ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Äldre inlägg (arkiv) till 2005-07-28  (läst 1422 gånger)

2005-01-04, 19:35
läst 1422 gånger

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
N Sandsjö B:1, födelselängd år 1708: s 348:
den 10 Aug. fattig Handelsmannen? Daniels dotter frå Ekesiöstad oförväntat, Mannen med flera
häktemakare anmodade barnet förVnnas doop och Christendom, ty kallades hon Maria
Vittnen några Pinkare och Pinkarehustru bar barnet; jtem Måns och hustru i Bosseberg
 
Vem är denne handelsman, och häktmakare, Daniel ifrån Eksjö stad?

2005-01-10, 19:26
Svar #1

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Bäckaby CI:s 386 [p 422], år 1795
[i vänstar kanten: N. 7 / Martin Ljung / berg / nr. / (h?)elj. upl. ]
den 6 Augusti dödde och den 8 oct. begrofs Härads Walaka
ren Martin Liungberg ifrån Slageryd, Föd 1740, gift med
Christina Carlsdotter Donner. Aflat 5 barn, 2 söner, 3 döttrar
af hwilka 2ne döttrar allenast änu lefwer, den
12 Maji sidseledne har han begåt HH. natward uti Hbitta
ryd, med betyg ifrån Herr Probsten Bolmer. Warit siuklig
¾ åhr, och nu sidst under sit kringwandrande uti
slageryd och Bäckaby Sochn
 Lefwat 55 åhr.  Kräfvetan

2005-01-10, 19:27
Svar #2

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Rättelse: femte/sjätte raden ifrån slutet skall stå: Hvittaryd

2005-01-10, 20:13
Svar #3

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Och lite till....
 
Bäckaby CI:4, s 230, år 1805: [genlineid: 1077.6.80200]
Jan. den 18 dödde och den 3 Februari Begrofs flickan
Anna Lena Johansdotter ifrån Gudmundås Sol-
datetorp. Född den 11 Sept. 1791. Fadren Johan Gahm
Soldat för Gudmundås Söregård, Modren hust. Sara
Svensdotter. var besvärad af utslag i hufvudet och
hade af hudragaren Sommars hustru ärhållit en
Smörja
, som flyttade det onda åt bröstet och ändade
dess lefnad. På skedd anmälan öpnade Provincial
Medicus den döda kroppen och fann dödsorsaken
uti förutnämde Smörja.
  13 år 4  månader
[i högra kanten: 2. Qu. / u. 15 år ]
 
 
Bäckaby CI:4 , s 234, år 1806 [genlineid: 1077.6.80400]
Junii d 6 dog och S:g begrofs Barnet Wilhel-
mina Magdalena
, volontairen vid Kongliga
Örlogs Flottans 2dra Sjöartilleri-regemente
och öfwerste Lieut: och Ridd: P. h. Lagerstråhles
Compagnie No 25 Christian Bergfeldts Dotter
som war född d: 4 Novr 1805 och dödde af
Bröstfeber i en ålder af 8 månader och 2 dar,
under Föräldrarnas wistande härstädes ige-
nom Pastoratet til Nankeryd Sochn, enligt
behörigt Pass.
[i höger kant: No 6 / Q.K / und. 1 år ]
(Wilhelmina Magdalena ej införd i Bäckaby födelsebok 1805 och således född å annan ort)
 
Är Christian Bergfeldt mer känd ? Kan han återfinnas i några rullor för sjöartilleriet i Karlskrona ? Kanske dax att lägga upp en egen rubrik för alla resande Bergfeldt...

2005-01-10, 20:26
Svar #4

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Rättelse.... i notisen ovan om Christian Bergfeldts dotter ska det stå Pastoratet til Bankeryd Sochn. Går det att återfinna Begfeldt i denna församling utanför Jönköping?

2005-01-10, 20:50
Svar #5

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
I Bäckaby kryllar det tydligen av resande,,,,  
 
Bäckaby CI:4, s 242, år 1808: [genlineid: 1077.6.80800]
Februari d. 29 dödde och d. 3 Mars begrofs
unga drängen Johan Peter Laurin
ifrån Ljuder Sochn och torpet Sandkull
under Wie. Född 1788 i Gladhalla Sockn
i Calmar L, Töstingemåla By. Fadren Mod-
vig Laurin
och Modren Christina Gustafva
Susselius
. dog af håll och styng ganska  
hastigt uti Gunnarstorp och Bäckaby Sokn
i en ålder af 20 år
[i högra kanten: ”M.K”. = mankön]
 
Wie i Ljuder sn är Vide (nuv. Vida). Avser Gladhalla socken Gladhammar ? Fanns det en by Törstingemåla där eller är uppgiften korrupt?
Modvig Laurin bör vara släkt med handelsmannen Modvig Johansson Wimmercrantz i Vimmerby. Jag antar att alla med namnet Modvig är släkt på något vis... men hur?

2005-01-10, 21:58
Svar #6

Utloggad Anders Berg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7651
 • Senast inloggad: 2021-03-04, 09:40
  • Visa profil
  • Scangen
Modvig Laurin är son till , vilket kanske inte nämnts på Anbytarforum men finns med i Släktforskarnas Årsbok 1992 sid. 97.
 
Christian Bergfeldt är gift 1:o 1779 29/8 i Visby med Anna Maria Rolin (1756-1794), se Släktforskarnas Årsbok 2003 sid. 94. Bosse Lindwall nämner där att Christian Bergfeldt är volontär i Algutsboda.
 
Därefter (förutsatt att det är samma person) är Bergfeldt gift med Ingeborg Regner, gudmor 1800 i Väckelsång till valackare Henrik Westbergs barn. De har en son Fredrik Adolf 1802 17/5 i Karlskrona [enligt Familysearch, ej kollad] och så väl den ovan nämnda Vilhelmina Magdalena.
 
Martin Ljungbergs hustru Christina Carlsdotter Donner är väl dotter till den tidigare nämnda valackaren Carl Dunder. De två överlevande döttrarna skulle kunna vara Brita Maria Ljungberg, gift med valackare Carl Gustav Dahlberg, och hennes troliga syster Gustava (fadder 1815 till Dalberg/Ljungbergs barn). Går det att bekräfta eller dementera?

2005-01-31, 22:11
Svar #7

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
I Sunnerbo härads dombok 1769 den 17 april (1?) nämns om förrymde artillerikarlen Olof Berggren, knappmakaregesällen Olof Fredrik Lund samt artillerihantlangaren Zachris Molin. Lund var fasttagen o fängslad i Växjö och förd till häradstinget, men Molin o Berggren var ännu på fri fot. Lund uppges även vid tidigare förhör ha kallat sig Carl Hindrik Strömberg. Det nämns även om en rymd artillerikarl Peter Norberg. Det rör sig om en stöldrannsakan. Stöld hade skett vid Ljungby sommarmarknad den 11 juni 1768. Hänvisas även till tinget den 17 mars 1769 (178?) o till urtima ting den 20 sept. 1768.

2005-02-03, 16:41
Svar #8

ola larsson

Den 23/11 1809 avled i Solna lumpsamlaren Abraham Larsson Boman vid Ulriksdal. 55 år.
I hfl vid Ulriksdal står noterad hustru Stina Boman Mannen idkar handel med Eskilstunasmide.

2005-02-07, 11:53
Svar #9

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
I Tjusts härads dombok 1712 den 16 december rannsakas om det dråp som borgaren i Alingsås Staffan Ditlofsson begått i Tjusts härad i fjärdingshemmanet Kuskatorp, Törnsfall socken, den 16 mars 1712 på borgaren i Vimmerby Wallentin Hindrichsson. Staffan Ditlofssons hustru begär lejd för sin man som är bortrymd. Wallentins änka vistas i Alingås. Målet går vidare till Göta hovrätt.

2005-02-16, 14:11
Svar #10

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Hej Bo mfl!
 
Under  fick jag frågan av Bosse om jag visste något om krämaren Peter Johansson i Eksjö. Via sonen Jöns blev han stamfar för en stor resandesläkt Ekengren. Här är en notis jag har om en dotter Agneta född i N Sandsjö 1737:
 
N Sandsjö C:1, s 360, år 1737:
N 30  den 9 Aug föddes i Ry Mellgård Krämarens i Ekesiö
och hans hustru Maria Jönßesdotters lilla dotter
Fadrens Namn är Petter Johanßon barnets Namn
som det i dopet undfick är Agneta  hust Catha
rina Persdotter i Ekesiö hölt fram barnet till
dopet  Fadr Petter Lindwall i Ekesiö, David Dein(er)
från Boråhs, Jonas Nyberg från Grenna  Orga
nisten (…?) i Sandsiö och Lars Soolberg, hust. Sara
Persdotter, Pig Catharina Katt Piga Sigrid
Månßesdotter
 
Faddrarna är intressanta. Tillnamnet Katt förekommer i Eksjö under slutet av 1600-talet på en häktmakarsläkt (bla Nils Håkansson Katt, Anders Nilsson Katt).  
 
Eksjö CI:3A, s 5900, år 1735:
Februarj 14 föddes och d 16 dito Christnades Krämmaren Petter Johanssons Sohn kallades Jöns
Casseur Ho(fl)ind
Mäster Petter Ekholm
Mons.r Christoph: Hassel
Mäst:r And. Markeli hustru
Petter Lindwals hustru
Jungf: Cajs Swensdotter
dito Lisken Hans dotter

2005-02-16, 16:26
Svar #11

Utloggad Anders Berg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7651
 • Senast inloggad: 2021-03-04, 09:40
  • Visa profil
  • Scangen
Faddern Peter Lindvall var tydligen gift med Catharina Johansdotter Katt, dotter till monsieur Johan Katt, enligt en numera svårfunnen diskussion under Småland - Efterlysningar. Kanske Ulf Lekholm vet mer om släkten idag?

2005-02-23, 14:11
Svar #12

ola larsson

Landshövdingeämbetet i Uppsala.
Efterlysning den 1 december 1827:
 
Förre lumpsamlare Johan Daniel Cedergren, som för att undergå spöstraff för stöld skulle föras från Kalmar länshäkte till Staby tingställe, lyckades rymma. Han är mellan 30-40 år gammal, medelmåttig till växten, fräknigt ansikte, rött hår.

2005-05-04, 18:35
Svar #13

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Ränneslöv C:1, s 234, dödlängd år 1748
den 21 dito [=februari] begrofz wallackaren Christian Larsson
af Ålstorp 84 åhr gammall

2005-06-05, 09:32
Svar #14

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Lösen C:1, s 244, födelselängd år 1722:
Dom: 4 p: Trinit: Christnades Wimmerby
Borgarens Martin Hindricksons barn ock kallat
Anna Maria / Modern Annicka Elias dtr
Lars Nilsons h: i Lösen Annicka bardt
 Testes
Nils Olofson i Löösen, Jöns Nilson Ibid
Lodvick Dithlovson ock däs hust: från
Wimmerby


 
 
Ludvig Ditlofsson i Vimmerby är han mer känd? Bror till Staffan Ditlofsson (död 1715,mtl) i Alingsås ? Släkt med Ditlof/Detlof/Detlov Petersson Rosenberg (Kalle Jularbos farfarfs farfars farfar; se här). Möjligen är ytterligare en broder (DPR far?) profossen vid Östgöta kavalleri Peter Ditlov i Hallingeberg sn (Tjust) (c1686-1715). Fadern till dessa kan vara borgaren Detlof Ersson i Alingsås (känd 1710-12 där - redovisad bland gruppen av identifierade resande i staden; anges rymd i mtl 1713).

2005-06-05, 14:20
Svar #15

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
N. Vi C:1, s 227, år 1704:
den 9 Januarii kommo wandringzfolk berättandes sig wara ifrån Carls
Chrona, hafwandes ett wa(..?)paß aff Skarprättaren, som ….?  i Carls
Chrona Anders Anderßon bend , med itt nyfödt barn, det (iag?) (efter?)
det Fader sades heeta Erich Jahanßon som wistas Ibm (moder??)
Margreta Perßdr  wittne det till woro mitt huus(folk?)

2005-06-05, 18:26
Svar #16

Utloggad Anders Berg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7651
 • Senast inloggad: 2021-03-04, 09:40
  • Visa profil
  • Scangen
Ludvig Ditlofsson är troligen identisk med denna person.

2005-07-06, 17:20
Svar #17

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
I Ny Smålands beskrifning av Josef Rosengren (Växjö,1914 nämns om Sandviks kyrka i Jönköpings län. Denna kyrka är en s.k. offerkyrka vartill pengar inflöt ifrån när och fjärran. I dess kyrkoräkenskaper har Rosengren hittat en hel del intressanta noteringar om givare. Jag lämnar nedan några notiser som kan beröra resandefolk:
1695 Johan Hindrichsson i Boråhs een daler kopparmynt
1701 Een piga med handel och kram ifrån Vexiö 4  öre smt
1704 Tre krämerskor ifrån Falckenberg 12 öre smt
1712 Borgaren Christopher Jacobsson i Bogesund 7 öre smt
1738 En krämerska från Bogesund 12 öre smt
1741 Madame Annicka Siöberg 2:ne lamb, som hon löst med 18 öre smt
1744 Ett vandringsfolk från Finland 8 öre smt
1754 En glashandlare ifrån Limmareds glasbruk gifwit en putell.
1822-1830 har vandringshustrun Ulrika Vässman lämnat pänninggåfvor 2 gånger årligen

2005-07-11, 10:41
Svar #18

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 10839
 • Senast inloggad: 2021-04-15, 14:35
  • Visa profil
  • www.orserum.info
I Jbgf:s avskrifter för Ölmstad anges under födda:
17230723 - mässingsarbetare Per Johansson och Maria Johansdotter, Falköping, sonen Jeremias.
Möjligen redan känd, men rapporterar för säkerhets skull, då det kan röra sig om resande.
Vänligen,
Olle Elm
Vänligen,
Olle Elm

2005-07-17, 23:12
Svar #19

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 10839
 • Senast inloggad: 2021-04-15, 14:35
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Adelövs födelsebok 1833-03-14 Frans Alfred Vilhelm, son till Johan Krans, artillerist, o Helena Blom, slottsförs. i Jkpg; barnet föddes när modern, stadd på resa, uppehöll sig i ett soldattorp på Äskeryds ägor,  barnet döptes härstädes. Dopv. var soldaten Lars Pik, skarprättareänkan Helena Blom,  dr Lars Persson i Prästg. och p Lena Johannesdr ib
 
Stora Åby födelsebok 1779-12-16 Anna Maja, ? Gribbenfelt, handelsman, o Maja Sofia Malm, under resa, i Stenkilsby
 
Stora Åby födelsebok 1803-11-12 Johannes, Gustaf Bornman, artillerist från Kristianstad, o h Anna Maria Forsberg, 32, i Skramlan, vid deras återresa.
 
Har uppgifterna endast från en avskrift, men rapporterar så att de kan kollas, om de inte redan är kända och det möjligen handlar om resande...
Vänligen,
Olle Elm
Vänligen,
Olle Elm

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna