ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Christina Karlsson

Sidor: [1]
1
Amt: Bornholm / Familjen Hansen, Klemensker
« skrivet: 2021-04-30, 21:19 »
Har helt kört fast och hittar inga ledtrådar efter 1901 till personerna i en gren i mitt släktträd.
Familjen återfinns i folkräkningarna 1880 t o m 1901 i Klemesker, Bornholm och består av:
Peder Hansen f 1839-01-11
Hans andra hustru Karna född Svensdotter f 1852-01-28 i Sverige.
Deras gemensamma barn:
Anne Lavrensine f 1877-11-06
Janusine Caroline f 1880-01-01
Karl Julius f 1881-07-22
Niels Mathias f 1883-03-22
Anine Kristine f 1884-12-10, enligt andrahandsuppgift som jag ej lyckats bekräfta död 1983 och var gift med en Ole Jensen.
Ludvig Christian f 1887-06-15
Martine Caroline f 1888-11-02
Hansine Kristine f 1890-09-16
Sigfred Wilhelm f 1893-04-04


Tacksam för hjälp att hitta mer info om något av barnen, och ev nu levande ättlingar.

2
Hej
Sitter och läser tidigare inlägg från Karl Göran Eriksson och Patrik om rubr person, från år 2013.
Väldigt intressant då jag har en av sönerna i mitt släktträd och här har funnit ytterligare två generationer bakåt.
(Jag har oerhört svårt att läsa texten i olika källor och kan inte påstå att jag med säkerhet på egen hand skulle ha kunnat få det rätt.)


Patrik skriver att Sjul Gunnarsson Stenkvist levde 1694-1705 i Dalåsen enligt mantals och kvarntullslängder samt Berg AI:1 sid 3. I den sista källan kan jag själv läsa mej till att han står skriven i Dalåsen.
Karl-Gunnar skriver i samma tråd om att Sjul Gunnarsson  får namnet Dalfelt (vilket jag också funnit i Centrala soldatregistret) och att det kan förekomma den typen av diskrepanser ibland. Värdefull info, tack!
I Centrala soldatregistret står även att han antogs 1686 (som Karl Göran skriver) men också att han fick avsked 1694, samt nummer på ett soldattorp JF-02-0116, Dalåsen i Berg.


Sonen Anders Sjulsson (senare soldat nr 18 med namnet Hammare i Järvsö kompani, Hälsinge reg, (GMR 673, Arkiv digital bild 2790)) är en av Sjuls söner som jag hittat i fb Berg C:1 sid 14-15. Där står så långt jag kunnat tyda att Anders är född i Kvistle 1696-01-26. Det torde väl innebära att familjen flyttade från soldattorpet i Dalåsen till Kvistle efter att Sjul fått avsked, men jag hittar inga belägg för att det är så. Det känns ju också lite lurigt att han, Som Karl Göran skriver, finns kvar i kvartalsmönsterrullorna 1707, dvs 13 år efter avsked 1694? Kan det finnas någon rimlig förklaring till det? (Centrala soldatregistret är ju en andrahandskälla och jag har mailat dem och efterfrågat om de har någon ytterligare information.)

Är också väldigt nyfiken på det Patrik skriver om som "kusinprocessen i domböckerna", samt om det framkommit några mer uppgifter kring Gunnar Sjulssons ödehemman i "Wästeråsom som öde bliwit 1663". Likaså om det som står att Gunnar Sjulsson som allmosehjon i Östbärg. Kan det vara samma man? Varken Gunnar eller Sjulsson verkar ju vara några vanligt förekommande namn.

Mvh Christina Karlsson
3
Järvsö / Fors. på frågan om Olof Ericsson Bergman
« skrivet: 2021-02-13, 17:24 »
I min tidigare fråga om läshjälp av bouppteckningen för Olof Ericsson Bergman fick jag läshjälp av Maud Svensson betr den första delen i bouppteckningen som gjordes 1793. (Värdefullt och upplysade!)
[/size](Ref till boupptedkning: [/size]https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0102733_00335[/color][/size][size=78%])[/size]

Det väckte dock fler frågor.
Olof var gift två gånger. Barn fanns endast i första äktenskapet.
Barn i Olofs första äktenskap räknas upp i bouppteckningen, förutom äldste sonen Olof (som då fortfarande var i livet).
I den avslutande delen av bouppteckningen (efter uppräkningen av ägodelarna) nämns en bouppteckning efter en bror till hustrun i andra äktenskapet, Anna Danielsdotter.  Där har jag inte fått läshjälp och har inte själv lyckats tyda all text, men det verkar vara en bouppteckning från 1791 efter Annas bror Lars/Hans Danielsson i Förnebo.
Då Olof inte hade några barn i andra äktenskapet och då det i bouppteckningen för Olof 1793 framgår att  egendomen var deras (Olofs och andra hustrun Anna Danielsdotters) "samfällta bo", undrar jag hur det hela kan hänga ihop.
Mina nya frågor är följande:
1. Det står att begravningskostnaden är tagen av "booskifto".  Om det avser samma som boskifte så är det ju ett upphävande av äkta makars giftorättsgemenskap. Vad betyder det? Är det bara fråga om att arvet ska delas upp så att Olofs barn får det de har rätt till och Anna får det hon har rätt till?
2. Kan Anna ha haft arvsrätt i föräldrahemmet i Förnebo (som övertogs av brodern), och det därför redogörs för det som i boupteckningen efter brodern tillföll Anna? Dvs sådant som barnen i första äktenskapet inte skulle ha rätt till?
3. Och hur kommer det sig att man kan utesluta och inte ens nämna den äldste sonen Olof i bouppteckningen efter fadern Olof Ericsson Bergman, då sonen Olof Olofsson fortfarande var i livet när bouppteckningen gjordes?
Tacksam för all hjälp att begripa sammanhanget i denna bouppteckning.


4
Järvsö / SV: Läshjälp, Olof Ericsson Bergman
« skrivet: 2021-02-10, 16:13 »
Tack Maud!


5
Järvsö / Läshjälp, Olof Ericsson Bergman
« skrivet: 2021-02-10, 13:04 »
Har kört fast på Olof Ericsson Bergman. Har hittat honom som soldat nr 122 resp 109 i Hälsinge regemente, Arbrå kompani 1728-1757 samt uppgifter om honom Hfl i Järvsö, gifte m m.
I Hfl Järvsö står att han är född 1707 i Hede. Uppgift från en annan forskare är att hans far hette Erik Jonsson, var bosatt i Hede och född omkring 1680. (Finns inte Fb eller Hfl i Hede för den tiden.)
Via dödsnotis hittade jag bouppteckningen där jag hoppades hitta lite som kunde ge ledtrådar bakåt i tid, men jag har svårt att tyda den. Tacksam om någon kan hjälpa mej fylla i de ord jag inte lyckats läsa (samt rätta det jag ev tolkat fel). Kanske någon som har tillgång till Arkiv Digital? Själv har jag bara tillgång till Riksarkivet där texten är suddig. Jag får heller inte ihop det med dödsdatum som ska vara 1793-04-30 i Kramsta, Järvsö enl Vb Järvsö (X) EI:1 (1722-1809) bild 51 i Arkiv Digital. För i bouppteckningen nämns 1793-05-13 och 1791-11-28.
Ref till boupptedkning: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0102733_00335
Bouppteckning
År 1793 den 13 maj för avlidna soldaten Olof
Bergman. Änkan hustru Anna Danielsdotter
i Kramsta i ________________målsmans
__________________ Hindric Carlssons ______
_____________________________den lilla
egendom som vid dödstimman ______________
__________ begravningen __________________
________________________________________
____________ soldaten Erik Bodin i Elfsät-
tra, avskedade soldaten Simon Warg i Ulfstad
_____ sin hustru Ingre Olofsdotter och dottern _____
korpralen Erik Lång änkan hustru Anica Olofs-
dotter _______och _________________.
 
På nästa sida, efter uppräkningen av ägodelar:
Enligt bouppteckningen av den 28 november
1791 hållen ________änkan _______Bergman___
som(?) Lars (Hans?) Danielsson i Förnebo ___ med ___
____________________________________ Johan-
son ______________enligt _________________
den 3 september 1790 till ___________________
______sin ________37. En 4 _____:  ______: ______
_______ har Lars Danielsson ____________ för
sin hustru Ingar Mårtenssodotter i _______________
han ___________ mannen 1/3 __________________
_____________________ 16 ___ till sin _________ i
___________________ hit___________________            39,33,5
erh för en ko.                                                                                 2,32
                                                                                                         4:-
                                                                         Summa              82,21,9

6
Överhogdal / SV: Överhogdal
« skrivet: 2021-01-04, 11:48 »
Stort TACK för ett uttömmande svar!
Detta var mer än jag vågat hoppas på och det tar mej ett rejält skutt framåt.
Hoppas att fler kommer att få nytta av detta!
Mvh Christina

7
Överhogdal / SV: Överhogdal
« skrivet: 2021-01-03, 20:38 »
Tack för rättelser relaterat till min fråga!
Men det väcker fler frågor och funderingar. Skulle vara mycket tacksam för källhänvisningar till Kerstins födelse och till hennes mor(?) Sigrids förste make Sven i Db. Jag har inte själv lyckas hitta förste maken Sven Svensson som anges i ert svar.
Här ett försök att redogöra för det jag själv hittat men som jag i ert svar uppfattar som felaktigt:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0014330_00041 Detta ska vara Kerstins födelsenotis. Själv har jag väldigt svårt att läsa/tyda vad som står, men av annan forskare har jag fått läshjälp att tyda att hon skulle vara född i Ytterhogdal. I Riksarkivets Specialsök Födelseregister, Jämtland, finns en notis (skärmdumpen som bif fil) som jag uppfattat som transkriberad från den ovanstående notisen. Faderns namn och hemort stämmer med övriga uppgifter jag funnit om familjen. Jag har via kontaktmöjligheten i Riksarkivets formulär kommenterat posten utifrån moderns förmodade ålder och med fråga om hjälp att tyda texten i Fb, men inte fått något svar.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0014330_00124 är modern Sigrids notis i Db där det anges att hon är 97 år vid sin död, vilket torde innebära att 1698 är rätt födelseår. Där står förste makens namn Sven + efternamn. Efternamnet anges av Frans Järnaknar och andra forskare som Jonsson/Jönsson. Själv tycker jag att första bokstav i efternamnet i notisen ovan mer liknar ett J än ett S, om man jämför med S-et i Sven. Men oavsett Jonsson, Jönsson eller Svensson så kan jag inte hitta giftet, ej heller hittar jag honom i Db. Har dels använt Riksarkivets Specialsök för register i Jämtland, sedan utgått från Överhogdals kyrkoarkiv och sökt mej ”utåt” i närliggande församlingar, men har givetvis inte täckt in alla möjligheter. Detta förfaringssätt gäller f ö även mitt sökande efter Sigrids födelse, där enda tänkbara alternativ jag hittat skulle vara en Sigrin f 1708-07-05 i Överhogdal, med far Per Nilsson. Då skulle ju åldern vid Kerstins födelse vara rimlig. Men då stämmer det inte med Jöns Perssons hustru Sigrids ålder i Db.
Betr Rätan så har jag skrivit att det är Frank Järnankar som angett det. Jag är medveten om att det inte är en primär källa, och givetvis angett det i min forskning som en osäker uppgift.
Eftersom jag är intresserad av just kvinnorna ovan i såväl traditionellt släktforskarsyfte som i min DNA-forskning så är jag jättetacksam för ledtrådar som gör att jag antingen kan fastställa eller avfärda de uppgifter som nu ter sig osäkra. Det jag försökt fastställa i min DNA-forskning är ju om Kerstin Jönsdotter, gift med Olof Andersson i Vitvattskrogen, kan vara samma Kerstin som har föräldrar Jöns Persson och Sigrid Pehrsdotter i Sunnanå, Överhogdal. Men de fel ni påpekar i ovanstående svar gör ju att kopplingen Sigrid - Kerstin i princip måste avfärdas......
Mvh
Christina Karlsson

8
Överhogdal / SV: Överhogdal
« skrivet: 2020-12-31, 12:36 »
Hej!
Tror att detta kan klassas som trådkapning, och ber om ursäkt ifall jag gör mej skyldig till regelbrott. Men jag provar ändå att ställa två frågor:


I svaren till den ursprungliga frågan mynnar svaren ut i en Per Jönsson, f i Överhogdal. Denne Per är bror till min ana på raka mödernet, Carin Jönsdotter.  Hennes mor Sigrid Pehrsdotter har jag inte lyckats finna någon födelsenotis eller föräldrar till.


Har någon hittat ytterligare information om denna Sigrid?


Frans Järnankar har angett att hon varit gift tidigare, men jag har följt de trådarna och inte hittat något om tidigare maken eller på angiven födelseplats.


Per Jönnson och Carin Jönsdotter (båda födda i Berg(Z)) har flera syskon, bl a en syster Kerstina som anges född 1748 i Ytterhogdal i fb.


Nu har jag fått en DNA-träff på såväl MtDNA som Family Finder på en kvinna i Jämtland som inte själv släktforskat. När jag följer henne på raka mödernet kommer jag som längts tillbaka till en Kerstina Jönsdotter som är gift med Olof Andersson i Vitvattskrogen. Denna Kerstina ska enligt Hfl vara född 1746 och dog 1827-06-26, men där finns inga uppgifter om var hon föddes.
"Min" Kerstina med föräldrar enl bif fil och syskonen Per och Carin m fl, är född 1748 Fb Berg (Z) C:1 sid 40/bild 41). Dvs två år senare. Men med tanke på namn, DNA-träffar och geografiskt område så torde detändå finnas en möjlighet att det är samma Kerstina. Att födelseåren diffar tycks inte vara helt ovanligt. Olof Andersson i Vitvattskrogen och hustru Kerstina Jönsdotters dotter Märta är t ex född 1777-11-03 enl Fb men står på annat ställe som född 1779 (eller också är jag dålig på att tyda).
”Min” Kerstina, med föräldrar enl bif, fil finns med i Frans Järnankars skrifter om Överhogdal, men [size=78%]han har angivit att några ytterligare uppgifter om Kerstina inte finns.
Har någon hittat något som kan sammanbinda dessa båda Kerstin-or?
Mvh
Christina Karlsson

[/size]

9
Källor och arkiv / Militära straff
« skrivet: 2020-11-13, 23:43 »
Jag har hittat en soldat i Hälsinge regemente som rymde år 1802 från 2e Majorens kompani. Anders Andersson Karg, f 1753 i Järvsö. I GMR står endast datumet då han rymde samt vem han ersattes av. Det står inget om straff. I Husförhörslängden finns också en notering om rymningen samt går att tolka som att han inte levde med sin familj under 1802-1806, men utan någon närmare förklaring.
Förutsätter att man inte kunde rymma ostraffat, men var hittar man uppgifter om straff för rymlingar, alt fängelsearkiv för den tidsperioden?

10
Var ligger platsen / Westra Åsarna i Berg (Z)
« skrivet: 2020-09-02, 21:31 »
Jag har en förfader Jöns Pehrsson som flyttade från Överhogdal och blev dräng hos kyrkoherden Drake i Berg (Z). Under vistelsen där torde han ha träffat sin hustru änkan Sigrid Pehrsdotter och paret bosatte sig i Westra Åsarna eller Västeråsen, där dottern Carin Jönsdotter föddes 1723. Dessa uppgifter har jag tidigare fått hjälpa att hitta av Karl Göran Eriksson. Jag har nu på plats i Jämtland försökt lokalisera detta Västeråsen. Det finns ett Väster- och Österåsen i Åsarna och ett Västeråsen i Oviken. Men vilket Västeråsen är det som 1723 hörde till Bergs församling? Dock hittade jag gården Stenhammar som ska ha varit prästgården i Berg och kyrkoherde Drakes hem, där Jöns var dräng. Att huset står kvar sedan 1600-talet ger en fantastiskt känsla och dimension till forskningen!

11
Ytterhogdal / SV: Karin Jönsdotter f 1733 i Hogdal
« skrivet: 2020-08-30, 10:09 »
Stort tack för hjälpen! Värdefull info som gör att jag nu är på väg till Överhogdal på semester för att besöka de olika platser jag hittat i kyrkböckerna och andra källor genom ditt svar. Skulle gärna vilja få kontakt med någon med intresse av lokalhistoria och släktforskning i området, att kunna fråga på plats. Frågan är väl inte relevant för Anbytarforum men ev tips tas tacksamt emot på mail christina.privar@telia.com

12
Ytterhogdal / Karin Jönsdotter f 1733 i Hogdal
« skrivet: 2020-05-28, 09:11 »
Kämpar i sökandet efter min anmoder Karin Jönsdotter. Frågetecken kring födelseort/socken och föräldrar, och behöver också läshjälp.


I Järvsö kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/HLA/1010096/E I/1 (1722-1809), bildid: C0031568_00115 har jag tolkat det till att Karins föräldrar heter Jöns Person och Sigrid Persdotter. Dock svårt att tyda varifrån de kommer och övriga ord i texten.


I Järvsö kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/HLA/1010096/B/1 (1689-1766), bildid: C0031561_00084, finns Karin som inflyttad till Järvsö från vad jag tyder som Överhogdal eller Öfre Hogdal. Andra forskare har skrivit att hon kommer från Ytterhogdal, vilket är en uppgift jag tror kommer från "Min släkt - Järvsö".


Har sett att andra forskare angett Karins föräldrar med namnen i vigselnotisen och med Östansjö, Ytterhogdal som ort. Men de enda som återfinns i Östansjö, Ytterhogdal (och senare i Aspan 1, enligt mitt eget sökande) med dessa namn är för gamla (Sigrid var  67 år när Karin föddes 1733) för att kunna vara Karins föräldrar. De har enligt mina efterforskningar endast två söner, Per och Erik. Någon annan Jöns med dotter Karin återfinner jag inte i Ytterhogdal.

Det känns också lite rörigt med Ytterhogdal, alt Överhogdal som ort/socken. Ytterhogdal ligger Hälsingland, men tillhör idag Härjedalens kommun som tillhör Jämtlands län......hur var det på 1700-talet?


Jag har sökt i kyrkböckerna i både Ytterhogdal och Överhgdal efter ledtrådar och även gått igenom Jonas Norrbys skrift "Skattehemman och bondesläkter i Ytterhogdal ca 1600-1940". Försöker även få tag på Frans Järnankars skrifter "Överhogdals socken 1600-1900, del 1-3", men har inte lyckats ännu. Någon som har/känner till dessa?


Kanske finns någon ledtråd i kyrkböckerna ovan, i de delar av texterna som jag inte kunnat tyda?
Någon som kan hjälpa mej vidare?

13
Smedstorp / SV: Omgifte
« skrivet: 2020-02-28, 18:59 »
Tack! Då har jag lite att nysta vidare med!

14
Smedstorp / SV: Smedstorp Db 1706
« skrivet: 2020-02-27, 21:54 »
Kanon! Tack!

15
Smedstorp / Omgifte
« skrivet: 2020-02-27, 21:52 »
Måns Nilsson i Tunby, Smedstorp, blir änkling 1706-01-31. Han är då ca 46 år och har mindreåriga barn. I Fb omnämns han alltid som bonden M N af Tunby vid barnens resp födelse. Utifrån situationen han då befann sig i började jag söka efter omgifte fr o m 1706 och har nu hittat en trolovningsnotering 14 oktober 1706
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0061937_00119 samt en vigselnotering 30 december 1706 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0061937_00120 för en Måns Nilsson. Denne M N omnämns där varken som bonde av Tunby eller som änkling, vilket är vanligt i de Vb jag sökt i för min forskning i Järvsö, Hälsingland. Men det skiljer ju rätt mycket mellan hur/vad man skrev där och i de olika socknarna i Skåne där jag nu forskar.
Någon som vet om det var brukligt att ange om brudgummen var änkling i Vb? Eftersom det saknas Hfl för den tiden har jag ju inte dem att tillgå för att kontrollera.

Tacksam också för hjälp att klura ut om det är "min" Måns som gift om sig, och om någon i så fall kan tyda brudens namn.
Mvh Christina Karlsson


16
Smedstorp / Smedstorp Db 1706
« skrivet: 2020-02-27, 20:11 »
Har svårt att tyda vissa ord i https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0061937_00158 med forts.  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0061937_00159
Tacksam för hjälp att fylla i frågetecknen och korrigering av ev felläsning:


"Den 11 Feb begravdes bonden Måns Nilssons hustru Pernilla Andersdotter som war född i Tunby, fader Anders Jönsson moder Mätta Persdotter ? ? ? ? Måns Nilssons hustru sedan(?) 17 år aflat 8 barn 2 söner son är döda och 6 döttrar som lefver. Låg ? 11 dagar ? 31 januari i sitt ålders 43 åhr."


Mvh Christina Karlsson

17
Smedstorp / SV: Läshjälp Mantalslängd 1697
« skrivet: 2020-02-25, 18:51 »
Tack! Vet du vad 5/16 står för i mantalslängden? Har det med jordareal att göra?

18
Smedstorp / Läshjälp Mantalslängd 1697
« skrivet: 2020-02-25, 18:28 »
I mantalslängden för Smedstorp 1697, https:/sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0005475_00512 hittar jag längst ner på sidan som nr 4 Måns Nilsson och dr Lars Olsson. Men vad står det på raden under och i marginalen till vänster om noteringen?

19
Smedstorp / SV: Oluf Larsson, Smedstorp - Hammenhög
« skrivet: 2020-02-16, 19:32 »
Tack då kan jag sluta leta efter omgifte :)

20
Smedstorp / SV: Oluf Larsson, Smedstorp - Hammenhög
« skrivet: 2020-02-16, 18:08 »
Tack Eva! Otroligt hur mycket info det finns om man bara kan läsa!
Sitter just nu och letar efter Olufs hustru Kerstina (Kirstina) Månsdotter f 1690-01-09 i Smedstorp och har hittat födelsenotis med föräldrar Måns Nilsson och Pernilla Andersdotter. Gott så långt.
Men även här hittar jag uppgift i Disbyt om hennes död 1761 i Smedstorp som jag har svårt att verifiera.
Den enda ev "träff" jag får 1761 är den  första noteringen 25 jan. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0061939_00166 men jag kan inte tyda namnen med säkerhet. Ser ut som om hon var gift med en Danielsson, vilket inte torde vara omöjligt med tanke på att maken Oluf dog redan 1745. Dock stämmer inte födelseår och ålder då hon ska vara född 1690 och torde ha varit 71 år vid sin död. Har tidigare fått svar att prästen inte alltid verifierat födelseår via fb utan skriver det anhöriga uppgett. Söker därför vidare efter giftermål efter 1745, men pga lässvårigheter är jag tacksam om du kan hjälpa mej tyda notisen i ref ovan då jag kanske är helt fel ute.
[/size]Mvh Christina

21
Smedstorp / Oluf Larsson, Smedstorp - Hammenhög
« skrivet: 2020-02-16, 15:54 »
Hej!
Behöver hjälp med en svårlästa notiser i db för Smedstorp och fb för Hammenhög.

Har en Åke Olsson f 1727-07-11 i Smedstorp i mitt släktträd och söker nu hans far i kyrkböckerna med  ledtråd som andra forskare lagt upp i Disbyt som en "Oluf Larsson d 1745 i Smedstorp".
Hittar en notering i https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0061938_00109 där en Oluf Larsson står som nr 7. Tycker mej kunna läsa ut att han begravdes 25 mars 1745 och benämns bonden Oluf Larsson. Längre fram i texten tolkar jag det som att han är född 1693 i Hammenhög samt att han dog 10 eller möjligen 19 mars. Någon som klarar att läsa ut resten i notisen?
I Hammenhög hittar jag i fb 1693 en Oluf döpt 26 juni, men även där har jag svårt att läsa notisen och kan inte få det till att fadern skulle hetat Lars (vilket han ju borde) https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0059855_00040
Det känns lite osäkert att använda denne Oluf i släktträdet då jag inte kan verifiera via Hfl, så tacksam för hjälp tips att gå vidare med när Hfl saknas för den akutella tiden i både Smedstorp och Hammenhög.
Mvh Christina22
Smedstorp / SV: Födelsenotist för Ola Åkesson Rosenlund
« skrivet: 2020-02-04, 16:42 »
Wow, tack!
Af Tungby = från Tunby?
//Christina

23
Smedstorp / Födelsenotist för Ola Åkesson Rosenlund
« skrivet: 2020-02-04, 13:43 »
Bland mina anor har jag en Ola Åkesson Rosenlund f 1758-06-27(?). Via Disbyt finns forskare som lyckats spåra hans anor i ytterligare två led bakåt, vilket jag inte lyckas med. Det första som stoppar mej är att jag inte kan tyda den födelsenotis för Ola som det hänvisas till:
Smedstorps kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/LLA/13356/C I/3 (1754-1776), bildid: C0061939_00032, sida 22  http://sok.riksarkivet.se/bildvC0061939_00032sning/
Kan någon hjälpa mej tyda denna?
I Disbyt anges Olas föräldrar vara Åke Olsson (f 1727-07-11 i Smedstorp) och Karna Hansdotter (f 1735 i Smedstorp) vilket jag inte lyckas tyda fram ur födelsenotisen. Håller som bäst på att leta dem i Hfl för ytterligare ledtrådar.
Mvh Christina Karlsson

24
Hej
Jag har anfäder som på 1700-talet levde som "baron Gyllenkroks husfolk" i Östra Vemmenhög.
Har sökt information/litteratur om husfolk, statare, åboar m m men det är rätt allmänt skrivet.
Undrar om någon vet något om förhållandena just där, dvs för Gyllenrkroks husfolk i Ö Vemmenhög, eller kan hänvisa till aktuell litteratur.
För att vara lite mer konkret i mina funderingar:
Levde husfolket i byn Ö Vemmenhög, i bostäder ägda av baronen?
Hur var livsvillkoren/arbetsförhållandena för husfolk?
Det står även i källor jag hittat att Gyllenkrok ägde 1/2 Dybeck så egendomen tycks ha varit delad. Hur fungerade det och vem ägde den andra 1/2?
Såg att Dybeck var på väg att säljas för ca 10 år sedan. Hur gör man med slottets arkiv och annat vid sådana tillfällen?
Funderar även kring ägoförhållanden och villkor då en anfader i början av 1700-talet var bonde i Herrestad, sonen blev åbo på samma gård och sonsonen som tog över slutade som fattighjon. Det finns gott om litteratur som beskriver situationen under 1700-talet med bondeuppror, bönder som mot överlåtande av marken fick skydd av adeln, adel som dödade upproriska bönder o s v, frälse och ofrälse om såväl jord som människor, men själva omfattningen av olika skeenden och livsvillkoren för de "undre" skikten beskrivs sällan.
Mvh Christina


25
16: Metodfrågor (Hur gör jag?) / SV: "Försvunna" personer
« skrivet: 2019-11-10, 21:17 »
Tack för tipsen Marianne. Tyvärr gav varken soldatlinjen eller dopvittnena någon info och inte heller befolkningsregistret med olika sökvarianter i AD.


Christina - om du läser hela mitt inlägg så ser du att jag konstaterat att Mätta är skriven i 456 C när hon dör och att notering om hennes död finns i Ystads db.  Jag skrev också att jag inte kan hitta någon bouppteckning (vare sig i Ystad eller Skivarp). Jag funderar därför hur det kommer sig att man inte upprättat någon bouppteckning när det bevisligen fanns en ägd bostad och två barn till Mätta som är vid liv när hon dör samt om någon kan tipsa om andra sökvägar.


F ö har jag hittat en dotter till Mätta i Skivarp så då blir det ju logiskt att hon är på besök hos dottern när hon dör. Lite konstigt dock att hon begravs i Skivarp när hon är skriven i Ystad.

26
16: Metodfrågor (Hur gör jag?) / "Försvunna" personer
« skrivet: 2019-11-09, 23:27 »
Mätta Andersdotter f 1813-07-26 i Öja (M) blev änka 1849. Maken Nils Andersson drunknade i Ystads hamn 1849-06-27 och begravdes 1849-07-01. Det finns en hänvisning till kämnärsrätten som ger honom rätt att få en kristlig begravning, men i kämnärsrättens arkiv hittar jag inte detta - kan denna uppgift finnas någon annanstans?
Jag är intresserad av varför fallet togs upp i rätten - dvs omständigheterna kring dödsfallet eftersom jag antar att det inte var självklart att han skulle få begravas "kristligt". Typ misstanke om självmord el dyl.


Mätta har 3 barn av vilka jag följt och hittat 2 fram till deras resp död. Men sonen Lars Nilsson f 1845-02-27 tappar jag bort 1866. I Ystads St Maria AI:37 bild 52/sid 665 (arkiv digital) finns en uppgift om flytt till Norrala i Gävleborgs län. Återfinner honom också i utflyttningslängden i Ystads stadsförsamling med utflyttningsdatum 1866-12-08. MEN han återfinns inte i Norrala som inflyttad vare sig 1866 eller 1867. Inte heller hittar jag honom i någon av dödböckerna i Ystad eller Norrala 1866-1867, han tycks helt enkelt gå upp i rök.


I ett försök att se om Lars levde eller hade efterlevande barn när modern Mätta dör 1899-02-17 söker jag efter hennes bouppteckning men någon sådan går inte att finna. 9 år tidigare, i 1890 års folkräkning är Mätta ägare till lgh No 456C i Ystad, så det torde ha funnits tillgångar till efterlevande.


Men även här stöter det på patrull för trots att Mätta är skriven i Ystads stadsförsamling på No 456C vid sin död så dör hon i Skivarp och begravs där!? Detta finns noterat i Ystads stadsf FI:2 sid 57/bild 610 (arkiv digital) men inga uppgifter finns i Skivarps kyrkböcker och någon gravsten har jag inte hittat där. Det finns heller inga kända släktingar i Skivarp, såvitt jag kan se, som förklarar varför Mätta är där vid sin död eller begravs där.


Är mycket tacksam för tips om hur jag går vidare för att hitta information om sonen Lars, vad som hände med Mättas bostad efter hennes död, varför hon dog och begravdes i Skivarp samt varför det blev rättssak av maken Nils död.

27
Järvsö / Anders Lundberg
« skrivet: 2017-01-04, 13:03 »
Önskar läshjälp i Järvsö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010096/A I/4 (1754-1766), bildid: C0031517_00051 (sid 40)
Längst ner på sidan finns Anders Lundberg, på sid 143 i samma Hfl står han som Adelsryttare. Nu överstruken på sid 40 och ser ej vad som står före namnet. Hustru Maria Malmberg och sönerna Anders och Carl född i Stockholm. Längst ut på höger sida finns en notering angående flytt från Säljestad och en notering som tycks avse Carl och som jag inte kan läsa. Tacksam för hjälp.
Har lyckats uttyda årtalet som kan vara 1763 eller 1764 samt ordet ”sin”, ”Säljestad pag 143” (dvs tidigare adress och sidnr i samma Hfl). Sedan ”Carl” och ”glömt”.
Mvh Christina

28
Borrie / Borrie
« skrivet: 2015-10-01, 21:53 »
Tack Eva!
Domböcker är en av mina vita fläckar. Tycker de är svårlästa och har aldrig riktig förstått var man ska leta efter olika uppgifter, vilken typ av mål som handläggs i vilken rätt o s v. Behöver läsa på om det!  
Och nej, jag har inte läst målet som helhet - trodde att det bara var uppgiften i saköreslängden som fanns. Har nu försökt läsa målet men tyvärr kör jag fast rejält där och får inget sammanhang. Det var ju ganska mycket text - har du tid och lust att hjälpa mig tyda den?
Ska söka vidare efter Anders och modern i Ystad också.
Otroligt värdefullt att kunna få hjälp när man kör fast! Tack!

29
Borrie / Borrie
« skrivet: 2015-09-30, 12:30 »
Hej
 
Önskar läshjälp samt tips om var jag kan söka vidare.
 
Har tidigare fått god hjälp ang Anders Olsson Borrs hustrur, och nu är det Anders Olsson Borr själv som jag söker. Det råder i olika längder delade meningar om han är född i Högestad eller i Ystad. I Högestad finns en födelsenotis för en Anders 1798-04-16 med mor Kerstena Tufvesdotter. Fb Högestad (M) CI:1 (1758-1861), Bild 37.  
 
I Hfl Högestad AI:1 (1813-1819) Bild 16 återfinns en dräng, Anders född 16/4 1798, dvs överensstämmer med den födelsenotis  
som finns om en Anders med mor Kerstenana Tufvesdotter. Som födelseort tycks det stå Ystad  
men överskrivet med Högestad? Det framgår också att han kom till Högestad från Ystad  
1810. Någon inflyttningslängd från 1810 finns inte för Högestad. Däremot finns tre Anders Olsson  
utflyttade från Ystads Sankta Maria, men ingen av dem har flyttat till Högestad.  För Ystad St Petri saknas flyttlängd från 1810.  
Hittar ingen födelsenotis för en Anders Olsson i Ystad med uppgivet födelsedatum.
 
Kopplingen mellan drängen Anders och soldaten Anders Olsson Borr har gjorts av annan forskare där uppgifterna ligger i Disbyt, men jag vet inte något närmare om hur denne forskare kommit fram till att det är samma Anders. I brist på andra uppgifter har jag valt att fortsätta nysta där.
 
I Hfl för Stora Herrestad (Borrie) AI:5 för 1817-1822 anges dock Ystad som födelseort för  
Anders Olsson Borr och då ökar osäkerheten kring om det är samma person.
 
Via Centrala Soldatregistret har jag begärt utdrag för Anders Olsson Borr, men tjänsten/mailadressen verkar inte fungera tyvärr. I GMR finns endast uppgiften skåning.  
 
Hur/var kan jag söka vidare för att försöka fastställa om min Anders Olsson Borr är den Anders som fötts i Högestad?
 
OM Anders Olsson Borr är samma Anders som jag hittat i födelsenotisen så finns en notering i domboken om modern. Pigan Kerstena Tufvesdotter i Högestad tuktad för första ???? begånget lägesmål? till den ??????????????? Dessvärre klarar jag inte av att läsa hela så tacksam för läshjälp. Hon heter Kerstena Tufvesdotter och är ärende nr 7 i saköreslängden.
Herrestads häradsrätt AIa:37 (1798-1798) Bild 1610 (AID: v157894.b1610, NAD: SE/LLA/10026)
 
Ref kommer från Arkiv digital.
 
Mvh
Christina

30
Livregementet till häst / Lundberg, Anders
« skrivet: 2015-07-30, 09:11 »
Soldat eller ej?
 
Söker fortfarande efter fler uppgifter om min anfader Anders Lundberg (född ca 1710).  
 
Fick god hjälp av Maud Svensson och Bertil Strömberg men har sedan inte kommit vidare med några säkra uppgifter om makarna utöver detta.  
 
Har nu tecknat ett abonnemang i SVAR i hopp om att hitta mer material att söka i, men tycker det är svårare att navigera där än i Arkiv Digitals material.  
Det är främst noteringar om Anders som soldat jag sökt efter - om han nu var det. (Bertil hjälpte mig genom att utesluta att den ende soldat Anders Lundberg som jag hittat inte var min AL.)
 
1743 i födelsebok för förste sonen står det att Anders är kusk. De bor då på Squalbergsgatan i Stockholm enl uppgift i födelseboken men jag kan inte hitta dem i husförhörslängderna för Hedvig Eleonora församling.
1749 i födelsebok för andre sonen står Anders som ryttare, adress och församling som tidigare.
Familjen flyttade 1751 till Järvsö, Hälsingland, Gävleborgs län. Anders var då i 40-årsåldern och jag vet inte varför han flyttade. Soldat var han inte i Järvsö.
 
Har därför fortsatt leta efter Anders som soldat under tiden i Stockholm men utan framgång.
 
Är det en rimlig ”militär” bana att börja som lakej, vidare till kusk och sedan bli ryttare, eller kan det finnas någon annan förklaring till yrkestitlarna?  
Det står ju faktiskt aldrig att han är soldat. I sökandet efter andra anfäder i Järvsö har jag noterat att just soldat förekommer flitigt i olika kyrkböcker. Antingen är man soldat, fd soldat, avskedad soldat eller soldatänka. Men det kanske skiljer sig åt i olika delar av landet hur mycket vikt man lade vid det?
 
Ger adressen Squalbergsgatan i Hedvig Eleonora församling några ledtrådar till vilket regemente/kompani han ev kan ha tillhört?
 
Har även sökt i Finska församlingen i Stockholm utifrån uppgifter om hustrun Maria Malmberg som skulle härstamma från Kimito, men har inte funnit något där heller.
 
Kanske dags att ge upp?

31
Värnplikt / Sjömanshus istället för värnplikt
« skrivet: 2015-05-23, 13:22 »
Tack Marianne!
Jag har kollat i boureg åren 1940-1944 men Bengta finns inte med där. Troligtvis ägde hon väl knappt mer än kläderna med tanke på hennes tidigare historia. Vet inte hur det var då, om man alltid var skyldig att upprätta bouppteckning eller om man kunde låta bli. Det enda jag vet är att min farfar underrättades om att hon dött - så någon har i alla fall tagit ansvar för att underrätta närmast anhöriga.
Mvh
Christina

32
Ystad / Ystad
« skrivet: 2015-05-22, 17:24 »
Hej
Jag skrev ett inlägg men uppmärksammade inte att det hamnade under militaria. Det handlar om två bröder som noterats som inskrivna i Ystads sjömanshus men som sedan hamnar i obefintlighetsboken. Länk till inlägget:
 
 
 
Mvh
Christina Karlsson

33
Värnplikt / Sjömanshus istället för värnplikt
« skrivet: 2015-05-22, 17:18 »
Hej
Jag har sökt efter två släktingar i Ystads sjömanshus. Johan Hjalmar Nilsson f 1885-10-13 och hans bror Bror Reinhold Nilsson f 1878-02-16, båda födda i Ystads Sankta Maria. Båda inskrivna i Ystads sjömanshus enl hfl.
 
Bröderna står i hfl skrivna hos modern till 1913. Därefter är de å församlingen skriven som sjömän. Bröderna noteras 1916 flyttade med hänvisn till sid 4161 och där vidare hänvisning till obefintlighetsboken 1920-12-31, sid 66. (Ystads stadsförsamling AIIa:41 (1911-1916) Bild 1530 / sid 3849 samt Ystads stadsförsamling AIIa:55 (1916-1921) Bild 2710 / sid 4161). Enligt uppgift från Riksarkivet i Lund finns inga andra uppgifter rörande bröderna i obefintlighetsboken för Ystads stadsförsamling AIII:1.
 
Johan Hjalmar har jag återfunnit i sjömansrullorna. Sista livstecknet är från 1906: Påmönstrad 20/3 1906 som lättmatros på skonertskeppet Precis fr Skillinge, med avgång till England. Månadslön 32 kr. (Sjömanshuset i Ystad DIa:16 (1905-1907) Bild 610 / sid 30).  
 
Vid fråga till Sjöfartsmuseet ang skeppet Precis (som inte återfinns i rullorna efter 1906) fick jag svaret att skeppet såldes till Finland 1907. De kunde inte finna några uppgifter om Johan Hjalmar i sina dokument men skriver att det var vanligt förr att sjömän mönstrade av i annat land och mönstrade på annan båt där (dvs i England i så fall, såvida han inte följde med skeppet vid försäljningen till Finland).
 
Bror Reinhold har jag inte hittat i sjömansrullorna för Ystads sjömanshus.
 
Ingen av bröderna återfinns i Sveriges dödbok 1901-2013.
 
Nu undrar jag om någon av er erfarna släktforskare har några tips att ge om hur/var jag kan söka vidare efter bröderna.
 
Mvh
Christina Karlsson

34
Västra Nöbbelöv / Västra Nöbbelöv
« skrivet: 2015-04-18, 14:58 »
Hej
Jag har i mitt släktträd kommit till en Hans Andersson född 1731, död 1795-0313 i Västra Nöbbelöv. Gift med Valborg Mårtensdotter (levde 1730-1792). Då jag använder programmet Disgen har jag via Disbyt hittat andra släktforskare som angett Anders Hansson och Appolonia Jeppsdotter, Tingaröd 3, Tingshög, som föräldrar till denne Hans, men jag kan inte själv hitta dessa uppgifter i Hfl Västra Nöbbelöv 1683-1750 (ev andra kyrkböcker för aktuell period finns ej i Ancestry). I Hfl hittar jag endast barnen Elna, Nils och Töre. Författaren Peter Larsson har i sin bok Tre byar - Tre världar angett att Anders Hansson och hustru Appolonia hade barnen Nils, Töre och Karna och att Tingaröd 3, Tingshög ärvdes av dotter Karna (som jag hittar med maken Per i Tingaröd 3 men inte angiven som barn till Anders och Appolonia).
Tycker att Hfl-en är mycket svårläst så det kan vara därför jag misslyckats. Därför tacksam för hjälp att reda i detta för att kunna fastställa eller avfärda Anders H och Appolonia som anor.
Mvh
Christina

35
Sankt Olof / Sankt Olof
« skrivet: 2015-04-03, 14:48 »
Hej
Söker efter min farmors syster Ingri Olsson, född i Holma St Olof (L) 1883-01-31. Föräldrar Ola Håkansson och Hanna Svensdotter. Hittar henne i födelseboken samt i Hfl Sankt Olof (L) AI:13 (1891-1896), sid 95 tillsammans med sin familj. Men sedan är det stopp. Har f n Ancestry och där återfinns hon inte bland indexerade, ej heller i Sveriges dödbok 1901-2013. Har också tittat igenom Db till 1901 för Sankt Olof men i Ancestry kommer jag bara åt dessa fr o m 1898.
Fadern Ola dör i Södra Mellby(L) 1938 men jag kommer inte åt några uppgifter efter 1896 i Ancestry för vare sig Sankt Olof eller Södra Mellby så jag fastnar oavsett hur jag försöker.
Tacksam för hjälp!
Mvh
Christina

36
Livregementet till häst / Lundberg, Anders
« skrivet: 2014-09-17, 09:41 »
Hej
Jag har också hittat en hel del uppgifter om Lars Malmberg och hans båda fruar I Kimito (men inte vigselnotisen för Lars och Maria - tack!), men då jag inte hittar några uppgifter om in- eller utflyttning för dottern Maria så blir det ju bara ett antagande att det är just hon. Dock torde det väl inte finnas så många Maria Malmborg från Kimito födda samma år så sannolikheten är ju stor ändå.  
 
Har inte sökt vidare på hennes mor Maria Suedielina (mest pga svårigheter att hitta/läsa i de finska längderna).  
 
Fadern Lars har jag inte hittat något mer om än det som finns i länkarna om länsmän i Kimito på 1700-talet http://www.genealogia.fi/genos/36/36_49.htm
 
Betr Anders Lundberg så har jag inte kommit vidare där heller. Han lär komma från Dalarna enl en notis i GMR, men det är ju som att leta en nål i en höstack.  
 
Hittar inte igen makarna Lundberg/Malmberg i några ytterligare längder i Stockholm förutom dem Maud tipsade om tidigare i denna tråd. Det jag har är alltså framåt i tid dvs uppgift om att de har fått sönerna Carl, Andreas (troligen död före flytt till Hälsingland) och Anders, och där är det Anders Andersson Karg som jag har fortsatta uppgifter om framåt i tid.

37
Högestad / Högestad
« skrivet: 2014-08-29, 21:06 »
Stort tack Eva!
Har inte tänkt på detta med straffen för oä barn och att det går att hitta uppgifter om det också!
Och så ska jag söka vidare efter Kierstina i Lövestad. Hade lite svårt att  tyda uppgiften om fadder i Fb och tänkte inte på att den kunde vara en ledtråd!
Det är verkligen en fantastisk förmån att kunna få hjälp via Anbytarforum!
Mvh
Christina

38
Ystad / Äldre inlägg (arkiv) till 29 april, 2015
« skrivet: 2014-08-28, 19:58 »
Hej
Min farfars farfar Nils Andersson f i Borrie 1819, drunknade i Ystad 30 år gammal (juni 1849) och efterlämnade hustru och två minderåriga barn samt ett barn på väg. Familjen var inflyttad till Ystad från Borrie och bodde i nr 456, Ystads Sankta Maria (A1:24, 1846-1850).
Dödsorsak anges som: Afled geom vådlig händelse medels Drunkning vid Hamnen härstädes - blef Enligt Kämners Rättens utslag Christeligen begrafven i 5. Qvart -.(Db Ystad St:a Maria (M) F:8 (1845-1862), sid 30).
 
Jag har via Kungl bibl. sökt tidningar men inte funnit några från sommaren 1849, då jag ville veta mer om denna vådliga händelse. Någon som känner till ytterligare sökmöjligheter?
 
Jag har också varit på kyrkogården och sökt efter gravsten men där finns ingen på ovan angiven plats. Ej heller någon flyttad gravsten. Enligt kyrkogårdsarbetare jag träffade hände det ofta att mindre bemedlade lades i gångarna mellan övriga gravar. Kan det stämma?
 
Jag har också funderat mycket på hur man som ung änka klarade sig vid den tiden. Hon, Mätta Andersdotter f 1813-07-27 i Öja (M), finns kvar på adressen nr 456 i Ystad och det verkar som om hon hyr ut, hon har också en tid en fosterdotter, en inhyst piga och ytterligare några hyresgäster (bl a sonen med familj) under åren som följer, om jag förstått Hfl-antecknigarna rätt.
 
Undrar om det finns någon möjlighet att hitta ytterligare uppgifter om änkan Mätta, t ex ägarförhållanden vad gäller nr 456, dvs om hon ägde fastigheten eller hyrde och i sin tur hyrde ut.
 
Det är alltid roligt att hitta olika personer i kyrkböckerna, men jag saknar ofta beskrivningar av hur man levde och klarade sig på den tiden. Tacksam även för tips om litteratur som beskriver levnadsförhållandena för fr a kvinnorna i Ystad under 1800-talet. Läser f n Ystads historia del 1 och 2..............
Mvh
Christina Karlsson

39
Högestad / Högestad
« skrivet: 2014-08-28, 19:26 »
Hej
Jag letar efter föräldrar till en soldat Anders Ohlsson Borr f 1798.
I GMR (se nedan betr ref) står att Anders är född i Högestad.  
 
Två pojkar med namnet Anders föds i Högestad 1798, en den 13/4 (far Lars Olsson, men då borde Anders hetat Larsson!) och en den 16/4 av ogifta kvinnan  Kristina Tuvedsdotter (men varför heter han då Olsson?) (Högestad CI:1 (1758-1861) Bild 37 / sid 59).
I Högestad (Högestad AI:1 (1813-1819) Bild 16) finns en dräng, Anders född 16/4 1798, som kom från Ystad 1810? Födelseorten ser ut att ha stått Ystad men blivit överskrivet med Högestad. Denne Anders flyttar till Borrie 1816, vilket stämmer med Anders Olsson Borr som blir rotesoldat i Borrie 1816/1817. Men  var i Ystad  
har han och modern befunnit sig fram till 1810? Har de alls varit i Ystad???
Anders blir rotestoldat i Södra Skånska Infanteriregementet, Herrestads kompani för rote Borrie, 19 år gammal. Vid 20 års ålder soldat, vid 25 års ålder jägare, soldatnummer 35. (Generalmönsterrullor - Södra Skånska Infanteriregementet 658 (1818-1823) Bild 116 och 372).
 
Tacksam för hjälp att hitta mer information om Anders bakgrund/föräldrar. I soldatregistret finns inga ytterligare uppgifter.
Anders öde har fångat mig - han var gift 3 gånger och de båda första hustrurna dog unga liksom flera av deras barn. Det är svårt att föreställa sig hur man klarade sådana umbäranden i tider utan dagens skyddsnät.
Mvh
Christina Karlsson

40
Hej  
Undrar om någon kan hjälpa mig vidare i forskningen efter två bröder till min farfar:
 
Bror Reinhold Nilsson f 1878-02-16 i Ystad St:a Maria (M)
och
Johan Hjalmar Nilsson f 1885-10-13 dito församling.
 
De noteringar jag hittat i Hfl är följande:
1893: För Bror Reinhold står Ystads sjömanshus, frv 99. (Ystads stadsförsamling AI:9 (1893-1899) Bild 222 / sid  
1946)Båda bröderna är skrivna hos modern till 1913 då de är å församlingen skriven som sjömän.  
1911:Johan Hjalmar är inskriven i Ystads sjömanshus och där finns en notering F9 216/06 (Ystads stadsförsamling AIIa:41 (1911-1916) Bild 1530 / sid 3849)
1916: Bror och Johan skrivna hos moderns som ovan men nu med hänvisning till obefintlighetsbok 66 1920-12-
31. (Ystads stadsförsamling AIIa:55 (1916-1921) Bild 2710 / sid 4161)
 
Denna obefintlighetsbok har jag inte lyckats hitta (använder Arkiv Digital), och är ej heller helt säker på vad som avses när en person skrivs i en obefintlighetsbok.
Tacksam för tips och information!
Mvh
Christina

41
Borrie / Borrie
« skrivet: 2014-05-20, 23:22 »
Tack Anders!
Jag har missat Kjerstin Larsdotter nr 2´s gifte med Anders Z. Jag letade efter henne i fb eftersom det står i Hfl att hon är född i Borrie och där fanns hon inte med, endast Kjerstin nr 1 med föräldrarna Lars och Metta. Det jag tyckte verkade osannolikt var att modern till Kjerstin nr 1 skulle ha en inneboende med samma namn som hennes dotter och att de båda skulle vara födda i Borrie exakt samma år, månad och dag. Men det måste ju helt enkelt röra sig om två olika personer precis som du skriver, och att det angivits fel födelseort för Kjerstin nr 2.  
Mvh
Christina

42
Borrie / Borrie
« skrivet: 2014-05-19, 20:15 »
Hej
Har fått en märklig fnurra som jag behöver hjälp att reda ut.
Anders Olsson Borr, rotesoldat i Borrie f 1798-04-16, gifter sig 1818-10-11 med Kjersti Larsdotter f 1796-10-04 i Borrie. Kjersti återfinns i fb Borrie med Lars Olsson och Metta Clemmetsdotter i Borrie nr 13 som föräldrar.  
Kersti dör 1826 och Anders gifter om sig.
Jag söker vidare bakåt efter Kjerstis syskon m m och finner då att hennes far Lars dör 1808 och att modern Metta gifter om sig med en Börje Gertsson från Köpinge. Följer paret i hfl och stöter då på en Kjerstina Larsdotter, f samma datum som soldaten Anders Olsson Borrs hustru, dvs 1796-10-04, men nu (1834) är hon enka och hustru till en Åke Nilsson. De är nuvarande boende på Borrie nr 13, och Mätta och Börje står som före detta. Denna Kjersti Larsdotter anges som kommen från Öfraby 1824 (ännu ett sammanträffande? Anders Borrs andra hustru Karna Andersdotter kom från Öfraby 1826).............
Det verkar lite för otroligt med två olika Kjersti Larsdotter f 1796-10-04 i Borrie (när bara en finns i fb)och ett märkligt sammanträffande att Metta och Börje skulle efterträdas av en kvinna med samma namnoch födelsedatum som Mettas dotter.
Någon som klarar att hänga med i svängarna (gör det knappt själv!) och vill hjälpa mig hitta en förklaring?
Ref:  
Stora Herrestad CI:1 (1717-1805) Bild 64 / sid 66
Stora Herrestad CI:1 (1717-1805) Bild 65 / sid 67
Stora Herrestad CI:1 (1717-1805) Bild 347 / sid 372
Stora Herrestad CI:2 (1806-1861) Bild 277
Stora Herrestad AI:5 (1817-1822) Bild 245 / sid 64
Stora Herrestad AI:6 (1822-1833) Bild 219 / sid 56
Borrie AI:1 (1834-1844) Bild 31 / sid 27
Borrie AI:2 (1845-1858) Bild 42

43
Livregementet till häst / Lundberg, Anders
« skrivet: 2014-04-16, 10:29 »
Tack igen Maud!
Har sökt efter Carl f 1746 men finner honom inte så det troliga är väl att det blivit fel årtal när det skrevs in i Järvsö. Hans födelseår finns med först i Hfl för 1754-1762. Om det fanns en Carl f 1743 borde han ha dött innan 1746, men i AD saknas Db för Hedvig Eleonora för aktuell period. Andreas f 1749 eller något ev ytterligare barn tycks heller inte ha levt till 1751 och flytten till Järvsö. Nu ska jag i alla fall lusläsa HE CI:7-9 efter ev fler barn. Får nog skaffa mig ett Svar-abonnemang också!
Mvh Christina

44
Livregementet till häst / Lundberg, Anders
« skrivet: 2014-04-15, 11:43 »
Tack Maud och Bertil för hjälpen!
Då var det inte min Anders i Generalmönsterrullan för 1736 eftersom han bara var 27 eller 28 år då. Men det var ändå värdefullt att kunna utesluta den sökvägen.
Däremot är det min Anders i Hedvig Eleonora! Hur hittade du honom så snabbt Maud? Känner du till något ytterligare om familjen?
Mvh Christina

45
Livregementet till häst / Lundberg, Anders
« skrivet: 2014-04-14, 20:05 »
Hej
Jag har efter en lång tids sökande hittat ryttaren Anders Lundbergh (f 1709) i Livregementet till Häst GMR 795b (1736-1736), Arkiv digital bild 2330/sid 1166. Södermanlands kompani, Tredje korpralskapet(?).
Anders har nr 118.
Tyvärr har jag svårt att läsa ut mer än namn och årtal kopplat till honom så jag behöver läshjälp!
Jag undrar också vilket upptagningsområde/vilka socknar  som var aktuella för kompaniet i fråga då jag inte vet mer om Anders än det som står i Gävleborgs läns, Järvsö sockens inflyttningslängd från 1751 där han står som afskedade ryttaren. Han hade då hustru Maria Malmberg (kan ev komma från Kimito i Finland) och sonen Carl f 1746 i Stockholm och hela familjen står som inflyttad från Stockholm.  
Jag har under senaste året bläddrat igenom åtskilliga mantalslängder, födelseböcker m m i Stockholm med omnejd men utan att hitta något förrän nu i GMR 795b, och jag är osäker på om det är rätt Anders Lundberg jag hittat, så jag är mer än tacksam för tips om hur jag kan gå vidare.
Mvh
Christina

46
Fågeltofta / Fågeltofta AI:10 (1868-1875) Bild 84 / sid 79
« skrivet: 2014-04-11, 23:46 »
Undrar om någon kan hjälpa mig läsa i Husförhörslängderna för (Kristianstads län) Fågeltofta AI:10 (1868-1875) Bild 84 / sid 79 (AID: v99037.b84.s79, NAD: SE/LLA/13098) resp Fågeltofta AI:11 (1875-1881) Bild 85 / sid 80 (AID: v99038.b85.s80, NAD: SE/LLA/13098). Håkan Olsson har flyttat år 1875 från Månslunda 1 till ..... ja vad står det egentligen?

47
Järvsö / Äldre inlägg (arkiv) till 11 februari, 2015
« skrivet: 2014-02-14, 14:24 »
Är det någon som är intresserad av samarbete kring soldatforskning 1600-1800-talet, för soldater bosatta inom Järvsö socken. Jag har kommit en bit på väg men har endast tillgång till Arkiv Digitals skannade material. Har också läst en del litteratur som Hälsinge Regementes krigshistoria, Karl Petter Ströms bok, Sundbergs sammanfattning samt Hanzéns böcker som beskriver en del om soldater och soldatliv. Dock ett maffigt material att få grepp om och det skulle vara värdfullt med någon att diskutera med.
Mvh
Christina Karlsson

48
Efterlysningar (stängd för nya rubriker) / Blomberg
« skrivet: 2007-06-20, 14:08 »
Hej
 
Känner du till något om Emilia Blomberg? Från Sjonhem, dog på 1960-talet. Det var min morfarsmor och jag söker information om hennes ättlingar.
 
Mvh
Christina Karlsson
Norrköping

49
Tidersrum / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-01-11
« skrivet: 2003-07-31, 09:44 »
Tack för hjälpen! Hittade en hel del om Vimantorp på Rötter, bl.a. en omfattande redogörelse för anorna till Ingrid Jönsdotter. Är det någon som kan komplettera Olle Elms uppgifter ovan vore jag mycket tacksam.
 
Med vänliga hälsningar,
Christina

50
Tidersrum / Äldre inlägg (arkiv) till 2004-01-11
« skrivet: 2003-07-30, 10:57 »
Hej Undrar om någon känner till Cajsa Persdotter, f 1759-01-16 i Tidersrum. Hon var gift med Sven Hultberg, som efter avsked som soldat förvärvade en gård i Flaka, Tidersrum.  
 
Christina Karlsson

51
Mitt namn är Christina Karlsson och jag är sambo med en Morgan Wiberg.  
Jag har släktforskat efter hans anor i ca 1 år. I natt stötte jag äntligen på denna korrespondans. Jag har följt Morgans anor till Grue men, inte hittat Karin Nilsdotters historia.
 
Underbart att se det här. Det är dock tragiskt vad denna släkt är full av förlorade föräldrar/barn.
 
 
Jag har dock en liten undran. Jag trodde Erik Eriksson Wiberg bodde Söderala församling då han avled? Att Anna Trettina inte var det sista barnet visste jag inte.
Däremot är jag ganska säker på att Anna födde två utomäktenskapliga barn till, vilka dog i tidig ålder. Detta var runt 1910
 
Skriv gärna till mig
Kickan92@hotmail.com

52
Överluleå / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-04-24
« skrivet: 2003-01-12, 23:34 »
Hej  
 
Jag heter Christina Karlsson och kommer från Sikfors Piteå.
 
Min mm ff hette Lars Gustaf Larsson Ruth från Heden Ö Luleå, enligt uppgifter jag fått skulle han ha varit fältjägare.
Är det någon som har uppgifter om honom så hör av er till mej.

53
Burträsk / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-01-16
« skrivet: 2003-01-01, 17:07 »
Hej jag heter Christina Karlsson och bor i Sikfors Piteå
 
Min morfar kommer från Innansjö Burträsk, han hette Karl Oskar Nyström född 1888.Han flyttade till Piteå.
Hans far hette Anders Fredrik Nyström född 1838.
Anders Fredriks far hette Anders Andersson Nyström född 1803 i Ljusvattnet Burträsk
Han drunknade 1856 och efterlämnade fru och barn.
Jag har namnet på två söner men skulle vilja ha uppgifter om hans andra barn, finns det någon som vet hör av er till mig.
 
V.H.Christina.

54
Tidersrum / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-04-02
« skrivet: 2002-12-19, 10:20 »
Hej jag undrar om någon känner till anorna till livgrenadjären Sven Hultberg (f 1759 i S.Vi och d 1825 i Tidersrum) och hans hustru Cajsa Persdotter (f 1759-01-16 i Tidersrum). Sven Hultberg förvärvade efter avsked en gård i Flaka, Tidersrum.
 
Christina

55
Hallingeberg / Äldre inlägg (arkiv) till 2003-09-07
« skrivet: 2002-12-18, 09:38 »
Hej alla forskare!
 
Jag undrar om någon har någon information om föräldrarna m.m. till Nils Peter Johansson f 1823-03-21 i Hallingeberg. Denne blev sedermera bonde i Djursdala by, Djursdala sn.
 
/Christina

56
Leksand / Äldre inlägg (arkiv) till 2002-07-28
« skrivet: 2001-03-17, 21:17 »
Hej! Kan någon hjälpa mig i min undran över namnet Dalin? Min mormors mamma Anna Olsdotter föddes den 15/12 1869 i Ullvi by. Hon står som oäkta dotter till Brita Olsdotter(26/9 1841) från Ullvi 29.Jag hittar ingen fader till Anna. År 1888 i november flyttar  Anna och hennes bror Anders till Sköns församling i Sundsvall. I husförhörs- och flyttlängden står det att de tar namnet Dalin. Samma år (1888) hittar jag drängarna Anders och Erik som flyttar till Nord Amerika. De heter också Dalin. När jag söker i Anders och Eriks födelseböcker ser jag att de kommer från Lima. I husförhörsboken finns de som Anders född 30/3 1870 ,son till Anders Persson och Carin Andersdotter samt Erik född 1/2 1868 son till Anders Andersson och Anna Persdotter.Det verkar som om de också tar namnet Dalin då de flyttar? Nu undrar jag om någon känner til någonting om namnet Dalin? Själv härstammar jag som sagt från Ullvi,Tibble och Hälla byar på mödernet.Tack på förhand Christina Karlsson.

57
Leksand / Äldre inlägg (arkiv) till 2000-02-08
« skrivet: 1999-12-28, 21:33 »
Hej Hans Berggren
Va kul.
Din Farmors farmors far Olof Andersson född 1780 Tibble Leksand är bror med min Mormors mormors morfar (tror jag det blir) Per Andersson född 9/2 1784 Tibble gård 47.
Det var länge sedan jag forskade om detta och jag undrar om Brita Ersdotter född 1726 i Rönnäs död 1808 6/6 (gen 2 nummer 5. Kan hennes föräldrar vara Smeds Erik Andersson född 1705 död 1784 (trumslagare) och Skommar Margareta Andersdotter född 1708 död 1788. Dessa var visserligen ganska unga när Brita föddes, men ändå?
Vänliga Hälsningar
Christina Karlsson

Sidor: [1]