ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Äldre inlägg (arkiv) till 2007-06-24  (läst 1418 gånger)

2006-10-29, 19:35
läst 1418 gånger

Utloggad Anders Berg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7644
 • Senast inloggad: 2019-04-08, 16:27
  • Visa profil
  • Scangen
I Hanebo (Hälsingland) begr. 1714 14/3 borgaren i Trosa Tomas Ludvigsson i en ålder av 28 år.
 
I Trosa rådstugurätts protokoll framkommer att han får burskap 1712 26/6 och nämns då vara häktmakare hos Christiern Nilsson i Södertälje.

2006-10-30, 14:46
Svar #1

Utloggad Bo Lindwall

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 680
 • Senast inloggad: 2016-06-10, 12:28
  • Visa profil
Kristian Nilsson är kanske en felskrivning för Kristian Larsson. I mtl 1710 finns tre häktmakare i Södertälje, Petter, Kristian Larsson och Per Jönsson. Kristian Larsson är troligen identisk med Per Jönsson Hellbom-Lindgrens svärfar och Per Jönsson är sannolikt Hellbom-Lindgren själv.

2006-11-11, 12:12
Svar #2

Utloggad Anders Berg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7644
 • Senast inloggad: 2019-04-08, 16:27
  • Visa profil
  • Scangen
Nilsson är nog en felskrivning. Christiern Larsson nämns i Trosas dombok 1711, då hans i tjänst varande Johan Larsson får burskap som häktmakare i Trosa den 23 oktober.  
 
Johan Larsson är i övrigt okänd för mig, såvida han inte möjligen är den Johan Larsson Styf som med Maria Ambjörnsdotter har ett barn i Hanebo 1715 (se diskussionen under Broberg). Tomas Ludvigsson dör alltså där 1714.
 
Och i augusti 1714 blir Christian Larssons troliga svärson Per Jönsson Hellbom (Lindgren) rotesoldat under Alfta kompani. Det händer en del i Hälsingland den här tiden!

2006-11-11, 14:26
Svar #3

Lena Eriksson (Lena)

Anders! Så skrev Robert de Robelin i ett inlägg för ett bra tag sen;
 
Om Tattarfolk. Se Söderala C:1 1715 17/1.  
En av Tattarfolk Johan Andersson ... båtsman i Vansätter, gift med Anna Jönsdotter. ... Andra av Tattarfolk ... Tobias Hindersson förpassad av landshövdingen i Finland Johan Creutz ... trogen tjänst förlamad vorden ... hustru Anna Christiansdotter hemkommen med soldaten i Bollnäs Peder Jönsson [Hellbom] samt hustru Anna Dorothea Hindriksdotter förpassade från Stockholm .... Anna Christiansdotter hindrad att resa till Jämtland att besöka sin son Adam Zephany som hon tror varit soldat.  
 
Per (Pehr, Petter) Jönsson (Helbom Hällbohm)var född i Kalmar och 35 år gammal, gift och kunde inte läsa i bok, kunde inget hantvärk (GM Hälsinge reg 1715). Se vidare GM 1716-17, GM 1719, och GM 1720-1728, Hälsinge reg. Alfta kompani rotenummer 1169/119. Per Jönsson Hellbom [Lindgren] blev antagen soldat på rotenummer 1019/119 i Norrbo/Växbo by i Bollnäs sn i Alfta kompani vid Hälsinge regemente 1714 25/8, efter kunglig befallning av d. 17 september 1725 avgått ifrån kompaniet d. 26 oktober 1725 utan avsked, efter han var en Tartare. Han ersatttes med Anders Hökenflycht.  
Se vidare uppgifter i stadsarkivet i Trondheim, Jens Randulf Kongl: Mai:ts sorenskriver over Guldals .... Anno 1728 den 20 October ... om löbende Tartarer fra Swerige ... 16 a 17 personer ... Peder Joenssen Helbom og hans qwinde Anna Christiansdatter med 2:e sönner Johan og Axel Pedersönner ....  
Per Jönsson Hellbom blev vigd av prästen Nils Kollande[?] omkring 1699 i Våla[?] socken i Uppsala län med Anna Maria Christiansdotter, född i Christiania i Gammelbyn omkr 1687 (42 år gammal 1728), dotter till Christian Larsen och Christina Henriksdotter, som blev vigda i Opsala=Hageby sogn av prästen Peder Andersen [Petrus Andersson Holm, kommister i Hagby fs 1677-81].  
 
Det här anknyter till tidigare inlägg under Malm, Broberg och Norman och ditt senaste inlägg här.
Trakterna runt Hanebo och Segersta måste ha varit mycket populära bland häktmakare och annat löst folk, undra på att man tog upp detta i visitationsprotokollet 1752 (se under Broberg). Tid efter annan skrev man, det tyder ju på att problemet med dessa människor funnits länge.
 
Den Johan Andersson som nämns först, kan det stämma att han är båtsman i Vansäter, Söderala? Och är det ett barn man döper och Lindgren är vittne? Hittar inte notisen så jag kan inte kolla.
 
Och gifter sig Lindgren i Våla så kanske det är Östervåla där bla häktmakare Ambjörnsson fick barn?
Östervåla verkade även det vara ett populärt ställe för folk av häktmakarsläkt.
 
Bara lite funderingar......

2006-11-11, 17:19
Svar #4

Utloggad Anders Berg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7644
 • Senast inloggad: 2019-04-08, 16:27
  • Visa profil
  • Scangen
Niclas Rosenbalck har skrivit av hela den texten, kanske den försvunnit i allt rabalder. Det handlar om vigseln mellan Johan Andersson och Anna Jönsdotter:
 
Av Niclas Rosenbalck måndag den 01 aug 2005 kl. 14.22:
 
Detta mål har nämnts av Roger de Robelin tidigare under
Lindgren, men så här lyder notisen i sin helhet:
 
Söderala C:1, s 23; vigsellängd år 1715, brudpar nr 21:
En af Tattare Folk, Johan Anderson benämnd, hafr
låtit här i Sochnen Leja Til Båtsman i wansätter
med Qwinnan Anna Jönsdr then han belägrat hafr
och wil ändteligen För sin uthresa med henne wijas til
ächta. Om theßa såsom utan paß på någonthera sidan
ankommande, har man hafft mycket betänckiande at wija
til ächta. likwäl ankomma också them til witnen, at the
på alla sidor, obehindrade med andra trolåfningar äro,
såsom och ingaledes, med hwar andra i skyldskap andre
af tattareFolk, såsom Tobias Hinderson, Förpaßad af wälb
hr Landshöfd. i Finland, Johan Creutz, sedan han i sin Drago-
ne tiänst Förlamad worden. hust: Anna Christiansd.r hwilkens
Man är Soldat i Båldnäs, Peder Jönson benämnd, i helbo by i Båld(näs)
samt hustru Anna Dorothea Hindrichzdott.r Förpaßad ifrån
Ståkholm den 17 Jan. a(nno?) 1715 af högwälb.ne h.r Baron
Gustaf Ad.m Taube såsom (och)
ifrån Gefle, af välb.ne Carl Blix, med Atendentum, at obehindrad
resa til Jämpteland, at besökia sin Son Adam Zephan(es), som dhär
säijes wara Soldat. ty kwndhe på theßas stadiga bewitnande
them ächtenskapet icke förwägras;  utan theßom lågwandes och lys-
ning 1.2.3.die gången den 13 Marti, för Mansens hastiga afresas skul.
copulerades den 21 Dito.
til witnes gamle Olof Jonson i wansätter.
[ Söderala C:1 s 23 ]

2006-11-15, 14:20
Svar #5

Lena Eriksson (Lena)

I Bo Lindwalls inlägg 8 augusti 2005 nämner han Juliana Lindgren, dotter till Peter Jönsson-Hällbom-Lindgren. Denna har en två söner, Peter och Gert, kanske också en son kallad Valentin Molin. Peter var gift med Regina Lind, Valentin med Anna Greta Lind.
De sändes 1764 10/2 från Växjö till KB i Malmö.
 
På annan plats i forumet har Anders skrivit om systrarna Regina och Anna Greta Lund som skickades till Västra Vram;
 
Ett fynd till Gabriel från Kristianstads läns fångtransporter 1756-1781 [Kristianstads läns landskontor GVIII:1] daterad Kristianstad 1764 24/2:  
 
Quinspersonerne Regina och Anna Greta Lund från Christianstad till Wästra Wram  
 
Dessa stämmer i mina ögon mycket bra in på två systrar och döttrar till glasmästaren Jöns Nilsson Lund i Falkenberg. Regina Lund var gift med och hade barn på 1740-talet med Magnus Andersson Brodell.
 
Anders, tror du det vara samma kvinnor? De två i bröderna Lindgrens sällskap kanske hette Lund? Vet du mer om ev barn till Regina och Anna Greta?

2006-11-15, 14:54
Svar #6

Utloggad Gabriel Wallgren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1022
 • Senast inloggad: 2019-10-03, 03:22
  • Visa profil
Hej!
 
Lena jag tror att du har funnit en alternativ identifiering av systrarna Regina och Anna Greta som Anders Berg återfunnit i en fångtransport 1764 24/2.
 
Jag saknar belägg för att de båda systrarna Lund från Falkenberg (Regina, f 1712 och Anna Greta, f 1717) ens var i livet 1764 (vilket iofs är troligt).  
 
Jag tror att det rör sig om två olika syskonpar med samma förnamn, där de två systrarna som nämns i fångtransporten 1764 sannolikt är yngre än systrarna från Falkenberg och sannolikt identiska med de kvinnor du återfunnit Lena.

2006-11-15, 19:41
Svar #7

Utloggad Carl-Fredrik Hanzon

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1959
 • Senast inloggad: 2018-08-09, 16:27
  • Visa profil
En Regina Lund redan på 1700-talet...  Finns det någon släktskap med hennes sentida namne?

2006-11-15, 20:52
Svar #8

Utloggad Bo Lindwall

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 680
 • Senast inloggad: 2016-06-10, 12:28
  • Visa profil
Man kan nog utesluta att kvinnorna i bröderna Lindgren-Molins sällskap hette Lund. De förekommer alltför många gånger med namnet Lind. Vigselnotisen i Pusula har jag inte sett i original men jag tror nog avskrivaren har sett rätt när man i Hiski kallar henne Lind och i Lits födelsebok 1772 kallas hon tydligt Lind. Att även Anna Greta heter Lind styrks också av att hennes trolige son Fredrik omväxlande kallas Lind och Molin. Namnet Lind bars också av Peter Lindgrens och Valentins Molins trolige far (åtminstone var han gift med Juliana 1735) och är nog ett av de vanligaste resandenamnen. Om eller hur alla hör ihop är nog en svårlöst fråga.
 
När det gäller Klas Olofsson Lindgren, vars härkomst vi ovan spekulerat om, så finns nu aktuellare uppgifter under rubriken Broberg.

2006-11-15, 21:13
Svar #9

Utloggad Anders Berg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7644
 • Senast inloggad: 2019-04-08, 16:27
  • Visa profil
  • Scangen
Bra split vision, Lena! Du har med stor sannolikhet rätt, med tanke på närheten i tid (februari 1764) för dessa belägg. Tyvärr kan jag inte kolla min uppgift (den externa hårddisken som denna volym låg på har ohjälpligt kraschat...), men det är väl möjligt att både jag läst fel, skrivaren av originalet missuppfattat namnet, eller till och med att fröknarna Lind låtsades heta Lund. Hur som helst, det är säkert dem det handlar om.

2006-12-04, 13:36
Svar #10

Utloggad Arne Robertsen

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 49
 • Senast inloggad: 2013-10-13, 19:57
  • Visa profil
Anders Gustav Lindgreen er døbt i Kristiania Tugthuskirke 9. Januar 1853, men han er oppført som født 21.April 1818.
 
Etter hans oppgivend er hans far Anders Lindgreen og moren het Ulrikke, men hennes farsnavn er ikke oppgitt.
 
De er omstreifende etter hva kirkeboken sier.
 
Det er også anført at faren skal være født i Norge, i Bygland, men det står også at dåpen ikke finnes i Byglands Ministeralbøker.
 
Noen som kan fortelle noe om dem ?
 
med vennlig hilsen
 
Arne

2007-02-26, 10:38
Svar #11

Anders Björklund

Söker föräldrarna till en Carl Fredrik Lindgren som fick en dotter:Johanna Sofia Fredriksdotter Lindgren den 20/9 1817 i Västra Karaby.
Har inte lyckats hitta något längre bak.

2007-02-26, 23:04
Svar #12

Eva Gustafsson

Hej!  
Soldaten mm Carl Fredrik Lindgren, född 23/6 1767 i Frillestad (M), död 29/3 1846 i Västra Karaby (M). Föräldrar: Gert Lindgren, född 1/4 1726 i Ytterlännäs (Y) och Ingeborg Salberg.
Det finns mycket skrivet här på Anbytarforum om Gert Lindgren och vidare bakåt. Leta under Lindgren: äldre inlägg.
Mvh
Eva Gustafsson

2007-02-27, 08:57
Svar #13

Anders Björklund


2007-05-19, 12:17
Svar #14

Utloggad Hans Lindgren

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 48
 • Senast inloggad: 2018-08-15, 17:57
  • Visa profil
Hej!
 
Undrar om någon kan hjälpa mig med ett par frågor ang. Gustava Karolina Lindgren  
f.1811-11-29 i Mortorp Sn och död 1856-01-21 i Adelöv, hennes mor är enligt släktforsksrnas årsbok 92, Anna Kristina Link, hon fick (som jag vet) två barn efter Maken Johannes Johansson Lindgrens död, Gustava Karolina och Karl Magnus f.1816-04-17 i Torp, Mönsterås, jag undrar om ev. fadern är den kände Lars Fredrik Rosengren d.ä. f.1776-08-26 d.1860-04-22?
 
Hade ovan nämnda Gustava Karolina några fler barn än Gustava Ulrika Dorotea Vilhelmina  
f.1839-10-19 i Hallingeberg och  
Anette Julia Bergman f.1854-06-30 i Locknevi?
 
Är det någon som vet något om denne  
Gustava Ulrika Dorotea Vilhelmina ?

2007-05-19, 16:42
Svar #15

Utloggad Bo Lindwall

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 680
 • Senast inloggad: 2016-06-10, 12:28
  • Visa profil
Jag har ingen uppgift om vem som var Gustava Karolina Lindgrens far men eftersom hon stundtals kallas Rosengren är det väl troligt att fadern var en Rosengren.  
Här följer vad jag har om Gustava Karolinas barn:
 
Gustava Karolina Lindgren, ibland kallad Rosengren, född 1811 29/11 i Mortorp sn, död 1856 21/1 i Adelöv sn.
1:o sammanboende ca 1830 med Johan Peter Eld, född 1802, död 1838 15/8 i Glabo ägor, Döderhult sn. Soldat. (domb). Johan Peter Eld knivskars till döds av sin svåger Johannes Lindgren efter ett gräl om ett hästbyte och om en 14-årig flicka som var med vid tillfället. Eld avled efter två dagar. Han hade avskedspass från Kalmar regemente. Huruvida Eld är av resandesläkt eller inte känner jag inte till.                                
2:o sammanboende 1839 med sin halvbrors son Johannes Lindgren, född 1820 30/9 i Dunker sn (införd i L Malma fb), död 1879 14/3 i Lenhovda sn. Valackare och kopparslagare.      
3:o sammanboende från 1842 med Karl Magnus Bergman, född 1815 5/3 i Linderås sn (hfl, ej i fb). Valackare, gruvarbetare, son till Johan Gustaf Bergman och Sofia Albertina Lindqvist. Inflyttade till V Ed från Ukna 1833, utan nummer, ej admitterad, utflyttade till Västervik 1837 men finns ej med i inflyttningsboken där. Detta var troligen den enda period i sitt liv som Karl Magnus var skriven någonstans. Intagen på häktet i Kalmar 1853 1/3 för försvarslöshet, på kansliförhör 1853 2/3 och frigiven samma dag med pass till V Ed sn. Han hade svart hår, blå ögon, ovalt ansikte och var av medelmåttig växt. Levde 1888 i V Eds fattighus. [JK EIIIcc:1326; Kronohäktet i Linköping DIIId:13 s 188].          
 
Barn med Johan Peter Eld:
 
Fredrika Lovisa Eld, född 1833 31/3 i Vimmerby lfs.
 
Emilia Kristina Lindgren, född 1835 i Misterhult sn (enligt FR). Kom till Kalmar 3 år gammal och upptogs hos änkan Ramqvist där hon uppfostrades på fattigmedel till sitt 16:e år, piga i Kalmar 2 år, hjälphjon 1/2 år, hjälphjon på landet 1 år, återkom till Kalmar och var där i tjänst som hjälphjon till för 3 månader sedan då hon kom till Stockholm. Intagen 1854 8/9 på Stockholms stadsrannsakningshäkte för stöld. Intagen på Stockholms länsfängselse för stöld 1854 25/10. Intagen på häktet i Kalmar 1858 14/5 såsom försvarslös, har dels genom pigtjänst, dels genom liderlighet förskaffat sig sitt uppehälle, avsänd till Norrköping 1858 31/5. [Stockholms stads rannsakningsfängelse DIIIi:3 s 11,  Fångvårdsanstalten i Kalmar DIIIda:11].
                           
Johan Peter Urbanus Lindgren, född 1837 29/3 i Kristdala sn (FR, ej i fb). Sjöman. Intagen på häktet i Kalmar 1855 21/1 för stöld, frigiven 1855 27/2, uppfostrad hos änkan Ramqvist i Kalmar och skriven där sedan 3 års ålder. [Fångvårdsanstalten i Kalmar DIIIda:8 s 171].        
 
Barn med Johannes Lindgren:
 
Gustava Ulrika! Dorotea Vilhelmina Rydström, född 1839 19/10 i Hallingeberg sn, Småland. Förhörd på landskansliet i Kalmar 1858 27/8. Dömd av Kalmar RR i februari 1861 till 20 Rdr böter för enkelt hor, straffet omvandlat till 12 dagars fängelse vid vatten och bröd, intagen på fängelset i Kalmar 1861 9/4, frigiven 21/4. Åter intagen på häktet i Kalmar 1861 26/10 för lösdriveri, frigiven 1861 5/11. [Fångvårdsanstalten i Kalmar DIIIda:13, AIIIa:6]                                      
 
Barn med Karl Magnus Bergman:
 
Karl Ludvig Edvard Bergman, född 1843 (åu), död 1864 25/1 i S Vi sn, Småland.  Bleckslagare.
 
Albertina Josefina Vilhelmina Bergman, född 1847 i Asby sn, Östergötland (FR,ej i fb). Sammanboende 1:o med Gustaf Petersson Skog, född 1833 4/10 i Fagerhult, Kisa sn, båtsman och senare lumpsamlare (ej av resandesläkt), son till Peter Magnus Karlsson och Ingrid Katarina Persdotter. Sammanboende 2:o med J.O. Pettersson.
 
Johanna Sofia Bergman, född 1850 i Torpa sn, Östergötland (FR,ej i fb).
 
Anette Julia Bergman, född 1854 30/6 i Locknevi sn, Småland (hfl, ej i fb), död 1934 24/2 i Mönsterås. Skriven första gången i Mönsterås 1930 9/12. Sammanboende från 1879 med Frans Johan Edvard Johansson Fogelqvist, född 1836 17/2 i Ökna sn, död 1916 21/1 i N Sandsjö sn. Valackare, målare, korgmakare, bleckslagare, skärslipare och hemmansägare i Gränstorp, Fastorp, N Sandsjö sn.

2007-05-19, 17:29
Svar #16

Utloggad Fritz Rosendahl

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 297
 • Senast inloggad: 2019-12-12, 08:01
  • Visa profil
En fråga till Bo
I Hallingeberg C:6 sidan 125 står att fadern är Johannes Faltin
Djurläkare och häradsvalackare är det samma person som
Johannes Lindgren född 1820?
mvh Fritz

2007-05-19, 17:38
Svar #17

Utloggad Bo Lindwall

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 680
 • Senast inloggad: 2016-06-10, 12:28
  • Visa profil
Ja, Johannes Lindgren kallas ibland Johannes Faltin efter sin styvfar sjöartilleristen Henrik Faltin, född 1805. Henrik Faltin var tillsammans med Johannes mor, Anna Katarina Lindström, från 1823 och de fick 1824 31/8 en dotter Hedda Sofia i Vimmerby och 1826 19/10 en dotter Helena Dorotea i Hälleberga sn.

2007-05-19, 19:20
Svar #18

Utloggad Hans Lindgren

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 48
 • Senast inloggad: 2018-08-15, 17:57
  • Visa profil
Tusen Tack, för att ni delar med er av allt ert kunnande.
 
Mvh. Hans

2007-05-29, 20:34
Svar #19

Utloggad Linda Strandberg

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 36
 • Senast inloggad: 2013-10-11, 01:28
  • Visa profil
Gävleborg landskansli C:I 2
 
Ingen aning om detta är känt lägger det ändå
 
P Lindgren zigenare med hustru Regina Lind söner hjert Peter Ludvig Fredrik döttrar  
Albertina Helena Kajsa Mor Juliana Ditzer o Johan Fredrik Wallman hemort härnösand Uleåborg
 vidare Limmareds glasbruk 1783
 
Nils Lindgren porslinsh m hust Anna Chatarina Skarberg hemort Öregrund passera 1789
 
Gävleborgs landskansli CI:I 1767-1782
Lind Pettersson Pet hästskärare 1779 västmanland Uppland att med hästars utskärande gå dem till handa som anlita honom
Lind Maria hustru hemort Linköping pass till Falun 1774
Lind Lisa soldatänka med sin son stockholm 1772
Lind Lena tjänstepiga 1772 Pass till Hälsingland och Västerbotten
Lind Fred Glasförare med sonen jon pass yill Limmareds glasb 1780
Lind Christian soldat med hustri Catharina Olofsdotter Linköping och Kalmar 1775
Lind Christian soldat till Älvkarlebyn 1767
Lind Anna piga glasförsäljning detta och andra län 1774
Lind hästbotare med hustru och 2 barn gästrikland 1782
Lind Peter hästskärare  jämtland för att tjäna allmogen 1779
Lind Peter hästvallacker i Rosenbergs ställe hälsingland 1781
Lind Peter hovslagare falun västmanland 1780
Rigina Lind h.t artiellerihantl Peter Lindgren Uppsala 1775
 
Lindgren avskedad arthandtl.med 4 barn och hustru Linköping 1772
Peter Lindgren artillerihantl.m.h Regina Lind uppsala (permission) 1775

2007-06-13, 11:57
Svar #20

Utloggad Anne Minken

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 297
 • Senast inloggad: 2015-09-20, 12:18
  • Visa profil
Jeg arbeider med en artikkel om Pehr Jönsson Hellbom med utgangspunkt i forhørene som ble tatt opp da Hellbom og hans følge ble anholdt i Sverige 1728 og 1729 og i Norge 1728. Av debatten under Lindgren ser jeg at det anses som dokumentert at Pehr Jönsson Hellbom er identisk med Pehr Jönsson Lindgren. Hva er kilden for dette? Det eneste belegget jeg har funnet er i et innlegg av Håkan Skogsjö fra 1999. Av dette innlegget kan det se ut som om Pehr Jönsson Lindgren ved mønstring i Varberg 1742 har opplyst at han har tjent 10 år ved Hälsinge regemente. 
 
Etzler er rimelig sikker på at Hellbom med familie minus de to eldste sønnene Axel og Johan ble deportert til Pommern i 1729. Han må altså ha lykkes med å ta seg tilbake til Sverige. Er det noen som vet når han startet tjenesten i Göteborg som han fikk avskjed fra i 1737? 
 
Ifølge forhørsprotokoll fra Gudhems ting 1743 het Pehr Jønsson Lindgrens kone Anna Maria (Maja) Lorentsdotter. Hadde han en ny kone på dette tidspunktet eller er det Maria Christensdotter under et annet navn?
 
Mvh
Anne Minken

2007-06-15, 21:35
Svar #21

Utloggad Ingrid och Olof Bergström

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 739
 • Senast inloggad: 2019-10-29, 16:50
  • Visa profil
Hej Anne! Jag har ingen fullständig källa, men har fått en förklaring hur man kan se att Hellbom och Lindgren är samma person. I förhöret i Gudhem 1743 (som jag nu läser om i Bergstrands bok Kyrktjuvar, hästtjuvar...) säger Pehr Lindgren att hans fader bott i Hjo och hetat Jöns i Sörgården, men dött när Lindgren ännu låg i lindan. Och i ett tidigare förhör i Norge, du kanske vet vilket, ska Per Jönsson Hellbom ha sagt precis samma sak. Hustrun Lorensdotter säger 1743 att de varit gifta i snart 40 år, så om det är sant är det namnen som skiftar.
hälsningar Ingrid
Olof och Ingrid Bergström

2007-06-17, 10:35
Svar #22

Utloggad Anne Minken

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 297
 • Senast inloggad: 2015-09-20, 12:18
  • Visa profil
Hei Ingrid, mange takk før svaret!
Under forhøret i Norge -  på Melhus i Gauldalen  i oktober 1728  - oppga Pehr Hellbom at han  var født ved Wennersborg. Det er i et senere forhør i Sverige 30.12.1728, etter at Hellbom med følge igjen var deportert over grensen til Sverige, at han fortalte at hans før het Jøns og hadde vært borger i Hjo. 
 
Hellboms kone Anna oppgir patronymet Christensdotter eller Christiansdotter under forhørene i 1728. Hun holder hele tiden fast ved at hun er født i Norge selv om selve fødestedet varierer fra forhør til forhør. De øvrige i følget veksler mellom å oppgi Norge og Sverige som fødested. Under forhøret 30.12.1728 fortalte Anna at faderen Christen Larson af Tartare nation, wähl skal warit en tid boendes i Norrtälje, men sedermera med søn hustru flyttiadt öfwer till norje, då de aflat denne Anna,.

2007-06-17, 12:33
Svar #23

Utloggad Ingrid och Olof Bergström

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 739
 • Senast inloggad: 2019-10-29, 16:50
  • Visa profil
Hej igen Anne! Du har kanske redan sett att det blir många träffar, om man söker på Hellbom i Anbytarforum. Bl a en som kanske förklarar de olika namnen på hustrun. Och har hon inte hetat Lorensdotter också i något tidigare norskt protokoll?
hälsningar Ingrid
Olof och Ingrid Bergström

2007-06-17, 14:22
Svar #24

Utloggad Anne Minken

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 297
 • Senast inloggad: 2015-09-20, 12:18
  • Visa profil
Hei Ingrid, jeg har søkt på Hellbom på Anbytarforum og ikke funnet noe om hans kones varierende patronymer. I et innlegg av Anders Berg fra 2004 er det omtalt en Christian Larsson som kan være Anne Maria Christiansdotters far. Han var i 1796 gift med en Zara Lorentzdotter. Men ifølge Kilden, Bjäre dombok, var de på dette tidspunktet nærmest nygift, så hvis det stemmer er vel ikke Zara mor til Anna Maria. Var det dette innlegget du tenkte på. 
 
Derimot fant jeg en fødselsnotis som jeg tidligere må ha oversett. Pehr Hellboms sønn, Christian, hadde en datter til dåpen i Odensjö i Kronoberg i januar 1732. Ifølge Etzler ble  begge foreldrene her - Christian Hellbom og Brita Pettersdotter fra Göteborg, deportert til Pommern sommeren 1729. De må altså ha klart å komme tilbake til Sverige relativt raskt. 
 
Mvh
Anne

2007-06-17, 14:58
Svar #25

Utloggad Ingrid och Olof Bergström

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 739
 • Senast inloggad: 2019-10-29, 16:50
  • Visa profil
Jo, det var att modern hette Lorensdotter jag tänkte på. 1743 tror sig Lindgrens hustru vara något över 50, så det är väl möjligt, det var 1696 de var nygifta.
hälsningar Ingrid
Olof och Ingrid Bergström

2007-06-19, 16:41
Svar #26

Utloggad Anne Minken

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 297
 • Senast inloggad: 2015-09-20, 12:18
  • Visa profil
Hei Ingrid. Jeg har nå sett på både Bergstrands bok og originalkilden om kirketyveriet i Sjogerstad. I kilden fant jeg en liten detalj som Bergstrand ikke har tatt med. Den kan være interessant i forhold til navneformene som ble brukt. Lindgren förestältes at han angifvit søn hustrus namn som Maria: Men hon och attesterne nämna henne Anna Maya. Sw: Han kallar henne Maria och därför så nämnt henne.. Før øvrig har Bergstrand lest feil nær det gjelder navnet på Lindgrens yngste sønn. Det står Gert (som Hellboms yngste sønn) og ikke Gustaf som Bergstrand skriver.

2007-06-19, 18:38
Svar #27

Utloggad Bo Lindwall

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 680
 • Senast inloggad: 2016-06-10, 12:28
  • Visa profil
Jag har noterat om Per Jönsson att han var vid mönstring i Varberg 1742 9/8 soldat nr 5 vid kapten Granatenhielms kompani av Hamiltons infanieriregemente, tidigare tjänat 10 år vid Hälsinge regemente, mässingsarbetare, gift, avsked 1747 2/7 allt detta enligt Generalmönstringsrullor. Innan han blev soldat i Hälsingland hade Per Jönsson varit borgare i Södertälje. I mantalslängden för Södertälje 1710 nämns som häktmakare Christian Larsson och Per Jönsson, uppenbarligen Per Jönsson Hellbom-Lindgren och hans svärfar. Det stämmer också ganska bra med att sonen Axel föddes 1709 i Ytterenhörna sn, alldeles i närheten av Södertälje. Enligt Södertälje stads historia I (1968) s 405 skall landshövding Franc 1712 fått order att jaga bort zigenarna från Södertälje och efter ett storartat slagsmål i privat regi med beskänkta ståndsdragoner försvann de en mörk natt från Södertälje för alltid. Någon källhänvisning för detta påstående finns inte, vid en hastig genomgång av domboken 1712 fann jag inget men jag kan ha missat det. Hur som helst bör det vara Per Jönsson och Christian Larsson som jämte en Peter var de enda tre häktmakarna i Södertälje 1710 som blev ivägkörda.

2007-06-19, 20:15
Svar #28

Utloggad Anne Minken

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 297
 • Senast inloggad: 2015-09-20, 12:18
  • Visa profil
Mange takk for meget interessante opplysninger!Har du skrevet noe om dette annet sted enn på Anbytarforum?
 
Med hilsen
Anne Minken

2007-06-24, 09:05
Svar #29

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5015
 • Senast inloggad: 2019-07-31, 11:08
  • Visa profil
I förhör 1728 anges ovannämnde Per Jönsson Hellbom ha två svågrar i Kyajocki socken i Finland. Var dessa svågrar bofasta och går de att återfinna i det finska kyrkboksmaterialet? Vilken socken avses med Kyajocki ?
 
En syster till Per Jönsson Hellbom var fallandesjuka (=epileptiska) Margareta Jönsdotter som beskrivs som svartaktig som en kreol - Per själv beskrivs som wäl nog mörka hår men eij just så ziguenisk mine. [Etzler a.a. s 94 o 98].

2007-06-24, 21:00
Svar #30

Utloggad Anne Minken

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 297
 • Senast inloggad: 2015-09-20, 12:18
  • Visa profil
Margareta Jönsdotter var ikke med i Hellboms følge ved forvisningen til Norge. Det ble utstedt et reisepass i Gävle 4.8.1728 som de forviste fikk med seg da de ble deportert over grensen.  Dette passet finnes i materialet fra Gauldal. Jeg vet ikke hvor det kan ha blitt av Margareta og hvorfor hun ikke ble forvist sammen med de øvrige. Er hun kjent fra andre kilder etter 1728? 
 
Mvh
Anne

 

AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna