ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Lövert  (läst 761 gånger)

2012-12-10, 16:25
läst 761 gånger

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6843
 • Senast inloggad: 2020-09-22, 08:23
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Lövert sannolikt tyskt.  
Ex: Häktmakaren och borgaren i Linköping Lövert Johansson dömdes 1709 vid hammartinget vid Norrköpings mässingshammare för stöld. Samma person fick 1696 en son Peter Lövertsson i Hjo stad, Västergötland.
Källa: http://www.finnfalla.se/forsk/mansnamn.htm
------------------------------------------------------------
 
Efternamn
Det finns 2 personer som har efternamnet Lövert.
Förnamn
Det finns ingen kvinna som har namnet Lövert som förnamn.
Det finns 1 man som har förnamnet Lövert. Av dessa har 0 namnet Lövert som tilltalsnamn.
Källa: http://www.scb.se/Pages/NameSearch.aspx?id=259432
--------------------------------------------------------------------------------
 
Johansson, Lövert, Borgare, bosatt i Linköping, Årsbok 2003, sid. 86
 
Johansson, Lövert, häktmakare, borgare, bosatt i Linköping, Hjo, Årsbok 1999, sid. 47
 
Johansson, Lövert, Häktmakare, Årsbok 2005, sid. 57
 
-------------------------------------------------------------------------------- ---
 
Lövert
Placering på namntoppen 2011: Inte i topp 100  
 
Antal män med namnet i Sverige: 1 i Östergötland
Antal kvinnor med namnet i Sverige: 0  
 
Namnsdag : 20 April  
 
Betydelse för detta namn saknas.  
 
http://svenskanamn.alltforforaldrar.se/statistik/lan/L%F6vert
 
-----------------------
 
Levis Carlsson är Motalas ende Levis. Han har också fått ett udda namn efter sin gammelmorfar - Lövert.
 
Lars Lövert Levis är den unge mannens tre förnamn.  
- Vi gick på känsla, säger hans pappa Kristian Carlsson.  
 
Lars är arvnamn från mamma Kim Classons sida och Lövert bars av Kristians morfar.
- Det är kul att föra namnen vidare, menar Kristian.  
 
Levis som är två och ett halvt år är ensam om sitt namn i Motala och är en av fem som heter Levis i Östergötland.
Har ni fått några reaktioner på namnet?
- I början var det en del som skojade; heter han inte Gul&Blå också? De associerade till jeansmärket, säger Kim.
Källa: http://mvt.se/familje/1.1542251-levis-ar-ensam-om-sitt-namn-i-motala
 
------------------------
 
Solbergaklass firade 50-årsjubileum (9 juli 2010, på Villa Manhem, 50 år efter skolavslutningen 1960.)
Av Gotlands Tidningar. Publicerad 2010-07-23  
 
Bo Lövert (Andersson) Kista,
 
------------------------
 
Lövert Johansson och hans släkt:
 
Olika stavningar Löfwert, Löver, Löwer, Löfwer, Lewer, Löfwar och Löve.  
 
 
-----------------------
 
 
Ur Sveriges Befolkning 1900:
 
Post 520638
 
Nilsson, Löfvar
Arbetare
 
f. 1874 i Östra Herrestad (Kristianstads län, Skåne)
 
Ogift man, ensam i familjen
 
N:o 14 Ö. Herrestad
Östra Herrestad (Kristianstads län, Skåne)
 
Födelseort i källan: Östra Herrestad Kristianstads län
 
 
----------------------------
 
 
Post 922308
 
Österbye, Ejnar Löve
Tobaksspinnare
 
f. 1868 i Danmark
 
Gift man, far i familjen
 
Dansk undersåte
 
Qv. Judith
Malmö Sankt Pauli (Malmöhus län, Skåne)
 
Födelseort i källan: Rönne
-----------------------------------------
 
Ort:    
Källa:  Östergötland, Ringarum, CI:1 s 236  
År:  1691  
Fynd:  I Ringarum socken födelselängd år 1691 [CI:1 s 236] nämns följande:  
20 [mars!] Twenne gåßar, som woro födda i Julerum, wandringz folckz ifrå  
Gränna, mannen war af Tartersk ort: Jacob och Casper.  
 
Fadern troligen häktmakaren tartaren Lövert Johansson, senare borgare i Linköping. Sonen Casper troligen identisk med Casper Lövertsson Clarin, en tid skriven som borgare i Vimmerby stad (1712).  
   Meddelat av Niclas Rosenbalck 15 april 2004 kl 10:51
Källa: http://www.genealogi.se/tillf_fynd/files/16/Granna.html
--------------------------------------------------------------------
 
Ur Sveriges Dödbok (1947-2006):
 
19230623-9472
 
Ståhlman, Nils Lövert
 
Medevivägen 84A, I
591 33  Motala
 
Död 17/9 1988.
 
Kyrkobokförd (1979) i Motala, Motala kn (Östergötlands län, Östergötland). Mantalsskriven (1979) på samma ort.
 
Född 23/6 1923 i Finland.
 
Gift man (1/5 1949).
--------------
Födelseförsamling i källan:
FI
 
Källor:
RTB 88 / SPAR 90
 
(Meddelandet ändrat av simson 2012-12-10 20:20)
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2012-12-10, 18:08
Svar #1

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6843
 • Senast inloggad: 2020-09-22, 08:23
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Karl Malms följeslagare Jöns Lindberg hade tidigare samma år uppvisat pass i Uppsala landskansli som kittelflickare, men förpassats till Västerås län. Han reste då tydligen med en avskedad ryttare Jöns Holmberg som livnärde sig med samma hantverk. Jag har funnit i andra källor att denne Jöns eller Jonas Lindberg var född omkring 1687 och gift med Dordi Löfvertsdotter. Han hade varit borgare i Sigtuna och Öregrund och reste även runt med glas från Kungsholms glasbruk. Så här ser passet ut (från Uppsala landskansli, koncept AIb:88):  
 
542 Påskrift på h Grefwens och  
Öfwersthållarens Tornflÿchts  
Pass af d 17 febr: sistl. för för  
detta Borgaren uti Sigtuna  
Jöns Lindberg med des hustru  
och 3 barn.  
 
Källa:  
-------------------------------------------------------------------------------- -------------------
 
Med tanke på namnet på hustrun Dordi Lövertsdotter kanske denne Jöns Lindberg är identisk med Jöns Ekman och Jöns Lind, tidigare omnämnda av mig och Niclas Rosenbalck på AF.  
 
Jag kan inte återfinna inläggen nu, men så här skrev Niclas 2002:  
--------------------------------------------------------------------------------
Niclas Rosenbalck:
Av Niclas Rosenbalck fredag den 6 sept 2002 kl. 00.29:  
 
Ovan har nämnts om f.d. ståndsdragonen Jöns Ekman och hans  
hustru Dordi Lövertsdotter, vilka nämns i Vimmerby dombok  
1722 31/3, maken Jöns efterlystes detta datum (målet i  
Vimmerby dombok skulle vara intressant att se i avskrift).  
Vidare uppges att de hade gift sig i Hjo. Dordi är troligen  
en dtr av (soldaten?) Lövert Johansson och syster till  
Caspar Lövertsson Clarin, borgare bla en tid i Vimmerby.  
 
Av Anders Bergs uppgifter framgår vidare att en Henrik  
Lövertsson blev borgare i Trosa 1726 27/9. Några dagar  
senare (8/10) antas också Dorothea Löfversdotters man Jöns  
Lind som borgare i Trosa. Han nämns då ha varit borgare i  
Falköping i 7 år med gott vittnesbörd och i deras följe  
finns också Sara Löfversdotter, tydligen ogift. Denne Jöns  
Lind (1726) kan vara samme som f.d. dragonen Jöns Ekman  
(1722) - eller möjligen en andra make till Dordi?  
 
Nedannämnde domboksmål torde behandla dragonen Jöns Ekman  
och hans hustru Dordi Lövertsdotter:  
 
Allbo härads dombok , laga ting 21 juni 1720, 153§:  
Cronones Befallningzman Wälb:de herr Lars Brantingz  
begiärer, att Soldaten Gudmund Ringberg må höras, hwem som  
ordsak warit till de i Örs kista liggande Arrestanters  
utkommande förleden April Månad.  
 
Gudmund Ringberg säger att Dragonen Jöns Ekmans hustru Dordi (Lövertsdotter)  
skaffadt dem in en Nafwar och 3 knifwar, hwar af hon tagit  
Nafwaren på giästgifwaregården och knifwarna kiöpt i Wexiö,  
sampt tagit en Järnstång i Klåckaregården Ör, med  
hwilcken hon stötte utan före, och Fångarna med den andra  
redskap arbetat innan till, och begynte  
de samma arbete fierdedag påsk, och lögerdagen effter war  
der med så wida kommit, att de om natten kommo ut, friar  
dock Qwinfolcken Crisdence  
Johansdotter, född i Wästergiötland, Tollstad sochn och  
Wallstad By, sampt Wirica Jönsdotter, född i Schiöfde, att  
de intet skaffat dem något wärcktyg eller hulpit till på  
något sätt till rrestanternes utkommande, så wäl som Britta  
Swensdotter i Tolestorp, kunnandes TingzRätten eij heller  
förmå deße Qwinfolck till någon bekiännelße, att hafwa  
hulpit Fångarna ut. Och ehuru Fångewachtaren Germund  
Germundßon och des Broder Håkan willia öfwertyga Gudmund  
hafwa sagdt, att Britta sökt effter nycklarna till kistan  
att släppa Arrestanterne ut. Så nekar likwäl Gudmund sig de  
orden sagdt, så wäl som Britta, att hon effter nycklarna  
sökt, eller den tankan hafft dem att utsläppa och på  
flychten hielpa, hwarföre emedan deße qwinfolck en lång tid  
suttit fängzlige, och till deras öfwertygande, att hafwa  
befordrat de för-  
rymbdes utsläppande, inga skiäl finnas, utan de  
der till högeligen neka, hustru Dordi (Lövertsdotter) icke eller  
är tillstädes, eller wetterligit hwar hon står till att  
igenfinna. Ty finner Tingz Rätten henne  
frånwarande, intet widare kunna tillgiöras  
utan förmantes qwinfolcken, att förfoga sig till  
sina hemwister, och icke gifwa ordsak till widare  
klagomål.  
 
Det framkommer inte i domboken mer om Ekman - alltså ej  
säkert att han varit en av arrestanterna! Under 1719-1720  
präglades trakten av inkvarteringar av dragoner och flera  
konflikter skedde som ledde till domboksmål.  
 
I målet framkom även följande personer som möjligen var  
resande:  
 
*Crisdence Johansdotter , anges född i Vallstad by, Tollstad  
sn i Västergötland  
 
*Wirica Jönsdotter, född i Sköfde [jfr namnet Wirica med  
mansnamnet Vidrik som var vanligt bland vissa resande]  
 
är mer känt om Jöns Ekman (=? Lind) mm ?  
 
Källa:  
 
(Meddelandet ändrat av simson 2012-12-10 20:23)
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2012-12-10, 20:07
Svar #2

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Stefan, du blandar olyckligt ihop två olika förnamn här: Löfvert och Löwen. Det finns väl ingenting som säger att det är samma namn?

2012-12-10, 20:15
Svar #3

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6843
 • Senast inloggad: 2020-09-22, 08:23
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Niclas, det var det jag var osäker på, men antog möjligen felaktigt att det var olika namnformer av samma namn!?  
 
Ska jag alltså lyfta ut alla Löwen-belägg till ett eget namn, tycker du?
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22

2012-12-10, 20:25
Svar #4

Utloggad Stefan Simander

 • Stefan Simander
 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 6843
 • Senast inloggad: 2020-09-22, 08:23
 • Stefan Simander www.freewebs.com/simander
  • Visa profil
  • www.freewebs.com/simander, Simanderska palatset
Nu har jag flyttat Löven / Löwen-beläggen till ett eget förnamn. Bra så?
Stefan Simander
Gamla Uppsala, Sweden
www.freewebs.com/simander
076 - 228 94 22


Annonser

Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna