ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Ord i jordrevningsprotokoll  (läst 690 gånger)

2008-11-10, 00:29
läst 690 gånger

Kerstin Andersson

Kan någon hjälpa mig med några ord i ett jordrevningsprotokoll från 1671, som fanns i avskrift i en enskifteshandling från 1806.
Åbon betalar en del av landgillet i Ecker, vad är Ecker? Skogen räknas som jag förstår i antalet Svinsollon som då bör vara någon sorts träd, men vilket? och vad är Täppaskog? Vad betyder Commoditet och Consideration i det här sammanhanget?
Jag kan tyvärr inte skicka kopia av materialet men nedan kommer min avskrift med de läsfel jag kan ha gjort. Jag förstod inte allt och har markerat de orden.
Hoppas någon kan hjälpa mig
Kerstin
 
Utdrag af 1671 Åhrs Jordrefnings Protokoll för Albo härad i Hvitaby Socken i Greflunda By -
Till denna By är Trädesjord och Sånningsgärdhe hvarpå Åboerna hafva mullbetet för deras Boskap till nödtorft, Täppaskogh och bränsle af ahl, hassel och böghegrenar  finnes i giärdet och fälles Skogen till nödtorft,  Ekeskogh till ållon eller Byggningsvärk finns ingen utan må kjöpa Timmerverch på andra städer med mindre en hvar sin housbondhe der något förunna vill på andra deras anliggande skogar. Böckeskogh finnes till somliga hemman i Byen hvilken Skogh vidare härefter  finnes förklaring om hos de hemman som därefter hafva lott.  Item hafver ock Commissarierna låtit granska bemälte Skogh med 8te Mand som dess afsicht utvisar No 81 eljest  hvadan den Commoditetes  såsom humbleväxt eller annat finnes vid hemmantalet specificerat. -
No 14 Sven Olufsson i Greflunda, 1 hemman Bornholms vederlag hans höggrefl Excellence Herr RicksFäldtHerren på lön anslagen under Tundbyholm. På hemmanet är ingen Åbo utan hr Öfversten välborne Kock von Grimsten som godset hafver uti Arrende sjelf den höstet och brukat har, Anno 1671, och beviljat husmannen Bengt Olsson att sittja i husen. På denna gårds ägor berättar Sockenmännen att en Adelsman i danska tiderna Falsk Lykke benämnd skall hafva  ingripit en liten Siöö och därmed fördärfat Ängen till mera än 20 Lass; hvilken Sjö nu likväl är för några  år sedan utbruten och öde och hemmanet hafver af sig legat och blifvit öde, en dehl och förmedelst det höga Landgille som däruppå finnes påfört. Annotationen i Kronans jordbok förmäler hemmanet att vara förmedlat till halft i öfvrigt det sockenmännen berätta hafva städt ungefär från 666 och till dato  och hemmanet i danska tider att hafva varit halft ordinära landgille efter Kronans Jordbok som Herr Öfversten  sjelf innehåller.
Ibland detta ordinarie finnes uti Kronans Jordbok uppfört till detta  hemman att vara 150 Stöcken Svinsollon hvilken Skogh Sockenmännerna berätta intet att vara förhuggen och  nogsam att kunna räkna till 150 Stöcken Svinsollon men efter 8e mands afsicht befinnes detta hemmans Skog icke skulle vara högre än till 80 Stöcken Svinsollon, som afsigten vidare utvisar No 81 Terminsskatt till Kronan betalt för halft Dr 4.21 och för halfa TerminSkatten hafver sista Åboen efter berättelse givit Ecker och Arbete för och den hos husbonden afkortat. Saltpetterhjelp ingen gifvit eller varit fordat. Till Tingshusets upbyggande intet gifvet ej heller till andra utlagor förmedelst ödesmålet skull. Pastoren berättar och intet mera av detta hemman uti några år att hafva bekommet utan sjelfa Tionden som är 2 Trafvar Råg 2 Trafvar Korn.
Utsädet viste ingen att giöra underrättelse om, men Kronans och Kyrkans Tionde berättas att blifva  betalt af detta hemman med 4 Skpr Råg 5 Skpr Korn. Efter Ransakning och Jordrefningen befinnes till detta hemman att vara utsäde af Mull sandjord till Råg och Korn Skpr 58 däraf 1/3 för Trädesjorden blifver igien 38 2/3  Bovetesjord som ock ligger i 10 År och brukas i 2 År Skpr 9 däraf i Consid 3/5 del är Skp 1 4/5 Lyckemark till Bovete och Råg som ligger öde i 16 År och brukas 2 År Skpr 5 ½ däraf i Consideration 8 del är Skr 11/16. Äng stenig och buskig med mäss och små starrvall Lass 5 1/3.
Commoditeten af Bokeskogen uppföres för Skepr 4 Summa 50 39/80 Som efter 5:e punctens värde giöra Ett halft hemman och anslåss (?) i 10 öre  är Dr 15:23.15 däraf Extra ordinarie  Dr 10:7.12  Koppskatten Dr 1-16 Ordinarie Dr -4-3 Sa Dr 15:23-15.
Alt förestående är af jordrefningsProtokollet rätteligen Extraherat Intygas Christianstads Lands Contor den 21 April 1806 L C J Lundgård

2008-11-10, 21:22
Svar #1

Utloggad Rune Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1331
 • Senast inloggad: 2018-01-28, 11:18
  • Visa profil
Täppeskogh = skog till gärdesgård och andra inhägnader
en dehl och förmedelst = tolkar det som att en del av gården blivit fördärvad av den uppdämda sjön och en del av gården utarmad och öde på grund av högt skatteuttag.
städt = stådt (stått)
Svinsollon = måste vara ollonsvin, dvs på bokskogen kunde det vara 150 svin på en gång
Ecker = skjutspenningar, en skatt för resor i kronans tjänst
mäss = måste vara måss dvs mossaktig
 
Consideration och commoditet måste jag lämna åt sitt öde. SAOB kan ge vägledning.
 
Mvh/Rune

2008-11-11, 00:01
Svar #2

Kerstin Andersson

Rune!
Ett jättestort tack för din hjälp med tolkning av texten. Nu blir den mer begriplig för mig. Några ord stämde med de gissningar jag gjort, men t ex Ecker hade jag aldrig kunnat härleda utan hjälp.
Jag har inte hittat consideration i svenska uppslagsböcker, men om man går via det engelska ordet consideration så översätts det på svenska bland annat med bedömning, skattning, värdering vilket väl skulle kunna användas i den här texten.
Inte heller commoditet har jag hittat men om man ser på engelskans commodity i dansk översättning blir det t ex inkomst, intäkter, produkt, vara, vilket väl också skulle kunna stämma.
Än en gång, ett stort tack.
Med hälsningar/Kerstin

2008-11-11, 15:11
Svar #3

Utloggad Rune Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1331
 • Senast inloggad: 2018-01-28, 11:18
  • Visa profil
Konsideration hittade jag i en gammal SAOL och det betyder - hänsyn.
Hellqvists ordbok anger - övervägande, betraktande.
 
Och hur översättes det? Gården har legat öde 16 år och sedan brukats i två år och med hänsyn till detta, som är en åttondel blir det 11/16 skäppor.
 
Commoditet undrar jag om det inte är bokskogens nuvarande beskaffenhet.
 
Mvh/Rune

2008-11-11, 22:59
Svar #4

Kerstin Andersson

Ja du har rätt, konsideration betyder ju också hänsyn och det passar ju bättre i sammanhanget. Commoditet används ju på ett annat ställe, tidigare i texten: commoditetes som humbleväxt och där tolkar jag det som produkter, det kanske skulle kunna tillämpas även på det andra stället, dvs avkastningen av bokskogen?
Med vänlig hälsning/Kerstin

2008-11-12, 09:10
Svar #5

Utloggad Rune Johansson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1331
 • Senast inloggad: 2018-01-28, 11:18
  • Visa profil
Jag funderar på om inte svinsollon har liknande betydelse. Bokskogens produktion av ollon kunde ge föda till 150 svin. Man tog väl även i beräkning att en liten del av nötterna användes i hushållet till bl.a. mjöl. I stället för hasselnötter kunde bokollonens nötter användas i kakor. Jag har smakat sådana kakor, lite annorlunda smak var det.
 
Mvh/Rune

2008-11-12, 18:24
Svar #6

Kerstin Andersson

Jo, det tycker jag låter som en rimlig tolkning. Men bokskogen bör då vara rätt så stor, för jag tycker att 150 svin låter som en rätt så ansenlig flock på ett litet hemman. I texten låter det ju som om det är träden som man beräknar, kan man ha kallat själva trädet bok för Svinsollon?
Med vänlig hälsning/Kerstin

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna