ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Jonny Geber

Sidor: [1]
1
Hej, ursäkta för sent svar. Dödsnotisen har jag hittat i Lunds universitets arkiv, och lyder som följer:

"Hanna Jonsson, från Christianstad, död å Lunds Lasarett under loppet af 1864. Ålder 27 år."

Det är all information jag har, och det är mycket möjligt att den inte stämmer till 100%. Hennes lik ska ha förpassats till anatomisalen i Lund, och det är den historien som jag försöker reda ut.

Mvh
/Jonny Geber

2

      Hej,
 
Jag försöker spåra historien kring Jan Pehrsson Maas utifrån kyrkböckerna, men har inte lyckats hitta honom (förutom dödsnotisen: Malmö slottsförsamling (M) C:2 1832-1879 Bild 590 / Sida 299). Han var en beryktad mördare, som avrättades på Citadellet i Malmö den 12 november 1817. Det står en del skrivet om honom på internet redan, bland annat att han möjligtvis även gick under efternamnet Rosengren. Han bör ha varit född omkring 1774, i en by vid namn Nor som låg i närheten av Falun.
 
Är det någon som har koll på hans anor i Dalarna (om de ens stämmer)?
 
 
Från historiesajten.se (Nina Ringbom):


Fången Jan Pehrsson Maas (43)
1817 den 12 nov Utfördes från Citadelelt härstädes Fången Jan Pehrsson Maas, som samma dag afrättades å Stadens afrättsplats, enligt Kongl. Majsts. Dom, förmedelst halshuggning för deh han wid sin flykt från denna fästning 1812 ihjelslagit och dränkt Soldaten Anders Lindberg vid Konungens eget wärfvade Reg. Han var född i Dalarna i en by vid namn Nor, nära Falun, der hans Fader warit Torpare. Tidigt redan i sin barndom blef han Fader_ och moderlös. Lemnad åt sig själv och sin egen ledning, blef han snart omgifven af likar, dem han följde, hvilket hade den olyckliga werkan, att han vid nitton års ålder för stöld blef gripen och insattes då först å denna fästning. Sen denna tid har han ända till slutet af sin lefnad, då han var nära 43 år gammal, till större delen fått widkännas brottslingarnas öde. 8ta gånger har han genom rymning sökt återvinna friheten, men har alltid något derefter blifvit ertappad, sedan han hvarje gång förnyat sina illgärningar. 7de gången han på detta sätt gick från härvarande häckte ihjelslog han ofvannämnde Soldat, som blifvit utsedd till hans och en annan arbetsfånges betäckning. Icke länge kunde han efter detta begågna mord undandölja sig, utan wardt snart gripen och hit återförd, för att efter behörig Ransakning och dom lida döden. Dock ännu en gång nemligen natten emellan d. 3 och 4 Dec 1813, kort före sin bestämda dödsdag, lyckades genom, att bortfly och till nu förlänga sitt lif, men förgäfves sökte han undgå sitt straff. Då man minst förmode och då alla efterspaningar fruklöst woro gjorda, wardt han i början af detta år efter å nyo begången stöld, återfunnen i Götheborg der han såsom Volontair på falska bevis vid Kungl: Arméns Flotta antagit tjenst, och åter derpå fängslad hit i April månad.

Belagd med de tyngsta bojor och beröfen allt hopp att vidare kunna undfly sin förestående död, war han nu i den mest fasanswärda sinnesförfattning. I denna belägenhet, då vrede och raseri intogo honom, frågade han icke heller efter Guds Ord eller de underwisningar som [Häctets] Lärare ville meddela honom. Men oaktadt hans visade köld öfverlemnades han ej i sin wildhet. Först besöktes han af Slottspredikanterne, hwilket genom den Högstes bistånd hade den efterlängtade werkan, att de blefvo för honom mera välkomna. Han blef nu benägen att emottaga de undervisningar honom meddeltes, hwarvid han i synnerhet vid slutet af sin fängelsetid utan mycken rörelse. Nu sysselsatte han sig äfven i sin enslighet med det heliga Ordets betraktande, hvilket skakade denne hårde syndare och utpressade tårar. Med nögdhet beträdde han änteligen sin dödsplats. Samma prestmän, nemligen Cederstrand och Psilander, som besökt honom under hans beredelsetid, woro tillstädes för att med Jesu läros tröst mildra hans sista stunder och styrka honom. I Slottskyrkan blef han samma morgon skriftad och undfick den Hel. Nattv. af Slotts-Predikanten Cederstrand och på afrättsplatsen hölls tal af Psilander.
 
Förmaningstalet som hölls av prästen under hans avrättning publicerades, och kan läsas här. Där ingår även biografin som citeras ovan.


 
Mvh
/Jonny Geber
 

3

Hej,

Jag undrar ifall någon har kommit över en Hanna Jonsson, som ska ha avlidit på lasarettet i Lund år 1864 vid en ålder av 27 år och bör då ha varit född omkring 1837. Enligt uppgift var hon från Kristianstad, men det är möjligt att hon kommer från socknarna omkring staden också...


Mvh
/Jonny Geber

4
Västra Ryd / Västra Ryd
« skrivet: 2015-05-24, 02:25 »
Hej,
 
Jag försöker hitta Samuel Häll (f. 1836-04-24, Pamphemmet på Mossebo, Västra Ryd sn) och hustru Johanna Sofia Johansdotter (f. 1836-05-08 i Eksjö) i Västra Ryd från och med 1862 och framåt. I oktober 1862 flyttar de till Västra Ryd socken från Olstorp i Askeryd sn, men jag hittar dem ej i inflyttningslängden eller i husförhörsboken. Har någon en aning?
 
Jag undrar även ifall någon känner till var Samuels bror August Häll tog vägen. Han var född 1842-07-09, benämns som ofärdig, och flyttade till Vimmerby i början av 1860-talet (officiellt från Västanå under Mossebo 1863-10-19, men uppenbarligen tidigare). Jag finner honom ej i Vimmerbyböckerna heller.
 
Med vänlig hälsning,
/Jonny Geber

5
Björkö / Björkö
« skrivet: 2015-01-17, 23:35 »
Hej!
 
Är det möjligtvis någon som känner igen det bifogade fotografiet här nedan. Det är med största sannolikhet från Björkö socken, och jag skulle gissa att de tillhör familjen Stark som var bosatta på Nömmeholm bland annat. Möjligtvis fotograferat på 30-talet?
 
På baksidan står det skrivet: [oläsligt], Fia, här har du din lilla vän!
 
Mvh,
/Jonny Geber
 

6
Asby / Äldre inlägg (arkiv) till 14 april, 2015
« skrivet: 2014-12-13, 12:50 »
Tack för svaret Ingemar! Berätta gärna vad du minns av Gustav Adolf Hast (1858-1941 och Anna Mathilda Andersdotter (1859-1942)! Han ska tydligen ha varit jägare och lite av en karaktär i bygden, vad jag har förstått. Jag har ett fotografi på Anna Mathilda från när de bodde på Nyhemmet som jag kan skicka till dig. Jag är barnbarns barnbarn till paret - deras äldste son Karl-Gustav Hast (1880-1951) är min mormors far.

7
Asby / Äldre inlägg (arkiv) till 14 april, 2015
« skrivet: 2014-12-13, 01:24 »
Hej,
 
Jag har en fråga som kanske någon med mer Ydrekunskaper än jag kan svara på:
 
En bror till en anfader dog i slutet av 1800-talet 9 år gammal i en arbetsplatsolycka. I dödsboken (BI:3, 2 april 1896, s. 4) (AID: v175537.b192.s4) står det som dödsorsak: Krossning i axel-ledningen i S[ånns] Såg (jag har svårt att tyda vad det står, antog först att det var Sunds såg, men det verkar var ett å i namnet).
 
Enligt familjeberättelser så ska hans far ha burit hans döda kropp i en korg hela vägen hem till torpet Lilla Renevad där familjen då bodde. Jag är nyfiken på hur långt hans far var tvungen att bära kroppen, så jag undrar ifall det är möjligt att lista ut vilken såg han omkom i. Har någon en aning?
 
Med vänlig hälsning,
/Jonny Geber

8
Sund / Sund
« skrivet: 2013-12-30, 19:04 »
Tack så mycket Stig! Jag nådde inte riktigt ända fram, men jag kom en bra bit på vägen! Jag är dock osäker på om Johannes Jonsson i Bona verkligen är samma Johannes jag är ute efter...
 
Gott nytt år!
/Jonny

9
Sund / Äldre inlägg (arkiv) till 2013-12-28
« skrivet: 2013-12-28, 19:02 »
Hej,
 
Jag söker information kring ett gäng barn från Stubbarp som blev föräldralösa i början av 1800-talet:
 
Far: Jonas Johansson, f. ?1766 Asby sn (E), d. 1810-01-19 Sund sn (E), Stubbarp
Mor: Lena Jonasdotter, f. 1766-05-01 Sund sn (E), Stubbarp, d. 1801-01-21 Sund sn (E), Stubbarp
 
Barn:
Petter Jonasson, f. 1792-05-13 Sund sn (E), Stubbarp
Samuel Jonasson, f. 1792-12-03 Sund sn (E), Stubbarp
Jonas Jonasson, f. 1795-03-04 Sund sn (E), Stubbarp
Samuel Jonasson, f. 1796-12-28 Sund sn (E), Stubbarp
Johannes Jonasson, f. 1799-03-14 Sund sn (E), Stubbarp
Maja Lena Jonasdotter, f. 1800-10-04 Sund sn (E), Stubbarp, d. 1880-04-14 Svinhult sn (E), Fattigstugan
 
Jonas Johanssons andra gifte med:
Mor: Maria Larsdotter f. 1770-02-23 Svinhult sn (E), Råås, d. 1812-04-10 Sund sn (E), Hestrahult
 
Barn:
Stina Jonasdotter, f. 1802-12-23 Sund sn (E), Stubbarp
Maja Lisa Jonasdotter, f. 1805-05-26 Sund sn (E), Gnottnehult, Snickarehemmet
 
Det verkar som att barnen från första giftet blir fosterhemsplacerade när modern avlider. I en notering för Jonas Johanssons andra gifte med Maria Larsdotter står: Brudgummen föreledt laga afvittning med sine barn af förra giftet genom bevis från deras förmyndare, Bond Joan Berjess. i Oppeby daterat den 6 augusti 1802. (Sund C:5). Jag kan dock ej finna barnen hos Johan Börjesson i Oppeby, som senare flyttar till Grabytorpet.
 
Dottern Maja Lena kan jag hitta som boendes i Törnevalla socken (E) före 1837, men jag vet inte varifrån hon kom dessförinnan.
 
Jag är tacksam för all hjälp!
 
Mvh
/Jonny Geber

10
Gårdby / Äldre inlägg (arkiv) till 12 februari, 2007
« skrivet: 2006-12-30, 20:09 »
Hej!
 
Jag söker Kerstin Håkansdotter, född i Gårdby socken  1732 enligt Virserum husförhörslängd (A1:1). Hon gifter sig med soldaten Sven Rödholm (f. 1724) år 1756 enligt samma källa.
 
Jag har inte lyckats hitta henne i Gårdby böckerna. Någon som vet något som jag inte vet?
 
Mvh
/Jonny Geber

11
Vånga / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-02-15
« skrivet: 2003-02-14, 20:52 »
Hej!
 
Jag söker information om Johannes (Johansson?) som föddes som oäkta son till Maja Stina Jonasdotter i Udden 1840-09-28.
 
Jag finner dem ej i husförhörslängderna. Vad hette hans far?
 
Mvh
Jonny Geber

12
Rumänien / Rumänien
« skrivet: 2002-12-19, 02:18 »
Hej Ida!
 
Mina anor härstammar enbart från szeklerna (ungrarna) från Bukovina vilken är en ganska sluten etno-kulturell grupp. De bodde i huvudsak fyra byar: Hadikfalva, Andrasfalva, Istensegits och Jozseffalva. Mina kontakter gäller således enbart de ungrare som bodde i de här byarna.
 
Mvh
/Jonny Geber

13
Asby / Äldre inlägg (arkiv) till 18.10.2002
« skrivet: 2002-05-17, 00:06 »
Hej!
 
Min mormors farföräldrar (Gustav Adolf Hast 1858-1941 och Anna Mathilda Andersdotter 1859-1942) bodde på torpet Nyhemmet på Norrby ägor.
 
Finns det nån Asby-bo som minns dem, eller vet, har hört eller kan berätta något om Nyhemmet.
 
Torpbyggnaderna är numera borta, men omgivningen visar tydligt att det är platsen för tidigare torpbebyggelse.
 
Mvh
 
/Jonny Geber

14
Korsberga / Äldre inlägg (arkiv) till 2002-01-13
« skrivet: 2002-01-13, 22:20 »
Hej
 
Hur långt tillbaka kan man komma i Korsberga socken?  
 
Min äldsta anfader är:
 
Pehr Persson, född 1722. Död 1767-11-03 i Boda Vestregård. Gift med Annika Jonsdotter, född 1730. Död 1805-11-18 i Boda Vestregård.  
De fick barnen (samtliga i Boda?):
Simon, född 1750
Johan, född 1751-01-01
Adam, född 1754-10-06
Stina, född 1757-02-12
Jonas, född 1759
Johann, född 1762-04-24
Maria, född 1764-05-26
Nils, född 1767-01-02
 
Om någon kan hjälpa mig komma längre bakåt vore det tacksamt.
 
Med vänlig hälsning
 
/J. Geber

15
Rumänien / Rumänien
« skrivet: 2002-01-12, 01:28 »
Bukovina-szekler
 
Hej!
 
Jag önskar komma i kontakt med forskare som har anknytning (eller kunskap) om detta ungerska folkslag från Bukovina i nuvarande Rumänien, Moldavien och Ukraina.  
 
Szeklerna från Bukovina kom dit på 1700-talet från Transylvanien.  
 
På 1880-talet migrerade ett stort antal till Banat i nuvarande Jugoslavien där de grundade tre byar: Sandoregyhaza (Ivanovo), Hertelendyfalva (Vojlovitica) och Szekelykeve (Skorenovac).  
 
Omkring 1917 flyttade ett annat stort antal till Saskatchewan i Kanada.
 
År 1941 flyttades ett stort antal till Vojvodina i norra Jugoslavien, men när krigslyckan vände för Ungern fick de bege sig till Tolna i sydungern (där tyskar i sin tur fick ge sig av).
 
Sedan har ett antal hamnat i Sverige i samband med den jugoslaviska immigrationen på 1960-talet. Vad jag har förstått bor många omkring Halmstad.
 
Mycket tacksam om någon kunde bidra med något. Vad gäller Bukovina-szeklernas genealogi har jag goda kontakter som skulle kunna hjälpa en eventuell släktforskare.
 
Med vänlig hälsning
 
Jonny Geber

16
Åseda / Äldre inlägg (arkiv) till 18.11.2002
« skrivet: 2001-08-01, 22:57 »
Hej!
 
Känner någon till något om följande personer:
 
Min anfader Peter Nilsson, född 1801-09-10 i Bäckaby sn, flyttar från Ramkvilla till Åseda omkring 1855. Antar att han har med sig sin andra hustru Helena Petersdotter, född 1796-01-14 i Eksjö. Endel barn kan också har ingått i flytten.
 
Peter Nilsson var rusthållare i Bäckaby och Ramkvilla.
 
Tack på förhand
 
/Jonny Geber

17
Tolg / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-03-06
« skrivet: 2001-07-12, 21:11 »
Kan någon med tränat öga läsa vad som står i födelseboken för år 1785.
 
Min anmoder Catharina Jonsdotter föds i Tolg socken 1785.  
 
Från 1807 (möjligen tidigare) vistas hon i Ramkvilla socken, där hon sedemera avlider 1853-12-30.
 
Tack på förhand
/Jonny Geber

18
Bäckaby / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-09-18
« skrivet: 2001-07-01, 12:40 »
Vet någon någonting om Per [Apelgren] och Lena Håkansdotter i Knutstorp? De fick dottern Stina Persdotter 1761-01-10.
 
Mvh
/J. Geber

19
Jag opponerar mig följdaktligen mot påståenden om genealogi som en onödig vetenskap. Absolut inte!
 
Som akademiker inom humaniora hörs ibland liknande påståenden, då riktade mot humanistiska vetenskaper, från utomstående. Varför är då humanistisk vetenskap som genealogi fullt lika viktigt (eller möjligen viktigare) som forskning kring teknik och annat obegripligt. Jo, den studerar människan. Genom större inblick och förståelse om hur vi som kulturvarelser fungerar och reagerar i olika sociala situationer har vi lättare att förstå varandra och verka i samspel. En förutsättning för att kunna leva i ett samhälle.
 
Vad gäller släktforskare så är de, enligt min mening, såsom hembygdsforskarna oerhört betydelsefulla kunskapskällor kring svensk kulturhistoria. Det är bara positivt om seriös historisk forskning kan ta sig ut från den akademiska världen och i amatörkretsar (amatör = den som älskar det han sysslar med).
 
Sedan är det den personliga aspekten, som andra nämnt ovan, vilken skapar en känsla av kontinuitet i flertalet generationer, och som människa kan man då känna sig mer förankrad i det samhälle som man lever i idag.
 
Sedan har jag en egen teori kring identitetssökande och släktforskare. Jag själv är 21 år, inte alltför vanligt bland släktforskarkretsar där medelåldern är närmast avliden. Jag har ett grundläggande intresse för kulturhistoria och det förgångna. Att börja släktforska var för min del inte särledes sensationellt val. Men nog söker jag min identitet bland släktanorna. Yngre letar väl annars efter sin identitet i form av olika yttre uttrycksformer samt i sociala sammanhang. Som äldre ser man kanske mer tillbaka på sitt liv, och finner sin roll i historien och samhällsutvecklingen genom att forska i släkten bakåt i tiden.
 
Men hursomhelst, släktforskning ÄR intressant. Och är vi som människor intresserade av släktforskning, måste det således finnas ett behov av det. Om inte annat för att stilla en kunskapstörst och vetgirighet.
 
Mvh
/Jonny Geber (som upptäckt att han kanske är släkt med greve Dracula)

20
Virserum / Äldre inlägg (arkiv) till 26.5.2002
« skrivet: 2001-05-28, 20:31 »
Hej igen Sam!
 
Jag har än så länge ingen uppgift om när hon flyttade från Virserum.
 
Däremot, i vigsellängden från Flisby sn, när Hedvig Charlotta gifter sig 1839, finns en benämning av hennes mor Eva Petterson med make(?) Magnus Gabrielsson från Rödmåla i Wirserum Sn som lemnadt tillstånd.
 
Mvh
/Jonny Geber

21
Norra Vi / Äldre inlägg (arkiv) till 20.8.2001
« skrivet: 2001-05-28, 20:22 »
I födelse och dopboken gällande min mormors mor, Augusta Albertina Johannesdotter (född 1878-10-02/döpt 1878-10-06) finns följande anteckning:
5 kr insatta för barnet i Lifräntanstalten i Stockholm.
 
Gällande hennes syster Anna Magdalena Johannesdotter (född 1875-03-07) står anteckningen:
5 kr insatta för barnet i Lifränta och Kapitalförsäkringsanstalten.
 
Vet någon historien bakom denna investering? Har sett anteckningar om andra, d.v.s. ej gällande min släkt, men än så länge uteslutande i Norra Vi socken.
 
Mvh
/Jonny Geber

22
Flisby / Äldre inlägg (arkiv) till 3.7.2001
« skrivet: 2001-05-28, 13:41 »
Lisbeth Göransson! Jag har skrivit ett e-post till dig genom den adressen som stod vid ditt inlägg.
 
Jag är ättling till Alfred (min mf ff), så vi kanske ser likadana ut? Har du stora fötter?
 
Har det berättats något i din släkt om de mördade? Om deras personligheter eller om mordet i allmänhet?
 
Vet du förresten någonting om Hedvig Charlottas anor? Jag finner inte henne i Virserums födelsebok (där hon enligt uppgift skall ha fötts). Jag har dock någon uppgift, från vigselanteckningarna, att hennes mor hette Eva (minns ej efternamn) och bodde i Virserum.
 
Mvh
/Jonny Geber

23
Virserum / Äldre inlägg (arkiv) till 26.5.2002
« skrivet: 2001-05-27, 16:05 »
Hej Sam!
 
Om du känner dig hemskt snäll så får du gärna kolla upp följande person i PLF databasen:
 
Hedvig Charlotta Samuelsdotter, född i Virserum sn 1816-07-18
 
Jag har uppgiften från kyrkböcker i Flisby sn, men hittade henne inte när jag letade i Virserums födelsebok för aktuellt år.
 
Mvh
/Jonny Geber

24
Ramkvilla / Äldre inlägg (arkiv) till 22.4.2001
« skrivet: 2001-04-22, 16:59 »
Hej!
 
Vet någon något om Sven Samuelsson (f. 1706?) och hustru Maria Gudmundsdotter (f. 1714?), samt deras barn Catharina Svensdotter (f. 1737-12-16?) och Gudmund Svensson (f. 1741-03-31 i Svinaryd Öfragård)?  
 
I Husförhörslängden -1753(?) för Ramkvilla (Fröderyd A1:2) är det väldigt svårläst.
 
/J. Geber

25
Västra Ryd / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-01-29
« skrivet: 2001-04-19, 21:01 »
Hej!
 
Känner någon till familjen Krans? De bodde på Skytthemmet, Lilla [Yste]bäcken och Dammstugan[?] under 1800-talet:
 
Johannes Krans och hustru Anna Dorothéa Liljegren. Barn: Augusta (f. 1865), Josefina Albertina (f. 1868, d. 1906), Lovisa Charlotta (f. 1871), Carl Johan Richard (f. 1874) och förmodligen ytterligare barn.
 
Josefina Albertina Krans var min morfars mor.
 
Mvh
 
/Jonny Geber

26
Rumänien / Rumänien
« skrivet: 2001-03-16, 21:14 »
Jo, jag har läst din uppsats. Den var verkligen intressant, och jag önskar jag kan göra en liknande resa någon gång i framtiden...
 
Sedan mitt förra inlägg har jag förresten kommit i kontakt med en amerikan som är föreståndare för ett projekt som kartlägger den ungerska befolkningen i Bukowina fram till 1941. Så min släkt borde finnas med i deras arkiv, vilket de nu ska undersöka åt mig.
 
Om någon vill veta mer, så kontakta mig så kan jag vidarebefodra.
 
/Jonny Geber

27
Rumänien / Rumänien
« skrivet: 2001-03-16, 01:02 »
Hej.
 
Finns det någon som har släktforskat kring Bukowina i nuvarande Rumänien och Ukraina? Jag har ungerska anor från byn Hadikfalva (Dornesti idag). Dessutom är det en stor möjlighet att en del av mitt ursprung kommer från de tyska bebyggelserna i området.
 
Mvh
 
Jonny Geber

28
Ungern / Äldre inlägg (arkiv) till 26 januari, 2011
« skrivet: 2001-03-16, 00:57 »
Hej.
 
Min släkt är etniska ungrare som kommer från Vodjovina, Jugoslavien tillika Banat i det Habsburgska riket. Dessförinnan skall de enligt muntlig källa kommit från Bukowina i nuvarande Rumänien. På den tiden också tillhörande Österrike-Ungern.
 
Vet någon ifall ungerska arkiv har mikrofilmat kyrkböcker från Jugoslavien, d.v.s. dess ungerska kyrkoförsamlingar, och hur kan man bära sig åt för att finna dessa? Med sökning på Familysearch kan jag finna min släkts ursprungsbys kyrkoböcker från Bukowina mikrofilmade, men ej de i Jugoslavien.
 
Mvh
Jonny Geber

29
Flisby / Äldre inlägg (arkiv) till 3.7.2001
« skrivet: 2001-03-11, 01:32 »
Hej!
 
Jag är ättling till Anders Magnus Blomqvist (f. Flisby sn 1815-06-08, d. Flisby sn 1884-11-10) och Hedvig Charlotta Samuelsdotter (f. Virserum sn 1816-07-18, d. Flisby sn 1884-11-10) som mördades av okänd genom slag av vedträ.
 
Jag söker andra ättlingar som säkerligen har hört muntliga traditioner genom släkten kring de mördade.
 
Vad som har berättats i mitt släktled var att min morfars far (deras barnbarn) var hos dom när han var liten eftersom hans far arbetade på tändsticksfabriken i Anneberg och hans mor hade dött tidigt. Och att de då var väldigt snälla mot sina barnbarn.
 
/J. Geber

30
Sund / Äldre inlägg (arkiv) till 2002-06-27
« skrivet: 2000-12-17, 02:20 »
Jag har följande personer från Sund socken i information min mormors kusin skall ha tagit fram. Känner någon till något om dem?:
 
Jacob Johan, född 1757-06-05 i Sunnet, Asby sn
död 1839-04-22, Sund sn. Livgrenadjär vid Ydre kompani, nr 109 på Oppredatorpet i Sund sn.
Gift (2:a gången) med Ulrica Catharina Svensdotter, född 1767-01-07, Askeryd sn, piga i Ukreda.
Barn: Jacob Johan (född 1793-04-19), Johannes (född 1796-09-30), Maria Christina (född 1798-05-19), Adolp Johan (född 1802-03-13 - se vidare nedan)
flyttar 1812 till Grantorp på Sandbäcketorp
flyttar 1816 till Rangelsboda, Gällerstenas ägor
flyttar 1823 till Åsen, Hummelåsens ägor
 
Adolf Hell (Adolp Uprigtig), född 1802-03-13 på Oppredatorpet, Sund sn. Död 1868-10-01 på Westanå, Västra ryd (?). Gift med Anna Catharina, född 1800-08-27 i Eksjö. Barnen: Carl Johan (född 1826-01-01, Västra ryds sn), Samuel Gustav (1830-02-02 - 1830-05-17, Västra ryds sn), Helena Catharina (född 1831-05-03, Västra ryds sn), Gustav (född 1832-12-17, Västra ryds sn - se nedan), Samuel (född 1836-04-24, Västra ryds sn), Johannes (född 1839-07-16, Västra ryds sn), August (född 1842-07-09, Västra ryds sn).
 
Gustav Hast (född Hell). Född 1832-12-17, Pamphemmet, Västra ryds sn. Död 1893-09-21, Stubberyd under Forsnäs, Sund sn. Gift med Lena Catharina Johannisdotter, född 1834-08-18 Holmen under Forsnäs. Barn: Gustav Adolf (född 1858-10-20, Sund sn - se nedan), Carolina Adolfina (född 1860-06-24, Sund sn), Lovisa Amalia (född 1862-03-23, Sund sn), Carl Johan (född 1864-02-07, Sund sn), Anna Helena (född 1865-12-09, Sund sn), Anna Helena (född 1867-07-16, Sund sn), Ida Mathilda (född 1869-05-24, Sund sn), Anna Lena (född 1872-02-10, Sund sn), Amanda Christina (född 1874-08-10, Sund sn), Emma Augusta (född 1876-06-10, Sund sn).
 
Gustav Adolf Hast, född 1858-10-20, Thyrsfall under Hestrahult i Sund sn. Död i Asby? Gift med Anna Mathilda Andersdotter, född 1859-02-26, (Höghult under Snararp?). Fick 13 barn.
 
/J. Geber

31
Asby / Äldre inlägg (arkiv) till 28.2.2001
« skrivet: 2000-12-17, 01:44 »
Jag har följande information om mina anfäder som en kusin till min mormor skall ha tagit fram i början av 80-talet. Kan någon bidra med något?:
 
Johan Månsson född 1710 gift med Maria född 1713 hade sönerna:
Carl Johan, född 1745 (gift med Anna, född 1752. Fick barnen Anders, född 1773, Johan, född 1781, Israel, född 1784 och Sara född 1786)
 
Johan, född 1757-06-05 i Sundet, Asby sn. Döptes 1757-06-12 och hade följande som dopvittnen:
 
Wählborna fröken Braun på Ruda, hustrun Annika i Ruda, pig. ...... i Ruda, pig. ....., Chornett ... Söderberg, Ryttaren Nils Koz, drängen Anders i Tångarp, drängen Johan i Ruda.
 
Johan är en anfader till mig, och flyttar sedemera till Sund socken.
 
/J. Geber

Sidor: [1]