ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Gräsgäld  (läst 632 gånger)

2010-02-05, 20:23
läst 632 gånger

Utloggad Stefan Simander

  • Stefan Simander
  • Anbytare *****
  • Antal inlägg: 6890
  • Senast inloggad: 2021-02-27, 19:53
  • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
    • Visa profil
    • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
I SAOB finns följande:
 
GRÄS-GÄLD,  
se d. o.  
GRÄS-GÄLDS, oböjligt adj.  
[elliptiskt för GRÄSGÄLDS-HEMMAN l. dyl.]
 
---------------------------------------------
 
GRÄSGÄLD © Svenska Akademien, uppdaterad:2008-09-24
[Webbversionen är inte slutkorrigerad.]  
SPALT:  [G1185] [tryckt år 1929]  
 
--------------------------------------------------------------------------------
grä³s~jäl²d, r. l. f. (LÖNQVIST Bara 13 (1775), HALLENBERG Hist. 1: 339 (1790); m. DALIN (1852)) ((?) n. FörordnRotKalmL 1686, s. A 5 a, FörarbSvLag 3: 235 (1715)); best. -en ( ss. n. -et); pl. (?, ss. n.) == (HSH 31: 419 (1663), FörarbSvLag 3: 235 (1715)).  
( -g(i)äld(h) (-geld, -giald) 1540 osv. -gäll (-gel) 1540-1892)  
[jfr d. græsgæld, ä. d. äv. græs­gjald, möjl. av ett t. grasgeld; jfr mht., mnl. gras­gelt, holl. grasgeld;  
jfr GELT o. GÄLD, sbst.¹]
 
 
  •  

(numera bl. i fråga om ä. förh.) avgift för höbärg­ning o. bete å ngt jordområde.  
SkaraStiftJordeb. 77 (1540).  
VDAkt. 1714, nr 232.  
LÖNQVIST Bara 13 (1775).  
- särsk.  
[0.a]  
 
a) kam. om avgift till kronan för rätt till höbärgning o. bete å ödeshemman; jfr GRÄS­GÄRD.  
THULIN Mant. 1: 53 (cit. fr. 1618).  
Här effter (skall) intet hemman brukas för Grässgäldh, uthan den som någon ägo af hemmanet bruukar skall wara skyldigh betala heele Räntan. LReg. 420 (1662).  
VDAkt. 1716, nr 215. NF 6: 132 (1882).  
[0.b]  
 
b) (?) övergående i bet.: ödeshemman som upplåtes mot erläggande av gräsgäld (i bet. a).  
J medler tidh ähre alle dhe hemman som såledis för ödhe föras,  
Cronan till någon nötte såsom gräsgiäll bergiede. HSH 31: 419 (1663).  
[0.c]  
 
c) (?) övergående i bet.: upplåtelse av ödes­hemman mot erläggande av gräsgäld (i bet. a).  
ResolBiskAnsökn. 1689, s. A 2 b. Det är förbudit .., att inga gräsgäld böra ske. FörarbSvLag 3: 235 (1715).  
GYNTHER Förf. 4: 88 1854; efter handl. fr. 1681).  
--------------------------------------------------------------------------------
SAMMANSÄTTNINGAR: Ssgr(till a, numera bl. i fråga om ä. förh.):  
A
(?) :  
GRÄSGÄLD-BONDE, se B.  
B
 
GRÄSGÄLDS-BONDE.  
(-gäld-) bonde som bru­kar hemman mot erläggande av gräsgäld. FORSSELL Hist. 1: Bil. 34 1869; efter handl. fr. 1566).  
GRÄSGÄLDS-HEMMAN. kam. hemman som urspr. ss. ödes­hemman upplåtits mot erläggande av gräs­gäld. Gräsgällshemmanet Nytorp .. i Öglunda socken. PT 1892, nr 144, s. 4.  
GRÄSGÄLDS-RÄNTA, r. l. f. == GRÄSGÄLD a. LReg. 420 (1662).
 
----------------------------------------------------------------
 
Som vanligt behöver man inte gå utanför Anbytarforum för att finna exempel:
 
 
 
http://aforum.genealogi.se/cgi-bin/discus/show.cgi?tpc=3539&post=967235#POST9672 35
 
-------------------------------------------------------
 
 
Stenhuggarverket
     på Gotland och dess utövare under 1600-talet.
Richard Steffen.
 - Gotländskt arkiv 1938
 
---
 
År 1680 angives gården (Sibbenarve i Öja socken) vara helt öde och
     brukades då av  stenhuggaren Adam Lang för gräsgäld.1)
 
---
 
1) Gräsgäld var en mindre skatt, som erlades, då en egendom icke
     sköttes för jordbruk utan endast för bete och höskörd.
 
---
 
År 1667 levereras sten av en Oluf Bobbenarve, tro- ligen
     stenhuggare, som sålunda måste ha ägt en del av gården. År 1679
     uppgives halva hemmanet vara öde och innehades då för gräsgäld av
     stenhuggaren Adam Lang, vilken fr. o. m. 1681 kallas Adam
     Bobbenarve. Han ägde och brukade därefter egendomen till sin död,
     och sedermera har den tidtals innehafts av hans ättlingar till
     fram på 1800-talet.
 
---------------------------
 
Ännu ett gotländskt exempel:
 
Östergarns Sockn År 1700
20   Phalhammars ½ Heman Crono  
denne gårdh ähr öde och Höstas för gräsgäld
------------
 
Östergarns Sockn 1700
10 Grogans itt Helt Heman Crono
Brukas af LändzMann Hans Hoffman för gräsgiäld
 
Från Skåne 1767:
 
Hvad jag uti förberörd 1:ste mom. utlofvadt at till Byen uti jordskyld årligen betala nämligen 3 dl smt för åboende rättigheten av gatuhusplatsen norr om och intill N:r 15 belägen samt at betala gräsgäld för så många kreatur på Byens mark, som mig nödiga äro betygas med mitt namns egenhändiga underskrift. Frualstad ut supra
å egna och min hustrus vägnar:
JÖNS HANSSON
Härads spelemann
 
----------------------------
 
Vid motsvarande geometriska beskrivning av Domme by år 1721 finns följande beskrivet:  
 
Domme by ähr belägen ifrån närmaste kiöpsta Malmö 2 3/8 myll ifrån Ystad 3 1/8 myll. Äng är belägen i bäggen vångarna. Skoug finns ingen till byen. Myhlbete ähr så skrap och ringa att åboarne årligen måste ge gräsgäld åt Ugglarp og Börringe kloster.
 
-----------------------------
 
Ifrån Halland 1741:
http://www.genealogi.se/halland/kallor/odehemman1741.htm
 
-------------
 
http://www.archive.org/stream/frarbetenatills01lagsgoog/frarbetenatills01lagsgoo g_djvu.txt
 
FÖRARBETENA  
 
TILL SVERIGES RIKES LAG 1686-1736 (Tryckt 1902)
 
Cap. III. Huru ödelagd by och jord skall å nyo uptagas.
 
§ 4. Ingen må bruka egen eller cronones ödesgård, äng och  
ägor för gräsgiäld, giör det någon utan rätta lof och minne, gälde ödesboletz hela åhrliga ränta. Om knechtar och båtzmän i sådane måhl effterföllies Kongl. Maij:tz särskilt derom giorde förordningar.  
 
-----------------
 
Till sist en intressant sida för skatter av olika slag av Georg Palmgren bland annat gräsgäld:
 
http://web.telia.com/~u88707287/mantal.htm
 
(Meddelandet ändrat av simson 2010-02-05 20:26)
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna