ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Stig-Ove Wisberg

Sidor: [1] 2
1
Hälsinge regemente / Krok, Anders
« skrivet: 2015-12-14, 17:34 »
Borde man inte svara på frågan i detta forum när den ställs här? Det kan ju finnas andra som har intresse i samma sak.

2
Normlösa / Normlösa CI:1 (1633-1732) Bild 198 / sid 383
« skrivet: 2015-11-18, 09:11 »
Heter inte soldaten Kiäck?

3
Allt för Sverige (SVT, 2011-) / Allt för Sverige (SVT, 2011-)
« skrivet: 2015-11-09, 11:49 »
Skulle det kunna vara på det sättet att programansvariga redan har varit i kontakt med deltagarnas släktingar och därigenom fått tillgång till gamla foton? En tanke som slog mig.

4
Jönköpings regemente / Norman, Erich
« skrivet: 2015-09-10, 08:40 »
Annette. Kontakta gärna Soldatregistret, http://www.ep.liu.se/databases/soldatregister/dbrecord.sv.aspx?id=1534269 där han finns med. Där kan finnas mer uppgifter om honom.
 
(Meddelandet ändrat av wisberg 2015-09-10 11:46)

5
Äldre ord L - Ö / Utgammal
« skrivet: 2015-06-16, 09:06 »
Enligt Dalins ordbok är det, Mycket gammal.

6
Gårdsby / Vigsel 1757
« skrivet: 2015-06-12, 08:05 »
Ett litet försök.
Måns Månsson från Cronoberg med Maja Månsdotter från Lunneg(ården)Januari/:. Därefter vem som vigde dem. Det får någon annan försöka med. Tror det slutar med Biskopen.

7
Häradsindelning / Äldre inlägg (arkiv) till 10 maj, 2015
« skrivet: 2015-05-08, 09:00 »
Ett litet bidrag till Barne härad gjord av Ragnar Härnelius:
 
I Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift Vr.I, 1958, har Statsheraldikern C. G. U. Scheffer presenterat Skaraborgs läns år 1957 fastställda häradsvapen i en förnämlig uppsats med bl.a. kommentarer och reproduktioner i färg.  
Om Barne härad säger han bla.  
”Vapnet bygger på häradets sigillbild. Barne härads äldsta kända sigill, vilket förekommer på en skrivelse av år 1565 . visar även i tydliga avtryck en till sin komposition något förvirrad bild. Detta ger anledning att förmoda, att densamma återgår på en äldre förlaga, som vid utförandet av det från 1565 kända sigillet blivit av gravören oklart uppfattad”.  
Efter undersökning av Statens historiska museum kommer Scheffer sedan fram till ”att man här har att göra med en Sankt Kristofferframställning”, en uppfattning som han anser stödjas av att centralgestalten håller en stav och bär en människa.  
Denna tolkning har allmänt anammats. Så mycket större blev därför min förvåning, när jag vid studier i Göta Hovrätts arkiv i Barne härads dombok för hösten 1711, § 22, påträffade följande i sanning märkliga berättelse, som uppenbarligen har sina rötter långt tillbaka i tiden, troligen i medeltiden:  
”Förre Cronobefallningsman Wällbetrodde Jöran Unge war här wid tinget tillstädes, och som ingen af Härads-Nembd eller andre i häradet wiste, af hwad orsak uti Bamehärads Tingretts Signete står 3:ne små barn, gaf befallningsman Jöran Unge efterfölliande underrättelse derom: att för mer än 30 åhr sedan, när Jöran Unge war Frälsefougde, omtaltes efter ährlige Dannemän Anders Andersson och Anders Larsson i Nohltorp, att berörde män som warit öfwer 80 åhr gamla, det de hördt efter sine Föräldrars och förfäders ord, det hade ett qvinfolk som war hafwande gått ifrån Nohltorp i starka wintren om Kyndersmässotid, och när hon kom i ödemarken på Hille, födde hon tre piltebarn, hwilka hon ifrånlopp och de blifwo i Sniön liggande til afmålning som Härads Signetet utwijsar, nästan skafföttes, hwilka trenne barn, när folk dem fant liggia i starka wintren och Sniön, woro de dock så warma och behåldna, som de i en wagga legat, och qwinfolket, som dem fådt fans igen i Essunga, då ingen gård emillan Nohltorp och ther warit, samma berättelse hade ock en gammal man Lars Kart för Befallningsman Unge gjort; och således efterkommanderna till efterrättelse blef improtocollerat*”.  
Skulle denna sägen verkligen ha sanningshalt och gälla Barne härads gamla sigill, ger den onekligen en enklare tolkning än Kristofferlegenden.

8
Kan det stå Varit i ständig tjänstgöring?

9
00 - Lagar / Högmålsbalken
« skrivet: 2015-04-08, 16:05 »
Taget ur Magnus Erikssons landslag, högmålsbalken.
 
V. Om en man eller kvinna blir funnen med trolldom.
Förgör en man en annan man eller en kvinna, eller en kvinna en annan kvinna eller en man, med trolldom eller andra förgörningar, så att han eller hon lider döden därav, de miste sitt liv för sådan ogärning. En man skall steglas, och en kvinna stenas. Och man skall pröva det genom häradsnämnd, såsom förut är sagt.
 
VI. Om man eller kvinna förgör sitt styvbarn.
Förgör man eller kvinna sitt styvbarn och vill tillägna sina barn arvet, vare samma lag ifråga om livet, och det skall gälla om arvet, som lagboken säger.

10
14 - Juridiska spörsmål / Barnamord saknas?
« skrivet: 2015-04-03, 08:37 »
Det kan ha behandlats under ett extra ting, urtima ting, då finns det inte i den ordinarie domboken. Det kan stå i hovrättsdomen var målet kommer från.

11
14 - Juridiska spörsmål / Barnamord saknas?
« skrivet: 2015-04-02, 15:20 »
Hon finns i Göta hovrätts dombok, Brottmålsutslag B II A:32 mål nr 108.
Du kan hitta henne i registret som finns på denna sida under Brottmålsutslag 1684-1736, http://www.wisberg.se/wisberg.se/kung.htm  
Där heter hon Havstrand Kristina.
Domboken finns i Vadstena landsarkiv, de kan hjälpa dig med kopia av domen.

12
Tryserum / Född 1646 Tryserum
« skrivet: 2015-04-02, 14:36 »
Han heter Swen, hade du tagit med hela bilden så hade vi sett att det står, den 12 Aprilis längst till höger.

13
Nu hänger jag inte med riktigt,  vilket plustecken?

14
Längre ned i samma text kan man läsa relativt tydligt Gudesjömåla.

15
Du kan ju lägga ut både fram- och baksida, så slipper du citera något. Då framgår det ju hur man skrev och uttryckte sig förr.

16
97) Göta hovrätts arkiv / Göta hovrätts huvudarkiv
« skrivet: 2015-02-27, 08:54 »
Urtima ting, eller Extra ting utlystes om något behövdes behandlas emellan de ordinarie tingen. Det var säkert en stor apparat att kalla samman alla nämndemän och vittnen. Kunde det göras vid de ordinarie tingen så gjordes det där, även om det var mord.

17
97) Göta hovrätts arkiv / Göta hovrätts huvudarkiv
« skrivet: 2015-02-26, 16:24 »
En möjlighet kan vara om målet gått vidare till Kunglige Majt. Då skickades handlingarna med dit och de kan då finnas i Riksarkivet, justitierevisionen.

18
97) Göta hovrätts arkiv / Göta hovrätts huvudarkiv
« skrivet: 2015-02-26, 09:55 »
I så fall tror jag inte att du kan hitta mer i Göta hovrätts arkiv. Jag förmodar att du redan har kollat originalhandlingarna respektive Landsarkiv, beroende på vilken häradsrätt det var.

19
97) Göta hovrätts arkiv / Göta hovrätts huvudarkiv
« skrivet: 2015-02-26, 07:57 »
Serien heter Handlingar i underställda brottmål Signum för 1769 är E VAC: 15 Göta hovrätt huvudarkivet.
Jag vet att det vid den tiden saknas en hel del, troligen utgallrat.
Har du tur kan ditt finnas med.

20
97) Göta hovrätts arkiv / Göta hovrätts huvudarkiv
« skrivet: 2015-02-25, 22:09 »
Nu har jag inte i huvudet hur långt tillbaka som serien Inneliggande handlingar sträcker sig. Det är en serie som kan liknas vid dagens akter, underlaget till domen. I den brukar det finnas utdrag ur underrättens protokoll, attester, vittnesförhör och liknande.

22
Förnamn - S / Simma
« skrivet: 2014-12-11, 21:40 »
Tack för det. Hans morfar hette Simon, måste kommit därifrån då.

23
Förnamn - S / Simma
« skrivet: 2014-12-10, 13:47 »
Har i min forskning råkat på en pojke som döpts till Simma.  
Är det någon som kan säga var det kommer ifrån? När jag först läste det tyckte jag att det var ett konstigt flicknamn, men när jag läste vidare så var det en pojke.
Källa: Vårdnäs C:2 (1730-1780) Bild 89 / sid 169 (AID: v65332.b89.s169, NAD: SE/VALA/00435)
 
Stig-Ove

24
03 - Hur hittar jag... / Lagfart
« skrivet: 2014-09-05, 10:50 »
Jag har tillgång till Göta hovrätts arkivförteckning, då blir det ganska lätt.

25
03 - Hur hittar jag... / Lagfart
« skrivet: 2014-09-04, 07:57 »
Ann, du kan försöka leta efter lagfartsuppbud i Småprotokoll från Ölands norra mot. Renovationerna finns under Göta hovrätts arkiv i Vadstena. Seriens singnum heter: E VII AAC, 1883 har volymen nummer 2779.

26
Foto- och skanningsteknik / Infoga Bilder
« skrivet: 2014-08-26, 01:26 »
Uppsyningsman kanske?
 
Stig-Ove

27
Äldre ord L - Ö / Småfolk
« skrivet: 2014-07-01, 10:07 »
Förklaring finns att läsa i Dalins ordbok http://www.wisberg.se/wisberg.se/pdf/dalin/dalin.htm

28
Vimmerby / Äldre inlägg (arkiv) till 04 september, 2014
« skrivet: 2014-06-11, 09:09 »
Daniel, kolla mailen.
 
Stig-Ove

29
Vimmerby / Äldre inlägg (arkiv) till 04 september, 2014
« skrivet: 2014-06-11, 08:28 »
Föreslår att Du tittar i Gunnar L Björkmans bok Personregister till Vimmerby stads dombok och protokoll 1614-1725. Där nämns han på c:a 7 sidor från 1665-1722. Den 11/2 1717 bevakar borgmästare Budeén Collins testamente. Hans hustru Margareta, barn och barnbarn, det står inte hur många eller vilka, dog i pesten 1711.
 
Mvh
Stig-Ove

30
Äldre ord A - K / Brandgult
« skrivet: 2014-05-06, 09:47 »
I Dalins ordbok från 1850 beskrivs den som följande: Af en gul, ljusröd färg, nästan liknande guldets.
Visst, eldslågans brandgula färg är nog mer gul än orange.  
I samma ordbok beskrivs orange som pomeransgul, vilken jag tycker vara en bra beskrivning.
Frågan blir då, när blev brandgul synonymt med orange?

31
Ett litet försök till tydning.
 
tillijka medh sin dåtter då språngh Anders Gunnarsson til sit suärdh det togh hans wärdh Lars Gisslesson ifrån honom då lågh der en wärke spade under bordet den togh Anders, högg honom ett håål i hufwedet, att han föll omkull, och språng der medh på dören till skogz. Mer hade han intet att säya. Peer Jonsson tillfrågades huru han kom i träta medh Hindrich, han swarade att Hindrich och han begynte först att skempta, då begynte Hindrich...
 
Stig-Ove

32
Segerstad / Segerstad C:1 sid 162
« skrivet: 2014-01-17, 10:06 »
Anders Persson och Maria Carlsdotter i Barnegården

33
Jag skulle vilja ändra dold till dels på båda ställena.

34
Gullered / Sven Svensson med familj
« skrivet: 2013-11-04, 09:30 »
Dop Attest
Barn: Johan Alfred född i Bottnaryd d 18 o döpt d 19 Maj 1854.
Föräldrar: Fadren HemmansBr i Backen af Gullered Sven Svensson Modren Fredrika Fägerholm.
Barnet födt o döpt här af orsak, at Fadren med sitt hushåll vistats och bodt på Stommen Elgaryd under inbärjning och utfordring af den gröda, han sig tillhandladt sistleden Våras på auction ibm
Faddrar vid Barndopet: Anders Andersson i Bosgård o Enka Cajsa Larsdotter på Stommen Elgaryd.
Då undertecknad fådt veta at den Dopattest, som i slutet af sistleden Maj ågådt, ej till Hr Prosten Essén framkommit, torde det anfägtas, at den nu så sent kommer tillhanda.
Bottnaryd d 23 Nov 1854, underskrivet av en pastor som ser ut att heta något med Dragerström.
 
(Meddelandet ändrat av Wisberg 2013-11-04 09:32)

35
03) Osorterat / Födelsebok
« skrivet: 2013-10-29, 15:15 »
Ingeborgs dr på wästra Elmhults Torp, född d 10 och döpt d 15 Febr
Fadren angafs wara Nils Ram från Wästra Torsås sochn, soldat
Modren är Piugan Ingeborg Matthisdr 22 år gl
Test Olof Gumesson i Wästra Elmhult H Karin Johansdr ibidem Måns Månsson i Jäts bygd. Pigan Botil Bengtsdr i Elmhults Wästerg.

36
Bosarp / Bosarp CI:3 (1749-1806) Bild 302 / sid 286
« skrivet: 2013-10-29, 13:44 »
Min tolkning:
 
Den 1 Januari föddes Pär Pärs lilla Sån i Öslöf och d 2 do hemma döpt kallad Anders
Hållen wid dopet af Nils Johans Hustru Nilla, faddrar Nils Johans Swen Åckerström Pigan Anna
Sista raden verkar vara någon betalning i 2 poster, den sista troligen till de fattiga, men det kanske någon annan vet bättre.

37
Vet inte om det är rätt ställe som efterfrågas, men mellan Näsby och Nosaby finns det en fastighet som markerats med en 9:a i den Häradsekonomiska kartan.

38
03) Osorterat / AD Norrbärke AI:1 Bild 112 / sid 103
« skrivet: 2013-06-16, 23:32 »
Jag får det till Söfring

39
98 - Osorterat / Hur får jag tag i köpehandlingarna?
« skrivet: 2013-06-09, 23:59 »
De bör finnas i Göta hovrätts serie Småprotokoll som finns i Vadstena Landsarkiv

40
11 Föremål / Rullbjörn ett transportmedel för sten
« skrivet: 2013-06-05, 11:50 »
Googla på stenbjörn så får du upp ett par vaianter.

41
Bouppteckningar / Österrekarne häradsrätt FII:4 nr 509
« skrivet: 2013-05-28, 00:23 »
Min tydning
 
Åhr 1767 d: 22 December Blef uppå wederbörandes Begieran nu Laga upteckning Inventering och Dehlning hållen efter afledne Mannen I lifstiden, Ärlige och wälförståndige Dannemannen, Men nu, hos Gud Salige Lars Larsson från Bahlsta By och Stenqwista Sochn, Hwilken med Döden afgådt d: 17 i åfwan Nämde Månad, och jämte Änkian, lemnat efter sig Fem stycken Barn, 2 Soner och 3 Dottrar, Hwilka alla Nu äro Myndige och i egne personer Närwarande; Egendomen Upgafs af den dödas efterlemnade Maka Hustru Christina NilsDotter och af oss undertecknade wärderades och delades, då företogs som följer.

42
Det finns en plats som heter Korrebo i Kind härad, by i Månstad socken. Kanske långsökt, det liknar ett k i slutdelen på namnet.

43
Allmänt / Brott & Straff
« skrivet: 2013-04-29, 17:25 »
Han är troligen misstänkt för ett brott som man inte kunnat överbevisa honom. Ställd under Guds dom betyder att han kan få det besvärligt att komma till de saliga jaktmarkerna. Gud kommer att straffa honom för sina gärningar till slut.
Det är vad man ansåg på den tiden.
Du kan säkert finna något brottsligt om honom om du letar i domböckerna för den aktuella tiden. vin.T betyder troligtvis Vintertinget.

44
AD och SVAR är väl ett par av de bättre sakerna som hänt inom släktforskningen med sin digitalisering. Det är som Åke säger en fantastisk service som vi hoppas att vi får ha kvar.
 
Inlägget något redigerat. /Moderator Teknik

45
För mig är det helt obegripligt att man kan kräva att få ut kopior av bildmaterialet överhuvudtaget. Det finns ju verktyg i programmet för att spara sina bilder i bokmärken bl.a. Bilderna är ju deras levebröd som de har lagt ned ett otroligt arbete med att ta fram.
Vill man ha högupplösta bilder så kan man väl själv åka till arkiven och fotografera, eller betala för bilderna vad det kostar att ta fram dem.

46
Lerbo / Lerbo C:3 (1738-1778) Bild 46 / sid 43
« skrivet: 2013-02-11, 14:59 »
2 Octob föddes Ryttarens Hans Malmgrens och hans hustrus Anna Olofdotters 2ne söner i Koppstugan, som d 5 undfingo dop och christendom, tå then ene kallades Hans, hwar till witnen woro: Adjuncten Hr Petrus Collberg och Jöns Olofsson Tyristorp; Kyrkioh(erde)ns dotter Jungfru Maria Elisabet Strand
 
Den andre sonen kallades Johan, han kommer på nästa sida.
 
(Meddelandet ändrat av Wisberg 2013-02-11 15:03)

47
Bro / Bro, dombok höstting1664 sista sidan
« skrivet: 2013-02-11, 14:49 »
Ößbro aff Frimeros Enkia ij Stockhollm

48
03) Osorterat / Läshjälp Ale-härad
« skrivet: 2013-02-10, 23:54 »
Å föregående sida nämnde Johannes Månsson, gifte sig 1783 den 9 Mart? med Pigan Ingrid Olofsdotter ifrån Edets Hed och flytta till Alahärad, Tunge Socken och Torpet Faxen Wid Michaelis tid; desse ächta folk hafwa en dotter Britta, som föddes 28 aprilis 1783. De hafwa här brukat nådamedlen och fört såwida mig kunnigt är den korta tid de här bott, en oklandrad wandel fört, och recommenderas där de nu wistas til nödig Själawård.Rommeled den 25(6) Dec 1784

49
Hafwandes beggie sine attesta om afwittringen med deras förrige B(arn). De var tydligen änkefolk båda två.

50
Får rätta mig själv lite. Konungens tillstånd gällde från den 10 april 1810.

51
Det finns ju ett kryphål genom Konungens lov.

52
Så enkelt var det nog inte 1751. det finns en hel del att läsa i 1734 års Giftermålsbalk, 2 kapitlet, om detta.
http://www.wisberg.se/wisberg.se/pdf/1734/1gift.pdf

54
Domböcker / Domböcker
« skrivet: 2013-02-01, 09:35 »
Västra härad 1681, 1683, 1685-1686 har signum E VII AAAC:61
Västra härad 1715 har signum E VII AABA:466
Dessa volymer finns i Vadstena landsarkiv Göta hovrätt Advokatfiskalens arkiv

55
Smålands husarregemente / Lustig, Anders
« skrivet: 2013-01-30, 14:11 »
1715-10-09 gifter sig Anders Ericksson Lustig för Lämdahl och Maja Zefridsdotter i Skaltorp

 
(Meddelandet ändrat av Wisberg 2013-01-30 14:28)

56
Domböcker / Äldre inlägg (arkiv) till 26 januari, 2013
« skrivet: 2013-01-26, 12:15 »
Göta hovrätts arkiv finns i Vadstena landsarkiv och Östbo härads dombok (renovation)för 1746-1747 har signum E VII AABA:1226, domboken för 1745 har signum E VII AABA:1208
 
 
/Stig-Ove

57
Venjan / Venjan F:1 Bild 40
« skrivet: 2013-01-02, 10:06 »
Min tydning
 
Anna Jönsdotter ifrån Grufwa född 1664 uti Kiettelbo af Ehrliga föräldrar därsammastädes; kunnde enfaldigt läsa doch utan book. åhr 1688 inträdde hon uti Echtenskap med sin för detta Sahl afsomnade man Jan Pärsson ifrån Grufwa, med hwilken hon uti en rätt Echta kjärleek sammanlefde uti 40 åhr, doch utan lifsfrucht: Enka har hon warit uti 1? åhr. lefwernet mycket sachtmodigt och fridsamt. Siukdom ålderdomsbräcklighet, hwar af hon på slutet hela wintren klagat sig af et swårt bröst dödde förledne Torsdag morgon som war d 28 april begrofs --- d 1 Maji --- 79

58
Bollnäs / Bollnäs A1:1 Ver:a (1738-1759) sidan 388
« skrivet: 2013-01-02, 09:45 »
Så här tolkar jag det.
 
War i förhöret och gick sin wäg ut at läsa. angafs

59
07 Byggnader / Hur kan man hitta sina släktingars hemställen?
« skrivet: 2012-11-24, 16:00 »
Kan det vara denna Nygård?

60
08) Domböcker och bouppteckningar / Uppvidinge häradsrätt
« skrivet: 2012-11-22, 17:55 »
Detta är bouppteckningen efter Nils Zackrisson Västra häradsrätt FI:9 (1786-1788) Bild 393 / sid 531 (AID: v77995.b393.s531, NAD: SE/VALA/01635)

61
08) Domböcker och bouppteckningar / Uppvidinge häradsrätt
« skrivet: 2012-11-22, 14:50 »
Det dör en Nils Zacrisson i Kulla 1787, Södra Solberga C:2 (1782-1825) Bild 76 / sid 143 (AID: v36312.b76.s143, NAD: SE/VALA/00367)inte allt för långt från Uppvidinge. Kan det vara något att följa upp?

62
08) Domböcker och bouppteckningar / Uppvidinge häradsrätt
« skrivet: 2012-11-21, 10:15 »
En farbror som skall företräda en arvinges rätt behöver ju inte bo i samma härad

63
Övriga skrifter / Hertig Carls Slaktarbänk
« skrivet: 2012-11-15, 21:41 »
Har lagt ut Hertig Carls slaktarbänk som en pdf-fil på följande sida http://wisberg.se/wisberg.se/default.htm  
Där finns många intressanta namn. Filen är rätt stor men kanske värd att vänta lite på.
Volymen kommer från Finspångsarkivet som finns hos Norrköpings stadsbibliotek.
 
 
Fem inlägg flyttades hit från .
Camilla Eriksson, moderator Övriga

64
Brott och straff / Brott och straff
« skrivet: 2012-10-21, 15:34 »
Förlåt Lotta, ditt inlägg kom nog in medan jag skrev mitt.

65
Brott och straff / Brott och straff
« skrivet: 2012-10-21, 15:31 »
Då bör det ju kunna vara den text jag först skrev som ligger under kapitel 18 8§.  
Den, som öfwar otukt med afwita qwinna, dömes till straffarbete från och med sex månader och till och med fyra år
http://wisberg.se/wisberg.se/pdf/strafflagen1864.pdf

66
Brott och straff / Brott och straff
« skrivet: 2012-10-21, 12:11 »
Är du säker på att det ska vara en 8 efter 17? I 1864 års lag finns det bara 6 §§, likaså i 1942 års lagbok.

67
Brott och straff / Brott och straff
« skrivet: 2012-10-17, 22:18 »
Jag var tvungen att ta bort det, svaret jag gav var 18 kapitlet, tyvärr, jag läste fel. Den version av Strafflagen som jag har innehåller bara 6 §§ i 17 kapitlet.

68
Ljuder / Äldre inlägg (arkiv) till 03 februari, 2014
« skrivet: 2012-10-01, 08:36 »
Vill bara göra ett litet inlägg angående domböckerna. Skrivfel kan förekomma i både originalen och renovationerna. Det finns exempel där namn har blivit felskrivna i originalboken men rätt i renovationen. Kanske var det lite lungnare när den skulle skrivas av och man då kom på att det var fel. (tror jag har skrivit något liknande på annan plats i AF)
 
Intressant tråd att läsa.

69
Datorprogram (övriga) / Google Chrome
« skrivet: 2012-09-24, 23:16 »
Jag bytte till Firefox för någon vecka sedan. Tycker det är märkbar skillnad. Eftersom den mesta energin används till att hacka IE så bör det vara lugnare att ha något annat. Dessutom kan dessa säkerhetshål ha varit öppna under en rätt lång tid innan de åtgärdas, Hur mycket hinner inte hända då?

70
Svenarum / Svenarum C:2 sid 23
« skrivet: 2012-09-24, 23:09 »
Kan vara Fiskaby.

71
11 Föremål / Träskruvar, funna i Luleälv?
« skrivet: 2012-08-31, 15:17 »
Kan det vara pålar som skruvats ned i marken eller sjöbotten, istället för att ha slagits ned?

72
Jag skulle nog sätta en slant på Saris idé om en årtull.

73
12 Företag / Factorie=Vapenfabrik?
« skrivet: 2012-07-17, 22:44 »
De som var på faktoriet tillverkade inte enbart vapen, de tillverkade även tillbehör som hölster, beslagna vagnar, harnesk m.m.
Med tanke på frågan om det enbart var vapenfabriker.
 
Mvh
Stig-Ove

74
Torhamn / Torhamn Mantalslängd 1702
« skrivet: 2012-07-11, 11:42 »
Kan det vara Tore Bullers

75
faster-mans Lars Hanssons i Kötekulla närwaro

76
17 Juridik / Jäviga vittnen p.g.a. släktskap
« skrivet: 2012-07-06, 11:08 »
17 kapitlet § 7 i 1734 års lag finns att läsa under denna länk http://www.wisberg.se/wisberg.se/pdf/1734/9ratt.pdf

77
Gör ett försök, luckorna kanske någon kan fylla i.
S.D.(samma dag) Vid uprop till åter är företagande af det, enligt hvad Domboken för den 27 sistlidne October under ? 8 utvisar, till detta ting upskjutne mål emellan Herr Apothekaren Johan Julius Brun, såsom egare till Krono Skattehemmanet No 5 i Stene? Kde (Kärande), samt Torparen Sjols Mårten Persson i ? och Udde Jon Persson i Roteberg Sde (Svarande) ang(åen)de afträdande af den från berörde hemman afsöndrade fäbodelägenheten Hofsätra?, anmäldes berörde mål vara genom förlikning af parterna bilagdt, dervid H(ärads) R(ätte)n lät bero, hvadan målet skulle såsom förfallet utur Domboken från vidare åtgärd afskrivas. Såsom afsades.

78
17 Juridik / Jäviga vittnen p.g.a. släktskap
« skrivet: 2012-07-05, 10:50 »
I förklaringarna till Magnus Erikssons landslag står följande.  
 Alla vittnen inför konungen, biskopen, lagmannen, häradshövdingen och deras nämnder skola svärja, förr än de vittna, om allt det de skola vittna, i svarandens närvaro, och bedja Gud hjälpa sig och all himmelens härskara, så som de vilja vittna rätt och sant i detta mål och ingenting däri fördölja av räddhåga, väld, avund, vänskap, svågerskap eller frändskap.
Frändskap kan väl innebära i stort sett all släktskap, eller är det skillnad på frändskap och släktskap?

79
Martin, namnet på den från Miellrydh på den övre bilden är inte Grels.

80
Kan det vara Arffuid på den övre och Grels på den undre?

81
Vet inte om det är klargjort, men den text som står i marginalen efter F:et ska väl stickas in efter F:et som står framför biträda i den ordinarie texten.

82
Bilmärke? / Bilmärke?
« skrivet: 2012-05-30, 22:00 »
Bilen behöver ju inte ha varit ny när fotot togs. Det hade varit värre om det var tvärtom

83
05) Brev m. m. - 1800-talet / Resepass
« skrivet: 2012-05-30, 09:44 »
Kanske ett långskott, men kan det stå ett sockenjon?

84
Bildgåtan - Övrigt / Motorcyklar
« skrivet: 2012-05-21, 23:55 »
Kan det vara en Harly Davidsson från 20-talet
http://puppascott.hubpages.com/hub/Harley-Davidson-V-Twins

85
I denna volym finns en förklaring till tecknen Råneå AIa:9a v138746.b6

86
00 - Kläder och dräktskick / Tidsbestämma foto via kläder
« skrivet: 2012-05-04, 10:08 »
Tack för Er respons på min fråga. Det var många intressanta synpunkter och förklaringar. Görans förslag om en lathund låter bra och användbar. Har själv en del äldre kort och det vore intressant att försöka lista ut åldern på dem.

87
Lars Bratt är troligen utsedd till förmyndare för Sjöbergs svägerskor, samtidigt som han verkar ha ett krav på Jonas Sjöberg.
Borgaren Lars Bratts inprotocollering hos glasmestaren Siöberg på 26 daler 20 ./. Smt är till Höglof(lige) Kung(lige) Hofrätten d: 16 Martj öf(we)rsänd.
Der efter begiärde Lars Bratt, såsom fullmächtig för Jonas Siöbergs Swägerskor Annika och Margareta Pädersdottrar, såsom de efter sina Sal(iga) föräldrar, hwarken i löst eller fast någon ting i arf bekommit, det måtte gården, först lagl(igen) wärderat, och sedan emillan Siöberg och dess swägerskor liquiderat blifwa.
 
(Meddelandet ändrat av Wisberg 2012-05-04 08:05)

88
00 - Kläder och dräktskick / Tidsbestämma foto via kläder
« skrivet: 2012-05-03, 10:17 »
Med all respekt för andras kunskap. Hur kan man tidsbestämma ett sådant kort med 5 års marginal, 1860-65, om jag har förstått svaret riktigt? Vad är motiveringen?

89
I programmet Min släkt blir det enligt mitt tycke prydligare och mer lättöverskådligt om församling kommer före gård, då man kan ha flera gårdar inom samma församling. Då samlas dessa gårdar efter varandra i kolumnen för Platser, istället för att bli utspridda. Det är viktigt att ha ett kommatecken mellan varje post (församling, gård), något i stil med Annikas förslag.
Kolumnen platser som jag avser är den som bildas när man gör en html-export.

90
Äldre ord A - K / Delineation
« skrivet: 2012-04-02, 21:17 »
Vad jag förstår så bör det betyda gränslinjernas dragning på kartan. Någon med större kunskap kanske kan förklara bättre.

91
Virserum / Virserum Dödbok C2 1732-1767
« skrivet: 2012-04-02, 11:39 »
Bo Persson har helt rätt i sitt uttalande. Den tråkiga attityden finns på annat håll än hans.
Bild-id är precis vad det låter som, en identifikation av en bild, källhänvisning är något helt annat.

92
01) Allmänt om efternamn / Efternamn?
« skrivet: 2012-04-01, 22:04 »
Möjligheten finns ju alltid. Jag har något liknande fenomen. Min farfar hette Erik Hjalmar Jansson, född 1864, hans far hette Carl August Jansson, född 1820 och hans far hette Erik Jansson, född 1786 vars far hette Jonas Eriksson.
Varför det är på det sättet vet jag inte. Det är ju inte direkt logiskt.

93
Svalöv / Svalövsfödelse 1762
« skrivet: 2012-03-30, 10:47 »
Kan det stå Snogabecks?

94
Klockrike / Klockrike, AI:1, sid. 55
« skrivet: 2012-03-08, 14:01 »
Ser ut som Grebo

95
Odensvi / Odensvi C:4 1722-1800 Bild 219 sid 427
« skrivet: 2012-03-07, 19:59 »
Skiring Herregård
sidst
Öfwer Odenswiholms Gods

96
emot
andra frågetecknet är uträtat
Coporalen nu lagsöckt
Ordet skyldig skulle jag vilja stava med y istället för ij, det är en rätt tydlig krok på y:et, till skillnad från ij där det brukar vara relativt rakt nedåt.
Det ska in ett ord före Inventarium, tycker det står edeligit, men är mycket osäker.

97
Kanske en petitess i sammanhanget men stavningen i efter och haft bör vara fft inte ftt.

98
hustrus, Boohaget, derifrån befriat eftersom hon, icke kan bewillia, förr än Hans Nåde Högwälborne Hr Baron General Major ock Landshöfdingens gunstige ordres deröfwer först ankommir.

99
Vet inte hur petig man ska vara, men vill man lära sig bokstäverna ordentligt bör man nog försöka vara så noga som möjligt, åtminstonde tills man kan det. Det har man stor nytta av senare. Därmed inte sagt att inte jag kan ha fel
 
Till BrukzPatron Hr Hans Anderssons  
säkerheet intechnas en obligation som rusthål=  
laren Wällachtadt Abraham Parment till  
honom utgifwit i Westerwijk d. 16 Jul?  
Anno 1704 emot ett lån af 125 dlr Silfm,  
att förränta med 6 procento på ett åhrs  
tijd, pantsettiandes honom för samma Summa  
uti benembde obligation, sin skatträtt i  
Nora gård i Hanäs Sochn belägen, som obliga=  
tion med mehra innehåller.

100
Du har helt rätt Irene, jag ville bara räta ut ditt frågetecken efter genom

101
Det verkar vara två betalningar, emot en Summa först g(ången)Etthundade tjugu..., Sedan en Summa af...

102
Det kiöp som åborna i Gållösa ingångit med  
Salh. Handellsmans Niclas Bertils Enkia  
efter upwist kiöpebref af d. 5 October 1709,  
med Nampn och Signete, samt wittne  
Josua Frummarie om hallfwa dehlen  
uti Gållösa SågaQwarn, som dhe sig af  
henne tillhandlat för Sextio d(ale)r Kmt  
Blef uti Protocollet intecknadt.

103
Borås / Borås CI:3 s.163 GID:584.43.32400
« skrivet: 2012-02-09, 23:50 »
Johan Hansson Bergh och Hans Johansson

104
Hjärnarp / Hjärnarp C:i bild 31 sid 27
« skrivet: 2012-02-09, 23:37 »
Xstian = Christian

105
Riktigt, åker står det ju.
Sen ska det nog vara Jurisdiction, inte Junsduction
 
(Meddelandet ändrat av Wisberg 2012-02-09 10:39)

108
Barnarp / Barnarps, Husfl AI5 (1774-1790), id: 238
« skrivet: 2012-01-31, 14:04 »
Hon finns i Månsarp AI:4 sidan 126

109
Barnarp / Barnarps, Husfl AI5 (1774-1790), id: 238
« skrivet: 2012-01-31, 08:41 »
Norrahammar kanske, inte så långt från Spånhult.

110
Barnarp / Barnarps, Husfl AI5 (1774-1790), id: 238
« skrivet: 2012-01-30, 14:50 »
Kan vara Lilla Spånhult

111
98 - Osorterat / Hur verifiera motstridiga uppgifter
« skrivet: 2012-01-30, 08:42 »
Att barnet döps till Johan Fritz William kan ju vara en antydan till vem fadern kan vara. Fritz William är väl kanske inte en så vanlig kombination. Det verkar ju vara mer än en slump att de har samma namn, men givetvis inte något som man kan spika.

112
Wiberg / Wiberg
« skrivet: 2012-01-15, 19:39 »
I Alseda AI:9 sidan 499 ser det ut som om han heter Magnus Andersson Wiberg

113
Värnplikt / Värnpliktsförhållanden
« skrivet: 2012-01-11, 10:40 »
2 kap 19 § Vissa i lagen bestämda brott medföra den påföljd, att den dömde förklaras hava medborgerligt förtroende för alltid eller för viss tid förverkat.
Då sådan påföljd för viss tid stadgad är, må den ej under fem och ej över tio år ådömas.
Den, som till förlust av medborgerligt förtroende dömd är, hava förverkat embete, tjänst eller annan allmän befattnning, som av honom innehaves; vare ock, under den tid påföljden honom ådömd är, såsom vanfrejdad ansedd och förty utestängd från alla sådana rättigheter och förmåner, för vilkas tillgodonjutande god frejd erfordras.

114
01) Domböcker / Renoverade domböcker
« skrivet: 2012-01-02, 08:49 »
Hovrätten skrev nog inte någon avskrift. Underrätten skulle efter årets slut lämna en kopia av domboken (renovationen) till Advokatfiskalen, så man kunde kontrollera att man dömde riktigt.
Som Göran Johansson säger från den 10 augusti 2007 så kan det finnas rättelser i renovationen, ett namn kan vara felskrivet i originalet och som blivit rättat i renovationen.

115
Uptekning på then Egendom som fants uti Boet efter afl(idne) Feltwäblen Jacob Wäderberg från Knutsdal, som sig efterlembnat Enkan Marta Suwensdotter och Barnen som then afl(idne) Mannen haft med sitt förra gifte Magnus och Anders Jacobsöhner från Walla och Knutsdal, skolandes then afl(idne) Mannen i lifstijden Testamenterat sin lösa Egendom till Enkan, och Testamentet under den 13 Junij 1737, uti Härads Rättens Protocoll låtit infört. Men sedermera af afl(idne) Mannen på sin Sotesäng skall wart återkallat, på sådant sät at barnen efter Lag arfwa skall, Hwilket til at bewisa Söhnerna sin styfmoder til nästa Ting instembt. warandes tilstädes som werderingsmän Nembdemännen Anders Persson i Röeby och Swening Ingwalsson i Ödeby och befants som följer, Inventarium...

116
Solberga / Solberga C:3 1751-86 s. 273
« skrivet: 2011-12-09, 15:51 »
Kan det stå Swuln, svullnad?

117
Hägerstad / Hägerstad CI:1 vigsel 1733, sid 35 i AD
« skrivet: 2011-12-09, 15:44 »
d 9 octob wigdes Enklingen och Skogwachtaren öfw(er) Kinda härad, Zachris Boman, med Dygdesama piga, Annika Olufsdotter

118
Falkenberg / Falkenberg Hfl. 1807-1825 GID:1791.3.98800
« skrivet: 2011-11-28, 16:41 »
I det fallet kan ju Anders Bergs hemsida med gid-konverter vara en räddning, http://scangen.se/gid.php

119
Falkenberg / Falkenberg Hfl. 1807-1825 GID:1791.3.98800
« skrivet: 2011-11-28, 15:02 »
Bilden hämtad från Arkiv Digital. Är det skillnad eller är det skillnad?

120
Falkenberg / Falkenberg B:2 utfl. 1835 GID:1791.32.37200
« skrivet: 2011-11-28, 14:56 »
Kan vara obest ort, Nr 8 ska till samma ställe.

121
Falkenberg / Falkenberg Hfl. 1807-1825 GID:1791.3.98800
« skrivet: 2011-11-28, 14:52 »
Af elacka böjelser varnad för 6e budets öfverträdelse

122
Åsbo / Åsbo, AI:9, sid. 203, AD
« skrivet: 2011-11-27, 21:34 »
Sjögarp, han finns i AI:7 sidan 188

123
Ser ut som Stoffwäfw Stoffvävare

124
Ottarp / Ottarp F:1 1861-1894 Bild 55/sid 52
« skrivet: 2011-11-27, 21:10 »
Får det till: Sår genom våda förorsakadt och deraf uppkommen blodförlust.

125
Romfartuna / Romfartuna F:2 sid 49
« skrivet: 2011-11-23, 15:03 »
Academie Rättaren ährlig och wählförståndig Jean Jeanson ifrån utråby är född Ao 1674 d 23 Juny uti Kumbla försambl. och Westerby By, warit hemma hoss sine föräldrar till åhr 1699, då han inträdde ächta förbund med sin quarlåtne änkiia dygdesamma Hustru Kierstin Ericksdotter, med henne lefvat uti 16 åhr och 6 månader, och under dess ächtenskap aflat fyra st barn 2 söner och 2ne döttrar; blef dödh d 14 junj åhr 1716. åldern 42 åhr, Testam: till kyrkian är betalt Nijo dr
 
(Meddelandet ändrat av Wisberg 2011-11-23 15:20)

126
Berga / Berga Husförhör Gid:817.32.38500 A1:19 sid:707
« skrivet: 2011-11-20, 10:53 »
Genom Landskrona Rådstufvurätts utslag d 18/10 75 dömd för 1sta resan stöld till 4 månaders straffarbete och att under 2 år vara förlustig medborgerligt förtroende.
 
Sedan kan det nog från början ha stått bet 73 2/5 som blivit inklämt i texten.}

127
03) Osorterat / Tacksam för hjälp med att tyda text
« skrivet: 2011-11-17, 19:36 »
Ser ut som Torkelstorp

128
Wimmerstedt / Wimmerstedt
« skrivet: 2011-11-17, 15:52 »

129
17 Juridik / Lägersmål / lönskaläge
« skrivet: 2011-11-01, 14:58 »
Det finns en förklaring till 3.e kapitlet som lyder:
 
12. Fl. 3 är hämtad från UL A 1:2, Vm 4, 1:2. Jfr ÖgL A 1:1. - KrL tillägger:
»Den som lockar eller lägrar en mans dotter, om hon är mö av säng i laga gifte, böte den som gjorde det fyrtio marker att skiftas i tre lotter till fadern, konungen och häradet, utom i det fall att han tager henne till äkta. Då vare hans böter hälften så stora till treskifte. Är hon frillobarn och mö, böte då den som lockade henne tjugo marker; tager han henne till äkta, vare han saklös.»

130
17 Juridik / Lägersmål / lönskaläge
« skrivet: 2011-11-01, 14:52 »
I Magnus Erikssons landslag står följande i 3.e kapitlet:
 
III. Om en mö tager man emot sin faders eller sin moders vilja.
Om en mö tager man mot faders eller moders vilja, vare sig hon tager honom till laggift man eller i lönskaläge, har hon förverkat sitt fädernearv och sitt mödernearv, men intet annat arv. Vilja fader och moder förlåta hennes skuld, då tage hon full arvslott. Nu tvistas därom, huruvida det hade förlåtits henne eller ej, då skola tolv män pröva det.
 
Det går nog inte att utläsa genom själva domslutet om de var änklingar eller inte. I och med att de blev änklingar upplöstes ju äktenskapet och de var då ogifta.

131
17 Juridik / Lägersmål / lönskaläge
« skrivet: 2011-11-01, 11:18 »
Lönskalägets benämning på 1600-talet mellan två ogifta personer var hor, var den ena personen gift kallades det enkelt hor, var båda gifta (på varsitt håll naturligtvis)kallades det dubbelt hor.

132
sql-injektion...
MD5-hashing...
saltade lösenord...
rainbowtables...
hashat lösenord...
 
Ni må tro att frågetecknen hopar sig.

133
Trässberg / Trässberg född 1723
« skrivet: 2011-10-09, 17:06 »
Haragården
 
Om jag inte är helt ute och cyklar, så bör det vara den 3 juni, andra söndagen efter Trefaldigheten

134
Ingatorp / Ingatorp C:4
« skrivet: 2011-10-06, 22:29 »
Mitt förslag:
 
D 27 föddes Petter; Olof Erikssons och des H: Majia Lena Jeansdotters barn i Norbo, och döptes d 1. Oct: Testes Mons Pährsson i Norrbo. D Olof Andersson i Böjdås. H: Brita Eriksdr i Alfwestorp. P: Lena Andersdr i Böjdås. (kan Böjdås vara Bygdås?)

135
Äldre uttryck / Första resan stöld, andra resan stöld osv
« skrivet: 2011-10-04, 07:57 »
Det går att läsa den här om Du är vän med frakturstilen, http://www.wisberg.se/wisberg.se/lagar.htm

136
Askeryd / Askeryd C:3 mpag 290 vigda 1771-10-13
« skrivet: 2011-09-26, 10:33 »
Måns verkar komma från Siöry i Eksjö socken och Catharina från Karstorp, om jag tolkat rätt.
 
(Meddelandet ändrat av Wisberg 2011-09-26 10:34)

137
Lemnhult / Lemnhult AI:I sid 33
« skrivet: 2011-09-19, 23:43 »
Grenadjären Carl M Freij och hustrun Anna Petersdotter
De finns i AI:8 sidan 82

138
Bälaryd / Bälaryd C:2 mpag 317, 23 oktober 1780 Anna
« skrivet: 2011-09-19, 11:55 »
Kiälleryd
 
 
 
(Meddelandet ändrat av Wisberg 2011-09-19 11:57)

139
Sventorp / Sventorp - födelsenotis 1708
« skrivet: 2011-09-13, 23:12 »
Det finns en kopia av notisen i Skövde stadsförsamling:

140
Sventorp / Sventorp - födelsenotis 1708
« skrivet: 2011-09-13, 10:43 »
Föreslår Dagses
 
/Stig-Ove

141
Frinnaryd / Äldre inlägg (arkiv) till 05 februari, 2013
« skrivet: 2011-09-12, 09:32 »
Det finns ett Bäckebo i Säby socken som nämns som såg i Rosengrens lexikon.
 
Mvh
Stig-Ove

142
Frinnaryd / Äldre inlägg (arkiv) till 05 februari, 2013
« skrivet: 2011-09-12, 07:59 »
Inlägget ovan är ett svar på frågan om vad som står i bouppteckningen som efterfrågas den 8/11 10:28

143
På näst sista raden står Jonas Barck

144
Frinnaryd / Äldre inlägg (arkiv) till 05 februari, 2013
« skrivet: 2011-09-08, 20:39 »
Kan det vara dess mosters man, om man bortser från det som verkar vara en prick?

145
Frinnaryd / Äldre inlägg (arkiv) till 05 februari, 2013
« skrivet: 2011-09-06, 23:59 »
Erlands och Karins giftermål, Frinnaryd C:2 (1700-1765) Bild 196 / sid 206 (AID: v33756.b196.s206, NAD: SE/VALA/00085)

146
Mörlunda / Mörl. Hfl AI:6 s.85
« skrivet: 2011-08-31, 14:21 »
Tycker det står, åt Brasilien utan attest 1810

147
97) Göta hovrätts arkiv / Rotulus causarum criminalium
« skrivet: 2011-08-08, 20:48 »
Tack Olle. Jo det stämmer med Modvig. Jag kan inte gå in och ändra i texten men ska försöka göra någon form av ett rättelsetillägg.

148
97) Göta hovrätts arkiv / Rotulus causarum criminalium
« skrivet: 2011-08-08, 19:15 »
Om jag inte är helt fel ute, så fanns det två divisioner i Göta hovrätt vid denna tidpunkt. Varje division hade sin egen rotel. Senare tillkom både tre, fyra och fem divisioner, var och en med en egen registerbok/rotel. Divisionen var namngiven över det hovrättsråd som var ledare för respektive division.
För att leta rätt på respektive mål i själva domboken, Brottmålsutslag, så bör man ha lite tålamod. Där är det inte uppdelat på samma sätt, utan blandat divisionerna emellan.
Ytterligare register till Göta hovrätts domböcker finns under denna länk http://wisberg.se/wisberg.se/kung.htm

149
Sankt Lars / Sankt Lars, CI:6, sid 293 och AI:11, sid 79
« skrivet: 2011-08-05, 18:59 »
Gift Dräng och Fjerdedelsbrukare. Haft några gånger anfall af slag. Var bättar. Feck ett nytt anfall deraf under det han körde i åkern på morgonen kl 8, föll ned vid plogen och dog. Var känd s(om) nyckter, ordentelig och beskedlig

150
Domböcker / Domböcker
« skrivet: 2011-08-05, 17:59 »
Det förekommer att renovationerna har en kortare version av ett mål än vad som är i originalboken. Speciellt uppbuden av egendom, där det i början eller slutet av tinget bara står vilken gård och vilket uppbud, men i originalboken står även köpare/arvtagare/säljare.
Det förekommer även att ett mål helt uteslutits ur renovationen och där man under denna paragraf endast hänvisar till hovrättens nådiga utslag, målet har i det fallet överklagats till hovrätten.
I renovationerna kan det även finnas rättelser. Har man i hastigheten skrivit fel namn på en person eller gård i originalboken så kan det efteråt vara tillrättat i renovationen.

151
01) Domböcker / Släkttavlor
« skrivet: 2011-07-10, 23:18 »
Kan tipsa om en släktutredning i Östra härads dombok 1668. Det angår arvingar till Bengt i Hester och sträcker sig 5 generationer bakåt. Kan vara av intresse för de som har dessa i sin släktforskning.

152
Allmänt / Teckningar och klotter i kyrkböckerna
« skrivet: 2011-07-06, 20:38 »
Tydligen har prästen beskrivit likstenarna som finns i Vreta Klosters kyrka.  
Nr 3 står: En sten med ett stolpe- twenne oxhufwud- och 1 sjöblads wapn, Hwaröfwer thesse namnen: Per Stolpe (Anna Torne, osäker på namnet); men under som tyckes wara nyligen hugget: Her under hwilar i Christo then ädle och welbördige Per Stolpe, til Yttersiöholm, hwilken för Linköping slagen blef d 25 Septemb, Anno 1598 (Slaget vid Stångebro); samt hans elskeliga Kiera Hustru ädla och Welbördiga Anna Torne, hwilken afsomnade i Herranom then....  Anno....Gud gifwe ro. Amen.
 
Söker man lite på nätet så ska hustrun heta Anna Some
 
/Stig-Ove
 
(Meddelandet ändrat av Wisberg 2011-07-06 21:42)

153
03) Osorterat / Väne-Åsaka ,Welanda Skattegård 1832
« skrivet: 2011-06-29, 19:47 »
Det är nog själva överenskommelsen om tjänsten som skedde där den 28 november 1831.
 
/Stig-Ove

154
03) Osorterat / Väne-Åsaka ,Welanda Skattegård 1832
« skrivet: 2011-06-29, 11:46 »
En del av texten:
Drängen Anders Jonsson som warit uti --riet har jag kommit öfwerens mäd om tienst för et års tid hwilket jag answarar för som skede uti Welanda Skattegård dän 28 nowember 1831
till wekne
Lars Eriksson i                Erik Andriasson
Welanda Skattegård

155
Vrigstad / Vrigstad, C:2 p189, 1768
« skrivet: 2011-06-26, 20:57 »
Kan det vara Böttekullen/Bötekullen/Bytekullen? Platsen har många stavningsvarianter.
 
/Stig-Ove

156
05) Datum / Festo Beatæ Mariæ
« skrivet: 2011-06-10, 11:03 »
Tack Lotta! Önskar man hade lite kvinnliga talanger emellanåt, det blir bara snurrigare och snurrigare för var dag. (får upp ordet simultan långt bak i skallen, kan det betyda något?)
 
/Stig-Ove

157
05) Datum / Festo Beatæ Mariæ
« skrivet: 2011-06-10, 08:01 »
Det är riktigt, den 25:e var en felaktig uppgift från mig. Satt och läste den 19:e och skrev den 25:e. Den 19:e var dessutom en lördag. Får väl ursäktas med att jag är man och hade två saker på gång samtidigt.
Jag använder Min släkt-programmet där det finns en kalender, men det bör det väl även finnas i Disgen.
 
/Stig-Ove

158
Krokstad / Krokstad Döda C:1 1688-1718 bild 193 sid 375
« skrivet: 2011-06-09, 15:00 »
Det är 1692, posten ovanför kan betyda Maria Bebådelsedag. Jag är inte särskilt slängd på latin, någon annan kan det säkert bättre. Din post börjar med item vilket betyder detsamma. 1692 var Maria Bebådelsedag den 19 mars.
 
/Stig-Ove

159
Järstorp / Järstorp C:2 sid 60 1728-10-13 Maria
« skrivet: 2011-06-08, 10:09 »
13 Octobris föddes och d 20 döptes Trotte Håkanssons barn i Lallery, som i dopet blef kalladt: Maria. Testes. Länsman Anders Andersson i Lallery, Nämbdemannen Bror i Hyltan, Anders Jonsson i Kortebo, och Inspectorskan Harman frå Hospitalet, hustru Elin Pährsdotter i Hyltan och pigorna Christina Larsdotter i St(ora) Swinhaga och Ingrid Jonsdotter i Lallery
 
/Stig-Ove

160
03) Osorterat / Rotebåtsman i Lundby
« skrivet: 2011-06-07, 22:01 »
Then 29 Januarü Rote-båtsmannen Olof Swensson fiskare med enkjan Annika Rasmusdotter
 
blind och ofärdig i fötterna, samt plågad af hufud(wärk?)
 
/Stig-Ove

161
Krokstad / Krokstad Döda C:1 1688-1718 bild 193 sid 375
« skrivet: 2011-06-07, 21:53 »
Item Jon Rasmusons barn i Åserödh af ålder 2 åhr.
 
Det står inte något namn på barnet, går kanske att räkna ut med hjälp av datumen
 
/Stig-Ove

162
03) Osorterat / AD Krokstad C:1 1688-1718 bild 16 sid 23
« skrivet: 2011-06-07, 10:49 »
Ja, från sista ordet i rad sex.
Nock blef Joen Rasmussons och Anna Rasmusdotters barn frå Åserödh, som war född onsdagsmorgonen förr, (schrinet?), barnets namn Kari: Faddrene Lars Andersson i Åseröd, Rasmus ibidem, Olle Rasmusson i Hallesätter, Anna i Åserödh, Bortha Rasmusdotter ibidem
 
/Stig-Ove

163
Rättvik / Rättvik C:3 1669-1695
« skrivet: 2011-05-26, 21:51 »
Under Jon Andersson kan det stå ähro upnämdhe, lofwa betala medh thet snarasta, dock osäker på det första ordet.
 
/Stig-Ove

164
Rättvik / Rättvik C:3 1669-1695
« skrivet: 2011-05-26, 17:42 »
Det var inte lätt att tyda, Krumeluren bör vara dr som i daler, begravningspenningar. Några rader ovanför är det en som betalat med Rix dr och på högra uppslaget med daler och öre.
 
Sidan 231, Hans Andersson är så blekt att jag inte kan tyda något, kanske någon med hökögon kan bättre.

165
Odensvi / Äldre inlägg (arkiv) till 14 februari, 2013
« skrivet: 2011-05-20, 07:47 »
Tack Bengt Olov, det löser en hel del. Nu kan jag gå vidare lite till.
 
/Mvh Stig-Ove

166
Odensvi / Äldre inlägg (arkiv) till 14 februari, 2013
« skrivet: 2011-05-19, 18:02 »
Hej
Jag har lite funderingar på gården Havet i Odensvi socken.
Känner någon med lokalkännedom till de olika stavnigsvarianterna? I C:1 sidan 40 finns ett brudpar där PLF har fått det till Hedne, 1652-10-24. Jag skulle vilja ha det till Hadwe.
1636-01-17 i samma volym sidan 34, gifter sig Nils Erengisleson och Kirstin, där har PLF fått det till Hede. Jag föreslår Hadue.
Är jag helt ute och cyklar eller kan jag vara åt rätt håll i mina tankar?
 
/Stig-Ove

167
Hagby / Hagby C:3 bild 129/sid 226 AD nr 3 Sara Holm
« skrivet: 2011-05-19, 11:41 »
Afskedade
 
/Stig-Ove

168
Nässjö / Nässjö CI:2 bild 57/sid 107
« skrivet: 2011-05-19, 00:20 »
Jonas Joensson i Gissarp blef uti Juni månad af en Timmerman, som han förmodade wara sin wän, til döds huggen (då han skulle upbära en Timmervalp?)med (ex?) yxhugg, som tog genom hufwudskålen diupt in i järnan, emedan hugget skedde så starkt at han upemot hammaren i hufwudet insattes, Banemannen är den inhäktade drängen Isac Jonsson från Glipö och Björkö sokn. Den huggne lefde dock på 3de wekan och afled i god beredelse, saligen.
PS. 116: 10. 11. 15.
 
/Stig-Ove

169
Gustav Adolf / Gustav Adolf (R) C:9 sid 43
« skrivet: 2011-05-18, 20:56 »
Eskelson
 
/Stig-Ove

170
Uddevalla / Uddevalla E:2 bild 17
« skrivet: 2011-04-24, 19:36 »
Tjenstedrängen

171
Äldre inlägg / Äldre inlägg (arkiv) till 05 juni, 2011
« skrivet: 2011-04-12, 12:22 »
Intressant att se hur personer hanterar datorn på så olika sätt. Själv vill jag gärna ha ett nytt fönster, då det är lätt att bara klicka bort det med X-et om det är en sida som inte passar mig, och jag har kvar den ursprungliga. Vill jag spara den är det ju bara att lägga den till favoriter.  
Öppnas inte ett nytt fönster och jag börjar bläddra på den så försvinner ju min ursprungliga sida och jag kanske får börja bläddra bakåt ett antal sidor för att komma tillbaka.
Blir man irriterad över en sådan sak så är datorn inte något hälsosamt verktyg.

172
Kråkshult / Kråkshult Hfl 1783-1798 sidan 101
« skrivet: 2011-04-07, 21:33 »
R.T. = Ryttartorp. Hans titel är Ryttare. Du tror inte att han ska heta Näsbom?

173
Umeå landsförsamling / Umeå lfs C:2 s. 431
« skrivet: 2011-04-07, 21:22 »
Drängarne, som för(liden) wåhr drunknade i Qwarken, Nils Andersson frå Bygdeå på 19
Och Nils Andersson frå Edsmark om 26

174
Ransberg / Ransberg C:4 Bild 34 s. 57
« skrivet: 2011-04-07, 17:25 »
Skinfällen

175
Porträttfynd (enskilda bilder) / Vad föreställer bilden?
« skrivet: 2011-04-07, 08:04 »
Hittade något som kan liknas vid det som kvinnan står bredvid. Ses på denna länk http://www.nilskristensson.com/victoria-1850.html  

176
Porträttfynd (enskilda bilder) / Vad föreställer bilden?
« skrivet: 2011-04-06, 21:33 »
Jag tror också att det är en kvinna.  
Nr 1. Kan det vara en drivrem?
Nr 2. Det vita i bakgrunden, kan det vara bomull?
Nr 3. Ett hjul av något slag
Nr 4. Som Gunnar säger, en kjol under förklädet
Kan det vara på ett spinneri? Lite tankar framkastade.

177
Tryserum / Äldre inlägg (arkiv) till 16 mars, 2012
« skrivet: 2011-03-27, 15:42 »
Från historiska kartor på Lantmäteriets sida kommer denna karta.

178
Mitt försök:
 
Ano 1755 d 12 Maij woro nedanskrefne Nemdemän wed Saxån hoos Bergsmannen Nils Håkansson och wärderade och skiftade all qwarlåtenskaphen Efter däs afl(idn)e Hustru Annicka Nilsdoter därstades, och däät i anledning af Lof(lige) Häradsratens förårdnande af d 19 Februarij Sist(lidn)e och däät utij wederbörandes närwaro Nemb(ligen) faderen Nils Hakansson samt Barnens Moderbroder Bergsmannen Hakan Nilsson wed torske Bäcken, Samt mågen Johan Ismaelsson wed gåseboen, Samt Sonnen Håkan Nilsson och företogs Som folger Nemb(ligen)...

179
03) Osorterat / Cecilia Nilsdotter - Västra Ed
« skrivet: 2011-03-08, 15:59 »
d 10 Ma? H(ustru) Sissela Nielsdr i Olsum 104 åhr
 
Det ser ut som om den som skrivit har börjat med ett stort N och sedan skrivit över med ett S. Med lite god vilja så ser det nästan ut som om det står Niels i botten.

180
31 Släktskap och släktrelationer / Vem är man släkt med?
« skrivet: 2011-03-08, 15:35 »
Då blir väl nästa difinition blodsband, med dem man är biologiskt knuten till.

181
03) Osorterat / Cecilia Månsdotter - Västra Ed
« skrivet: 2011-03-07, 15:15 »
Mitt förslag
 
Sicilia
Humlekärr
Fadren Måns Ersson, Modren Hust: Karin Persdotter
Testes
Olsum Per Ersson. Olsum Hust: Sara Didrichsdr. Forsby qwarn Johan Grisson. Humlekärr P: Ingeborg Nilsdr. Humlekärr D. Daniel Karlsson Forsby qwarn Anna Månsdr.

182
Frinnaryd / Frinnaryd, C:3
« skrivet: 2011-03-06, 12:56 »
Mitt förslag:
 
Åhr 1747 den 26 Jan: tildrog sig en sälsam syn, åskådadt af en stor dehl i Frinderydz by, nämligen om morgonen, wid pass Kl: 8, då helt klart wäder war, men mycket kalt, blef Hustru Ingärd Andersdotter i norg(ården) warsse uppå backen wäster om Giöbergz wäderqwarn i Linnerås Sochn, upstiga ifrån nordost som en stor och mörk granskog, hwilken drog sig åth wästra sidan, men aftog sedan efter hand, då wid aftagandet syntes som stegel, det hon sin swärfader Rusthållaren Bengt Månsson tilsade och wisade, hwilken och fick se det samma med flere i norg(ården), och sedan det förra afgånget war kom annat dylikt up igen. Åtskillige af bygrannarna wisades det samma, och änteligen Kl: 9 kom Jon Jönsson i Klockaregården till mig Zacris Lidbergius, och bad iag willa gå ut och se bemälte syn, då iag ut kom, blef iag warss på bemälte backe i utseande som mörka graner eller stegel, som och efter hand aftogo, och 3 andre, de förra like, i dess ställe upkommo, men sedan gick altsammans bort, och intet på den backen kunde något widare förmärkas. Men wäst till norden syntes som många spitziar trän eller torn i linea recta avangera nord till osten et litet stycke, efter utseande, men togo af och kommo ånyo på samma ställen up igen andra, lika med the förra. Detta continuerade till Kl: 10, då iag fick se som et högt afbrutet torn, ståndandes i nedre luften eller wid horizonten, och bakefter detsamma i wästra leden, war till påsende i luften, som stora (furu?) eller förtårkade Eker stilla ståendes, men änte(ligen) gick altsammans bort, at man det intet widare blef warsse ifrån Friderydz by och dit thär synen syntes, kan wara wid pass ½ mihl fogleflyckten.
 
Kan tänka mig att det var någon slags hägring, vid klart och kallt väder kan det se ut som om skogen svävar vid horisonten.

183
Tryserum / Tryserum C:2 sidan 339
« skrivet: 2011-02-28, 23:33 »
Hej Kjell
Jag köper ditt resonemang, även i slutet på sidan Du hänvisar till finns en Elin och en Elsa.
Tack för hjälpen!

184
Tryserum / Tryserum C:2 sidan 339
« skrivet: 2011-02-28, 21:40 »
Kan någon ge ett förslag, eller rent av vet vad pigan heter i förnamn. Texten kommer från Tryserum C:2 sidan 339.
 

185
Klarin / Clarin / Klarin / Clarin
« skrivet: 2011-02-28, 15:32 »
Det finns ett kungligt brev från den 9 juni 1777, ur Göta hovrätts volym: E IAC: 14, Kungliga brev och resolutioner i kriminalmål, där en Johan Clarin förekommer. Är det någon som känner till denne Johan Calrin?
 
Wi hafwa i Nåder låtit Oss föredraga thet underdåniga Embets Memorial, hwarmed til Oss Justitie Cantzlerens och Riddaren af Wår Nordstjerne Orden Joachim Wilhelm Liljestråhle inkommit, rörande Edert den 12 December 1775 gifne Utslag, öfwer Johan Clarin, Jacob Christensson och Peter Friedrichsson, hwilka i anledning af et hästebyte på Landswägen utanför Helsingborgs Södra Tull, med Sabelhugg, slag af piskor och annan wåldsam medfart tillfogat Bonden Per Hendriksson från Öhrby, Raus Socken the swåre åkommor och blodsår, hwarefter Han å nionde dygnet genom döden afgått, warandes af Justitie Cantzleren anmärckt; at ehuru the anklagade blifwit fulleligen öfwerygade om gerningen, samt otwifwelaktigt wara skall, thet Per Hindricksson af theras handawärkan fått sin bane och I med RådstufwuRätten i Helsingborg jemwäl pröfwat them hafwa gjordt sig förfallne til dödsstraff; Så hafwen I dock uppå skjäl, them Justitie Cantzleren förmenar wara otilrecklige skridit til leuteration, samt låtit ofwanbemälte brottslige alla tre behålla lifwet, och dömt them at i thess ställe afstraffas med trettijo par Spö, Hwarefter undergå uppenbar kyrkoplikt, och at sedan på dertil utsatta ställen hållas till Allmänt Arbte, Clarin i tijo och the bägge öfrige i Sex Års tid; Och som både Lag och det Allmännas wälfärd skall fodrat, thet en så grof missgärning strängare bordt beifras, så Hemställer Justitie Cantzlern underdånigst hwad rättelse häruti må finnas lämplig.   
 Thetta med hwad theremot til underdånig förklaring af Eder blifwit anfördt hafwe Wi öfwerwägat; Och aldenstund af ranskaningen finnes, thet Clarins, Jacob Christensson och Peter Friedricssons förfarande med Per Hendricksson warit så wåldsamt at the Honom tilfogade åkommor och blodsår med afhugg så swåra, at med full wisshet kunnat slutas, thet Hans död warit en oundwiklig fölgd af det å Honom öfwade wåld; förthenskull finner Wi the af Eder andragne skjäl icke göra tilfyllest til thet af Eder fattade lindriga domslut, hwarigenom alla trenne förenämde brottsliga njutit lifsförskoning, Och wela altså Eder härmed i Nåder hafwa påmint, at en annan gång med Leuterationer förblifwa inom the i förordningarne föreskrifne gräntser; Och at til then ändan närmare än nu skjedt granska huru långt the sig sträcka eller icke, noga besinnandes, at likasom å ena sidan en domares skyldighet är, at ömma menskjors Lif, samt Häldre fria än fälla, så är thet icke mindre å then andra, thess Embetes plikt, at låta Mandråparen undergå thet straff, som både Guds och werldslig Lag them ålägger, på thet blodsskulder icke måga samlas öfwer Landet.
      Wi befalla Eder Gud Allsmächtig Nådeligen.
         Stockholms Slott den 9 Juni 1777

186
17 Juridik / Vart dömdes en brottsling?
« skrivet: 2011-02-26, 09:09 »
De finns i Göta hovrätts arkiv i Vadstena. Göta hovrätts utslag i serien B IIA och Konungens beslut i serien E IAC. Risinge häradsrätts utslag bör även det finnas i Vadstena, vet ej signum för den serien.
 
/Stig-Ove

187
17 Juridik / Vart dömdes en brottsling?
« skrivet: 2011-02-25, 23:29 »
Detta är en avskrift gjord av Bernt Blank, det är från Kungliga majts resolutioner i kriminalmål:
 
Utdrag ur:    KUNGLIGA BREV OCH RESOLUTIONER I KRIMINALMÅL 1774 E IAC: 14, Göta hovrätts arkiv
 
 
307
 
GUSTAF, med Guds Nåde Sweriges, Göthes och Wendes Ko-nung etc. etc. etc. Arfwinge till Norrige samt Hertig till Schles-wig, Hollstein etc. etc.  
   
      Wår ynnest och Nådiga benägenhet med Gud Alsmägtig: TroMän, och Tjenare, FriHer-re, President samt Commendeur af Wår Nordstjerne orden; FriHerre, Vice President och Riddare af Wår Nordstjerne Orden, HofRätts Råd och Assessorer.  
 
      Wi hafwa i Nåder låtit Oss föredraga Eder underdåniga skrifwelse af then 24 sistledne November, angående Soldaten Petter Karling, och thess broder Mårten Månsson, samt Enkan Anna Börjesdotter, af hwilka the twänne förra, såsom förwundna, at hafwa genom förgift af daga tagit karlings hustru, Brita Andersdotter, blifwit af Risinge Härads Tings-Rätt, genom Utslag af d. 29 sistledne Julii, dömde, Karling at mista Högra handen, halshuggas och steglas, samt Mårten Månsson at halshuggas och steglas, hwarjemte Anna Börjesdotter, hwilken, tå förgiftet köptes, warit med, och således wetat til hwad ända thet skedt, men sådant icke genast yppadt, eller skadan i tid sökt förekomma, utan efteråt först thet samma omtalt, blifwit skyldig förklarad, at thärföre afstraffas med trettijo par Ris, try slag af parte, och uppenbar kyrkoplikt undergå; Och ehuru I pröfwat rättwist, at gilla och fastställa Härads-Rättens öfwer thessa Personer gifna dom, såsom på Lag och goda skäl grundad; Så hafwen I dock, i anseende til twenne Edra Ledamöters lindrigare mening, hwad drängen Mårten Månsson angår thetta Wårt Eget pröfwande i underdånighet understäldt.
      Wi lämna Eder häruppå til Nådigt swar, thet Wi i Nåder gilla Edert efter the flästa Edra Ledamöters tanka författade utslag, thet I altså hafwen at utfärda, och til wärkställighet komma låta.
      Wi befalla Eder Gud Alsmägtig Nådeligen.
         Stockholms Slott th: 9 December 1774
            Gustaf   
 
 
 
 
 
                  J Wallencreutz
 
Ankom d: 16 Julii 1774
                  
Til Göta Hof-Rätt, swar angde Soldaten Petter Karling, Mårten Månsson samt Enkan Anna Börjes-dotter

188
17 Juridik / Vart dömdes en brottsling?
« skrivet: 2011-02-25, 22:01 »
Har du något namn på honom?
 
/Stig-Ove

189
17 Juridik / Vart dömdes en brottsling?
« skrivet: 2011-02-25, 16:30 »
Enklast är nog att i Göta hovrätts serie B II A Brottmålsutslag, leta rätt på den tilltalade. Man borde hitta honom i 1775 eller 1776 års dombok (det finns namnregister). Väl där så framgår det när och var han har blivit dömd. Göta hovrätts arkiv finns numera i Vadstena landsarkiv.
 
Arkiv digital har fotograferat registerboken (roteln), den finns under Göta hovrätt huvudarkivet CIXCC:2b Brottmålsrotlar
 
/Stig-Ove
 
(Meddelandet ändrat av Wisberg 2011-02-25 17:21)

190
Bilmodeller. / Bilmodeller.
« skrivet: 2011-02-23, 21:59 »
Den nedre bilden med damen vid ratten bör vara en Opel Olympia, troligen från slutet av 30-talet.

191
Linköping / Linköping, CI:8, s. 319
« skrivet: 2011-02-03, 07:57 »
som sednast tjent på Schefved (Skedevid)

192
Det finns en tydlig förklaring på AD:s hemsida angående AID, det är bara att läsa.
 
Beskrivning AID
AID är en hjälp att direkt hoppa till en bild i ArkivDigital och AD OnLine. AID skall inte ses som en källa, precis lika lite som ett GID-nummer eller SVAR-nummer. Det är en hjälp att hitta direkt till en bild i respektive leverantörs material. AID skall alltså inte utläsas som ArkivDigital ID utan som engelskans AID=Hjälp.
 
En källa är alltid en text i klartext som man kan förstå och hitta utan att ha något abonnemang.
 
För att AID skall fungera så måste du ha ett aktivt abonnemang på ArkivDigital och AD OnLine samt att programmet skall vara version 1.4 eller senare.  
 
Med hjälp av AID kan du som släktforskare direkt göra en länk till en specifik bild i ArkivDigital och AD OnLine.
 
Konvertera AID till en riktig källa
Om du av någon anledning bara har ett AID, så kan du här ovanför omvandla detta till en källa i klartext.

193
Sandelin / Sandelin
« skrivet: 2011-01-17, 22:58 »
Tack Niclas!
 
Oktober, November och December 1811 finns Isak Magnus Sandelin i Jönköpings slottshäkte. Likaså 1827, 1831/1832 och 1837.
Går att hitta under länken Fångförteckning http://wisberg.se/wisberg.se/kung.htm

194
Sandelin / Sandelin
« skrivet: 2011-01-17, 21:52 »
Peder, stort tack för allt arbete Du gör med att ta fram alla dessa uppgifter som dyker upp med jämna mellanrum.  
 
/Stig-Ove

195
Sandelin / Sandelin
« skrivet: 2011-01-17, 20:39 »
Hej Carina
 
Jag saknar er också, gamla forskarkunder. Inget är sig likt sedan arkivet flyttade till Vadstena.
Tack för uppgifterna om Frans Oskar och bilden. Tar gärna emot rättegångsprotokollen.  
Jag har lite uppgifter om Isak Magnus Sandelin, bl.a. förfalskat prästbevis och angående fickstölder.
 
Mvh
Stig-Ove

196
Sandelin / Sandelin
« skrivet: 2011-01-17, 14:48 »
Hej Carina
Vet Du när och var Frans Oskar Sandelin är född? Han är bror till min hustrus ana Sofia Ulrika Sandelin. Finns på den här länken http://wisberg.se/wisberg.se/Sonja/startsida.html

197
Botkyrka / Botkyrka, AI:15
« skrivet: 2011-01-13, 10:21 »
Från AD-Online

198
Övrig teknik / Hemsida
« skrivet: 2011-01-10, 08:11 »
Jag har mitt hos Cliche (för tillfället 2000 mb) sedan några år. Har aldrig haft några problem och ingen irriterande pop-up reklam.
http://www.clichehosting.com/se/

199
Rothlieb / Rothlieb
« skrivet: 2011-01-05, 09:30 »
Aurora Fredrika är född i Högsby, Kalmar län.
AD-Online: Högsby CI:3 Bild 101, Sid 195
 
Faderns bouppteckning:
AD-Online: Adelns bouppteckningar EXIBA:84 Bild 115, Sid 10
 
(Meddelandet ändrat av Wisberg 2011-01-05 09:52)

200
Åsenhöga / Äldre inlägg (arkiv) till 02 januari, 2011
« skrivet: 2010-12-29, 15:38 »
Lennart, om du följer länken från den 20 juli kl 17:32, så hittar du gravstenarna för både Arvid Svensson och Maria Jonsdotter i Mo samt Pär Mathisson och Kerstin Andersdotter i Hult

201
Mitt försök:
Alt intet mera ägendom i Boet war wid dödstiman efter min afledna Sahl Man än nu anfört är, och således icke något dölgt, skall med giltig Ed intygas om så påfordras. ut Supra Sara Regina Tranae. Alt sålunda wara efter bästa förstånd wärderat intyga And Holm

202
Västervik, C:1 / Västervik C-1 1655-1696 sid-337
« skrivet: 2010-12-23, 07:58 »
Kiöpman och Giästgifwaren

203
09) Militära rullor och handlingar / KrA rullor 1684:2, sid 2
« skrivet: 2010-12-22, 23:57 »
På den övre bilden bör det nog bli: måste hafua en annan häst

204
09) Militära rullor och handlingar / KrA rullor 1684:2, sid 2
« skrivet: 2010-12-22, 09:09 »
Det skulle kunna vara: miste hesten i all hast

205
09) Militära rullor och handlingar / KrA rullor 1684:2, sid 2
« skrivet: 2010-12-20, 21:57 »
En del av det: NB (Nota Bene)miste hesten - --- hest
Lite mer text skulle underlätta tydningen, kanske någon annan kan fylla i eller rätta.

206
Vallby / Vallby C:1 bild 35 sid 26 AD
« skrivet: 2010-12-20, 11:47 »
Mitt förslag:
Tisdagen d 28 Febr: wid Kl 8 om morgonen föddes Håkan Truedssons och dess Hustro Ellna Lassasdotters Son på No 6 Walby som döptes d 4 Mart? och kallades Swen
Han bars til det He(liga) dopet af Metta Tufwe Lasson Hustru i Lundomöllan. Witnen woro Tufwe Lasson i B(mäl)te Mölla, Hans Swensson i ---, Henric Henricsson i Salarp, Ola Truedsson och Drängen Ola Andersson i Walby

207
09) Militära rullor och handlingar / KrA rullor 1684:2, sid 2
« skrivet: 2010-12-19, 16:49 »
Min tolkning:
uti Pehr Tornerfältz Stelle som warit för lenge borto i Smålandh öf(we)r för lof gafz

208
Äldre inlägg / Äldre inlägg (arkiv) till 23 januari, 2011
« skrivet: 2010-12-16, 21:35 »
Hej Moderator Länktips, själv heter jag Stig-Ove, välkommen, alltid kul att veta vem man har en dialog med.

209
Gamleby / Äldre inlägg (arkiv) till 16 juli, 2011
« skrivet: 2010-12-15, 09:36 »
Ur Dalins ordbok:
BRÄNNMÄSTARE, m. 5. En, som förestår ett bränneri, - Syn. Brännvinsbrännare.

210
Amnehärad / Amnehärad C:4 bild 84/sid 159
« skrivet: 2010-12-14, 10:16 »
Föräldrarna heter Peter Benktsson och Sara Nilsdotter från Lilla Årås. Barnen heter mycket riktigt Jacob och Brita

211
Rättvik / Rättvik C:5 1724-1774
« skrivet: 2010-12-10, 22:21 »
Hustrun heter Segren, troligen en form av Sigrid. Olof är döpt den 3e advent så det bör vara den 10 december som är födelsedatum. Det finns säkert de som vet bättre och kan svara mer exakt.

212
Bjuråker / Bjuråker C:2 s. 262
« skrivet: 2010-12-10, 11:03 »
Ett försök:
Kutsken Joh. Holstsson Stare föddes i Fleckebo och Westmanland år 1722, gift 1749 med Cath. Wiberg. Haft en dotter, som ännu lefwer. Han tjente hos Hederl. Herrskaper med all tro och redlighet, förde därjämte en ärbar och christelig wandel. Dödde i Hetsig feber den 7 april. 47 år gl och begrofs den 14 de.

213
Rättvik / Rättvik C:5 1724-1774
« skrivet: 2010-12-10, 08:24 »
I Rättvik  AI:2 Bild 137 finns det en Olof född 1697 där fadern heter Hans, kanske en ledtråd.

214
Rättvik / Rättvik C:5 1724-1774
« skrivet: 2010-12-10, 08:12 »
1727 gifter sig Soldat Olof Hansson Lilja från Lerdal med pigan Kierstin Ersdotter i Backarna
Rättvik  C:4 Bild 159, Sid 309

215
Rättvik / Rättvik C:5 1724-1774
« skrivet: 2010-12-09, 20:51 »
Det var flera sidor 124, men bild 235 i AD-online

216
Bäckaby / Bäckaby - dödsnotis 1752
« skrivet: 2010-12-08, 15:48 »
Det finns ett ställe i Ramkvilla som heter Hallsnäs, kan det vara något att börja med.  
Hustru Kirstins efternamn finns inte med, nästa ord är Föräldrarna.

217
Mogata / Mogata C:2 (1762-1833) Bild 290 / sid 571
« skrivet: 2010-12-08, 11:32 »
Kan det vara hos Fogelst. Ösby

218
Rättvik / Rättvik C:5 1724-1774
« skrivet: 2010-12-08, 09:35 »
Ser ut som Olof Hansson Lillia i Backarna
 
Familjen finns i Rättvik AI:3 sidan 124, där är namnet Lilja överskrivet med något annat namn, troligen Giös.
 
(Meddelandet ändrat av Wisberg 2010-12-08 10:04)

219
Östra Ed, CI:1 / Östra Ed, C:1 s256
« skrivet: 2010-12-04, 09:53 »
Födelseorten kan eventuellt vara (Småland Wrekstad Sochen och Lundby gård). Det finns ett Lundby i Vrigstad.

220
03) Osorterat / Vad heter hon?
« skrivet: 2010-11-30, 22:46 »
Pehrsdr

221
Svenljunga / Svenljunga C:3 sid 157
« skrivet: 2010-11-30, 22:23 »
Anders Abrahamssons och H Magdalena Jönsdotters wid Herraqwarnen

222
04) Arkiv (diskussioner t o m 2006) / Död 1802
« skrivet: 2010-11-30, 15:02 »
Ett försök
 
På denna Söndagsmorgon, är Ch(risten)doms Systers döda lekamen af oss till dess jordefärd befordrad, som i liftiden war f(örsamli)ngens Sockenm. Ärl(ige). och Skickel(ige). Lars Anderssons K Hustro, Ärl och Gudfr. Anna Johansdr, ifrån Fället, som war född år 1735 den -- Nov. af Fadren Ärl. framlidne Socknem. Joh Olofsson och Modren afwen döda Ärl. Hustro Anna And dr uti Donmora, som henne därefter til det Högwärd. döpelsens Sacrament befordrade. Upfostrades af föräldrarna och lärde wäl läsa uti och utom bok, med godt begrep. År 1758, ingick hon uti äktenskap med förenämnde sin man, och däruti med 6 barn välsignad, 5 söner och 1 dotter, däraf 3 söner och dottern sin moder öfwerlefwa. Har uti sit lefwerne warit anständig, ärlig, aktsam bodqwinna och Gudfrucktig. Sedan nästwekne Dec. månad, til hälsan förswagad, men sedan Pingestiden af en swår wattusot angrepen och beswärad, som emot slutet lämnade henne föga hwila ifrån sina plågor. Hon war i tid betänkt på den förewarande döden, beredande sig därtil med bön och Guds Hel. ords betracktande och i tålamod förwäntade et saligt slut och förlåssning från sin Kropps älende, den wi och i Ch(rist)el(ig) kärlek hoppas, at hon warit, då Herren behagade den 10 dennes, el(le)r nästl(idne) Tisdags afton kl. 9, nådeligen hädankalla henne af denna jämmerdal, där hon hunnit lefwa 66 år och 9 månader, på 4 dagar när. När jag skall hädanwandra m.m. No 358: -lt.

223
Långemåla / Långemåla - står faderns namn?
« skrivet: 2010-11-29, 11:48 »
Kan det vara Wollenturs, en vollontärs hustru?

224
Långemåla / Långemåla - står faderns namn?
« skrivet: 2010-11-29, 11:02 »
Moderns namn står inte med. Jag får det till Wed Kiälla på Lambnahultz ägor

225
Piteå landsförsamling / Piteå Lfs EI:1 sid 48 1752-11-26
« skrivet: 2010-11-26, 11:08 »
Ser ut som Roswik.

226
Yrken D / Draglimskokare
« skrivet: 2010-11-25, 10:55 »
Ur Dalins ordbok:
Draglim, Ett slags lim som tillredes af vid garfverierna affallande skinnlappar eller af fårben, med tillblandning af alun, och användes vid pappersbruk till papperets limning. Kallas även Hornlim

227
För de som inte känner till det, så var det obligatoriskt för alla Morianer att undervisas i vår rätta lära samt befordras till dop och kristendom.

228
00 - Lagar / 1734 års lag
« skrivet: 2010-11-22, 18:04 »
Nu finns en komplett version av 1734 års lag med 1842 års revidering på denna länk http://www.wisberg.se/wisberg.se/default.htm

229
Sill- / Sillpackare
« skrivet: 2010-11-22, 08:12 »
Han var nog sillpackare, ett par sidor längre fram har du en slaktare med samma bokstav.

230
Allmänt / Östra härads tingsrätt
« skrivet: 2010-11-21, 14:34 »
Lunds landsarkiv

231
Lood / Lood
« skrivet: 2010-11-21, 14:28 »
Då kan Du nog beställa från Vadstena landsarkiv. Det är handling nummer 525 i volym EXIA:6, Göta hovrätts arkiv, Bouppteckningar, Testamenten, Arvskiften m.m. Det är 27 bokuppslag.

232
17 Juridik / Göta hovrätts personal
« skrivet: 2010-11-21, 13:56 »
Göta hovrätts personal från 1634 till 1803 finns tillgängligt på denna länk http://wisberg.se/wisberg.se/default.htm Det finns även en hel del genealogier om personalen.

233
Var kommer denne Nils ifrån? Var är han bosatt? Vilket århundrade gäller det? När är han född? Har han någon familj?
Med bara ett namn är det inte lätt att hjälpa dig.

234
Lood / Lood
« skrivet: 2010-11-18, 15:25 »
För de som har AD så finns det mycket att läsa om Lood, Lindegren, Sjöblad m.m. i de adliga testamentena på denna länk Adelns bouppteckningar EXIA:6 (1650-1820) Bild 165 / sid 525 (AID: v180435.b165.s525 Öppna, NAD:  SE/GHA/90101

235
Om man tittar på kombinationerna i Skålpund och Lispund, så är det inte mycket som stämmer med de orden. Kommer det från någon utländsk stavning eller är det bara vedertagna tecken?

236
Borås / Borås CI:6 s. 369 född 1790
« skrivet: 2010-11-16, 12:18 »
Det står Borgare och Handelsman

237
Borås / Borås CI:6 s. 369 född 1790
« skrivet: 2010-11-16, 11:26 »
Det står inte var han är född

238
Jag tror nog att Stig har rätt, man har nog skrivit Skeppund med två olika varianter.

239
Hela tabellen från exemplet ovan finns genom denna länk http://wisberg.se/wisberg.se/default.htm
 
(Meddelandet ändrat av Wisberg 2010-11-15 22:01)

240
Här är en tabell från 1737 över vikter

241
Feltolkade ord / """"GåSon, gå son"""" ?
« skrivet: 2010-11-14, 23:30 »
Jag är helt inne på dina tankar Ulf. Ville att någon annan också skulle förtydliga och intyga detta

242
Tofteryd / Tofteryd - dödsnotis 1770
« skrivet: 2010-11-12, 17:44 »
Olyckshändelse
Krossad i Quarnwerk

243
Feltolkade ord / """"GåSon, gå son"""" ?
« skrivet: 2010-11-06, 14:38 »
Här är en bättre bild

244
Feltolkade ord / """"GåSon, gå son"""" ?
« skrivet: 2010-11-04, 23:42 »
Kanske någon annan kan se bättre
 

245
Feltolkade ord / """"GåSon, gå son"""" ?
« skrivet: 2010-11-04, 20:28 »
Det står nog en gåße, en gosse
 
(Meddelandet ändrat av Wisberg 2010-11-04 20:29)

246
Skölvene / Skölvene, C:2, sid 413
« skrivet: 2010-11-02, 09:44 »
Ett försök:
fordom Cronoskytt
Död af åderlåtning som afskedade Ryttaren Wennerberg i Åsbogerdet utan minsta förstånd öpnade halsåderor på högra tinningen invid sielfwa (s)åhret.
 
(Meddelandet ändrat av Wisberg 2010-11-02 10:04)

247
Ögnelood / Äldre inlägg (arkiv) till 01 november, 2010
« skrivet: 2010-10-31, 22:04 »
Tack Olle, bara kul om andra kan ha nytta av det.

248
Ögnelood / Äldre inlägg (arkiv) till 01 november, 2010
« skrivet: 2010-10-31, 18:30 »
Göta hovrätts register över bouppteckningar och testamenten finns i sökbar form här http://wisberg.se/wisberg.se/kung.htm

249
Det är inte en bouppteckning, Jonas begär att få ut arvet efter sin far pga giftermål. Det som räknas upp och kan likna en bouppteckning är Jonas del av arvet.
 
Anno 1757 d 24 september blef genom wänligt öfverenskommande med föräldrarna styffadren Oluf Larsson modern Maria Olufsdotter och sonen Jonas Johansson .............. delnad hållen efter begäran, då sonen Jonas Johansson som nu tänker ingå äktenskap med Pigan Kierstin Swänsdotter från Torkelstorp utbekom sit fädernes arf, som honom efter afwittringsskriften af den 2 November 1750 tillfallit Ett Hundrade fyra daler 28./. 2 pgr Smt, som honom i Persedlar riktigt i Förmyndarens Jonas Swenssons närwaro samma dato emottagit som följer
 
Sven får nog sin del senare, eventuellt när modern dör, om inte han också begär att få ut det tidigare.
 
 
 
(Meddelandet ändrat av Wisberg 2010-10-31 22:09)

250
03) Osorterat / Vad står det
« skrivet: 2010-10-28, 23:00 »
Ett försök:
Föll från tåget å skadade sig, så att döden följde om (trenne?) dagar

251
Sövde / Sövde husförhuslängd
« skrivet: 2010-10-28, 21:37 »
Det stämmer, hon finns på den här sidan hos AD, Sövde AI:3 (1816-1817) Bild 17 / sid 13 (AID: v112486.b17.s13, NAD: SE/LLA/13400). Tycker det ser ut som L Fodstorp

252
Sövde / Sövde husförhuslängd
« skrivet: 2010-10-27, 22:48 »
Det kanske är en förkortning för Inhyse istället för Hustru. Det är inte riktigt samma bokstav som i Hsm (Husman) och H(ustru) Elna.

253
Sövde / Sövde husförhuslängd
« skrivet: 2010-10-27, 11:29 »
Nils
Hu(stru) E(nkan) Kjerstina, 1751, 7/8, Vanstad, L: Joelstorp, 1817

254
Det bör väl vara arvet efter Jonas far, Johan Sandin, som Jonas fått ut. Avvittring upprättas till den första barnkullen när någon av föräldrarna gifter om sig, i det här fallet modern, för att säkra arvet efter sin far.

255
Gör ett försök:
Stältes för Rätta löskonan Brita Månsdotter i Hedgården som födt oäkta Barn d 29 Marti sistl(idne) och bekänner hafwa det aflat näst för Pärmässa 1719 i Wäster Däje Neder Ullerö Sn med Stånds Dragonen under Hr Majorens Compagnie Jacob Lindberg, som war i Däje och (smidde?), hwilken tid också Brita dersammastädes wistades och tiente hos Mäster Harald Spång, denna Dragon war intet inkallad, ej eller kunnigt hwarest han för tiden är til finnandes, hafwandes samma Dragon medan han war inqvarterat i detta Härad sig angifwit för ogift har ej eller någon annat förstått, påstår ock Brita det han låfwat henne äktenskap, men kan det inte bewisa; Hwarföre som Konan höge(ligen) åstundar at få sin domb och komma til Guds församlings gemenskap; Så blef hon såsom nu andra gången med lönskeläge sig försedt i förmågo af Kongl Majts förordning dat: d 25 Maij 1694 dömd til 10 daler Smt böter och at stå 2 Söndagar Kyrkoplikt. Och måste Dragonen Jacob Lindberg af Cronobetiente efterfrågas och hos wederbörande Hr Officerare angifwas at han laga ransakning och domb må undergå. Konan orkade ej botum, utan pliktade med kroppen.

256
Ja, och du borde kunna hitta testamentet under Kinne härads småprotokoll för år 1768. Antingen i originalet som bör finnas i Göteborgs Landsarkiv eller den renoverade versionen, Göta hovrätts arkiv som finns i Vadstena Landsarkiv.
 
/Stig-Ove

257
Åhr 1774 2 Mart? blef laga Bouptekning hållen på lösa egendommen efter afledna Enkan hustru Maria Olofsdotter uti Gråsgard Bybaka som den 24 sistledne November med döden afledit, hwilka inga Barn efter sig lemnade, och är följande egendom till underskrefne Gustaf Jonsson och des hustru Maria Andersdotter åhr 1768 blefwen Testamenterader, Bouptekningen företogs uti underskrefne goda mäns närvaro och befants som följer, nembl.
 
/Stig-Ove

258
Silkelock / Äldre inlägg (arkiv) till 08 oktober, 2010
« skrivet: 2010-09-25, 11:52 »
Kan det stå affulfår, avelsfår? Ett förslag bara.

259
Jag är mycket imponerad av Lottas sakliga och kunniga utredning av fallet.
Bra jobbat Lotta.

260
Torsten, Göran har missat en viktig del i citatet, en parentes. kunde landshövdingarna (och deras föregångare) låta verkställa dödsdomen utan föregående prövning i hovrätten.

261
Denna text finns på annat ställe i forumet, men jag lägger in den här ändå. Den belyser ganska väl hur det kunde gå till vid tinget. Texten är ett utdrag ur Rudolf Thunanders bok Hovrätt i funktion
 
Av intresse när det gäller att klarlägga hovrättens verkliga makt att avgöra de dödsdömdas öden är de mål, som kallas punkt 17-målen. Det var sju olika grova brott som räknades upp i rättegångsordinantians 17:e punkt. Samtliga var i lagen belagda med dödsstraff och om alla rekvisit förelåg, om egen frivillig bekännelse avlagts och »laglig, flitig, noga rannsakning och dom» föregått kunde landshövdingarna (och deras föregångare) låta verkställa dödsdomen utan föregående prövning i hovrätten. De sju brott det gällde var  
 
- kätteri i upp- eller nedstigande led och första och andra graden i sidoled (= incest)  
- tidelag,  
- våldtäkt,  
- barnamord.  
- veterligt uppenbart mord.  
- röveri på skogar och allmänna vägar samt  
- dråp som sker med hemgång eller försåtligen å kyrko- eller tingsväg.  
 
När en sådan rannsakning kom på hovrättens bord kunde den dömde alltså redan vara avrättad och hovrättens prövning endast avse det rättsliga förfarandet. Frågan om liv eller död var då oåterkalligen avgjord och bortom hovrättens påverkan.  
 
De sju brotten utgjorde inget oväsentligt inslag i brottspanoramat och man kan undra, vilka dödsdömda brottslingar som egentligen blev kvar för hovrätten att slutligt döma över, när avgörandet över liv och död i så många mål stannade kvar hos underrätterna och överlämnades till landshövdingarna. Ett brott som t ex barnamord utgjorde på 1660-talet 8 % av samtliga underställda brottmål vid rikets alla hovrätter, om landshövdingarna följt ordinantians bokstav att omedelbart »låta rätta» över denna »missgärning» skulle avrättningen redan varit verkställd i majoriteten av dessa mål, när de nådde hovrätten. Deras antal begränsades emellertid genom att kraven var stora: brottet skulle vara »uppenbart» utan varje oklar omständighet och frivillig bekännelse måste föreligga. I förhållande till alla stölder, sedlighetsbrott, våldsbrott etc var punkt 17-målen inte många och framstår snarare som undantag.  
 
Emellertid kom praxis att avvika från föreskrifterna så länge dessa gällde. Redan under decenniet 1635-1644 kan flera fall noteras, då både frivilligt bekänt kätteri och barnamord underställdes hovrätten för slutligt avgörande trots att straffet kunnat exekveras utan sådan underställning. Dessa mål var alltså fortfarande inte avgjorda när de kom till hovrätten; där hade man alltjämt frågan om liv eller död i sin hand. I materialet finns sålunda flera exempel på sådana fall, men också på fall, där avrättningen redan skett och där det för hovrätten bara återstod att pröva lagligheten i själva domen.

262
Jakob (och Johannes) / Jakob och Johannes - parvitus?
« skrivet: 2010-09-17, 10:59 »
Ok, då var det något annat fel.
 
Parvitus kan betyda litenhet, ringhet, ringa
 
(Meddelandet ändrat av Wisberg 2010-09-17 11:02)

263
Jakob (och Johannes) / Jakob och Johannes - parvitus?
« skrivet: 2010-09-16, 22:22 »
Använd inte å, ä och ö i filnamnet.
 
/Stig-Ove

264
Göran,
Vilket härad gäller det? Finns det en renovation så kanske det uppdagas på ett annorlunda sätt. Är protokollen daterade och inbundna i rätt ordning? (ska Du göra något arbete med det kanske Du tills vidare vill hålla inne med vilket härad det är)
Vänligen
Stig-Ove

265
Skytte / Skytte
« skrivet: 2010-09-15, 07:03 »
Oj, det var en utskåpning. Ska jag skämmas?

266
Det är lite lite text att jämföra med. Stavningen skulle kunna vara Siöbiören. Det finns inte något annat r att jämföra med.
 
/Stig-Ove

267
Hittade detta om Mickel i Tenhult när jag skummade igenom 1627 års dombok från Östbo.


268
I Östbo härads dombok 1626 finns ett liknande namn, ser där mer ut som Sibbiörn. Om det är samma person vet jag inte.
 
/Stig-Ove

269
Skytte / Skytte
« skrivet: 2010-09-14, 01:30 »
Även om så är fallet, så bör man ju inte förkasta den teorin. Den är kanske inte helt ogrundad. Hertig Carl var en tyrann, en blodtörstig sådan, och i sådant släptåg kan det nog lätt hända såndana saker. Vad jag sett hitintills så vet man inte Skyttens härkomst.
 
/Stig-Ove

270
Är Siöbiörn en för vild gissning?
 
/Stig-Ove

271
Skytte / Skytte
« skrivet: 2010-09-13, 11:37 »
Tusen tack Olle!
 
Blir nog en resa
 
/Stig-Ove

272
Skytte / Skytte
« skrivet: 2010-09-13, 11:17 »
Det är ett Tractat, en inbunden handskriven volym, som har funnits på de Geers arkiv i Finspång. Finns numera i Norrköpings biblioteks Finspångasamling. Det står på första sidan Hertig Carls Slagtarbänk, afskifwen åhr 1748. Det vore intressant att veta var handlingarna som skrevs av finns i dagsläget. Riksarkivet, Kungliga Biblioteket eller något Landsarkiv?
 
/Stig-Ove

273
Skytte / Skytte
« skrivet: 2010-09-12, 23:04 »
Skriften är på 83 sidor och jag har kommit till sidan 32, 14 A4-sidor just nu.
Det är en riktigt otäck beskrivning av Hertig Carls blodiga framfart över svensk adel och borgerskap. Alla som var emot honom och han kom åt, blev ett huvud kortare. Johan Skytte lovprisade honom och gick i hans ledband, orsaken till det kan vara den gemensamma nämnaren, modern.
Jag har tänkt att lägga ut texten på vår hemsida när det är klart. Det är så otroligt många kända namn som föll offer för hans ondska, totalt miste 61 977 personer livet för hans tyranni. Han inrättade t.o.m. en domstol med domare som fick döma sina egna fäder, söner, svågrar m.m. till döden. Ska jag vara ärlig, så fuktades mina ögen vid ett par tillfällen när jag skrivit. Men som sagt, texten kommer ut på hemsidan så småningom, meddelar då.
 
/Stig-Ove

274
Skytte / Äldre inlägg (arkiv) till 12 september, 2010
« skrivet: 2010-09-12, 20:11 »
Sitter just nu och skriver av en skrift från 1748, Hertig Carls Slagtarbänk, i den är man inte nådig emot Johan Skytte, som beskylls att vara en stor lögnare bl.a. Men vad som är mer intressant är följande utdrag ur texten, som antyder att Hertig Carl skulle vara hans fader.
 
Uti alla dessa grofwa beskyllningar består Johan Skytte med osanning och skiämmes dock icke, at kalla de Pohler med största förackt, Beskorna Påler, der han dock wäl wet hwad han sielf är för et otidigt foster, kommen af en beskoren moder, hwilket Hertig Carl sielf bäst wiste, som hans moder i Nykiöping som oftast besökte, oansedt hans fosterfader Bengt Skräddare hette, och war först en Borgare, som handel förde...  
 
/Stig-Ove

275
17 Juridik / Kroppsplikt
« skrivet: 2010-09-07, 09:39 »
Lagen gällde fram till 1864. Det finns en hel del tillägg och revideringar. De olika domarna dömde naturligtvis lite olika, men uttrycket högsta kroppsplikt tyder på 40 par spö.
Nusnäs tror jag tillhör Över Siljans fögderi och bör finnas i dess dombok att läsa om händelsen. Är inte riktigt säker men tror att Nusnäs tillhör Härnösands Landsarkiv och då ska domboken finnas där.
 
Stig-Ove

276
17 Juridik / Kroppsplikt
« skrivet: 2010-09-06, 18:41 »
I 1734 års lag Missgärningsbalken 14:e kapitlet 2 § står följande:
Slår barn sin egen fader eller moder; miste livet eller straffas med fyrtio par spö, trettio par ris, eller en månads fängelse vid vatten och bröd, efter omständigheterna.
 
Eftersom han fick högsta kroppsplikt bör det varit fyrtio par spö. Vanligt var att man fick tre slag av vart paret. Spö var för mannen och ris för kvinnan.
 
Det finns att läsa här på sidan 74 och framåt, http://wisberg.se/wisberg.se/pdf/missgarningsbalken1734.pdf Kan dock ta lite tid att ladda fram då den är rätt stor.
 
/Stig-Ove
 
(Meddelandet ändrat av Wisberg 2010-09-06 18:45)

277
I Dalins ordbok står det om Adam följande: Den gamle Adam, syndens människa eller människan i syndens tillstånd. Den nye Adam, människan i nådens tillstånd.
 
/Stig-Ove

278
Anundsjö / Anundsjö, AI:10b, sid 499
« skrivet: 2010-07-30, 11:53 »
Det står en hel del om du Googlar på bysättningshäkte.
 
Stig-Ove

279
Anundsjö / Anundsjö, AI:10b, sid 499
« skrivet: 2010-07-30, 10:48 »
Cessionant insatt i bysättningshäkte 1857.  
 
/Stig-Ove

280
Åsenhöga / Äldre inlägg (arkiv) till 02 januari, 2011
« skrivet: 2010-07-20, 17:32 »
Har lagt ut två till idag. Under länken Åsenhöga gamla kyrkogård

281
03) Osorterat / Man ihjälslagen i Hallingeberg
« skrivet: 2010-07-20, 17:02 »
Torbjörn, här finns hela domprotokollet avskrivet Under länken Släktfejd

282
Åsenhöga / Äldre inlägg (arkiv) till 02 januari, 2011
« skrivet: 2010-07-20, 15:16 »
Ja, det finns c:a 20-25 stenar, mer eller mindre bra iordning. Hade viljat borsta av en del med en rotborste men vågade inte ge mig på dem. Ska lägga ut dem i det närmaste.

283
03) Osorterat / Svårt att tyda en fadder
« skrivet: 2010-07-19, 22:26 »
Kan det vara Währsåhse Sochn?
 
/Stig-Ove

284
Åsenhöga / Äldre inlägg (arkiv) till 02 januari, 2011
« skrivet: 2010-07-19, 22:11 »
För forskare med anknytning till Åsenhöga så har jag lagt ut några av de gravstenar som finns på Åsenhöga gamla kyrkogård. Bilderna är relativt stora och det kan vara lite trrööögt att öppna, men det är för att få så bra upplösning som möjligt. Felaktigheter får jag stå för, rätta får Ni gärna göra så ska jag rätta till eventuella sådana.  
Bilderna finns här http://wisberg.se/wisberg.se/default.htm  
/Stig-Ove

285
Åsenhöga / Äldre inlägg (arkiv) till 02 januari, 2011
« skrivet: 2010-07-18, 19:09 »
Enid, Arvids och Majas gravsten finns på Åsenhöga gamla kyrkogård, bredvid Hembygdsgården.  
På stenen står att Maja dog 1787. I dödboken saknas de tre första notiserna för det året. Hon ska enligt stenen vara född den 15 september 1722 och Arvid den 26 december 1720
/Stig-Ove

 
(Meddelandet ändrat av Wisberg 2010-07-18 19:17)

286
Kartor / Historiskt atlas
« skrivet: 2010-07-16, 16:57 »
Nu finns ovanstående länskartor även i pdf-version, kanske lite mer lätthanterligt.
 
/Stig-Ove

287
Kartor / Historiskt atlas
« skrivet: 2010-07-15, 13:26 »
Nu finns det scannade kartor över Sveriges län 1869, även innehållandes fögderi- och häradsindelning på den här länken http://wisberg.se/wisberg.se/default.htm (nedladdningsbara)
 
/Stig-Ove

288
Bankekind / Äldre inlägg (arkiv) till 08 oktober, 2011
« skrivet: 2010-07-06, 10:18 »
Min tolkning
 
Anno 1755 den 24 november, blef på begäran, upteckning, wärdering och dehlning hållen på then qwarlåtenskap, som afledne Enkan Hustru Margareta Danielsdotter i Lilla Metsiö efter sig lemnat. Hwilken suttit till hus, hos des son Nemndemannen Wälförståndig Jonas Svensson uti 16 års tid, Här wid war tillstädes des efterlemnade arfwingar, förenemnde Jonas Swensson, Sonen Samuel Swensson i Walla, dottern Greta Swensdotter med des man Biörkåkla. Hwilka upwiste ett gåfwo bref af den 13 Maij 1752 som innehåller att desse 3ne hennes Barn, böra ensamt dela sig emellan hwad som efter Hennes död finnas kunde, Hafwandes den afledna Enkan wähl haft flere Barn, som för detta äro döde, men lemnat Barn efter sig, Hwilka hon genom Testamentet aldeles afstängt. Inventeringen företogz, då det upgafs som fölljer.
 
/Stig-Ove

289
Törnsfall / Äldre inlägg (arkiv) till 06 juni, 2012
« skrivet: 2010-07-05, 11:44 »
På denna länken hittar du lite om August härkomst, http://www.wisberg.se/wisberg.se/Evert/startsida.html  
 
/Stig-Ove

290
Barva / Barva
« skrivet: 2010-07-02, 10:28 »
Familjen hittar du här: Barva AI:1 Bild 49, Sid 39 AD-online. Maja Olsdotter dör 40 år gammal, 1766-10-24, därav en ny hustru Anna Andersdotter. Barva C:1 Bild 166, AD-online.
1760-09-07 dör Olof Andersson i Elläng, 74 år gammal, Anders eller Majas far?
Lite att gå vidare på.
 
/Stig-Ove
 
(Meddelandet ändrat av Wisberg 2010-07-02 10:31)

291
Barva / Barva
« skrivet: 2010-07-02, 08:23 »
Han föddes den 5 juli och döptes den 10. Anders Olssons och Hust. Maja Olsdotters barn i Elläng. Anders. T: B: 1. Studiosus Hr Bengt Sundberg, 2. Nämdeman Lars Olsson i Hult och Tiula Sn, 3. Hustru Kerstin Olsdotter i Viby och D(enn)a Sn, 4. Hustru Karin Olsdotter i Salbjörkstorp och samma Sockn.
 
/Stig-Ove

292
Översättning av gamla ord / Översättning av gamla ord
« skrivet: 2010-07-01, 20:44 »
I Dalins ordbok från 1853 står det om Tocken.
 
TOCKEN, tå´ck´n, a. 2. pl. tockna och tocka. (pop om fam.) Sådan, slik. T-et der folk. Kors t. narr! (Talesätt) Det är t-et som t-et., kommer på ett ut.
 
 
/Stig-Ove

293
Tofteryd / Äldre inlägg (arkiv) till 26 februari, 2011
« skrivet: 2010-06-29, 11:50 »
Mikael Jönsson från Boglös och Elisabet Bengtsdotter från Nåthult gifte sig 1706-11-11, de barn som föds är:
 
Jöns 1707 09 24
Sven 1711 05 09 (fadern kallas Nilsson, skrivfel?)
Britta 1712 11 10
Bengt 1716 01 04 (modern kallas Andersdotter, skrivfel?)
Mikael 1721 01 30
Elisabet 1725 04 28
Kerstin 1729 08 28
Bengt 1731 11 02
 
Det finns inte någon annan Andersdotter i Boglös vid denna tid.
Det finns en Nils Nilsson samtidigt som Mikael, kanske en hopblandning vid Svens födsel 1711.
 
/Stig-Ove

294
Tryserum / Tryserum Mord? o vilket straff? 1640 C;1 sid 219
« skrivet: 2010-06-04, 23:32 »
Det finns nog inte några andra protokoll. Jag skrev av det från en dombok som jag har fotograferat. Jöns som förekommer som vittne är en ana till mig. (jag har fotat nästan alla Tjust domböcker mellan 1619 till 1747)
 
/Stig-Ove

295
Tryserum / Tryserum Mord? o vilket straff? 1640 C;1 sid 219
« skrivet: 2010-05-30, 22:44 »
Den som vill läsa Häradsrättens protokoll i målet kan göra det på denna sidan under Simon i Snällebo http://wisberg.se/wisberg.se/domprotokoll.htm Det är från Tjust renoverade dombok 1641.
 
/Stig-Ove

296
Äldre uttryck / Skena på wergeskallen
« skrivet: 2010-05-26, 23:05 »
Kanske Lagmansrätten kan ge ytterligare svar i frågan, målet hänvisades ju dit.
 
/Stig-Ove

297
Äldre uttryck / Skena på wergeskallen
« skrivet: 2010-05-26, 15:07 »
Så lätt det är att missförstå varandra. Det var inte på minsta sätt min mening att ironisera. Jag undrade bara om man eventuellt stavade med e.
Jörgen, jag vet inte om du har tittat på de orden innan du skrev eller om du bara förutsatte att jag skulle vara ironisk, annars tycker jag att du ska studera de bokstäverna och därefter ge din utlåtelse.
/Stig-Ove
 
(Meddelandet ändrat av Wisberg 2010-05-26 15:33)

298
Äldre uttryck / Skena på wergeskallen
« skrivet: 2010-05-26, 10:02 »
Vem vet, kanske det ska vara ett lite slarvigt a. I nr 7 ovanför står orden arf och skola, dessa a liknar mest ett e, om man nu inte stavade även dessa med e.

299
Äldre uttryck / Skena på wergeskallen
« skrivet: 2010-05-26, 08:06 »
Bara det faktum att ett spjut var inblandat talar ju för att det var någon form av jakt. Det var inte något alldagligt vapen man gick omkring och bar på.

300
Äldre uttryck / Skena på wergeskallen
« skrivet: 2010-05-26, 00:33 »
Visst gick man skallgång efter varg. Sedan stavningen, för 368 år sedan var stavning inte prioritet 1. Det räcker att höja blicken uppåt på samma sida, närmare bestämt raderna 4 och 5, där samma skrivare har skrivit kundhe bewisa respektive kunde bewissa, det sista med det tyska dubbelesset, både kunde och bevisa stavas olika.  
Genom att diskutera olika tolkningar och komma fram till en godtagbar lösning tycker är positivt. Den som ledde in oss på den troliga lösningen tycker jag var Kjell som kom på vargaskallen.
I Dalins ordbok från 1860 kan man läsa SKALLA... 2) Hålla skalljakt. S. efter vargar.

301
Äldre uttryck / Skena på wergeskallen
« skrivet: 2010-05-25, 20:19 »
Ja, det känns som om det börjar närma sig den rätta tolkningen. Wergaskallen kan mycket väl vara ett vargskall.
 
/Stig-Ove

302
Äldre uttryck / Skena på wergeskallen
« skrivet: 2010-05-25, 15:25 »
Hellie kan ju haft ett spjut i handen och värjan i ett gehäng. Under tumultet kan ju värjan ha fått sin skada. För att övertyga mig om att wergeskallen skulle vara en kroppsdel går det åt lite mer fakta.
 
/Stig-Ove

303
Äldre uttryck / Skena på wergeskallen
« skrivet: 2010-05-25, 11:03 »
Hellie i Rimmabo å Crono hadhe slagit Anders i Espås tu kiötsår medh it spiut, och hans sohn Anders it kiötsår, och en skeno, på wergaskallen. Hellie sakfältes till 18 dr, och Anders och hans sohn huardera till 6 dr efter Sårmåla balken 10 cap...
 
Jag tror att värjan tillhörde sonen Anders. Fadern Anders hade fått två köttsår och sonen Anders ett köttsår och en skada på värjan. Kan det stämma tror du?
 
/Stig-Ove

304
Äldre uttryck / Skena på wergeskallen
« skrivet: 2010-05-24, 23:13 »
Skålen är ett mycket bra förslag. Var det då ett, som du säger, lite finare vapen så kan det mycket väl ha tagits upp i tinget.
 
/Stig-Ove

305
Äldre uttryck / Skena på wergeskallen
« skrivet: 2010-05-24, 21:44 »
Handtaget på värjan kallas kavle, därefter kommer halsen och yttersta kulan kallas för knapp. Kan tänka mig att man någon gång kan ha kallat kulan för skalle då den sitter på en hals.  
Det är bara spekulationer och funderingar från min sida, har inga belägg för det. Kanske andra vet annorlunda?
 
Mvh
Stig-Ove
 
(Meddelandet ändrat av Wisberg 2010-05-24 21:48)

306
Död- och begravningsböcker / Saknas i dödboken
« skrivet: 2010-05-23, 21:30 »
Kyrkoherden dör i samma veva och just februari är det någon annan som gjort noteringarna. I mars månad ytterligare en annan som skrivit, kanske prästens lappar och noteringar förkommit på något sätt. Tur att det i alla fall står i hfl.
 
/Stig-Ove

307
Äldre uttryck / Skena på wergeskallen
« skrivet: 2010-05-23, 19:01 »
Kan det vara någon del på en värja som han har skadat?
 
/Stig-Ove

308
Jag tror slutet är -----schly

309
08) Domböcker och bouppteckningar / Dombok Gillberg
« skrivet: 2010-05-07, 20:33 »
Ett försök:
 
1. Ekeberg
 
2. jämgodt
 
3. sig först yttradt
 
4. then angiwnas skyldemän
 
/Stig-Ove

310
Ransberg / Ransberg A1:12 (1877-1894) 173/565
« skrivet: 2010-04-29, 07:54 »
Det sista ordet är böter, hade han inte pengar att böta med så fick han sitta av det.

311
Abild / Abild, dödbok 1780, vilken sjukdom?
« skrivet: 2010-04-27, 21:20 »
nr 3
Kontentan: han låg vid vägen och grävde i sanden då en ovanför liggande sten föll ned och kvävde honom
 
/Stig-Ove

312
Bra att du dubbelkollar Sten. Det kan ju smyga sig in lite retliga fel annars. Men vänta nu, ska det inte vara Näs härad, eller är det jag som har fel?
 
/Stig-Ove

313
03) Osorterat / Läshjälp av dömd!
« skrivet: 2010-04-25, 10:01 »
Af G(öteborgs) R(ådhus) R(ätt)4/12 15 dömd till 50 kr böter för 1 (första) resan (gången) snatteri.
Af dito för 1 res(an) stöld d 9/8 16 dömd till straffarb(ete) i 5 mån(ader)
 
Ej abs(olverad) för brott mot 7de budet ??
Inskr(iven) å Gbgs Sjömanshus No 1067/16
 
/Stig-Ove

314
Tofteryd / Äldre inlägg (arkiv) till 12 maj, 2010
« skrivet: 2010-04-24, 18:29 »
Det dör en Jöns Simonsson i Möllnarp 1710-04-14, var då 50 år
 
/Stig-Ove

315
Edebo / Edebo
« skrivet: 2010-04-21, 21:59 »
inwärtes slag
 
/Stig-Ove

316
Mitt förslag
 
Knuth Carlsson i Ämpthyttan född i Fahlun Ao 1636 d 24 september af ähr(liga) föräldrar, kommen till doop och Christendom, är Christe(ligen) worden upfostradt, wid åhrens tilltagande tiänt hoos en Bergsman i Lilljan, sedan kommit till Wermeland och (Farsta ?) Sn, däräst han tiänte 8 åhr, därifrån fölgde han sina föräldrar till denna församb(ling) och tiänte på Skiärwijken? hoos Hr Simon Funck i 3 åhr, Omsidor hoos Ländsmannen Erick Bährtillsson 2 åhr, Gaf sig sedan i ächtenskap Ao 1670 d 19 Söndagen Trinitatis med sin nu i sorgen qwarlåtne Karin Larsdotter, blifwit med henne af Gud wälsignad med 7 barn, 4 söner och 3 döttrar, af hwilka en dotter är för fordom död blefwen, warit flitig och arbetsam och slägder till hwarjehanda handtwärk. warit mycket gudfruchtig bewistat Gudstiensten och brukat sina salighets medel som oftast, af hwilka han sidsta gången sig betiänte den 4de stora Bönedagen som war d 16 augusti. Han siuknade om Mickelsmässodagen i Kiyrkan af Bröstwärk och håll, blef död d 16 october ock begrafwen d 27 dito, åldren war 81 åhr 3 weckor
 
/Stig-Ove

317
Edshult / Edshult C:2 sid 566 GID 1162.2.33200
« skrivet: 2010-04-19, 16:30 »
Stenpassion, Njur- eller gallsten.
 
/Stig-Ove

318
Övriga källor / Rannsakningsprotokoll
« skrivet: 2010-04-18, 13:37 »
När man jämför dessa volymer så är det betydligt lättare att läsa renovationerna än originalen. Renovationerna har sällan överstrykningar och instick som finns i originalen.
 
/Stig-Ove

319
Övriga källor / Rannsakningsprotokoll
« skrivet: 2010-04-18, 12:39 »
Ad-online finns Näs 1700 på denna sidan SE/GHA/90102 Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAAAL:47 (1700-1700)  Bild 220 / sid 430
 
Gillbergs härad 1712 höstting finns på denna sidan SE/GHA/90102 Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAABC:25 (1712-1712)  Bild 82 / sid 79
 
/Stig-Ove

320
Karlskoga / Karlskoga Dombok 1683
« skrivet: 2010-04-18, 08:08 »
Vid det första frågetecknet tror jag att det står bekenner och vid det andra desslikest.
 
/Stig-Ove

321
Kungsbacka / Kungsbacka födelsebok C:2 sid 168
« skrivet: 2010-04-13, 22:15 »
vid Torget
 
/Stig-Ove

322
03) Osorterat / Läshjälp, födelseort i hfl
« skrivet: 2010-04-13, 17:44 »
Det är riktigt och ska man hitta det så får man leta i  Varnhems församling då den inte har en egen arkivbildning.

323
03) Osorterat / Läshjälp, födelseort i hfl
« skrivet: 2010-04-13, 09:42 »
Skarke, finns ett sådant i Varnhem

324
Äldre ord A - K / Deferera
« skrivet: 2010-04-12, 16:05 »
Tycker nog att det är ett tydligt f

 
/Stig-Ove

325
Äldre ord A - K / Deferera
« skrivet: 2010-04-12, 10:40 »
Latinets defero betyder, bära fram, föra till bestämmelseort, förebringa.
I regel använde man den moderna stilen (det finns säkert någon som kan säga vad den heter)när man skrev latinska ord i texten, kunde även användas till personnamn.
 
/Stig-Ove

326
Äldre ord A - K / Deferera
« skrivet: 2010-04-11, 09:58 »
Rad 13 och 14 på sida 279 på högra uppslaget i följande volym hos AD, SE/GHA/90102 Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAAAL:34 (1694-1694)  Bild 145 / sid 279.
 
Det har inte med själva kränkningen att göra. (och som han skriftligen defererade henne Eeden)
 
/Stig-Ove
 
(Meddelandet ändrat av Wisberg 2010-04-11 10:04)

327
08) Domböcker och bouppteckningar / Dombok 1666 Näs
« skrivet: 2010-04-10, 12:44 »
Min tolkning
 
Saaken, och, Undt (unnat, tillåtit), Per Swensson war uthgammal och Barn på nytt (senil?), betiendes.
 
/Stig-Ove

328
Vet inte riktigt vad Du tänker på, är kortet skadat blir det ju svårt att återställa. Däremot ett som har bleknat och där det knappt går att se anletsdragen går att förbättra en hel del. Gör man det i sin dator och sparar som en bildfil så är den ju säkrad. Här ett annat exempel.
 

 
/Stig-Ove

329
Ett blekt eller gulnat fotografi går att återställa relativt skapligt i ett redigeringsprogram. Har ett foto på min mormor som gulnat och tappat färgen men gick att rädda någotsånär
 

 

 
/Stig-Ove

330
Soldat (värvad) / Äldre inlägg (arkiv) till 21 mars, 2010
« skrivet: 2010-03-21, 15:47 »
Hej Ann-Mari, om du inte har hittat honom ännu så finns han längst ned på denna sida SE/KrA/0023 Skaraborgs regemente 454 (1749-1749)  Bild 305 / sid 301
 
/Stig-Ove

331
Soldat (värvad) / Äldre inlägg (arkiv) till 21 mars, 2010
« skrivet: 2010-03-20, 15:35 »
Han var 52 1/2 år gammal, hade tjänstgjort i 34 1/6 år, var 5 fot och 6 1/2 tum lång.
tjent länge och wäl, får afsked, anmäles til underhåll, warit med i sista kriget och är nu oförmögen att sig försörja.
 
/Stig-Ove
 
(Meddelandet ändrat av Wisberg 2010-03-20 15:36)

332
Fältskär / Fältskär
« skrivet: 2010-03-19, 15:55 »
Eftersom det var straffbart på den tiden att föda oäkta barn, så kan du söka i Vadsbo härads dombok för tiden närmast efter barnets födelse. Finns det i slutet av domboken en saköreslängd så kan du, om du har tur, hitta om hon har blivit bötfälld för lönskaläge. Har hon det så kan det i protokollet finnas nyttiga uppgifter om fadern. Domboken bör finnas i Göteborgs landsarkiv.
 
/Stig-Ove

333
Fältskär / Fältskär
« skrivet: 2010-03-18, 23:13 »
När jag skrev att det eventuellt var något att gå vidare på, menade jag att han kanske hade en bror med samma yrke eller att hans åldersuppgifter var felaktiga. Kanske lönt att titta lite närmare på födda i Göteborg. Eftersom jag för stunden inte hade något speciellt för mig så gjorde jag så. Vad hittade jag då i Göteborgs Kristine församling? Jo, på sidan 163 i volym CI:3 finns det en Conrect. Hummel som får en son Johan Adolf. det låter ju likt densamme som finns på länken ovan med skillnaden att denna Johan Adolf är född den 30/4 1756, enligt födelseboken. Då var han 20 år när Carl föddes. Kanske något att spinna vidare på?
 
 
 
/Stig-Ove

334
Fältskär / Fältskär
« skrivet: 2010-03-17, 21:32 »
Det finns en Fältskär Hummel på den här länken, http://www.ub.gu.se/samlingar/handskrift/ostindie/personer/people.xml?id=591 men han verkar kanske vara ett par år för ung. Eventuellt något att gå vidare på.
 
/Stig-Ove

335
Lunds domkapitel / Domkapitlet i Lund FIII:2
« skrivet: 2010-03-12, 18:02 »
Vad hände i Helsingborg 1697. En mycket egendomlig histora finns nedtecknad i rubriserad volym. Kan det varit ett ufo. Finns att läsa här http://wisberg.se/wisberg.se/default.htm  
 
/Stig-Ove
 
(Meddelandet ändrat av Wisberg 2010-03-12 18:21)

336
Dräng / Kläddräng
« skrivet: 2010-03-11, 22:25 »
Mina kunskaper i det här ämnet är starkt begränsade.  
Kan han arbetat i någon tapetserarverkstad som levererade stoppade möbler, dynor m.m. till hovet, Kungl. Hovleverantör? Fanns/finns det någon tapetserarverkstad inom hovet som renoverade, stoppade om och liknande, de möbler som tillhör hovet? Finns det något slottsarkiv där man kan göra en förfrågan?
Kanske någon av frågorna kan leda dig vidare.
 
/Stig-Ove

337
Dräng / Kläddräng
« skrivet: 2010-03-11, 12:49 »
Enligt Dalins ordbok från 1850 är en Kläddräng detsamma som en Tapetserargesäll, en som klär och klär om möbler.
 
/Stig-Ove
 
(Meddelandet ändrat av Wisberg 2010-03-11 12:50)

338
Lunds domkapitel / Domkapitlet i Lund FIII:2
« skrivet: 2010-03-09, 20:50 »
Jag har suttit och roat mig lite med en avskift i nämnda volym. Det handlar om Boel Persdotter, anklagad för lite onaturliga saker 1726. Finns att läsa här http://wisberg.se/wisberg.se/default.htm under Boel Persdotter.
 
/Stig-Ove

339
Äldre ord A - K / Avisbrev
« skrivet: 2010-03-07, 23:09 »
I Dalins ordbok tryckt 1850 står följande:
Avisbref (handelst) Bref innehållande underrättelse om afsända varor, vexlar o. d.
 
/Stig-Ove

340
Äldre ord L - Ö / Slya
« skrivet: 2010-03-05, 08:31 »
Det kan nog vara rätt stor skillnad dialektalt mellan Småland och Dalarna, nutid och dåtid. Stavningen var nog lite godtycklig, ofta stavade man lite som man pratade. I det här fallet är det inte svårt att se skillnad på ij och y, på den nedersta raden står det styrkia,  där det tydligt framgår hur ett y ser ut.

341
Äldre ord L - Ö / Slya
« skrivet: 2010-03-04, 15:42 »
Tack Stefan!
 
Det verkar vara rätt. Hade mina tankar åt något sly- eller risliknande föremål. Stort tack.
 
/Stig-Ove

342
Äldre ord L - Ö / Slya
« skrivet: 2010-03-04, 14:46 »
I en dombok från Östbo 1682 uppges att dottern blivit slagen med en slija. Är det någon som vet vad det är för något?

 
/Stig-Ove

343
Ängsö / Ängsö, AI:10, sid 48
« skrivet: 2010-03-04, 09:17 »
Mitt försök:
Olåfligt tagit Lemkes mössa i Nyquarn d 18/1 53; upptäckt, men icke lagförd: varnad; bör noga observeras såsom opålitlig.
 
/Stig-Ove

344
Medåker / Medåker F:1
« skrivet: 2010-03-03, 09:50 »
Gör ett försök:
 
Nils Andersson i Hagby, född åhr 1704 d 4 Maji uti Erfwalla sochn och Östansiö af ährlige föräldrar. Fadern Anders Andersson, Modern Hust: Anna Andersdotter. Renatus. uti de yngre åhren lärde han wäl läsa och förstod sin christendoms stycken, åhr 1735 d 26 octbr på sit 32 åhr inträdde han uti ächtenskap med sin nu uti sorgen efterlemnade änkia Hustru Maria Larsdotter född uti Hosten Sochn i Nerike; lefwat tilsammans uti en rätt ächta Kärlek uti 22 1/3 åhr, och blfwit af Gud wälsignade med en son och tre döttrar, af hwilka Son är död. Hans lefwerne har warit Gudfuchtigt och sachtmodigt. Siukdomen warit hetsig feber eler brännsiuka, hwar under han eij mer än 1 wecka uthärdade, blef död d 12 Febr och begrofs d 19 dito
 
/Stig-Ove

345
Ullervad / Ullervad AI:15 s.33
« skrivet: 2010-03-02, 15:58 »
K Pontonier bataljonens förl.
 
Kan tänka mig att de byggde pontonbroar bl.a.
 
/Stig-Ove

346
03) Osorterat / Dömd till straff, Fagerhult
« skrivet: 2010-03-02, 00:10 »
Han finns på den här sidan http://wisberg.se/wisberg.se/kung.htm under rubriken Fångförteckning. Han var intagen på Växjö länsfängelse sommaren 1902. Fångförteckningen finns i Göta hovrätts arkiv i Vadstena landsarkiv.
 
/Stig-Ove

347
Älvestad / Älvestad födde 1713
« skrivet: 2010-02-23, 18:06 »
Gör ett försök:
D 1 Novembr christnades Smedens Nillses barn på Källin ägor Kalladh Brijta. Wittnen Jungfru Catrina Roxendorf. Ryttmäst. Hässelgren Samuel Brogren
 
/Stig-Ove

348
17 Juridik / Otrohet under 1600-talet
« skrivet: 2010-02-23, 16:27 »
Torsten Berglund skriver den 7/2 att Dödsdomar i häradsrätten underställdes alltid regelmässigt hovrätten. Det är inte helt korrekt. Det var många som avrättades utan hovrättens inblandning, vilket kan vara bra att känna till när man läser domböcker.
I Rudolf Thunanders bok, Hovrätt i funktion, kan man läsa följande:
 
Av intresse när det gäller att klarlägga hovrättens verkliga makt att avgöra de dödsdömdas öden är de mål, som kallas punkt 17-målen. Det var sju olika grova brott som räknades upp i rättegångsordinantians 17:e punkt. Samtliga var i lagen belagda med dödsstraff och om alla rekvisit förelåg, om egen frivillig bekännelse avlagts och »laglig, flitig, noga rannsakning och dom» föregått kunde landshövdingarna (och deras föregångare) låta verkställa dödsdomen utan föregående prövning i hovrätten. De sju brott det gällde var  
 
- kätteri i upp- eller nedstigande led och första och andra graden i sidoled (= incest)  
- tidelag,  
- våldtäkt,  
- barnamord.  
- veterligt uppenbart mord.  
- röveri på skogar och allmänna vägar samt  
- dråp som sker med hemgång eller försåtligen å kyrko- eller tingsväg.  
 
När en sådan rannsakning kom på hovrättens bord kunde den dömde alltså redan vara avrättad och hovrättens prövning endast avse det rättsliga förfarandet. Frågan om liv eller död var då oåterkalligen avgjord och bortom hovrättens påverkan.  
 
De sju brotten utgjorde inget oväsentligt inslag i brottspanoramat och man kan undra, vilka dödsdömda brottslingar som egentligen blev kvar för hovrätten att slutligt döma över, när avgörandet över liv och död i så många mål stannade kvar hos underrätterna och överlämnades till landshövdingarna. Ett brott som t ex barnamord utgjorde på 1660-talet 8 % av samtliga underställda brottmål vid rikets alla hovrätter, om landshövdingarna följt ordinantians bokstav att omedelbart »låta rätta» över denna »missgärning» skulle avrättningen redan varit verkställd i majoriteten av dessa mål, när de nådde hovrätten. Deras antal begränsades emellertid genom att kraven var stora: brottet skulle vara »uppenbart» utan varje oklar omständighet och frivillig bekännelse måste föreligga. I förhållande till alla stölder, sedlighetsbrott, våldsbrott etc var punkt 17-målen inte många och framstår snarare som undantag.
 /Stig-Ove

349
Då är du fortfarande fast i AD:s bilder. Korrekt källa måste ju vara Sunne F:1 Döda 23 oktober 1852 Vad mer behövs???  
 
Det skulle t.o.m. räcka med Sunne F:1 eftersom det bara finns ett Sunne, år, datum och namn står i frågan.
 
 
/Stig-Ove

350
Furuby / Furuby C I:3 (1772-1779) Bild 101 / sid 185
« skrivet: 2010-02-23, 10:39 »
D. 31 Octobr wigdes drängen Linnart Svensson i Hackag. Korestad och pigan Lena Swensdotter i Norreg. ibm
 
/Stig-Ove

351
Sunne / Sunne, F:1, Död, 1849-1860
« skrivet: 2010-02-23, 09:33 »
Ser fram emot ditt svar där.
 
/Stig-Ove

352
Sunne / Sunne, F:1, Död, 1849-1860
« skrivet: 2010-02-23, 06:58 »
Sten, du hänvisar hela tiden till fel källa, nämligen AD:s bilder. De första sidorna i boken är paginerade men det upphör, fortsätter du att räkna sidorna kommer du till sidan 31. Om du ska låna ut denna bok från ett arkiv och har med dig uppgiften bild 21 så får du problem att hitta rätt, garanterat.
 
Det finns andra diskussioner som är mer onödiga än den här.
 
/Stig-Oe

353
Sunne / Sunne, F:1, Död, 1849-1860
« skrivet: 2010-02-21, 21:26 »
Ger upp, min panna är nu blodig!!
 
/Stig-Ove

354
Sunne / Sunne, F:1, Död, 1849-1860
« skrivet: 2010-02-21, 16:01 »
Nu förstår jag inte din fråga. Jag kommenterade ditt inlägg  klockan 9:22 angående bild 21 och var den kom ifrån. Något annat har jag inte ifrågasatt. Sunne F:1 år, datum, plats och namn säger mig allt.  
 
Avslutar med detta denna diskussion
 
/Stig-Ove

355
Sunne / Sunne, F:1, Död, 1849-1860
« skrivet: 2010-02-21, 15:34 »
Jag har AD-Online. Sven Svensson som om fem år ser ditt inlägg och inte har nämnda abonnemang och blir hänvisad till bild 21, han kommer säkert att undra var han hittar den bilden om det inte står att den kommer från AD.
 
/Stig-Ove

356
Sunne / Sunne, fb 1849-1860 (GID 527.66.87600)
« skrivet: 2010-02-21, 14:47 »
Var hittar jag bild 106?
 
/Stig-Ove

357
Sunne / Sunne, F:1, Död, 1849-1860
« skrivet: 2010-02-21, 14:22 »
Det står inte något om att det kommer från AD-Online i ditt inlägg och bild 21 för den som inte har AD-Online är lika kryptiskt som ett Gid-nummer för den som inte har Genline. I rubriken står ju följande, Sunne, F:1, Död, 1849-1860, räcker inte det.
Inget ont om AD-Online, jag har deras abonnemang och tycker att det är det bästa som hänt släktforskningen och att alla skulle ha möjlighet att skaffa det, men du Sten, som jagar andra med blåslampa när de inte gör helt korrekta källhänvisningar förväntar jag mig mer av.
 
/Stig-Ove

358
Sunne / Sunne, F:1, Död, 1849-1860
« skrivet: 2010-02-21, 12:56 »
Sten, bara en liten försynt undran. Vad är vitsen med ditt inlägg? Rubriken och Marcus fråga säger väl allt, dessutom är det närmare tre år sedan den ställdes och har fått svar.
 
Bild 21 i vad? Räknar du sidorna i boken kommer du till sidan 31, hur är din källhänvisning?
 
Kunde inte hålla mig längre.
 
/Stig-Ove
 
(Meddelandet ändrat av Wisberg 2010-02-21 13:02)

359
03) Brev m. m. - 1600-talet / Avslutningsfras 1647
« skrivet: 2010-02-17, 16:41 »
Till att börja med så vill jag nog ha det till ett stort H istället för ett F. Dessutom är det en förkortning i ordet. Kan det börja på Här- och sluta på -ters. Samma fras finns i början på skriften.  Ett förslag kan vara Häradsrätters eller Häradsrättens, men OBS bara ett förslag att jobba vidare på.
 
/Stig-Ove

360
03) Brev m. m. - 1600-talet / Avslutningsfras 1647
« skrivet: 2010-02-16, 21:27 »
Är det en nådeansökan så kan den vara ställd till kungen. Om jag inte är helt ute och seglar var det väl under drottning Kristinas förmyndarregering som Karl X Gustav var arvfurste till tronen, han blev kung 1654. Vore intressant att se hela dokumentet.
 
/Stig-Ove

361
17 Juridik / Otrohet under 1600-talet
« skrivet: 2010-02-07, 23:32 »
Kanske uttryckte mig otydligt. Diskussionen gäller ett hordomsmål och det var det jag avsåg. Du får gärna göra en större utläggning.
/Stig-Ove

362
17 Juridik / Otrohet under 1600-talet
« skrivet: 2010-02-07, 15:49 »
På den tiden hade häradsrätterna bibeln att dömma efter, Guds lag, och hovrätten dömde efter den värdsliga lagen, Landslagen. Därför var det många som dömdes till döden i häradsrätten men benådades av hovrätten.
 
/Stig-Ove

363
Människor / Bröllopsfoto - troligen Vimmerby eller Växjö?
« skrivet: 2010-01-27, 19:15 »
Det går relativt lätt att rädda sådana här blekta fotografier i ett bildbehandlingsprogram. Laddade ned bilden ovan och justerade färgerna lite. Även gamla urblekta 60 - 70-talskort går utmärkt att justera.

 
/Stig-Ove

364
Hemsida / Hemsida
« skrivet: 2010-01-12, 22:09 »
Jag använder Cliche Webbhotell med tillgång till 2000 Mb och eget domännamn (http://www.clichehosting.com/se/). Har inget än gott att säga om dem. De har ett flertal olika erbjudanden. Telia erbjöd 10 Mb, ville man ha mer fick man länka mellan flera hemsidor.
 
/Stig-Ove

365
Häradsdomare / Häradsdomare
« skrivet: 2010-01-11, 00:26 »
Den ende Johan vid den tiden i Oland var en Johan Pfeiff, under tiden 1763-1795.
 
Enligt Jan Eric Almkvist Lagsagor.
 
/Stig-Ove

366
Kungl. Maj:t är nuvarande HD, så under denna dom finns även dommar från hovrätt och tingsrätt. Kontaktar du Riksarkivets justitierevision så ska du kunna få fram samtliga dommar i fallet.
 
/Stig-Ove

367
Människor / Färestorp, Säby socken
« skrivet: 2009-12-29, 11:24 »
Lite lättare översikt

368
Domböcker / Äldre inlägg (arkiv) till 03 augusti, 2011
« skrivet: 2009-12-23, 09:41 »
Strängsered tillhör Redvägs härad Älvsborgs län och bör finnas i Göteborgs landsarkiv (originalboken). Renovationen finns i Vadstena landsarkiv.
 
/Stig-Ove

369
Hemsida / Hemsida
« skrivet: 2009-12-21, 16:07 »
Det är nu åtgärdat

370
Hemsida / Hemsida
« skrivet: 2009-12-21, 07:48 »
Jag blir alldeles kallsvettig. Satt igår och uppdaterade 5 släktgrenar på min hemsida, men jag har inte tillkännagivit eller förklarat vilka ändringarna är. Det är nog ett 50-tal det handlar om. Hur ska jag göra? Skriva en separat lista med ändringarna/kompletteringarna och länka till den? Göra rödmarkeringar där det är ändrat?
Hur ska hemsidan klassas? Är det en officiell sida där alla kan ställa vilka krav som helst på mig, eller kan jag lägga ut det jag vill (naturligtvis inom lagens råmärken) och låta betraktaren ta det eller förkasta det?
 
Det blir många ???
 
/Stig-Ove

371
Bildgåtan - Övrigt / Felstavat?
« skrivet: 2009-12-14, 07:43 »
Det kanske inte ens är någon plats. Han kanske hette Jakåp Kurundåm.
 
Initialerna vill jag ha till JS, vilket kan betyda antingen för- och efternamn Jakob Svensson eller ett efternamn som Johansson
 
/Stig-Ove
 
 
 
(Meddelandet ändrat av Wisberg 2009-12-14 08:20)

372
17 Juridik / Göra bok av domstolsprotokoll från 1907-08?
« skrivet: 2009-12-13, 23:47 »
Alla domstolsprotokoll är offentliga handlingar, om de inte är sektretessbelagda, så det finns inga problem att återge sådana dokument i en bok.
 
Stig-Ove

373
Porträttfynd (enskilda bilder) / Göta hovrätts personal
« skrivet: 2009-11-22, 15:57 »
För de med intresse för personal i Göta hovrätt(numera bortgångna personer) så har jag samlat några här. Det är fortfarande under uppbyggnad, en del fakta ska läggas in.
 
(flyttad från Göta hovrätt huvudarkivet domböcker)

374
03) Osorterat / Vigseltext
« skrivet: 2009-11-12, 09:25 »
Det finns ett Fräkne i Väse härad. Kan han komma därifrån? Kanske ett långskott.

375
Augerum / Augerum.
« skrivet: 2009-11-11, 10:47 »
Ett försök:
den 2dr februari föddes drängen Anders Anderssons och Hustru Wallborg Månsdotters gossebarn i Augerum, den 4de dito Christnades barnet och kallades Måns. Båtsman Skogs Hustru Ingrid Hölt barnet wid dopet.
 
/Stig-Ove

376
03) Osorterat / Vigseltext
« skrivet: 2009-11-11, 08:15 »
Han från Fräkne och hon från Långelanda socken.
 
/Stig-Ove

377
Sorteras / Upprättades bouppteckningar efter alla?
« skrivet: 2009-11-10, 19:52 »
Du ska nog låna Skärkinds härads småprotokoll. Det är en serie som innehåller lagfarter, fastebrev, testamenten och liknande, där tror jag att du kan hitta denna skrift.
 
/Stig-Ove

378
03) Osorterat / Svårtydd text för gård i Ullene
« skrivet: 2009-11-10, 07:54 »
Bostället får jag till Knecktagården.
 
/Stig-Ove

379
Hemsida / Äldre inlägg (arkiv) till 21 december, 2009
« skrivet: 2009-11-10, 01:19 »
Jag måste hålla med Anders. Har jag en egen hemsida så bestämmer jag vad som ska vara på den, så länge den håller sig inom lagens råmärken. Håller även med om nyttan av källhänvisningar, men om jag inte har det överallt, så behöver inte betraktaren lägga någon större vikt vid den noteringen. Jag har försökt tillfredställa de som klagat på mig om källor på min sida när de känt sig trampade på tårna. Själv har jag även hittat mina uppgifter på andra sidor där det saknas att jag är upphovsmannen, men jag har offentliggjort mitt material för att andra ska kunna ta del av det och även använda det, så i det fallet bryr jag mig inte. Saknas det någon källa så kan jag säkert hjälpa till och hitta den.
Det mesta jag har kan säkert vara till nytta för några andra. Men min sida är jag herre över.
 
/Stig-Ove

380
AAA - Enskilda fartyg / Sigrun
« skrivet: 2009-11-09, 10:23 »
Jag låg på jagaren HMS Halland 72-73, Sigrun ovan kallade vi Kalsongjagaren. Två gånger var jag ombord på henne till sjöss och fick byta till rena kläder. Kul att se en bild på henne.
 
/Stig-Ove

381
Hemsida / Äldre inlägg (arkiv) till 21 december, 2009
« skrivet: 2009-11-08, 22:11 »
När jag läser den här tråden så tycker jag mig se, att det ifrån en fråga om publicering av register och forskningsresultat m.m., lutar över åt en diskussion om källhänvisning. En sådan finns på annan plats här i forumet.
Lite snett ned till vänster finns en länk som heter Nyttiga länkar och därunder en länk Blandade filer. Niclas Rosenbalck har lagt upp en länk till ett register där. Jag har själv några som jag tycker värdefulla och sökbara register på min hemsida och som jag har delgivit i vissa trådar. Dessa drunknar snart i den stora mängden inlägg och tynar undan. Varför inte samla sådana länkar på ett ställe under en lämplig rubrik och som är lättåtkomlig och framför allt lätt att överskåda.
 
/Stig-Ove

382
Husby / Husby F:3
« skrivet: 2009-11-06, 19:33 »
Tack, detsamma  
 
/Stig-Ove

383
03) Osorterat / Skaraborg Enåsa Dödbok
« skrivet: 2009-11-06, 10:25 »
I Hassle F:1 står det: Sjelfmord egen handaverkan genom drunkning.
 
/Stig-Ove

384
Husby / Husby F:3
« skrivet: 2009-11-06, 08:06 »
En liten bit på vägen...
 
Rörd af slag 3ne g(ånger) på 6 åhr. Sidsta g(ången) 2ne dagar för aflidandet, tå han straxt blef -----?
 
/Stig-Ove

385
År 1785 den 19 Januari blef uppå anmodan af änkan Sedesamma Hustru Anna Larsdotter på Rå ägor af underteckande upteckning och wärdering hållen, efter des den 9de sidst(lidne) med döden afledne man, i lifstiden Torparen beskede(lige) Anders Nelsson, som efter sig lemnat 2ne söner Lars och Anders, den förra myndig, den sednare på 18de året, till hwars rätts bewakande sig instäldte skattemannen Carl Nilsson uti Hyttringe, som är dessas fadrebroder, till des at lof(lige) Häradsrätten, någon förmyndare för den yngre sonen täcks förordna.
Sedan änkan Lagenligt blifwit förmant at all egendommen sådan som den wid den aflednas dödstima befants Redeliga upgifwa företogs denna upteckning i följand ordning.
 
/Stig-Ove

386
Vist / Vist Husförhör 1876-1881 Gid:410.36.27300
« skrivet: 2009-11-05, 11:16 »
Johanna Carolina var (Svagsint)
 
Mannen rymd, som det tros till America
 
Hustrun med barnen Amalia Sofia coh Carl Albin utflyttade till N America d 4/6 77

387
Virestad / Virestad födelsebok
« skrivet: 2009-11-05, 11:03 »
Måns heter Pärsson i efternamn, från Linnefälla Östergård.
 
Vittnena är: Jon Pärsson i Kateboda, Anders Pärsson i Linnefälla Västergård,
H Kierstin Håkansdotter ibm, H Bengta Swänsdotter i Femblingehult Västergård
 
/Stig-Ove

388
Dädesjö / Dädesjö döda C:2, s 297
« skrivet: 2009-11-05, 10:40 »
Min tolkning
 
Defect och afgång på gevär och Monderingssorter
Ej bekommit Swart hallsduk Spårar (sporrar) med läder Carbinhölster Besletyg med stänger hästetäcke och -ohl
 
/Stig-Ove

389
Högsäter / Äldre inlägg (arkiv) till 2010-01-04
« skrivet: 2009-11-04, 17:56 »
Det är lucka i vigsellängden mellan 1783 och 1787. Första barnet är född 1784, troligen är vigseln i luckan. Anders Larsson är född 1764 och skulle varit 13 år vid en vigsel 1777, vilket verkar orimligt.
 
Fadern heter inte Hans, det står Lars.
 
/Stig-Ove
 
(Meddelandet ändrat av Wisberg 2009-11-04 19:21)
 
(Meddelandet ändrat av Wisberg 2009-11-04 19:43)

390
Norberg / Norberg C:1
« skrivet: 2009-11-03, 18:54 »
Det går framåt. Hinse har två barn som dör 1653-04-08 och 1653-06-05 men det står inte vad de heter.
 
/Stig-Ove

391
Norberg / Norberg C:1
« skrivet: 2009-11-03, 17:45 »
Finns det något i Norberg som heter Smedebo eller nuvarande Smedjebo?
 
/Stig-Ove

392
Norberg / Norberg C:1
« skrivet: 2009-11-03, 16:32 »
Vigselnotisen finns på sidan 76 i samma volym, där heter hustrun Rikemor. Hans namn liknar Hinse
 
/Stig-Ove

393
Hedemora stadsförsamling / Hedemora AI:6b sid 211
« skrivet: 2009-11-02, 18:34 »
Den 17 mars 1689 föds en Karin Persdotter i Norberg. Det är nog den enda kandidaten.
 
/Stig-Ove

394
Roten skaffar Karll efter Zachris Björsson, som war gammall och Siuk tient 6 åhr bekom afskiedh, och och Roten präsenterade een annan, som war för Swager
 
/Stig-Ove

395
Finnerödja / Finnerödja C:1 1688-1725 sid 95
« skrivet: 2009-11-02, 17:34 »
d 13 September Christ(nades) Karin Larsdotter i Smedsbygit MF. Anders Larsson Jacob Swensson QF. Sara Ericksdotter Kerstin Larsdotter
 
/Stig-Ove

396
Hedemora stadsförsamling / Hedemora AI:6b sid 211
« skrivet: 2009-11-02, 17:27 »
1. När han kom til församblingen. 2. Hwarest han är född. 3. Ifrån hwilken ort han sidst kom. 4. Til hwad ort han begifwer sig. 5. Huru länge han warit i församb(lingen)
 
Ingolsbenning kan vara rätt. Det är andra bokstaven som är lite osäker.
 
/Stig-Ove

397
Högsäter / Äldre inlägg (arkiv) till 2010-01-04
« skrivet: 2009-11-02, 07:20 »
Jag har givit ett förslag under läshjälp Dalsland på samma fråga.
 
/Stig-Ove

398
Västra Sallerup / Västra Sallerup födelsebok
« skrivet: 2009-10-31, 16:39 »
Ola Måns(son) och Hanna
 
/Stig-Ove

399
03) Osorterat / LÄSHJÄLP HÖGSÄTER födelselängd 1689
« skrivet: 2009-10-30, 17:20 »
Ett försök, kan vara rätt eller helt tokigt, men något att gå efter.
 
Pehr Tores och Ingridhs son i Grin d 2 Juli 89. M.F. Olof i Budhem (Bjurhem) Habohl i Skalsiö Pehr ibid: Q.F. (1669?) Pastoris Hustru P. Martha Ersdotter i Hagen Kirstin Andersdotter på Torpit, Karin Larsdotter i Grin.
 
 
/Stig-Ove
 
 
 
(Meddelandet ändrat av Wisberg 2009-10-31 08:05)

400
14 - Juridiska spörsmål / Dödsdömd
« skrivet: 2009-10-28, 22:59 »
Är det efter avrättningen så bör det vara Länsstyrelsens arkiv. Där kan finnas executionsprotokoll då de hade att ansvara för avrättningens genomförande.
 
/Stig-Ove

401
03) Osorterat / Ang. Johannes
« skrivet: 2009-10-25, 22:12 »
Andreas Andersson
 
/Stig-Ove

402
Orsa / Orsa FII:3 dödb. 161.39.104800 s. 243-44
« skrivet: 2009-10-23, 09:45 »
Grund Mats Hansson ifrån Slätteberg, född i Hansjö 1719 fadern Hans Nilsson och modern Karin Ersdotter, renatus, Kunnat litet enfaldigt läsa dock utan bok, uti sin ungdom har han tjent på åtskilliga ställen här i socknen, begav sig sedan i krigstjenst för (Fäijens?) rote, tjente sålunda för soldat vid pass i 7 år, under vilken tid han bevistade Camp i Finland, begav sig under samma tid i äktenskap 1741 med sin nu efterlemnade maka Anna Andersdotter ifrån Slättberg men hwilken han Christeligen sammanlevat innemot 20 år, avlat tillsammans 5 barn 3 söner och 2 Dr af Ha 1 Dr är för detta i Herranom, men de andra lefva ännu så länge Gud behagar. Hvad i öfrigt dess lefverne beträffar så har han fört en stilla och saktmodig --- samt wäl kommit överens med sina grannar och anhöriga. Angående siukdomen så har han sedan Pingst dragits med hosta och andtäppa som mer och mer tog överhanden. Afled sistlidne Torsdag afton sedan han här lefvat något öfver 45 år. Test 12 dr kyrkan 1 dr Capellanen 4 dr Scholin 2 dr Klockaren 8./. fattige för Bårkläder 3 dr.
 
/Stig-Ove

403
Furuby / Furuby CI:2 sid 431
« skrivet: 2009-10-23, 09:06 »
Sven Andersson och Annika Danielsdotter i Korestad Hackagård
 
/Stig-Ove

404
Åsle / Åsle vigda 1745 C:3 s 507
« skrivet: 2009-10-21, 19:26 »
Får det till Rotnaby efter Esbjörn, Stina kommer från Munckagården Mularp.
 
/Stig-Ove

405
Lyngsjö / Lyngsjö, C:1, 1774, Vigsel
« skrivet: 2009-10-21, 10:45 »
Det är riktigt, bara att det är ett b sist i domb.
 
/Stig-Ove

406
Hinneryd / Hinneryd - födelsenotis 1712
« skrivet: 2009-10-21, 10:40 »
Sproxhult
 
/Stig-Ove

407
Gör ett försök. Det som eventuellt blivit fel och luckorna kan säkert någon hjälpa till med.
 
Af(lidne) Sjöart(illeristen) Birg Liljequists Enka Maria som avgår till Agunnaryd der hon är född år 1787, läser rent i Bok, äger hjelplig Christendomskunskap, är till vandeln oklandrad, har ordent(ligt) brukat Nåde Medlen ----- 30 maj detta år, till äktenskap enl(ligt) upbud ledig, har 3 Barn fött, sonen Carl Magnus år 1817 Döttrarna Anna Maria 1815 och Ingred ---- 1820, alla vaccinerade, Maria läser rent i Bok. Crona d 16 Jan. 1824. --- då Enkeåret i Juni månad 1825 tagit till ända.
 
/Stig-Ove
 
(Meddelandet ändrat av Wisberg 2009-10-21 13:48)
 
(Meddelandet ändrat av Wisberg 2009-10-21 17:45)

408
Andorsson / Wetterman / Andorsson / Wetterman
« skrivet: 2009-10-15, 09:11 »
Det vore intressant att veta hur Anton Wetterman slapp undan dödsstraffet och kunde bli borgare. Speciellt med tanke på kungens kraftfulla skrivelse, att vad Anton Wetterman beträffar, så förbliver det med honom efter den Kungliga hovrättens fattade slut att han till dödsstraffet erkännes skyldig och det undergå bör när och varest han inom Sveriges rikes gränser kan ertappas.
 
Det är rätt att de kom från Forsvik och skedde 1705, tydligen var det på någon marknad men jag kan inte tyda var. Det står på första sidan i ovanstående hänvisning till pdf-filen den 13 oktober 22:14

409
Andorsson / Wetterman / Andorsson / Wetterman
« skrivet: 2009-10-13, 22:14 »
Lägger tillfälligt ut en pdf här, det är från ovanstående källa.
 
/Stig-Ove

410
Andorsson / Wetterman / Andorsson / Wetterman
« skrivet: 2009-10-13, 13:19 »
Visst, det är det som står inlägget ovan:  
I Serie E IAC, Kungliga brev och resolutioner i kriminalmål, 1694-1755, finner man Antoni Wetterman i brev gällande dråp i Vadsbo härad, dels 1708 E IAC:6 s 119 och dels 1709 E IAC:6 s 166. Göta hovrätts arkivbestånd
 
/Stig-Ove

411
Andorsson / Wetterman / Andorsson / Wetterman
« skrivet: 2009-10-13, 10:23 »
Anton Wetterman var tillsammans med tre andra hammarsmedsdrängar, Maxe Jonas, Jöns Urbe och Jakob Fallijn, misstänkta för dråp på bonden Lars Andersson från Måssebo. Anton hade ett dödsstraff på sig och flytt till Norge. Han hade fått ett lejdebrev som han inte vågade utnyttja.
Kungl Majt skriver: att vad Anton Wetterman beträffar, så förbliver det med honom efter den Kungliga hovrättens fattade slut att han till dödsstraffet erkännes skyldig och det undergå bör när och varest han inom Sveriges rikes gränser kan ertappas. Men Maxe Jonas och Jöns Urbe förskonas fullan denne gången för livsstraffet, dock skola de i dess ställe för den stora överdådighet de i detta mål förövat varigenom en oskyldig människa måst sätta livet till, plikta med nio gatulopp, stå uppenbar kyrkoplikt och sedan arbeta 3 år i Marstrand.
 
Han måste ju blivit förskonad på något sätt eftesom han dyker upp i Hjo tiotalet år senare.
 
/Stig-Ove

412
Adelöv / Äldre inlägg (arkiv) till 12 januari, 2010
« skrivet: 2009-10-07, 09:17 »
Mycket bra Olle, har hittat flera personer till min hustrus släkt.
 
/Stig-Ove

413
Fryksände / FRYKSÄNDE
« skrivet: 2009-10-06, 18:49 »
Min tolkning
 
No 26
Fly/ttnigsbevis från Hvitsands församling
He/mmansägaren Karl Allström
fö/dd är 1863 /sextiotre/ d. 13/8 i Hvitsands
för/samling af Wermlands län,
är/ till äktenskap ledig,
ha/r haft skyddskoppor
lä/ser innantill     berömligt
kri/stendomskunskap berömlig,
ha/r tillträde till H H Nattvard,
å/tnjuter medborgerligt förtroende,
fu/llgjort sin beväringsskyldighet
gången 1884,
utf/lyttar till Fryksände församling af
W/ermlands län.
Betygas af
Hvitsands församling i Werm-
lands län den 10 eller 20 juli 1885
 
M, Lagerlöf
v. pastor i Fryksände
 
/Stig-Ove
 
(Meddelandet ändrat av Wisberg 2009-10-06 18:50)

414
18/1 1884 föds en Frida Augusta som oäkta dotter till Emma Sofia Ottosdotter. Hennes styvfar kommer att heta Nils Magnus Märseskot Petersson. Kanske något att forska i?
 
Följande från Sveriges befolkning 1890
 
Post 1522356
 
Johansdotter, Frida Augusta
 
f. 1884 i Persnäs (Kalmar län, Öland)
 
hennes d.
Flicka, barn i familjen
 
Hallnäs
Persnäs (Kalmar län, Öland)
 
Födelseort i källan: Persnäs
 
/Stig-Ove

415
Valstad / Valstad - dödsnotis 1748
« skrivet: 2009-10-04, 15:01 »
Ett förslag är under sin hall (häll)
 
/Stig-Ove

416
Allmänt / Tillgängligörande av källors register
« skrivet: 2009-10-02, 22:49 »
Kul att det kommer till användning. Det gick att exportera databasen ifrån Access som en rtf-fil, textdokument, och då fungerade det som Joakim nämnde här ovan. Tack för hjälpen.
 
/Stig-Ove

417
Allmänt / Tillgängligörande av källors register
« skrivet: 2009-10-02, 16:12 »
Nu ska samtliga register vara sökbara.
 
/Stig-Ove

418
Allmänt / Tillgängligörande av källors register
« skrivet: 2009-10-01, 15:48 »
Det är just det programmet jag har använt. Sidorna är scannade i tif-format och OCR-behandlade och därmed sökbara, men när jag konverterar dem till pdf-format försvinner OCR-funktionen. Har provat med att lägga ut en TIF-version under brottmålsutslagen idag. Nackdelen med det är att man måste ladda ned filen till sin dator och öppna den därifrån. Det kanske inte alla vill om man är rädd för skador av olika slag. I och för sig så går även pdf-filerna att spara ned till sin dator om man vill.
 
/Stig-Ove

419
Allmänt / Tillgängligörande av källors register
« skrivet: 2009-09-30, 21:37 »
Nej, du gör inte fel. Jag har inte kunnat OCR-behandla PDF-filerna så de är inte sökbara ännu. Ska försöka ordna det och ladda om dem. Måste hitta något program som klarar det.
 
Tack för den fina responsen.
 
/Stig-Ove

420
17 Juridik / Mordbrand
« skrivet: 2009-09-27, 17:19 »
Det kan du läsa här på sidan 71, det var rätt hårda straff.
 
/Stig-Ove

421
Allmänt / Tillgängligörande av källors register
« skrivet: 2009-09-26, 12:59 »
Har idag lagt in tre register angående material som finns i Göta hovrätts arkiv, som numera förvaras i Vadstena. Bl.a. Kungliga brev i kriminalmål (överklagade hovrättsdomar), brottmålsutslag från Göta hovrätt och adliga bouppteckningar (bouppteckningarna går att läsa hos Arkiv Digital) här
 
/Stig-Ove

422
Urshult, C:2 / Urshult C:2 p. 357/GID 854.50.88500
« skrivet: 2009-09-25, 11:14 »
Den 2 dödde i Herranom ährliga Hustrun H Karin Jönsdotter i Midinstorp, 68 åhr gammal, och blef d 7 Ejusdem hederligen begrafwen
 
/Stig-Ove

423
I Ölands norra mot fanns även Förbo härad. I södra motet ingick Algutsrum, Möckleby, Hulterstad, Borbo och Gräsgårds härader. 1606 bildade norra respktive södra Ölands härader varsin gemensam domsaga, norra och södra motet. Man får nog skilja på härad och domsaga i det här fallet. Om detta finns en hel del att läsa i Jan Eric Almquists Lagsagor och domsagor i Sverige.
 
Mvh
Stig-Ove

424
Listerby / Listerby Födda 1772
« skrivet: 2009-09-23, 23:02 »
Hans Bengtsson i Styrsvik, den 20 Novembris
Christnades Bengt Månssons och Maria Hansdotters äckta son N. Hans ifrån Styrsvik. Anders Mattissons Hust: Berta i Ry bar det. Faddrar Anders Mattisson i Ry. Påhl Påhls(son) och dess Hust: Maria i Listerby. Barnet föddes d 13 Nov k(lockan) 6 0m Morg(onen)
 
/Stig-Ove

425
Hjärtlanda / Hjärtlanda, Hfl 1770-1782; GID 1094.21.4300
« skrivet: 2009-09-23, 22:46 »
Ser ut som Solkaryd, finns ett sådant i Skepperstad.
 
/Stig-Ove

426
Risinge / Risinge HFL 1825-1829
« skrivet: 2009-09-23, 22:16 »
Kan vara Borg, går vid den tiden under Norrköping Borg. Det finns en Jonas Pärsson som nr. 70 i Norrköping Borg BI:1 sidan 109, utflyttning.
Se även Norrköping Borg AI:5 sidan 25
 
/Stig-Ove
 
(Meddelandet ändrat av Wisberg 2009-09-23 22:21)

427
03) Osorterat / Födda 1837 i Ljushult
« skrivet: 2009-09-23, 22:01 »
Får det till Cederlund
 
/Stig-Ove

428
Jönköping / Jönköpings Kristina C:3 1713-1734 sid 15
« skrivet: 2009-09-23, 09:15 »
Den 8 mars 1713 vigs Per Samuelson Wettersand med Catharina Larsdotter Lindberg i samma församling.
/Stig-Ove

429
Jönköping / Jönköpings Kristina C:3 1713-1734 sid 15
« skrivet: 2009-09-23, 07:47 »
Jag tyder det som att det är hans fullständiga namn, Pär Samuelson Wettersans, eventuellt Westersans.
 
/Stig-Ove

430
Fryksände / Fyksände hfl 1790-03 AI:12
« skrivet: 2009-09-21, 10:51 »
Kan det vara ofärdig i armen?
 
/Stig-Ove

431
Björkö / Björkö - dödsnotis 1764
« skrivet: 2009-09-17, 10:10 »
Det står även förskämd mage
 
/Stig-Ove

432
04) Brev m. m. - 1700-talet / Brev 1700-talet
« skrivet: 2009-09-11, 07:43 »
Du har rätt, det står Fougel.
 
/Stig-Ove

433
03) Äldre osorterade inlägg / 1446.83.53500
« skrivet: 2009-09-10, 13:40 »
Kan det vara Jöns Gummesson och Arna Persdotter, de finns på bild 68.
 
/Stig-Ove

434
04) Brev m. m. - 1700-talet / Brev 1700-talet
« skrivet: 2009-09-10, 10:17 »
Namnet till vänster är troligen en signering till det stämplade papper som skulle användas.
Ordet den stavas then, det var en vanlig dåtida stavning.
Det går säkert att kontakta Riksarkivet, som har Svea hovrätts domböcker och höra efter om det finns något mål med dessa inblandade i.
 
/Stig-Ove

435
04) Brev m. m. - 1700-talet / Brev 1700-talet
« skrivet: 2009-09-09, 18:46 »
För den kostnad och skada, Bonden Erik Olofsson i Bysala kan åläggas uti Kongl. Maijts och Riksens Höglofl. Swea Hofrätt i saken emellan honom och Högwälborna Fru Grefwinnan Gyllenborg samt Wälborne Herr Hof Intendenten Julinschöld, gå undertecknade bägge för en och en för bägge i full och laga borgen.
 
Första namnteckningen är lite klurig, det kan stå Birger Särgel, den andra är Fried Stangenberg
 
/Stig-Ove
 
(Meddelandet ändrat av Wisberg 2009-09-09 19:01)

436
Urshult / Urshult GID 854.28.86000
« skrivet: 2009-09-09, 16:32 »
Håkon Dagseson 1696(andra kanske tolkar det annorlunda)
H. Martha Åkesdotter
dottern Sissela 1737
dottern Ingierd 1738
sonen Eschill 1740
dottern Bengta 1744 06 28
sonen Åke 1750 05 10
 
/Stig-Ove

437
Urshult / Urshult GID 854.51.99700
« skrivet: 2009-09-09, 16:10 »
Törnabygd
 
Stig-Ove

438
Urshult / Urshult - GID: 854.51.108200
« skrivet: 2009-09-09, 16:01 »
Jöns Carlsson i Kärsgierdes Torp född den 14 och döpt den 22 augusti. Parent. Carl Jönsson Hust Bengta Håkansdotter 40 år g(ammal). Testes. Eskil Håkansson från Miölknabben. H. Inga Persdr i Räfweboda Erich Clemetsson i Räfweboda. P. Elin Danielsdotter från Olofslycke.
 
Mvh
Stig-Ove

439
Häglinge / Häglinge husförhör Gid.1262.20.60100
« skrivet: 2009-09-09, 11:28 »
Kan det vara Tjörnarp?
 
Stig-Ove

440
Ramsberg, C:2 / Ramsberg C / 2 död 14/5 1727
« skrivet: 2009-09-08, 11:25 »
Sahl(ige) Jon Hidens Änkia hustru Ingrid Christiernsdotter legat snart et åhr till sängs, fört et stilla leferne 72 åhr
 
Stig-Ove

441
Gärdslöv / Gärdslöv Anna Dorothea
« skrivet: 2009-09-08, 09:39 »
Visst, Gärdslöv C:1 sidan 14
 
Stig-Ove

442
Gärdslöv / Gärdslöv Anna Dorothea
« skrivet: 2009-09-07, 07:58 »
Min tydning:
 
Den 20 Juni föddes Daniel Skol Mästares barn och framhafdes till det H: Dopet (Dneia 3tia pa Trinit, svårläst)af Scheferns hustru. Mansfaddrar Ola Nielss(on) i Näsby och Anders Ahmunss(on)Qwins Faddrar Pigorna Anna Christensdotter och Karna Nielsdotter på Näsbyholm, barnets nampn Anna Dorothea.
 
Stig-Ove (med hjälp av AD-online)

443
Hultsjö / Hultsjö - vigselnotis 1751
« skrivet: 2009-09-05, 17:47 »
Kongl Maijts, utlofuades 4000 d(aler) Smt
 
Stig-Ove

444
Hultsjö / Hultsjö - vigselnotis 1777
« skrivet: 2009-09-05, 16:05 »
Hof, Crono och Wällärde
 
Stig-Ove

445
Tryserum / Tryserum C:1 db p155 mp165 GID 166.40.79500
« skrivet: 2009-09-05, 14:55 »
Min tolkning
 
Den 9 Aug: instältes Ehrlige och Beskedelige Sokneman Inge Sunesson i Skårsiö i sit Hwilorum som efter en långligh utstånden siukdom afsomnade, när han i dhenna werlden hade lefwat 70 åhr.
 
Mvh
Stig-Ove

446
17 Juridik / Bördsrätt
« skrivet: 2009-09-04, 07:57 »
Här finns 1734 års lag där ärvdabalken ingår.
 
Stig-Ove

447
Foto- och skanningsteknik / Skanning av handskriven text
« skrivet: 2009-09-04, 00:16 »
Får jag vara lite motvals. (med glimten i ögat)
 
Det är faktiskt en rätt behaglig känsla, att öppna en handskriven bok från 1600- 1700-talet, speciellt domböcker, och kunna läsa vad där står. Man kommer in i en värld som verkligen har förlupit, både tragiska och komiska händelser. 1600-talet med sina trolldomsprocesser och 1700-talet med de stora krigen, bl.a. Visst är det bra med hjälpmedel. Det finns personer med olika funktionshinder som inte klarar att tyda texten, det är att beklaga. Själv tar jag hjälp av flera olika CD:s, PLF, Dödboken och de olika befolkningsskivorna, men ska man kunna kolla källorna så behövs den kunskapen. Det går att lära sig, är själv ett exempel på det. Mitt betyg i läsning från skoltiden var något jag knappt vågade visa mina föräldrar. Nu är jag riktigt stolt över mig själv.
 
När jag började läsa domböcker 1998 såg det tungrott ut, mycket tungrott, hade heller inte någon större erfarenhet sedan tidigare, annat än de vanliga kyrkböckerna. Jag satt i fjorton dagar med samma bok och skummade texten,snappade upp mer och mer. Det renderde till att jag nu håller i en kurs hos JBGF-forskarna i läsning av gammal stil.
 
Träna på, det belönas.
Stig-ove

448
Östra Harg / Östra Harg, C:1 sid. 22, gid 435.17.26600
« skrivet: 2009-09-01, 17:31 »
Kan det vara Sigstensdotter?

449
Sankt Lars / Sankt Lars, A I:22
« skrivet: 2009-08-31, 16:13 »
Titta på bild 441/sidan 22 Linköping domk. AI:65
Vidare i Vist BI:3 bild 29 och Vist AI: 22 sidan 147, allt enligt AD-onlines källa
 
Stig-Ove

450
Malexander / Malexander A I:5 (1843-1848) s 117
« skrivet: 2009-08-31, 10:56 »
Barnfadern Dr Am. Gust. Eklund i Ifranäs, uppgifven.
 
Stig-Ove

451
Sankt Lars / Sankt Lars, A I:22
« skrivet: 2009-08-31, 09:21 »
Hon återfinns i Linköping S:t Lars A I:24 sidan 140, Smedstorp Ryttartorp
 
Mvh
Stig-Ove

452
Förnamn - H / Hägge
« skrivet: 2009-08-31, 07:56 »
Det är svårt att säga vilket Moshult det är. Troligtvis i närheten av Ökna. Det handlar om en tjuv som varit ute och härjat, de övriga platserna går att lokalisera till just Ökna. Han kan naturligtvis varit längre bort då han tidigare blivit dömd till 8 gatulopp i Aspelands härad.

453
Förnamn - H / Hägge
« skrivet: 2009-08-30, 12:12 »
Är det någon som stött på namnet Hägge? Det finns en sådan i Östra härads dombok 1698.

 
Stig-Ove

454
De bör finnas i Lunds Landsarkiv, en serie som heter Småprotokoll. De är uppdelade häradsvis och du får söka i det härad som Bårslöv tillhör.
 
Stig-Ove

455
Egen hemsida / Äldre inlägg (arkiv) till 25 augusti, 2009
« skrivet: 2009-08-14, 21:40 »
Vore intressant att veta om andra har svårt att få upp de pdf-filer jag har på min sida. 1734-års missgärningsbalk är på c:a 44 Mb (210 sidor) lagar medan andra är betydligt mindre (3 sidor) förordningar
 
Stig-Ove Wisberg

456
Hjo / Hjo
« skrivet: 2009-07-23, 22:28 »
Den 27 februari 1655 nämns en Petter Skåtte i Bogesunds rådhusrätts dombok. Är han känd sedan tidigare? Kan han vara släkt med Skottarna i Hjo?
 
(har inte haft möjlighet att läsa alla inlägg, kanske han är nämnd tidigare)

457
Min tydning.
 
Genom ingifwen skrift som upläsen blef andrager Jon Larsson och Arfwid Larsson i Eskillstorp hurusom dhe i ärfarenheet kommit det dheras fader Lars Larsson skall dhem till (preajudice?)medelst Testamente under den 31 augusti 1723 så wähl uppdragit sine söner Bengt och Lars Larssöner en honom arfteligen tillfallen gårdefierding uti Stora Swijnehaga att nu genast till brukande tillträda som och efter des död wara närmast berörde fierding fram för de öfrige Barnen inlöse och besettia. Hwilket Testamente Jon ock Arfwet förmena icke wara efter Fadrens mening inrättat efter han sedermera skall för dhem uti wittnens närwaro förklarat wara honom lika mycket hwem af Barnen dhenne 1/4 inlöser, ock de således qvam Solennisime emot samma dispositions skrift protesterar med begäran att sådant måtte till protocolls föras ock dhem deröfwer Extractum protocolli meddelas.
 
Stig-Ove Wisberg

458
Dals-Ed / Dals Ed B:1, sid 45 år 1840
« skrivet: 2009-07-19, 23:48 »
Hindalebyn (Västra), han finns i Dals-Ed AI:8 sidan 51
 
Stig-Ove Wisberg

459
Gammalkil / Gammalkil C:2 dödbok 1763 mp 521
« skrivet: 2009-07-19, 23:19 »
Det står Tomtegården, hon finns med i Gammalkil AI:1 sidan 108
 
Stig-Ove Wisberg

460
Askeryd / Askeryd C:2 s. 210 födelsenotis 235.19.18500
« skrivet: 2008-06-01, 20:12 »
I Kunhult föddes d 6 April Christnades d 14 ejusdem
Wittnen Hr Hans Ståhl, Nils Pärsson Ibm Lars Hansson i Nystorp i Marbäck sockn Wälborna Jungfru Hager Hustr Kierstin Carlsdotter Ibm Pigan Ingebor Månsdotter Ibm Karin Johansdotter i Lilla Hemmet

461
Förnamn - M / Mineved
« skrivet: 2008-05-29, 11:03 »
Har hittat namnet Minevedsdotter. Verkar vara ett mindre vanligt namn. Funnet i Göta hovrätts arkiv, volym C IX CB:2  

462
98 - Osorterat / Dokument efter gårdsförsäljning..?
« skrivet: 2008-05-20, 08:17 »
Hällestad och Tjällmo finns hos Göta hovrätt för 1871-73. Skicka ett mail med gårdnamnet till gota.hovratt.arkivet@dom.se så kan jag se om det finns något där.
Vill du forska själv så har vi forskarsal här.
Men det är bråttom, vi är hotade med flytt till Vadstena redan i år.

463
98 - Osorterat / Dokument efter gårdsförsäljning..?
« skrivet: 2008-05-19, 21:31 »
Vem som köpt och sålt, ev. om syskon blivit inlösta. Hur mycket som har lånats och av vem. Kan även finnas testamenten. Det är mycket som kan hittas i dessa handlingar. Väl värt att forska i.

464
98 - Osorterat / Dokument efter gårdsförsäljning..?
« skrivet: 2008-05-19, 19:01 »
I serien Småprotokoll, har inte signumet i huvudet just nu, finns lagfartsprotokoll och inteckningsprotokoll rörande fastighetsköp. Östergötland 1873 bör finnas hos oss på Göta hovrätts arkiv.

465
Lofta / Lofta döda 1748 GID 99.35.27700
« skrivet: 2008-05-14, 09:15 »

 
ArkivDigital
 
död på Eds Bruk d 13 begrofs i Ed d 21 feb
 
Oj, blev visst dubbelt
 
(Meddelandet ändrat av Wisberg den 14 maj, 2008)

466
Säby / Säby B:1 utflyttl. 251.30.58000 1816-59
« skrivet: 2008-05-14, 09:02 »
Säfsjön

467
Hjälmseryd / Hjälmseryd AI:8, s 86 GID: 1092.25.20600
« skrivet: 2008-05-13, 08:13 »
Får det till Ståckaryd millg, enligt ArkivDigitals bild

468
Västra Ed / Västra Ed Döda 1730 GID 199.37.100100
« skrivet: 2008-05-12, 10:10 »
Måns Bengtsson i Skörserum, ibidem föd och upfödd, waret gift i 45 åhr, afladt 9 Barn, waret en god Sochneman, Siuklig uti 1 åhr, at bodt allan tiden i Skörserum
(ArkivDigital)

469
Hultsjö / Hultsjö - dödsnotis 1767
« skrivet: 2008-05-09, 10:12 »
Ericsdotter, af Hiertstyng, uplöst ächtenskap
 
(Med hjälp av ArkivDigital)

470
Torpa / Torpa C:1 sid.335 GID nr.: 1048.20.33500
« skrivet: 2008-05-02, 12:54 »
Dristar mig till ett försök.
Ryttarn Lars Nordgren änkoman
 
afne (avlidne) Ringkarlen Erich Nordgren och Annica Larsdotter
 
Han var från Hulta och död av rödsot. Vad som står i början på raden går jag bet på.
 
Det finns en Erich ringare och Annica på sid 18 i AI:1

471
Målilla / Målilla med Gårdveda
« skrivet: 2008-03-16, 15:17 »
Har du någon volymbeteckning och sidnummer?

472
Töcksmark / Töcksmark fb 1738 GID 536.23.80800
« skrivet: 2008-03-16, 09:39 »
Från ArkivDigitals bild kan man utläsa Larsson och Dahlen

473
Torpa / Torpa C:1 sid.122 GID nr.:1048.20.22900
« skrivet: 2008-03-09, 10:34 »
Det står Gårdsbrukare i Hulta

474
Svinhult / Svinhult C:4 födda , GID:246.19.53100
« skrivet: 2008-03-05, 11:06 »
Finns det något som heter Krygen så kan det vara det.

475
Bildgåtan - Övrigt / Vad hade farfar för bilar?
« skrivet: 2008-02-25, 15:35 »
Den vita Rekorden var det en 1900-motor i, tror även att det var den första Opeln med fyrkantiga strålkastare.

476
Bildgåtan - Övrigt / Vad hade farfar för bilar?
« skrivet: 2008-02-25, 07:58 »
De två sista är båda Opel Kadett. Bild nr. 2 är en Renault. De hade även en modell som hette Gordini, såg i stort sett likadan ut som Dauphine. Kanske det går att förstora och se vad det står på framskärmen.

477
Bildgåtan - Övrigt / Vad hade farfar för bilar?
« skrivet: 2008-02-24, 19:47 »
Den vita bilen med runda baklycktor är en Opel Rekord av 1966 års modell. Har själv haft en precis likadan.

478
Valstad / Valstad - födelsenotis 1737
« skrivet: 2008-02-21, 07:53 »
Hämmansg(ården). Drängen Håkan Nilsson verkar komma från samma ställe.

479
Ukna / Ukna, vigsel 1747, GID 172.21.36100
« skrivet: 2008-02-20, 22:02 »
Som jag ser det
 
d 22 oct: Dräng Mons Perss: med Enkan H.Lisken Monsdr i Degersnäs de fem Barnen hafwer fått i fäderne 93 (dr)aler koppmt som de löst fastighet före, och efter uptecknings instrumentet hafr de än att fordra 83 dr kppmt, förmyndare är  Per Jonss: i Moklycka

480
Kärda / Kärda, 1694, Vigsel, GID 1168.16.91400
« skrivet: 2008-02-20, 10:13 »
Min tolkning:
Nans Swensson på Ry och Sigridh Nilsdr i Nor---(hult?)

481
Härja / Härja - födelsenotis 1785
« skrivet: 2008-02-19, 19:57 »
På ArkivDigitals sida Härja C:2 sid 52 kan man klart och mycket tydligt läsa, föregifwes wara Gift. M. Hans Jonss i Hackebo, oerkänd

482
Härja / Härja - födelsenotis 1785
« skrivet: 2008-02-19, 18:48 »
Gid,nr. till den bilden?

483
Västra Ed / Västra Ed, dödbok, 1724 GID;199.37.99500
« skrivet: 2008-02-11, 19:51 »
Tycker det ser ut som man har skrivit dubbelt på något sätt, Sissela står det absolut. Funderar på om det stått Benkta från början? Bara en tanke.
 
(Meddelandet ändrat av Wisberg den 11 februari, 2008)

484
Tvärred / Tvärred C:1 GIDnr.: 706.10.64000 och 706.10.64100
« skrivet: 2008-02-11, 19:41 »
Lägger in en bild från ArkivDigital som väl är lite tydligare att läsa ang. Maria

485
Tvärred / Tvärred C:1 GIDnr.: 706.10.64000 och 706.10.64100
« skrivet: 2008-02-11, 19:24 »
Min tolkning av Bengt
 
Februarius d 2 föddes och döptes Swen Bengtssons och Maria Andersdotters son Bengt på Stommen. Wittnen: Ingenieur Hr Olof Borgström på (Twaredslund?) Hr Handelsmannen Aron Borgström ibid Svening i --- Bäckegården Jungfru Caisa Lena Lindskog på --- H Ingierd Andersdr i Tomten H Brita Arfwidsdr i Fagerberg

486
03) Osorterat / Läshjälp
« skrivet: 2008-02-08, 21:24 »
Mitt förslag
 
Föddes och Christnades Torparens under Mämb Johan Andersson och H: Kirstin And(ersdotters) son Pär:  
Faddrarne Jean Jonsson, Jean Henrics: Peter Josephs: Dr Anders Peters:i Schillingstad Dr Lars Christers: i Brestad
H: Lena Jonsdr i Schillingstad Pig: Caisa Andersdr Pig: Anna Andersdr i Sätra
 
dödde den 31 (ev. oct?) 1765 af wärk

487
Skeppsås / Skeppsås, C:1, vigda sid. 96, GID369.10.72900
« skrivet: 2008-02-07, 17:11 »
Fyresiö

488
Kärrbo / Kärrbo - Gustava Persdotter 1807
« skrivet: 2008-02-06, 23:17 »
Kan vara Hedvigsberg

489
Förnamn - T / Truna
« skrivet: 2008-02-06, 08:04 »
Visst. Det är ur Göta hovrätts arkiv, Kungliga brev och resolutioner i kriminalmål 1706-1709. Volym E IAC:6 nr. 111

 
Stig-Ove

490
Förnamn - T / Truna
« skrivet: 2008-02-05, 07:46 »
Skånskan Truna Påhlsdotter förgiftade sin man Jöns Svensson med Mercurium 1708

491
Fram till 1813 kan det finnas i Göta hovrätts arkiv. Därefter tillhör det Landsarkivet i Lund, då Skåne och Blekinge fick en egen hovrätt.
 
Stig-Ove

492
Gäller det Hejderidaren Nils Bruner så finns hans mål i Göta hovrätts arkiv.
 
gota.hovratt.arkivet@dom.se
 
Stig-Ove

493
03) Osorterat / Hur bra bid blir det av Arkiv Digital?
« skrivet: 2008-01-22, 20:59 »
Hur ser den ut hos Genline?

494
Torstuna / Torstuna dödbok 1796 E:1, GID: 2389.41.100600
« skrivet: 2008-01-20, 18:39 »
Min tolkning:
Bonden i Hyflinge Matts Olsson. Af Brännvin öfwerlastad, befanns han på Wänsjö gärde liggande ihjälfrusen. I många år (öfwade?) han dryckenskapslasten, hwarifrån hwarken warningar eller straff kunde afhålla honom.
Enligt Härads Rättens dom blef han utan klockljud, sång e(ller) procesion, i all stillhet begrafwen

495
Torpa / Torpa C:1 sid.252 GID Nr.: 1048.20.29400
« skrivet: 2008-01-19, 22:59 »
Min tolkning
 
(Magnus kom från Trandared Östergård och Annika från Viared Östergård)
 
Brudg Fad Afne (avlidne) Sven Bengtsson i Ammundared Broddarps sockn Eriksbergs gäld Gäseneds härad.
Modr Brita Månsdotter
Brud Fad.Afne Lars Thorsson i Lund
Modr Afna Margaretha Larsdotter
 
Blifwer Gårdsbukare i Trandared Österg

496
Frändefors / Frändefors 1774 svårläst
« skrivet: 2008-01-12, 22:01 »
Min tolkning
d 17 (april)
Erich
Olof Ersson Marta Andersdr Brasmeryn
dr Lars i Brasmeryn
H Cherstin i Brasmeryn

497
Veckholm / Veckholm, vad hände med den drunknade?
« skrivet: 2008-01-08, 23:46 »
Tack, det värmde

498
Veckholm / Veckholm, vad hände med den drunknade?
« skrivet: 2008-01-08, 22:44 »
Bonden Eric Ersson ifrån Sundby, född år 1739 den 8 Novemb: warit gift inemot 12 år med sin efterlämnade Enka Hustru Margaretha Andersdotter, haft med henne 6 barn af hwilka 2ne lefwa. Drunknade den 15 januari på hemresan ifrån Mariefred och sedan undersökning därom skjedt i Sochnestämman war ingen anledning at beswära wederbörande domhafwande med förfrågan om han skulle få en Christelig begrafning. Lefwat 44. 2. 7.

499
Nävelsjö / Nävelsjö - vigselnotis 1748
« skrivet: 2008-01-08, 13:41 »
ryttarn, Bexheda
 
Längst ned på sidan 240 i samma bok är det en annan ryttare som har gift sig, där kan du jömföra texten om du vill.
 
(Meddelandet ändrat av Wisberg den 08 januari, 2008)

500
Nävelsjö / Nävelsjö - dödsnotis 1793
« skrivet: 2008-01-08, 13:38 »
Död den 15 oct och begravd den 27
i Åhult Norreg. av ålderdoms krämpor

Sidor: [1] 2