ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Långström  (läst 2318 gånger)

2010-11-05, 20:38
läst 2318 gånger

Utloggad Peder Andersson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 883
 • Senast inloggad: 2016-04-07, 18:07
  • Visa profil
I tidningen Svenska Österbotten 1897-07-02 nr 50, s. 2, under rubriken Nyheter. Österbotten.:
 
Gamlakarleby.
Dömde rånare. Den 29 sistlidne mars blef skomakaren Karl Gustaf Nyström från Toholampi socken på öppen gata uti Gamlakarleby frånrånad ett fickur med ked[ja] och en börs innehållande tio mk. [= mark] Rånarene, zigenarne inhyses Johan Fredrik Långström, bondsonen Karl Petter Långström och förswarslöse Alexander Långström eller Lindberg, alla från olika socknar i Uleåborgs län, blefwo häktade och tilltalade för brottet inför Gamlakarleby rådstufwurätt, hwilken dömde Johan Fredrik Långström att för rån undergå tukthus i twå år och tre månader, samt Karl Petter och Alexander Långström att hwardera undergå samma straff i twå år, hwarjämte alla tre i twå år utöfwer strafftiden skulle wara förlustige medborgerligt förtroende; dessutom dömdes Johan Fredrik Långström till etthundra marks böter, för att han i afsikt att wilseleda rätten begagnat sig af oriktigt namn, hwarför han inalles skulle hållas i tukthus twåår, tre månader, elfwa dagar; de sakfälde dömdes äfwen att utgifwa wittnesersättningar och andra omkostnader.
     Wasa hofrätt har numera faststält utslaget så till wida att Karl Petter och Alexander Långström dömts till twå års samt Johan Fredrik Långström, hwilken äfwen straffas för den oriktiga uppgiften om sitt namn, till twå år och tio dagars tukthus, hwarjämte alla tre i fyra år utöfwer strafftiden skola wara förlustige af medborgerligt förtroende. De af rådstufwurätten utdömde ersättningarna stadfästes ock af hofrätten. - W. Nyh.

2010-11-05, 21:23
Svar #1

Utloggad Peder Andersson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 883
 • Senast inloggad: 2016-04-07, 18:07
  • Visa profil
Om zigenaren Alexander Långström eller Lindberg.. i tidningen Österbottningen 1900-08-14, och Hufvudstadsbladet 1900-08-16, se vidare under rubriken Hagert.

2010-11-06, 11:46
Svar #2

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Det är nu en god idé att ta upp den bl a av Etzler i Zigenarna och deras avkomlingar i Sverige s 148 nämnda traditionen om att den kände finske partigängaren under stora ofreden Peter Longström skulle varit av zigenarbörd.
Går det idag att i de finska arkiven få fram mer om denne tappre karolin som stupade bland Armfeldts karoliner i Norge 1718 ?
 
Ur Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 16. Lee - Luvua /  (1912):
[sp 1085]
Longström, Peter, krigare, var bondson från Savolaks
och omtalas första gången 1710, då han-bar titel af
fänrik. Han åtnjöt anseende för djärfhet
[sp 1086]
och oförskräckthet, hvarför befälhafvaren för finska
armén, grefve Nieroth, åt honom anförtrodde 100 man
fotdragoner, med hvilka han, utnämnd till kapten,
skulle medverka i det på denna tid organiserade
gerillakriget mot ryssarna. Den ursprungliga afsikten,  
att frivilliga bönder talrikt skulle sluta sig till  
detta frikompani, kunde icke förverkligas, men L.  
lyckades dock på hvarjehanda sätt oroa fienden.  
Efter den finska arméns nederlag 1714 fortsatte L.  
sitt gerillakrig i Österbotten. Då den finska armén  
1718 under Armfelts befäl ryckte mot Norge, slöt sig  
L. till densamma. Sedan armén passerat fjällen, sändes  
L. med 24 ryttare att bringa underrättelse härom till  
Sverige, men stötte 24 nov. på ett antal norska bönder,  
hvilka försvarade sig bakom förhuggningar. Under striden
blef han dödligt sårad och begrofs därefter af
sina banemän i Hegre kyrka. - Det berättas, att
L. blef af Karl XII adlad med namnet Långsvärd.
M. G. S.

2010-11-06, 22:54
Svar #3

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 10826
 • Senast inloggad: 2021-02-27, 17:15
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Har sett en del notiser under Forskning om senare invandrade romer » Romska släkter de senaste dagarna varav ovanstående är en. Det här är en familj som förekommer i Finland - om jag fattat rätt. Varför skrivs den då under Forskning om senare invandrade romer »?  
Jag har tidigare intresserat mig för hur man kan söka dessa grupper i  
, där man t ex kan hitta mer material om Långström.  
Frågan är var dessa i Finland boende släkter skall diskuteras, eller är frågan obehövlig?
 
Vänligen,
Olle Elm
Vänligen,
Olle Elm

2010-11-07, 17:36
Svar #4

Utloggad Moderator Särskilda

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 69
 • Senast inloggad: Aldrig
  • Visa profil
Diskussionerna om de finska resandesläkterna Hagert och Långström flyttas till Forskning om resande och tidigt invandrade romer.

2010-11-08, 23:54
Svar #5

Utloggad Peder Andersson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 883
 • Senast inloggad: 2016-04-07, 18:07
  • Visa profil
Hej!
 
Jag gjorde mina inlägg för att påvisa en senare inflyttning från Finland till Sverige, och tänkte mig inte för, att rubrikerna skiljdes åt av senare invandring av de romska släkterna.
 
Men det skulle vara behövligt med ett Forum A-Ö även för de finska resandesläkterna, för att ge våra grannar Finland en möjlighet, att bidra med sin forskning och på så sätt brygga över, de resandesläkter som under århundraden både tillfälligt och mer eller mindre permanent har uppehållit sig i Sverige. För som det är nu, så har de finländska resandeforskarna inget särskilt Forum, att bidra till, förutom det här under Sverige. Kanske Moderator kan fundera på den frågan?
 
Till Gällivare socken i Norrbotten invandrar omkring sekelskiftet 1900, en finsk resande familj (hurvida denna Långström, nedan, är besläktad med de av mig, ovan, citerade tidningsannonserna har jag ingen vetskap om):
 
Seth (Setty) Alexander (Aleksi) Långström, född 1873 19/5 (fb), från Ransila (Rantsilla) sn, Uleåborg, Finland (fb). Arbetare från Rantsila församling, Finland 1909 (fb) och 1914 (fb), från Rantsilla i Finland 1920 (fb).
 
Levde i samvetsäktenskap med
 
Vilhelmina Schwartz (Svartz, Svarts, Svartsi), född 1877 7/4 (db), från Erlahti by, Kajana pastorat, Paldamo, Finland (fb), död 1938 8/3 (Kräfta, Cancer oesophagi, bg. 14/3 i Korpilombolo) i Gällivare sn, Norrbottens län (BD), enligt overifierad uppgift dotter till Alexander (Aleksanteri) Schwartz (f. 1838 21/9, d. 1891 1/11) och hans hustru (gifta 1881 21/6) Margareta Schwartz (f. 1840 Pielisjärvi, Finland, d. 1915 12/5). Från Kajana och Erlahti by 1904 (fb), från Kajana pastorat Finland 1906 (fb), Zigenerska från Kajana församling, Finland 1914 (fb), finsk undersåte 1938 (db).
 
Enligt dödbok Korpilombolo, 1938: [Mars:] 8, Vilhelmina Schwartz, finsk undersåte i Gellivare, [Född:] 77 7/4, [Ogift kvinna:] 1, [Dödsorsak:] Kräfta, [Dödsort:] Gellivare, [Särskilda anteckningar:] Begr.[avningen] anm.[äld] t.[ill] p.[astors] ä.[mbetet] Gellivare 14/3 (SCB Födelsebok Korpilombolo H1AA:3048 1938)
 
Enligt dödbok Gällivare, 1938: Mars 8, Finske undersåten Vilhelmina Schwartz, [Född:] 77 7/4, [Dödsorsak, Pastors ant., Läkares ant.:] Kräfta enl. uppg., Cancer oesophagi, [Dödsort:] gellivare förs., [Särskilda anteckningar:] Avis t.[ill] Stat.[istiska] centralbyrån 19/3 -38    [ = avis till:]  Kuopio, Finland 19/3 -38. (SCB Födelsebok Gällivare H1AA:3048 1938)
 
Barn:
Amanda Sofia, född 1904 15/11 i Gällivare sn, Norrbottens län (BD).
 
Enligt födelse- och dopbok Gällivare, 1904: [Född:] 15 [= november], Amanda Sofia oä, [Fader:] okänd, [Moder:] Vilhelmina Svarts fr[ån] Kajana (Kumun[?] Erlahti by), [Född:] ?, [Ogift:] 1, [Dop:] 1905 mars 25, [Döpt av:] E. Bore, [Dopvittnen:] Karin Helena Långström, Amanda Långström, [Särskilda anteckningar:] Nedkomstort: Gellivare Utdrag till Kajana o[ch] stat.[istiska] centr.[al] byrån 28/3 1905. (Gällivare Födelse- och dopbok CI:11 1904-1907, fol. 94)
 
Frans Hjalmar, född 1906 15/8 i Gällivare sn, Norrbottens län (BD).
 
Enligt födelsebok Gällivare, 1906: [Född:] 15 [= Augusti], Frans Hjalmar (oä), [Fader:] Seth Alexander Långström, [Moder:] Vilhelmina Svartz, från Kajana pastorat Finland, [Särskilda anteckningar:] Avis till Kajana och Stat[istiska] Centralbyr.[ån] d.[en] 22/8 06. (SCB Gällivare Födelsebok (Utdrag ur Födelse- och dopbok) H1AA:1485 1906).
 
Axel Arvid Alexander, född 1909 18/8 i Gällivare sn, Norrbottens län (BD).
 
Enligt födelsebok Gällivare, 1909: [Augusti:] 18, Axel Arvid Alexander, [Fader:] Setty Alexander Långström, arb.[etare] fr.[ån] Ransila, Uleåborg, Finland, [Moder:] og.[ifta] Wilhelmina Långström, [Ogifta:] 1, [Särskilda anteckningar:] Avis till Stat.[istiska] Centr.[al] byr.[ån] den 4/9 1909. (SCB Gällivare Födelsebok (Utdrag ur Födelse- och dopbok) H1AA:1578 1909)
 
Anna Sofia, född 1914 21/2 i Gällivare sn, Norrbottens län (BD).
 
Enligt födelsebok Gällivare, 1914: [Februari:] 21, Anna Sofia, [Fader:] Set Alexander Långström arb.[etare] fr.[ån] Rantsila förs[amling], Finland, [Född:] ?, [Moder:] h.[ans] h.[ustru] (enl. uppg.) Zigenerskan Vilhelmina Schwartz från Kajana förs[amling], Finland, [Född:] ?, [Särskilda anteckningar:] – Tärendö Avis från Jukkasjärvi 25/5. (SCB Gällivare Födelsebok (Utdrag ur Födelse- och dopbok) H1 1914).
 
Enligt födelsebok Tärendö, 1914: Febr.[uari] 21, Anna Sofia, [Fader:] Set Alexander Långström, arb.[etare] fr.[ån] Rantsila förs.[amling] Finland., [Född:] ?, [Moder:] enl.[igt] uppg.[ift] h.[ans] h.[ustru] Zigenerskan Wilhelmina Schwartz, [Född:] ?, [Gifta:] 1 ?, [Särskilda anteckningar:] Nedkomstort Gellivare Attest Gellivare d.[en] 5 juni. (SCB Tärendö Födelsebok (Utdrag ur Födelse- och dopbok) H1 1914).
 
Otto Anselm, född 1920 4/1 i Korpilombolo sn, Norrbottens län (BD).
 
Enligt födelsebok Korpilombolo, 1920: [Januari:] 4, Otto Anselm, [Fader:] Set Aleksi Långström fr.[ån] Rantsilla i Finland, [Född:] 73 19/5, [Moder:] hans fästekvinna Vilhelmina Svartsi, [född:] 77, [Särskilda anteckningar:] Attest om födelse och dop till Stat.[istiska] Centralbyrån d.[en] 12/1 1929 (SCB Korpilombolo Födelsebok (Utdrag ur Födelse- och dopbok) H1AA:1485 1920)
----------
 
Mvh
 
//Peder
 
(Meddelandet ändrat av Calixius 2010-11-09 02:09)
 
(Meddelandet ändrat av Calixius 2010-11-09 02:20)

2010-11-09, 12:05
Svar #6

Utloggad Moderator Särskilda

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 69
 • Senast inloggad: Aldrig
  • Visa profil
Peder Andersson:Men det skulle vara behövligt med ett Forum A-Ö även för de finska resandesläkterna, för att ge våra grannar Finland en möjlighet, att bidra med sin forskning och på så sätt brygga över, de resandesläkter som under århundraden både tillfälligt och mer eller mindre permanent har uppehållit sig i Sverige. För som det är nu, så har de finländska resandeforskarna inget särskilt Forum, att bidra till, förutom det här under Sverige. Kanske Moderator kan fundera på den frågan?  
Hej Peder,
 
Ett tänkvärt förslag, men var det inte så att kontakterna mellan resandesläkterna i Sverige och Finland var så stora (liksom mellan Sverige och Norge) att det kan leda till problem att försöka dela upp dem efter landsgränser? Jag har uppfattat resandediskussioner här på Anbytarforum som öppna för alla i Norden. Se ordet invandrade i betydelsen från något utomnordiskt land.

2010-11-15, 11:42
Svar #7

Utloggad Peder Andersson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 883
 • Senast inloggad: 2016-04-07, 18:07
  • Visa profil
Hej!
 
Återkommer till mina funderingar och framlyft fråga från 2010-11-08.
----------
 
En Lisa Berg skriver under rubriken Trondhjemmer, måndagen 01 september 2003 - 15:09:
 
Har nettopp kommet over en gammel slektstavle. I følge den skal Fredrik Faltin Hartman f.ca 1745 barn med Anna Kristina Linvall. være av finsk avstamming. Hans foreldre skal være: Wilhelm Longstrøm og Maria Katrina Palm. Finnland.
Men Lisa Berg tillägger, att hon ej har någon källa som styrker detta.
----------
 
Anders Berg,
 
I en listad antavla utförd av dig: http://stoltz.scangen.se/, länkad under rubriken Stoltz, uppger du Vilhelm Longström Hartman och Maria Catharina Palm som föräldrar till Fredrik Faltin Hartman Hansson, född ca 1740 i Malmö.
 
Hur ser dessa belägg ut för att fastställa Vilhelm Longström Hartman och Maria Catharina Palm som föräldrar till Fredrik Faltin Hartman?
 
Bo Lindwall skriver i Släktforskarnas årsbok 2003, Syskonen Faltins härstamning, s. 90: I ett pass 1778 kallas Fredrik [Hartman] för Fredrik Faltins son Hartman vilket tyder på att fadern hetat Valentin.
 
Mvh
 
//Peder
 
(Meddelandet ändrat av Calixius 2010-11-15 11:44)
 
(Meddelandet ändrat av Calixius 2010-11-15 12:03)

2010-11-15, 11:56
Svar #8

Utloggad Anders Berg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7651
 • Senast inloggad: 2021-01-14, 22:34
  • Visa profil
  • Scangen
Källan för min uppgift är inlägget av Lisa Berg. Jag har inget eget som styrker detta.

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna