ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Holländska  (läst 1668 gånger)

2015-03-09, 12:36
läst 1668 gånger

Utloggad Ingemar Gollungberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1085
 • Senast inloggad: 2021-03-08, 20:55
  • Visa profil
Hej!
Jag har ett par saker på Holländska som jag inte förstår exakt.
Det rör sig om en båt som blev såld.
 
Jag skickar med 3 bilder och är tacksam om jag kan få dem översatta till Svenska.
 
 

2015-03-09, 12:41
Svar #1

Utloggad Ingemar Gollungberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1085
 • Senast inloggad: 2021-03-08, 20:55
  • Visa profil
En bild kom med dubbelt och en bild kom inte med. Jag lägger här till den bild som inte kom med.
 
Mycket tacksam för hjälp.
Ingemar

2015-03-09, 15:53
Svar #2

Utloggad Anneli Isaksson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 977
 • Senast inloggad: 2021-01-03, 15:55
  • Visa profil
  • www.kindsdombok.se
Hej Ingemar!
 
Igår blev herr P. de Raadts loggerts, här, sålda på auktion. Y.M. 59 Uthållighet såldes för f(loriner) 3888,- till herr C. den Dulk, här och Y.M. 148, Hopp mot välsignelse hölls fast för f(loriner) 9600,- av rederiet.
 
 
SÅLDA SKEPP
Loggerten YM. 59 (Uthållighet), från herr P. de Raadt, i Ijmuiden, har nu sålts till ett rederi i Sverige för ett hemligt pris.
 
 
Vänliga hälsningar
Anneli Isaksson

2015-03-09, 16:51
Svar #3

Utloggad Ingemar Gollungberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1085
 • Senast inloggad: 2021-03-08, 20:55
  • Visa profil
Tack Anneli,
 
Den lilla blå bilden tror jag att jag förstått betydelsen av. Vliegend Blaadje är en tidning.
 
Mvh
Ingemar

2015-03-09, 21:19
Svar #4

Utloggad Anneli Isaksson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 977
 • Senast inloggad: 2021-01-03, 15:55
  • Visa profil
  • www.kindsdombok.se
Det stämmer, direkt översatt betyder Vliegend Blaadje Flygande Tidningen.
 
Vänliga hälsningar
Anneli

2018-04-13, 23:09
Svar #5

Utloggad Lars-Olov Eriksson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 570
 • Senast inloggad: 2021-05-03, 12:34
  • Visa profil
Bifogade dokumentsida tror jag är en del i en affärsuppgörelse, vari en viss David van Baerle beställer ett fartyg (specificerat på första sidan) av varvsägaren Jacob Reenstierna 1674. Jag vill gärna ha denna tolkning bekräftad men dessutom mera detaljer. T ex nämns flera belopp, som jag tror mig kunna läsa, men hur dessa summor förhåller sig till varandra undrar jag över (jag tänker då inte på de alternativa valutorna svenska riksdaler eller holländska gulden). Speciella villkor i uppgörelsen är också av intresse. Är totalpriset 20,500 riksdaler t ex ? Står det något om leveranstidpunkt (jag tror mig veta att fartygsskrovet var byggt redan) ?
LOE

2020-09-20, 12:20
Svar #6

Utloggad Lars-Olov Eriksson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 570
 • Senast inloggad: 2021-05-03, 12:34
  • Visa profil
Jag har försökt översätta följande utdrag ur en holländsk bok om handel till sjöss på 1600-talet. Det är alltså författarens utdrag – jag har kopia på originalet också, som är ordrikare.


N o . 2044. CONTRACT VAN BEVRACHTING. 1617 februari 18.
Bevrachter: W i l l e m Willemsen Vacht van Sardam.
Schipper: Pouwels Cornelissen Mangevijl van Enkhuizen.
Schip: De Witte Winthont, groot 80 last.
Bepalingen: Uitvaren naar St. Uvis. Aldaar zal de commis van de bevrachter het schip
doen laden met zout. Voering voor de schipper o f zijn volk niet toegestaan.
V a n daar rechtdoor naar Gevel in Zweden. Ligtijd aldaar ,,een loopende maent", 2
of 3 dagen niet gerekend. Binnen welke tijd de commis het zout zal doen lossen en het
schip, zowel onder als boven, wederom laden met waren en koopmanschappen. De schip-
per belooft i n het stuwen zijn uiterste best te doen en zo getrouwelijk te handelen alsof
het voor hemzelf en zijn reders was.
Terug naar Amsterdam. Vrachtprijs na gedane goede levering per last zout in Gevel
afgeleverd 21 c.gld., 17 st., 8 penningen, de gld. tot 40 gr.
Voorts is overeengekomen dat in geval de schipper in Gevel langer wordt opgehou-
den dan de overeengekomen ligtijd door schuld van de commis, hem daarvoor na vol-
brachte reis betaald zal worden per dag 9 gld.
Verder is afgesproken dat in geval de schipper in Zweden enige penningen voor
scheepsbehoeften nodig heeft, de bevrachter gehouden zal zijn hem een voorschot te be-
talen ,, v a n 100 Sweetsche daelers, 10 oft 12 onbegrepen, yder daler tot 32 st. gereeckent".
,,Eyntelijck is bevoorwaert dat den bevrachter gehouden sal wesen 't voorn, schip tot
Gevel voorsz. vrij op ende van de reviere te keeren, sonder dat den schipper in eenige on-
costen, aldaer op 't schip vallende, gehouden sal sijn".
 
Min tolkning:
 
Befraktningskontrakt Nr. 2044. 1617 den 18 februari.
Befraktare: Willem Willemsen Vacht från Sardam.
Skeppare: Pouwels Cornelissen Mangevijl från Enkhuizen.
Skepp: De Witte Windhont (Den vita vinthunden), storlek 80 läster.
Föreskrifter: Att utgå till St. Uvis. Väl där skall befraktarens kommissionär låta lasta skeppet med salt. Förning ingår inte. Därifrån raka vägen till Gävle i Sverige. Liggetid där ”en löpande månad”, 2 eller 3 dagar oräknade. Under vilken tid kommissionären kommer att lossa saltet och åter lasta skeppet, såväl upptill som nertill, med gods och handelsvaror. Skepparen lovar att stuva efter bästa förmåga och så samvetsgrant handla som om det vore för honom själv och hans redare. Åter till Amsterdam. Fraktpris efter väl utförd leverans per läst salt levererad i Gävle 21 gulden,17 styver, 8 penningar, 40 gr gulden. I övrigt har överenskommits att, ifall skepparen genom kommissionärens förskyllan blir uppehållen i Gävle längre än liggetiden, han efter genomförd resa får betalt för detta med 9 gulden per dag. I övrigt överenskoms att, i fall skepparen i Sverige får behov av några penningar till skeppets försorg skall befraktaren ansvara för att betala honom ett förskott om 10 eller 12 daler för var 100 svenska daler. Varje daler räknad till 32 styver.
Till slut ansvarar befraktaren för att skeppet på väg mot Gävle kan behöva föras upp i åmynningen för att vända, utan att skepparen åläggs några kostnader för skeppet.
 
Alla synpunkter är välkomna. Mina egna tveksamheter:
Var ligger St Uvis ?
Förning kan syfta på förtäring eller på varor som besättningen på ett fartyg hade rätt att tullfritt införa till försäljning för egen räkning. Vad är troligast ?
Vad betyder c.gld ?
Vad betyder 40 gr gulden ?
Är 10 eller 12 daler för var 100 svenska daler rätt ?
Är sista meningen rätt ?
LOE

2020-09-20, 13:51
Svar #7

Utloggad KG Hammarlund

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 671
 • Senast inloggad: 2021-05-03, 11:55
  • Visa profil
St. Uvis är, enligt diverse sidor på nätet, ett annat namn på Setúbal i Portugal (även kallad Saint Ubes på engelska och Saint-Yves på franska).

Tyvärr kan jag inte hjälpa dig med dina andra frågor.

2020-09-20, 17:22
Svar #8

Utloggad Lars-Olov Eriksson

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 570
 • Senast inloggad: 2021-05-03, 12:34
  • Visa profil
Ja, jag tror det också. De hade stor export av salt där. Jag hade väntat mig att en befraktare i Amsterdam skulle använda sig av salt från de frisiska öarna, där mycken sådan handel försiggick. Men affärer har alltid haft sin egen logik, kostnader och förtjänster avgörande.


Förhoppningsvis upptäcker någon expert på holländska frågan.
LOE

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna