ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Dager  (läst 875 gånger)

1999-02-24, 11:22
läst 875 gånger

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 10770
 • Senast inloggad: 2020-02-26, 11:57
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Jag har redan tidigare rapporterat namnet Dager och Håkan har tagit upp det under kompletteringar i RÖTTER.  Namnet har jag funnit i Vireda sn på 1600-talet och det finns kvar som Dagersson under 1700-talet. Är nyfiken på spridningen - Har fler än jag stött på detta, enligt min mening, vackra namn?
Vänligen,
Olle Elm

1999-02-24, 11:45
Svar #1

Utloggad Håkan Skogsjö

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1443
 • Senast inloggad: 2013-04-24, 08:42
  • Visa profil
  • www.bokhandeln.ax
Sveriges medeltida personnamn noterar att namnet i Sverige fanns främst i Småland, Östergötland, Västergötland och Värmland. På 1600-talet förekommer det som Dag eller Dager och är då styrkt från Ydre härad i Östergötland och Värend i Småland. Namnet återgår på det fprnsvenska ordet dagher, som betyder dag, vilket förklarar formen Dager.

2000-10-10, 11:50
Svar #2

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 10770
 • Senast inloggad: 2020-02-26, 11:57
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Namnet Dager förekommer också i Gränna sn (grannförsamling till Vireda). Förutom Dager i Kieryd, (Vireda sn) förekommer i mtl i Gränna sn:
1652  
Lars Dagson i Högemålen  
1657
Dager i Högemålen
1658  
Dager i Åsmark? (svårläst vad gäller gård)
Dager i Högemålen
 
Det är väl inte en alltför vågad gissning om Per Dagsson och Dager i Högemålen är i släktskap. Jämför dock Vireda där patronymikon, så långt jag kunnat se, skrivs Dagerson
Vänligen,
Olle Elm

2000-10-10, 15:16
Svar #3

Leif Boström

I Luleå och Råneå socknar i Norrbotten fanns några personer med namnet Dag eller Dage under 1500- och 1600-talen. Troligen härstammar de från Dag Olofsson nämnd i byn Ersnäs under mitten av 1500-talet.

2000-10-10, 18:15
Svar #4

Utloggad Håkan Skogsjö

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1443
 • Senast inloggad: 2013-04-24, 08:42
  • Visa profil
  • www.bokhandeln.ax
Hur långt fram i tiden förekommer namnet? Har någon hittat en Dag(er) född under senare hälften av 1600-talet eller på 1700-talet, till exempel? (Att namnet åter kom i bruk under senare hälften av 1800-talet känner jag till, men det är ju en annan sak.)

2000-10-30, 10:12
Svar #5

Leif Boström

Enligt Luleå sockens födelsebok (Nederluleå C:3) föddes 27/12 1762 Dage, som son till lappen Matts Dagesson ifrån Sjocksjock? och hustru Gunnila Andersdotter.

2000-10-30, 11:17
Svar #6

Utloggad Håkan Skogsjö

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1443
 • Senast inloggad: 2013-04-24, 08:42
  • Visa profil
  • www.bokhandeln.ax
Intressant. Att lapparnas (samernas) namnskick i många fall var mer ålderdomligt än den svenska befolkningens finns flera exempel på, bland annat levde namnet Klemet kvar länge bland lapparna. Det här är tydligen ytterligare ett sådant exempel.

2000-12-28, 21:59
Svar #7

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 10770
 • Senast inloggad: 2020-02-26, 11:57
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Namnet Dager är nu också belagt till Tveta härad, Jönköpings län. Dagers hustru i Måssared nämns 1629(?), 24 september. Detta torde avse nuvarande Mosseryd, Nässjö sn. Kanske denne är densamme som den Dagher som 1628, 16 augusti nämns tillsammans med sin bror Jöns Karlsson i ett mål angående vilken del de båda 1626 hade i Gåddebergs gård. Två Gådeberg finns - ett i Bringetofta och ett i Hjälmsryd. Båda socknarna ligger i Tveta härad. (Källa: Tveta härads dombok (original på VaLa). (?) ovan anger osäkerhet om vilket år som avses då domboken består av ett antal lösa delar och att det är sannolikt att vissa blad saknas.)
Vänligen,
Olle Elm

2000-12-29, 00:14
Svar #8

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 10770
 • Senast inloggad: 2020-02-26, 11:57
  • Visa profil
  • www.orserum.info
1656 9 juni (laga ting i Vista härad, i Gränna, Källa: Visingsborgs grevskaps dombok)
Dager i Högemalen gaf sin broder Lars Persson dagz i Upgrenna Laga fång på all sin erfuejordh i daxagården i upgrenna för ihoq? exrem? 18 Mark(?) och rede penningar 8 Mark(?) Silfmnt: huilka dager bekende sigh fåt hafua Ao 1616 hwarför afhende han sig bete: jord efter 10. Cap. i Jorde B.
Av ovanstående framgår att Dager i Högemålen hade arvejord i den gård som kallas Daxagården i Uppgränna och att hans bror Lars Persson bär namnet dagz. I mtl 1657 nämns på den troliga gården i Uppgränna: Per Larsson o h Ilin, hu Bengta m dräng, Per Dags med hu Kierstin. Gården, 1956 updelad på två brukningsenheter, kallas alltjämt, Uppgränna Dagsagård.
En djärv hypotes skulle kunna vara att dagens Dagsagård, dåvarande släktnamn Dagz/Dags (andra bondenamn i byn på 1600-talet var ex vis Bult och Skärm), skulle kunna härledas till det möjligen i denna släkt använda mansnamnet Dager.
Vänligen,
Olle Elm

2000-12-29, 08:59
Svar #9

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 10770
 • Senast inloggad: 2020-02-26, 11:57
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Det finns fel i ovanstående inlägg.  
10 okt kallar jag Lars Dagsson i Högemålen i slutet av inlägget Per Dagsson, vilket alltså är fel.
29 dec ovan finns också fel i inlägget: Mtl var 1658, alltså ej 1657. I uppräkningen av personer skall det stå Per Dax, likaså i meningen med dåvarande släktnamn Dagz/Dags - skall stå Dagz/Dax. (Kan inte skylla på Word autorättning - borde sett efter).
Tilläggas kan:  
I mtl 1652 står på den aktuella gården i Uppgränna: Lars Persson, h Bengta Nilsdotter, Per Nilsson, h Giertrud Christoffersdotter, Måns Larsson, h Sigrid Nilsdotter. (Obs namnet Dagz/Dax  nämns ej).
I mtl 1657 står: Per Larson, h Elin Nilsdotter, h Bengta, Per Dagz, h Jertru.  
Lars Persson n 1652 skulle kunna vara den senare nämnd Lars Persson Dagz.  Observera den varierade stavningen Dagz/Dax.
Den Dager i Åsmark? (1658) som jag nämner ovan kan beläggas 1657 som Dager Larsson i Åhssa(e?)marqh. Det är frestande att tänka sig att han skulle kunna höra samman med Lars Dagsson i Högemålen.
Vänligen,
Olle Elm

2001-01-14, 20:53
Svar #10

Lotta Johansson (Lotta)

Namnet Dager lever tydligen kvar längre fram på 1600-talet på gården Måsseryd/Mosseryd i Nässjö socken. Följande hittade jag i Tveta härads dombok:
 
1667 29-30 oktober
Dager Arvidsson och hans broder Anders i Måsseryd och Nässjö socken avlade sin ed....

2001-01-15, 09:09
Svar #11

Utloggad Åke Tilander

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 480
 • Senast inloggad: 2018-09-18, 06:07
  • Visa profil
4 män heter idag Dager enligt SCB varav 1 använder det som sitt tilltalsnamn. 1 kvinna bär namnet Dager och hon använder det som sitt tilltalsnamn.

2001-01-15, 12:31
Svar #12

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5015
 • Senast inloggad: 2019-07-31, 11:08
  • Visa profil
DAGER i Konga härad (sydöstra Småland) år 1642 (källa mantalslängden):
 
1642: Linneryd sn:  Dager hh Botell i Hästön  
1642: S. Sandsjö sn:    Dager Jönson hh Karin i Perstörp  
1642: Tingsås sn:   Dager i Diurmåla (bland inhysesfolk)

2001-01-27, 16:32
Svar #13

Utloggad Dag Bremberg

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 912
 • Senast inloggad: 2015-02-11, 23:05
  • Visa profil
Att denna ämne intresserar undertecknad förstår ni. Jag har tidigare inte hittat någon med mitt namn bland de omkring 5 000 personer jag har i mitt släktarkiv.  
Häromdagen fick jag dock veta att jag är avlägsen släkting t Dag Hammarsköld, som säkert  inspirerade många föräldrar på 50-60-talen. (Själv är jag född 61.)
Och nu hittar jag en anteckning i min avlidne farbrors arkiv om en möjlig ana som hette Dag. Han levde på 1500-talet i Knoxtorp, Pelarne. (Osäker stavning.)
Dag ska ha fått en son kallad Olaf Dagvar (!?) o sannolikt en dotter Kerstin Dagsdotter, som levde i Vimmerby 1550 o där var gm Erik Bengtsson. Son: Jon Eriksson i Vimmerby, bel 1558, vars dotter Kerstin var gm Olof Månsson, riksdagsman fr Vimmerby, mördad 1607 på kröningsriksdag.  
Vet någon något om dessa personer är jag mkt tacksam.
mvh Dag

2001-05-18, 08:05
Svar #14

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 10770
 • Senast inloggad: 2020-02-26, 11:57
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Har tidigare (19/12 2000) här ovan framfört en djärv hypotes att den gård i Uppgränna, Gränna sn, som idag benämnes Dagsagård, skulle hänga ihop med släktnamnet Dagz/Dax som i sin tur skulle kunna härledas till mansnamnet Dager.
I Språk och folkminnesinstituets nu på nätet publicerade artiklar från Ordbok över Sveriges medeltida personnamn (SMP) framgår bl a att namnformen Dax förekommer som genitiv till Dag/Dager. I det här fallet skulle man alltså kunna tänka sig att det handlar om Dagers gård eller de som bor på Dagers gård, och möjligen vidare om hans släkt. Det är väl därför högst intressant att i ovanstående artikel också läsa om belägget: [1447]  11/(?)1, B 15, fol. 273, Dagar Jönsson i Uppgrännom, ndm. i Vista hd. Sm.
Vänligen,
Olle Elm

2001-08-08, 16:49
Svar #15

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 10770
 • Senast inloggad: 2020-02-26, 11:57
  • Visa profil
  • www.orserum.info
I Ett solvarv i Gränna 1998 nämns i två artiklar personnamn som anknyter till ovanstående uppgifter om namnet Dag/Dager och Uppgränna Dagsagård:
1542 nämns skattebonden Per Dagson i Uppgränna
1571 nämns skattebonden Habord Dagsson i Uppgränna. Denne kan vara densamme som den Haboll vilken finns antecknad för en skattegård i Uppgränna 1586, och då bland Per Brahes förläningar.
Tipstack till Karl-Axel Skoglund i Uppgränna!
Vänligen,
Olle Elm

2001-08-10, 14:58
Svar #16

Utloggad Dag Bremberg

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 912
 • Senast inloggad: 2015-02-11, 23:05
  • Visa profil
Ang. Dag i Pelarne som jag nämnde i januari:
Dag bodde i Krokstorp (Kroxtorp). Hans son hette sl Olof Dagsson.
Dags far hette sl också Olof Dagsson, och bodde också i Pelarnetrakten. Hans patronymikon antyder att det fanns ytterligare en Dag bland mina anor, men några belägg har jag ej och det var på 1400-talet, så källor är det ont om...

2001-09-11, 19:52
Svar #17

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 10770
 • Senast inloggad: 2020-02-26, 11:57
  • Visa profil
  • www.orserum.info
1632 1/11 (Rulla 1634:26) nämns knekten Lars Dagarsson i Högemålen, vid Jacob Hansson Ulfsp[arres] kompani.
Torde väl vara densamme som 1652 (mtl) kallas Lars Dagson i Högemålen.
Vänligen,
Olle Elm

2001-12-10, 20:40
Svar #18

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 10770
 • Senast inloggad: 2020-02-26, 11:57
  • Visa profil
  • www.orserum.info
I ÄL II 1614 förekommer i Uppgränna Nils Dagz och Per Dagz. Många i byn står f ö med de namn som idag lever kvar som namn på gårdarna; Joen Skirm = Skärmagården, Jöns Bult och Per Bult = Bultagården.
Vänligen,
Olle Elm

2002-04-24, 20:26
Svar #19

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 10770
 • Senast inloggad: 2020-02-26, 11:57
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Namnet Dager förekommer tidigare i denna diskussion belagt i Nässjö sn, Tveta härad. 1643 förekommer Dager i Västansjö, Nässjö sn. (mtl)
Vänligen,
Olle Elm

2004-02-23, 04:27
Svar #20

Carl-Johan Swärdenheim

Hej!
 
Jag har några frågor angående Dagsagården i Jät i Värend. Är det någon som vet:
 
- när namnet först dök upp? 1300-t? 1600-t?
- var namnet det första namn som förekom på gården med samma namn, eller hade gården ett annat namn innan dess?
- vilken tolkning av namnet anser ni är mest riktig? Att det är ett personnamn i genitiv? Något annat?
- finns det några personer i Jät, eller med kopplingar till Jät, som använder eller har använt namnet Daghsa eller Daxa (eller någon variant på samma ordrot) i sitt efternamn?
 
Tack på förhand!
 
PS- E-postadressen ska alltså skrivas sammandragen och utan parentes. Parentesen är bara till för att skydda mot spam. -DS
 
Mvh,
 
 
Carl-Johan Swärdenheim

2020-01-12, 22:21
Svar #21

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 10770
 • Senast inloggad: 2020-02-26, 11:57
  • Visa profil
  • www.orserum.info
1656-09-09
Dagar i Högemålen gafz sin broder Lars Persson Dagz i Uppgrenna laga fångh på all sin erfuejordh uthi Dagzsegårdh i Upgrenna för it par oxar och 18 Dlr och erdopenningar 8 Dlr, huilka dager bekende sigh hafua fådt Ao 1616.
[AD-id v190290.b650]
Vänligen,
Olle Elm

2020-01-14, 09:49
Svar #22

Utloggad Nils Hård af Segerstad

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1319
 • Senast inloggad: 2020-02-19, 18:59
  • Visa profil
"Ingen Dager synes än", heter det ju i Staffansvisan, men här är några till med detta ovanliga förnamn:


Roterings- och utskrivningslängden 1621: Dager i Ekesjö, Almesåkra sn (Västra Härad)
Samma källa: Dager Bengtsson i Gådeberg, Bringetofta sn (Västra Härad)
V Härads renov dombok 1625: Dager Carlsson i Gådeberg ägde 2/3 av gården.
R-o-u-längden 1631: Knekten Dager i Ekesjö, Almesåkra sn
D:o 1637: Bland "ålderstigna och sjukliga": Dager i Ekesjö, 64 år.2020-01-15, 13:19
Svar #23

Utloggad Martin Brandt

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1105
 • Senast inloggad: 2020-02-25, 00:20
 • Se web för epost: https://brandt.slektforskning.se
  • Visa profil
  • Martin Brandts antavlor

"Ingen Dager synes än", heter det ju i Staffansvisan, men här är några till med detta ovanliga förnamn:

Roterings- och utskrivningslängden 1621: Dager i Ekesjö, Almesåkra sn (Västra Härad)
Samma källa: Dager Bengtsson i Gådeberg, Bringetofta sn (Västra Härad)
V Härads renov dombok 1625: Dager Carlsson i Gådeberg ägde 2/3 av gården.
R-o-u-längden 1631: Knekten Dager i Ekesjö, Almesåkra sn
D:o 1637: Bland "ålderstigna och sjukliga": Dager i Ekesjö, 64 år.


Angående namnet i Ekesjö, Almesåkra just:

Tveta häradsrätt 1605-09-13

Kom för Retta en man wtaff Westrahäradt benempd Laße Hanson
boendes wti Malbacka gäldh i Ekesiö och förfrågade om nogon war som
mintes om thet torpet Landafall benempdt, haffuer aff ålder legat
oc warit brukat wnder för:de Ekesiö gård elr icke, tå wittnade
theßa efter:ne Rauald i Spanarp Joen i Backiafall och Mickell
i Hangrÿda, sampt flere dannemän, at then war i sanning
kunnogt, at Laße Hansons suär benempd Nils Dagzson i Landafall
hade för nogon tidh sedan kiöpt samma torp för retta schatta iord
wtaf en benempd Jeppe i Kiellarydh, oc at samme Nils
Dagzson samma torp brukade oc besat för schattaiord oc
för utan Ekesiös gård, så at thet torpet intet låg the wnder,
Och äre the Breff som för:de Nils Dagzon hade på samma torp
bleffuen wpbrend af wåda ald, sampt med sin huus.

Källa: Tveta häradsrätts arkiv, Domböcker vid ordinarie ting, SE/VALA/01593/A I a/1 (1605-1626), bildid: C0112815_00017


Västra häradsrätt 1611 13/3
Samma dagh fram kom för Rätten, Oluf Bengtson i Eckiesöö och påtalte
ett skatatorp Landafall widh Nampn i Almisåkre Sochen icke långt i-
frå hans gårdh samma Eckiesiö Beliggiandes menandes det af Eckiesiö
gårdz ägor bygdt wara, och at halft torppet skulle höra den 1/2 Part
till i Eckiesiö gårdh som han wpå boendes ähr Dher till suarade
hederligh och wällärd man, her tårstin Caplan i Malbäck, huilken
och Een arffuinge och bördeman är till samma Landafall på sina
och sina med arffuars wägna, at samma Torp och 1/4 dels hem, ähr
lagligen Enskylt kiöpt af hans och deras förfäder, efter man fordom i
Tueta heredet boendes, Jeppe i Kiälleredh widh Nampn, det han och medh
Breff beuiste, fram komm och nu för Rätten, 2 beskiedelige danne-
män ifrå samma Tuete herede, nämliga Michill i haffrya, och Mattes
i Spaanarp, efter sin faders ord, witnande, Suore, och bode sigh så
sant gudh hullom, som före:ne Jeppe i kiälleredh sålde samma torp till her
Torstins mormorß fader Nilß Daxson för Penni[n]g[a]r 4 da:r 2 [mark] och een koo
huillket bådhe dhe och flere medh dem på tueta heredztingh till förende
witnadt och suorit haffua, som af heredz höfdringhens bref der sama-
städes nu war till at see och förnimma, Jtem, framladhes och så Ett
Breff wtgiffuit af Carll i kiälleredh, och Laße i höghalt i tueta heredet
boendes, Målßmän för förbe:de Jeppes efter låtne barn, wnder her
Larsas signäte i Barckaredh, lydandes, at dhe på Barnsens wägna, efter
den fullmackt Barnsens fader dem giffuidt hade, frijtt till stå och ifull-
makt giffua Nilß Daxsons arffuing:r taga tingh skiötningh på samma
landfall, Jtem videre som inden öffuer sågh, Eckiesiös gamble kiöpp och
tinghskiötningz bref, wthj huilket finnes både tomter och annat huidh
Nampn Nämpnde, så wäll som gårdzens ägor, då fans icke dett Ringe-
sta Nämpt eller annöt, om förbe:de Ländafall, der ibland arft,
kiöpt, eller sålt, till frågades och Nämpnden och dem Närwaran-
des tingz almoge huadh dem om samma torp och 1/4 hem wetterligit
ähr, der till blef af dem samptteligen suarat, at dhe der om eij
andralunda wetta än som nu förbe:t ähr, Jtem beuises och med ett witnes-
Breff, vtgiffuidt af s:e her Anders, fordom kyrkioherde i Barckarydh,
at oftabe:de torp, hörde lagligen oftabe:de Jeppe i kiälleredt till som det
sålt hade, och at hans gamble breff der vpå lydandes, Bleffue af
fijenderne vpbrände vthj Een Rijsbodh, huar före kunde man denna gån-
gen, här till icke mera giöra, vtan wpbödz nu samma torp första gången,
som seden fullföllias skall med Lagbiudningen, kom då någon i laga tidh
medh bätter skiäll till samma torp om denna fram komma, då warij
det honom frijt och öijet.


Källa: Västra Häradsrätt AIa:1 pag. 7rVästra häradsrätt (GHA) 1616 24/5
Kom för räta Jonn i Almisåkre, fulmyndig på
Efter:ne wägnar N: Oluf Bengtsons, Per och Oluf
Torstensons söner, och på Suen Olßons, Måns Carlsons
i gamblarps wägnar, och Brita Nilße doters wägnar
Tingsköte och skafförade ifrån them och theras arfuing:r
1/2 Ekeßiö gård i Almisåkra sochn, och hemblade hon[no]m
in vnder Dage och Jöns Laßis söner, och theras
arfuingar för 111 1/4 dal:r, Jthem hafuer och her Torsten
i Lommarit, och Brodde, Dage, och Jöns alle 4
Bröderna, arfft eenn fierding vthj förbe:de gård, så
at the nu ägr 3/4 vthj allan gården, med quarneström
och fiskeuatn, så och tuå skrifter benemd i Källarskiften,
och Stenskiften till Euerdelige ägor, ähr lagbudet
och Lagståndet etc


[size=78%]Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:2 (1603-1618) Bild 5040 / sid 27 (AID: v190278.b5040.s27, NAD: SE/VALA/0382503)[/size]

 

Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna