ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Marinier  (läst 1306 gånger)

2001-10-21, 12:35
läst 1306 gånger

Utloggad Sören Hansson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 32
 • Senast inloggad: 2013-09-05, 14:54
  • Visa profil
Hej
 
 I födelseboken (C1:2 sid 254) för Stina      Hansdotter år 1763 Skärkind socken i  
 Östergötland står det Marinera framför faderns    namn.  
 Är det någon som vet vad Marinera betyder  
 så är jag tacksam.  
 Faderns namn är troligen Hans Hansson boende
 i Hästhagen.  
 
  MVH Sören Hansson

2001-10-21, 21:04
Svar #1

Utloggad Leif Gustafsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 340
 • Senast inloggad: 2020-10-22, 09:04
  • Visa profil
Hej Sören!
Står det verkligen så? Kan det inte vara Marinieren eller Marineren. Om det är så så är det en värvad soldat vid marinregementet, troligen i Karlskrona. Det finns i så fall mönsterrullor som kan ge flera upplysningar om honom.

2001-10-21, 22:05
Svar #2

Utloggad Sören Hansson

 • Anbytare **
 • Antal inlägg: 32
 • Senast inloggad: 2013-09-05, 14:54
  • Visa profil
Hej Leif!
 
Mycket tack för hjälpen.
Det kan mycket väl stå Marineren.
Läsbarheten i födelseboken är ej 100%-ig.
 
Hälsningar Sören

2002-06-18, 08:39
Svar #3

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Hittar emellanåt en hel del marinierer, dvs sjömän som tillhörde den värvade marinkåren vid flottan. Det kunde kanske vara nyttigt att dessa fick en egen rubrik. De levde ett ambulerande liv och att finna dessa anor är därför inte alltid så lätt. Många av resandefolkets förfäder (förr ofta benämnda tattare, en del av dem var zigenaravkomlingar)har även verkat vid dylika regementen, men flertalet var dock svenskar.
 
Kanske kunde någon insatt berätta lite om Marinregementets historia. Hur terminologin marinier användes ? Var det för båtsmän i allmänhet eller var det just specifikt för Marinregementet i Karlskrona? Likaså är jag osäker på termen volonteur, som synonymt tycks användas om marinkårens båtsmän. En bra rubrik där man kunde fånga upp denna kategori av båtsmän, som bör särskiljas ifrån de indelta rotebåtsmännen, skulle kunna vara nyttig för forskningen.
   
 
Upphittade marinierer:
 
Mariniauren Pehr Hallström med Pig: Gudnilla Hansdotter i Barthelsboda, vigda 13 mars 1774 i Berga k:a. (Berga (G) C:3, s 5)
 
marinierens Jöns Germundsson Nydahls ohh Karin Elieasdotter i Beniaminstorp, Uråsa sn
son Samuel f 28/12 1774, dp 1/1 1775 (Uråsa C:2, s 61)
natten emillan d 13 och 14 januarii blef Marinierens Jöns Germundsons Nydahls barn samuel i Beniaminstorp, av modren Karin Eliaedotter i sömnen olyckeligen förqwafdt, bgr 22/1 1775, 14 dagar g:l (Uråsa C:2, s 304; år 1775)
 
 
marinens Jöns Lunds och h Karin Persdrs barn i Trästen  Petter född 11 juni 1767, döpt 14 juni i Vislanda k.a (Vislanda C:2 s 311)
 
marinen Jonas Berggrens och hust Anna Catrinas barn i Målatorpet  son: Johan f 23/3 1769, döpt 28/3 1769 i Vislanda (Vislanda C:2 s 331)  
 
wandringsqwinfolkets Britta Danielsdoter från Calmare Lähn, oäckta son, Daniel f 25/5 1775 i Norragiärde, Uråsa sn (C:2, s 62), döpt 26/5 1775
”berättandes modren att barnet war aflat under thes wistande uti yttra Kiällehult Tingsås sochn hos Jöns håkonsson, af thes dräng, Marinierer Erik Zachrisson ödman, som är thes fader” + faddrar nämns.
 
Vislanda C:2, s 502  1766: dn 18 Julii afled Marinens Jöns Åkermans barn i Trästen Nom Jngiär och begrofs d 20 Julii  2 månader gl  död af okunnog barnsiuka
 
Vislanda C:2,  s 508 år 1767 :  d 29 Novbr  afled afskedade Marinen Eric Ahllgren och begrofs d 6 Septembr  77 åhr gl. död af ålder

2002-06-18, 11:19
Svar #4

Utloggad Anders Berg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7650
 • Senast inloggad: 2020-09-30, 15:55
  • Visa profil
  • Scangen
Var en marinier samma sak som en sjöartillerist?

2002-06-18, 14:56
Svar #5

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Marinregementet. Garnisonstruppen vid flottan kallades i äldre tider marinierer, och af dessa fanns ett regemente å 1,400 man, hvilket 1766 minskades till 700, som sedermera upptogos dels till volontärer, dels till kofferdibåtsmän (se Kofferdi). Ett nytt volontärregemente på 400 man uppsattes 1789 och ännu ett å 1,000 man, under namn af Storamiralens regemente, s.å. Efter krigets slut sammanslogos regementena till två å tillsammans 1,500 man, hvilka bestridde garnisonstjänst i Karlskrona; ett kompani var dock förlagt i Göteborg, och sedermera flyttades ett kompani till Stralsund. I stället uppsattes på Pommerska kammarens bekostnad ett nytt kompani. Slutligen funnos i Karlskrona 2 regementen volontärer, i Stockholm 1 och i Göteborg 1. Dessa förvandlades 1824 till Sjöartillerikåren å 874 man i 10 kompanier, af hvilka 7 förlades i Karlskrona, 2 i Stockholm och 1 i Göteborg. Sjöartillerikåren skulle i fredstid bestrida garnisonstjänst vid flottans stationer och där förefallande artilleriarbeten. Dess ändamål skulle vara att bilda goda artillerister, men den skulle exerceras både som infanteri och som artilleri. Sjöartillerikåren förvandlades 1832 till Sjöartilleriregementet å 800 man i 10 kompanier och med ungefär samma tjänstgöring som den förra kåren, hvarjämte regementet skulle utgöra stam för Blekinge läns beväring. Regementet förlades i garnison i Karlskrona, dit äfven kompanierna från Stockholm och Göteborg förflyttades. 1845 förändrades Sjöartilleriregementet till Marinregementet, för hvilket tillämpades hufvudsakligen samma stadgande som för det förra. Marinregementet öfverflyttades med 1872 års ingång från sjö- till landtförsvaret och skulle sedan indragas i mån af personalens afgång. Vid uppsättningen af Blekinge bataljon (se d.o.) 1886 öfverfördes dit de flesta vid Marinrregementet kvartjänande officerare och underofficerare, hvarefter regementet försvunnit.
Källa: Svensk uppslagsbok (Ugglan) del 17, spalt 981.
 
Det skulle vara intressant att veta vilka mönsterrullor för de olika regementena som finns bevarade i Krigsarkivet och vilka som är mikrofilmade (har för mig att de flesta sjötrupprullor i KrA inte är filmade). Någon som forskat i dessa? Det gäller alltså inte de ordinarie rotebåtsmansrullorna.

2002-06-19, 00:42
Svar #6

Utloggad Anders Berg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 7650
 • Senast inloggad: 2020-09-30, 15:55
  • Visa profil
  • Scangen
Marinier, volontär och sjöartillerist tycks alltså vara beteckningar som avspeglar regementets namn vid olika tidsperioder. Kanske motsvarar de ungefär samma arbetsuppgifter.
 
Följande marinierer har jag noterat i Skåne (= alla jag stött på):
* Afskedade marinieren Tilbergs, eller som han förut hetat Sven Nybergs, dotter Anna Cathrina, afled under moderns resa åth Halland från Horöds S: , död 1771 19/8 (begr 26/8) i Bonarp, Riseberga, ålder 4 m 8 d
* Marinier Johan Lohman, hans dotter Uliana död 1776 (begr 17/1) i Hässlunda, ålder 10 v, Döpt af kyrkioherden magister Barohn i Pers Kloster wid Lundh
* Marenier Per Flinkenberg, hustru Kerstin Persdotter, son Per född 1767 (döpt 8/2) i Vittskövle, Torrlösa sn
 
På KGFs CD finns ett större antal marinjärer.

2002-06-19, 09:27
Svar #7

Utloggad Niclas Rosenbalck

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 5027
 • Senast inloggad: 2020-09-05, 21:07
  • Visa profil
Problemet med titeln volontär är dock att personer med detta epitet även kan ha tjänstgjort inom den indelta arm?n och även i lösa truppförband i meningen att de låtit värva sig till  tjänsten - frivilligt eller ofrivilligt. Att notera och registrera dem för vidare forskning kunde dock vara intressant. Utgångspunkten för ett framtida register för värvade soldater, ss. sjöartillerister borde vara de eventuellt bevarade rullornas manskapsförteckningar. Är intresserad om någon har genomgått dessa eller om det finns några databaser som redan uppgjorts?
 
Kanske skulle man lägga en länk på båtsmän hit till Marinier också. Båtsmansbegreppet tycks även ha använts ömsom om de indelta rotebåtsmännen som på de värvade båtsmännen. Båtsmansregistret i Blekinge är väl inriktade på de indelta båtsmännen, rätta mig om jag har fel. Vet ej om detta framgått i allmänhet för släktforskare som frågar om båtsmän.

2008-08-23, 13:01
Svar #8

Utloggad Ann-Helen Nordin

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 132
 • Senast inloggad: 2016-09-30, 15:45
  • Visa profil
Finns det någon som vet om det finns ett register på Marinsoldater
Har en Johan Fredrik Jönsson Witt Född 1845 han skall ha varit Marinsoldat  
Hans förfäder var Husarer,Soldater och Karabinjärer.
Vet att det är inte riktigt rätt plats för följande fråga men på något vis hör de ihopp
 
Finns det speciela register för just Husarer och Karabinjärer.
Kan ej finna dem i Soldat registret
 
Ann-Helen

2008-08-24, 10:33
Svar #9

Utloggad Leif Gustafsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 340
 • Senast inloggad: 2020-10-22, 09:04
  • Visa profil
Hej Ann-Helen
 
Du får leta på respektive regemente. Marinierer tillhörde Marinregementet vid flottan i Karlskrona och var ett värvat .
Husarer och karabinierer. Först måste man veta var i landet, jag misstänker Skåne.
Karabinerer kallas också dragoner, det fanns om jag minns rätt ett dragon- och två eller möjligen tre husarregementen i Skåne. Ett av dem var värvat. Dessutom fanns två infanteriregementen.
Om man vet var soldaterna bor kan man gå via en bok av Grill, Svenska indelningsverket och hitta vilket regemente och kompani de tillhör. Sedan får man gå på regementenas rullor. De värvade regementena finns inte i Grill.
 
Kanske bäst att börja med att läsa på i en bok, t ex Släktforska steg för steg

2011-10-21, 15:23
Svar #10

Utloggad Moderator Yrken

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 559
 • Senast inloggad: Aldrig
  • Visa profil
Tre inlägg har flyttats hit från den numera raderade rubriken Yrken: Yrken M-R: Marinera.

2011-10-26, 22:27
Svar #11

Utloggad Kristina Edström

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 785
 • Senast inloggad: 2020-11-20, 18:51
  • Visa profil
Hej!
 
Torparen och avskedad marnieren Per Nilsson avlider 1760 13/5 i Glänås, Svanshals (E)(C:1 s 558).  
Enligt födelseboken ska han ha varit i Karlskrona och var bland Jonas Jönssons Västerbottningar i avflyttandet därifrån (Svanshals C:1 s 210). Han gifter sig 1722 i Svanshals....
 
Är det någon som vet vilka år det kan röra sig om?
Var det vanligt med mariniärer från inlandet? Glänås ligger vid Tåkern i Östergötland.
 
mvh
 
Kristina i Norrköping

2011-12-21, 22:13
Svar #12

Utloggad Jan Danielsson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 153
 • Senast inloggad: 2019-05-18, 16:02
  • Visa profil
  • www.hennanfakta.se
Martii 3 (1762) afled Marinieren Granheds son Fredrik på Kosta af bröstsjuka..... (Ekeberga C:2 sid 310) Tydligen fanns det även här i skogslandet mariniärer. Ekeberga - där Kosta ligger - hade på den tiden goda förbindelser med kusten eftersom den s k Kungsvägen Stockholm - Karlskrona löpte genom samhället.  God jul!  Janne


Annonser


Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna