ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Brödlag  (läst 649 gånger)

2003-12-07, 11:15
läst 649 gånger

Arne Lindström

Har stött på uttrycket brödlag i ett utdrag från Hälsingland ca: 1750.
...sonen har varit i brödlag med fadern sedan ...
 
Vad menas med brödlag?
 
Arne  
Arboga

2003-12-07, 12:52
Svar #1

Utloggad Torbjörn Norman

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1384
 • Senast inloggad: 2008-07-08, 22:32
  • Visa profil
De torde tillhöra samma hushåll.

2008-09-12, 13:06
Svar #2

Utloggad Björn Järhult

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 191
 • Senast inloggad: 2020-12-19, 17:19
  • Visa profil
  • www.vestigium.eu
Om de tillhör samma hushåll, hur ska man då tolka detta utdrag ur Simtuna härads dombok (år 1650)?
 
Erich Larsson i Säfwne och Löfsta sochen (bewijste) sigh medh bref Dattert denn 15 augustij 1646 uti godha mänz närwaro uthgifwat, hafva (lössat) och kiöpt nogon huus och iordh i Öfwre Säfwne Sör(easta) gåårdh, som föllier: först hafwa Erich Larsson kiöpt af Johan Nillsson borgare i Sahla Stadh ___ öres landh huus och iordh i be:te. säfwne, och uhti godho medh bekommit betalningz Etthundrade femtijo daler kopparmynt, en liten stuut för firton daler och till förlijkningh en koo. Sedhan hafwer Oluf Hinrichsson i Skiällby, Sahla socken försålldh och uplåtet Erich Larsson ett öres landh huus och iordh i be:te Säfwene, som hans hustru ähr arffallig till, och därför bekommit full betalningh sextijo daler kopparmynt, i förlijkningh _____ ____ daler penningar och sågstockar 4 t: (r). Hwilka fyra öres landh medh be:te (hemulzman) hafwa i broderlagh igenbekommit emot 4 öreslandh i Norrby by the afstå måste, som wälb.ne landzhöfdningens herr Johan Bondes bref den 15 Januarij A: 1642 uthwijsar dhen dhe ord (igen) uplåhta Erich Larsson, hans hustru och barn, medhan betalningen fyllet ____ ähr och sedhan för lagd och Tings domen 22 september A:o 1646 den första gångh upbudat och efter nästa snästa Tinghz____ fullbudat och sedhan uthan klander lagståndat, derför dömde Rätten detta kjöp stadigt och fast för Erich Larsson hans hustru och barn, samma huus och iordh behålla, nyttia och bruuka, som lag säger.
 
När texten ändå är uppe så kan jag passa på att fråga om man ska tolka det som att Erik Larsson tidigare ägde 4 öresland i Norrby by och bytte dessa mot marken i Översävne (Öfwre Säfwne)?
 
Hälsningar
Björn Bertilsson

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna