ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Italiensk översättning/tolkning  (läst 1736 gånger)

2003-10-15, 17:33
läst 1736 gånger

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Kan någon ge en översättning eller sammanfattning av innehållet i följande delvis latinska brev:
 
Handlingar rörande Skandinaviens historia serie 1, del 7 (Stockholm, 1819), s 68-70:
 
Bref från Riks-Rådet och Kansleren E. Sparre till dess broder Herr Johan Sparre
 
S.D. Post debitam fraternam beneuolentiam et amorem. Charissimo fratello io te facio sapere che quella persona da te uitiata ha gi? nouamente scritto a vn gentilhuomo della corte, suo paesan chiamato Wernstett et auisatolo del tutto, lamentandosi dapoj da tj, et significando con grandissimo guiramento che tu non solamente sia  ?l stupratore ma habbia anchora fatto ne gran promesso di torre et tenerla per moglie, come lej anchora al tempo del parte ha pigliato ?l Sacramento che tu le habbj promesso ?l matrimonio indiuisible Forse che lej ? scorrozata che per sorte mon habbia hanuto cosi bona trattatione et intertienmento come voleua, del quale io pur non son informato Et a questo modo la cosa ? venuta squasj palesata quj a tuttj. Jo veramente non mj posso assaj marauigliare di tua negligenza sopra questo clie non t?affatichj di sodisfar et contentaria ni tutto per scampare ?l rigoroso processo delle leggj a mi paria esser tempo. Perche auantj duoj gioruj son venuto quj il Zio ou?ro Anunculo della detta Poletta, et anchora vn suo fratello con certe comissione ett lettere dal Duca de Meckelburg non so di che casa: Forse che sono informato del stupro et dimandaranno l?aiuto et giusticia del Re: ma si per sorte non anchora lo sapessero non ? dubio che saperrano fra pochj giornj, essendolo tutto cognito a ogniuno squasi. per questo io te ne da syncero fratello consiglio che quanto prima per giornj e notte te ne tirj da lej, oueramente per qualche altera fidata persona procurj da comporre e concordare la cosa con lej istessa a qualunche modo si sia possible. ma a che modo io dauantj ho dato ?mio consiglio si questo non faraj, e a tal modo che saraj con sue lettere patente assecurato: non ? da sperare bon fine de questa cosa. Quantum ad me intendendo io che ?l parentado sara di questo informato; non mancaro di trattare con loro oförmerchtt per il Signor Schenck et altre amicj, che non deferiscono la querela, o accusa al Re fatto ne timore con diuersj territamentj, come anchora della vergogna di tutta la famiglia si la cosa cosj sara publicata, et diuulgata, Et al vltimo piu tosto che voglio ch ?l Re lo sappia son deliberato da padronium del negocio da parte tua, et stipolare e promettere tre o quatre villanj et cinque ouero sej cente Talerj, con promesso da poj da procurarle vno qualche gentilhuomo per marito: il quate io non spero esser difficile, con qual che piuerazzo gentilhuomo, come sj ne trouan assaj in qual paese essendo informato della dote ouero danarj, et di villanj concedutj, come anchora della bellezza della persona: ma sopra questo bisogna che tu ti massimamente affatichj questo sar? la mia vltima offerta a i Parentj dimandando dapoj si consentiranno loro sufficiente cautione, et assicuratione. Fa tu, fratelle Charissimo, da parte tua che la cosa venir? concordata et in qual mezo saraj, auertito dj non stare troppo ? casa, ne anche riceuere lettere del Re, ma daraj ordine sj venira qualche lettera del Re, che sia lasciata a casa doue tu la non riceuersj senza sapere l?intendimento da me o qualchun altro. Perche son certo essendo al Re palosato, che iu ne baberaj vna citatione. Anned haffuer Jagh nu inthet att skriffue, vten beder K. Broder att du wille nu med dette Budh för schicke mig ded Sijdentyg som du mig loffuede, och att du wille vnsette honom med nogre Färe penninger om så behöffues.  K. Broder lett mig nu bekomme swar både om ded Ene och ded andre:  Her fader ähr Gud dess lof till Pass bleffuen och måge wij alle well och ähre wij nu för tå dager sedan kompne hiitt till Suartesjö. Il. Re vuol citare il Ducha Carolo auantij ?l stato del Regno a Suderkiöping till Jacobj tijd ho intenso che ?l Ducha Carolo habbi mandatj suoj spioni da quella dona subito dapo ?l parto per informarsi del padre dj Fanciullo bono animo del Principe verso dj noj.  Her Pontus haffuer wared siuk aff sin gamble siukdom alltsedan du drogst ned och ähr ähnnu doch wendes ded till förbätring. Om wår reese ått liffland ähr ännu owist: massimamente por la controuersia fra ?l Re il Ducha. Ifrån Liffland hauer man inge besynnerlige tiender. Arffued Gabrielsson är i Gudh affsompnad, strax i sin faders begraffning. Gudh ware honom nådig och laga allting till ded besta. Denn Jagh dig nu her medh och alltid troligen och kierligen will haffue beffaled later heele hopen helse dig medh månge gode nätter: giör wel och helse min Morsyster och lätt dem wete att jag med ded förste will schriffue dem till Iterum Vale. Hastigt af Suartesiö den 12 Junij Anno 1585.
    Din trogne och K. B.  
   Erich Sparre
  Breffdrageren haffuer jag giffued Sex daler till Tärepenninger.
 
   Utanskriften:
Denn Edle och Welborne Jahan Sparre till Berquare min K. Broder kiärligen tillhånnde.
 
 
Johan Sparre var ståthållare på Kalmar slott och halshöggs där år 1599.
Herr Pontus som nämns är Pontus de la Gardie, friherre, riksråd etc.
 
Den Poletta som nämns bör vara Poletta von Zijlen (dtr av hovmarskalken hos hertigen av Sachsen-Lauenburg Johan von Zijlen till Neuendorff i Mecklenburg och Adelheid Claesdotter Wackerbart) vilken blev besoven av Johan Larsson Sparre 1585 (barn fött 1585/1586), sedemera 1586 bortgift med lågfrälsemannen, hovjunkern, Erik Bagge [af Berga]. Polettas släkt ville ej ingå någon förlikning med Johan Larsson Sparre utan hotade att stå honom efter livet, varför han den 14 mars 1586 fick konung Johan II:s skyddsbrev emot dem (källa: Elgenstierna del VII s 412, Sparre af Rossvik).

2003-10-15, 19:56
Svar #1

Anna-Carin Betzén

Har visserligen ingen kompetens inom klassiska språk, men känslan jag får är att detta är italienska snarare än latin?!

2003-10-15, 20:36
Svar #2

Jenny Söderström

Den första meningen är latin, även om jag inte kan tolka den riktigt. S.D. brukar stå för salutem dicit = hälsar, här då med E. Sparre som underförstått subjekt och Johan Sparre som underförstått objekt. Post betyder efter; jag vet inte riktigt hur det ska tolkas i det här sammanhanget. Debitam fraternam benevolentiam et amorem = tillbörlig broderlig tillgivenhet och kärlek. Resten är inte latin. Håller med om att det ser ut som italienska.

2003-10-15, 21:14
Svar #3

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Tack!
 
Får be anbytarvärd Peter om att lägga in det på en bättre plats.
 
mvh
Niclas

2003-10-15, 21:50
Svar #4

Jenny Söderström

Finns faktiskt en till fras på latin, precis på slutet: iterum vale. Betyder: än en gång adjö/må väl.

2003-10-16, 14:09
Svar #5

Biörn Tjälln

Här tycks det vara ett fall av användning av italienska som sjörövarspråk. Erik skriver till brodern Johan angående dennes affär med Poletta. Släktingar till henne (farbroder eller morbroder-Erik vet inte riktigt- och broder) har sedan två dagar anlänt till landet med brev från hertigen av Mecklenburg. Erik fruktar att de tänker söka hjälp från kungen i ärendet. Så fort Erik slutar avhandla dessa känsliga saker övergår han till svenska, för att sedan, när han skriver om hertig Karl och kungen, övergå till italienska igen.

2009-12-07, 08:41
Svar #6

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
MARTELLI:
Vad står det i följande italienska brev skrivet av D. Martelli, daterat 24 januari 1800 i Rom, till Mons:r Laurent Grandel i Stockholm (Sverige) ?
 


 


 


 
Brevets adressat:


 
 
Är denne D. Martelli mer känd ? Tillhör han patricierfamiljen Martelli ifrån Florens ? Vem är Laurent Grandel (=?Lars Grandel?) i Stockholm år 1800 ?
 
(Meddelandet ändrat av niclas 2009-12-07 08:42)

2009-12-07, 09:22
Svar #7

Utloggad Elisabeth Thorsell

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 9207
 • Senast inloggad: 2021-04-24, 11:30
  • Visa profil
  • www.etgenealogy.se
I Registret till Stockholms mantalsböcker 1800-1875 finns en professor L. Grandell, som bor i Nicolai församling (Gamla Stan).
 
Enligt Konstnärslexikonet Amanda (på nätet): Medaljgravör, född 1750 i Skara, död 1836 i Stockholm. Han studerade i Italien och blev sedan professor vid Konstakademien, där han införde en antikiserande riktning. Har graverat flera medaljer, bland annat, över kröningen 1800.

2009-12-08, 01:20
Svar #8

Utloggad Markus Gunshaga

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4475
 • Senast inloggad: 2021-05-02, 10:32
  • Visa profil
Efter att ha uttytt texten såhär:
 
Roma. 24. Gennaro. 1800.
Carissimo M:re Grandel. Jo non ho ricevuto pio vostre letere, dopo quella datata (parmi) ai 27.
di Luglio; a per consequenza non so ancora, se i quadri spediti sieno costa giunti, e se bene,
come desidero; restando io peranche sospeso d'animo, in seguela delle disgrazie ad essi avuenute
nel primo trasporto per terra di Roma in Liverno. Nell'ultima speditavi, vi pregava di levarmi
da questa molestia d'animo, con una vostra graziosissima; ed insieme di sollecitare costa,
per la rimeson della somma residuale, che mi si deve; o almeno, per la meta. La imperiosa
necessita mu strappa dalla penna questa ripetuta domanda. E due armi, che vive la mia pove-
 
ra famiglia, col consumo di qualche anteriore avanzo: poiche sin da questa epoca, non ho potuto piu
esigere uno scudo, ne' dalle visite de'privati, ne' dagli appantamenti de'Nobili, ne' da quelli di
cariche publiche, come della Sapienza, o di altre pio disgraziate. Voi, caro Amico, non potrete avere
la giusta idea di cio; poiche non avete quella dell' attuale miseria di Roma; riduplicata dalla
carestia, parte reale, parte accresciuta dall' immenso spaccio di moneta adulterata; e piu di tutto
da in sistemato monopolio di tutti i generi di prima, e seconda necessita. Credetemi, oggi qui ogni
 
padre di Famiglia beve, a sorso a sorso, la feucia pio amara, che si depona nella tazza dell' amore paterno.
Sofferanza! Quello che piu mi scoraggisce e, che per ora non apparisce qui alenno albeggiare
di migliori speranze; e percio a me non reota, che questa unica (che io non cesseri mai di benedice)
nella pensione costa stabilita: e percio vi prego di affrettarmene L'efigenza, per l'attuale  
rergenza de bisogni. Poveri amico! quanti pensieri, e forse quanti rincrescimenti, per essera utile
agli amici! ma io conosco il vostro cuore, e la vostra virtu!
Del resto, mi ziporto all' ultima mia scuttavi. Bocquet vi saluta; ma piu di tutti la Sig:ra
Antonia, e Figli. Sono, e saro sempre il vostro memore amico.
D. Martelli.
 
...lyckas jag genom Google Översätt få fram en ganska förvirrande översättning, som åtminstone ger en överblick av vad brevet innehåller:
 
Rom. 24. Januari. 1800.  
Käraste herr Grandel. Jo jag inte har fått din fromma letere efter att den (parm) till 27.  
av juli till följd av ännu inte vet om bilderna transporten de nådde land, och om det finns god  
som önskat, är jag ännu slumrande känslor i Seguela motgångar dem avuenute  
i den första vagnen på plats i Rom Livernano. Senast snabbt, vänligen ta av mig  
från dessa trakasserier i sinnet, med din vackra, och även att uppmana kusten,  
rimeson för summan av de återstående, som jag måste, eller åtminstone, för målet. Den befallande  
mu rycker pennan kräver upprepades detta krav. Och två armar, min stackars  
 
familj bor, med en förbrukning på några tidigare överskott: eftersom även vid denna ålder, skulle jag mer  
kräver en sköld, det är från besök de'privati, det är genom appantamenti adelns ne dessa  
Publice kontor, och med vishet, eller andra fromma olyckligt. Du, kära vän, kommer du inte  
rätt uppfattning om vad, eftersom du inte har det är nuvarande elände i Rom av riduplicata  
hungersnöd, del verkliga, delvis förstärkt med enorma förråd av pengar äktenskapsbrott, och mest av allt  
placeras i alla typer av monopol före och efter behov. Tro mig, varje dag här  
 
family man dricker för att smutta på en drink, de fromma feucho bittra, som deponeras i koppen är faderlig kärlek.  
Varar! Vad är mest nedslående för mig, och som för tillfället inte visas här alenno dawn  
bästa förhoppningar, och därför kan jag inte reota, att en (som jag aldrig kommer att upphöra att älska den)  
i pensionskostnader definierade, och därför jag ber er att skynda efigenza för innevarande  
de rergenza behov. Stackars man! många tankar, och kanske de som beklagar, att vara till nytta  
vänner! men jag känner ditt hjärta och din kraft!  
Dessutom ziporto jag att min sista Scutti. Bocquet hälsar dig, men mest av allt Sig: ra  
Antonia och Sons. Jag, och jag kommer alltid att vara uppmärksam på din vän.  
D. Martelli.
Med vänlig hälsning
Markus Gunshaga

2009-12-08, 08:38
Svar #9

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Tack för ert engagemang. Brevet uppmärksammade jag i samband med diskussionen om Dominico Martinelli (bl a Fredrik Reinfeldts stamfar), men denne är en annan än ovanstående D. Martelli.  
Undrar om D. Martelli även var konstnär eller vilken relation som var mellan honom och Grandell i Stockholm ?

2009-12-08, 09:55
Svar #10

Utloggad Anita Nilsson Serrano

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 48
 • Senast inloggad: 2015-09-24, 17:09
  • Visa profil
Kolla följande länk: http://runeberg.org/nfae/0733.html och även sidan därpå. Här kan du läsa om Grandels köp av Martellis konstsamling i Rom!
Anita Nilsson Serrano

2009-12-09, 23:35
Svar #11

Utloggad Maud Lindeberg

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 540
 • Senast inloggad: 2021-04-16, 16:51
  • Visa profil
  • www.vardnas.net
Snälla nån!
 
Finns det inte någon hygglig italienare eller Italien-ättling som kan ta sig an dessa misshandlade italienska texter! Man lider! Jag är ledsen att mina italienska kunskaper inte är vad de en gång var, men detta är för mycket!
 
Mvh, Maud
mlind

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna