ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Äldre inlägg (arkiv) till 10 mars, 2010  (läst 1602 gånger)

2008-11-01, 13:37
läst 1602 gånger

Utloggad Magnus Lindskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2557
 • Senast inloggad: 2022-10-07, 21:31
 • Magnus Lindskog (Kvm)
  • Visa profil
Allmänn Efterlysning.
Den 14 innewarande Augusti hafwa till allmänt arbete å Landscrona Fästning dömde Arrestanterna Fredric Waßberg, Anders Peter Winberg och Lars Högsten från dem afwist arbetsställe, fått tillfälle på flykten komma, utan att de, som genast efterspanades, hittills kunnat anträffas; hwadan Waßberg, Winberg och Högsten härmedelst allmänneligen efterlysas, med befallning till Krono- och Stads-Betjente inom Länet, att dessa Rymmare noga efterforska, wid ertappandet gripa och säkert fängslade till Landscrona Fästning låta införa. Enligt lemnade beskrifningar är Waßberg, född i Calmare Län, 24 år gammal, lång och smal till wexten, med långlagt brunaktigt ansigte af Zigenare utseende, swarta hår och ögonbryn, med mörkbruna ögon, samt klädd i grå wallmars slaftröja och långbyxor, hwita ullstrumpor, läderskor och swart hatt på hufwudet, samt försedd med en jernbult om högra benet. ...
Malmö Lands-Canceliie den 17 Aug. 1817.
W. af KLINTEBERG. J. N. Hoffman.

2009-04-13, 21:16
Svar #1

Utloggad Markus Gunshaga

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4839
 • Senast inloggad: 2022-10-07, 20:57
  • Visa profil
Hej!
 
I Bara församlings (Skåne) födelse- och dopbok (C:1, s 87v) hittade jag en oerhört detaljerad notis, som täckte en hel sida i boken, år 1751 - detta bör väl röra sig om resande personer?:
d 22 Aug. födde i Wärby et Qwinfolck Anna Greta Olufs dotter [benämd] et dödt Swen barn, thett hon sade wara råd af en Trumslagare wid namn Johannes Welf wid Hammiltonska regementet, ock blandt dem som i åhr Commenderades til Finland, hwilcken skal sig med henne förlofwadt i Bryggaren Witboms hus [i Landscrona], i hans och 2ne Infanterie Corporalers närwaro, hwilckas namn hon ei weste, denna förlofning skal skied wid Michaelis tiden 1750. detta Qwinfolcket säger sig wara kommen från Norddalarna, ther hon skal tient en BefalningsMan wid namn Petter Spornberg i Sweda, Prästen skal heta Johan Nordberg i Hede Prästegård. Hafwande hon i följet med sig 3ne Systrar utom Moderen och Faderen, Oluf Ulsett benämd, som warit Soldat wid Hessensteinska Regementet No 109. Capitain Ekestubbes Compagnie, hwilcken fåt afsked d 25 Nov: 1748. och sedan rest omkring frå en ort til annan, som afskieds passets påskrift intygar af Landshöfding Carl Fletwod i Halmstad d 18 Augusti 1749. af Landshöfd: Christ: Barnekow [i Christianstad] d 8 Novemb: 1749. af G. Hallman i Wexiö LandsCancellie ad Mandatum d 12 Dec: 1749.
Om thetta Qwinfolcks sak gafs Häradshöfdingen Möllerheim berättelse d 26 Sugusti genom bref, som Carl Christian Hagerman honom lefwererade Ländsman Nils Sandberg blef här om underrättad d 27 Aug: i Närwaro af fierdingsmannen [lucka] Men ingen brydde sigh om qwinfolket, som några dagar efter for bort frå Wärby.
Med vänlig hälsning
Markus Gunshaga

2009-04-14, 09:22
Svar #2

Utloggad Anders Berg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7651
 • Senast inloggad: 2022-06-06, 18:37
  • Visa profil
  • Scangen
Markus, kan det stå Wolf eller Wulf i stället för Welf? Han skulle i så fall kunna vara Johan Svensson Wulf, borgare och krämare i Falkenberg, som blev änkling 1748, född ca 1697 och död 1780 25/2 i Falkenberg. Dock är det obekant för mig att han skulle varit trumslagare vid denna tid.  
 
Olle, jag tycker det står Johan Pracker eller liknande, men personen är okänd för mig.

2009-04-14, 11:28
Svar #3

Utloggad Markus Gunshaga

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4839
 • Senast inloggad: 2022-10-07, 20:57
  • Visa profil
Hej Anders!
 
Det skulle mycket väl kunna stå Wulf, jag ville själv få det till just Wulf, men p.g.a. bildens pixlighet var det svårt att avgöra. När jag nu zoomade in mer skulle man faktiskt kunna få e-et i Welf till ett krumelurigt u  
 
Med vänlig hälsning
Markus Gunshaga

2009-06-15, 23:14
Svar #4

Utloggad Sonia Biörkeroth

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1399
 • Senast inloggad: 2020-10-04, 21:32
  • Visa profil
Öman, Wimmerkranz, Lindgren .Hittat i Ålems kyrkböcker, Kalmar län (ev är inte alla resande)
 
Ålem Dödbok C:1 sid 337
1737 21 maj. afsomnade Köpman glasförarens från Hio, Daniel Ömans son Peter Ödebo (?) och begrofs d 22. gammal 1 åhr d. 3/4  
 
1741 28 juni afsomnade borgaren Carl Johan Wimmerkranz från Wimmerby dotter, Annika född i Solbärga, begrofs d 2 juli, gammal 2 åhr
 
1742 3 november, sid 417
afsomnade Borgren Olof Lindgrens från Wimmerby, dotter (mellanrum och inget namn) i Åshen, begrofs d 5 ejusd.

2009-06-15, 23:31
Svar #5

Utloggad Sonia Biörkeroth

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1399
 • Senast inloggad: 2020-10-04, 21:32
  • Visa profil
Rättelse till mitt förra inlägg
Daniel Ömans son Peter dog i Ödebo(?)
1742 3 nov afsomnade Borgaren

2009-06-17, 15:58
Svar #6

carina helander

Blomgren. Hittade av en tillfällighet vad jag tror är en resande familj
Stora Tuna 1911-22
August Vilhelm Blomgren Kopparslagare f 1851 i Sköllersta
hu Charlotta Pettersson f 1851 Nya Kopparber
D Olga Albertina Teresia 1887
S August Gabriel 1888
S Ivar Hezekiel 1891
S Tore Kleofors 1892
D Karin Charlotta 1897

2009-06-20, 19:46
Svar #7

carina helander

Artikel i BT 16/8 1889
Makar som mörda hvarandra:Från Laholm telegraferas i tisdags. En half mil från Laholm boende makarne Karl Johan på Sallen och Salla Johansson. Lumpsamlare till yrket. Funnos idag, mannen sargad af flera knifhugg och död. Hustrun däremot icke död men knifhugg på flera ställen. Det förmodas att makarne som alltid lefvat oenigt, föröfvat wåld mot hvarandra.

2009-07-11, 09:51
Svar #8

Utloggad Stefan Jernberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2073
 • Senast inloggad: 2022-09-23, 09:38
  • Visa profil
Falu Kristine dödbok 1787 (FI:1)
 

 
 
Med vänliga hälsningar
Stefan Jernberg, Gustafs

2009-08-14, 17:42
Svar #9

Utloggad Carl-Johan Ivarsson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 805
 • Senast inloggad: 2022-08-11, 17:06
  • Visa profil
Om dessa personer vet jag inget, men de finns i Karlanda sockenstämma (Värmland) KI:1, sid. 46-47. Stämman äger rum 31 maj 1747.
Ransakades om Resande folket Jacob Eliæsson dess hustru Catharina Andersdotter som med sina 6 Barn satt sig ned i Hultebyn, och som desse framviste sina pass och ärligt och christeligt förhållande så i Elfvedahlen som Gillberga församlingar, på skilda orter de vistas och med sitt arbete sin föda förvärvat allt ifrån år 1727 då de ankom från Norget och till 1747 vid 20dag tiden då de hit ankommo, jämväl förvärfvat sig församlingens vittnesbörd att de förhålla sig ärligen, så vart dem och här förunt församlingens friheter, så länge de befinnas uti anständig uppförelse.

2010-02-03, 01:35
Svar #10

Utloggad Carin Bringegård

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 186
 • Senast inloggad: 2022-07-13, 17:11
  • Visa profil
Norra Ljunga (F), BI:1.
 
(1756) d 26 Aprilis dödde Glasförarens Kastholms lilla dotter, Maria Chr[istina] på resan i Komstad och begrofz d 2 Maij, war 3 åhr 7 månader gammal, kikhosta.
 
(1766) samma dag (21 dec) begrofz Skarprättare hustruns Juliana Fogelgrens lilla son, Carl Gustaf Hallenberg, war 19 weckor gammal.

2010-02-03, 10:32
Svar #11

Utloggad Carina Ohlsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 195
 • Senast inloggad: 2022-02-23, 15:37
  • Visa profil
Tack Karin!
 
Är det någon som vet vilken, fader, skarprättaren Hallenberg är?

2010-02-06, 15:06
Svar #12

Utloggad Elisabeth Thorsell

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 9209
 • Senast inloggad: 2022-09-13, 14:19
  • Visa profil
  • www.etgenealogy.se
Är detta ett litet resandebarn?
 
Qwafde barnet Lars Larsson från Ny sn, 3 mån. modren Kringvandrande Anna Siversdotter.
 
[Ekshärad FI:1, s 286, 1817 8/1]

2010-02-25, 22:47
Svar #13

Utloggad Peder Andersson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 883
 • Senast inloggad: 2021-12-16, 18:11
  • Visa profil
Post- och Inrikes Tidningar 1833-03-22, s. 4, under rubriken Diverse Legala Annonser:
 
Att Norrbo häradsrätt d. 7 Nov. sistl. år förelagt Lumpsamlaren Carl Fr. Andersson från Kissta, den sig ock Asp eller Frifeldt kallar, att, wid 16 R:drs vite, personligen sig inställa i Tingshuset wid Hallsta den 31 Maj innew. År, för att swara å en den 11 Sept. erhållen Stämning, hwaruti Länsmannen Ekelund yrkar böter för olagligt hästbyte med Drängen Peter från Hedemora Socken, och denne sednare derunder af Andersson tillfogadt blodvite; det warder bemälte Andersson härigenom första gången kungjordt.

2010-02-25, 22:55
Svar #14

Utloggad Peder Andersson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 883
 • Senast inloggad: 2021-12-16, 18:11
  • Visa profil
Post- och Inrikes Tidningar 1833-03-26, s.4, under rubriken Diverse Legala Annonser:
 
Att Norrbo häradsrätt d. 7 Nov. sistl. år förelagt Lumpsamlaren Carl Fr. Andersson från Kissta, den sig ock Asp eller Frifeldt kallar, att, wid 16 2/3 R:drs vite, personligen sig inställa i Tingshuset wid Hallsta den 31 Maj innew. år, för att swara å en den 11 Sept. erhållen Stämning, hwaruti Länsmannen Ekelund yrkar böter för olagligt hästbyte med Drängen Peter från Hedemora Socken, och denne sednare derunder af Andersson tillfogadt blodvite; det warder bemälte Andersson härigenom andra gången kungjordt.

2010-03-04, 20:16
Svar #15

Utloggad Peder Andersson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 883
 • Senast inloggad: 2021-12-16, 18:11
  • Visa profil
Post- och inrikes tidningar 1841-12-21, s. 1, under rubriken AF KONGL: MAJ:T I NÅDER AFGJORDA MÅL.:
Uppå Justitiae-Departementets föredragning: Underdåniga ansökningar, om Nåd: [bl.a.:] Johanna Christina Sippström.

2010-03-04, 20:27
Svar #16

Utloggad Peder Andersson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 883
 • Senast inloggad: 2021-12-16, 18:11
  • Visa profil
I tidningen Blekingeposten 1882-07-07, s. 3:
 
Halmstad. Arbetskarlen Johan Aron Andreasson i Källsjö socken blef på ett hemskt sätt mördad natten till i söndags. Tattaren Per Johan Aronsson i Carl Gustafs socken, som stått i otillbörligt förhållande till Andreassons hustru, försökte först skjuta honom med pistol, hvilken emellertid klickade, hvarefter han dödade honom med två yxhugg. Derpå genomskar hustrun med en rakk[n]if den liflöses hals. De brottslige äro häktade och införpassade till Varbergs kronohäkte.
     Knifskäring egde rum samma natt i Snöstorps socken. En person fick magen illa uppristad af en kringstrykande tattare.

2010-03-10, 01:45
Svar #17

Utloggad Peder Andersson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 883
 • Senast inloggad: 2021-12-16, 18:11
  • Visa profil
Efterlysning, Uppsala den 1 december 1827:
 
2:o Förre lumpsamlare Johan Daniel Cedergren, som för att undergå spöstraff för stöld skulle föras från Kalmar Länshäkte till Staby Tingställe, lyckades rymma.
Uppsala den 1 december 1827 B W FOCK
 
Landshövdinge Ämbetets Kungörelser 1827, Låssa kyrkas arkiv.
--------
 
Tillhör denne Johan Daniel Cedergren någon resandesläkt?

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


AnnonserMarknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna