ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Författare Ämne: Älvros  (läst 2065 gånger)

2010-02-12, 22:38
läst 2065 gånger

Utloggad Sten Tegfors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1577
 • Senast inloggad: 2020-02-17, 09:54
  • Visa profil
Hej,
Jag letar efter Olof Mattsson Elfqvist som enligt Sveriges Befolkning 1890 skall vara född i Älvros 1856-02-19. Jag kan inte hitta någon Födelsebok för denna tid under Älvros hos SVAR eller Genline. Finns dom någon annanstans?
Med vänlig hälsning
Sten

2010-02-13, 10:04
Svar #1

Daniel Abrahamsson

Hej Sten!
 
Älvros kyrkoarkiv förstördes delvis av en brand 1870.
 
Men Olof Mattsson Elfqvist återfinns i Älvros AI:3 s 4.GID 2695.2.65000
 
Mvh Daniel

2010-02-13, 13:25
Svar #2

Utloggad Sten Tegfors

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1577
 • Senast inloggad: 2020-02-17, 09:54
  • Visa profil
Hej Daniel,
Tack för din hjälp. Det är verkligen tragiskt att så mycket information har förstörts i bränder.
Med vänlig hälsning
Sten

2010-03-15, 19:11
Svar #3

Utloggad Frank Ärlebrant

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 717
 • Senast inloggad: 2020-02-20, 00:37
  • Visa profil
Hej!
Är det möjligt att någon där ute känner till anor till Jon Olofsson född omkr 1700,d 1767-05-01 Älvros,bonde på Buddgården,Älvros kyrkby? Gift 1729 med Märta Persdotter d 1741 Älvros,gift andra gången 1742 med Kerstin Olofsdotter d 1768.
mvh Frank

2010-08-08, 19:49
Svar #4

Utloggad Marianne Andersson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 394
 • Senast inloggad: 2020-02-19, 11:26
  • Visa profil
Pehr Jonsson och Kierstin Pehrsdotter vigs i Överhogdal 1785-11-06 (Överhogd C:1 Vigsel GID 132.10.81700).
Vid vigseln sägs Kierstin komma ifrån Älvros.
I Överhogd A1:1 Husf GID 132.6.39400 anges Cherstin vara född 1762.
Kan någon berätta vilka Kierstins föräldrar är?
Tacksam för hjälp
är
Marianne

2010-09-06, 11:58
Svar #5

Utloggad Frank Ärlebrant

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 717
 • Senast inloggad: 2020-02-20, 00:37
  • Visa profil
Hej!
Jag funderar på om jag kan vara något på spåret när det gäller Budde,rätta mig gärna om jag jag har fel.
Jag tror att den Jon Budde som nämns som vittne i Älvros 1674 är i nära relation (alternativt identisk) med den Jon Bodesson som nämns i skl 1640-talet samt såsom bonde i Älvros i ärende arrende av kyrkans ägor(dat.sann.1649).Denne Jons fader torde i dennes levnad lystrat till det dansk/norska Bunde/Budde och vara bonde på gården som får namnet Budd.
Känner någon till något mer om denne Jon Bodesson i Älvros eller hans efterkommande?
mvh Frank

2010-10-05, 15:32
Svar #6

Utloggad Sara Dyrinder

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1067
 • Senast inloggad: 2018-10-24, 21:24
  • Visa profil
Hej,
jag undrar om någon har upplysningar om Sven Matsson, f. 1759 i Älvros. Han flyttade till Hyttebo/Hyttebo Husfolk i Lillhärdal 1790. Gift med Brita Persdotter, f. 1766-09-24 i Färila. D. 1813-09-03 i Lillhärdal.
 
Jag tar tacksamt emot uppgifter om honom rörande tiden innan han flyttade till Lillhärdal.
 
Mvh Sara
 
(Meddelandet ändrat av Sara 2010-10-05 15:33)

2011-05-05, 14:25
Svar #7

Utloggad Björn Thunberg

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 1860
 • Senast inloggad: 2015-10-10, 13:54
  • Visa profil
För en väns räkning efterlyser jag Olof Olofsson f.1803 13/11 Kyrkbyn, Älvros (död när?)  
 
Samt  a. uppgifter på hans föräldrar Olof Olofsson/Kerstin Jonsdotter
      b. uppgifter på hans svärföräldrar Halvar Svensson Margareta Eriksdotter
 
 
Slutligen när dog hans hustru Brita Halvarsdotter?
Tack på förhand.
Björn

2012-03-03, 20:41
Svar #8

Utloggad Marianne Andersson

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 394
 • Senast inloggad: 2020-02-19, 11:26
  • Visa profil
I Kårböle 1787-10-28 Vigdes Bondesonen och hemmanstillträdaren Jonas Halfvardsson i Kårböle med Skräddared. Ingebor Persd: f Elfros, han f 1761 30/9, hon f 1761 6/10. (Färila EI:2 1770-1861 bild 14/sid 19). Barnen som föds i äktenskapet heter: Märtha, Sigrid, Cherstin, Halfvar, Gunilla och Per. Vet någon vilka föräldrarna är?
Marianne

2012-06-03, 10:19
Svar #9

Utloggad Ulf Westrin

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 7
 • Senast inloggad: 2012-06-03, 10:28
  • Visa profil
Vet någon vem som är föräldrar till Olof Zachrisson född 1797-03-18 i Älvros.Senare flyttad till Gnarp där han avled.

2012-06-04, 17:26
Svar #10

Ulf Sjögren

Ulf. I hfl Älvros AI:1 sid 36 finns ett par som mycket väl skulle
kunna vara föräldrarna.Ulf Sjögren

2012-07-07, 11:02
Svar #11

Utloggad Anders Wallmark

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 3
 • Senast inloggad: 2012-07-07, 11:02
  • Visa profil
Olof Zacrissons föräldrar. Olof Pehrsson 1719- 1787, Sigrid Zackrisdotter 1722  1808
Zackris Olofsson 1759   1843, Anna Jonsdotter 1760   1847  event. från Sveg

2014-10-06, 21:51
Svar #12

Utloggad Anders Höijer

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 277
 • Senast inloggad: 2017-01-06, 12:53
  • Visa profil
Hej
 
Jag har kollat efter min morfars farfars farfar Sven Svensson, han var född 1788 den 6 september i Älvros men vilken plats han var född i? När han flyttade upp till Vemdalen efter 1810/1815.
 
Anders

2017-02-21, 21:54
Svar #13

Utloggad Jörgen Blästa

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 279
 • Senast inloggad: 2020-02-03, 12:07
  • Visa profil
  • www.solace.se/~blasta/

Hej Frank!


Här kommer det jag har på släkten Budde och Buddgården. Jon Gunbjörnsson Budde är för övrigt den äldste kände på min raka fädernelinje.
------------------------------- Tabell 1 -------------------------------


Jon Gunbjörnsson Budde. Bonde. Länsman från 1655 till 1656 (mtl). Död i Kyrkbyn, Älvros (Z) (mtl). Bonde 1648-1670 i Kyrkbyn ?, Älvros (Z)


Svegs vårting 1694-03-14--17:
 §28 Henrich Ersson i Älfroos, Kärade till Oluf Jonsson i Kåhlsätter om ett Ängh, som kallas Giersstegan, huilket hans broder Påhl Ersson, för några och tiugu Åhr sedan pantsatt, till Jon Gunbiörsson i Älfroos för 6 RP:r, och Oluf Jonsson föregif:r, sig dhet för tiugu Åhr sedhan löst till sigh för 10 RP:r. Påhl berättar, sig dhet bårtsatt för 6 RP:r resp. Att han dhet för tiugu Åhr sedhan af Jon Gunbiörsson löst för 10 RP:r. Påhl föregifwer, Oluf fråga Sigh därom, och fått till swar, dhet utsatt wara för 4 hehla RP:r och 2 dito á 6 __. Oluf, at Jon Gunbiörsson sagt honom wara Skylldig 4 hela RP:r och 6 RP:r i Caroliner, Men Påhl berättar, sig intet wetta sig wara meera Skyldig än 4 hela RP:r och 2 Dito i Caroliner, och dhet för Oluf sagt. Jon Gunbiörssons Sonason Oluf Gunbiörsson föregifwer, sigh intet hördt och wetta för huru myckt ängiet blifwit löst, och Oluf Jonsson hwarken breef eller wittne där om hafwer, och sägher dhet hördt till Henrichs Hemman, Emedan som Ängiet GiersStegan, egentelligen hörer under Henrich Erssons Hemman i Älfroos, och warit Pantsatt till Joon Gunbiörnsson i Älfroos, af Påfwel Erichsson för 4 RP:r in Specie, och 2 RP:r i Caroliner, huilket Oluf Jonsson i Kåhlsäther föregifwer, sig inlöst för 4 RP:r Specie och 6 RP:r i Caroliner, och han intet gitter bewijsa så mycket uthgifwit; Altså till underdånigst föllie af Kongl. Maij:ts Jorde Placater, de Anno 673 och 677, Dömmes GiersStegan under gambla bohlstad, och Henrich Erichssons Hemman, och efter Kongl. Maij:ts Nådigste Förklaring A:o 685, för lösn som är 4 RP:r in Specie och 2 RP:r á 6 P:r Sm:t eftersom Carolinerne den tijden intet högre gängse wore.
 (Källa: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3817 (1694-1694) Bild 4050 / sid 399)


Svegs höstting 1714-12-06:
 §2 Uti saken emellan Påhl Olufsson i Elfweroos Kärande å Ena och Swen Chlemetsson ibidem Swarande å den andra sijdan, angående ett Trög Skatt uti Säde som Käranden will att Swaranden skall honom aftaga efter een ljten åker Jord, hwar om twistas ähr detta Rettens domb.
 Retten har intagit uthaf begge Parters hwar emotannan ingifne Skiähl och Omständigheter, huru som för någon tidh tillbaka in emodt 50 åhr ifrån Lars Staphanssons hemman, hwilket Swen Chlemetsson nu råder, ähr kommit ett stycke åker kallad Lenstrands åkren till Joen Gundbiörsson Budde för 11 P:r lånte Penningar, hwilken och Skatten till 1½ Trög der efter skall sig påtagit som warit een tid och stådt Oinlöst till dess Lars Staphansson afledit då Olof Matsson i Herröö Påhl Olufssons Fader som FörMyndare för Lars Staphanssons Barn med sinna Medehl löste samma åker af Joen Gundbiörsson och gaf honom sinna uthlånte Penningar igen medföljande Skatten 1½ Trög Jembwähl skall sig påtagit eftersom nu påstås, påståendes åkren af 2:ne fulla Mällingar och een Slåttes ren der till, Oluf Matsson och i sin tid brukat, Jembwähl Sonen Påhl Olufsson; Men som Swen Chlemetsson å samma Åker Jord giordt åtahl om lösen till sitt hemman hwar ifrån den kommit har Påhl Olufsson der till sig begifit uppå gode Mäns bemedlande således att Swen Chlemetsson skulle gifwa Påhl 8 Rix P:r i Corent för åkren och att swara Skatten der förre till ett Trög, hwilket med skriftel. Contract af samma åhr under begges Nampn och Bomärken Jempte gode Mäns bewittnande Påhl Olufsson will bestyrka, hwarå efter fullgiord betahlning till 8 Rix P:r Corant Swen Chlemetsson och åkren handfångit men sedan intet ehrlagdt någon Skatt utan brukat åkren, och som Påhl Olufsson will säja sig ännu draga Skatten så påstår han det Swen Klemetsson måtte anten betahla dhenne åkerjord fölliande Skatt el:r och att han må hafwa tillstånd att få lösa åkren till sitt hemman igen för samma 8 R.P:r emedan Swen Chlemetsson nu efteråth wägrar Swara Skatten.
 Hwar emodt Swen Clemetsson will förbära dhet Påhl Olufsson Just intet kan wisa det Skatten ähr hans hemman På skrifwin och påökt för denne åker Jord sedan des Fader det högsta af Joen Gundbiörsson utan lärer stådt lijka fult på hans egit hemman der till med ännu intet fådt fyllest åter denne gl. åkerjord och part uthan så mycket som Swarar emodt 8 RP:r uti Måhl, förmenar och att Påhl Olufssons hem:ns ägor nu för tiden skall kunna tåhla sin Skatt utan denne, det Påhl Olufsson intet will medgifwa utan Påstår dhet Chlemetssons hemman har litet Skatt men stora ägodehlar så att han kan föda mehra Kor efter sin lilla part ähn Påhl efter sin större; Retten har detta öfwerwägadt och äntl:n pröfwar för Rettwist att emedan desse twistige å ingendehra sidan medh fulla Skiähl kan wisa hwem som Skatten för denne lilla åkerJord och part som för 50 åhr tillbaka kommit ifrån Swen Chlemetssons hemman, Men nu genom förlijkning och lösen af 8 RP:r återgådt åhr 1708 skall draga el:r wara påskrifwin anten Påhl Olufssons hemman el:r Swen Chlemetsson, det bör och derföre i andledning af 4 á 6 Cap. B: B: LL. sampt Kongl. Förklaring __ A:o 1695 á 1696 enär ingen rättelse af Skatt längderne finnes desse begge hemmans ägor Optages till Syn och prof af gode män, hwilka Skohla i nästa Sommar rätterligen ägorne till åker och äng mäta och Jämbföra emot hwars och ens Skattetahl som underställes Rätten till öfwerseende att Erfaras må hwem Skatten drager för denne åker Jord, der anorledes intet åsämies, hwilket Prof begge Parter skall bekåsta till widare uthslag.
 (Källa: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3830 (1714-1714) Bild 3920 / sid 385)


Svegs vårting 1722-04-03:
 §3 Det föredrager Olof Olofsson i Rijsmyr af Elfweroos huru som ifrån des åboende Hemman i Rijsmyr för 60 á 70 Åhr tillbaka är bårtsatt ett Änge kalladt stoor Rönningen wjd Elfwen liggande och uti des Hemmans skog wjd Råberget till Gambla Jon Halfwarsson i Elfweroos emot en ringa penning; Jon Halfwarsson åter det öfwerlåtit till Gambla Jon Gundbiörnsson Budde dersammastädes, men när Olof Olofsson tillbiuder att få återlösa Änget af Jon Gundbiörnssons Sona Son Jon Gundbiörnsson, till att lägga det under Hemmanet och att fylla des skatt, wägrar Jon det antaga, andragandes för det öfriga Käranden att des Hemmans Ägor emot skatten skola wara så swaga att han eij förmår föda öfwer 3 st: Koor och några små fä, och således omöijel:n kunna uppehålla ÅkerJorden och blifwa besutten, hwar emot Gundbiörnsson skall hafwa mycken slått till sitt Hemman så att han med sitt fålk icke skall förmå den bärga, utan bårdtleija till andra, dessutan sällja mycket Höö Åhrl:n. Jon Gundbiörsson tillstår wähl att detta Änge efter härmelse Gammalt skall kommit ifrån Olof Olofssons Hemman, men att des förfäder den ena efter den andra in emot 80 Åhr det oklandrat innehaft, des Farfader Jon Gundbiörnsson i sin ljfstjd brukadt Änget och anwändt arbete med skogens afhuggande, så att han eij annat weet än att det hördt hemmanet af ålder till, dess Hemman optagit för 13 Trögs skatt, och tjonde penningen samt andra uthgifter efter innehafde Ägorne lagde och proportionerade, så att der Käranden skulle winna efter sitt påstående detta Äng till sig då ringa slåtter skulle blifwa i behåll för dess Hemman, hwarifrån tillförende åthskilliga Pante slåtter till 15 á 16 lass skola wara gångne; Gittandes dåck icke oppte någon Laga handell eller domb till befredande; Af Käranden androgs gambla männen Halfwar Persson och Erich Jacobsson i Rjsmyr till betygande af sitt angifwande, dee der och berätta att detta Äng kalladt Röningen efter deras fäders tahl blefwit Pantsatt ifrån Rjsmyr till Jon Halfwarsson i Rjsmyr, emot en Spann Korn, 70 åhr tillbaka, Jon Halfwarsson åter det öfwerlåtit Gl: Jon Budde i Elfweroos, hwilken med Sönnerne efter honom det innehaft och uthwidgadt med Röning, warandes Änget först eij mera än om ett lass och till det mera sedermera rödjadt widare af skogen, hwilken hörer till Rjsmyr till, hwilket ännu i dag sig skall wjsa, efter som Rjsmyr Äger både Skog och Slåtter der kring.
 Rätten har öfwerwägadt desse omständigheter och finner för rättwist i anledning af 28 & 41 Capit: B: B: L:L: samt Kongl. Stadga de Anno 1664 om Skogar, att förklara det detta Äng till hwad som i senare tid är inkräcktad till uthwidgande med opprödning af Rjsmyr skog bör genom 6 st: Nämbdemäns Syn afskillias ifrån Gambla Änget; Och hwad som således befinnes wara inkräcktadt öfwer gammal häfd, det samma skall tilldehlas Olof Olofssons Hemman, men Jon Gundbiörnsson behålla Gambla Änget, hwilket med gammal häfd under des Hemman är befredat, och han behåller efter Kongl. Maij:ts Nådigste Förklaring de A:o 1696; Och Synen till afdehlning skall antagas på begge Parters omkåstnad.
 (Källa: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3838 (1722-1722) Bild 1480 / sid 143)


Gift


                                 Barn:
   Gertrud Jonsdotter. Döpt 1637-09-17 i Sveg (Z) (fb).
   Gunbjörn Jonsson. Bonde. Död i Bro, Kyrkbyn, Älvros (Z) (mtl). Se tabell 2.
----------------------- Tabell 2 (generation 1)  -----------------------
                            (Från Tabell 1)


Gunbjörn Jonsson. Bonde. Död i Bro, Kyrkbyn, Älvros (Z) (mtl). Bonde 1678-1691 i Bro, Kyrkbyn 1, Älvros (Z)


Gift med Gunilla Jonsdotter.


                                 Barn:
   Jon Gunbjörnsson. Bonde. Död i Bro, Kyrkbyn, Älvros (Z) (mtl). Se tabell 3.
   Olof Gunbjörnsson Budde. Bonde. Död 1741 i Buddgården, Kyrkbyn, Älvros (Z) (Älvros LIb:1). Se tabell 5.
   Jon Gunbjörnsson. Bonde. Född omkring 1673 (domb). Död i Hammar, Kyrkbyn, Älvros (Z) (mtl). Se tabell 10.
----------------------- Tabell 3 (generation 2)  -----------------------
                            (Från Tabell 2)


Jon Gunbjörnsson. Bonde. Död i Bro, Kyrkbyn, Älvros (Z) (mtl). Bonde 1692-1718 i Bro, Kyrkbyn 1, Älvros (Z)


Svegs höstting 1701-12-09--11:
 §14 Olof Svensson i Bäck kärade till Jon Gundbiörsson i Broo, om  slåtten hwilken skall höra till dhe 3½ trög Jord i Andåsen han 699 d. 14 Decembr. på Olof Olssons Enkiors wägnar igen_rant af Pär Olsson i Fanhuus, kunnandes Åkeren eij bruuka, om han icke faar slåtten med. Jon swarade att han eij annat wiste, än denna slått af ållder hördt till hans hemman, wille den icke heller ombära. Till uplysning hördes Hindrik och Halfwar Erikssöners i Elfroos; Dhen förra berättade det som en saga och uthan något beskedh han hördt, som skulle denna slått höra till Andåsen, tog afträde. Halfwar Ersson refererade, det hans Fader och haft en slått från samma Gård, hwilken och för honom berättadt, det och denne hörde dijt med. Wijdare beropade Actor sig på Pär Olsson i Fanhuus, som lofwade till nästa Ting skaffa några wittnen, och dy der till Differerades saaken.
 §15 Det föredrog Halfwar Ersson Hammar huru som han och hans Grannar hafwa afdelt skog Söre om Landswägen och Jon Gundbiörsson Norr om Wägen och så warit Af Gammalt, men lijkwähl skall Olof gåå in på hans skog och taga Boskaps Måssa, påståendes deröfwer på honom laga plicht. Jon swarade att så wijda han söre om wägen hade några slåtter på skogen, skulle honom eij förmehnas der att taga Måssa. Men emedan de andra Jon Gundbiörssons Grannar intygade att dhe sin skog hade Norr om Wägen och ingen rätt att gå på andra sijdan, Jon icke heller något skiähl för sig kunde upt__ till denne dess förmente rätt, för den skull blef det honom förbudit, och att för åwärkan han nu skall efter det 16 Cap. B. B. LL. böta 3 P:r S.M:t och skadan åter.
 §17 Jon Gundbiörsson i Broo kärade till dess Hustrus Farbroder Halfwar Ersson Hammar, om hennes fädernes fasta arf, som han besitter men alldrig betalat. Halfwar wille med Jon intet hafwa att giöra utan medh hans SwärModer, han hade henne och Mannen altsammans betalt, det och MåhlsMan Olof Jönsson från Hogendahl skall wittna, inläggiandes derhoos en förteckning huru alt war betalt till 36 Rd:r Men den bestridde Jon efter den war ensijdig och uthan dag och åhretahl. Elliest tillstods der åhr instundande Påsk, Jon först blifwit Gift. Och emedan innan saken sluutes Modren och MåhlsMan böra höras, dy skohla dhe till nästa ting instämmas.
 (Källa: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3819 (1701-1701) Bild 7820 / sid 776)


Svegs vårting 1702-06-11--14:
 §6 Efter Rättens resolution på sidsta ting, instälte sig uti saken emellan Jon Gunbiörsson i Elfroos och Halfwar Ersson i bidem, Jons Swärmoder Karin Andersdåtter, att gifwa uplysning, om och huru hennes Man Carl Ersson, hade för dess Fädernes Arf i det fasta af Halfwar Ersson fått utlösen då hon inlade en lista på det hennes Man undfått 1 st: Koo 5:_, 1 st: Fåår :24, 1 st: _äng__nda 6:_, 2 st: Sölfwerskedar 3:24, Smör och Ost 1:16, 2 tålft lijar 3:_, 2 st: Getter 1:_, 1 st: Klädströija 3:_, Pähr Pärsson i Ytterberg :24, 1 st: Bössa 2:8, 27 P:r Sm:t.
 Halfwar Erssons på sidsta ting ingifne lista gicks och igenom, då änkian aldeles bestrider de henne påförde 4 RP. lijke och Pähr Pärsson i Ytterberg de på honom satte 2 ort, betygandes sig eij kunna wetta att han något af Carl Ersson haft att fodra, mindre att han något af honom bekommit i betahlning, derföre och Jon Gundbiörsson bem:te uppsatts så mycket mehra förkastade, så wijda hans Swärfaders Qvitto der på icke kan upptees, påminnandes att Koon angående, woro hon hans Swärfader gifwen på brudbordet, och borde dy intet räknas. Men det nekade Halfwar, tilståendes att om hem:t war Kiöp giort der Brodren skulle hafwa i lösen 36 RP: och Systren 18 Courant, dock hade med hem:t han hwarken lagfarit ell. laga Kiöpebreef der öfwer upprättadt. Jon begiärte, att på sin Hustrus wägnar fåå det _om på Jordelösen än återståår. Olof Jönsson på Moen i Hogendahl, inlade och dess förklaring, betygandes sig aldrig för Jons Hustru warit MålsMan, eij heller sig med hennes egendom befattadt.
Här på blef saken med Nämden öfwerlagd och sluten.
 Emellan Jon Gunbiörsson i Elfroos Kärande och dess Hustrus Farbroder Halfwar Ersson i ibid:m swarande, angående utlösen uti det fasta, som Jon Gunbiörsson efter dess Frambl: Swärfader fordrar af Halfwar Ersson, hwilken besagde fasta innehafwer Resolverades.
 Att såsom Halfwar Ersson inför Rätten har tillstådt, det efter giordt accord hans Broder Carl Ersson, Jon Gunbiörssons Swärfader, skulle för dess dehl i det fasta bekomma 36 RP: Courant, hwar emot han wäl uppgifwit en lista, huru bem:te penningar skola wara betalte, men aldenstund den eij kunnat witsord gifwas; Fördenskull hafwer Rätten eij kunnat Halfwar Ersson flere Påster beståå, än tilstådde äro, Nembl: 27 P: Sm:t och af resten som är 27 P: Sm:t åligger Halfwar Ersson med första tillställa Jon Gunbiörsson och dess med consorter hälften, som är 13½ P: Sm:t.
 (Källa: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3820 (1702-1702) Bild 7970 / sid 790)


Svegs vårting 1702-06-11--14:
 §25 Till äntel. sluut togs före den på sidsta ting ventilerade saak emellan Olof Swänsson Bäck Olof Olssons Enkias och Barns wägnar i Andåsen och Jon Gunbiörsson Broo, angående någon Myrslått till 6 a 7 lass, som skola till Andåsen lydt och legat, och han dijt will återwinna, der med att upprätta det sönderslijtne hem:t Andåsen, eftersom en dehl Åker der till lydande han tilförena igenwunnit, men skall utan slått den icke kunna hålla yppen. Jon exciperade att denna Slått af ålder skall legat under hans hem:n wettandes icke om han ______kommit från Andåsen ell. der under lydt hafwer, inläggiandes Rågge Pålssons Kiöpebref af åhr 638 d. 13 Febr. till Olof Jonsson Broo på den Jordepart, som Jon nu besitter hwar under och denne Slått då legat och som han har ett stort hem:n af 13 trög, hwilkens skatt så wäl tijonde och Rotepenningarne alt i anseende till denne Slått och flere lägenheeter är förökat, så will han besagde Slått nu icke umbära. Till att fulltyga det samma Slått hördt under Andåsen, åberopade sig Olof Swänsson dess grannar Halfwar Ersson och gl: Pijgan Brijta Jonsdåtter, Emot Halfwar Ersson exciperade Jon, efter de en långl: tijd legat än liggia i process om Jons Hustrus arf, och dy admitterades han intet till Eeden, refererade dock huru hans Fader skall för honom sagdt, att denne Slått, slåtten benämnd, lydt till Andåsen och woro der ifrån, hafandes och Halfwar någon Slått dädan. Men dock huru ell. när han der från blifwit tagen, wiste han intet, tog afträde. Gl. Pijgan Brijta hade intet förmått gåå till tinget, utan för Tålfman Olof Jonsson i Elfroos utsagdt, det hennes gl. Moder för henne refererat, att slåtten hördt under Andåsen, men huru den kommit der från, wiste hwarken hon ell. någon annan berätta. Af tijonde Längden fans Andåsen hafwa 5 1/3 Kan:r ell. ___ 17 1/7 P:r Sm:t tijonde, Men Broo hem:t 5 F:r ell. 1 P: 15 18 Sm:t Och närwarande tingsAllmoge wiste eij heller någon här om gifwa besked, ell. huru den först kommit till Broo hemmanet, mindre om han war från Andåsen, utan att den legat till Broo. Allenast sade Pähr Olsson i Fanhuus, att Rågge Pålsson som åbodde Andåsen, för 10 RP: bortsatt denne slått till Jon Pålsson som åbodde Broogården för 60 åhr sedan, hwilket han af Jons Fader och gl: Jon Jonsson i Elfros han hördt, men för laga jäf admitterades han eij till Eden. Nämden betygade samptel. att Jon hade till sitt hem:n öfwerflödig Slått, så att han om Wåren och elliest åth andra kunde sällia Höö, men till Andåsen war intet att uppehålle dess Åker med, utan måtte dhen Ödeläggias, så frampt Engen eij kommer dijt igen, hwilken betygade sig hördt af ålder dijt hafwa lydt, och under Broo gårds Skatt eij synas lyda, när der under är öfwerflödig Slått och Eng, och sedan protocollet wid sidsta ting war upläst Resolverades.
 Emellan Olof Swänsson i Elfroos på Olof Olssons Enkias och Barns wägnar i Andåsen och Jon Gunbiörsson Broo, angående 6 a 7 lass Engh, slåtten ben:d hwar om twistas, Reosolverades.
 Såsom af föregående ransakning ___ äntel: befinnes, att slåtten har legat och lydt under det sönderslijtne hem:t Andåsen, och der från kommen till Jon Gunbiörssons hem:n, hafwandes Andåsen ______ ingen Slått, att uppehålla dess Åker medh, utan är till befarandes att dhen aldeles lär Ödeläggias, der emot Jon Gunbiörssons hem:n med nödtofrtig Slått emot dess Skatt och utsäde försedt; Fördenskull är skiäligdt funnit, att Jon Gunbiörsson emot lösen som gode Män pröfwa, böör denne Slått till Andåsen afträda.
 Källa: (Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3820 (1702-1702) Bild 8120 / sid 805)


Svegs höstting 1706-12-14--15:
 §17 Ol. Jonsson och Ol. Ersson i Elfroos på sine och deras Interessenters wägnar uti Skogen på denne Sijdan lilla Elfwen Nordan Landswägen, kärade till Jon Gunbiörsson i Broo, öfwer dhet han förl. Höst på samma skoog skall upptagit 70 lass Måssa, ehuruwähl dersammastädes han intet hade att säga, fast än hans förmän långdt för detta, skola medelst pant haft en lått deruti från Ol. Jons hem:n Höhla, men der utur inlöste, så att Gunbiörsson nu mehra ingen rätt der kan äga, begiärandes att för dess åwärkan han lagl: måtte ansees.
 ____ swarade, beklagandes att desse så willia förmena, att nyttia sin dehl i den skoog, hwilken af ålder till hans hem:n legat har, ty då hans Fader detta hem:n Kiöpte af Ol. Jonsson Broo, wijsade han bland andra ägor, att och denne Skogstract hem:t hade sin dehl, hwilket och Påhl i Remmen weet berätta, inläggiandes och en attest Henrich Ersson i Remmen af d. 11 Hujus, att i de 12 åhrs tijd han åbodde Broo, nyttiade och brukade han skogen till wed, kåhl, timmer och Måssatagning, utan någons klander. Så är och hans hem:n af högre Ränta och de andra mindre, boendes han på ett Nääs, och blifwer han här ifrån uthstängd, har han ingenstäds att uthkomma, eftersom elliest han en ringa skoog har, påstod derföre, att niuta det som af ålder till hem:t legat har. Actores swarade att Gunbiörsson Norr om Lill Elfwen har sin skog. ____ sw: att det allenast war en lijten tract, hafwandes actores och så flera och anseenl:a skogar. Ol. Jonsson förebar, att den dehl som under Broo gården är brukat, war pantsatt och till Höhla igenlöst, det Gunbiörsson nekade wara den samma, som han nu åkärar. Jon Olsson sade att Hendrich Ersson i Bäck hade med lof haft nyttiandhe då han åbodde Broo, det samma kunde och Gunbiörsson fåå, men intet der igenom sig någon rättigheet tillwälla. På tillfrågan sw: actores att de inga breef hade på denne skoog, för sigh, eij heller att Gunbiörsson dherifrån skulle uthesluten wara.
 Och såsom emot Påhl i Remmen Actores intet hade något Jäf, dy efter aflagd Eedh betygade han, att då hans Fader åbodde Broo, fölgde han honom i denne Skogen der han hade några slåttlappar wijd Elfwen, då sade han honom, det samma gård ___ i skogen hade sin nyttning, men sedan sålde han den samma till Påhls Farbroder Jon Gunbiörssons Fader, men hwad sedan kan wara förändrat, och om de såldt el:r bortbytt deras rätt der uti, war honom obekant, men den tijden hörde det under Broo, hwilket kan wara för 50 åhr sedan. Actores sw: att Skogs Egarne wetta der af intet, påstodo dy, att bli wijd deras rätt bibehåldne. Gunbiörsson klagade, att när han med dess grannar twistade om dehlaktigheet i Skogen Sörr om Landswägen, förwijsade de honom till Skogen Norr om wägen, derifrån willia de och nu hafwa honom, så att han omsider har intet. Protocollet i denne saken blef eftersedt, och fans under d. 9 Decembr. 1701 af Jon Gunbiörssons grannar wara för tinget intygat, att med dem som Sörr om Landswägen hade sin Skoog, dy är han dömd från Skogen Sör om dito wäg; Hwilket Actores wille uthtyda, om den Skogen som Gunbiörsson hade Öster om Broen. Men det nekade Jon, icke heller kunde sådan mening af protocollet intagas. Mehra war intet att påminnas dy öfwerskådas och resolverades detta.
 Det påstå fuller Ol: Jonsson och Jon Ersson i Elfroos på sina och deras Grannars wägnar, det Jon Gunbiörsson i Broo ingen rättigheet el:r rätt skall tillkomma uti Skogen Wästan Elfwen, Norr om Stora Landswägen; Doch emedan han deras Granne är, och de icke gitta något skiähl wisa, hwarföre han derifrån skall uthesluten wara, hafwandes han 2:ne wittnen fulltygat, det af ålder Broo hem:t uthi besagde skog dess delning och nyttning haft hafwer, hwilket och hans Grannar offentel:n på Tinget d. 9 Decembr. 1701 bewittnat, fördenskull i förmågo af alt sådant, pröfwar Härads Rätten skiäligt, det böör Jon Gunbiörsson sådan dess hem:n tillhörige rätt och rättigheet frambgeent uthan något wijdare klander uthi ofabem:te skog till godo niuta, så med weedtimber, kåhl och Måssa tagande, jämwähl den i åhr der upplagde Måssan behålla och heemföra.
 (Källa: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3822 (1706-1706) Bild 7700 / sid 759)


Gift 1:o


                                 Barn:
   Gunbjörn Jonsson Skaffare. Bonde. Soldat. Född i Bro, Kyrkbyn, Älvros (Z) (mtl). Död 1742-08-15 i Finland (hfl, gmr). Se tabell 4.
   Brita Jonsdotter.


Gift 2:o med Sigrid Carlsdotter. Född omkring 1668 (db). Död 1765-04-17 i Kyrkbyn, Överhogdal (Z) (db). Begravd 1765-06-02 i Överhogdal (Z) (db).
Ur dödboken: 1765 D. 2 Junii begrofs 3 lik, N. 2:o Gl:a änkan Sigri Carlsd:r ifrån samma hus, född i Buddgl:n. Kunde ej i bok, ägde doch någorl. förstånd i salighets läran. En gift 23 år wid Bron i Elfros, barnlös, kom åter hit och en tid förestod Fadershemmanet, förblef sedan hos ofwanomrörte Olof Jonsson i armod, doch beskedlig. Ålderdomsbräckelig i åtskilliga år, blef sängliggande in Martio. Siuknade af ålderdom och döde d. 17 April. Wita 97 år.


Svegs höstting 1739-12-04:
 §2 Pigan Ingeborg Jonsdotter af Öfwerhogdahl, tilltalar uppå föregången Stemning sina Förmyndare Morbroderen Lars Larsson och Jon Olofsson Öst på Moon af Öfwerhogdahl, för det dee willja förneka att emottaga afledne Faderen Jon Swenssons Hemman dersammastedes till bruk och besittning nu till kommande Wåhr, påståendes att deras motsäjelse måtte ogillas emedan Ingeborg skall förlofwat sig med den Dräng till Ächtenskap och som Fastren Hustru Sigri Carlsdotter uti Tållf Åhrs tid uppehållit Hemmanet med Förmyndarnes tillhielp, och uppfostrat henne Ingeborg med den andra omyndiga Systeren, Altså ärbiuder sig Ingeborg att föresee och skiöta Fastren på hennes Ållderdomb; Åfwannembde Förmyndare såsom Swarande låter förklara sig icke kunna förtro Ingeborg såsom en ung piga Hemmanet eij eller Drängen Hallfwar Swensson som hon emot Förmyndarens och Fastrens råd will inlåta sig uti någon ächtenskapshandel med, emedan dee finna samma Dräng icke wara stadig Karl eij eller mächtig till Hemmans bruket, utan påstå att Hemmanet måtte wara under deras och Fasteren Sigri Carlsdotters försårg, till des det andra Barnet Ingeborgs Syster Karin Jonsdotter nu för tiden om 14 åhr kommer till stadighet, eller och blifwer mangifwen, warandes äfwen nödigt att Karin niuter sin uppfostring af Hemmanets Afwehl, emedan till räckelig Lösöron icke finnes till hennes uppfostring. Fasteren Sigri Carlsdotter giör och här wid samma förklaring som Förmyndarne. Förmyndarne giöra och talan uppå föregången stemning till Ingeborg om wist olydna emot dem och Fastren Sigri, hwilken skall bestå der uti, att Ingeborg utom deras rådförande och willja inlåtit sig uti Ächtenskapshandel med Drängen Hallfwar Swensson, då Förmyndarne och Fastren dock likwehl welat hennes besta och förese henne med bettre man, hwar emot Ingeborg giör det föreberande att Förmyndarne och Fastren icke kunna twinga henne taga någon annan.
 Här wid intygades af Presterskapet och andra beskiedeliga män af Ellfweros och Öfwerhogdahls Sochnar att Fastren Hustru Sigri Carlsdotter så som en Moder haft stoor omwårdnad för desse omyndige och welat deras besta; Sigri jemwehl med Förmyndarnes tillhielp, wehl brukat och uppehållit Hemmanet; Hwilket å begge sidor efter uppläsande Retten tagit i behörigt öfwerwägande. Och finner sig Retten icke kunna anförtro Ingeborg Jonsdotter Hemmanet för än det warder bepröfwat af hwad skickelighet Drängen Hallfwar Swensson må wara, och med hwad skiähl eller orsaker pigan Ingeborg will inlåta sig uti Ächtenskapshandel eller fullbordan med samma Dräng emot Retta Färmyndarnes och Fastrens Råd och willja och det i föllje af 6 Capit: i GiftM: B: och 22 & 23 Capit: i Erfd: B; Hwarföre och detta utställes till nästa Ting, då Drängen Hallfwar Swensson kan tillstädes komma. Emedlertid skall Hemmanet wara under Förmyndarnes och Fastrens wård som förr.
 (Källa: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3855 (1739-1739) Bild 6110 / sid 603)


Far: Carl Eriksson. Mor: Karin Andersdotter.
----------------------- Tabell 4 (generation 3)  -----------------------
                            (Från Tabell 3)


Gunbjörn Jonsson Skaffare. Bonde. Soldat. Född i Bro, Kyrkbyn, Älvros (Z) (mtl). Flyttade med familjen 1742 från Bro, Kyrkbyn, Älvros (Z) till Färila (X) (hfl). Död 1742-08-15 i Finland (hfl, gmr). Begravd 1742-11-07 i Älvros (Z) (Älvros LIb:1). Bonde 1719-1741 i Bro, Kyrkbyn 1, Älvros (Z)


Järvsö kompani 1735-1748: 101. Hit 10/2 1729 Joen Larsson Skaffare, 25-6-häls. (I). Död 1/6 1741 i Tenala. Hit 12/1 1742 Gudmund Jonsson Skaffare, död 15/8 s.å. Hit 20/1 1743 Anders Halvarsson Skaffare, rymd 19/5, men sig åter inställt 30/8 1743, sedan över honom samma månad i Gefle hållits generalståndrätt, varest han är dömd från livet, men sedermera undfått KM:ts nådiga pardon och sluppit utan straff, 21-1 3/4-häls. (III)
 (Källa: Wickberg Erik E:42, MILITÄRA HANDL NAMNREG FR KOMPANIER, SE/SVAR/GKA- 331210001/F 4/F 4:6 (1681-1884) Bild 591)


Svegs vårting 1723-03-08:
 §5 Gundbiörn Jonsson i Elfroos påstår det Olof Olofsson i Rjsmyr d. 24 nästl. Februarj, beskyldt honom hafwa bårttagit en Dubbel Carolin och 6 ./. Silf:rm:t hwilka Olof föregifwit för honom bårtkommit utj snön å Swegs Prästegård enär des tobaks Dosa fallit uhr handen ned på Gården, och då i hastigheet wille uthtyda at Gundbiörn närwarande haft bort, dåck som Olof Olofsson sedermera wjd tillfrågan rättadt sina ord med förklaring det han icke mist något sådant mynt utan skämtewjs allena sagt att han miste penningar och att Gundbiörn skall swara derföre, nu och in för Rätten förklara sig att han inga penningar sachnat, tagandes aldeles Gundbiörn frj; Fördenskull bör och Gundbiörn niuta sin oskuld till Gogo, men för sin hastiga uthlåtelse skall Olof Olofsson giöra Gundbiörn Jonsson afböön, och swara honom tillskyndad Rättegångs Kåstnad och tjdspillan En Dahl:r Sm:t.
 (Källa: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3839 (1723-1723) Bild 580 / sid 54)


Svegs vårting 1724-03-27:
 §21 Gunbiörn Jonsson i Broo af Elfweroos anhölt om Stadfästelse å det acord och handell till Arfwets berächnande i löst och fast till utlösen som han d. 27 Januarj 1724 ingådt och slutit med Systeren Brita Jonsdåtter; Men som för desses Stiufmoder anmäles klander här emot och derom att hennes giftorätt och andehl uti fasta Jorden, af hwad som inlöst är af mannen, henne är förtagen och förminskad, på äskandes richtig dehlning; Derföre måste här med anstå till dess att lagligit sluth blifwer om rätta dehlningen.
 (Källa: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:45a (1724-1724) Bild 1760 / sid 170)


Svegs höstting 1725-11-20--23:
 S: D: Kiärade Hustru Sigrid Carlsdotter jemte dess Förmyndare Olof Olofsson i Rismyr, och Erich Swänsson i Elfros, till Stiufsonen Gunbiörn Jonsson i Elfros, angående innestående Jordepenningar uti dess Sahl: Mans bo, hwarföre som hon wid afwittringen efter dess Sahl: Man icke niutit tilgodo af bo oskipto, bem:te Enka Sigrid Carlsdotter nu påstår ersättning, före å Kiärandens sida opwistes Härads Rättens resol:r af d. 11 och 14 Junj 1702 hwarutinnan Halfwar Ersson tildömes at betala Jon Gunbiörsson resten af Carl Erssons jordepenningar, hwilken rest då bestigit till 81 P:r Sm:t hwaraf Jon Gunbiörnsson och dess Med Consorter borde niuta helften 13½ P:r hwilka 13 P:r 16 ./. Sm:t Enkan Sigrid Carlsdotter tillstår å dess andel belupit, och af Jon Gunbiörnsson efter resolutionens innehåll wara opburne, förmenandes at hennes Sahl: Man sedermera samma medel tilgripet när han utlöst des Broder ifrån Bro hemmanet, opwisandes Brodrens Qvittence till des afl: Man 1704 d. 10 Jan: på 80 P:r Sm:t hwaremot Swaranden opwiste Afwittrings Instrumentet efter Jon Gunbiörnsson, jemte Attest om Enkans richtige utbekomme 3:die part aflösa Mannens Qwarlåtenskap, påståendes at som intet åtahl ang:de jordepeng:r tilförende skiedt, utan richtig delning för sig gådt, hwar med Enkan warit nögd, intet widare åtahl på några jordepeng. giöras kan. Härads Rätten resolverade, som Hustru Sigridh Carlsdotters jordepeng. efter 1702 åhrs Härads resolution hafwa influtit uti Jon Gunbiörnssons boo, men befinnes eij at Enkan under Echtenskapet eller sedermera wid delningen tilgodo niutit, så bör hon Hustru Sigrid efter V: Cap: GiftM: B: L:L: samt 22 cap: Erfd. B: L:L: samma jordepeng. 13½ P:r Sm:t oafkortade af Mannens boo oskipto at niuta; och som Afwittringen redan skiedt, komma nu stiufbarnen Gunbiörn Jonsson at återbära och till stiufmodren betala 6 P:r 12 ./. och resten 3 P:r 12 ./. alt Sm:t består uti Enkans förr uttagne trediedel af Mannens boo hwilket giör tilsammans 13½ P:r Sm:t. I öfrigt angående Rättegångs omkostnaden befrias Swaranden derifrån som skulden eij blifwit behörigen tilkiännagifwen eller påfordrad wid delningen.
 (Källa: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3841 (1725-1725) Bild 4750 / sid 470)


Svegs vårting 1726-03-21:
 §18 S: D: instälte sig Gunbiörn Jonsson i Elfweros och stiufmoderen Hustru Sigrid Carlsdotter dersammastädes att komma till slut om det födråd som Sigrid af hemmanet will sig tillägna efter mannens dispostion å sin Sotesäng, hwar öfwer funnes resolveradt d. 23 Nov. 1725 att de underskrefne wittnen skulle Edel:n Afhöras, hwilket ni skiedde med parternes begifwande. Och emedan Olof Gunbiörsson tillika med Pär Påhlsson i Elfweros edel:n besannadt at Jon Gunbiörsson i Elfweros i lifstiden å sotesängen wehlat förbehålla sin hustru Sigri Carlsdotter till födråd i lifstiden Åkeren och slåtten på Wästra sidan om bäcken ned i Elfwen såsom upparbetadt till största dehlen under deras Ächtenskap. Hwart emot stiufsonen Gunbiör Jonsson icke har något skiähligt att förebära, annat än det, der Stiufmodren kommer at niuta samma födråd hon då icke kan uppbära d. 13 P:r 13 /: Sm:t såsom införde jordepengar efter domen af d. 20 November 1725; Fördenskull finner Rätten för Rättwist at tillkiänna Hustru Sigri Carlsdotter detta födrådet i sin lifstid, dock at hon swarar till stiufSonen för samma jordepart nyttjande in Proportionerad afgift såsom skatt åhrl:n då hon äfwen blifwer berättigadt at undfå de 13 P:r 16 /: Sm:t som domen af d. 20 November 1725 innehåller.
 (Källa: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3842 (1726-1726) Bild 1270 / sid 122)


Svegs vårting 1732-03-20:
 §18 Emedan Swen Rålfsson i Byn icke kan bewisa, det Gunbiörn Jonsson i Elfweroos är i rettan tid instembdt till swars om någon skuldfordran; derföre kan Retten icke upptaga Saken, enär Gunbiörn eij el:r äro tillstädes utan på sina resor.
 (Källa: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3848 (1732-1733) Bild 1520 / sid 146)


Svegs vårting 1733-03-14:
 §12 S: D: Ärkiände Gundbjörn Jonsson i Eflweros sin Obligation gifwen Swän Rålfsson i Byen den 1 Decembr åhr 1727, på lånte penningar uti Plåtar eller Sexton Dahl:r Silfwermynt i plåtar, med förskrifning att giöra betahlning der på fölliande Wåhrfru dag, hwilket icke skiedt allenast att Gundbjörn till denne tid betalt uti Interesse Siu P:r Kopp.M:t, så att Capitalet ännu står obetalt, påfordrandes Creditor, der Gundbjörn måtte påläggas att straxt giöra betahlningen i fullo och swara expenser; Fördenskull likmätigt 33 Capit: Kounga B: L:L: dömmes skullden förständig till Sexten Dahl:r Silf:mt, hwilken Gundbjörn Jonsson pålägges att betala innan 2:ne Månader, uti Kopparmynt, ock swara expenser Een Dahl:r 16 ./. Silfwermynt.
 (Källa: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3849 (1733-1733) Bild 1330 / sid 128)


Svegs vårting 1735-03-24:
 §19 Änkan Hustru Sigri Carlsdåtter ifrån Elfweros har wehl wehlat tillägna sig frihet att till främmande bortsätta och låta häfda den lilla åker och slått som henne efter Dommen af d. 24 Martii 1726 är tillkiändt af Stiuf Sohnen Gunbiörn Jonssons Hemman i Elfweros, till födråd; Men som Gunbiörn wisar det han till och med åhr 1732 aflagt Stiufmodren richtig lega och afrad för samma lägenhet, kan och icke wara lofl:t att ägan skall häfdas af andra när Stiufmoderen sielf eij åstadkommer bruket; Derföre äger Gunbiörn Jonsson rett att häfda desse ägor och af sätta Stiufmoderen ett skiähligit uti afgift åhrl:. Skadan som påstås för 2:e åhr som desse ägor warit borta kan Retten icke sig utlåta om förrän Jon Jonsson som giordt bärgningen och af förstlen blifwer instembd. Men uti expenser för detta lagsökande skall Hustru Sigrid Carlsdotter ärlägga till Gunbiörn En Dahl:r 24 ./. Sm:t.
 (Källa: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3851 (1735-1735) Bild 2110 / sid 205)


Svegs vårting 1735-03-26:
 §20 Pehr Swensson i Elfweros anklagade bonden Gunbiörn Jonsson i Elfweros för en åhr 1734 in Martjo bortkommen Järnstör, hwilken Pehr in Februario 1735 såsom sin igentagit hoos gl. Lensman i Ytterhogdahl Ohl Påhlsson, Men af Gunbiörn såld till Olof Påhlsson, påståendes Pehr Swensson att Gunbiörn bortstuhlet denne Järnstöhr uti Fäbodarne Andåsen d. 14 Martij 1734 hwarest den warit stående. Under hafd förhör härom, Gunbiörn in Martio 1735 ärkiändt hafwa sålt samma Järnstör till Olof Påhlsson in Martio 1734 i förstone föreburit hustrun kiöpt Järnstören i Lilleherrdahl, åter att han sielf kiöpt den af Pehr Halfwarsson i Östansiö af Lilleherrdahl, men äntel. anbudit förlikning med Nijo Dahl:r Kopp:rM:t.
 Gunbiörn ärkiänner nu inför Retten att denne Järnstöhr som Pehr Swensson tagit till sig af Olof Påhlsson i Ytterhogdahl är den samma som  han såldt till honom åhr 1734 in Martio; Men nekar alldeles dertill att hafwa stuhlit den af Pehr; Utan påstår hafwa kiöpt Järnstören af Pehr Hallfwarsson i Östansiö åhr 1733 och sedan den försåldt till Olof Påhlsson i Ytterhogdahl, Gunbiörn nekar och dertill att hafwa budit Pehr förlikning. Kiäranden åberopar så Drängen Hindrich Hansson i Elfweros, Bönder Jöns Mattsson, Pehr Ohlsson och Swen Jonsson i Elfweros till att betyga att denna Järnstör är Pehr Swenssons; Desse såsom ehrl: Karlar ärkiändes för ojäfachtige, förklarades för wittnen aflade Eed och afhördes; Hwilka alla betyga hwarför sig att dee fullel: igienkiänna Järnstören och att den tillhördt Pehr Swänsson, och är den samma som Pehr Swensson och dess hustrus förrä Mann brukadt. Upplästes.
 Hindrich Larsson åter som widerwarit när Swensson examineradt Gunbiörn om Järnstören och hördt deras tahl, berettar på sin Eed fölljande, för 2½ wecka sedan war iag med Pehr Swensson till Gunbiörn uti hans gård, kallad att höra på deras tahl om Järnstören, Pehr hade och Järnstören med sig; Gunbiörn tillstod att han sålt en Järnstör till Olof Påhlsson i Ytterhogdahl, åhr 1734 in Martio, Pehr åter säger, då han stuhlit den hoos mig i Andåsen bodarne, Gunbiörn nekade och sade först att sin hustru kiöpt den uti Lilleherrdahl, sedan han en stund betänkte sig, säger, iag kiöpte den sielf af Pehr Hallfwarsson i Östansiö och under föllje med Olof Påhlsson ifrån Sweg till Elfweros sidst på föret försållde Järnstöhren till Olof. Pehr frågar så Gunbiörn war samma stöhr ny, Gunbiörn då swarade ja, Spinkande ny. Pehr Swensson tog så fram Järnstöhren han hade med sig som han igentagit af Olof Påhlsson och framwiste den för Gunbiörn, wisandes honom att den icke war ny; Gunbiörn då swarade Järnstören brukade iag något uti mitt booland, Pehr bad Gunbiörn tillstå sanningen, efter något långt betänkande räcker Gunbiörn handen till Pehr och säger iag skall gifwa d__ Nijo Dahl:r _____ ___ till Ohlof i Lund så skall du få dem, här på skilldes de åth, och kiänner iag Hindrich igen denne Järnstöhr att den är Pehr Swenssons som för honom bortkommit, upplästes.
 Gunbiörn will icke ärkiänna denne Hindrich Larssons berettellse, utan påstår att Hindrich Larsson eij war inne med när Pehr hade tahl med mig om denne Järnstöhr; Gunbiörn påstår ännu att han kiöpt en Järnstöhr af Pehr Hallfwarsson i Östansiö åhr 1733 och sedan åhr 1734 sålde den till Olof i Ytterhogdahl. Pehr Hallfwarsson i Östansiö betygas af Nembden wara död åhr 1734 in Martio. Gunbiörn tillfrågades när han sålde Järnstöhren till Ohlog Påhlsson? S:e åhr 1734, hwad Månad det war minnes icke allenast om winteren sidst på föret.
 Kiäranden upplägger Olof Påhlssons i Ytterhogdahl skriftel. Attest under d. 20 hujus af innehåll att Gunbiörn d. 17 Martii 1734 förde till honom Järnstöhren uti Herrö by och efter sin begiäran fick för den tre P:r Km:t. Gunbiörn will ännu icke göra sig skyldig. upplästes
 Om Gunbiörn Jonssons frägd efterfrågades och betygade wittnen att Gunbiörn icke har gådt namn om sig, utan tahl uti Grannskapet och Byelagen af Elfweros derom att han snattar, fast intet bewis derom kunnat fåås, allenast misstanke på Gunbiiörn upplästes.
 Resolutio
 Gunbiörn Jonsson ålägges att till nästa ting framskaffa Pehr Hallfwarssons i Östansiö af Lilleherrdahl Barn och änka, att gifwa opplysning om Pehr Hallfwarsson såldt någon Järnstöhr till Gunbiörn 1733, Pehr Swensson i Elfweros bör och framställa Olof Påhlsson i Ytterhogdahl till att höras och gifwa sitt betygande om denne Järnstöhr är den samma som Gunbiörn honom såldt med mehra som tjenar till upplysning.
 (Källa: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3851 (1735-1735) Bild 2120 / sid 206)


Svegs vårting 1735-03-27:
 §22 S: d: uppwiste Mårtten Pehrsson i Elfweros Mågen Gunbiörn Jonssons dersammastädes lemnade skriftel:a betygande under d. 24 Martii 1735, derom att dess Swärfader Mårtten Pehrsson och Swärmoderen med sina penningar löst och utbetalt Gunbiörns Syster Brita Jonsdåtter för hennes arfsdehl efter Förälldrarna uti Hemmanet Elfweroos a Tretton trögs skatt, och det med 68 P:r Söllfwermynt item Siu Dahl:r Sm:t uti ett återlöst Äng, Denne lösen ärkiänner och Gunbiörn nu inför Retten att dess Swärförälldrar fullel:n giordt och bestrider dem icke att niuta och råda så stor dehl i hemmanet som Swarar häremot, äfwen likmätigt Jon Ohlssons i Grafwen cession af d. 9 Aprill 1726; Fördenskull tillkiänner Retten Mårtten Pehrsson och dess Hustru rettighet till så stor dehl uti hemmanet som swarar emot denne giorde lösen, men att Hemmanet skall wärderas och derefter Swärförälldrarna anlås sin andehl.
 Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3851 (1735-1735) Bild 2130 / sid 207


Svegs höstting 1735-12-03:
 §23 Efter resol: å förra Ting d. 26 Martii 1735 uti Saken emellan Pehr Swensson och Gundbiör Jonsson i Elfweroos om en järnstöhr hwilken bortkommit för Swensson, men Gundbjörn hålles misstänkt före att hafwa bortsnattat; Före kommo nu parterne, och producerades af Kiäranden för detta LendsMannen af Ytterhogdahl Olof Påhlsson i Östansjö till att gifwa upplysning om järnstörn. Kiäranden Pehr Swensson begärer att Olof Påhlsson måtte Endel:n afhöras, hwilket Swaranden Gundbjörn Jonsson icke will samtycka, för den orsaak att Olof Påhlsson skall warit dombd från lifwet uti Bråttmåhl Saak. Olof Påhlsson tillstår sielf att han åhr 1720 af Häradsretten wid Lussendahls Ting i Hellsingl: blifwit dömbd till döden för några persedlar som undanhållden allmogen wid durkmarche der före sutit i arest; Men benådad af Högl: Kongl: Hofrettens med fängelse när han förnögt allmogen och stådt Kyrkioplicht. Fördenskull efter sådan ärkiänd Saak kan nu retten icke förklara Olof Påhlsson för Lagl:t wittne; Dock hördes Olof Påhlsson om järnstörn utan Eed, och tillstår att han kiöpte en Järnstör af Gundbjörn Jonsson år 1734 d. 17 Martij under sin resa genom Härjedahlen och Herrö by, samma järnstör war och brukad ty han war litet brächter i lödningen och sålde Gundbjörn denne Järnstöhr till mig emot en P:r Sm:t. Gundbiörn tillståhr detta men insisterar änny att hafwa Kiöpt Järnstörn af Pehr Halfwarsson i Östansjö och Lille Herrdahl. Efter resolution å förra Ting är Gundbjörn Jonsson före lagdt att framskaffa Per Hallfwarssons i Östansjö änka och barn att gifwa upplysning om Per Hallfwarsson sålt någon Järnstör till Gundbjörn åhr 1733, men Pehr Hallfwarssons stärbhuus är icke tillstädes, eij el:r kan Gundbiörn wisa att han låtit instemma dem till detta Ting. Kiäranden Pehr Swensson i Ellfweroos begärar få slut i saken, således att Gundbjörn måtte förklaras skylldig för snatteri efter som Gundbiör icke kan giöra sig urhtjufna. Upplästes och öfwerwegades. Och finner retten för rettwist att förklara det Lendsmannen af Lille Herrdahl skall framskaffa Pehr Halfwarssons i Östansjö Änka och Barn till nesta Ting att höras om det föreburne Kiöpet, då parterna öfwen skohla sig inställa att afwachta Domb. Hwilken resolution afsades.
 (Källa: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3851 (1735-1735) Bild 5930 / sid 587)


Svegs höstting 1735-12-03:
 §25 Efter uppwist Kiöpeskrift under d. 15 Sept. 1735 har Gundbjörn Jonsson i Broo försålt till sin granne Jon Jonsson ett stycke Åkerjord om __ mählingar emot 84 P:r Koppm:t som anföres bestå uti försträkt låhn till hemmanets lösen, så att Jon Jonsson skall behålla samma åkerstycke Trådan kallad med des förland oklandradt för Gundbjörn och hans efterkommande, men besittias af Jon Jonsson och hans efterkommande till ewärdelig ägo hwilket Gundbjörn närwarande sielf ärkiände; Hwarå anhålles om Rettens stadfastelse, men resolverades at det bör synas af 6 st: Nembdemän om denne nu försålde åker är af Grannarnas oskipto mark oppbrukadt eller uthgl: Åker och af Gundbjörn Jonsson gl:a åkertäg.
 (Källa: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3851 (1735-1735) Bild 5940 / sid 588)


Svegs höstting 1735-12-03:
 §33 S: d: ärkände Gundbjörn Jonsson i Elfweroos nu så wehl som å förra Ting d. 26 Martj 1735, sin skulld till afl:ne Lendsman Rållf Hallfwarsson i Lille Herrdahl eller des sterbhus efter lemnad Obligation d. 27 Aprjl 1729 på 24 P:r item till Sonen Olof Rållfsson särskilldt 24 P:r, gör tillsamman 48 P:r Koppm:t och att han här på ännu icke något betalt; Derföre blifwer denne skulld till Fyratjo åtta P:r Koppm:t för ständig dömbd och Gundbjör pålagd att giöra betalningen inom 3:ne månader, och der det icke skiär, hafwa borgamännerne att söka H:r Executoren.
 (Källa: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3851 (1735-1735) Bild 6000 / sid 594)


Svegs höstting 1735-12-03:
 §37 S: d: ärkiände Gundbjörn Jonsson i Ellfroos wara skylldig till Olof Michelsson i Herröö 7 P:r 16 öre Koppm:t efter obligation d. 28 Martj 1735, derföre förelägges Gundbjör Jonsson att göra betalningen inom en månads dag; Hwar och icke det skier, har Creditorer att söka uthmätning.
 (Källa: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3851 (1735-1735) Bild 6010 / sid 595)


Svegs vårting 1736-03-09:
 §30 Efter Resol. å förra ting uti saken emellan Pehr Swensson och Gunbiör Jonsson i Elfweros om en Järnstör som bortkommit för Pehr Swensson, men Gunbiörn hålles före hafwa bortsnattadt före kommo nu parterne och framhades Pehr Hallfwarssons i Östansiö änka Hustru Karin Ersdåtter att höras öfwer det före bärande som Gunbiörn wehlat giöra, det hennes man skall såldt Gunbiörn Järnstören.
 Karin Ersdåtter ehrl: Hustru betygade icke wetta det ringaste om sådant kiöp med Gunbiörn, mindre sedt det mannen i lifstjden såldt Gunbiörn Järnstören. Gunbiörn kunde och icke bewisa något annat häremot upplästes. Kiäranden frambar Järnstören och tillstod Gunbiörn att det är den samma stören som han såldt till Olof Påhlsson i Ytterhogdahl men Pehr Swensson welat igenkiändt. Nembdeman Olof Pehrsson Hållm af Elfweros ehrl. och ojäfachtig, är kiändes betygade jemwehl på sin aflagde Eed, att denne Järn stör är den samma som Pehr Swensson igenkiände för sin och hans granne äfwen besannade wara hans. Upplästes, Kiäranden påstod att Järnstören måtte honom till kiännas, men Gunbiör Jonsson swara honom för orsakade omkåstningar på åtskilliga ting. Gunbiörn hade icke något mehra att förebära, upplästes och öfwerwägades.
 Resol:
 Emedan Pehr Swensson i Elfweros med sina grannars Edel: berättande bestyrkt att denne Järnstör som Gunbiörn Jonsson i Elfweros åhr 1734 såldt till Gl:e Lensman Olof Påhlsson i Ytterhogdal warit hans och den hwillken för honom är bortkommen uti Fäboderne åhr 1733, Gunbiörn Jonsson åter icke gittadt å sin sjda binda hemuls man; Fördenskull likmätigt 5 Capit. Kiöp M: B: L:L: till kiänner Retten Pehr Swensson rett att återtaga Järnstöhren utan lösen, men att Swaranden Gunbiörn Jonsson blifwer skylldig att ärlägga till Kiäranden Pehr Swensson för orsakade expenser Sex Dahl:r Sm:t och till Hustrun Karin Ersdåtter i Östansiö 24 ./. Sm:t.
 (Källa: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3852 (1736-1736) Bild 2080 / sid 202)


Svegs vårting 1736-03-09:
 §37 S: D: ärkiände Gunbiiör Jonsson i Elfweros wara skylldig Olof Swensson i Sunnanåhn af Lilleherrdahl Tijo P:r 11 ./. Km:t och en gång Häst stoo, för undfången 3:e st. Slipstenar, ännu obetalte, men under denne tingstimma lemnadt sin Obligation härpå; Fördenskull dömmes denne skulld för ständig till Tijo P:r 14 ./. Kopp:rm:t och Häst stonen till 24 ./. Km:t; Gunbiörn äfwen pålagd att giöra betahlningen inom 14 dagar och swara uti expenser tree Dahl:r Km:t.
 (Källa: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3852 (1736-1736) Bild 2130 / sid 207)


Svegs vårting 1737-03-04:
 §2 S: D: ärkiände Gundbjörn Jonsson i Broo, det han åhr 1736 den 2 Martij fådt till läns af Swen Påhlsson i Remmen Tije P:r Silfm:t i plåtar, och att hafwa öfwerlåtit borgenären uti pant en myrslått Kluksfloden kallad att bruka för legan, efter handskrift af åfwannembde åhr och dag. Swen Påhlsson tillstår äfwen att han slagit denne Myrslått i förledne Sommar och der bergadt Nijo små skrindor; Men som Swen har sina penningar sielf af u__en i pant Slåtten och måtte trädas af gifwandes icke så mycket hädanefter; Altså påstår han det Gäldenären måste Strax betala Lånet och då taga sin pant åter, hwilket Swaranden Gundbjörn Jonsson icke will medgifwa, utan påyrkar det Långifwaren måtte behålla Panteslåtten till des den blifwer dugelig igen upplästes och öfwerwägades. Retten finner för skiähl:n att på lägga Gundbiörn Jonsson det han skall betala Lånet Tije Dahler Silfm:t innan åhr och dag, hwar och icke det skierr har långifwaren likmätigt 5 Cap: uth: B: att söka Gälldenärens lösa egendom eller och låta werdera denne fasta pant och efter 9 Cap: i Jord:B: den nyttja till des han blifwer betalt eller lösen giöras. Uti Rettegångs Kåstnad skall Gundbiörn ärlägga till Swen en Dahl:r Silfm:t.
 (Källa: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3853 (1737-1737) Bild 1090 / sid 106)


Svegs vårting 1737-03-04:
 §3 Efter utgifwen handskrift under d. 26 Februari 1737, ärkiände Gundbiörn Jonsson i Broo fådt till Låns af Jon Larsson i Elfweros Fembtijo Dahl:r Silfm:t i plåtar emot utfäst lega åhrligen Fyra öre Koppm:t efter en Dahl:r Silfm:t; Och borgenären må niuta Intechning härpå uti dess fasta egendommen hemmanet, änskiönt ingen Pant är utsatt uti handskriften; Hwilket wid uppläsande widkiände; Derföre blifwer denne skullfordran med sielfwa Panten Intechnad borgenären till den säkerhet som 7 Cap: i Rettg B: och 9 Cap: Jord:B: förmår.
 (Källa: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3853 (1737-1737) Bild 1100 / sid 107)


Svegs vårting 1737-03-05:
 §9 S: D: kom för sittjande retten Jon Jonsson i Elweros, och gaf till kiänna det af hänlande som grannen Gundbiörn Jonsson i Broo honom gifwit den 15 September 1735; på en utmagrad och ogan__elig åkerjord om twå Mähl:ar wid_liggande närnär in till Jon Jonsson gård och ägor, än wid Gundbiörns; Hwar medelst samma åker stycke träden kallad upplåtes och afstår till Jon Jonsson och dess hemman i byen med des förland emot Åttatijo Fyra Dahl:r Koppm:t uppburne pengar, och att hädanefter oklandrad rådas af Jon Jonsson och dess efter kommande till ewerdelig ägo, Altsom af handlingsskriften af ____ dag och åhr wisar, Efter rettens Resolution här öfwer gifwen d. 5 December 1735 är Syn hållen d. 9 October 1736 som funnit att denne täckte är in wid till Jon Jonssons förland; Dee andra grannerne åter deremot hafwa tillräckeligt förland, häremot har wehl Gundbiörn Olofssons Sohn Olof wid förra Ting giort klander, men det samma låtit falla och igenom sin afsäjelse skrift under den 26 Februarj 1737 till ägnad Jon Jonsson rett att för sig och sina behålla samma täckt och åker såsom upptagen af Jon Jonssons förland, hwilket med underskrefne wittnen uttygas. Altså anhåller Jon Jonsson här å om rettens stadfästelse. Och emedan afhandlingen med sitt belefwade Sluth om denne på Jon Jonssons Hemmans förland intagne täckt; Är af wederbörande ärkiänd; Derföre i förmågo af 20 Cap: i Rettg B, och 1 & 10 Cap: B:B: ärachtar retten för rettwist att detta med sin dom gilla och stadfästa; Så att Jon Jonsson nu mehra äger rett under sitt Hemman råda detta åkerland som sin retta ägo.
 (Källa: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3853 (1737-1737) Bild 1120 / sid 109)


Svegs vårting 1740-03-06:
 §3 Per Olofsson i Budde af Elfros giör talan uppå föregången stemning till Gundbiörn Jonsson i Bro af samma Socken, det sidstnembde icke allenast måtte widgå den skuld som han häftadt före hos Per, efter åtskillige Låhn samman dragne til en Summa af Etthundrade tiugu Nije Dahl:r Silf:r Mynt efter sidsta Obligation eller handskrift d. 4 December 1738, utan och kiännas skyldig at den betala med alldraförsta til Capital och Interesse, hwar och icke det skier, före ____ ___ Pant Hemmanet Borgenären til säkerhet intecknadt å tingen d. 6 Martj 1738 och 9 Deceb. samma åhr måtte gå i betalning; Och Rettegångs kåstnaden med tidsspillan ersättas. Gundbiörn Jonsson i Bro tillika med Hustrun Karin Mårtensdotter ärkiände denna sin skuld til Per Olofsson Budde i Elfros Liqviderat och ständig giord efter handskrift d. 4 December 1738 till Ett hundrade tiugu Nije Dahl:r Silfm:t, och der emot hafwa Pantskrifwit Långifwaren Per Olofsson til säkerhet sitt Hemman Bro af Elfros, jempte tilstånd at få Inteckning deruti til säkerhet om betalningen framför andra; Hwilket widgående med Inteckningen äfwen skiedt å Tinget d. 9 December 1738, då Inteckningen uti före skrefne panten bewilljades; Gäldenären wil nu säja hafwa förbehållit sig få giöra betalningen efter handen; Men gitter icke bewisa det sådan mening finnas uti någon dera handskriften; Hwad Interesse eller Räntan angår, så innehållla wehl de förra handskrifterne af d. 25 Februarj och 9 Maj 1738 Åtta öre Koppm:t för hwarje plåt om åhret at beräknas, men som ingen Ränta är för skrifwen uti sidsta utgifne Obligationen af d. 4 Decemb. 1738 såsom sluth Räkning, Så wil skuldenären Gundbiörn icke swara någon Ränta i från samma åhr. Per Olofsson har och sedan icke giort någon ansökning om betalningens åtniutande, allenast at han å tinget d. 8 December 1739 begärt uppbud å föreskrefne och intecknade pant, men icke kunnat honom bewilljas emot 1 & 3 §§ af 9 Capit: i Jord Bal:en, eftersom Per icke kundgiort giäldenären sådan sin drift när ingen tid warit föreskrifwen; Hwilket alt efter uppläsande och widgående Retten behörigen öfwerwägadt; Och finner för rettwist likmätigt 9 Capit: i Handels Bal:en at döma denne skuld för ständig til Ett hundrade tiugu Nije Dahl:r Silf:r Mynt; Och som Borgenären uti sidsta obligationen efter sluth Räkning icke låtit föreskrifwa sig Ränta efter Lånet, ej eller wiss tid utsättja, har och icke giort påfordran om utsökning för än nu; Altså kan Retten emot åfwannembde R___ i Lagen icke til kiänna Borgenären någon Ränta; Men at Giäldenären är skyldig innom 2:ne Månaders tid utgiöra betalningen. Hwar och icke det skier, äger Långifwaren Rett efter 5 pch 6 §§ uti 5 Capit: Utsöknings Bal:en at söka utmätning och införsel uti föreskrefne pant Hemmanet, och sedan med panten förföra som Lagen uti 9 Capit: Jord Bal:en stadgar; Uti förorsakad Rättegångsomkåstnad och deds spillan skall Gundbiörn Jonsson ärlägga tre Dahl:r Silf:r Mynt.
 (Källa: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3856 (1740-1740) Bild 1510 / sid 145)


Svegs vårting 1741-03-10:
 §26 S. D. Förekom Per Olofsson Budde Insinuerades det Köp som han träffat och slutet med Syskonabarnet Gunbiör Jonsson i Bro om hans arfwe Hemman Num 1 á 13 Trög Skatt i Elfros Sochn och Kyrkiobyn, wid bron belägit, under d. 9 Martii 1740 hwarutinnan Gunbiör Jonsson med sin Hustros Karen Mårtensdotters bifall och samtycke, säljer och uplåter ofwannämbde Hemman til Pär Olofsson som äfwen är bördig härtil emot en Stipulerad och faststäld KöpeSumma Fyrahundrade daler Sm:t, utaf hwilken Summa Pär Olsson kommer at inlösa alla de ägor som ifrån Hemmanet bortsatte och förpantade äro jemwäl afräkna sitt til Gunbiör Jonsson gorde penninge Låhn, hwarföre Gunbiör til Pär Olsson pantsatt samma Hemman och Pär Olsson wid Häradstinget d. 3 Decembr. 1740 låtit första gången oppbiuda ägaren till lösn, men som Gunbiör Jonsson icke warit mächtig Panten igenlösa, altså hafwer han den försåldt til Pär Olofsson med alla der till hörande lötar och lundar i wåto och tårro, erkännandes Gunbiör Jonsson å Köpeskillingen hafwa oppburit Nijohundrade Trettijo Twå P:r 20 ./. Km:t så at allenast Twåhundrade Sextijo Otta P:r 12 ./. dito Mynt af Köpaskillingen återstår, hwilka wid tälfälle skola betaldta blifwa. Til detta Köp har Farbroderen Jon Gunbiörsson å Hammar lemnat sitt bifall under d. 9 Martii 1741. ___ emedan alt som ofwan förmält är det befinnes wara afhandlat slutet och köpgiort köpaskillingen jemwäl till större dehlen erlagd och betald, det återstående st__ at eenas, Pär Olsson äfwen härtil bördig; Altså och i kraft af 1 2 & 4 Cap: Jord Bal: tilerkänner Rätten Pär Olofsson Budde Macht, at för sig och sina arfwingar, råda och bruka detta Gunbiör Jonssons Hemman i Elfros, med Hus och Jord, skog och Mark, Fiske och Fistewatn, samt alla andre Adpertinentier som derunder af ålder legat, eller är med rätta tilwinnas kunna, såsom sin wälfågne, köpte och betalta Bördes Jord utan klander nu och i framtiden, när han til Gunbiör Jonsson erlägger de å köpeskillingen återstående 268 P:r Km:t.
 (Källa: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3857 (1741-1741) Bild 1120 / sid 105)


Svegs vårting 1741-03-10:
 §47 Efter upprop angåfwo sig Gunbiör Jonsson och Swärfaderen Mårten Pärsson i Elfros, hwaremot annan Kärande och Swarande uti instämbde måhl om Fasta Ägors bortsäljande och om Lösa, hwarwid och Rätten beroo lät.
 (Källa: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3857 (1741-1741) Bild 1250 / sid 118)


Gift med Karin Mårtensdotter. Född omkring 1703 i Sveg (Z) (db). Flyttade med barnen 1744 från Färila (X) till Hälsingtuna (X) (hfl). Död
1754 i Hälsingtuna (X) (db). Begravd 1754-01-13 i Hälsingtuna (X) (db).
1745-09-22: Soldatens Gunbiör Jonsson Skaffares änka Karin Mårtensdotter [givit till Kyrkan] 18 öre. (Källa: Älvros LIb:1)


Far: Mårten Persson. Klockare.


Svegs höstting 1702-12-18--20:
 §11 Det föredrog Klåckaren Mårten Pärsson huruleds då hans Hustru med sin förra Man giftadt blef hennes Fader Pär Gudmundsson i Ytterbärg, skall henne tillsagdt 16 RP:r gifwandes henne den uti åthskillige Pärtzellar, men den för högdt wärderat till 28 P:r 4 ör K.M:t emedan som efter den wärdering Mårten låtit giöra, dy ny skohla stijga högre än till 67 P:r 28 ör fodrandes dy bristen åter. Pär GudMunsson swarade att han gifwit som hans Lägenheet tåhla kunnat, hade och flere barn, som måtte hafwa medh, och jembwell den som honom syta skall. Nembl:n Mågen Erich Pållsson, hwilken intet nekade gifwa Swågren dess fulla 16 RP:r, allenast han blefwo oklandrat. Mårten swarade att om han får sin fyllnad som lofwadt war will han wara nögd, men elliest prætenderade han efter Fadrens dödh att gåå till dehlning. Wärderingarne öfwersåges och fans den förra alt för hög och oskiälig, men dhen senare billig fördenskull resolverades. Att såsom dhe Pärtzellar som Pär GudMunsson i Ytterbärg har låtit dess dotter bekomma för uthlösen at Alt des Arf i Löst och Fast till 16 RP:rs warde, befinnes alt för högdt warit beräknadhe, fördenskull är det öfwersedt och i skiäligsta måttan Modererat så att Pär GudMunsson ännu bör gifwa dess dotter med dess Man Mårten Pärsson utan det förra Nembl. 8 RP:r Silf:rM:t, och parterne såleds i detta åtskilda.
 (Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3820 (1702-1702) Bild 9070 / sid 900)


Svegs höstting 1703-12-05--08:
 Förentes Olof Jonsson i Byen med Mårten Pärsson Klåckare om en Häst förolyckad, at Mårten för sin dehl betalar honom 2 P:r SM:t och ½ Citations penningarne, dher wijd och HäradsRätten lär beroo.
 (Källa: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:24b (1703-1703) Bild 2760 / sid 567)


Svegs höstting 1704-12-09--13:
 Klåckaren Mårten Pärsson fodrade Pär Pärsson i Ytterberg först f/ör 7 åhrs löhn som honom hans hustru tient hade, den tijd hon war Pär Pärssons Sonahustru, men efter Mannens död ingen annan ____ erhölt än som en pijga, och aldenstund Pär Pärsson detta icke kunde henne skiäliigen bestrijda, dy efter det 16 Cap. __stb. dömdes han till Klåckarens hustru i ett för allt som hon tient hade 14 P:r SM:t.
 Och emedan det eij nekas kunde, att iu Pär Pärssons Son gifit sin hustru i Fäste och Morgongåfa 2 st. Sölfskedar, dy efter det 10 Cap. Giftb. LL, bör hon dem utbekomma.
 För det at Mårten Pärsson då arfskiftet hölts, har kostat på DelningsMännen 8 Måltijdher á 3 ör sr. dy böör Pär Pärsson honom derföre betala med 24 ör SM:t hwilket emot Pär Pärssons fodringar bör liqvideras och qvittas.
 (Källa: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:25b (1704-1704) Bild 2960 / sid 566)


Svegs vårting 1741-03-10:
 §46 Mårten Pärsson i Elfros androg, det han tillika med gifta dotteren Karen år 1739 pantsatt hos Siuhl Jonsson i rem en brännwinspanna emot 1½ T:a Korn el:r Trettijo Tre Dal:r Km:t i Penningar räknadt men wid Brännwinspannans återfordrande emot betalning af Mårten Pärsson, för så stor dehl som på hans inlösande utom Dotterens andehl, som hon af Kornet åtniutit må ankomma, skal Swaranden Siuhl Jonsson icke wilja dermed wara nögd och Pannan utlemna, påstod derföre at Siuhl Jonsson måtte påläggas, henne til Mårten at utgifwa när han får sin på Mårten Pärsson belöpande betalning. Swaranden förklarade sig at, som Mårten och hans Dotter på en gång begärt lånet, det tillika bekommit och för bägges räkning utan åtskilnad på större och mindre dehlachtighet, Brännwinspannan pantsatt och derwid icke anmäldt något förbehåld, hafwandes ifrån sig gifwit en owilkorl: Obligation härpå under d. 8 Maii 1739 som i Rätte

2017-02-21, 22:03
Svar #14

Utloggad Jörgen Blästa

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 279
 • Senast inloggad: 2020-02-03, 12:07
  • Visa profil
  • www.solace.se/~blasta/

Maii 1739 som i Rätten upwistes; Så förmodar Swaranden at honom eij lärer kunna påleggas utlemna panten, förän han får sin fulla betalning. Häradstingsrätten intog af åberopade Obligation sålunda wara beskaffat som Swaranden derom anfört; Och fördenskull pröfwar skähligit at förklara det Mårten Persson eij kan återfå pantsatta Brännwinspannan hos Siuhl Jonsson förän denne kommer til sin fulla betalning, enligit 3 § i 11 Cap: Hand: B:, och där Mårten Pärsson med dess dotter el:r enthera icke återlöser panten innom 14 dagar för nästa Swegs ting, må panthafwaren dermed efter 2§ i 10 Cap: Hand: B: förfara. I rättegångs kostnad bör Mårten Pärsson erlegga til Wederparten En Dahl:r 8 ./. Sm:t.
 (Källa: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3857 (1741-1741) Bild 1240 / sid 117)


Mor: NN NN. Död 1739 i Älvros (Z) (Älvros LIb:1). Begravd 1739-03-23 i Älvros (Z) (tp).


                                 Barn:
   Jonas Wiman. Båtsman. Född 1727-10-27 i Bro, Kyrkbyn, Älvros (Z) (hfl, mtl). Död 1751-06-05 i Stockholm (AB) (gmr).
      28 Jonas Gunb:ss. Wijman - Siuk i Baraqen
      (Källa: Rullor flottan 1635-1915 XIIIc:78 (1750-1750) Bild 53 / sid 81)
      Ord: 28 Wiman
      Vacant wid Munstringen i LandsOrten d. 15 Febr. 1745.
      I stället d. 11 Maii antagit Jonas Gunbiörnss. Wiman. Död i Stockholm d. 5 Junii 1751.
      I stället d. 2 Jan. 1753 hit Transport: Fördubbl. wid Numro 20 Anders Ands. Wiman.
      (Källa: Rullor flottan 1635-1915 XIIIc:87 (1753-1753) Bild 248)
   Karin Gunbjörnsdotter. Född 1730-03-06 i Bro, Kyrkbyn, Älvros (Z) (hfl, mtl).
   Erik Gunbjörnsson. Född 1733-04-15 i Bro, Kyrkbyn, Älvros (Z) (hfl, mtl).
   NN NN. Död 1736 i Bro, Kyrkbyn, Älvros (Z) (Älvros LIb:1). Begravd 1736-03-28 i Älvros (Z) (tp).
   NN NN. Död 1737 i Bro, Kyrkbyn, Älvros (Z) (Älvros LIb:1). Begravd 1738-01-01 i Älvros (Z) (tp).
   NN NN. Död 1738 i Bro, Kyrkbyn, Älvros (Z) (Älvros LIb:1). Begravd 1738-03-30 i Älvros (Z) (tp).
   Dödfött barn. Begravd 1740-11-30 i Älvros (Z) (tp).
----------------------- Tabell 5 (generation 2)  -----------------------
                            (Från Tabell 2)


Olof Gunbjörnsson Budde. Bonde. Död 1741 i Buddgården, Kyrkbyn, Älvros (Z) (Älvros LIb:1). Begravd 1741-03-08 i Älvros (Z) (tp). Bonde 1693-1725 i Buddgården, Kyrkbyn 3, Älvros (Z)
 1731-05-16: Olof Gunbiörsson Budde [givit till Kyrkan] 1 P:r 16 öre. (Källa: Älvros LIb:1)
 1733-05-03: Olof Gunbiörsson Budde [givit till Kyrkan] 1 P:r 16 öre. (Källa: Älvros LIb:1)
 1737-01-23: Gl:a Kopparslagaren Olof Gunbiörsson Budde [givit till Kyrkan] 18 öre. (Källa: Älvros LIb:1)
 1740-06-16: Olof Gunbiörsson Budde [givit till Kyrkan] 1 P:r. (Källa: Älvros LIb:1)
 1741-01-18: Olof Gunbiörsson Budde [givit till Kyrkan] 16 öre. (Källa: Älvros LIb:1)


Svegs höstting 1694-11-02--06:
 §11 Oluf Gunbiörnsson i Elfroos Kärade till Ingrid Jonsdåtter ibm om ett Ängh som kallas Knutsmyran, som under hans gårdh till 40 Åhr warit brukadt, och genom arf efter Fadren Jon Olsson dijthkommit, huilket hans Modersyster Ingrid Jonsdåtter, förledne Sommar sig tillägnat och bärgat och war Jon Olsson twegifter, och hade fyra st: Döttrar i huardera kullen, och der af första kullen blefwe med Män försedde och efter fadrens dödh delades Hemmans Parterne dem emillan i twenne Parter, och Ingrid som är af den andra kullen, besitter Halfparten, och Actoris Moder som är af den andra kullen, den andra halfwa Delen, och samma Äng war bårtpantadt, och föll på den förra kullen som hans Fader Gunbiörn inlöst! Resp. Att hon hafwer hördt af Jöns Halfwarsson Ibm det bemelte Äng skulle höra halfparten till huardera och Olufs Fader det alt inlöst, och en god tijdh brukadt, pch hon altså förledne Winter begiärt det inlösa, och han där till nekadt, och derföre satte hon hoos Lensman 6 stycken Sex Dakers Plåtar. Och eftersom Oluf det intet slogh, haar hon förledne Höstas med Länsmans minne det slagit, som Lensman tilstår, och tykt bättre wara, at låta det stå oslagit. Påhl Jonsson ibm berättar efter sin Sahl. Faders ordh, som hade Gunbiörns Hustru Syster af första kullen till hustru, att på första kullen kom Nembl. Knutsmyran, Lillängie och RoggierdsSlätte annat annat hwart åhr, och på den andra kullen Strömsängiet och eslåtten. Item, att Jöns Halfwarsson sagt, sig intet annat kunna minnas än halfwa Knutsmyran kom på huardera kullen, då hans Fader påmint honom icke så wara.
 Jöns Halfwarsson betygar, sigh wäll minnas enär dehlningen skiedde, den han skulle bijwista, men blef förhindradt, och dy war hans Sahl. brodher Oluf Halfwarsson dijth och giorde dehlningen, och kom halfwa Knutsmyran på huardera kullen och halfwa gårdstomptenm som stodh uth i Pant i Rijsmyra hoos Halfwar Gunnarsson, och Gunbiörn inlöst hela myran: wettandes intet huru högt: föregifwandes sigh säija till Jon Jonsson, sigh eij annat kunna minnas, men mintes deth wäll, och wille intet kry honom där med som war gammal; Hwaremoth exciperades och inwändes, at där så skulle wara, wore den förra kullens lått, ringare än den andras, som böre wara lijka.
 Så wida förra kullen påstår, at hehla Knutsmyran på dess deel fallen är, som des utan wore skiedt förnär, Så håller Rätten säkrast wara, intet där uti Definiera, före än godhe Män besedt beggie halfdehlarnes innehafwande Ängiar och Sloar, och pröfwa huruledes huardera halfparten fått sin Rättigheet. I medler tijdh stånde Höet i Qwarstadh.
 (Källa: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3817 (1694-1694) Bild 4360 / sid 430)


Svegs vårting 1696-03-30--04-01:
 §4 Ingrid Jonsdåtter Kiärn i Elfroos, beswärade Sig öfwer Oluf Gunbiörsson ibm, för det hon måst kåsta på Synen, medelst twisten om halfwa Knutsmyran, den hon på Sidsthåldne Hösteting igenwunnit, och dy begiärer betahlning af honom som tappat! Resp. at han medh sine Interessenter efter Föräldrarne den den fått, och inthet wettas fulleligen på hwad Sätt det månde wara Skiedt, och den tijden der halfwa myran Possederat och nyttiadt, därföre Skattadt, eftersom Rotskatten efter hwar och eens äghor proportionenes, Men Ingrid föregifwer dem wähl wettas, och at girugheeter brackt dem at förnekat och ursächtadt sig icke där om kunskap hafwa, huilket hon under Action på Höstetinget förgu___ at Sökia.
 Enhälligdt votum.
 Såsom Ingrid Jonsdåtter, under Action på 695 åhrs Hösteting, om halfwa Knutsmyran, med Oluf Gunbiörsson, inga Expenser Prætenderat och Sökt; Altså tillhör sampt föllie af Kongl. Maij:ts Stadga och Process A:o 695 och dess 21 §, finner Rätten, henne intet hafwa macht några Expenser därföre Prætendera, uthan dem wara förlustig, eftersom inga Expenser på andra orther där uthinnan giorde är, som henne då okunnige warit.
 (Källa: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:17a (1696-1696) Bild 1780 / sid 173)


Svegs vårting 1696-03-30--04-01:
 §17 Ingrid Jonsdåtter i Älfroos Kärade till sin sin granne Oluf Gunbiörsson, Peder Pedersson och Påhl Jonsson ibm, at inlösa af dem halfwe Kiärn hemmanet som dee under sine heman slagit och lagdt, och hon possiderer allenast den andra halfwe dehlen som är 2 Trögsland Rp. at dee alla tree hafwa Kiärn hemmanets halfwe dehl under sine Hemman, Nembl. Peder Pedersson och Påhl tilhopa ett Trög, och Oluf Gunbiönrsson ett Trög allena, förmenandes sig, som äre af förre barnkullen wara närmare henne som är af den Senare, utlösa, än hon dem och deras, huilket hon lembnar i Rättens omdöme, och håppas, som sielfwe hemmanet och gården åbor, wara närmare där till, än dee, som deth under sine Hemman lagdt, och hon måst Swara för Röken.
 Enhälligdt votum.
 Aldenstund Ingrid Jonsdåtter possiderer och beboor half:e Kiärn hemmanet och dess gård i Elfroos by och Sochn, och Swaradt för fulla Röökpenningar, och Oluf Gunbiörsson, Peder Pedersson och Påfwel Jonsson under sine Skattehemman och förra Rök__ ibidem, slaggut och lagdt dess halfwa deel som Sträfwar emoth Kongl. Maij:ts Jorde Placater de Annis 673 och 677, som biuda, at alla abaldenerade och sålledes klyfne ägor, böre läggias under förra och Rätta bohlstad och efter Kongl. Maij:ts Nådigste Resolution A:o 1685, emoth och för lösn. Altså till underdånigst föllie där af, finner Rätten skähligt, at döma deras afsöndrade Jordeparter af Kiern hemmanet, under Hufwudh Deehlen och Hemmanet som Ingrid possiderar och innehafwer, efter gode Mäns skählige wärdering och pröfwande, uti Parternes Närwaru.
 (Källa: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:17a (1696-1696) Bild 1840 / sid 179)


Svegs höstting 1697-11-08--10:
 §16 Ähr det beswär , som Ingrid Jonsdotter i Elferos anförde, emot Tolfmannen Pär Olsson i Fånhus och Erich Pålsson i Ellfroos för det dhe för hösdt skola wärderat hemmanet, som hon efter tingsrättens dom d. 1 Apr. 696 inlösa skulle, och sedan att hennes Contraparter henne för hårdt om betahlningen strunga willia; resolverades.
 Att hwad wärderingen angår, så will wäl Ingrid föregifa, att LänsMan skulle der till Nämdt sådane Tolfmän, som med Contraparterne warit besläktade, der före de och Jorden för högdt skole wärderat, påståendes dy en ny wärdering; Dock emedhan Ingrid, när LänsMan desse Män henne hade förestäldt har warit med dhem benögd och skola lembnat i hans skiön, och då intet ___ emot dhem anfört, hafandes icke heller emot värderingen, som d. 16 Apr. 696 är förrättat, wijd nästa ting, efter d. 7 ___ uti 669 åhr Executions stadga ___ beswär inlagdt, fördhenskull bör dherwid förblifa.
 Hwad wijdkommer utlösningen och att Ingrids Contraparter Pär Pärsson, Påhl Jonsson och Olof Gunbiörsson skola henne för hårdt om betahlningen strängia; Så aldenstund b:e hemman emot lösen är återdömdt, så är intet mehra än billigt, att enär dhe Jorden afstå, dhe och böra sina penningar bekomma hwar på än återstår 3 Plåtar och 19 öre K:M:t dhem Ingrid med första måtte betala. Beträffande Pär Pärssons och dess Interessenters giorde påminnelse, att efter 695 åhrs wista tijonde längder dhe ändå skola tijonden för dhenne Jord, som 696 ut______des, hafa på sine hemman till gravation, det lembnat till sin ort, aldenstund BefallningsMan sig icke understår samma längder ändra el:r derifrån ut gåå.
 (Källa: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:18 (1697-1697) Bild 3390 / sid 334)


Svegs vårting 1698-03-04--07:
 §25 Beswärade sig Pär Pärsson, Påhl Jonsson, Olof Gunbiörsson, och Jon Gunbiörsson hurusom för 2 åhr sedhan, från dem till Ingrid Jonsdotter om Hemmans låt blef dömd af 2 trög dheraf de hwar sitt halft trög hade, warandes både Trögskatten och Tijonde penningarne ännu hoos dhem, anhållandes at blifa dhem qwitt och Ingrid Jonsdotter, som Jorden brukar, derföre swara. Ingrid begiärte at de wille lösa denna Jord jempte dhe 2:e trög hon dessutan hade, och gifa henne dess p:r; Påhl Jonsson sw. at dhe det wäl wille giöra, om de icke fruchtade, det framdeles eij annan kommer och tager det igen. Ingrid begiärte än en gång at de måtte taga Jorden igen, och låta henne fåå dess p:r, dherföre sades dhem det wara bäst, och med Kl. M:s Nådige resol. d. 10 Febr. 698 enligit, at för indelnings wärkets beständighet skull desse ägor blifa der dhe warit och de skattlagde äro, så och Tijonden skrifen.
 (Källa: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:19a (1698-1698) Bild 3150 / sid 309)


Svegs höstting 1701-12-09--11:
 §10 Sedan som Ingrid Jonsdotter i Kiärn efter Tings Rättens resolution d. 17 Decembr 1700 fått ny mätning på den Jord hon den 1 Aprill 696 wunnit af Påll Jonsson, Olof Gunbiörsson och Pär Pärsson i Elfros, och efter Tålfmännernes Ompröfwande, Nembl. Hans Olsson i Linsell och Olof Jonsson i Öfwerbärg den samma Allenast är 6¼ Måhl, wärderat för 13½ P:r K.M:t Måhlet, så och een Kornlada för 9 P:r K.M:t har hon instämdt sine wederparter, det måtte dhe henne återgälla hwad de för mycket af henne upborit, Nembl. för Jorden 16 RP:r 3 ort 27 ör, och för Ladan 2 RP:r Klagandes hon intet på, det hon ju fått sin fulla Jord. Swaranderne kunde intet neeka att de iu fått sin betalning 31 RP:r 3 ort 19 ör för Åker Jorden och slåtten hwar ibland 16 RP:r 3 ort 27 woro för Åkeren, eftersom och der på fans deras Quitto d. 3 Maij 696 och 12 Septembr 697 Men när man räknade 6¼ Måhl á 13½ P:r Måhlet steeg det allenast till 84 P:r 12 ör K.M:t Men hwad de upborit 100 P:r 7 ör och altså öfwerbekommit 15 P:r 27 ör Kopp:rM:t.
 Ladan Angående påstodo swaranderne att 696 när Ingrid den emottog hon warit 2 RP:r wärd, men Att på 6 åhr den blifwit förwärrat, kunna de intet swara.
 Kärandes dee V. V. till Ingrid öfwer det att alt sedan 696 hon want igen denne Jord af 2 trög, de måst derföre betala åhrl:n Tijonde peningar och sädes skatten med pålöpande Durchtougspeningar och Contribution, hwilket från 697 till 1701 giör tillhopa 3 P:r 25 2/3 S.M:t fodrande af henne wedergiällning, och att hon Åhrl:n måtte sielf samma skatt uthgifwa härefter. Ingrid kunde intet säija sig utgifwit något, eij heller hade hon skiäl sig detta att undandraga.
 Sidst fodrade Ingrid Olof Gunbiörsson för en Hölada, som stådt på Ägorne, när Jorden kom från hennes hemman, men Olof flyttiat bort, williandes hafwa sin Lada igen. Olof kunde detta icke neka, hemställandes det till Rättens Afsluutande. Desse Ährender blefwo med Nämbden öfwerlagde och resolverade. Uti den emellan Ingrid Jonsdotter i Kiärn och Påhl Jonsson, Olof Gunbiörsson och Pär Pärsson i Elfroos instämde saak, Angående åtskillige twistigheeter, här rörande och hemmanet Kiärn resolverades.
 Först hwad wijdkommer ÅkerJorden den Ingrid 696 d. 1 Aprill återwunnit och hon betalt med 16 RP:r 3 ort och 27 ör, så emedan samma Jord icke når mehra än 6¼ Måhl á 13½ P:r giör 84 P:r 12 derföre skall öfwerskåttet 15 P:r 27 ör Kopp:rM:t tillställas Ingrid.
 Ladan Anbelangande, den Ingrid påstår betala efter samma wärderingen med 9 P:r K.M:t, Men Alldenstund Påhl Jonsson med dess consorter eij kunna häfta för det hon på 5 Åhr är förwärrat, dy förblif:r dess wärde 12 P:r K.M:t ell:r 2 RP:r Specie.
 Och emedan Ingrid nu wärkel:n innehafwer och brukar dhe återwundne 2 Möchlingar Jord, så bör hon den Åhrl. Skatten derföre wijdh Rättan afradsdag till Påhl Jonsson och dess consorter ärläggia, hoos hwilka han skrifwen ståår, Nembl. Tijonde peningar 12 ör 18 penning:r Sädesskatten 7 ör S.M:t och de 3 P:r 25 1/3 ör de redan från 697 till 1701 för henne uthlagdt, nu straxt betahla, och det utaf dhe 15 P:r 27 ör Kopp:rM:t innehålla och afräkna.
 Höladan finner Rätten skiäligdt, det Olof Gundbiörsson bör henne återställa, eller en annan af lijka godheet upsättia, för hwilken efter wärdering hon bör honom betala.
 (Källa: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3819 (1701-1701) Bild 7780 / sid 772)


Svegs höstting 1702-12-18--20:
 §15 Emedan som uppå Swän Clemetssons, Pär Pållssons, Swän Olssons och Jon Larssons angifwande i Elfroos, Olof Gundbiörnsson måtte wederkiennas och med dhem tillståå, att dhe utaf Grannarne som hafwa sina Fäbodar wijd Säteren skulle hafwa sin Muhlbeete och Slått Myrar Öster om Klaparne wijd Elftiernen och i Mässiö Östra ända, Män dhe som hafwa sina Fäbodar på Remet, skulle bruuka den Wästra dehlen, hwar wijd dhe här tills har berodt, Och fördenskull pålades Olof Gundbiiörsson med samptel. Grannarne samma förening sig att efterrätta wid 2 P. S.M:t wijte för den som dher emoth bryter.
 Anbelangande twisten om Getmyran som Olof Gundbiörnsson skall förl. Sommar tillträdt, så påstod han den lägda till ____ Myrorna dhem han Budde efter förlijkning 665 d. 26 Septembr skall fått utaf Olof Råggesson. Men samma Myror påstodo Käranderne höra dhem samptel. till, emedan för dhem Jon Budde hade agerat i hwilket Jon Gunbiörnsson nekade, och wijdare bewijs fans intet, alt dherföre uppskiöts denna qwästien denna gången.
 Källa: (Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3820 (1702-1702) Bild 9120 / sid 905)


Svegs höstting 1703-12-05--08:
 §16 Ingrid Jonsdotter i Kiärn Kärade åter igen till Pär Pärsson, Påhl Jonsson och Olof Gunbiörsson i Elfros, om den wärdering 696 d. 16 April, är skedd öf:r de ägor hon från dem återwant, och skall wara för hög wärderade, williandes i stället för 31 Plåt eij bestånd mehra ___ 36 P:r S.M:t efter någras omdöme som hon tagit samma ägor at wärdera förl. Sommar. Hwar emot Swaranderne inlade en tingsdom af d. 8 Novembr 1697 hwaruti 696 åhrs wärdering confirmeras, aldenstund Ingrid icke har Intra Fatalia sig der öf:r beswärat, och fördenskull som i en afdömd saak anstår Rätten ints wijdare der wijd at rö__, uthan plichtar Ingrid för domqwahl efter det 39 Cap. tingb sine 3 P:r S:m.
 Wijdare beswärade sig Ingrid, at efter 1702 åhrs dom d. 11 Junij, hon ints än fått rätt på dess dell af tåmpten, hwilket och så pröfades och dy åligger de der till förordnade TålfMän, der om _____ underrättelse med det alldenförste.
 Yttermehra Klagar Ingrid at _____ Jon Jonsson och Pär Pärsson hon eij fått sitt rätta tegemåhl, fodrandes der jempte Expenser, hwar uti det förra bestodo kunde hon eij wijsa, ell. at henne skedt något förnär, och derföre kunde Rätten sig der öf:r eij heller uthlåta.
 Här emot sade Pär Pärsson, Påhl Jonsson och Jon Gunbiörsson V.V. instämbdt Ingrid för Expenser, och för hennes oroligheet de ints ___ blifa i roo, uthan warde genom slijk hennes wäsande aldeles utarmade, begiärandes att få lösa in till sig hennes dehl, som de för haft, eftersom de ändå för alla deraf gående skattar sökies, hwilka efter trägen på deras hem:n ståå. Men hon wille der till eij samtyckia. Hwar till Rätten, emot erhållen dom, icke heller kunde henne obligera, utan behåller hon sin dehl med förmaning at hon ____ i stillhet med sine grannar efter dråsgångne domar sig rättar, ell. wara förtänkt, der hon onödigt wijs mehra framkommer, at böta för domqwahl och betala Expenser, skolandes Ingrid och för denne gången, uti den största S. som hon förlorat till sine wederparter betala Een dl i S:M: Expenser.
 (Källa: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:24b (1703-1703) Bild 2870 / sid 578)


Svegs vårting 1719-06-09:
 Uppå Hustru Gunnilla Joensdåtters i Elfweroos genom Sonen Oluf Gunbiörsson insinuerade skrift med förfrågan om hon icke skall arfwa sin afledne Halfsyster till Fäderne Ingri Joensdåtter i Elfweroos uti Fasta Jorden hemmanet som angifwes för dheras Faders odahlsjord, men Halfsyskonen af andra kullen nu i wåhr sigh allena tilltagit hemmanet, resolverades dher dhe arfwande uti hemmanet Fasta Jorden sielfwa Eij kunna rätta sig efter lagen i Erfd: B: äfwen om arf_pet i det lösa efter afledne Son och Halfsystren Ingri Joensdåtter i Tier af Elfweroos hafwer den beswärande att omdraga Saken uppå föregången Stembning, då Ett lag ljkmätigt uthslag skall meddelas.
 (Källa: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3835 (1719-1719) Bild 780 / sid 73)


Svegs vårting 1725-03-06:
 S: D: Upwiste Jon GundBiörnsson i Elfros å des Broders Olof GunBiörnssons wägnar, ett Kiöpebref af Halfwar Persson ibidem uthgifwit d. 23 Novemb: 1722 uppå en tractskog och Rödningsmark, som bem:te Olof Gunbiörnssons förfäder haft och brukat ifrån långl. tider man efter man, och förutan ett annat Engsstycke blefwit betalt till rätta ägarena med 12 P:r Sm:t, samt nu sedermera af Olof Gunbiörnsson förutan ofwan d:e Summa med 14 P:r Sm:ts tillökning blefwit betalt och godtgiordt, så att wederbörande skriftel. och uti rättens närwaro tillstådt sig förnöjelse bekommit; Hwar före Olof Gunbiörnsson låtit med detta Rödningsland Lagfara, och 3:ne laga upbud erhållit, anhållandes nu i föllje deraf genom brodren Jon Gunbiörnsson om fastas bekommande; Hwarwid då Nemden tillspordes om någon härutinnan klandrat, intygandes att Olof Olsson i Rismyr derpå tahlat, samt deröfwer hoos Landshöfdinge Embetet sine beswär andragit, hwilket äfwenwäl wid sista Tinget warit omrördt; Men af Nemden eij kunde anständel: berättas af hwad wicht den klandrandes skiähl warit; Fördenskull fant Rätten skiähligt med den begiärte fastan till nästa Ting låta anstå, då Olof Olofsson med sine påminnelser hafwer att inkomma och Rätten tilkiännagifwa, blifwandes i widrig händelse der han uteblifwer, fasta på detta Lagfaren skog och RödningsLandet Olof Gunbiörnsson utan widare uppehåll gifwit och meddelat.
 (Källa: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3841 (1725-1725) Bild 3340 / sid 329)


Svegs vårting 1735-03-24:
 §29 S: d: framtädde för sittiande rett Jon Ohlsson i Elfweros och gaf tillkiänna huruledes han kommit att råda och besittia nu ____ende Hemmanet dersammastädes a 3 Trög i skatt uti Elfweros S:n belägit, nembl. i så måtto, sedan Faderen Olof Gunbiörsson är nödgad för sin höga ållder skull att uppgifwa Hemmanet till Barnen 3:ne Sönner hafwa de om besittningen häraf och lösen jemte Faderens goda willja och samtycke således belefat och slutit med _____ afhandling under d. 24 Aprilo 1734 att Sohnen als. Broderen Jon Ohlsson som då redan Femb åhrs tjd brukat Hemmanet och gådt gl: Förälldrarna nöjachtel: till handa, skall besittia det samma med Huus och Jord och alla tillhörigheter för sig och sina, men de 2:e afgående Bröder Gunbiörn och Pehr för det fasta utlösas med Ett Hundrade Tjugu Dahl:r Sm:t hwardera. Af Löösöronen i boet Förälldrarna för sig så som hielp till Syttning må antagit 1/3 dehl men 2/3 dehlarna öfwergifwit barnen till dehlning lika lått hwardera, då Jon Ohlsson skiöter och förseer gl: Förälldrarna till döö dagar, med det förbehåll, där något af det undantagne lösöronen för Förälldrarna skulle wara i behåll wid deras död sådant skall hemfalla efterlefwande sönnerne till dehlning, hwilket afhandlings och bytes Instrument ___ ___ åhr och dag wisar. Underskrefwen af Faderen och desse dess 3:e sönner jemte tydel: mening att de afgående bröderne ärkiänna sig hafwa på samma Dato undfångit sina andehlar efter som afhandlingen innehåller, warandes Gunbiörn afl: åhr 1735, Detta alt ärkiände Faderen Olof Gunbiörsson inför Retten med påstående att wara oklandrat, för Sohnen Pehr Ohlsson Jemwehl intygades hwarå anhålles om stadfästellse och ____ning. Nuu emedan alt som äfwen förmält är det befinnes wara cederadt af gl: Förälldrarna och om besittningen samt lösen af fast och löst belefwat och slutit, härefter jemwehl lösen åtnuten och jemkad äfwen såsom en hemfölgd ____ barnen; Fördenskull i förmågo af 1 & 6 Capit: Jord B: L:L: och Kongl. Förord: de A:o 1684 om Hemmans åboende, __ ______ Retten för rettwist att domma denne cession och afhandling för fullfast och stadig att stå och _______ återgå till _________ Jon Ohlsson rettighet detta sina Förälldrars Hemman i Elfweros by och Sochn till Huus och Jord ___ nu mehra för sig och sina efterkommande arfwingar bruka, behålla och besittia till ewerdelig ägo utan något klander men att han skiöter gl: Förälldrarna likmätigt afhandlingen rådandes äfwen de afskiptande löösöronen för sin dehl.
 (Källa: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3851 (1735-1735) Bild 2210 / sid 215)


Svegs vårting 1736-03-05:
 §9 Gunbiörn Olofssons i Ytterberg änka Hust: Ingri Gundmunsdåtter å ena och Swärfaderen Olof Gunbiörsson i Elfweros med Sohnen Jon och Mågen Hans Rålfsson af Lille Herrdahl å andra sidan, hwaremot annan Kiärande och Swarande uti instembd sak om giftorett efter afl. Mannen Gunbiörn Ohlsson i Ytterberg, uti en hemfölgd som Faderen Olof Gundbiörsson åhr 1734 d. 24 Aprill gifwit. Sohnen Gunbiörn af sin lösa och fasta ägendomb, item om återgångs arf som på andra sidan påstås jemte arf efter Gunbiörn, barnlös afleden, instälde sig till Action, inläggandes å begge sidor sina libeller; Men efter något twistande kommo således Öfwerens, att sohnahustrun och Swägerskan Ingri Gundmunsd:r skall efter en giord förening d. 6 Novembr 1735 få behålla alt hwad henne blefwit cederadt och öfwerlemnadt; Dock att Ingri skall åter bära Tijo Plåtar eller Tjugu Dahl:r Sm:t af de Contante Medell Ett hundrade Dahl:r Sm:t som Mannen undfådt i lifstjden då Ingri icke skall hafwa macht att påtahla något mehra hwarken uti löst eller fast för afl: Mannens arfsrettighet Gl: Faderen Olof Gunbiörsson med sina Barn eij eller något som arf efter Sohnen och deras broder Gunbiörn, utan alt härmed wara afgiordt och slutit; Hwilket å begge sjdor gådtkiändes med fult förstånd och willja, hwarpå de nu anhålla om Rettens stadfästellse. Upplästes; Och blifwer _____ sluth förening med Rettens Domb gillad och stadfäst, kommandes Hustru Ingri Gundbiörnsdåtter här efter att _____ utgifwa till Swaranderne Olof Gunbiörsson i Elfweros och hans Barn som äre afl: Gundbiörn Ohlssons Syskon de uthan stå Tjugu Dahl:r Sm:t.
 (Källa: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3852 (1736-1736) Bild 1940 / sid 188)


Gift


                                 Barn:
   Karin Olofsdotter. Född omkring 1701 i Buddgården, Kyrkbyn, Älvros (Z) (db). Död 1773-03-21 i Kyrkbyn, Lillhärdal (Z) (db). Se tabell 6.
   Jon Olofsson Budde. Bonde. Död 1767 i Buddgården, Kyrkbyn, Älvros (Z) (Älvros LIb:1). Se tabell 7.
   Gunbjörn Olofsson. Död 1735 i Ytterberg, Sveg (Z) (domb). Se tabell 8.
   Per Olofsson (Budde). Död 1773-03-22 i Bro, Kyrkbyn, Älvros (Z) (bou). Se tabell 9.
----------------------- Tabell 6 (generation 3)  -----------------------
                            (Från Tabell 5)


Karin Olofsdotter. Född omkring 1701 i Buddgården, Kyrkbyn, Älvros (Z) (db). Död 1773-03-21 i Kyrkbyn, Lillhärdal (Z) (db). Begravd 1773-03-28 i Lillhärdal (Z) (db).


Gift 1725-03-29 i Lillhärdal (Z) (vb) med Hans Rolfsson. Länsman. Född omkring 1690 (db). Död 1773-04-14 i Kyrkbyn, Lillhärdal (Z) (db). Begravd 1773-04-25 i Lillhärdal (Z) (db).


                                 Barn:
   Rolf Hansson. Född 1726-04-24 i Kyrkbyn, Lillhärdal (Z) (fb). Döpt 1726-04-29 i Kyrkbyn, Lillhärdal (Z) (fb).
   Olof Hansson. Född 1728-01-07 i Kyrkbyn, Lillhärdal (Z) (fb). Döpt 1728-01-14 i Kyrkbyn, Lillhärdal (Z) (fb).
   Ingeborg Hansdotter. Född 1730-02-27 i Kyrkbyn, Lillhärdal (Z) (fb). Döpt 1730-03-01 i Kyrkbyn, Lillhärdal (Z) (fb).
   Margareta Hansdotter. Född 1732-02-25 i Kyrkbyn, Lillhärdal (Z) (fb). Döpt 1732-03-05 i Kyrkbyn, Lillhärdal (Z) (fb).
   Karin Hansdotter. Född 1734-08-06 i Kyrkbyn, Lillhärdal (Z) (fb). Döpt 1734-08-17 i Kyrkbyn, Lillhärdal (Z) (fb).
   Gertrud Hansdotter. Född 1736-01-20 i Kyrkbyn, Lillhärdal (Z) (fb). Döpt 1736-01-25 i Kyrkbyn, Lillhärdal (Z) (fb).
   Kerstin Hansdotter. Född 1738-06-23 i Kyrkbyn, Lillhärdal (Z) (fb). Döpt 1738-06-24 i Kyrkbyn, Lillhärdal (Z) (fb).
   Gunilla Hansdotter. Född 1740-06-23 i Kyrkbyn, Lillhärdal (Z) (fb). Döpt 1740-07-06 i Kyrkbyn, Lillhärdal (Z) (fb).
   Hans Hansson. Född 1743-04-02 i Kyrkbyn, Lillhärdal (Z) (fb). Döpt 1743-04-03 i Kyrkbyn, Lillhärdal (Z) (fb).
----------------------- Tabell 7 (generation 3)  -----------------------
                            (Från Tabell 5)


Jon Olofsson Budde. Bonde. Död 1767 i Buddgården, Kyrkbyn, Älvros (Z) (Älvros LIb:1). Begravd 1767-05-17 i Älvros (Z) (tp). Bonde 1726-1766 i Buddgården, Kyrkbyn 3, Älvros (Z)
 1734-05-05: Jon Olofsson Budde [givit till Kyrkan] 24 öre, Brodren Gunbiör Olofsson [givit till Kyrkan] 24 öre, Brodren Pehr Olofsson [givit till Kyrkan] 24 öre. (Källa: Älvros LIb:1)
 1763: Jon Olssons Son Olof i Bud gården [givit till Kyrkan] 24 öre, Dess Son Jon 24 öre, Dottren Karin den äldre 18 öre, Dottren Karin den yngre 18 öre, Dottren Märet 18 öre. (Källa: Älvros LIb:1)
 1766: Joen Olofsson Budde med sin K:ra Hustru [givit till Kyrkan] 6 P:r [och till Fattiga] 6 P:r, Dess Son Olof Jonsson [givit till Kyrkan] 1 P:r, Dess Son Joen Jonsson [givit till Kyrkan] 1 P:r. (Källa: Älvros LIb:1)


Svegs vårting 1742-12-06:
 §1 Jon Olofsson Budde och Jon Jonsson i Elfros tiltalte Jon Olofsson på Hammaren i samma By, för thet at han höstetiden 1741 borttagit ifrån den förra en tolfdalers plåt, och nästwekne sommar brutit sig in genom fenstret i then sednares stufwa, och uplåsit en kista, men ei fått tid at taga något, emedan annat folck kommit emellan, tå han gått ut igenom ett annat fenster.
 Swaranden Jon Olofsson bekände sig friwilligt in för Rätten, at han brutit sig in genom ett fenster, för hwilket en klabb warit slagit, krupit in i Jon Olofssons stufwa, uplåsit en kista och uttagit en tolfdalers plåt. Tilstod jemwäl, at han i samma upsåt hemligen krupit in genom fenstret i Jon Jonssons stufwa, men ei tagit något.
 På efterfrågan berättades, at thenne Jon Olofsson ei har för warit lagförd för stöld eller snatteri.
 Och afsades, at emedan Jon Olofsson på Hammaren i Elfros byen hafwer, efter egen friwillig bekännelse in för Rätten, brutit sig in genom fenster, så i Jon Olofssons Buddes som i Jon Jonssons Hus, til at stiäla, och hos then förre snattat Fyra Daler Silfrm:t, men hos then sednare ei fått tid at taga något; Förthenskuld pröfwar Häradsrätten enligit 4 och 6 §§ i 40 Cap. MissgB, och 47 Cap. af samma balk, samt 1 § i 5 Cap. StraffB, at bemälte Jon Olofsson på Hammaren skal til ägaren återgälda the snattade Fyra Daler Silfwm:t, och straffas med tio par spå, try slag af hwartera paret.
 (Källa: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3858 (1742-1742) Bild 3610 / sid 355)


Svegs vårting 1744-02-25:
 §4 Uti instemnd sak af Jon Pärsson i Ytterberg emot Jon Olofsson i Ytterberg och Jon Olofsson i Älfros, om arf, ingåfwo Parterne en skriftelig förlikning under thenna dag, hwilken innehåller, at Jon Pärsson skal niuta tjugu Daler Koprm:t tilbaka på arfwet, af Swågrarna Jon Olofsson Budde i Älfros och Jon Olofsson i Ytterberg, hwilka penningar äro insatte hos Jon Pärssons broder Olof Pärsson i Glisiöberg; skolandes thermed all twist them emellan wara uphäfwen och dödad. Sedan thenna förlikning war offentliga upläsen, och Parterne widkänt at then i Domboken rätteliga förd är, blef then til wederbörandes säkerhet, med Härads Rättens dom stadfästad.
 (Källa: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3860 (1744-1744) Bild 1520 / sid 147)


Svegs vårting 1744-02-25:
 §16 Pär Erichsson i Ytterberg, har låtit til thetta Ting stemma Jon Olofsson Budde ifrån Älfros, angående ett rödnings Land, och anförde therom skrifteliga, at Jon Olofsson, tillika med thes Fader Olof Gunbiörsson skal uprögt thet rödnings Land, som funnits emellan theras och grannens Pär Jönssons Äng, norr om Älfwen Kallad på älfros skog belägen, hwilken af urminnes tider hört til Kärandens Faders och Pär Jönssons hemman, samt therefter Kiöpt, för en half span Korn, ett litet stycke nedre wid Älfwen, at therpå nedsättja märken, til förswar i framtiden af thet som the rögt. Wid samma tilfälle har ock Pär Erichssons Fader, för en span mälder, pantsat ett stycke Land norr på änget, öfwerwuxit med små skog, hwilket sedermera blifwit af Jon Olofsson uprögdt, jemte ett annat stycke, som war uprögdt mitt uti Ängen, hwilket han wille wisa med en i förledne Sommar therå förrättad besichtning. Och som af witnen skal kunna intygas, thet ofwanberörde slått altid warit innehafd och nyttjad wid Pär Erichssons Faders hemman, förr än then blifwit pantad, så anhölt Käranden, at han måtte emot behörig lösen, få then tilbaka under sitt hemman.
 Swaranden Jon Olofsson förebrachte, thet hans Fader Olof Gunbiörsson skal, uppå sina Grannars lof och tilstånd, hafwa å Älfros byens oskifta skog til äng uprögt ett stycke Mark, som aldrig tilförene warit slått, utan fullt med stora gropar och gamla träd, hwilket han wille styrka med skrifteligit witnesbörd af sina Grannar; Men Pär Erichssons Fader skal haft ett Äng utanföre ned wid Älfwen, som med en sida gräntsat tilhopa med thetta rödnings Landet, och blifwit igenom ett År 1724 nedsatt råmärke afskilda. Jon Olofsson begiärte förthenskuld, at få behålla nyttningen af thetta rödnings Land, som han med stort arbete och mycken kostnad bracht så wida, at thet begynt bära gräs; Hälst efter han thesutan skal hafwa ganska liten slått til sitt skatte tunga hemman, sedan thes bästa ängar, som ligger i Landskilnaden wid Helsingeland, blifwit honom ifrån dömde, och thet, som af byens mark warit til slått dugeligit, är af andra förr intagidt.
 Af Syne Männens, Swän Pärssons i Ytterberg och Pål Erichssons i Älfros, giorda afritning och munteliga förklaring, jemte andras berättelse, finnes at Pär Erichssons hemman Ytterberg af ålder haft Äng på Älfros skog, fast then ei är på alla sidor anwänd; Men när Pär Erichssons Fader, Erich Pärsson, för thes fattigdoms skuld sålde eller pantsatte tu Ängsstycken til Jon Olofssons Fader Olof Gunbiörsson i Älfros, och therhos lemnade honom frihet, at afrödja ett ther emellan liggande moras, så hafwa the sig til rättelse särskilt afrögt först ett litet Ängsstycke på södra sidan, sedan ett stort moras mitt uti, och sidst ett annat större Ängsstycke på norra sidan, om hwilket nu twistades. Och Althenstund ingen som å skattskyldig jord sitter, må, emot 9 § i 4 Cap: Joprda B: och Kongl: Maj:ts nådige bref d. 22 Julii 1742, något söndra och minska af thet, som til hemmanet med rätta hörer, Förthenskuld som berörde Ängsstycke, ther thet med rätta hörer til Ytterbergs hemmanet, och är under thes skatt inbegripidt, bör återläggas under thes rätta bolstad; Så, i fall Parterna ei annars åsämjas, skola the til nästa Ting skaffa giltige bewis, under hwilketthera hemmanet thet twistige Ängsstycket af ålder altid lytt och legat, samt om och hwad år thet blifwit såldt och pantsatt, och för hwad summa eller wärde thet skiett, samt om ther tå wärkeligen warit uprögd slått, med hwad mera Parterne sielfwe, til uplysning i saken, kunna finna nödigt at andraga; Hwar efter Härads Rätten wil them med Laga Dom åtskilja.
 (Källa: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3860 (1744-1744) Bild 1630 / sid 158)


Gift 1:o med Märta Persdotter. Död 1741 i Buddgården, Kyrkbyn, Älvros (Z) (Älvros LIb:1). Begravd 1741-05-03 i Älvros (Z) (tp).


                                 Barn:
   Margareta Jonsdotter.
   Per Jonsson. Bonde. Född 1733-06-01 i Buddgården, Kyrkbyn, Älvros (Z) (db). Död 1820-04-09 i Rismyr, Älvros (Z) (db). Begravd 1820-04-26 i Älvros (Z) (db). Bonde 1761-1795 i Rismyr 4, Älvros (Z)
     Ur dödboken: 1820 N:o 4 i Rismyr gl. Bonden Pehr Jonsson född år 1733 d. 1:sta Junij, förälldrarne B: Jon Olofsson och Hustr. Märetta Pehrsdotter i Buddgården, gift år 1759 med sin för 9 år sedan hädan kallade hustru Cjerstin Svensdotter uti Rismyr, haft 5 st Barn 4 söner och 1 dotter, Sjuknade af ållderdoms krämpor nästl:ne höst, den 8:de nästl. April blef han mera opasslig. Död d. 9 dito och begrofs d. 26 April. Ägtenskapet uplöst genom qwinnans död. 87 år.
   NN Jonsson. Död 1735 i Buddgården, Kyrkbyn, Älvros (Z) (Älvros LIb:1). Begravd 1735-01-19 i Älvros (Z) (tp).
   Karin Jonsdotter. Född 1735-11-01 i Buddgården, Kyrkbyn, Älvros (Z) (db). Död 1821-05-17 i Buddgården, Kyrkbyn, Älvros (Z) (db). Begravd 1821-05-27 i Älvros (Z) (db).
     Ur dödboken: 1821 N:o 3 i Kyrkobyn gl. Enkan Karin Jonsd:r, född år 1735 d. 1:ste Nov: Förälldrarne B. Jon Olofsson och H: Märtta Pehrsd:r i Buddgården. Gift år 1771 med Tårparen Jon Olofsson i Sveg och Nilsvallen. Död af ållderdom den 17 Maij uti en ålder af 85½ år. Begrofs d. 27 Dito. Ägtenskapet uplöst genom mannens död.
   Gunilla Jonsdotter. Född 1737 i Buddgården, Kyrkbyn, Älvros (Z) (db). Död 1815-10-19 i Kyrkbyn, Älvros (Z) (db). Begravd 1815-11-05 i Älvros (Z) (db).
     Ur dödboken: 1815 N:o 19 i Kyrkobyn Hustru Gunnilla Jonsd:r född år 1737 förälldrarne war Bond: Jon Olofsson och Hust. Märeta Pehrsd:r i Buddgården. Gift förra gången år 1758 med B: Olof Pehrsson i Sweg och Wallen, Dito gift 2:dra gången år 1777 med sin efterlemnade man Olof Pehrsson ifr. Rismyr. Sjuknade d. 19 sistl:ne October uti ållderdoms Bräckligheter, död samma dag om aftonen. Begrofs d. 5 November detta år 78 år. Ägtenskapet uplöst genom qwinnans död.
   NN NN. Död 1740 i Buddgården, Kyrkbyn, Älvros (Z) (Älvros LIb:1). Begravd 1740-06-29 i Älvros (Z) (tp).


Gift 2:o 1742-07-04 i Älvros (Z) (Älvros LIb:1) med Karin Olofsdotter. Död 1768 i Buddgården, Kyrkbyn, Älvros (Z) (Älvros LIb:1). Begravd 1768-11-27 i Älvros (Z) (tp).


                                 Barn:
   Olof Jonsson. Död 1789-05-04 i Kyrkbyn, Älvros (Z) (bou). Bonde 1767-1775 i Buddgården, Kyrkbyn 3, Älvros (Z)
     År 1789 den 22 Maji Upteknades och Wärderades all befindtelig och upgifwen egendom som fants i boet efter Sahl. Olof Jonsson i Elfros Kyrkoby hwilken med döden afled den 4 i förenemnde månad, och besteg som följer neml.
      (Källa: Svegs tingslags häradsrätt AIa:17 (1789-1791) Bild 1810 / sid 158)
      Med edelig förpliktelse underskrifwer Anna Jonsdotter en högt bedröfwad Änka.
      (Källa: Svegs tingslags häradsrätt AIa:17 (1789-1791) Bild 1870 / sid 164)
   Karin Jonsdotter.
   Jon Jonsson. Kyrkovärd. Född 1746-07-.. i Buddgården, Kyrkbyn, Älvros (Z) (db). Död 1803-09-15 i Kyrkbyn, Älvros (Z) (db). Begravd 1803-09-18 i Älvros (Z) (db). Bonde 1795-1803 i Kyrkbyn 2, Älvros (Z)
     Ur dödboken: N:o 2 i Kyrkobyn Kyrkowärden Jon Jonsson född år 1746 i Julii Månad. Föräldrarne Jon Olofsson och Karin Olofsd:r. Blef gift med sin efterlemnade Hustru Chierstin Pehrsdotter år 1788. Födt 8 Barn 2 sönner och 2 dottrar lefwa de öfriga äro döde; Innemot 2 år har han warit opasslig. Hufwudsakligaste siukdomen som lade honom på siuksängen d. 23 Julii sistl: bestod i Wattusott. Blef död d: 15 September begrofs d: 18 d:o 1803.
   Märeta Jonsdotter. Född omkring 1747 i Buddgården, Kyrkbyn, Älvros (Z) (vb, db). Död 1792-09-08 i Sunnanå, Överhogdal (Z) (db). Begravd 1792-09-30 i Överhogdal (Z) (db).
     Ur dödboken: 1792 D. 30 Sept. begrofs Märeta Jonsdotter ifrån Sunnanå som war född i Elfros Kyrkoby. Gift 1770 med Bonden Pehr Jönsson i Sunnanå. Födt 2 Söner och 6 Döttrar af 1 Son och 4 Döttrar lefwa. Hwar en ganska besekdlig hustru och dödde i håll och styng d. 8 Sept. i sitt 45 ålders år.
----------------------- Tabell 8 (generation 3)  -----------------------
                            (Från Tabell 5)


Gunbjörn Olofsson. Död 1735 i Ytterberg, Sveg (Z) (domb). Barnlös.


Gift 1734-04-18 i Älvros (Z) (Älvros LIb:1) med Ingrid Gudmundsdotter.
----------------------- Tabell 9 (generation 3)  -----------------------
                            (Från Tabell 5)


Per Olofsson (Budde). Död 1773-03-22 i Bro, Kyrkbyn, Älvros (Z) (bou). Bonde 1742-1773 i Bro, Kyrkbyn 1, Älvros (Z)
 1739-05-06: Peer Olsson Budde [givit till Kyrkan] 18 öre. (Källa: Älvros LIb:1)
 1739-02-24: Pähr Olofsson Budde [givit till Kyrkan] 1 P:r. (Källa: Älvros LIb:1)
 1740-05-15: Pehr Olsson Budde [givit till Kyrkan] 18 öre. (Källa: Älvros LIb:1)
 1740-11-02: Pär Olfsson Budde [givit till Kyrkan] 1 P:r [och till Fattiga] 1 P:r. (Källa: Älvros LIb:1)
 1741-05-03: Pehr Olsson Budde [givit till Kyrkan] 1 P:r 16 öre. (Källa: Älvros LIb:1)
 Bouppteckning: Åhr 1773 d. 7 Junj woro wj undeteknade kallade at uptekna och wärdera all befintel. Lös egendom i stärbhuset efter afledne Mannen Pär Olofsson wjd bron i Elweros Som med döden afled d. 22 Martj Sistl. efter Som Qwarlåtne änkan Ingri Olofsdotter uthgifwit. Neml.
 (Källa: Svegs tingslags häradsrätt AIa:10 (1773-1774) Bild 2410 / sid 228)


Gift 1742-05-03 i Älvros (Z) (Älvros LIb:1) med Ingrid Olofsdotter. Född 1720-06-.. (db). Död 1800-03-02 i Bro, Kyrkbyn, Älvros (Z) (db). Begravd 1800-04-20 i Älvros (Z) (db).
Ur dödboken: N:o 1 i Kyrkoboken Enkan Ingrid Olofsdotter är född 1720 i Juni månad Fadren Olof Pehrsson Modren Brita Olofsdotter. Blef gift år 1742 med hennes för Inemot 27 år sedan hädan kallade K: man Pehr Olofsson. Födt 8 barn 4 sönner och 4 döttrar af hwilka 3 Sönner och 2 Dottrar lefwa men de öfvriga äro döde. I Januari Månads början Innewarande år blef hon opasslig den 18 Febr. fick hon känning af En slags Inwärtes feber som ändade hennes lif d. 2 Martii Begrofs d. 20 April 1800.


                                 Barn:
   Brita Persdotter. Piga. Född 1748 (hfl). Död 1832-01-30 i Bro, Kyrkbyn, Älvros (Z) (bou).
     1763: Pär Olssons Dotter Brijta wijd Bron [givit till Kyrkan] 15 öre. (Källa: Älvros LIb:1)
     År 1832 den 13:de Februarij Blefvo underteknade kallad att uptekna och wärdera all den Lösegendom som tillhörde aflidne gamla Pigan Brita Pehrsdotter vid Bron Elfros Kyrkoby, Hvilken med döden aflidit den 30 nästl. Januarij, Den aflidnas förmyndare Olof Svensson Samt Enkan Ingrid Olofsdotter vid Bron, Tillsades att upgifva egendomen som dett vid Döds fallet befants och skedde som följer.
      (Källa: Svegs tingslags häradsrätt AII:3 (1831-1836) Bild 2610 / sid 254)
   Margareta Persdotter. Piga. Född 1751-05-12 i Bro, Kyrkbyn, Älvros (Z) (db). Död 1817-01-20 i Bro, Kyrkbyn, Älvros (Z) (db). Begravd 1817-02-02 i Älvros (Z) (db).
   Olof Persson. Bonde. Född 1754-05-02 i Bro, Kyrkbyn, Älvros (Z) (db). Död 1813-01-04 i Bro, Kyrkbyn, Älvros (Z) (db). Begravd 1813-01-31 i Älvros (Z) (db). Bonde 1795-1807 i Bro, Kyrkbyn 1, Älvros (Z)
     Ur dödboken: 1813 N:o 1 i Kyrkobyn, förra Bonden Olof Pehrsson, född år 1754 d. 2 Maij af förälldrarne Pehr Olofsson och hustru Ingrid Olofsdotter. Gift år 1793 med Enkan Karin Swensdotter ifrån Fannhus, ägtenskapet uplöst genom mannens död. Warit i flera år sjuklig af Hosta och Lungsot som slutades med Wattusot. Död d. 4 Januarij. Begrofs d. 31 dito detta år.
   Olof Persson. Bonde. Född 1757 (hfl). Död 1831-07-28 i Bro, Kyrkbyn, Älvros (Z) (bou). Bonde 1808-1820 i Bro, Kyrkbyn 1, Älvros (Z)
     År 1831 den 26:te September företogs Bouptekning Efter Aflidna Bonden Olof Pehrsson wid Bron Elfros Kyrkoby, Hvilken med döden aflidit den 28:te Nästl:ne Julij, och Lemnadt efter sig Enkan Ingrid Olofsdotter, Samt sonen Pehr Olofsson sjelf myndig närvarande, och dottren Ingrid Olofsdotter, Hvarss Rätt Bevakades af Klockaren Jonas Mattsson till dess Laga förmyndare blifver tillkallad. Enkan tillsades att upgifva Boet som dett wid dödsfallet befants, och skedde som följer.
      (Källa: Svegs tingslags häradsrätt AII:3 (1831-1836) Bild 1730 / sid 167)
----------------------- Tabell 10 (generation 2) -----------------------
                            (Från Tabell 2)


Jon Gunbjörnsson. Bonde. Född omkring 1673 (domb). Död i Hammar, Kyrkbyn, Älvros (Z) (mtl). Bonde 1710-1731 i Hammar, Kyrkbyn 13, Älvros (Z)


Svegs höstting 1709-12-06:
 §16 För Rätten angifwer Halfwar Ersson i Hammar, sin af wälberådt mode under gode Mäns bewittnande d. 20 Sept. 1709 giorde skriftel. oplåtelse om sin lilla Ägendomb och skillnad Barnen emel., som Arf så i det lösa som fasta, med besittningen å hemmanet, på det sät, ar Mågen Jon Gunbiörnsson hemmanet skall tillträda, med dess tillhörige Lösören, men i lösen förplichtad Dottren Anna gifwa för löst och fast 60 P:r Sm:t, en Koo och 3 små Fää Creatur, med mera, dessutan och der des afreste Son Erich Halfwarsson, om hwilken någon kunskap ej hafwer hwar han tillhåller, skulle igenkomma, honom i lösen gifwa 80 P:r Sm:t, men i annor händelse, hälften deraf Mågen för sig berättigad för sig behålla och andra hälften Dottren Anna, doch deremot Jon Gunbiörsson skyldig sin Swerfader Halfwar Ersson wel föda och skiöta till döda dagar; Hwaröfwer Halfwar Erichsson och Jon Gunbiörnsson begära Härads Rättens confirmation; Så emedan sådan i Lifstijden giord Testamentarl. Disposition om sin Ägendomb och dess lösen Barnen emel., med Lagenlig befans; Hwarföre dhen och till säkerheet inteknades, tillägnandes sedan Halfwar Erssons förklarade willia dhen kraft, som efter des död kan i förmågo af Lag, hwar och en till rättelse wara, och Jon Gunbiörsson dhen deraf tillkommande rätt.
 Källa: (Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3825 (1709-1709) Bild 6140 / sid 608)


Svegs höstting 1711-12-08:
 §5 S: dag in _aminerade Jon Gunbiörnsson i Hammar 3:die gången Swärfaderen Halfwar Erssons giorde skriftel. Disposition om Hemmans Lösen Syskonen emel:n hwarpå han hemmanet kommit att tillträda och förälldrarna emottagit ____ föda och Syttning.
 Källa: (Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3827 (1711-1711) Bild 4870 / sid 480)


Svegs höstting 1712-12-05:
 §25 Resolverades till fasta för Jon Gunbiörsson i Elfweroos å afl:ne Swärfaderen Halfwar Ehrssons hemman i Hammar efter öfwergifwit Cessions breef på all lös och fast ägendom med fattad skillnad till lösen barnen emellan 2:ne döttrar, gifwin 1709 d. 20 Septemb., hwilken 3:ne gl:r för _____ kundgiord och uppbudin nembl. 1:a gl:n d. 7 Decemb. 1709, 2:a d. 20 Feb. 1711 och 3:d d. 8 & 9 Decemb. samma åhr, emedan Systeren Anna med förmyndarens samtycko är nögder med Faderens Disposition.
 Källa: (Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3828 (1712-1712) Bild 6250 / sid 619)


Svegs vårting 1733-03-14:
 §15 S: D: Incaminerades och uplästes en afhandling som gl:e Man Jon Gundbjörnsson i Hammar af Elfweros den 12 Februari innewarande åhr 1733 med sin Hustru och Sönners willia och samtycke belefwadt och slutit om besittningen af dess hemman dersammastädes barnen 2:ne Sönner och En Dotter emellan och deras uthlösen så af löst som fast, i så måtto att Sonen Carl Jonsson skall för sig och sina besittia hemmanegt dersammastädes bestående af 13 Trög med Huus och jord samt alla adpertinentier, men skiöta och försörja gl:e förälldrarna i döö dagar, andra Sonen Jon skall låta sig uthlösas med penningar eller wärde i ett för alt af löst och fast Sextio Dahl:r Sil:mt. Dottren åter niuta uti uthlösen så för löst som fast Fembtijo P:r Silf:mt 2 Koor ett sängerede och åtta loo Silfwer, samt niuta löhn der hon hädanefter skulla blifwa hemma i tienst; Hwilket alt Carl Jonsson skall desse sina Syskon betala efter handen, där något af de andra löösören i boet skulle synas wara oförtärdt wid endera förälldrarnes död, skall efter samwetet något tilldehlas de afgående barnen hwilket begge Sönnerne underskrifwit och nu äfwen af wittnen betygades, hwarå anhålles om rettens stadfästelse. Och emedan detta belefwande icke finnes strida emot Lag; Utan enligit med 6 á 31 Cap: Jord: B. L.L.; Derföre ärachtar retten för skiähligt, det samma att gilla, och lemna uti sin kraft.
 (Källa: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3849 (1733-1733) Bild 1340 / sid 129)


Svegs vårting 1736-03-05:
 §6 Utj instembd sak af Jon Gunbiörnsson i Elfweros emot Jon Ohlsson i Risgård om skulldfordran, förklarade sig parterna wara förlijke.
 (Källa: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3852 (1736-1736) Bild 1920 / sid 186)


Svegs vårting 1743-03-16:
 §8 Efter laga stemning å sin Son Karl Jonsson Hallberg, angående födoråd och utlösen til Dottren Ingrid Jonsdotter, af hemmanet Hammaren i Älfros Sochn, anförde Fadren Jon Gunbiörsson, sig hafwa år 1709 af sin Swärfader Halfwar Ersson blifwit å bemälte hemman til åbo antagen, och ther utur löst sin swägerska med ___ hundrade daler Silfrm:t, samt betalt til Swärfadrens syskon Tiugisiu daler Silfrm:t, för deras fasta arf. Ther efter har Jon Gunbiörsson år 1733, med sin hustros wilja och samtycke, emellan barnen giort en sådan författning, at Sonen Karl Jonsson skulle åbo hemmanet, och utlösa sin broder med sextio daler och systren med femtia daler Sm:t, samt skiöta och försörja föräldrarne i döda dagar, men Karl Jonsson har ei förr emottagit hemmanet än år 1739, tå thes Moder blifwit död, och ingen gäld warit, utan then lösa ägedomen blifwit i sämja och och wänlighet skiftad. Men som bemälte Karl Jonsson sedermera samkat stor gäld å hemmanet, therifrån bortpantat ägor och ändteligen nästledne Wår låtit leja sig til Soldat, lemnandes således sin Fader, som är 70 år gammal, och sina små barn i stor nöd och fattigdom; Therföre påstod Jon Gunbiörsson, at hans i hemmanet inlagde 127 Daler Silfm:t måtte stå orörde til hans förnödenhet medan han lefwer, och thet han måtte undfå ett wist och faststäldt födoråd årligen, samt at Dottren Ingrid Jonsdotter, som för sin egen del skal til komma 50 Daler, och såsom arf efter afledne Brodren Fiorton Daler Silfrm:t, måtte i hemmanet hafwa sin säkerhet. Swaranden Karl Johansson Hallberg haf blifwit Lagliga stemd, men gifwit sig til Soldat i Hälsingeland, och farit tit. Och instälte sig wäl thes Hustro Gölin Esbiörnsdotter, men kunde ei swara uti the instemde målen, utan hemstälte sådant til Rättens bepröfwande.
 Härads Rätten tog thetta i öfwerwägande, finnandes skiäligit, at Fadrens Jon Gunbiörssons rätt i hemmanet, för inlagde penningar honom förbehålles, jemte Dottrens Ingrid Jonsdotters innestående Jordapenningar, framför andra Borgenärers Fordringar, samt at Fadren må til årligit födoråd niuta twå mälingar åker, hälften bättre och hälften sämre, jemte födo för en Ko och twå Gietter, åkrenbrukar och besår han sielf, medan han orkar, men sedan niuter han sitt nödtorftiga uppehälle af åboen.
 (Källa: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län EXIe:3859 (1743-1743) Bild 1130 / sid 108)


Gift med NN Halvarsdotter. Död 1739 i Hammar, Kyrkbyn, Älvros (Z) (domb).


Far: Halvar Eriksson. Bonde. Död i Hammar, Kyrkbyn, Älvros (Z) (mtl). Bonde 1678-1709 i Hammar, Kyrkbyn 13, Älvros (Z)


                                 Barn:
   Carl Jonsson. Bonde. Död 1782 i Hammar, Kyrkbyn, Älvros (Z) (bou, mtl). Se tabell 11.
   Jon Jonsson.
   Ingrid Jonsdotter.
     1743-02-20: Jon Gunbiörssons Dåtter på Hammaren Ingri gifwer Collecte Gåfa till Kyrkian og till 9 öre. (Källa: Älvros LIb:1)
----------------------- Tabell 11 (generation 3) -----------------------
                            (Från Tabell 10)


Carl Jonsson. Bonde. Död 1782 i Hammar, Kyrkbyn, Älvros (Z) (bou, mtl).
Bonde 1732-1742 i Hammar, Kyrkbyn 13, Älvros (Z)
Bonde 1749-1761 i Hammar, Kyrkbyn 13, Älvros (Z)
1739-09-27: Carl Jonsson på Hammar [givit till Kyrkan] 1 P:r 16 öre, och dess Syster Ingrj [givit till Kyrkan] 1 P:r 16 öre. (Källa: Älvros LIb:1)
1766: Carl Jonsson på Hammaren med sin K:ra Hustru [givit till Kyrkan] 1 P:r 16 öre [och till Fattiga] 1 P:r 16 öre, Sonen Joen Carlsson [givit till Kyrkan] 1 P:r 16 öre [och till Fattiga] 1 P:r 16 öre. (Källa: Älvros LIb:1)
1768-11-13: Carl Jonsson på Hammaren med sin K:ra Hustru [givit till Kyrkan] 1 P:r, Dess Dotter Margeta [givit till Kyrkan] 18 öre. (Källa: Älvros LIb:1)
Bouppteckning: Åhr 1782 den 15 Octob: war underteknade kallade til at uptekna och wärdera den ringa Lösa egendom Som finnes efter Gamla Mannen Carl Jonsson i Elfweros Kyrkoby Som blef död i denna Sommar : Hos Qwarlåtna Gamla Enkan Gölin Esbiörsdotter : Som fölier.
 (Källa: Svegs tingslags häradsrätt AIa:14 (1782-1783) Bild 2240 / sid 202)


Gift 1737-03-27 i Älvros (Z) (Älvros LIb:1) med Gölin Esbjörnsdotter.
Bonde 1743-1748 i Hammar, Kyrkbyn 13, Älvros (Z)


                                 Barn:
   Sigrid Carlsdotter. Född 1737 i Hammar, Kyrkbyn, Älvros (Z) (db). Död 1821-11-07 i Hammar, Kyrkbyn, Älvros (Z) (db). Begravd 1821-11-11 i Älvros (Z) (db).
     Bonde 1771-1774 i Hammar, Kyrkbyn 13, Älvros (Z)
     Ur dödboken: 1821 N:o 14 i Kyrkbyn Gamla Enkan Sigrid Carlsdotter född år 1737 af Bonden Carl Jonsson och Hustru Gölin Esbjörsdotter på Hammaren, gift år 1775 med bond. Anders Olofsson, haft 2:ne döttrar som äro döde. Blef död af ållderdom d. 7 Novemberi och begrofs d. 11 dito. Detta år 84 år. Ägtenskapet uplöst genom mannens död.
   Jon Carlsson. Husman. Född 1739-12-14 i Hammar, Kyrkbyn, Älvros (Z) (vb, hfl). Död 1810-02-.. i Fiskvik, Bergsjö (X) (db). Bonde 1762-1769 i Hammar, Kyrkbyn 13, Älvros (Z) "Död i Medelpad och Sättna"
   Margareta Carlsdotter.
   NN Carlsson. Död 1742 i Hammar, Kyrkbyn, Älvros (Z) (Älvros LIb:1). Begravd 1742-05-03 i Älvros (Z) (tp).

2017-03-03, 01:51
Svar #15

Utloggad Karl Göran Eriksson

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 2338
 • Senast inloggad: 2020-02-16, 23:00
 • Karl Göran Eriksson
  • Visa profil
Föregående omfattande inlägg kan väl knappast uppfattas som ett svar på en flera år gammal fråga, utan snarare en presentation av ett forskningsarbete. Framställningen är mindre överskådlig eftersom det kan vara svårt att relatera de omfattande domboksexcerpterna till varje enskild uppgift som hävdas. Men det är ändå mycket lovvärt att källor uppges.
Nämnda excerpter går inte längre fram än in på 1740-talet vad jag kan se så det finns uppgifter som inte är styrkta.

Bl.a. har i Jon Olofssons (tabell 7) son Olof placerats som barn i Jons senare gifte. Det framgår emellertid av hösttinget 1767 ".. at Älsta Brodern Olof Jonßon utan lottning skal få besittnings rätten.." till faderns arvejord. (Svegs tingslags häradsrätt AIa:7 s. 57r).
I 1748 års landsboksverifikationer uppges Jons barn Olof och Margret vara 17 respektive 18  år gamla (Jämtlands läns landskontor EIb:52 s. 6235). Dotterns födelseår 1730 bekräftas i hennes dödsnotis (Älvros kyrkoarkiv C:1 s. 93) och brodern Olof torde därför vara född 1731.
Det överensstämmer bra med föräldrarnas vigsel 7/4 1729 (Älvros ka LIb:1).

I tabell 11 några tillägg:
Hustrun Gölin 1713-1802, född i Överhogdal. Sonen Jon/Jonas med namnet Elfström som dräng i Hudiksvall (Hudiksvalls ka AI:3/58), dottern Margareta 1753-1841, död ogift i Ytterhogdal och en son Esbjörn (1756-1813) bonde i Ängersjö.

2017-03-04, 23:00
Svar #16

Utloggad Jörgen Blästa

 • Anbytare ***
 • Antal inlägg: 279
 • Senast inloggad: 2020-02-03, 12:07
  • Visa profil
  • www.solace.se/~blasta/
Tack för uppgifterna.


Dock förvånad att jag har missat Gölin Esbjörnsdotters dödsnotis då hennes föräldrar är anor till mig. Enligt dödsnotisen så hade dom 5 söner och 3 döttrar varav en son och dotter är död. Då skall det finnas 2 söner till som levde 1802.

2017-05-07, 14:22
Svar #17

Utloggad Frank Ärlebrant

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 717
 • Senast inloggad: 2020-02-20, 00:37
  • Visa profil
Hej Jörgen !
Otroligt tack för att du såg mitt 7 år gamla senaste inlägg om Budde och att du har hjälpt mig !
Av en händelse gick jag in här och häpnade. Vilket sammanträffande att du just i dagarna hade svarat. Vad roligt.
Jag ser i mina gamla anteckningar sedan dess att jag hade Gamle Jon Gunbjörnsson Budde som potentiell anfader till de senare Budde, men inte helt hittat rätt väg dit. Tackar !
En man jag noterat var också Oluf Johnson Budde, nämnd länsman  1660. Son till länsman Gamle Jon Gunbjörnsson månne? Vad tror du?


Roligt också med all din bifogade text från tingen, det blir kul att gå igenom.
Iom detta blev min näst sista 1700-talsknut löst (Jag har en sista kvar i Floda,Dalarna)


mvh Frank

2017-05-08, 18:42
Svar #18

Utloggad Frank Ärlebrant

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 717
 • Senast inloggad: 2020-02-20, 00:37
  • Visa profil
Lite mer angående Budd:
Gamle Jon Gunbjörnsson verkar leva fortfarande 1679; ty emedan Gunbjörn Jonsson sköter första och andra uppbjudningen av Brohemmanet 1677 och 1678 så skötte "Gamble giästgifvaren i Älfroos,Joen Gunbiörsson" uppbjudningen tredje gången av Olof Jonssons gård Brogården 1679.


Olof Gunbjörnsson verkar vara född ca 1667,då han nämns 7 år gammal förd till Blåkulla i dmb 1674.


/Frank

 

Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna