ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Holmström  (läst 3517 gånger)

2008-12-29, 02:23
läst 3517 gånger

Utloggad Anders Berg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7651
 • Senast inloggad: 2021-03-04, 09:40
  • Visa profil
  • Scangen
Jag har hittat ett nytt barn till volontären vid Amiralitetscorpsen Carl Ahlqvist af Siguenslägte och Annika Lovisa Holmström, eller Lovisa Andersdotter Holm som hon kallas i Höja födelsebok 1783! Det är en dotter Annika Albertina som föds i Skörpinge, Höja (Skåne) 1783 3/6.
 
En mycket intressant uppgift är att faddern, avskedade amiralvolontären Fred. Holm är barnets morbror. Också som faddrar förekommer hustrun Lena Holm (som bör vara Fredrik Holms hustru Lena Olofsdotter) och pigan Dorotea Olofsdotter, bägge af följet.  
 
Lena och Dorotea bör vara systrar, eftersom Dorotea sägs vara Fredrik Holms svägerska när de förekommer vid dopet av Carl Holmströms barn 1786 i Fulltofta. Fredrik Holm har jag tidigare endast sett med yrket glashandlare. Han är fadder till två av Carl Holmströms barn och till ett av Fredrik Klostermans. Glashandlaren vid Limmared Fredrik Holm dör 1786 29/12 i V Sönnarslöv där hans ålder anges till 66 år. Det verkar väldigt högt för att kunna få in honom som bror till Annika Lovisa Andersdotter Holm/Holmström. Han borde vara 20 år yngre.
 

 
Bilden från AD Online

2009-09-06, 20:57
Svar #1

Utloggad Eva-Lotta Söfgren

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 32
 • Senast inloggad: 2019-09-16, 15:50
  • Visa profil
Hej jag släktforskar på Carl holmströms släktet. jag undrar över en sak som jag hittade  om denna person finns inte med mer än på DDS där hittade jag henne, Anna-Willhemina Holmström  dotter Till Carl Holmström Och Britta Hofdahl.Finns det några uppgifter på henne Född I vittskölde, sen så undrar jag vem som var pappa till Britta-Maria Hofdahl. det har varit mycket spekulationer runt detta har jag sett.

2010-04-26, 23:01
Svar #2

Utloggad Monica Lagerwall

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 91
 • Senast inloggad: 2021-03-23, 14:19
  • Visa profil
Hej!
Jag söker en Karl Fredrik Petersson Holmström f. 1838 avliden 1881. Vet ej var han är född eller avliden.
Hans fader lär vara en Johan Peter (Svarte Petter) Holmström samt modern Lindgren. Skulle så gärna vilja veta lite om hans föräldrar, om någon vet.
MVH
Monica

2010-05-13, 07:12
Svar #3

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6927
 • Senast inloggad: 2021-04-09, 23:35
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Titel:  Wernamo tidning  
Datum:  1882-03-03  
Sida 3
 
Om tattaredådet i Wallarum, omtaladt i förra numret, meddelas ytterligare, att en bland de af Svarte Peter och hans följe misshandlade landtmännen, Per Svärd, aflidlt af de sår han erhållit i bataljen med tattarne, och föga hopp finnes att de öfrige misshandlade kunna återställas. Svarte Peter och hans medbrottslingar ha gripits.
 
----------------------------------------------------------
 
Twå vagnslass s. k. tattare med den fruktade Svarte Peter i spetsen ankommo i söndags å d. till Wallarum i Skåne, der kringstrykande vid ett föregående besök visat sig särdeles närgångna och långfingrade. Derför skyndade sex byamän till länsmannen för att få arresteringsorder på packet. Men då hvarken länsman eller fjerdingsman ville följa med, begåfvo sig de sex sjelfva till det ställe, der tattarne befunno sig. Då de der inkommit, släcktes ljuset, och Svarte Peter med följe började strax öfverfalla gubbarne med dolk och revolver, så att två af dem måste bäras derifrän. En har fått 15 svåra sår, deraf ett i lungan, som anses dödligt. En annan blef kastad ned i en brunn, der han måstc stå i flere timmar, tills barmhertiga menniskor kommo och uppdrogo honom. När länsmannen morgonen derpå kom, voro de manlige af följet borta - endast qvinnorna voro qvar, och dessa fingo följa med till häradshäktet. Spaning på tattarne fick man likväl, och troligen äro de nu häktade.
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2010-05-23, 18:13
Svar #4

Utloggad Monica Lagerwall

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 91
 • Senast inloggad: 2021-03-23, 14:19
  • Visa profil
Hej Stefan!
Verkligt ruskiga saker, men väldigt spännande. Tack för den informationen.
MVH
Monica

2010-06-08, 08:42
Svar #5

Utloggad Peder Andersson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 883
 • Senast inloggad: 2016-04-07, 18:07
  • Visa profil
I tidningen Norra Skåne 1882-03-07, s. 2:
 
Om tattaredådet i Vallarum meddelas ytterligare, att en bland de af Svarte Peter och hans följe misshandlade landtmännen, Per Svärd, aflidit af de sår han erhållit i bataljen med tattarne, och föga hopp finnes att de öfrige misshandlade kunna återställas. Svarte Peter och hans medbrottslingar ha gripits.
 
Samma annons, som Stefan Simanders gjorda inlägg (se ovan), ur Wernamo Tidning 1882-03-03.
----------
 
I tidningen Norra Skåne 1882-04-14, s. 3:
 
Domare öfverröstad af nämnd. Då målet mot tattarne, som föröfvat mordet i Wallarum förevar i tisdags inför Färs häradsrätt, blef t. f. domaren Ljunggren af nämnden öfverröstad, då det var fråga om att häkta bleckslagaren Nils Larsson och hans hustru Thilda, hos hvilka mordet skedde. Ifrågavarande personer blefvo nemligen häktade, fastän domaren reserverade sig mot beslutet.

2010-11-01, 00:49
Svar #6

Utloggad Peder Andersson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 883
 • Senast inloggad: 2016-04-07, 18:07
  • Visa profil
I tidningen Kalmar 1887-08-03, s. 1:
 
- Sent gripen mördare. Ett egendomligt brottmål har handlagts wid Färs häradsrätts senaste session.
     Den 18 februari 1882 hade ett par tattare med fästeqwinnor och barn kommit på besök hos en illa känd person wid namn Nils Larsson Hurtig i Wallarum, och då de woro kända som ett rigtigt följe, som blott kom i afsigt att ställa till owäsen och bråk, hade en del af traktens inbyggare beslutit att med förenade krafter aflägsna dem i tid. Det kom till ett blodigt uppträde - ingalunda sällsynt der tattare fara fram - och wid dess slut låg en af bönderna döende, simmande i sitt blod på golfwet, en annan blödande, med ena armens pulsåder afskuren, och de fleste med flere eller färre sår, tillfogade dem af tattarnes lättdragna knifwar.
     Saken anmäldes för wederbörande polismyndighet, blef wid flera rättegångstillfällen behandlad - men föröfwarne af mordet och misshandeln hade förswunnit.
     Nu, nära 6 år derefter, har man fått tag i åtminstone den ene, införpassad till cellfängelset i Ystad från Engelholms rådhusrätt, der han senast är dömd för tredje resan stöld med inbrott, för att der erhålla slutdom, enär det under ransakningens gång kommit i dagen, att han wore en af dem, som deltagit i det blodiga uppträdet den 18 februari 1882.
     Hans namn är Fredrik Pettersson Karlsson. Han är född den 14 oktober 1851 i Listarums socken af Ingelstads härad, der han har sin fader, Karl Petter, som på grund af sin mörka tattarehy kallas Swarte Petter.
     Den tilltalade, som warit bleckslagare, har ett mycket lömskt, frånstötande yttre.
     Han erkände, wid med honom nu förd ransakning, att han, den dag mordet skedde, tillsammans med afwikne Anders Magnusson Fredriksson med familjer, warit på ofwannämnda besök, då de om natten wäckts af att en del åboar brutit upp dörrarne och frågat efter de främmande personerna, hwarwid gräl och slagsmål uppkommit och hemmansegaren Per Persson Swärd erhöll så swåra knifhugg, att han strax derefter dog, och Anders Mårtensson Lund blef så illa skuren, att han erhöll men för lifstiden, i det ena armen blef lam.
     Den tilltalade nekade för påståendet att hafwa begagnat knif, men erkände, att han slagit Lund i hufwudet med en stor käpp.
     De öfriga målsegandena, I. Larsson och Per Mårtensson Lund, hade sett den tilltalade ha knif.
     Twå wittnen, hörda strax efter mordet, widhöllo sina gamla wittnesberättelser, hwilka wi här ofwan delgifwit. Enligt dessa hade både swaranden och en Anders Magnus Fredriksson, som man ej påträffat, huggit wildt med knif bland de församlade, äfwen sedan Swärd fallit blödande ned ibland dem.
     Målet uppsköts, och den tilltalade återfördes i häkte.
     Mycket folk öfwerwar den uppseendewäckande ransakningen. (D. R.)

2010-12-15, 21:26
Svar #7

Utloggad Peder Andersson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 883
 • Senast inloggad: 2016-04-07, 18:07
  • Visa profil
I Tidning för Wenersborgs stad och län 1889-09-27, s. 2:
 
Efterlyses. Från Hallands läns räddningshem Mäshult rymde natten mellan den 16 och 17 Sept. vanartige gossarne Karl Birger Karlsson (17 år, 158 centimeter, mörkt hår, ljusblå ögon, bred näsa, utstående mun och öron, grof kroppsbygnad samt iklädd bruna mollskinnskläder) och Karl Oscar Leonard Holmström (tillhör tattareslägten med samma namn, 16 år, 156 centimeter, ljust hår, blå ögon, uppnäsa och fräknig; iklädd grå rock och bruna benkläder). Båda föröfvade stöld före rymningen. - Som de anses vådliga för den allmänna säkerheten begäres handräckning för deras efterspanande, gripande och forslande till Warbergs polisvaktkontor.

2011-03-29, 12:14
Svar #8

Utloggad Eva-Lotta Söfgren

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 32
 • Senast inloggad: 2019-09-16, 15:50
  • Visa profil
jag har varit inne och tittat Lars hofdahl kan inte vara Pappa till Britta-Maria hofdahl åldern stämmer väldigt dåligt.han skulle vara född 1694.och dottern 1799.då är han 105 år.det  kan jag inte tänka mig. att britta-maria uppgifter inte stämmer heller.jag undrar om dom inte gissade ålder för vissa viste säkert inte,,jag har fått andra uppgifter från Norge.där ska carl vara född 1760.och britta-maria-hofdahl 1748.jag har hittat en  britta-maria hofdahl född i stockholm det verkar passa bättre in ,sen är det inte alls säkert att Hofdahl är av romerna

2011-03-29, 19:00
Svar #9

Utloggad Moderator Särskilda

 • Moderator *****
 • Antal inlägg: 69
 • Senast inloggad: Aldrig
  • Visa profil
Hej Eva-Lotta,
 
Kan du ange dina källor till Lars Hofdahls födelseår och Brita Marias födelse i Stockholm? Att Brita Maria skulle vara född 1748 är helt orimligt, eftersom hon föder barn mellan 1814 och 1830.

2014-03-09, 23:27
Svar #10

Utloggad Eva Gustafsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 232
 • Senast inloggad: 2020-07-29, 00:05
  • Visa profil
Angående soldaten och glasföraren Andreas Holmström från Morup: jag har ingen riktig ordning på hans fruar .  Kan han ha varit gift 3 ggr?  
1) med Annika Persdotter 1/7 1742 i Varbergs slottsförsamling,  
2) med Christina Jonasdotter,  
3) med Maria Henriksdotter cirka 1760-61.
 
Betr. fru nr 1 Annika Persdotter står i vigselboken att hon är från Åmål. En annan uppgift jag har anger att hon skulle vara född 27/11 1719 i Rångsta, Ljusdal. När jag kollar det ser jag, att hon är dotter till soldaten Per Hellbom. Kan det vara rätt?  
Betr. fru nr 2 vet jag inte riktigt varifrån jag fått uppgiften, kanske från någonstans här på forumet..?    
Fru nr 3 är född i Åbo, Finland 1742 och död 8/5 1793 i Ivetofta.
Är detta korrekt, eller kan någon rätta mig angående Andreas Holmströms familjeförhållanden?
Hälsningar
Eva Gustafsson

2014-05-15, 01:20
Svar #11

Utloggad Eva Gustafsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 232
 • Senast inloggad: 2020-07-29, 00:05
  • Visa profil
Enligt ett inlägg från Bo Lindwall 1999 (under Klosterman) stod Lars Holmström tillsammans med sina bröder Axel och Henrik inför rätta vid Östra Göinge häradsrätt 27/5 1784.  Går det att få veta vad de var anklagade för?
Undrar
Eva Gustafsson

2015-02-02, 15:10
Svar #12

Utloggad Eva Gustafsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 232
 • Senast inloggad: 2020-07-29, 00:05
  • Visa profil
Angående Svarte Petter, eller Johan Petter Karl Holmström Pettersson, född i Nosaby 27/9 1820: Någonstans ifrån har jag en uppgift om att han som artillerist hade namnet Petter Krantz. Jag kan inte nu hitta källan till detta. Finns han att finna i något av de skånska värvade regementena? Eller är det en felaktig uppgift? Kan någon hjälpa mig?
Undrar
Eva Gustafsson

2015-10-25, 13:42
Svar #13

Utloggad Moderator Särskilda

 • Moderator *****
 • Antal inlägg: 69
 • Senast inloggad: Aldrig
  • Visa profil
Ett inlägg har flyttats till

2016-02-04, 19:30
Svar #14

Utloggad Markus Gunshaga

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4461
 • Senast inloggad: 2021-04-10, 02:28
  • Visa profil
Tillfällighetsfynd ur Nytt och Gammalt (Lunds Weckoblad), N:o 34, 1808 24/8, sid. 271:
»En kringwandrande Enka, wid namn Maria Holmström, kom för några dagar sedan, såsom sjuk, till Gißleberga by här i Församlingen, och dödde derstädes, den 10:de dennas, samt blef här sistledne Söndag begrafwen. Enligt medhafde bewis har hon warit gift med afskedade Volontairen Axel Andr. Holmström, som warit född i Getinge och Gårdstånga Församling, men blef död i Greflunda af Hwitaby Sockn den 5 Maj 1806. Hon har några gånger begått den Hel. Nattwarden, dels i Kerrstorp och dels i Östra Lyngby. Det som af hennes lilla qwarlåtenskap är öfrigt, sedan hon blifwit anständigt begrafwen, är i förwar, och kan bekommas, när någon hennes arfwinge med behörigt bewis sig hos mig anmäler. Norrwiddinge den 17 Aug. 1808. Joh. Magn. Palm.»
Med vänlig hälsning
Markus Gunshaga

2021-02-10, 13:16
Svar #15

Utloggad Christoffer Ek

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 32
 • Senast inloggad: 2021-03-30, 20:09
  • Visa profil
Finner Lars Larsson Holmström, senare Qvick (1782-1845), som glasförare vid Liljedals glasbruk i hf 1805-1810. Hans nya hustru, änkan Katarina Ström, nu även kallad med efternamnen Holmström/Holmer och deras gemensamma dotter Magdalena Sofia f.1809. Katarinas son Vidrik Ström f.1801 från förra giftermålet är även med i sällskapet. Anställda vid glasbruket vid samma tidpunkt, återfinns även ett flertal andra kända resandefamiljer som Wennerberg, Friman, Hultqvist och Rolin etc.

2021-02-23, 18:38
Svar #16

Utloggad Christoffer Ek

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 32
 • Senast inloggad: 2021-03-30, 20:09
  • Visa profil
jag har varit inne och tittat Lars hofdahl kan inte vara Pappa till Britta-Maria hofdahl åldern stämmer väldigt dåligt.han skulle vara född 1694.och dottern 1799.då är han 105 år.det  kan jag inte tänka mig. att britta-maria uppgifter inte stämmer heller.jag undrar om dom inte gissade ålder för vissa viste säkert inte,,jag har fått andra uppgifter från Norge.där ska carl vara född 1760.och britta-maria-hofdahl 1748.jag har hittat en  britta-maria hofdahl född i stockholm det verkar passa bättre in ,sen är det inte alls säkert att Hofdahl är av romerna

När det kommer till att uppskatta resandes ålder får man ofta ta detta med en "nypa salt". Vad gäller "Svarte Petter" Johan Peter Holmström (1820-1900) föräldrar Carl Holmström och Brita Maria "Maja" Hofdahl så är inte deras födelseuppgifter kända vad jag vet. Rätta mig gärna.

Svarte Petter uppgav vid ett förhör att fadern avled när han var runt 14 år gammal, därav kan dödsåret uppskattas till runt 1834. Samma son kallar honom för ”glasföraren Peter Carlsson” när han vigdes i Gladsax 1851. I juli 1826 reste Carl och sin hustru Brita, de anges då vara 76 respektive 32 år gamla. (Justitiekanslerns arkiv EIIIcf Passjournaler, vol. 56, juli 1826, Kristianstads läns landskansli) Även om deras ålder troligen kan vara något överdriven (särskilt för Carl), så kan ändå antas att en stor åldersskillnad fanns mellan dom. Om deras åldersuppgifter stämmer så ska Carl vara född runt 1750 och Brita runt 1795.
I januari 1816 noteras Carl vara 54 år och beskrivs: "Glasföraren Carl Holmström född i Malmöhus län 54 år gammal af medelmåttig längd med mörklagdt ansigte bruna ögon och svart hår". (Justitiekanslerns arkiv EIIIcf Passjournaler, Kristianstads läns landskansli) I december samma år kallas han för "”Afskedade wolontairen" och anges vara 57 år gammal, om detta stämmer ska han vara född runt 1760.

Med anledning av de åldersangivelser som anges i passjournalerna så placerar jag Carl Holmström (om det är samma Carl hela tiden!) som född runt 1763 och Brita Hofdahl runt 1795.
 

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna