ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Ambjörn  (läst 2213 gånger)

2000-01-18, 14:06
läst 2213 gånger

Utloggad Heikki Särkkä

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2200
 • Senast inloggad: 2019-09-02, 15:00
  • Visa profil
Har någon råkat träffa namnet Amberno Suenonis, som är den latinska formen av Ambjörn Svensson?
Det finns en officerare på 1600-talet som hette Sven Ambjörnsson, som kunde vara hans son.
 
Heikki Särkkä

2004-06-21, 13:40
Svar #1

Utloggad Carl-Fredrik Hanzon

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1959
 • Senast inloggad: 2018-08-09, 16:27
  • Visa profil
Var i Götaland, kanske framför allt Östergötland, Småland eller Västergötland förekommer namnet Ambjörn?
 
Från och med 1644 anges en Ambjörn Stensson (160(1)-1692) som boende i Mårdstorp (då oftast Mårtenstorp), Torpa socken, Östergötland. Han förefaller ursprungligen ha varit ryttare. Men namnen Ambjörn och Sten förekommer överhuvudtaget inte i Torpa, bortsett från Ambjörns egen familj, och saknas helt före 1644. Därför har jag dragit slutsaten att han måste ha kommit inflyttande någon annanstans ifrån. Hans relativt ovanliga namn borde kunna ge en indikation på var han kom ifrån. Alla ledtrådar mottages tacksamt.

2004-06-21, 14:16
Svar #2

Utloggad Anders Ryberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2648
 • Senast inloggad: 2013-08-23, 23:49
  • Visa profil
Jag har en del bohusläningar med detta namn (1600-1700-talen, södra Bohuslän), sedan har vi ju Ambjörnarp i Tranemo i södra Västergötland.

2004-06-21, 18:09
Svar #3

Utloggad Anders Ryberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2648
 • Senast inloggad: 2013-08-23, 23:49
  • Visa profil
Tilläggas kan att jag vid en sökning i DISBYT hittar flest Ambjörn Andersson i Älvsborgs län, följt av Göteborg och Bohus och Skaraborg.
(Andersson är ett vanligt efternamn, DISBYT kräver efternamn.)

2004-06-21, 19:57
Svar #4

Utloggad Carl-Fredrik Hanzon

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1959
 • Senast inloggad: 2018-08-09, 16:27
  • Visa profil
Tack Anders! Det ger ju en klar indikation västerut. Finns det överhuvudtaget någon Ambjörn Stensson eller det omvända inlagd i DISBYT?

2004-06-21, 20:12
Svar #5

Bo Olsson

Det finns en Ambjörn Stensson i Disbyt och det är samma som du har i din första fråga. Ambjörnar finns det en himla massa och dom flesta är från västsverige precis som Anders Ryberg skriver om Ambjörn Andersson. Det kvittar vilket -sonnamn man skriver in. Västsverige dominerar klart. Det finns också en hel del i Jönköpings län.

2004-06-21, 20:51
Svar #6

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11028
 • Senast inloggad: 2023-11-30, 23:31
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Hej Carl-Fredrik,
Har noterat Ambjörn i Mårdstorp sk/kr år 1642 (mtl) utan hustru och med min notering (knekt?). 1643 verkar han vara gift och har en dräng (mtl). Han står tillsammans med krigsfolket 1643 där kapten Per Jönsson i Näs nämns – det är väl därför jag antaget honom som knekt och ej ryttare. (kpt Per Jönsson senare adlad Fahnehielm, se Kugelberg, Kgl 1:a livgr rgte hist, sid 29).
I det äldre material 1621, 1635, 1637 som jag noterat finns ej någon Ambjörn i Torpa. Däremot finns en ryttare Ambjörn Bång i Orlunda 1630 (rulla). (Har f ö noterat ryttare med namnet Bång i bl a Strå, Sya, Herrberga, Rogslösa, S:t Per, och Hov:s socknar mellan 1630-1653).
 
Har f ö stött på namnet lite varstans och finner det inte extremt unikt. Sigurd Pira har skrivit om  namn i sin Norra Vedbo 1542. Ambjörn förekommer ej i häradets längder för detta år – vilket väl kan vara bra att känna till.
När jag letar i mitt material finner jag t ex i Norra Småland 1571 en Ambjörn i Bremåssafall (trol dagens Breafall), Lommaryds sn. Likaså bor en Ambjörn i Alviken, Gränna sn s å (ÄL).
1636-1637 nämns en Ambjörn i Vänsternäs, Adelövs sn, nämnd bland gamla o förlamade. En Ambjörn i Skräddarp, Adelöv? sn, nämnd 1653 (domb). En Ambjörn i Stenkilstorp, Adelövs sn, nämns där 1659 (domb).
En Ambjörn i Drättinge (Skärstad sn) nämns i domb 1663 med relationer i Vireda sn.  
S å noterar jag en Jöns Ambjörnsson i Bänarp, Frinnaryds sn. Han verkar bo där redan 1651 (domb). 1673/1674 lämnas i Vireda kyräk t p efter Ambjörn i Rödjan. (C:1/98)
 
På Västgötasidan noterar jag:
1595 nämns en Ambjörn i Spjuthult vid tinget i Habo sn. En Ambjörn i Bärtebo (Brandstorps sn) förekommer 1613 vid ting i Acklinga sn. 1615 nämns Ambjörn i Hålltagården vid Acklinga tinget. 1631 finns en Ambjörn i ? (möjligen Habovället), vid tinget på Visingsö. (Källa: Visingsborgs grevskaps dombok)
 
Kanske något att börja med, men Hans Egeskog bör tillfrågas för att täcka upp bl a Säby sn. Det finns även Ambjörnar i Tveta härad och här bör Lotta Nordin tillfrågas.
 
Vänligen,
Olle
Vänligen,
Olle Elm

2004-06-21, 23:01
Svar #7

Utloggad Sven-Göran Hallonquist

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 238
 • Senast inloggad: 2012-02-15, 07:04
  • Visa profil
Hallands vigselregister
 
76 Ambjörn och 130 Ambjörnson, De flesta i Torup sn.
 
Dock är Sten ganska ovanlig där (ental)

2004-06-22, 11:17
Svar #8

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11028
 • Senast inloggad: 2023-11-30, 23:31
  • Visa profil
  • www.orserum.info
För tydlighetens skull kan tilläggas att Ambjörn i Mårdstorp 1642 även då noteras ha en dräng. Tidigare noteringar jag gjort är efter notiser (kanske har Du dem redan C-F):
 
År Källa  Förnamn  Gård  Socken Härad Anm
 
1621 rour  Lasse  Mårdstorp  Torpa Ydre (Mårtenstorp)
1621 rour  Jon  Mårdstorp  Torpa Ydre  
1635 rour  Håkan  Mårdstorp  Torpa Ydre 60 år
 
Vänligen,
Olle
Vänligen,
Olle Elm

2004-06-23, 11:09
Svar #9

Utloggad Carl-Fredrik Hanzon

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1959
 • Senast inloggad: 2018-08-09, 16:27
  • Visa profil
Hej Olle!
 
Tack för dessa uppslag och belägg. Det finns ju uppenbarligen flera belägg för Ambjörn än jag tidigare trott. Det är ju därför svårt att dra några definitiva slutsatser om Ambjörn Stenssons ursprung, även om belägget från Frinnaryd är det geografiskt närmaste och därför intressant.
 
Det är också intressant att notera att det finns en Håkan i Mårdstorp 1635 (det finns f.ö. flera belägg för honom), eftersom Ambjörns yngste son heter just Håkan. Tillfällighet, eller....?

2004-06-23, 16:26
Svar #10

Utloggad Stig-Ove Wisberg

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 867
 • Senast inloggad: 2016-04-06, 07:45
  • Visa profil
  • wisberg.se
Hej Olle!
Jöns Ambjörnsson i Bänarp är en anfader till min hustru, han dog i februari 1686, 70 år gammal, född c:a 1616.
Ska så fort jag hinner dyka ner i 1651 års dombok och ta reda på vad som står om honom.
Vänligen  
Stig-Ove

2004-06-23, 17:47
Svar #11

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11028
 • Senast inloggad: 2023-11-30, 23:31
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Hej Stig-Owe,
14/2 1651 vid Norra Vedbotinget står (normerat):
Kerstin Jöransdotter i Bänarp begärer 40 daler Koparemynt i interesse av Jöns Ambiörsson för de 20 Rigsdaler hans Swerfader hafft hawer 1 10 år; heremot Jöns swarar at hans swerförelderar henne uppfödde, mente altså interessen givit bliwa; det och Nembden samtyckte, efter hon i 6 år intet gagn göra kunde.
 
Av andra mål kan jag se att andra Jöranssöner och -döttrar har relationer till Bänarp. Längre fram säljer 1678 26/2 länsmansänkan Anna Jöransdotter i Isaryd, emedan hennes fordom Man och Länsman i Frinderydz Sochn, Sal. Lars Månsson i Isaryd, för någre åhrs upbörder af bemte Sochn, är förfallin till 222.salers, 8 2/3 öre Sölfr mts Rest, och hon med sine fattige barn, finnas aldeles Oförmögne. Ehrmälte resterande Summa wederbörligen att afläggia, altfördy hon af frij willie och moget betänkiande, bekänner sigh uthi restens afbetalning updraget och försåldt till hans högGrefl. Nådhe Hr Rijkzdrotzetens, högborne Hr Grefwe Per Brahe, Grewe till Wijsingzborgh Sitt deels Erfde, deels Aflinge Skattehemman i Bänarp, Ett halft uthi Frinderydz Sochn beläget, för 130.daler Sr mt, hwilcke peninger hans högGrefl. Nådhe, för Skatterättigheeten i bemte Bänarp, eij allenast uthi resten nådigt decourtera låtet, uthan jämwäll af högberömbnlig mildheet, Emellan och hennes Barn. Dhen öfrige resterande Summa 92.daler 8 2/3 öre Sr mt nådigst tillgifwet; hwarföre Enckan icke allenast Underdåningst i köpebrefwet denna höga Nåden ehrkänner, uthan mentionerade halfwe Skattehemmanet Bänarp, sigh afhänder aldeles efter Jordb. 10.cap.
 
Hårda tider!
 
Möjligen kan man tänka sig att Jöns Ambjörnsson var gift till Bänarp. Kollade mtl 1652 där jag antecknat:
År Hem. Förnamn Efternamn Gård Titel Ägare Anm
 
1652 1 Jöns Knutsson Bänarp  sk/kr 2
1652 1 Jöns  Bänarp  sk/kr sg 2
 
Två Jönsar alltså och sannolikt Jöns Ambjörnsson angiven i s[amma] g[ård]. I utskrläng 1663 står han men hela namnet.
Skall se om jag hittar något mer ... men kanske vi skall be Peter att flytta detta till Frinnaryd då det börjar handla om mer än namnet Ambjörn.
Vänligen,
Olle
 
PS. Har en kopia på mtl & boskapsl 1638 (ej filmad). Där anges Erik och Lasse bo i Bänarp sk/kr. I Gåvolängd 1629-1696 (Tack Hans!) anges en Jöns i Bänarp först 1659. DS
Vänligen,
Olle Elm

2004-06-23, 19:42
Svar #12

Utloggad Carl-Fredrik Hanzon

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1959
 • Senast inloggad: 2018-08-09, 16:27
  • Visa profil
Hej Olle och Stig-Owe!
 
Det kan naturligtvis vara en tillfällighet, men en av Ambjörn Stenssons söner heter just Göran. Men Frinnaryd är annars en socken som jag inte har den minsta koll på. Fram till för ungefär en vecka sedan visste jag inte mycket mera än att socknen låg i Småland och i Jönköpings län.

2004-06-23, 20:37
Svar #13

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11028
 • Senast inloggad: 2023-11-30, 23:31
  • Visa profil
  • www.orserum.info
Tillägg:
Soldat Ambjörn i Ryggestorp, Säby sn (mtl 1637)
Soldat Ambjörn i Jelmåss (dagens Hjälmsås), Säby sn (mtl o bskpl 1638)
Vänligen,
Olle Elm

2004-06-24, 00:44
Svar #14

Utloggad Hans Egeskog

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1263
 • Senast inloggad: 2023-09-07, 11:56
  • Visa profil
Hej Olle och Carl-Fredrik
 
Några notiser ur Säbys böcker som lämnar lite mer bakgrund till Olles fynd:
 
Vigselboken i Säby 1637
Item på samma dagh (Dominica Misericordia then 23 Aprilis) vigdes Anbiörn Larsson och Kirstin Anbiörnsdotter
 
Föderseboken i Säby 1638
Påå samma dagh (14/1) christnades Anbiörs barn i Hielmsåås Hans wid nampn
Vitnen Lasse i Hallentorp och Carl i Hielmsåås, hustru Gertrud i Hallenstorp baar

2004-06-24, 11:09
Svar #15

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11028
 • Senast inloggad: 2023-11-30, 23:31
  • Visa profil
  • www.orserum.info
1621 finns en Ambjörn i Glafsebo noterad under Tidersrums sn i roterings och utskrivningsrullan.
Vänligen,
Olle Elm

2004-06-24, 13:25
Svar #16

Utloggad Olle Elm

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 11028
 • Senast inloggad: 2023-11-30, 23:31
  • Visa profil
  • www.orserum.info
1627 finns en frälsebonde Ambjörn i Smisstorp (Smedstorp), Malexander sn (mtl för Ydre i roul).  
Han är den ende namnbäraren i Ydre härad detta år.
Vänligen,
Olle Elm

2004-06-25, 00:41
Svar #17

Utloggad Henrik Mosén

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1228
 • Senast inloggad: 2018-10-22, 19:16
  • Visa profil
  • www.vifolka.se
Sådär våldsamt sällsynt är väl ändå inte Ambjörn... Jag har träffat på det lite här och var i Östergötland (på slätten) kring den här tiden - för att nämna några: bonden Ambjörn Ambjörnsson i Harg, Vikingstad sn åtm 1644-47, drängen Ambjörn i Nederlösa -1640-, Ambjörn Larsson i Åsorp, Vikingstad sn m fl platser -1635-62-, Ambjörn Larsson i Skänninge, Ambjörn i Viby, Viby sn -1638-43- etc.
 
Fast just Torpa vill jag ju inte säga att jag är särskilt insatt i. Jag skulle väl också snarare titta söderut än upp mot slätten.
 
Namnet Sten tycker jag är betydligt ovanligare i de trakter jag forskat mest i. Men även det finns i flera exemplar.
 
Henrik
Henrik Mosén

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna