ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Hjo  (läst 5908 gånger)

2008-06-10, 00:09
läst 5908 gånger

Utloggad Anders Berg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7651
 • Senast inloggad: 2024-06-07, 11:36
  • Visa profil
  • Scangen
Jag återvänder till Fredrik Eriksson Norn Bergqvist som diskuterades i maj. Frågan är om det är en, två eller tre personer. Är Fredrik Eriksson i Hjo 1712-1728 samme man som återfinns i Norge 1730-1744? Och är det samme man som Fredrik Eriksson Norn Bergqvist, uppenbarligen inte av resandesläkt, som var borgare i Vimmerby 1711-1712? Tidsmässigt går det ihop.
 
Henrik Bramsjö har utrett släkten Bergqvist i skriften Släkten... 1 (1992) utgiven av Släktforskarförbundet, alltså inte i något som heter Svenska Släkter I:3 som felaktigt uppgivits. Den skriften existerar inte.
 
Släkten härstammar från en konterfejare och målare Peder Eriksson i Forsa (Hälsingland) (1629-1698), som hade två kyrkoherdar, en komminister, en länsman, alla med namnet Bergqvist, samt löjtnanten Erik Norn (1656-1726) som söner. Jag skannade ett par sidor ur skriften om Erik Norn och hans son Fredrik. Intressant är att Fredriks bror Gullik Norn också försvinner ur synhåll. Han går till sjöss och rymmer i England.
 

 
 
 
 
 
(Meddelandet ändrat av zzz den 10 juni, 2008)

2008-11-09, 10:36
Svar #1

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Under Resande under 1700-talet den 27 april 2008 nämner Gabriel Wallgren om Daniel Larsson och Mats Danielsson i Hjo (Obs! sistnämnde är ej densamme som Mats Danielsson Wetterstrand).  Om dessa har jag funnit följande som kanske kan vara intressant att nämna.
 
(Hjo rådhusrätts dombok 1713, rådstugan den 9 april:
Sammadag Inställte sig för Rätten Daniel
Larßons hustru Rangela Andersdotter och
Kirstin Larsdotter tilltalande hwar andra för
någre Skiällsord, Som de kast owett på hwar
andra den 7 Aprijll Som war 3die dag Påsk
Nämbligen
Per Larßon begiärade Dimmission och afskied från
Staden
Hwarföre såsom sådanne ordwäxlingar Passera
uthi Per Larßons huus och Ingentera (**?)
den andra uthan Borgierskapet bad för dem
om förskoning att derföre blifwo de för denne
gången förskonte för Plich med det willkor  X
X Sampt dem emillom föresatt wijte med 40
Mr S.mts Plicht ehoo Som händer efter
ofwerfaller hwar annan med ord eller
gerning.  
 
Inställte sig för Rätten drängen Mattis
Danielßon barnfödd i Skiöfde och begiährade
Burskap hwilket honom på Samptliga
Magistratens och Borgerskapets uthfrågan
bewilliades hwarpå han aflade den wan-
lige Borgare Eeden och till Större Säker
heet att han sig redeligen hålla Skall gingo
Sören Anderßon och Jackob Eeliason i
Caution för honom [införda rader: att han sina åhr effter lagh uth
härda skall och allan Stadzrätt uthgiöra]
och såsom Mattis
DanielsSon intet warit införd här tills
uthi Mantahl att så blef han nu införd
på allmen Rådstugo för 1 Mantahl till
wijdare Hr Mantahls Commissariens Notification
 
Går Mats Danielsson och Daniel Larsson att återfinna i Skövde ?

2008-11-09, 13:21
Svar #2

Utloggad Gabriel Wallgren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1058
 • Senast inloggad: 2024-06-19, 21:17
  • Visa profil
Hej!
 
Inspirerad av Niclas snabb-botaniserade jag i Skövdes äldsta kyrkoböcker.
Det finns några husförhörslängder bevarande från 1700-talets första decenium, men där kan jag inte hitta Daniel Larsson.
 
Däremot blev det napp i Kommunionlängden (förteckning över de som tagit nattvarden 1701)! Jag låter bilden tala för sig själv.
Skövde stadsförsamling C:2, s 116 (nattvard 1701 19/10):
 

 
Eftersom Daniel Larsson uppenbarligen var i Skövde 1701, så bestämde jag mig för att gå igenom födelseboken för just 1701. I kyrkoboken (antingen för Skövde stadsförsamling eller landsförsamling) hittade jag 1701 16/6 att Daniel Stolpe en landlöpare fått en dotter Elisabet.
Skövde stadsförsamling C:1, s 113 (födda 1701 16/6):
 
 
 
Jag tror att detta är Lisken Danielsdotters födelsenotis (Gift 1:o m Simon Påvelsson, död 1736, Gift 2:o m Lars Lindström)! Tidpunkten stämmer relativt väl med de åldersuppgifter vi känner till för Lisken Danielsdotter, men det avgörande är egendomligt nog namnet Stolpe. Jag drog mig nämligen till minnes att jag sett namnet Stolpe någon gång förr i den här släktkretsens sammanhang. Och javisst! Då Mats Danielssons dotter Stina Matsdotter gifter sig andra gången 1779 13/6 i Hjo stadsförsamling så kallas hon Christina Stolpe! Att det är Stina Matsdotter som avses framgår av att vigselboken också uppger Christina Stolpes föräldrar. Namnet Stolpe figurerar också i några bouppteckningar från Hjo i slutet av 1700-talet.
För säkerhets skull skall jag också nämna att födelseboken 1701 delvis är dubbelförd. I Skövde stadsförsamling C:2, s 34 finns därför en notis införd, som förefaller ofullständig Daniel Larssons dotter (utan namn och datum).
 
Inspirerad av fyndet gjorde jag en snabbsökning i Familysearch på fadersnamnet Daniel Larsson och modersnamnet Rangela. Jag fick en träff från Uddevalla 1706!!!
Uddevalla C:1, s 63 (döpt 1706 23/9):
 
 
 
Frågan är om dopnamnet Mattias är en felskrivning eller om Daniel Larsson haft fler barn med namnet Mattias (Mats), för identisk med den senare krämaren och borgaren i Hjo Mats Danielsson kan han av kronologiska skäl inte vara. Mats Danielsson har barn återfunna i födelsebok redan 1721 och enligt åldersuppgift kan man beräkna hans födelseår till omkr 1687.
 
Med vänliga hälsningar
 
Gabriel
 
(Meddelandet ändrat av Gabriel den 09 november, 2008)
 
(Meddelandet ändrat av Gabriel den 09 november, 2008)

2008-11-10, 07:09
Svar #3

Utloggad Gabriel Wallgren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1058
 • Senast inloggad: 2024-06-19, 21:17
  • Visa profil
Efter ytterligare genomgång av Skövdes äldsta kyrkoböcker har jag observerat några födelsenotiser som kan härledas till resande från Hjo. Dessa är:
 
Jacob Jacobsson född 1696 dp 7/3 (son till krämaren Jacob från Hjo) [Skövde stadsförsamling C:1, s 68]:
 

 
Annicka Hansdotter född 1700 dp 29/3 (dotter till Hans Christophersson från Hjo) [Skövde stadsförsamling C:1, s 104]:
 
 
 
Sofia Jacobsdotter född 1700 dp 19/10 (dotter till Jacob Jönsson från Hjo) [Skövde stadsförsamling C:1, s 109]:
 
 
 
Annicka Danielsdotter född 1709 28/7 (dotter till krämaren Daniel Eliasson från Hjo) [Skövde stadsförsamling C:2, s 60]:
 

2008-11-10, 07:54
Svar #4

Utloggad Gabriel Wallgren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1058
 • Senast inloggad: 2024-06-19, 21:17
  • Visa profil
I följet som får nattvarden 1701 19/10 i Skövde (se mitt inlägg ovan från igår) återfinns kräm: Lars Danielsson med hustru.
Lars Danielsson kan beläggas vid relativt många tillfällen under slutet av 1600-talet och början av 1700-talet och synes ha varit relativt bofast i Munkatomten i Skövde stad. Munkatomten synes vara bebodd av flera resande vid denna tid bl a en Anders Jonsson (se ovan bland Sofia Jacobsdotters faddrar 1700 19/10).
 
Om Lars Danielsson vet vi följande:
 
1691 21/10 gifter sig Lars Danielsson och Elin Andersdotter [Skövde stadsförsamling C:1, s 120].
 
1691 dp 23/10 döps dottern Britta Larsdotter.
 
1692 dp 30/11 döps sonen Johannes Larsson.
 
1693 dp 1/11 döps dottern Annicka Larsdotter.
 
1695 dp 6/12 döps sonen Johan Larsson.
 
1698 dp 27/3 döps sonen Jacob Larsson.
 
1704 19/3 föds sonen Johan Larsson.
 
1708 27/10 föds sonen Jacob Larsson.
 
I husförhörslängderna (1701-1713) förefaller det som om endast dottern Annicka nämns. Son Jacob späd död 1706 återfinns i husförhörslängden 1704-1708 och ibland skymtar en dotter Maria.
 
1724 23/4 dör Lars Danielssons hustru Elin Andersdotter [Skövde stadsförsamling C:4, s 335]:
 

 
1725 7/11 gifter krämaren och Enkemannen Lars Danielsson om sig med pigan Annicka Persdotter [Skövde stadsförsamling C:4, s 26].
 
1727 1/4 dör Borgaren och krämaren Lars Danielsson [Skövde stadsförsamling C:4, s 340].
 
I husförhörslängderna i Munkatomten bor också Daniel Gabrielsson och hans hustru Karin. Då Daniel Gabrielsson är av en äldre generation så förefaller det sannolikt att anta att Daniel Gabrielsson är Lars Danielssons far.
 
Daniel Gabrielsson dör 1719 och begravs 11/3, hans ålder (sannolikt överdriven) anges till 95 år) [Skövde stadsförsamling C:1, s 259]:
 
 
 
Hur knyter man ihop det här då?  
 
Jo, mitt förslag är att Lars Danielssons dotter Annicka Larsdotter är identisk med Mats Danielssons hustru Annicka Larsdotter, som får barn 1721-1738 (äldsta kända barnet Anders är född i Skövde 1721).
 
Och för att spekulera vidare, den Anders Jonsson, som nämns som fadder flera gånger får dottern Annicka 1700 dp 16/11 i Munkatomten. Är denna Annicka Andersdotter identisk med den Annicka Andersdotter som omkr 1723 gifter sig med Anders Påvelsson Lund (bror till Simon Påvelsson gift med Lisken Danielsdotter)?

2008-11-10, 09:16
Svar #5

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
För att knyta vidare på en del trådar - den till Norge flyktade Nils Larsson Wetterberg ska vara född ca 1691 i Skövde. Är han släkt med ovannämnde krämare Lars Danielsson ? NLW:s syskonbarn (=kusin) är Karl Andersson Fagerberg (född ca 1692 i Skänninge; gift med en dotter till häktmakaren Elias Johansson i Falköping). Vid samma stöldmål (Gillbergs dombok 1711) nämns deras kamrat Ludvig Detlofsson Dahlman och denne liksom NLW och KAF tjänstgjorde vid Upplands femmäningsregemente (Carl Bildsteins regemente) en kortare tid innan han rymde. Vid samma regemente återfinns flera andra resandefolk Christian Mårtensson Broberg och Staffan Detlofsson (troligen Ludvig Detlofssons bror - fadern kan vara Detlof Ersson i Alingsås som även tillhörde de resande där; både CMB o SD har tidigare kopplingar till Bogesund.
 
Jfr också under resande: Wetterberg, där finns mer kopplingar till Skövde (krämaren Anders (Eriksson) Wetterberg (f ca 1698) gifte sig i Skövde 1719 med Elisabeth Larsdotter).  
 
Christoffer Nilson i Lidköping som är fadder 1700 åt Jacob Jönssons ifrån Hjo dotter Sofia är troligen densamme resande som blir borgare i Bogesund (=Ulricehamn) 1711 och är svåger till Jonas Lund. Han anges då komma ifrån Gränna. Samme namne CN är troligen dessutom cautionist i Alingsås åt Staffan Detlofsson (gift med Sara Lorentzdotter) då denne antas som borgare där - och då uppges komma ifrån Bogesund! Har för mig att jag stött på denne CN i samband med Ruutfamiljen i Gränna men kan tyvärr inte nu hitta var jag har denna notis.

2008-11-15, 22:55
Svar #6

Utloggad Gabriel Wallgren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1058
 • Senast inloggad: 2024-06-19, 21:17
  • Visa profil
På släktforskardag i Borås förra året så kom det fram en man och pratade med mig. Efter ett tag så sa han att han skrivit en bok 1700-talets Tomtnamn och Tomtägare i Hjo stad. Naturligtvis frågade jag Sven-Arne Rosenberg direkt om han hade med sig ett exemplar, som jag kunde köpa, och visst hade han det! Borde vara en kioskvältare bland de som är intresserade av tidigt resandeforskning och Hjo stads historia!  
 
Efter att annat kommit emellan hittade jag boken på nytt häromdagen i en av alla högar!
 
Under tomt nr 37:
Rådman Erich Andersson Berg på granntomten nr 4 sålde 1697 en tomt till krämaren Jacob Jönsson. och Krämaren Per Nilsson, som fick burskap 1712, var gift med Margareta Jacobsdotter. Per och Margareta anges i föddeboken som föräldrar till fyra barn mellan åren 1719 och 1723. Sannolikt var krämaren Per Nilsson måg till krämaren Jacob Jönsson.
 
Under tomt nr 15:
Enligt ett RR-protokoll avlade Hans Christophersson sin borgared den 3 november 1692. Samma dag anges också att han köpt en tomt av Esaias Persson. År 1712 avlade Hans Christopherssons son Christopher Hansson, borgareden. 1721 köpte han faderns tomt. I BU 1758 efter Christopher Hanssons änka, Maria Jönsdotter, fanns en tomt som delades mellan de tre arvingarna, Hans Johansson, Johan J-son Wetterqvist och Sophia Johansdotter. Några dagar senare, den 6 mars 1758, köpte glasföraren Hans Johansson sina syskons andelar i Esaias tom. Efter Hans Johanssons död 1760 övertogs tomten av ende sonen Johan Hansson.
 
Naturligtvis är även Andor Jönsson och fem av hans söner omnämnda (tomt nr 10) och Jöns Jönsson (gift med Margareta Jacobsdotter) och två söner Jacob och Olof med (tomt nr 27 Sörgården).
 
Mvh
 
Gabriel

2008-11-16, 09:24
Svar #7

Utloggad Gabriel Wallgren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1058
 • Senast inloggad: 2024-06-19, 21:17
  • Visa profil
Vad är egentligen känt om Jacob Jönsson (förmodad äldre bror till krämaren och rådmannen Olof Jönsson och Per Jönsson Hellbom, senare Lindgren)?
 
I en fadderskapsnotis 1699 28/4 [Hjo stadsförsamling C:1, s 16] nämns Jacob och Olof Jönsson i Sörgården får väl tas som bevis för att åtminstone Jacob Jönsson och Olof Jönsson är bröder. Sven-Arne Rosenberg skriver i sin bok 1700-talets Tomtnamn och Tomtägare i Hjo stad, s 38 (tomt nr 27 Sörgården): Enligt ett RR-protokoll från december 1679 sålde Carl Sparre Sörgården till borgmästare Nils Mauritzson, som i sin tur sålde gården 1682 till Jöns Jönsson. Denne Jöns Jönsson, som dog 1692, var gift med Margareta Jacobsdotter. Deras två söner hette Jacob och Olof.
 
Via lite sökningar hittade jag ytterligare två barn till Jacob Jönsson.
 
Jöns Jacobsson född 1693 dp 7/8 i Hemsjö [Hemsjö C:1, s 156]:
 

 
Anders Jacobsson född 1702 dp 2/2 i Sandhem [Sandhem C:2, s 145] där vi också får reda på att Jacob Jönssons hustru heter Catrina:
 
 
 
En sammanställning av Jacob Jönssons barn ser alltså i dagsläget ut så här:
Margareta Jacobsdotter (får barn 1719, 1722 och 1723), gift med Per Nilsson, krämare i Hjo.
Jöns Jacobsson, f 1693 dp 7/8 i Hemsjö.
Jacob Jacobsson, f 1696 dp 7/3 i Skövde stadsförsamling.
Sofia Jacobsdotter, f 1700 dp 19/10 i Skövde stadsförsamling.
Anders Jacobsson, f 1702 dp 2/2 i Sandhem.
 
I Skövde finns en krämare i början av 1720-talet som heter Johan Svensson, vars hustru heter Sara Jacobsdotter (de får en dotter 1720 i Hjo) som skulle kunna förmodas vara ytterligare en dotter.
Jacob Jacobsson, f 1696 får väl förmodas vara identisk med den Jacob Jacobsson (som gifter sig första gången 1719 med Maria Persdotter) och senare antar namnet Fahlgren (se mer under diskussionen om Wetterstrand).
Är Anders Jacobsson, f 1702 identisk med den Anders Jacobsson som senare dyker upp i Norge?
 
Mvh
 
Gabriel

2008-11-16, 09:39
Svar #8

Utloggad Gabriel Wallgren

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1058
 • Senast inloggad: 2024-06-19, 21:17
  • Visa profil
Och när vi ändå är inne på den här familjen är detta Jacob Olofsson Fahlbergs födelsenotis?
 
Jacob Olofsson född 1699 22/9 i Velinga sn.
 
Daretorp C:1, s 69:
 

 
 
 
(Meddelandet ändrat av Gabriel den 16 november, 2008)

2009-07-13, 16:37
Svar #9

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Då namnet Alexander förekommer bland resande ifrån Hjo (Jakob Alexandersson och Per Sandersson/Alexandersson) väljer jag att presentera ett fynd av en hjoborgares barn här, ovisst om det verkligen rör resandesläkt eller ej:
 
Vissefjärda C:1 s 20, fb 1699:
item [= Dom. Trinit. 1699] En Borgares Barn i Joo Zefrydz wijd nampn Alexander
M.W. Niels  (P..t*ma?) anders ibidem  Q. Ingeborg ibid.
 
Går denne Zefryd (dvs Sigfrid) att belägga i Hjo? Namnet är ju rätt ovanligt.

2009-07-14, 11:40
Svar #10

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
I anslutning till min fråga så kan nämnas att i mantalslängderna 1691 och 1702 finns ingen borgare Sigfrid nämnd i Hjo stad. Hos SVAR (kammararkivets exemplar i Stockholm av mantalslängderna) finns uppenbarligen en lucka för Hjo stad perioden 1692-1701 eftersom dessa ej finns i deras skannade material. Möjligen finns ofilmade ersättningslängder för Hjo stad aktuell period i Göteborgs landsarkiv.  
 
Namnet Alexander är ovanligt. I Hjo figurerar tre troliga syskon av resandesläkt som direkt eller indirekt kan kopplas till staden - de bör vara födda på 1620- eller 1630-talet:
*Per Sandersson/Alexandersson - borgare i Bogesund, Hjo (tom 1680) o. Växjö (1680ff), häktmakare, hästhandlare, beskylls som rackare (figurerar ihop med häktmakaren Jöns Olofsson i Bogesund, senare i Hjo, denne är farfar till zigenaren Per Jönsson (Hellbom/Lindgren) som omnämns i Allan Etzlers avhandling Zigenarna och deras avkomlingar i Sverige. Gift med Maria Nilsdotter, dtr t häktmakaren Nils Larsson i Hjo, Gränna och Växjö. PS är stamfar för en borgarsläkt Skotte som allteftersom lämnar resandelivet och blir högst borgerliga och integrerade i samhället. Ättlingarna är otaliga.    
*Jakob Sandersson/Alexandersson , häktmakare, svor borgared i Hjo 1679 (cautionister: Andor Jönsson och Jöns Jönsson (son till ovannämnde Jöns Olofsson; JJ far till zigenaren Per Jönsson), ägde tomt i staden. Möjligen är hans dotter Margareta Jakobsdotter i Södergården, Hjo stad som var gift med häktmakaren Jöns Jönsson (dessa båda var zigenaren Per Jönssons föräldrar). En son till JS kan även vara häktmakaren Elias Jakobsson i Hjo.
*Christina Alexandersdotter (~Kerstin Alexandersdotter/Sandersdotter) , död 1704 23/11 i Eksjö stad (Eksjö CI:2 s 537), 82 år => född ca 1622 Hio stad i Wästergötland ; hennes måg (dottern NN:s make) var krämaren Per Larsson enligt dödbiografin. I Hjo C:1 återfinns troligtvis samme krämare Per Larsson som fadder till Anders Danielsson och Maria Jacobsdotters son Jacob, f 1712 25/12 i Hjo. Anders Danielsson nämns senare som krämare från Bogesund (vid sonen Jonas födelse 24/3 1714 i Hjo). Anders Danielsson kan även han kopplas till senare resandefamiljer.  
 
Vem är fadern till dessa tre? Han bör ha rört sig i en borgerlig miljö, möjligen varit skriven som borgare, med tanke på barnens urbana levnadsanknytning.  Alltså eftersöks en Alexander/Sander i Hjo eller någon annan krämarsmåstad under 1620- eller 1630-talet.
 
En Alexander Jacobsson med pass ifrån Hjo stad har sonen Jacob, född i Berg socken (?),död 1703, 16 veckor g:l, bgr 27/4 1703 i Adelöv (F) - kanske är denne son till ovannämnde Jakob Sandersson/Alexandersson.
 
Namnet Alexander förekommer även i kretsen kring släkten Ruut i det näraliggande Gränna. Kirstin Arvidsdotter Ruut (c1646?-1702) gift med fältskären Isack Krok (c1635-1695) hade dottern Kerstin Isaksdotter g.1: m. Alexander Svensson (levde 1687, död senast 1692), 2:o. tidigast 1692 m. Johan Svensson (Sundberg), häktmakare ifrån Bogesund, sedan i Hjo.
Enligt JBGF avskrifter var en Margareta,född 1713 26/11 i Gränna, dotter av Sven Arvidsson Ruth och Elisabet Alexandersdotter (Samuelsdotter i en avskrift 1728) Ellsbeck (så i avskrift 1724). Detta efter tips av Anders Berg här på Anbytarforum - dock är notiserna inte kollade i original.  
 
Finns fler Alexander med anknytning till staden Hjo under 1600-tal eller början av 1700-talet?
 
(Meddelandet ändrat av niclas 2009-07-14 11:44)
 
(Meddelandet ändrat av niclas 2009-07-14 11:46)

2009-07-14, 23:42
Svar #11

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11088
 • Senast inloggad: 2024-07-22, 19:52
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Niclas,
Födelsen i Gränna 26/11 1713 finns i Gränna C:4 sid 234. Fadern kallas borgaren Sven Rut och modern Elsebeth Sandersdotter (i staden uti Högstorp). Intressanta faddrar också.  
Familjen finns i AI:3 sid 46 där också hustru Margareta Schotte bor.
Vänligen,
Olle
 
(Meddelandet ändrat av smol 2009-07-14 23:53)
Vänligen,
Olle Elm

2009-07-15, 13:35
Svar #12

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Tack Olle. Notisen i Gränna födelsebok 1713 (Gränna C:4 s 234-235, nr 66) lyder:
 
den 26 Novembris Christ-
nades Borgarens Swen
Rutz och Hustru Elsebeth
Sandersdotters Barn J
Staden uthi Högstorp och
widh nampn kallat
Margaretha
ManFolks Faddrar
Petter Ruuth
Oluf Larßon i högstorp
drängen Arfwedh Samuels-
son
QwinFolckz Faddrar
Hust: Marja Elisabet
Isakzdotter
Hust: Segrid Larsdotter
Pijgan Kierstin Jönsdot-
ter.
 
I dottern Marias födelsenotis 1716 kallas modern Elisabeth Samuelsd, vid sonen Alexanders 1720 för Elisabeth Alexandersd., vid dottern Maria Elisabeths 1724 för Elisabeth Ellhbeck
och 1729 vid sonen Arvids för Elisabeth Samuelsd.. Av detta blir man inte direkt klokare.
Hette Elisabeth Alexandersdotter/Sandersdotter eller Samuelsdotter ?
 
I husförhörslängden 1718-22? (Gränna AI:3 s 46) nämns:
Borg Sven Ruuth
Hust Elisabeth Sander
Mod: Margaretha Schotte
d. Christina
d Margaretha
 
(Meddelandet ändrat av niclas 2009-07-15 13:38)

2009-07-20, 11:02
Svar #13

Claes-Göran Carlsson

Hejsan
Jag undrar om någon har lite mera om Anders Olofsson Udd handlare ifran Hjo.
Vigsel I Hjo stad 1756 med Anika Christoffersd.Enl vigselnotis Anders föraldrar Olof Udd och Maja Wetterman.
Funna barn:Christoffer f:7/9 1760 i Hammar , Christian f:25/7 1764 i Hammar.
Christian gifter sig I Skänninge 5/9 1790 med Eleonora Schenström Dotter till Gabriel Schenström.Jag hittar henne senare gift med Jan Udd I Gotlunda.  
Barn enl mantallangd 1764-1812 I Hjo : Cristoffer , Claes , Jonas  , Jan ,  Maria , Maja Stina.
Ev barn:
Anna Loretta Udd gift i Hjo stad 5/2 1779 med Mattias Brusberg fran Borås.Annas föraldrar :Anders Udd och Maja Ceder.  
Claes

2009-07-21, 00:28
Svar #14

Utloggad Lars-Gunnar Sander

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 321
 • Senast inloggad: 2019-03-27, 00:54
  • Visa profil
Claes Göran Carlsson!
Anders Udd förekommer i 29 protokoll från Hjo rådhusrätt under perioden 1760-02-06 -- 1790-02-03. Om du så önskar kan du få dag för samtliga 29. Vidare förekommer:
- borgaren Georg Wilhelm Udd, 7 protokoll 1746-1764
- borgarsonen Gustav Udd, 1 protokoll 1789-08-15
- handelsdrängen Johan Udd, 2 protokoll 1798
- fältväbeln Karl Magnus Udd, 10 prtokoll 1786-1792
- Klas Udd, 2 protokoll 1786
- handelsdrängen Kristoffer Udd, 7 protokoll 1786-98
- från Norge förrymde danske soldaten Olof Udd,
  2 protokoll 1725 och 1732
- Petter Udd, 1 protokoll 1764-10-08
- direktören Per Johan Udd, 4 protokoll 1744-1759

2009-07-21, 07:45
Svar #15

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Olof Udd nämns i mitt inlägg under Anbytarforum » Släkter » Övriga släkter C-F » Fahlberg den 15 juli 2005. Släkten Wetterman som denne Olof Udd var ingift i omtalas under resandesläkter: Andorsson.  
I sammanhanget kan nämnas att namnet Schenström i Skänninge även figurerar i resandekretsar (se under Forskning om resandesläkter » Historia » Skänninge). Victor Örnberg har dessutom en diger utredning om Schenströmfamiljen i Skänninge i sin samling (finns digitaliserad hos SVAR).

2009-07-23, 15:24
Svar #16

Claes-Göran Carlsson

Nu har jag fått tillgång till dator igen.
Tack så mycket for info.Jag är intresserad av datum från Hjo rådhusrätt.

2009-07-23, 21:53
Svar #17

Utloggad Lars-Gunnar Sander

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 321
 • Senast inloggad: 2019-03-27, 00:54
  • Visa profil
Claes-Göran Carlsson!
Anders Udd är omnämnd i Hjo rådhusrätts protokoll från följande rättegångsdagar under 1700-talet (ååmmdd):
600206    611219    630502    640430    641008
640307    650506    661020    68-bilaga 690211
700719 *  680608 *  670330 ** 700305    70-bilaga, 2 st
710404    730626    740226    750201    831213
860515    860515    890815    900203    900505
900726    90-bilaga 950211
 
*) återfinns bland 1769 års protokoll
**)återfinns bland 1770 års protokoll

2009-07-23, 22:28
Svar #18

Utloggad Stig-Ove Wisberg

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 867
 • Senast inloggad: 2016-04-06, 07:45
  • Visa profil
  • wisberg.se
Den 27 februari 1655 nämns en Petter Skåtte i Bogesunds rådhusrätts dombok. Är han känd sedan tidigare? Kan han vara släkt med Skottarna i Hjo?
 
(har inte haft möjlighet att läsa alla inlägg, kanske han är nämnd tidigare)

2009-07-24, 01:30
Svar #19

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Stig-Ove, han bör vara densamme som häktmakaren Per Alexandersson/Sandersson (även omnämnd som Petter Alexander) vilken är borgare i Bogesund innan han dyker upp i Hjo (nämnd där som häktmakare 1665 (jfr Bogesund db)), och senare kommer han till Växjö. Han är stamfar till borgarsläkten Skotte, . Detta är det äldsta kända belägg för tillnamnet Skotte i familjen. Samme Per Sandersson blir borgare 1655 27/6 i Bogesund tillsammans med häktmakarna Jöns Olsson/Olofsson, Rasmus Larsson och Samuel Mattsson (jfr mantalslängderna i Bogesund). Häktmakaren Jöns Olofsson i Bogesund flyttar senare till Hjo, och är enligt Hjo domböcker far till häktmakaren Jöns Jönsson i Sörgården (en tid t o m rådman i Hjo). Sistnämnda är troligen fadern till zigenaren Per Jönsson (Hellbom/Lindgren), som nämns i Allan Etzlers Zigenarna och deras avkomlingar i Sverige, eftersom nämnde PJ i en domboksnotis anger sig vara son till just Jöns i Sörgården, Hjo. Detta under förutsättning att PJ inte ljugit ihop vem hans fader var med tanke på att han tidigare lämnat felaktiga uppgifter.    
 
Per Sandersson har en bror Jakob Sandersson/Alexandersson (jfr ovan), dennes öde och barn skulle vara intressant att utröna mer då jag misstänker att han är stamfar för flera resande. Likaså vem fadern Alexander/Sander är - för- och tillnamnet på sonen/ättlingarna kan antyda en koppling till Skottland. Under 1500-talet ska det ha kommit flera skottska zigenare till Norden (jfr Etzler a.a.).

2010-07-12, 22:58
Svar #20

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Löt (E) C:1 s 233, dödbok 1731:
den 31 Januar. Borgarens och Krämarens från Hio Fredrich Erichssons
som hade bewis af bemte Stads Magistrat om sitt förhållande, och af
tå warande Adjuncto i Kullerstad Hr Johan Zerstrand om sin sam-
manwigning, samt hans hustrus Cherstin Jacobsdotters dotter Elisabet,
född den 8 Oct. 1730 och christnad, som fadren berettar, i Motala af tå
warande Comministro, warit siuk i 8 wekor, blifwit död den 28 hujus biti-
da om morgonen, sedan hon lefwat i 16 wekor.
 
Jämför inlägg ovan den 10 juni 2008 och även vad Arnvid skriver den 14 maj 2008 kl. 21:40.  
 
(Meddelandet ändrat av niclas 2010-07-12 23:01)

2010-07-12, 23:29
Svar #21

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Motala C:3 s 162, födda 1730:
6 8br Borgarens från hio i Wästergiötland Friderik Erikßons doter född wid Motala ladegård, den 11 Dito döpt
och kallad Elisabet

2010-08-11, 17:03
Svar #22

Utloggad Anders Berg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7651
 • Senast inloggad: 2024-06-07, 11:36
  • Visa profil
  • Scangen
Anne Minken,
 
Du nämner  om Tobias Hageberg eller Wetterberg, som inkom till Norge 1738 och var efterlyst för en guld- och silverstöld i Sverige. Eftersom namn och tidpunkt stämmer väldigt bra vill jag nämna att en Tobias Wetterberg var arresterad och omnämnd i Norra Åsbo härads dombok 1737 11/2 (Kristianstads län, Skåne). Jag har bara sett ett utdrag på AD Online som gjorts av avlidne forskaren Ragnar Odhnoff, och han var mest intresserad av den lokala bondebefolkningen och nämner endast några personer som nämns, samt att Tobias skall vara syskonbarn (kusin) med en Mårten Skräddare i Ask (socken i Skåne). Den intresserade bör nog titta på detta i original.
 
Odhnoffs utdrag:

2010-08-12, 16:30
Svar #23

Utloggad Martin Brandt

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1186
 • Senast inloggad: 2024-07-24, 05:45
 • Se web för epost: https://brandt.slektforskning.se
  • Visa profil
  • Martin Brandts antavlor
Hej Anders!
 
Av en slump kikade jag in här... Norra Åsbo 1737? Intressant... det får jag antecka... för ryttaren Måns Holmberg som nämns i utdraget ovan är högst troligen min mm fm mm fm f  
Han bodde i Ebbarp, Perstorp.
 
Om någon tittar på detta i orginal så är jag också intresserad av att veta varför Måns Holmberg nämns ;-)
 
Tack för mig! Lämnar tråden igen igen.. lite offtopic ändå :P
 
/M
 
(Meddelandet ändrat av MartinB 2010-08-12 16:30)

2010-08-12, 17:08
Svar #24

Utloggad Anne Minken

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 297
 • Senast inloggad: 2015-09-20, 12:18
  • Visa profil
Hei Anders, takk for tips om interessant funn. Jeg skal prøve å få sett på originalkilden, men dessverre krangler helsa så det blir ikke så mye kildestudier nå.
 
mvh
Anne

2011-08-02, 10:40
Svar #25

Utloggad Magnus Bäckmark

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 190
 • Senast inloggad: 2022-09-01, 13:30
  • Visa profil
  • www.svenskaslaktkalendern.se
En tilläggsupplysning till Niclas Rosenbalcks inlägg 2003-02-24: Per Jönsson Hällbom var från ca 1714 soldat för rote nr 119 (inom Bollnäs socken) vid Alfta kompani och Hälsinge regemente, men: Efter K. krigskollegii befallning av 17/9 1725 avgått från kompaniet 26/10 1725 utan avsked efter han var en Tartare. Han uppges varit född i Kalmar ca 1689. Källan är Erik Wickbergs samling om Hälsinge regemente i Gävle kommunarkiv, E:42, F:4:5, D, Förteckningar över soldater Livkompani Alfta-Arbrå, Alfta kompani 1720-28:8, utan sidnr (bildnr 280 hos SVAR).

2016-01-23, 17:42
Svar #26

Utloggad Fredrik Salomonsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2241
 • Senast inloggad: 2024-07-20, 14:58
  • Visa profil
  • Hemsida
I Skara dombok 1698-01-08 nämns ett tartarefölje,  David och Peter Lorentz och Henrik Larsson i Gränna
 
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIBAA:4912 (1690-1700) Bild 4690 (AID: v222155.b4690, NAD: SE/VALA/0382503)

2020-04-13, 15:16
Svar #27

Utloggad Urban Lindqvist

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 66
 • Senast inloggad: 2024-05-13, 07:54
  • Visa profil
Den 13 april 2004 nämnde Niclas Rosenbalck ett mål vid Hjo rådhusrätt 1698 där det bland annat ska stå om "Enckan hustru Margreta i Söregården medh begge sine söner Jacob och Oluf". Har du möjligen ett datum för det målet?

Såvitt jag förstår är detta det enda kända stället där det uttryckligen står att det är hennes söner. Ska man tolka det bokstavligt bör man, med tanke på Olofs ålder när han dog 1720 (och Per Jönsson Hellboms uppgift om sina halvbröder), anta att hon antingen fick Olof och Jakob med en annan Jöns innan hon gav sig i lag med Jöns Jönsson eller att sönerna kallade sig Jönsson efter den senare styvfadern. Båda alternativen är tämligen oproblematiska. Den 26 februari 2003 noterade Anders Berg att hon knappast kan vara mor till Olof eftersom hon enligt åldersuppgifterna vid deras respektive dödstillfällen skulle ha varit ca 15 år när han föddes, men med tanke på hur vanligt det är med felaktiga åldersuppgifter och hur liten justering som behövs för att hon ska komma upp i en rimligare ålder är knappast heller det något problem.

Alternativt är Olof och Jakob Jöns Jönssons söner från en tidigare relation och Margretas styvsöner, även om de kallas söner i rannsakningsprotokollet 1698. Inget större problem där heller. Men finns det några ytterligare indicier som pekar åt endera hållet?

Att Per Jönsson långt efter Olofs död sade att han fortfarande hade halvbröder i Hjo skulle kunna vara ett problem, men om det stämmer att han inte varit i Hjo sedan han var liten (vilket han hävdade vid Gudhems häradsrätt) kan han förstås helt enkelt ha varit okunnig om i vilken mån bröderna levde.

I diskussionen här har det tidigare föreslagits att Andor Jönsson skulle vara Jöns Jönssons bror, men Per Jönssons tredje halvbror har såvitt jag kunnat se inte nämnts. Under rannsakningen i samband med den andra deportationen till Pommern nämnde han att han hade tre halvbröder i Hjo vid namn Ola, Jakob och Anders. Att identifiera Ola med Olof kräver ingen större djärvhet och det är nästan lika frestande att identifiera Anders med Andor.

Andor/Anders Jönsson förekommer i mantalslängderna (med varierande förnamn) åtminstone från och med mitten på 1650-talet och därmed krävs orimligt kraftiga åldersjusteringar för att han ska kunna anses vara son till Margreta Jakobsdotter. Så möjligen skulle detta kunna vara ett indicium på att åtminstone han är Jöns Jönsons son (de andra två kan förstås fortfarande vara halvbröder till Per på mödernet), i alla fall om man accepterar den här identifieringen. Känner någon till någon bättre Anderskandidat till posten som Pers halvbror?

Av Niclas domboksutdrag ovan framgår att borgmästare Mauritzson köpte gården av Sparre 1679 och en kort tid efteråt sålde den vidare till Jöns Jönsson. Familjen har dock bott där tidigare än så. Det äldsta belägg jag hittat är mtl 1665 där Andor i Sörgården står upptagen. Jöns i Sörgården hittar jag första gången 1675, då han sägs vara skriven på samma gård som "Ingemar i Sörgården", för att året därpå själv stå som hushållare. Men det finns också en Jöns Jönsson med hustrun Kerstin Larsdotter i början av 1660-talet (utan explicit koppling till Sörgården). Någon som har någon ytterligare information om dem?

Synpunkter, tankar och vidare kompletteringar mottages tacksamt.

Till slut en lite allmännare fråga, som dock skulle kunna inkludera Hjo rådhusrätt: Finns det några här som aktivt sysslar med resandesläkterna kring Hellbom och som är intresserade av att gå ihop och beställa fotografering av domböcker via ArkivDigital? Det blir ju lite kostsamt i längden annars om man ska bekosta allt själv. I så fall kanske det finns någon lämplig plats här på forumet där man kan samla önskemål? Det kan förslagsvis en moderator uttala sig om.

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna