, s. 142 (1859):
 
Omkring 1815 företog sig huddragaren Anders Stark att, såsom en binäring, utdela knutar, slagna på trådar, dem man skulle ingifva boskapen såsom skyddsmedel mot angrepp af vargar, hvilka då förorsakade betydlig skada i orten, och med försäkran att en hjord, som sålunda blifvit betryggad, icke skulle på 40 löpa dylik fara. I Svinhults sokn funnos hans fleste afnämare, som betalade 1 riksd. på 20 kreatur; men rörelsen uphörde snart, sedan man erfarit att rofdjuren icke ville vidkännas mannens löften, och sedan han blifvit tilltalad vid härads-rätten, der han likväl, genom en uplyst vicarie, undslapp med erhållen varning.

2007-08-03, 09:56
Svar #10

Utloggad Fritz Rosendahl

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 297
 • Senast inloggad: 2020-02-25, 08:37
  • Visa profil
Tillfällighetsfynd Lane-Ryr AI:7 sidan 184
Huddragare Hans Olsson Spring född 1810 06 23 Lane-Ryr O-Län
Död 1866 07 20 Lane-Ryr

2007-08-07, 19:05
Svar #11

Utloggad Sebastian Casinge

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 427
 • Senast inloggad: 2019-05-10, 11:34
  • Visa profil
Tillfällighetsfynd i Brita Egardts Hästslakt och rackarskam s. 237-38:
 
Från Västergötland rapporteras 1844: 'Huddragaredrängen Carl Rosengrens fästequinna Gustava Andersdotter, bägge under Skene Backa, vilka tillförne varit vid domstolen anklagade för lägersmål, hafva nu åter sammanavlat barn med varandra... Då förutnämnda Gustava Andersdotter har tre oäkta barn utom dem hon haft med Anders Ericsson och således i många år fört en liderlig levnad, får jag härmed anmäla såväl henne som Anders Ericsson till lagligt åtal inför Marks häradsrätt, från vilken jag införväntar besked huru med Gustavas återintagande i församlingens gemenskap förhållas skall.' (VFA A. 89 Marks härads dombok d. 1/10.)

2008-03-18, 14:35
Svar #12

Utloggad Irene Vesterberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 298
 • Senast inloggad: 2016-12-02, 15:27
  • Visa profil
I Månsarps sn föddes barnet Fredrika 1824 05 20,fadern var Huddragaren Carl Magnus Petersson och hans hustru Sofia Henriksdotter.
Det jag skulle vilja ha hjälp med är, om de skrivna i Månsarp sn F-län så man kan se föräldarnas födelsetid och plats.
Uppgiftern är hämtad ur Jönköpings ministerialböcker.
Mvh Irene

2008-07-17, 15:23
Svar #13

Utloggad Sebastian Casinge

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 427
 • Senast inloggad: 2019-05-10, 11:34
  • Visa profil
Ur Marryats Ett år i Sverige (1863) del I s. 184-85:
 
I ett föregående arbete (Jutland, del II, pag. 287) har förf. talat om 'afdragaren' ('Rakke') och den afsky, som bönderna hysa för att verkställa det arbete, som förrättas av honom. Baron Fock, en ung kavalleriofficer, hade förlorat en favorithäst och ville låta öppna kreaturet för att möjligen kunna upptäcka dödsorsaken. Ingen av hans underhafvande ville röra vid den döda kroppen, och derföre lät han efterskicka en afdragare, som öppnade hästen och efter slutadt arbete fick traktering i köket. Den unga baronen frågade, huru mycket han skulle betala för operationen, och tattaren uppgaf en obetydlig summa. Fock frågade skämtande: 'kan du icke göra det för mindre?' -'Vi hafva vår bestämda taxa', svarade mannen. -'Men jag hjelpte dig, och säkert drar du af någonting för det.' '-Det har jag alldeles glömt; betala mig derföre endast så och så', -han uppgaf en ännu mindre summa. Då Fock lemnade tattaren en sedel, hvars värde vida översteg hvad han begärt, fattade mannen baronens hand och utbrast: 'jag tackar dig, broder.'
 
Alla de närvarande stodo utom sig af häpnad; baronen hade blifvit kallad broder af en afdragare, en av tattarnes föraktade stam! Tilldragelsen berättades öfver allt, och när Fock infann sig vid sitt regimente, ville ingen af hans kamrater hvarken tala eller tjena tillsammans med honom. Efter åtskilliga dueller fann Fock det gagnlöst i att kämpa mot fördomen, begärde afsked och lemnade Sverige för alltid.
 
I en fotnot sägs: Denna anekdot berättade för författaren af baron Fock, kapiten i artilleriet och chef för familjens svenska gren. Marryat gjorde sin resa 1860. Historien låter ju verkligen som en vandringssägen på ett känt tema men kanske någon verklig medlem av familjen Fock som lämnat Sverige fått historien applicerat på sitt eftermäle?
 
(Meddelandet ändrat av Tango den 17 juli, 2008)

2014-12-16, 09:40
Svar #14

Utloggad Fredrik Salomonsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2201
 • Senast inloggad: 2020-01-19, 15:51
  • Visa profil
  • Hemsida
I Örby (P)  vigs härads huddragare Anders Andersson med Maria Johansdotter  från Ölmstad (F)
1803-06-26
Öxnevalla C:1 (1763-1853) Bild 82 / sid 155
 
Är det någon som vet Maria Johansdotters anor?

 

Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna