ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - compleo

Sidor: 1 [2] 3 4
501
Tingvall / Tingvall
« skrivet: 2014-05-31, 20:56 »
Det har troligen blivit fel. Men det finns en koppling. I Elgenstierna finner man handlanden Tomas Andersén på flera ställen. Bou [Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning EIIa12:14 sid 21]
 
Greve Carl Piper (1647-1716) var gift med Christina Törnflycht som var dotter till Olof Törnflycht och Margareta Andersén.
 
Margareta A. var syster med Christina A. Ett annat syskon var brodern Tomas Blixenstierna.
 
Kaptenen Carl T. var således kusin med den ingifta grevinnan Piper.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2014-05-31 21:13)

502
Tingvall / Äldre inlägg (arkiv) till 31 maj, 2014
« skrivet: 2014-05-30, 23:52 »
En övrig kommentar. I dödnotisen efter kaptenen Carl Tingvall  (? 1764 10/4 i Råneå sn) står det att han var född 1699 24/6. Det kan dock inte stämma.
 
Hovförsamlingen CI:2 sid 409.
 
[1699] d[en] 6 Juni christnade Magister Zacharias Esberg hennes
Maij:tz hofprädikant ehrewyrdige H[er]r Magister
Johannes Tingwalls son Carl på Slottet
 
Noterbara faddrar var kung Karl XII och änkedrottning Hedvig Eleonora.

503
Tingvall / Äldre inlägg (arkiv) till 31 maj, 2014
« skrivet: 2014-05-30, 21:01 »
Anton, detta bör väl vara hans första hustrus bouppteckning? Råneå tingslags häradsrätt FII:1 sid 257a.
 
Där framgår det att han var förare vid Livkompaniet av Västerbottens regemente.
 
GMR 1774. Gustaf Tingwall befordrad till förare 1769 28/2. Generalmönsterrullor - Västerbottens regemente 747 (1774-1774) sid 17.
GMR 1786  Gustaf Tingwall erhållit avsked 1781 4/12. Generalmönsterrullor - Västerbottens regemente 749 (1786-1786) sid 18.
 
Konstapel syftar nog i det här fallet på en underofficer i flottan eller artilleriet.

504
Prytz / Prytz
« skrivet: 2014-05-27, 21:32 »
Hej!
 
Jag har redan mailat en del uppgifter till Markus men gör även ett inlägg här så det blir tillgängligt för andra forksare.
 
Renverade domboken Halmstad RR 1756 28/6. Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Hallands län EVIIBAA:2667 (1756-1762) Bild 88 (AID: v55166.b88, NAD: SE/VALA/0382503)
S.d. Uppå begjäran af hu-
stru Maria Elisabet Biugg in-
stälte sig handelsmannen  
 
Johan Henric Hagelbeck och krö-
garen Mathias Möllenberg,  
den förre 42 och den senare  
48 år gammal, begge Bor-
gare här i Staden samt är
lige och förnuftige män, -  
hwilka efter aflagd sannings-
Ed, berättade, at de medelst  
många års hållet umgän-
ge, i lifstiden mycket wäl  
hafwa känt Eric Forsman,  
som i Holland låtet kalla  
sig Dirck Forsman, at han  
war Requirentens hustru Ma-
ria Elisabet Biuggs med deß  
afledne man handelsman  
Daniel Forsman hafde ächta  
son, samt at han år 1748  
ogifter farit härifrån staden  
till Holland och staden Amster-
dam, samt efter berättelser,
år 1751, wid OstIndiska Com-
pagniet och Cammmaren Zeland  
antaget tjenst för Matros  
på skjeppet Niuew Nieuwkerk,
och efter ankomne tidningar,  
på samma skjepp och uti wäl-
bemäldte Compagnies tjenst  
år 1753 den 1:ste Maji, med döden  
 
aflidet, efter fadren, som redan  
år 1744 blef död: och at nu in-
ga flera eller andre arfwin-
gar till Eric eller Dirk Forsmans  
qwarlåtenskap finnes, än  
Modern Maria Elisabeth Biugg,  
född år 1708 och gift med Da-
niel Forsman år 1727, samt  
de med honom samman-
aflade Barn, sonen Hans  
Forsman 26 år gammal,  
och dennne afledne Erics eller  
Dirk Forsman systrar Anna  
Beata, Greta, gift med Sergean-
ten Hans Peter Prytz, samt  
Christina och Helena Forsman.
(forsätter)
Maria Elisabet Bjugg gifte om sig Gabriel Stockman vilket framgår av mantalslängden (mtl) 1746 för Halmstad och nr 39 därstädes. I mtl 1750 för nr 39 finns en notering att styvdottern Anna Beata är på säteriet Sperlingsholm i Övraby socken. Där kan man sedan följa henne i mtl:
 
1750: kammarjungfru Anna Beata Forsman från nr 39 i Halmstad.
1751: kammarjungfru Anna Beata Forsman
1752: dito
1753: kammarjungfru Beata Forsman
1754: dito
1755: dito
1756: dito
1757: kammarjungfru Anna Beata Forsman
1758: dito
1759: dito
1760: dito
1761: kammarjungfru Anna Beata Forsman gift med bokhållaren Djurberg. Till Västra Skrävlinge i Malmö län.
 
Vigseln skedde 1760 9/4 [Halmstad CI:3 sid 267].  
 
d[en] 9 April Copulerades Bokhållaren herr
Swen Diurberg med Jungfru Anna Bea
ta Forsman på Sperlingsholm.
 
Sannolikt samma par som sedan finns i Malmö. Anna Beata ? där 1773 25/2, 46 år. Hon var alltså född omkr. 1727. I bouppteckningen  efter henne nämns barnens morbror handelsmannen Hans Forsman. [Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:67 sid 105].
 
Anna Beata F. uppträder först i mtl för Halmstad, 1746 och Greta 1748.
 
I bouppteckningen efter handelsmannen Hans Forsman i Malmö redovisas bl.a. dottern Petronella gift med tullskrivaren Tengvall i Helsingborg. [Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:71  sid 1087].
 
I bouppteckningen efter Margareta Prytz född Forsman redovisas enda arvningen som systern Helena Forsman. Dock finns en skrift som är daterat Helsingborg 1811 4/7 av Petronella Tengvall, född Forsman och hon kallar Margareta Prytz för hennes faster. [Helsingborgs rådhusrätt och magistrat FIIa:29 sid 312].
 
Enkefru Prytz ? 1811 7/6 i Helsingborg, 83 år. Alltså född omkr. 1728.
 
****
 
Hans Petter Prytz sannolikt identisk med kvartermästaren med samma namn vid Sallerups kompani av Södra Skånska Kavalleriregementet som var bosatt på kvartermästarbostället nr 10 i Revinge sn och begraven i samma socken 1766 19/11, 36 år. Också sannolikt densamma som kvartermästaren Prytz som var fadder åt Sven Djurberg och Anna Beatas son Daniel Ludvig, född 1763 30/1 i Västra Skrävlinge sn.
 
****
 
I Halmstad RR 1815 29/3 upprättades bouppteckningen efter jungfru Helena Forsman som avlidit 11:e nästförlidne januari utan kända arvningar. I bouppteckningen framgår det att hon ägt ett rum på övervåningen i huset på gården nr 76. [Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:3 sid 501]
 
Bör således var densamma som Jungfru Forsman som finns på nr 76 i AI:3 (1814-15) men saknas i AI:4 (1816). Enligt AI:3 född 1737 2/3 vilket stämmer exakt på dagen med Daniel Forsmans dotter Helena.
 
****
 
Kan Margareta bytt tillbaka namn?

505
Flodin / Flodin
« skrivet: 2014-05-23, 21:47 »
Enligt Brenner och Thimon författade Uppsala universitets matrikel 1595-1817, inskrevs under den här perioden endast tre Johannes (Johan) Flodin varav Johannes Flodin Holmiensis och Johannes Gustavus Flodin Sudermannus inskrivna 1730 respektive 1760 kan uteslutas vara densamma som Andereas Joh: Flodins son. Utan tvivel var sonen Johannes Flodin Westrogothus inskriven 1723 12/3. I en matrikel för Västgöta nation (903 h) står det om honom ”Notarius i Banqven”.
 
I RA finns en matrikel över bankens tjänstemän (Genealogica 175-177) upprättad av bankokommissarien Fredrik Silfverstople och hans son bankokommissarien Carl Gudmund Silverstolpe. I denna matrikel finns bara en Johan Flodin under aktuell period och han är densamma som avled 1766 6/6 i Stockholm och var gift med Anna Christina Hök. Här framgår det bl.a. att han kom i tjänst i banken 1740 9/2 som extra ordinarie. En komplett meritförteckning över hans tid i banken finns på sidan 333 i Genealogica 175. Matrikeln meddelar dock inget om tiden före 1740.
 
En korrigering. Werelbanken skall givetvis vara Wexelbanken.
 
Ett tips är att ta kontakt med Stockholms stadsarkiv angående Primros och Onkel och se om de kan hjälpa dig. RA Biographica finns scannat i SVAR. Här finns en hel del som rör sterbhuset av avlidne Hans Primros.

506
Flodin / Flodin
« skrivet: 2014-05-19, 00:02 »
Jag hittade det här på nätet.  
 
Fru Maria Sofia De la Gardie hade tidvis arrendatorer på Skarpnäck, bl.a. grosshandlaren och penningutlånaren Anders Onkel i Stockholm, som 1690-93 hade säteriet i pant.
 
Stavningar kan variera speciellt när det gäller utländskklingande namn. I riksarkivets Biographica 1500t - 1800t, Onckel, Onckell, Onkel, Onkell; Primeros, Primerose, Primeroos, Primros (Johan Primeroses arvstvist).

507
Flodin / Flodin
« skrivet: 2014-05-15, 22:11 »
I mantalslängden 1800 för kvarteret Timmermannen på Bondegatan finns slaktaren C.F Flodin, 49 år, hustru, son och dotter samt modern bankbokhållaränkan Anna Christina Flodin (80 år) och dottern Anna Elisabet Flodin (45 år). [1] Bingo!  
 
Bankbokhållaränkan Anna Christina Flodin, född Hök. ? 1806 12/1 i Katarina församling, 87 1/4 år. [2]
 
****
 
Skara stifts herdaminne, Warholm. Sid 532 & 533 I. http://runeberg.org/skarahe1/0538.html http://runeberg.org/skarahe1/0539.html
Kyrkoherden i Hångsdala pastorat Andr. Joh. Flodin (? i januari 1726)
Gift 1:o med Dorotea Cleverus (? 1720) dotter av lektorn i Skara Lars C; 2:o 1721 med Maria Ottrin dotter av Kyrkoherden Haqvin O. i Dimbo. Hon blev omgift med regementspastorn And. Säfvendahl.
 
Barn: Johan, kammarskrivare i banken.
 
****
 
När det gäller det sista får man nog kontrollera det lite mer noggrant. Noterbart är att de åtminstone hade en son Johannes (Johan), född 1702 3/11 i Hångsdala (R). [3]
 
****
 
Vartofta häradsrätt i Dimbo tingslag 1726 HT § 36 (Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIAABA:644 (1726-1726) Bild 8780 (AID: v377270.b8780, NAD: SE/VALA/0382503)) Forsätter § 40.
 
Tvist mellan studenten Johannes Flodin och kyrkoherdeänkan Maria Ottrin.  
 
Här framkommer det en del biografisk & genealogisk information.
 
Saliga kyrkoherden Anderas Flodin har inga kända omyndiga barn. Maria Ottrin är hans änka och styvmor till Johannes Flodin.
Johannes Flodin är son till tidigare nämnda kyrkoherden, född 1702 3/11, tidigare varit student vid kungliga gymnasiet och nu i snart 4 års tid varit vid akademien i Uppsala.  
 
 
1. Överståthållarämbetet för uppbördsärenden G1BA:26:6 (1800-1800) sid 45.  
2. Katarina FI:7 (1804-1825) Bild 37 (AID: v87042.b37, NAD: SE/SSA/0009)
3. Hångsdala C:1 (1702-1793)  sid 5.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2014-05-15 22:45)

508
Flodin / Flodin
« skrivet: 2014-05-13, 21:21 »
Han gifte sig 1797 12/11 i Stockholm (Kungsholmen) med jungfru Greta Christina Oxelqvist, född omkr. 1766. Det är också hon som är mor till Ulrika Christina, intressanta dopvittnen är herr Gustav Adolf Solitander och jungfru Anna Elisabeth Flodin. [1] [2]
 
1799 hos slaktaren Carl Fredrik F. finns förutom hustru, son och dotter också en änkefru Anna Stina Flodin och en demoiselle Anna Elisabet Flodin. [3]  
 
1. Kungsholm EI:2 (1771-1825) sid 249
2. Katarina CI:13 (1800-1815) Bild 137 (AID: v86990.b137, NAD: SE/SSA/0009)
3. Katarina AI:9 1799-1799 sid 33.
 
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2014-05-13 21:30)

509
Flodin / Äldre inlägg (arkiv) till 11 maj, 2014
« skrivet: 2014-05-11, 23:11 »
Det gick att hacka sig ner ytterligare. Avlidne handelsmannen Johan Primroths avlidne hustru Elisabeth Onkell redovisas arvingarna som avlidne dotterns barn: Johan Casper Springer, 18 år och Anna Elisabeth S., 16 år. Förmyndare är vaktmästaren i kungliga kammarrevisionen Frantz Schröder. [1]
 
Arvingarna efter handelsmannen Anders Onckell (? 1695 28/4) redovisas som systern avlidne handelsmannen Johan Primros hustru Elisabet Onckell och dess dotter Anna Elisabeth Primros som är gift med kungliga trumpetaren Michael Springer. [2]
 
 
1. Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning EIIa12:60 (1708-1708) sid 828.
2. Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning EIIa12:45 (1695-1695) sid 347.

510
Flodin / Äldre inlägg (arkiv) till 11 maj, 2014
« skrivet: 2014-05-11, 19:34 »
Släkten Lohman återkommer starkt när det gäller faddrar till barnen till Johan F. och Anna Christina H.:
 
Anders David, döpt? 1744 12/4 i Katarina. Faddrar. H[er]r David Lohamn, H[er]r Johan Calitius, Madame Catharina Beckman, Madame Birgitta Lohman.
 
Johannes, döpt? 1745 29/11 i katarina. Faddrar Handelsman Johan Wier, H[er]r Anders Lohman, Kryddkrämaren Johan Wikman, Madame Catharina Uritz, De[moiselle] Magdalena Lohman, De[moiselle] Cahtarina Elisbeth Calieia?.  
 
Nils, döpt? 1748 4/1 i Katarina. Modern kallas Loman här! Faddrar. Bagarn Johan Bitto, Kryddkrämaren Anders Forsell, Madame Catharina Ulvenström och Maria Charlotta Gilljam.
 
Carl Fredrik. Faddrar Aktuarie i stadskontoret Anders Lindberger, garvaren? Claes Gilliam?, Madame Elisabeth Djurberg och Madame Catharina Forsell.
 
Anna Elisabeth, född 1753 19/10. Faddrar Inspektor David Heiss?, H[er]r Johan David Loman, Madame Catharina Loman, Jungfru Cajsa Dobbin.
 
Albrecht. Faddrar slaktaren Carl Uritez?  Provin[cial] med[icus] Albrecht Lohman, Mad[adme] Anna Maja Flodin, J[ungfru] Catharina Loman.
 
****
 
I bouppteckningen efter slaktaren David Lohamns hustru Anna Elisabeth Springer († 1743 mellan 13 & 14 oktober i Jakob församling) redovisas en dotter från ett tidigare äktenskap med slaktaren Nils Hök, jungfru Anna Christina Hök, 24 år? Bland halvsyskonen finns bl.a.  Catharina Elisabeth Lohman gift med slaktaren Johan Calitius samt Johan David L. [1][2]
 
****
 
Anna Elisabeth S., född i Stockholm (Maria). Gift 1:o 1711 6/7 i Stockholm (Maria) med slaktaren Thomas Nilsson; 2:o 1718 29/1 i Stockholm (Katarina) med slaktaren Nils Hök, född i Stockholm; 3:o 1720 14/6 i Stockholm (Katarina) med slaktaren David Lohman, född i Stockholm.[3][4][5]
 
En bror till henne var borgaren Johan Casper S. [6]
 
****
 
Anna Christna H., döpt 1718 22/9 i Stockholm (Katarina) [7]
 
****
 
1. Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning EIIa12:128 (1744-1744) sid 1066.
2. Jakob och Johannes FIa:1 (1721-1772) sid 72.
3. Maria Magdalena EI:1  sid 77.
4. Katarina EI:1 (1715-1736) sid 76.
5. Katarina EI:1 (1715-1736) sid 128.
6. Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning EIIa12:76 (1716-1716)  sid 314.
7. Katarina CI:12 (1715-1728) sid 65.
 
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2014-05-11 23:22)

511
Flodin / Äldre inlägg (arkiv) till 11 maj, 2014
« skrivet: 2014-05-11, 14:56 »
I och med det realtivt ovanliga namnet och vetskapen om födelseåret känns detta som en trolig kandidat.
 
Döpt, 1756 11/4, i Stockholm (Katarina)  
 
Föräldrar: Expeditions-Bokhållaren i banken Johan Flodin och Anna Stina Hök. [1] [2]
 
Gifta 1744 25/5 i Stockholm (Jakob & Johannes), han: skrivare i Banken, hon: jungfru. Kautionist David Lohman. [3]
 
Johan blev entledigad (avsked från tjänst) från Werelbanken 1761 6/5, ? 1765 6/6 i Stockholm (Katarina), 62 2/3 år. Hustrun levde vid mannens död. Tyvärr verkar det inte finnas någon bouppteckning efter Johan [4][5]
 
Albrecht d.y., född troligen oäkta, 1796 13/11 i Stockholm (Kungsholmen) Modern, Stina Matsdotter, 32 år. Fadern hovslagargesällen Albrecht Flodin. [6]
 
*********
 
I bouppteckningen efter bisittaren i slaktarämbetet Carl Fredrik F, född ca 1750, ? 1803 10/12 i Stockholm (Katarina), nämns barnens farbror hovslagargesällen Albrecht F. C.F F lämnade änkan Anna Maria Solitander och två barn [7] [8]
 
Vid C.F och A.M lysningsattest framgår det att C.F är född 1751 i Stockholm och A.M 1768 i Stockholm. [9]
 
Tidigare nämnda Johan F. och Anna Stina H. hade en son Carl Fredrik, född 1750 5/9 i Stockholm (Katarina) [10]
 
1. Katarina CII:4 sid 126.
2. Överståthållarämbetet för uppbördsärenden G1BA:21:6 sid 201.
3. Jakob och Johannes CIa:14 (1738-1750)  sid 38.
4. Inrikes tidningar 1761-06-25.
5. Katarina FI:5 (1763-1784) Bild 33 (AID: v87040.b33, NAD: SE/SSA/0009)
6. Kungsholm CI:6 sid 284
7. Katarina FI:6 (1784-1804) sid 539.
8. Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning EIIa12:349 (1804-1804) sid 213.
9. Finska församlingen EI:3 (1774-1794) Bild 420 (AID: v84823.b420, NAD: SE/SSA/0004)
10. Katarina CII:3 (1744-1752) sid 363.

512
Arenfelt / Äldre inlägg (arkiv) till 10 maj, 2014
« skrivet: 2014-05-06, 17:24 »
Lars-Olov, tack för informationen angående min anfader Per Björnsson vid Segersjö. Säg gärna till om du skulle stöta på något annat intressant med honom.

513
Tillroth / Tillroth
« skrivet: 2014-03-17, 18:02 »
Arne, nej jag har inget säkrare spår. Det är en rimlig hypotes Rune ställt upp. Nu gäller det bara att bevisa den...

514
Tillroth / Tillroth
« skrivet: 2014-03-16, 22:09 »
Du har nog rätt i det. Hur ser titlarna ut för Petter Göthenstierna så tidigt man kan komma? Var han ens befallningsman?
 
Man ska nog inte underskatta det faktum att han gav tre söner namnet Anders. Namnet Jakob går ju att härleda till Catharina Christinas far.

515
Tillroth / Tillroth
« skrivet: 2014-03-16, 13:02 »

516
Rylander / Rylander
« skrivet: 2014-02-25, 20:54 »
Per, om du har AD kan du testa att försöka hitta honom som student i Lund.  
 
Generalregister http://www.arkivdigital.se/aid/info/v137046
Smålands nation http://www.arkivdigital.se/aid/info/v102236

517
Rylander / Rylander
« skrivet: 2014-02-25, 19:17 »
Per,  
 
Här finns en kandidat http://www.mattiasloman.se/w/index.php?title=Rylander#TAB_4
 
I bouppteckningen efter Jonas lär nog svaret finnas.

518
Blessingh / Blessingh
« skrivet: 2014-01-12, 10:16 »
Jonas,  
 
Om du söker lite på familysearch kan man hitta en del. Bl.a. detta,
 
Carl Georg Gustaf Blessing
   
birth:    19 February 1810    
christening:    18 March 1810    AMIRALITETSFORS., KARLSKRONA, BLEKINGE, SWEDEN
residence:    1810    Karlskrona, Blekinge, Sweden
   
father:    Carl Abraham Blessing
mother:    Anna Magdalena Gegerfelt
   
Carl Thedor Emil Blessing
 
   
birth:    1 April 1811    
christening:    7 April 1811    AMIRALITETSFORS., KARLSKRONA, BLEKINGE, SWEDEN
residence:    1811    Karlskrona, Blekinge, Sweden
   
father:    C. A. Blessing
mother:    mother:    Jagerfelt
 
***
 
Den första sonen avled efter några månader vilket framgår här,
 
http://magasin.kb.se/searchinterface/page.jsp?id=kb:338737&recordNumber=2&totalR ecordNumber=12
 
***
David Gustaph Tomasson
 
   
christening:    12 March 1750    Karlskrona, Blekinge, Sweden
residence:       Karlskrona, Blekinge, Sweden
   
father:    Tomas Blasing
   
Eva Chatharina Tomasdotter
 
   
christening:    4 January 1752    Karlskrona, Blekinge, Sweden
residence:       Karlskrona, Blekinge, Sweden
   
father:    Tomas Blesing
   
Eva Chatharina Tomasdotter
 
   
christening:    4 January 1752    Karlskrona, Blekinge, Sweden
   
father:    Tomas Blesing
   
Maria Sophia Blasing
 
   
christening:    16 March 1754    AMIRALITETSFORS., KARLSKRONA, BLEKINGE, SWEDEN
residence:       Karlskrona, Blekinge, Sweden
   
father:    Tomas Blasing
   
Ulrica Catharina Blasing
 
   
christening:    29 September 1764    AMIRALITETSFORS., KARLSKRONA, BLEKINGE, SWEDEN
residence:       Karlskrona, Blekinge, Sweden
   
father:    Blasing
   
Euphrosina Lovisa Blassing
 
   
christening:    18 August 1766    AMIRALITETSFORS., KARLSKRONA, BLEKINGE, SWEDEN
residence:       Karlskrona, Blekinge, Sweden
   
father:    T. H. Blassing
   
Margaretha Scharlotta Bleesing
 
   
christening:    3 May 1759    AMIRALITETSFORS., KARLSKRONA, BLEKINGE, SWEDEN
residence:       Karlskrona, Blekinge, Sweden
   
father:    Tomas Bleesing
   
Carl Abraham Blesingh
 
   
christening:    29 July 1763    AMIRALITETSFORS., KARLSKRONA, BLEKINGE, SWEDEN
residence:       Karlskrona, Blekinge, Sweden
   
father:    Thomas Blesingh
   
Marta Christina Blasing
 
   
christening:    2 January 1758    AMIRALITETSFORS., KARLSKRONA, BLEKINGE, SWEDEN
residence:       Karlskrona, Blekinge, Sweden
   
father:    Tomas Blasing
 
Thomas Adam Blessing
   
christening:    21 January 1769    AMIRALITETSFORS., KARLSKRONA, BLEKINGE, SWEDEN
residence:       Karlskrona, Blekinge, Sweden
   
father:    Blessing
   
Olof Gabriel Blessing
 
   
christening:    11 June 1771    AMIRALITETSFORS., KARLSKRONA, BLEKINGE, SWEDEN
residence:       Karlskrona, Blekinge, Sweden
   
father:    Blessing
 
***
 
http://www.blekingesf.se/uploads/Register/Personregister/Register_personer_Karlskrona_1756_Namnordning.pdf
 
***
 
Karlkronas läroverks matrikel finns på AD. Kan man säkert hitta fynd med.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2014-01-12 11:02)

519
Änkedrottningens livregemente till fot / 01) Allmänt
« skrivet: 2013-12-28, 23:28 »
Tack så mycket Karin! Kanon

520
Änkedrottningens livregemente till fot / 01) Allmänt
« skrivet: 2013-12-27, 22:31 »
Finns det några rullar för detta regemente för året 1676? Tyvärr har SVAR blivit väldigt svår att navigera....

521
Tack Markus! Lite ovanliga efternamn på många av de också...

522

 
Regementz Qvartermästare Johan ...? fält
prästens? Daniele Törneboms fenderickarnas? ... Jöran ..?
..? Engell ....? och PAtrick .....?
 
Någon som kan hjälpa mig denna?

523
Leijondahl / Leijondahl
« skrivet: 2013-12-27, 17:06 »
Det är snarare Olga Dahl som bör äras. Fantastiskt bra sida.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2013-12-27 17:16)

524
Leijondahl / Leijondahl
« skrivet: 2013-12-27, 13:31 »
Olle,
 
Här kan du nog hitta mer fynd i denna fråga  
 
http://www.gbgtomter.se/Rote_5/5.9.pdf
 
 http://www.gbgtomter.se/Rote_4/4.14.pdf
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2013-12-27 13:46)

525
Möller / Meuller / Möller / Meuller
« skrivet: 2013-12-25, 14:09 »
Jag skulle nog börjat med att gå igenom Stockholm bouppteckningsregister.
 
***
 
Hans dödsdatum stämmer. Vid sin död var han bagarmästare & borgare, 78 år gammal.
 
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/HisKi-digiarkisto.php?bid=15370&pnum=52
 
***
 
Här finns rätt många av Helsingfors kyrkböcker i digital form,
 
http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?atun=121976.KA
 
***
 
På samma sida kan man faktiskt hitta lysning & vigelnotiser för två av hans barn. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6434198

526
Pistol / Äldre inlägg (arkiv) till 14 december, 2013
« skrivet: 2013-12-14, 19:11 »
Visst, ryttare/soldater finns inte med men dock korpraler och högre rang. Sekund-befällen finns i regel inte heller med.

527
Pistol / Äldre inlägg (arkiv) till 14 december, 2013
« skrivet: 2013-12-14, 16:20 »
Viktor, har du testat att söka i Krigskollegiums militiekontor avlöningshandlingar? De finns scannade i SVAR.

528
04) Brev m. m. - 1700-talet / Passhandling
« skrivet: 2013-12-07, 12:20 »
Hej Markus!
 
Tack så mycket

529
04) Brev m. m. - 1700-talet / Passhandling
« skrivet: 2013-12-06, 23:23 »
Hej någon som kan hjälpa mig med följande text?
 

530
Törnebom / Törnebohm / Törnebom / Törnebohm
« skrivet: 2013-10-10, 17:39 »
Strålande Katarina! Vilket fynd. Tack!

531
Appelstubbe / Appelstubbe
« skrivet: 2013-10-06, 19:58 »
[1741] (28/3) wigdes Opsyningsmannen wid Landz Tullen i
Åbo, H[er]r Petter Magnus Appelstubbe med
Jungfru Gertrud Maria Bleck,
 
Åbo domkyrkoförsamlingen. Svenska församlingen. Födelse-, vigsel- och dopbok 1736-55. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/HisKi-digiarkisto.php?bid=7082&pnum=225
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2013-10-06 20:37)

532
Pripp / Pripp
« skrivet: 2013-09-29, 15:20 »
Hans farbror bör alltså vara Johan Albrecht Pripp (1795-1865), grundare till Pripps Bryggeri.

533
Dahlström / Dahlström
« skrivet: 2013-09-20, 21:59 »
Tillägg till tidigare inlägg.
 
Johan Dahlström, född ca 1735 [1], kvartermästare vid Livregementet till häst, tjänstegjorde vid andra kopralskapet, fullmakt 1763 2/10. (transporterad från Fellingsbro komp. till Norra Upplands komp. ). [1-3].
 
Kända barn
 
Jakob Fredrik, född ca 1759. [1]
Johan Ludvig, född ca 1762. [1]
Adolf Fredrik,  född 1764 2/1 i Hackenäs, Dahlhem sn (H), ? där 1764 28/4.
Andreas Lorentz, född 1765 24/6 i Sparsta, Fellingsbro sn (T).
 
Och sedan tidigare [Britt-Marie Waller]:
 
C:4 Dalhem (H) s 375
db 1800-05-19 dödde skogvaktaren:
Crono, på Öland, Jacob Fredrik Dahlström, af en long och pinsam lungsot uti 4:ra år, sängliggande i 2, född i Nerike, fadern från Hackenäs? der han dödde, uppfostrad på Tyllinge, for sedan vida omkring. Begrofs d 24 ejusdem wid Far-föräldrarna och sin moder fru Kant, från Hollstein,* 40 år gammal.
 
*slägting till den vidtberömde profes. Kant.,
Hedvig Maria Dahlström, född Cant, född ca 1730 [1], ? 29/12 1775 i Dalhem sn.
 
[1] Fellingsbro AI:11a (1761-1776) Bild 66 / sid 60.
[2] Fellingsbro C:7 (1764-1775) Bild 24 / sid 41.
[3] Generalmönsterrullor - Livregementet till häst 803 (1770-1770) Bild 3800 / sid 379.
 
 
Dessvärre har jag inte lyckas hitta Johan bakåt eller framåt i rullarna förutom samma information i 1766 GMR för Fellingsbro. Han finns ej antecknad i Norra Upplands komp. vilket är märkligt då både GMR och HFL anger den flytten.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2013-09-21 00:59)

534
Riddersköld / Riddersköld
« skrivet: 2013-09-01, 00:32 »
Hittade en intressant notis.  
 
Renoverade domboken Västerås rr 1667 20/3
 
Ditto kommo för rätten sahligh Rådhmannens Abraham Adrians
änkias hustru Susanna Larßdåters fullmecktige hennes broder för
detta Capitenen Lars Bark,...
 
Laurentius Erici Cuprimontanus hade en son Lars som var kapten vid Dalregementet vilket framgår av herdaminnet.  
 
Våsterås rr renoverade domboken:
 
1666 6/5
 
..fordom Rådhmannens sahligh Abraham
Adrians hustru Susannas Larßdåtters fullmecktige twennes? hennes
mågar, Fallenten Fallentenßson och Daniel Brant den yngre,...
 
1666 16/6  
 
..sahl[ige] Rådmannes Abraham Adrian änkias hustru Susanna
Larßdåtters fullmecktige hennes sohn Lars Abrahamßson..

535
Törnstierna / Törnstierna
« skrivet: 2013-08-31, 17:28 »
Frågan om de inte lagt in Törnstjerna i efterhand i registret. ..H[er]r Carl Törne uppå 14 åhret. Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning EIIa12:76 (1716-1716) Bild 2260 / sid 209.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2013-08-31 17:36)

536
Törnstierna / Törnstierna
« skrivet: 2013-08-31, 15:59 »
Här är Carl Törnstiernas begravningsnotis Nacka CI:1 sid 109.
 
Med modern med namnet Törner? Nacka AI:1  Bild 103.
 
Välborne Anna Maria Törnestierna begravningsnotis 1754 6/7. Uppsala domkyrkoförsamling F:2 Bild 73.
 
Denna person bör var identisk Olof Rudbecks hustru Anna Maria Törne, dotter till Nils Hansson Törne.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2013-08-31 16:09)

537
Ollonmark / Ollonmark
« skrivet: 2013-08-15, 11:13 »
Hans titel vid bouppteckning tolkar jag som klädmäklare. Det som är intressant är att bouppteckningen upprättades 15 år (1814 15/10) efter Anna Catharina Strandbergs död ( ? 1799 9/8, 57 år gammal). Att den avskedade sergeanten Johan Ollonmark lyssningattest med pigan Maria Elisabeth Dorsch underskrevs bara 6 dagar efter (1814 21/10) kan knappast varit en slump. Adolf Fredrik EI:2 (1813-1841) Bild 20 / sid 31 (AID: v81715.b20.s31, NAD: SE/SSA/0001)
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2013-08-15 15:37)

538
Ollonmark / Ollonmark
« skrivet: 2013-08-15, 10:21 »
I Sophia Magdalena Ollonmarks bouppteckning framgår det mycket riktigt att Anna Catharina Ollonmark är en syster och enda arvinge. Luggude häradsrätt FIIa:84 (1832-1832) Bild 1010 / sid 91 (AID: v158296.b1010.s91, NAD: SE/LLA/10042).
 
Systern finns här,
 
Strängnäs lands- och stadsförsamlingar AIb:10 (1836-1840) Bild 285 / sid 281 (AID: v61671.b285.s281, NAD: SE/ULA/11471)
Strängnäs rådhusrätt och magistrat F2:6 (1821-1840) Bild 10810 / sid 1078 (AID: v147860.b10810.s1078, NAD: SE/ULA/11470)
 
***
 
Vid Johan Wilhelm O. avlidne hustru Anna Catharina Strandberg's bouppteckning redovisas bägge döttarna. Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning EIIa12:386 (1814-1814) Bild 4720 / sid 406 (AID: v223033.b4720.s406, NAD: SE/SSA/0145a)

539
Hökeflycht / Hökeflycht
« skrivet: 2013-08-13, 22:03 »
Magnus, han dog i Floby, Floby sn 1767 15/6 [67 år]. Man kan få reda mer om familjen med hjälp av Släktnamnsregister Skaraborg.

540
Blomfelt / Äldre inlägg (arkiv) till 16 juli, 2013
« skrivet: 2013-07-15, 21:47 »
Finns det några skolmatriklar över Riga? Det skulle väl kunna vara en väg.

541
Hasselgren / Hasselgren
« skrivet: 2013-06-15, 00:49 »
Jag har dock aldrig tidigare skrivit att Carl vore son Jonas H.
 
I Björneborg kan man på senare 1700-tal hitta handelsmännen Abraham Borgelin och Leonard Hasselgren. Det är mycket troligt är dessa är barnbarn till Abraham Adrian.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2013-06-15 17:38)

542
Hasselgren / Hasselgren
« skrivet: 2013-06-13, 21:54 »
Vad är det för adress till den sidan om Adrian-forskningen?

543
Hasselgren / Hasselgren
« skrivet: 2013-06-13, 19:40 »
Carl Hasselgrens meritförteckningar finns i Biografica och det är källan till släktskapet. Här får man också veta att Jonas H. avled 1734 4/8. Carl blev student vid Uppsala 1729.
 
 

 
Det står väl min födelse ort?
 
SVAR Bildid: A0069710_00108.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2013-06-13 19:40)

544
Hasselgren / Hasselgren
« skrivet: 2013-06-13, 18:42 »
Var han verkligen son till tullnären Jonas Hasselgren i Visby som jag hittade i forskning om släkten Adrian. Vilken forskning kring släkten Adrian syftar du på?
 
Att Jonas var far till Carl framgår av SBL (som i sin tur hänvisar till Biographica)
 
http://www.nad.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=12637

545
Adrian / Adrian
« skrivet: 2013-06-13, 17:23 »
Det fanns fler barn. Hur många av dessa som kom upp till vuxen ålder är för mig okänt. Så vitt jag minns fanns det ingen bouppteckning efter varken Carl Hasselgren eller Brita Adrian. Vilket möjligen kan förklaras nedan,
 
Den andra bouppteckningen gäller tullinspektören Carl Lundmarck, som dog år 1760 i Visby. Ur dödsboets ovissa fordringar framgår, att handelsman Carl Hasselgren i Helsingfors hade stora skulder till tullinspektören. Carl Hasselgren hade i början av 1750-talet varit en av de stora leverantörerna av gotlandskalk till fästningsbygget, ända tills hans trassliga affärer verkar ha satt stopp för verksamheten. Ännu är 1760 var skulderna obetalda, och de avskrevs i bouppteckningen som förlorade.
 
http://blogs.helsinki.fi/sveaborg-project/2011/05/17/sveaborgs-kallor-pa-sparen- del-7-bouppteckningar/
 
Vad är din koppling till dessa två?

546
Ewa, jag forskade kring denna släkt förut eftersom Eva Elisabet Z. gifte sig med Daniel Hubert Kant. Alla hennes syskon är födda på Stora Gredby i Södermanland. Var hon är född är för mig okänt men av intresse.  
 
Dessvärre har jag tappat bort större delar av mina anteckningar angående denna släkt så jag vet inte vilken socken.  
 
Johan L. döpt 27/9 1728 i Björklinge sn enligt en anteckning. Han hade också en bror Gustaf Elof (f. 1738) som också var lantmätare.
 
Jag vill minnas att bouppteckningen efter fadern Gabriel Z. finns i Uppsala rådhusrätt och magistrat.

547
Kornett var lägsta officersgraden i kavalleriet. Han redovisas alltså i Lewenhaupts Karl XII:s officerare.
 
Röding, Bengt, korporal vid Vestgöta tremän. kav.-reg.; kvartermästare därst. 1710 11/12; kornett därst. 1711 11/12; konfirm. 1716 13/6; avsked 1718 26/6. (R. M.)
 
Han bör väl även vara identisk med följande person i Soldatregistret.
 
***
 
RÖDING Bengt
Släktnamn: -
Född: -
Död: 17440426
Antagen: 1705
Avsked: 1718
Aktnummer: SK-BEFÄLET-1705
Regemente: Skaraborgs regemente
Rote: Ej Fastställd
Kompani: EJ FASTSTÄLLT
Socken: BEFÄL I SKARABORGS
Torpnummer: SK-BEFÄLET
 
Det kan finnas mer uppgifter om soldaten än vad som visas här t.ex. familjebild eller andra värdefulla upplysningar. Kontakta gärna registret nedan för mer information. Ange soldatens namn och aktnummer.
CENTRALA SOLDATREGISTRET
Röda huset/Vallehemmet
532 02 AXVALL
0511-41 42 82 eller 41 42 81
soldat@telia.com
20:- per akt + frankerat kuvert. Vid mailförfrågningar medföljer betalningsinstruktioner när svar kommer.
Soldatregistret är en andrahandskälla. Användaren ansvarar för kontroll av uppgifterna mot originalkällorna. Informationen ur registret citeras som Centrala soldatregistret
 
***
 
Bouppteckning: Kåkinds häradsrätt FII:1:635.

548
Owe, det bör syfta på     Västgöta tre och femmänningsregemente kavalleri.

549
Kant / Kant
« skrivet: 2013-01-20, 19:22 »
Tack Karin! Det var intressant information.

550
Lund / Lund
« skrivet: 2013-01-04, 00:22 »
Olov, om du har AD så finns en biografi över honom här, Tryckt litteratur Sjöström:7 (1668-1921) Bild 611 / sid 603 (AID: v102236.b611.s603) [Skånska nationen före afdelningarnas tid (1682-1832) - biografiska och genealogiska anteckningar jemte historik av Carl Sjöström (1897)].
 
Han var även student i Uppsala och därav finns det förmodligen en ännu bättre biografi över honom i Smolandi Upsalienses V, 1700-1744, av Paul Wilstadius (1978).

551
Segerqvist / Segerqvist
« skrivet: 2013-01-03, 19:12 »
Lite märkligt. Faderns titel är bagare. Föräldrarnas hemvist är Hotagen som syftar på socknen. Modern är dock under här perioden bosatt i Stigsjö sn dit också dottern flyttar.
 
Stigsjö AI:9 sid 59, 34.

552
Furuträ / Furuträ
« skrivet: 2013-01-01, 21:56 »
Kompletterande dödsdata för Petter Furuträ.
 

 
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/71 (1722) [SVAR Bildid: A0065778_00392]
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2013-01-01 22:02)

553
I Mariefred-Kärnbo C:1 sid 107, finns vigseln mellan kanslisten Petter (?) Preutz och mademoiselle Magdalena Furuträ i Stora Sundby.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2013-01-01 22:55)

554
När det gäller den första frågan så syftar det på Stora Sundby [säteri]. Furuträ arrenderade tydligen Stora Sundby [Mtl 1708]. I Mtl 1711 finns förutom änkan även sönerna Gabriel Lagergren och Anders Furuträ skrivna på säteriet.

555
Bagge / Bagge
« skrivet: 2012-12-29, 23:43 »
Inrikes tidningar 1811 25/5:
 
Framl[edne] Krono=Inspectoren Peter Bag=
ges eferlemnade Enka, Johanna Beata Löf=
wing, död i Ystad den 18 april, 89 1/4 år
gammal. Hon war St?am=Moder för 7 egna
barn, 26 barnbarn samt 10 barnbarnsbarn.
 
Det bör alltså ha fötts yttterligare ett barn efter familjen lämnat Björnstorp.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-12-30 00:00)

556
Bagge / Bagge
« skrivet: 2012-12-27, 02:11 »
Erik Löfving föddes och dog i Finland.  
 
I Lovisa stad 1765 2/7 gifte sig jaktlöjtnanten vid tulljakten Erik Engelbrekt Löfving med förra jaktlöjtnanten Westermarks änka Brigitta Höhm [http://hiski.genealogia.fi].
 
Båda avled dock Lappträsk sn.
 
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/lapinjarvi/rippikirja_1785-1 790_es340/78.htm
 
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/lapinjarvi/rippikirja_1791-1 800_es340/134.htm
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-12-27 02:20)

557
Bagge / Bagge
« skrivet: 2012-12-25, 13:31 »
Snyggt Anders! Jag som letade efter den i Odarslöv. Kände inte till Svenstorp och Gyllenkroks patronuskoppling till Igellösa pastorat.  
 
Hon var susceptrix (d.v.s. höll barnet vid dopet) i början av 1753 i Odarslöv sn. [CI:1 sid 108]
 
Kan hon varit kammarjungfru på Svenstorp?

558
Bagge / Bagge
« skrivet: 2012-12-23, 22:10 »
Ett tillägg till ovan. Det står Björnstorps sätesgård i förmyndarprotokollet.
 
Ebba, jag upptäckte ytterligare  barn till Petter B.
 
Pet[t]er Fredrik B., född 1754 1/12 på Björnstorp, Gödelöv sn, begr 1756 28/4.
 
Barnet hölls av grevinnan Bielke på Svenstorp och baron Gyllenkrok var fadder. Enligt wikipedia så köptes Björnstorp 1754 av friherre Fredrik Gustav Gyllenkrok på Svenstorp. Nämnda Gyllenkrok var gift med Eva Charlotta Bielke.
 
Samt ytterligare en son Erik Engelbrekt B., född 1760 4/8 på Björnstorp, begr 1760 24/8.
 
Eva Charlotta B. bör såldes vara född i en lucka i födelseboken (1755-1756).
 
Kan man gissa att Petter ankom till Björnstorp i samband Gyllenkrooks köp 1754.
 
***
 
Ett långskott skulle kunna vara att hon var dotter till kapten Erik Löfving (1692-1785) och Dorothea Knabbe (? 1740 i Stockholm).
 
Se vidare Lewenhaupt - Karl XII:s officerare. (AD: Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 sid 429)
 
Båda namnen finns representerade bland barnen och de var gifta 1723, eftersom sonen Lennart Henrik L. föddes 1720 20/2 i Frösö sn [C:1:251].
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-12-24 02:01)

560
Bagge / Bagge
« skrivet: 2012-12-22, 14:54 »
Samtliga döttrarna är födda på Björnstorp, faderns titel varierar mellan inspektor och kassör [1].
 
I Skånska nationen före afdelningarnes tid (1682-1832) - Sjöström, redovisas kyrkoherden Carl Gustaf Bagge (1718-1762), son till inspektoren på Övedskloster Petter B. och Benedicta Sture. Gift 1:o 1749 i Sövde med Anna Catharina Hoffgardh; 2:o 1753 i Sövestad med Eva Catharina Brommé.
 
I ett förmyndarprotokoll i Ljunits häradsrätt 1763 nämns enkepastorskan Eva Catharina Brommé från Snärstad och hennes styvdotter, 14 åriga Anna Catharina Bagge och dess farbror kassören och inspektorn på Björnstorp Petter Bagge [2].
 
1. Gödelöv CI:1 sid 131, 132, 136.
2. Ljunits häradsrätt AIa:2 (AID: v159304.b2130)

561
Bagge / Bagge
« skrivet: 2012-12-22, 11:57 »
Hej Edith!
 
I Ystads Sankt Petri AI:1 sid 9 finns förutom familjen också en mamsell Johanna Elisabeth Sture i hushållet.
 
En teori är att Petter föddes i Brandstad sn 1724 16/10, son till inspektorn med samma namn och Benedicta Sture [1].  
 
Kanske kan vara värt att gräva mer i.
 
1. Brandstad CI:1 sid 39.

562
Hej!
 
Någon som kan hjälpa mig att komplettera följande notis:
 
Johan Hanßson Tullnärens Hans Bärtills goße
tillspordes om han kiöpt de 2[ne] Bößor och postol[er]
swarar att han bytt enn Bößa till sig emoot
enn annan ock den andra med pistoler kiöpta
han ocl derföre gifwit 9 d[ale]r [kopparmynt] när han det kiöptt
hawer han frågat hwarest han fått detta ge=
wär har han swarat att enn ? på Linde
gård ock han fått deth hoos sitt härskap han
tillf...? tient som blifwit döda medan
han der tiente då? han det af rustkammaren?
fått.
 563
Lagervall / Lagerwall / Lagervall / Lagerwall
« skrivet: 2012-12-20, 20:48 »
Mikael, frågan är redan delvis besvarad i denna tråd: http://aforum.genealogi.se/discus/messages/576/287743.html?1239779104#
 
Se också. Västland AI:4 sid 8, Västland C:3 sid 5 och Film och Dannemora tingslags häradsrätt F:3:5, F:10:72.
 
***
 
? 1819 13/4 i Stockholm (Johannes) [1].  
 
Vid sonen Carl Fredriks födelsenotis 1814 18/5 bär han titeln kamrer [2].
 
1. Jakob och Johannes FIb:3 sid 160.
2. Jakob och Johannes CIa:20 sid 156.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-12-20 21:50)

564
Hahn / Hahn
« skrivet: 2012-12-18, 20:45 »
Det bör väl vara 1697. På vilket sätt skulle det citatet styrka att Thor och Canutus var bröder? Du kallar Thor Abrahamsson för Hahn trots att han inte i några kända källor påträffas med det namnet?

565
Hahn / Hahn
« skrivet: 2012-12-18, 18:28 »
Enligt Växjö Gymnasiematrikel för åren 1653-1808 - Ludvig Larsson, så var kyrkoherden i Bringetofta Canutus Hahn systerson till biskopen med samma namn. Den källan får bedömas som mycket trovärdig.
 
Däremot kan man undra vilken källa Bergström använt att Thor var bror med Cauntus? Bör nog kontrolleras.
 
I Thors bouppteckning finns bland fordringar en obligation av kyrkoherden Canutus H., daterad 1710 23/8. [Kristianstads rådhusrätt och magistrat FIIb:27:194]

566
Rosenbeck / Rosenbeck
« skrivet: 2012-12-17, 22:26 »
Hans namn bör nog vara Sven och inte Simon. Möjligen skrivfel i Henel.
 
Lars-Åke, det är mycket som tyder på detta.
 
Sven gifte sig 1717 6/10 i Åhus med madame Ingeborg Hertzberg, begr 1726 18/3 i Åhus.
 
Ytterligare en gång 1735 11/1 i Åhus med jungfru Maja Lena Westring.
 
****
 
Organisten Petter Pettersson Westring med jungfru Annika Thorsdotter Hah[n]? 1730 10/7 i Åhus.
 
Vid dopet av sonen Thor 1734 17/12 är studiosus Abraham Hahn dopvittne.
 
Troligen identisk med den med samma namn som redovisas i Skånska nationen i Lund, Sjöström.
 
****
 
I katekisationslängden för Åhus 1732 finns i nr 39 fänkriken Ros[en]bäck med styvdöttrarna Lena Stina & Sara Lisa.
 
Åhus Kat:1 sid 169.
 
***
 
Det är inte säkert att deras far använde namnet Hahn. Övervisitören Thor Abrahamsson, begr 1711 5/6 i Åhus, känns som en trolig kandidat.  
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-12-17 23:03)

567
Rosenbeck / Rosenbeck
« skrivet: 2012-12-16, 23:48 »
I Kristianstads rådhusrätt och magistrat FIa:135:486.490,496 framgår det att följande personer är syskon:
 
Avlidne besökaren i Kristianstad Nils R. (? 1733)
Fänriken i Åhus Sven Rosenbeck.
Visatören i Lund stad Johan R.
Inspektorn i Frosta hd och Gudmuntorps sn Nils Orups hustru.
 
Halvsyskon:
 
Tullskrivaren i Helsingborg Nicolaus Berg.
 
***
 
Niklas Hertzman skrev följande på www.sgf.m.se/komplettera/messages/20/219.html
 
Komplettering av litteratur: Ofrälse studenter i Lund utanför nationsindelningen 1710-1814 (Barbro Edlund): Rosenbeck, Nicolaus (86)
 
Hans pappa heter säkerligen Nils Hansson. Det står att Nicolaus är son till en inspektor i Skåne. Nils Hansson kallas kommissarie i en bouppteckning i Malmö 1714 efter borgaren Jacob Nilsson Grafwer [Malmö rådhusrätt FXIIA:28 s.47-224]. Nils uppges i bouppteckningen vara styvfar till tullskrivaren Christoffer Berg i Helsingborg och Christoffer Berg var halvsyskon till Nicolaus Rosenbeck.  
 
***
 
En komplettering till ovan är att står i bouppteckningen att Nils H. var mantalskommissarie.
 
Vid Frosta HD (Renoverade domboken) nämns:
 
1711 ST §53, kronolänsman Nils Hanssons son Christoffer Berg.
1713 VT §56, kronolänsman och mantalskommissarien Nils H. i Hurva [sn].
1714 VT §36, mantalskommissarien och gästgivaren i Hurva [sn] Nils H.
1715 VT §31, mantalskommissarien och frälseinspektorn i Hurva [sn] Nils H.
1715 ST §61, mantalskommissarien och frälsebefallningsmannen Nils H. uti Hurva [sn] på wälborne Malte Ramels vägnar.
1715 ST §71, mantalskommissarien och frälsebefallningsmannen Nils H. uppå sitt herrskap wälborne Malte Ramels vägnar.
1716 ST §28, kommissarie Nils H. i Hurva [sn] var länsman för 13, 14 år sedan.
1717 ST §18, frälseinspektorn Nils H. på sin herres wälborne Malte Ramels vägnar.
 
***
 
Inspektor Nils Orup gifte 1723 21/7 i Gårdstånga sn med Maria Ros[en]beck i Roslöv.
 
I Mtl för Roslöv nr 9.
 
1721 Inspektor Nils H. hustru.
1722 Inspektor Nils H. änka.
1724 Inspektorskan Catharina e[nkan]? Nils Hans[sons] och sonen Johannes.
1725 Salig Nils H. änka och sonen Johan Rosenbeck.
 
Inspektor Nils H., född omkr. 1670 ? 1721 23/11 [CI:1 sid 70]
 
Nils H. var i Hurva sn bosatt i Hurva nr 4 [Mtl 1702, 05, 09, 10, 11]
 
1710 är en son Christoffer skriven på gården.
 
I katekisationslängden från 1703 för Hurva nr 4 finns Nils Hansson (utan titel), 38 år och hans hustru Catharina, 40 år samt drängen Ola Bengtsson, 47 år.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-12-17 18:57)

568
Hälsingtuna / Hälsingtuna C:2 (AID: v135668.b228)
« skrivet: 2012-12-16, 17:52 »
Lennart, tack! Jag trodde det också. Men tyckte det skillde sig en del mot det Niutånger som finns på samma rad.

569
Hälsingtuna / Hälsingtuna C:2 (AID: v135668.b228)
« skrivet: 2012-12-16, 11:37 »
Hej!
 
Kan jag få hjälp med följande ort/socken?
 

571
Rosenbeck / Rosenbeck
« skrivet: 2012-12-15, 22:27 »
Hej Ulla!
 
Det bör röra sig om Simon Rosenbeck, som 1729 var expektant som fänrik under överste Carl August Dohnas regemente. [Det anno 1729 florerande Swerige - Henel]
 
Han skriver dock sig själv som Sven R. I en anteckning efter hans meritförteckning har man överstrukit Simon och ändrat till just Sven.
 
Hans meritförteckning finns i Biografica, Mikrofilmade dossiéer, SE/KrA/1051/003/R/13 [SVAR Bildid: A0066562_00187]
 
Den är daterad 1731 20/9, Åhus.
 
Där redovisar han sin militära karriär samt hans ålder och var han är född etc.
 
Kristianstads rådhusrätt och magistrat FIa:135 sid 490.
 
Här nämns en del släktingar.
 
***
 
Lars-Åke, Sven hade en dotter Johanna Sofia R., född 1720 7/10 i Åhus. Kanske kan vara något att gräva mer i.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-12-16 00:50)

573
Hälsingtuna / Hälsingtuna C:2 (AID: v135668.b19)
« skrivet: 2012-12-14, 23:24 »
Tack Mats! Datumet är klurigt. Jag har inget att gå på heller.

575
01) Latinska ord A - V / Filius / Filia
« skrivet: 2012-12-14, 21:35 »
Du har rätt Mats. Det står efter en titel. Det betyder alltså t.ex. Bonde-son.  
 
Själva socknen syftar det på vilken socken sonen är född eller vilken socken han kommer ifrån?

576
Hälsingtuna / Hälsingtuna C:2 (AID: v135668.b19)
« skrivet: 2012-12-14, 21:18 »
Hej!
 
Någon som kan hjälpa mig med följande notis?
 
i Sch[ola]
obs?: drunknade 17?9 d[en]
l? 2. Maji klockan 4  
om aftonen på r...?
g..? till Stockholm.
 577
01) Latinska ord A - V / Filius / Filia
« skrivet: 2012-12-14, 19:42 »
Hej!
 
I en skolmatrikel efter den intagnes namn finns förkortningen? fil: framför socknen? Vad betyder det?
 
An:  antar jag är förkortning av annus d.v.s. år?
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-12-14 19:47)

580
Hollsten / Hollsten
« skrivet: 2012-12-11, 20:33 »
Jag hittade bouppteckningen efter Brita J. Hon kallas Brigitta (samma namn) i bouppteckningen vilket gjorde den svårare att hitta.
 
dottern madame Löfgrens och des mans, guldsmedens Erik Löfgrens....
 
Forsa tingslags häradsrätt FII:4b:373.

581
Hollsten / Hollsten
« skrivet: 2012-12-11, 19:40 »
Jag har noterat att flera letat efter Juliana Hollstens ursprung. I bouppteckningen efter bonden Lars Persson i Hålstad, Hälsingtuna sn [1]:
 
Och som yngsta dottren jungfru Juliana
Hollsten, hwilken, ehuru nu på någon tid hem
kommen, är wistande uti Stockholm,..........
 
Hon föddes 1755 18/12 i Hålstad och döptes tre dagar senare till Gölin samt utflyttade till Stockholm [2].
 
Hennes äldre syster Catharina Hollsten (1741-1772) gifte sig 1763 med tenngjutaremästaren och borgaren i Hudiksvall Lars Fredrik Fahlander (1729-1789) [3].
 
Tyvärr har jag inte hittat någon bouppteckning efter modern Brita Jonsdotter ? 1790 20/4.
 
1. Forsa tingslags häradsrätt FII:3:172.
2. Hälsingtuna C:2 (AID: v135668.b48) & Hälsingtuna AI:1 sid 67.
3. Hälsingtuna C:2 (AID: v135668.b215) .
 
***
 
Inrikes tidningar 1810 31/1:
 

 
Deras fullständiga namn fås av notisen i kyrkboken, Delsbo C:3 sid 47. Se också Delsbo AI:8b sid 138.
 
Brukspatronen Lars Fredrik Fahlander (1773-1829) var son av tenngjutaremästaren och borgaren i Hudiksvall med samma namn i hans andra gifte.
 
Detta fås av: Delsbo tingslags häradsrätt FII:11:148, Delsbo AI:12a sid 2, AI:7b sid 139 och Hudiksvall AI:4b sid 6.

582
Njutånger / Njutånger C:1 sid 126.
« skrivet: 2012-12-09, 13:47 »
Tack så mycket Heikki och Irene!
 
Jag är rätt säker på att bör vara Göran.

583
29 Skolor och skolgång / Flickskolor
« skrivet: 2012-12-08, 22:58 »
Jag har noterat flera bonddöttrar i Njutånger sn som går i skolan redan vid första delen av 1700-talet.
 
Se t.ex. Njutånger AI:13 sid 31.

584
Njutånger / Njutånger C:1 sid 126.
« skrivet: 2012-12-08, 17:25 »
Hej!  
 
Kan någon hjälpa att komplettera följande notis?
 
d[en] 15 Mart[ius] afsomnade [och] d[en] 23 Mart[ius] Begrafz H[us]t[ru] Marg[a]r[e]ta Jöransdotter La...?
f?öddo i Gefle. fad[er] H. Göran La....? dåwarande .. och ... i Gefle
sedan Capallan i En....?. Mod[er] H[us]t[ru] Helena Olofzdotter. På sit 30 åhr ingafs? äc[k]
tensskap med sahl[lig] Nils Larsson i Mörtsiö.
 


 
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-12-08 18:37)

585
Hälsingtuna / Hälsingtuna C:2 (AID: v135668.b230)
« skrivet: 2012-12-08, 11:51 »
Tackar!

586
Hälsingtuna / Hälsingtuna C:2 (AID: v135668.b230)
« skrivet: 2012-12-06, 19:57 »
Tack Mats! Lite frågande kring Bådas dock? Borde det inte syfta på hennes föräldrar?

587
Hälsingtuna / Hälsingtuna C:2 (AID: v135668.b230)
« skrivet: 2012-12-06, 18:41 »
Hej!
 
Någon som kan hjälpa mig med följande notis?
 
d[en] 31 Lystes för so[c]k[e]n skräddaren och skinnberedaren Hans
Larsson uti Hålsta och pigan Brita Olsd[otte]r född
uti Rogsta [socken]  ?? des föräldrar ?? ?? ???
?? ?? ?? ?? ?? Bonden Lars Jönsson och des ? hustru Anna
Hansd[ott]r i Hålsta.
 

 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-12-06 18:44)

588
Spilhammar / Spilhammar
« skrivet: 2012-12-05, 21:03 »
Hos häradshövdingen Svante Myrin i Charlotteberg, Delsbo sn finns en skrivare Reinh[old] Spilhammar, f. 1761? i Börje, kom från Uppsala 1779.
 
Delsbo AI:4 sid 176.

589
02) Militära rullor / GMR - Hälsinge regemente 680 sid 159
« skrivet: 2012-12-05, 18:51 »
Tack igen Hans Olof!

590
Forsa / Forsa AI:7 sid 20
« skrivet: 2012-12-05, 18:43 »
Hej Hans Olof!
 
Jag misstänkte det också men man vill ju vara säker om man är tvungen att gå igenom en hel hfl.

591
Njutånger / Njutånger C:1 sid 177
« skrivet: 2012-12-05, 17:56 »
Tack så mycket Hans Olof!

592
02) Militära rullor / GMR - Hälsinge regemente 680 sid 159
« skrivet: 2012-12-05, 17:46 »
Hej!
 
Vad står det mellan Finland och istället?
 

593
Forsa / Forsa AI:7 sid 20
« skrivet: 2012-12-05, 17:41 »
Hej!
 
Utflyttad till?
 

594
Njutånger / Njutånger C:1 sid 177
« skrivet: 2012-12-04, 20:24 »
Hej!
 
Någon som kan hjälpa mig följande notis?
 
Från: war......
 


595
Hälsingtuna / Hälsingtuna AI:1 sid 43
« skrivet: 2012-12-04, 18:25 »
Heikki, stort tack!

596
Hälsingtuna / Hälsingtuna AI:1 sid 43
« skrivet: 2012-12-03, 20:33 »
foß[t]erson?
 

597
Wannberg / Wannberg
« skrivet: 2012-12-02, 15:59 »
För knyta ihop det med första inlägget:
 
Hennes dödsbodelägare var förutom mannen:
 
avlidne faderns brorsöner:
 
D.E. Wannberg i Orust, kontraktprost.
E.M. Wannberg i Göteborg, f.d. färgerifabrikör.
 
Källa: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar EXIBA:259 (AID: v181881.b398)
 
***
 
Via Sv. Bef. 1900, Tegneby AIIa:1 sid 373, Falkenberg CI:4 sid 234, får man namnet på farbrorn, Erik Anton W., tullvaktmästare.
 
Han var född 1799 12/1 i Varberg och son till murmästaren där Eramus W. och Anna Margareta de Flon [1].
 
Erasmus var född omkr. 1758 [2]. Och kan således inte varit far till Trulls. Detta framgår också av den förstnämndas bouppteckning [3].
 
Möjligen var de faderns brorsons söner?
 
1. Falkenberg AI:6 sid 77. Varbergs stadsförsamling CI:3 sid 311.
2. Varbergs stadsförsamling AI:7 sid 106.
3. Varbergs rådhusrätt och magistrat FIIa:6 sid 551.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-12-02 21:19)

598
Wannberg / Wannberg
« skrivet: 2012-12-02, 13:35 »
Här bör vara hennes dopnotis:
 
Maria Magdalena CIb:4 (AID: v88254.b5)

599
Wannberg / Wannberg
« skrivet: 2012-12-02, 12:11 »
Det är lite märkligt att hon är född i Stockholm. Första hustrun Sofia Elisabeth Kostfeldt/Kastfeldt, ? 1818 25/9 i Södertälje [1].
 
Sen verkar han då tredje gången blivit gift med sin piga Anna Brita Westerberg 1822 1/11. Hon kallas jungfru i vigselnotisen [2].
 
Jämför Södertälje AI:9 sid 12, AI:10 (AID: v91234.b21).
 
Värt att notera är att Trulls står som abs 1820.
 
1. Södertälje CI:3  sid 177.
2. Södertälje CI:3 sid 144.

600
Finska / Finska församlingen EI:3
« skrivet: 2012-11-27, 17:44 »
Stort tack Markus!

601
Lagerberg / Lagerberg
« skrivet: 2012-11-27, 17:42 »
Hennes namn bör vara Elsa Christina. Deras vigsel skedde i Finska församlingen i Stockholm 1782 6/4. Vid notisen framgår det att han är gårdsinspektor, 43 år gammal och född vid Kristianstad, och hon jungfru, 27 år gammal och född i Uleåb[org] [1].
 
Vid dopet av det äldsta barnet, Ulrika Christina, dpt 1783 25/3, är jungfru Margar[eta] Elisabeth Lagerberg på Hägerstalund dopvittne [2]. Hon var född 1764 i Finland och alltså bosatt på samma herrgård [3].
 
I 'Samlingar i landtmäteri - Tredje samlingen. Bilder ur landtmätarnes lif. Sid 217, 218' finns uppgifter om en Margareta Elisabeth L., född 1764, ? 1827, dotter till kaplanen i Karlö Gabriel L. och Helena Margareta Ståhlberg. Gift 1:o med första lantmätaren i Uleåborgs län med häradshövdings titel Henrik Holmbom, född 1731 20/12, ? 1805 12/1; 2:o med löjtnanten Bernt Vilhelm Vunsch.  
 
Några noteringar [4]:  
 
Vigslar:
 
Gabriel L. och jungfru Helena Margareta S. 1755 13/2 i Muhos.
 
Henrik H. och jungfru Margareta Elisbeth L. 1789 9/7 i Karlö.  
 
I 'Trosa landsförsamling AI:3' anges Elsa Christinas födelseställe till Carlsön Österbotten. På gården finns också en Maria Elisabeth Stålberg, född 1777 i Finland.
 
Ett råd är att sammanställa alla uppgifter och göra ett inlägg under Österbotten på Finlands motsvarande forum: http://suku.genealogia.fi.
 
Ett annat är att ta kontakt med Uleåborgs landsarkiv och kolla om det finns någon bouppteckning efter Gabriel L., som dog ganska sent, ? 1801 14/2 i Karlö [5].
 
1. Finska församlingen EI:3 (AID: v84823.b156).
2. Spånga CIa:4 (AID: v90292.b83)
3. Spånga AI:6 sid 177.
4. http://hiski.genealogia.fi/hiski/
5. http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=7037
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-11-27 19:46)

602
Finska / Finska församlingen EI:3
« skrivet: 2012-11-26, 16:44 »
född i U?leåb? -> Uleåborg?
 603
Wulf / Wulff / Wolf / Wolff / Wulf / Wulff / Wolf / Wolff
« skrivet: 2012-11-25, 21:08 »
Markus, se Hülphers Genealogier, volym 3. Sidorna 212-213.
 
http://hosting.devo.se/genealogi/frame.jsp
 
Upptäckte att Lars troligen var kusin med min anfader Lars Adrian.  
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-11-25 22:57)

604
Furuträ / Furuträ
« skrivet: 2012-11-23, 22:11 »
Peter, de finns inte på nätet. Iallafall inte så nya. Jag har dock bara sett ingressen av bouppteckningen. Det kanske finns ledtrådar om man tittar på hela. Jag tror inte Mats tillhör samma släkt.

605
Furuträ / Furuträ
« skrivet: 2012-11-22, 22:33 »
Inga Charlotta F., ? 1863 14/8 i Varberg, är extra intressant genealogisk sätt eftersom hon inte hade några vuxna syskon eller några barn. I hennes bouppteckning redovisas endast kusiner på mödernet. Bouppteckningen upprättades i Stockholm s.å. 18/11.
 
Jag är osäker på hurvida kusin-barn på fädernet hade arvsrätt dock. I det här fallet Fredrik Wilhelm och eventuella släktingar i Saint Barthélémy.

606
Schoug / Schog / Skog / Skoog / Schoug / Schog / Skog / Skoog
« skrivet: 2012-11-22, 22:12 »
Står barn med i dessa längder?

607
Tack Markus! a:rna var kluriga!

608
Tack Mats! Dock har jag lite svårt att förstå hur du får detta till intecknades.
 

 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-11-20 23:17)

609
Furuträ / Furuträ
« skrivet: 2012-11-20, 20:46 »
Mantalslängd Halmstad stad [fattas längder i SVAR]:
 
1792 borgmästare Furuträd änkas son Jakob, skolgosse. Möjligen även discipel.
1794 Jakob , bodgosse hos handelsman Stjernström.
1795 Jakob Furuträd, samma.
1797  Furuträd, sjökarl hos handelsman Lars Orup.
1798 Jacob G: Furuträd, bodbetjänt hos handelsman Peter Bundy.
1799  samma.
1800  samma.
 
**
 
[1801 6/11]
Jacob Gustaf Furuträd aflade des
Borgare samt Tro och huldhets Ed
såsom genant Borgare på sjöfart
i egenskap af skeppare.
_______________________\______________
Löftesman: Peter Bundy, handelsman.
______________________________________
gifwit staden: 16; gifwit de fattige: 4
_______________________________________
Betalar från nästa års början uti årlig
genant til staden en rdr:
flyttad til Barthelemy. död.
 
Källa: Halmstads rådhusrätt och magistrat DXXXIa:1 sid 310.
 
**
 
Döda i Saint Barthélémy:
 
1816-06-24 Furuträd, Anders, tullförvaltare, vattusot, 49 år, född i Halmstad.
1832-12-26 Furuträd, Jacob Gustaf, slag, 62 år, född i Halmstad 1770-10-13.
 
Källa: Släktforskarnas årsbok 2002. Sid 176.
 
**
 
Carl Gabriel hade två söner med namnet Jakob Gustaf varav den första var född 1769 9/11 i Halmstad, ? där 1773 31/8.
 
***
 
Thimon nämner nästan inget om Anders A:son F. karriär. I Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria. Civila meritlistor 1729-1740. Vol. 3 finns en meritlista skriven av han själv. I Civila meritlistor 1767 1763 - 1767 finns även två av Christian Magnus och en av Carl Gabriel.
 
Måhända att jag missat rubriken.
 
 
Sedan mine k[ära] föräldrar uti någre åhr höllo
migh wijd Academien uti Upsala, och
1705 om sommaren kom derifrån, war
iagh en tijdh uti framl[edne] Cammereren
Arfvidssons Contoir wijd Kong[liga] Reductions
Com[m]issionen, derifrån wijdare till
häradzskrifware Contoiret uti Grijpsholms
Lähn, hwarest iagh uti 3ne åhrs Tijdh
utarbetare åthskillige då förefallande
Räkenskaper; Sedermehra kom iag
till Kongl[iga] Swea HåfRätt, och under
Commissarierne Olof Holmqvist och
Olof Holm, wardt mig anförtrodt
åthskilliga wijdlyfttige och angelägne
Liqvidations arbeten att förrätta,
1711 blev iag uti Kongl[ig] StatsContoiret
antagen till Extraordinarie Cammarskrif-
ware,
1712 in Januario blef iag kallad till Carlscrona,
att der afsluta åthskilliga åhrens oflutne
LandzBöcker då iag d[en] 28 feb[ruarij] bekom högl[oflige]
Kongl[ige] CammarCollegij fullmacht på häradz-
skrifware beställning i Blekingh.
Samma åhr blef iag af sahl[ig] högwälborne
H[err] Baron och Landszhöfdingen Jöran
Adlerstéen brukad wijd det myckna
angelägne arbetet, och åtskillige
förrättningar, som under den stora
Transportens utredande föreföll,
1713 fick iag fullmacht på StadszBookhål-
lare Beställningen uti Carlscrona
stadh.
Under den tijden iag war i Carlscrona
utarbetade och afflött iag 6 åhrs Landz-
böcker, samt förrättade LandzContoirs
syßlorne, jemte stadzBookhållare tiensten,
1717 d[en] 6 Maij erhölt iag det Kong[liga] Cam
marCollegij fullmacht på LandszCam
mererare Beställningen här uti
Jönkiöpings Lähn, sedan iag föruth
hoos Högst sahl[liga] hans Kongl[iga] Maij[estät] i
underdånigheet härtill war föreslagen
hwarwijd iag nu på 12e åhret tient,
samt under denna tijden haftt mycket
träget arbete och beswär, i syn-
nerheet sedan framl[ledne] H[err] Baron
General Major och Landzhöfdingen PattKull
1717 in Decemb[er] suspenderades, då iag tillijka
med LandzSecreteraren måste der Landz-
höfdingeEmbetet medfölliande syßlor
förrätta, samt dee swåra utskwifningar
medh mehra, som under då påstående -
swåra krigztijden anbefaltes, wärckställa.
Och wijdare då sahl[iga] H[err] Baron General
Major och Landzhöfdingen Leijonhielm
in Januario 1719 reste till Rijksdagen
och hade LandzSecreteraren med sig, war
iag under be[rörde] Tijd eensam, och för-
rättade de här förefallande syßlorne,
lefwer i allerunderdångiste förtröstan,
att wijd framdeles öppning bliwa
i Nåder hulpen.
 
Jönkiöping d[en] 30 Januarij A[nn]o 1729
And[ers] Furuträ.

610
Någon som kan hjälpa mig att komplettera följande notis?
 
Samma dag inkom Rådmannen Wäll[aktde] Swen
Joensson upwijsandes enn obligation af den 1
Martij sidstledne, som Wällärde H[err] Johan
Amnelius till Rådmannes Måg, handelst?man
nen uthi Söderkiöping Wäl[aktade] Niclas Bartils
på 200 d[aler] kopp[armtnt] uthgifwit, begärandes
det samma obligation måtte här i Stadzens pro-
tocoll intrekens?, efttersom bem[nämte??] Amnelius är
framledne handls?mannens sahl[liga] Peter Frisks
Måg, och elltdraför förmehrer? sig någon
arfzpratension för samma?städes hefwa?
hwilket in qvad...? jhris? bewillades.
 611
Tack! Det var som jag trodde... Jag vill gärna ha det till Fellingsbro eftersom Halling(s)bro inte existerar. Eller kan det syfta på något annat än en ort? Jag är tämligen säker på att hon levde just i Fellingsbro nämligen.

612
Hej!
 
Kan någon hjälpa mig med följande notis?
 


 
 
Christopher Fuhrman inkom och upwijste ett
bref af d[en] 12 martij sidstl[edne] ifrån Petter Frishs
syster Elsa Frisch ...? ..ingbro?, derutinnan?
han anmodas att wara på hennes wägnar till=

613
Slaka / Slaka C:2 1683 1736 sid 99
« skrivet: 2012-11-19, 21:45 »
Tack så mycket Mats!

614
Slaka / Slaka C:2 1683 1736 sid 99
« skrivet: 2012-11-19, 19:54 »
Någon som kan hjälpa mig att komplettera följande notis:
 
Kherstin Nilsdotter Coropwalens? Sven Eckners
k[ära]? hustru 34 åhr gammal, och född i Nä:
rike? begrafs d]den] 4 Decemb[er] och lades
på kyrkiogården i sin graf, sedan? som
i några åhr i thenne fersambling?, som
man? inte? emmot? s..?, ..? och wäl
...? ...?.
 615
Brunhielm / Brunhielm
« skrivet: 2012-11-18, 02:18 »
Olle, Henrik.
 
*Petter Holling, född 1704 29/6 på Kullerstad, Mogata sn, ? där 1705 22/7.
*Christina Catharina Holling, född 1706 i Stockholm (Svea livgardes livbataljon), dpt 20/10, ? 1779 21/1 på Hässelby, Björkebergs sn. Gift 1722 27/12 i Mogata sn med godsägaren Johan Hadorph, född 1697 14/9 på Hässelby, Björkebergs sn, ? där 1751 12/3.
*Anna Margareta Holling, född 1708 16/5 i Mogata sn, ? där 1759, begr 2/3. Gift 1725 14/12 i Västervik med ryttmästaren Gustaf Gyllenqvist, född 1687 9/11 på Hamra, Lönsås sn, ? 1752 6/1 på Kullerstad, Mogata sn.
*Hedvig Holling, född 1709 i Stockholm (Svea livgardes livbataljon), dpt 12/9.
*Charlotta Holling, född 1711 i Stockholm (Svea livgardes livbataljon), dpt 15/11.
*Maria Elisabet Holling, född 1714 4/5 på Kullerstad, Mogata sn, ? 1733 i Väversunda sn. Gift 1733 24/6 på Hässelby, Björkebergs sn, med löjtnanten Daniel Enander, i hans första äktenskap, född 1687, ? 1742-03-15 i Väversunda sn, begr 19/3.  
 
***
 
Jungfru Hedvig Holling var dopvittne 1727 27/8 i Sya sn. En gissning är därav att hon var bosatt hos morbrodern Petter Pettersson Ekner på Nybble i Sya sn. Tyvärr är den lucka i Sya sn vigelsbok 1726 15/11 - 1729 28/5.  
 
Vid dop av:
 
Johan Hadorph och Christina Catharina Hollings son Johan, döpt 1730 20/1 i Björkebergs sn, dopvittne fru Hedvig Holling på Habblarp.
Gustaf Gyllenqvist och Gustaf Anna Margareta Hollings son Carl Fredrik, döpt 1735 19/4 i Mogata sn, dopvittne fru Hedvig Brunhielm.

616
Furuträ / Furuträ
« skrivet: 2012-11-17, 16:41 »
Aha ok. Då är jag med. På http://www.lokalhistoria.nu kan du läsa om Liedberg-Furuträd-Frisk fond för fattiga i Varberg. Den existerade fortfarande 1948.

617
Furuträ / Furuträ
« skrivet: 2012-11-17, 16:10 »
De är väl redan kända. Se, Tryckt litteratur Sjöström:2 (1669-1906) Bild 354 / sid 346 (AID: v102213.b354.s346). Dessutom har jag redan skrivit att Gabriel Fredrik F. änka flyttade tillbaka till hennes föräldrar med hänvisning till hfl.

618
Furuträ / Furuträ
« skrivet: 2012-11-17, 14:38 »
Tillägg till mitt senaste inlägg:
 
I mantalslängden Halmstad stad 1761:
 
Nr 37.
 
Stadssekreterare Furuträd gift med jungfru Charlotta Johannna Möller från nr 103.
 
Svärmodern tullskrivare Möllers änka är också skriven hos F.
 
Nr 103.
 
Tullskrivare Möllers änka till nr 37. Med anteckning: Lu(?): död den 26 augusti 1760.
Dottern Charlotta Johanna gift. Till nr 37.
 
***
 
Före Gabriel Fredrik F. tid som apektekare i Varberg:
 
Discipel och möjligen också skolgosse 1792 med brodern Jakob Gustaf. [1]
 
Provisor omkr. 1795-1800 under apotekaren i Helsingborg Bengt Niklas Berckenmeijer (också född i Halmstad). [2]
 
I hfl 1803 för Varberg finns en discipel Carl August F., 12 år gammal, skriven hos Gabriel Fredrik [3], ? 1804 15/9 i Varberg, 13 år gammal, apotekardiscipel [4].
 
Gabriel Fredrik hade en dotter Elisabet, nämligen Fredrika Elisabet, f. 1806 15/10 i Varberg [5], ? 1807 21/11 i Kungsbacka [6].
 
1. Mantalslängd Halmstad stad 1792.
2. Mantalslängd Helsingborg stad. Helsingborgs stadsförsamling (Maria) AI. Skånska nationen före afdelningarnes tid (1682-1832) - Carl Sjöström.
3. Varbergs stadsförsamling AI:2 Bild 96.
4. Varbergs stadsförsamling CI:3 sid 593
5. Varbergs stadsförsamling CI:3 sid 385.
6. Kungsbacka CI:3 Bild 120.
 
***
 
Det finns en biografi över Carl Christian F., i Svenskt konstnärslexikon. Några notiser, ? 1808 8/6 i Stockholm. Representerad med en etsning i Nationalmuseum. Befann sig i Åbo 1797.
 
G.m. fröken Maria Charlotta Höke 1790 19/12. [1]
 
Tjänsteman vid Stockholms postkontor. T.f. postbiträde vid Riksdagen i Gävle 1792. Sedermera postkommisarie i Helsingborg. [2]
 
Två söner föddes Åbo, i den Svenska församlingen: [3]
 
Fredrik Wilhelm F., född 1797 11/11. ? där 1799 12/3.
Christian Wilhelm F., född 1799 11/8.
 
F.d. handelsbetjänt Christian Wilhelm F., född 1799 12/8. [4]
 
1. Hülphers Genealogier.
2. Register till skrivelser till Kungl Maj:t. Finns dock inget som tyder på att han varit bosatt i Helsingborg.
3. http://hiski.genealogia.fi/hiski/
4. Stockholms mantalslängd 1830 [SVAR Bildid: A0057198_00516]

619
Pirgou / Pirgou
« skrivet: 2012-11-17, 11:46 »
Hantlangare Johan Pirgou. 22 5/12 år, född i Uppland. GMR Artilleriet 1740. [SVAR Bildid: A0029898_00277]

620
Brunhielm / Brunhielm
« skrivet: 2012-11-17, 00:13 »
Tack Olle! Jag misstänker att det bör röra sig om regementsskrivaren Carl Hollings dotter Hedvig, född 1709 i Stockholm (Svea livgardes livbataljon), dpt 12/9. Men senare bosatt i Östergötland.

621
Helsingborgs stadsförsamling (Maria) / Helsingborg mtl 1799
« skrivet: 2012-11-16, 22:14 »
Tack! Ska undersöka vidare.

622
Brunhielm / Brunhielm
« skrivet: 2012-11-16, 21:22 »
Enligt Linköpings stift herdaminne ska Carl Henrik Marmor varit gift med Hedvig Holling.
 
Carl Henrik Marmor gift med fru Hedvig Brunhielm på Herrberga 1742 5/3 [1]. Enligt mtl så är salig kornett Brunhielms änka skriven på Herrbega året innan.
 
Var kornett Johan B. gift med Hedvig H. före äktenskapet med Marmor? Är det känt var hon dog?
 
1. Herrberga CI:2 sid 205.

623
Fredrik Wilhelm Furuträd flyttar till S:t Nikolai 1857 25/5 ]1], han finns mantalsskriven i 'Staden östra' 1858, 1859 men ej senare! Han finns ej med dödsboken, ej med i Stockholms bouppteckningsregister och jag kan inte hitta honom utflyttad.
 
Någon som har någon idé?
 
1. Storkyrkoförsamlingen BIa:15 (1857-1860) Bild 113.

624
Helsingborgs stadsförsamling (Maria) / Helsingborg mtl 1799
« skrivet: 2012-11-14, 22:33 »
Tack! Men det är verkligen ett s i slutet?

625
Helsingborgs stadsförsamling (Maria) / Helsingborg mtl 1799
« skrivet: 2012-11-14, 18:46 »
[Titel] Studiofur?
 

626
Stefan, tack!

627
I vilket kvarter låg/ligger Helvetie gränd?

628
Furuträ / Furuträ
« skrivet: 2012-11-11, 22:49 »
Charlotta Johanna Möller, ? 1793 1/3 i Halmstad [1], ålder 56 år, d.v.s. född omkring 1737.
 
I Mantalsslängden för Halmstad stad 1772 finns svärmodern Rebecka Comenia, 70 år, skriven hos rådmannen Carl Gabriel F.
 
Rebecka C. gifte sig med tullnären Petter Möller 1735 28/12 i Falkenberg. Hon var då änka efter vice pastorn Holtzberg. [2]
 
Därmed kan vi hitta Charlotta Johanna M. dopnotis, 1736 10/11 i Falkenberg. [3]
 
Rebecca C. ? 1775 13/12 i Halmstad (som änkefru Rebecka Möller), 73 år gammal, i borgmästare Furuträds grav. [4]
 
Petter M, ? 1760 26/8 i Halmstad, 72(?) år gammal. [5]
 
1. Halmstad CI:5 sid 171.
2. Falkenberg CI:1 sid 1.
3. Falkenberg CI:1 sid 89.
4. Halmstad CI:4 sid 57.
5. Halmstad CI:3 sid 263.
 
***
 
Carl Gabriel F. äldsta son Petter, levde fortfarande 1768 (mantal). Tyvärr finns först nästa mantalslängd i SVAR 1772 och då är han inte skriven hos fadern.
 
En högst personlig teori är att han fortfarande levde 1776 eftersom inga söner i det andra äktenskapet fick namnet Petter trots morfaderns namn.

629
Hallongren / Hallongren
« skrivet: 2012-11-11, 13:31 »
Intagen vid Halmstads läroverk.
 
1793 1/11 Nils Jöran Hallongren, 15 år, hans avlidna fader har varit kronobefallningsman.  
 
Källa: Halmstads läroverk DIb:1 (1698-1821) Bild 95 (AID: v98966.b95)

630
Furuträ / Furuträ
« skrivet: 2012-11-11, 11:51 »
Vid Halmstad rådhusrätt (Renoverade domboken) 1756 27/9 tas framlidne borgmästaren Peter Mellins sterbhus och bouppteckning upp. Kanslisten Anders Gabriel M. nämns angående fäderne arv. Carl Gabriel F. är väldigt involverad i detta och senare i protokollet nämns han angående hans svågers fäderne arv. [1]
 
Då kan man hitta Anders Gabriel M. födelsenotis, 1726 28/4 [1]. Här får vi också ett namn på mordern, Brita Arell.
 
Vid Ulrika Fredrika Mellins dödsnotis uppges hennes ålder till 23 år [3], d.v.s. född omkr. 1736. Problemet är att det inte finns någon sån födelsenotis i Halmstad. Dock kan man notera Peter M. eller Brita A. inte är dopvittnen någon gång under denna period.  
 
I Stockholm (Nikolai) födds 1736 27/7 hovrättskommissarie Petter Mellin och Brigitta Arells dotter Ulrika Fredrika. [4]
 
I mantalslängden för Halmstad stad:
 
1735: Anteckning att rådman Mellin numera är hovrättskommissarie.
 
1755: Framgår det att stadsekreterare F. är gift med borgmästare Mellins änkas dotter Ulrika Fredrika.
 
1. Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Hallands län EVIIBAA:2667 (1756-1762) Bild 98.
2. Halmstad CI:2 sid 5.
3. Halmstad CI:3 sid 241.
4. Storkyrkoförsamlingen CIa1:8 sid 383.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-11-11 14:52)

631
Furuträ / Äldre inlägg (arkiv) till 11 november, 2012
« skrivet: 2012-11-11, 01:49 »
Det fattas nog en notis. Vid Jönköping rådhusrätt (Renoverade domboken) 1750 19/9 föreslås hovsekreterare Nils Biörn till curator till framlidne landskamreraren Anders F. änka Maria Christina Prytz tre omyndiga styvdöttrar. Nämligen, Johanna Magdalena, Christina Margareta och Gustva Maria F.
 
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIBAA:3153 (1750-1750) Bild 1240 / sid 241.
 
***
 
Vigsel mellan landskamreraren uti Jönköpings landshövdingedöme Anders Furuträ och jungfru Maria Christina Prytz på Edö, 1738 3/10.
 
Askersund landsförsamling C:3 sid 223.
 
***
 
Carl Gabriel F. begär ledighet för att närvara vid hans mormor överdirektörskan Danckwardt på Strö herrgård vid Kristianstad begravning 18/1.
 
Renoverade domboken Halmstad rådhusrätt 1757 15/1 [Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Hallands län EVIIBAA:2667 (1756-1762) Bild 206]
 
Se också: Norra Strö CI:2 sid 101.
 
Om resa till Jönköping för sterbhusets avslutande efter hans avlidna föräldrar.
 
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Hallands län EVIIBAA:2667 (1756-1762) Bild 99
 
***
 
SVAR har skannat Biographica 1500t - 1800t (SE/RA/756/756.1), där finns flera dokument som rör släkten Furuträ(d). [SVAR Bildid: A0069646_00077]
 
Där finns bl.a. ett egenhändigt skrivet brev av vice häradshövding, stadssekreterare och rådman C.G Furuträd daterat Halmstad 1754 12/7 [1]. Brevet handlar borgmästartjänsten som blivit ledig i och med borgmästaren Peter Mellins död, Furuträd jämför sina meriter med vice häradshövding Unger. Så vitt jag förstår är Unger förstavalet. Av brevet kan man få fram följande meritlista:
F. blev auskultant vid Göta hovrätt 1745. Förde sedan civil- och kriminalprotokollet samt sysslor advokatfiskalämbetet hörde till. Landsekreterare under ordinarie landsekreterare i Mariestad 1746. Var redan 1748 stadssekreterare och vice kämnärs-preses i Halmstad. Vice häradshövding namn sedan åtskilliga år tillbaka. Ständig vicarius vid borgmästarsysslan sedan 1750. Rådman och ordinarie kämnärs-preses i början av 1751.
 
1. SVAR Bildid: A0069646_00094.
 
Hade förledet år förrättat landsekreteraresysslan. Renoverade domboken Halmstad rådhusrätt 1756 27/9 [Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Hallands län EVIIBAA:2667 (1756-1762) Bild 97]
 
***
 
Göta hovrätts auskultanter : matriklar 1635-1804 - Barbro Edlund. Sid 41:
 
Anders Georg Furoträ 1741 9/10.
Carl Gabriel Furoträ 1745 11/12.
 
***
 
[1769 8/4]
v[ice] häradshöfdingen och
rådmannen herr Carl
Gabriel Furuträd aflade
sin Borgare Ed såsom
handlande.
_____________________
Blef Borgmestare i Halmstad d[en]
år 1781. men tilträdde i[c]ke syßlan.
_________ dog samma år.
 
Halmstads rådhusrätt och magistrat DXXXIa:1 sid 137.
 
Enligt Posttidningar 1780 20/11, blev vice häradshövdingen Carl Gabriel F., befordrad till borgmästare i Halmstad 14/11 s.å.

632
Furuträ / Äldre inlägg (arkiv) till 11 november, 2012
« skrivet: 2012-11-10, 18:59 »
I 'Kammarrevisionen - Kammarrätten 1695-1940 - Johan Kleberg' finns biografier över Anders. P. F., Per Gustaf F., och Christian Magnus F.
 
Kan passa på att komplettera dessa två:
 
Peter Gustaf Furuträd; f. 3 dec. 1721 i Jönköping; son av landskamreraren Anders Furuträd och Kristina Birgitta Danckwardt; tygskrivare; 25 maj 1744 e. o. kammarskrivare i kammarrevisionen; 20 okt. 1747 revisor; ? 19 juni 1759. - Ogift.
 
Kristian Magnus Furuträd; f. 17 dec. 1722 i Jönköping; son av landskamreraren Anders Furuträd och Kristina Birgitta Danckwardt; 1747 häradsskrivare i Jönköpings län; 8 maj 1759 kammarskrivare i kammarrevisionen; 15 sept. 1760 revisor; 13 april 1767 bokhållare; 31 jan. 1771 kommissarie; 27 maj 1777 avsked med assessors namn; ? 11 febr. 1786 i Sthlm. - G.m. Elisabet Öhring i hennes 2:a g. (g. 1:o m. byggmästaren Johan Jakob Herbst), f. 171(8), ? 8 maj 1781. - Äktenskapet var barnlöst.
 
***
 
Tygkompaniet vid Jönköpings garnison av Artilleriregementet. GM 1755 23/6.
 
[Tygskrivare]
.. blifwit befodrad till Krono Be-
fallningman in November 1745._ istället
avancerat den 15. Martii samma åhr,
efter fullmakt, Extra ordinarie Cam-
marskrifwaren Peter Gustaf Furuträd, hwilken
den 20 October 1747. bliwit befodrad till
revisor uti Höglof[lige] Kongl[iga] Cammar_reviso-
nen, och istället den........................
 
Källa: GMR Artilleriregementet 1750-1755. [SVAR Bildid: A0029905_00450]
 
***
 
Extra ordinarie kammarskrivaren Petter Gustaf F., son till landskamrer Anders F.
 
Källa: Renoverade domboken Jönköpings kämnärsrätt 1745 9/5. [Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIBAA:3150 (1745-1745) Bild 2440 / sid 145]
 
 
***
 
Jönköpings stad mantal:
 
1741:
 
Kontorsskrivare Petter Gustaf F.
 
1742:
 
Kontorsskrivare Petter Gustaf F.
 
1744:
 
Kontorsskrivare Petter F.
 
1745:
 
Kontorsskrivaren Peter F. skriven som son till landskamrer F.
 
1746:
 
Tygskrivare Petter Gustaf F. skriven vid Tygkompaniet.
 
Wid Lands Contiret
Contoirskrifwaren Friman
så information Christan Furuträ.
 
1747:
 
Tygskrivare Petter Gustaf F. skriven vid Tygkompaniet.
 
Kontorsskrivare Christan F.
 
***
 
Enligt befordringsakter kortregister (RA Marieberg) blev Christian Magnus F., utnämnd häradsskrivare i Västra och Östra häradsfögderi 1747 5/10.
 
***
 
Christian Magnus F., gift med Elisabet Ö. 1772 1/9 i Stockholm (Katarina)
 
Katarina EII:2 sid 475.

633
Matriklar / Svea hovrätts auskultanter matrikel
« skrivet: 2012-11-10, 12:22 »
Finns det någon matrikel eller dylikt för auskultanter vid Svea hovrätt? Liknande 'Göta hovrätts auskultanter : matriklar 1635-1804 - Barbro Edlund'.

634
Furuträ / Äldre inlägg (arkiv) till 11 november, 2012
« skrivet: 2012-11-08, 22:06 »
Biografi över Gabriel Fredrik F. finns i Sveriges Apotekarhistoria. Där framgår det att han är son till borgmästaren i Halmstad Carl Gabriel F. och Charlotta Johanna Möller. Av det mer intressanta:
 
F. köpte, efter aflagd apotekarexamen, år 1800 apoteket i Varberg, men försålde det 1805 samt erhöll s. å. d. 26 nov. K. privilegium å inrättandet af ett apotek i Kungsbacka, som han innehade till sin död.
 
Dödsåret 1815 är felaktigt. Det rätta datumet är 1808 21/1 [1]. En dotter Elisabet redovisas, som det verkar vara felaktigt [2] [3]. Änkan flyttade tillbaka till hennes föräldrar redan samma år.  
 
Kompletterande uppgifter kring hans studier, [4]
 
Intagna vid Halmstads läroverk:
 
[1787]
Junij 15. Jacob Furuträd och des Broder
Gabriel Furuträd, den förra  
på 12te, den andre på 11te året,
deras afledne fader warit
BorgMästare uti Staden.
 
Jakob Gustaf F., född 1774 13/12 i Halmstad. [5]
Gabriel Fredrik F., född 1776 18/6 i Halmstad. [6]
 
1. Kungsbacka CI:3 (1799-1849) Bild 120.  
2. Kungsbacka AI:2 (1789-1834) sid 51.
3. Varbergs stadsförsamling AI:3 sid 17.
4. Halmstads läroverk DIb:1.
5. Halmstad CI:4 sid 25.
6. Halmstad CI:4 sid 69.
 
***

 
Källa: A collection of American epitaphs and inscriptions, with occasional notes (1814) - Timothy Alden. Sid 161.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-11-08 22:18)

635
Furuträ / Äldre inlägg (arkiv) till 11 november, 2012
« skrivet: 2012-11-07, 00:01 »
Anders F. d.y. (f. 1690) blev inskriven i Uppsala samtidigt som brodern Petter och deras halvbror på mödernet sedermera tullnär Gabriel Lagergren, ? 1728 7/9 i Stockholm (Hedvig Eleonora). Så biografier för dessa personer finns i Stockholms Nations Studenter i Uppsala 1649-1800. Del II 1701-1750 - Gösta Thimon. Sid 21, 22.
 
Deras biografier är för fylliga för att skriva här men här är några extra intressanta iakttagelser:
 
Magdalena Sigel(l), född 1651 3/12 i Stockholm (Tyska).
 
Anders Persson Furuträ. Not 1. Furuträ(d), f. i Jertre i Kärnbo, Söd.l. 165(0), stud. i Uppsala (Stegn. 1663), ? i Stockholm (Klara) 7.12.1708, jordf. 18.12.1708, gravsättn. i Kärnbo 23.12.1708 (bou, dat. 30.4.1728, SAA). Trol. son till den P. A. (Per Andersson) Furuträ, som skrev brev 1680, 1683, 1684, 1685, 1686 och 1691 till Berndt Didrik Mörner af Tuna (E 491. och X 277 c, UUB).
 
Per Gustaf F., son till Anders F., d.y., revisor i Kammarrevisionen, ? ogift i Stockholm (Klara) 1759 19/6.
 
***
 
Angående den sistnämnda står det i dödsboken att han var gift [1]. Han var även kautionist till Christina Margareta F. vigsel med Johan Magnus Rydberg, med samma titel [2]. Dopvittne 1747 12/1 i Villstad sn till Otto Strömsten och Catharina Cecilia F. son Otto Magnus S, då med titeln tygvaktmästare [3].
 
Ingen av Anders F., d.y. söner blev inskrivna i Uppsala. [4]
 
1. Klara FIa:1 sid 236.
2. Klara EI:1 sid 343.
3. Villstad C:3 sid 25.
4. Uppsala universitets matrikel 1595-1817. Register. - Otto. S. Brenner, Gösta Thimon.
 
***
 
[1743 6/4]  
Begrofs auscultanten wid Giötha hofRätt Anders
Giöran Furuträ, som dödde d[en] 7[:e] sistledne  December
på Råckelsta, och lades fram på Koret. Lefwat nå
got öfwer 24 åhr.
 
Källa: Helgesta C:2  sid 189.

636
Villstad / Villstad C:3 sid 25
« skrivet: 2012-11-06, 23:40 »
Tack Markus och Mats!

637
Furuträ / Äldre inlägg (arkiv) till 11 november, 2012
« skrivet: 2012-11-06, 22:19 »
Carl Christian F. kan man få fram en hel del bara via sökningar på nätet. Kanske det finns det någon biografi över honom i något verk, han var både posttjänsteman och tryckare.  
 
G.m. Maria Charlotta Hööke
 
Barn:
 
Ebba Maria F., född 1795 3/5 i Stockholm (Nikolai). [1]
Bror Fredric Gustaf F., född 1801 2/5 i Stockholm (Hovförsamlingen). [2]
 
Enligt Post- och inrikes tidningar 1829 29/5 avled en lärftskramhandlare med samma namn som den sistnämnda 1829 19/5 i Stockholm vid en ålder av 28 år. Såldes bör denna person vara identisk med Carl Christian F. son och således bror med handelsbokhållare Christian Wilhelm F. Bouppteckningar i Stockholm finns av bägge bröderna så det bör vara lätt att kolla.
 
Christian Wilhelm F.
 
G.m. Christina Elisabet Schagerström.
 
Barn:
 
Fredrik Wilhelm F., född 1828 15/7 i Stockholm (Hedvig Eleonora). [3}
 
Boktryckerikonstförvant F.W. F. är mantalsskriven sista gången i Stockholm 1859, då skriven i 'Staden östra'.
 
1. Storkyrkoförsamlingen CIa1:13 sid 147.
2. Hovförsamlingen CI:4 sid 417.
3. Hedvig Eleonora CI:18 sid 280.

638
Villstad / Villstad C:3 sid 25
« skrivet: 2012-11-06, 19:32 »
H[err] ?
 

639
Furuträ / Äldre inlägg (arkiv) till 11 november, 2012
« skrivet: 2012-11-05, 23:30 »
Katarina, han finns med. Bengt Erik Preutz, ? 1758 8/3 i Stockholm, Riddarholmen.
 
SE/RA/870001/3/1 -> Digitaliserade register ->  Register till domstolsarkiven -> Stockholms län.

640
Furuträ / Äldre inlägg (arkiv) till 11 november, 2012
« skrivet: 2012-11-05, 20:03 »
Peter,  
 
Personregister till Släktforskarnas årsbok 1988-2002:
 
Furuträd, Anders, tullförvaltare, född ca 1767 Halmstad, död 1816 Saint-Barthélemy, Årsbok 2002, sid. 176.
 
Furuträd, Jacob Gustaf, född 1770 Halmstad, död 1832 Saint-Barthélemy, Årsbok 2002, sid. 176.
 
***
 
Carl Gustaf Furuträd, född i Jönköping 1726. Var först landssekreterare, rådman och kämnärpræses i Halmstad, men hade från alla dessa sysslor tagit avsked, då han 1780 blev borgmästare. Tillträdde aldrig denna syssla utan avled på Slottsmöllan 1781.  
 
Hallands historia och beskrivning (1931) - Sven Petter Bexell. Sid 197.
 
***
 
[Inskriven 1737] 589. Anders I. Furoträ, son af en kamrerare; f. 1719; ? på Rockelstad, tillhörigt öfverste Wennerstedt 1743.
 
Källa: Smålands nation i Lund 1668-1921 - Carl Sjöström.
 
[Nr. 1941. Revisor Johan Vilhelm Liedberg] Gift 1:o i Varberg 1843 med Inga Charlotta Furuträd (f. 1805; ? i Varberg 1863), dotter av apotekaren Gabriel Fredrik F.
 
Källa: Göteborgs nation i Lund 1669-1906 - Carl Sjöström.
 
***
 
Anders d.y. son Anders är säkerligen den som blev inskriven i Lund 1737.
 
***
 
Christian Magnus F. assessor, ? 1786 11/2 i Stockholm, Nikolai. 64 år. [Bouppt. 1786/1:658]
 
syskon:
 
1. avl. Carl Gustaf F., borgmästare i Halmstad barn:
 
i 1:a giftet med Charlotta Johanna M?ller:
 a) Christina Juliana F., g.m. Nils Henrik Åkerfelt, kornett.
 
i 2:a giftet m. Mellin:
 b) Carl Christoffer F., kammarskrivare vid gen.postkontoret.
 c) Anders F.
 d) Jakob Gustaf F.
 e) Gabriel F.
 f) Maria Elisabet F., 14 år.
 
2) Christina Margareta F., änka efter Johan Magnus Rydberg, kamrer.
 
3) Cecilia F. änka efter Strömsten, kronobefallningsman.
 
*
 
Christina Margareta F., ? 1786 20/5 i Stockholm, Ulrika Eleonora. 58år? [Bouppt. 1786/2:43]
 
änka efter Johan Magnus Rydberg, kamrer.
 
barn:
 
1) Christina Johanna R. g.m. Olof Engberg, hovgravör.
2) Anna Gustava R., född 1764 4/11.
3) Peter Gustaf R., född 1766 4/2, kanslist i gen.tulldirektionen.
4) Olof Fredrik R., född 1767 29/7, studiosus.
 
Källa: Stockholms magistrat o rådhusrätt. Bouppteckningsregister.

641
Furuträ / Äldre inlägg (arkiv) till 11 november, 2012
« skrivet: 2012-11-05, 18:07 »
Peter, han var knappast rådman i Frimurare Orden utan i en stad. Eftersom Anders F. d.y. hade en son Christian Magnus F.,dpt 1722 17/12 i Jönköping (Kristina) bör det vara samma person som finns i Stockholms bouppteckningsregister. Han hade en bror Carl Gustaf F. som var borgmästare i Halmstad och det bör vara han som du hittat.
 
Förmodligen finns redan biografiska uppgifter om dessa personer i Stockholms nations studenter i Uppsala 1649-1800, del II - Gösta Thimon & Smolandi Upsalienses V, 1700-1744 - Paul Wilstadius, så det kan vara värt att söka där först innan man börjar söka i svårare källor.

642
Furuträ / Äldre inlägg (arkiv) till 11 november, 2012
« skrivet: 2012-11-05, 17:45 »
Fänrik vid Helsinge regemente Petter Fureträ, dpt 20/9 1688 i Stockholm, Hovförsamlingen, d 1722 på sitt boställe Nordansjö och bgr 2/3 i Torsåkers kyrka. Han blev student av Stockholms nation i Uppsala 29/1 1703.
 
Källa: SoH 1997:2 Österfärnebo- (Torsåkers-)grenen av ointroducerade ätten von Knorring - Pontus Möller. Sid 282.
 
Student 1703 (s 22) Petrus Furuträ var kvartermästare vid Adelsfanan, då han 18/5 1719 fick fullmakt att vara fänrik för Ovansjö kompani av Helsinge Regemente, siuk här enl. GMR nr 676 15/9 1721, d 1722 på sitt boställe Nordansjö och bgr 2/3 i Torsåkers kyrka. Hans änka Eva Maria Castelin (f. 1698 i Borgå, d 7/3 1790 på Östansjö i Söderala sn, Gävl.), dotter av löjtnanten Anders Castelin och Catharina Saxbeck (Genos nr 3/1951, s 70), gifte om sig i februari 1723 i Torsåker med stabskaptenen Frans Wilhelm von Knorring (se nedan). Att Petter Furuträ skulle ha varit i livet 1728 beror på ett missförstånd. Bouppteckning efter hans redan 7/12 1708 på Gripsholm avlidna fader förrättades inte förrän 30/4 1728. Att han däri står som arvinge till sin far är helt naturligt, men mordern kunde ju ha talat om att han under mellantiden avlidit, vilket hon av någon anledning försummade. Det säger sig självt att borgmästaren i Halmstad, som var född 173(0), inte kan ha varit son till Petter Furuträ.
 
Källa: SoH 1998:1 Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten, Stockholms Nations Studenter i Uppsala 1649-1800. Del II 1701-1750 - Pontus Möller. Sid 58.
 
***
 
Anders F. d.ä. likvidationsakt för hans år som kammarskrivare i kammarrevisionen återfinns i Kammarkollegiet Ämnessamlingar, Riksrådet och Central Civilförvaltning efter 1680. [SVAR Bildid: A0067669_00405]
 
***
 
Anders F. d.y. bör också blivit inskriven i Uppsala. Så se vidare i Stockholms nations studenter i Uppsala 1649-1800, del II - Gösta Thimon. Flera Furuträ(d) finns med i Stockholms bouppteckningsregister, bl.a. assessor Christian Magnus F., född omkr. 1722, d. 1786 11/2 i Stockholm, Nikolai. Han dog barnlös så alla levande syskon samt avlidna syskons barn redovisas. Fler tips: Smolandi Upsalienses V, 1700-1744 - Paul Wilstadius och Smolandi Upsalienses VI, 1745-1800 - Paul Wilstadius.

643
Furuträ / Äldre inlägg (arkiv) till 11 november, 2012
« skrivet: 2012-11-05, 08:37 »
Peter,
 
Pappans bouppteckning, Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning EIIa12:90 (1728-1728) Bild 14280 / sid 1393 (AID: v222407.b14280.s1393, NAD: SE/SSA/0145a)
 
Moderns saknas i AD men finns med i Stockholms magistrat o rådhusrätt. Bouppteckningsregister: Magdalena Siegel, ? 1730 4/10.

644
Linköping / Äldre inlägg (arkiv) till 22 november, 2012
« skrivet: 2012-10-31, 21:40 »
Bo, tack ändå och tack för tipset. Ska undersökas!

645
Linköping / Äldre inlägg (arkiv) till 22 november, 2012
« skrivet: 2012-10-31, 17:00 »
Bo, ok! Har du någon möjlighet och se om du hittar:
 
Lennart Persson Törnebom, f. 164x.
Daniel Persson Törnebom, f. 164x. på Segersjö i Lännäs sn, Närke. Inskriven i Linköping. [1]
Gustav Persson Törnebom, f. 165x.
 
1. K. A. Hagströms Strängnäs stifts herdaminne, del 3.

646
Törnebom / Törnebohm / Törnebom / Törnebohm
« skrivet: 2012-10-30, 22:28 »
Jag har försökt undersöka vad som hände med Per Björnssons änka Catharina Schiller efter hans död. I bouppteckningen efter honom får man en ledtråd, nämligen att änkan köpt en gård i Arboga 1665 [1]. Gården skulle hon utan kostnad få innehava till sin död [2]. Köpet bekräftas också i Arbogas rådhusrätt 1665 21/11 [3]:
 
Sal[ig] Peder Biörns[sons] änkia lät oppläsa sitt kiöpebref
på Hendric Larsons gård, och dermed honom, med
dess pertinentier, eftter Kiöpebrefwes innehold,
opbiudes förste resan.
 
Andra gången 8/12 [4], tredje gången  11/12 [5] samt fastebrev 1667 3/4 [6].
 
***
 
Arboga rådhusrätt 1672 30/8 [7]:
 
R[ådma]n Anders Collingßon Opwijste h[ustr]u Mar[ia]
Jahansdotters Obligation af d[en] 12 Octob]er] [16]6?
på 400 d[aler] kop[parmynt] som hon har låntagit af
hans hustru h[ustr]u Catharina Schiller Upp[å]
8 åhrs tijdh att betahla, och hafwer h[ustru]
Maria Jahansdotter henne till en säker
Underpant, satt Tu Öhres Landh Jordh, Wijdh
Arboga belägen.
 
Arboga rådhusrätt 1678 11/12 [8]:
 
her emoth Råd[mannen] Anders Kollingßon högel[ige]n protesterad[e]
i det att hans Måg Petter Schiönberg bem[älte] åker honom
oåthspordt till Jöns Anderßon transporterat och icke
först honom Communicerat. Som lij??wist honom häfdatt
och brukatt.
 
Arboga rådhusrätt 1682 7/10 [9]:
 
Wägaren ifrån Westeråås stadh Lars Adrian
begärer at niuta inteckningh af een Robert
Petre Juniors den 1: Decembris [1]669. gifne
egenhendige obligation uthi huilcken Petre
tilstår sig hafua bekommit emot interesse
till lååns af Adrians g: swärmoder och hans
hustrus fädernes arf 400 RD in Specie, begä-
randes nu försäkran dherföre j Petrese-
gendomb.
Magistraten beswahrade at dhe åtskillige be-
skickningar till Petre giordt at inmahna
af honom een Räkning, emedan han berättadt
sig een stoor post på obligationen hafwa be-
tahlt, men så har han dherwidh ingen efter-
fölgd uthan blotta låfwen wist.
Lars Adrian [begärer] at sådant per sentention kunde
honom til een wiß tidh blifwa pålagdt
widh plicht tillgiörandes, huilcket och
Rätten för ett skiäligdt Expediment uthsågh.
Robert Petres sohn inkomb och sade at hans
fader will först hafwa den sin obligation N-
otiferadh som han hoos Helledais Enckia i
Stockholm gifwit beträffandes een annan
och special fordran som intet denne summa
angår. Huaremot bådhe Lars Andrian och
Rådhmannen Anderß Collingson med oaf-
twungen Eedh in loco bedyrade at dhe huar-
ken sedt eller weeta af nogon annan
obligation än denne som nu upwist är;
huilcket och Rätten syntes wara ljkt, eme-
dan det war intet deras egen Profit at
inbehålla Obligationen och förtiga sin Rätt.
 
Arboga rådhusrätt 1685 23/11 [10]:
 
Jungfru Greta Törnebom Läth opläsa ett fastebreff på sin
gårdh belägen på gambla Väster Långhgatan, att hon allena
är dheß ägare.
 
***  
 
Anders Collingsson var dopvittne till Isak Mattsson och Wendela Törneboms son Petter 1669 3/4 i Stockholm [11]. Man kan hitta Per Björnssons änka i mantalet för Arboga stad 1666 men ej för 1667 eller senare. Det troliga är alltså att Catharina Schiller gift om sig med AC omkring 1667.
 
Därmed kan man utgå från att Catharina Schiller dog i Arboga i september 1680, i dödsboken endast kallad R[ådman] Anderß Collingßonß hustru [12].  
 
AC dog 1684 10/2 [13] i en olycka som det talas om i domboken. Han hade dessförinnan gift om sig med Rebecka Jakobsdotter [14].  
 
***
 
1. Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning EIIa11:5 sid 46.
2. Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning EIIa11:5 sid 49.
3. Arboga rådhusrätt och magistrat A:1:5 sid 847.
4. Arboga rådhusrätt och magistrat A:1:5 sid 849.
5. Arboga rådhusrätt och magistrat A:1:5 sid 856.
6. Arboga rådhusrätt och magistrat A:1:5 sid 1109.
7. Arboga rådhusrätt och magistrat A:1:6 sid 506.
8. Arboga rådhusrätt och magistrat A:1:7 sid 747.
9. Arboga rådhusrätt och magistrat A:1:8 sid 231.
10. Arboga rådhusrätt och magistrat A:1:9 sid 287.
11. Maria Magdalena CIa:1 sid 37.
12. Arboga stadsförsamling C:1 sid 128.
13. Arboga stadsförsamling C:1 sid 131.
14. Arboga rådhusrätt och magistrat A:1:8 sid 160.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-10-30 22:33)

647
Linköping / Äldre inlägg (arkiv) till 22 november, 2012
« skrivet: 2012-10-30, 21:32 »
Bo, finns det ett namnregister till Album Antiquum?

648
Tack Camilla! Jag funderar om det kan vara lijkwijst? Men k:et är ju helt annorlunda på åker.

649
Tack Camilla!
 
Håller med om siffran. Ändrar till ?.

651
Hej!
 
Kan någon hjälpa mig att rätta och komplettera följande notis?
 
Jungfru Greta Törnebom Läth? opläsa? ett? fastebreff? på sin
gårdh belägen på gambla väster Långgatan, att hon allena?
är dheß ägare.
 

652
Hej!
 
Kan någon hjälpa mig att rätta och komplettera följande notis?
 
her? emoth Råd(mannen) Anders Kollingßon hög..? protesterad
i det att hans måg Petter Schiönberg bem(nämte) åker honom
..? ..? till Jöns Anderßon transporerat och ...?
förht? honom Communicerat. Som l...? honom häfdass?
vih? ..?
 

653
Hej!
 
Kan någon hjälpa mig att rätta och komplettera följande notis?
 
 
R(ådman) Anders Collingßon opwijste h(ustru) Mar[ia]
Johansdotters obligation af d(en) 12 Octob(er) [16]67?
på 400 d(aler) kop(pparmynt) som hon har låntagit af
hans hustru hu(stru) Catharina Schiller ? upp[å]?
8 åhrs tijdh att betahla, och hafder? hu(stru)
Maria Johansdotter henne till en ...?
andrepant, sitt en öhres landh jordh, ?ijdh?
Arboga belägen.
 654
Colling / Collin / Colinet / Colling / Collin / Colinet
« skrivet: 2012-10-28, 15:56 »
Vad är känt om rådmannen i Arboga Anders Collingsson, ? där 1684 10/2. [1] Gift med Catharina Schiller [2], troligen i hennes andra äktenskap.  
 
1. Arboga stadsförsamling C:1 sid 131.
2. Arboga rådhusrätt och magistrat A:1:6 sid 506.

655
Törnebom / Törnebohm / Törnebom / Törnebohm
« skrivet: 2012-10-28, 10:23 »
Ulf, okey! Tack. Noterade att sju volymer i serien A:1a för Rönö häradsrätt finns digitalt i SVAR.

656
Hej!
 
Kan någon hjälpa mig att rätta och komplettera följande notis?
 
Hustro I[E?]bba Carls dotter Schiller, låter sig protocolle?=
ra uthi Olof skinnares gårde?lott på veestra? lång=
gatan, emot? 110 da(ler) kop(parmynt) ehfter? egen obligation dat(erad)
floda den 25 Jan(uarij) 1668.
 657
Tack så mycket Mats och Karen Marie!

658
Hej!
 
Kan någon hjälpa mig denna notis?
 
Sal(ig) Peder Biörns änkia lät oppläsa sist? kiöpebref
på Henrrik Larsons gård, och dennes? ...?, wid?
desß per....?, effter kiöpebrefws ...?,
op...? förste? ...?
 659
Törnebom / Törnebohm / Törnebom / Törnebohm
« skrivet: 2012-10-21, 11:08 »
Ulf, tack så mycket för detta! Intressanta uppgifter. Jag vet att flera personer varit intresserade av Maria Danielsdotter Hjort's anor.
 
Vad är känt om denna Daniel Olofsson?
 
Finns något av det här digitalt?
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-10-21 13:08)

660
Sondell / Sondell
« skrivet: 2012-10-20, 03:07 »
Jag frågar en gång till. Söker efter föräldrarna till:
 
Sekreteraren vid stora kansliet Nils And: Mårtensson Sondell, född omkr. 1715, d.  1754 20/8 i Stockholm (Jakob & Johannes). G.m. Christina Östberg, f. 1721 21/7, d. 1783 3/7 på Tumba pappersbruk, Botkyrka sn. (g. 2:a med inspektorn på Tumba pappersbruk Erasmus Mulder, f. 1715 28/2; kom från Holland 1757 och blev pappersmästare; d. 1780 22/3 på Tumba pappersbruk.
 
 
Källor:
Hedvig Eleonora CI:8 Bild 56.
Stockholms bouppteckningsregister.
Jakob & Johannes AIa:6 sid 167.
Botkyrka AI:3 sid 84.
Botkyrka CI:3 sid 287, 291.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-10-20 03:11)

661
Tack så mycket Elisabeth! Intressant!

662
Hej!  
 
Kan någon hjälpa mig rätta & komplettera följande notis?
 
Munsterskrifwaren Johan
Candt eftter Kong(eliga) Rådet,
Presidenten och fäldtmar
skalken H(err) Nills gyllen
stiernas Resolution dimmitte
rat d(en) 14 october 1715, ty m...?
han här häste ock fordels?.
Räntorna till d(en) 1. November
1715, dhe öfrige häste och fordell?
räntorna ifrån bemälte?
November blifwa Kong(elig)
Maj(estäts) och Cronan besparade
istället ledigt.
 


 
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-10-19 19:07)

663
Kant / Kant
« skrivet: 2012-10-18, 19:58 »
Regementsräkenskaper - 1723, Sverige, infanteri Uppland, G:I:53 (1710) sid 210:
 
[Majorens kompani, första korpral]  
...............................Istället efter
fullmackt af d(en) 31 januarij 1710 wärfd Hans
Kant, som här ifrån d(en) 2? febr(uarij) hästehemmans
räntan tilltrönder(??), men undfår fördelen
af bespara medell.
 
Detta förklarar varför han inte finns med GMR 1709, han blev värvad direkt till första korpral.
 
Regementsräkenskaper & avlöningshandlingar är för övrigt guldgruvor! Dessutom år för år till skillnad från de mer sporadiska GMR.

664
Cleophas / Äldre inlägg (arkiv) till 11 oktober, 2013
« skrivet: 2012-10-14, 13:48 »
Jag har en liten anteckning från Söderköpings dombok (1696), om en person med samma namn men löjtnant.
Advokatfiskalen Östergötlands län EVIIBAA:5227 (1688-1700) Bild 4360.

665
Kant / Kant
« skrivet: 2012-10-03, 22:21 »
Hej Magnus!
 
Tack så väldigt mycket! Jag har en längre tid varit på jakt efter denna lönelikvidation!  
 
Med vänlig hälsning
 
Niklas

666
Bauman / Bauman
« skrivet: 2012-09-22, 19:29 »
Hej igen!
 
Detta är en intressant notis jag hittade bland mina anteckningar från Västerviks domböcker. Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kalmar län EVIIBAA:6180 (1727-1727) Bild 480.
 
Här nämns bl.a. en före detta konsul i Lisabon! Didrik Didrik[sson] Bauman. Bör vara född 1668 i Västervik, döpt 18/4, och son till Didrik Hansson Bauman.

667
Bauman / Bauman
« skrivet: 2012-09-22, 12:04 »
Karl, det finns en hel del om släkten Bauman i Westeriwiks Stads historia och Beskrifning, H.C. Sivers, tryckt första gång 1758. Men det kanske du redan kände till.

668
En Captain Hans Bätkar? Eller vad står det?
 

669
Tack Elisabeth och Vincent.

672

 
..........? säterij.

673
Bex / Bex
« skrivet: 2012-07-25, 18:02 »
I Stockholms bouppteckningsregisterr redovisas följande arvingar till jungfru Gunilla Bex, † 1754 22/5 (70 år) [Bou: 1754/1:769]:
 
brorsöner:
 
1). kornetten å. k. livdrabanten Lars Bex.
2). auskultanten i Göta hovrätt Jonas Bex.
3). tullskrivaren Johan Axel Bex.
 
systerdotter:
 
Maria Christina Bex(?) g.m. vice häradshövdingen Erik Unaeus.
 
syster: avl. Catharina Christina Bex g.m. prosten Olof Kolmodin. dotter: Ulrika Fredrika Kolmodin g.m. kyrkoherden Magnus Brissman.
 
***
 
I Smålands nation i Lund 1668-1921 (Carl Sjöström):
 
590. Jonas Bex, son af häradshöfdingen i Allbo m. m. Lars B.; f. 1722; hofrättsauskultant; † i Köinge tingshus 30 mars 1791. Broder till 610.
 
610. Laruentius Laurentii Bex, broder till 590; lifdrabant; † 16 dec. 1756. Gift 1755 med Catharina Margaretha Bäfverfelt (f. 1718; † på Tärstad i Roslagen 1797).
 
***
 
Enligt SBL var Catharina Christina Bex född 1681 19/7, troligen i Stockholm och dotter till inspektor Joen Joensson (Jonas Jonasson) Bex.
 
***
 
Johan Axel B. bör alltså varit son häradshövding Lars B. som i sin tur bör varit son till inspektor Joen Joensson B.
 
Gissningsvis blev Lars B. inskriven i Uppsala.
 
***
 
Enligt 'Domsagohistorik. Växsjö tingsrätt (Elsa Trolle Önnerfors)' fick Lars B. fullmakt att vara häradshövding över Allbo, Kinnevald och Norrvidinge härader 1719 13/8 och dog 1745.
 
I Det anno 1729 florerande Swerige (Andreas Jochim von Henel) [Faksimil 1993] bekräftas dödsåret i en anteckning och brevid honom står det: Wexiö. Höreda.
 
Hans likdvidation återfinns i Kammarkollegiet Likvidationsakter (Likvidationer) 1500t – 1700t / 34 Justitiestaten efter 1680 / sid 290 i SVAR. Här bekräftas uppgiften om fullmakten för nämnda häradar. I likvidation finns också ett brev av häradshövdingen själv där det framgår att han varit landsfiskal innan befordran till häradshövding. Brevet är daterat 1744 3/11. Höreda.
 
Inlägget har flyttats hit 2012 29/7 från Yrken » Yrken T–Ö » Tulluppsyningsman. /Moderator Yrken

674
22 Mått, mynt & stämplar / Sigill - ofrälse
« skrivet: 2012-07-24, 18:29 »
Var sigillstampen unik för en peron?

675
Kant / Kant
« skrivet: 2012-07-23, 21:47 »
Dito bewilliades verification om Petter Wendes förmögenhet efter
han gådt i Caution för wågskrifwaren i Westeråhs Wäll(aktade) Johan
Canth.
 
Källa: RD Söderköping rr 1706 6/5
 
Aflade H(err) häradshöfdingen Petter Ekner H(err) Facto=
ren Lars Canth och H(err) Skiepparen Johan Beese  
sin liflige Eed, ath dhe allena och ingen an
nan ähro ägare till een hukert be(nämnd) S:t Jo=
hannes byggd af Eek på Craweel på swänsk grund
i Wissmar, om 45: lästers stoorleek.
 
Källa: RD Söderköping rr 1709 2/4
 
S(amma dag) tillfrågade Högachtadt H(err) Secreteraren Stedt
H(err) Factoren Lars Canth om han will upsäija
sitt Burskap här i Staden i åhr, som han
påstådt, ock H(err) Secreteraren sigh nu påminner?
Hwaruppå H(err) Factoren swarade sigh willia flyttia
uthu staden ock derföre ingen handell mehr
här ijdka.
Yttermehra påmintes H(err) Factoren att han
haar så wacker Egendom här i staden,
att derföre icke heller kunna sigh ifrån
Borgerskapet i åhr afsöndra, hälst i anseende
till detta Borgerskapz oförmögenhet: derup-
på H:r Factoren swarade att gierna willia gif-
wa en genant till staden för sin Egendomb,
så högdt som kan pröfwas honom rättmätel.
böra erlägga, säger deßuthan sigh kun[n]a
opwijsa Ett Extractum Protocolli för 3:ne åhr sedan
hullit, att Borgerskapet här då förbudit
honom handeln, der han icke wille under-
gå det som dhe wille pålägga.
Samptel:e dhe tollf skatteläggningzmän
intahlte att H(err) Factoren Canth haar nästan
så stoor handell som halfwa staden, Item
att dher de willia bruka någon tiäru handell,
så blif[we]r samma dem i hwariehanda måhl under
Inwändningar afskuren, som ock han tiäran
i åhr allena uphandlat; Hwarföre blef resol:t
att H:r Factoren i åhr skall blifwa wid sitt Burskap
som förr, sampt sedan sin upsäijelse till godo niuta.
 
Källa: RD Söderköping rr 1710 6/4
 
***
 
Jag blir inte riktigt klok på Petter Wende-gate. PW har alltså gått i caution för Johan redan före 1706 6/5. Den långdrivna processen verkar inte varit slutförd före 1711 23/8, då målet tas upp för sista gången i Söderköping rr. Än märkligare är att detta inte överhuvudtaget nämns i Västerås rr 1706-1707.  
 
Av någon anledning tituleras Johan för vågskrivare i Söderköpings domböcker. I Kammarkollegiet, kansliet vol. HI a:3 [befordringsakter] [1704], står det endast att Johan varit tullskrivare vid Järnvågen i Västerås en god tid, trots att han i mantalslängden fr.o.m. 1702 tituleras kontrollör. 1705 vid sin vigselnotis i Söderköping kallas dock kontrollör vid Stadsvågen i Västerås. Under 1700-talet fraktades årligen cirka 4000 ton (stångjärn, koppar, mässing) från Vågen i Västerås. [1]. I Söderköping fanns varken en inspektor, kontrollör eller skrivare vid vågen.  
 
[1]. www.genealogi.se/bergslagen/pdf/VasteraJarnvag.pdf
 
***
 
Ytterligare en koppling till familjen Ekner fanns genom delägarskap i hukerten S:t Johannes.  
 
Vid tre tillfällen 1710 levererar Johan skrifter åt sin bror till rr, 14/2, 21/2. 22/10. Kanske finns också svaret där vad Johan innehade för tjänst, d.v.s. ingen formell tjänst utan var behjälplig sin bror i hans verksamhet, Samptel:e dhe tollf skatteläggningzmän intahlte att H(err) Factoren Canth haar nästan så stoor handell som halfwa staden....

676
He he. Tack så mycket! Hopppas det blir färre och färre ord för varje gång.

678
Hej! Någon som kan hjälpa mig att rätta och komplettera följande notis?  
 
Aflade H(err) häradshöfdingen Petter Ekner H(err) Facto=
ren Lars Canth och H(err) Skeipparen Johan Bllse?
sin liflige? eed, ath dhe allena och ingen an
nan ähro? ägare till een ...? be(nämnd) S:t Jo=
hannes byggd af Eek? på Craweel på swänsk grund
i Wissmar, om 45: lästers? ...?.
 


679
Hej! Någon som kan hjälpa mig att rätta och komplettera följande notis?  
 
H(err) Factoren Lars Canth tilltalar Båthskeipparen
Måns Carlsson för det han 1706: d(en) 22: Octob(er) skall
med sigh till Stockhollm tagit 5 kannor ennebärs?
Brännvwijn att lefwera till Petter Frisk hwil=
ket H(err) Factoren af hans hustru kiöpt å 1 Carol(in) ...?
män f.....? Måns Carlsson å nyo det för=
sålldt till H(err) Frisk för 10 a..? summman?.
 680
De Try / De Try
« skrivet: 2012-07-22, 10:11 »
RD Söderköping rr 1691 10/1:Nock upsade H(err) Borgmestaren Ehreborne och Well(betrodd)e
Månß Enerooth den Caution han här tills præsterat
så för Regmentzskrifwaren  Well(betrodd)e Hybbert de Try
som för broderen H(err) Regementzskrifwaren Mon(siur)
Hindrick de Try.

681
Kant / Kant
« skrivet: 2012-07-21, 22:59 »
Vid en genomgång av matrikeln för Söderköpings trivialskola finner man ej några inskrivna söner varken till Lars eller Johan Kant. Detta känns något märkligt, kan de blivit inskrivna i Linköping månne?
 
Jag har sökt med ljus och lykta efter en fullmakt för Lars som faktor men ej kunna finna någon sådan i Söderköping rr. Dock kan man utgå att hann fick fullmakt 1700.
 
I RD Söderköping rr 1711 16/6, får man vet att Lars K. varit borgare i Söderköping och uppsagt sitt burskap 1710 6/4.
 
Jag lyckades därmed hitta hans borgare ed:
 
RD Söderköping rr 1698 19/11:
 
Samma dagh aflade Lars Canth sin borgare Edh med
handh åå Book eftter lagh 15 Cap:k:Balcken stadsla
gen des Cautions män mester Antone Coppens och Johan
Smidt.
Första gången han nämns i Söderköpings rr är 1695 9/10 angående ett slagsmål.
 
En stilla man, ja så kallas Johan K. i sin begravning notis, och nej han märks inte alls så mycket i domböckerna. Hans bror Lars är dock hans motsats, hetlevrad.

682
Hej!  Någon som kan hjälpa mig att rätta och komplettera följande notis?  
 
aflade NIcolas Bartels sin edh medh h...?
å book, dhet? farkåsten S:t Maria bygdh
i Wallmarsßwik på Cravell af 30 läster
långh 54 footh, breedg 15 footh, diup 8 fodt
hörer? honom och skiepparen Hindrick Schöer allena till och
ingen? fremmande??.
 
Begiärer Nicolas Bartels Attest för skiep
bygmestaren mest(er) Hans Harder att han
åhrligen och wähl sigh förhålldt? som be=
williades.
 684
Hej!
 
Någon som kan hjälpa mig att rätta och komplettera följande notis?
 
Mons(iur) Nicolas Bartels begiär till
lijka med skiepparen hindrih? Schiöer
Magistratens Attest på des gall..?
hh...? frijheten, skieppet be(nämnd) S:t
Maria bygdh i Wallmarsßwik 30 ...?
på Cravel handelsmans egen farkå..?
..? skiepparen äger 1/8 part.
 

686
Söderköping / Äldre inlägg (arkiv) till 17 januari, 2014
« skrivet: 2012-07-21, 00:32 »
Angående tidigare diskussion om Sara Hircin i augusti 2011. Hon dog 1716 13/1, begraven i Vårdsberg sn men fördes sedan till hennes faders grav, pastorn i Åtvid sn Laurentius Hircinius.  [1]  
 
Bouppteckningen upprättades dock i Stockholm s.å. [2], där redovisas änklingen registratorn i Svea Hovrätt Erik Svanhals samt arvingarna, brorsdöttrarna:  
 
1) Maria Hircin, g.m. källarskrivaren Anders Ulfvin.
2) Ingeborg Hircin, g.m. befallningsmannen i Östergötland Sven Engholm.
3) Ulrika Hircin, g.m. rusthållaren i Östergötland Sven Larsson.
4) Christina Hircin.
 
De redovisas återigen vid Eriks Svanhals bouppteckning 1723:1422 [2]. Med enda förändringen att Ingeborg H. nu är gift med en befallningman Gustaf Berntsson.  
 
Maria H. var född omkr. 1691. [2] [3]
Ingeborg H. var född omkr. 1697. [4]
 
Gissningsvis var fadern tygvaktare Axel Hircin.  
 
1. Vårdsberg C:2 sid 491.
2. Stockholms magistrat och rådhusrätt. Bouppteckningsregister.
3. Hovförsamlingen CI:3 sid 486.
4. Skänninge C:2 (1744-1794) sid 331.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-07-21 02:22)

687
Hej!
 
Någon som kan hjälpa mig att rätta och komplettera följande notis?
 
Samma dagh bewilliades handelsmannens Nico
las Barthels Attest på däs skiepp Nicolaus
han medh Alexander Mercer äga, Bygdt
i gambla Carleby A(nno) [1]693: på Rveafwell? af ..?
ro, stoor om 40 lästar?, långh sixtijo åtta foth,
breedh 15 foth, djuup nijo? foth, medh tackall?
t...? af tygh wäll försedd, som der om Re..?
..? intygh och Attest bewisar?.
 


 
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-07-21 10:41)

689
Söderström / Söderström
« skrivet: 2012-07-20, 19:58 »
Komplettering till Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595-1900, K.G Odén.
 
1200. Matthias Olavi Söderström. F. i Söderköping. Advokat där, sed. i Sthlm.
 
Samma dag framkom Dnus studiosus Mattias
Söderström fullmechtig gjord af sin k. fader H(err) rådman
Well(aktade) Oluf Pehrßon................................
Källa: RD Söderköping rr 1691 7/3.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-07-20 21:17)

690
Tack Mats och Heikki!
 
Är blifwa korrekt? Är det en förkortning alltså?
 
Samma dagh tillfrågades Niclas Johanson
Bartelz af Retten om han wille blifwa? Bor=
gare här widh Staden emädan hann åthskilliga
gånger haf(we)r uth låtit sigh att willia blifwa
här Borgare, dertill han swarade sigh
för dennna gången intet kunna der till
swara förr än han får weta hwadh frijhet  
Wästerwikz Stads får af Kongl. Maij:t be=
rättade .................................

691
Hej!
 
Någon som kan hjälpa mig med följande notis:
 
Samma dagh tillfrågades Niclas Johanson
Bartelz af Retten om han wille blifwa? Bor=
gare här widh Staden emädan hann åthskilliga
gånger hahr? ...? låtit sigh och willia blifwa
här Borgare, den till han ...? sigh
för dennna gången intet kunna der till
....? förr än som får ...? ...?
Wästerwikz Stads får af Kongl. Maij:t be=
rättade .................................
 

 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-07-19 19:24)

692
Gripensköld / Gripensköld
« skrivet: 2012-07-13, 20:22 »
Det kanske redan har nämnts men i 'Arvid Kugelberg - Kungl. Första livgrenadjärregementets historia del 5', redovisas Nils J. som löjtnant vid Östgöta ryttare och far till Hans Nilsson Svan, som 1664 blev tilldelad en gård i Glänås by, Svanhals sn.
 
Nils J. redovisas dock inte i 'Waldemar Stenhammar & Reinhold Stenbock - Andra Livgrenadjärregementet 1552-1927'.

693
Kant / Kant
« skrivet: 2012-07-13, 17:47 »
Ibland kan det vara lönsamt att sidoforska.
 
Vid genomgång av mantalslängderna för Fullerstad, Skönberga sn (rusthåll nr 42 under Livkompaniet vid Östg. kav.-reg), som komplement till GMR, upptäcker jag till min förvåning att gården arrenderas av Johan Kant 1717, 1718 (1716, 1719 saknas)!
 
Gården ägdes då av familjen Fleman.
 
Tyvärr är C:2 defekt, födelse- och dopbok saknas för 1639-1721. Därmed existerar förmodligen ingen födelsenotis för Johan d.y. Kant, född omkr 1716.
 
Fullerstad ligger ca 3 km från S:t Laurentii (Söderköping) och Drothems kyrka.

694
Kant / Kant
« skrivet: 2012-07-13, 00:27 »
Rättelse. Hans kom från korpral vid samma kompani.  
 
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/62 (1711).
 
Tyvärr saknas året 1710. Men han saknas i GMR 1710, borde tyda på att han kom till Livregementet till häst sent 1710.
 
***
I stället samma d(en) 31 mars anta-
gen Johan Cant, som här bekom-
mer de öfriga räntorna och måste
ställa wederhäftig borgen för sin uppbörd
till Regimenskrifwaren.
Källa: Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar., SE/KrA/0009/A/G IV b/63 (1712).
 
Han blev alltså antagen som mönsterskrivare 1712 31/3 och avsked 1742 8/5, ~30 år.
 
Faktum är att Johan nämns i Söderköpings rådstuga 1711 23/8, fortfarande med titeln vågskrivare.
 
I perioden 1715 5/10 - 1721 31/12 var han alltså inte vid Östgöta kavalleriregemente. Frågan består var han var då? Om han skall komma upp i 30 tjänsteår måste han arbetat inom det militära men samtidigt så är han mantalsskriven i Söderköping 1720 och 1721 utan någon formell titel.
 
Intressant är dock följande. Johan går i tjänst två gånger vid Östgöta kavalleriregemente. Bägge gångerna kommer han först till Söderköping. Att Lars fanns där kan inte vara det enda anledningen, kan det vara så att han väntade för en tjänst skulle bli ledig och han snabbt skulle kunna inställa sig?
 
***
 
I Johan Ekners likvidationsakt finns följande notis:
 
åhr 1712 warit med Regimentet i Skåne
sampt wijd slutet af samma åhr till siöß
at Transporteras til Pommmern, hwilket
lijkwähl för storm och motwäder skull
intet för sig gått, uthan wijd nyåhrs-
tijden 1713 anländt tillbakars wijd Callmar
och därifrån marcherat hems till landet.
 
Det är ju exakt i denna tid Carl Fredrik bör vara född. Frågan är om det finns dagböcker eller dylikt så man kan följa regementets exakta väg till och från Skåne.

695
Tack. Det låter troligt!

696
Från Kalmar till landet? Vad kan det syfta på? Regementet avser Östgöta kavalleriregemente.

697
Tack så mycket Irene!

698
Hej! Någon som kan rätta och komplettera följande notis?  
 

 
åhr 1712 warit med Regimentet i Skåne
sampt wijd .....? af samma åhr till siöß
at Transporteras til Pommmern, hwilket
lijkwähl för storm och? motwäder? skull
intet för sig gått, uthan wijd nyåhrs-
tijden 1713 anländt tillbakes? wijd Callmar
och? därifrån marcherat sams till landet.

699
Tack så mycket Markus!

700
Hej! Någon som kan rätta och komplettera följande notis?
 


 
I stället samma d(en) 31 mars anta-
gen? Johan Cant, som här bekomm-
mer? de öfriga rentorna och m...
                            ...?
....? under...? ....? för sin uppbörd
till Regimentskrifwaren.

701
Fix / Fix
« skrivet: 2012-07-10, 18:20 »
Vad är känt om kornetten Johan Fix?
 
Jag kan inte finna honom varken i Arvid Kugelberg - Kungl. Första livgrenadjärregementets historia del 5, Adam Lewenhaupt - Karl XII:s officerare  eller Waldemar Stenhammar & Reinhold Stenbock - Andra Livgrenadjärregementet 1552-1927.
 
Bosatt 1681 4/3 i Munkebo, Skeda sn. [1], Bäckfall, Åtvid sn, 1692 27/7 [2], Tjustentorp kronorusthåll, Grebo sn, 1706 12/2 [3].
 
Gift med Christina Falk, levde 1692 27/7, testamente tillsammans. s.d. [2]
 
Kanske också föräldrar till Lars Fixenhielm.
 
 
1. RD Bankekind HR 1681 (VT) 4/3.
2. RD Bankekind HR 1693 VT §12.
3. RD Bankekind HR 1706 (VT) 12/2 §28

702
Adrian / Adrian
« skrivet: 2012-07-09, 19:28 »
113. Adrian, Abraham, hattmakarmästare; död i dec 1742
under ryska tiden: bouppt. 11/12 1745. Änkan Elisabeth Thomsen;
barn: Anna Catharina, gift med handelsmannen Johan Borgelin,
Birgitta, gift med expeditionsfiskalen och vicepraeses i kämner-
rätten, Carl Hasselgren, Abraham, rustmästare vid Nylands in-
fanteri och majorens kompani samt Leonard på butik i Åbo hos
handelsmannen Hindrich Fleege. Tillgångar...........
 
167. Adrian, Abraham, hattmakarmästare; död under ryska
tiden 1742 samt hustrun Elisabeth Thomsen, död 16/2 1751; bouppt.
18/3 1752. Barn: sergeanten Abraham, handelsmannen Leonard,
Anna Caisa, gift med handelsmmannen Johan Borgelin, och Brita,
gift med rådmannen Carl Hasselgren. Tillgångar.......
 
175. Adrian, Leonard, handelsman; död 1752; bouppt. 10/2
1753; ogift. Syskon: sergeanten Abraham, Anna-Caisa, gift med
handelsmannen Johan Borgelin och Brita, gift med rådmannnen
Carl Hasselgren. Tillgångar...........
 
Källa: Bouppteckningar i Helsingfors stad 1679-1808 - Birger Åkerman.
 
Troligen var inte Leonard ogift, ty. ur Helsingfors C:2 sid 36. Leonard Adrians enkas Sophia Bocks...., nämligen födelsenotisen för dottern Helena Elisabeth, född 1753 26/4, ? 6/5 s.å.
 
Tyvärr saknas Carl Hasselgren och Johan Borgelins bouppteckningar. Varken Anna Catharina eller Brita A. har hittats döda i Helsingfors död- och begravningsbok och deras bouppteckningar fanns ej heller med.
 
***
 
Abraham d.y. meritförteckning finns med i Biografica, Mikrofilmade dossiéer, SE/KrA/1051/003/C/1 (Tack till Markus Gunshaga som hjälpt mig att tyda notisen i sin helhet):
 
Adrian. Abraham.
Förteckning på underskrefnes tiensteår.
nembl:n
1743:
April d: 9. Blef jag af Kong: Amiralitets Com-
missariatet antagen till skieps och
munsterskrifware wid Gallere eschadern,
hwarifrån jag sedan freds slutet,
engagerade mig wid Hellsingfors Lands
Cancellie såsom Extra ordinarie Cancellist;
men efter fattad större lust för
pliten än pennan
1744:
Nov: d: 9. Erhölt General Lieutenant Aminoffs
fullmacht till Rustmästare wid
Nylands infanterie Regemente,
hwarifrån jag sedermera
1749:
Febr: 13. Avangerade till förare wid Kong: Öster-
botns Regemente, hwarwid jag till år
1751:
Junii 12: giorde tienst, tå jag uppå anhål-
lan bekom Sergeants afskied, samt
igen om Hans Excellence RiksRå-
det Grefwe von Rosens recommen-
dation, erhölt Hans Kong: Maij:ts
allernådigste Permission, at på
2ne år träda i Kong: Fransk
tienst.
1756:
Julii 17. Blef jag återigen af GeneralMajo-
ren Carpelan Befullmächtigad
till fältwäbell wid Cajana Comp:e
Com[m]enderad at wara Reg:tet fölg-
achtig hit till Pom[m]ern.
Under min tienstetid, ifrån
och med 1747: års början stän-
digt warit Com[m]enderad på fäst-
ningzarbetet, så i Hellsingfors
som Lovisa.
Född i Hellsingfors stad
31: år g:, tient 15 5/12 år.
Prentzlau d: 9 Septembr: 1758:
Abr:Adrian.
 
Senare kompletteringar.
 
Österbottens Regemente GMR.
 
Livkompaniet 1759 14/2.  
 
Fendrik| abram adrian __________________| 1. Siuk.
          erhållet Constitutorial ifrån
          fältväbel wid detta Compag(nie)  
          d(en) 22 decem(ber) 1758  
 
Livkompaniet 1759 16/11.  
 
Fendrich| abraham adrian_________|  
           erhållit hans kong(lig)  
           maij:ttz allersnå=
           digaste  Constitutorial
           fullmacht af d(en)
           14 aug(usti): 1759  
           med fältwäbel indel
           ning  
 
Livkompaniet 1761 12/11.
 
          Fendrich abr: adrian är
           Enligit orders af d(en) 22 Nov(ember) 1760
           Transporterat till Tienstgiörning
           uti Majorens Comp(agnie) istället.....
 
Majorens kompani 1761 12/11.
 
 Fendrik
        |
 Dito   | Abraham Adrian _______________|
          d(en) 1 December 1760 blef från
          Lifcompagniet Transport(erat)
          hitt till Tienstgiörning  
          ock d(en) 31 augustu 1761
          med döden afgådt.
 
SVAR: A0029101_00008 | A0029101_00101 | A0029101_00194 | A0029101_00222.
 
***
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-07-09 19:57)

703
Komplettering angående Elias Collin i Kungl. Första livgrenadjärregementets historia del 5.
 
[1752, Augusti] N(ummer)_12 dag Fendricken wäd Östgöta Räg
mente Elias Kolin, och begrafs
härstädes d(en) 16.
 
Källa: Helsingfors C:2 sid 27.
 
COLLIN, ELIAS. Död 13/8 1752 i Finland. - Gift 1724
i Ö. Eneby sn med Brita Katarina Lagerman från Grimstad,
född omkr. 1704, död 1778.
Var furir 1722, serg. 1742, fänrik med serg. indeln. 4/4 s.å.
till sin död.
 
Källa: Arvid Kugelberg - Kungl. Första livgrenadjärregementets historia del 5.

704
Kant / Kant
« skrivet: 2012-07-07, 20:01 »
Rättelser och kompletteringar till Lewenhaupts Karl XIIs officerare angående Hans Kant.  
 
Det finns inget som tyder på att han varit varken ryttare eller korpral vid Livregementet till häst, utan  troligen under ett annat regemente, gissingsvis Östgöta kavalleriregemente. [1] Fullmakt 1716 15/12 att vara ordonnans vid Livskvadronen under Kungliga Drabantkåren (ej kvartermästare), vilket motsvarade rang av löjtnant vid Livregementet till häst. [2] Där var han första ordonance. [3] Fullmakt 1718 29/5 att vara löjtnant vid Livkompaniet under Svenska adelsfanan. [4]  
 
Han var med fälttågen i Skåne, Norge och Sverige vid Rysslands invasion 1719. Han fick underhåll eftersom han med hästen störtat och krossat vänstra axeln. [5]
 
1. GMR Livregementet till häst 1710 och 1711.
2. Riksregistraturet 1716 15/12.
3. Rullor 1620-1723, Drabantkåren och Lifskvadronen.
4. Riksregistraturet 1719 29/5.
5. Krigskollegium Krigsmanshuskontoret D:1.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-07-07 22:36)

705
Tack igen!

706
Tack Heikki! Det står i kolumnen:
 

 
...?
..? fått
under=
håll

707
Tack så mycket Hans Olof och Irene!

708
Källor och arkiv / Militära källor
« skrivet: 2012-07-07, 10:28 »
Hej!
 
Vilka sorts källor använder ni för det militära? Att man börjar med Generalmönsterrullor är naturligt, som kan kompletteras med Rullor 1620-1723 och Rullor 1724-.
 
För officerare och underofficerare: Meritförteckningar, Biografica, Riksregistraturet.
 
Nyligen har jag också tagit del av Krigskollegium Krigsmanshuskontoret.
 
Finns det fler bra källor?
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-07-07 13:19)

709
Kant / Kant
« skrivet: 2012-07-07, 02:51 »
Efter fullmakt av överste Hamilton fick Johan Kant avsked som mönsterskrivare 1742 8/5 vid Östg. kav.-reg. Då hade han varit i tjänst i 30 års tid. [1] Om den uppgiften stämmer så måste Johan haft en tjänst inom det militära även under de år han inte var vid Östg. kav.-reg. 1716-1721. Det märkliga dock att han vid dopnotis 1718 i Söderköping, rådhusprotokoll  1719, dopnotis 1719, mantalslängd 1720 inte bär någon titel. Vid mantalslängden över Fristad, Skärkind sn 1716 har Johan dock titeln mönsterskrivare trots att han är avskedad, detta är inte konstigt då militärer ofta bar kvar sin titel efter avskedet.  
 
1. Krigskollegium Krigsmanshuskontoret D:3 (1730-1760) Bild 65.

710
Sebaldt / Sebaldt
« skrivet: 2012-07-07, 01:24 »
Hans Sander ställde tidigare en fråga på Anbytarforum om trumpetaren Christian Fredrik Sebaldt. I Krigskollegium Krigsmanshuskontoret D:3 finns lite information. Bild 451 i AD.

711

 
fått .....?

712

 
stört med hästen
och kroÃ?at m....:
...?
 

 
e...? afskied 1719 har ..? ..?
af den 15 Junij 1738.
fullmäckig regementsskrivare Gylling.

713
Övrigt / Vadstena krigsmanshus
« skrivet: 2012-07-06, 23:46 »
Tack Eva och Magnus!

714
Grubbenhielm / Grubbenhielm
« skrivet: 2012-07-05, 23:45 »
Intressant notis. Jag hittade ytterligare ett barn. Då är släktnamnet borta.
 
Maria Elisabeth, f. 1718 23/4 i Stockholm (Svea livgardes livbataljons församling). [1]
 
Står det afledne corporal?
 
Anna Dorothea Ley möjligen omgift med en Lars Lustig. [2]
 
[1]. C:1  Bild 152.
[2]. Svea artilleriregementes församling CI:1  Bild 12.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-07-05 23:47)

715
Övrigt / Vadstena krigsmanshus
« skrivet: 2012-07-05, 19:29 »
Var kan jag hitta original dokumentet där en officerare erhåller underhåll från Vadstena krigsmanshus (år 1727)? Kan man även ser var personen kvitterar ut underhållet?

716
02) Militära rullor / Östg. kav.-reg GMR 1716 sid 75
« skrivet: 2012-07-05, 19:10 »
Tack Irene!

717
Bankekind / Äldre inlägg (arkiv) till 10 december, 2012
« skrivet: 2012-07-05, 17:22 »
I bouppteckningen upprättad 1713 13/3 i Stockholm efter notarien salig Erik Loo, ? 1712 9/11, redovisas följande arvingar:
 
1: brodern salig mönsterskrivaren Hans Loos barn.
2: brodern salig inspektorens Axel Loos barn.
3: brodern kommissarien Johan Loo.
 
I Johans Loos dödsnotis redovisas det att han varit kommissarie vid kungliga hovrätten i Stockholm.

718
02) Militära rullor / Östg. kav.-reg GMR 1716 sid 75
« skrivet: 2012-07-05, 17:10 »
Tack! Det står uthan va?

719
Tack Nils! Helt rätt. Både GMR 1744, 1748 anger att Carl Fredrik som då var förare vid Väsby kompani fått avsked 1743 15/6 och ersätts av volontären vid Livkompaniet nr 30 med sergeants karaktär Per Fredrik Wrangel, som för övrigt avled 1746 14/2.
 
Däremot i meritförteckningen [Bild nr 2 & 3] som är upprättad 1743 8/6 är CF uppsatt som sergeant med förares indelning under Väsby kompani. Sjuk i Stockholm, samma situation som löjtnanten under samma kompani Carlström.
 
När CF återvänder till Tjust använder han titeln sergeant.
 
Tack Heikki!

720
02) Militära rullor / Östg. kav.-reg GMR 1716 sid 75
« skrivet: 2012-07-04, 23:50 »
Lars Dubbe, för des liderlighet
skull gången ifrån ....?
uthan afsked uti Novembris
månad 1714
 

721
Hej Nils!
 
Tack så mycket. Vad kan det stå efter sjuk? Med förra.. ?

722
Västerås domkyrkoförsamling / Västerås domkyrkofs, C:3
« skrivet: 2012-07-04, 21:43 »
Tack så mycket Karen Marie!

723
Västerås domkyrkoförsamling / Västerås domkyrkofs, C:3
« skrivet: 2012-07-04, 20:33 »
Wid ....?
 

Västerås dk C:3 1688-1731 Bild 288 sid 284

724
Hej!
 
Skulle behöva hjälp med dessa tre notiser.
 
Kungs öhrs Compag(nie)??  
 


 
 
Sergeant Carl Fred: Canth.........?
...?
 


 
 
erhållit.....
.....
.....
......?
 725
Kant / Kant
« skrivet: 2012-07-02, 19:37 »
Uppå H(err) Sergeanten Carl Fredrich Canths anhållan
lemnas honom detta mitt uthlåtande, att  
därest han kan få Hans Kong(lig) Maij:ttz eller
nådigste tillstånd, att gifta sig medt sitt
halfyskoneBarn, min dåtter Sara Regina
Tranæa, så gifwer jag mitt samtycke ther
till, hwilket medh nampn bestyrkes
Nohra d(en) 8 Decemb(er) An(no) 1744
Erich Tranæus
Källa: Biografica, Mikrofilmade dossiéer, SE/KrA/1051/003/C/1 | A0066364_00361
 
Här bekräftas alltså släktskapet mellan Carl Fredrik och Sara Regina. Dessutom bör deras vigsel vara 1745 (ej 1744) 24/2, notera ordningen på dateringarna på de andra vigslarna. [1] Sara Regina bör alltså varit gravid vid sin faders brev, 1745 18/6 födds nämligen dottern Sara Maria på Nora. Namnvalet är naturligt då namnet Sara kommer från mormor Sara Risholm och Maria från farmor Maria Adrian.
 
Vilken risk de utsatte sig för, tänkt om de inte hade fått tillstånd?! (vilket jag antar de fick till slut)
 
När det gäller Carl Fredriks födelse kan man nog utesluta att han skulle vara född i Östergötland eller Tjust. Om jag förstått det rätt så kom  Östg. kav.-reg. aldrig över till Pommern p.g.a dåligt väder. Det troliga är att han är född någonstans på nedmarchen till Skåne eller på hemmarchen.
 
1. Tryserum C:2 sid 43.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-07-02 19:40)

726
Bankekind / Äldre inlägg (arkiv) till 10 december, 2012
« skrivet: 2012-06-27, 19:07 »
Med reservation för feltolkningar. Detta är bara inledningen av notisen. [1]
 
Häradshöfdingen ädel och högachtad H(err) Johan
Daniel[sson?] Loo på Sticklinge gård. född åhr 1670
in Martio af hederliga och förnähma föräldrar
uti Östergiöthland wid Linkiöping på Ströms
bro säterie. fadern war fordom frälse in=
spektorn öfwer Grensholm och Strömsbro säte=
rier herr Daniel Augustinsson Loo, och  
modern Anna Ericksdotter Bratt ifrån
Wästergiöthland af en hederlig familia.
....
 
Sannolikt bror med inspektorn Axel Loo, född omkr 1664, ? 1705 17/3 på Grävstens säteri, samt begraven 28/3 i kyrkan i hans fars grav. [2]
 
[1]. Himmeta (U) C:2 bild 145.
[2]. Bankekind C:3 sid 423.

727
Sankt Lars / S:t Lars C:1 3 sid 241
« skrivet: 2012-06-17, 16:06 »
Tack Vincent!

728
Sankt Lars / S:t Lars C:1 3 sid 241
« skrivet: 2012-06-17, 14:18 »
Efternamn.
 

729
Parment / Parment
« skrivet: 2012-06-16, 20:36 »
Berit, jag var nog otydlig. Det var menat som ett tillfällighetsfynd. Tack för tipset. Abraham P. intresserar mig till viss del. Efter hans död låg hans barn i långa stridigheter med Carl Risholm, p.g.a köpet av Nora, Hannäs sn, som hade pantsatts hos brukspatron Hans Andersson.

730
Tack Mats! Det bör stämma väldigt bra. Det rör en cautionsskrift för en regmentsskrivare daterad 1701 14/9.

731
En plats.
 
lägret wijd ....?
 

732
Parment / Parment
« skrivet: 2012-06-15, 18:41 »
Johan Grönfelts svåger Eprahim Parment fången i Ryssland.
 
RD Tjust HR VT 1712 § 21, Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kalmar län EVIIAABA:375 (1712-1712) Bild 300.

733
Förnamn - Å / Åbel
« skrivet: 2012-05-23, 21:31 »
Lars, har du någon koppling till Åbel i Västervik?

734
Eneroth / Eneroth
« skrivet: 2012-05-10, 21:05 »
Från S:t Laurentii C:1 kan man få fram följande uppgifter:
 
Måns Eneroot, född omkr 1634, ? 1697 21/5.
 
Föräldrar: Sune Sunesson, född omkr 15(89), ? 1691 17/5 och Ingiäl Jönsdotter, född omkr 1603, ? 1669 22/12.
 
Källa: S:t Laurentii C:1, sid 45, 123, 149.
 
Det är mycket tänktbart att Örnberg använt dessa uppgifter mot Sivers.

735
Eneroth / Eneroth
« skrivet: 2012-05-10, 19:36 »
I Sivers (se ovan) nämns Knut Månsson Eneroots far som skåning och borgmästare i Söderköping. I Örnbergska samlingen [1] finns ytterligare information. Dock specificeras aldrig Skåne.
 
[1]. Örnbergska samlingen, släkter på C - E, sid 571 i SVAR.

736
.......: Der hoos inlade Rijsholm
enn cautionsksrifft uthi ...? Cautionistne
uthlefwa willia så och ...?  ...? för ..? det?
 
Carl Ingmarsson i ...?.
 


 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-05-10 18:59)

737
Bark / Barck / Äldre inlägg (arkiv) till 25 juni, 2013
« skrivet: 2012-05-02, 20:33 »
Hon redovisas inte i Anders Barcks inventarium: Västerås rådhusrätt och magistrat FIIIa:5:6,  FIIIa:7:223.
 
AB hade dock en dotter Anna Elisabeth.

738
Brehmsköld / Brehmsköld
« skrivet: 2012-04-29, 01:08 »
I Elgenstierna redovisas inte Jonas Brehms (Brehmsköld) föräldrar. Fadern var troligen borgmästaren i Mariestad Didrik von Brehmen. Någon som vet något mer?
 
***
 
RD Mariestads rådstuga 1660 18/6:
 
Samma dagh framträdde för Rätten wäl(aktade) Jonas
Brehmen och inlade ett Scriptum angaendhe hans
och hans syskons arff eftter deras faders sahl(ig)
dedrek von Brehmen, samtl(liga) begärandes att
dem emillen een rätt delning gåå måtte , man al=
denestundh Daneiel Mavile hade der emot någit
säija, att dheras inhtte måttte för denne gången
sker, blef  doch lijkwäll genom Magistratens interpo=
sition, hwilken derhän dizioerat, att dhe på både sijdor sko
le tagha, någree godhe män, och låta be(mälte) arff skiftta
annia sin fortgång, hwilket ehr och på både sijdor
togho uthi betenckiandhe.
 
***
 
Daniel (Månsson) Maville var gift med Ingiel Didriksdotter Brehm. [1] Hon hade en bror Jonas Brehm. [2]
 
[1]. RD Mariestads rådstuga 1654 4/1, 1687 30/8.
[2]. RD Mariestads rådstuga 1693 31/8.
 
***
 
JB äldsta son hette Didrik Georg, där namnet Georg går att härleda till morfadern.
 
***
 
Kopplingar till tullen:
 
En dotterson till DvB var Crispin Flygge (1628-1676), generalinspektor över lanttullarna i Sverige och dess underlydande länder.
 
JB var kamrer vid stora sjötullens kopparkontor i Stockholm.
 
DM var tullförvaltare i Mariestad och genom honom blev släkten Maville en tullsläkt.
 
***
 
I Jakob och Johannes församling, Stockholm, där JB dog, kan man hitta följande barn till kamrer Jonas Brehmer/Brehmen.
 
Johan, döpt 1680 10/12. [modern Barbro]
Hedvig, döpt 1685 5/12.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-04-29 02:09)

740
Uppå framledne Rådmannes här i staden sal(ig) Jocahim
Hermansons dotters Margaretas b..? igenom bref
ifrån deß swåger Magnus Hart af d(en) 27 hujus, till
Borgmäst(are) H(err) Hans Bauman Hanzon; Bewillades
...? ett attestatum, en? deß födelße och ...?
här i staden, ...? hon är sinnad att uti ächtenskap
inträda.
 

742
Till wittnen i denna saken fram?kallades Tullnärens H(err) Mag(nus)
Mavilles sk...? Jacob Bryngielßon, och Knut skomakeres
 744
Behmer / Behmer
« skrivet: 2012-04-26, 18:26 »
Här är även en rättelse när det gäller den andra hustrun.
 
***
 
I Stockholms bouppteckningsregister redovisas följande arvingar till inspektor Salomon Mattzdorff (1739/1:1120):
 
Helsystrar:
 
1) Helena Mattzdorff. Gift med hovrättskommissarien i Karlshamn Johan Henrik von Räken.
2) Johanna Elisabeth Mattzdorff. Gift med jaktlöjtnanten i Karlshamn Daniel Behmer.
 
Halvsyster:
 
Lucia Djursson. Änka efter källaremästaren Josef Conrad Schutz.
 
***
 
På sidan http://www.swe-gen.se/Asarum/Notiser/65_68Tubbaryd.htm, finns många intressanta notiser:
 
1719-02-05 Dombok, här framgår det att Johan Henrik von Rechen och Daniel Behmers svärmor var salig Edela Thomasdotter som var gift två gånger, 1:o med salig Lukas Matsdorf; 2:o med handelsmannen Truls Djursson.
 
1746-11-25 Dombok. Framlidne jaktlöjtnanten Daniel Behmers änka Madame Johanna Lisa Behmer ingav undertecknad skrift via advokaten Johan Henrik von Rechen att hon är sinnad att träda i äktenskap med rådman Johan Corner.
 
***
 
Slutsats:
 
Johanna Elisabeth Matsdorf var född 1697 19/3 i Karlshamn, [1] dotter till handelsmannen Lukas Matsdorf och Edela Thomasdotter. Död före 1757 29/10. [2] Gift 2:o 1747 9/1 i Asarum sn med rådmannen i Karlshamn Johan Corneér, [3} mer om honom finns i Elgenstierna eftersom en son i tidigare äktenskap blev adlad Cederstam.
 
[1]. Karlshamn CI:1 sid 269 - Karlshamns rådhusrätt och magistrat FIIa:1:127-291.
[2]. Bräkne häradsrätt FII:2:1.
[3]. Asarum CI:2 sid 673 - Karlshamns rådhusrätt och magistrat FIIa:39:89.
 
***
 
Solomon Matsdorf var inspektor vid stora sjötullen på Långholmen, Stockholm.  
 
Källa: Andreas Jochim von Henel, Det anno 1729 florerande Swerige.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-04-26 22:12)

745
Behmer / Behmer
« skrivet: 2012-04-25, 19:22 »
Ebba, GF bör stå för Genealogiska Föreningen. Där finns en släktutredning av släkten Maville författad 1940 av A. Hedberg. Det kanske finns en för Behmer också? För jajktlöjtnanten Daniel B. nämns ej i Maville-utredningen.

746
Hej!
 
Någon som kan hjälpa mig med följande notis?
 
Samma dagh framträdde för Rätten wäl(aktade) Jonas
Brehmen och inlade ett Seriptum? angaendhe? hans
och hans syskons arff eftter deras faders sahl(ig)
dedrek von Brehmen,..? begärandes att
dem emillen ..? orätt delning guu? måtte, man al=
denestundh Daneiel Mavile hade der ...? någit
säija, att dheras inhtte måttte för denne gången
fhler? ..? doch lijkwäll genom? Magistratens interpo=
sition, hwilken? derhän dizioerat?, att ehr(<)på både ..? ..?
..? ..?, någree godhe män, och låta be..? arff skiftta
annia sin fordgång, hwilket ehr och på både sijdor
d..? ..? ...?.
 747
Behmer / Behmer
« skrivet: 2012-04-24, 23:29 »
Ebba, Hedbergska samlingen kanske kan värt att studera nämrare? Namnen Daniel, Magnus och Lars är ofta förekommande i släkten Maville.

748
Bratt / Äldre inlägg (arkiv) till 15 oktober, 2013
« skrivet: 2012-04-24, 19:11 »
Jonas, tyvärr har jag ingen information kring dessa personer. Ett vanligt sätt att hitta släktingar är att studera dopvittnen för barnen. Trots att Lars hade relativt många barn så är aldrig någon Bratt dopvittne. Ett tips kan vara att gå igenom domböcker för Mariestad efter 1725, och speciellt för Hova tingslag under Vadsbo häradsrätt. Det kan också värt att kolla upp den kyrkoherde som rekommenderade honom i Herdaminnet. Man skall nog inte heller låsa sig för att Lars far hette Bratt, Lars kan ha antagit namnet.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-04-24 19:15)

749
Ulricehamn / Äldre inlägg (arkiv) till 14 december, 2012
« skrivet: 2012-04-24, 18:26 »
Tillfällighetsfynd.
 
Sedan upsattes föiande förtechning. Borg
mästaren Anders Jacobson Lundin född  
i Scaraborgs lähn Falkiöpings församb(ling) Lut
ra Sochn och By åhr 1695 Juhle natt, och annan
dagen som war en Torsdag d(den) 26 på föliande i
December månad döpt kommit ifrån Scara
Scholæ till Upsala academiæ 1713 blifwit be
williat Beneficium auscultandi uthi Kong(liga)
May(estä)ts och rijksens Giöta HåffRätt åhr 1717
uthi marti månad, förordnat till HåfRätt
och Liqvidations Commisarius December
månad 1718 och åhr 1720 uthi November  
manas benådad med Kong(lige) May(estä)ts aller
nådigaste fullmacht på Borgmästare beställ
ningen.
Rådmannen Jonas Svensson Boman född i
Bogesund d(en) 1 maij 1668 strax derpå befordrat
til dop och Christendom och åhr 1711 undfått
Rådmans Beställningen.
Anders Andersson Kyllen född i Elfzborgz lähn
böne försambli(ng) åhr 1679 och döpt i Kiöhlinga
redz Kyrckio d. 4 Junii samma åhr.
Johan persson Wång född i Bogesund åhr 1698
och döpt d(en) 24 Junii undfått Rådmans beställ
ningen 1726.
Anders Söderman född i Scaraborgs lähn
Råda försambl(ing) åhr 1688, och Jacobi dag d. 25 Jul[ii]
döpt i Råda Kyrcka kommit till Rådmans
tiensten 1732. Notarien och Casseuren Gustaf
Johan Militz född i Stockholm 1711 och
döpt d(en) 7 Januarii undått sin fullmacht
1732.
Kyrckoherden H(er)r Anders Lidbeck föd i Scaraborgs
lähn och Skarstadz försambl(ing) åhr 1684 och döpt
midsommars dag d(en) 24 Junii, ifrån Scara  
Scholæ till Upsala academiæ 1705, ordinerat till
Präst 1718. Comminister i S:a Catarine för
sambl. i Stockholm 1722, fått Kong(lig) full
macht på Bogesunds Pastorat 1732.
Comminister och Pædagogus Laurentius
Roselius född 1698, och döpt d(en) 29 Septembr i Blidz
bergz Kyrcka till Upsala accademiæ 1717 Präst
wigd 1720, fått fullmacht på beställningen
1731. Af militair ståndet fins ingen  
i staden, hwarcken uthi wärkel. tienst eller
Expectanter. Påstmästaren Mauritz Sundberg
född i Bogesund åhr 1682 uti aprill och fått full
macht på tiensten 1717. Tullnären Anders
Barck född i Bohus lähn åhr 1709 och Åkers
Ström fått tienst förledit åhr efter Påst
mästaren Sundberg som tagit afskied.
Tull och accisskrifwaren Petter Georg Frijs
född i Halland och Halmstad 1704 der döpt
d(en) 4 December fått fullmacht på beställnin
ningen 1733.
 
Källa: RD Bogesunds rådstuga 1735 10/3 - Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Älvsborgs län EVIIBAA:5568 (1719-1736) Bild 6800.

750
Bratt / Äldre inlägg (arkiv) till 15 oktober, 2013
« skrivet: 2012-04-23, 21:39 »
Mattias Bratt/Bratz var född ca 1679 i Brandenburg. [1]
 
Jag tror inte Lars var släkt med honom, se vidare [1].
 
[1]. RD Mariestads rådstuga 1719 12/8.

751
Behmer / Behmer
« skrivet: 2012-04-23, 20:12 »
Ebba,  
 
62, Behmer, Daniel, jaktlöjtnant i Karlskrona.  
Enl Hedbergska samli G F var han f i Mariestad 1690 4/3, son av råd- och
handelsm där Joachim Christian B ? 1722 och Christina Maville, ? 1724, som var
dtr till Daniel Månsson M och såldes syster till till (524) [Magnus Maville]
    Han var handelsbiträde i Kn hos handelsm Peter Mauvert innan han blev bor-
gare i Kn 1716 16/7, åren 1719-20 bisittare i kämnärsrätten men avsade sitt bur-
skap 1723 och blev jaktlöjtn 1727 i Kd och 1729 i Ka (Kn TA 1727 29/7, 1729 16/9)
? i Kn 1745 26/7. Enlig bosl 23/8 s å utbetaltes  begravningshjälp till änkan
G 1:o 1716 22/5 m Maria Borg ? 1717 24/11, (likpredikan över henne finnes i  
K Bibl, tryckt i Jönköping av Isarel Falk), dtr av handl i kn Jonas Borg och
Catharina Ardent. (jfr Cq 7:338)
     Barn: Crhstian Ardent f. i Kn 1717 11/1 ? där 1722 11/5
G 2:o 1718 12/10 m Johanna Mattzdorph, dtr till handl M. och hans h Helena
     Barn: Maria dpt i Kn 1719 15/7; Lucas dpt 1720 30/12. (dpt)
 
Källa: Stora Sjötullen och Lilla Tullen i Skåne, Halland, Blekinge samt på Gotland 1658-1765 - Gunnar Bergström.
 
Vad det gäller Lars B. var han troligen tullnär i Bogesund (Ulricehamn), i hans bouppteckning nämns nämligen svågern kronobefallningsman Jonas Hierpe. [1] Lars var tidigare tullskrivare i Mariestad. Vid rådstugan 1725 21/4 i Mariestad tas salig rådman Joakim Christian Behmers sterbhus upp då nämns följande Behmers, jungfru Helena Christina, jungfru Margareta, tullskrivare Lars tillstädes, samt med skrift, handelsman Daniel, hustru Anna Lisa Skövde, Mons: Magni Uddevalla (bror med Lars), lilla Christian (bror till HC och Mar.).
 
Magnus B. var vågmästare och dog 1757 i Örebro. [2] [3]
 
[1]. Ulricehamns rådhusrätt och magistrat FII:1:197.
[2]. Örebro Nikolai AI:3  sid 2.
[3]. Örebro rådhusrätt och magistrat F2:9:353.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-04-23 20:25)

752
Bratt / Äldre inlägg (arkiv) till 15 oktober, 2013
« skrivet: 2012-04-23, 18:47 »
Jonas, jag har letat igenom Mariestads domböcker för två andra projekt men samtidigt hållit utsikt efter Bratt. För att bli borgare i en stad var man tvungen att svära borgare ed. Denna Lars Östensson Bratt bör såldes var din Lars Bratt.

753
Bratt / Äldre inlägg (arkiv) till 15 oktober, 2013
« skrivet: 2012-04-22, 19:53 »
Jonas, din Lars Bratt flyttade troligen till Mariestad 1717. [1]
 
Hittade denna mycket intressanta notis i RD Mariestads rådstuga 1717 11/6. [2]
 

 
Din Lars Bratt gifte sig dessutom i Hova sn.
 
[1]. Mariestad C:1 sid 329.
[2]. Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIBAA:4321 (1710-1719) Bild 6180.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-04-22 21:02)

754
Tack! Jag trodde också det men tyckte bokstäverna var konstiga.

755
Frumerie / Äldre inlägg (arkiv) till 11 september, 2012
« skrivet: 2012-04-22, 02:27 »
Borgmästaren i Skövde Petter Billinggren hade en son Knut, född 1723 26/8.

756
Tull?rwaltaren w(älaktade) Daniel Maville klagade  
på sin? ....? hust(ru) Eliset sahl(ig) Lars
 


 
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-04-21 17:21)

757
Maville / Maville
« skrivet: 2012-04-21, 12:10 »
Hej Sari!
 
I Gunnar Bergströms Stora sjötullen och Lilla tullen i Skåne, Halland och Blekinge samt på Gotland 1658-1765, kallas Magnus Maville far för Daniel Månsson Maville. Av kronologiska skäl bör det också vara riktigt, Magnus Maville var kontrollör vid stora sjötullen i Kalmar 1679 för sedan 1681 efterträda svärfadern Bastian Standorph som tullnär vid stora sjötullen i Västervik.
 
I Henric Jacob Sivers Westerviks Stads Historia Och Beskrifning Uti Trenne Delar Författad. Linköping, Tryckt hos afl. Gabriel Biörckegrens Enka. 1758, får man veta att Hans de Rees hustru Maria Maville var dotter till tullförvaltaren i Mariestad Dan. Maville.
 
I Västervik C:1 sid 75, vid Hans de Rees och Maria Maville vigsel får man veta att hon är syster till tullnären Magnus Maville.
 
+ ovan.
 
Slutsats:
 
Daniel Månsson Maville, tullnär i Mariestad. Gift med Ingegerd Brehm.
 
Barn (ordningsföljden osäker):
 
*Magnus Maville, se ovan.
*Margareta Maville. Gift 1:o 1679 [1] med tullkontrollören Erik Mascholl; 2:o 1694 med rådmmannen i Kalmar Mattias Olofsson.
*Ellika Maville. Kanske identisk med nedanstående N.N. [1]
*N.N Maville. Gift med kontrollören vid stora sjötullen i Karlskrona Albrecht Emmers.
*Catharina Maville. Gift med rådmannen och tullnären i Mariestad Petter Bahr.
*Maria Maville. Gift 1685 1/1 i Västervik med handelsmannen sedermera justitieborgmästaren i Västervik Hans de Rees.
*Christina Maville. Gift med rådmannen i Mariestad Joakim Christian Behmer.
*Lars Maville, kammarskrivare i Stockholm, sedan kontrollör vid stora sjötullen i Kalmar. Gift med Anna Baumgart.
 
Sammanställningen är medvetet kompakt.
 
[1]. Christina Högmark Bergman (per mail), angående en fråga. Det var i handlingar från Skara domkapitel 1679. Erik Maskåll hade då trolovat sig med tullnären Daniels dotter Ellika i Mariestad - men upptäckt att det var fel syster. Det var dottern Margareta han egentligen ville gifta sig med. Den tidigare trolovningen upphävdes av domkapitlet och han fick sin Margareta.

758
31 Släktskap och släktrelationer / Broder och svåger
« skrivet: 2012-04-20, 23:47 »
Uttrycket broder och svåger, som syftar på personer som inte var bröder. Är det möjligen definition hur svågerskapet såg ut? D.v.s. hustruns broder.

759
Förkortningar / K
« skrivet: 2012-04-20, 20:04 »
Tack Elisabeth!

760
Förkortningar / K
« skrivet: 2012-04-20, 18:09 »
Vad står K:et för? Ex. k: broder och svåger.

761
Maville / Maville
« skrivet: 2012-04-20, 18:07 »
Notiser i Kalmars domböcker med genealogisk information.
 
RB Kalmar rådstuga 1693 19/8, tullnären i Mariestad Petter Bahrs [Baers] hustru Catharina Maville, och hennes saliga svärfader Claes Bahr [Baer] angående hans part i skeppet gamla Castel.
RB Kalmar rådstuga 1694 14/5, rådmannen Mattias Olofsson och hans tillkommande hustru Margareta Maville samt hennes 4 barn: sönerna Lars, Daniel, Brynte samt dottern Anna Christina Mascholl.
RB Kalmar rådstuga 1695 4/2, kontrollör Lars Maville och hans hustru Anna Baumgart, testamentum uciprocum?.
RB Kalmar kämnärkammare 1695 18/4, kontrollör Maville död.
RB Kalmar rådstuga 1695 14/8, salig kontrollören Mavilles änka Anna Baumgart samt två skrifter angånde testemente, en daterad Västervik 1695 22/7 från Magnus Maville, där han nämner hans bror kontrollör salig Lars Maville och svägerskan Anna Baumgart, och en skrift daterad Västervik 1695 24/7 från Hans de Rees, där han nämner sin saliga svåger och dess hustru Anna Baumgart.
RB Kalmar rådstuga 1696 19/3, rådmannen Mattias Olofsson svägerska salig kontrollör Mavilles änka Anna Baumgart.
RB Kalmar rådstuga 1696 23/9, Lars Maville var kontrollör vid stora sjötullen i Kalmar, arv, en skrift av Joakim Christian Behme, JMB svåger med kontrollören i Karlskrona Albrecht Emmers och tullman i Mariestad Petter Bahr, deras arvpart var lika stora, deras saliga k: broder och svåger Lars Maville, deras svägerska salig Lars Mavilles änka Anna Baumgart.
RB Kalmar kämnärkammare 1696 26/3, salig kontrollör Mascholls änka gift med rådmannen Mattias Olofsson.
RB Kalmar kämnärkammare 1696 15/9, egentligen samma information som ovan men här nämns hela namnet för Olofsson hustrus förra man, salig kontrollör Erik Mascholl.
 
--
 
Claes Bahr, skeppare. Avlade borgared i Kalmar 1668-07-08 och nämnd s å 7/10; skeppare på fartyget Halfmånen; 1672-09-09 nämns han som skeppare på Castel von Calmar (rådsturättens protokoll); dödsåret är inte känt.
 
Källa: I Kalmar och Kalmmarbor under 1600-talet av Gunnar Håkansson.
 
--
 
Albrecht Emmers, kontrollör vid stora sjötullen i Karlskrona (1699 7/7).
 
Källa: Register till skrivelser till Kungl Maj:t.

762
Bratt / Äldre inlägg (arkiv) till 15 oktober, 2013
« skrivet: 2012-04-19, 18:40 »
RB Mariestad rådstuga 1708 1/7 nämns  provincialnspektor salig Arvid Bratt syster Christina Bratt.
 
Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIBAA:4320 (1701-1709) Bild 5220.
 
Frågan är om inte detta bör vara Johan Simonssons hustru.
 

 
Källa: Helicons blomster, plåckade ok vid åtskilliga tillfällen utdelte af Lucidor den Olyklige, Volym 4 - Lasse Lucidor, sid 80.

763
Bratt / Äldre inlägg (arkiv) till 15 oktober, 2013
« skrivet: 2012-04-18, 23:44 »
RB Mariestads rådstuga 1699 23/2 tas salig borgmästare Jakob Lars [alltså Jakob Larsson Bratt] arvingar upp, tillstädes provincialtullinspektor Arvid Bratt och dess broder korpralen vid Livregementet till häst Bertil Bratt.
 
Advokatfiskalen Skaraborgs län EVIIBAA:4319 (1689-1700) Bild 6570.

765
Maville / Maville
« skrivet: 2012-04-18, 19:04 »
Daniel Maville dog 1685, hans änka var var Ingegerd Bre(h)m. En måg till henne var tullnären Petter Bahr. [1] Hon var möjligen syster till kamreraren vid stora sjötullen Jonas Brehm adlad Brehmsköld, som var född 1634 i Mariestad.
 
I ett brev daterat Västervik 1693 28/7 nämns tullnären i Västervik Magnus Mavilles saliga moder Ing(i)el Brehm, och hennes broder Jonas Brehm. [2]
I RB Mariestads rådstuga 1693 31/8 nämns följande genealogisk information, tullnären Petter Bahr svåger till MM, Ing(i)el Brehm svärmor till PB, kontrollören Lars Maville son till IB, PB svåger till LM, LM bror till MM.
 
Magnus Maville var tullnär vid stora sjötullen i Västervik senast 1681 26/5 [3], som var ett anvarsfullt ämbete, därav slutsatsen att han måste varit född senast 165x. Hans mor var dopvittne 1684 8/11 i Västervik åt hans son Sebastian, Magni Mavilles Moder ifrån Mariestad. [4]
 
I RB Mariestads rådstuga 1687 7/11 nämns kammarskrivare Lars Maville, ett brev daterat Stockholm 1687 26/10. Kornetten Algot Gadd nämns.
 
I RB Mariestads rådstuga 1688 19/1 nämns salig Mavilles änkas son kammarsskrivare Lars Maville, där salig Maville bör syfta på salig tullnär Maville som nämns tidigare i målet. Kornetten Algot Gadd nämns igen.
 
Kontrollör Lars Maville var dopvittne i Västervik 1690 14/8 åt Magnus Mavilles son Magnus. [5]
 
När Hans de Rees och Maria Mavilles dotter Catharina döptes 1696 19/5 i Västervik bars hon av Mathias Olofssons hustru Maville i Kalmar. [6]
 
Christina Maville gift med Christian Behmer, bör vara ytterligare en syster. Men har inte hittat några bevis för det än, mer än en väldigt stark dopvittnekoppling med familjen Bahr/Maville.
 
[1]. RB Mariestads rådstuga 1687 30/8.  
[2]. RB Mariestads rådstuga 1693 31/8
[3]. RB Västerviks rådstuga 1681 26/5.
[4]. Västervik C:1 sid 231.
[5]. Västervik C:1 sid 255.
[6]. Västervik C:1 sid 287.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-04-18 22:46)

766
h(ustru) Maria ...?
 

767
Bann / Bann
« skrivet: 2012-04-18, 18:15 »
Tillfällighetsfynd, med reservation för feltolkningar.  
 
--
 
Nils Adriansson Bann, d. februari 1676, begr s.å. i Mariestad.
 
Barn:
 
Befallningsman Lars Nilsson Bann, född 1665, d. 1688 10/4, begr i Mariestad.
Regementsskrivare Magnus Bann, levde 1692 5/1.
 
--
 
Kronobefallningsmannen Gabriel Hadelin svåger till MB.
 
--
 
Källa: RB Mariestads rådstuga 1692 5/1.
 
--
 
Lars Bann dog i Jönköping s.d. Befallnings(man) i Westergötland Lars Bann. uthförd till ..?.
 
Källa:  Jönköpings Kristina C:1 sid 27.
 
--
 
[1693] Den 13 Octobris wijgdes Regementz skrifwaren Magnus Bahn och Stina Fägersten H(err) LandtRentemestarens Sven Ingemars dotter.
 
Källa: Mariestad C:1 sid 223.
 
--
 
Se också Lars Banns begravningsnotis i Mariestad 1688 20/5, Mariestad C:1 sid 253.

768
Maville / Maville
« skrivet: 2012-04-17, 23:22 »
Jan Jutefors skrev följande onsdagen 27 december 2000 - 00:08 under Kalmar stadsförsamling:
 
Hej Christina,
 
Erich Mascholl var verksam som tullkontrollör i Kalmar och namnes i Rådhusrättens protokoll den 10 Nov 1686. Året därpå, den 12 maj, köpte han en fastighet i Kalmar. Dödsåret är inte känt, men i 1694 års mantalslängd nämns hans änka. Han var gift med Margareta Maville, död den 26 sept 1702. Hon gifte om sig 1694 med Rådmannen i Kalmar, Mathias Olofsson. Hon var dotter till Tullnären i Kalmar, Lars Maville och h.h. Anna Baumgart.
Uppgifterna är hämtade från Kalmar och Kalmmarbor under 1600-talet av Gunnar Håkansson.
 
Att Margareta var dotter till Lars M. är felaktigt vilket framgår av RD Mariestads rådstuga 1682 22/2, Contraleuren Welbetrodde Erick Maschål uppå sin swärfader Tullnärens Wäll(aktade) Daniel Mavilles wägnar...
 
Margareta var alltså syster till tullinspektorn i Västervik Magnus Maville och justitieborgmästaren i Västervik Hans de Rees hustru Maria Maville. Lars Maville var troligen en broder.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-04-18 18:16)

769
Bratt / Äldre inlägg (arkiv) till 15 oktober, 2013
« skrivet: 2012-04-16, 18:16 »
Jonas, jag föreslår att du gör en skärmdump av notisen och lägger den under läshjälp. Mycket riktigt blev Johan Bratt adlad von Bratt ca en månad efter, i notisen framgår det att han är assessor i kammarrevisionen och son till fordoma borgmästaren i Mariestad Jakob Larsson Bratt. Jag kan dock inta finna någon Lars i notisen.
 
Johan verkar tidigare ha varit bosatt i Hovförsamlingen i Stockholm.
 
Barn:
 
Sofia Juliana Bratt, född 1698, dpt 27/2.
Agneta Maria Bratt, född 1701, dpt 18/3.
Carl Jakob Bratt, född 1702, dpt 14/8.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-04-16 18:20)

770
Västervik rådhusrätt / Västervik rr 1694 21/5 RB
« skrivet: 2012-04-15, 15:49 »
Tack så mycket Markus!

771
Västervik rådhusrätt / Västervik rr 1694 21/5 RB
« skrivet: 2012-04-14, 21:41 »
Hej!
 
Kan jag få hjälp med följande notis?
 
Sedermehra förkallades S(iur) Carl Rijsholm,
och uppå tillfrågen? berättade det willa
han med det  ...? ..? ..?
med deß förre herre, för detta landshöfdingen
högwälborne H(err) Baron Mauritz Posse, angå
nde det han skiffteligen beskyldt? honom
före; hwar uppå Borgmestare och Råd för
klarade sig det de intet kunna tillåta ho
nom att winna burskap, före ähn Rijs
holm antijen inkommer med ...?
..? efter förlydkning med hög bem(älte) H(err)
landshöfdinge[n].
 
 772
Västervik rådhusrätt / Västervik rr 1696 26/10 RB
« skrivet: 2012-04-14, 20:47 »
Tack så mycket Stefan!

773
Västervik rådhusrätt / Västervik rr 1696 26/10 RB
« skrivet: 2012-04-14, 19:07 »
Hej!
 
Någon som kan hjälpa mig med följande notis?
 
Sedan inkom mellan kl(lockan) 10 och 11 på dagen
S(iur) Carll Rijßhollm, hwilken opwiste landshöf
dingens högwäll(borne) H(err) Marutiz Posses bref
dat(erat) Stockholm d(en) 8 Huljus, herretijnare? Wäl(aktade)
be(mälte) hawa sig uthlåter att som Rijsholm
sih nu igenom åhskilliga skrifwelßer infun
nit och ?budit att willia med goda Clarera
och betala  alt ..? han till honom kan
skyldig blifa?, och begärne fördenskull att  
deß f..? be..? skriftt icke måtte liggia
Rijsholm i wägen, eller lända honom till
,,? gravation uti desß an..? och
någ..?
 774
Vibecke Schoug sålde Södra Hoka i Asarum sn till kronobefallningsmannen Petter Wirell, köpebrev 1710 13/5. Hon var dopvittne i Björkvik sn 1711 5/2, 1713 21/1 och 1716 21/10.
 
I 'Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden: med särskild hänsyn till proveniens och säteribildning. D. 2, Nyköpings län och livgedingets Södermanlandsdel, Bd 2, Säterier - Johan Axel Almquist', Bossbol och ett av Lindbyhemmanen (N. 2) tillhörde Måns Svenssons [Somme] (? 1573) arvingar ännu på 1640talet (fru Märta till Västerby) men kommo vid halvsekelskiftet under Hovsta.  
 
Mattias Matsson är mantalsskriven senast 1676 på Bossbol, mest intressant vid en genomgång av mantalslängderna är att endast hustrun är skriven 1678, 1680.

775
Tack Karin!
 
Om jag förstår rätt så får vi reda på första hustruns namn där, Kerstin, som är en annan form av Christina. Även två döttrar Marta och Rebecka.  
 
Björkvik EI:1 sid 73 och 77.
 
[1723] D(en) 28 Martii Jordfästes uti tysthet, i Lijstijden
Ähreborna och dygderijka Jungfru Catharina
Matthsdotter Skoug ifrån Bossbol, som afsomnade
på Håfstagård d(en) 20 Ejusdem, hennes ålder
war 36 år.
 
[1724] D(en) 16 Februarii Jordfästes Jungfru Märtha Skougs lijk,
som afsomnade uppå Bönesta wijd Nykiöping hoos sin sy-
ster d(en) 10 Ejusdem, thes ålder war 53 åhr
 
Jag har också stött på Catharina, Johan och Vibecke S. som dopvittnen, t.e.x.
 
monsieur Johan Skog i Bossbol, 1706 1/1.
madam Vibecke Schoug i Bossbol, 1713 17/1.
 
Det är alltså ingen slump att Jonas Törneman är mantalsskriven i Nyköping 1727.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-04-09 15:57)

776
Björkvik, EI:1 / Björkvik EI:1 (1686-1758) sid 77.
« skrivet: 2012-04-09, 13:29 »
Tack så mycket Camilla!

777
Björkvik, EI:1 / Björkvik EI:1 (1686-1758) sid 77.
« skrivet: 2012-04-09, 12:35 »

 
D(en) 16 Februarii jordfäestes jungfru Märtha Skoug lijk?
som afsomnade uppå Båunßa? wijd Nykiöping hoos ..? sys=
ster d(en) 10 Ejusdem, dhes ålder war 53 åhr

778
Björkvik, EI:1 / Björkvik EI:1 1686-1758 sid-73
« skrivet: 2012-04-09, 12:31 »
Tack så mycket Camilla!

779
Björkvik, EI:1 / Björkvik EI:1 1686-1758 sid-73
« skrivet: 2012-04-09, 11:24 »
D(en) Martii jordfästes uti tysthet i ...?
ähreborne och dygdrijka? jungfru Catharina
Matthsdotter Skoug ifrån Boßbohl, som afsomande
på håfsta gård d(en) 20 ...?, hennes ålder
war 36 åhr.
 

780
Jan Fredrik Kindstrand har troligen hittat svaret angående fadern i Västerviks trivialskolas matrikel, 1702 15/2 inskrevs Nicolaus Matthiae Skog. FogdeSohn ifrån Sörmannland och Börkewik socken, och Bossbol gård.  
 
Man kan hitta Matz Matzsson i Bossbol i mantalslängderna, men där var han troligen inte fogde. Befallningsmannen Mattias Mattssons hustru (ej nämnd med namn) dog 1690 21/9 i Bossbol, 43 år gammal. [1] 1691 17/9 gifte sig befallningsmannen på Hofsta Mattias Mattsson med hustru Anna Andersdotter Gr?bb, morgongåva 50 lod silver. [2] Som dopvittne framgår det att Anna Andersdotter Gr?bb är hustru till befallningsmannen Mattias Mattsson i Bossbol. [3]
 
Slutsats:
 
Fadern hette troligen Mattias Mattsson och var bosatt på Bossbol men fogde på Hofsta i samma sn. Gift minst två gånger.
 
[1]. Björkvik EI:1 (1686-1758) sid 119.
[2]. Björkvik EI:1 (1686-1758) sid 205.
[3]. Björkvik C:1 (1688-1701) sid 50.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-04-08 23:11)

781
Oskar Skog/Schoug, född 1816 29/4 i Plittorp, Misterhult sn, flyttade från Norrköping (S:t Olai) till Stockholm 1838. [1]
 
Jag lyckas aldrig aldrig hitta honom i Stockholms mantalslängd, någon som har en idé?
 
Han återfinns inte i broderns bouppteckning, Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIba:125:14 (1872).
 
[1]. Norrköpings S:t Olai AI:30 sid 49.

782
Norrköpings Sankt Olai / Norrköpings S:t Olai AI:31 sid-30
« skrivet: 2012-04-08, 19:17 »
Tack Mats och Bo!
 
Tyvärr försvinner alla Johan Fredrik Skogs barn, Carl Fredrik kan man senare hitta här, Kristianstads stadsförsamling AI:8 (1847-1855) sid 45.  
 
De som levde 1872 återfinns dock i Johan Olof Skogs bouppteckning, Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIba:125:14.
 
Yngsta sonen Anton Mauritz Skog återfinns i tidigare nämnd hfl med fel födelsesocken, Misterhult. Han dog som dräng 1856 4/8 i Emtö, Gryt sn.

783
Sid 169 i nämnda bok.
 
422. DUWALL, EDUARD M.
Död 1731, näst före Pingstetijden. -- Möjligen son av kaptenen vid Östgöta inf. Ewert Duwall och Sela Lind -- Gift med Elisabeth Larsdotter, som levde ännu 1737 i stor fattigdom.
I tjänst 1706, volontär vid Västgöta tremän. inf.-reg 1708, furir 1709, förare 1710, rustmästare s.å., sek. kornett vid Östgöta kav.-reg 1712 10/2, avsked 1713 ./1.
Råkade 1715 med ett pipskaft begå dråp på en dräng vid namn Lars Börjesson.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-04-08 19:05)

784
Stort tack Anders!
 
Jo det stämmer med von Narssen i Röstånga fb 1733, blandade ihop med en tidigare anteckning då CvN var dopvittne i Röstånga då med stavning von Narsen.
 
Vill tillägga följande information som jag fått av Jan Fredrik Kindstrand.
 
B. von Malmborg, Schough med släktgrenen Wichman (1937), sid. 8 n. 4: Sekreterare Schoug har icke kunnat närmare identifieras, såvida han icke skulle kunna vara sekreterare Matthias Schoug, vars änka Catharina von Alsen avled i Stockholm före 1767 19/12 (Jungbeckska saml. Kungl. Biblioteket). Jfr den i not 3 omnämnde studenten Andreas, som uppgives vara son af en sekreterare.

785
Norrköpings Sankt Olai / Norrköpings S:t Olai AI:31 sid-30
« skrivet: 2012-04-08, 12:23 »
Hej!
 
Jag skulle behöva hjälpa med följande bild.
 

786
Stub / Stub
« skrivet: 2012-04-08, 12:16 »
Hej Anders!
 
Jag hittade vigseln sedan i Helsingborg. Roligt att höra.

787
Tyg- / Tygvaktare
« skrivet: 2012-04-07, 11:06 »
Tack Mats! Intressant!

788
Hej Markus!
 
Ja, det verkar stämma! Tack så mycket!

789
Tyg- / Tygvaktare
« skrivet: 2012-04-06, 21:52 »
Tack Åke! Fast det måste väl ändå motsvarat en grad?

790
Tack så väldigt mycket Karin!
 
Jag lyckades även finna honom efter 1717, 1718 6/2 avancerade han till furir vid Kapten Wrangels kompani, som s.å blev Kapten Posses kompani, avsked där 1722 7/5.
 
R (2A) 1718 (sid 359 i SVAR) (2B) 1718 (sid 261 i SVAR) R 1719 (sid i 39 i SVAR) GMR 1721 (sid 538 i SVAR), 1726 (sid 172 i SVAR).
 
Det passar också in på att han kallas avskedad underofficer vid dopet av dottern Catharina, 1729 25/11.
 
Frågan är om han tog värvning igen efter det, eftersom han kallas ståndsdrabant i sin dödsnotis.
 
Ett tillägg till tidigare inlägg. Vigseln mellan Anders Schoug och Catharina Fredriksdotter skedde 1715 4/5 i Helsingborg.
 
I Malmö högre allmänna läroverk för gossar G1:1 (1711-1755) (Räkenskaper) har jag hittat Carolus (=Carl) Skoug, gick i tredje klass åren 1714 och 1715; fjärde klass 1716; suprema klass 1717.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-04-06 21:59)

791
Hej!
 
avancerat till ...?
 

792
Hej!
 
Någon som stött på släkten von Narsen? Vid sökningar i olika databaser får man 0 svar.
 
Detta är känt för mig (1733):
 
Sekreteraren på Duveskog Mattias Schoug g.m. Catharina von Narsen.
Inspektorn på Anderstorp Christian Fredrik Lobäck g.m. Magdalena Charlotta von Narsen.
 
Källa: Röstånga CI:1 sid 127.

793
Tyg- / Tygvaktare
« skrivet: 2012-04-05, 22:01 »
En tygvaktare vid Artilleriet, vilken grad motsvarar det?

794
Man kan använda en tidigare rulla och se var kornetten bodde då. För Östgöta kavalleri är 1699 väldigt fyllig. Problemet är att många officerare inte bodde på tjänstebostället. Waldemar Stenhammar & Reinhold Stenbock - Andra Livgrenadjärregementet 1552-1927, kanske kan ge dig svaret. Ett annat sätt är att gå igenom rullan och se om han ägde något rusthåll, vilket var vanligt bland officerarna.

795
Anders Schoug var född ca 1676 i Södermanland; kom i tjänst 1700; föjlde med armén till Polen när kriget började; fången hos ryssen i två år, blev utväxlad; tygvaktare i Elbingen; tygvaktare vid Malmö garnisons tygkompani under Artilleriregementet 1713 25/7, avgick 1727 19/7. [1]  
 
I Malmö garnisonsförsamlingen döptes 1716 27/7 tygvaktarens Schougs dotter Brita Christina, hon begravdes 1722 4/5. Bland dopvittnena fanns madame Cronholm och bokhållaren Schoug. [2]
 
Catharina Fredriksdotter var född ca 1682, ? 1740 2/7 i Malmö (S:t Petri), förmodligen dotter till rådmannen i Helsingborg Fredrik Hansson och Birgitta Olofsdotter. [3]
 
Vi hamnar nu i en intressant situation, Gustaf hade en dotter, Christina Catharina, där namnet Catharina kan härledes till hustruns mor, Brita Christina befinner sig alltså i samma läge och Nils första dotter hette Christina.
 
En inte allt för vågad gissning är därmed att modern hette just Christina.  
 
Jag har hittat Nils i rullarna också,  
 
Nils Mattsson Schoug, född ca 1689 i Södermanland; kom i tjänst 1714; korpral vid Kapten Berchs kompani under Livgardet till fot 1716 31/1. Han var gift en gång tidigare, 1717 19/11 i Stockholm (Svea livgardes livbataljon) med jungfru Maria Berg, vid vigseln får vi veta vilken grad han hade samt vid vilket kompani han tillhörde. [4]
 
Tyvärr fattas det rullar i SVAR, så jag kan varken gå bakåt eller framåt för att följa Nils. Livet gardet till fot hade över 20 kompanier!
 
[1]. Det framgår av hans bouppteckning att han var varit vid Artilleriregementet i Malmö, Malmö stad rådhusrätt och magistrat 1 F2A:55, 1745, sid 381. GMR Artilleriregementet, Malmö garnison 1719, 1724, 1728.
[2]. Malmö garnisonsförsamling C:1 sid 62 och 366.
[3]. Se mitt inlägg under Stub,  
[4]. GMR Livgardet till fot 1717. Svea livgardes livbataljons församling C:1 Bild 56. Jag har antagit att det är samma Nils Schoug p.g.a. Södermanland och Mattsson, se Karins inlägg ovan.

796
Stort tack Lotta!

797
Tack Mats, Martin och Markus!

798
Hej!
 
Skulle jag kunna få hjälp med följande notis?
 
fölgt med Kong(lige)
Maij(estets) armee i ..?
..? ..? kriget
börjades och 2:e? åhr
fången ...? ..?
samt ut...? och hijt
Transporterat åhr 1713
 

799
Tack Heikki! Vad står det efter ena?

800
Stub / Stub
« skrivet: 2012-04-03, 21:57 »
Kanske fel rubrik.
 
Anders, enligt Sjöström - Skånska nationen i Lund, skall handelsmannen Sören Michaelsson haft minst en dotter:
 
*Anna Sörendotter, ? 1749 i Ystad. Gift 1702 [1] i Helsingborg med rådmannen i Malmö Michael Hansson Cronholm.
 
I Malmö stad rådhusrätt och magistrat 1 F2A:55, 1745:351-512, nämns tygvaktaren Anders Schougs änka Catharina Fredriksdotters systrar:
 
*Avlidne rådmannen Cronholms änka Anna Sörendotter.  
*Avlidne inspektor Johan Falkmans änka Sofia Sörensdotter. [2]
 
Catharina Fredriksdotter var född ca 1682, ? 1740 2/7 i Malmö (S:t Petri).
 
Av detta tillsammans med ditt inlägg borde man kunna dra slutsatsen att Catharina Fredriksdotter var född ca 1682 i Helsingborg, dotter till rådmannen där Fredrik Hansson och Birgitta Olofsdotter.
 
Vet du något mer om detta?
 
[1]. Vigseln skedde 1701 4/7 i Helsingborg, Helsingborgs stadsförsamling EI:1 sid 12.  
[2]. Vigseln skedde 1696 25/11 i Helsingborg, Helsingborgs stadsförsamling EI:1 sid 9. Hon dog 1743 27/2, Malmö stad rådhusrätt och magistrat 1 F2A:59 sid 113, det framgår också av Malmö stad rådhusrätt och magistrat 1 F2A:55 sid 355, att den ena systern överlevt den andra.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-04-03 23:22)

801
Tack Mats!

802
Arne, det fanns en visitör Jonas Nilsson Häger i Västervik, som får en dotter Anna Regina 1742 18/1. Alltså långt senare.  
 
Hittade dock en annan Jonas Häger, en befallningsman som dog 1707 7/8 Östra Ryd sn.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-04-03 20:29)

803
Hej!
 
Någon som kan hjälpa att rätta och komplettera följande notis?
 
; Efter afl(lidne) Tygwactaren
Schougs änkia, systrerne? afl(lidne) råd=
mannen Cronholm ånkja Anna
Sörens datter Cronholmm af(lidne) Inspec
toren Johan Falkmans änkja  So
phia Sörens datter Falkman, som ..?
....? sin syster, och i så måtte
hennes swärson? Stads fiscalen Mun
the, efter deß swåger herr Sewerin?
Falkman i Hamburg ...? ...?
sig dehl tillkommen den eena ..?,
med låtten efter afl(idne) Catharina Frie
dricks datter Schoug:
 

805
Blåfield / Blåfield
« skrivet: 2012-04-02, 21:05 »
Petter Snöström nämns i Vimmerby rådhusrätt 1726:
 
Advokatfiskalen Kalmar län EVIIBAA:6533 (1721-1729) Bild 3290.

806
Intresserad av vilket regemente/kompanani/rote rusthållet Norrga i Grödinge sn tillhörde.

807
Arne, roligt att någon uppskattade det! Jag har några tillägg.  
 
Gustaf var gift första gången 1702 9/7 i Västervik med Johanna Johansdotter Berchan. Hon tillhör förmodligen Västervikssläkten Berchan men jag har trots ivriga försök icke lyckas hitta hur.
 
I den renoverade domboken Västervik rådhusrätt 1703 21/2 visade Gustaf upp sitt mästarbrev från Lofl. ämbetet i Stockholm daterat 1702 3/5.
 
Erngissel Törneman var cautionst åt postinspektorn i Karlskrona Mattias Lindeberg. Postinspektorn var från Tjust, son till kyrkoherden Nicolaus Arvidi Lindeberg och Elisabeth Rytzelia, född 1677 10/6 i Västra ed sn; postskrivare 1695; postmästare 1703, suspenderad 1706 20/7 och avskedad i november s.å; ? 1707 8/1. [1]
 
1. Renoverade domboken Bräkne hd 1704, 17/2, §29; Postmästare i Sverige och Finland - O. Kugelberg; Postkontor och postmästare - E. Grape.

810
Holling / Holling
« skrivet: 2012-04-01, 21:57 »
Hej Gullan!
 
Det var intressanta uppgifter. När kan denna borgmästare ha verkat?

811
Tack Heikki! Då förstår jag.

812
Kostfeldt / Kostfeldt
« skrivet: 2012-04-01, 15:17 »
Ulrik Kostfeldt var handelsman [Renoverade domboken Söderköping rr 1719 3/9]. I Kalmar fanns en handelsman Henrik Kostfeldt, en dotter Ulrika, född 1722 19/4.
 
Lewenhaupt, Karl XII:s ... , 1, sid. 121:
Cossfelt, Abraham, furir vid Östgöta inf.-reg. 1692; korpral vid Östgöta kav.-reg. 1699; adjutant därst. 1701 20/2; sekundlöjtn. därst. 1702 11/1; reg.-kvarterm. därst 1703 20/3; sekundryttm. därst. 1704 12/12; avsked 1706 7/6. (R. Ch.)
 
Stenbock-Stenhammar, Andra Livgrenadjärreg. sid. 110 nr. 273 med ytterligare information:
Död 1711 på Askeby rusthåll (Askeby sn, Östergötland), begr. 21/6.
Gift med Anna Margaretha ..., som överlevde honom och 1723 i största fattigdom bebodde en backstuga i nyssnämnda socken.
Meritlistan är den samma, men man får veta att han fick avsked på grund av sjuklighet.
Bevistadt de Actioner, hvarest Regimentet denne Krigztiden varit, därvid han sig vähl förhållit.
Ägde Valstad (Ö. Skrukeby sn, Östergötland) samt därefter Askeby rusthåll, som änka och barn dock 1717 måste avträda, enär de ej förmådde fullgöra rustningen.
 
I Disbyt finns en Carl Korsfeldt, född ca 1708 i Askeby sn, som hade en son Abraham K.
 
Var Carl en son till ryttmästaren?
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-04-01 15:18)

813


 
 
Åhr 1712 warit med Regimentet i Skåne
samt wijd slutet af samma åhr till siöß
at Transporteras till Pommern, hwilket
lijkwäll för storm ..? mot wäder skull
intet för sig gått, uthan wijd nyåhrs
tijden 1713 anländt tillbakes? wijd Callmar
och därifrån marcherat sams till landet?.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-04-01 14:34)

814
Tack Markus! Jakob verkar varit bosatt på Malmsjö, Grödinge sn. Jag har hittat honom som dopvittne där och även far till ett oäkta barn. Noterbart att det fanns flera befallningsmän med efternamnet Tvetman, troligen blev han gift med en dotter till någon av de. Tyvärr saknas vigselboken aktuell period.
 
Jakob var född 1711 på Slestad, Slaka sn, dpt 28/7, son till ryttmästaren Sven Ekner.
 
I Stockholm bouppteckningsregister hittar man:
 
Twetman Maria,  d. 14/12 1772 i Katarina, 62 år....... 1771/1/1:11.
änkl: Schmidt, Anders Matsson, strumpvävaregesäll.
barn: Schmidt, Matts, 16 år.
 
i föreg. gifte:
 
1) Ekner, Sven, 28 år, saltmätare.
2) Ekner, Anna Catharina, 26 år.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-04-01 01:31)

815
Holling / Holling
« skrivet: 2012-03-31, 19:03 »
Vad är känt om släkten Holling?
 
Detta har jag fått fram:
 
Carl Holling, född ca 1673; vice regementesskrivare vid Östg. kav.-reg; avancerade till regementesskrivare vid Livgardet till fot, efter fullmakt av Kammarkollegiet 1701 20/11, erhöll om Kammarkollegiet avsked i oktober 1712; ? 1715 12/3 på Kullerstad, Mogata sn. Gift 1703 24/6 i Mogata sn med Anna Ekner, född 1686 på Västerby, Skärkind sn, dpt 10/12, ? 1724 5/5 i Mogata sn, dotter till regementsskrivaren vid Östg. kav.-reg sedermera häradshövdingen Petter Ekner och Catharina de Rees.
 
Barn:
 
*Petter Holling, född 1704 29/6 på Kullerstad, Mogata sn, ? där 1705 22/7.
*Christina Catharina Holling, född 1706 i Stockholm (Svea livgardes livbataljon), dpt 20/10, ? 1779 21/1 på Hässelby, Björkebergs sn. Gift 1722 27/12 i Mogata sn med godsägaren Johan Hadorph, född 1697 14/9 på Hässelby, Björkebergs sn, ? där 1751 12/3.
*Anna Margareta Holling, född 1708 16/5 i Mogata sn, ? där 1759, begr 2/3. Gift 1725 14/12 i Västervik med ryttmästaren Gustaf Gyllenqvist, född 1687 9/11 på Hamra, Lönsås sn, ? 1752 6/1 på Kullerstad, Mogata sn.
*Hedvig Holling, född 1709 i Stockholm (Svea livgardes livbataljon), dpt 12/9.
*Charlotta Holling, född 1711 i Stockholm (Svea livgardes livbataljon), dpt 15/11.
*Maria Elisabet Holling, född 1714 4/5 på Kullerstad, Mogata sn, ? 1733 i Väversunda sn. Gift 1733 24/6 på Hässelby, Björkebergs sn, med löjtnanten Daniel Enander, i hans första äktenskap, född 1687, ? 1742-03-15 i Väversunda sn, begr 19/3.
 
--
 
Har även stött på Carl under titlarna sekreterare eller regementssekreterare, även om det inte nämns vid hans dödsnotis. T.ex. i mtl 1712 för Kullerstad, Mogata sn, Secret Carl Hollings tinste foclk uti Stockholm. Om hans föräldrar är endast detta känt, modern var dopvittne till sista dottern, och levde alltså 1714 6/5, Herr Seccreterarens moder och Sahlige Herr Pers eftterlemnade änkia.
 
--
 
Möjliga systrar:
 
Magdalena Holling, född ca 1679, ? 1749 31/8 på Lårbo, Ledberg sn. Gift 1704 i Stockholm med mönsterskrivaren vid Östg. kav.-reg sedermera frälseinspektorn Isak Höijer, född 1683 i Arboga, ? 1751 29/5 på Lårbo, Ledberg sn.
 
Maria Holling gift 1713 31/5 i Stockholm (Barnhusförsamlingen) med sedermera assessorn Nils Hiertstedt. Han var Östgöte, född 1674 27/4 i Västra Tollstad sn, son till kyrkoherden där Haquinius Nicolai Hiertstadius och Catharina Elisabet Samuelsdotter Tollstadia.
 
--
 
Vid dop av Johan Hadorph och Christina Catharina Hollings barn i Björkebergs sn finner man intressanta dopvittnen,  
 
Beata Elisabet döpt 1727 28/5, Magdalena Holling i Norra Lårbo dopvittne.  
Johan döpt 1730 20/1, monsieur Carl Höijer samt fru Hedvig Holling på Habblarp dopvittnen.
Isak döpt 1738 26/2, madam Magdalena Holling samt tre medlemmar ur släkten Höijer dopvittnen.
 
Vid dopet av häradshövding Petter Pettersson Ekner och Christina Collners dotter Margareta, 1727 1/3 i Sya sn, var jungfru Hedvig Holling dopvittne.
 
--
 
Jungfru Hedvig Holling var även dopvittne 1727 27/8 i Sya sn. En gissning är därav att hon var bosatt hos morbrodern Petter Pettersson Ekner på Nybble i Sya sn. Habblarp ligger i Mjölby sn, en grannsocken. Tyvärr är den lucka i Sya sn vigelsbok 1726 15/11 - 1729 28/5.
 
--
 
Källor: Kyrkböcker, mtl, GMR Livgardet till fot och Östg. kav.-reg, renoverade domböcker Söderköping rr och Skärkind hd, domboken Hammarkind hd, Isak Höijers gravhäll [Carl-Fredrik Hanzon], Kammarkollegiet - Hären Löneavräkningar efter 1680 serie 7 a, Östgötars minne; biografiska anteckningar om studerande Östgötar i Uppsala - Klas Odén, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36 - Gustaf Elgenstierna.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-03-31 19:54)

816
Ok! Såg att jag hade glömt sexan också.

817
Tack Hans Olof! Jo det verkar det troligaste efter jag hittade en bouppteckning som kunde binda ihop det hela.

818
Eric Persson ?orsberg
 819
Tack Heikki!

820
Att min betient Jacob Ekner är sal(ig) Ryttmästaren
Ekners enda son som eger a...? b...? systern?
hwilka efter deß sal(ig) moders död befullmäcktigast ..?
sin broder Jacob Ekner, at uthfäla? och? uthtaga deras sal(iga)
faders Liqvidation hwilket af mig här med attesteras
Stockholm d(en) Jul(ii) 1733.
 
                          F.J.? Cruisebiörn.
 

821
Mogata / Mogata C:1 1693-1761 Bild 97 sid 185
« skrivet: 2012-03-30, 16:59 »
Tack Mats och Bo! Bo, vet du vem den saliga Herr Per kan vara? I Västervik har jag stött på en salig Herr Herman och då syftade det på en kyrkoherde. Frågan är om inte bör röra sig om en kh här med. Sekreteraren var, Carl Holling, född ca 1673; vice regementesskrivare vid Östg. kav.-reg; avancerade till regementesskrivare vid Livgardet till fot, efter fullmakt av Kammarkollegiet 1701 20/11, erhöll om Kammarkollegiet avsked i oktober 1712; ? 1715 12/3 på Kullerstad, Mogata sn.

822
Mogata / Mogata C:1 1693-1761 Bild 97 sid 185
« skrivet: 2012-03-29, 21:10 »
....H(err) Seccreterarens moder
..? sah(lig) H(err) ....? efterlemmande änkia.
 

824
Hej! Någon som kan komplettera och rätta följande notis?  
 
S.D opwijste H(err) Factoren Lars Canth ett Auctions=
protocoll uppå Petter Wendes egendom af d(en) 5 Aprilis
1709 på enn summa å 328 d(aler) 23 (öre) kopp(armynt) som för
deß broder Wågskrifwaren Johan Canthz balance?
warit ekeqverat?, och han samma dat(om) sigh tillhand=
lat, med anhållen att deruppå? laga fasta?  ...?
som han förmodade? icke honom, någras? kan all=
denstämd? magistraten honom den han uppå Råd=
huuset försålldt.
 825
Björkeberg / Björkeberg C:2 1697-1748 Bild 117 sid 227
« skrivet: 2012-03-27, 19:36 »
Tack Vincent!

826
Mogata / Mogata C:1 1693-1761 Bild 21 sid 37
« skrivet: 2012-03-27, 19:36 »
Tack Vincent! Vilka ord har jag tappat en bokstav på?

827
Mogata / Mogata C:1 1693-1761 Bild 21 sid 37
« skrivet: 2012-03-27, 17:14 »
d(en) 5 Maj dödde och d(en) 1 Sept(ember) begr..? sah(lig) Regement
skrifwarens Holling änkia salig? i T...? An                            
na Ekner ..? 38 åhr Tes(es) en betalt.
 

828
Björkeberg / Björkeberg C:2 1697-1748 Bild 117 sid 227
« skrivet: 2012-03-27, 17:11 »

 
..fru Hedwig Holling på Habbl...?

829
Tack för rättningen!

830
Bratt / Äldre inlägg (arkiv) till 15 oktober, 2013
« skrivet: 2012-03-26, 17:29 »
Jonas,  
 
I AD finns renoverade domböcker för Mariestad (1622-1725). Det finns även ett register för Mariestads kyrkböcker (-1860).
En inte allt för vågad gissning är att Lars B. på något sätt är besläktad med borgmästaren Jakob Larsson B., ett tips är därav att söka i domböckerna.
 
Se även http://blog.zaramis.se/2011/10/21/bratt-fran-mariestad-till-handelseliten-i-gote borg/

832
Tack så väldigt mycket Karin! Mycket intressant.
 
De datumen passar dessutom in väldigt bra med resten av uppgifterna.  
 
Häradshövding Ekebom bör vara Lennart Ekebom, senare adlad Ekfelt. Häradshödving över Oppunda, Villåttinge, Jönåkers, Rönö och Hölebo härader i Södermanland 1692, avsked 1715.
 
Tänkbar släkting, i Bälinge C:1 sid 74, finns en vigsel 1703 19/4 mellan befallningsman Peter Skoug och hovmästaränkan hustru Margareta i Stääk.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-03-26 19:24)

833
.... han d(en) 4 ... Januarii
...? härstädes laga ransakning,
til Calmarefästning aförd, och seden
wara förbuden uppehålla sig här å
orten. ah? wet Rätten således intet
hwar han nu wistas.
 

835
morbroder för detta ...?styrman
=...? under Kung(liga) Ammiralite  
tet Georg Fuhrman, swarande,
 836
Licenius / Licenius
« skrivet: 2012-03-25, 14:57 »
Följande information har jag fått från Markus Gunshaga.
 
770. Stoltz, Peter, tullinspektor vid L[illa] T[ullen] i Karlskrona.
f o 1703 i Västergötland, ant i tullv 1726 som strandr i Kalmar, 1729  
tskr där, 1733 tullinsp i Strömstad, 1734 i Skänninge, 1737 i Linköping, 1740
i Kalmar och 1741 i K[arlskron]a (P B 1748), överinspektors titel 1753, pension 1758 25/2
m hela lönen 500 Dlr Smt, + där 1780 14/8 (P I); 1743 betalar han slottshjälpen
i K[arlskron]a och 1755 är han taxerad för 18 fönsterluft m Dlr 6:24,
Hade enl P B 1748 hustru och 6 barn, däribl Nicolaus och Elias se Sj[öström] B[lekinge nation i Lund] 717
och Kleberg S Ä III:129. Se tillägg III.
(källa: Bergström, Gunnar, Stora sjötullen & Lilla tullen i Skåne, Halland och Blekinge samt på Gotland 1658-1765, Lund, 1958, s. 115)
 
770. Stoltz Peter: sedan han pensionerats bodde han till hustruns död på
kronoskatterusthållshemmanet Tullsåker (i bou efter hu upptaget till
1600 Dlr Smt) i Ö Sallerup. G m Catharina Weibom + Ö Sallerup 1772  
2/11 (bou Frosta 1773 11/1). Barn: Ingrid Maria f Kalmar sfg 1730 10/12
+ Simrishamn 1778 3/7 gm kh i Ö Hoby Carl Fredrik Aborre + 1771 26/9;
Anna Christina + Karlskrona 1813 17/12 - 80 år gm tullskrivaren och
materialförvaltaren Petter Rabin + 1795 20/4 (jfr Sj B 1237); Elias
f Skänninge 1736 3/7m sekreterare vid Amiralitetet i Karlskrona, + 1785
16/4 (Kleberg, Sv ämbetsverk II:129); Ulrika f o 1739 + Karlskrona 1826
18/4; Hedvig Sofia f Kalmar sfd 1741 26/4 + Malmö Caroli 1809 25/5 gm
pastorsadjunkten Jöns Falkengren + Bodarp 1785 23/4; Catharina f o 1757
samt Carl Gustaf uppgives 1773 befinna sig utrikes; sönerna Nicolaus
Didricus f Skänninge 1735 27/5 och Petrus f Linköping 1740 7/3 nämns
ej i bou efter modern 1773.
(källa: Bergström, Gunnar, Stora sjötullen & Lilla tullen i Skåne, Halland och Blekinge samt på Gotland 1658-1765 : Supplement, Lund, 1958, s. 28)

837
Licenius / Licenius
« skrivet: 2012-03-25, 14:51 »
Löjtnanten Sven Licenius stupade i slaget vid Helsingborg 1710 28/2. Så sent som 33 år senare, nämns alla hans arvingar i den renoverade domboken Västervik rådhusrätt 1743 16/4, eftersom han hade löningsfordringar hos Kunglig Majestät och kronan. Jag har gjort två medvetna radbrytningar i citatet för att göra det mindre rörigt.
 
1o: At H(err) Lieutantens Sven Licenii arfwingar
äro deß Broders, Handelsman Johan Licenii
Enkias, Madame Catharina Dickmans här-
städes Barn, Nembligen:
_1o: Auditeuren wid Södermanlands In-
fanterie Regiemente, H(err) Herman Licenii
tienstgiörande under ord(inari)e Auditeurens
wistande utrikes; myndig.
_2o: dottren Gretha Licenia, gift med han-
delsman Petter Wijkström, hennes måhlsman.
_3o: dottren Anna Licenia, hemma hos mod=
ren, ogift, och omyndig.
_4o: dottern Gierrud Licenia, hemma hos mo-
dren, ogift, och omyndig.
_5o: dottren Stina Licenia, hemma hos modren,
ogift, och omyndig; hwilka 3(ne) omyndigas
rätt, bewakas af theras moder sielf, samt
theras swåger, handelsman Wijkström.
_6o: sonen Bryniel Licen, war handelsman
här i Staden, är med döden afliden,
och efter sig lemnat en dotter Anna
Catharina Licen ben(emb)d:, hwars förmyndare
är Borgaren Abraham Torstensson i Nor-
Kiöping.
 
2o: H(err) Lieutantens Sven Licenii broders Barn, efter
afledne handelsmannen och stadswägaren
Ludvig Licenius, äro:
_1:o Nu warande Controleuren uti Wolgast,
H(err) Gabriel Licen, omyndig.
_2:o Maria Licenia, gift med en person uti
Kiöpenhamn Olof Salomonsson ben(emb)d, och
ther wistande.
_3:o Anna Licenia, omyndig, Regiements
Predikanten H(err) Johan Huss hennes för-
myndare.
 
3o: H(err) Lieutnantens Sven Licenii Syster Barn,
efter Ingrid Licenia som ägde til man
häradsskrifwaren Wijbohm på Öland, n(em)bl(ige)n
_1o: Catharina Wijbohm, nu warande Landt=
Tulls Inspectorens i CarlsCrona H(err) Pet=
ter Stolts hustro.
_2:o: Anna Stina Wijbohm, Landsfiscalens  
nu på Öland, H(err) Johan Sahlstens hustro.
och inga flere, utom them, nu lefwande; förthen
skull bewilljades theröfwer thet begierte bewis
genom utdrag af protocollet, med Stadsens in-
segel, och Secreterarens underskrift.
 
Se även,  
 
Hela målet vid Västervik rr 1743 16/4, samt 14/1 s.å.
 
Tjust anor, 2007, nr 4, samt 2008, nr 1, Släkten Licenius i Västervik författad av Jan Fredrik Kindstrand.
 
Del I: http://www.tjustanor.com/Document/wr407.pdf
Del II: http://www.tjustanor.com/Document/wr108.pdf
 
SVAR, Arkiv: Kammarkollegiet Likvidationsakter (Likvidationer), Serie: Hären Löneavräkningar efter 1680 serie 7 a, Referenskod: 25, sid 81 i SVAR.  
 
Ja, det står att Gabirel Licén var omyndig, enligt Klas Odéns Östgötars minne; biografiska anteckningar om studerande Östgötar i Uppsala, skall samma Licén avlidit 1739.

838
Om någon har fler uppgifter kring dessa personer, är det av intresse. Jag har varit i kontakt med Arne, se ovan inlägg.
--
 
I en bouppteckning, Malmö stad rådhusrätt och magistrat 1 F2A:55, 1745:351-512, efter tygvaktaren Anders Schoug, d. 1739, nämns följande arvingar:
 
brodern sekreteraren Schoug.
avl. brodern drabanten Nils Schougs dotter Cajsa, 14 år gammal.
avl. brodern bokbindaren i Västervik Gustaf Schougs son med samma namn, 5 år gammal.
systersonen kamreraren i Stockholm Jon Törneman.
 
--
 
Anders Schoug var gift med Catharina Fredriksdotter, d. 1740.
 
--
 
Vid Västerviks rådhusrätt 1746 10/9 (renoverade domboken), framgår det att sekreteraren Schoug är Mattias Schoug och han är bosatt i Skåne. Han var född ca 1680, d. 1758 13/10 i Röstånga sn (M); han ägde Duveskog rusthåll i samma sn från 1721 till ca 1750; Gift med Catharina von Narssen(?). En känd son, Carl Gustaf Schoug, född 1733 3/1 på Duveskog i Röstånga sn. Samt troligen en son Anderas, inskriven i Lund 1739.
 
--
 
Nils Schoug, ståndsdrabant, d. 1735 27/8 i Stockholm (Svea Livgardes Livbataljon). Gift med Anna Rising, d. 1738 25/3 i Västervik.  
 
Barn:
 
Christina Schoug, född ca 1725, d. 1737 19/11 i Västervik.
Catharina Schoug, född 25/11 1729 i Stockholm (Svea Livgardes Livbataljon) [herr Tönis? Törneman dopvittne], bodde senare hos Gustaf Schougs änka, blev gift, d. i Västervik.
 
--
 
Gustaf Schoug, född ca 1675, d. 1741 12/3 i Västervik; kom till Västervik i början av 1700-talet och var bokbindarmästare där, senare kämnär. Gift tre gånger men endast en son, Johan Gustaf Schoug, född 1739 9/10 i Västervik, blev gift, d. på Lebo i Hjorted sn.
 
--
 
Jonas Törneman; född ca 1700; troligen identisk med den person med samma namn som var häradsbokhållare/häradsskrivare i Nyköping åtminstone 1727-1732; kamrerare och revisionskommissarie i tullsocietet i Stockholm; d. 1755 22/8 i Stockholm (Kungsholm). Gift 1737 28/7 i Stockholm (Kungsholm) med Anna Sofia Nessner, dotter till lantmätaren och löjtnanten Johan Nessner.
 
Barn:
 
Johan Törneman, född ca 1741.
Carl Törneman, född ca 1743.
August Törneman, född 1752 1/8 i Stockholm (Kungsholm).
 
--
 
1712 2/9 inskrevs i Västerviks skola bröderna Jonas och Carl Törnman, söner till häradsskrivare i Karlshamn Erngisle Törnman.  
 
--
 
(Fynd, Rötter, Eva Leksell):
 
Källa: Skåne, Malmö S:t Petri, FI:1, år 1715, fynd: Begravd den 12 januari: Scholegåssen Carl Törneman, barnfödd i Blekingen och Asseroms Sochn 1702 d. 9 Jun. af fadren Häradsskrifwaren Erngissel Törneman och modren [svårläst början, kan stå Wibecka eller Vibecka, se nedan) Skog, dödde d. 6 Januari. Var 12 år och några månader.
I Gravstensinventeringen, Rötter, finns under Asarum, Blekingen: Ehrengisel Törneman, S. Hoka, död 1705. Hustru nr 1: Vibeke.
 
---
 
(http://www.swe-gen.se):
 
Bränke hd dombok 1706 10/4:
 
Madame Vibecka salig Törnemans i (Södra) Hoka, fullmäktig hennes broder Axel Schoug.........
 
1710 10/4:
 
3/8 Skatte Hoka nr 84 kronobefallningsman Petter Wirell köpt av Madame Webecka Schoug för 600 C smt, köpebrev 1710-05-13.
 
1711 7/2:
 
3/8 Skattehemmanet (Södra) Hoka av kronans befallningsman Petter Wirell som han av Madame Webecka Schoug sig tillhandlat för 600 C Smt, efter köpebrev daterad 1700-05-13, varpå 300 C efter kvittens av samma datum bliven betalt.
 
--
 
Renoverade domboken Västervik rr 1703 7/4.
 
Dito inkom Bokbindaren här i staden m(ester) Gustaf
Skogh, begiärandss att borgmäst(are) och Råd wille med
dela deß Broder Bokbindaregeßellen Mathias
Skogh ett resepaß här ifrån ut till CarlßCrona:
Och emedan borgmäs(are) och Råd war witterligit, det
bem(elte) Mathias Skogh har en tijd sig här i staden
hoos sin broder uppehållit, altså blev honom ett
attestatum der öfer bewilliat och meddelt.
 
 
--
 
Slutsats:
 
N.N.
 
Barn:
 
Axel Schoug.
Vibecke Schoug. Gift med häradsskrivaren Erngissel Törneman.
Anders Schoug.
Nils Schoug.
Gustaf Schoug.
Mattias Schoug.
 
--
 
Enligt protokoll från Västervik rådhusrätt skall Gustaf Schoug vara född i Södermanland.

839
Västervik / Äldre inlägg (arkiv) till 19 augusti, 2012
« skrivet: 2012-03-25, 11:56 »
Vid Västerviks rr 1746 27/10 (renoverade domboken) ges dödsdatum för vissa personers släktingar. .....Rådman H(err) Eric Heman upprättade förteckning enligt kyrkioboken, på alla them i staden som blifwit döda, ifrån och med åhr 1730 till 1745 åhrs slut... Fast det är nog inte alla som nämns i domboken, tror det har att göra med betalning av fattigprocent.
 
Handelsman Petter Ankarman. Fadern dog 25/6 1730 och modern 18/4 1738.
Rådman Johan Hanqvist och hans bröder handelsmännen Petter och Anders Hanqvist, samt Herman Hanqvist. Fadern dog 27/12 1730 och modern 26/11 1744.
Handelsman Christian Dickman. Fadern Herman Dickman dog 6/4 1731.
Jonas Nilssons syster, hustru Ingeborg Nilsdotter Conradi, ? efter hennes broder som dog 10/5 1731.
Jaktlöjtnanten Nils Westermark. Modern skepparen Per Eriksson hustru, dog 27/1 1732 och styvfadern Per Eriksson dog 14/11 1734.
Målaren Christan Kuhns enka, efter hennes man, dog 26/2 1734.
Handelsmännen Anders och Didrik Maechel. Fadern dog 20/3 1735.
 
Det finns fler som nämns.
 
Se, Advokatfiskalen Kalmar län EVIIBAA:6209 (1746-1746) Bild 1860.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-03-25 12:44)

840
Västra Ed / Äldre inlägg (arkiv) till 31 december, 2012
« skrivet: 2012-03-24, 12:55 »
Tack Barbro!  
 
Problemet är egentligen de titlar Carl Fredrik använder. Vid bouppteckningen kallas han skomakaregesäll, vid vigseln i Hjorted sn med Sara Maria Kant, korpral och vid sin död, skogvaktare. Att korpralen och skogvaktaren är samma person fås via hustrun. Nu var förmodligen skomakaregesällen och skogvaktaren samma person med 99% sannolikhet p.g.a. släktförhållandena. Johan Fredrik och Axel Skog upprättade Carl Fredrik Polins bouppteckning. De var söner till bokhållaren Johan Gustaf Skog och Sara Regina Tranaeus. Sara Maria Kant var dotter till Sara Regina Tranaeus, i hennes tidigare äktenskapet med kvartermästare Carl Fredrik Kant. Johan Gustaf Skog var i sin tur son till bokbindarmästaren Gustaf Skog och Elisabeth Lund, den sistnämnda gifte sedan om sig med bokbindarmästaren Michael Polin.
 
Ja, jag får köpa den boken vid tillfälle. Inser att jag gått igenom Västerviks domböcker för över 100 år nu.

841
Västra Ed / Äldre inlägg (arkiv) till 31 december, 2012
« skrivet: 2012-03-24, 00:38 »
Skogvaktaren Carl Fredrik Polin dog 1804 1/5 på Forsby i Västra Ed sn, ålder 60. Är han möjligen identisk med den med samma namn som föddes 1743 10/5 i Västervik, son till bokbindarmästaren Michael Polin och Elisabeth Lund.

842
Svea livgarde / Svea livgardes livbataljons C:2 Bild-121
« skrivet: 2012-03-23, 18:11 »
Tack så mycket! Jag ville ha det till Jonas, efterson Nils har en systerson vid namnet Jonas T., men det kan ju finnas fler syskon.

843
Svea livgarde / Svea livgardes livbataljons C:2 Bild-121
« skrivet: 2012-03-22, 18:16 »

 
....? underoffice
reren.?

844
Svea livgarde / Svea livgardes livbataljons C:2 Bild-121
« skrivet: 2012-03-22, 17:40 »
herr: J..? Törneman
 

845
Hed / Hed C:1 1683-1689 Bild 77 sid 149
« skrivet: 2012-03-22, 17:11 »
Tack så mycket!

846
Tack så mycket Elisabeth! Väldigt bra tips.

847
Hed / Hed C:1 1683-1689 Bild 77 sid 149
« skrivet: 2012-03-22, 08:33 »
Tack Mats!

848
Jag söker efter Carl Lindenbaum och Maria Elisabeth Lagerhof vigsel, enligt familysearch skedde den 1731 30/12. Batchen är M43303-1, de flesta personerna där har son eller dotternamn, båtman/soldat-namn och några adelsmän. Jag letade i Skeppsholm och i några Svea * församlingar men hittade ej notisen.
 
Vilka mer församlingar kan det röra sig om? Det är knappast en vanlig församling i Stockholm.
 
Det finns även en notis om denna vigsel i Hed C:1 sid 149. Enligt den notisen skedde vigseln 25/11 samma år i Stockholm.

849
Hed / Hed C:1 1683-1689 Bild 77 sid 149
« skrivet: 2012-03-21, 20:04 »
Hej!
 
Kan jag få hjälpa med följande notis?  
 
d: 25 dito wigdes i Sto?holm Secreteraren Lindenbaum
med jungfru Maria Elisabeth Lager...?, ...
 850
Tack så väldigt mycket Carin!
 
Hans namn var Jon, och han var kamrer i Stockholm. Enligt bouppteckningen var han systerson till tygvaktare Anders Schoug. Han bör således kunna vara bror med Carl eftersom modern hette just Skog (Schoug).

851
Hej!
 
Vilket är hans efternamn? Samma namn två grr på samma sida.
 


853
Hej!
 
Kan jag få hjälpa med följande notis?
 
Christopher Fuhrman arfwingar, Georg
Fuhrman undatagen, som nu är.........
.....................................
.....................................
.....................................
.......................? skal, som be
williades
 

 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-03-19 23:25)

854
Släkten Talén finns med i Örnbergska samlingen i SVAR.
 
Han var son till Anders T. (Tab 4, sid 252 i SVAR). Släkten börjar på sid 248 i SVAR.
 

 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-03-20 09:37)

855
Rådmannen Abraham Hülphers (1704-1770) var i sitt andra äktenskap gift med Anna Kristina Källström. Enligt denna tråd och andra ställen på nätet skall hon dött 1794 31/12 i Västerås. Men jag hittar inte notisen?

856
Tack Mats! Även om Hülphers uppställning är väldigt rörig.

857
Hej!  Någon som kan hjälpa mig denna text?  

858
Frumerie / Äldre inlägg (arkiv) till 11 september, 2012
« skrivet: 2012-03-16, 21:23 »
Kanske redan känt. Fältväbeln Johan Frommarie av Gardes församling, död 3/2 1775.
 
Källa: Katarina FI:5, bild 126.

859
Herbst / Herbst
« skrivet: 2012-03-13, 21:13 »
Hovrättsrådet Johan Tranæus (1688-1768) gjorde ett släkträd av släkten Herbst, i mycket kortfattad form, där han visar att att vice presidenten i Åbo hovrätt Lars Brommius, adlad Brommenstedt, var kusin med hans mor Catharina Herbst. UUB X 240, Svensk Biografi i Portfölj.
 
Släktförhållanderna bekräftas i Renoverade domboken Västervik rr 1723 5/8:
 
S. d: förekom för sittiande Rätt Bor-
garen härstädes Christopher Wass, och wed
handen gaf hurusom vice Præsidenten i
Kongl. Åbo Hoffrätt Wälborne Hr: Lars
Brommenstedt är nyhl: utj Aprillis
månad med döden afgången, och så
förmenar något ansenligit arff
honom och des medarfwingar lära till-
falla, anhållande om Magistratens
wittnesbördh, det han och de nu Sahl:
Hr. Vice Præsidentens närskylde
efter den oppreepande Genealogien
som består derutinnan, att Sahl: Hr.
Vice Præsidentens fru Moder war Sahl.
Fru Catharina Herbst, des broder war Sahl.
Jägmästaren öfwer Wijst och Thuna lähns
härader sahl. Hr Christopher Herbst och des
Syster war Sahl. Borgaren och handels-
man Anders Jönsson hustru härstädes
Anna Herbst, af hwilcka Nembl:n Sahl. Jäg-
mästaren äro födde Sahl. Befallningzman
Johan Tranæi Enckia Catharina Herbst,
Systren Maria Herbst, sonen Johan Herbst,
och sonen Christopher Herbst; af den Senna-
re nembl:n Anna Herbst äro fölliande
Christopher Wass med des systrar Anna
och Catharina Andersdöttrar, och således
Kiötzelige Syskone barn med wählbemt:e
Sahl. Hr Vice Præsident; Och som detta
förbemt: Magistraten Kunnigt är; att
således om skyldskapen för???, dy war
der och sådant under Stadhens Insegell
och med wederbörig underskrift verificerat
och bekräftat.

860
Loftahammar / Loftahammar C:2 Bild 40 / sid 71
« skrivet: 2012-03-12, 21:11 »
Tack Stefan!

861
Loftahammar / Loftahammar C:2 Bild 40 / sid 71
« skrivet: 2012-03-12, 19:05 »
Hej!
 
Vad står det?
 

862
Kant / Kant
« skrivet: 2012-03-11, 23:45 »
Vid Västervik rådhusrätt 1728 18/3 utsågs förmyndarna för framlidne handelsmannen Christoffer Fuhrmans son J?rgen (Georg) Fuhrman, nämligen häradsskrivaren Jonas Bergman och före detta arrendatorn Jakob Bryngelsson, vars hustrur var systrar till framlidne Fuhrman första hustru, som var J?rgens (Georgs) mor.
 
Båda avsade sig dock förmyndarskapet,
 
Renoverade domboken Västerviks rr 1728 1/7:
 
S: d: upplästes Bookhållaren Jacob Brö-
nielssons skrift och swar uppå Magistra-
tens till honom uthfärdade Constituto-
rial af d: 18 Martj sidstl. att wara
förmyndare för J?rgen Fuhrman,
andragandes huruledes han sådant sig
icke åtaga kan, förmedelst ingången
Caution för afledne Crono Befallningz-
mannen Carl Risholm, hwarföre
han sitter i stor fara och widlyftig-
heet, dess uthan är han utj en Kåstsam
process inwecklad om hemmanet Yxe-
rydh, att han således nu intet äger
eget hemman eller huus, bediandes
förthenskull att blifwa här ifrån li-
centuerad, föreslåendes i sitt ställe
J?rgen Fuhrmans Swåger Borgaren
och Handelsman : Johan Niendahl med
mera skrift ad acta innehåller;
som annoterades.
 
Renoverade domboken Västerviks rr 1728 11/9:
 
Sedermera opplästes Häradzskrifwarens
Jonas Bergmans bref af d: 8 aug: sidstl.
swar uppå Magistratens till honom af-
färdade 2ne skrifwelser, att åtaga
sig förmynderskap för frambl: Han-
delsmannens Christopher Fuhrmans
Son Georg Fuhrman, hwarutinnan
han berättar icke kunna samma sysla
sig åtaga för sitt trägna och swåra
arbete, som [han] des uthan långt ifrån
Staden boende är, föruthan det att
han för sina 3ne omyndige stiufbarn
förmyndare är, anhållandes altså
att ifrån denna sysla licentierad
blifwa; sammaledes opplästes Georg
Fuhrmans ingifne skrift, utj hwilcken
han anhåller, att förmyndare honom
förordnas måtte, på det han må
wetta till hwem han sig hålla skall;
förthenskull och emädan Rådstugu-
Rätten befinner desse af Härads-
skrifwaren Bergman föreburne
uhrsächter wara skiählige efter för-
myundare ordningen, fant rådstugu-
rätten för rättwist, honom ifrån detta
förmynderskap frijkalla, och i dess
ställe förordna Georg Fuhrmans
Swåger Handelsman Johan Nien-
dahl, som nu nyhl. Buhrskap
härstädes wunnit hafwer; hwil-
ken förthenskull åkigger, der ben:t
Fuhrman tilldelte penningar, fastig-
heeter och Kramwahror och annan lös
Egendom att emottaga, samt således
disponera och föresee, enligit lagh
och Högstbem:t Kongl: Maij:ss förmyn-
dare ordning, jemte det han, des Rätt
till alla deelar observerar och i acht-
tager, samt derföre wid Fuhrmans
myndige åhr, redo och Rächenskap
giöra.
 
Här får vi veta en hel del intressant information. Carl Risholms sterbhus var i konkurs. Åtminstone tre stycken av Sven Sandströms och Anna Kants barn levde 1728 11/9. Att vara häradsskrivare var tydligen ett slitsamt arbete.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-03-12 00:18)

863
Tack så mycket Heikki!
 
Intressant.

864
Hej!
 
Någon som kan hjälpa mig med följande notis? Jag fick den aldrig till någon helhet.
 

865
Tack Nils!
 
Det var en intressant notis!  
 
Lars Kant har alltså fått ett bevis för hur stora hela Petter Wendes egendom är. Det är ju väldigt intressant. Men kan verkligen uppbörd betyda skatt i det här sammanhanget? En borgares hela egendom för täcka en skatt känns märkligt.
 
För övrigt måste det väl vara Canths?
 
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-03-11 00:43)

866
Hej!
 
Någon som kan hjälpa mig med denna lilla notis?
 
Bewilliades W(älaktade) Factoren Canth attestatum? huru
stora? Petter Wenedes egendom sigh be....? än?
hästar? för wågskrifwarens Johan Canths upbörd.
 

867
Kant / Kant
« skrivet: 2012-03-10, 15:41 »
Notisen var ifrån Renovarade domboken Jönköping rr 1750 14/5. Tjust häradsrätt hade förordnat Nils till förmyndare för avlidne hustru Stina Sturcks son samt avlidne soldaten Peter Drossels barn, Jonas, Stina, Anna och Cajsa. Alla dessa omyndiga barn borde varit bosatta i Jönköping vid den tidpunkten med tanke på att målet tas upp i Jönköping rr.
 
Får väl undersöka om det kan finnas något släktskap.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-03-10 15:43)

870
Hej!
 
Någon som kan hjälpa mig med denna notis?
 
opböds 2:g(ången) ½ frälsehemmmanet
Knillerbo i Yxerum ...?, som Öf=
wersten H(err) Armund Falkenhielm,
samt fru Catharina Lillie den
12: April [1]697: försålt till handels=
man i Söderkiöping S(iur) Nicolas
Bertelsson för 300 ri(ksdaler) Caroliner
eller 1687: ?: 16 öre kopp(armynt)
 

871
Hej!
 
Någon som kan hjälpa mig med denna notis?
 
Handelsm(annen) S(iur) Nicolas Bartills, lät upbiuda? Skårßiö gård
som han förledit? hösteting d(en) 15 Octbo(er) 1698 ?. 168. 2:a gången
opbinda låtit________________________________________ 3:e gången.
 

 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-03-10 10:40)

872
Tack Mats och Bo! Det här skeppsbyggeriet i Valdemarsvik var ju väldigt intressant.

873
Hej!
 
Någon som kan hjälpa mig med denna text?
 
Då Hr Factoren Canth igenom sin Broder låtit inlefwera en
skrift af Hr Petter Frisk underskifwern af innehåld att som
Hr Frisk. 1706, 1707 och 1708. förstwäckt? till Hr Nicolaes Bartel
1757 dlr: 20 % men der å nu pratendera intersse och ...?
att summan blifwa 2400 dlr kmt på att skiepbyggeri i
Wallmarswijk med mehra som wid åtskilliga an...?
..? k...? honom godt giorda blifwa. ...? somlig ..?
hafwerade ...? hoos Hr Bartels whilket ah? til den ..?
som lag för..? beivilliades, I medt ..? communcierad[es]
Hr Bartels ...? skriftz till d 18 April? med ..? ..? ..?
..?, åter lefwera, hwar af och efter begiäran ...??
..? Procolli bewilliades.
 

874
Tack så mycket Bo!
 
Jag velade om det var s eller h. När jag läser om texten efter din tolkning blir texten mer självklar. Men ja, man kan säga att jag var ute och badade i tolkningen av denna text.

875
Hej!
 
Någon som kan hjälpa mig med denna text?
 
 Och 2..? degafz? Borgarens i Söderkiöping Nicolai
Bartils breef och uthlåtellse af d 17 Junii 1700 så
lydande ord ifrån ords. Mons: Holmström:
såßom jags  ... hans Excells: General och och Gen..?
ml Gouverneurens sahl. förfäder hafwra Donerat
Tryserums Prästagårds och kyrkia till understöds att
hemmman hålfernebo bend(d): och der fins på ägorna ..?
partij  ..? som mig  hahll nödiga äro till min skiepp
byggnad wids wallmarswijk förmeddallst den bägliga?
wägen att uhföra till sall..? siön, herarföre? badar? ings
giärna milgl(n) behagade låta hans Exells: dat wasta,
att ings för samma ..? will betahla uti att för
all? så många migs .iänliga? ära till Prästgården
eller kyrkian 600 dlr kopp: mynt, allenst widgs
der å .an? få hans Excells: Speciale Orders migs
till lyda, ägorna äro derföra lijka goda, haft ..?
bortguggas i ängen, och snart sagt mycket ..?
sedan, när den stora ..?skogen bifwer afhuggen
kunda mhln: förmå hans Exells: att ings ..?
få utebyta migs hålfernebo mots att god belägit
frälsehemmen igen will ings dat ...?
hwarom ings förväntar svar medhs dat första, sen,
...? dat. högsta befall.? och förblifwer atl..
 


 


 877
Hej!
 
Någon som kan hjälpa mig att rätta och komplettera följande notis?
 
S.D Munsterskrifwaren Wält(d)
Nils Kant som af Tiuß härads
TingsRätt d(n) 6 sidhl Martii
är förordnad till förmynda
re för afl. hustrus Stina Sturck
son äfwen afl. Soldatens Peter
Drosels barn Jonas Stina An
nna och Caisa, har i bref till
hattmakaren mr Olof Wetter
berg begiärt at deras arf pen=
ningar trettiofyra Dlr smt
måtte skickas till Hr Auditur
ren Giöthe med påsten på
Lindköping då han ...?
bekomma kan; i ...?
här af upbär förmyndaren
Borgaren Bengt Wesberg sam
ma 34 dlr smt i Banco Transport
sedlar, som jemte\Magistra
tens brev till bemälte Hr
Auditeur under ....?
med påsten af sändes med
begiären ut ther på qvittena
erhålla vid: u...?


 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-03-08 21:22)

878
Odensvi / Odensvi C:4 1722-1800 Bild 219 sid 427
« skrivet: 2012-03-08, 21:02 »
Bra!

879
Kant / Kant
« skrivet: 2012-03-08, 20:49 »
Wow, tack så mycket Fredrik!

880
Lilla Mellösa / Äldre inlägg (arkiv) till 2012-03-10
« skrivet: 2012-03-08, 20:46 »
Kanske av intressse, Odensvi C:4 sid 427.
 
d 18 Martii kl 10 för midd: blev Inspectoren Johan Ek i Swartorp död och begrafd
d 3 Ap: föd i Skiring Herregård Mälösa S. Södermanland d. 1 Nov. 1668
tinet hos åtskilligt herskap; såsom fru Anna von der Knop, fru Carhlotta Falck
berg, fröken Anna Maria Mörner, Bruks Patronen Thomas Berkner Lagman
Germund Cederhielm, sidst Befalningsman öfwar Öfwer Odenswiholms Gods 26½
lemnat efter sig en gl h och en dotter Eva Ek

881
Tackar! Eftersom ingen rättade mig antog jag att det var rätt, självklart känner jag till att släkten egentligen heter Basilier. Men samtidigt finns det väl minst tio stavningsvarianter av detta släktnamn.

882
Odensvi / Odensvi C:4 1722-1800 Bild 219 sid 427
« skrivet: 2012-03-07, 22:56 »
en fråga? står det befalningsman öfwer Öfwer ?

883
Kant / Kant
« skrivet: 2012-03-07, 21:28 »
Det här tycks vara den första notisen i domboken i Söderköping om Johan Kant.
 
Renoverade domboken Söderköping rr 1707 5/8.
 
då sig infant Borgaren Petter Wände, hwilken till i dag
låtit instämma, Factoren Lars Canth at afhöra de
wittnen han tänker att framtee, angående den contra-
caution han för sin broder Johan Canth muntel:n
uthfäst och låfwat, innan aftonen samma dag uth
ej bekommit, begärde det måtte hans åberopade
wittnen der till Edel:n afhöras, som i synerhet Stadz-
Casseuren Jonas Håkensson, som wjd contra cau-
tionens uthlåfwande warit tillstädes, item Råd:n Eric
Månsson, Råd Adrian Witte och Notarien Liungman,
som skolat hört det Factoren Canth utlåfwat, at
ej Petter Wende något derpå skulle till det rin-
gaste lijda, hwilka alla tillstädes woro, och som Fa-
ctoren icke war uppe, efterskickades han igenom
Byfougden Petter Jonasson, och Stadztjenaren Anders
Andersson, som berättade det de Factoren stämdt
efter Råd:n Lorentz Bergz befallning och Rättens
slut, då Faxtoren ädntel:n upkom af arghet skielf-
wande, frågandes hwem honom befalt stämmas, då Råd:n
Lorentz Berg swarade iag hafwer det giort efter Rättens
slut, då Factoren frågade, om Rådman Lorentz Bärg förstår Rät-
tegångz processen, om i icke den förstår, skall iag lära Eder
här hafwa i Lagboken och processen, och uth ser med ifrigit mod; då
frågade Petter Wände om han kunde neka till det han icke låf-
wat hafwa contra caution, då han swarade iag hafwer icke med
eder at beställa denna gången, eij heller Kiänner iag eder,
i ähr en fåkunnig, men iag skall swara eder en annan gång
hwar i will hafwa mig, mene i at iag intet är Solvenilo(?)
betahla 400 D:r S:mt, iag hafwer at tala med desse Ma-
gistratz Personer, som hafwa skickat bod efter mig, som en
ogiärningzman 2:ne hånger, men komma de 3die g. skall iag
hiälpa dhem på dören, swarade Jochim Styhl, wij hafwe sänt
efter Eder på Petter Wändes anständige begjäran och nöd-
twungne klagemåhl, hälst hans Nåde Landzhöfdingen 2ne bref
om en promt execution hos Petter Wände för ingången cau-
tion för Johan Canths upbörd i Westeråhs äro ankomne,
hwar till Factoren swarade: det hafwen i sagdt mig, hwar-
på Factoren trädde ifrån Rätten och Råd:en Styhl förde
Protocollet, och bewilljades Peter Wende der af Extract.
 
Någon som kan 1700-tals juridik som kan förklara vad som hänt?  
 
Johan Kant var alltså bosatt i Västerås, borgaren i Söderköping Petter Wende har alltså ingått en contra caution för Johans uppbörd i Västerås, contra caution är väl detsamma som borgen? Frågan är vad uppbörd i det här sammanhanget betyder? Johan har varit bosatt i Västerås i minst 10 år och i  mantalslängderna för 1707 och 1708 ger inga noteringar på att Johan skulle vara fattig.

885
Odensvi / Odensvi C:4 1722-1800 Bild 219 sid 427
« skrivet: 2012-03-07, 20:34 »
Tack Stig-Ove!

886
Basilier / Basilier
« skrivet: 2012-03-07, 20:32 »
Lite om Joakim Basilier, i Axel Kjellbergs utredning av släkten Kant skriver han att Johan Kant blev antagen till skrivare vid stadsvågen i Västerås 1699, där Henrik Basilier var inspektor och Joakim Basilier var kontrollör. Enligt samma Kjellberg skall Johan avancerat till kontrollör 1701. Dock är Johan mantalsskriven som skrivare 1701, men året efter är han mantalsskriven som kontrollör, så det möjligt att han kan blivit kontrollör senare året 1701.
 
Osäkert vad källan till detta kan vara, jag ej funnit det i rådhusprotokollet i Västerås.  
 
I Västerås Domkyrkoförsamling AIa:1 finner man att Joakim Basilier var boende hos Henrik Basilier, hus nr 188, Stora gatan, Västra kvarteret. Där nämns Joakim som vägare. Med hjälp av mantalslängder kan man se att Joakim var bosatt hos Henrik åren 1695-1701, alla år utom det sista med titeln kontrollör. I mantalslängden för 1694 finner man en vuxen son boendes hos Henrik. 1693 är Henrik boende på Nicktuna, Tortuna sn, då utan en vuxen son, även utan vuxen son 1695 i Västerås.
 
1701 är Joakim fortfarande mantalsskriven hos Henrik men då utan en titel och i mantalet året efter, 1702, så finns en kommentar angående Joakim, med krigzfolket.
 
Johan Kant övertog alltså Joakims ämbete som kontrollör.
 
I Västerås rådhusrätt 1706 25/6 finner man följande citat:
 
sahl. Hr Inspectoren Bashiliers enkia
angående en fodran å 35 Rdt specie, som s[ahl.]
Inspectorens son Cornetten salh. Joachim Bas[hi]
lier ...
 
Eftersom han var officer så borde han finnas med i Lewenhaupts Karl XIIs officerare, och han är med största sannolikhet identisk med denna person:
 
Baseler, Joachim, kvarterm. vid Upplands tremän. kav.-reg, 1702; kornett därst. 1703 16/6; löjtn. därst. 1705 6/3; stupade s. å. 16/7 i slaget vid Gemauerthoff. (R.)
 
1698 är Henrik mantalsskriven med en vuxen son, detta är troligen Carl Basilier. Det skulle ge att Joakim var född omkr 1675, men osäkert såklart.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-03-07 20:47)

887
Odensvi / Odensvi C:4 1722-1800 Bild 219 sid 427
« skrivet: 2012-03-07, 17:44 »
Tack! Dock fattas det en rad. Efter Cederhielm, möjligen.. sist Befallningman öfwer ö...? Odensvi ..? ..? 26½

888
Tack! Det fattas dock några ord.
 
S.D: Inkom Corporalen manhaftig Erics Påhlsson
Lindberg, begiärandes Rättens handräckning ..?
..? sahl. Hr Inspectoren Bashiliers enkia
angående en fodran å 35 Rdt specie, som s[ahl.]
Inspectorens son Cornetten salh. Jochim Bas[hi]
lier till Coorporalen bliifwit skijldig för en und
fången häst, och d. 16: Ap: 1704. Assignerat på sin fader
sammma 35: Rdr att betalas, i hwilket måhl ..? Co
poralen ..? Inspectorens Enkia på Stadens kä
mnärsCammar däräst Enckian blifwit pålagd att up
upprätta Iventarium i sterbhuset och såsom
hans nåde Högwälb. Hr Baron och Landshöfdingen...
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-03-07 17:42)

890
Odensvi / Odensvi C:4 1722-1800 Bild 219 sid 427
« skrivet: 2012-03-06, 20:22 »
Hej!
 
Någon som kan hjälpa mig med denna intressanta notis?
 
d 18 Martii kl 10 för midd: blev Inspectoren Johan Ek i Swartorp död och begrafd
d 3 Ap: föd i S....? Härregård m...  S. Södermanland d. 1 Nov. 1668
tinest? hos ...? herskap; såsom fru Anna von der Knop, fru Carhlotta Falck
berg, fröken Anna Maria Mörner, Bruks Patronen Thomas Berkner Lagman
Germund Uderhielm, ..? Befalningsman P..? ö.? Odensvi  ...? ..? 26½  
lemnat efter sig ..? h och en dotter Eva Ek
 

892
Hej!
 
Någon som kan hjälpa mig med denna?
 
S.D: Inkom Corporalen manhaftig Erics Påhl..?
Lindberg, begiärandes Rättens handwäckning? ..?
..? sahl. Hr Inspectoren Bashiliers enkia
angående en fodran å 35 Rdt specie, som s[ahl.]
Inspectorens son Cornetten salh. Joachim Bas[hi]
lier till Coorporalen bliifwit skijldig för en ..?
fången häst, och d. 16: Ap: 1704. ...? på sin f..?
sammma? 35: Rdr att betalas, i hwilket måhl ..? Co
poralen ..? Inspectorens Enkia på Stadens kä
närs ..?, Compaer ..? enkian blifwit pålagd att up
....? ...? i sterbhuset och såsom  
hans nåde Högwälb. Hr Baron och Landshöfdingen...
 

893
Hej!
 
Vad står det?
 

896
Herbst / Herbst
« skrivet: 2012-03-05, 23:15 »
Finns det någon koppling mellan dessa Herbst och majoren Christoffer Herbst som slog sig ner på Lebo, Hjorted sn. Jag har gjort en sammanställning av den släkten här: http://www.mattiasloman.se/w/index.php?title=Herbst

898
Hej!
 
Någon som kan rätta och fylla i?  
 


 


 
 
Determinerades Auctions för rättningen på wåg
skrifwarens Sr: Johan Canthz Cautionistz Petter
Wendes egendom till d: 5 Aprilis nästkomande.
Petter Wende framkom och begiärde att deß f..?
..? egendom af Borg..? måtta blifwa den ifrån
b...?. efter som han om hans ingångne Caution
ingen kundskap skall haft hwilken begiäran
Magistraten i..? bewillia för än hans nådr
högwäborne Hr: Baron General Major och Landshöfding
hans egentlige order d..? först an...? .

899
Tack Stig-Ove! Jag vill att det skall bli så rätt som möjligt!

900
Hej!
 
Någon som kan rätta och fylla i?  
 
Till BrukzPatron Hr Hans Anderssons
säkerheet intecknas en obligation som rusthål=
laren Wällaktadt Abraham Parment till  
honom utgiwfwit i Westerwijk d. 16 July
Anno 1704 mot ett lån af 125 dlr silvm,
att? föränta med 6 procento på ett åhrs
tijd, pantsättiandes honom för samma Summa
uti benemda obligation, ..? skatterätt i
Nora gård i hanäs socken belägen, som obliga=
tion med mrehra? innehåller.
 

901
Tack Stig-Ove och Mats! Det kändes mer rätt i sammanhanget.

902
Tack så mycket Irene och Mats! Men står det verkligen fostgl?

904
Kostfeldt / Kostfeldt
« skrivet: 2012-03-04, 16:00 »
Min anfader Johan Kant var ombudsman åt Ulrik Kostfeldt vid ett mål i Söderköping rådhusrätt 1719 26/10.
 
När jag googlat på Kostfeldt har nästan alla träffar hamnat i Finland.  
 
Johan tog avsked som mönsterskrivare vid Östgöta kavalleriregemente 1715 4/10 och sedan följer några år då hans hemvist och tjänst är okända. Hans svåger Abraham Adrian, borgare och hattmakarmästare i Helsingsfors, var flykting i Sverige under stora ofreden. Min teori är att det finns en korrelation mellan dessa två händelser. Något som kanske kan styrkas med hjälp av denna Kostfeldt. Okänt om han också var flykting.
 
En änka till en Kostfeldt var dock flykting i Sverige:
 
3995 Maria Gierkens, Kiöpmans Enka
b: 7. l: nej. gm: Kossfelt [Kostfelt], Kiöpman.
 
Källa: http://www.genealogia.fi/hakem/flykting/flykting38.htm
 
I http://www.genealogia.fi/genos/43/43_61.htm finner man ett intressant samband samband mellan släkterna Adrian och Kostfeldt genom släkten Bock, Abraham Adrian var dessutom i sitt första äktenskap gift med en Maria Bock, vilket inte tas upp där. Alltså Leonard Adrians fader.
 
Vad är känt om släkten Kostfeldt och denna Ulrik Kostfeldt?

905
Tack Birgitta!
 
Även om jag tror det rör sig om Gållösa i samma socken.
 
Gållösa. By i Tryserums sn, N. Tjusts hd, Kalmar län, nära Östgötagränsen. Qvarn tax. 2,500 kr. Från härvarande gästgifvaregård skjutsas till Knappekulla 1,5 mil, Långerådna 1,5, Åby (i Östergötland) 1,5 och Snäckevarp 2 mil.
 
Källa: Rosenberg - Geografiskt lexikon över Sverige  
 
Tryserum-Hannäs Kulturhistoriska Stiftelse ger ut årsboken Gård och släkt, och de har ett ortregister: http://home.swipnet.se/bockgard/stiftelse/ortreg.htm
 
Gållösa sågkvarn 99: 78n, 169ff

906
Stort tack Markus! Då har man lärt sig lite till  
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-03-04 15:47)

907
Tack! Vad står det efter summa (det sista på första bilden)?  
 
Det begiärde BrukzPatron högachtade
Hr Hans Anderson laga opbuh uppå skatte
rättigheten på Nora och hollmbo gårdar belägna
i hannäs sochn, som Abraham Parment
efter des förskrifning med nampn och signe
te daterat d. 16 Julij Anno 1704 har
honom updragit, emot en summa f..? ..?
etthundrsdee
etthundrsdee tiugu och femb dlr smt med pro=
Conto Åh** intresse, sedan en summa af etthund
drade och 4 dlr Kmt. med des löpande intereshe, som
han sedermehra opnegotierat , och är underskrif
wet på samma obligation i Heljerum d. Ju=
nij 1705 som och är intechendt; upbindes nu för=
den skulld benämnde skatterättigheter för Ben(dt)
Hr BrukzPatron.

908
Hej!
 
Någon som kan rätta och fylla i?  
 
Det kiöp som åborna? i gållösa nigångit? med
salh. handellsmans Niclas Bertils enkia
efter upwist? kiöpebref af d. 5 October 1709,
med Nampn och signete, samt wittne
Josua Frummarie en? hallfwa dehlen?
uti gållösa SågaQwarn, som dhe sig af
samma tillhandlat för S..? d(ale)r Kmt
Blef uti Protocollet intecknadt.
 

909
Stort tack Mats! En fråga angående signet. Nästa rad står det väl te, får inte ihopp just det?

911
Hej!
 
Någon som kan rätta och fylla i?  
 
Handellßmannes Niclas Bertils
obligation utgifwen d. 1:a Junij 1705, uppå
1000 C(r) Kmt, till BrukzPatronen De
Behche, mot pantsättiande? af deß f...?
hemman ?, blef efter begiäran inteh=
nad.
 
 

912
Hej!
 
Någon som kan rätta och fylla i?  
 
Det begiärde BrukzPatron högachtade
Hr Hans Anderson laga opbuh uppå skatte
rättigheten på Nora och hollmbo gårdar belägna
i hannäs sochn, som Abraham Parment
efter des förskwfning med nampn och sig..?
te? daterat d. 16 Julij Anno 1704 har
honom updragit?, mat? en Suamma f..?
                                ?
etthundrade ..? och hans femh? C Smt med pro=
Conto ahl?: intereshe, sedan en summa af etthund
drade och 4 C Kmt. med des löpande intereshe, som
han seder...? upnegotierat, och är underg?skrif
wete på samma obligation i Heljerum d. Ju=
nij 1705 som och är intechendt; upbindes nu för=
den skulld? benämnde? patterättigheter för Ben(dt)
Hr BrukzPatron.
 


 913
Hej!
 
Någon som kan rätta och fylla i?
 
Det begiärde Befallningman Wälbt(de)
Hr Carl Rjsholm laga intehning och upbodh up
på den Transport och Rätt BrukzPatronen Hr
Hans Andersson honom öfwerdragit? uppå Nora
och hollmbo skattehemmen, begge belägna i hannäs
soh[en]; och det efter salh. Abraham Parmentz
klara obligation af d. 16 Julij Anno 1704,
samt 1705, hwilken den till ben(dt) BrukzPa=
tronen pantsatt hafwer, medan BefallningMan
                                 ...?
ben(dt) obligationen, så wähl till Capital som int..?
he inlöst och betallt hafwer, nemblh: 693 C: och 10 öj?
Kmt?, hwillet BrukszPatron attestberar?, och Be=
fallningman uppå samma obligation qvitterar af
hellgerum d. 2 augh: 1710. hwillket Rätten Be=
fallningman bewilljade, och nu forden..? intech?
des, och upbeh? för Hr: Befallningsman_________ 1:a gh.
Dhen 21:a Continuerades Tinget.
 


 915
Hej!
 
Någon som kan hjälpa mig med detta,
 
...... krono skovc
stepen Jackop Fr?rih Dalström i ..?
alla endsom blef död i Hacknäs de[n]
19 Junos och efter sig lemmade ..?
ingen bröstarfiga efter död igenom
..? ..? är igenom på sten?
..? till des farbroder och fa..
er Pär Jonsson hans k. ?
Anna Larsdotter i Hacknäs,....
..
 916
Tack Bengt! Jag hittade vigseln med.

917
Stort tack! Intressant.
 
Mvh
 
Niklas

918
Hej!
 
Vad finns det för information för Hjalmar Alexander Kant, född 1885 27/2 i Gävle, emigrerade till Nordamerika  1909 21/10.
 
Källa: Gävle Heliga Trefaldighet AIIaa:3 (1896-1919) sid 1090.

919
Oskar Fredrik Wilhelm Kant född 1892 27/11 i Göteborgs Masthugg, emigrerade till Nordamerika 1912 26/11. Han återkom till Göteborg och dog där 1956.
 
Källa: Göteborgs Karl Johan AIIa:13 (1910-1919) sid 1335.
 
Kan man se vem han åkte till och när han återkom?

920
Se Västerås Domkyrkoförsamling AIa:8 sid 37.
 
Han verkar ha gift om sig 1792 1/1.
 
Att det är samma person framgår av de två äldre barnen som går att koppla genom födelsedata till modern.

921
Västervik / Västervik K:1 (sid 50 i SVAR)
« skrivet: 2012-02-28, 20:29 »
Tack Bo! antecessoris=hustruns förra man?

922
Ale-Skövde / Ale Skövde AI:4 1825-1832 Bild 31 sid 53
« skrivet: 2012-02-28, 20:23 »
Stort tack! Ledde mig vidare till fynd

923
Wising / Wising
« skrivet: 2012-02-28, 20:16 »
Stort tack till Magnus Rydholm som skrev Stora Mellby B:1! Bild nr 45 finner vi följande:
 

 
Dessutom fick jag Carl Fredriks födelseförsamling som bonus som jag tidigare bara haft en serie av mindre bevis för.
 
Hennes bror Johan Gabriel W. var postmästare i Kungälv. Övriga syskon befann sig högre upp i landet, i Gästrikland, nämligen Jakob Fredrik, Margareta Ulrika och Maria Charlotta. Två har jag ej lyckas finna, Carl Daniel och Anna Catharina.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-02-28 20:31)

924
Västervik / Västervik K:1 (sid 50 i SVAR)
« skrivet: 2012-02-28, 18:28 »
Jonas Barck ............? för sin ant...?
..? salh. Johan Bertelssons stohlestånd....
 

925
Ale-Skövde / Ale Skövde AI:4 1825-1832 Bild 31 sid 53
« skrivet: 2012-02-28, 18:17 »
.....? 13/12 25.
 

927
Jönköping / Jönköpings K.C:4 1735-1754 Bild 111 sid 217
« skrivet: 2012-02-27, 20:15 »
Hej Markus!
 
Snyggt!  
 
Mvh
 
Niklas

928
Jönköping / Jönköpings K.C:4 1735-1754 Bild 111 sid 217
« skrivet: 2012-02-27, 18:37 »
Hej!
 
Vad står det före mäster?
 

929
Kant / Kant
« skrivet: 2012-02-26, 19:11 »
Två intressanta notiser angående Johan i Västerås:
 
Renoverade domboken Västerås kämnärsrätt 1697 16/3:
 
anklagades Tullnärens Wellb:de Hans Bertills
skrifware Johan Hanson Kant att han eij står i Man
talls längden skrefwen Johan förklarar sig att Bertils
sendt besökiaren Jacob opför sig att angifwa sitt
fålck ock denne skrifwaren derjempte påståendes
eij det med hans willia skedt att han af mantals
längden är utesluten nekar eij heller till att willia
gifwa mantals penningar för honom.
 
Renoverade domboken Västerås rådhusrätt 1698 16/3:
 
1. Tullnären Hans Bertels gåsse Johan
Kanth, der emot han berättade att Jacob
besökare warit på Rådhuuset att ingifwa
herren i Mantals längden, som Råd:n Simon
ClaesJon och betygar i så måtto att besökaren
nembdt honom, men af hwad orsak han
blifwit utesluten det [weet] han intet, efter det nu
hans förwållande är skiedt som widare är an-
fördt utj Liembnärs Ransackningen och
intet fehl synes wara hoos Bertels dy beta-
lar han allenast Mantals Penningarne ??
9. Rd:r Sölf:r M:t blifandes för plichten förskonat
 
Han kallas alltså både skrivare och gosse.  
 
27/11 1794 föddes Anders Magnus Kant i Marstrand, föräldrar vore besökaren Johan Kant och Brita Maja Hasselgren. Enligt A:2 (för 1793) var han 52 år, hon 30 år och han född i Småland, han verkar spårlöst försvinna efter 1794, hon enligt samma källa (för år 1800), född i Skövde. Hon död på Marstrand 1802 3/2.
 
Frågan vem denna Johan Kant från Småland kan vara? Alltså född ca 1741. Någon som stött på denna person?
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-02-26 22:16)

930
Wising / Wising
« skrivet: 2012-02-26, 00:15 »
Hej!
 
Carl Fredrik Kant, född 1760-09-12 på Larum, Hannäs sn; inspektor på Sundsby, Valla sn (O); ? 1828-02-17 i Locktorp, Ale-Skövde sn (P). Gift med Beata Elisabeth Wising, ? 1836-01-12 i Locktorp, Ale-Skövde sn (P).  
 
Enligt hfl skall Beata Elisabeth var född 1766.  
 
I Nora bergsförsamling hittar man en Beata Elisabeth Wising, född 1766-08-22, dotter till handelsmannen (sedermera rådmannen) Carl Ulrik Wising och Maria Westling.
 
Är det samma person? De förstnämnda makarna hade son med namnet Carl Ulrik.

931
Hej!
 
Margareta Maria Kant, född 1765-10-19 på Götestorp, Gärdserum sn, ? 1785-02-27 i St: Olai, Norrköping, dotter till mönsterskrivaren Nils Kant och Maria Catharina Höök. Gift 1783-10-16 i St: Olai med förgyllaren därstedes Carl Fredrik Brostedt.  
 
Någon som vet något om denna Carl Fredrik Brostedt? Det finns en bouppteckning efter en traktör med samma namn, Norrköpings rådhusrätt och magistrat FIba:69 (1816-1816), nr 44.
 
Är det samma person?

932
Ointroducerad adel (och annan utländsk adel) / Schönheit
« skrivet: 2012-02-25, 00:33 »
Jag stötte på en intressant notis i Säterbo C:1 (U), Den 1727 18/1 döptes kronobefallningsmannen Carl Nordgren dotter Brita Stina. Bland dopvittnena fanns, Hr Befallningsmans kiära moder Madame Maria Willstadia.
Enligt Hülphers genealogier skall Carl Nordgren rymt ur Sverige, p.g.a. skulder, kommit i Holländsk tjänst och dött i Batavia. Mantalslängderna för Säterbo sn, Igelsäter, styrker uppgiften. 1730, har Carl N. avviket och hustrun all egendom avtagen; 1731, endast hustrun skriven, fattig; 1732, Carl N:s änka skriven, utfattig; 1733, ej mantalskriven i Säterbo sn.
 
I Stockholms bouppteckningsregister hittar man:
 
Willstadius Maria d. 27/7 1746.............1746/2:503
änka efter Schonheit, landfiskal.
 
son: Schonheit, Carl Henrik, Batavia.
 
Maria Magdalena FI:2 (1744-1765) Bild 34 , änkan Maria Willstadia begravd 1746 29/7 i Maria.
 
Rune Forsgren skrev följande på anbytarforum 2006 31/5, http://aforum.genealogi.se/cgi-bin/discus/show.cgi?tpc=44&post=604089#POST604089;
 
Historikern Lars-Gunnar Olsson har i ett par intressanta artiklar belyst Maria Wilstadias levnad i Umeå och Stockholm i slutet på 1600-talet. Utgångspunkt är hennes två äktenskap, först med handelsmannen Östen Leman i Umeå (artikel i Oknytt 1-2/2006) och sedan med fältskären och landsfiskkalen Johan Henrik Schönhet i Umeå och Stockholm (i Ikoner 5/2005). Förutom domböcker från Umeå baseras redogörelserna på kyrkligt material från Härnösand och Stockholm.
LGO kallar Maria Wilstadia prästdotter från Österbotten. Det håller jag inte med om, eftersom hennes bror borgmästaren Jacob Wilstadius i Gamlakaleby omnämns några gånger i domböckerna bör hon ha varit dotter till borgmästaren med samma namn i Vasa.
Första mannen Leman var från Levar i Nordmaling enligt såväl domböckerna i Nordmaling som Umeå. Han var bror till länsman Per Östensson i Levar och hade systrar i såväl Enköping som Gävle.
Maria hade med Schönhet fyra barn, varav tre levde några år innan Schönhet avrättades 1706.
 
Kan kombinationen med Maria Willstadia och Batavia vara en slump? Var Carl Nordgren rent av identiskt med Carl Henrik Schonheit?
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-02-25 00:47)

933
Mantalslängder / Säterbo, mtl 1730 & 1731.
« skrivet: 2012-02-24, 22:09 »
Ok! Tack.

934
Västerås domkyrkoförsamling / Västerås domkyrkofs, AIa:2
« skrivet: 2012-02-23, 22:37 »
Tack!

935
Mantalslängder / Säterbo, mtl 1730 & 1731.
« skrivet: 2012-02-23, 21:43 »
Tack! Det var intressant. Kan hans kort syfta på någon form av identitets handling eller en person? Carl skall ha rymt landet och dött i Batavia.

936
Västerås domkyrkoförsamling / Västerås domkyrkofs, AIa:2
« skrivet: 2012-02-23, 20:03 »
Hej! En kolumn har följande rubrik? Vad står det?
 

937
04) Brev m. m. - 1700-talet / Hülphers Genealogier
« skrivet: 2012-02-23, 20:02 »
Tack Camilla!

938
Kung Karl / Äldre inlägg (arkiv) till 2012-10-07
« skrivet: 2012-02-23, 17:27 »
Hej!
 
Jag söker information om befallningsmannen Mattias Sahlström, d. 1719 i Kungs Karls sn, begr där 15/1, och hans son Carl Fredrik. Mattias är förmodligen identiskt med den byggningskrivare Sahlström vid Kungsör som var gift med Hans Bartels dotter Segrid, enligt Hülphers Genealogier. Hon gifte om sig i 1724 9/2 i Stockholm (Skeppsholm) med kronobefallningsmannen i Ulvsunds län (Kungsörs fögderi) Carl Nordgren. De var bosatta i Igelsäter, Säterbo sn.  
 
Enligt Hülphers hade Sahlström och Segrid Bartels en son Carl Fredrik Sahlström, artillerist. Man hittar dopnotisen i Kung Karl C:1, 1718 30/10, Herr Befallningman Sahlströms son Carl Fredrich..

939
Mantalslängder / Säterbo, mtl 1730 & 1731.
« skrivet: 2012-02-23, 17:03 »
Hej! Skulle jag kunna få hjälp med dessa två notiser från Säterbo?
 
 
Befallningsman Carl Nordgren ...................
.......................
.......
 
 
Befallningsman Carl Nordgrens hustru?
hans ..............................?
 
 

 

 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-02-23 17:12)

940
04) Brev m. m. - 1700-talet / Hülphers Genealogier
« skrivet: 2012-02-23, 16:58 »
Hej! Skulle jag kunna få hjälp denna?
 
Noordgren f   †
i Batavia i ?: ?
Rymde ur? Svege(Sverige?) för skuld
 941
Törnebom / Törnebohm / Törnebom / Törnebohm
« skrivet: 2012-02-22, 23:12 »
En genomgång av dopnotiser för Petter Schönbergs barn i Stockholm styrker släktförhållanderna.
 
Johan Schönberg, född 1681 i Stockholm (Maria) [Joakim Swiring dopvittne]
Christina Schönberg, född 1684 i Stockholm (St:Nikolai)
Lennart Schönberg, född 1697 i Stockholm (Kungsholm) [modern nämnd med namn]
 
Familjen återfinns 1696 21/10, i Kungsholm AIa:1 (1689-1725) Bild 72 / sid 137.
 
Både Johan och Christina är noterade som barn.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-02-23 14:27)

942
Hov / Äldre inlägg (arkiv) till 04 mars, 2012
« skrivet: 2012-02-22, 20:13 »
Tack Christer! Det verifieras i hans dödsnotis:
 
född 1743 d:
uti Östergöthland,
Hof församling, fadern
varit fogde ? Herre=
gården Hofgården.
 
Kolbäck F:3 (1798-1825) Bild 163.
 
Dessutom finns en tämligen detaljerad livsbeskrivning.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-02-22 20:15)

943
Hov / Äldre inlägg (arkiv) till 04 mars, 2012
« skrivet: 2012-02-22, 19:15 »
Tillfällighetsfynd:
 
Elias Grän, korpral och kyrkvaktare på Gränby ägor, Kolbäck sn (U) , född 1743-12- i Östergötland, Hof.
 
Källa: Kolbäck AI:8 (1801-1811) Bild 137 / sid 131.

944
Hej!
 
Enligt hfl för Kolbäck (U) skall spegelfabrikören och bildhuggaren Jonas Holmin vara född 1729 4/5 i Höglanda, Västergötland.
 
I vilken socken kan denna plats ligga?
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-02-22 20:27)

945
Västerås domkyrkoförsamling / Västerås domkyrkofs, AIa:8
« skrivet: 2012-02-22, 17:24 »
Svarar på min egen fråga. Hon flyttade först till Bred (finns inte med hfl där, men gift där!). Sedan flyttat till Kolbäck samma år. Makarna hade tagit lysningar tidigare samma år i Västerås men ej någon vigsel. Troligen var flytten till Bred enbart pga av vigseln, i Kolbäck AI:8 står att hon kommit från Bred 1805. Maken var bosatt i Kolbäck sedan 1793.

946
Västerås domkyrkoförsamling / Västerås domkyrkofs, AIa:8
« skrivet: 2012-02-21, 17:13 »
Hej!
 
Hur tolkar ni denna utflyttning? Möjligen Kohlbäck överstrucket sedan Bred.? Hur menar de?
 

V-ås-Domk. AIa 8 1801 1805 Bild 45 sid 40

947
Ok!
 
Tack.

948
Hej!
 
Kan man tolka detta namn till Törnbom?
 

949
Familysearch är både bra och dåligt. Jag vet att Petter Schönberg har en son Leonardt född/döpt 1697 25/2 i Stockholm. Maria Magdalena vore mest logiskt men där hittar jag ingen bok. I övrigt har jag kollat i Jakob och Johannes, Riddarholmen, Hovförsamlingen, St:t Nikolai, Katarina.  
 
Vilka fler församlingar var aktiva 1697?

950
Tack för hjälpen! Vad betyder uppvakta i det här sammanhanget?
 
Under stämpelmästare fann jag detta citat:
 
Jag förutsätter att din stämpelmästare och f.d. sjökapten är Jakob Kinnaird. Han finns omnämnd på ett flertal ställen i litteraturen om det gamla Göteborg. Av t.ex. Helge Almquists bok Göteborgs Historia (del 1, utgiven 1923) framgår att han var tullskrivare 1627 och stämpelmästare och accissförvaltare 1638. Accisen, även kallad Lilla tullen, var de tullavgifter som betalades för varor som fördes till städerna från den omgivande landsbygden och tvärt om. Det fanns också andra acciser, som vi idag skulle kalla för punktskatter.  
 
Här blir alltså Johan Berthilson (Bartels) förordnad till bro-, våg- och stämpelmästare på en gång. Dessutom att uppvakta accisen, frågan är om det är detsamma som accisförvaltare.

951
Hej!
 
Samma dag förrodnades Johan Berthilson ut ...? ...?
på stadzens wägnar, och där förr ..? de giöra. Item och till
..?, stampell, och wågmästare. Lyfte? för honom Rådman
nen Herman Perßon.
 

952
Tack så mycket Irene!

953
Tackar! Men vad står det efter Israel Dahl: ..? och.. ?, Kan det sista ordet i andra bilden vara skrifwen?

954
Hej!
 
Rådmannen Lars Adrians enkias ..? warit i Stock
holm 1696 men 1697 då mantals skrifwningen
höllz hoos Israel Dahl: ..? och ..?
 
skaffas? b...? ..? ..? ..? ..? skrifwen för ..?
..? ..? så? ...? att hon bör wara skrifwen?
 


 
V-ås Rådhusrätt 1698 16/3

955
Hedvig Eleonora / Hedvig Eleonora, BI:a 8 1838-1843 sid 213.
« skrivet: 2012-02-16, 17:31 »
Tack så mycket Camilla!

956
Hedvig Eleonora / Hedvig Eleonora, BI:a 8 1838-1843 sid 213.
« skrivet: 2012-02-15, 21:44 »
Hej!
 
Vad står efter Björsäter? Näst sista raden. Samma? Vad syftar det på då?
 

 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-02-15 22:43)

957
03) Osorterat / EVIIBAA-6139-1672-1680
« skrivet: 2012-02-15, 21:42 »
Tack Lotta!

958
03) Osorterat / EVIIBAA-6139-1672-1680
« skrivet: 2012-02-14, 23:33 »
Tack så mycket!

959
Kant / Kant
« skrivet: 2012-02-14, 22:35 »
Hittade ett fynd i den renoverade domboken för Västerviks rådhusrätt 1725 5/5:
 
S: d: upplästes Höga Landzhöfdinge Embe-
tets bref.
Ett af d. 3 Maii medh Lars Hollstenssons
mågz, Borgaren i Söderkiöping Clas
Nillssons förklaring, angående bent.
dess Sahl. Swärfaders skuldh till Kiörckian
af 103 D. Kmt: hwilcket han bestrijder i sam-
ma bref lades till acten.
 
Lars Holstensson och Catharina Kants första dotter Catharina (f. 1695 i Västervik) har jag ej funnit i Västerviks dödbok. Här ovan är alltså svaret varför. Vigselnotisen finns varken i Västervik eller Söderköping utan i Drothem sn. Troligen har hon bott hos sin morbror Lars Kant på Närby.
 
I vigselnotisen hittar man dock ett nytt efternam nämligen Kiellman. Det ger också ett svar på min fråga vem Mons: Lars Kiellman var. i mitt inlägg i denna tråd 07 juli 2011. Det var alltså med största sannolikhet Lara Holtensson!
 
Vid dopet av deras första barn 1718 i Söderköping är Lars, Johan och jungfru Elisabet Kant dopvittnen. Detta förstör min tidigare hypotes om att Johan bodde i Söderköping 1718, det var alltså inte ett spontandop utan ett släktdop.
 
Catharinas familj:
 
Handelsmannen sedermera rådmannen i Söderköping Clas Nilsson, f. ca 1685 d. 18/6 1767 i Söderköping. Gift 1:o med Elisabet Hockel d. 1716 i Söderköping; 2:o med 1717 8/1 i Drohem sn med Catharina Kiellman, f. 1695 22/12 i Västervik, d. 29/6 1761 i Söderköping, dotter till borgaren i Västervik Lars Holstensson i Västervik och Catharina Kant.
 
Barn:
 
*Anna Christina Classon, f. 1718 12/1 i Söderköping. Gift 1737 21/6 i Söderköping med komministern i Tryserum sn Jonas Olofsson, f. ca 1704, d. 1770 17/9 i Tryserum.
*Nils Classon, f. 1720 26/7 i Söderköping, d. före 1730 12/2.
*Brita Maria Classon, f. 1722 5/4 i Söderköping, d. 1791 22/1 i Söderköping. Gift 1744 27/11 i Söderköping med handelsmannen Peter Mosell, f. ca 1712, d. 1789 9/10 i Söderköping.
*Margareta Classon, f. 1723, döpt 22/9 I Söderöping, d. 1794 4/1 i Söderköping. Ogift.
*Elisabet Classon, f. 1728 6/10 i Söderköping, d. 1788 9/8 i Söderköping. Ogift.
*Nils Classon, f. 1730 12/2 i Söderköping; borgare i Söderköping; d. 1809 6/2 i Söderköping. Gift 1767 29/3 i Söderköping med Regina Margareta Broberg, f. 1740 18/1 i Söderköping, d. 1817 28/7 i Söderköping, dotter till kryddkrämaren Peter von Brobergen och Helena Christina Wadbom.
*Rebecka Classon, f. 1733 7/1 i Söderköping. d. före modern.
*Johan Classon, f. 1734 2/6 i Söderköping; auskult i Göta hovrätt 1761; vice häradshövding. Lantbrukare på Högboda i Björsäter sn; d. 1801 16/11 på Högaboda i Bjärsäter sn. Gift med Beata Margareta Huelm, f. 1753 på Grensholmen i Östra Skrukeby sn, dotter till inspektor Olof Hielm och Maria Charlotta Bohlia.
*Lars Classon, f. 1737 25/4 i Söderköping, d. före modern.
*Regina Catharina Classon, f. 1740 8/2 i Söderköping, d. 1808 30/4 i Söderköping. Ogift.
 
Källor: Kyrkböcker och bouppteckningar.
 
Catharina Kiellmans bouppteckning: Söderköpings rådhusrätts och magistrat FI:5 (1761-1763) sid 2.
Claes Nilssons bouppteckning: Söderköpings rådhusrätts och magistrat FI:7 (1764-1767) sid 419.
Elisabet Classons bouppteckning: Söderköpings rådhusrätts och magistrat FI:12 (1788-1792) sid 24.
Margareta Classons bouppteckning: Söderköpings rådhusrätts och magistrat FI:13 (1793-1802) sid 64.
Regina Catharina Classons bouppteckning: Söderköpings rådhusrätts och magistrat FI:14 (1803-1810) sid 289.
Nils Classons bouppteckning: Söderköpings rådhusrätts och magistrat FI:14 (1803-1810) sid 337.
 
Classon blev ett stelnat patronymikon.
 
En sonsonson redovisas i, 'Setterdahl, Axel - Östgöta nation i Lund, Linköping, 1913',
 
År 1823,
 
1056. Gustaf Clason, f. på Högboda i Björsäter 1807 9/7. Föräldrar: Johan Carl Clason (f. 1776, ? i Stockholm 1852), major, och Stina Frängqvist. Flyttade tidigt med sin fader till Skåne och >>försedlades>> från Bollerup till L?beck 1823.
 
Fadern bodde på Kåseholm i Tryde s:n 1834. -- Claes Nilsson (f.1685), rådman i Söderköping, ? 1767), hade sönerna Nils Classon (f. 1730, borgare där, ? 1809) och Johan Classon (f. 1734; stud i Ups. 1755, v. häradsh., landtbr. på Högboda. ? 1801), farfar till 1056 och fader till Olof, som blef major och bodde på Engeltofta i Skåne.

960
03) Osorterat / EVIIBAA-6139-1672-1680
« skrivet: 2012-02-14, 21:24 »
Niclas Bartels, skulle och giöra Borgare Eds,
män för.....as? wara ähwen i Rådmannen Herr
Johan de Reses tienst.
 

 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-02-14 21:42)

961
10) Elev- och skolmatriklar m. m. / Elevmatriklar vol CIIa:6
« skrivet: 2012-02-12, 23:43 »
Tack för klargörandet Niclas. Namnet bör vara Laurentius så du hade rätt.

962
Tack Åke!

963
Kant / Kant
« skrivet: 2012-02-11, 16:20 »
1/2 1689 inskrevs Laurentius Johannis Kant (=Lars Hansson Kant) i Linköpings skola, fadern mercator(=köpman), född i Västervik, klass rektors klass, ålder 14 år. [Elevmatriklar för Högre allmänna läroverket i Linköping vol CIIa:6]
1690 blev han överflyttad från Linköpings trivialskola till Linköpings gymnasium. [Elevmatriklar för Högre allmänna läroverket i Linköping vol CIIa:5]
 
Noterbart är att detta är första gången namnet Kant nämns i alla källor hittills. Fadern Hans Larsson har namnet Kant tillagt i begravningsnotisen nästan två år senare, men som jag har skrivit tidigare så nämns han aldrig med namnet Kant i några andra källor, inte ens efter sin död i domböckerna.
 
Hans Larsson svåger från första giftermålet rådmannen i Västervik Joakim Hermansson (son till rådmannen i Västervik Herman Persson) befinner sig i en liknande situation, död ett halvår efter Hans och i begravningsnotisen har han namnet Berchan tillagt trots att han precis som Hans aldrig nämns med det namnet innan begravningsnotisen eller efter sin död i domböckerna. Joakims barn kallar sig Berchan.
 
Kant och Berchan har också en likhet att de inte är några vanliga borgliga namn att anta, som t.e.x. Lindebohm, Wester, Lyckosander etc.

964
10) Elev- och skolmatriklar m. m. / Elevmatriklar vol CIIa:6
« skrivet: 2012-02-11, 12:48 »
Tack Niclas!

965
Vilket mantalsskrivningsdistrikt tillhörde Riddarholmen?

966
Adolf Fredrik / Adolf Fredrik, FI:2
« skrivet: 2012-02-11, 10:50 »
Tack så mycket!

967
10) Elev- och skolmatriklar m. m. / Elevmatriklar vol CIIa:6
« skrivet: 2012-02-11, 10:49 »
Hej!
 
Lau(r?)enti?
 968
Adolf Fredrik / Adolf Fredrik, FI:2
« skrivet: 2012-02-11, 09:21 »
Tack så mycket! Vad kan Kak. ungz mak. Böters gd 65 betyda?

969
Adolf Fredrik / Adolf Fredrik, FI:2
« skrivet: 2012-02-10, 22:33 »
Hej!
 
Peruque mak. Hans ?et. Barck
hans Enka Cat. magda. Dilner
af Slag 75 år ? .....?
..? ::? ..? Böter ? 65.
 


 
Adolf Fredrik FI:2 1757-1764 Bild 88 sid 2

970
Bartels / Bartels
« skrivet: 2012-02-10, 20:00 »
Hans Bartels (TAB 4) första hustru Segrid Christersdotter, ? 1693 i Västerås, var dotter till prosten i Söderköping magister Christiernus Christophori (1623-1701). Det framgår av den avvittring som gjordes före det andra äktenskapet. Vid den tidpunkten levde två barn, Johan Bartels, f. okänt och Anna Catharina Bartels, f. 1689 i Västerås. Västerås rådhusrätt och magistrat F IIIa:3 nr 204. Enligt begravningsnotisen skulle Segrid vara 28 år, d.v.s född ca 1665. Hon saknas i herdaminnet som ändå hjälper oss, prosten levde 1665 i Linköping och där hittar vi också hennes dopnotis i januari samma år. Enligt herdaminnet var magister Christophori gift sedan 1657 med Elisabeth Drysenius ? 1694 25/3 och hon är därmed modern.
 
Två av Hans systersöner Lars Kant (1675-1736) och Johan Kant (1678-1763) var också svågrar till honom, Lars genom första hustrun och Johan genom andra.
 
I domböckerna för Västervik (1664-1720) och Söderköping (1677-1727) har jag funnit Hans Bartels fyra gånger.
 
Renoverade domboken Västerviks rådhusrätt 1680 21/10:
 
Rådmännen Wt Jahan de Rees, och Wt Joen Jönßon
beswärade sigh öfwer det, att såsom dhe ähro för-
myndare för Hans Bertells, och skola swara för
hans arff, så erfahra the lijkwäl, att hans moder,
och swåger disponera med hans saker som dhe wil=
lia, hafwa och reda ett partij föryttrat; altderföre
willia dhe wara frij för alt eftertahl, för ber:de
gåßes arfzpart. Rätten Resolverade, att Petter
Fricsh, och hans medConsorter skola instämmas till
näste Rätt, att det kan komma till slut, förmynder-
na och dem emellan.  
 
Renoverade domboken Söderköping 1701 16/1:
 
Factoren Johan Botvidsson lät improtocollera den contracau
tion salh. Hr probsten mag: Christiernús Christophori med
Herr Niclas Bartels ingådt för Tullnärens Hans Bartels
tienst i Westeråhs, emot Herr Botwidson i salh. Herr probstens
af Hr Bartels egendomb alt skadestånd som honom kan tij=
ma igenom Hans Bartels förseelser, der han något
kummo att korta, hwilket honom till säkerheet efter be=
giäran blev intechnad[.]  
 
Renoverade domboken Söderköping 1701 22/7:
 
Framvijste Factoren Chant en Cautionskrift för Herr Tull
nären Hans Bartels i stället för Johan Botwidßon
Begiärandes attest om sin förmögenheet som bewilliades.
 
Domboken Söderköpings rådhusrätt 1709 6/3
 
Lät Hr Factoren Lars Canth till sin säkerhet in
tekna een accept gifwen af Hr Niclas Bartels d. 31 Jan:
1699 på Sex Hundrade Dahlr Kopptt som Hr Factoren  
inlöst af dess Broder Tullnähren Hans Bartels.
 
Fr.o.m. 1687 är Hans mantalskriven i Västerås till sin död 1742. En anledning till att han kom till Västerås kan möjligen vara för att hans kusin Henrik Basilier fr.o.m 1684 var mantalsskriven i Västerås. Båda två reste från Västerås till Söderköping för att vara med på Lars Kant och Catharina Christersdotters dotter Reginas dop, född 2/1 1699, [död 1700 8/5].

972
Kant / Kant
« skrivet: 2012-02-09, 19:39 »
I Domkapitlet i Linköping EV:2, katekisationlängden över Bankekind sn (år osäkert); finner man under Strömsbro: Befallningsman Carl Risholm, hustru Regina Bartels och jungfru Sara Risholm. Längden är förmodligen upprättat någon gång sent 1708 eftersom Anna Kant är skriven som hustru under Grävsten.
Noterbart är att varken Margareta, Elisabet eller Hans Kant finns på Strömsbro.
 
Hans bodde möjligen hos brodern Lars i Söderköping, vilken slutsats man indirekt kan dra av detta citat,
 
Renoverade domboken Söderköpings rådhusrätt 1707 11/5:
 
Pijgan Ingrid inkallades då Erland Nilsson refererade,
at Pijgan gådt öfwer kyrkiogården, då han frågat om
Hr Factoren woro hemma, hwar till han swarat Neij,
och nähr han frågade efter Hr Factorens Broder
Hans Canth, swarades och Neij. då han sade dat
war illa, iag tenkte om Hans Canth skulle wa-
ra hemma i mårgån ähr det 3die dag Påsk, så
skulle wj gådt uth och skutit så kunde wij fådt
hundarne och Byssorne, då Pijgan swarat, dat kun-
nen i wel få endå, och om mårgånen skulle han
fått en Byssa till låns af Ingrid, och den senare
skulle han sielf tagit, nähr han begiärt låna den, skul-
le honom hafwa blifwit af  amman swarat; han står
där den andra stod.
 
I Johan Kants andra sejour i Söderköping (ca 1719-1721) återfinns han bara en gång i domboken, då han är ombudsman åt en Ulrik Kossfeldt,
 
Renoverade domboken Söderköpings rådhusrätt 1719 26/10:
 
Infant sig äfter den Låfl:e Rådstugu Rättens
Resolution af d 21 hujus Hr Borgmästaren
Joh: Nordman Kiärande till Hr Cossfelt.
Sammaledes inkom Hr Ulric Cossfeltz ombudz-
man Sr Johan Canth, insinuerandes en ur-
sächtz skrift att i dag comparera bredewijd
en vidimerat copia af Höglofl:e Kongl: Giötha
HåfRättens Bref af d: 17 Octobr: 1719 till
Högacktat Hr Borgmästaren Johan Ernst uti
Linkiöping med befallning att uti Saken
emellan Hr Borgmästaren Joh: Nordman
och Hr Ulric Cossfelt Ransaka och dömma;
hwarföre med samma saak differeres till
bem:te Hr Borgmästares ankomst.
 
Johan nämns alltså bara i Söderköpings domböcker åren 1707-1709 och 1719 under perioden 1690-1727.
 
Renoverade domboken Söderköpings rådhusrätt 1725 25/5:
 
Samma dag lät Commissarien Lars Cant igenom sin sohn Petter Canth insinuera en skriftz utan dat: ....
 
Denna Petter Kant hittar man i Östgöta kavalleriregementes GMR 1741, under Närby, nr 50 för Livkompaniet, där den då framlidne Lars Kant står som ägare fortfarande.
 
Johan Berg död d. 5 Junij
1741 i stället antagit
Petter Canth [ 30 | 1/4 | ogift ]
 
GM skedde för Livkompaniet 1741 5/10. Åldern 30 stämmer inte helt, han föddes 1706 2/2 i Söderköping och bör således vara 35 år. Att han har tjänat 1/4 år betyder att han inte varit i tjänst tidigare vid Östgöta kavalleriregemente, d.v.s 1/4 år avser, 5/6 - 5/10. I GMR 1744 får vi mer information:
 
Factoren Lars Cant död, har
efter sig lemmnat 2 söner och
2 döttrar, häradskrifwaren
Anders Höök är gift med den
ena dottren Margareta Cant,
som uthlöst swågren Lorentz
Cant, så at han nu är ägare
af halfwa Rusthållet hwar-
före han häradsskrifwaren
Höök med berörda sin  
hustru för hälften i detta
Rustthåll d. 22 Febru: 1742.
blifwit inskrifwens deß
S:Ten för närby, Petter
Cant dödt i Finland. I deß
ställe antagen d. 23
Januari 1743.
Jonas Berg [ 26 | 1 3/4 | Östergötland ]  
 
Eftersom Anders Höök och Margareta Kant endast äger halva Närby efter de utlöst Lorentz Kant tyder det på att Petter Kant eller hans sterbhus tillsammans med Elisabet Kant äger den andra halvan.
 
Tyvärr saknas en hel del mantalslängder på SVAR, men av de som finns så var Petter alltid som vuxen mantalskriven på Närby till sin död:
1727, son.
1734. son.
1740, hushållsföreståndare tillsammans med systern [ej nämnd med namn].
1741, svåger till Anders Höök. Med en kommentar i högerspalten, att han är gratis i huset.
1742, ryttare.
1743, ej mantalskriven.
 
Petter Kant måste allså dött före 23/1 1743, troligen under 1742. Kan inte låta bli att tycka det är märkligt att Lars äldsta son blev ryttare och dessutom vid en ålder av 35 år! Lars och hans hustru Catharina hade 9 barn som dog vid ung ålder.

974
Hej!
 
Någon som kan rätta och komplettera?
 
Rådmännen Wt Johan de Rees, och Wt Jon Jönßon
beswärade sigs öfwer det, att såsom dhe ähro för
mijndare för Hans Bertells, och ?kola swara för
hans arff, få erfahra? the? lijkwäl, att hans moder,
och swåger dispon..? med hans saker? som dhe wil=
lia, hafwa och reda? ett? partij förijttrat, att derförr
willia dhe wara? frij? för att e..? för B..?
gåße[n]s arfzpart. Rätten Resolverade, att Petter
fricsh?, och hans medlönfofort..? ?kola instämmas till
näste Rätt, att det kan komma slut, förmijnder
na och dem emellan.
 
 
 


 976
Tack för hjälpen! Tack. Men i mantalslängder eller andra ställen i domboken i samma period står det aldrig f.d Commis-
sarien.

977
Tack så mycket! Men vad står det det mellan förseelser och han? Efter kommatecknet.

978
Hej!
 
Framvijste Factoren Chant en Cautionskrift för Herr Tull
nären Hans Bartels i stället för Johan Botwidßon
Begiärandes attest om sin förmögenheet som bewilliades
Oppbindes den å?er som under stadens Junsduction? ligger
af Fact Chant kiöpt af mad margareta Boije ? 2..?.
 979
Hej!
 
Factoren Johan Botvidsson lät improtocollera den contracau
tion salh. Herr probsten mag: Christiernús Christophori med
Herr Niclas Bartels ingådt för Tullnärens Hans Bartels
tienst i Westeråhs, emot Herr Botwidson i salh. Herr probstens
af Herr Bartels egendomb alt skadestånd som honom  ...
..? igenom Hans Bartels för ..?, ..? han något
kummo? att korta?, hwilket honom till ....? efter be=
giäran blev intag..dt?
 980
Kant / Äldre inlägg (arkiv) till 08 februari, 2012
« skrivet: 2012-02-08, 21:46 »
Söderköpings rådhusrätt 1709 14/6:
 
”Samma dag Uplästes Högloflige Konglige Håffrättens Nådiga Constitu-
tions brev för Factoren Wählbetrodde Herr Lars Canth af den 29
Maij 1709 att företräda Borgmästare Tiensten här
wijd RådstuguRätten under warande Fiscals Ac-
tionen med Herr Borgmästar Nordman ock till wijdare
Konglige Rättens förordnade.”
 
Lars nämns senare i protokollen som vice borgmästare. En tjänst han hade t.o.m. 1709 4/12, han var alltså vice borgmästare i Söderköping 1709 14/6 - 1709 4/12. Med detta avslut, Söderköpings rådhusrätt 1709 4/12:
 

981
Hej!
 
Jag undrar om det står .....af för detta TiäruCommis
sarien Hr Lars Cant d_ 17 febr:...
 
Skall man tolka det som före detta TjäruKommissarie?
 

982
Hej Markus!
 
Tack för hjälpen!
 
Blev lite paff när min släkting Lennert Törnebohm dök upp i Tjust hd! Han var troligen auditör för Södermanland här, vilket förmodligen är anledningen till att han nämns, noterade Nyköping senare i målet.

983
Hej!
 
Skulle jag kunna få hjälp med denna notis?
 
Uppå denna ..? ..? swarade
Corporalen Tett? hwad lilla ..? ..?
..? få bewilsas? han af ..? allegatis
n. 29. att hans grefl. Exells fullmähtig
Lennart Törnebohm,  intfet will b..? sig
i Proussen? hos högl.? kuungl. Rätten f..?
till saken har först skull företagat?
 

984
16) Latin / En gammal släktutredning
« skrivet: 2012-02-07, 20:55 »
Tack Eva!

985
16) Latin / En gammal släktutredning
« skrivet: 2012-02-07, 19:41 »
fadern var .....? i Västervik.
 

986
Gladhammar / Gladhammar C:1 Bild 80 sid 151
« skrivet: 2012-02-06, 18:12 »
Tack Peter!

987
Gladhammar / Gladhammar C:1 Bild 80 sid 151
« skrivet: 2012-02-06, 17:13 »
hustskräddare? på he?lgerum
 988
Bauman / Bauman
« skrivet: 2012-02-05, 21:36 »
Renoverade domboken Tjust hd 1677 23/10. Advokatfiskalen Kalmar län EVIIAAAE 13 1676-1680 Bild 890 sid 39.
 
Befallningsmannen Johan de Rees beginna dhe å sin swägerskaß husth.
Maria baumanß salh. Paul Werners enkiaß wegnar.....

990
Hej!  
 
Lars Adrian ........?
 

991
Kant / Äldre inlägg (arkiv) till 08 februari, 2012
« skrivet: 2012-02-05, 15:40 »
Efter att tullnären i Västervik Herman Bauman gått bort på sommaren 1704 så sökte Johan Kant tjänsten som Baumans efterträdare. Johan hade då en god tid varit tullskrivare vid Järnvågen i Västerås där han hade visat flitighet och hade goda lovord.  
 
Källor: Västervik C:2 sid 321 och Kammarkollegiet, kansliet vol. HI a:3 [befordringsakter].
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-02-05 20:53)

992
12) Myndigheter / Kammarkollegiet, kansliet vol. HI a:3
« skrivet: 2012-02-05, 13:20 »
Tack alla för hjälpen! Järnvågen är korrekt, kanske skulle ha skrivit att brevet var från 1704.

993
Kant / Äldre inlägg (arkiv) till 08 februari, 2012
« skrivet: 2012-02-04, 00:08 »
Däremot hade mönsterskrivaren Nils Kant en oäkta son Petter Nilsson, som dog 5/7 1764 i Prästgården i Västra Ed sn vid en ålder av 6½ år. Västra Ed C:5 sid 241. Jag har dock inte hittat födelsenotisen.
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-02-04 00:40)

994
Kant / Äldre inlägg (arkiv) till 08 februari, 2012
« skrivet: 2012-02-03, 23:05 »
I Carl Fredrik Kants bouppteckning (upprättad 25/9 1759) hittar man flera intressanta notiser bland skulderna. Han verkar ha haft en minst sagt en ostadig ekonomi.  
 
Munsterskrifwaren Herr Johan Kant
enl. Höga LandsHöfdinge ämbetets ut-
mätningz utslag d: 31 martii 1757 och seder-
mera wederbörande Krono betieningz
utmätning därpå af d: 1 Aug: 1757._____339. 8.
Interesse från d: 1 Aug. 1757 till sam[m]a dag
wid 1759 för hufwudstolen 200 Rdr. Smt. 36. | 374. 8.
 
Bruks Patronen Herr Hans Bauman, äfwen-
ledes efter Höga Landshöfdinge ämbetets
utmätningz resolution af d: 6 Au-
gusti 1759 fordrar___________________520. 2/3
nock för detta och flere årens Krono-
ränter och Auctions penningar för
inropte saker på Auctionen i Blanka
som utmätningz Kostnaden, hwilket
alt Herr BruksPatronen åtagit sig
för Sterbhuset betala________________115.18. | 635. 18. 2/3
 
Herr Handelsman[n]en Nils Engeström
fordrar efter Höga Landshöfdinge äm-
betets Communication af d: 7 Septr. iemt
3 Dr Smts utsökningz Kostnad______________ | 20.24
 
Frågan är hur man skall tolka detta? Carl Fredrik har haft skulder som lett till utmätningar som i sin tur lett till en auktion på Blankaholm i Hjorted sn? Vad jag förstår så var utmätning ovanliga på den här tiden. Kan Johan Kant begärt en utmätning av sin egen son?
 
Herr Eric Traneus fordrar för 11 års
innestående ränta af halfwa rust-
hållet Lebo, som afledne qwarter-
mästaren bebot a 70 Rdr Smt om året________| 770.
 
Carl Fredrik har allstå bott på halva rusthållet Lebo i 11 år som har han hyrt av sin svärfar.
 
De tre märkligaste notiserna är ändå dessa:
 
Jon Swensson i Stemshult efter
förskrifning af Barn arf____________33 10. 2/3
räntan för 6 år à 5 proct.__________10.______ | 43. 10. 2/3.
 
Torparen Nils Jonsson i Sohlliden
efter förskrifning af d: 25 Maii 1753.
af Barnarf_____________________ 66. 21. 1/3.
Interesse för 6 år à 6 proct.______ 20._______ 86. 21. 1/3.
 
Bonden Anders i Welgieng af
Barnarf fordrar___________________________33. 10. 2/3.
 
Jag tror det inte det rör som oäkta barn, kan han har erbjudit sig att bli förmyndare för barnen för att komma åt barnarvet för att betala andra skulder?
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-02-04 00:30)

995
Hjorted / Hjorted C:1 1633-1739 Bild 87 sid 167
« skrivet: 2012-02-03, 19:01 »
Tack Bo och Hans Olof.

996
12) Myndigheter / Kammarkollegiet, kansliet vol. HI a:3
« skrivet: 2012-02-03, 18:37 »
Hej! Kan någon hjälpa mig att rätta och komplettera?
 
 
..........................................................., Så
är och enn annan Johan Cant ben(d), hwilken en god tijdd warit  
Tullskrijfare med? Järnwågen i Wästeråhs, och hawa af Provincial
Inspectoren darsammanstädes om sin ...ijsta? Troo? och flijtihest? samt
wälförhållande godt loford: kan och prastera för sig den säl...?
,,,, ? 18 ?
 
som undanböör. Och uthan deß hwar och enn Beiänte med? Stora
Siötullen här i staden. Berger Wätterström sig anmählt som
jämmm? är af goda qvaliteter och kan prastera caution: Blif=
mandes här med Eders Höggrefl, Execell och det. Kongl. Cammar
Collegü höggunstiga gudtfinnande hammstäl?t hwilden dära af
dem med befording till.. Tullnärs Tiänst  
i Wästerwik må blifa ansedd?. Och ing förblifwer stä..?
 
 


 


 
 
(Meddelandet ändrat av niklaskant 2012-02-03 19:02)

997
Vill tipsa om Rannsakningar avseende skattehemman 1689-1690, Kalmar landskontor GVIIa:23  (AID: v46036.b1, NAD: SE/VALA/01987).

998
Tidskrifter / ÖGF-Lövet nr 59 1999
« skrivet: 2012-02-02, 22:53 »
Hej!
 
ÖGF-Lövet nr 59 1999 fanns tidigare utlagt på nätet: http://w1.133.telia.com/~u13306944/lovet/nr59.html
 
Finns det kvar någonstans på nätet?

999
Hjorted / Hjorted C:1 1633-1739 Bild 87 sid 167
« skrivet: 2012-02-02, 17:56 »
Hej Markus och Mats!
 
Tack så mycket för hjälpen.

1000
Hjorted / Hjorted C:1 1633-1739 Bild 87 sid 167
« skrivet: 2012-02-01, 19:45 »
Hej!
 
Någon som kan hjälpa mig denna notis?
 

Sidor: 1 [2] 3 4