ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Äldre inlägg (arkiv) till 30 oktober, 2008  (läst 3731 gånger)

2005-10-12, 23:08
läst 3731 gånger

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Nöttja CI:1, s 102; vigsellängd år 1734:
Dom. S. Trinit. Trumslagaren och enklingen Hinric Reiner i Bök
hult ock p. Sara Jacobsdr från Wänneböke ock Hinneryd Sockn.
 
Hinneryd CI:1, s 193, födelselängd år 1738:
Februarius 12 [döptes]
Anna Christiansdotter föd af äk-
ta föräldrar den 8 Febr. Fadren Chri-
stian Fridricson ifrån Silfwitzborg
modren Christina Johansdotter Reiner
då wistandes i wänneböke söregård
[faddrar:]
Olof Månson i Skinnersböke
Anders Johanson i Wänneböket söregård
Rytt: Nils Wennerberg ibidem
h. ingierd Svensdotter ibidem
h. Ingierd Jonsdotter i Skinnersböket
Pig. Kirstin Jonsdotter ibidem
 
Vem är denne Christian Fredriksson? Är han känd sedan tidigare? Hans hustru bör ju vara en dotter till Johan Christiansson Reiner.

2005-10-12, 23:15
Svar #1

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Ytterligare ett intressant Hinnerydfynd som bör gälla Johan Reiners dotter Catharina:
 
Hinneryd CI:1, s 191, födelselängd år 1737:
[döpt: december 28]
Helena Stephansdr
föd af äckta föräldrar
den 24 Decembr Fadren Han
delsmannen Stephan Me-
jer Modren Catharina
Johansdr. Föddes i Klasön
Föräldrarna boande i Silf-
witzborg
[faddrar:]
afsked: Sold: Jacob Ekelund i Ekön
Sold: Christjern Helsing i Swenshult
Rytt: Nills Larson Eldström i Klasön
h. Karin Andersdr i Klasön
h. Maria Nilsdr i Ekön
P Maria Florentzdr ifrån Silfwitzborg

2005-10-12, 23:21
Svar #2

Utloggad Gabriel Wallgren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1036
 • Senast inloggad: 2021-10-28, 17:03
  • Visa profil
Niclas!
 
Jag vet själv hur det känns när man skriver inlägg på inlägg och inte får några kommentarer...
 
Man måste ju spåna lite (du har ju gjort det ibland)...
 
Kan det möjligen vara så att Christina Johansdotter Reiner är samma som Kerstin, f 1709 3/3 i Ausås (Skåne) och att Christian Fridricson helt enkelt är identisk med Christian Lindvall?
 
I så fall skulle Anna, f 1738 8/2 i Hinneryd, rent av kunna vara identisk med Anna Christina Lindvall (som har ihop det med Fredrik Faltin Hartman och Lars Holmström).
 
Jag skall hålla stenkoll på Henrik född omkring 1704 i Halland (det tillhör det material i Halland jag inte gått igenom).
 
Hur som helst, bra jobbat Niclas!!!
 
Mvh
 
Gabriel

2005-10-13, 01:00
Svar #3

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Hinneryd CI:1, s 190, födelselängd år 1737:
[december] 28
Carl Hinricson föd af äckta säng
den 24 Decembr. Fadren afskedade
Trumslagaren Hinric Reiner, modren
h. Sara Jacobsdotter i Skinnersbö-
ket.
[faddrar:]
Corp: Nils Hind i Snälsböket
dr Peder Nilson i Skinnersböket
h. Elizabeth Pedersdr i wänneböke sg
P. Kirstina Jonsdr ibidem
P. Kirstin Larsdr i Fagraböket
 
Hinneryd CI:1, s 178, födelselängd år 1735:
[döpt december 14]
Lars Hindricson föd
af ärliga Föräldrar den 8 hvjus
Fadr. Trumslagaren Hin-
ric Reiner, Modr h. Sara
Jacobsdr i wänneböket srgård
[faddrar:]
Jöns Nilson i wänneböke Ngård
anders Johanson i wänneböke söregård
Gunnar Svenson i Ekeryd
Karin Nilsdr i wänneböke Ngård
h. Maria Andersdr i Hinneryd
P. Elizabeth Larsdr i Ingielskiöp
 
Hinneryd CI:1, s 212, födelselängd år 1740:
[döpt:] December 28
Carl Hinrikson föd af äck-
ta föräldrar den 24 Decemb.
Fadren Hinric Renner[sic!], modren
h. Sara Jacobsdotter i Ekön
[faddrar:]
Rytt: Pehr Bergenfeldt i Gällareön
Rytt: Arwid Berg i Klasön
Rytt: Johan Hurtig i Bohult
h Maria Nilsdotter i Ekön
P Elisabeth Matthesdotter i wänneböke Ngård

2005-10-13, 12:06
Svar #4

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Om man spekulerar lite ytterligare i vem ovannämnde Christian Fredriksson var så kanske han kan vara son till krämaren Fredrik Olofsson i Alingsås (som bör vara son av skarprättaren Olof Ulf i Skara) ohh Anna Catharina Christiansdotter (död 1714 5/3 i Älmeboda sn (G)). En bror är då Verner Fredriksson (trol samme som soldaten Verner Hultman) (VF född ca 1712 i Förslöv sn, Skåne) som nämns i målet vid Malmö kämnärsrätt 1734. En syster är troligen Anna Maria (även bara kallad Maria) Fredriksdotter (född ca 1707 i Alingsås stad) gift ca 1723 med Zacharias (Pettersson) Klosterman (son t krämaren o soldaten Petter Christoffersson (=Petter Franswegen) i Falkenberg ohh Anna Maria Zachrisdotter). Anna Catharina Christiansdotters far kan ha varit mjölnaren i Danmark som nämns i nämnda rättegång 1734. Denne kanske i sin tur är identisk med den kände Christian Mårtensson Broberg som de facto uppehållit sig i Danmark och varit gift där (men de biografiska notiserna som framkommit i diverse domboksmål är motstridiga o ibland felaktiga; uppenbarligen har man undanhållit uppgifter). Det blir spekulationer men kanske kan vara bra att ha dessa i åtanke.
En diskussion om vad som är känt om Christian Lindwall och hans familj borde kanske skapas ?

2005-10-24, 23:03
Svar #5

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Hans Reiner lejdes till rotesoldat vid Södra Sunnerbo kompani och Kronobergs infanteriregemente för nr 96 Skararp i Hinneryd sn av roten då dess ordinarie soldat (Per Andersson Farman) var permanent utlejd till korpralsroten nr 94. Denna händelse sker mellan mönstringarna 26 juni 1740 och 2 mars 1742. Vid sistnämnda mönstring (GMR 1742:1) noteras det om Hans Reiner Zigeuner kan icke approberas, No 94 skaffar karl i stället.
Hans Reiners bror Henrik Johansson Reiner är även boende i Hinneryd socken (åtm. 1735-1740) och är 1728 till 1736 andre trumpetare vid Överstelöjtnantens kompani med boställe i Bökhult, Nöttja sn. I sistnämnda socken bor medlemmar av den kända officerssläkten Laurin. Dessa kan ha inspirerat Hans Reiner att ändra sitt efternamn till Lagerin/Laurin. Han dyker upp samma år (GMR 1742) som nyantagen soldat vid greve Gustaf David Hamiltons värvade infanteriregemente
ss soldat nr 29 Hans Lagerin 22 år, född i Halland - förut varit i krigstjänst vid: Cronobergz [infanterireg:te] 1 år. Hans hantvärk anges vara Musiqve.
 
 
Har även noterat följande Regner-notis ur Hinneryd:
 
Hinneryd CI:1, s 235, födelselängd år 1744
[december 16]
Margareta Larsdotter
föd af ährliga Föräldrar
som äcktenskap icke
ännu fullbordat,
fadren Sold Lars Flo-
rin, Modren Stina Re-
gner

 
men i Hinneryd CI:1, s 509, år 1745:
[juni 23]
Sold: Lars Florin och Stina Elisabeth Berger (sic!)
och även i Hinneryd CI:1, s 247, födelselängd år 1746:
November 30
Nils Larsson föd af
ärliga Föräldrar den 22 den-
nes. fadren Sold Lars
Florin, Modren h. Stina
Nilsdotter i stora Up-
sala
 
Vem är denna kvinna med så olika namn? Är det fel i födelseboken 1744?  
Soldaten Lars Larsson Florin (19 år gammal, dvs född ca 1722 - i Småland) antogs som rotesoldat den 11 febr. 1741 för nr 99 Öshult (i Hinneryd sn) vid Södra Sunnerbo kompani och Kronobergs infanteriregemente. Hans företrädare var Axel Persson Östberg som efter en kommendering till Malmö avskedades den 10 juni 1740. Denne är mycket troligt den kände Per Jönsson Lindgrens (fd Hellbom) son Axel (född 1/4 1709 i Ytterenhörna (numera Enhörna) i Södermanland). Axels bror Christian Persson Hellsing är även rotsoldat vid samma kompani för nr 103 Långhult i Hinneryd sn, men det är uppgifter som borde läggas under en ny diskussion Per Jönsson Lindgren (fd Hellbom), där uppgifter om dennes familj kan samlas. Nu är de spridda under flera andra rubriker.

2005-10-26, 19:33
Svar #6

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Vimmerby rådhusrätts dombok (GHA) 1724 den 20/4:
Sedan oplästes högwählborne herr Baron General
Major och landzhöfding[e]n Fleetvoodz bref, af den 26
Martij sidstleden som förmähler dett Soldaten af Callmar
Gvarnizon och under herr grefwe och öfwerste Carl
Posses regemente Sven Andersson Springfält
den 23 Martij afwijkit, warandes till statur en smahl
karl, 26 åhr gammal och flere kiänneteck[e]n brefwet
innehåller, har och widh af wijkandet tagit med sig
ett qwinfolck Juliana Regner benembd, långh
smahl af wexten bleklagt ansigte, lång smahl
näsa, liusa hår och ögnabryn. Befallandes hög-
bemte herre sådana Deserteurer, så wähl genom
allmän lysning, som elliest i Staden noga effter-
slå, och derest de ehrtappas till Callmar befordras.
 
Greve Posses regemente [sedermera uppgått i Konungens eget värvade regemente] ska enligt uppgift i Janne Agris artikel Zigenarna i Skåne under 1700-talet i Arbetet 1925 5/12 ha hyst flera zigenare under 1720-talet.

2005-12-18, 23:13
Svar #7

Utloggad Anders Berg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7651
 • Senast inloggad: 2021-03-04, 09:40
  • Visa profil
  • Scangen
Artillerihantlangaren Peter Laurin och Anna Catrina Österman har en dotter Brita Maja född 1777 13/10 i Oderup, Östraby. Det är antagligen den ej namngivna dotter som dör i Kogshult, Blentarp 1778, begr 11/1.
 

östraby fb 1777 GID 1432.21.64700
 
Catrina Österberg?

2006-06-12, 16:57
Svar #8

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
I Ukna kyrka döptes Modvig Laurin den 14 april 1765. Han uppges född samma dag och son till borgaren och glashandlaren Laurin ifrån Trosa och hustrun Ulrica Biörkegren under deras resa åt glasbruket Casimirsborg att handla glas.
Denne Modvig Laurin kan vara densamme som ovan nämnde volontär o senare torparen Modvig Laurin som dock anges född 1757 (hfl i Vissefjärda, dödsåldern 1820 anger honom ss 62 år).  

2006-08-09, 11:06
Svar #9

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Trosa stadsförsamling C:2 s 373, hfl 1766-1776, fjärde roten:

2006-08-13, 19:30
Svar #10

Lillemor Myrberg

Kan någon hjälpa mig med Glasförare Gustav Laurin.
Han uppges som död 1808 då Enkan Annika Hägerbäck föder en son i Viby (T). Hon hör hemma vid Carlsdals Glasbruk, Segersta Socken.Har letat i kyrkböckerna men inte hittat dem.
Vänligen Lillemor Myrberg

2007-01-21, 19:59
Svar #11

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Törnsfall (Kalmar län) C:3, s 332, födelselängd år 1792, dopnotis nr 4, april månad [Genlineid 171.17.71800]:
Carl Fredric, född d. 14, döpt d. 15: föräldrar, glasföraren Lud-
vig Laurin och dess hust. Stina Gustava Wistenius, gammal  27 år.
faddrar: Kyrkovägtaren Nils Glader, drängen Anders Hans-
son, do Jonas Johansson i Dufvekulla, do Daniel Olofsson hos  
Comministern, Hustru Anna Andersdr , do Ingrid Ericsdr, pigan
Anna Hansdr , do Ingeborg Andersdr, alla från Dufvekulla,
där Barnet föddes.
 
Törnsfall (Kalmar län) C:3, s 329; födelselängd år 1791, barndop nr 26; oktober månad [Genlineid 171.17.71600]:
Fredrica , född d. 27 döpt d. 29 fadren Glasföra-
ren Henric Clarin, modren Anna Gretha Lau-
rins dotter i Gärdserum, Faddrar: Klockaren
Jonas Ringström, Hustru Maria Christi-
na Steberg, Ulrica Morthensdotter, Hustru
Maria Axelsdotter, Pigan Stina Johansdtr
i Probstegården
 
Locknevi (Kalmar län) C:5, s 16, födelselängd år 1793; december månad, [Genlineid 98.26.1400]:
Daniel [född:] 11 [december] [döpt:] 11 [december]
[moders ålder:] 18
[modern kyrktagen:] 14/2 94
Artilleristen Wilhelm Södermans i Calmar
och hans trolofwade Florentina Laurins Son
i Wrångfall. Hema döpt därsammastädes af
Enk: Annika Pehrsdotter i wittnens närwaro.
Och döpelsen sedan confirmerad af kyrkoherden
Paul Ahlborg i Locknewi Prästgård. Wittnen
Mag. Magnus Rydberger och Mademoiselle
Sara Sophia Ahlborg.
 
Lofta (Kalmar län) CI:3, s 652, födelselängd år 1799, barndop nr 12:
Carl Gustaf [moderns ålder:] 18 [år]
Glasföraren Gustaf Klostermans och dess FästeQwin-
na Stina Laurins föddes d: 7, döptes d: 9 Martii. Test:
Stud: Carl Joh: Borton, Hustru Ulrica Laurin i Gjerdse-
rum, pig: Ingrid Jonsdr och Anna Jaensdr i Stengårdsnäs
[anmärkning: föräldrarna troligen ej hemmahörande i socknen, ty ingen födelsehemvist är antecknad för barnet såsom vid de andra dopen]
 
Någon som har hittat mer hur Laurinfamiljen hänger ihop? Finns fler uppgifter om Henrik Johansson Regner (född ca 1704 i Halland; borgare i Trosa, sedan trumslagare 1728-36, g1)m. Lucia Staffansdotter,g.2) 1734 i Nöttja m. Sara Jakobsdotter)? Han uppges ju vara far till Johan Henrik Laurin, vad bygger denna uppgift på?

2007-01-22, 09:36
Svar #12

Utloggad Rolf Carlsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 175
 • Senast inloggad: 2021-09-26, 21:02
  • Visa profil
  • www.ljungbykompani.se
Ytterligare några data om 2:e trumslagaren Henrik Reiner.
Antagen 1728-12-09 Överstelöjtnantens kompani (gmr1733).
Avsked 1736-09-10 (gmr1740).
Såg att Carl var f. 1740 i Ekön. Detta år blir profossen Göran Jacobsson Bergkvist antagen och bostället är Ekön (gmr1742:1).
Han är född ca 1698 i Angelstad (gmr1721). Han var då soldat nr 82 vid Överstelöjtnantens kompani.
Mvh/ Rolf Carlsson www.ljungbykompani.se

2007-01-22, 23:59
Svar #13

Utloggad Markus Gunshaga

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4605
 • Senast inloggad: 2021-11-28, 17:58
  • Visa profil
Hej!
 
Jag vet inte om dessa uppgifter redan har dykt upp, men i mitt kartläggande av Bjällerups socken 1658-1792 stötte jag på artillerihantlangaren från Malmö Peter Lagerin och hans hustru Anna Catharina Antonius. De vistas i Lilla Bjällerups by när de får en son där 1779 27/2, Gustaf Peter.
 
Dessa bör väl vara identiska med de personer som nämns i ett inlägg av Gabriel Wallgren under denna rubrik 1999 12/4?
Med vänlig hälsning
Markus Gunshaga

2007-01-23, 01:31
Svar #14

Utloggad Gabriel Wallgren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1036
 • Senast inloggad: 2021-10-28, 17:03
  • Visa profil
Hej Markus!
 
Ja, de är med all sannolikhet samma personer!
 
Och jag kände inte till notisen tidigare. Tack!  
 
Om Peter Laurin och Anna Catharina Antonsdotter Österman, se också Bo Lindwall och Lars Lindgrens uppsats Resande-anor i Sveriges Släktforskarförbunds årsbok 1992, s 97f (med noter).
 
Mvh
 
Gabriel

2007-01-24, 11:16
Svar #15

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Gärdserum CI:3, s 35 (p 33); födelselängd 1780, september månad:
den 24 ejusd[em]
 Ulrica
Föddes ett barn i Spiutvika af Johannes Lagerins Fäste
qvinna Anna Maja Berg, och döptes samma dag, vitnen
witnen
Nils Nilsson i Spiutvika, drängen Nils Nilsson i Börsebo
hustru Anna Greta Biörkegren, hustru Annica i Bosgård
pigan Kierstin Pehrsdr i Börsebo
 
Har denne Johannes Lagerin och Anna Maja Berg nämnts tidigare? Gärdserum socken verkar ha varit en ort dit flera av resandefolket uppehållit sig - varför?

2007-02-07, 22:27
Svar #16

Carina Jonsson

Hej!
 
I mitt jagande efter ”mina” resande såg jag i Domboken för Konga HR Volym: AI:84b. 1828-08-23 att ”Torpare Hustrun Lovisa Laurin i Skäl…?, född 1795, allmänt känd såsom en landstrykerska och vanfrejdad person” var nämnd som tilltalad.  
 
Några fler som var nämnda var Artilleristen Rudolf Samuelsson,hans hustru Maria Helena Bergelin f. 1804, vars fader sas vara fästingsfången Niclas Bergelin och modern Sara Scherling.
Fredrik Berg –dömd till döden.
Christina och Catharina Hurtig.
Samuel Pettersson
Tyvärr noterade jag inte mer.
 
Hoppas detta var av intresse!
 
Mvh
Carina

2007-03-11, 23:47
Svar #17

Carina Jonsson

Fortsätter med Göta hovrätt, Brottmålsutslag 1824.
 
Fredrica Hidriksdotter, hon som var tillsammans med Alexander Ekeroth och sedan med Widric Skog. Hon uppger i rtg. att hennes fader var Artilleristen Hendric Westberg. Fadern hade varit i tjens vid Wendes Artilleri och konungens eget värvade regemente. Under namnet Hendric Rosengren ämnade han att ingå vid Sjöartilleriet i Carlskrona, där han hade avlidit.
 
Modern anges vara Anna Greta Laurin.
 
Mvh
Carina

2007-03-12, 14:11
Svar #18

Utloggad Bo Lindwall

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 680
 • Senast inloggad: 2016-06-10, 12:28
  • Visa profil
Denne Henrik hade tydligen flera namn, när Fredrika föddes 1791 27/10 i Törnsfall sn, Småland, kallas han glasföraren Henrik Klarin och modern kallas Anna Greta Laurin. När dottern Vilhelmina Margareta föddes 1797 8/10 i Hjorted sn, Småland, kallas fadern soldaten från Kristianstad Henrik Rosengren och modern Anna Greta Johansdotter. Dottern Anna Lovisa föddes 1800 24/3 i Väckelsång sn, Småland (hittade inte församlingen i Genline nu när jag tänkte kolla om uppgiften), denna dotter kallar sig Westberg.
Modern, Anna Greta Laurin, hade tidigare sonen Didrik född 1774 22/4 i Grebo sn, Östergötland, då hon kallas Anna Greta Johansdotter, hemma hos föräldrarna i Storved i Gärdserum sn, fadern till denna son var artillerikarlen Didrik Rolin.
Senare hade Anna Greta en son Johannes, född 1785 10/5 i Bredsätra sn, Öland, då kallas hon Anna Greta Rolin (möjligen för att hon tidigare levt med Didrik Rolin), fadern till detta barn var volontären Kristian Lind i Karlskrona. Denna son kom att kallas Johannes Brolin och att vi vet att hans mor är identisk med Anna Greta Laurin beror på att han uppges vara bror till Fredrika Henriksdotter.
 
Henrik Klarin-Rosengren-Westberg uppges i GMR vara född ca 1774 i Skåne, han blev värvad med kapitulation på 6 år som nr 16 vid Rutenskölds kompani av Konungens eget värvade regemente 1796 4/10 och rymde 1799 10/5. 1800 uppges han vara länsvalackare med namnet Westberg.  
 
En möjlig förklaring till namnen Klarin och Rosengren kan vara att han var son till glasföraren för Limmareds glasbruk Klarin Fredriksson Rosengren och dennes hustru Kristina Wimmercrantz som omnämns på 1770-och 1780-talen.
Att han senare kallas Westberg beror nog på att han rymt från militärtjänsten.
 
Anna Greta Laurin föddes 1757 18/11 i Dalhem sn, Småland, som det äldsta av många barn till soldaten, glasföraren och borgaren i Trosa Johan Henrik(sson) Laurin och Ulrika Mårtensdotter Björkegren.

2007-03-12, 22:48
Svar #19

Utloggad Kenneth Bergsten

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 38
 • Senast inloggad: 2013-10-21, 12:12
  • Visa profil
Hej bo och tack för lösningen med Lovisa westberg som jag undrat länge vem hon var. Hennes Mann Johaness Ros f 1807 farmor skall ju också varit en Anna Greta Laurin f ca 1750 och dotter till Johan Henrik Laurin och Ulrika Mårtensdtroch hon levde och fick tre barn med Andrea Reinhold Eriksson Roos f 1746, (det är väl dina forskningar som jag har förstår jag)  Men hur går detta ihop, skall det finnas två döttrar med samma namn?? Är det samma kvinna skulle det ju betyda att Johannes Ros f 1807 är tillsammans med sin halvfaster. Kan du hjälpa till??? Förresten skall du ha tack för allt som du offentliggjort här.
Mvh Kenneth Bergsten

2007-03-13, 08:08
Svar #20

Utloggad Bo Lindwall

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 680
 • Senast inloggad: 2016-06-10, 12:28
  • Visa profil
Hej Kenneth. Det finns flera Anna Greta Laurin, jag har noterat 3 stycken. Den Anna Greta Laurin som var gift med Reinhold Eriksson Ros är inte identisk med dottern till Johan Henrik Laurin och Ulrika Mårtensdotter. Reinhold Ros och Anna Greta Laurin fick barn redan 1766 och hon är troligen född på 1740-talet. Kanske är hon en yngre syster till Johan Henrik Laurin, i så fall skulle Johannes Reinhold Ros och Anna Lovisa Rosengren eller Westberg vara sysslingar.
En tredje Anna Greta Laurin föddes 1758 19/6 i Järeda sn, Småland, som dotter till Hans Rejnart Laurin.

2007-10-10, 15:55
Svar #21

Utloggad Anne Minken

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 297
 • Senast inloggad: 2015-09-20, 12:18
  • Visa profil
Hvem var Christina Florentina Laurin datter av? Hun reiste med Gustav Klosterman og Mathias Glader. Hun har selv oppgitt å være f. 1783 i Kalmar. I så fall var hun bare 14 år gammel da hun fikk sitt første barn med Klosterman. Kjenner noen hennes foreldre?
 
Mvh
Anne Minken

2007-10-11, 11:09
Svar #22

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Hej Anne!
Vet ej vem hon var dotter till. Kanske kan Bo Lindwall eller någon annan ge mer besked om henne. Namnet Florentina på flera resandebarn kanske har inspirerats ifrån greve Gustaf David Hamiltons (1699-1788) till Barsebäck svärmor assessorskan Florentina van Roeden tat Drakenstein (g.m. Jakob Henrik Hildebrand - se Elgenstierna). Vid nämnde Hamiltons regemente (bland annat garnisonsregemente i Malmö o. sedan i Finland) ska det ha funnits ett helt kompani av zigenarsoldater.  
 
Vid samma tid (1783) figurerar volontären Johannes Lagerin som med dess hustru Anna Albertina Clarin får sonen Johannes 8/10 1783 i Åby by och sn (Kalmar län), döpt 9/10 1783 (Åby (H) C:3 s 323). Fadern anges vara volontair ifrån Karlskrona.  Jag funderar på ifall denne Anna Albertina Clarin kan vara densamma som Anna Albertina Rolin, vilken 1778 får en dotter i Kristianopel som döps till Annika 17 juli. Fadern till barnet anges vara volountairens i Carlscrona (troligen tjänstgörande vid herr överstelöjtnant Carl Wilhelm Mod?es kompani i Karlskrona; dopnotisen är rätt slarvigt skriven - har lagt in den tidigare under resande: Rolin).

2007-10-11, 15:29
Svar #23

Utloggad Anne Minken

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 297
 • Senast inloggad: 2015-09-20, 12:18
  • Visa profil
Hei Niclas! Takk for svar. Jeg har sett litt nærmere på fadderne ved dåpen til Christina Florentina Laurins to barn med Gustav Klosterman. I begge tilfeller er en hustru Ulrica Laurin fadder. Jeg lurer på om hun kan være Christina Florentinas mor.I så fall er Christina Florentina kanskje datter av soldaten, glassföreren och borgeren i Trosa Johan Henrik(sson) Laurin og Ulrika Mårtensdotter Björkegren som er nevnt i et innlegg av Bo Lindwall under Laurin tidligere i år.

2008-10-18, 11:04
Svar #24

Utloggad Anne Minken

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 297
 • Senast inloggad: 2015-09-20, 12:18
  • Visa profil
Angående navnet Laurin/Lagerin: Såvidt jeg forstår er det vanlig å anta at navnet Laurin er tatt etter offiserslekten Laurin. Navnet, i formen Lagerin, har imidlertid også blitt brukt av tyske sigøynere (sinti) på 1600- og 1700-tallet. Dette framgår av en meget interessant bok av den tyske historikeren Ulrich Friedrich Opfermann. Boka kom ut i 2007 og heter Seye kein Ziegeuner, sondern kayserlicher Cornet. Sinti im 17. und 18. Jahrhundert. Eine Untersuchung anhand archivalischer Quellen. Opfermann oppgir navnet Lagerin som også forekommer i andre former i kildene: La Guaraine, Lagaraine, Lagarin m.fl.  
 
Et annet interessant navn hos Opfermann er La Forêt som påminner om navnet Laphore i Sverige. Opfermann mener at de franssklingende navneformen peker mot at en del av de tyske slektene opprinnelig kom fra Frankrike. Til Sverige er det vel rimelig å tro at de har kommet via det tysktalende området.

2008-10-22, 00:17
Svar #25

Utloggad Sebastian Casinge

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 428
 • Senast inloggad: 2021-02-15, 09:41
  • Visa profil
Qvinspersonen Ulrica Lovisa Hammarström eller Laurin, som är worden anklagad för delagtighet i det af förre artilleristen David Hallberg föröfwade dråp å fångföraren Anders Jonsson i Sniparp, Jönköpings län; warandes denna person 20 år gammal, med gladlätt ansigte, swarta hår och ögonbryn samt wid afwikandet klädd i en grön kjortel med små rutor, grönt lifstycke utsydt i kanterna, en gammal röd schawl på halsen samt en annan med swart botten, röda och hwita snippar på hufwudet, hwita strumpor och skor. Efterlysning ur Uppsala läns kungörelser nr 2 den 22 januariu 1814. Se även under tillfällighetsfynd av resande några dagar tillbaka för en annan efterlysning i samma ärende.
 
(Meddelandet ändrat av Tango den 22 oktober, 2008)

2008-10-24, 17:02
Svar #26

Utloggad Kenneth Bergsten

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 38
 • Senast inloggad: 2013-10-21, 12:12
  • Visa profil
Ja jag har både Laphore och Laurin ,och Lagerin i släktträdet. Rättare sagt det flesta resande i Sverige kommer frånm laurinfamiljenm 1 eller väldigt många flera ggr. Dom kommer ju från Tyskland när dom ex söker borgarskap i Wimmerby, Tänker på Johan Swartzkoupt (laurin) Lind f mitten av 1600-talet som jag är drikt ättling till. Kanske kom dom då från Frankrike.

2008-10-27, 09:30
Svar #27

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Slöinge (Halland) C:2, opag. (AD bild 64), födelselängd 1747:
[Jan. den] 3    Föddes et barn i Språttarp, som blef
                      döpt den 4 och kallad Christina Juliana. Modren
                      som hette Anna Catharina Linnerot, sade at
                      barn fadn war Johan Ludrin i Falckenberg.
                      Wittnen: Hans Larßon i Lundby, Lars
                      Nilßon i Språttarp; Pastorskan Anna brita
                      Lagerström, Bengta Swen Bengtßons
                      i Perstorp
 
 
Är denne Johan Ludrin tillhörande Laurinfamiljen och är mer känt om denna familj?

2008-10-27, 09:39
Svar #28

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Kenneth, häktmakaren Johan Henriksson i Vimmerby kallas aldrig Laurin eller Lind vad jag sett. Han benämns däremot vid något enstaka tillfälle Swartzkaupf, men detta namn hänger inte med längre fram. Hans söner kallar sig Molin och Wimmercrantz. Johan Henriksson anges i källorna dels som tartar och zigenare, han anges även i två olika oberoende protokoll vara född i Vänersborg i Västergötland - så han kommer ej ifrån Tyskland. Hans far är en Henrik Larsson, troligen densamme som figurerar i Gränna i ett dråp. Någon koppling till Tyskland har jag inte sett för Johan Henriksson. Däremot figurerar en Hans Henrik(sson) Rudolph i Vimmerby som anges vara född i Frankfurt an der Oder, men däremot i ett annat protokoll som född i Ängelholm (Skåne) - så jag vet inte hur pålitliga dessa uppgifter kan tas. Att Hans Henrik(sson) Rudolph och Johan Henriksson skulle vara bröder finns det inget stöd av i källorna - har sett att några uppgett detta men det stämmer alltså inte. Hans Henrik(sson) Rudolphs son var Christopher Hansson (även Christopher Rudolph) som senare blir borgare i Sölvesborg (Blekinge) och dennes halvbror är Johan Christiansson Reiner, stamfar till Laurinfamiljen. Det finns mycket osäkert kring dessa äldsta resandefamiljer som är stamfäder till många svenskar idag.

2008-10-30, 20:42
Svar #29

Utloggad Kenneth Bergsten

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 38
 • Senast inloggad: 2013-10-21, 12:12
  • Visa profil
Hej Nicklas, ja jag blanda ihop Rudulphus och Swartzkoupt, Ja resande kommer också flera ggr  även jag till Hans Henricsson Rudolphs styvson Johan Kristiansson Reiner,( själv  8 ggr genom 3 olika av hans barn) Men vad jag ville komma fram till var efterläst Anne Minkens intressanta inlägg om de tyska Sintifamiljerna och namnen där, att han Johan Kristansson Regner,Reiners, sonson hette Johan Henrik Laurin, ibl, Lagerin, det finns även en man i släkten där som heter Laphore. Svenska resande språkdialekt påminner och är också väldigt lik de Tyska sinti, mycket mer likt än Romerna från Öst. Sen en liten fråga, Anna Margaretha Laurin g 1757 levde med en Henrik Klarin Rosengren f 1774. Trolig son till Klarin Fredriksson Rosengren och kristina Wimmercrans. Kan han Klarin Fredriksson Rosengren vara son till han Fredrik Klarin som du skriver om på disskutionen Klarin. Ha det gott med hälsning kenneth.

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna