ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Äldre inlägg (arkiv) till 13 maj, 2009  (läst 1672 gånger)

1999-09-01, 23:20
läst 1672 gånger

Utloggad Elisabeth Bergstrand

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 43
 • Senast inloggad: 2019-12-18, 15:20
  • Visa profil
Jag undrar om man kan finna uppgifter om volontärerna i det militära och i så fall var.
Hur antog man dem, dök de bara upp som frivilliga eller kan det finnas möjlighet att spåra deras ursprung? Kunde man byta kompani och även regemente när man stod som volontär?
Jag forskar kring en sergeant Nils Lejonberg vid Livkompaniet och Älvsborgs regemente. Min första uppgift är ur Militiekontorets avlöningslista och där står att han från volontär blivit förare den 1 oktober 1716. Sedan kan jag följa honom fram till avskedet pga.sjukdom 1721. För att på något sätt få fram hans ursprung så behöver jag veta mer om honom som volontär.  Även små ledtrådar kan vara värdefulla.  
Mvh. Elisabeth.

2000-08-15, 12:54
Svar #1

Lars Handberg

Hej Elisabeth!
Ett tips är att gå igenom generalmönsterrullorna för Älvsborgs regemente.
Skall enligt SVAR finnas för 1708, 1714, 1717.
Leta upp Livkompaniet för 1717 så bör förare Nils Lejonberg finnas med, eftersom han avacerat 1716 finns med största säkerhet hans tidigare befattning och placering.
Fortsätt därefter med att leta dig fram till den nämnda placeringen för 1714 (Finns inte hans tidigare placering med är det bara att leta igenom samtliga kompanier bland soldater).
Där kan du troligtvis tyda dig fram till vilket soldattorp han var placerad på. Pröva på samma sätt även för 1708. Därefter kyrkoböcker, mantalslängder.
 
Hälsningar
Lars Handberg

2001-11-26, 13:11
Svar #2

Jennie Kastengren

Jag undrar vad en volontär är för något. Har stött på några stycken när jag tittar igenom tidigare släktforskning på min mans sida. Det står dock inget nämnt om vad en volontär är. Personen levde under 1700-talet i Östergötland.

2001-11-26, 21:12
Svar #3

Utloggad Bo Berndtsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 3212
 • Senast inloggad: 2020-10-18, 00:55
  • Visa profil
En volontär var på 1700-talet en frivilligt tjänande soldat. Volontärer förekom i krigsmakten till någon gång omkring 1900. Jag minns inte om de försvann med indelningsverket.
Senare kom volontär att användas inom andra yrken, t.ex. i tidningsbranschen, där den som ville bli journalist kunde börja som volontär på en redaktion, men detta är en företeelse från 1800-1900-talet.

2001-11-27, 17:34
Svar #4

Lars Handberg

Hej Jennie & Bo!
Jag har haft en del volontärer i min släkt, och uppfattat dom som personer som utbildar sig till underbefäl. Ofta placerade officerare sina barn som volontärer för att utbilda sig, när deras ålder var mogen avancerar dom till korpral och fortsätter sedan uppåt i graderna.
Högsta graden dom kunde tillskansa sig var kaptens grad, ofta slutar dom på lägre grader.
Om personen har haft adliga ådror gick det förstås att nå betydligt högre.
 
Hälsningar
Lasse

2002-08-09, 13:06
Svar #5

Kjell-Ove Martinsson

434 54/97, Frans Bernhard Lindh.
 
Han ska ha varit volontär vid Härnösands volontärskola No 12 år 1897. Är det möjligt att hitta någon information om honom när jag har detta nummer?
 
Han var född 1874-04-19 i Edebo, Stockholms län.
 
Kjell-Ove Martinsson

2002-09-27, 11:54
Svar #6

Emma Schmidt

Hej!
 
Skulle behöva hjälp med information om soldaterna:
-Soldat Peter Hazard är född 1793-05-31 i Dångebomåle, Södra Sandsjö sn, Kronobergslän. Han var gift med Elin Pettersdotter och de bodde från 1817 i Söftestorp Soldattorp, Väckelsång sn, Kronobergs län. Soldattorpet är nr 92 vid Kinnewalds Kompani.
-Hans far Joseph Pehrsson var volontair. Hans mor var Elin Håkansdotter. Vad var en volontair.
-Soldat Jonas Kull född ca 1781. Gift 1816-03-29 i Slätthög sn, Kronobergs län med Maja Pehrsdotter. Han bor i Förebergs Soldattorp (gift ytterligare 2ggr), Slätthögs sn mellan ca 1810-1825.
-Majas far: Soldat Petter Färm. Gift 1777-01-01 i Slätthögs sn, Kronobergs län med Kerstin Nilsdotter. Han bor i Lyåsa Soldattorp mellan ca 1775-1790.
 
Tack på förhand!
/Emma

2002-09-27, 16:43
Svar #7

Utloggad Bengt Rur

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 304
 • Senast inloggad: 2013-07-23, 20:03
  • Visa profil
Emma! Volontären hade frivilligt anmält sig till tjänstgöring inom krigsmakten. Detta till skillnad från den utskrivne, beväringen eller - vad gäller senare tid - den värnpliktige. Man räknar inte heller de kontraktsanställda soldaterna (med torp) inom indelningsverket till volontärernas skara.
 
Volontären var inte alls eller endast uselt avlönad. Drivkrafterna för att bli volontär kunde vara av olika natur. Mest näraliggande är hoppet om att genom visad trohet och duglighet bli antagen till ordinarie soldat (med torp) eller kanske rent av bli befordrad till befäl (med boställe).  
 
Såvitt jag minns upphörde möjligheten att söka sig till försvaret såsom volontär först så sent som år 1957. Den som ville förbereda sig för officersyrket kallades åtminstone under 1940-talet för officersvolontärer.
 
Ordet kommer av franskans volontaire (= frivillig). När tyskarna använder ordet der Friwillige (den frivillige) syftar också de vanligen på någon som frivilligt har anmält sig till krigstjänst.
 
Överfört har ordet volontär också använts för att beteckna nybörjare (utan lön) på tidningsredaktioner samt även - och detta ännu i detta nu - beträffande hjälpkrafter hos ideella organisationer m.fl. (särskilt gällande internationellt biståndsarbete).
 
Det finns många varianter. Tror likväl att jag någorlunda - om än otillräckligt - har tolkat ordets betydelse.
 
Bengt

2002-09-28, 08:43
Svar #8

Emma Schmidt

Bengt,
Tack så jättemycket för att du klargjorde vad volontär var!
Vet du om de tillhörde det kompanit som låg närmast där de bodde? Vad var deras funktion under senare hälften av 1700-talet? Ryckte de bara in under krig? Hur behandlades de i jämförelse med soldaterna? Stod de längre ner på skalan så att säga?
 
Mvh / Emma

2002-09-28, 09:47
Svar #9

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Hej Emma!
 
Vad gäller volontärer så se även: Marinier
 
Möjligen var din Joseph Persson anställd vid Volontärregementet/marinregementet i Karlskrona.    
 
Mvh Niclas

2002-09-28, 11:00
Svar #10

Utloggad Bengt Rur

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 304
 • Senast inloggad: 2013-07-23, 20:03
  • Visa profil
Emma! De volontärer, som du åsyftar, stod nog rätt långt ner. Till skillnad mot de indelta soldaterna så hade de ju ej någon tryggad bärgning.
 
Någon rent faktisk skillnad mellan att vara volontär eller värvad soldat fanns ju egentligen inte.  
 
Från franska revolutionens dagar och framåt har volontären emellertid i socialt hänseende räknats som bättre än yrkessoldaten.  
 
Eftersom det för volontärens del var fråga om ett frivilligt åtagande så är det omöjligt att säga något mer allmänt om gruppen som sådan.
 
Jag har hittat ett tidigt belägg för bruket av ordet volontaire, det är från en kunglig resolution given i Stockholm 17 dec. 1698. Så här låter inledningen till Carl XII:s beslut:
 
Såsom Öfwersten underdånigst tillkännagifwer, huru som han, vid Regementets emottagande bland annat har funnit några Volontairer, hwilka fuller går för Rotarne, men wilja intet wara bundne som andre Knektar..... Jfr Gahm Persson, Landt-Milice IV, s. 1155.
 
Bristen på trygghet vad gäller försörjningen svarade ju i detta fall (Elfsborgs Läns Infanterie-Regemente) mot en större frihet för den enskilde knekten. Och dessutom räknades åtminstone i detta fall volontärerna som fullgoda ersättare för på rote underhållna soldater. Något att beakta!  
 
Jag förmodar att Krigsarkivet kan ge besked rörande litteratur och arkivhandlingar, exempelvis rullor.
 
Bengt

2002-09-28, 12:53
Svar #11

ola larsson

Betydelsen av titeln volontär inom krigsmakten har skiftat genom tiderna. Under 1700-talet innebar det att volontären påbörjade en underofficers- eller officerskarriär. Samtidigt benämndes meniga sjöartillerister för volontärer. Under 1800-talet var volontären inom arm?n en person som rekryterades till att bli underofficer, sk underofficersvolontärer. Dessa hade kontantlön.
Slutligen de under 1900-talet fast anställda meniga.

2002-09-28, 21:15
Svar #12

Emma Schmidt

Hej
 
Är väldigt tacksam för all intressant information kring voluntärerna. Det har kryddat min nyfikenhet ytterligare och jag ska snarast ta mig till Krigsarkivet och försöka ta reda på mer om min voluntär Joseph Pehrsson.
 
Mvh / Emma

2002-09-29, 07:42
Svar #13

Utloggad Elisabeth Leek

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 458
 • Senast inloggad: 2014-09-23, 15:37
  • Visa profil
Volontär
 
Jag arbetar sedan 2000 på Smålands Soldatregister indelta soldater i Kalmar och Jönköpings regemente. De volontärer jag har träffat på har aldrig bott i samma socken som de står skrivna på soldattorpet. Den yngsta volontären är 1 år gammal. Och de flesta går över till att bli underofficerare. Några försvinner dock spårlöst.
 
Hälsningar från Elisabeth Leek Smålands Soldatregister

2002-10-04, 09:51
Svar #14

Utloggad Bengt Rur

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 304
 • Senast inloggad: 2013-07-23, 20:03
  • Visa profil
Emma! Sandsjö socken (Södra Sandsjö) ställde upp med tjugo indelta soldater för Konga kompani i Kalmar regemente. Kompaniet skulle samlas vid Eriksmåla gästgivargård i Algutsboda. Regementet övades på Hultsfreds slätt i Vena.
 
Vid 1800-talets mitt fanns det åtta avlönade volontärer vid regementet. Översten bestämde var volontärerna skulle tjänstgöra.
 
Vid en jämn kompanivis fördelning skulle det i genomsnitt bli en avlönad volontär per kompani.
   
Bengt

2002-10-04, 13:11
Svar #15

ola larsson

Givetvis var de indelta och värvade soldaterna frivilligt tjänande soldater. Volontärer kallades i äldre tider de som var underofficers- och officersaspiranter, och även meniga sjöartillerister. De fast anställda meniga soldaterna i vår värnpliktsarm? under 1900-talet som även kallades volontärer, var däremot frivilligt tjänande soldater.

2002-10-04, 14:06
Svar #16

Utloggad Anders Berg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7650
 • Senast inloggad: 2020-09-30, 15:55
  • Visa profil
  • Scangen
Alla var inte frivilliga. Personer utan laga försvar och t ex lösdrivare kunde sättas i tjänstgöring som soldat. Dessutom förekom väl tvångsutskrivningar mycket under 1600-talets krig.

2004-08-26, 19:24
Svar #17

Lennart Wiberg

Hej!
Skulle någon kunna titta i rullorna efter
volontären Gustaf Adolf Ahltofft. Han föddes
troligen på 1780-talet för hans hustru födde
en dotter 1814 vid 33 års ålder. Dottern Elisa-
beths födelse noterades Karlskrona Amiralitetsf.
Vore mycket tacksam för hjälp med G-A eller  
andra upplysningar denna föga kända släkt.
        MVH  Lennart Wiberg

2005-01-18, 19:45
Svar #18

Utloggad Christina Skagerborg

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 653
 • Senast inloggad: 2020-01-27, 18:02
  • Visa profil
Hej!
 
Jag har några volontärer från Halltorp fs på Öland som jag gärna vill veta lite mer om. Om någon känner sig manad tar jag tacksam emot lite vetande.
 
1) Abram Berg  
Angiven som född 1727 i hfl 1790-1810. Hustrun heter Lisken Jansdotter, också hon född 1727. Boende i Böckenberg.
 
2) Jonas Persson
Svärson till ovan nämnda par. Bosatt på samma ställe. Död 1790 och efterlämnar då änkan Anna Christina Abramsdotter/Berg och två söner Sven och Fredrik.
 
Jonas har även ett annat namn som jag har mycket svårt att tyda, kanske Ferneslund (slutar helt klart på -lund).
 
Hälsningar
Christina

2005-01-18, 21:01
Svar #19

Utloggad Christina Backman

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 833
 • Senast inloggad: 2017-04-22, 18:01
  • Visa profil
Halltorps församling ligger inte på Öland utan tvärsöver sundet på fastlandet. Du tänker på Halltorps gästgiveri.

2005-01-18, 21:31
Svar #20

Utloggad Christina Skagerborg

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 653
 • Senast inloggad: 2020-01-27, 18:02
  • Visa profil
Christina!
 
Det är säkert som du säger sommarbesök på gästgiveriet som förvillat mig, fast det var länge sedan. Jag har inte ens tänkt att titta på en karta. Stort tack för att du gjort mig uppmärksam på detta.
 
Christina

2005-06-28, 00:40
Svar #21

Utloggad Susanne Carlsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 391
 • Senast inloggad: 2019-06-27, 23:07
  • Visa profil
Jag har precis lyckats få fram att en av mina anor - Nils Moström (min ff mf mf) - var volontair vid Amiralitet i Carlscrona. Dock blev han avskedad, går det på något sätt att leta upp varför han blev avskedad? Eller hitta några andra uppgifter om honom?
Har kollat på Soldatregistret och där hittar jag honom inte.
Skulle vara roligt för genom de olika husförshörslängderna har jag hittat 3 olika födelseår (1759, -60 och -63, födelseplatsen ska vara Motala), i dödsnotisen från 1813 som jag hittade idag står dock han som avliden 50 år gammal så 1763 som födelseår låter väl troligast.
 
Mvh,
Susanne

2005-06-28, 07:39
Svar #22

Utloggad Anders Berg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7650
 • Senast inloggad: 2020-09-30, 15:55
  • Visa profil
  • Scangen
Hej,
 
Att Nils Moström står som avskedad betyder bara att han avslutat sin tjänst. Han blev alltså troligen inte sparkad som vi lägger in i ordet idag!
 
Värvade finns tyvärr inte med i Soldatregistret, av för mig outgrundlig anledning.
 
Du kanske ska pröva att efterlysa honom under hemortens rubrik (alltså där han dog), eftersom vi egentligen inte ska diskutera enskilda personer under yrken.

2005-06-28, 08:44
Svar #23

Utloggad Susanne Carlsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 391
 • Senast inloggad: 2019-06-27, 23:07
  • Visa profil
Hej igen!
Tack för svaret, Anders.
Det var synd att volontärerna inte finns med i registret, för Nils Moströms svärmor gifter sig nämligen med en volontär efter att Nils Moströms svärfar försvinner (har inte kollat upp svärfadern än).
 
Mvh,
Susanne

2007-05-06, 12:40
Svar #24

Utloggad Günter Maiwald

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 99
 • Senast inloggad: 2012-11-10, 11:10
  • Visa profil
Anders Persson f.7.11.1768 i ? gifte sig 27.5.1795 med Stina Israelsdotter i Vrigstad. I hfl.1799-1803 bor de i Skepperstads Simonsgård (F) och han står som volontär. 1809 är hon änka. Han finns inte med i dödsboken. Kan han ha dött i krig ? Finns det nån rulla över döda volontärer ? Hjälp !

2007-05-07, 12:43
Svar #25

Utloggad Börje Nilsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 181
 • Senast inloggad: 2019-01-13, 10:41
  • Visa profil
Lars Johan Niklasson f. 26/2 1820 i Rumskulla (E, nu H) anges som f.d. pionjär 1848 i hfl i Rumskulla. Han döms troligen runt 1848 till livstidsfängelse för tredje resan stöld och dör 1870 i Varbergs straffängelse. Finns det någon rulla som visar var han varit pionjär och om han varit straffad i det militära?
Börje

2007-05-08, 11:55
Svar #26

Utloggad Lars Skillius

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 749
 • Senast inloggad: 2020-08-15, 21:39
  • Visa profil
Börje
Det förefaller troligt att din soldat tillhörde Ydre kompani i Första Livgrenadjärregementet. Med ledning av denna uppgift bör det vara tämligen enkelt att leta upp honom i de generalmönsterrullor(gmr) som finns inom perioden ca 1838-1848 för detta förband.  
För en del regementen och tidsperioder finns uppgifter om bestraffningar noterade i gmr för berörda soldater, för andra finns särskilda straffrullor.  
/Lars

2007-05-08, 21:57
Svar #27

Utloggad Börje Nilsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 181
 • Senast inloggad: 2019-01-13, 10:41
  • Visa profil
Lars,
tack för tipset som verkar troligt.
Börje

2007-06-28, 13:05
Svar #28

Utloggad Britt-Marie Holmsten

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 435
 • Senast inloggad: 2018-03-12, 14:06
  • Visa profil
Jag har en volontär Anders Gustaf Hagman som var registrerad vid Flottan 3 comp nr.16 Skeppsholm år 1812.Vad jag tror mig förså är att inställelse nr blev olikt mellan tjänstgöringarna,nr28,nr31 osv.Har sökt efter ledtrådar då jag trodde att volontärkontrakten registrerades någonstans.Vet någon vad Flottan   3 Comp innebar? Kustförsvaret??  
Undrande/B-M

2009-05-13, 13:09
Svar #29

Utloggad Bengt-Göran Nilsson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4595
 • Senast inloggad: 2020-10-23, 21:30
  • Visa profil
  • goto.glocalnet.net/Kalixius
Vad händer med en volontär som vid 9 års ålder placeras på en vakant rota i Västerbottens regemente år 1779?
Får han någon utbildning i det militära? omgående eller när?
eller räcker den ev skola han placeras i av föräldrar?
Vid 18 års ålder blir han Rustmästare och insätts i kriget i Finland. Han måste väl ha fått utbildning i det miitära på något sätt?


Annonser


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna