ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Therese Andersson

Sidor: [1]
1
Förnamn - N / Nemfrid / Nämfrid / Nimfrid / Nimfried
« skrivet: 2013-12-31, 19:37 »
Intressant!
 
Det är den tredje personen i din lista som jag såg i boken, och nu när jag tänker efter så verkar ä och e omväxlande användas även i andra namn i den.

2
Förnamn - N / Nemfrid / Nämfrid / Nimfrid / Nimfried
« skrivet: 2013-12-31, 16:18 »
Detta namn råkade jag på i andra sammanhang än släktforskning, men eftersom jag aldrig hört talas om det innan och att en googling inte gav någon träff blev jag nyfiken på vad det har för ursprung. Personen som bar det förekommer i en skånsk stambok för halvblodshästar från 1911.

3
Vimmerby / Äldre inlägg (arkiv) till 16 mars, 2014
« skrivet: 2013-12-29, 19:42 »
I husförshörslängden för Vimmerby stadsförsamling 1829-36 finns bl.a. följande information om hennes föräldrar:
Samuel Samuelsson, f 1804-12-07 i Vimmerby
Stina Larsdotter, f 1810-08-30 i Frödinge
 
Vimmerby stadsförsamling AI:7 (1829-1836) Bild 220 / sid 207 (AID: v24381.b220.s207, NAD: SE/VALA/00419)
 
(Meddelandet ändrat av Pazuzu 2013-12-29 19:43)

4
Misterhult / Äldre inlägg (arkiv) till 18 augusti, 2013
« skrivet: 2013-06-29, 15:12 »
Jag letar efter föräldrarna till Anna Brita Johansdotter som enl. husförhörslängderna (bl.a. Tuna AI:6 s 141) ska vara född 1793-03-29 i Misterhult.  
 
Den enda Anna Brita jag hittar i Misterhult vid den tiden är född 1791-07-17 i Marsö. Fadern är Jonas Andersson och Lisa Svensdotter. Eftersom husförhören finns först fr.om. 1812 (där inte Marsö finns med för den delen) kan jag inte titta efter där om det är rätt Anna Brita. Tyvärr hittar jag heller ingen bouppteckning efter de ev. föräldrarna.  
 
Både min Anna Brita och hennes man Zachris Jonsson uppges vara piga resp. dräng i Hörningsvik, Misterhult vid vigsel 1813-03-07, men jag kan inte hitta dem där i Misterhult AI:1 (1812-16).
 
Någon som vet hur jag ska gå vidare?
 
(Meddelandet ändrat av Pazuzu 2013-06-29 15:14)

5
Tack för hjälpen!
 
Tyvärr kan jag inte heller hitta var sönerna tog vägen. Jag kanske har sökt helt fel, men förutom olika stavningar på namnen (bl.a. enbart på efternamn resp. förnamn) har jag försökt med enbart födelsedata på alla fyra personer, men utan napp.

6
07 - Fattigvård, sjukvård och medicin / Barnbördshus
« skrivet: 2013-05-21, 18:55 »
Jag har en ana som födde barn och dog på Provisoriska barnbördhuset i Stockholm i augusti 1871. Jag har läst mig till att det flyttade 1871 och blev Södra Barnbördshuset, men vilket datum skedde det? Jag skulle gärna vilja hitta var byggnaden finns/fanns som hon vistades i, men jag hittar enbart att det flyttade till Wollmar Yxkullsgatan 27.  
 
Jag tittade lite i födelseboken och jag ser att under hela 1871 föds det barn på Provisoriska istället för Södra barnbördshuset. Var det kanske så att namnet hängde kvar ett tag?

7
Jag har sökt på Ancestry, men jag kan inte hitta var Sven (Peter) Bergquist f 1842-09-23 i Vimmerby, med hustru Augusta Margareta Sällman f 1836-12-24 i Nykyrka, tog vägen. De ankom 14 april 1890 till New York och i passagerarlistan står det att deras destination var New York. De kanske bytte namn, men var hittar man information om detta i så fall?

8
A-M / Catharina Lovisa Andersdotter f 1839-04-01 i Frödinge
« skrivet: 2013-05-13, 17:40 »
Tusen tack för hjälpen, Maud!  
 
Det var ett tragiskt slut för henne och hennes son, men nu vet jag i alla fall vad som hände med henne.

9
A-M / Catharina Lovisa Andersdotter f 1839-04-01 i Frödinge
« skrivet: 2013-05-13, 16:38 »
Hennes dotter, Ida Sofia (f 1863) lämnar hon, samma datum som hon själv flyttar till Stockholm, till sina föräldrar i Skälshult, Borghult, Vimmerby landsförsamling (AI:16 s 13). Jag har sökt i Rotemansarkivet, Stockholm och mantalslängderna som finns tillgängliga där, utan att ha hittat henne. Jag kan inte heller hitta henne i Sveriges dödbok 5, vilket är lite konstigt. Oavsett var hon flyttat, borde hon väl finnas där?
 
Catharina Lovisas syster (Carolina Christina f 1842) flyttade till Västervik 1866 och 1873 till Uppsala, det kanske blivit någon slags sammanblandning där? I skrivande stund försöker jag att följa Carolina Christinas olika flyttar för att se om Catharina Lovisa kanske bodde hos henne under någon period.

10
A-M / Catharina Lovisa Andersdotter f 1839-04-01 i Frödinge
« skrivet: 2013-05-13, 16:04 »
Nej, tyvärr är det inte rätt person. Christina Lovisa är f 22/12 1839.

11
A-M / Catharina Lovisa Andersdotter f 1839-04-01 i Frödinge
« skrivet: 2013-05-12, 16:06 »
Jag har ett litet dilemma med Catharina Lovisa Andersdotter, f 1/4 1839 i Frödinge, Kalmar län. Hon flyttade 1866 från Vimmerby stadsförsamling (BI:1 bild 21) till Stockholm, men enligt husförshörslängderna Vimmerby landsförsamling AI:18 s 19 och AI:19 s 28, anges hon bo i Västervik, Kalmar län.
 
Jag kan inte hitta henne varken i Västervik eller Stockholm.

12
Vimmerby / Äldre inlägg (arkiv) till 29 december, 2013
« skrivet: 2013-05-12, 15:52 »
Jag försöker att finna fadern till oäkta Ida Sofia, f 9/2 1863 i Vimmerby stad.
 
Jag har följt henne och modern Catharina Lovisa Andersdotter i husförhörslängderna (de skiljdes åt 1866 då Ida Sofia flyttade till hennes morföräldrar och Catharina Lovisa till Stockholm), och i Vimmerby Landsförsamling AI:19 s 28 anges Ida Sofias efternamn vara Svensdotter (tillskrivet i efterhand ser det ut som). I Vimmerby stadsförsamling AI:13 s 48 kan man läsa att modern absolverades för första resan lönskaläge 22/3 1863 och sedan dömd den 16/11 samma år i Vimmerby rådhusrätt. Kan man kanske få reda på fadern i denna dom? Jag försöker hitta rätt dokument, men jag lyckas inte. Vimmerby rådhusrätts domböcker på SVAR verkar enbart sträcka sig till 1850. Jag tar tacksamt emot tips och hjälp för att komma vidare!

13
Tuna / Äldre inlägg (arkiv) till 19 mars, 2014
« skrivet: 2013-05-08, 05:20 »
Stort tack för hjälpen, Stefan!

14
Tuna / Äldre inlägg (arkiv) till 19 mars, 2014
« skrivet: 2013-05-07, 19:09 »
Jag söker efter födelseplats och föräldrar till Anna Andersdotter, som enligt flera husförhörslängder (bl.a. AI:15 s 386 och AI:19 s 419), föddes 1789-09-13 i Tuna, men jag går bet på att hitta henne.

15
Vena / Äldre inlägg (arkiv) till 22 maj, 2013
« skrivet: 2013-05-06, 19:12 »
Jag kanske var lite otydlig i min efterlysning, men jag menade att jag sökte uppgifter om själva olyckshändelsen. Tyvärr står det ju inte mer än dödsdatumet och att de drunknade på de ställen du hänvisar till.

16
Vena / Äldre inlägg (arkiv) till 22 maj, 2013
« skrivet: 2013-05-05, 18:44 »
Någon som vet något om olyckshändelsen (antar jag?) den 7/12 1818 i Telleryd, Vena där Johan Larsson, Nils Svensson och Per Eriksson drunknade? Jag hittar inget i dödboken eller husförslängden (1812-1818, 1818-1825).

17
Tidningsjubilarer / Lundström
« skrivet: 2013-03-30, 12:09 »
En ovanlig familjegrupp,
Bestående af fem generationer. Den äldste i ledet är godsägaren C. F. Lundström, Stockholm; därefter hans dotter professorskan Calla Curman; hennes dotter statsrådinnan Gunhild Hasselrot, hennes dotter fru Gull af Sillén och slutligen hennes dotter Gunilla af Sillén. Födelseåren äro respektive 1823, 1850, 1873, 1893 och 1915.
 
Ur Idun, nr 51 1915.
 

18
Tidningsjubilarer / Husberg
« skrivet: 2013-03-30, 12:03 »
En nittioåring
 
Fröken Lina Husberg i Enköping, den vördnadsvärda gamla, hvars bild här återgifves, som den 20 aug. fyller 90 år, har bakom sig en lång och väl utförd lifsgärning. Hon föddes, den äldsta af 12 syskon, år 1825 i Falun. Föräldrarna voro tjänstemannen vid Falu grufva C. G. Husberg och hans maka, född Théel. Efter att hafva erhållit undervisning i fröken Cecilia Fryxells pension vid Karlslund i Vestmanland, ägnade hon sig åt lärarinnekallet. I början af 1870-talet slog hon sig ned i Enköping, där hon öppnade en flickskola med blott 8 lärjungar. Elevantalet växte emellertid hastigt nog, biträdande lärarekrafter måste anställas, och ur den i sin begynnelse så anspråkslösa skolan framväxte den läroanstalt, som nu bär namnet Enköpings Elementarläroverk för flickor och hvars föreståndarinna fröken H. var, tills hon vid uppnådda 69 år nedlade sin verksamhet för att njuta en välförtjänt hvila. Härvid ägnades henne en lika storartad som hjärtlig hyllning från såväl elevers som samhällets sida.
 
Hennes inflytande på de skaror af ungdom, som åtnjutit förmånen af hennes ledning och fostran, var stort och djupgående, och ännu har hon glädjen att ofta se dem uppsöka sig for att med henne dela sina fröjder och sorger och mottaga af hennes lifserfarenhets rika skatter.
 
Redan i sin tidiga ungdom mottog hon de djupa intryck af sann gudsfruktan, som satt prägeln på hennes lifsriktning och ingjutit i hennes umgängelse inom som utom hennes egentliga verksamhetskrets en grundton af
varm kärlek till allt godt, rent, ädelt och sant, framsprungen ur hennes till osjälfviskhet och ödmjukhet fostrade sinne och uppburen af hennes innerliga samlif med Gud. Ännu i sin höga ålder följer hon med intresse
lifvet omkring. Med kärlekens och tacksamhetens hjärteguld som gåfvor mötas omkring henne på högtidsdagen de skaror af kvinnor, hon velat fostra till evighetslif, alla förenade i en gemensam bön, att hennes exempel af värmande kärlek och stilla, ödmjuk trohet må likt en klart strålande stjärna lysa dem alla till det eviga hemmet i Guds gemenskap.
 
Ur Idun, nr 34 1915.
 

19
Tidningsjubilarer / Sundvall
« skrivet: 2013-03-28, 20:39 »
En duktig 100-åring
 
I Södertälje lefver en gammal fröken, Mathilda Sundvall, som nyligen fyllde 100 år och är stadens äldsta invånare. Den gamla damen är synnerligen lefnadsfrisk och af ett muntert lynne, grundlagdt under ett långt lif af förnöjsamhet och plikttroget arbete.
 
Sekeldagen var hon föremål för blomsterhyllningar, besök och uppvaktningar i det oändliga.
 
Ett särdeles stämningsfullt moment, hvilket sent torde glömmas af de gäster, som närvoro, var då bankkamrer J. Wallin framträdde och - belyst af 100 små ljus tända på en gång till 100-årsbarnets ära - höll ett varmhjärtadt och intressant anförande för fröken Sundvall.
 
Frid och ro, höstsol och varma leenden, beundran för kraft och hälsa och seghet och icke så litet undran öfver detta i all sin bräcklighet starka människobarn från den tid, då seklet var ungt, omgaf den gamla, som själf tycktes vara den mest belåtna af alla. Med ett gladt och förhoppningsfullt handslag hälsade fröken S. sina gäster till afsked och orden ljödo:
Välkomna hit igen! Ja, kanske ännu i flera år, hvem vet!
 
Ur Idun, nr 42 1911.
 

20
Tidningsjubilarer / Malmborg, von
« skrivet: 2013-03-28, 20:33 »
En nittioåring
 
Den 29 sistlidne september ingick änkefru Minna v. Malmborg i sitt 91 år och fick därmed också inträdesrätt i de äldstas garde här i Stockholm. Den gamla fina och älskvärda damen har rätt till en alldeles särskild hedersplats däri, ty hon kan glädja sig åt en vid hennes år ovanligt god hälsa, hon följer med ett samtal, hållet i vanlig ton, hon broderar, läser böcker och tidningar utan glasögon och besöker nästan söndagligen sin
kyrka. Hennes stora glädje är att kunna dela med sig åt de fattiga, hvilkas vän hon alltid varit.
 
Hon är bosatt hos sin son, major Carl v. Malmborg, där hon sysslar efter måttet af sina krafter i hemmet, omgifven af de sina, och där man finner henne bland porträtten af de generationer, som vuxit upp omkring henne, barn, barnbarn och barnbarnsbarn, af hvilka många på högtidsdagen samlades från olika håll omkring henne.
 
Ur Idun, nr 40 1909.
 

21
Tidningsjubilarer / Bärns
« skrivet: 2013-03-28, 20:07 »
Stockholms nuvarande äldsta invånarinna är f. d. trotjänarinnan Johanna Barns, hvilken i dag den 10 september fyller 100 år. Född i Träne församling i Kristianstads län, där fadern var jordbrukare, kom hon till Stockholm vid 23 års ålder och har sedan under sin långa lefnad haft tjänst i framstående in- och utländska familjer. Tack vare friherrinnan Louise Falkenbergs frikostighet, i hvars föräldrahem - det kända Ekmanska - hon varit, får hon nu tillbringa sina sista lefnadsår i lugn och ro på Stockholms nya sjukhem. Hennes hälsa är, trots den höga åldern, jämförelsevis god och hon för ett rörligt lif såväl inom som utom sjukhemmets område.
 
Ur Idun, nr 37 1908.
 

 
(Meddelandet ändrat av Pazuzu 2013-03-28 20:07)

22
Tidningsjubilarer / Dahlberg
« skrivet: 2013-03-28, 20:01 »
Anna Johanna Dahlberg
 
En hundraåring
 
På Vira Bruk i Södermanland firades den 6:te juli en sekelfest, som nog länge kommer att förblifva i de närvarandes minne. Den vördade åldringen, som med förlåtlig stolthet kan tala om, att hon lefvat under 7 konungars regering, hyllades också på allt sätt. Alla de släktingar intill fjärde led, som kunnat närvara, hade naturligtvis infunnit sig och dessutom förde extra båt och extratåg en hel del vänner till den festligt klädda högtidsplatsen. Fröken Dahlberg har ännu alla sina själsförmögenheter i behåll, rör sig
med förvånansvärd lätthet och följer med aldrig svikande intresse alla händelser för dagen. Huru roligt och lärorikt är det ej, att höra den kära åldringen berätta om flydda tider! En mängd lyckönskningar från när och fjärran kommo äfven den gamla till del, i form af bref, blomstersändningar och telegram, däribland
äfven från änkedrottningen. Och då vid festmiddagen 100-åringens skål föreslogs, beledsagad af hurrarop och dånande kanonskott, var ej månget öga torrt. Öfver henne själf hvilade ett sådant skimmer af lycka och de kloka ögonen glänste af glädje. Ja, det var ett ögonblick man aldrig kan glömma.
 
Ur Idun, nr 29 1908.
 

23
Tidningsjubilarer / Andersdotter
« skrivet: 2013-03-28, 19:32 »
Fyra släktled
 
Den, som sett kyrkfolket komma vandrande genom Leksands höghvälfda björkalléer, bevarar måhända det allra tydligaste minnet af just de åldriga Leksandskullorna i deras hvita hufvor och pittoreska dräkter. Hvad som satt sig fast i minnet var deras värdiga hållning, som icke förlorade sig inför den pröfvande situationen att passera revy för en rad nyfikna turister, och deras karaktärsfulla utseenden, som frapperade som motsats till den mera flacka och jämnstrukna typ vi annars kalla den svenska. Det är af en sådan gammal kulla, änkan Liss Kerstin Andersdotter från Veslannor, i dagarna ingången i sitt 9S:e lefnadsår, Idun i dag lämnar en nytagen bild. Vi se den prydliga gamla i mormorstolen omgifven af representanter för de tre generationer hon sett växa upp omkring sig. Den fryntliga kullan längst till höger är ett af hennes tio barn, dottern Anna
Larsdotter, gift med snickaren och bildhuggaren Anders Jacobson från Yttermo. Bredvid henne står hennes dotter, folkskolläraren Anders Linders hustru Kerstin med sin son, Markus Bertel, en femtonårig representant för det yngsta Leksand.
 
Gamla riksdagsmansmor är änka efter riksdagsmannen Liss Lars Olsson och mor till den aflidne riksdagsmannen Liss Olof Larsson. Hon tillhör således en gammal berömd Leksandssläkt, som äfven i senare tider varit med om att enligt gammal dalatradition skrifva Sveriges historia.
 
Två af hennes dotterdöttrar, fröknarna Jacobson i Leksand, äro bekanta för hvar och en, som vistats någon tid i den vackra och lifliga byn vid Siljan, den ena såsom innehafvarinna af en bokhandel och den andra af en galanteriaffär i Leksandsnoret.
 
Ur Idun, nr 7 1907.
 

24
Tidningsjubilarer / Rosen, von
« skrivet: 2013-03-28, 19:21 »
Friherrinnan Maria von Rosen
 
Den 14 november 1814 föddes i Nöbbeleds pastorat i Småland en dotter till kyrkoherden därstädes, J. Bokelund, och hans maka, Hedvig Stenfeldt.
 
Nittio år hafva nu förflutit sedan denna 14 november och den sist lidne, då änkefriherrinnan Maria von Rosen, född Bokelund, i kretsen af samlade barn, barnbarn och barn-barnsbarn firade sitt ingående i ett sekels sista decennium.
 
Ett långt lif inrymmer för individen många betydelsefulla skiftningar, äfven om det i andras ögon förflutit mer obemärkt och egentligen användts till sträfsamt och ihärdigt uppfyllande af ett enskildt lifs kräfvande plikter. Så har varit fallet med friherrinnan von Rosen. Men det är en lifsgärning så god som någon annan, att under rätt knappa omständigheter kunna uppfostra en talrik barnskara och gifva den goda och lyckliga barndomsminnen. Vid 19 års ålder gifte sig Maria Bokelund med dåvarande fänriken, sedermera kaptenen vid Jönköpings regemente, friherre O. W. von Rosen. Det unga paret bosatte sig på Prästboda egendom i Småland, hvilket hem dock sedermera utbyttes mot Grenna och Stockholm. Nio barn föddes, af hvilka sju hunnit mogen ålder. Då baron von Rosen år 1877 afled, bodde familjen åter på det kära Prästboda. Sedan friherrinnan
von Rosen blifvit änka, bildade hon hem med ett par ogifta döttrar, först i Norrland och sedan i Grenna, där hon nu bor.
 
Då man ser den krya åldringen, som ännu orkar bestiga Grennaberget och dansa en sirlig promenad-polonäs, och hvars alla själsförmögenheter äro nästan ungdomligt vakna och lifskraftiga, kan man ej underlåta att göra några reflexioner öfver de olika sätt, på hvilka ålderdomen blir representerad. Man kommer då ock på den tanken, om ej människan själf i många fall har skuld uti den fysiska och psykiska skröplighet, som ofta vidlåder den sista lifsperioden.
 
Då jag blef anmodad att skrifva en text till den bild, som Idun i dag återger af 90-åringen, tänkte jag, att vi kanske litet hvar kunde få nytta af, om den gamla vördnadsvärda damen ville säga oss, hvilken insats hon tror, att vi själfva böra göra, för att liksom hon få en vacker och sund ålderdom.
 
Med hennes bref framför mig låter jag henne själf säga oss det.
Du frågar, skrifver hon, hvad jag tror vara största anledningen till god hälsa, godt lynne och förnöjsamhet, d. v. s. i hvad mån vi själfva kunna bidraga till dessa goda gåfvors ernående.
 
Måttlighet i mat och dryck, därpå hvilar till stor del vår hälsa. Det goda lynnet och förnöjsamheten komma af sig själfva, om vi söka vara förståndiga och ej lägga onödiga bekymmer på sinnet, utan i stället arbeta troget och gladt och så godt vi kunna samt hos Gud och i hans ord söka tröst i verkliga pröfningar.
 
Så ungefär lyda hennes ord, hvilka hon själf omsatt i handling; därför kan hon också, på det sätt hon gör, tacksamt och förnöj att se både tillbaka och framåt.
 
På fotografien synes den gamla sysselsatt med att brodera en matta, den 50:de i ordningen af dem, som hon under senare år tillverkat. På olikfärgade klädeslappar, som sedan hopfogas, ritar hon på fri hand blommönster, särskildt utväljande de blommor, som dofta väl. Rosen och syrenen, liljekonvaljen och den vårliga pingstliljan frammanas sedan af hennes flitiga hand. Hon finner stort nöje i detta arbete, som väcker sommartankar midt under senhöstens aflöfningstid.
 
Glasögonen få ligga obegagnade bredvid henne, ty hon ser förträffligt att arbeta dem förutan. Vid högtidligare tillfällen komma de dock på.
 
Kära du, jag tycker, att en gammal människa ska ha glasögon, svarade den gamla damen med sin oförbränneliga humor, då någon frågade, hvarför de sitta på borta och inte hemma.
 
I vår nervösa tid, då själfva ungdomen mången gång har svårt att glädjas öfver lifvet, är det nyttigt höra huru en sund lifsuppfattning kan uppehålla in i senaste ålderdomen.
 
Ur Idun, nr 46 1904.
 

25
Tidningsjubilarer / Rhodin
« skrivet: 2013-03-28, 19:08 »
Olivia Josefina Rhodin
 
För några dagar sedan afled i hufvudstaden fru Olivia Josefina Rhodin, född Nordström, änka sedan 1882 efter bruksägaren och ledamoten af första kammaren C. C. Rhodin.
 
Den aflidna var en af Värmlands mera bemärkta kvinnor; en utförlig biografi, som i målande drag ger hennes personlighet, återfinnes i Idun n:r 8 för år 1898, och hänvisas våra läsare dit.
 
Fru R. var vid sitt frånfälle 80½ år gammal. Hon efterlämnar elfva barn, af hvilka en son är grosshandlare i Göteborg, en kapten vid Värmlands regemente, en rådman i Karlstad och en disponent på Älgå, en dotter gift med kommendörkaptenen i flottan Rosenswärd, en med direktör Hagander i Stockholm, en med förste landtmätaren i wrebro län Fjellman och en med kaptenen vid Värmlands regemente Almqvist.
 
Ur Idun, nr 15 1904.
 

26
Tidningsjubilarer / Holmertz
« skrivet: 2013-03-28, 14:21 »
En kry nittioåring
 
Änkefru Mariana Adolfina Vilhelmina Holmertz, född Olivecrantz, fyllde den 28 sistl. maj 90 år. Fru Holmertz är änka efter lagmannen i Västgötadals och Bohusläns lagsaga P. Holmertz, hvilken år 1849 i Skara höll det sista lagmanstinget i Sverige. Hon besitter för sin höga ålder en ovanligt god hälsa, är flitigt sysselsatt med läsning och arbete samt skänkte på sin nittio årsdag till hvar och en af sina tre söner af henne förfärdigadestickade täcken. Omgifven af barn och barnbarn, hyllades den krya åldringen på sin högtidsdag med blommor af många besökande, släktingar och vänner samt med hälsningstelegram från när och fjärran. Såsom egendomligt kan omförmälas, att både hennes man, far, farfar och farmors far voro alla lagmän, samt att hennes farfarsfar, farfarsfarfar och farfarsfarfarsfar voro biskopar, de två sistnämnde i Åbo - där sonen i sådan egenskap efterträdde sin fader - och den förstnämnde i Borgå i Finland.
 
Ur Idun, nr 24 1903.
 

27
Tidningsjubilarer / Kökeritz
« skrivet: 2013-03-28, 14:05 »
Hos 102-åringen
 
Kunglig gratulation till 102-åringen
Änkefru Louise Kökeritz, född Granell, fick den 30 juni då hon ingick i sitt 103:e lefnadsår, emottaga bl. a. följande telegram, ställdt till landshöfdingen i Västerås:
 
Var god framför om måndag konungens och
drottningens lyckönskningar till 102-åriga änkefru
Louise Charlotta Kökeritz.
 
Blomstedt,
drottningens kammarherre.
 
Omedelbart efter telegrammets mottagande sändes från den gamla ett tack till drottningen och konungen genom kammarherre Blomstedt.
 
Med anledning af ofvanstående meddelande i dagspressen togo vi oss friheten att vid ett besök i Västerås uppsöka fru Louise Kökeritz och begära att för Iduns räkning få föreviga henne. Det mötte inga vidare svårigheter, om man frånser att den gamla damen darrade mycket och omöjligt kunde hålla hufvudet
riktigt stilla. Dock var fru K. ovanligt kry för sin höga ålder, ja, hennes själsförmögenheter voro bättre än mångens vid 80 år. Hon såg utan glasögon och hörde utan lur och uppfattade ganska obehindradt allt som sades
henne. Telegrammet från konungen och drottningen gladde henne ofantligt, och så kom hon in på »de gamla minnenas» kära kapitel.
 
»Se, jag är född på Åland den 30:de juni 1800. Min far hette Granell och var landtmätare. Han hade en stor egendom, som hette Östanåker. Se, vi hade det godt då — han var rätt så förmögen, pappa — men» — och så dog det soliga leendet, som kommit öfver hennes ansikte, när hon påminde sig sitt fädernehem — »det blef andra tider se'n. — Jag har icke alltid haft så goda dar.»
 
Det dröjde en stund, så fortsatte hon i korta meningar:
»Kungen kom till oss på Åland. Ja, inte till oss, men till prostgården. Se, det fanns nog ett kungligt slott,
Kastellholm, men» — och så log den gamla och drog mig intill sig, så att hon fick hviska i mitt öra — »där fanns inga möbler! — Alla fick hjälpa till och ställa i ordning för kungen. Jag har ett bord — det är gammalt nu — som kungen hade, när han var i prostgården. När kungen sedan reste, gaf han prostinnan en röd nejlika — se, han hade inget annat då — men när han kom tillbaka till Stockholm, skickade han henne ett dyrbart guldur.»
 
»Så bröt kriget ut. Det var 1808. Då flyttade vi till Stockholm, där vi fingo bo Svedenborgska gården. O, hvad där var vackert!»  
 
Jag sade något om, att platsen var mig bekant. Då blef den gamla så glad, att hon nästan klappade mig och med skimmer i de ännu stundtals ganska uttrycksfulla ögonen sade hon: »Ja, var där icke vackert? Och den stora trädgården sedan? Och lusthuset — » Men med detsamma dog leendet och nästan snyftande sade hon: »Men de ha sålt lusthuset nu, har jag hört sägas.»
 
Jag tröstade henne med, att det var såldt endast för att bli dess bättre bevaradt åt en kommande tid, och då blef hon så nöjd igen. »Fru Kökeritz var väl alltför ung för att egentligen minnas något från sin första tid i
Stockholm?» frågade jag, för att få den gamla att fortsätta, ty sagor och mystiska berättelser ha alltid funnit god jordmån hos mig.
 
»Jo, visst minns jag» sade hon. Och åter ville hon hviska i mitt öra. »Jag minns när — när — de satte
af kungen — Gustaf IV Adolf — det var 1809. — Det var en hemsk dag i Stockholm, skall jag säga.»
 
Åter försjönk den gamla i sina minnen och jag framkastade helt försiktigt något om Karl XIV Johan.
 
Genast var det som om den gamla blifvit ung på nytt. Hon rätade på sig, ögonen strålade och munnen log. Det syntes tydligt att fru K. varit en vacker kvinna i sina yngre dagar.
 
»Om jag minns honom! Om jag minns Karl XIV Johan! Jag minns honom den dag han kom tillbaka från Norge, då han stiftat Unionen. Hela Stockholm var illumineradt och flaggprydt, och det var en man i silfverrustning på en hvit häst, som ropade frid öfver segraren, där konungen red fram.»
 
Gärna hade vi velat höra mera berättas från ett långt och skiftesrikt lif, men vi fruktade att ansträngningen
skulle bli till skada. Vi tackade således hjärtligt för den trefliga stund vi tillbringat hos den gamla, som upplefvat finska krigets dagar och som »sett sex konungar», och kände oss ej litet smickrade, når vi hörde, att fru K. ej tillåtit någon tidning få fotografera henne förut, fastän många anhöllo därom, när hon fyllde 100 år.
 
 
Ur Idun nr 28, 1902.
 
 28
Tidningsjubilarer / Åhman
« skrivet: 2013-03-28, 13:51 »
En konstnärinnas 90-årsdag
 
Den 20 dennes uppnår en på sin tid inom hufvudstadens musikvärld framgångsrikt verksam och högt skattad personlighet, förra harpisten vid kungl. hofkapellet fru Pauline Åhman, född Landby, den höga åldern af 90 år. Af denna anledning bringar Idun här ofvan den gamlas bild, tagen vid det besök, vi för några dagar sedan anade hos den ännu, trots de nio fyllda decennierna, så andligen som kroppsligen sällsynt ungdomliga
konstnärinnan. Med en flickas liflighet leder ännu den 90-åriga konversationens trådar, och med ett förundransvärdt minne för tilldragelser och tider, som ligga vida mer än en vanlig människoålder tillbaka, förenar hon ett vaket intresse för dagens alla frågor och företeelser. Gärna sitter man som stum åhörare, när hon rullar upp taflor från dessa längst förgångna dagar ur sitt minnes album; men kommer talet in på saker, som ligga våra dagar närmare, ryckes man snart med af den esprit och träffsäkerhet, hvarmed den gamla förstår att bedöma en ung tid.
 
Pauline Landby föddes den 20 april 1812 i den utkant af det dåtida Stockholm, som sedan under namnet »Landbyska verken» blef så allmänt bekant och som nu redan sedan länge är en central del af det moderna Östermalm. I hennes barndomshem vistades som lärarinna en mademoiselle Braun, som var en
rätt skicklig harpvirtous. Den lilla Pauline visade för hennes spel ett så ifrigt intresse och sådan förtjusning, att lärarinnan fann sig föranlåten att - till en början hälft på lek - böja den lillas späda fingrar till de första enkla knäppningarna på harpans
strängar. Hon ådagalade den otvetydigaste läraktighet, och detta eggade att drifva undervisningen på fullt allvar. Föräldrarne fingo ögonen öppna för dotterns begåfning, och i goda villkor som de voro, sparade de intet för dess utveckling. Under uppväxtåren erhöll Pauline sålunda sin utbildning i harpspel
för den namnkunnige A. E. Pratté, medan den vackra sångröst, som hon ock bevisade sig äga, ingalunda försummades, utan äfven genom framstående undervisning - bland annat af J. A. Berg -- bildades till
konstnärlig fulländning.  
 
Vid unga år ingick Pauline Landby äktenskap med destillatorn Wilhelm Åhman. I hufvudstadens
musikaliska kretsar gjorde sig hennes framstående talanger snart uppskattade och anlitade, och utom att den unga frun i den tidens många olika musiksällskap intog en bemärkt plats, utöfvade hon ock en omfattande verksamhet som lärarinna i såväl sång som harpspel. Hon uppträdde emellertid ännu icke offentligt, ehuruväl
ofta nog hennes harpspel anlitades för ackompagnement vid konserter och föreställningar å k. Operan. Vid dessa
tillfällen höll hon sig dock alltid helt blygsamt undan och utförde sitt parti bakom kulisserna.
 
Så kom år 1849 den genialiske veronesaren Jacobo Foroni till styret för k. hofkapellet, där han fann, att många reformer kräfdes för en tidsenlig och konstnärlig uppryckning. Särskildt var han missnöjd med, att kapellet saknade harpa, hvilket instrument i utlandet sedan många år allmänt upptagits i orkestrarne. Vid en konsert fick han höra fru Åhman medverka med sitt harpoackompagnement, och knappt hade detta nummer afslutats, förrän Foroni som en blixt slog ned öfver den förbluffade lilla frun, som han icke släppte, förrän han med lock och pock lyckats fästa henne vid hofkapellet.
 
Ännu i dag äro de damer lätt räknade, som ägna sin musikaliska talang åt ett offentligt teaterkapell, och man må betänka, hvad det ville säga den tiden, för mer än femtio år tillbaka! Stockholmspubliken, för hvilken den intagande artisten förut, om ock i mera privata kretsar, var välkänd, vande sig dock snart att se henne på sin plats i kapellet, och allt djupare spelade hon sig in i sina åhörares ynnest och hjärtan genom den själfulla innerlighet, som alltid kännetecknade hennes strängars språk.
 
Den plats som ledamot af hofkapellet, Pauline Åhman intog hösten 1851, bibehöll hon med aldrig svikande plikttrohet och under en aldrig afstannad konstnärlig utveckling i trettio långa år. Harpans roll inom orkestermusiken, som var jämförelsevis obetydlig vid tiden för Pauline Åhmans första engagerande, växte alltjämt med åren och nådde i den Wagnerska operan slutligen en förut oanad betydelse, något som alltjämt tvang utöfvarinnan framåt och på den framskridna ålderns dagar förelade henne de svåraste uppgifterna. År 1871 anställdes fru Åhman äfven som lärarinna vid den då nybildade harpklassen vid Musikkonservatoriet, en plats som hon ända till slutet af år 1891 med oförminskadt nit bestridde.
 
Nu hvila den gamlas fingrar sedan år från strängaleken, och hennes kära instrument har fått en hedersplats i vårt unga, utvecklingskraftiga »Musikhistoriska museum», men den eviga ungdomsmakt, som bor i musiken, öfverskyggar ännu med sina vingars skugga dess trogna prästinna, som med så barnaklara ögon kan se på lifvet och med så varmt hjärta älska det ännu vid fyllda nittio år.
 
Ur Idun nr 16, 1902.  
 

29
Fotografer och ateljéer / Torsåsfotografer
« skrivet: 2012-10-28, 09:57 »
Från http://www.genealogi.se/filer/snabbregister.pdf :
- Haag , Anette. Etabl. 1899, inneh. Anette Haag, f. 25 febr. 1870. Filial i Gökalund. (1911)
- Kylander , Hj. Etabl. 1896. (se även Kalmar) (1899)

30
Tidningsjubilarer / Jacobsson, A
« skrivet: 2012-09-18, 17:05 »
EN 85-ÅRING.
 
Den 20 dennes fyllde en af hufvudstadens äldsta och genom sin uppoffran de verksamhet i det godas tjänst mest kända kvinnliga medlemmar, fröken Augusta Jacobsson, sitt 85-te år. I sin stora blygsamhet har hon bestämdt undanbedt sig alla detaljerade personalier, men den i dagarne tagna bild af den gamla i hennes hem, som pryder
detta vårt nummer, skall dock helt visst hälsas med glädje af hennes talrika vänner och de otaliga, som tacksamt välsigna hennes ingripande, hvarhelst fattigdom eller bekymmer påkallat hennes rika hjärtas och gifmilda hands deltagande. Redan för 5 år sedan, då fröken J. fyllde 80 år, erhöll hon som ett yttre erkännande
af sin gagneliga verksamhet medalj i guld för medborgerlig förtjänst.
 
Ur Idun nr 12, 1902.
 
 
 

31
Tidningsjubilarer / Lindblad
« skrivet: 2012-09-18, 16:58 »
EN KÄRNGUMMA.  
Änkefru Beata Elisabeth Lindblad i Nyköping är en kvinna af den gamla kärnfriska stammen, som i dessa dagar fyllt 90 år och likväl har sina kropps- och själskrafter oförminskade. Änka efter repslagaremästaren Emanuel Lindblad, vistas hon nu hos sina båda döttrar i Nyköping, hvilka innehafva den gamla välkända repslageriaffären Lindblad & C:o därstädes, i hvilken hon ännu biträder, trots sin höga ålder.
 
Ur Idun nr 8, 1902.
 
 

32
Tidningsjubilarer / Schotte
« skrivet: 2012-09-18, 16:40 »
ETT LÅNGT LIF.
 
Sveriges äldsta invånare änkefru Charlotta Margareta Schotte, f. af Gillner, afled för några dagar sedan i Sköfde, något öfver 103 år gammal.
 
Fru Schotte var född den 29 juli 1798, hvadan hennes lefnad berörde tre sekel och sex konungars
regering.
 
Dotter af öfversten vid Västgöta regemente af Gillner, gifte hon sig 1826 med kaptenen vid samma regemente C. G. Schotte och hade med denne tre döttrar, af hvilka blott en, gift med rektor D. Ahlqvist, Sköfde, ännu lefver. Begåfvad med en ovanligt god hälsa - hon behöfde först vid 95 års ålder för första gången anlita läkare - bibehöll fru Schotte till sena ålderdomen full vigör, intresserade sig lifligt för dagens händelser, hade sina själskrafter obrutna i behåll samt deltog gärna i sällskapslifvet och var i umgänget ytterst intressant, i synnerhet då samtalet rörde sig om förhållanden och händelser från hennes tidigare år.
 
Med fru Schotte har adliga ätten af Gillner utslocknat.
 
Ätten, som härstammar från Närke och förut hette Gillnæus och Gillner, adlades 1818, introducerades å riddarhuset 1821 och utgick på manssidan 1846 med stiftaren själf, den nu aflidnas fader, öfverste C. J. af Gillner.
 
Ur Idun nr 50, 1901.

33
Tidningsjubilarer / Asplund
« skrivet: 2012-09-18, 16:32 »
I DET TYSTA.
 
Det här är den enkla historien om ett lif i det obemärkta, ett lif, ägnadt åt goda och välsignelsebringande handlingar i det tysta, tills döden i förra veckan tog den trötta i sina armar och förlänade henne den hvila, efter hvilken hon så länge trängtat.
 
Mamsell Brita Maria Asplund föddes i Norrköping den 26 maj 1808, där fadern var klensmed. Helt tidigt kom hon ut i världen för att tjäna sitt bröd. Efter att ha innehaft tjänst hos en stockholmsfamilj, som bodde i dåvarande Brödraförsamlingens hus vid Lilla Trädgårdsgatan, började hon vid 30 år att baka och försörjde sig till sitt sextionde år på detta sätt. Under denna tid slog hon sig två gånger ned på landet i förhoppning att där kunna reda sig bättre; men det sträfsamma arbetet lönade sig så illa, att hennes ringa bohag till sist måste gå under klubban.
 
Återkommen till hufvudstaden, blef hon genom professor G. Mankells bemedling orgeltrampare i Brödraförsamlingens kyrka och vid Musikaliska akademien, där hon förtjänade 5 kr. för 20 timmar i
veckan. Detta ansåg hon väl betaldt och började göra besparingar.
 
Vid 75 års ålder måste hon lämna dessa befattningar och hade då samlat en summa penningar, som hon lämnade till Brödraförsamlingen för att användas som grundplåt till ett barnhem.
 
Hon fick nu ett litet underhåll af Brödraförsamlingen så att hon, trots umbäranden och försakelser, kunde draga sig fram, ty för att i sin fattigdom kunna arbeta och verka för sina lidande medmänniskor, har hon gjort stora försakelser. Storartad och exempellös har hennes välgörenhet varit och hon arbetade in i det sista. Af små tyglappar förfärdigade hon täcken, mattor, längder m. m. och med den knappa syn, hon hade, var det förvånande att se, hvad hennes flitiga händer kunde uträtta. Flere försäljningar af sina alster har hon anordnat, den första år 1878. Förslag gjordes nämligen till uppförande af missionshyddor i stadens utkanter
och när hon hörde talas därom, väcktes hos henne begäret att kunna bidraga med sin skärf.
 
Denna försäljning hade hon i Landtbruksakademiens sal, och inbragte densamma 300 kr., som bildade en af grundplåtarne till den första missionshyddan i Stockholm - Maria missionshydda.
 
Efter 9 år hade hon åter med egna händer förfärdigat så många arbeten, att hon, i sitt hem, kunde göra sin nästa försäljning.
 
Äfven vid 85 års ålder hade hon en liknande försäljning, hvars behållning var afsedd att lindra nöden bland de fattiga i hufvudstaden. Outtröttlig i sitt arbete, har hon bidragit till upprättandet af ett barnhem, som numera är förlagdt vid Sundbyberg.
 
Hon var en i ordets fulla mening god kvinna, ty hon gjorde godt i det tysta i mån af sina krafter. Det vare den gamlas eftermäle!
 
Ur Idun nr 18, 1901.
 
 

34
Tidningsjubilarer / Malmqvist
« skrivet: 2012-09-18, 16:24 »
En bland hufvudstadens äldsta kvinnliga arbetsgifvare,änkefru Maria Kristina Malmqvist, född Ahlborn, fyllde den 29 april sitt 70:e år. Efter sin för 18 år sedan aflidne make fortsatte hon med drift och skötsamhet en ganska omfattande bokbinderiverkstad, och brist på arbetspersonal rådde ej, ty äktenskapet var välsignadt med 14 barn, hvaraf 6 nu dock afgått med döden. Outtröttlig, som hon alltid varit, har hon funnit tid såväl att sköta sitt stora hushåll som att fostra de sina och från barnaåren inlära dem yrket. Ännu i dag kan man, när förhållandena kräfva, finna fru M. vid arbetsbordet från kl. 5 på morgonen till sen midnattsstund. Heder åt en sådan arbetets oförtrutna hjältinna!
 
Ur Idun nr 18, 1901.
 

35
Tidningsjubilarer / Carlson
« skrivet: 2012-09-15, 19:32 »
DET UNGA SVERIGE
 
En näpen grupp af tre små trillingar har tillsändts oss af en vänlig prenumerant och meddelas här till alla mammors fägnad. De tre små systrarna äro födda den 10 jan. 1900 på Orust i Röra pastorat och heta: Andrea Lovisa, Alfhild Isabella och Sofia Carola. Föräldrarne: Johan och Anna Britta Carlson, fattigt arbetsfolk, bo nu i Göteborg uti Masthuggsförsamlingen. Modern har från början skött sina små trillingar alldeles ensam och är i följd däraf mycket ansträngd, men för öfrigt någorlunda frisk; barnen äro ovanligt friska och duktiga till att vara trillingar.
 
Ur Idun nr 15, 1901.
 
 

36
Tidningsjubilarer / Ahlbom
« skrivet: 2012-09-15, 19:19 »
Följande notis fanns i nr 1 1901 av Idun:
 
STOCKHOLMS ÄLDSTA INVÅNARINNA DÖD!
 
På själfva julaftonen afled å Borgerskapets änkhus vid Norrtullsgatan hufvudstadens äldsta invånare, änkefru Carolina Elisabeth Ahlbom, född Berg, i den höga åldern af öfver 102 1/2 år. Då Idun redan tidigare, i n:r 24 för 1898, meddelat en utförligare skildring af den gamlas sällsynt långa och innehållsrika lefnad, inskränka vi oss nu till detta korta omnämnande.
 
Änka efter den för flere decennier sedan aflidne viktualiehandlanden Ahlbom, har fru Ahlbom under de senaste 35 åren vistats i änkhuset. Städse har hon varit rask cch kry ända till för ett par månader sedan, då aftyningen började. Sörjande vid båren stå närmast barnbarn och barnbarnsbarn.

37
Tidningsjubilarer / Svensson, S
« skrivet: 2012-09-15, 19:11 »
VÅRT LANDS ÄLDSTE NU LEFVANDE MAN.
 
I Iduns porträttserie af märkligare åldringar meddelas denna gång bilden af en gammal danneman från det undangömda Härjedalen, f. bonden Sjul Svensson i Öfverhogdal, hvilken den 13 november ingått i sitt 102:a år. Han är Jämtlands läns och kanske vårt lands nu lefvande äldste man.
 
Född år 1799 i nyss nämnda socken, har han i likhet med fadern varit bonde. I yngre dagar idkade han därjämte handel, såsom många Norrlandsbönder i förra tider. Med ortens produkter: smör, ost, fågel, skinn, boskap m. m. besökte han under en följd af år marknader i Gefle och på närmaste handelsplatser i Norge, och årligen for, han vid jultiden till Stockholm, i synnerhet med lass af skogsfågel.
 
En frukt af dylika utfärder var icke blott klingande mynt i kassan, utan också erfarenhet och andlig, vakenhet, egenskaper, hvilka icke minst förr så fördelaktigt utmärkte Norrlandsbonden. Sjul Svensson har också hört till dem, som under dylika resor förvärfvade åtskilligt godt i den vägen, och i sin hemort har han därför åtnjutit en berättigad aktning och förtroende. Bland annat har han där varit sockenskrifvare.
 
Nu, då han öfverlefvat alla sina samtida på vida håll, är detta något, som fäster uppmärksamheten vid honom. En man, som lefvat in i sitt 3:e sekel och i 6 konungars tid, är icke någon alldaglig företeelse äfven i bygder, där en hög lefnadsålder eljes icke är någon sällsynthet.
 
Ännu är den gamle liflig till sinnes och berättar gärna om sina resor och annat ur sitt förflutna lif. Minnet och tankeredan äro ännu goda hos honom, hörseln och synen däremot betydligt försvagade. Ända från barndomen har han åtnjutit den bästa hälsa. Ej en enda dag under sin sekellånga lefnad har han varit sjuk och aldrig besökt en läkare eller förtärt ett uns medicin. Men så har han också i sitt lefnadssätt iakttagit sunda vanor. Före sitt 35 år hade han ej smakat starka drycker och sedan blott sällan, och tobak började han först vid 60 års ålder att bruka. Nu är dock pipan vorden honom ett kärt sällskap i ensamheten. En bidragande orsak till hans sällsynta lifskraft är väl ock det glada, förnöjsamma lynne, som fallit på hans lott och ännu sprider något af sol öfver det blida, skrynkliga anletet.
 
Ålderdomen har rätt till vördnad, och i all synnerhet då den ter sig som hos denne gamle - såsom en stilla fridfull kväll efter en nyttig, sällspordt lång arbetsdag.
 
E. M.
 
Ur Idun nr 48, 1900.
 
 

38
Tidningsjubilarer / Möllersvärd
« skrivet: 2012-09-15, 19:02 »
Sekelgammal, på några månader när, afled för några dagar sedan i hufvudstaden fröken Ulrika Henrietta Möllersvärd. Hon var född den 16 december 1800. Föräldrarna voro dåvarande platsmajoren å Sveaborg, kaptenen Henrik Johan Möllersvärd och hans maka, född Ekerman. Fröken Ulla Möllersvärds vagga stod å Sveaborg, och hon torde vid sin död varit den enda kvarlefvande af dem, som haft sitt hem inom Sveaborgs murar på den tid, då Sveriges flagga svajade öfver fästningen. Redan vid sju års ålder kom hon öfver till Sverige och har därefter bott i Stockholm, hvars äldsta invånare hon vid sitt frånfälle torde ha varit.
 
Ur Idun nr 16, 1900.
 
 

39
Tidningsjubilarer / Florman
« skrivet: 2012-09-15, 18:59 »
Hoffotografen Gösta Florman, f. d. kapten i armén och löjtnant vid Värmlands fältjägarekår, afled häromdagen härstädes i en ålder af närmare 69 år.
 
Redan för ett trettiotal år sedan började Gösta Florman ägna sig åt den vackra konst, hvari han genom omfattande studier i såväl in- som utlandet efter hand utbildade sig till mästare. I början af 1870-talet öfvertog han den fotografiatelier i n:r 28 Regeringsgatan, som han ännu innehade vid sin död och från hvilken under de senaste 25 åren utgått en mängd arbeten, särskildt i porträttväg, vittnande lika mycket om teknisk skicklighet som fint odlad smak. Som ett yttre erkännande af sin konstutöfning erhöll han redan för många år sedan titeln af hoffotograf och några år senare guldmedaljen Litteris et artibus.
 
Sedan 1857 gift med Hulda Munck af Fulkila, sörjes han, utom af efterlefvande maka, af flere barn samt barnbarn.
 
Ur Idun nr 16, 1900.
 
 

40
Tidningsjubilarer / Schotte
« skrivet: 2012-09-15, 13:17 »
Ännu en 100-åring.
 
Det är föga mer än en månad sedan Idun var i tillfälle att presentera bilden af Stockholms äldsta invånarinna, den då 100-åriga fru K. E. Ahlbom. I dag ha vi nöjet att på samma vis hylla en sekelgammal representant för landsorten, fru Charlotte Margareta Schotte, som med synnerligen väl bibehållna kropps- och själskrafter i dag fyller sitt hundrade år.
 
Fru Schotte föddes den 29 juli 1798 på Selagården i Härlunda, annexförsamling till Skara domprosteri. Dotter till öfversten och chefen för Kungl. Västgöta regemente C. J. af Gillner, gifte hon sig 1826 med kaptenen vid nämnda regemente, riddaren och innehafvaren af medalj för tapperhet i fält, förvärfvade i kriget mot Napoleon 1813, C. G. Schotte.
 
Änka 1852, har fru Schotte sedan bott än i Västergötland, än i Värmland. För närvarande bosatt i Sköfde, vårdas hon af sin yngsta dotter, gift med rektorn vid Sköfde allmänna läroverk d:r D. Ahlquist.
 
Såsom redan är antydt, är fru Schotte i besittning af goda kropps- och själskrafter. Synförmågan har dock nnder det senare året gått i det närmaste förlorad. Dagligen ser man fru Schotte i rörelse, än i trädgården, än på väg till släkt och vänner, än på vandring till kyrkan.
 
Ur Idun nr 30, 1898.
 
 

41
Tidningsjubilarer / Ahlbom
« skrivet: 2012-09-15, 13:11 »
En 100-åring.
 
Stoekholms äldsta invånarinna.

 
På uppdrag af allas vår vän Idun gjorde jag i lördags eftermiddag ett besök på Borgerskapets änkhus, som ligger så vackert inbäddadt emellan trädens gröna kronor däruppe på Norrtullsgatan. Anledningen härtill var att Idun gärna ville bifoga några ord till den intressanta bilden härofvan, och som den vördnadsvärda, nu hundraåriga fru Karolina Elisabet Ahlbom sedan tjugunio år tillbaka haft sitt hem på Borgerskapets änkhus, uppsökte jag henne där.
 
Man gör sig ofta underliga föreställningar om personer och platser, af hvilka man ej känner till annat än dess yttre sidor. Så var åtminstone förhållandet med mig och den de gamlas fristad, som jag nu af en
lycklig händelse fick inblick uti.  
 
Ett hem, hvars till ett åttiotal uppgående medlemmars sammanlagda ålder räknar bortåt sex tusen år (medelåldern är här sjuttiosex år) - om detta hade jag den föreställningen, att det skulle ligga en viss dysterhet, ett resigneradt lugn däröfver, men så var alls ej förhållandet. Mitt första möte med de båda personer, som hafva hemmets nycklar i sina händer, förtog inom ett ögonblick alla mina förutfattade meningar.
 
Det var sol, ljus och värme öfver hemmet och i de strålande blickar, hvarmed dess föreståndarinna, fru Fanny Lindbohm född Westerberg, och den unga Sofiasystern fröken Mimi Lundberg hälsade mig välkommen.
 
Ingenting i världen är så litet kostbart som vänlighet, och dock huru ofta hushållas ej därmed till ytterlighet! I synnerhet uti ett hem, där många viljor måste sammanjämkas, många olika åsikter försiktigt böjas under en gemensam lag, där är den vänlighet, som utstrålar från hjärta och mun, allsvåldig. Och att den makten här förde spiran, det kände man genast.
 
Efter att en stund hafva hvilat och sprakat i föreståndarinnans rum fortsatte jag i hennes och syster Mimis sällskap vägen upp till föremålet för mitt besök. Uti ett ljust och trefligt rum beläget tvänne trappor upp,
satt tillbakalutad i en soffa med hufvudet något böjdt den underbara representanten från ett förgånget sekel. En blid kvinna, med för sin höga ålder ljuslett hy och drag, som vittna om en förgången fägring, till sin längd snarare öfver än under medelmåttan. Hennes blick är skum, så att hon endast otydligt kan urskilja föremålen, hörseln däremot är ej mycket svag. Om jag ej vetat af hennes år, skulle jag gissat dem vara omkring några och sjuttio.
 
Vördnadsfullt böjde jag mitt hufvud för den gamla, men lämnade åt hennes goda vänner fru Lindbohm och syster Mimi att föra konversationen. Och tack vare deras förmåga att under vänliga ömhetsbetygelser framlocka de ämnen, hvaromkring fru Ahlboms tankar ofta bruka röra sig, fick jag reda på ett och annat ur hennes lif, lösryckta bilder fångade i flykten. Att hennes fader hette Berg och varit en förmögen handlande, som hade sin hökeriaffär uti n:r 24 Badstugatan på Norr, och att hon vid tjugutre års ålder stod brud i samma gård. Hennes mans namn var Ahlbom och hade han samma slags affär som fadern. Om hennes bröllop för sjuttiosju år sedan i det burgna köpmanshemmet ville jag gärna gifva Iduns läsarinnor ett litet begrepp, men det enda som fru Ahlbom nämnde om detta var: »Mamma ville hafva det så stort och gjorde det så fint och Ahlbom var så snäll.» Det ljöd så egendomligt i mina öron höra den hundraåriga med sin beslöjade
röst tala om »mamma».
 
Vidare berättade hon om, huru vacker kronprinsessan Josefina var, när hon som brud kom åkande från Haga in till Stockholm. Om huru konung Karl den femtonde en gång under sina promenader på Stockholms gator blef varse drottning Lovisa, gående på orätt trottoar, huru han då skickade en gardist fram till drottningen med tillsägelse att gå på rätt sida af gatan, om drottningens häpnad öfver gardistens tilltag och kung Karls hjärtliga skratt öfver sitt skämt med sin gemål.
 
Fru Ahlboms egna barn äro döda, men att hennes barnbarn och barnbarnsbarn genom sin kärleksfulla uppmärksamhet förljufva hennes dagar märktes väl, och att de uppväxande barnbarnsbarnen ofta voro föremål för hennes tankar, det hördes nogsamt. Drag ur deras lif berättade hon och bland dessa att »Gustaf Valdemars son»
(Valdemar är hennes sonson), som nu är styrman, vid sexton års ålder räddade ett människolif i en af Belgiens hamnar och för denna bragd blef belönad med en medalj. Och så i somras, när kungen af Belgien var här, mötte han en dag den unge sjömannen, som han genast vinkade till sig, pekade på medaljen och sade: »Jag tror att
du bär min medalj.»
 
Till syster Mimi vände fru Ahlbom sig och frågade, under det att hon sakta smekte hennes hand: »Det är så varmt, hvilken dag får jag bada?» En i sanning ovanlig fråga af en hundraåring!
 
Fru Lindbohm frågade, om det ej skulle roa fru Ahlbom att en dag komma ut och åka åt Djurgården och Rosendal. Denna fråga togs mycket väl upp, och med en geste med handen åt fru Lindbohm sade hon nästan litet skälmaktigt! »Hvem bjuder?»
»Det gör jag å styrelsens vägnar, den vill så gärna bereda fru Ahlbom ett nöje.» Ett varmt tack och en smekning blefvo fru Lindbohms belöning för bjudningen.
 
Aldrig har jag sett en mera lefvande bild af tacksamhet emot Gud och människor och ett mera förnöjsamt sinne än hos denna åldring. Huru mången läxa, mer eller mindre svår, har dock ej mästaren tiden hunnit gifva henne under hennes till bortåt trettiosex tusen femhundra uppgående dagars tal! Det måtte vara en egen känsla att
likt skogens äldsta ek stå ensam kvar, täljande för yngre släkten om tider som varit. Det finns ett gammalt ordspråk, som säger att »allt är glömdt om hundra år», men att själf kunna säga: -»Jag är hundra år, jag har genomgått ett helt sekel, skiftande af ljusa och mörka stunder, jag var ung i dess morgonväkt och jag står ännu kvar i dess aftonstund» - huru underbart är ej detta!
 
Fru Lindbohm och syster Mimi berättade för mig, att förra året gjorde fru Ahlbom ett besök på Sofiahemmet och var inne i tvänne af salarna och sprakade med de sjuka. Utställningen intresserade henne mycket, och sittande i en vagn gjorde hon dess yttre bekantskap. Men nu skall jag berätta något, som visst herrarne Davidson på
Hasselbacken ej hafva en aning om, nämligen att förra året drack fru Ahlbom kaffe och åhörde en stund musiken på deras etablissement. Skada att hon var där incognito, säkert skulle det roat mera än en af Hasselbackens gäster att fått göra hennes bekantskap.
 
Ett så färskt porträtt som fru Ahlboms i dag i Idun bjuds ej ofta, och sättet huru det kommit till, så att ej ens dess original har en aning därom, måste delgifvas. Fru Lindbohm kom själf att tänka på, det Idun säkert skulle observera fru Ahlboms hundraårsfest och till denna vilja hafva hennes porträtt. Men huru åtadkomma detta, utan att därmed oroa den gamla, som alls ej ville höra talas om något så besvärligt som att sitta för en fotograf? I samråd med syster Mimi arrangerades en liten kaffebjudning i fru Lindbohms rum, hvilket alltid mycket roar fru Ahlbom, och hennes vänner sökte så godt de kunde, utan att röja orsaken, både placera henne i soffan och få henne att sitta stilla, medan fotografen hr Dahllöf i hast riktade in sin kamera och »knäppte af» hennes bild. Förvånande nog lyckades detta, utan att fru Ahlbom märkte annat än att i rummet fanns en herre, till hvars närvaro hon ej kunde förstå anledningen, och tack vare denna lilla list presentera vi henne nu här, just hundra år gammal, och ej, som det annars ofta heter om äldre personers porträtt, att det är taget »för några år tillbaka».
 
Den 18 juni, då seklet är genomgånget af den äldsta bland de äldsta, kommer vid middagen däruppe i Borgerskapets änkehus skålen att tömmas för dagens, för århundradets brud, så är styrelsens mening.
 
Mycket var det som intresserade mig uti detta af personer i allmänhet så litet kända hem, och gärna hade jag, om tiden det medgifvit, tagit närmare kännedom därom. Nu hann jag endast för denna gången att göra ett kort besök hos en af dess invånarinnor, kasta en hastig blick in i den ljusa kyrkan, där så mången trött själ hämtat styrka att bära årens tyngd; se de långa inbjudande borden i den stora matsalen, där solen kastade sina nedgående strålar genom fönstren, hvilka vette ut åt den härliga parken, och för ett ögonblick slå mig till ro uti föreståndarinnans trefna lilla bo innanför matsalen. Och så hem att för Iduns läsarinnor berätta ett par drag ur hundraåringens digra lefnadsbok. Men gömdt är ej glömdt; och hvem vet, om vi ej en gång förnya bekantskapen med det inre af Borgerskapets änkhus.
 
Adelaide Nauckhoff.
 
Ur Idun nr 24, 1898.
 
 

42
Tidningsjubilarer / Frunck
« skrivet: 2012-09-09, 15:15 »
ETT SEKELBARN
 
»Hvad gör det om hundra år!»
(Gammalt ordstäf.)  
 
Nå ja! Efter vi äro inne på ordspråkens område, så låtom oss fortsätta.
 
Det heter i ordstäfsförrådet på ett ställe. »Tiderna förändras, och vi förändras med dem,» och på ett annat: »Ingen regel utan undantag.» Ett lefvande exempel på rättmätigheten af detta senare lämnar Idun i dag med återgifvande af bilden härofvan. Kan månne någon af våra läsarinnor tro eller tänka sig, att porträttet af fröken Beata Frunck invid denna lilla text föreställer en kvinna, som den 2:dra december innevarande år ingår i sitt hundrade år?
 
»Omöjligt,» hör jag eder säga.
 
Jo, det är dock verkligen sant, och hennes gamle vän, som nedskrifvit dessa rader, har själf sett dopattesten, utfärdad af pastor i Skultuna församling, hvarigenom tydligen visas, att flickebarnet Beata »föddes inom denna församling den 2 december 1800» af föräldrar, hvilka då hade anställning vid Skultuna bruk. Detta om åldern, - sålunda bevittnad. Att bilden skulle vara tagen för många år sedan, däremot protesterar jag på det bestämdaste, ity att jag fredagen den 17 november klockan 11.30 förmiddagen hämtade »lilla Beata» i droska från hennes bostad, det af fröken Erika Tersmeden stiftade »Hemmet för gamla», Garfvaregatan n:r 3, hvarom Idun för någon tid tillbaka haft en särskild artikel.
 
Sålunda åkte vi, lilla Beata och jag, till fotograffirman Bröderna Anderson, Klara Vattugränd - Vasagatan n:r 20.
 
»Nog kunde vi ha åkt i spårvagn, så hade det blifvit mycket billigare,» sade Beata.
»Det gör ingenting,» sade jag, »ty Idun betalar omkostnaderna.»
 
Ja, nu skullen I, mina damer, sett lilla fröken Frunck - »den ungdomligt gamla» - hur lätt hon trafvade upp för de många trapporna ett långt stycke ofvanom järndörren till öfversta vinden, där ateliern befinnes. När Beata stod i sjätte trappan, stod jag flåsande i fjärde.
 
Tillsammans följdes vi in i ateliern.
Ömsesidig presentation: »Fröken Frunck - fotografen herr H. G. Anderson!»
Jag hviskade till fotografen: »Hur gammal tror Ni, att den där lilla fröken är, som1 ni nu skall fotografera?» - Han hviskade: »Hon är nog omkring 70 år.»
- Jag hviskade tillbaka: »Ett hundra, min herre!»
- »Omöjligt,» genmälde fotografen, - alldeles som jag här ofvan nämnt, att Iduns älskvärda läsarinnor antagligen yttrat.
 
Den artige fotografen erbjöd sig nu att hjälpa af lilla gumman med öfverplaggen, men erhöll omedelbart ett vänligt svar: »Tack, min älskvärde herre, tro inte, att jag är så pjåskig, att jag behöfver någon hjälp.» Härpå tog fröken Beata fram ur sin redikyl en hvit mössa och fiffade sig för fotograferingen.
 
Nu var allt klart. Liten fröken Beata såg sig omkring i den ståtliga ateliern och utbrast: »Här har jag varit en gång förr. Låt mig se, - det var år 1886, då den snälle professor M. ville hafva mitt porträtt.» Fotografen slog upp sin registerbok, och där stod mycket riktigt under år 1886 fröken Beata Frunck som fotograferad. Hennes minne är således godt, syn och hörsel förträffliga, och hälsan öfver allt beröm. - »Hvad kan man mer begära af Gud i himmelen!»
 
Den vördade åldringen har på sin tid under flere år haft anställning och hem i släkterna Königs och frih. Adelsvärds familjer och åtnjuter från båda dessa en mindre pension. Då hon numera i Hemmet för gamla mot en ringa afgift erhåller eget rum, fullständig god kost, uppassning m. m. och därtill är på det ömmaste omhuldad af föreståndarinnan, samtliga pensionärer och gamla vänner, så har den gamla i sin lefnads afton att glädja sig åt bekymmerfrihet, vänskap och frid och skall förvisso på den hundrade födelsedagen med tacksamhet instämma i vår störste psalmsångares ord:
»O Gud, som mina steg ledsagar
Ifrån min vagga till min graf,
Dig helgas främst bland mina dagar
Den dag, då Du mig lifvet gaf.»
 
Knut Tersmeden.
 
Ur Idun nr 96, 1899.
 
}

43
Tidningsjubilarer / Klar
« skrivet: 2012-09-09, 14:59 »
En 102-åring
 
Hundratvå år är en ålder, som torde vara få dödliga förunnadt att uppnå. Änkan Ingrid Klar, boende i Örreryds socken, Jönköpings län, hvars drag vidstående bild återger, kan dock inom få månader räkna nämnda höga antal lefnadsår; hon föddes nämligen den 5 mars 1798 i Thorestorp i Halland. Redan vid 11 år föräldralös, måste Ingrid ut och tjäna, tills hon vid 21 års ålder flyttade till Örreryds socken i Småland och då ingick äktenskap med soldaten Mathias Klar. I detta äktenskap, som 1872 upplöstes med mannens död, föddes 8 barn, och gumman Klar kan dessutom räkna 28 barnbarn och 72 barnbarnsbarn. I den höga åldern af 102 år besitter änkan Klar ännu goda såväl själs- som kroppskrafter, syn- och hörselförmågan hafva visserligen betydligt aftagit, men minnet är däremot så godt, att den gamla kan noggrant berätta såväl om sina egna många lefnadsöden som ock alla märkliga lokala tilldragelser under nära ett helt århundrade.
 
Ur Idun nr 83, 1899.
 

44
Tidningsjubilarer / Löfgren
« skrivet: 2012-09-09, 13:49 »
Sveriges äldsta innevånarinna
 
Från Fårösund skrifves till Idun: Förliden Kristi himmelsfärdsdag afled Gotlands och Fåröns, ja, helt visst hela vårt lands äldsta innevånarinna, änkan Gertrud Löfgren i den höga åldern af 104 år 5 mån. 21 dag. Hon hade varit gift tvänne gånger och sörjes af barn och barnbarn, flere af dem bosatta i Amerika.
 
Farmor, som hon kallades, bodde på Hamars gård på Fårö och var de sista åren blind, men trots detta kunde man ofta nog få se den kära gamla i sin ensamhet gå omkring och med noggrannhet städa sitt lilla rum, då barnen voro sysselsatta på annat håll. Många glädjestunder hade jag hos den kära gamla, som talade med glädje och lust om sina ungdomsminnen och som med samma intresse deltog i de dagliga bestyren, dem hvar och en af familjen skulle uträtta. Intressant och hjärtlig i sitt tal om allt och alla var den gamla, och det är med saknad och djup tacksamhet jag nu går att binda en enkel krans till hennes graf.
 
Öfvertygad som jag är om att Iduns läsare gärna vilja se den hundraårigas bild, sänder jag den härmed, beklagande att hennes vackra hår, som hon var särdeles glad åt, likväl täckes af den vanliga hufvudduken. Ömt och hjärtligt har hon vårdats af barn och barnbarn, och ett älskadt och vördadt minne lämnar hon efter sig på vår lilla, ensamma ö, där hon tillbragt hela sitt lif.
- CE.
 
Ur Idun nr 40, 1899.
 
 

45
Tidningsjubilarer / Jansson Kompass
« skrivet: 2012-09-09, 13:40 »
Af en kry hundraåring bringar Idun här bredvid en bild. Det är f.d. båtsmannen Måns Jansson Kompass i Kaxgärde i Kalmar län. Han föddes nämligen den 16 april 1799 och befinner sig fortfarande, trots att bördan af ett sekel tynger hans skuldror, ganska kry.
 
På sin hundraårsdag besöktes den gamle af ett stort antal personer från den församling, hvarest han är boende, och mottog lyckönskningar och födelsedagspresenter i mängd. Ännu synes gubben Kompass ha magasinerade krafter för åtskilliga årsskiften.
 
Ur Idun nr 38, 1899.
 

46
Tidningsjubilarer / Persdotter
« skrivet: 2012-09-09, 13:33 »
En sällsynt familjegrupp bjuder Idun i dag bland sina bilder, nämligen en släktkedja af fem leder i rätt uppstigande följd, hvilka alla lefva och nu på en gång suttit för fotografen. Den äldsta af dessa kvinnor, som således är mormors mormor, hemmansägareänkan Lisbet Persdotter i Wigge by, Bergs socken i Jämtland, har uppnått den höga åldern af nära 97 år och ända till för ett par år tillbaka spunnit och förrättat andra kvinnliga arbeten samt har ännu, ehuru kroppsligen försvagad, alla sina sinnesförmögenheter i behåll. Hennes
dotter, som på taflan står bakom henne, är 71 år, dotterdottern därbredvid 42 år, dennas dotter 20 år och den sistnämndas lilla dotter - barnbarnsbarnbarnet - som sitter i hennes sköte, är 5 månader gammal, de 4 senare släktlederna allesammans friska och duktiga. Den ifrågavarande stammodern har inalles haft 102 afkomlingar, af hvilka dock några aflidit. I lifvet har hon ock en syster, som är 93 år gammal. I denna socken finnes för öfrigt en mängd åldringar, däribland en änka, som är årsbarn med stammodern på taflan, en f. d. militärkapten,
som går på sitt 93:e år, ännu en änka, som är 91 år, och rätt många, som befinna sig i den höga åldern af 85 till 90 år, hvilket förhållande torde i sin mån bevisa, att det jämtländska höglandsklimatet är friskt och hälsosamt.
 
Ur Idun nr 22, 1899.
 

47
Tidningsjubilarer / Hodell
« skrivet: 2012-09-09, 13:22 »
En åttioåring. Då vi i dag meddela bilden af ännu en åldring, sker detta endast som en rättvis gärd af aktning för ett långt, sträfsamt lif, hvilket aldrig unnat sig hvila, när det gällt att trösta och stödja andra, ej heller skytt möda och besvär att bringa lidande medmänniskor hjälp, hur motigt och omöjligt det än många gånger sett ut.  
 
Änkefru Sofia Charlotta Hodell föddes den 23 dec. 1819 här i Stockholm, där fadern var bagaremästare. Tidigt fick hon emellertid lära sig arbeta för sitt eget uppehälle, och den ovanliga energi, hon i så rikt mått ägde, kom henne härvid till god hjälp.
 
Stockholm ägde den tiden ytterst få ackuschörskor, och om man än kan anse, att examina då voro ytterst lindriga, så voro i stället vedervärdigheterna vid yrkets utöfvande så mycket större. De långa afstånden församlingarna emellan och den nästan totala bristen på samfärdsmedel ställde stora fordringar på den personliga uppoffringen.
 
Med aldrig svikande godt lynne och outtröttlig hjälpsamhet fullgjorde änkefru H. ända till för ett tiotal år sedan sitt fordrande kall, och tusental äro de hem, såväl på Östermalm, där hon var bosatt så godt som hela sitt lif, som ock öfriga stadsdelar där man välsignar vår åttioåring för hennes aldrig svikande plikttrohet och offervillighet under tider af sorg och smärta, för att inte tala om rena pekuniära bekymmer, som hon visste att lindra.
 
Likväl, och trots hon väl på sin tid var Stockholms mest efterfrågade ackuschörska, hade hon tid
öfrig att ömmande hägna om sitt hem och många barn, af hvilka åtminstone tre blifvit mycket bekanta, och i hvilkas framgångar hon som en vaken moder väl ej har så liten del.
 
Sonen Frans Hodell är för väl känd att i sammanhang härmed behöfva närmare skildras, så ock den älskliga aktrisen Ida Hodell; det tredje och enda kvarlefvande barnet är utgifvaren af Nya Nisse, redaktör Julius Hodell.
 
Tyvärr kan den gamla nu på sin ålders höst ej glädja sig åt den hälsa och de krafter, som många andra åldringar äro i så lycklig besittning af. Krafterna äro mycket medtagna och både syn och minne hafva märkbart aftagit i skärpa på de sista åren. Men utom hvad vi redan antydt om hennes lefnadskalls ansträngningar och strapatser, har den nu åttioåriga mer än kanske många andra fått smaka på lifvets bitterhet.
 
Utom den tidiga förlusten af make, bagaremästaren Carl Hodell, och barn i späd ålder, har hon under de senare decennierna haft smärtan att mista en 20-årig dotter och så i kort följd sonen Frans, som dog 1890, och dottern Ida, som dog 1891, två lika plötsliga som djupt smärtsamma förluster, efter hvilka den gamla aldrig riktigt hämtat sig.
 
Ur Idun nr 1, 1900.
 

48
Tidningsjubilarer / Berggren
« skrivet: 2012-09-09, 13:09 »
Ett diamantbröllopspar
 
Midsommardagen firas på egendomen Ekhof i Björnlunda, Södermanland, en mera ovanlig familjehögtid, då gårdens ägare, ingenjörerna Classon, hålla diamantbröllop för en trotjänare, Gustaf Berggren och hans maka Johanna. Berggren, som är född 1827, har nitiskt tjänat på gården i 60 år under tre olika ägare, något som vittnar om en soliditet i karaktären, ej alldeles vanlig hos den tjänande klassen i våra dagar. Den ene af dem, major Broms, i hvars tjänst Berggren var i de femtio år han ägde gården, är inbjuden till festen, som för öfrigt firas i kretsen af barn, barnbarn och barnbarns barn.
 
ur Idun nr 25, 1912.
 
 

49
Byggnader och miljöer / Västervik - vilka är personerna?
« skrivet: 2012-04-07, 15:18 »
Detta är ett fotografi från S. Eriksén i Västervik. Någon kanske vet vilka personerna är och om de ingår i någon slags orden eller förening?
 

50
Byggnader och miljöer / Kalmar? - Var?
« skrivet: 2012-04-07, 14:53 »
Troligen är detta fotografi taget i Kalmar då det står Foto: Hultin, Kalmar påskrivet på baksidan, men var och vilka är personerna på bilden?
 
I porten står det nr 13 samt nr 739-740 (får jag det till iaf).
 


51
Gladhammar / Gladhammar AI:17 s 302
« skrivet: 2011-11-09, 14:07 »
Tack för hjälpen!
 
Det var en lite annorlunda notering av prästen, inte minst med tanke på att personen det rör är en statare. Men delägare på den tiden kanske bara innebar att man hade en försäkring hos bolaget?

52
Gladhammar / Gladhammar AI:17 s 302
« skrivet: 2011-11-09, 11:02 »
Jag skulle gärna vilja få lite hjälp med denna notis som jag inte kan få rätsida på:
 

 
i Stockholm antar jag att det sista i frasen är?
 
 
Tack på förhand,
Therese Andersson

53
Hässleby / Äldre inlägg (arkiv) till 13 mars, 2012
« skrivet: 2011-07-25, 17:35 »
Tack så mycket, Karl-Henrik!

54
Hässleby / Äldre inlägg (arkiv) till 13 mars, 2012
« skrivet: 2011-07-24, 08:57 »
Jag skulle behöva lite hjälp med Stina Danielsdotter, död 15/3 1856 i Vimmerby Landsförsamling. Enligt dödboken föddes hon 11/2 1793 i Hässleby socken. När hon vigdes 27/10 1816 i Rumskulla med soldaten Jonas Lif var hon bosatt i Brestorp, Hässleby och föräldrarna ska vara brukaren Daniel Jonsson och Maja Börjesdotter.
 
Eftersom kyrkböckerna verkar vara försvunna för åren kring hon föddes hittar jag henne inte i födelseboken och i Brestorp finns varken hon eller föräldrarna med i volymerna kring hålet. Någon som har henne i sin forskning eller har tips på hur man ska gå tillväga för att komma vidare?

56
Tidningsjubilarer / Österberg
« skrivet: 2011-06-24, 22:49 »
Carl P. Österberg
Verkst. direktör i Sydsvenska petroleumaktiebolaget, grosshandl. i Malmö, fyllde den 20 okt. 65 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

57
Tidningsjubilarer / Åbron
« skrivet: 2011-06-24, 22:46 »
A. Åbron
Helsingborg, fyllde den 26 nov. 50 år. Dugande affärs- och kommunalman är Å., därjämte synnerligen konstintresserad.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

58
Tidningsjubilarer / Zetterstrand
« skrivet: 2011-06-24, 22:44 »
Teodor Zetterstrand
Rådman, led. af riksdagens 2:dra kammare, Norrköping, fyllde den 20 dec. 50 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

59
Tidningsjubilarer / Wretman
« skrivet: 2011-06-24, 22:41 »
Johan Wretman
Rådman i Stockholm. 50 år den 24 oktober.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

60
Tidningsjubilarer / Wistrand
« skrivet: 2011-06-24, 22:39 »
K.J.L. Wistrand
Grosshandlare, fransk konsularagent, afled den 20 okt. i Norrköping. Född 1860.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

61
Tidningsjubilarer / Wirsén, af
« skrivet: 2011-06-24, 22:36 »
Carl David af Wirsén
Fyllde 60 år den 9 dec.
 
 
 
Hvar 8 Dag, 1902.

62
Tidningsjubilarer / Wijkman
« skrivet: 2011-06-24, 22:33 »
G.M.V. Wijkman
Häradsskrifvare i Kungsörs fögderi, har den 13 dec. tillhört Västmanlands Läns Landstat i 40 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

63
Tidningsjubilarer / Victorin
« skrivet: 2011-06-24, 22:31 »
Henrik Victorin
Medarbetare i Nya Dagligt Allehanda i Stockholm, afled den 20 sept., född 1853.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

64
Tidningsjubilarer / Westerberg
« skrivet: 2011-06-24, 22:28 »
A.P. Westerberg
Fördelningsläkare, Falköping, stadsfullmäktiges ordförande, 1871-1901, ingick den 30 nov. i sitt 75:te år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

65
Tidningsjubilarer / Weidenhaijn
« skrivet: 2011-06-24, 22:18 »
Carolina Weidenhaijn
Änkefru, lärarinna i xylografi vid Tekniska skolan i Stockholm, fyllde den 22 okt. 80 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

66
Tidningsjubilarer / Wallström
« skrivet: 2011-06-24, 22:15 »
O.A. Wallström
Provinsialläkare i Sollefteå, fyllde den 19 dec. 50 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

67
Tidningsjubilarer / Wallmark
« skrivet: 2011-06-24, 22:13 »
Nils Wallmark
Led. af riksd. 2:dra kammare, Norra Smedsbyn, fyllde den 24 november 75 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

68
Tidningsjubilarer / Wallin
« skrivet: 2011-06-24, 22:11 »
Johan Wallin
Kong. hofpredikant, kyrkoherde, m.m., fyllde den 25 november 55 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

69
Tidningsjubilarer / Wærn
« skrivet: 2011-06-24, 22:09 »
W.R.P. Wærn
Häradshöfding i Kinds, Redvägs härad, fyllde den 12 nov. 55 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

70
Tidningsjubilarer / Wachenfeldt, von
« skrivet: 2011-06-24, 22:05 »
A. von Wachenfeldt
Lasarettsläkare i Ystad sedan 1901, ingick den 19 nov. i sitt 45:te år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

71
Tidningsjubilarer / Unonius
« skrivet: 2011-06-24, 22:03 »
G.E.M. Unonius
F. tullförvaltare, f. präst i angloamerikanska kyrkan, afled nyligen å Hacksta gård 92 år gammal.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

72
Tidningsjubilarer / Tideström
« skrivet: 2011-06-24, 21:58 »
Theodor Tideström
Kyrkoherde i Rytterne sedan 1875, fyllde den 29 okt. 80 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

73
Tidningsjubilarer / Thulin
« skrivet: 2011-06-24, 21:54 »
O.W. Thulin
Kyrkoherde i Wälinge pastorat, fil. d:r, fyllde den 18 nov. 75 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

74
Tidningsjubilarer / Söderlund
« skrivet: 2011-06-24, 21:52 »
A.J. Söderlund
F. kammartjänare hos prinsessan Eugenie. 80 år den 20 oktober.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

75
Tidningsjubilarer / Sylvan
« skrivet: 2011-06-24, 21:50 »
J.O. Sylvan
F.d. jägmästare och kommissionslandtmätare, Visby, fyllde den 13 dec. 70 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

76
Tidningsjubilarer / Svenson, A
« skrivet: 2011-06-24, 21:47 »
A.G. Svenson
Kontraktsprost, kyrkoherde i Eksjö, fyllde den 29 okt. 50 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

77
Tidningsjubilarer / Svanberg
« skrivet: 2011-06-24, 21:45 »
Johannes Svanberg
Kassör och sekreterare vid Kongl. teatern i Stockholm, fyllde den 25 dec. 50 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

78
Tidningsjubilarer / Sundelius
« skrivet: 2011-06-24, 21:41 »
Oscar Sundelius
Den uppburne stadsläkaren i Örebro, fyllde den 9 sept. 50 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

79
Tidningsjubilarer / Strömberg
« skrivet: 2011-06-24, 21:35 »
Gustaf Strömberg
Apotekare i Sundsvall, fyllde den 24 dec. 70 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

80
Tidningsjubilarer / Stockenström, von
« skrivet: 2011-06-24, 21:32 »
C.H. von Stockenström
F.d. biträdande statssekreterare i Minnesota, afled den 25 okt. i S:t Paul, 49 år gammal.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

81
Tidningsjubilarer / Sternvall
« skrivet: 2011-06-24, 21:29 »
O. Sternvall
Den bekante skådespelaren, fyllde 50 år den 12 nov.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

82
Tidningsjubilarer / Sjöstrand
« skrivet: 2011-06-24, 21:27 »
A.J.E. Sjöstrand
Häradshöfding, f.d. revisionssekreterare i Helsingborg, fyllde den 28 okt. 50 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

83
Tidningsjubilarer / Sjöqvist
« skrivet: 2011-06-24, 21:25 »
Joh. Sjöqvist
En af Stockholms mest betydande byggmästare, fyllde den 17 nov. 50 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

84
Tidningsjubilarer / Sjögren
« skrivet: 2011-06-24, 21:22 »
Carl O. Sjögren
Godsägare och bankdirektör, Borgholm, fyllde den 30 dec. 50 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

85
Tidningsjubilarer / Sjöblom
« skrivet: 2011-06-24, 21:20 »
Knut Sjöblom
Trafikchef vid Lund-Trelleborgs och Lund-Keflinge järnvägar sedan 1888, fyllde den 19 nov. 55 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

86
Tidningsjubilarer / Schweitz
« skrivet: 2011-06-24, 21:17 »
H.W. och Carl Schweitz
Tvillingbröder, hotellägare, den förre i Höganäs och den senare i Marstrand, fyllde den 10 december 65 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

87
Tidningsjubilarer / Schelin
« skrivet: 2011-06-24, 21:15 »
P.E. Schelin
Rådman i Nora sedan 1888 och folkskollärare där åren 1851-77, fyllde den 14 nov. 75 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

88
Tidningsjubilarer / Sandberg
« skrivet: 2011-06-24, 21:07 »
Harald Sandberg
Handlande i Stockholm, afled nyligen. Född 1877.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

89
Tidningsjubilarer / Sahlin
« skrivet: 2011-06-24, 21:05 »
Jonas Sahlin
F.d. läroverksadjunkt, v. ordf. i Norrb. läns hush:s-sällskap, m.m., fyllde den 22 okt. 70 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

90
Tidningsjubilarer / Röing
« skrivet: 2011-06-24, 15:39 »
S.A. Röing
F. poliskommissarie i Stockholm, afled den 14 sept. i en ålder af 63 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

91
Tidningsjubilarer / Rydhammar
« skrivet: 2011-06-24, 15:37 »
A.E. Rydhammar
Läroverksadjunkt, Norrköping, fyllde den 27 dec. 60 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

92
Tidningsjubilarer / Runnqvist
« skrivet: 2011-06-24, 15:35 »
E.F.V. Runnqvist
Läroverksadjunkt i Västervik, fil. doktor. 60 år den 17 oktober.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

93
Tidningsjubilarer / Rubenson
« skrivet: 2011-06-24, 15:33 »
Joseph Rubenson
F. direktör för Stockholms utskänkningsaktiebolag, afled den 19 oktober.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

94
Tidningsjubilarer / Rinman
« skrivet: 2011-06-24, 15:31 »
K. Rinman
Den af författare och publicister kände och värderade faktorn å Alb. Bonniers tryckeri i Stockholm, fyllde 50 år nyligen.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

95
Tidningsjubilarer / Ringheim
« skrivet: 2011-06-24, 15:29 »
P.V. Ringheim
Major, afled nyligen i Stockholm. Han var född 1818 och sörjes närmast af barn.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

96
Tidningsjubilarer / Rhodin
« skrivet: 2011-06-24, 15:27 »
Carl Rhodin
Brukspatron på Elgå, fyllder 50 år den 17 dec.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

97
Tidningsjubilarer / Ramstedt
« skrivet: 2011-06-24, 15:25 »
J.O. Ramstedt
Statsråd, fyllde 50 år den 7 november.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

98
Tidningsjubilarer / Psilander
« skrivet: 2011-06-24, 15:23 »
Albert Psilander
Medarbetare i Aftonbladet i Stockholm, fyllde den 4 nov. 50 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

99
Tidningsjubilarer / Pousette
« skrivet: 2011-06-24, 15:19 »
Joh. Victor Pousette
Sågverksinspektor, Söderhamn, en af de få kvarlefvande svenske frivillige från danska kriget 48-49, fyllde den 29 nov. 80 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

100
Tidningsjubilarer / Petersson, H
« skrivet: 2011-06-24, 15:16 »
Hjalmar Petersson
Redaktör, Kalmar, fyllde den 27 nov. 50 år. Stadsfullmäktig, landstingsman, v. ordf. i Drätselk. mfl. kommunala befattningar.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

101
Tidningsjubilarer / Notini
« skrivet: 2011-06-24, 15:13 »
Axel Notini
Framstående ornamentsbildhuggare i Stockholm. 60 år den 30 okt. Särdeles musikintresserad.
 
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

102
Tidningsjubilarer / Nordwall
« skrivet: 2011-06-24, 15:11 »
A.O.L. Nordwall
Roteman, Stockholm, fyllde den 19 dec. 60 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

103
Tidningsjubilarer / Nordén
« skrivet: 2011-06-24, 15:08 »
Karl Johan Nordén
Sedan 15 år komminister i Rätans församling, Jämtland. 50 år den 22 oktober.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

104
Tidningsjubilarer / Nilsson, P
« skrivet: 2011-06-24, 15:06 »
Per Nilsson
 
F. riksdagsmannen i Råby, Närike, fyllde den 25 okt. 75 år. Han har bevistat 26 riksdagar.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

105
Tidningsjubilarer / Möller
« skrivet: 2011-06-17, 20:13 »
Ch. E. Möller
Rektor vid västra 5-klass. läroverket, Göteborg, fyllde den 4 dec. 55 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

106
Tidningsjubilarer / Möller
« skrivet: 2011-06-17, 20:10 »
C. Möller
Stationsinspektor i Laholm, firade den 2? oktober sitt 25-årsjubileum som inspektor därstädes.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

107
Tidningsjubilarer / Mohlin
« skrivet: 2011-06-17, 20:06 »
K.L.H. Mohlin
Läroverksadjunkt i Norrköping, fyllde den 19 sept. 55 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

108
Tidningsjubilarer / Mellén
« skrivet: 2011-06-17, 20:02 »
L.J. Mellén
Prost och kyrkoherde i Rängedala, 80 år den 10 nov.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

109
Tidningsjubilarer / Mauroy
« skrivet: 2011-06-17, 20:00 »
F.B. Mauroy
Förest. för järnvägsstyr. biljett- och blankettkontor i Stockholm, afled den 16 dec. 64 år gammal.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

110
Tidningsjubilarer / Martell
« skrivet: 2011-06-17, 19:58 »
Carl Martell
Grosshandlare i Stockholm, fyllde den 18 dec. 50 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

111
Tidningsjubilarer / Macfie
« skrivet: 2011-06-17, 19:56 »
Robert Macfie
Disponent å Lyckorna, Ljungskile, fyllde den 3 nov. 60 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

112
Tidningsjubilarer / Lönngren
« skrivet: 2011-06-15, 17:44 »
J.A. Lönngren
Kyrkoherde i S:a Unnaryd sedan 1893, fyllde den 16 dec. 55 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

113
Tidningsjubilarer / Lönegren
« skrivet: 2011-06-15, 17:42 »
G.W.L. Lönegren
F.d. generaltulldirektör, Stockholm, ingick den 25 nov. i sitt 75:te år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

114
Tidningsjubilarer / Lundstedt
« skrivet: 2011-06-15, 17:40 »
G. Lundstedt
Direktör för mineralvattenaktiebol. Haga i Stockholm, 50 år den 29 oktober.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

115
Tidningsjubilarer / Lundqvist
« skrivet: 2011-06-15, 17:38 »
Jacob Lundqvist
Örebro stads äldste borgare, snickaremästare, fyllde den 29 okt. 85 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

116
Tidningsjubilarer / Lundegard
« skrivet: 2011-06-15, 17:35 »
S. Lundegard
Musikdirektör i Stockholm, fyllde den 27 november 60 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

117
Tidningsjubilarer / Ljungmark
« skrivet: 2011-06-15, 17:32 »
D.W. Ljungmark
Kronofogde i Vester-Nerikes fögderi, kunde den 28 nov. fira sitt 40-års jubileum i tjänsten.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

118
Tidningsjubilarer / Lindwall
« skrivet: 2011-06-15, 17:29 »
J.W. Lindwall
F.d. provinsialläkare, Halmstad, fyllde den 7 dec. 70 år.
 
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

119
Tidningsjubilarer / Lindman
« skrivet: 2011-06-15, 17:27 »
C.S.B. Lindman
F.d. kontrolldirektör i Stockholm, ingick den 19 dec. i sitt 80:de år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

120
Tidningsjubilarer / Lindfors
« skrivet: 2011-06-15, 17:24 »
A.O. Lindfors
Professor i Uppsala, fyllde 50 år den 8 november.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

121
Tidningsjubilarer / Lindén
« skrivet: 2011-06-15, 17:20 »
C.A. Lindén
V. Häradshöfding, stadsfiskal i Norrköping sedan 1874, fyllde den 22 dec. 60 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

122
Tidningsjubilarer / Lindberg
« skrivet: 2011-06-15, 17:15 »
Joh. Gust. Lindberg
Kronolänsman i Sorsele distrikt af Vesterbottens lappmark har i dagarne af kongl. maj:t tilldelats medaljen i guld af 5:te storleken.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

123
Tidningsjubilarer / Lindahl
« skrivet: 2011-06-15, 17:13 »
Axel Lindahl
Grosshandlare i Karlskrona, fyllde den 27 sept. 60 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

124
Tidningsjubilarer / Lind
« skrivet: 2011-06-15, 17:10 »
Magnus Lind
Redaktör vid svenska telegrambyråns filial i Malmö, fyllde den 3 nov. 50 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

125
Tidningsjubilarer / Lind af Hageby
« skrivet: 2011-06-15, 17:07 »
E.R.L. Lind af Hageby
Major i armén, tjänstgörande å generalstabens krigshistoriska afdelning, fyllde den 4 nov. 65 år.
 
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

126
Tidningsjubilarer / Lilljegren
« skrivet: 2011-06-15, 17:05 »
Axel Lilljegren
Kamrer vid Motala verkstad, fyllde den 11 dec. 50 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

127
Tidningsjubilarer / Lillienau
« skrivet: 2011-06-15, 17:03 »
Aug. Lillienau
Sedan 1894 direktör för Sjöförsäkringsaktiebol. Ocean i Göteborg, hvilket bolag den 14 dec. firade sitt 30 års jubileum.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

128
Tidningsjubilarer / Lennartson, A
« skrivet: 2011-06-15, 17:00 »
A.L. Lennartson
Grosshandlare i Stockholm, afled den 14 sept. 51 år gammal.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

129
Tidningsjubilarer / Larson, A
« skrivet: 2011-06-15, 16:53 »
Adler Larson
Sedan 1860 grosshandlare i Stockholm, fyllde den 25 november 70 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

130
Tidningsjubilarer / Lagerroth
« skrivet: 2011-06-15, 16:51 »
L.E. Lagerroth
Kyrkoherde i Köpinge och Lyngsjö församlingar, fyllde den 17 dec. 60 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

131
Tidningsjubilarer / Krook
« skrivet: 2011-06-15, 16:45 »
A.J.R. Krook
Häradshöfding i Öster-Nerikes domsaga, fyllde 2 november 65 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

132
Tidningsjubilarer / Koch
« skrivet: 2011-06-15, 16:42 »
Michaël Koch
F.d. godsägare, afled den 24 okt. i Vänersborg, 72 år gammal.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

133
Tidningsjubilarer / Knaust
« skrivet: 2011-06-15, 16:37 »
Gustaf Knaust
Grosshandlare, chef för importaktiebolaget Knaust & Larsson, Sundsvall, fyllde den 24 nov. 50 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

134
Tidningsjubilarer / Klingspor
« skrivet: 2011-06-15, 16:35 »
Carl G.A. Klingspor
Frih., den bekande förstakammarledamoten, fyllde d. 18 nov. 55 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

135
Tidningsjubilarer / Kinberg
« skrivet: 2011-06-15, 16:30 »
J. Kinberg
Stockholm, f.d. provinsialläkare, fyllde 70 år den 7 nov.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

136
Tidningsjubilarer / Keiller
« skrivet: 2011-06-15, 16:28 »
A. Keiller
Bruksägare, Göteborg, fyllde den 26 nov. 70 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

137
Tidningsjubilarer / Karlson, A
« skrivet: 2011-06-15, 16:26 »
Axel Karlson
Grosshandlare i Linköping, fyllde den 13 nov. 50 år samt firade samtidigt 25-års-jub. som köpman.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

138
Tidningsjubilarer / Julin
« skrivet: 2011-06-15, 16:24 »
J. Th. Julin
Kontraktsprost och hofpredikant, kyrkoherde i Ekeby sedan 1882, fyllde den 10 dec. 80 år.
 

139
Tidningsjubilarer / Juhlin
« skrivet: 2011-06-15, 16:21 »
Fredrik Juhlin
Handlande, Karlskrona, fyllde den 28 nov. 75 år, då J. såsom gåfva öfverlämnade till Karlskrona barnhem 10,000 kronor.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

140
Tidningsjubilarer / J:son Gislander
« skrivet: 2011-06-15, 16:17 »
Nils J:son Gislander
Kyrkoherde i Grönby och Anderslöf sedan 1892, fyllde den 23 dec. 65 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

141
Tidningsjubilarer / Jonsson, B
« skrivet: 2011-06-15, 16:13 »
En hundraåring
 
Ett hundra år fyllde den 29 okt. en af Göteborgs äldsta invånare, änkan Brita Jonsson. Jämförelsevis kry och rask - hennes synförmåga är dock mycket försvagad - vårdas den gamla af en gift dotter som själf redan öfverstigit sextiotalet. Bland sina barndomsminnen räknar hon sorgegudstjänsten efter Karl XIII. Den gamla har varit med under det sex konungar suttit på Sveriges tron. Gustaf IV Adolf, Karl XIV Johan, Oscar I, Karl XV och Oscar II, alla ha de tillhört hennes tid.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

142
Tidningsjubilarer / Jansson, A
« skrivet: 2011-06-15, 15:50 »
A.W.L. Jansson
Fortifikationskassör, Landskrona, fyllde den 22 nov. 60 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

143
Tidningsjubilarer / Jacobson
« skrivet: 2011-06-15, 15:48 »
Claes Jacobson
V. pastor, komminister i Tvärred, fyllde den 25 november 65 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

144
Tidningsjubilarer / Jacobsen
« skrivet: 2011-06-15, 15:46 »
Waldemar Jacobsen
Öfveringeniör vid Bergsunds Mek. Verkstad. 50 år den 14 oktober.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

145
Tidningsjubilarer / Högstadius
« skrivet: 2011-06-15, 15:26 »
J.O. Högstadius
F.d. lektor, Umeå, erhöll nyligen afsked med pension efter 44 och ett halft års tjänstg. som lärare.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

146
Tidningsjubilarer / Härnqvist
« skrivet: 2011-06-15, 15:24 »
Wilh. Härnqvist
Stockholm, aktuarie och registrator i generallandtmäterikontoret. 60 år den 2 november.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

147
Tidningsjubilarer / Hägglund
« skrivet: 2011-06-15, 15:20 »
J.H. Hägglund
Prost och kyrkoherde i Vestra Karup, afled den 20 sept. 69 år gammal.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

148
Tidningsjubilarer / Hägglund
« skrivet: 2011-06-15, 15:17 »
Carl Axel Hägglund
Rektor vid Östersunds allm. läroverk, fyllde nyligen 50 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

149
Tidningsjubilarer / Hübinette
« skrivet: 2011-06-15, 15:14 »
K. Aug. Hübinette Öfverlärare vid Maria Magdalena folkskola i Stockholm, kan under denna termin fira 40 års jub. som lärare. Hvar 8 Dag, 1902.

150
Tidningsjubilarer / Holmsten
« skrivet: 2011-06-15, 15:10 »
S.O. Holmsten
Grosshandlare i Norrköping, afled den 28 sept. 72 år gammal.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

151
Tidningsjubilarer / Holm
« skrivet: 2011-06-15, 15:07 »
Carl Holm
Stadsfiskal i Falun sedan 1874 och stadsfogde därstädes sedan 1880, fyllde den 17 nov. 70 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

152
Tidningsjubilarer / Hofsten, von
« skrivet: 2011-06-15, 15:05 »
A.E. Hj. von Hofsten
Major i armén, kapten i Skaraborgs Reg:tes reserv, fyllde den 16 dec. 65 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

153
Tidningsjubilarer / Hoflund
« skrivet: 2011-06-15, 15:02 »
O.G. Hoflund
Läroverksadjunkt i Ystad, fyllde den 17 dec. 50 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

154
Tidningsjubilarer / Heyman
« skrivet: 2011-06-15, 15:00 »
Axel Heyman
Grosshandl. i Stockholm, afled den 16 dec. Född 1859.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

155
Tidningsjubilarer / Heurlin
« skrivet: 2011-06-15, 14:57 »
A.O. Heurlin
F.d. rektor vid Göteborgs högskola, fyllde den 23 dec. 75 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

156
Tidningsjubilarer / Helleberg
« skrivet: 2011-06-15, 14:55 »
Theodor Helleberg
Innehafvare af firman A.L. Helleberg & Son, Stockholm, fyllde den 19 dec. 50 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

157
Tidningsjubilarer / Heideman, von
« skrivet: 2011-06-15, 14:52 »
G.W. von Heideman
Major i kongl. 1:sta Svea trängkår m.m., fyllde den 17 dec. 50 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

158
Tidningsjubilarer / Hedenstjerna
« skrivet: 2011-06-15, 14:49 »
Ernst Hedenstjerna
Borgmästare i Sköfde, fyllde den 28 sept. 55 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

159
Tidningsjubilarer / Hallberg
« skrivet: 2011-06-13, 18:26 »
C.A.E. Hallberg
Postmästare i Borås sedan 1892, ingick den 24 nov. i sitt 50:de år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

160
Tidningsjubilarer / Gustafsson, A
« skrivet: 2011-06-13, 18:23 »
A.P. Gustafsson
Led. af riksd. 2:a kammare, landstingsman och mångårig kommunalman, fyllde den 22 nov. 50 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

161
Tidningsjubilarer / G:stedt-Kronmann
« skrivet: 2011-06-13, 17:52 »
S.K. G:stedt-Kronmann
 
Sveriges första kvinnliga tandläkare, afled den 22 okt. i Lund. Hon var född 1839.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

162
Tidningsjubilarer / G:son-Bennich
« skrivet: 2011-06-13, 17:49 »
N.A. G:son-Bennich
F.d. generaltulldirektör, en af frihandelns varmaste målsmän i vårt land, fyllde 85 år den 31 okt.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

163
Tidningsjubilarer / Grefberg
« skrivet: 2011-06-13, 17:46 »
G.F.A. Grefberg
Rådman sedan 1870, Söderköping, kommunalman, fyllde den 13 nov. 60 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

164
Tidningsjubilarer / Granlund
« skrivet: 2011-06-13, 17:43 »
C.O. Granlund
Hamnfogde, t.f. hamnmästare i Kalmar, fyllde den 30 november 70 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

165
Tidningsjubilarer / Granlund
« skrivet: 2011-06-13, 17:41 »
A.T. Granlund
Byråchef i lotsstyrelsen, Stockholm, fyllde den 14 dec. 60 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

166
Tidningsjubilarer / Grabow
« skrivet: 2011-06-13, 17:40 »
Carl Grabow
Den öfver hela landet bekante, framstående teatermålaren, fyllde 55 år den 29 dec.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

167
Tidningsjubilarer / Geijerstam
« skrivet: 2011-06-13, 17:37 »
E.C. Geijerstam
Kammarherre, fyllde nyligen 75 år. Tidigare officer, numera godsägare.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

168
Tidningsjubilarer / Fries
« skrivet: 2011-06-12, 19:27 »
Thore Fries
 
70 år fyllde den 28 okt. f. Rector magnificus i Uppsala, f. professorn Thore Fries. Son till den berömde botanikern Elias Fries intager professor Fries inom samma vetenskap en sannerligen bemärkt plats. Han har utgifvit många olika botaniska arbeten samt förbereder till utgifvande inom kort ett stort verk öfver Linné. Student i Uppsala 1851, blef F 1853 amanuens vid botaniska trädgården och museum. 1857 fil. doktor och docent i botanik. 1862 adjunkt i samma ämne och praktisk ekonomi samt 1877 professor. Han blef 1893 Uppsala universitets rektor. Den skicklige, särdeles populäre mannen har ju numera dragit sig tillbaka från universitetet, men är därför icke mindre verksam.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

169
Tidningsjubilarer / Fries
« skrivet: 2011-06-12, 19:22 »
Lamech Fries
 
Kontraktsprost kyrkoh. i Vestra Thorsås och Härlunda församl. pastorat, fyllde den 9 dec. 55 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

170
Tidningsjubilarer / Friedländer
« skrivet: 2011-06-12, 19:19 »
C.L. Friedländer
Bruksägare i Jönköping, afled den 20 sept. 75 år gammal.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

171
Tidningsjubilarer / Frieberg
« skrivet: 2011-06-12, 19:18 »
F.A. Frieberg
Musikdirektör, led. af Musik. akademien, kompositör, fyllde den den 13 dec. 80 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

172
Tidningsjubilarer / Forsberg
« skrivet: 2011-06-12, 19:14 »
N.A. Forsberg
Lektor, fil. doktor, fyllde den 19 november 70 år. Sedan 1893 tjänstledig från sin befattning.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

173
Tidningsjubilarer / Fogman
« skrivet: 2011-06-12, 19:12 »
Ernst Fogman
Med. doktor, Stockholm, ingick den 24 dec. i sitt 60:de år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

174
Tidningsjubilarer / Fleetwood
« skrivet: 2011-06-12, 19:10 »
G. M. Ch. Fleetwood
Frih., major vid Jämtlands fältj., fyllde den 25 dec. 55 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

175
Tidningsjubilarer / Fleetwood
« skrivet: 2011-06-12, 19:08 »
Emil V. Fleetwood
Frih., f.d. ryttmästare, kammarherre. 70 år den 20 oktober.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

176
Tidningsjubilarer / Feilitzen, von
« skrivet: 2011-06-12, 19:06 »
C.O.E. von Feilitzen
Kapten vid första Svea artilleriregemente, har förordnats till tygmästare i Stockholm.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

177
Tidningsjubilarer / Fagerholm
« skrivet: 2011-06-12, 19:03 »
C.R. Fagerholm
Kronofogde, vice häradshöfding, kommunalman, fyllde den 31 dec. 50 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

178
Tidningsjubilarer / Ewert
« skrivet: 2011-06-12, 19:01 »
W. Th. Ewert
Grosshandlare, Göteborg, fyllde den 25 november 60 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

179
Tidningsjubilarer / Espersson
« skrivet: 2011-06-12, 18:59 »
W. Espersson
 
Grosshandlare i Kristianstad, lämnade den 1 okt. sin mångåriga verksamhet som disponent i Sv. Spritförädl.-A.B. därstädes.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

180
Tidningsjubilarer / Erickson
« skrivet: 2011-06-12, 18:54 »
Oskar Erickson
Domänintendent i Jönköpings län, kommunalman, fyllde den 10 dec. 55 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

181
Tidningsjubilarer / Eneroth
« skrivet: 2011-06-12, 18:52 »
E.R. Eneroth
Kapten och tygförvaltare å Gotlands artillerihufvudförråd, Visby, fyllde den 11 dec. 65 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

182
Tidningsjubilarer / Elmquist
« skrivet: 2011-06-12, 18:49 »
Henning Elmquist
Fil. doktor, utnämndes nyligen till förste aktuarie i i kongl. kommerskollegium och ord. ledare af statens arbetsstatistik.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

183
Tidningsjubilarer / Elmlund
« skrivet: 2011-06-12, 18:47 »
Wilhelm Elmlund
Handlande i Hessleholm sedan 1871, fyllde den 25 nov. 60 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

184
Tidningsjubilarer / Elliot
« skrivet: 2011-06-12, 18:44 »
A.O. Elliot
Med detta års utgång lämnar polismästaren i Göteborg, Anders Oscar Elliot, den chefsplats för ordningsmakten, han under mer än 30 år beklädt, liksom den mängd af kommunala uppdrag han innehaft. I en stad af Göteborgs storlek är det af väsentlig betydelse, i synnerhet under nyare tiders lätt uppstående brytningar, att den person som är utsett att upprätthålla god ordning äger de egenskaper, hvilka äro de härtill mäst påfordrade: Kraft och humanitet. Polismästare Elliot har ägt dessa egenskaper och genom dem tillvunnit sig allas förtroende. Offentliga uttryck af erkänsla ha nu vid polismästarens och fru Elliots aflyttning till Stockholm rikligen kommit det älskvärda och sympatisk paret till del.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

185
Tidningsjubilarer / Ekman
« skrivet: 2011-06-12, 18:37 »
Oscar Ekman
Konsul, Göteborg, fyllde den 16 dec. 90 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

186
Tidningsjubilarer / Eklundh
« skrivet: 2011-06-12, 18:33 »
A.O. Eklundh
Häradsskrifvare, stadsfullmäktig, Wexiö, fyllde den 21 dec. 60 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

187
Tidningsjubilarer / Eklund
« skrivet: 2011-06-12, 18:31 »
J. Eklund
Den mycket bekante poliskommissarien i Östermalms församling i Stockholm, afgick nyligen från sin befattning.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

188
Tidningsjubilarer / Ehrenkrona
« skrivet: 2011-06-12, 18:29 »
Th. Hj. Ehrenkrona
Friherre, f.d. major, afled den 21 sept. 79 år gammal.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

189
Tidningsjubilarer / Eckerström
« skrivet: 2011-06-12, 18:26 »
R.E. Eckerström
Häradshöfding i Södra Roslags domsaga, afled den 23 okt. Född 1834.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

190
Tidningsjubilarer / Dahlström
« skrivet: 2011-06-12, 17:53 »
L.G. Dahlström
 
Kontraktsprost och kyrkoherde Söderåkra sedan 1884, fyllde den 17 nov. 75 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

191
Tidningsjubilarer / Dahlström
« skrivet: 2011-06-12, 17:51 »
C.M. Dahlström
Bruksinspektör och kassör vid K*iveltorps bolag i 20 år, afled den 20 dec. Född 1847.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

192
Tidningsjubilarer / Colliander
« skrivet: 2011-06-12, 17:48 »
F.M. Colliander
Justitieborgmästare, Göteborg, fyllde den 21 december 75 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

193
Tidningsjubilarer / Clason
« skrivet: 2011-06-12, 17:46 »
C.G. Clason
Ingeniör, f.d. kommissionslandtmätare i Dalarne, Stockholm, fyllde den 22 dec. 80 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

194
Tidningsjubilarer / Christiernin
« skrivet: 2011-06-12, 17:42 »
A. Fr. Christiernin
F.d. lasarettsläkare, Sundsvall, fyllde den 8 dec. 70 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

195
Tidningsjubilarer / Charlés
« skrivet: 2011-06-12, 17:39 »
August Charlés
 
F.d. provinsialläkare i Borås och kommunalman därstädes, fyllde den 17 oktober 70 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

196
Tidningsjubilarer / Cassel
« skrivet: 2011-06-12, 17:37 »
Thorsten Cassel
Öfverstelöjtn. vid Kongl. Wermlands reg., fyllde den 7 dec. 55 år. Styrelseledamot i Ensk. banken i Vänersborg m.m.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

197
Tidningsjubilarer / Burman
« skrivet: 2011-06-12, 16:56 »
Nils Burman
Grosshandlare i Stockholm, fyllde den 8 nov. 50 år.
 
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

198
Tidningsjubilarer / Brunskog
« skrivet: 2011-06-12, 16:54 »
Magnus Brunskog
Öfveringeniör, chef för Eskilstuna Järnmftr-A.-B:s fabriker, fyllde den 21 nov. 55 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

199
Tidningsjubilarer / Brockmann
« skrivet: 2011-06-12, 16:52 »
Chr. Brockmann
Fabrikör, Karlstad, fyllde den 24 dec. 80 år. Kommunalman.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

200
Tidningsjubilarer / Bratt
« skrivet: 2011-06-12, 16:49 »
I.W. Bratt
Grosshandlare och kommunalman i Göteborg, fyllde den 28 sept. 60 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

201
Tidningsjubilarer / Branting
« skrivet: 2011-06-12, 16:47 »
Anna Branting
Den bekanta skriftställarinnan (signaturen René), firade den 19 nov. sin födelsedag.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

202
Tidningsjubilarer / Brakel
« skrivet: 2011-06-12, 16:45 »
Anton Brakel
Linköping, f.d. major, fyllde den 4 nov. 75 år. Orförande sedan 6 år i Linköpings simsällskap.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

203
Tidningsjubilarer / Borgström
« skrivet: 2011-06-12, 16:43 »
N. Aug. Borgström
Förrådsförvaltare vid statens järnvägar i Stockholm, fyllde den 24 dec. 50 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

204
Tidningsjubilarer / Bergström
« skrivet: 2011-06-12, 16:39 »
Christian Bergström
Slussinspektor vid Borensbergs kanalstation, Göta kanalverks äldste tjänsteman. 80 år den 6 nov.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

205
Tidningsjubilarer / Bergman
« skrivet: 2011-06-12, 16:33 »
J.W. Bergman
Protokollsekreterare i Stockholm, fyllde den 28 okt. 70 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

206
Tidningsjubilarer / Bergius
« skrivet: 2011-06-12, 16:30 »
S.O.G. Bergius
F.d. assessor, häradshöfding, afled i Landskrona den 16 sept. 68 år gammal.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

207
Tidningsjubilarer / Berg
« skrivet: 2011-06-12, 16:28 »
Carl Martin Berg
Fabrikör i Hernösand, fyllde den 11 nov. 55 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

208
Tidningsjubilarer / Bengtsson
« skrivet: 2011-06-12, 16:26 »
J.A. Bengtsson
F.d. godsägare, afled den 14 okt. å Sjötullsborg vid Karlstad, 71 år gammal.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

209
Tidningsjubilarer / Behm
« skrivet: 2011-06-12, 16:24 »
Ernst Herman Behm
Den kände framstående förstekammarledamoten, godsägaren, v. häradshöfdning Ernst Herman Behm fyllde den 18 december 60 år. Vid den fäst, som med anledning af födelsedagen gafs å Sickelsjögodset, hvilket disponeras och till större delen äges af herr Behm, uttrycktes från kamrater inom riksdag och kommun liksom från vänner en uppriktig sympati för jubilaren.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

210
Tidningsjubilarer / Balkenhausen
« skrivet: 2011-06-12, 16:18 »
A.W. Balkenhausen
Grosshandlare, Sölvesborg, afled den 20 dec. Född 1813. Kommunalman.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

211
Tidningsjubilarer / Aspelin
« skrivet: 2011-06-12, 16:11 »
J.A. Aspelin
Adjunkt, Helsingborg, fyllde den 11 dec. 70 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

212
Tidningsjubilarer / Arborelius
« skrivet: 2011-06-12, 16:08 »
O.P.U. Arborelius
Professor, landskapsmålare, fyllde den 4 nov. 60 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

213
Tidningsjubilarer / Ankarcrona
« skrivet: 2011-06-12, 16:00 »
C.V.E. Ankarcrona
Öfverste och chef för Hallands regemente, fyllde den 14 december 55 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

214
Tidningsjubilarer / Andréen, Anders
« skrivet: 2011-06-12, 15:58 »
Anders Andréen
65 år fyllde den 19 november chefen vid Skandinaviska Kreditaktiebolagets hufvudkontor i Göteborg, bankdirektör Anders Andréen. Född i Fritsla, inträdde A. i bankens tjänst 1866 och tog säte i styrelsen 1893. Verkställande direktör sedan 1877, efterträdde A. den år 1900 aflidne bankdirektör Theodor Mannheimer såsom chef med den berömde finansmannens son, herr Herman Mannheimer vid sin sida såsom verkställande direktör.
 
Den man som står i spetsen för ett bankinstitut med Skandinaviska Kreditaktiebolagets stora anseende och för svenska förhållanden enorma omfattning, måste vara finansiellt begåfvad och bevandrad, och detta i förening med en mera ovanlig beläsenhet och kunnighet har bildat bankdirektör Andréen till så att säga en typ för själfva banken: stortseende, lugnt och klokt afvägande, erfaren och skicklig.  
 

215
Tidningsjubilarer / Andersson, O
« skrivet: 2011-06-12, 15:51 »
Ola Andersson
Bankdirektören, f. riksdagsmannen Ola Andersson i Malmö, fyllde den 2 november 65 år och fick med anledning däraf mottaga lyckönskningar och hyllningstelegram från många håll. Hr A. är en i Malmö stads kommunala lif mycket betrodd man, hvars erkända förmåga och insiktsfullhet varit och är af stor betydelse för stadens allmänna utveckling.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

216
Tidningsjubilarer / Andersson, L
« skrivet: 2011-06-12, 15:46 »
L. Andersson
Komminister i Brännkyrka, fyllde den 23 nov. 80 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

217
Tidningsjubilarer / Ambrosius, Alfred
« skrivet: 2011-06-12, 15:44 »
Alfred Ambrosius
F. juvelerare i Stockholm, afled nyligen därstädes, 73 år gammal. Han var styrelseledamot i Svenska slöjdföreningen.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

218
Tidningsjubilarer / Alvin, A.R.
« skrivet: 2011-06-12, 15:42 »
A.R. Alvin
Fil. doktor, kyrkoherde i Högerstad och Oppeby sedan 1891, fyllde 4 dec. 55 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

219
Tidningsjubilarer / Ahlgrensson, Fritz
« skrivet: 2011-06-12, 15:40 »
Fritz Ahlgrensson
Framstående dekorationsmålare, afled den 26 okt. i Stockholm. Född 1838. Ledamot af Akad. för de fria konsterna.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

220
Tidningsjubilarer / Adlercreutz, O. N. A. V.
« skrivet: 2011-06-12, 15:37 »
O. N. A. V. Adlercreutz
F.d. löjtnant, godsägare, fyllde 70 år den 6 november.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

221
Tidningsjubilarer / Abrahamson, David
« skrivet: 2011-06-12, 15:33 »
David Abrahamson
Stationsinspektör, Arvika, fyllde den 12 december 50 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

222
Tidningsjubilarer / Schvan, J.A.
« skrivet: 2011-06-11, 21:16 »
J.A. Schvan
Löjtnant, attaché i utrikesdep. Utnämnd till introduktör för främmande sändebud.
 

223
Tidningsjubilarer / Nordenfelt, C.H.
« skrivet: 2011-06-11, 21:14 »
C.H. Nordenfelt
Borgmästare i Kristinehamn. 65 år den 13 okt.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

224
Tidningsjubilarer / Lavesson, Per
« skrivet: 2011-06-11, 21:13 »
Per Lavesson
Kontraktsprost i Hästveda. Den 13 okt. 70 år.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

225
Tidningsjubilarer / Kinlund, Ivar
« skrivet: 2011-06-11, 21:09 »
Ivar Kinlund
Göteborg, assistent vid fattigvården. Känd ordensångare. 55 år den 14 oktober.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

226
Tidningsjubilarer / Herzog, Allan
« skrivet: 2011-06-11, 21:07 »
Allan Herzog
Stockholm. Generalkonsul. Den 2 okt. firade det stora Herzogska bokbinderiet 40-årigt affärsjubileum.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.}

227
Tidningsjubilarer / Elfwing, C.E.
« skrivet: 2011-06-11, 21:03 »
C.E. Elfwing
Stockholm, f.d. öfverstelöjtnant, 75 år den 1 okt.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

228
Tidningsjubilarer / Calander, G.A.
« skrivet: 2011-06-11, 21:01 »
G.A. Calander
Riksbankskommissarie i Stockholm. 65 år den 15 okt.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

229
Tidningsjubilarer / Bruce, Hjalmar
« skrivet: 2011-06-11, 20:59 »
Hjalmar Bruce
Apotekare i Arboga. 55 år den 17 oktober.
 

 
Hvar 8 Dag, 1902.

230
Skogvaktare / Skogvaktare
« skrivet: 2011-04-16, 08:05 »
Jag har en ana som står angiven i husförhörslängderna som först skogvaktare och senare frälseskogvaktare i Hjorted socken (Kalmar län); Eric Hultgren (född Nilsson) f 1729 i Hjorted och d 1806 i Hjorted. Jag undrar om det är någon som känner till något mer om honom och hans tjänstgöring. Jag funderar även lite kring efternamnet som verkar ha tillkommit någon gång under yrkeskarriären. Var det vanligt att man antog ett icke sonnamn i samband med en sådan tjänst som skogvaktare?
 
Tack på förhand,
Therese Andersson

231
Jag funderar lite kring detta fotografi som jag lagt in i Porträttfynd,  

#110282
 
föreställande en liten pojke som sitter bredvid ett uppställt fotografi av kanske sin mor. Någon som har sett liknande fotografier eller kanske vet varför man gjorde så här? Är det kanske så att modern är död men att man ändå vill ha med denne på fotot?

232
Porträttfynd (enskilda bilder) / #36298 - Har hästen hatt?
« skrivet: 2010-10-28, 12:43 »
Och så lite kuriosabilder angående hästar med hatt:
 

 
 
 
Dessa hästhattar fotograferade jag för några år sedan i Tjolöholms vagnshäststall. Väldigt snarlika hatten på bilden från Göteborg, ser jag nu.

233
Porträttfynd (enskilda bilder) / #36298 - Har hästen hatt?
« skrivet: 2010-10-28, 12:40 »

Skäckstoet Isa, tillhörig Karl Nyström, Karlstad
 
 
 
A.H. Danielsson på sin islandhäst 1913 på Ljungby boställe vid Kalmar
 
 
 
Ragnar Olsson (senare Ygdén) och islandshästen Gullan på gården i Södra Runsten på 1920-talet.

234
Porträttfynd (enskilda bilder) / #36298 - Har hästen hatt?
« skrivet: 2010-10-28, 11:40 »
Britt:
 
Jo, det ser onekligen ut som en islandhäst, det håller jag med dig om. Men det är ju lite underligt om det nu är så att det inte fanns islandshästar i Sverige då.
 
Jag kan scanna in lite äldre bilder på islandshästar (de som kom i importen från ca 1910). Återkommer om en stund!

235
Porträttfynd (enskilda bilder) / #36298 - Har hästen hatt?
« skrivet: 2010-10-28, 10:55 »
Jag hittade bilden i Västergötlands museums bilddatabas där den finns i bättre upplösning:
http://212.214.31.130:8080/cgipict-img?Table=050&IMGID=1M16_B145048_1310&Imgnr=1
 
Bildtexten lyder Anna Maria Linder som mejerska på Tubbetorp körde mjölk.

236
Porträttfynd (enskilda bilder) / #36298 - Har hästen hatt?
« skrivet: 2010-10-28, 10:48 »
Britt Börjesson:
 
Det lät intressant! (Alltså att de första kom redan på 1800-talet). Du har inte möjlighet att scanna in annonsen?
 
I de böcker jag har där islandshästens historia i Sverige beskrivs (Hästen i Sverige från 1939, Islandshästen av Birgitta Jakobsson, 1989, Ölands hästar, av Hella Schulze, 2004) nämns endast importen kring 1910 (1909-1913 står det i Ölands hästar). Det bör kanske inte varit så många som kom då i slutet av 1800, just eftersom det inte tas upp?  
 
När jag bläddrade i Ölands hästar slog det mig också att Ölandshästen fortfarande existerade under den tiden, men de var väl i allmänhet lite mindre och smäckrare än hästen på bilden och jag vet inte riktigt om de spred sig så långt bort i landet som till Västergötland?

237
Porträttfynd (enskilda bilder) / #36298 - Har hästen hatt?
« skrivet: 2010-10-28, 08:56 »
De första islandshästimporterna kom till Sverige på hösten 1910, så då kan man utesluta att det är en islandshäst, om fotografen dog 1893. Troligen är det någon form av lantras/korsning. Vid den tiden fanns i Sverige inga andra klart definierade ponnyraser än gotlandsruss.

238
12 Företag / Affärsverksamheter på Källgatan i Oskarshamn
« skrivet: 2010-06-09, 16:02 »
Jag söker efter information om de affärer/butiker m.m. som en gång funnits i källarvåningen i en fastighet på Källgatan 4 (kanske annan numrering då dock), i Oskarshamn. På en tyvärr lite oskarp bild från sekelskiftet/10-talet kan man utläsa på en skylt Sanct Eriks Pilsner och Lageröl. Jag har också hört att det ska ha funnits ett bageri där också en gång i tiden.
 
Om någon härinne sitter på exemplar på Sveriges Handelskalender och gamla telefonkataloger, och har lust att hjälpa mig lite, skulle jag bli väldigt tacksam!

239
Om någon också råkar känna till namnet på någon av personerna på bilden är den informationen givetvis också välkommen!

240
Det här fotografiet satt i en ram som jag köpte på second hand, och jag undrar var någonstans fotografiet är taget. På bilden står det skrivet 12 Komp. Rekrytskola 1917-198 och på baksidan en anteckning som är svår att tyda (se den andra bilden). Det är kanske svårt att enbart utifrån bilden säga var den är tagen, men namnet 12 Kompaniet kanske inte fanns överallt? Jag kan tillägga att det är inköpt i Oskarshamn, så bilden är bör kanske vara tagen i södra Sverige.
 241
Efter att ha sorterat gamla bilder som jag fått från min mormor och morfar fastnade jag vid denna bild som tycks vara tagen vid en hamn, men vilken? Kanske Kalmar då det finns andra turistbilder därifrån? Det ser ut som att någonting rasat, så det kanske var någon aktuell händelse som blev fångat på bild? Bilden bör vara tagen någon gång mellan 1945 och 1955.
 

242
Människor / Gruppfoto - äldre herrar - Västervik
« skrivet: 2010-01-29, 21:32 »
Tyvärr finns det inte det.

243
Människor / Gruppfoto - äldre herrar - Västervik
« skrivet: 2010-01-28, 15:47 »
Jag hittade denna bild på second hand, och undrar om det är någon som vet vad det är för sällskap av herrar på bilden?
 
Fotografen är S. Eriksén, Västervik.
 

244
Människor / Bröllopsfoto - troligen Vimmerby eller Växjö?
« skrivet: 2010-01-28, 12:06 »
Monica:
 
Tack så hemskt mycket! Bilden blir ju så mycket mer intressant när man vet var den är tagen och vilka som den föreställer!
 
Jag bifogar en version med alla personerna numrerade så att du lättare kan skriva in namnen på de du identifierat, om du har tid och lust till det:
http://img.photobucket.com/albums/v490/Pazuzu83/Brllopsfotoredigeratbrtpaint.jpg
 
Själv kommer jag från Vimmerby (och på lite längre håll finn}s det anor från just Frödinge), så det kanske inte är helt omöjligt att det finns någon avlägsen släkting med på bilden.

245
Människor / Bröllopsfoto - troligen Vimmerby eller Växjö?
« skrivet: 2010-01-27, 12:06 »
Någon som har ett likadant bröllopsfotografi och som vet var det är taget och/eller vem personerna på bilden är?  
 
Fotograf är Olle Widén, Växjö-Vimmerby. Troligen borde det vara från Vimmerby-trakterna då bilden är köpt i Oskarshamn.
 
 
 246
Tidningsjubilarer / Nilsson, Josefina
« skrivet: 2009-08-15, 19:18 »
Enligt CD:n Sveriges dödbok 1947-2006 dog hon 5/7 1965 i Ståltorp 1:2, Smedstorp, Tryserum. Hon blev änka 10/5 1957.

247
Porträttfynd (enskilda bilder) / #94135 Fotografi på plåt
« skrivet: 2009-06-12, 16:03 »
Aha, spännande!  
 
Ska genast fördjupa mig i länkarna.

248
Porträttfynd (enskilda bilder) / #94135 Fotografi på plåt
« skrivet: 2009-06-12, 05:15 »
Jag äger detta fotografi där fotografiet finns på en plåt monterad i en pappram och inte det vanliga på papper uppklistrad på kartong:
 

 
Hur vanligt var det att man gjorde så? Nu kommer visserligen detta fotografi från USA, men jag har några andra liknande från Sverige också. Under vilken tidsperiod?

249
Hej!
 
Jag skulle behöva lite läshjälp och information om de personer som nämns på baksidan av fotografiet ( #94090 ):
 

 
Paxton Ford  
Co Illinois  
 
Till minne af  
A. ? Ödman  
?  
K.W. Sandström  
North Americka 1869 1/1

250
Yrken M / Målare
« skrivet: 2009-06-09, 06:16 »
Jag har en ana, Johan Alfred Lindström, f 1840-12-24 i Bergbo, Gärdserum (Östergötland), som benämns som målare i husförhörslängden. Hur kan man få reda på mer om han och hans yrkesbana och vad han var för typ av målare?

251
Hej!
 
Jag har ett litet mysterium åt er. Min morfars morfar, Gustaf Adolf/Adolph Eriksson f 1849-04-11 i Solstad, Misterhult (Småland), ska ha arbetat som sjöman och ev. ha emigrerat till USA, men jag kan inte hitta något som styrker det. Vore mycket tacksam för hjälp att reda ut detta!
 
Mvh,
Therese

252
03) Osorterat / Personnamn från Jönköping 1876
« skrivet: 2009-06-04, 21:38 »
Jag skulle behöva hjälp med att tyda vad det står på baksidan av fotografi från Jönköping daterat 1876. Dels är det ett personnamn och dels är det något längst ner jag inte förstår vad det innebär:
 

253
Vad har denna kvinna för yrke?
http://www.genealogi.se/portratt/comment.php?id=93473
 
Sjuksköterska och kockerska har slagit mig att det kan vara, men det finns säkert någon härinne som med säkerhet säga vad hon hade för yrke.

254
Tidningsjubilarer / Larsson, Eva Elisabeth
« skrivet: 2009-05-24, 13:58 »

 
Vid Årsta ålderdomshem i Stockholm var söndagen den 2 juni arrangerad en liten högtidlighet med anledning af att en af pensionärerna därstädes, fröken Eva Elisabeth Larsson, fyllde 100 år. Redan vid 11-tiden uppvaktades hon af hemmets mangrannt samlade styrelse, hvarpå hemmets samtliga pensionärer voro inbjudna till kaffe med tillhörande hvetebröd. Den krya hundraåringen läser fortfarande utan större svårighet sin tidning och psalmbok och sysselsätter sig för öfrigt gärna med stickning och småsömnad.
 
Hvar 8 Dag, 1918.

255
Tidningsjubilarer / Holmberg, Anna
« skrivet: 2009-05-24, 13:53 »

 
Änkefru Anna Holmberg, Kalmar. 100 år den 25 juni.
 
Hvar 8 Dag, 1918.

256
Tidningsjubilarer / Gabrielsson
« skrivet: 2009-05-24, 13:50 »

 
Änkefru Anna Maria Gabrielsson, Stora Fifflekull, Hvetlanda socken. 100 år den 1 april.
 
Hvar 8 Dag, 1918.

257
Tidningsjubilarer / Jonsson, Karl
« skrivet: 2009-05-24, 13:37 »

 
Förre torparen och smeden Karl Jonsson i Gersby, Ransäter, fyllde den 22 maj 100 år. Hundraåringen, hvilken har bakom sig en hedersam af strängt arbete fylld lefnad åtnjuter alltjämt god hälsa och deltog ännu förra hösten i hvarjehanda arbeten. Hörseln är något försvagad, men synen är så skarp, att den tillåter den gamle att läsa utan glasögon.
 
Hvar 8 Dag, 1917.

258
Tidningsjubilarer / Blom
« skrivet: 2009-05-24, 13:33 »

 
Hundra år fyller den 16 december en af pensionärerna vid Göteborgs stads ålderdomshem, enkefru Olivia Augusta Blom. Fru Blom genomgick på sin tid Fruntimmersföreningens skola i Göteborg, förlofvade sig vid 20 års ålder med en sjökapten och blef 20 år senare hans maka. Efter knappt mer än ett äktenskapsår, tillbragt i New York, blef fru Blom enka. På Göteborgs ålderdomshem har den raska åldringen vistats i öfver 20 år. Hon hör fortfarande gerna tidningen föreläsas för sig hvarje dag, men kan ej förstå att det finns brödkort och dylika andra för hennes egen tid främmande företeelser.
 
Hvar 8 Dag, 1917.

259
Tidningsjubilarer / Lyderson
« skrivet: 2009-05-24, 12:55 »

 
Enkefru A.S. Lyderson, Norrköping, 100 år den 13 december.
 
Hvar 8 Dag, 1916.

260
Tidningsjubilarer / Jonsson, Kristina
« skrivet: 2009-05-24, 12:51 »

 
Fru Kristina Jonsson, Strömstad, har i dagarne fyllt 100 år.
 
Hvar 8 Dag, 1916.

261
Tidningsjubilarer / Gillberg
« skrivet: 2009-05-24, 12:48 »

 
Änkefru A.K. Gillberg, 100 år den 9 aug.
 
Hvar 8 Dag, 1916.

262
Tidningsjubilarer / Carlsson, Lars Viktor
« skrivet: 2009-05-24, 12:27 »

 
Diamantbröllop firade onsdagen den 26 april f. hemmansägaren Lars Viktor Carlsson i Gunsta, Breds s:n, Uppland, och hans maka Johanna Augusta Mattsdotter. De båda makarna, som sammanleft i 60 år, äro födda 1832 och sålunda bägge i sitt 84:de lefnadsår. Trots sin höga ålder besitta de fortfarande god hälsa. De firade sin bemärkelsedag i kretsen af barn och barnbarn.
 
Hvar 8 Dag, 1916.

263
Tidningsjubilarer / Björkqvist
« skrivet: 2009-05-24, 12:22 »

 
Hundra år fyllde den 16 april förre skräddaremästaren J. Björkqvist i Norrtelje. Efter att under ett 40-tal år hafva utöfvat sitt yrke i Stockholm, bl.a. som kostymskräddare vid K. teatern, kom han år 1895 till Norrtelje, där han nu hos sin son handlanden Karl Björkqvist njuter hvilan efter en lång och och hedrande arbetsdag. Den vördnadsvärde gamle är alltjämt i besittning af god hälsa med väl bibehållna själskrafter.
 
Hvar 8 Dag, 1916.

264
Tidningsjubilarer / Persson, Anna
« skrivet: 2009-05-24, 09:02 »

 
100 år fyllde den 20 april jungfru Anna Persson i Gustaf Adolfs församling i Kristianstads län. Den gamla, som är bosatt hos släktingar, befinner sig trots sin höga ålder vid god hälsa med väl bibehållna själskrafter.
 
Hvar 8 Dag, 1915.

265
Tidningsjubilarer / Lindencrona
« skrivet: 2009-05-24, 08:58 »

 
Fröken Sophie Lindencrona, Växjö, 95 år den 25 augusti.
 
Hvar 8 Dag, 1915.

266
Tidningsjubilarer / Hansson, A
« skrivet: 2009-05-24, 08:56 »

 
Afliden 100-åring. Enkefru A. Hansson i Södertelje, efterlämnade 5 barn, 15 barnbarn, 24 barnbarnsbarn och 2 barnbarnsbarnbarn.
 
Hvar 8 Dag, 1915.

267
Tidningsjubilarer / Westfelt
« skrivet: 2009-05-24, 08:12 »

 
Fröken Charlotte Westfelt, Lidköping, 100 år d. 24 juli.
 
Hvar 8 Dag, 1914.

268
Tidningsjubilarer / Nilsson, Ola
« skrivet: 2009-05-24, 08:09 »

 
Sveriges äldste folkskollärare, herr Ola Nilsson i Testorp, Skåne, f. 26 dec. 1814.
 
Hvar 8 Dag, 1914.

269
Tidningsjubilarer / Bredh
« skrivet: 2009-05-24, 08:07 »

 
Enkefru Maja Stina Bredh i Grenna, eller Mor Bredh som hon allmänt kallas, fyllde den 29 sept. 100 år och var med anledning häraf föremål för den hjärtligaste hyllning. Från drottningen ingick genom tjänstgörande statsfrun en skriftlig lyckönskan.
 
Hvar 8 Dag, 1913.

270
Tidningsjubilarer / Abrahamson, Sven
« skrivet: 2009-05-24, 08:03 »

 
Hemmansägaren, f.d. kommunalordföranden Sven Abrahamson i Litslarps, Håksarp, har i dagarne fyllt 100 år. Hr Abrahamson, som i sin krafts dagar lifligt deltog i sin orts kommunala arbete, åtnjuter den bästa hälsa med väl bibehållna själsförmögenheter.
 
Hvar 8 Dag, 1913.

271
Tidningsjubilarer / Wallén
« skrivet: 2009-05-10, 17:05 »
N.B. Wallén, födelsedatum borde vara 1842-10-??
 

 
Hvar 8 Dag nr 3 1902.

272
Tidningsjubilarer / Söderstedt
« skrivet: 2009-05-10, 17:03 »
Edw. Söderstedt, födelsedatum borde vara 1852-11-25.
 

 
Hvar 8 Dag nr 3 1902.

273
Tidningsjubilarer / Söderbaum
« skrivet: 2009-05-10, 17:01 »
Carl Söderbaum, födelsedatum borde vara 1842-10-04.
 

 
Hvar 8 Dag nr 3 1902.

274
Tidningsjubilarer / Krook
« skrivet: 2009-05-10, 17:00 »
C.M. Krook, födelsedatum borde vara 1832-11-18.
 

 
Hvar 8 Dag nr 3 1902.

275
Tidningsjubilarer / Hygrell
« skrivet: 2009-05-10, 16:58 »
J.A. Hygrell, födelsedatum borde vara 1832-11-27.
 

 
Hvar 8 Dag nr 3 1902.

276
Tidningsjubilarer / Ekendahl
« skrivet: 2009-05-10, 16:55 »
Leon. Ekendahl, födelsedatum borde vara 1842-11-28.
 

 
Hvar 8 Dag nr 3 1902.

277
Tidningsjubilarer / Charpentier
« skrivet: 2009-05-10, 16:52 »
C.N.A. Charpentier, major, direktör vid centralfängelset å Nya Varfvet, har lämnat denna befattning, hvilken han innehaft i öfver 30 år.
 

 
Hvar 8 Dag nr 3 1902.

278
Tidningsjubilarer / Ahlberg
« skrivet: 2009-05-10, 16:50 »
Axel Ahlberg, födelsedatum borde vara 1852-10-02.
 

 
Hvar 8 Dag nr 3 1902.

279
Tidningsjubilarer / Tullberg
« skrivet: 2009-05-10, 16:32 »
T.F.H. Tullberg, födelsedatum borde vara 1842-10-09.
 

 
Hvar 8 Dag nr 3 1902.

280
Tidningsjubilarer / Hogerman
« skrivet: 2009-05-10, 16:31 »
H. Hogerman, födelsedatum borde vara 1822-11-30.
 

 
Hvar 8 Dag nr 3 1902.

281
Tidningsjubilarer / Henneberg
« skrivet: 2009-05-10, 16:29 »
Richard Henneberg, hofkapellmästare, firade den 11 okt. 30-årsjubileum som orkesterdirigent.
 

 
Hvar 8 Dag nr 3 1902.

282
Tidningsjubilarer / Fägerskiöld
« skrivet: 2009-05-10, 16:27 »
B.F. Fägerskiöld, födelsedatum borde vara 1827-11-23.
 

 
Hvar 8 Dag nr 3 1902.

283
Tidningsjubilarer / Östberg
« skrivet: 2009-05-10, 11:27 »
Caroline Östberg, födelsedatum borde vara 1853-05-17.
 
Fru Caroline Östberg, den sångerska, som, lika förträfflig i operetten och i de klassiska stora operorna, i årtionden tjusat publik och kritik, fyllde, med ungdom i sinne och stämma, 50 år den 17 maj, uppvaktad, lyckönskad och uppburen. Bland lyckönskningar förtjänar särskildt framhållas den af 41 namn undertecknade, textade adressen af följande lydelse: K. teaterns chef, artister och tjänstemän bedja att få bringa eder en varm hälsning och en hjärtlig lyckönskan på eder 50-årsdag. Måtte ni ännu länge häfda den svenska sångkonstens anseende, hvilken i eder har en af sina yppersta representanter. I denna önskan instämma förvisso alla vänner af hennes stora konst och sympatiska person.
 

 
Hvar 8 Dag nr 34 1903.

284
Tidningsjubilarer / Olsson, Ola
« skrivet: 2009-05-10, 11:22 »
En sällsynt högtidlighet afhölls den 19 juni, då f. riksdagsmannen i Första Kammaren Ola Olsson och hans hustru i kretsen af sina barn, barnbarn, släktingar och vänner å deras egendom Näsby gård vid Kristianstad firade guldbröllop. Samtidigt firade deras dotter, gift med herr Göranson å Åbylund, silfverbröllop. Guldbruden är klädd i samma äkta skånska bruddräkt med klut och prydnader, som hon för femtio år sedan bar.
 

 
Hvar 8 Dag nr 41 1903.

285
Tidningsjubilarer / Olofsdotter, Kerstin
« skrivet: 2009-05-10, 11:18 »
Kerstin Olofsdotter, född i december 1812, hennes dotter Karin Jonsdotter f 1836, dennas dotter Kerstin Andersdotter f 1856, dennas dotter Katharina Wilhelmina Mattson f 1876, och dennas dotter Kristina Jonsson f 1898.
 

 
Hvar 8 Dag nr 24 1903.

286
Tidningsjubilarer / Myhrman
« skrivet: 2009-05-10, 10:17 »
Marie Louise Myhrman, födelsedatum borde vara 1813-02-08.
 

 
Hvar 8 Dag nr 21 1903.

287
Tidningsjubilarer / Cedergren
« skrivet: 2009-05-10, 10:14 »
Axel Cedergren, födelsedatum borde vara 1803-04-28.
 

 
Hvar 8 Dag nr 32 1903.

288
Tidningsjubilarer / Andersson, Gustaf
« skrivet: 2009-05-10, 10:12 »
Gustaf Andersson, född 1829 tillsammans med son, sonson och sonsonsson (f 1899).
 

 
Hvar 8 Dag nr 43 1903.

289
Tidningsjubilarer / Österlund
« skrivet: 2009-05-09, 21:36 »
J.E. Österlund, slöjdlärare i Adolf Fredriks församling i Stockholm hade nyligen i 25 år tjänstgjort som lärare.
 

 
Hvar 8 Dag nr 1 1902.

290
Tidningsjubilarer / Lagerqvist
« skrivet: 2009-05-09, 21:34 »
H. Lagerqvist, födelsedatum borde vara 1852-08-29.
 

 
Hvar 8 Dag nr 1 1902.

291
Tidningsjubilarer / Ehrngren
« skrivet: 2009-05-09, 21:32 »
P. Ehrngren, slöjdlärare i Nikolai församling i Stockholm, firade nyligen 25-årsjubileum med tjänsten.
 

 
Hvar 8 Dag nr 1 1902.

292
Tidningsjubilarer / Bergström
« skrivet: 2009-05-09, 21:30 »
P.U. Bergström, handlande i Stockholm, firade 1902-08-31 20-årigt affärs-jubileum.
 

 
Hvar 8 Dag nr 1 1902.

293
Tidningsjubilarer / Öberg
« skrivet: 2009-05-09, 21:18 »
Albert Öberg, födelsedatum borde vara 1852-09-15.
 

 
Hvar 8 Dag nr 1 1902.

294
Tidningsjubilarer / Neuman
« skrivet: 2009-05-09, 21:16 »
L.M. Neuman, födelsedatum borde vara 1852-09-11.
 

 
Hvar 8 Dag nr 1 1902.

295
Tidningsjubilarer / Helin
« skrivet: 2009-05-09, 21:13 »
J.G. Helin, födelsedatum borde vara 1852-09-04.
 

 
Hvar 8 Dag nr 1 1902.

296
Tidningsjubilarer / Bergenstrahle
« skrivet: 2009-05-09, 21:10 »
C.J.H.R. Bergenstrahle, födelsedatum borde vara 1852-09-11.
 

 
Hvar 8 Dag nr 1 1902.

297
Tidningsjubilarer / Willers
« skrivet: 2009-05-09, 21:01 »
C.J.F. Willers, födelsedatum borde vara 1832-09-16.
 

 
Hvar 8 Dag nr 1 1902.

298
Tidningsjubilarer / Staaff
« skrivet: 2009-05-09, 20:58 »
O.A. Staaff, födelsedatum borde vara 1822-11-13.
 

 
Hvar 8 Dag nr 1 1902.

299
Tidningsjubilarer / Magni
« skrivet: 2009-05-09, 20:56 »
A.B. Magni, födelsedatum borde vara 1852-09-11.
 

 
Hvar 8 Dag nr 1 1902.

300
Tidningsjubilarer / Lindberg, L F
« skrivet: 2009-05-09, 20:52 »
L F Lindberg, födelsedatum borde vara 1842-09-06.
 

 
 
Hvar 8 Dag nr 1 1902

301
Jag hittade dessa tre bilder på loppis, och jag är mycket nyfiken på om det går att identifiera ryttarrinnan och platsen hon befinner sig på. Rent av kanske någon känner till något om hästarna? Bilderna bör vara tagna på 40-talet, om jag gissat rätt.
 
http://proxy1.pixbox.se/arkivet/synligt_34/27240000-27249999/640x480/27245297.jp g
 
http://proxy1.pixbox.se/arkivet/synligt_34/27240000-27249999/640x480/27245292.jp g
 
http://proxy1.pixbox.se/arkivet/synligt_34/27240000-27249999/640x480/27245295.jp g
 
 
Här är en större bild av ryttarinnan med hästen, byggnaden med omgivning känns kanske igen?
http://img.photobucket.com/albums/v490/Pazuzu83/32.jpg
 
Bilderna är inköpta i Vimmerby, Småland, men det behöver ju inte innebära att bilderna är tagna i trakten.

302
Horn / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-03-15
« skrivet: 2007-03-14, 18:09 »
Stort tack för de uppgifterna!
 
/Therese

303
Horn / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-03-15
« skrivet: 2007-03-14, 17:36 »
Hej!
 
Ja, han ska ha gift sig med en Helena Gustava Larsdotter (död 1801-03-13 i Gumhem, Horn), och blivit far till Maja Lena Samuelsdotter f 1798-02-28 i Gumhem.

304
Sandhem / Äldre inlägg (arkiv) till 29 maj, 2007
« skrivet: 2007-03-14, 17:27 »
Jag söker efter föräldrarna till Greta Stina Jacobsdotter f 1818-01-31 i Sandhem.
 
Tack på förhand,
Therese

305
Vimmerby / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-04-14
« skrivet: 2007-03-14, 17:23 »
Jag letar efter fadern till Ida Sofia Svensdotter, f 1863-02-09 i Slättfall. Hon står som oäkta i födelseboken och ingen far anges, men i samband med ett av hennes barns födelse hittar jag efternamnet Svensdotter. Någon som känner till hennes far?
 
Stort tack på förhand,
Therese

306
Horn / Äldre inlägg (arkiv) till 2007-03-15
« skrivet: 2007-03-14, 17:13 »
Jag skulle vilja ha hjälp med anfäderna till en Samuel Johansson som ska vara född 1759 i Horn.

307
Oppeby / Äldre inlägg (arkiv) till 09 oktober, 2007
« skrivet: 2007-03-14, 17:08 »
Jag skulle behöva hjälp med anfäderna till Jonas Månsson, bör vara född 1754-02-23 i Oppeby samt dennes hustru Cajsa Månsdotter född 1757-08-22 i Oppeby.
 
Tack på förhand!

308
Kom även på att hans framtida maka Eli Grodahl eller Ella som hon kallade sig senare emigrerat från norge under samma år, 1880. Vet dock inget födelsedatum eller ort på henne men hon har å andra sidan ett lite ovanligt namn. Om någon har ytterligare upplysningar om henne blir jag jätteglad!
Tack/Therese

309
Har en släkting som jag lyckts lokalisera i USA men jag har ingen information om vilken hamn han anlände till och ev. reskamrater /planerad destination i USA. Har förstått att denna information säkerligen finns att tillgå i Immigration records på ancestry.com. Han hette Erik Johan Norberg och är född 1857 i Sundborn, Dalarnas län. Han emigrerade i april 1880. Han hamnade till slut i Sioux falls, Minnehaha, South Dakota. Är det någon som har ork och lust att leta efter de uppgifter jag saknar vore jag väldigt tacksam. Tack på förhand.
/Therese
Ps. På plats i South Dakota använder han sig av namnet John Norberg, vet dock inte exakt när han ändrade sitt namn. Ds

310
Har en Erik Johan Norberg (Johan var hans tilltalsnamn). Född 16/5 - 1857 i Sundborn utanför Falun som utvandrade någon gång under 1880, dock efter mars... Har hittat honom i amerikanska register av en slump men det skulle även vara kul att ha information om hur han tog sig dit osv... Någon som kan hitta något?
Tack på förhand!
//Therese Andersson

311
Tusen tack för att det finns sådana eldsjälar som ni som inte drar sig för att hjälpa en förvirrad släktforskare. Har aldrig haft minsta problem när jag sökt här i Sverige men när det kom till USA var jag helt borta. Hur ska jag kunna tacka för detta?  
Tack och åter tack!
Mvh/Therese Andersson

312
Hej!
Söker efter en släkting som emigrerat till USA någon gång under vår/sommar 1880 dock inte före april. Vet varken var han avreste ifrån eller vilken destination han skulle till. Har dock hittat honom registrerad i US Federal census 1910 som John Norberg, Minnehaha, South Dakota. Han är född 16/5 1857 i Sundborn, Dalarna och hette från början Erik Johan Norberg varav Johan var hans tilltalsnamn. Detta är den enda information jag har och det jag främst undrar är om det finns någon som har tillgång till ancestry.com eller Emibas som kan se om de hittar någon ytterligare information där. Pga ekonomiska orsaker har jag inte råd att själv använda någon av dessa forum och hoppas därför på er hjälp. Detta är den siste personen kvar att hitta i släkten och i och med att jag gör det åt min morfar som 80-årspresent känns det väldigt viktigt att även hitta denna Johan. Det är därför jag bönfaller er om hjälp... *ler*
Tack på förhand/ Therese Andersson
Ps. Ta gärna kontakt med mig via epost...

313
Törnevalla / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-07-18
« skrivet: 2004-02-04, 18:30 »
Jag söker födelsedata samt föräldrar och ev. far- och morföräldrar till soldaten Anders Biörkegren/Björkgren som flyttade från Törnevalla socken 1776 till Vårdnäs socken.
 
Tack på förhand,
Therese

314
Sankt Lars / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-04-05
« skrivet: 2004-02-02, 21:37 »
Tack för ett snabbt svar!
 
/Therese

315
Misterhult / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-03-11
« skrivet: 2004-02-02, 17:59 »
Hedvig Gabrielsdotter föddes 1770-01-21 Askermåla, Misterhult och dog 1817-11-05 i Slättfall, Vimmerby socken. Jag vet att hennes far hette Gabriel Persson, mer vet jag inte. Jag söker mer data om hennes far, samt uppgifter vilka hennes mor samt ev. mor- och farföräldrar var.
 
Tack på förhand,
Therese

316
Sankt Lars / Äldre inlägg (arkiv) till 2005-04-05
« skrivet: 2004-02-02, 17:53 »
Jag söker föräldrarna till Per Ludvig Rosell, f. 1832 i St Lars, d. 1867-05-26 i Grindslund, Vena socken i Småland.
 
/Therese

317
Byggnader och miljöer / Okänd kyrka, ev. i Västergötland
« skrivet: 2004-01-31, 18:43 »
Denna bild är köpt på loppis i Borås, kanske är då kyrkan på bilden från Västergötland. Är det någon som känner igen kyrkan?

318
Byggnader och miljöer / Kyrka i Västergötland?
« skrivet: 2004-01-31, 18:15 »
Den här bilden hittade jag i en loppis i Borås. Är det någon som känner igen kyrkan på bilden?
 
 
 
Tack på förhand,
Therese

319
Byggnader och miljöer / Nyinvigd järnvägd ev. i Småland?
« skrivet: 2004-01-29, 11:31 »
Mikael: Tack för tipset!

320
Byggnader och miljöer / Nyinvigd järnvägd ev. i Småland?
« skrivet: 2004-01-28, 18:41 »
Här är en länk till en förstoring av banvakten: http://community.webshots.com/s/image5/0/10/66/114501066tppimV_fs.jpg
Jag har lyckats göra någon förstoring bättre än den, tyvärr.
 
Jöran: Det låter mycket troligt att det är den banvaktsstugan vid Mommeshål/Källsåker, fast säker kan man ju inte vara, tyvärr.
 
/Therese

321
Byggnader och miljöer / Hus i Småland?
« skrivet: 2004-01-27, 11:52 »
Tackar!

322
Byggnader och miljöer / Hus i Småland?
« skrivet: 2004-01-27, 08:29 »
Jag efterlyser huset på bilden. Bilden är köpt i Oskarshamn och troligen är bilden också därifrån, eller varje fall från Småland.  
 
Tyvärr funkar det inte när jag ska lägga in bilder i inlägget, istället bifogar jag en länk till bilden:
http://community.webshots.com/s/image4/5/9/41/114150941snadPy_fs.jpg

323
Byggnader och miljöer / Nyinvigd järnvägd ev. i Småland?
« skrivet: 2004-01-27, 08:26 »
Jag efterlyser platsen (och ev. personerna) på vilken fotografiet är taget. Av kläderna att döma ser det ut som om det skulle vara taget ca 1900-1910. Jag har köpt bilden på en loppis i Oskarshamn och därför borde bilden komma från Småland.
 
Tyvärr funkar det inte att lägga in bilden i inlägget så därför bifogar jag en länk istället: http://community.webshots.com/s/image9/5/0/73/114150073OFwHFo_fs.jpg

324
Vena / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-11-09
« skrivet: 2003-11-05, 06:54 »
Till Bo Persson,
har Du vidare anor till Måns Olofsson (död 1760) och hans hustru Malin Persdotter?

325
Norra Vi / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-07-27
« skrivet: 2003-07-24, 10:03 »
Tack så mycket för uppgifterna, Sara!
 
/Therese

326
Norra Vi / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-07-27
« skrivet: 2003-07-23, 18:16 »
Jag söker efter föräldrar samt gärna far- och morföräldrar till Ingrid Christina Persdotter, f. 1818 i Norra Vi.
 
Tack på förhand,
Therese

327
Solberga / Solberga
« skrivet: 2003-07-21, 19:20 »
Jag söker efter föräldrarna samt mor- och farföräldrar till Anna Sophia Johansdotter eller Johannesdotter f. 1836-10-18 i Solberga.
 
Tack på förhand,
Therese

328
Fivlered / Äldre inlägg (arkiv) till 11 maj, 2007
« skrivet: 2003-07-21, 18:54 »
Jag söker efter föräldrarna till  
- Nils Larsson, f. ca 1773, vigd 1809-07-12 i Fivlered med Ingjerd Nilsdotter, f. 1780-02-03 i Fivlered.
 
- Nils Skoglund, f. ca 1731, död 1816-04-07 i Fivlered  
 
- Nils Skoglunds andra hustru Stina Larsdotter.
 
Tack på förhand,
Therese

329
Sandhem / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-08-05
« skrivet: 2003-07-21, 18:48 »
Jag söker efter föräldrar samt mor- och farföräldrar till (Stina) Greta Jacobsdotter, f. 1818-01-31 i Sandhem.
 
Tack på förhand,
Therese

330
Bränn- / Brännskador
« skrivet: 2003-07-11, 10:33 »
Tack så hemskt mycket för alla svar!
 
/Therese

331
Bränn- / Brännskador
« skrivet: 2003-07-10, 20:22 »
Eric Benctsson var 77 år gammal då han dog.
 
Tack för förklaring till möjlig definition av förbränd i spis!
 
Mvh,
Therese

332
Bränn- / Brännskador
« skrivet: 2003-07-09, 19:31 »
En av mina anor, Eric Benctsson död 1804-11-08 i Krustorpet, Tuna har som angiven dödsorsak förbränd i spis. Vad menas med detta? Har det med någon brand att göra?
 
Tacksam för svar,
Therese

333
Tuna / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-11-17
« skrivet: 2003-07-09, 19:18 »
Jag skulle behöva hjälp med föräldrarna till en Anna Andersdotter f 1789-09-13. Hon var gift med Bengt Eriksson Holm f 1792-04-01 i Tuna. De vigde sig i Tuna 1814-12-12.  
Hon finns inte med i födelseboken i Tuna. I husförhörslängderna står det inget antecknat om att hon skulle vara född i en annan socken. Hon dör i Sandgrava, Tuna 1871-04-04.
 
Ännu mer tilltrasslat blir det på ett annat ställe i min antavla. Där finns det en Anna Britta Johansdotter eller Jonsdotter f. 1793-03-23 i Misterhult, hon var gift med Nils Magnus Zachris Johnsson Nyström f 1793-04-30 i Misterhult. Hennes dödsdatum är också 1871-04-04 i Sandgrava, Tuna. Hur är det möjligt? Det finns bara en person som dör i Tuna det datumet. Kan det vara samma person trots att jag inte hittar någonstans att hon skulle vara omgift?
Anna Brittas födelsedatum verkar iallafall inte stämma heller, det föds ingen i Misterhult det året med det namnet!
 
Åter till den första Anna. Hon gifter sig ju i dec. 1814 och samma år i inflyttningsboken i Tuna står en Anna Andersdotter, inflyttad från Misterhult till Skälsebo i Tuna. Dock står ingen ålder på henne. Går jag sedan till husförhöret från 1811-17 i Skälsebo står en piga uppskriven vid namn Anna Andersdotter, men pga ej uppvisad attest står inget födelsedatum. I husförhörslängden för 1817-21 saknas hon i Skälsebo, vilket kanske kan tyda på att det är min Anna som har gift sig?
 
Jag skulle bli mycket tacksam om någon kunde hjälpa mig att reda ut det här dilemmat!
 
Mvh,
Therese Andersson

334
Lönneberga / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-03-01
« skrivet: 2003-05-29, 20:21 »
Bo Persson: Det stämmer, det är Ingeborg som var hustru till Hans Svensson frågan gäller.
 
/Therese

335
Locknevi / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-06-14
« skrivet: 2003-05-26, 19:35 »
Anders Andersson är min mormors morfars farmors far genom Anders dotter Anna Lovisa f 1819, hennes son Anders Peter Alfred Lang f 1840, hans son Karl Johan Andersson f 1871, hans dotter Astrid Andersson f 1903 och slutligen hennes dotter (min mormor) Aina Andersson f 1922 i Vimmerby.

336
Målilla / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-06-22
« skrivet: 2003-05-25, 14:15 »
Jag söker efter föräldrarna till bonden Per Olofsson född ca 1633, död (begravd) 1704-02-07 i Hammarsebo, Målilla.
 
Tack på förhand,
Therese

337
Kisa / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-09-23
« skrivet: 2003-05-25, 14:12 »
Jag söker efter föräldrarna till ryttaren Nils Jönsson Karlman, född ca 1683, död 1758-06-18 i Mostugan, Kisa.
 
Tack på förhand,
Therese

338
Tuna / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-05-29
« skrivet: 2003-05-25, 14:10 »
Jag söker efter föräldrarna till:
-Måns Eriksson, född 1765 i Tuna. Han flyttade 1776 till Slättfall, Vimmerby Landförsamling.
-Måns fru Hedvig Gabrielsdotter född 1770. Var vet jag ej.
-Nils Carlsson, född 1775-07-01 i Smedserum, Tuna.
 
Tack på förhand,
Therese

339
Locknevi / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-06-14
« skrivet: 2003-05-25, 13:59 »
Jag söker också efter föräldrarna till Lars Nilsson, född 1764-02-24 i Mantebo, Locknevi.
 
Tack på förhand,
Therese

340
Locknevi / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-06-14
« skrivet: 2003-05-25, 13:57 »
Jag söker efter föräldrarna till Anders Andersson, född 1795-09-24 i Locknevi, död 1870-12-27 i Vimmerby Landförsamling.
 
Tack på förhand,
Therese

341
Lönneberga / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-03-01
« skrivet: 2003-05-25, 13:56 »
Jag söker efter föräldrarna till Ingeborg Månsdotter, född 1728 eller 1729-03-14 i Lönneberga.
 
Tack på förhand,
Therese

342
Södra Vi / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-07-18
« skrivet: 2003-05-25, 13:53 »
Jag söker efter föräldrarna till:
-Börje Persson, född 1725 el. 26-03-08 i Södra Vi.
-Carin Persdotter, född 1725 el. 26-01-06 i Södra Vi.
 
Tack på förhand,
Therese

343
Rumskulla / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-09-04
« skrivet: 2003-05-25, 13:52 »
Jag söker efter föräldrarna till Lena Nilsdotter född 1755 i Södra Vi.
 
Tack på förhand,
Therese

344
Misterhult / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-10-07
« skrivet: 2003-05-25, 13:46 »
Jag söker efter föräldrarna till:
-Anna Britta Johansdotter, född 1793-03-23 i Misterhult, död 1871-04-04 i Sandgrava, Tuna.
-Sara Svensdotter, född 1787-04-02 i Misterhult.
 
Tack på förhand,  
Therese

345
Vena / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-06-11
« skrivet: 2003-05-25, 13:46 »
Jag söker även efter föräldrarna till:
-Erik Svensson, född 1731-11-10 i Käreby, Vena
-Ingeborg Månsdotter, f. 1739-04-02 i Boda, Vena, död 1804-05-17 i Käreby, Vena.
-Johan Eriksson, född 1742-08 i Björkesbo, Vena
-Esbjörn Jakobsson, född 1694 i Klockartorp, Vena, död 1765-05-03 i Blaxhult, Vena
 
Tack på förhand,
Therese

346
Vena / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-06-11
« skrivet: 2003-05-25, 12:42 »
Jag söker efter fadern till dessa två personer (de är födda s.k. oäkta):
- Karolina Matilda Rosell eller Rosén (det står olika i olika källor), född 1866-05-21 i Vederhult, Vena. Hon gifte sig 1892-04-30 med Karl Johan Andersson
- Carolina Christina Lif, född 1844-08-11 i Stenkullen, Vena. Carolina är mor till Karolina Matilda.
 
Tack på förhand,
Therese

347
Tuna / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-05-29
« skrivet: 2003-03-20, 22:06 »
Ok, tack så mycket!

348
Vena / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-06-11
« skrivet: 2003-03-20, 10:55 »
http://www2.lantmateriet.se/ksos/index.html kan du söka på Danevik och få fram en karta där du kan zooma ut och se var Danevik ligger i förhållande till Tuna.

349
Vena / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-06-11
« skrivet: 2003-03-20, 10:43 »
Nu är mitt lokalsinne väldigt dåligt även om jag varit där på besök sedan barnsben, men Danevik tror jag ligger 1,5-2 mil utanför Tuna, i vilken riktning vet jag inte. I Danevik/Väderum har jag min pappa samt farmor och farfar. Släkten på farfars sida härstammar också från området. Jag ska se om jag kan hitta någon karta över området på Internet.

350
Tuna / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-05-29
« skrivet: 2003-03-19, 15:22 »
Jag skulle gärna vilja veta förfäderna till hemmansägaren Carl Magnus Aronsson, f. 1792-05-06 i Pipetorp, Tuna och d. 1863-03-03 i Danevik, Tuna.

352
Vena / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-06-11
« skrivet: 2003-03-16, 16:40 »
Tack igen!

353
Pelarne / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-04-24
« skrivet: 2003-03-16, 16:30 »
Tack än en gång, Bo!

354
Målilla / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-06-22
« skrivet: 2003-03-16, 16:26 »
Tack så mycket, vilket arbete du måste ha gjort! Nu ser jag att t.ex. Nils Finne går igen flera gånger i min stamtavla.

355
Lönneberga / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-05-10
« skrivet: 2003-03-16, 16:21 »
Tack så mycket!

356
Jag söker efter föräldrarna till Stina Danielsdotter, f. 1793 i Hässleby som ev. ligger i Rumskulla el. Södra Vi. Hon dog 1856-03-15 i Solnebo, Vimmerby Landförsamling.
 
Tack på förhand!

357
Södra Vi / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-07-18
« skrivet: 2003-03-16, 13:13 »
Jag söker föräldrarna till Lena Nilsdotter, f. 1755 i Södra Vi.
 
Tack på förhand!

358
Rumskulla / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-09-04
« skrivet: 2003-03-16, 13:12 »
Jag söker föräldrarna till Jonas Samuelsson, f. 1759 i Rumskulla.
 
Tack på förhand!

359
Tryserum / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-12-02
« skrivet: 2003-03-16, 13:11 »
Jag söker far- och morföräldrarna till soldaten Nils Petter Fast, f. 1812-01-24 i Kägglö, Tryserum. Hans far var Hindric Nilsson och hans mor Lena Phersdotter.
 
Tack på förhand!

360
Misterhult / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-05-08
« skrivet: 2003-03-16, 13:10 »
Jag söker far- och morföräldrarna till arbetaren Gustaf Adolf Eriksson, f. 1849-04-11 i Solstad, Misterhult. Hans far var Erik Jönsson och mor Inga Persdotter.
 
Tack på förhand!

361
Målilla / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-03-16
« skrivet: 2003-03-16, 13:08 »
Jag söker föräldrarna till Lisa Samuelsdotter, f. 1780-02-17 i Målilla.
 
Tack på förhand!

362
Pelarne / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-04-24
« skrivet: 2003-03-16, 13:07 »
Jag söker föräldrarna till Samuel Larsson, f. 1769-04-03 i Pelarne.
 
Tack på förhand!

363
Lönneberga / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-05-10
« skrivet: 2003-03-16, 13:06 »
Jag söker föräldrarna till
Hans Svensson, f. 1723-11-06 i Lönneberga och död 1780-03-02 i Lönneberga  
 
Tack på förhand!

364
Vimmerby / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-03-16
« skrivet: 2003-03-16, 13:03 »
Jag söker efter föräldrarna till:
-Börge Jonsson el. Jaensson, f. 1776-08 i Vimmerby Landförsamling och
-Lena Andersdotter, f. 1750-12-11 i Vimmerby Landförsamling
 
Tack på förhand!

365
Vena / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-06-11
« skrivet: 2003-03-16, 13:00 »
Jag söker föräldrarna till:
-Rusthållaren Johan Eriksson, f. 1742-08 i Björkesbo, Vena samt
far- och morföräldrar till:
-Katarina/Karin Persdotter, f. 1766-11-24 i Klockartorpet, Vena. Hennes far var Per Jönsson född i Lönneberga? och hennes mor Karin Jöns- el. Jonsdotter, f. 1729-12-07 i Klockartorpet
 
Tack på förhand!

366
Tuna / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-03-16
« skrivet: 2003-03-16, 12:58 »
Jag söker föräldrarna till:
- Maja Nilsdotter, f. 1762 i Hällerum, Tuna och
- Stina Persdotter, f. 1754-05-01 i Tuna
 
Tack på förhand!

367
Horn / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-10-23
« skrivet: 2003-03-07, 09:06 »
Ok, tack så mycket!

368
Vårdnäs / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-05-17
« skrivet: 2003-03-06, 11:50 »
Ja, det var en del nytt för mig! Tack för uppgifterna förresten. Jag har också kommit i kontakt med en annan släktforskare som forskat på Carl Trysell och därigenom fått vidare upplysningar...
 
/Therese

369
Horn / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-10-23
« skrivet: 2003-03-06, 11:47 »
Tack så väldigt mycket för uppgifterna Christina!

370
Vårdnäs / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-05-17
« skrivet: 2003-02-26, 22:54 »
Enligt ett husförhör för Vårdnäs socken omkring 1812 (jag glömde att skriva upp exakt årtal) står det:
Wästerby ägor
St. Sjöberga (osäker på stavningen)
Smeden Peter Trysell. Född 1748 i Tryserum.
h. Maja Lisa Nilsdtr. Född 1751 i Tryserum.
...
 
Tack på förhand,
Therese

371
Vårdnäs / Äldre inlägg (arkiv) till 25.2.2003
« skrivet: 2003-02-23, 15:36 »
Jag har en möjlig faderskandidat till Carl Trysell. Jag hittade en Peter Trysell f. 1748 i Tryserum med hustrun Maja Lisa Nilsdotter född 1751 i Tryserum. Peter var verksam som smed på Västerby ägor i Vårdnäs socken. Kan han vara far till Carl? Någon som har möjlighet att kolla upp det spåret?

372
Vimmerby / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-03-16
« skrivet: 2003-02-18, 21:34 »
Tack så mycket Ola för uppgifterna!
 
/Therese

373
Vårdnäs / Äldre inlägg (arkiv) till 25.2.2003
« skrivet: 2003-02-13, 11:20 »
Nej, det har jag inte gjort.Mitt abonnemang på Genline har just gått ut. Jag får försöka med att titta på längderna på mikrofilm istället.

374
Vårdnäs / Äldre inlägg (arkiv) till 25.2.2003
« skrivet: 2003-02-11, 22:54 »
Carl Trysell fick en dotter, Anna Charlotta Trysell, född 20/7 1813 i Qville Qvarn, Vårdnäs. Hans fru var Anna Stina Andersdotter f. 1780 i Eneby. Hon var innan vigseln piga i Christineberg, Vårdnäs. Det är möjligt att Carl inte var född i Vårdnäs, men han måste ha bott där i början av 1800-talet.

375
Jag söker efter föräldrarna samt exakt födelsedatum till Anna Stina Andersdotter född i Eneby. Jag vet inte om det är Östra eller Västra Eneby.
 
/Therese Andersson

376
Vårdnäs / Äldre inlägg (arkiv) till 25.2.2003
« skrivet: 2003-02-09, 18:59 »
Jag skulle behöva hjälp med att hitta Carl Trysells föräldrar, han är född 1786 troligen i Vårdnäs.
Jag söker även efter Lars Andersson född 27/4 1809 i Vårdnäs. Jag skulle gärna vilja veta hans föräldrar samt födelseort.
 
/Therese Andersson

377
Jag letar efter föräldrarna till Christina Jönsdotter född 3/10 1810 i Eds Kapell.
 
Tack på förhand,
Therese

378
Frödinge / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-05-03
« skrivet: 2003-02-09, 18:53 »
Jag söker efter en Carolina Petersdotter född 3/9 1829 i Frödinge. Jag skulle gärna vilja veta hennes föräldrar.
 
/Therese Andersson

379
Vimmerby / Äldre inlägg (arkiv) till 12.2.2003
« skrivet: 2003-02-09, 18:53 »
Jag söker efter Ada Sofia Swensdotter eller Svensdotter född 9/2 1862 i Vimmerby socken. Jag skulle vilja veta vilka hennes föräldrar var, samt var någonstans i Vimmerby hon var född. Hon gifte sig 1888 med Anders Magnus Johansson.
 
Tack på förhand,
Therese

380
Vena / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-03-09
« skrivet: 2003-02-09, 18:48 »
Jag söker efter pappan till Carolina Matilda Rosell eller Rosén (det står olika i källorna) född 21/5 1866 i Vena. Hennes mamma var Carolina Christina Lif född 11/8 1844 i Vena. Jag söker även hennes pappa.

381
Tuna / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-03-16
« skrivet: 2003-02-09, 18:48 »
Jag söker även efter en Nils Persson Lång född 1785-02-02 i Tuna. Jag skulle vilja veta vilka hans föräldrar var.

382
Tuna / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-03-16
« skrivet: 2003-02-09, 18:45 »
Jag söker efter föräldrarna till Anna Andersdotter född 1789-09-13 troligen i Tuna socken. Hon dör där 1871-04-04 i Sandgrava.

383
Horn / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-02-09
« skrivet: 2003-02-09, 18:42 »
Jag söker efter mamman till Maja Lena Samuelsdotter född 1798-02-28 i Horn.

384
Misterhult / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-03-09
« skrivet: 2003-02-09, 18:41 »
Jag söker efter föräldrarna till Anna Britta Johansdotter eller Jonsdotter född 1793-03-29 i Misterhult.

385
Efterlysningar (stängd för nya rubriker) / Ture Johansson
« skrivet: 2003-02-02, 14:42 »
Jag har hittat hans födelse- och dödsdatum. De är född 28/12 1894 och död 1/11 1953. Men hans föräldrar efterlyser jag fortfarande!

386
Jag efterlyser födelseort och föräldrar till Karl Johan Andersson född 1871 i Vena socken och hans fru Matilda (jag vet inte flicknamnet på henne). Troligen ska Karl Johan ha varit bosatt någonstans i Vena socken. Senare bodde han i Valsborg, Vimmerby där han dog 1958. Annan information om dem efterlyser jag också.
Tack på förhand!
 
/Therese Andersson

387
Efterlysningar (stängd för nya rubriker) / Ture Johansson
« skrivet: 2003-01-26, 20:10 »
Jag söker efter information om min mormorsfar Ture Johansson. Han föddes troligen i Vimmerby omkring 1905, men kan vara äldre. Han har varit mjölnare vid Älåkra kvarn i Vimmerby. Ture ska även ha deltagit i motorcykeltävlingar i Rökulla i Rumskulla i slutet på 1930-talet eller början av 1940-talet. Jag skulle hemskt gärna vilja veta hans födelse- och ev. dödsdatum + hans föräldrar, m.m. Tack på förhand!
 
/Therese Andersson

388
Persnäs / Äldre inlägg (arkiv) till 2002-08-10
« skrivet: 2002-01-09, 12:51 »
Bo och Jan-Åke, tack för snabba svar! Jag  
uppskattar verkligen informationen jag  
fick.
 
Jan-Åke: Forskar du speciellt om båtsmän  
eller råkar bara de båtsmän som vi frågat  
om här på sidan ingå i din egen  
släktforskning?

389
Persnäs / Äldre inlägg (arkiv) till 2002-08-10
« skrivet: 2002-01-08, 20:04 »
Hej Jan-Åke!
Tack för ditt svar! Det mesta visste jag sedan innan, men du bekräftade en del av mina gissningar så det känns ju bra.
Du vet inget mer om tex båtsman Nils Elofsson Solblom?
 
Märseskot är, i alla fall för mig, ett konstigt och ovanligt namn. Är det någon som vet vad det betyder? Jag kan inte associera till något alls.

390
Persnäs / Äldre inlägg (arkiv) till 2002-08-10
« skrivet: 2001-11-08, 12:56 »
Hej!
Någon som känner till Peter Petersson  
Märseskot, f 1828, kronobåtsman no 34 i  
Hallnäs, Persnäs? Han ska 1890 blivit dömd  
till straffarbete för mordbrand.

391
Vänersnäs / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-01-25
« skrivet: 2001-04-20, 22:41 »
Hej!
Jag känner inte till någonting om den här trakten, men jag söker information om släktingar som kommer från Vänersnäs.
 
Min mormors far hette Elof Gustaf Reinhold Lundquist, f 1905-07-16 Vänersnäs, d 1978-01-16 i Torslunda på Öland.
 
Jag undrar om någon känner till hans föräldrar, syskon och deras ursprung.
 
Elofs föräldrar är L Johan Lundquist f 1964-05-09, d 1944-02-18, begr 1944-02-27 Vänersnäs, och Agnes, d 1940, begr 1940-01-28 Vänersnäs.
Elof hade 2 syskon (som jag känner till) John och Maria.

392
Ryssby (H) / Äldre inlägg (arkiv) till 12.11.2002
« skrivet: 2001-04-20, 22:34 »
Jag söker information om en familj som hette Lindgren från Ryssby.
Per August Lindgren, f 1847-01-10 Venanäs, Ryssby. Yrke: färjkarl på Revsudden Flyttade till Karum, Högsrums socken på Öland 1879.
 
Hans far hette Magnus Peter Lindgren, f 1811-01-29, d 1849-03-31.
Modern hette Greta Jonsdotter, f 1805-04-04. Tillsammans får Magnus Peter och Greta barnen Per (se ovan), Frans f 1836-12-14, Hilda Eleonora f 1841-11-23 och Emma Fredrika f 1844-02-03.
 
Magnus Peter Lindgren var tidigare gift med Anna Stina Persdotter, som dog i barnsäng när deras gemensamma barn Anna Maria och Carl Gustaf föddes 1832-11-23.
 
Intresserad av både anor och ättlingar till denna familj!

393
Södra Möckleby / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-11-20
« skrivet: 2001-04-20, 22:23 »
Jag söker information om min farmors mor, Hillevi Jonsson, f 1906-06-26 i Albrunna, Degerhamn. (Det tillhör väl S Möckleby?)
Jag är också mkt intresserad av att få veta allt om hennes föräldrar som jag bara vet namnet på än så länge.
Hillevis far hette Karl Jonsson och hans hustru Amanda. De flyttade senare till Vedby i Högsrum.
Hillevis syskon hette Signhild, Harry och Axel.

394
Augerum / Äldre inlägg (arkiv) till 2001-05-03
« skrivet: 2001-04-12, 21:14 »
Hej Camilla. Det var länge sedan du skrev ditt inlägg här, men jag hoppas att du läser detta ändå.
Jag har bland mina släktingar en Nils Svensson, f 1773 i Kristianopel, d 1847, och Brita Nilsdotter, f 1772 i Ramdala, d 1849.
Jag vet att dessa två bodde i Trollemåla. De hade även en dotter, Ingrid, som begick barnamord.
Kan det vara samma personer?

395
Hej
Jag har beställt husförhörslängden och hoppas att jag hittar de där.  
 
Tack än en gång
Hälsningar Therese

396
Jättesnällt att du hjälper till. Jag är helt ny på det här och tar gärna emot all hjälp jag kan få.
Vänliga hälsningar
Therese

397
Jag har nu letat i husförhörslängden i Sunneförsamling men kan ej hitta varken honom eller gården. Eftersom jag måste beställa mikrofilmer tar det lång tid och jag vet inte om det är någon id? att jag letar i födelselängden då han inte finns i husförhörslängden. Tacksam för hjälp.

398
Örebro (Nikolai) / Äldre inlägg (arkiv) till 2001-06-04
« skrivet: 2001-01-28, 21:27 »
Hej!
Jag undrar om det är någon som vet något om Pehr Ersson Almstedt, född 1814.
Han gifte sig antagligen runt 1839 med en Catharina Almqvist född 1808-01-22 i Örebro.
Han har inget skrivet som födelseort och inte heller något inflyttningsdatum då han kom till Örebro. Har kollat födelseboken för Örebro och han är inte med i den. Det enda som står på honom är UA, jag antar att det står för utan attest. Skulle vara tacksam om någon hade några upplysningar eller tips.

399
Tack för hjälpen! Ska genast följa upp detta men det låter som det kan stämma

400
Försöker få tag i min farmors far, men ett litet problem har uppstått. Samma år som han födde(1882) blev Östra Ämtervik en egen församling. Jag har sökt i födelselängden och husförhörslängder över Östra Ämtervik men där fanns han inte med. Bör jag söka i Sunne i stället? Jag befinner mig i Linköping och har inte så bra tillgång på mikrofilmer och är tacksam för all hjälp.

401
Hej!
Tack så mycket för hjälpen, jag ska söka direkt, jag hoppas verkligen att jag hittar något!
 
MVH
Therese

402
Hej Lotta!
Tack så mycket för hjälpen, det verkar stämma bra!
Vet du hur man kan få kontakt med nu levande ättlingar till Evald Brodin?
 
MVH
Therese

403
Sköllersta / Äldre inlägg (arkiv) till 2001-03-10
« skrivet: 2000-11-14, 19:59 »
Hej Anders!
 
Du kan skicka filerna till Ingrid.st@telia.com
Jag vill gärna ha adresserna till de andra forskarna.  
Om jag får din adress så kan jag skicka mina anor till Katarina Eriksdotter till dig.
 
MVH
Therese

404
Sköllersta / Äldre inlägg (arkiv) till 2001-03-10
« skrivet: 2000-11-09, 20:59 »
Hej Kent Andersson och Anders Söderlund!
Jag har som specialarbete för åk.3 i gymnasieskolan valt att släktforska och har inte hållt på med detta så länge så jag kan inte så mycket om det, men jag tror att jag har samma personer i min släkt som ni, även om jag har en del anorlunda uppgifter.
Min mmffff Lars Olofsson
F. 1745-03-13 I Sköllersta gifte sig 1767
med Catharina Ersdotter  
F. 1747 I svennevad.
 
min mmfff Gustav Larsson skall ha varit född 1791-12-19 i Eknästorp i Sköllersta.  
Stämmer detta med era anteckningar?
 
Hoppas att ni ser det här även om det var länge sen ni skrev era inlägg.

405
I'm searhing for my relative Johan August Bror or Andersson who was borned in Pålsmossen, Boo, Sweden. 1865-09-24.
I have heard that he went to America and changed his surname to Brodin but I'm not sure. He's supposed to have a son named Evald Brodin who played the violin in a big orkestra in Chicago, Illinois. This is only things I have heard and I don't know if they are correct. The only thing I know about him is that he moved to Risinge, Finspång, Sweden in 1884.  
Does anyone recognise the name Brodin around 1890 in Chicago?
Or does anyone know when he went to the US?

406
I'm searhing for my relative who emigrated to Chicago 1882-04-13.
Her name was Emma Augusta Bror and she was borned in Pålsmossen, Boo, Sweden.
The year was 1861-10-27.
I really hope someone can help me with this.

Sidor: [1]