ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Peter Lind

Sidor: [1]
1
När barnet Sven Jacobsson, född 27/12 1763, skulle döpas i Kyrkan i Knäred gick det mindre bra. Sven är en ana till mig på min mormors morfars sida. Prästen Bengt Montan har med sin kalligrafi beskrivit händelsen i Kyrkoboken (se bifogad bild). Jag har dessvärre inte helt lyckas tyda texten och tarvar hjälp från en kunnig och villig läsare:

Sven Jacobsson af Perlarsbygget föddes d 27 hujus och hade skolat(?) döpas d 28 ejusdem, men [...], kunde inte komma fram till kyrkan förän d 1 Jan år 1764 då [...] döptes.
Fadren: Jacob Nilsson
Modren: Sissa Persd.

Det verkar som ett annat dop, Anna Persdotter i Lagered, född samma dag (27/12), ej heller gick att genomföra. Förmodligen av en liknande anledning. Som jag tror mig ha uttytt texten rör det sig om otjänlig väderlek.

Tack på förhand för vänlig hjälp!

Peter Lind
Uppsala
e-post: peter.lind200@gmail.com

2
Tack Roy för ytterligare info!

Hälsar,

Peter L

3
Stort tack Christer för snabb och tillmötesgående hjälp!

Hälsar,

Peter L

4
Jöns Nilsson gifte sig med Maria Mårtensdotter i Veinge året 1754. Brudparet var anor till mig på min mormors sida. Jöns var dock, sannolikt nybliven, änkeman och det fanns särkullbarn med i bilden. Således redogjordes i vigselnotisen för kvarlåtenskapen av den avlidna tidigare hustrun Bengta Larsdotter, samt skulder och annat beträffande brudgummen.

Jag tror mig ha lyckats uttyda det mesta i texten i vigselnotisen från den 25. Oktober, 1754, men det finns några smärre luckor som jag gärna vill ha hjälp med. Hoppas någon sakkunig läsare vill ta sig tiden. Min avskrift av bifogad text från Veinge (N) CI:3 (1748-1780) Bild: 360 Sida: 61 är som följer:

October d. 15. Copulerades Enkiemannen Jöns Nilsson i Weeingeby med pigan Maria Mårtensdotter dehr sammastädes. Boupteckningen var förrättad därstädes, efter dess afl. hustru  Bengta Larsdotter; af N.M. Påhl Hansson i Weeinge och bonden Lars Bengtsson ibm, utj hvilken befantz, sedan giäld af  Massa Inventariu afdragen var blef öfrigt 66 Dlr sm, som änkemannen Jöns utan vidare delning, för sig får behålla, och således styfbarnen N: Per Persson i Veinge och dötterne Hedevig Persdotter i Wessinge ny det [...] at där med sig befatte, aldenstund  sonen Pehr efter sin moder nu bekommit 1 [..] obrukelig brännevinskanna och en söndrig malmgryta, och dottern Hedevig alla Modernes kläder af oskifto bo. Dock bör Jöns Nilsson till alla som giäld hos honom hafwa at fordra, för detta, hwilken giäld sig [...]  till 55. dahl  14/. smt, sielf  hvariom och enom Clarera som alt medmera gienom styfbarnens utgifne skriftliga för[...] dat: d. t7. Maii 1754. innehåller. 

Stort tack på förhand!

Peter Lind
Uppsala

Peter.lind200@gmail.com

5
Tack Calle!

Uppskattas varmt.

Peter Lind
Uppsala

6
Absolut 1751! Jag måste ha halkat på tangentbordet...

En väldigt hemsk historia är det i alla fall. Jag tänker, förutom på familjen Jönsson, även på de två unga männen som råkade ut för ett mycket grymt straff. Finns noterat och kort beskrivet lite längre fram i kyrkoboken den 25/9 (Knäred (N) CI:3 (1746-1766) Bild: 580 Sida: 106). Jag har inte helt lyckats tyda texten "[...] Tiärby på Daggarpeberg halshugna [...]

Någon som tidigare tranbskriberat hela texten?

Undrar,

Peter Lind
(Uppsala)

7
Tack Eva!

Uppskattas varmt.

Hälsar,

Peter Lind
Uppsala

8
I slutet av april 1752 tände bondehustrun Kirsti Ifvarsdotter med sönder eld på grannen Jöns Jönssons ekonomibyggnader i Elmhult, Knäreds sn. Många läsare av detta känner säkert till historien. Prästen Montan skev en längre nekrolog över den olyckliga kvinnan i kyrkoboken, som jag kan tyda det mesta av. Bl a annat kan man konstatera, att Kirstin inte tog livet av sig med arsenik (som det enligt uppgift står angivet i Historier från Lagadalen II av Joel Wangö), utan med hjälp av "rävfekakor", vilket är en äldre beteckning på stryknin.

Jag har lyckats tyda en del av texten, men inte hela. Eftersom Kirstins olycksalige make, Lars Nilsson (1703-1768) är en av mina anor, skulle jag gärna vilja ha lite assistans med texten partiellt transkriberad nedan (bifogad bild och  ArkivDigital: Knäred (N) CI:3 (1746-1766) Bild: 550 Sida: 100).

Stort tack på förhand för den som vill ta på sig uppgiften!

Bondehustrun, Kirsti Ifvarsdr från Elmhult, sedan hon misstänkts
för mordbrand i Elmhult hos Bonden der Jöns Jönsson [...], om måndag afton, d 29 april,
frisk och färdig, af Kronolänsman [...] derifrån til Knäred fängslig förd, dödde hon, och i
Knäred, retså fängslad, yrkas(?), utan bekännelse, Tisdags middag, dagen derpå, d 30 ejusdem,
som sades(?),
[...]
skjedt af in-tagits förgiftn(?), nämlign(?) räfvekakor och som så, efter hållits om henne
extra ting i Tjerby, befunnits, [...]förgift [...] räfvekakor hon(?) har hos sig i Elmhult [...] och der strax före sitt
fängsliga bortförande sjelf intagit
[...]
så derföre [...] befunnen delagtighet i mordbrand dömd, at skarprettaren
utur huset der den låg i Knäred [...] til skogs bortfäras och i jord nedgräfvas
som också skjedde derpå d. 15 maj något västerut ifrån ifrån Knäreds by på dess utmark


Peter Lind
Uppsala

E-mail: peter.lind200@gmail.com
 

9
Tack Jörgen!

Det verkar rimligt i sammanhanget.

Hälsar,

Peter Lind
Uppsala

10
Vad hände på vägen mellan Trälshult och Vångadal i februari 1750?
ArkivDigital: Knäred (N) CI:3 (1746-1766) Bild: 430 Sida: 76 (längst upp i högra spalten).

Min transkription:
Bonden Pehr Svensson från Wångadahl, död befunnen(?) [...] på vägen emellan Trälshult och Wångadahl, natten emellan d 23 och 24 februari. Har lefvat 70 1/2 år. Begravd d 4/3.
Kan någon hjälpa mig med att uttyda de orden jag missat vore jag tacksam.

Tack på förhand,

Peter Lind
Uppsala

11
Tack Maud och Markus för värdefull hjälp! När man ser "facit", så förefaller det hela självklart.

Hälsar,

Peter Lind

12
Pehr Ivfarsson, en av de första kända bönderna på Bollatebygget i Knäred, begrovs den 20:e november, 1710, 79 år gammal. Prästen, eller den som skrev i kyrkoboken, skänkte Pehrs minne några rader som jag har svårigheter att uttyda helt och hållet (se bifogad bild). Det jag kommit fram till är:

"? den sahlig gamble mannen Pehr Ifvarsson på Bollalte-Bygget [...] svår korsbörda i 79 åhr, blef och söndagen [...] till sin graf och hvilorum, Gud [...] oss alla till himmelen såsom [...]"

Kan någon kunnig läsare hjälpa mig med att uttyda det som saknas?
Källan är:  ArkivDigital: Knäred (N) CI:1 (1688-1726) Bild: 62 Sida: 124, längst ner på högra uppslaget med löpnummer 46.

Tack på förhand!

Peter Lind
Uppsala
peter.lind200@gmail.com

13
Knäred / SV: Knäred, CI:3, 1747. Sven Svensson i Vångadal
« skrivet: 2021-01-19, 12:05 »
Stort tack! Handstilen hos Bengt Svensson Montan (om det är just han som hållit i pennan) är ju ganska originell, men ibland ej helt lättläst.

Peter Lind

14
Knäred / Knäred, CI:3, 1747. Sven Svensson i Vångadal
« skrivet: 2021-01-18, 17:59 »
Sven Svensson i Vångadal (1747 - 1831) var en av mina anor på morfars sida. I födelsenotisen i kyrkoboken (ArkivDigital: Knäred (N) CI:3 (1746-1766) Bild: 210 Sida: 32) med dopdatum den 6/12 står enligt min transkription:

Sven Svensson af Wångadahl föddes den 1. hujus.
Fadren: Sven Pehrsson
Modren: Elna Svensdr.

Beträffande faddrar står (såvitt jag läst rätt):

m. Sven Pehrsson i Knäred
m. Erland Jönsson i Trälshult
m. Nils Pehrsson i Ekernahult
[...]
q. Elna Nilsdr. i Wångadahl
p. Nilla Svensdr. i Trälshult

Vad står på raden mellan "Nils Pehrsson" och "Elna Nilsdr."?

Tacksam för läshjälp

Peter Lind
Uppsala

15
Knäred / SV: Jöns Svensson i Laxhult
« skrivet: 2021-01-16, 14:38 »
Tack Roy för intressant kommentar angående familjen i Laxhult!

Man undrar om det var något specifikt för denna familj eller om det förekom titt som tätt att barnen aldrig blev noterade i kyrkoboken vid denna tid. En okunnig fråga kanske, men du Roy, som har järnkoll på stamtavlorna i Knäred kanske vet.

Hälasningar,

Peter Lind

16
Knäred / SV: Jöns Svensson i Laxhult
« skrivet: 2021-01-15, 23:09 »
Tack för snabbt svar Calle!

En välvillig förklaring skulle ju kunna vara att den relativt nytillträdde prästen i Knäred, Arvid Bolhemius, själv blev pappa i samma veva som vår Jöns (eventuellt) föddes. Hustrun Agneta Romer födde en gosse den 10:e juni vid namn Johanned Fridericus (Johan Fredrik). Således kan vår Jöns ha blivit bortglömd i glädjeyran och aldrig blivit inskriven i kyrkoboken. Vi får dock hoppas att han blev döpt.

Hälsar,

Peter Lind
Uppsala

17
Knäred / Jöns Svensson i Laxhult
« skrivet: 2021-01-15, 09:12 »
Jöns Svensson levde som bonde i Laxhult tillsammans sin hustru Inger Persdotter i mitten av 1700-talet. Han tycks ha haft sina rötter i Svenshult (fader: Sven Svensson 1678 – 1749: ArkivDigital: Knäred (N) CI:3 (1746-1766) Bild: 400 Sida: 70; moder: Nilla Svensdotter 1685 – 1741: ArkivDigital: Knäred (N) CI:2 (1727-1745) Bild: 140 Sida: 268).

Familjen i Laxhult är anor till min morfar på Emtönsgård (Ämtön) på mödernet. Jöns Svensson avled 1774-10-06 i en ålder av ”60 år och inemot 5 månader” (ArkivDigital: Knäred (N) CI:4 (1767-1799) Bild: 760 Sida: 142). Jöns skall alltså ha varit född under 1714 (1:a halvan). Under året 1714 i Knäred (N) CI:1 (168-1726) finns dock ingen notering om något dop eller födsel av någon Jöns Svensson.

Känner någon läsare av detta inlägg till något om Jöns Svenssons födelse- och dopdokumentation i hävderna?

Jöns och Ingers dotter Elna (1741-1810) gifte sedermera in sig i Emtöns familj via Bengt Nilsson (1737-1818).

Tacksam för möjliga upplysningar.

Hälsar,

Peter Lind i Uppsala
Peter.lind200@gmail.com


18
Hinneryd / SV: Ingjer Johansdotter i Flahult
« skrivet: 2021-01-11, 13:50 »
Tusen tack Maud för även denna "korrektur" av mina försök till transkription! Uppskattas varmt.

Hälsar,

Peter Lind i Uppsala

19
Bråck / SV: Bråk i Flahult
« skrivet: 2021-01-11, 12:55 »
Tusen tack Maud för ett supersnabbt svar på min fråga om "bråk"!

Hälsar,

Peter Lind

20
Hinneryd / Ingjer Johansdotter i Flahult
« skrivet: 2021-01-11, 12:42 »
En av mina anor på mödernet var bondhustru i Flahult, (Hinneryd - Kronobergs län) och levde mellan 1671 och 1749. I begravningsnotisen i kyrkoboken står följande för 29:e januari, 1749 (ArkivDigital: Hinneryd (G) CI:1 (1712-1773) Bild 310 / sid 609):
"Enkan Hustru Ingier Johansdotter ifrån Flahult, som i båhr(?) långt varit plågad af en svår klåda, hvilken efter 8 dagar inslumr[..] til [...] ändat hennes lif d. 16 kl 5 om aftonen. 77 åhr 4 månadr gl".
Om någon av läsarna av detta är bra på äldre text, så vore jag tacksam för uttydning av det jag markerat i transkriptionen ovan. Jag bifogar även orginaltexten klippt från ArkivDigital som jpg-fil.
Tacksam för hjälp!
Peter Lind, Uppsala

21
Bråck / Bråk i Flahult
« skrivet: 2021-01-11, 12:21 »
En av mina anor på mödernet, Sven Andersson i Flahult (Hinneryd - Kronobergs län) hade enligt dödsnotisen rykte om sig att vara bra på att hantera utvärtes skador. Sven levde mellan 1672 och 1742. I dödsnotisen för begravningen den 27:e juni, 1742, står (ArkivDigital: Hinneryd (G) CI:1 (1712-1773) Bild 305 / sid 599):
"Sven Andersson ifrån Flahult en ärlig man, som waret wäl förfaren at läka T?bråk och andra uthwärtes skador, samt fört ett stilla och ährbart lefverne afsomnade d. 19 hujus, 70 åhr gammal".
Vet någon vad för typ av "bråk", dvs bråck, det kan ha rört sig om. Jag kan inte reiktigt transkribera detta. För den som vill försöka tyda texten, så har jag bifogat dödsnotisen som jpg-bild.
Tack på förhand för hjälp!
Peter Lind (Uppsala)

Sidor: [1]