ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Tattarinventeringarna  (läst 10130 gånger)

2005-08-27, 00:43
läst 10130 gånger

Utloggad Stefan Öst

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 135
 • Senast inloggad: 2021-01-19, 13:55
  • Visa profil
Hej! Är det någon som vet var de s.k. Tattarinventeringarna från 1920- och 40-talet förvaras någonstans? Den aktuella kommunen hade i alla fall aldrig hört talas om dem.
MVH Stefan

2008-04-19, 17:34
Svar #1

Utloggad Richard Brun

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 279
 • Senast inloggad: 2012-08-06, 13:00
  • Visa profil
HH Digiarkiv AB (se hemsida, under utredningar/matriklar) tillhandahåller en skannad utredning på närmare 2000 sidor med följande namn:
 
Kriminalkommissarie Olof Steens rapport 1935-10-29 jämte bilagor, avgivna till poliskammaren i Malmö. Utredningen verkställd på anmodan av Kungl. befallningshavande i Malmöhus län rörande åtgärder mot tattare och zigenare.
 
Är det någon som har närmare erfarenhet av denna utredning, och vet mer om dess innehåll ?
 
Richard Brun

2008-04-19, 18:28
Svar #2

Utloggad Niklas Hertzman

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1073
 • Senast inloggad: 2024-07-18, 11:44
  • Visa profil
  • web.telia.com/~u40107259/
Hej !
 
Precis som du skriver så är det en diger volym, med många spännande saker och släktkopplingar.
Så här står det i inledningstexten:
Länsstyrelsen i Malmöhus län har i skrivelse av den 15 juli 1935 i anledning av en från statens fattigvårds- och barnavårdsinspektör till Herr Statsrådet och Chefen för Kungl. Socialdepartementet ingiven skrivelse angående vissa åtgärder mot tattare och zigenare anmodat Poliskammaren i Malmö att verkställa viss undersökning. Ärendet har därpå överlämnats till kriminalpolisen för utförande av undersökningen ifråga och har densamma företagits av därtill beordrade kriminalöverkonstapeln Ernst Wessman med biträde av kriminalkonstapeln Gunnar Lindblad, varvid från samtliga pastorsämbeten och skolmyndigheter samt barnavårdsnämnd här i staden införskaffat skriftliga yttranden i ärendet...
 
Därefter kommer en hel del brev och svar till och från diverse myndigheter där man efterlyser uppgifter om personer med detta ursprung. Sedan följer en hel massa polisrapporter. Det handlar allt från stölder, inbrott, bedrägligt beteende m.m.
 
I andra delen går man igenom ett antal släkter, där man i stort sett gör ansedlar på dem. Vem de är barn till, vem de är gifta med, vilka barn de har. Man har hämtat in uppgifter från Landsarkivet, församlingarna och polisen. De släkter som blir genomgångna är: Brolin (442 sidor), Kröger, Horn, Lyngsjötattarna, Stoltz, Pettersson-Holmström, Spröjter, Björk, Larsson-Hurtig, Segerholm, Henriksson-Freij, Andersson-Freij, Hertzberg, Johansson-Verner, Ottosson, Lindgren, Sandgren, Lindberg och Lagerholm.
 
Ibland har man följt släkterna bak till 1700-talet, ibland har man ingen kunskap om de tillhör tattarna eller inte.
 
Hur komplett eller hur mycket fel utredningen innehåller vet jag inte.
 
Jag bifogar en bild från utredningen Lyngsjötattarna.

 
Niklas Hertzman
HH DigiArkiv AB
Niklas Hertzman

2008-04-19, 20:32
Svar #3

Lena Eriksson

Det är ju helt otroligt. Lägga ut sånt här på nätet. Dra tillbaks. Tattarinventeringar från 1935, nu får nog Anbytarforum akta sig lite. Det känns inte bra. Till vilken nytta i dessa dagar????

2008-04-19, 20:50
Svar #4

Utloggad Richard Brun

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 279
 • Senast inloggad: 2012-08-06, 13:00
  • Visa profil
Lena E. !
 
Det är inga personuppgifter som lagts ut på nätet. Exemplet ovan gäller uppenbart några personer i början av 1800-talet.
 
För övrigt är det enbart en källhänvisning det rör sig om (till ett av länsstyrelsen begärt yttrande - som är offentlig handling).
 
mvh/Richard B.

2008-04-19, 21:13
Svar #5

Utloggad Anders Berg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7651
 • Senast inloggad: 2024-06-07, 11:36
  • Visa profil
  • Scangen
Lena, den här inventeringen ligger inte ute på nätet. Den kan köpas på CD från DigiArkiv. Niklas visade bara ett exempel med 1800-talspersoner som utan problem kan tas upp på Anbytarforum (och har så också gjorts).

2008-04-20, 09:44
Svar #6

Utloggad Chris Bingefors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11832
 • Senast inloggad: 2024-06-21, 13:47
  • Visa profil
Är det inte snarare så, att den här typen av utredningar ska upp i dagen för att belysa hur illa man historiskt behandlat en folkgrupp, samt hur accepterat detta var i den tidens samhälle. Att lägga locket på om uppenbart horribla och kränkande verksamheter, vare sig de rör en folkgrupp eller andra etiskt oacceptabla sätt att behandla människor är inte bra. En öppen diskussion byggd på fakta borde kunna leda till att denna typ av diskriminering minskar eller åtminstone diskuteras. Tyvärr ser vi tendenser i vårt samhälle idag, där man inte vågar belysa t ex mobbningsproblem, som kan leda till en tillbakagång när det gäller vårt sätt att förhålla oss till våra medmänniskor. Om vi inte ifrågasätter, baserat på tillgängliga fakta, så kan vi inte utvecklas.

2008-04-20, 14:30
Svar #7

Utloggad Richard Brun

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 279
 • Senast inloggad: 2012-08-06, 13:00
  • Visa profil
Jag ansluter mig helt till Chris Bingefors ovan redovisade uppfattning. För att få en viss översikt över samhällets systematiserade registrering av resande bidrar jag här med några fakta om inventeringarna.
 
Det lär ha utförts en tattarinventering redan 1907. Men om den har jag ingen närmare kännedom.
 
Utöver den i förevarande diskussion nämnda Malmö-utredningen från 1935, så genomförde Fattigvårdslagstiftningskommittén den första större inventeringen 1922. Resultatet (utan angivande av några namn) redovisades i Statens Offentliga Utredningar (SOU 1923:2).
 
Primärmaterial till denna inventering finns i Riksarkivet (en volym av obekant omfång) under Kommittén ang förändrad lagstiftning ang fattigvården och lösdrivares behandling. Enligt NAD finns här Formulär Ta (huruvida det gäller endast ett typformulär, eller de faktiskt insamlade formulären framgår ej tydligt). Vidare ingår specialundersökningar och rapporter beträffande zigenare och tattare i städerna Malmö, Jönköping och Göteborg samt Ljusdals och Väddö landsfiskalsdistrikt.
 
Därefter följer Socialstyrelsens inventering 1944, som sammanfattats i artikeln Tattarnas antal och levnadsförhållanden i Sociala Meddelanden 1945 (utg. Socialstyrelsen; även betecknad Statistiska Meddelanden Serie F). Underlaget till denna rapport borde finnas i Socialstyrelsens arkiv, men det har jag ingen närmare kunskap om.
 
Zigenarutredningen 1954 är av en annan karaktär.
 
 
I rapporten i Sociala Meddelanden 1945 ingår en jämförande och resonerande översikt av några av inventeringarna (med särskild uppmärksamhet på skillnader i förhållande till 1944 års utredning):
 
I detta sammanhang kan nämnas, att enligt en av fattigvårdslagstiftningskommittén år 1922 företagen enquete, skulle antalet tattare då endast ha utgjort 1833 i hela landet [SOU 1923:2]. Ifrågavarande undersökning synes dock ha varit mycket summarisk. Bättre jämförelsemöjligheter erbjuder en  år 1934 verkställd  utredning angående tattarna i Skåne [den ovan diskuterade Malmö-utredningen]. Enligt denna, som grundade sig på ingående genealogiska studier, skulle till tattarbefolkningen i de båda skånska länen ha kunnat räknas 441 personer, medan enligt förevarande inventering motsvarande siffra var 1138. I en av fattigvårdsnämnden i Jönköping nyligen publicerad undersökning om tattarna i denna stad uppges deras antal därstädes till 308 [Tor Jacobsson: Om tattarna i Jönköping. Jönköping 1944], under det att socialstyrelsens uppgifter från denna ort avse 305 personer.
 
Den större utsträckning, vari tattare redovisats i förevarande undersökning, jämförd med en del av de tidigare, kan i första hand antagas bero därpå, att inventeringen varit fullständigare. Det måste emellertid framhållas, att gränsdragningen mellan tattare och andra är svävande. Man får också räkna med möjligheten, att begreppet tattare i de folktraditioner, varpå föreliggande uppgifter huvudsakligen grunda sig, kan ha utvidgats under senare tid att omfatta personer, som genom sitt levnadssätt kommit i mer eller mindre nära beröring med tattarmiljön, eller kanske endast förete vissa likheter med tattare.
 
För att klarlägga vad som varit vägledande vid polismyndigheternas och deras sagesmäns identifiering av tattarbefolkningen efterfrågades i formuläret, såsom förut nämnts, huruvida de redovisade personerna ansågos vara av tattarsläkt på grund av a) en i orten sedan länge hävdvunnen uppfattning, b) från den övriga befolkningen avvikande utseende eller rasdrag samt c) familjemedlemmarnas levnadssätt.
 
SLUT CITAT
 
Richard

2008-04-20, 20:55
Svar #8

Utloggad Kristina Öberg

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 480
 • Senast inloggad: 2016-04-19, 09:47
  • Visa profil
Med risk för att stöta sig med någon myndighet eller person, meddelar jag vad jag fick höra av de gamla därhemma.  
 
Registreringen som skedde på 1940-talet var till för kriget, om tysken skulle komma, skulle det finnas färdiga dokument som sa vilka som skulle till koncentrationslägren.
 
Det var inte bara zigenare och tattare utan även judar och de som hade ett mystiskt efternamn som registrerades. Detta framkom i en tidningsartikel på 1990-talet i Norrbotten. Nu har ju Norrbotten nästan alltid varit röd politiskt sett så genomförandet vid reg. gick trögt men genomfördes dock. Var dokumenten finns i nuläget kan jag ej svara på.
 
Kristina

2008-04-20, 22:02
Svar #9

Utloggad Richard Brun

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 279
 • Senast inloggad: 2012-08-06, 13:00
  • Visa profil
Hur registreringen utfördes
 
Om det är någon som är intresserad av den sammanfattning av 1944 års inventering som publicerades av Socialstyrelsen i Sociala Meddelanden 1945 så finns den på universitetsbiblioteken och kanske andra större bibliotek. Där beskrivs hur inventeringen genomfördes - och så presenteras uppgifter i tabellform om antalet påträffade tattare i olika delar av landet, upplysningar om yrkesliv och åldersstruktur, arbetslöshet, graden av kringresande, kunskaperna i rommani mm. inom gruppen. Det förekommer inte några släkttavlor eller personnamn, utan det är en allmän befolkningsöversikt, med kommentarer. Länsvis fördelning av antalet påträffade och tabeller över större bosättningsorter.  
 
Sammanfattningen är på 15 sidor. Jag har en fotokopia som ev. intresserade kan få en kopia av.
 
Richard Brun

2008-04-21, 21:30
Svar #10

Utloggad Elizabeth Nolfalk-Jorwén

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 833
 • Senast inloggad: 2024-02-26, 22:58
  • Visa profil
Hej Richard,
jag skulle bli jättetacksam om du ville maila/skicka en kopia på sammanfattningen till mig. Har själv resandefolk i mina anor som i många kyrkböcker benämnts tattare (dessutom med fet stil...).
Betalar naturligtvis dina kostnader.
//Eliza

2008-04-21, 21:46
Svar #11

Utloggad Richard Brun

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 279
 • Senast inloggad: 2012-08-06, 13:00
  • Visa profil
Elizabeth !
OK. Jag har skickat ett mejl till dig.
Richard

2008-12-24, 11:12
Svar #12

Utloggad Annsofie Rådlund

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 4
 • Senast inloggad: 2009-01-07, 23:21
  • Visa profil
I min mors personakt som är upprättad 1947 finns under punkt 13 där börd m.m skrivs in, där har man skrivit uä med maskin och sedan skrivit med svart tusch efter ett stort T. Min mamma var resande hennes mormor och morfar var snusoscar och sofia viberg. Vart kan jag kolla om det stors T:et står för tattare eller trolovad.
mvh

2009-02-10, 18:15
Svar #13

Utloggad Eva Gustafsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 232
 • Senast inloggad: 2022-01-23, 23:18
  • Visa profil
Hej, jag undrar vilket arkiv som har tattarinventeringen som gjordes i Malmö 1935 (som nämns ovan). Är det landsarkivet i Lund, eller kanske något annat arkiv?  
mvh Eva Gustafsson

2009-02-11, 15:11
Svar #14

Utloggad Niklas Hertzman

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1073
 • Senast inloggad: 2024-07-18, 11:44
  • Visa profil
  • web.telia.com/~u40107259/
Hej Eva !
Den finns på Malmö stadsarkiv.
Niklas Hertzman

2009-02-16, 12:42
Svar #15

Utloggad Eva Gustafsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 232
 • Senast inloggad: 2022-01-23, 23:18
  • Visa profil
Hej Niklas, jag tackar. Får ta mej till Malmö..
Mvh Eva Gustafsson

2009-02-16, 17:30
Svar #16

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7209
 • Senast inloggad: 2024-07-20, 14:18
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Annsofie, landsarkiven som förvarar dessa handlingar bör ju kunna svara på frågan.  
Om du inte själv får leta i materialet, men det är mera osäkert om de tillåter.  
 
Har du kollat SCB:s handlingar? Dessa finns på Riksarkivets depå i Arninge. Men där står ju troligen inget om detta, eftersom de är just tvättade från kommentarer av känslig karaktär. Lycka till!
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2010-08-11, 18:45
Svar #17

Linda Gidlund

Instämmer med Chris gällande tattarsammanställningen som gjordes.Genom att prata om och visa hur eländigt männiksor behandlades så får resandefolket upprättelse. Det är samma sak med förintelsen och andra människogrupper som varit förtryckta. Detta skall läggas fram och upp till ytan. Det är nog med tissel tassel och förnedring och förnekelse genom tiderna.  
 
Mvh Linda Gidlund

2011-08-12, 08:01
Svar #18

Utloggad Cay Fredriksson

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 1
 • Senast inloggad: 2011-08-12, 08:01
  • Visa profil
Lena E.
 
Denna utredning mår tvärtom bra av att komma ut i det offentliga ljuset, jag tillhör en av dessa familjer som blev jagad av myndigheterna sedan generationer tillbaks ( Svarte Pettrarna ) jag och de mina har inget att skämmas för, varken då eller nu, tvärtom så tillhör vi en folkstam som har överlevt, trots alla försök att utrota oss genom årens lopp, därför anser jag och många med mig att dessa uppgifter skall komma ut till allmänhetens kännedom, ju fortare desto bättre....
 
För den som vill ha tag i rapporten, så kan jag rekomendera er att kontakta Ariv digital, den finns att köpa hos dem, själv fick jag den genom riksarkivet för c:a åtta år sedan...
 
 
Svorte Pitter

2014-02-01, 21:29
Svar #19

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7209
 • Senast inloggad: 2024-07-20, 14:18
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Stor registrering av tattare  
 
I hela landet registrerades 7 768 resande under 1944, året innan gjordes en inventering av alla zigenare.  
Fotograf: Riksarkivet    
 
Stor registrering av tattare  
 
 
Vid årsskiftet blev Socialstyrelsens så kallade tattarinventering offentlig.
 Tidningen Ångermanland har granskat dokumenten och resultatet är slående.
 Fler än 400 länsbor finns i det kontroversiella arkivet.
 
Fakta
 
Resandefolket
 
Resande har gemensamma rötter med andra romer men skiljer sig historiskt.
 
Romer är en nationell minoritet som består av fyra grupper: Första gruppen är de resande som kom på 1500-talet, sedan kom de så kallade svenska romer 1890, följt av finska och utomnordiska romer.
 
I Norge räknas de resande som en egen minoritet.
 
Källa: Bo Hazell och Wikipedia.
 
I september förra året avslöjade Dagens Nyheter att polisen i Skåne förde ett så kallat romregister. Men nu kan Tidningen Ångermanland avslöja att det inte bara är romer som har registrerats i Sverige de senaste hundra åren, utan även resande eller tattare som de kallades. En registrering som bär många likheter med det så kallade romregistret, men även med Hitlers kartläggning av judar, romer och resande i Tyskland.
 
Det var Socialstyrelsen som 1943-44 gav polismyndigheterna i uppdrag att kartlägga alla tattare i Sverige. Det här visar brevväxling från Riksarkivet. Nu har 70 år gått och sekretessen har därmed hävts.
 
I Västernorrland registrerades 412 personer. Det var hembiträden, gårdfarihandlare och diversearbetare, med efternamn som Andersson, Gustafsson och Pettersson.
 
I varje formulär skulle familj och släkt redovisas, om ett barn var fött utanför äktenskapet noterades det. Hade personen släktingar i andra län skrevs även det in i blanketten.
 
För att styrka tattartillhörigheten användes sagesmän som kunde orten, ofta var det en präst, fattigvårdsföreståndaren, eller ett kommunalråd.
 
Tattare förde ett vagabondiserande liv och hade ett asocialt sätt, enligt Socialstyrelsens anteckningar. Inventeringen skulle ligga till grund för en bedömning av den så kallade tattarplågan i landet. I instruktionerna till polismyndigheterna stod det att uppgifterna skulle hållas skyddade från allmänheten.
 
Anses vederbörande   person vara av tattarsläkt? På grund av för den övriga ortsbefolkningen avvikande utseende och rasdrag? Det var några av frågorna som polisen fyllde i.
 
I samband med inventeringen genomförde Statens Rasbiologiska Institut en undersökning av resande på landets fängelser för att mäta kroppar och skallar, en slutsats var att de troligen hade något mindre hjärnor.
 
Men vem som registrerades som tattare var godtyckligt. Beteende, boende, umgänge, utseende, föräldrar eller arbetslöshet kunde användas som argument.
 
Fjärdingsmannen har känt den bemälde sedan mycket länge tillbaka och såvitt han har sig bekant lär hon vara av tattarsläkt.
 
Det fanns kritik mot inventeringen, framför allt för att bedömningen av resande var otydlig. Men de flesta poliser och fattigvårdsföreståndare välkomnade undersökningen. Både Norge och Danmark tog del av inventeringen.
 
Katarina Lind
 
0612-77 17 62
katarina.lind@allehanda.se
 
(Meddelandet ändrat av simson 2014-02-01 21:34)
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2014-02-01, 21:42
Svar #20

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7209
 • Senast inloggad: 2024-07-20, 14:18
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2014-02-01, 21:43
Svar #21

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7209
 • Senast inloggad: 2024-07-20, 14:18
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2021-07-02, 04:57
Svar #22

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7209
 • Senast inloggad: 2024-07-20, 14:18
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2021-07-02, 05:26
Svar #23

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7209
 • Senast inloggad: 2024-07-20, 14:18
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Sociala meddelanden. 1945: 1-6

"1945 Nr 5
Häftets huvudinnehåll.
Maj 1945.
Tattarnas antal och levnadsförhållanden. Den år 1942 anbefallda inventeringen av tattare och zigenare, vilken i fråga om zigenarna avslutades i januari 1944, har nu slutförts även beträffande tattarna. Den har föregåtts av bl. a. en antropologisk undersökning. Tattarnas särart synes konstitueras, dels av levnadssättet, dels av rasinslag från zigenarna. Vid inventeringen redovisades c:a 8 000 tattare fördelade på 436 kommuner. En femtedel av de vuxna tattarna betecknades såsom icke skötsamma, och i åtskilliga familjer voro en eller flera medlemmar notoriskt asociala. — Socialstyrelsen föreslår utredning om åtgärder mot zigenarnas och tattarnas brist på anpassning i samhället. Sid. 377-392." 

http://share.scb.se/ov9993/data/historisk%20statistik/Statistiska%20meddelanden%20(SM)%201912-1953%2FSM%20Ser.%20F%2C%20Sociala%20meddelanden%201912-1953%2FSociala-meddelanden-1945-1-6.pdf
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2024-02-27, 19:12
Svar #24

Utloggad Mikael Sparr

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 17
 • Senast inloggad: 2024-03-20, 10:47
  • Visa profil
Lyfter samma fråga igen.

Var hittar man utredningen från 1935 som @Niklas Hertzman refererar till och har publicerat ett utdrag ur? Jag har konto på arkiv digital och kan inte hitta utredningen där.

Har man varit tvungen att stoppa försäljningen av CDn med utredningen pga GDPR lagen?

Undrar vänligen
Mikael Sparr


2024-02-28, 11:03
Svar #26

Utloggad Mikael Sparr

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 17
 • Senast inloggad: 2024-03-20, 10:47
  • Visa profil
Hej,

Tack för svar. Då vet jag i alla fall vad utredningen heter hos Riksarkivet :) Men det verkar tyvärr vara svårt att nå informationen utan ett besök till Malmö.

Vänligen Micke

2024-03-06, 12:46
Svar #27

Utloggad Mikael Sparr

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 17
 • Senast inloggad: 2024-03-20, 10:47
  • Visa profil
Hej,

Jag kontaktade Arkiv digital och kunde köpa utredningen separat av dom.

Hälsar
Mikael

2024-03-07, 00:49
Svar #28

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7209
 • Senast inloggad: 2024-07-20, 14:18
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Digitalt då, eller?  ;)
Vad kostar det?  :P
Stefan Simander
Gamla Uppsala + Järlåsa, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2024-03-07, 13:11
Svar #29

Utloggad Mikael Sparr

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 17
 • Senast inloggad: 2024-03-20, 10:47
  • Visa profil
Hej,

Yes, digitalt, 1885st inscannade bilder från utredningen. Man kunde välja att få utredningen på CD eller USB. Jag valde USB och fick betala 1275kr inkl frakt. Är ju en slant men billigare än att åka till Malmö  ;D

Kontakta Arkiv Digitals kundservice om du är intresserad.

Med vänlig hälsning
Micke

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna