ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Ekerot / Ekrot / Ekeroth  (läst 3798 gånger)

2010-03-28, 22:09
läst 3798 gånger

Utloggad Carina Ohlsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 193
 • Senast inloggad: 2019-11-02, 21:36
  • Visa profil
Edvard Fogelqvist Ekroth f. 1866.
Föräldrarna var Frans Johan Edvard Fogelqvist och Vilhelmina Charlotta Ekeroth.
 
Edvard förklarade att ”nöden hade drifvit honom att föröfva tillgreppet, och hans afsigt hade varit att sälja de tillgripna persedlarne”.
Han dömdes ”för tredje resan stöld till straffarbete två år och förlust af medborgeligt förtroende intill dess två år förflutit från det han efter utståndet straff blifvit frigifven”
 
(Meddelandet ändrat av Carina 2010-03-28 22:10)

2010-03-28, 22:36
Svar #1

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
I akterna över frigivna straffarbetsfångar (som  finns hos SVAR finns följande porträttfotografier för Edvard Fogelqvist-Ekeroth, vilka kan vara intressanta att jämföra:
 
1891-04-11 frigiven ifrån Malmö centralfängelse (-24 år gammal):

 
1893-09-11 frigiven ifrån Växjö länsfängelse - (27 år gammal):
 
 
1895-07-03 frigiven ifrån Karlskrona länsfängelse (- 28 år gammal):
 
 
1897-07-01 frigiven ifrån Nya Varvets centralfängelse (- 30 år gammal) :

2010-03-29, 15:04
Svar #2

Lena Eriksson

Niclas jag har kollat efter Ekeroth i Karlskrona men inte hittat honom.  
 
Den här mannen du nämner i inlägg under Falck 28/1 2008, arrestanten Erik Falck, berättar ju en lång historia om sitt liv innan stölden (1745?).
 
Jag har letat lite på nätet efter mer fakta angående namn på amiraler, generaler mm och det verkar stämma med hans berättelse. Tycker han verkar lite för insatt för att det bara skulle vara lur.
 
I Karlskrona var ju Erik Johansson (Falck?) skarprättare, känd åtminstone 1721-1733 enligt A Berg. En son till denne är inblandad i brott i Nättraby 1731. Vad var namnet på den sonen tro?
Kan det vara Magnus som kallas gosse 1738? Eller kan det vara en son Johan som senare dyker upp som bland annat gardeskarl och som kallar sig Brun?
 
Erik Johansson var gift med Christina Brun. Jag tror kanske inte att fadren till Juliana hette Erik Brun som Ekeroth uppgav vid något tillfälle utan att fadern är denne Johansson och att hon bär namnet Brun efter mor och kanske morbröder.
 
Det här ÄR verkligen rörigt!

2010-05-29, 21:03
Svar #3

Utloggad Carina Ohlsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 193
 • Senast inloggad: 2019-11-02, 21:36
  • Visa profil
Vilka är dessa?  
Peter Bergman och Anna Maria Ekeroth som fick sonen Christian 15 aug 1762.
 
(AD Online, Gränna C:6, B144/S277).

2010-05-30, 09:12
Svar #4

Lena Eriksson

Det står väl hantlangaren från Göteborg Peter Berg, men så har man lagt till man ovanför. Efter Anna Maria Ekeroth står det bestämt skarprättaren? Bland namnen på faddrarna står det också skarprättare tycker jag mig se.
 
Anna Maria skulle kunna vara den kvinna som gifte sig med Niclas Almin, äldste sonen Niclas var född 1764. Kanske någon annan kan tyda dopnotisen bättre?

2010-05-30, 10:27
Svar #5

Utloggad Anders Berg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7651
 • Senast inloggad: 2021-01-14, 22:34
  • Visa profil
  • Scangen
Min tolkning:
 
D 15 föddes d 16 hemmadöptes Christian, hantlangarens i Giötheborg Peter Bergs[-mans tillskrivet] och h. Anna Maria Ekeroths barn hos Skarprättaren, försedd med resepass.
Test. Klockaren Johan Frinström, Sämskemak[are]n M[äste]r Schoman, Skarprätt[aren]s hustro, m[äste]r Schomans hustro.
 
Skarprättaren är Carl Magnus Fogelgren och hans hustru Helena Scharf. Är något förresten känt om hustruns ursprung?

2010-05-30, 15:06
Svar #6

Utloggad Carina Ohlsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 193
 • Senast inloggad: 2019-11-02, 21:36
  • Visa profil
Jag misstänker också att det är Anna Maria som var gift med Almin.
Är denna Peter Berg känd?

2010-05-31, 08:15
Svar #7

Lena Eriksson

Carl Magnus var bror till Juliana Nilsdotter Fogelgren som var gift med Johan Ekeroth, far till Anna Maria. Som väl bör vara den som får sin son i Gränna hos styvmoderns bror.
 
Helena var dotter till en soldat Scharf skriver Bosse i tidigare inlägg, och har inga resandeanor.
 
Jag vet inget om Peter, intressant notis du hittat Carina!

2010-05-31, 20:08
Svar #8

Lena Eriksson

Det finns faktiskt en skarprättare Petter Berg från Carlscrona som fick en son Johan 8/12 1749 i Gualöf. Modern heter Annika Lusia Johansdotter.
 
Kan ju vara en kandidat med tanke på yrket. Han kanske sadlade om till hantlangare? Och fick sig en ny kvinna.
 
Namnet på Anna Marias son Christian går igen i nästa barnkull med Niclas Almin. En av sönerna hette ju Christian och var född i Falun 1768.

2010-05-31, 22:36
Svar #9

Utloggad Carina Ohlsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 193
 • Senast inloggad: 2019-11-02, 21:36
  • Visa profil
Ja han kan det vara.
Tänk om vi kunde få reda på om han var dömd någonstans. Då kunde vi kanske få reda på om det är rätt gubbe.

2010-06-13, 13:44
Svar #10

Utloggad Anders Berg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7651
 • Senast inloggad: 2021-01-14, 22:34
  • Visa profil
  • Scangen
Jag har skrivit av ett mål (nr 89) i Gärds häradsrätt 1771 8/3 (AIa:54), som Carina Ohlsson avfotograferat på Lunds LA. Det innehåller lite om en Ulrica Ekerot, rymd från Norrköpings spinnhus dit hon dömts för stölder hos mästermannen i Gränna. Ulrica är närmast brottsoffret här, eftersom det är soldaterna Lars Hasselgren och Jacob Arnfeldt som gripits för diverse våldsamheter gentemot Ulrica på Härlövs krog i Norra Åsums socken. Ulrica är i följe med en porslinsförare Kalman och har ett spätt barn med sig. Därav kan man säkert sluta sig till att hon är identisk med den kvinnsperson från Tryserum som kallar sig Beata Ekeroth som får en dotter Anna Sofia 1768 18/10 i Rya, Kvistofta (Skåne) med porslinsföraren Anders Kallman. Faddrar var Porcellaines handlaren Pet. Kallman och thess hustru från Norkiöping och häradswallackaren P. Strandberg med thess hustru. Ofwannämnde Kallmans son Anders Kallman utnämndes till barnafader.
 
Vidare omnämns en soldat Gottfrid Wagner och en avskedad soldat Falk. Ulrica lämnar Härlöv tillsammans med denne Gottfrid Wagner. Ulrica kallas hustru.
 
Här är min avskrift (några marginalanteckningar kompletterar jag med senare).
 
Gärds dombok AIa:54 nr 89:d. 8 Martij 1771
 
No 89
Uti skrifwelse af d. 1sta i denna månad, som under d. 4de ankommit, har Kgns Befhde [Konungens Befallningshavande] undertecknade domhafware tilskrifwits, huru som 2ne soldater, under d. 28 sistl. Januarij blifwit uti Härlöf fasttagne för det de begådt der en och annan wåldsamhet, samt til fästningen införde, derest de under arrest sittat, med begiäran at, wid detta nu pågående härads winterting ransakning öfwer deras begångne brott måtte blifwa anstält.  
 
Til föllje hwaraf T.R. [tingsrätten] låtit föranstalta om deras hitförande til Tingsstället, och nu uti Länsmannens närwahro, denna ransakning företog, och framstäldtes de, det åklagaren förewisa de hos dem fundna Pass och Permissions Sedlar, af hwilka T.R. inhämtade, at den ena af dem hwe namn af Lars Hasselgren, och nu soldat wid för detta Hans Kongl. Höghet Cron Printsens Regemente, och nu warande Majoren von Stiernemans Compagnie, som är förlagd i Malmö; och som d. 29 Aug. förl. åhr blifwit derifrån af Regements Chefen förpassad på 8 månader, at fri wistel(?) och sig uppehålla uppå Cartmansborgs [=Casimirsborg?] glasbruk uti Calmare Lähn, för at nähra sig med glashandel; berättandes sig wara född uti Södra Möre härad och Massiö [Madesjö] Sochn af Calmare Lähn.
 
Den andre befinnas efter Regements Cetens(?) uti Calmare Lähn Majoren och Riddaren von Bergholts förpassning wara Corporal wid Kongl. Sprengportska Regementet och Second Majorens Compagnie No 73 wid namn Jacob Arnfeldt af Luttersk Religion, förpassad d. 8 Octobr 1770 til Halland at der til April månads slut sig fri uppehålla; berättandes sig wara född i Stockholm.
 
T.R. lät utwisa Hasselgren, och afhöra Arnfeldts berättelser, som utsagde at d. 25 sidstl. Januarij har han begifwit sig ifrån Christianstad i tanke, at då gå upp till Halland, och et stycke på nedre sidan om Härlöf Krog träffat på landswägen Hasselgren, då de begge åtfölljdes til bemälte Krog, samt der ingådt, hwarest de träffat en Porcellains förare, wid namn Kalman som igienkiändt Hasselgren, och för dem berättadt, at han hade med sig i föllje en benämnd Ulrica Ekerot, hwilken warit dömd til Norrkiöpings Spinhus och derifrån förrymdt, och hwilken qwinspersohn Hasselgren igenkiändt, samt då omtalat, at hon hos mästermannen uti Grenna skolat tå han en gång warit borta, stulit alt dess Silfwer och penningar; utom det hon androm och flera brott begådt, hwarefter och sedan de der tagit sig en sup brännwin och något dricka, hafwa de begge derifrån åtföllgdts på Hasselgrens anmodan til den gården i Härlöf, hwarest hon hade sitt qwarter, och när de dit inkommit skall Hasselgren genast hafwa igenkiändt henne och henne tilsagt, at skola föllja med sig till Staden, efter hon olofl. afwikit från Norrkiöping, och at efter henne warit lyst samt at för henne utlofwadt blifwit 20 dalers wedergälning, för den henne kunde fasttaga och framskaffa. På Hasselgrens tillsäijelse har hon ålagdt honom, och har Arnfeldt jämwähl warit dem til krogen fölljmestig(?), samt när de til den samma kommit, har hon begiärt gå in för att wärna sitt lilla späda barn, som Hasselgren på Arnfeldts tilstyrckande tillåtit, och under det hon satt uti Krogstugan mot Kakelugnen, skall hon börjat gå åt gården, samt mycket bedt Hasselgren at han wille släppa henne lös och tagit fram en Gottlands wärckens(?) Tröija, samt 2ne Kiolar, den ene af Cattun och den andre af hemma giordt wärcke(?), som hon gifwit Hasselgren då han yttrat sig, det eij gifwa mig i afton, kan eij i morgon säija, at jag har röfwat. Derpå skall Arnfeldt gått från krogen til sitt qwarter hos bonden Rasmus Truedsson, och emedan dagen derefter skall Arnfeldt warit så plågat af tandwärk, at han icke skall kunnat utgå, utan blifwit liggandes inne, då en soldat af Sprengportske Regementet och Capitain Ahocks Compagnie wid namn Gottfried Wagner kommit til honom, samt wist en hatt, som han berättadt sig hafwa kiöpt i C.stad [Kristianstad] och hwilken Wagner bortbytt til Arnfeldt emot den han hade. Dagen derefter har Wagner gådt med på Krogen, då en bonde berättadt, at han mist en hatt med några penningar, sadt på hatten, men den samma icke igenkiändt, dock har Arnfeldt på tillfrågan sagt, at han richtigt tilbytt sig den af Wagner, som war uti byen, tilläggandes at denne Wagner skall med Ulrica Ekerot sedermehra åtfölljts och begifwit sig från byen då han med Hasselgren blefwo arresterade; påståendes i öfrigit at kundskap om några penningar som en bonde skolat mistat, och än mindre har han på något sätt afhändt Ulrica Ekerot några saker som henne tillhördt.
 
Hasselgren inkallades therefter, och instämmer aldeles uti sin berättelse med Arnfeldt, både uti det som sig tildragit på Krogen, som med Ulrica Ekerots fasttagande; äfvensom at hafwa af henne fådt en tröija och 2ne kiortlar för det hon skulle slippa lös, hwartil han äntel. på Arnfeldts trägna begiäran låtit beqwäma sig; tilläggandes at då han om morgonen fådt sin häst och kommit upp till Krogen i tanke at bortresa, skall en dehl Härlöfs drengar församlat sig och kommit dit derest han haftt sitt qwarter, och honom fråntagit de persedlar som Ulrica aftonen föruth honom gifwit samt honom dessutom med hugg och slag öfwerfallit, och illa handterat, så at han flere dagar deraf warit med blodtjockning beswerat; på tillfrågan huru han kiände Ulrica Ekerot? swarar at för 2 åhr sedan, då han war wid glasbruket Kosdal [=Kosta?] och farit omkring med glas på marknader, skall han råkat och sedt henne, och under dagen(?) hödt lysningar efter henne både för Tiufnad och annat liderligt uppförande, men det påstår han, at icke äga den minsta kundskap, om de penningar en bonde på Krogen mistat.
 
Cronolänsmannen lämnar en förteckning på det som bonden Swen Jonsson i Kalfsiöhuset af Gryt Sochn skolat mistat, nembl. uti Banco sedlar 16 dhlr Srmt [daler silvermynt], en dansk half marck, 2ne sexöringar inlagat uti en Task bok af swart läder, en löspung med 12 a 14 öre Srmt, en hatt, ett par wantar, en Snudsdosa, Tobatspipa och pung, samt Knif och Knif Skied, jämte en halsknapp, skolandes bonden icke fådt mehra igien än hatt, wantar, dosa och pipa, som uti soldaternes persedlar blifwit fundna, dock skall Arnfeldts hustru haftt uti en tobaksdosa förwarat en halsknapp.  Arnfeldt widgår, at han hade sin hustru med sig, men den knappen, hwilken hans hustru haft, skall warit en hans halsknapp, hwarpå dess namn stådt, och på tillfrågan, hwarest dess hustru nu skall wara, berättar at hon farit landwägen hem til Halland eller Calmar. I öfrigit berättar Åklagaren at Ulrica Ekerot skall efter berättelse med ett dess späda barn blifwit fördt af 2ne soldater Arnfeldt och Hasselgren till Krogen, derest de slagit henne, så at hon bortdånat, då de ifrån henne tagit en Cattune kiortel och en randig dito, samt en röd och hwit Gottlands Tröija, hwilka persedlar hon igienfådt uti en bondegård.
 
Til uplysning i detta måhl har åklagaren inkallat åboen Rasmus Truedsson, Mattis Lasson, Måns Persson och pigan Bereta, som han begiärer må blifwa afhörda. Och som inga laga jäf emot them war att anföra framstodo de, aflade wittnes Eeden, och therefter hwar för sig berättande
 
1mo Rasmus Truedsson, at hos honom skall icke allenast Arnfeldt, utan ock en annan soldat wid namn Wagner, jämte en som tagit afskied wid namn Falk, haft qwarter, hwilka alla wore tyska och haft sina hästar med sig, skolandes om Söndagen uti hans stuga funnits en liten Påse, uti hwilken legat wantarna som Göingen nåstat(?), jämte några andra saker, som wittnet icke wet hwad der war, emedan mycket folck wore inne uti stugan, så at han icke kunde se alt det som togs af den fundne Påsen, som skall warit lagdt uhnder sängen, och som wittnet hörde omtalas, at Falck skolat dit kastadt; äfwenledes skall den hatten, som Arnfeldt haft, och Göingen tillhördt, blefwit honom fråntagen, och han den återtagit, hwilken han för [?] bortbytt til Wagner. Om tisdagen sedan Arnfeldt blifwit fasttagen, skall under bäncke dynan funnits en knif och knifskied, samt et Eldståhl och Skiör dosa, hwilket äfwen föromrörde Göinge återfådt; [men hwilka af ?] på tillfrågan till wittnet, hwilken dag Arnfeldt kommit til honom och fådt qwarter, berättar, at det war Torsdagens afton, då Falck redan förut war kommen, men natten föruth skall han legat på et annat ställe i Byen.
Frågandes; om Arnfeldt hela fredagen war inne. Swarar at sedan middagen skall han legat och sufwit, men om han föruth om förmiddagen warit ute wet wittnet icke.
 
2do Mattis Lasson: at då han fölgdt med drängen Swen Jonsson til krogen der Arnfeldt war, skall bemelte Swen igienkiänt sin hatt, som Arnfeldt hade på sig, och hwarföre wittnet bedt om lof at få se på hatten, då han swarade, at det gierna måtte skie, efter han icke fruchtade, någon skulle igienkiänna honom, men ändtel. skall han sagt at han skall tagit honom uppe uti sitt qwarter på sängen, och icke wiste, hwem den tillhörde.
 
3dio Måns Persson, at hos wittnets matfader Carl Arfwits skall nog Porcellaine föraren och Ulrica Ekerot haft sitt qwarter, dit Hasselgren densamma(?) aftonen kommit, samt genast gifwit sig i tal med henne, och tilfrågadt, om hon hade något utaf det, som den mannen haft hwilken föllgdt honom, och när han påminte, at han skolat haft och lämnat efter några träskor, har hon swarat, at der war intet mehr, hon lämnat efter sig, än som utgådt til Jortaträden(?), och när hon på Hasselgrens tilfrågan icke kunde wisa något pass, skall han och Arnfeldt begge åtsagt henne, at föllja neder til Krogen och så widare til Staden; och ehuru hon bedt för sig, at der få blifwa qwar, samt wittnets matfader, äfwen tilbudit at gå i Borgen för henne, har hon dock icke fådt blifwa der, utan sedan hon påklädt sig, måste föllja dem til Krogen, men hwad der sig tilldraget, har wittnet sig icke bekant, men om morgonen skola hon omtalat, at Arnfeldt och Hasselgren skolat tagit ifrån henne Kiortlarna och Tröijan samt äfwen henne hårdragit och slagit.
 
4to Beretha Nilsdotter, som förestår Härlofs Krog, at Lördags afton som war dagen efter marknadsdagen i C.stad skall, om aftonen, efter kl 10, så Arnfeldt som Hasselgren tillika med 3ne qwinfolck, kommit på Krogen och haft Ulrica Ekerot med sig tillika medt sitt späda barn, då så Arnfeldt som Hasselgren hotadt hustru Ekeroth, at skola föra henne til Staden, om hon intet wela gifwa från sig hwad hon hade, och när hon dett nekar, skall Hasselgren slagit henne för munnen, [överstruket: hwarpå hon wäl bedt för sig, men de hafwa beggie lika fult påstådt] at få hennes kläder, har hon ändtel. afklädt sig 2ne kiortlar och en tröjia, hwilka hon dem aftalt(?); men som de icke dermed wore nögde, så måste Arnfeldts hustru föllja henne til qwarteret, sedan likwäl en af de andre hustrur lånt henne en tröija, at taga på sig, för at hämta up flere kläder eller annat hon kunde hafwa, som de wille hafwa af henne; skolandes då hon kommit tilbaka, som Arnfeldts hustru berättadt, at [överstruket: Porcellaine föraren giömt det så] at hon icke hade något mera som [?] [överstruket: kunde det få], då så Arnfeldt som Hasselgren kallat henne för kona och hora samt flere skiälsord utefter(?) mot henne.
På tilfrågan til wittnet, hwem som mottog kläderna och har dem bort, swarar, at hon icke så noga sedt derefter, men hustrurne, som kommit in med soldaterne, med hwilka Ulrica fölgdt, strax derefter soldaterna äwen bortgådt, och Ulrica som föllge hustrurne wid bortgåendet haft på sig den Tröijan, som en af dem henne lånt; på tillfrågan yttrade(?) wittnet icke heller hafwa förmärkt att hon blifwit tillfogadt blånad eller blodhwite af Hasselgren emot henne brukade (??) (?)arkar.
 
Första wittnet framträder och tillegger sitt wittnesmåhl, at om Söndagen då i byen blef trätat, skall wittnet förmärckt Arnfeldt och Hasselgren hafwa haft några kläder, som de öfwer en kista in i huset kastade, men hwilken af dem det giorde, förmärckte han icke, men at de bägge warit i föllje. Fr: om han ei hörde Hasselgren efterfråga några wätskor(?) som Ulrica haft, men tillhördt en henne fölgdt och under den tiden med döden afgådt person. Sw: at han något hörde sådant nämnas och äwen efterfrågas pass och soldaterna begge säga at de skulle föra henne till Staden at där i häkte sitta men han har i anseende till sitt in- och utgående i Krogstugan icke fattat eller förstådt hwad dem emellan omtaltes eller brydt sig therom, efter wittnet förmärckte att de woro sådant folk som foro omkring och bewistade marknader och som altid då de äro tillsammans träta. Betreffande det som blifwit stulet från en göing, så säger wittnet, att therom ei äga kunskap, utan skall dett sig tilldragit dagen förut och uti (?)Skiulet. Uppl(?) och widkänd. Som det war förlidit(?) in(?)på (??) up(?)Skiäls(?) med denna ransakning och tillspordes ink...(??) inkallade (??) att(?) wad(?) som hos h[ustr]u Ulrica haft qwarter och i (??) ej(?) (??) sig underrättad om ei flere personer kunna i detta mål gifwa uplysning och dem då til rätta(?) till d. 18de(?) inkallas(?).
 
No 90. [nytt mål]
 
 
 
Går Lars Hasselgren att återfinna i Madesjö födelsebok? Jag har en uppgift från Fogelbergs skrift om glasförare att en glasförerska Anna Catharina Ekman med sin son Lars Hasselgren är nämnda 1760.
 
Handlaren Lars Hasselgrehn och änkan Clara Ulrica Rybergh gifter sig i Hässlunda 1772 18/5, men de har ett barn Elias tillsammans redan 1771 26/1 i Hästveda. Lars nämns då soldat och barnet föds alltså nästan samtidigt som händelserna på Härlövs krog!
 
Finns det något bevarat av spinnhusets arkiv i Norrköping denna tid? Ulrikas dom borde finnas i Gränna RR.

2010-06-13, 16:25
Svar #11

Utloggad Lars Skillius

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 751
 • Senast inloggad: 2021-01-14, 06:03
  • Visa profil
Beträffande Anna Katarina Ekmans son Lars: se Småland > Socknar > Madesjö.

2010-06-13, 19:26
Svar #12

Utloggad Anders Berg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7651
 • Senast inloggad: 2021-01-14, 22:34
  • Visa profil
  • Scangen
Tack Lars! Men PLF har läst notisen galet, Per Larsson är en av faddrarna.
 
Lars är född utom äktenskap och fadern är en soldat Rut av kapten Renats kompani i Kalmar. Rut är ju ett namn som flitigt förekommit i resandediskussionerna. Vem är denne soldat?  
 

madesjö CI:2 s 299

2010-06-14, 15:45
Svar #13

Lena Eriksson

Jag vill nog gärna tro att Ulrika Ekeroth är dotter till Johan Ekeroth och att hon begått stölden hos sin styvmors bror Carl Magnus Fogelgren, skarprättare i Gränna. Det lilla späda barn hon har med sig, låter mer som en baby och inte en 2 1/2-åring tycker jag. Kanske Ulrika födde barn i häktet eller i spinnhuset? Och det är det hon har med sig.
 
Kallman kan hon ju stött på efter vägen kanske.  
 
Jakob Arnfeldt borde vara den som vi diskuterat under Norberg/Nordberg, denne var gift med Christina Andersdotter Frimodig från Laholm.
 
Vad är för övrigt känt om släkten Kallman? Jonas Andersson Kallman har jag hittat som efterlyst för dråp,  1828 och han ska ha varit gift med en Anna Sofia Ström född 1801 i Finland (Loftahammars dödbok 1870).
 
Han borde väl ha varit son till Anders Kallman men vem är mor? Anna Katarina Lundblad? (omnämnda i Släktforskarnas årsbok 1992 sid 95).
 
Carina, har du koll på det här? Eller någon annan?

2010-06-14, 16:48
Svar #14

Utloggad Anders Berg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7651
 • Senast inloggad: 2021-01-14, 22:34
  • Visa profil
  • Scangen
Jonas Andersson Kallman borde vara sonen född 1796 2/5 i Östra Ed till Anders Kallman och Anna Catharina Lundblad. Anders Kallman i sin tur väl sonen till Peter Kallman och Sara Grunau född 1748 1/2 i Söderköping.
 
(Kallman behöver kanske en egen diskussion)

2010-06-15, 06:05
Svar #15

Utloggad Carina Ohlsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 193
 • Senast inloggad: 2019-11-02, 21:36
  • Visa profil
Jag skall kolla i Grännas domböcker vid tillfälle om jag hittar Ulrikas dom, där kanske vi kan få svar om hon är Johan Ekeroths dotter.
Det verkar som om rättegången vid Gärds HR fortsätter den 18de. Tyvärr står det ju ofta mer om de tilltalade än en målsman men jag skall se om jag hittar även den.
 
Anders fråga står kvar: Finns det något bevarat av spinnhusets arkiv i Norrköping denna tid?
Har kollat lite i NAD men hittar inget. Finns det någon som har en aning?

2010-06-15, 16:06
Svar #16

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Målet fortsätter i Gärds HR den 11 mars 1771 (106§, utslaget finns sedan infört separat längre fram i domboken). Trodde jag gav Carina även denna referens i mejlet inför hennes Lundaresa, men förargligt om jag missade det. Carinas avfotografering och Anders transkribering av dessa har gjort det hela mycket lättare att läsa än kopiorna ur mikrofichén.  
 
Jag har svart/vita kopior på fortsättningsmålen men tipsade Carina om målet då hon skulle fotografera på landsarkivet i Lund. I dessa mina kopior läser jag  om att det även nämns en kvinnsperson Anna Dorothea, 21 år gammal, som inte visste sin födelseort, men berättade att hennes fader varit soldat vid Kronprinsens regemente och dött för sju år sedan i Finland, varefter hon uppfostrats hos en soldat vid namn Skarman som var vid samma regemente. Denne Skarman nämns som hennes syskonbarn (=kusin) vilken nämns ha varit i Kristianstad 1771. Det nämns om hästhandel och köpta hästar av bl a  soldat Erik Ryberg vid Sprengportens regemente och major Normans kompani, artillerikarlen Lars Söderström i Landskrona och kapten Zimmermans kompani. Om kvinnfolken som varit med Arnfeldt nämns att det ena var häradsvallackaren Magnus Muntzells [~Mentzers?]hustru. Om Ulrica Ekeroth berättas att hon vistas omkring Helsingborgstrakten och att hon är skarprättaredotter ifrn Helsingborg (!).
 
Jacob Arnfeldt - är han densamme som den Armfeldt nämnd under resande:Norberg/Nordberg ? Han heter då rätteligen Jacob Fredrik Arenfeldt (gift 1756 5/5 i Vessige sn med Christina Andersdotter Frimodig, f omkr 1734, dtr t soldaten o. krämareborgaren i Laholm Anders Persson Frimodig (död 1754) ohh  Catharina Lund.

2010-06-15, 17:09
Svar #17

Utloggad Anders Berg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7651
 • Senast inloggad: 2021-01-14, 22:34
  • Visa profil
  • Scangen
Ja, Arnfeldt är säkerligen densamme som diskuterats tidigare, som Lena och Niclas föreslår.
 
Soldaten Skarman vid Kronprinsens i Kristianstad borde vara Christoffer Skarman.
 
Soldaten Erik Ryberg är kanske Clara Rybergs bror och Peter Ryberg/Anna Brita Svarts son född 1749 13/4 i Falköping (se under Rydberg). Troligen också identisk med handlaren Erik Ryberg som 1769 4/12 gifter sig i Hässlunda med Anna Catharina Larsdotter.
 
Lars Söderström känner jag också till, men vet inga släktrelationer till de andra omnämnda. Jag har en teori att han på nåt sätt är släkt med skarprättarfamiljen Wallin i Helsingborg. Han bör vara den ungkarlsfadder Lars Wahlin som följer sin styvfar Söderström vid ett dop i Helsingborg 1765 9/10. Föräldrarna är Lars Högman och Maria Wahlin, hon sondotter till skarprättare Verner Wallin i Helsingborg.

2010-06-15, 19:26
Svar #18

Lena Eriksson

Carina, först tack för att du letat fram protokollen och fotograferat och kul att Anders lagt ut dom här. Och Niclas, Ulrika som skarprättardotter var ju intressant.
 
Om hittar man lite mer om de tilltalade så tror jag man kanske kan ringa in de här personerna och se hur de hänger ihop.  
 
Jag har också kollat spinnhuset men hittar inget material.  
 
Skulle vilja veta mer om Lars Hasselgren. Han levde ju och gifte sig med en Clara Ulrika Rydberg. Anders skrev för länge sen att detta par fanns med på olika fångtransporter i Skåne 1779-1781. Vet du mer Anders?
 
Du skrev också att en (annan) Clara Rydberg, hon som levde med Hans Bolvig (se under Bolvig och Rydberg) senare, omkr 1773 levde med soldaten Fredrik Hultman och använder namnet Ulrika Ekeroth. Kan du berätta mer? Fick de barn då?
 
Johan Ekeroths dotter Ulrika levde ju ett tag med Alexander Saktmodig (se under detta släktnamn). Enligt Sebastian i ett tidigare inlägg så fick en skarprättardräng Alexander Westgren med hustru Ulrika Ekeroth pass till Lovisa i Finland 8/3 1766. Sebastian tror detta kan vara Saktmodig.
 
Nu en fundering. Alexander och Ulrika var involverade i mordet på skarprättare Strandberg i Västerås 29/4 1766. Drygt en månad senare än datum för passet. Strandbergs hustru Anna Stina Brandt (som förgiftade maken) och soldathustrun Greta Möller kastades i slottsarresten (se Jan G Ljungströms bok Skarprättare, bödel och mästerman sid 124-125).  
Dessa rymmer dock ganska snart och inte förrän försommaren 1767 blir de fasttagna. Svea hovrätt beslutade 9/6 1768 att döma hustru Brandt till döden, men ändrade domen till landsförvisning.  
 
I Alexanders mors bouppteckning 29/12 1769 (se resande under 1700-talet, Lindwall 2007) sägs att sonen var landsförvist.
Obs att Alexander även kallade sig Falk enl Lindwall och var soldat, åtminstone under en tid.
 
Det kunde vara intressant att få veta vilket straff Ulrika fick, man kan ju tänka sig att efter ev fängelsevistelse i Västerås, så tog hon sig till sin styvmors bror i Gränna. Och begick senare stölden där.
 
Hur löd domen mot Ulrika år 1771 Niclas?

2010-06-15, 20:39
Svar #19

Utloggad Anders Berg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7651
 • Senast inloggad: 2021-01-14, 22:34
  • Visa profil
  • Scangen
Fångtransporterna i Kristianstads län finns nu på AD Online. Kolla på Kristianstads län landskontor GVIII:1. Det är alltså räkenskaper, och bara vissa härad och vissa tider nämns fångarna vid namn. Bäst är man i Södra/Norra Åsbo och Bjäre härader, och lyckligtvis passerar många fångar där! Där finns alltså Lars Hasselgren och hustru Clara mellan 1779 och 1781. Jag vet inte mer om Hasselgren än när jag skrev om detta sist.
 
Även kring 1770-1771 är det intressanta transporter, och flera av de som nämns i målen i Gärds härad forslas fram och tillbaka. På bild 272 ser vi Anna Dorotea Svenske som kommer från Vänersborg och Halmstad i juni 1770. Kan det vara hon som är det 21-åriga kvinnfolket Anna Dorotea och kusinen till Skarman? Även Erik Ryberg nämns i fångtransporterna på samma sida.
 
Nu ska vi väl inte diskutera Ryberg så mycket här, men man noterar att både Erik Ryberg och Clara Ulrika Ryberg gifter sig i Hässlunda. Det finns en Per Ryberg fast boende i Hässlunda sedan 1740-talet, vars hustru 1764 är gudmor till Peter Ryberg och Anna Brita Svarts dotter Maria, som föds i Hässlunda. Hur Per Ryberg och Peter Ryberg är släkt har jag inte klarat ut. Vidare föds Hans Bolvig och Clara Rybergs son Anders i Hässlunda 1768. Det är denna Clara som av någon anledning tar över Ulrika Ekeroths namn 1772. Det framgår av att hennes dotter Anna Sofia med Hans Bolvig född 1770 28/10 i Ekeby (då modern kallas Clara Ryberg) dör 1772 16/2 i Ausås (då modern kallas Ulrica Ekerot).
 
Sedan kommer en ny Anna Sofia född i Ausås 1773 21/10 av soldaten vid Sprengportska regementet Fredrik Hultman och Ulrica Ekeroth. Det lutar åt (med tanke på barnets namn som återanvänds och att det sker i samma socken) att det är Clara under falskt namn igen, men helt säkert är det väl inte.  
 
Jag tror inte Ulrika dömdes för något vid Gärds HR. Det var Jacob Arnfeldt och Lars Hasselgren som var inför rätta.
 
(Meddelandet ändrat av zzz 2010-06-15 21:32)

2010-06-16, 10:10
Svar #20

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Ulrica Ekeroth dömdes inte, men tingsrätten ville gärna ha in henne till förhör och därför efterfrågades hon. Svaret som framkom ifrån de åtalade var att hon vistades omkring Helsingborgstrakten och att hon är skarprättaredotter ifrån Helsingborg. Sistnämnda är intressant med tanke på att skarprättaren Johan Ekeroths hustru Juliana Brun även påstods vara detsamma. Detta ger ju ytterligare ett indicie, dock svagt, att det är Johan Ekeroths dotter.

2010-06-16, 19:04
Svar #21

Lena Eriksson

Tack Anders för ditt svar som gav mer att fundera på. Och Niclas en fråga. Var det alltså herrarna Arnfeldt och Hasselgren som sa att hon var skarprättardotter från Helsingborg och vistades i trakten?
Hon sa det alltså inte själv?

2010-06-16, 19:25
Svar #22

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Lena, ja - det var Arnfeldt och Hasselgren som kom med detta påstående om jag tolkat texten rätt.
/Niclas

2010-06-16, 21:54
Svar #23

Lena Eriksson

Ok. Tack.
 
Har hittat en födelsenotis för en son till Ulrika Ekeroth. Kanske jag hade fel när jag trodde att späda barn skulle betyda spädbarn.
 
För i slottsarresten i Sofia förs. i Jönköping föds hennes son Johan (efter morfar?) 18/10 1766. Han döps samma dag och Ulrika säger att fadern är  förrymde soldaten Alexander Falk. (Jönköping Sofia C1:2)
Denna borde ju vara Alexander Saktmodig ovan. Bosse Lindwall skriver om Alexander att dennes mor gifte om sig efter faderns död med en borgare Nils Falk.
 
Så det här tyder väl på att Alexander är den som rymmer från arresten i Västerås efter mordet på skarprättare Strandberg som jag skrev ovan, medans Ulrika begår stölden i Gränna och hamnar i Jönköpings slottsarrest. Där hon föder deras barn.
 
Plötsligt blir rättegångsprotokollet som Anders lagt ut, än mer spännande!

2010-08-14, 17:52
Svar #24

Utloggad Anders Berg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7651
 • Senast inloggad: 2021-01-14, 22:34
  • Visa profil
  • Scangen
Jag skrev ovan efter avskriften av målet i Gärds härad 1771 att jag skulle återkomma med några marginalanteckningar, men de är så svåra att läsa så jag väljer att lägga ut dem här för envar att tolka efter bästa förmåga.  
 

 

2010-10-20, 18:10
Svar #25

Lena Eriksson

När en stöld begicks i Nättraby 1738 så var skarprättaren Johan Ekeroths svärmor Christina Brun involverad. Övriga personer var Johan som då var volontär samt Anders Lindgren volontär, båda i Karlskrona. Vidare Christinas 3 barn, Johan Eriksson Berg, soldat vid garnisonsregementet i Göteborg, Magnus (som enligt Niclas inlägg 26/2 detta år, också kallade sig Berg) samt Juliana som var hustru till volontären ovan, Johan Ekeroth.
 
Christina Brun var ju änka efter mästermannen i Karlskrona, Erik Johansson. Denne hade tidigare varit dräng hos skarprättaren i Skara, som förmodligen var Jeremias Olofsson Skarberg. Erik fick goda vitsord av borgmästaren i Skara när han sökte och fick tjänst i Karlskrona 1712.  
 
Jeremias var  son till den tidigare skarprättaren Olof Wulf och hade minst tre barn, alla födda i Kinneved. Eva född 4/12 1716, Henrik född 31/5 1718 ( gift med Kristina Salomonsdotter Sandberg) och så Kerstin som föddes 23/1 1721. Han omnämns som mästerman och skarprättare från Skara i dopböckerna.
 
Det kan förstås vara så att Erik tjänade hos fadern Olof Wulf, jag vet inte hur länge Olof innehade sin tjänst i Skara men han nämns 1692 i ett rättegångsprotokoll från Gudhems härad.
 
Går det att spåra Johan Eriksson Berg och Anders Lindgren tro?

2010-11-02, 02:10
Svar #26

Utloggad Peder Andersson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 883
 • Senast inloggad: 2016-04-07, 18:07
  • Visa profil
Om Frans August Johansson Ekeroth och familjen Hertzberg, i tidningen Kalmar 1893-06-30, 1893-08-21, 1893-09-15, 1893-09-30 och 1893-10-16, se under rubriken Hertzberg.

2010-12-02, 06:01
Svar #27

Utloggad Peder Andersson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 883
 • Senast inloggad: 2016-04-07, 18:07
  • Visa profil
Lena,
 
Du skriver ovan i ditt inlägg 2010-10-20, om en stöld som begicks i Nättraby 1738. Vad är din källa till den uppgiften?
 
I samma inlägg nämner du ett rättegångsprotokoll från Gudhems härad 1692, har du en närmare källhänvisning till den uppgiften?
 
 
Mvh
 
//Peder

2010-12-14, 17:44
Svar #28

Utloggad Moderator Särskilda

 • Moderator *****
 • Antal inlägg: 69
 • Senast inloggad: Aldrig
  • Visa profil
Det är självfallet önskvärt med så detaljerat angivna källor som möjligt, speciellt om det rör saker som inte tidigare diskuterats på Anbytarforum. Det är lätt hänt att man tror att något behandlats här tidigare, men vissa av oss har ju också kontakt på andra sätt. Det kan också vara svårt att söka på rätt sätt för att hitta de gamla inläggen, så en länk till ett gammalt inlägg är ofta välkommet. Försök alltså att ange källor så mycket som möjligt, och om man tillfrågas om en källa bör man bistå med den. Om inte annat för den allmänna trevnadens skull.  
 
Själv tror jag mig veta att stölden i Nättraby behandlades vid Medelstads häradsting, men jag har ingen exakt källa.
 
(några inlägg här och i en annan diskussion med upprepade frågor om källor har tagits bort)

2010-12-14, 18:19
Svar #29

Utloggad Carina Ohlsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 193
 • Senast inloggad: 2019-11-02, 21:36
  • Visa profil
Medelstads HR 1738, AIa:32.

2012-03-30, 18:11
Svar #30

Utloggad Carina Ohlsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 193
 • Senast inloggad: 2019-11-02, 21:36
  • Visa profil
Jag var inne och kollade lite på Digitaliserade svenska dagstidningar/Kungl. biblioteket.
 
Där stöter jag på ”Uppropet i Linköping år 1800. (Östgötaposten 1898-08-14) = sök på bleck- slagaren Akeroth.  
http://magasin.kb.se:8080/searchinterface/page.jsp?id=kb%3A83887&recordNumber=3& totalRecordNumber=3  
samt
(Fahlu weckoblad 1800-03-15) =sök på Bleckstagaren Ekeroth
http://magasin.kb.se:8080/searchinterface/page.jsp?id=kb%3A60094&recordNumber=1& totalRecordNumber=1
 
Bl.a. en bleckslagare Ekeroth, krukmakare Rosengren nämns.
 
Kan det vara Resandefolk? Finns det någon som vet något om detta?

2015-07-23, 19:06
Svar #31

Utloggad Eva Ekeblad

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 69
 • Senast inloggad: 2021-01-14, 21:10
  • Visa profil
Träffade just av en slump på födelsenotisen för Maja Stina Jakobsdotter Ekerot, född i Främmestad 22 december 1774 till glashandlarefolk från Lidköping: Jakob Ekerot och Ulrika Sandberg (Sandborg?) (Främmestad C:3 (1739-1799) Bild 52 / sid 95)

2020-01-09, 11:44
Svar #32

Utloggad David söderblom

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 1
 • Senast inloggad: 2020-01-09, 11:44
  • Visa profil
Hej!

Jag har lite ekeroth i min familj ifrån min mammas och morfars sida. Min gammelmorfar hette Karl henry ekeroth och han hade en syster som hette Dagny Besendita Ekeroth.

Hon var gift med en Edol Alfred Ekeroth.  Om man där efter klickar vidare så kommer många ekeroth ifrån Småland upp.

Jag har inte kommit så jätte långt. Men min gammelmorfar har koppling till en Alma Theresia Fogelqvist Ekeroth.

Sen vet jag att någon ifrån familjen längre bak ska ha gift sig med någon Ifrån Rosengren släkten. Tror att jag har hört att det ska vara någon som hette Kristian, men det har jag inte riktigt klart för mig ännu om det förnamnet stämmer.

Dagny och Edol har varit bosatta i Göteborgs trakten men sägs ha flyttat till Jönköping senare.Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna