ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Glasförare  (läst 2047 gånger)

2002-11-17, 18:49
läst 2047 gånger

Eivor Andersson (Majken)

Jag skulle vilja veta vad yrket Glasförare innebär.
Det har förekommit i många diskussioner, men jag kan inte komma på vad det är.
Hälsn. Eivor A.

2002-11-17, 19:28
Svar #1

Utloggad Anders Berg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7651
 • Senast inloggad: 2021-03-04, 09:40
  • Visa profil
  • Scangen
Glasföraren var en handlare som reste runt och sålde glasvaror.

2002-11-17, 20:14
Svar #2

Eivor Andersson (Majken)

Hej Anders och Tack.
 
Var det så enkelt!!!
 
Mvh Eivor

2004-07-11, 19:51
Svar #3

Utloggad Henry Gabrielsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 165
 • Senast inloggad: 2021-04-11, 07:05
  • Visa profil
Yrket glasförare tycks bara ha existerat under en kortare period (kring sekelskiftet 1700-1800). Varför är det så? Vad blev det av glasförarfamiljerna? Vilka yrken valde de sedan?
 
Mvh
 
Henry

2004-07-11, 23:18
Svar #4

Utloggad Åke Bjurström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1185
 • Senast inloggad: 2021-03-24, 17:59
  • Visa profil
Hej Henry
Om Du tittar under Resande (Tattare) så står det en hel del om Glasförare.
Mvh Åke

2004-07-11, 23:25
Svar #5

Utloggad Åke Bjurström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1185
 • Senast inloggad: 2021-03-24, 17:59
  • Visa profil
Henry
Nja, det gick visst lite fort. Under Resande fanns det bara tre sidor. Sök på ord istället, 65 sidor.

2004-07-12, 22:31
Svar #6

Utloggad Åke Bjurström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1185
 • Senast inloggad: 2021-03-24, 17:59
  • Visa profil
Kolla även glashandlare under Sök på ord, 44 sidor, 90% resande.
Så till ursprungsfrågan; vilka yrken valde de sedan.
Det var nog så att glasbruken fann mera lönsamma och rationella vägar att avyttra sina produkter, varför glasförarna försvann. (Jämför textilarbetare och varvsarbetare, snart tycks de sjukvårdsanställda gå samma väg).
Man fick söka sig nya utkomsmöjligheter. Jag vet inte om de resande var så dominerande som det verkar här i Rötter, dessa sysslade redan med hästhandel, senare med begagnad bilhandel, fortsatte med rörliga och fria yrken som cirkus-och tivoliarbeten och marknadsknallar (renkorv och mirakeltvättdukar). Såg idag i tidningen att marknadsknallarna är en utdöende yrkesgrupp, lågprisvaruhusen tar över.
Mvh Åke

2004-09-21, 12:55
Svar #7

Utloggad Åke Bjurström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1185
 • Senast inloggad: 2021-03-24, 17:59
  • Visa profil
Om glasförare.
Om de som redovisas här var resande eller inte framgår inte.
 
Citat ur boken Rejmyre glasbruk, Åke Nisbeth och Torbjörn Fogelberg, Linköping 1960, sid. 31.
 
En del av produktionen fördes ut i marknaden av s k glasförare. Glasförarnas verksamhet vid tiden för Rejmyras grundande (1811, min anm.) reglerades från år 1802 med detaljerade föreskrifter rörande deras rekrytering liksom arten, sättet och omfånget för deras handel. Enligt en senare förordning förbjöds glasförarna att utöva sin handel fr o m den 1/11 1822 och ersattes med på landet fast bosatta handlande. Bland de glasförare som ha konto i de första årens räkenskapsböcker från Rejmyra äro endast ett fåtal, bl a Carl Olof Berg, upptagna i Skedevis husförhörslängder under Rejmyra, de flesta övriga voro bosatta på annan ort, åtskilliga t o m i andra landskap.
Bland de många som icke voro skrivna i Skedevi kunna nämnas Carl Fr.Lind, bosatt först i Kisa senare i Horn, tillfälligtvis några år mot slutet av 1820-talet skriven i Rejmyra, C.P.Söderström i Östhammar, Valentin Pettersson Molin, också han till en början bosatt i Östhammar, senare i Sigtuna, Erik,Lars och Gabriel Löfgren i Hedemora, Christ. och Carl Fredrik Lind i Hjulsjö, som båda tidigare sålt glas för det värmländska bruket Liljedal samt Carl Almin, Elias och Wilhelm Hägerbeck (skriven i Rejmyra under 1810-talets sista år), J.Bergsten, C.Broman och många flera. Något senare än dessa knöts till bruket glasföraren och glashandlaren Rylander, bosatt vid Cedersberg. Rylander blev en av Rejmyras trognaste kunder trots att han således var bosatt vid landskapets andra glasbruk.
Även om glasförarna voro talrika och vitt spridda över landet var det dock nödvändigt att skapa en fastare och säkrare fungerande försäljningsorganisation, vilket skedde på så sätt att kommissionärer antogs i några av rikets största städer, bl a i Stockholm, Örebro och Norrköping.

2007-04-12, 14:15
Svar #8

Utloggad Sebastian Casinge

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 428
 • Senast inloggad: 2021-02-15, 09:41
  • Visa profil
Tillfällighetsfynd med anknytning till glashandlare i handskrivna anteckningar och avskrifter ur tidningar av Sven Larsson på kvarnen Persemölla i Skåne för år 1847:  
 
Resepass till västgöthe, hvilket är löjligt
 
Härmed förpassar jag, till Småland Halland Skåne
en rätt beskedlig kar, och icke någon fåne.
Wästgöte till nation, och ej amerikan
till seckt och religion, en god skäl knalian
 
Han aldrig jude var, hans sålde aldrig nipper
han skafde aldrig m?nt, han ej dukater kliper.
Att han ej jude är, kan synas på hans skägg.
Jag sett han ätit fläsk, som varit stekt bland ägg.  
 
Den namnet veta vill, så är han kallad Petter
nu bonde till sitt stånd, men för gåt vall med getter.
Hans fader heter Pehr, som han det sjelfver tror
om så i sanning är, må veta bäst hans mor.
 
Det gör oss lika got, han för ostraffelig vandel
som andra knallar är, så reser han med handel
Dock lofligt gos det är han i sin posse drar  
som han med stort besvär mest sjelf tillvärkad har.
 
Hans handel den består af askar skålar skeder
och [svårläst ord] af utlänskt träd, som buxbom eller seder
ej häller utaf kok som är till färgen mörk
Hans askar är af bok, och skålarna af björk
 
Fördenskul jag nu tör, ödmiukast rekomdera
hos den som vederbör, ja äfven och hos flera
att i hvar bondegård i förbemälte land
han frit af?tra får, sin svarfdon och sin band.
 
Samt äfven och det glas han här på bruket taget
så framt han icke det, i kras har sönderslaget,
i så ol?keligt vis gifs ingen askerans
han lämna får till pris och gilla sin balans.
 
Versen har kommentaren: Detta pass är gifvet af sekreter vid et glasbruk i Westergöhtland, vid namn Lundhal.

2012-02-17, 18:39
Svar #9

Utloggad Moderator Yrken

 • Moderator *****
 • Antal inlägg: 559
 • Senast inloggad: Aldrig
  • Visa profil
Ett dubblerat inlägg, som först postades under Övriga släkter - N » Norman, har raderats. Notera att det enligt Anbytarforums ordningsregler inte är tillåtet att posta samma inlägg i flera diskussioner.

2012-06-03, 17:23
Svar #10

Utloggad Moderator Yrken

 • Moderator *****
 • Antal inlägg: 559
 • Senast inloggad: Aldrig
  • Visa profil
Nio inlägg har idag flyttats till Glasförare - Särskilda forskningsområden » Forskning om resande och tidigt invandrade romer » Allmänt » Glasförare, eftersom de främst handlande om personer som varit verksamma som glasförare. En del inlägg som handlade om enskilda personer fick dock ligga kvar här (då de bedömdes särskilt intressanta för yrkesavdelningen), så det kan vara en god idé att kika under båda rubrikerna.

2012-06-03, 23:44
Svar #11

Utloggad Jan Jutefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4731
 • Senast inloggad: 2014-07-06, 10:38
  • Visa profil
Jag är mycket tveksam till att alla glasförare ska finnas under kategorin resande

2012-06-04, 11:14
Svar #12

Utloggad Åke Bjurström

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1185
 • Senast inloggad: 2021-03-24, 17:59
  • Visa profil
Bra Jan stt du tar upp detta.
 
Längre upp i denna tråd var jag inne på liknande tankar 21 sept. 2004.
 
Ur Kronobergsboken 1973 Från småländska glashyttor. En sjusidig artikel av Torbjörn Fogelberg, De kringresande glashandlarna under 1800-talet och tiden fram till omkring 1914.
Ingenstans framhålls att de som betecknas som resande på Anbytarforum skulle vara en dominerande grupp.
(Fogelberg anger att glasförare är en äldre benämning och använder själv genomgående glasknalle som är den gängse benämningen i modern glaslitteratur).
Några citat:
1. På 1830-talet uppgavs att Limmareds glas såldes dels genom å bruket skattskrivna personer, dels genom allmogen i orten.
2. Endast få glasknallar hämtade materiell vinst av sin hantering om man får tro årsrapporterna från provinsialläkaren i Ekeberga distrikt under 1850-talet. De grundlade vanligen sin undergång genom svårt brännvinsmissbruk.
Mången hemmansägare som av lättja eller ledsnad vid ett ordentligt lantmannaarbete, slagit sig på glashandel, har efter få års förlopp måst lämna hemman och allt vad han ägt för att betala det glas han tagit vid Kosta uppgavs 1858.
3. På nyåret 1877 rapporterades från Uppsala att bönderna ligger där och säljer småglas till vrakpriser.
4. På sommaren 1875 rapporterades om Transjö bönder som reser här och säljer nödvändighetsartiklar.
5. I detta sammanhang kan också framhållas att flertalet glasknallar hade glashandeln som bisyssla under jordbrukets dödsäsonger.
Slut citat.
 
Mvh Åke

2012-07-26, 13:02
Svar #13

Utloggad Moderator Yrken

 • Moderator *****
 • Antal inlägg: 559
 • Senast inloggad: Aldrig
  • Visa profil
Ett inlägg har flyttats till Särskilda forskningsområden » Forskning om resande och tidigt invandrade romer » Allmänt » Glasförare. Inlägg om personer som varit glasförare postas med fördel under denna rubrik, eftersom vi här under Yrken främst ska diskutera själva yrket, inte personer som burit yrkena. Vederbörande moderatorer ansåg att det var bättre att alla inlägg om enskilda glasförare samlades under en rubrik, även om det var under "Forskning om resande och tidigt invandrade romer", eftersom denna rubrik blev lämpligast med tanke på instruktionerna för avdelningen Yrken.

2014-01-02, 20:29
Svar #14

Utloggad Moderator Yrken

 • Moderator *****
 • Antal inlägg: 559
 • Senast inloggad: Aldrig
  • Visa profil
Ett inlägg har flyttats till Särskilda forskningsområden » Forskning om resande och tidigt invandrade romer » Allmänt » Glasförare.

2018-01-16, 21:58
Svar #15

Utloggad Christer Edenfjord

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 112
 • Senast inloggad: 2021-04-16, 17:11
  • Visa profil
Tycker nog att detta hör hemma under yrket eftersom det är en udda kombination jag stötte på nu.

Det handlar om en födelsenotis från 1751. Jag håller på att kartlägga ryttare och deras familjer från 1690 och framåt i Villands Vånga (L).
Här har vi plötsligt en ryttare, alltså inte en avskedad ryttare, som vid sonens födelse skrivs "Eric Löfgren, Rÿttare och Glasförare". Till saken hör att i socknen finns minst två platser som benämns "Glasbruket" samt hyttlämningar vid det ena.

Annorlunda extraknäck för en ryttare, eller hur?
 
Vånga (L) CI:4 (1743-1766) Bild 72 / sid 67 (AID: v101953.b72.s67, NAD: SE/LLA/13462)

2021-04-08, 21:02
Svar #16

Utloggad Henry Gabrielsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 165
 • Senast inloggad: 2021-04-11, 07:05
  • Visa profil
Hej,
En glasförare var en person som sålde glas från ett glasbruk på kommission. Glasförare (läs glashandeln) fanns från om 1740 till cirka 1820.
En stor del av glasförarna var av resandefolk, men långt ifrån alla. Glasförare var ett sätt för glasbruken att distribuera glas på marknader runt om i landet. Det fanns dessutom en stor andel resande som ägnade sig åt porcellinshandel. Någonstans, härefter, gick de resande tillbaka till sina gamla yrken, såsom hästskärare eller valackare.


Mvh
Henry

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna