ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Lars Bex, Kinnevalds härad, 1732  (läst 1545 gånger)

2013-05-15, 09:27
läst 1545 gånger

Utloggad Magnus Rosvall

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 3
 • Senast inloggad: 2013-05-15, 20:16
  • Visa profil
Översättningshjälp!
Jag fick detta brevet av min morfar, men tyvärr finns ingen översättning. Både han och jag vill veta. Finns det någon som kan?

Bilden finns även högupplöst i färg på länken:
http://www.bilddump.se/bilder/20130515070459-87.96.239.254.jpg

2013-05-15, 15:54
Svar #1

Utloggad Markus Gunshaga

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4976
 • Senast inloggad: 2023-09-20, 01:09
  • Visa profil
Hej Magnus!
 
Det blev tyvärr några irriterande frågetecken i min tydning, men såhär läser jag det förtjusande köpebrevet:
 
Jag Lars Bex, Häradzhöfdinge öfwer Kinnewaldz och Nor
widinge Härader, giör för allom som detta mitt öpna Bref höra och läsande warda, wetterligit: At År effter wår Herres och Frälsares Jesu Christi Börd 1732. d: 7. Februarii, då jag Laga Ting höll i Kinnewaldz Härad och Nöbbeled, närwarande Cronones Länsman Wäl:t Anders Stockenström och HäradzNämd; Framkom för Rätten Måns Månßon i Skiursqwarn, bewisandes sig wara rådande om skatterättigheten på Frälsehemmanet derstädes 1/4., den han för erlagde 200 D:r Smt: sig tilhandlat af Majorskan Wälborne Fru Brita Ulfsax, skolandes Måns Månßon gifwa i årlig skatt 20 D:r Smt:, och utan Tull eller eller afgift mala all den mäld, som wid Oseby Sätesgård behöfs, och med egna ökar den samma återföra, samt årligen wid samma Sätesgård giöra 5. dagswärken på egen kost i slåteren eller skiörden, och sådant alt ehwad herrskap som samma säterie possiderar, enligit kiöpebref d: 10. Decembris 1729. Denne skatträtt finnes wara [??] den 1. g:n 26. Januarii, 2. g:n d: 15 Junii och 3. g:n d: 9. Nowembris 1730., samt oklandrat lagstånden, afhändes fördenskul respective
säljaren och des arfwingar, samt Tingskiötes in under Måns Månßons hustru Gertrud Nilsdotter, deras Barn och arfwingar, med Hus, Jord, Åker, Äng, Skog, Mark(?), Hagar, Fiske och fiskewatn, Qwarnställe, Torp och Torpställe, i wåto och torro, [?] By och fierran, intet undantagandes af alt det, som nu för tiden dertil under ligger, af ålder legat, eller med Laga dom tilwinnas kan, at obehindrat och oqwalt åtniuta, innehafwa, nyttia, bruka och bebo, såsom sin laga wälfångne Egendom, för sin och sina arfwingar nu och i tilkommande tider. Deße suto i nämden: Jonas Arneßon i Nöbbeled, Eskil Hanßon i Biällerhult, Per ??elßon i Waleryd, Nils Månßon i Wästanhaga, Anders Perßon i Öppestorp, Måns Larßon i Linngesåkra, Måns Nilßon i Nöbbeled, Måns Jonßon[?] i Öija, Håkan Abrahamßon i Biällermåla, Sune Perßon i Möllekulla och Jon Nilßon i Täfwelsås. Til yttermera wißo, bekräftas detta med Häradz- och Häradzhöfdingens Sigiller, jemte des egenhändiga underskrift. Actum ut Supra.
På TingsRättens wägnar.
Lars Bex.
 
I marginalen står Stämplat papper à 16 öre Smt: är hosfogat.
 
Mvh, Markus
Med vänlig hälsning
Markus Gunshaga

2013-05-15, 16:16
Svar #2

Utloggad Magnus Rosvall

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 3
 • Senast inloggad: 2013-05-15, 20:16
  • Visa profil
Tack för hjälpen Markus. Fantastiskt!
Jag är rädd att jag inte förstår innebörden riktigt. Kan du göra en tolkning av texten till lite modernare svenska så är jag ytterst tacksam?

2013-05-15, 17:18
Svar #3

Utloggad Markus Gunshaga

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4976
 • Senast inloggad: 2023-09-20, 01:09
  • Visa profil
Hej Magnus!
 
Ja, det en ganska högtravande skrivelse, så här kommer en moderniserad sammanfattning: då Kinnevalds häradsrätt höll ting i Nöbbeled den 7 februari 1732 framkom Måns Månsson från Skjurskvarn (i Tävelsås socken, Kinnevalds härad) inför rätten, och bevisade att han nu innehade skatterättigheten till frälsehemmanet i Skjurskvarn på 1/4 mantal (Skjurskvarn var en liten by med tillhörande kvarn). Han hade köpt detta hemman för 200 daler silvermynt av majorskan välborna fru Brita Ulfsax, och för detta skulle han årligen betala 20 daler silvermynt i skatt. Han skulle dessutom, utan tull- eller annan avgift, få mala all den mäld (äldre ord för spannmål som skulle malas) som behövdes vid Osaby herrgård, samt återföra den (till säteriet) med sina egna oxar. Utöver detta skulle han även årligen utgöra fem dagsverken vid slåtter eller skörd på sätesgården, samt själv stå för utgifterna under detta arbete. Dessa skyldigheter till Osaby herrgård skulle han genomföra oavsett vilka som ägde herrgården.
 
Köpebrevet på hemmanet var daterat den 10 december 1729, och vid tre efter varandra följande ting uppbjöds sedan hemmanet, under datumen 26 januari, 15 juni och 9 november 1730. Då ingen riktade klander mot Måns Månssons köp av hemmanet blev köpet lagstadgat, och därigenom övergick hemmanet från dåvarande ägaren Brita Ulfsax och hennes arvingar till Måns Månsson (tydligen skrevs dock gården genast över på på hans hustru, Gertrud Nilsdotter), dennes barn och arvingar. Måns Månsson blev ägare till allt som tillhörde hemmanet, hus, jord, åker, äng, skog, mark, hagar, fiske och fiskevatten, kvarnställe, torp och torpställe, samt allt annat som låg under hemmanet, som sedan tidigare låg under hemmanet, och var som i framtiden skulle kunna läggas under hemmanet genom utslag vid tinget. Allt detta skulle han obehindrat och orubbat åtnjuta, inneha, nyttja, bruka och bebo, som sin egendom, för sig och sina arvingar nu och framtiden.
 
Närvarande vid tinget 7 februari 1732 hade varit kronolänsmannen Anders Stockenström, och de nämndemän som satt i häradsnämnden och godkände köpet var Jonas Arnesson i Nöbbeled (antagligen i Öjaby socken), Eskil Hansson i Bjällerhult (i Almundsryd socken), Per ??elsson i Valeryd (i Vederslövs socken), Nils Månsson i Västenhaga (i vilken socken?), Anders Persson i Öppestorp (Öja socken), Måns Larsson i Lingesåkra (i vilken socken?), Måns Nilsson i Nöbbeled, Måns Jonsson i Öja, Håkan Abrahamsson i Bjällermåla (i Almundsryd socken), Sune Persson i Möllekulla (i Urshult socken) och Jon Nilsson i Tävelsås. Köpet bekräftades på tingsrättens vägnar av häradshövdingen i Kinnevalds och Norrvidinge härader, Lars Bex, genom det öppna brevet.
 
Mvh, Markus
Med vänlig hälsning
Markus Gunshaga

2013-05-15, 20:16
Svar #4

Utloggad Magnus Rosvall

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 3
 • Senast inloggad: 2013-05-15, 20:16
  • Visa profil
Lysande. Nu förstår jag. Det ska bli roligt att visa för morfar (91 år). Han har haft tavlan med brevet på väggen så länge jag kan minnas - utan att veta vad det står!
Nu återstår lite forskning om hur denna hamnade i mff ägo.
 
Stort tack.
MVH Magnus

2013-05-31, 10:37
Svar #5

Utloggad Markus Gunshaga

 • Anbytare *****
 • Antal inlägg: 4976
 • Senast inloggad: 2023-09-20, 01:09
  • Visa profil
Så roligt att jag kunde hjälpa till med ett gammalt mysterium, och att din morfar till slut fick veta mer om det gamla brevet. Jag håller tummarna för att du även lyckas lösa gåtan om hur det hamnade i din familj!  
 
Mvh, Markus
Med vänlig hälsning
Markus Gunshaga

2014-11-09, 16:42
Svar #6

Utloggad Lars-Åke Stenemo

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 722
 • Senast inloggad: 2023-09-10, 18:29
  • Visa profil
  • www.stenemo.net
Hej
 
Pga att jag sökte information om Lars Rex kom jag att läsa denna diskussion. Först, Lingesåkra avser säkert Ljungsåkra i Vederslöv sn.  
 
Men det som intresserar mig är kronolänsman Anders Stockenström. Han var landbofogde vid Gårdsby säteri före 1718, men försvinner ur böckerna detta år. Han återkommer som vaktmästare i Växjö 1742 och begravs där 1749. Var bodde Anders under sin tid som länsman?
 
MVH
Lars-Åke

2022-05-30, 23:32
Svar #7

Utloggad Lars-Åke Stenemo

 • Anbytare ****
 • Antal inlägg: 722
 • Senast inloggad: 2023-09-10, 18:29
  • Visa profil
  • www.stenemo.net
Jag söker nu information om nämndemannen Jonas Arnesson och kom då till denna sida. Jag ser då att Gunshaga antagit att han fanns i Nöbbele i Öjaby sn. Rätt är att han fanns i Ringagården i Djura Nöbbele i Jät sn. Han dog där 1737-01-09.


Jag kan väl tillägga, med hänvisning till tidigare inlägg, att Anders Börjesson Stockenström kom att leva i Öja sn under sin tid som kronolänsman.


MVH/Lars-Åke

2023-05-06, 09:44
Svar #8

Utloggad Lena Breitner Ekberg

 • Anbytare *
 • Antal inlägg: 7
 • Senast inloggad: 2023-09-12, 08:22
  • Visa profil
Översättningshjälp!
Jag fick detta brevet av min morfar, men tyvärr finns ingen översättning. Både han och jag vill veta. Finns det någon som kan?

Bilden finns även högupplöst i färg på länken:
http://www.bilddump.se/bilder/20130515070459-87.96.239.254.jpg

Hej! Är det någon som har laddat ner bilden högupplöst? Länken funkar inte längre. Jag skulle gärna vilja ha den! Mejla breitnerekberg@gmail.com

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser
Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna