ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Äldre inlägg (arkiv) till 17 maj, 2010  (läst 4334 gånger)

2010-04-06, 15:22
läst 4334 gånger

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7135
 • Senast inloggad: 2023-03-24, 16:14
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Nu har jag startat en diskussion om resandesläkten Hallongren / Hallengren, se
 
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2010-04-06, 16:14
Svar #1

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7135
 • Senast inloggad: 2023-03-24, 16:14
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Om Lena Kajsa Hallengren kan läsas ovanför i denna diskussion!  
 
 
 
Så skulle det förstås stå ovan, (inte Hallenberg som jag så felaktigt råkade skriva)!
 
(Meddelandet ändrat av simson 2010-04-07 04:49)
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2010-04-06, 17:54
Svar #2

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7135
 • Senast inloggad: 2023-03-24, 16:14
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Upptäckte först nu följande fullmatade resandediskussion om Darell / Darelius som startade redan 1999!  
   
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2010-04-19, 06:18
Svar #3

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7135
 • Senast inloggad: 2023-03-24, 16:14
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Hedenberg bodde i Haxmon (Hagsmyren) delat på Ettinga o Åkerby byar i husförhörslängden i Östervåla o andra resande bodde i 7 st backstugor där.
 
En sockenlapp bodde där på 1820-talet som kom från Vika i Dalarna.
Även i Ingbo och Östa i Nora församling fanns en tid bofasta sockenlappar.
Källa: Bernt-Ove Lindberg i Östervåla.
 
(Meddelandet ändrat av simson 2010-04-19 06:22)
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2010-04-20, 08:35
Svar #4

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7135
 • Senast inloggad: 2023-03-24, 16:14
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Det finns 369 personer som har efternamnet Hedenberg.
 
Folkbokförda i Sverige den 31 december 2009, enligt www.scb.se
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2010-04-27, 02:47
Svar #5

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7135
 • Senast inloggad: 2023-03-24, 16:14
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Hagsmoren nr:5, Åkerby Östervåla, kan vara Hedenbergs stuga, enligt Bernt-Ove Lindberg, vars farmors far Per Lindberg, från Harv i Hedesunda, bodde där innan de flyttade till Gäddviken i Östervåla.
 
Hagsmoren kallas också Haxmon.
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2010-05-03, 12:31
Svar #6

Utloggad Katarina Sohlborg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3041
 • Senast inloggad: 2023-03-05, 01:32
  • Visa profil
  • www.thorsaker.se
Under badning i Ljusne elf vid Kallerud i Fryksände socken i Värmland drunknade i tisd. tre gossar i åldern 8 till 12 år, söner till en bleckslagare Hedenberg från Östmark.
 
ur Dalpilen 1910-07-15 sid 3
 
mvh Katarina
Katarina Sohlborg

2010-05-03, 22:40
Svar #7

Utloggad Katarina Sohlborg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3041
 • Senast inloggad: 2023-03-05, 01:32
  • Visa profil
  • www.thorsaker.se
I Östmarks db återfinns barnen Oskar Fredrik Vilhelm f.1895-06-06 och Edvin Gustaf Adolf f.1897-09-23, drunknade 1910-07-11. Okänd kyrkoskrivningsort.
 
De är barn till kringvandrande Per Hedenberg och Anna Lök.
 
I Fryksände db hittas Edvard Nikolaus Alexander, född 1901-11-17, drunknad 1910-07-11. Son till Karolina Sofia Holm (inget far nämnd). Uppges vara från Holmedals församling men attest återsänd, okänd där.
 
mvh Katarina
Katarina Sohlborg

2010-05-04, 12:37
Svar #8

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7135
 • Senast inloggad: 2023-03-24, 16:14
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Ovannämnde Karl Johan Johansson Hedenberg finns i följande långa tidningsartikel:
 
Titel:  Östgötaposten  
Datum:  1907-09-27  
Sida 5-6
 
Tattardråpet vid Axstad.  
 
I lördags hölls inför Göstrings häradsrätt i Skeninge urtima ting med anledning af det bekanta dråpet vid Axstad mellan Skeninge och Hogstad den 29 sistl. aug., då hästhandlaren Karl Johan Johansson Hedenberg å landsvägen med en fällknif tillfogade svågern Gottfrid Petersson ett knifhugg strax nedom venstra örat, hvaraf Petersson förblödde.  
 
Den tilltalade, som syntes mycket nedslagen och ångerfull, berättade om sina lefnadsomständigheter, att han vore född i Askersunds stadsförsamling den 29 maj 1876, men nu sedan 16 år tillbaka bosatt i Trehörna, där föräldrarne äfvenledes bo. Han hade förut haft eget hem, men vistades nu hos föräldrarne, ehuru han i öfrigt skötte sig själf. Handlade med hästar samt gammal koppar och galoscher och vistades för det mesta hemma, mera sällan borta. Hade genomgått folkskola samt kunde läsa och skrifva. De penningar, 95 kr., som han innehade efter den ruskiga händelsen, hade han lämnat systern, den dödade Peterssons enka. De voro ej vigda men lysning hade afkunnats dem emellan. Dömdes den 21 dec. 1903 af Söderköpings rådhusrätt till 2 månaders fängelse för uppsåtlig misshandel genom knif.  
 
På domarens fråga, hvarföre han så hastigt vore färdig att draga knif, svarade han, att detta, nu såsom i Söderköping skett under rusets inflytande. Såsom ombud för den mördades hustru hade infunnit sig den förres broder Oskar Frithiof Petersson; af länsstyrelsen hade länsnotarien A. Jacobson förordnats till rättegångsbiträde åt den häktade.  
 
Hedenberg berättade, att han till marknaden i Skeninge haft sällskap med hästhandlarne Hällström, Georg Johansson och svågern Gottfrid Petersson, hvilka samlats hos Hedenberg den 27 på aftonen, hvarefter de vid 10-tiden följande dag, marknadsaftonen, begåfvo sig åstad på två skjutsar. Gottfrid Petersson åkte hos Hedenberg. Vid Väderstad betade de omkring en och en half timme, hvarefter de fortsatte, till Hogstad, där de togo in hos en statare under Vestanå. Hvarken här eller förut i Trehörna hade de förtärt spirituösa och det bästa förhållande var rådande mellan dem, Tidigt på morgonen bröto de upp och anlände på f. m. till Skeninge, hvarest Hedenberg till brodern, ofvannämnde Georg Johansson, sålde häst, vagn och sele för 175 kr., hvaraf han erhöll 50 kr. kontant. I Skeninge började de supa brännvin på krogen till källaren Pelikan och en myckenhet öl på Carl Olssons ölstuga vid kreatursvallen. Dessutom hade Hedenberg skickat brodern efter en liter brännvin. Inalles hade han användt omkring 6 kr. till spirituösa. Vid 6-tiden bröto de upp. Hällström och Georg Johansson åkte i första skjutsen, Hedenberg och Gottfr. Petersson i den andra, efter hvilken en vagn var på släp. Ingen osämja rådde dem emellan, men Hedenberg sade sig ej kunna minnas någonting annat af hvad som passerade mellan Skeninge och Hogstad än att Gottfrid Petersson sjöng. Han erinrade sig ej ens att de stannat vid Axstad. Men på något ställe hade Gottfrid plötsligt sagt: Nu borde du ha stryk utan att dock angifva någon orsak, hvarför. Hedenberg sade sig svarat: Nej, hvarföre det, Gottfrid?. Nu skulle denne ha rispat upp Hedenbergs högra rockärm och byxben, men knifven hade ej genomträngt ens fodret. På framsidan af skinnvästen — plaggen företeddes infor rätten — var ock en dylik rispa. skulle Hedenberg ha hoppat af åkdonet, åtföljd af Gottfrid, som med något tillhygge tilldelat honom ett slag i venstra sidan af hufvudet.  Nu tog Hedenberg knifven — om Gottfrid tappat denna eller om Hedenberg ryckt den ifrån honom, mindes han ej — och stötte till Gottfrid. Han bedyrade emellertid, att det aldrig varit hans afsikt att lifsfarligt skada Gottfrid, men han hade varit rädd för honom, som, en stark karl, för 6 à 7 år sedan mellan Skeninge och Mjölby knifhuggit honom, Hedenberg, i venstra käken, hvaraf han haft ondt ett par tre månader. De hade dock blifvit sams redan följande dag, då Gottfrid bedt om förlåtelse och sedan hade ingen talat om den saken.
 
Efter det nu af Hedenberg utdelade hugget, hade H. gått några steg framåt: Gottfrid skulle ha satt sig upp i vagnen och kört fram till H. af hvilken han återfordrat knifven, som H. då kastat i vagnen. Satte sig nu bredvid Gottfrid, som blödde starkt, men Hedenberg, sade sig ej haft en aning af sårets farlighet. Som Gottfrid fortfarande sjöng och Hedenberg, fortfarande var rädd för honom, flyttade han sig till andra åkdonet, och satte sig bredvid Hallström. Strax efter kom Gottfrid och satte sig på baksätet. Georg Johansson hade stannat för att förbinda den sårade. Så fortsatte de. Hedenberg, somnade in och vaknade ej förrän de vid soluppgången passerade Harstad, då Hällström väckte Hedenberg, och meddelade honom, att Gottfrid vore död. Nej, hvad säger du? svarade Hedenberg, som ej trodde att det kunde vara sannt. Härpå fortsattes till Trehörna, hvarefter Hedenberg, anmälde den ruskiga tilldragelsen för fjärdingsmannen.
 
Hällström berättade att han, som något kände Hedenberg, hela dagen i Skeninge druckit öfverstyft på Pelikan och hos Carl Olsson, så att han varit mycket rusig. Kunde ej varsna någon osämja mellan Hedenberg, och Gottfrid. På hemfärden åkte vittnet och Georg Johansson så långt före de andra att de ej kunde se någonting. Mindes för öfrigt ingenting alls, så drucken var han. Emellertid hörde han efter sig alarm, hvarföre han vände sig om och såg nu Hedenberg, stå med lyftad arm mot Gottfrid. Här påpekade rättens ordförande motsägelsen mellan påståendet att Hällström alls ingenting såg eller mindes och att han dock rätt utförligt kunde berätta om alarmet m.m.) Georg Johansson hade nu hoppat af, men vittnet, som blef mäkta rädd, körde det fortaste han kunde, och sen mindes han åter ingenting. Blef emellertid snart upphunnen, men kunde ej komma ihåg var. Som en dröm ville han erinra sig att Hedenberg, och Gottfrid hoppat upp i vittnets åkdon. Troligen hade de nu ytterligare berusat sig, ty vittnet fann följande morgon Hedenbergs literbutelj nästan tom. Då vittnet på morgonen vaknade, lågo han och Hedenberg, vid vägkanten och Gottfrid död i vagnen med hufvudet utöfver dennas kant. Hästen gick och betade på ett gärde. Vittnet, hade för Hedenberg, omtalat Peterssons död, på hvilken utsago den förre ej trodde. Men när han hunnit öfvertyga sig härom, grät han och smekte den af honom dödade svågern. Hedenbergs, vagn hade varit förfärligt nedblodad.
 
Rättens ordförande framställde i kraftigt bevakande ordalag en maning till Hällström att låta detta ohyggliga minne från landsvägen, som säkerligen aldrig kunde glömmas, bestämma sig för ett nyktert och ordentligt lefverne, hvartill H., svarade, att en sådan här förskräcklig händelse helt visst skulle göra honom nykter för hela lifvet.
 
Kreaturskötaren Petter Lettström hvilken varit på marknaden och hemkommit vid 4-tiden, såg vid 7-tiden från sin bostad två skjutsar fara förbi. Den ena bestod af två vagnar. Berättade vidare om sin iakttagelse rörande skjutsarnas afstånd från hvarandra och antalet åkande i hvarje skjuts, hvarefter vittnet tillade, att han tydligt sett, huru efter den första skjutsen komit en andra med två personer, hvilka höllos och rakade på vägen. Den eftersta af de två hopbundna vagnarna var kullvräkt med skrofvet för sig och underredet åt annat håll. Såg vidare, att en af de resande vände sig om och gaf den andre ett slagvid venstra örat, omedelbart därefter blänkte ett knifblad i den anfallandes öppna hand samtidigt hvarmed blod sprutade från den andre ut till vägkanten från körbanan, där han stod. Observerade sedan å vägen blodpöl vid blodpöl. Den knifhuggne hade tappat sin mössa, som en af de andra tog upp. Denne torkade ock bort blodet med en näsduk. Hela tiden de rakade ute på vägen var väl en timme och vid 8-tiden, ungefär 20 minuter sedan det hände, åkte de.
 
Snickaren Fränk hade från ett nybygge likaledes sett en person vända sig om och utan ordväxling slå till en annan, som sedan blödde starkt. Medan detta bände växlades ej ett enda ord, men när de kommo fram till vagnen svuro och skojade de. 3 personer åkte i vagnen.  
 
Snickaren Johansson, hvilken tillsammans med Fränk var sysselsatt i det nämnda nybygget, såg huru en person vände sig mot en annan och slog till, hvarvid något blänkte i handen. Genast sprutade (Min rättelse av stavfel!) blod från den slagne. Din tredje närvarande kom så fram och torkade blodet från den slagne, som tappat mössan. De voro högröstade. Omsider reste de. När det nu omvittnade passerade var den första vagnen ur synhåll.
 
De tre senare vittnesberättelserna, hvilka i väsentliga delar voro lika och i öfrigt mycket rediga, skilde sig beträffande vissa detaljer ej obetydligt från Hedenbergs berättelse och Hellströms vittnesmål, hvilket möjligen kan förklaras af de sistnämndas rusiga tillstånd vid blodsdådets begående. Det hufvudsakligaste eller att Hedenberg skurit svågern både erkändes och omvittnades.  
 
Gottfrid Peterssons ombud förde ingen talan mot Hedenberg; finge Hedenberg ej alltför långt straff, komme han helt visst att kunna hjälpa sin syster.  
 
Hedenberg, som sade sig djupt ångra sitt brott bad om så lindrigt straff det vore rätten möjligt att ådöma honom.  
 
Domaren: - Vill han lofva, att aldrig mer begagna rusdrycker!  
 
-- Ja, inför Gud : det skall aldrig ske.  
 
Hedenbergs rättegångsbiträde framhöll som en förmildrande omständighet, att det helt visst aldrig varit H:s afsikt att döda Petersson, hvartill vid domens afkunnande hänsyn borde tagas.  
 
Sedan målet blifvit af parterna öfverlämnadt afkunnades efter en stunds öfverläggning domen, som lydde på 5 års straffarbete.  
 
Domen, sade ordf., har blifvit mild, under förhoppning från rättens sida, att Hedenberg efter strafftidens slut skall ärligt hålla sina nu högtidligt gifna löften om nyktert och ordentligt lif.
 
(Meddelandet ändrat av simson 2010-05-04 12:52)
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2010-05-04, 14:52
Svar #9

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7135
 • Senast inloggad: 2023-03-24, 16:14
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Titel:  Dalpilen  
Datum:  1900-10-16  
Sida 3
 
Vesterbergslagen.
 
Tattarelif.  
Den 4 d:s öfverfölls kringstrykande förtennaren Alfred Vilhelmsson från Säfsnäs i Dalarne vid Kristberget i Gräsmark af en annan kringvandrande förtennare Per Hedenberg. Båda voro beväpnade med knifvar. Vilhelmsson erhöll två hugg i bröstet, till följd af hvilka han den 7 d:s afled. Äfven Hedenberg således.  
 
Vilhelmsson har på senaste tiden lefvat tillsammans med en kvinna, som fornt under flera år brukat följa Hedenberg på dennes vandringar och med hvilken denne har tre barn. Hedenberg, som flytt från trakten, efterlyses.
 
---------------
 
Det bör väl vara dessa barn som drunknade senare samma år?
 
(Tillägg. Samma artikel finns även här:  
Titel:  Östgötaposten  
Datum:  1900-10-19  
Sida 2
 
(Meddelandet ändrat av simson 2010-05-05 05:50)
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2010-05-04, 19:12
Svar #10

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7135
 • Senast inloggad: 2023-03-24, 16:14
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
För porträtt och personbeskrivning vid frigivningen 1879 av  
f. Arbetskarlen Carl Johan Hedenberg  
Född 1825-06-20 i Björke s:n, Elfsborgs Län
.  
Senaste kyrkoskrivningsort var Björke s:n Elfsborgs Län.
 
Se Norrköpings poliskammare:
http://www2.ep.liu.se/databaser/poliskammaren/post.aspx?ID=3744
 
För porträtt och personbeskrivning vid frigivningen 1880 av  
Lösdrifvaren och Wallackaren Carl Magnus Hedenberg, kallad Sandblinde Magnus.
Född 1835-11-24 i Nafvestads socken, Bullarens härad, Göteborgs län.
 
Senaste kyrkoskrivningsort var 1859 Mo församling Göteborgs län.
http://www2.ep.liu.se/databaser/poliskammaren/post.aspx?ID=3587
 
(Meddelandet ändrat av simson 2010-05-05 08:49)
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2010-05-04, 20:07
Svar #11

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7135
 • Senast inloggad: 2023-03-24, 16:14
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Via telefonsamtal nyss och tidigare papper ifrån Bernt-Ove Lindberg:
 
Fler personuppgifter om de som förekommer i rättsfallet 1907 härovan:
 
Gottfrid Ansgarius Gabinus Pettersson, född 22/10 1879, (Nedkomstort: Törnsfall, Kalmar län), men familjen skrivna i Fagerlund, Kristina församling, Jönköping.
 
Gift med Hulda Matilda Hedenberg, född 20/7 1880, Askersund. Syster till Carl Johan Hedenberg f 29/5 1876, Askersund.
 
-------------------------------------------
 
Gottfrid var halv?bror till en som kallades Skojar-Pettersson, dvs. Johan Leander Pettersson, född 14/3 1885, Fagerlund, Kristina församling, Jönköping. Bodde i Johannedal under Bärby, Östervåla 1911-1937, utom 1917-1918 i Älvkarleby församling. Dog 11/4 1968 i Uppsala. Han var lägenhetsägare och grovarbetare, men efter 1920 var han skinnhandlare.
 
Far: Anders Johan Pettersson, född 3/9 1844, Ljustorp? (Värmland?), enligt hfl i Kristina församling AI:62 sidan 84. Död 1/2 1888, Fagerlund, Kristina församling, Jönköping.
 
Gift 20/12 1880.
 
Mor: Josefina Johansdotter, född 14/8 1848, Solberga? (=Norra Solberga?, Nässjö?), död 6/12 1939, Ålderdomshemmet, Östervåla.
 
Hon gifter om sig med Carl Peter Lindgren, född 27/2 1853, Stora Malm, Södermanlands län (Ej med i födelseboken).  
 
Carl Peter Lindgrens fader var Carl Peter Lindgren, 7/7 1828, Tuna (Kalmar län? Där han har vistats, men inga barn funna födda i födelseböcker i något Tuna.  
 
Bara ett av barnen Johan August Lindgren 17/3 1856 är återfunnet, som fött i födelsebok, i Götlunda, Örebro län då fadern står som korgmakare i Tuna, Kalmar län. Se tidigare inlägg 1999 av Håkan Skogsjö för Johan Augusts anor:
http://aforum.genealogi.se/cgi-bin/discus/show.cgi?tpc=83800&post=7717#POST7717  
 
(Ett av syskonen var Herman Gottfrid Lindgren, född 27 dec 1863 i Svennevad. Han dräpte sin systerson Georg Johansson Hedenberg. Denne var bror till Karl Johan Johansson Hedenberg som dräpte sin svåger Gottfrid Pettersson. Enligt Olof Bergström.)
 
(Ett annat av syskonen var Anna Lovisa Lindgren f 16/5 1851 i Vinnerstad, Östergötland gift med Johan Henrik Hedenberg f 21/10 1848, Stora Rydberg, Adelöv, Jönköpings län. Se ovan här i Hedenberg-diskussionen om hans anor.)
 
(Ännu ett syskon var Frans Oskar Lindgren, född 1859 5/4 i Knista sn, Närke (enligt hfl, ej i fb), död 1903 17/11 i Grytnäs sn, Dalarna. Korgmakare.  
Sammanboende från 1883 med Matilda Helena Bergström, född 1861 12/4 i Mora sn, Dalarna. Se http://aforum.genealogi.se/cgi-bin/discus/show.cgi?tpc=83800&post=699586#POST699586 )
 
Carl Peter Lindgrens moder var Carolina Larsdotter, född 20/6 1825, Skjutsbol, Stavnäs, Värmland. Hon dog 3/9 1873, Askersund.  
 
Carolina Larsdotters fader Soldat Lars Larsson Quick. Se även denna diskussion:  
 
Carolina Larsdotters moder Maja Nilsdotter.
 
-----------------------------------------
 
Skojar-Pettersson var gift med Emma Sofia Albrektsson, född 1880 i Stora Holvarbo, Östervåla.
 
Emma Sofia Albrektssons Far: Alfred Albrektsson, 26/7 1856, Hedesunda.  
Om honom se: http://aforum.genealogi.se/cgi-bin/discus/show.cgi?tpc=83800&post=800181#POST800181
 
Gift 7/12 1880 i Östervåla, men antecknat i Häverö församling!
 
Emma Sofia Albrektssons Mor: Freja Albrektsdotter, född 21/2 1860 i Trästa, Häverö församling. Död ???
 
Emma Sofia Albrektssons Morfar: Carl Otto Albrektsson, född 15/12 1822 i Sofielund, Bro församling, Uppland. Död 14/8 1895 i Fattigstugan, Häverö, Stockholms län.
 
Om anorna till Carl Otto Albrektssons far Vidrik Albrekt Albrektsson f 24/3 1802 Östhammar, Uppland. Död 25/11 1853 i Sigtuna, Uppland. Om hans släkt Albrektsson, som även är även hans hustru Emma Sophia Segerblads släkt, se Albrektsson/Pettersson/Segerblad med Detlofsson och Kilström/Kihlström, http://aforum.genealogi.se/cgi-bin/discus/show.cgi?tpc=83800&post=674902#POST674902 och http://aforum.genealogi.se/cgi-bin/discus/show.cgi?tpc=83800&post=978281#POST978281
 
Om anorna till Carl Otto Albrektssons mor Helena Sofia Kihlström född 25/5 1808 i Bro, Uppland, död 6/2 1847 Sigtuna, Uppland eller 1804 i Arbrå, Hälsingland. Gift med Vidrik Albrekt Albrektsson f 1802 Östhammar, Uppland, se http://aforum.genealogi.se/cgi-bin/discus/show.cgi?tpc=83800&post=876582#POST876582
 
Emma Sofia Albrektssons Mormor: Emma Sophia Segerblad, född 22/6 1830, Järlåsa. Död 27/3 1869. Trästa, Häverö. Om hennes anor se Segerblad-diskussionen, men också Lundström-diskussionen på hennes mors sida: http://aforum.genealogi.se/cgi-bin/discus/show.cgi?tpc=83800&post=876573#POST876573
 
En son till dem, och således bror till Freja, var Anders Alfred Albrektsson, född 1865 19/3 i Häverö sn. Gift 1893 22/5 med
Emma Vilhelmina Erlandsson, född 1862 1/8 i Rasbo sn. Se http://aforum.genealogi.se/cgi-bin/discus/show.cgi?tpc=83800&post=387478#POST387478
 
----------------
 
I Östervåla har även funnits resande med namnen Ström, Åman och Bergqvist förekommit.
 
-------------------------------------------------
 
Hade just ägnat en timme eller två åt att komplettera detta inlägg, men en tillbakatryckning gjorde att alla ändringar försvann!!! Få se om jag ids börja om???
 
Ibland är det som förryckt! Nu hade jag, efter stor tvekan, nästan gjort klart kompletteringarna under ännu en timme, då kom det upp ett meddelande om något som kunde tas bort, vilket jag klickade bort. Strax efter kom jag inte in på några hemsidor o uppdateringen gick inte att göra! Dessutom försvann alla ändringarna igen!!! Fan-tastiskt!  
 
Vet ni vad som hände? Jo, jag hade strukit bort katthår från tangentbordet och då nuddat en Touch-knapp som stänger av det trådlösa nätet!!! Vilket gjorde att jag blev rådlös och startade om datorn, så att allt jag hade på gång försvann!ARRRGH! Dumma datorer  och ännu dummare användare!  
 
Nu ska vi se om jag kan lyckas en tredje gång! Vad ska då ske? Bäva månde Zarathustra!  
 
(Jo, tredje gången gillt. Hallelulja!)  
 
(Meddelandet ändrat av simson 2010-05-05 08:43)
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2010-05-05, 06:28
Svar #12

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7135
 • Senast inloggad: 2023-03-24, 16:14
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Titel:  Tidning för Wenersborgs stad och län  
Datum:  1881-10-24  
Sida 3
 
Efterlyst mördare Natten till den 5:te d:s blef sjömannen Gustav Ludvig Lake härifrån staden å Kolumbo i Nödinge Socken af en person wid namn Magnus Hedenberg, »wanligen kallad Sandblinde Magnus, med knif huggen i magen, hwaraf en del tarmar sönderskars, i följd hwaraf Lake, fem dagen efter dådet forslades till Kongelfs Lasarett för att der wårdas, derstädes den 7:de dennes afled. Till följd häraf efterlyses Hedenberg i Läns-kungörelsen och å honom Nppgifwes nedanstående signalement:
 
Hedenberg är mellan 10 och 50 år gammal, lång till wäxten och magerlagd, har mörkt hår, små bruna ögon, rötlätt ansigtsfärg och rödbrunt skägg. Båda händerna äro skadade i så måtto att tummen på ena handen är något tillplattad och lärer han hafwa s. k. onda bettet i den samt ringfingret på den andra handen är krokigt inåt. I ansigtet har han flera gamla ärr efter knifhugg. Hwaraf ett går från munnen efter kinden, i följd hwaraf munnen är dragen något på sned. Hedenberg snusar mycket, så att en betydlig del snus wanligen är fästad under näsan och å öfwerläppen.  
 
Wid tillfället lärer Hedenberg warit iklädd lång brun rock med sammet å krage och ärmar, gråa bomullsbyxor och skinnwäst, stöflar, röd halsduk och luden mössa af hundskinn. Hedenberg, som icke lärer hafwa stadigt hemwist, utan stryker omkring företrödeswis på marknader, åtföljdes wid tillfället af frånskilda hustrun Lotta, som warit gift med Carl Wilhelmsson Ros från Angereds Socken, numera boende i Kilanda Socken.
 
Se även:
 
Bo Lindwalls inlägg om honom
 
 
Diskussion, foton, personbeskrivning och efterlysning med bättre uppgifter än i tidningsartikeln finns redan här ser jag nu!  
 
 
(Meddelandet ändrat av simson 2010-05-05 08:41)
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2010-05-05, 08:05
Svar #13

Utloggad Ingrid och Olof Bergström

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 821
 • Senast inloggad: 2023-03-03, 17:57
  • Visa profil
Hej Stefan!
 
Karl Peter Lindgren, född 27/2 1853 i Stora Malm sn (D), som du skrev om i anbytarforum härovan, hade många syskon. Ett av syskonen var min mormors far Herman Gottfrid Lindgren, född 27 dec 1863 i Svennevad. Herman Gottfrid Lindgren dräpte Georg Johansson Hedenberg. Denne var bror till Karl Johan Johansson Hedenberg som dräpte sin svåger Gottfrid Pettersson. Georg Hedenberg var systerson till Gottfrid Lindgren  
 
Tack för allt du lägger ut på anbytarforum!
 
Hälsningar
 
Olle
Olof och Ingrid Bergström

2010-05-05, 08:39
Svar #14

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7135
 • Senast inloggad: 2023-03-24, 16:14
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Stort TACK till dig och alla andra bidragsgivare med!
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2010-05-06, 15:20
Svar #15

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7135
 • Senast inloggad: 2023-03-24, 16:14
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Titel:  Östergötlands veckoblad  
Datum:  1886-08-27  
Sida 2
 
Hemfridsbrott och förmodad sinnesrubbning. Under denna rubrik meddelade wi i ett föregående nummer, att grenadieren Kron från Hagebyhöga socken, den 13 dennes på ett wildsint och om sinnesrubbning wittnande sätt uppfört sig wid Gählstad i Slaka socken. Härför häktades han af kronolänsman E. Lindeström och fördes af honom till hemorten. Kron uppgaf sig då wara förföljd af personer, som wille mörda honom.  
 
Rätta sammanhanget med denna historia är, att då Kron den 12 dennes befann sig här i staden, hade ban kommit i sällskap med en illa känd hästhandlare A. F. Hedenberg, hwilken narrade Kron att icke blott köpa en häst jemte wagn af landtbr. C. J. Johansson i Åhs, Wärdsbergs socken, utan äfwen att skrifwa ett falskt namn på den revers å 120 kronor, som härför lemnades. På uppmaning af Hedenberg, som sjelf tecknat sig som borgensman å reversen, skref nemligen Kron i stället för sitt eget namn Hindrik Lärd, grenadier. Detta köp uppgjordes på handl. Otterströms kontor härstädes, hwarwid Hedenberg också uppgaf sig som egare af flera gårdar.
 
Hedenberg och några honom åtföljande män och qwinnor bemäktigade sig nu häst och åkdon. Kron fick dock följa med till Bankeberg, dit sällskapet sedermera begaf sig. Som Kron å reversen tecknat falskt namn, kunde han naturligtwis icke bewisa sin eganderätt till hästen och wagnen. Men sedan sällskapet inkommit å Bankebergs gästgifwaregård för att der inmundiga någon förtäring, passade Kron på och rusade ut på gården, skar af grimman, hwarmed hästen stod bunden samt körde skyndsamt derifrån. Hedenberg och hans följe rusade då ut och ropade, att han stulit hästen, hwarefter man snart började förfölja Kron. Under den wilda jagt, som nu följde, blef Kron alldeles ifrån sig af förskräckelse, samt skyndade in, som förut är nämndt, wid Gählstad, hwarest han betedde sig som en wansinnig menniska och ropade, att man wille mörda honom.  
 
Det tyckes af hela denna ruskiga historia, som om Hedenberg och hans följe hade den största skulden deri.
 
(Meddelandet ändrat av simson 2010-05-06 20:10)
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2010-05-06, 20:00
Svar #16

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7135
 • Senast inloggad: 2023-03-24, 16:14
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Titel:  Tidning för Wenersborgs stad och län  
Datum:  1882-04-03 + 1882-03-27  
Sida 1
 
Hästförsäkringsbolagets kungörelse. Till vederbörande hästegares kännedom meddelas, att styrelsen för Elfsborgs läns hästförsäkringsbolag till kastrerare för innevarande kalenderår antagit nedannämnde personer, nemligen: E. G. Halling och C. A. Halling, adress Tösse; O. B. Hedenberg, adress Tobyn, Gestad, och Jonas Pettersson Gran, adress Essunga, Lagmansholm På grund af bestämmelsen uti § 3 mom. 3 i reglementet ersätter bolaget sålunda icke försäkrad häst som dött af kastration, såvida denne icke varit af examinerad veterinär eller, under innevarande kalenderår, någon af ofvannämnde personer verkställd och efter deras föreskrift vårdad. Wenersborg i Mars 1882. STYRELSEN.
 
(Meddelandet ändrat av simson 2010-05-07 19:44)
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2010-05-06, 20:39
Svar #17

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7135
 • Senast inloggad: 2023-03-24, 16:14
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Titel:  Post- och inrikes tidningar  
Datum:  1842-05-14  
Sida 1
 
AF KONGL. MAJ:T I NÅDER AFGJORDA MÅL.  
Uppå Justitie-Departementets föredragning:
 
Underdåniga ansökningar, om Nåd: ---  förre allmänna Arbetsfången Petter Magnus Hedenberg,
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2010-05-07, 20:03
Svar #18

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7135
 • Senast inloggad: 2023-03-24, 16:14
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Titel:  Tidning för Wenersborgs stad och län  
Datum:  1884-03-31  
Sida 1
 
Hästförsäkringsbolagets kungörelse. Till vederbörande hästegares kännedom meddelas, att styrelsen för Elfsborgs läns hästförsäkringsbolag till kastrerare för innevarande kalenderår antagit: Jonas Pettersson Gran i Essunga, Essunga socken, adress Lagmansholm; A Smedberg i Alarp, Timmelie socken, adress Lena; 0. B. Hedenberg i Tobyn, Gestads socken, adress Solstad; L G. Halling; och C. A. Halling, adr. Tösse; Johannes Engdal i Ed, Eds socken, adr. Ed; och Jonas Reinholdsson i Nolby, Nössemarks socken, adress Strand. På grund häraf ersätter bolaget, enligt § 3 mom. 3 i reglementet, förlust af försäkrad häst, som dött af kastration, utförd af examinerad Veterinär eller, under innevarande kalenderår, någon af ofvannämde personer, såvida djuret efter deras föreskrifter blifvit vårdadt.
 
(Meddelandet ändrat av simson 2010-05-07 20:03)
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2010-05-13, 05:08
Svar #19

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7135
 • Senast inloggad: 2023-03-24, 16:14
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Det vore intressant om man kunde sammanställs hur många av de 369 som enligt SCB bär namnet Hedenberg idag, som härstammar ifrån (samma?) resandesläkt och hur många som härstammar ifrån de andra släkterna ifrån Varberg, Gotland, Kalmar, med flera.
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2010-05-13, 05:54
Svar #20

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7135
 • Senast inloggad: 2023-03-24, 16:14
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Titel:  Wernamo tidning  
Datum:  1882-03-03  
Sida 3
 
För mord, begånget förlidet år nära Kungelf å en sjöman Lecke, har arbetaren K. M. Hedenberg dömts till 10 års straffarbete.
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2010-05-13, 08:07
Svar #21

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7135
 • Senast inloggad: 2023-03-24, 16:14
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Titel:  Tidning för Wenersborgs stad och län  
Datum:  1866-06-19  
Sida 3
 
Rättegångs- och polissaker Rådhusrätten den 18 juni. Innehafwande af stulet gods. Uppskjutna målet emellan åklagaren och hästslagtaren och pantlånaren J. P. Andrén, om answar för innehafwande af stulet gods, företogs nu ånyo och inställde sig härwid parterne personligen.  
 
Åklagaren inlemnade ett af wederbörande tjenstemän utfärdat intyg derom, att Blomberg ej kunnat med kallelse anträffas, emedan han rymt från sista wistelseorten. Hwar han fanns war obekant; men de personer, som utfärdat intyget, hade kännedom om att han gått åt wägen till Karlstad.  
 
Andrén begärde att wittnesförhör måtte anställas med nedannämde personer, hwilka berättade:  
 
Anders Gustaf Staf, att han för någon tid sedan talat med garfwaren Petersson, hwilken då sagt till witnet att han, (Petersson nemligen) ej kunde säga om det läder, som Andrén innehaft, warit stulet ifrån honom, utan hade det måhända warit köpt; och skulle Petersson wid samma tillfälle yttrat, att om Andrén wid wisitationen sagt sig hafwa köpt lädret, hade Petersson ej kunnat taga detsamma; samt  
 
Sara Hedenberg, att wittnet, som tjenat hos Andrén under förliden winter, och som mycket wäl kände Blomberg, endast hade sig bekant, att Blomberg en dag i början af wintern, kom bort till Andrén, med några resester, som han burit under armen; och hade Blomberg frågat om Andrén wille köpa desammma eller taga dem i pant för penningar, som Blomberg wille låna. Wittnet wisste likwäl ej om Andrén köpt dem eller tagit dem i pant, emedan wittnet endast gått igenom rummet; tilläggande wittnet, dels att ingen mer än Andrén och Blomberg warit inne i rummet wid detta tillfälle och dels att wittnet några dagar sednare sett samma resester i Andréns klädskåp. - Något widare hade wittnet sig ej bekant. I anledning af desse wittnesberättelser uppgaf målsäganden Petersson, personligen tillstädes, att han icke med ed kunde styrka att resefterna woro stulna ifrån honom; men han sade sig likwäl wara öfwertygad om att Blomberg tillgripit dem och sebermera sålt dem till Andrén. Åklagaren öfwerlemnade derefter målet till pröfning, med hemställan om Andrén icke borde sällas till answar, helst han till en början wisat ett mycket misstänkt uppförande och sökt anwända alla möjliga kryphål för att wisa sin oskuld. Rätten afkunnade efter rättegångstimmans slut utslag, att som något graverande i detta mål mot Andrén icke förekommit, fann rätten skäligt honom från åtalet frikänna.
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2010-05-13, 08:35
Svar #22

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7135
 • Senast inloggad: 2023-03-24, 16:14
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Titel:  Jönköpingsbladet  
Datum:  1865-08-19  
Sida 3
 
I Kongl. Göta Hof-Rätt expedierade utslag: ---  
Den 15 Augusti: Angående häktade Johan Petter Magnusson Hedenberg ifrån Björke socken. På beswär af häktade Edward Leonard Lundberg ifrån Greröd.
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2010-05-13, 09:00
Svar #23

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7135
 • Senast inloggad: 2023-03-24, 16:14
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Titel:  Post- och inrikes tidningar  
Datum:  1845-10-18  
Sida 1
 
af Wexiö stads Handels-Societet, öfver Kopparslagaren Hedenberg beviljad rättighet att derstädes idka handel;
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2010-05-16, 10:07
Svar #24

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7135
 • Senast inloggad: 2023-03-24, 16:14
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Titel:  Kalmar  
Datum:  1885-05-21  
Sida 2
 
 - En duell på knif utkämpades i går åttadagar wid 12-tiden i Halmstad af twå utaf polisen mindre wäl kända personer, kringstrykande lumpsamlaren och förtennaren Carl Amandus Andersson Björk samt förre husaren Johannes Johansson Hedenberg Flykt. Twisten de båda kämparne emellan lär ha wållats deraf, att Flykt war sinnad att ge på båten Björks syster, med hwilken han förut haft kärleksförbindelse. Personer, som åsett kampen, berätta, att de båda stridstupparne en god stund fäktat mot hwarandra, innan slutligen Flykt bekom ett rätt djnpt hugg i högra sidan af bröstet. Björk kastabe nu knifwen från sig och flydde; Flykt deremot tog sin tillflykt till närmaste poliskonstapel och klagade för Honom sin nöd. Wåldswerkaren blef i torsdags häktad och kommer att inom kort underkastas rättsligt förhör. Den knifhuggne wårdas å Halmstads sjukhus; hans tillstånd är ej af beskaffenhet att wäcka oro, utan torde sjuklingen snart åter komma pä benen.
 
-------------------------------------------------------------------------------- -----------
 
Kan detta vara samma person?
 
Söker modern till en Harald f 1879 i Segerstad.  
Fadern är en Johansson Flyckt Johannes f. 1855-01-06 Faggared,Kungsäter (Då västergötland).  
Fadern och sonen är enligt SB 1890 Bosatta i Varberg, Hallands län.
Källa:  
----
 
Post 2485717
 
Johansson Flyckt, Joh:s
H.F.
 
f. 1855 i Kungsäter (Älvsborgs län, Västergötland)
 
Änkling, far i familjen
 
Öster om staden Bäckaskog N:o 3
Varberg (Hallands län, Halland)
 
Födelseort i källan: Kungsäter
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2010-05-16, 16:39
Svar #25

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7135
 • Senast inloggad: 2023-03-24, 16:14
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Titel:  Dalpilen  
Datum:  1900-10-30  
Sida 2
 
Obduktion å liket efter förtennaren Alfred Wilhelmsson från Säfsnäs har nu förrättats af provinsialläkaren W. Luhr. Wilhelmsson hade, som nämdt, den 4 dennes varit i slagsmål med en annan förtennare vid namn Per Hedenberg, i hvilket slagsmål knifvar användts som vapen, och den 7 hade W. aflidit. Af obduktionen framgick, att W. erhållit trenne sår å bröstet af hvilka två voro ytliga och ej inträngt i lungsäcken, men däremot det tredje genomträngt hjärtsäcken och högra hjärtförmakets vägg och förorsakat inre förblödning, som varit orsak till W:s död., Hedenberg har ännu ej kunnat anträffas, meddelar N. V. T.
 
(Meddelandet ändrat av simson 2010-05-16 16:40)
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2010-05-16, 16:50
Svar #26

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7135
 • Senast inloggad: 2023-03-24, 16:14
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Titel:  Tidning för Wenersborgs stad och län  
Datum:  1883-02-19  
Sida 2
 
Den bettlande pojken från Hunneberg. Med anledning af hwad som förekommit i Länstidningen rörande gossen Karl Ludvig Niklasson, meddelar en brefskrifware från Tunhem, att gossens föräldrar, som äro unga och arbetsföra, äro orsaken till att han blifwit så wanartig. Modren är af tatareflägten Hedenberg och derföre torde tiggarelustan ligga i blodet. Många gånger har han blifwit hemforslad, men utan ändamål. Fattigwårdsstyrelsen i Tunhem har försökt hwad den kunnat för gossens bästa, men hittills misslyckats. För närwarande är man betänkt på att söka få Drottning Lovisas skvddsanstalt att taga wård om honom. Måtte det lyckas!
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2010-05-17, 04:56
Svar #27

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7135
 • Senast inloggad: 2023-03-24, 16:14
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Titel:  Tidning för Wenersborgs stad och län  
Datum:  1881-11-17  
Sida 3
 
Häktad mördare. På grund af efterlysning har manspersonen Magnus Hedenberg, wanligen kallad Sandblinde Magnus, blifwit häktad i Fredrikshald för mord å sjömannen Gustaf Ludwid Lake från Wenersborg. Denne senare blef nämligen den 5 sistl. oktober å egendomen Columbo inwid Kongelf af Hedenberg med knif så illa sargad i magen att en del af tarmarne sönderskuros. Lake, som dagen efter dådet forslades till Kongelfs lasarett för att wårdas, afled derstädes d. 7 sagda månad. Hedenberg är en mycket illa känd personlighet och stor slagskämpe, och har efter sina bragder flera gamla ärr i ansigtet och å händerna. Han är mellan 40 och 50 år gammal, men har icke haft något stadigwarande hemwist, utan har företrädeswis strukit omkring på marknader och tillhör den s. k. Ros'ska hästskojareligan.  
 
Hedenberg är införpassad till Göteborgs cellfängelse och kommer att ställas till ansvar wid Hisings häradsrätt.
 
-------------------
 
Titel:  Kalmar  
Datum:  1881-11-19  
Sida 4
 
- Gripen mördare. Göteborg den 16 november. Efterlyste Magnus Hedenberg, som den 5 oktober ombord å wid Kongelf liggande fartyget Columbo mördade sjömannen Gustaf Ludwig Lake, har blifwit häktad i Fredrikshald i Norge och är nu införpassad till cellfängelset i Stockholm.
 
(Meddelandet ändrat av simson 2010-05-17 05:17)
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2010-05-17, 05:08
Svar #28

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7135
 • Senast inloggad: 2023-03-24, 16:14
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Titel:  Tidning för Wenersborgs stad och län  
Datum:  1882-01-16  
Sida 2
 
Nedanstående barn erhålla den 18 dennes kl. 12.30 i sockenstugan följande understöd ur Gyllenheimska fonden:
 
Johanna Elisabet Hedenberg. 5,00.
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2010-05-17, 05:29
Svar #29

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7135
 • Senast inloggad: 2023-03-24, 16:14
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Titel:  Dalpilen  
Datum:  1910-07-15  
Sida 3
 
- Nya drunkningsolyckor under badning. Under badning i Ljusne elf vid Kallerud i Fryksände socken i Värmland drunknade i tisd. tre gossar i åldern 8 till 12 år, söner till en bleckslagare Hedenberg från Östmark.  
 
- Under badning i Mosjön i Helgum i Ångermanland drunknade på söndag afton flickorna Mina Lundgren, dotter till handlanden A. P. Lundgren, och Elisabet Friman, dotter till en arbetare i Mo.
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna