ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Niklas L Kant

Sidor: [1]
1
Frändefors / SV: Mårten Sigvardsson Rosell
« skrivet: 2022-11-23, 19:07 »
Förslag på tryckt litteratur:

Anders Edestam, Karlstads stifts herdaminne från medeltiden till våra dagar. 5. Norra Dals kontrakt. Södra Dals kontrakt. Västra Dals kontrakt (1973) s. 189
Erik Grane, Frändeforsboken. En historik om Frändefors socken (1985)

Otryckt:
Riddarhuset: N W Marcks von Würtembergs genealogier (o) Döda:6 (1800-1899) Bild 1250 / sid 104 (AID: v910584.b1250.s104)
https://forum.rotter.se/index.php?topic=5946.msg98729#msg98729

2
En Samuel Mansner, antagen som tygskrivare vid Artilleriet i Vaxholm 1715 11/4. Född omkring 1693 på Åland enligt GMR från 1717. Var gift senast 1715. Mansner är bara en annan namnform av latinska formen Mansnerus. Sonen Daniel född 1717 17/2 i Vaxholm. Han tycks 1719 avancerat till sergeant då en dotter Anna föddes 1719 11/4.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029873_00318
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029873_00323
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029874_00036
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0049288_00077
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0049288_00087

3
Simtuna / SV: Susanna von Bröcker och Johan Andersson i Berga
« skrivet: 2022-11-20, 14:49 »
Om Johan Andersson flyttade till Stockholm 1763 kan man säga med bestämdhet att Johan Andersson är densamma som Johan Bergholm. Presentera gärna källan till påståendet. I bouppteckningen efter Johan Bergholm redovisas en dotter 8 år gammal som han haft tillsammans med Susanna Bröcker. Det går bara ihop om Johan Andersson=Johan Bergholm.

Susanna Bröcker hade åtminstone tre döttrar med Martin Duhan, Maria Helena född 1769, och två tvillingar 1773 men som dog i början av 1774.

Storkyrkoförsamlingen (A, AB) CIa1:11 (1765-1777) Bild 97 / sid 185 (AID: v90674.b97.s185, NAD: SE/SSA/0016)
Storkyrkoförsamlingen (A, AB) CIa1:11 (1765-1777) Bild 173 / sid 337 (AID: v90674.b173.s337, NAD: SE/SSA/0016)
Storkyrkoförsamlingen (A, AB) FIa:2 (1754-1783) Bild 142 / sid 277 (AID: v90746.b142.s277, NAD: SE/SSA/0016)


4
Simtuna / SV: Susanna von Bröcker och Johan Andersson i Berga
« skrivet: 2022-11-19, 16:58 »
Christoffer Bröcker avled 1767 24/9 i Skultuna. Dottern Susanna Bröcker var senast 1765 gift med tobaksarbetaren i Stockholm Johan Bergholm (d. 1768). Dessa hade en dotter Christina som var född omkr. 1761 vilket bör antyda att han bytte namn till Bergholm. Jämför dottern Cherstin (Christina), född 1761 28/7 i Berga, Simtuna sn. Susanna ingick nytt äktenskap 1769 med tobaksarbetaren Martin Duhan.

Susanna Bröcker var född 1729 6/11 i Mouhijärvi sn.

Skultuna (U) F:1 (1744-1775) Bild 75 (AID: v74118.b75, NAD: SE/ULA/11343)
Norrbo häradsrätt (U) FII:2 (1751-1773) Bild 251 / sid 241 (AID: v150554.b251.s241, NAD: SE/ULA/11105)
Hedvig Eleonora (A, AB) CI:12 (1764-1770) Bild 49 (AID: v85580.b49, NAD: SE/SSA/0006)
Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:217 (1769) Bild 7900 / sid 736 (AID: v222804.b7900.s736, NAD: SE/SSA/0145a)
Simtuna (C, U) C:3 (1744-1773) Bild 75 / sid 71 (AID: v125770.b75.s71, NAD: SE/ULA/11322)
Hedvig Eleonora (AB) HVa:21 (1769) Bild 770 (AID: v775609.b770, NAD: SE/SSA/0006)
https://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/mouhijarvi/syntyneet-vihityt-kuolleet_1724-1752_jk838/20.htm


5
Allmänt / SV: Lantmätare Gustaf Adolf Fors
« skrivet: 2022-11-05, 15:13 »
Testamente efter Catharina Elisabeth Forss. Hon verkar inte haft så bra relation med sin son Anders Mörn. Hon testamenterade nämligen hälften till en jungfru Eva Brun som Mörn brutit äktenskapslöfte mot och emot moderns vilja. Andra hälften gick till dottersonen Erik Kiellberg.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:171 (1761) Bild 8440 / sid 823
http://runeberg.org/samlandt/3/0173.html


6
Övriga släkter - S / Scheibe
« skrivet: 2022-11-05, 10:46 »
Om Henrik Scheibe och Brita Cedermarck grav i Östra Husby kyrka. Inklusive födelse och dödsår för dessa samt för några av deras barn.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:125 (1752) Bild 1530 / sid 148 (AID: v949691.b1530.s148)

7
Pihl / SV: Pihl
« skrivet: 2022-10-31, 21:47 »
Staffan, Student Johan Pihl. Kanske även Odén sammanblandat de? http://runeberg.org/okostgotar/0226.html

8
Övriga släkter - R / SV: Risander / Rizander
« skrivet: 2022-10-30, 12:12 »
Tillägg:

Vid inskrivningen vid Riksdagens 1660 27/9 redovisas namnet för borgmästaren i Söderköping, »Rassmus Hanson Rijsander», därmed råder det inga tvivel att hans patronymikon var Hansson.1

Han torde vara identisk med den »Erasmus Johannis Gevaliensis» inskriven vid Uppsala univ. 1637 20/5. Hon svor inte eden »Nondum iuravit», vilket antyder att han var minderårig vid inskrivningen.2 Nationsmatrikeln »Album studiosorum ex Gestrikia» meddelar inget mer data än att han var född i Gävle.3 Han var fortfarande kvar i Uppsala 1647 15/12 då han stod i väntan på stipendium.4

En Johannes Laur[entii] Risanisander Gevaliensis inskrevs vid Uppsala univ. 1667 4/2.6 Namnet är dock ändrat till Rizander i nationsmatrikeln.7

Erasmus Rizanders söner Johannes och Gerhard (Gert) gick Söderköpings skola och medverkade där i ett skådespel 1674 25/9.8 1669 skrev hans sig själv Erasmus RiZander (bifogad bild).9

Hans Larsson Rizanesander tycks förekomma flertalet gånger i Lagläsarna. Ett bidrag till det svenska domstolsväsendets historia, Sture Petrén (1951) [https://books.google.se/books?hl=sv&id=XfQoAQAAMAAJ] s. 33:

"Samma år skrev underlagmannen i Gästrikland Hans Larsson Rizanesander till Svea hovrätt och anhöll, att hans son auskultanten Lars Hansson Florangius måtte förordnas till hans vikarie och sedermera efterträdare. Också sonen inkom med en framställning härom, vari han bl.a. berättade att fadern önskade honom hjälp i sin höga ålderdom och vidare icke längre kunde underhålla honom i hovrätten särskilt eftersom fadern redan hållit honom länge vid Uppsala akademi och alltjämt hade flera andra söner där."

Lars Hansson skrev dock sig själv som Flerangus.10-11

Se också arvskifte efter Margareta Jonsdotter 1657, sönerna lagmannen Lars Hansson och monsieur Erasmus Hansson.12   

1. Borgarståndets riksdagsprotokoll före frihetstiden (1933) s. 23.
2. Uppsala universitets matrikel. 2, 1632-1650 s. 78
3. https://www.alvin-portal.org/alvin/imageViewer.jsf?dsId=ATTACHMENT-0086&pid=alvin-record:403109
4. Akademiska konsistoriets protokoll, 3: 1641-1649, Hans Sallander (1969) s. 242
6. Uppsala universitets matrikel. 4, 1665-1680 s. 194
7. https://www.alvin-portal.org/alvin/imageViewer.jsf?dsId=ATTACHMENT-0146&pid=alvin-record:403109
8.  Samlade vitterhetsarbeten af svenska författare D: 21 (1876) s. 326 http://runeberg.org/svsf/21/0332.html
9. Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Östergötlands län (E) EVIIBAA:5226 (1668-1687) Bild 590 (AID: v222178.b590, NAD: SE/VALA/0382503)
10. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068588_00016
11. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068588_00078
12. Gävle stad Rådhusrätt och magistrat (X) FIIa:1 (1655-1699) Bild 56 / sid 13 (AID: v151939a.b56.s13, NAD: SE/HLA/1050003)

9
Övriga släkter - R / SV: Risander / Rizander
« skrivet: 2022-10-29, 19:20 »
Jag har samlat på mig lite uppgifter om denna släkt här och där. Redovisar här vad jag hittat. Med ej ambition till fullständighet.

Kortare biografier över Erasmus Rizander finns redovisade av Otto Kugelberg och Ernst Grape (bifogad). Kugelberg meddelar att hans föräldrar var lagmannen Hans Thorsson och Margareta Jonsdotter, vilken uppgift även Grape har.1-2 Möjligen kan uppgiften härstamma från en gravvers över Rizander eller en begravningsnotis över hans moder.3
En lagman Hans Thorsson saknas emellertid i Almquists verk »Lagmän och häradshövdingar i Sverige c:a 1350-1950» (1955). Däremot finns en Hans Larsson Rizanesander, underlagman i Gästrikland och Hälsingland och lagläsare i Uppland. Tack vare Urban Sikeborgs verk »Familjer i Norrala» kan vi finna att han hade en son Rasmus eller Erasmus som var född 1628 19/10.4 Det verkar därmed troligt att det är samma person.
Dock skall tilläggas att Björn Helmfrid kallar honom Erasmus Manssan Rizander. Han blev borgmästare i Söderköping 1660 efter fullmakt av landshövdingen Gustaf Kurck. Helmfrid har dragit slutsatsen att han torde tidigare varit i Kurcks tjänst.5
Samma år som han utses som borgmästare ingår han äktenskap 1660 16/7 i Stockholm (Jakob och Johannes) med Elsa Gertsdotter Timeijer.6 Enligt hans epitafium hade han två söner och fyra döttrar.7

 • Äldste sonen Johannes (Johan), född 1662 26/9 i Söderköping, blev kronobefallningsman över Rasbo och Norunda härader i Uppland 1689-1692 men kom på balans.8-9 Han blev senare stallmästare vid Artilleriet och var 1723 tygskrivare i Helsingfors.10-11
 • Yngre sonen Gert var kronobefallningsman för samma härader 1692-1698 men tycks också kommit på balans.12
Johan Rizander var troligen far till slottsskrivaren i Uppsala Erasmus Rizander som enligt hans meritförteckning var född ca 1688.13 Han dog 1742.14 Erasmus Rizander d.ä. dotter Elisabeth Rizander hade en styvson Magnus Samuel Södersteen (1702-1777).15 Han dedikerar Erasmus Rizander d.y. och kallar honom käraste släkting »consanguineo suavissimo» i en avhandling från 1736.16 Johan Rizander var gift senast 1694 medans Gert Rizander tycks varit ogift under 1690-talet.17

Kompletteringar om dottern Margareta Rizander, se https://forum.rotter.se/index.php?topic=185190.msg1619590#msg1619590.

1. Postmästare i Sverige och Finland från äldre till Närvarande tid, O. Kugelberg (1898) s 165
2. Postkontor och postmästare, E. Grape (1951)  s. 550
3.  UUB och KB. https://kortkataloger.kb.se/verser/50496/
4. https://www.rotter.se/norrala/data/pac363a9c.html - Avskrifts- och kopiesamlingen (HLA) (AC, BD, X, Y) Vol:89 Bild 1690 / sid 363 (AID: v910027.b1690.s363, NAD: SE/HLA/9010002) - Avskrifts- och kopiesamlingen (HLA) (AC, BD, X, Y) Vol:90 Bild 2180 / sid 629 (AID: v910028.b2180.s629, NAD: SE/HLA/9010002)
5. Söderköpings historia, B. Helmfrid (2001) s. 154
6. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0054688_00056
7. Riksantikvarieämbetets arkiv (ATA)
8.Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden 1:1 (1931) s. 52
9. Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Östergötlands län (E) EVIIBAA:5227 (1688-1700) Bild 3360 (AID: v222180.b3360, NAD: SE/VALA/0382503)
10. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0070090_00007
11. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029869_00148
12. Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Östergötlands län (E) EVIIBAA:5227 (1688-1700) Bild 5830 (AID: v222180.b5830, NAD: SE/VALA/0382503)
13. Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria. Civila meritlistor 1729-1740 (o) 3 (1729-1734) Bild 630 (AID: v910040.b630, NAD: SE/RA/7565)
14. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0003861_00041
15. http://runeberg.org/okostgotar/0197.html
16. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-331725
17.
Länsstyrelsen i Uppsala län. Landskontoret I 1634-1900 (C) EIX:7 (1694) Bild 10760 / sid 2135 (AID: v402162a.b10760.s2135, NAD: SE/ULA/11035)
Länsstyrelsen i Uppsala län. Landskontoret I 1634-1900 (C) EVIIIb:3 (1695-1696) Bild 900 (AID: v402176a.b900, NAD: SE/ULA/11035)
Länsstyrelsen i Uppsala län. Landskontoret I 1634-1900 (C) EIII:1 (1696) Bild 2220 / sid 429 (AID: v402076a.b2220.s429, NAD: SE/ULA/11035)
Länsstyrelsen i Uppsala län. Landskontoret I 1634-1900 (C) EIII:2 (1697) Bild 610 / sid 107 (AID: v402077a.b610.s107, NAD: SE/ULA/11035)
Länsstyrelsen i Uppsala län. Landskontoret I 1634-1900 (C) EIII:3 (1698) Bild 590 / sid 51 (AID: v402078a.b590.s51, NAD: SE/ULA/11035)
Länsstyrelsen i Uppsala län. Landskontoret I 1634-1900 (C) EIII:4 (1699) Bild 640 / sid 53 (AID: v402079a.b640.s53, NAD: SE/ULA/11035)
Länsstyrelsen i Uppsala län. Landskontoret I 1634-1900 (C) EIII:6 (1701) Bild 580 / sid 48 (AID: v402081a.b580.s48, NAD: SE/ULA/11035)
Länsstyrelsen i Uppsala län. Landskontoret I 1634-1900 (C) EIII:7 (1702) Bild 620 / sid 103 (AID: v402082a.b620.s103, NAD: SE/ULA/11035

10
Introducerad adel - B / SV: Blomcreutz
« skrivet: 2022-10-25, 09:01 »
Han saknas hos Elgenstierna. Rent spontant låter namnet påhittat då en sekreterare bör satt sina spår i olika verk osv men namnet "Samuel Blomcreutz" får jag ingen träff i några av mina vanliga inkörsportar. Dessutom bär han namnet av en adlig ätt och han saknas även i en samtida släkttavla.
-Bouppteckningsregister Riksarkivet
-Bouppteckningsregister Arkiv Digital
-Mantalslängd 1760
-Svenska ämbetsverk
-Uppsa universitets matrikel
-Google
-Google books
-Familysearch
-Familysearch books
-Släktdata
-Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
-Svenska dagstidningar
-Döda i Stockholm 1745-1776 ur Stockholms Weckoblad (GF)
-Arméns pensionskassa, Meritband 1757-1775
-Riddarhuset: Originalgenealogier (o) 2.B Bild 1900 / sid 133 (AID: v910847.b1900.s133)

11
Gam / Gamb / Gahm / SV: Gam / Gamb / Gahm
« skrivet: 2022-10-15, 09:57 »
Jag hittade av slump i Svea hovrätts arkiv Liber causarum en akt om Samuel Gahm. Kanske kan vara av intresse.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068259_00801


12
Knista / SV: Kyrkoherde Birgerus Nicolai i Knista
« skrivet: 2022-10-02, 10:07 »
Det är väl stamfadern för ätterna Cantersten nr 370 och Canterhielm nr 583. Han hade enligt det nyare herdaminnet en son Nils Börjesson som var befallningsman på Stora Kopparberget.

Vad är det du hittat? Jag har ett visst intresse för denna släkt.

13
Swebilius / SV: Swebilius Gerhard
« skrivet: 2022-10-01, 19:14 »
Han tycks aldrig varit borgmästare. Begraven 1758 18/5 i Stockholm (Maria Magdalena). 

Han ankom ca en månad tidigare från Kalmar. Han var alltså på besök i Stockholm och var aktiv tullförvaltare vid Stora sjötullen i Kalmar till omkring 1758. Bild bifogad från Kalmars nationsmatrikel i Uppsala. Av en avskrift av Kalmar skolmatrikel framgår det att han inskrevs 1704, 8 år gammal och med anteckning »Tullförvaltare i Calmar, † 1758». Hustrun avled i Kalmar.

Maria Magdalena (A, AB) FI:2 (1744-1765) Bild 162 (AID: v88301.b162, NAD: SE/SSA/0012)
Stockholms veckoblad 1758: No 16 - https://tidningar.kb.se/2813407/1758-04-15/edition/160740/part/2/page/1/
Kalmar läns landskontor (H) EIIIc:14 (1758) Bild 3600 / sid 355 (AID: v400378.b3600.s355, NAD: SE/VALA/01987)
U 1400 a, UUB.
Sancte Christophers Gille XXXV, s. 20

14
Schaej / SV: Schaej
« skrivet: 2022-10-01, 10:43 »
Tillägg till min tabell ovan. Eva Catharina Schaeij blev gift 1763 6/4 enligt Johan Ulrik Cedercrona. Dock stämmer inte Cedercronas uppgivna födelsedatum för henne.
Riddarhuset: Originalgenealogier i kapslar (o) 3.C-Dr Bild 330 (AID: v910624.b330)

15
Efterlysningar / SV: Nils Mathesius/ Anna Portina
« skrivet: 2022-09-27, 22:23 »
Finns lite i Anton von Stiernmans genealogier (1755).
https://books.google.se/books?id=yV9aAAAAcAAJ&pg=PA1401
https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2114
https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3352
https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4939

En son Carl Reinhold avled 1715 i Lövånger.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0034179_00015

Det finns en ganska omfattande släktutredning (dock dåligt med källor) över dessa.
http://www.varola.fi/Sursill/eangerman_files/data.html#T2753

Brita Portina hade tidigare varit gift med kh i Österbotten Laurentius Qvist. Föräldrar till lagmannen Laurentius Qvist.
"Den förre var född i Österbotten 1712 men växte upp i Medelpad sedan modern, efter faderns bortgång 1714 på flykt undan ryssen, gift om sig med brukspatronen Mattias Krapp på Lögdö bruk."
https://svjt.se/svjt/1987/172
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068620_00198
https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3978


16
Busch / SV: Busch
« skrivet: 2022-09-25, 21:52 »
Några rättelser och kompletteringar till Björklund, Berg & Norrman, Uppsala stifts herdaminne. Band 16. Ljusnans kontrakt 1593-1999. s. 51 ff. Angående kyrkoherden i Järvsö Carl Busch och hans familj.
Sonen Johan Busch som var borgare i Stockholm utgår. Han var gift redan 1679 15/5 i Stockholm (Tyska församlingen), en uppgift som skall visa omöjlig med andra uppgifter. Ur protokoll ur Trolldomskommissionen i Hälsingland 1673 12/2 redovisas åldersuppgifter om sedermera kh Carl Busch barnskara vilka skall ha blivit tagna till Blåkulla. Uttryckligen äldsta son var Nils, 13 år. Övriga barn var Henrik 10 år, Mattias 8 år, Lisken 6 år, Pelle, död 10 veckor gammal för två år sedan. Sönerna gick i Gävle skola.1 Det gör att man borde kunna fixera Nils till att vara född 1660, Henrik 1662, Mattias 1664, Per 1670.2

Kleberg uppger att slutligen krigsrådet Henrik Busch var densamma som kh Carl Busch son vilket även herdaminnet gör.3 Hälsinge nationsmatrikel ger inga uppgifter om honom efter 1686.4 Emellertid när Carl Buschs hemman Busktorp försäljs 1707 framgår det att hans söner var löjtnanten Mattias Busch och notarien i Krigskollegium Henrik Busch.5 Endast dessa två försäljer Busktorp varav alla andra syskon och deras barn bör avlidit före detta. Elisabeth Busch avled 1704 och inte 1714 som Herdaminnet uppger. Hon var enligt sin dödsnotis gift med fänriken Lars Ridderfelt.6

Henrik Busch överflyttades från Gävle skola till Gävle gymnasium 1676.7

Carl Busch hustru Beata Columbina hade en syster som hade två döttrar Annika 15 år och Beata 8 år (1673/Not 1) som besökte Järvsö julen 1672. I Ösel och Estland fanns en präst som hette Henrik Columbinus.7 Han bör vara densamma som Henricus Haqvini Columbinus som skrev brev till Åke Tott och Magnus de la Gardie. Även från Margareta Henriksdotter Columbina finns brev till Magnus de la Gardie.8

1. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/R0001234_00020 f
2. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0031572_00086 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0031572_00091 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0031572_00093 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0031572_00099
3. https://forum.rotter.se/index.php?topic=140453.msg1629112#msg1629112
4. U 700 d, s. 136, Uppsala universitetsbibliotek - http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:alvin:portal:record-403119
5. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län (X) EXIe:3200 (1707) Bild 1920 / sid 181 (AID: v494160a.b1920.s181, NAD: SE/RA/42042202)
6. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0031563_00108
7. Gävle Gymnasium (X) DI:1 (1668-1820) Bild 310 / sid 103 (AID: v950919.b310.s103, NAD: SE/HLA/1060007)
8. Die Pastoren Oesels seit der Reformation, Arved von Schmidt (1939) s. 20 - https://dspace.ut.ee/handle/10062/22933
9. RA, Brevregister.


17
Hökeflycht / SV: Hökeflycht
« skrivet: 2022-09-25, 19:30 »
Christer,

Uppgiften att Carl Gustaf Hökeflycht d.ä. hade en styvson kommer inte från han själv utan bara från hans brorson. Brorsonen nämner ingen son till till Carl Gustaf utan bara styvsonen. Detta är ett typiskt fel i ättartavlorna när det funnits två divergerande uppgifter som slagits ihop till en och sedan hamnat i Elgenstierna. Du har redan visat att Gustaf Fredrik och Carl Gustaf d.y. är en och samma person, nämligen Carl Gustaf d.ä. son.

18
Hökeflycht / SV: Hökeflycht
« skrivet: 2022-09-25, 16:26 »
Jag har redan länkat till genealogin av Erik Gustaf, se not 7. AD krävs. Mitt tidigare inlägg. https://forum.rotter.se/index.php?topic=65646.msg1588894#msg1588894

Han kallar Gustaf Fredrik för styvson till Carl Gustaf.

Sannolikt är Carl Gustaf Hökeflycht d.y. och Gustaf Fredrik Hökeflycht en och samma person. Bör verifieras av rullor för artilleriet. Åkerstein påstår också att Gustaf Fredrik varit underofficer vid Artilleriet, rest till Ostindien och numera är bosatt i Holland.

19
Tyvärr har alla mina inlägg försvunnit men kan tillägga att jag nu hittat uppgifter att Nils Wettervik svärmoder uppges vara krigsrådet Henrik Busch änka Vendela Pfundt. Wetterviks fru måste dock varit född i det tidigare äktenskapet.
Se bifogad bild ur Krigskollegii historia biografiska anteckningar 1630-1865 (1930), Johan Kleberg, s. 157. Till Klebergs uppgifter kan tilläggas att Henrik Busch gick ur tiden 1725 i Estuna sn och då uppgives vara 63 år gammal och kallad Johan Busch. Att han kallas Henrik framgår av andra källor t.e.x. mantalslängder över Hof i Estuna samma period. I det andra äktenskapet fanns också döttrarna Dorothea Beata Busch, född ca 1711, levde 1772, Ulrika född ca 1719, död i Estuna 1768. Änkan gifte om sig 1727 1/10 i Estuna med kvartermästaren Carl Bergstock. Hon dog 1772 i Estuna.

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:22 (1729) Bild 1450 / sid 139 (AID: v948416.b1450.s139, NAD: SE/RA/420422)
Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:67 (1708) Bild 3510 / sid 340 (AID: v222362.b3510.s340, NAD: SE/SSA/0145a)
https://kortkataloger.kb.se/verser/26688/
Estuna (AB) AI:4 (1765-1771) Bild 46 / sid 41 (AID: v84713.b46.s41, NAD: SE/SSA/1502)
Estuna (AB) AI:5a (1772-1778) Bild 72 / sid 67 (AID: v84714.b72.s67, NAD: SE/SSA/1502)


20
Hökeflycht / SV: Hökeflycht
« skrivet: 2022-09-22, 20:33 »
Blivit kontaktad om denna släkt och jag har tyvärr inte mycket att tillägga. Dock några saker:
Här finns info information om Catharina Gyllenpatron och hennes son Carl Hökeflychts stipendium.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0067874_00156

Hon hade 1671, 8 små barn.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038894_00119

Påvel Tuvesson Hökeflycht nämner också några släktingar i en supplik 1673.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066190_00235

1672:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066185_00274

När det gäller odigitaliserat material är av intressse:
Nynäsarkivet, Värmlandsarkiv, Serie: Ö I (Nynäsarkivet II), Volym 1.
"Brev till ägare av Nynäs: till fru Märta Rosenhane 1683-1697, till major Tuve Hökeflycht 1664, till löjtnant Gustaf Hökeflycht 1692"

Signium X290å, Carolina Rediviva, Uppsala universitetsbibliotek.
"Hökeflycht; Deras egendom i sammanhang med afvet efter Märtha Rosenhane"

Svea hovrätts renovationer av häradsrätternas småprotokoll (som upptar alla köp och försäljningar av gårdar) finns mellan 1701 till långt in på 1700-talet finns i AD.
Ligger under Göta Hovrätt - Advokatfiskalen och Svea Hovrätt- Advokatfiskalen. Finns register i varje volym.

21
Hon ägde Walla i Ösmo sn men bodde som barnlös änka hos sin systerdotter i Nybble i samma sn 1758. Sin systerdotters man Petrus Ekman blir kh i Öja 1760. Hon liksom systerdotterns familj står som frånvarande vid hfl 1760 16/10. Före 1762 16/2 hade Christina Elisabeth Weldt avlidit då hennes systerbarn sålde Walla enligt Sotholms häradsrätt. Hon bör ha avlidit 1758-1762. Någon som vet var hon avled? Jag har kollat i Ösmo, Sorunda och Öja utan resultat.

Ösmo (AB) AI:4a (1752-1765) Bild 152 / sid 280 (AID: v94712.b152.s280, NAD: SE/SSA/1592)
Ösmo (AB) AI:4a (1752-1765) Bild 175 / sid 336 (AID: v94712.b175.s336, NAD: SE/SSA/1592)

22
Övriga släkter - V W / Welt / Weldt / Wält / Wäldt
« skrivet: 2022-09-11, 13:33 »
Söker upplysningar om personer på 1600 och 1700-tal som heter Welt/Weldt/Wält/Wäldt som inte har någon känd koppling till släkten Welt vars vissa grenar adlades Lilliecreutz och Stierncrona. Äldsta stamfader är enligt Elgenstierna Lars Eriksson Welt (1581-1650), fogde på Nynäs, Ösmo sn.

Det finns också flera personer som kallas Wält längre upp i landet.
-Margareta Wält g.m. underlagmannen Carl Carlsson Burman (d. 1671)
-Peder Wält nämnd 1640, i Böle, Skogs sn.

Är det någon som känner till kopplingen mellan de?

https://forum.rotter.se/index.php?topic=71932.msg1498107#msg1498107
https://forum.rotter.se/index.php?topic=71932.msg1498123#msg1498123
Släkt och Hävd 1990:3-4 s. 19323
Sutthoff / SV: Brita/Birgitta Sutthoff f. 1733 d. 1766
« skrivet: 2022-07-02, 09:22 »
Det finns en utredning över släkten Sutthoff i Släktbok Ny följd IV:1–2 (2009), Kristian Stockmann.

https://www.sls.fi/sv/utgivning/slaktbok

Se också Abraham Hülphers utredning över släkten Hedberg.
https://www.alvin-portal.org/alvin/imageViewer.jsf?dsId=ATTACHMENT-0081&pid=alvin-record:188907

24
Gam / Gamb / Gahm / SV: Gam / Gamb / Gahm
« skrivet: 2022-06-18, 16:22 »
När det gäller släkten Möller i Halmstad finns en tidigare diskussion med andra personer med samma patronymikon och tidsperiod. https://forum.rotter.se/index.php?topic=72824.0 https://forum.rotter.se/index.php?topic=9586.0

Det fanns också under 1670-talet och början 80-talet en tjänsteman i Halmstad som hette Christoffer Möller som senare blev häradshövding i Kristianstads län. Det finns en artikel om honom av Paul Wilstadius, Föreningen Gamla Halmstads årsbok 1963.

Lysningsnotisen mellan Johan Möller och Catharina Gahm ger fler intressanta upplysningar. Som att hon kallas Samueld[otte]r Gahm. Samma patronymikon har också hennes syster Anna Maria när hon ingår äktenskap med Olof Tunman.1-2 Deras bröder Israel och Cornelius (not 1) bör vara desamma som bröderna »Israel Samuelis Gahm» och »Cornelius Samuelis Gahm» från Västmanland som inskrevs vid Uppsala universitet 1682 14/12.3

Den tidigare uppgiften att tullaren Israel Gahms patronymikon var Jonsson stämmer inte med den redovisade källan. Det står »Israel Gams barn».4

Fadern bör vara densamma som den Samuel Gahm som 1673-1679 var vägare vid Avesta kopparverk. Enligt Norberg skall han senare varit Joel Gripenstiernas uppbördsman i tolv socknar som låg under Sala gruva och utsedd till uppsyningsman av Sala bergslag 1683.5 Norbergs uppgifter bör verifieras av Avestas räkenskaper där han uppges vara i Sala.6 Han bodde på Hagby i Kumla sn (U) åtminstone 1680-1681.7-8 Där döptes en dotter Anna 1681 10/9.9

Kanske är han identisk med den arrendator Samuel Gahm som begravde ett barn i Klara församling i Stockholm 1687.10 Och den Samuel Gahm utan titel som har en skuld i bokhållaren Israel Gahms hustru Sara Jüterbock bouppteckning i Stockholm 1686.11 Ett barn till Israel Gahm begravdes 1686 i Klara församling.12 Israel Gahm var bokhållare hos Marcus Cronström 1677.13

En profoss Samuel Gahm som är inhyses får tillsammans med en Karin Jonsdotter, en dotter Karin, född 1696 29/6 i Gåsinge sn.14

Enligt Norberg var vägaren Samuel Gahm styvson till justitiarien i Avesta Peder Larsson Gahm.15

Cornelius Gahm bör vara densamma som den som var skrivare hos fru Funck när han ingick äktenskap med Maria Jacobsdotter Meisner i Stockholm 1700 3/4.16


1. Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:92 (1724) Bild 11040 / sid 1090 (AID: v222398.b11040.s1090, NAD: SE/SSA/0145a)
2. Riddarholmen (A, AB) CI:1 (1636-1735) Bild 341 / sid 335 (AID: v89121.b341.s335, NAD: SE/SSA/0013)
3.Uppsala universitets matrikel. 5, 1680-1700, s. 281
4. Eksjö (F) CI:2 (1673-1695) Bild 264 / sid 521a (AID: v33568.b264.s521a, NAD: SE/VALA/00075)
5. Avesta under kopparbrukets tid D. 1, s. 248, Petrus Norberg (1956)
6. Avesta (W) LIa:4 (1678-1684) Bild 14 / sid 4 (AID: v683387.b14.s4, NAD: SE/ULA/10044)
7. Kumla (U) AI:2 (1669-1685) Bild 72 / sid 129 (AID: v72863.b72.s129, NAD: SE/ULA/10667)
8. Kumla (U) C:2 (1680-1731) Bild 69 (AID: v72896a.b69, NAD: SE/ULA/10667)
9. Kumla (U) C:2 (1680-1731) Bild 9 (AID: v72896a.b9, NAD: SE/ULA/10667)
10. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056201_00021
11. Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:38 (1686) Bild 3150 / sid 1181 (AID: v222322.b3150.s1181, NAD: SE/SSA/0145a)
12. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056200_00025
13. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0054820_00013
14. Gåsinge (D) C:1 (1686-1749) Bild 131 / sid 237 (AID: v59176.b131.s237, NAD: SE/ULA/10351)
15. Avesta under kopparbrukets tid D. 2, s. 825, Petrus Norberg (1956)
16. Svea livgardes södra bataljons församling (A, AB) C:1 (1694-1716) Bild 33 (AID: v91142.b33, NAD: SE/SSA/0005c)

25
Tott / SV: Tott
« skrivet: 2022-05-21, 14:27 »
Av de två gravverser som fanns över honom på KB kunde jag inte finna något dödsdatum. Däremot uppger Johann George Rüdling i sitt verk Supplement til thet i flor stående Stockholm (1740) s. 151 att Claes Tott avled 1674 15/7 i Paris och begravdes 1675 1/11 i Riddarholmskyrkan. Begravningsdatumet stämmer med gravverserna och ministralboken över Riddarholmens församling.

Rüdling's har ett annat födelsedatum för Tott och felaktigt patronymikon.

https://books.google.se/books?id=P9FmWNubfUUC&pg=RA1-PA151

26
Treffenberg / SV: Treffenberg
« skrivet: 2022-05-16, 18:04 »
Uppgiften finns också i avlöningsböckerna för år 1700.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065759_00238

27
Tott / SV: Tott
« skrivet: 2022-05-07, 13:28 »
Enligt Gazette Lyon år 1674 N:o 93 skall han avlidit 25/7. Av texten framgår precis som hos Palmskiöld att han avled efter 8 dagars sjukdom. Här specificeras dock av hög feber, samt att han var den siste av sin ätt och han avled utan hustru och barn. Vidare framgår att hans ätt inte bara en av de äldsta i Sverige utan hela Europa. Han var mycket aktad etc.

Då bör alltså 15/7 g.s. vara det riktiga datumet.

https://books.google.se/books?id=rIyDIpZFxBcC& [s. 390]

28
Tott / SV: Tott
« skrivet: 2022-05-07, 11:17 »
Det verkar finnas divergerande uppgifter enligt inskrift på hans likkista och hans huvudbaner i Jäders kyrka. Eventuellt beror divergensen på avläsningsfel.

"Av trä, helt klädd med förgylld kopparplåt, delvis även med nu gulblekt, ursprungligen röd sammet. Rikt ornerad. Sex tillplattade kulfötter. På långsidorna Totts monogram inom eklövskrans, omgiven av trofegrupp. På huvudgaveln tre förgyllda vapensköldar: Tottska huvudvapnet samt Totts och Bielkes ättevapen. På fotgaveln årtalet 1675 och inskriften: KONGL. MAY.ts SAMPT SWERIGES RIJKES HÖGTBETRODDE MAN RÅDH OCH FELDTMARSCHALK GENERALGOURVENÖR ÖFWER HERTIGDÖMET LIFFLAND MEDH STADEN RIGA SÅ OCH EXTRA ORDINARIE AMBASSADEUR TILL FRANKRIKE THEN HÖGWELBORNE GREFWE OCH HERRE HERR CLAUDIUS TOTT GREFWE TILL CARLE-BORGH FRIJHERRE TILL SUNDBY HERRE TILL EKHOLMSUND OCH LEHALS LÄHN -FÖDDES PÅ EKHOLMSUND DEN 14 AUGUSTI ANNO 1630. DÖDDE I PARIS DEN 12 JULY ANNO 1674."

Jäders kyrka, Barbro Flodin (1989), s. 166

"Huvudbaner av skulpterat och målat trä med grevliga ätten Totts, nr 16, vapen, inom bredbladigt lövverk. Fältmarskalkstavar mellan sköld och kartusch. Inskrift: "Kong! Maytz Sampt Sweriges Rijkets Högtbetrodde Man Rådh och Feldtmarschalk Generai/Gourveneur öfwer Hertigdömet Lifflandh Medh Staden Riga, så och l Extraordinarie Ambassadeur Til Frankrijke Then Höghwälborne Gref-/we och Herre Her: CLAUDIUS TOTT Grefwe till Carleborgh Frijherre till l Sundebij Herre till Ekholmsund och Lehals Lähn etc föddes på / Ekholmsund Den 14 Augusti A:o 1630 Dödde i PARIS den 15 /Julij Anno 1674." H ca 180 cm+ ca 160 cm för bärstång."

s. 171

Elias Palmskiöld († 1719) uppger i sina samlingar att Claes Tott avgick i Paris 1674 15/7 efter 8 dagars sjukdom. Palmskiöld's källa är troligen gravskrifter efter Tott från 1675.

Riddarhuset: Palmschölds genealogier (o) 5.S-Ö Bild 1130 / sid 4081 (AID: v910615.b1130.s4081)
https://hosting.softagent.se/upps-personverser/image?scale=1.0&catId=1&pos=59524&altMedia=false
https://kortkataloger.kb.se/verser/58094/


För att verifiera krävs att man går längre tillbaka i tiden. Olika skrivelser t.e.x privata såsom, Mårten Nyman i Paris 1674 /7 till Magnus Gabriel till de la Gardie (RA). Eller troligen skrivelser från tjänstemän Diplomatica Gallica (RA), t.e.x. Nils Eosander (Lillieroot), som kunde meddela Totts död, så en ersättare Per Sparre kunde tillsättas.
https://sok.riksarkivet.se/sbl/mobil/Artikel/6226
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038906_00417

29
Hagtorn / SV: Hagtorn
« skrivet: 2022-03-13, 13:23 »
När jag upprättade sammanställningen kände jag inte till Johan Otto Åkerstein († 1766) genealogier. Dessa ger mer fullständig bild av barnen till Maria Höök. Jag saknade också den notisen som Erik hittade som klargör barnen till Petter Westberg.
 • Anders Hagtorn
 • Chris[tina] Hagtorn
 • Lars Hagtorn. Hade 4 barn
 • Jöran Alander, †
 • Johan Alander, †
 • Petter Alander. Gift med Maria Stenhagen. Hade 5 barn.
 • Mårten Alander. Hade barn.
 • Sara Alander. Hade 4 barn.

Lars Hagtorn var alltså halvbroder med Mårten Alander och hustrurna var halvsystrar.
Riddarhuset: Åkersteins genealogier (o) 6.G Bild 2840 (AID: v910866.b2840)
Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:56 (1699) Bild 6580 / sid 638 (AID: v222342.b6580.s638, NAD: SE/SSA/0145a)

30
Hagtorn / SV: Hagtorn
« skrivet: 2022-03-13, 10:17 »
Det är jag som gjort bägge dessa utredningar som jag sedan lagt upp på Mattias sida när jag höll på lite med dessa släkter.

En uppgift som jag har fått ifrån Kjell Lindblom, Olands ting 5-7/9 1689, bördsbevis för bruksförvalten vid Skeboholm Petter Westbergs styvson Carl Boivi som skall gå i körsnärslära i Stockholm, född 1672 på Gimo bruk i Skäfthammar sn, föräldrarna avlidne bruksförståndaren på Gimo Carl Boivi och Lucia de Malsi.

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:698 (AID: v420515a.b8080.s796)

"Oplästes dhen skrift som Brukzförwal=
taren Hr. Martin De Malsy lätt hoos
Rätten insinuera dher utij han an=
håller at förmyndare för sahl[ig]
Brukzpatronens Petter Westbergz
Omyndiga barn motte förordnas,
förslåendes dher till Inspectoren
wijd Hargz Bruk Lars Hagthorn
Commissarien Petter Öhring, farbro-
dren Lars Westberg och Book-
hållaren wijd Skiebo Johan West-
berg såsom dhe, hwilka dher till
närmast och capablast kunna
wara......................."

Frösåker HD 1702 HT - Frösåkers tingslags häradsrätt AIa:3 (AID: v790972.b550) - Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:718 (AID: v494068.b11940.s1179)

"Till framl[edne] Brukzförwaltarens sahl[ig] Hr.
Peter Westerbergz omyndige Barns neml[igen]
Abraham och Johanna Westbergars förmyn=
dare, förordnades dheras swågrar Inspectoren
wijd Hargs Bruk Wälb[etrod]de Hr. Lars Hagthorn
och Kyrckioherden i Börstell Ehrwyrdige  Hr. Mag:
Erich Hanssen............................."

Frösåker HD 1703 HT - Frösåkers tingslags häradsrätt AIa:3  (AID: v790972.b1440) - Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:719  (AID: v494069.b8740.s864)

Inspektorn över Hargs bruk Lars Hagtorn vigdes med jungfru Anna Boivi i Stockholm (Kungsholmen) 1694 13/9 efter lysningar i Ununge sn.

Kungsholm EII:1 (AID: v87651.b22)

Anna Boivi bör alltså också varit en dotter till Carl Boivi och Lucia De Malsi. Således bör Anna Boivi varit halvsyster till Westbergarna och de Hagtornar som nämns ovan barn till henne. Enligt Matrikel öfver i Upsala studerande norrlänningar, 1595-1889, (Modin & Söderberg) s. 55, inskrevs Laurentius Hagtorn, född i Roslagen, 11 år gammal och brodern Jacobus Hagtorn, 7 år gammal i Ångermanländska nationen 1712. Bruksförvaltaren Lars Hagtorn avled 1712 1/4 och begravdes s.å. i Ovansjö kyrka enligt begravningsvers (KB).

Jag hittade nyss en gravskrift över Petter Westberg som jag missade när jag forskade på denna släkt:
https://hosting.softagent.se/upps-personverser/PictureLoader?Antialias=ON&ImageId=65559&Scale=1
https://hosting.softagent.se/upps-personverser/PictureLoader?Antialias=ON&ImageId=65556&Scale=1
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:714 (1700) Bild 2550 / sid 251 (AID: v420531.b2550.s251, NAD: SE/RA/42042202)31
Tyresö / SV: Tyresö
« skrivet: 2022-02-27, 13:52 »
Kan det vara samma Charlotta Aurell fd hushållerskan som dog i Stockholm 1830?

https://tidningar.kb.se/8206782/1830-09-16/edition/144010/part/1/page/3/ (nedre del och högerspalt).

32
Bosaeus / Bozaeus / SV: Bosaeus / Bozaeus
« skrivet: 2022-02-26, 16:38 »
I en handskrift hos Kungliga Biblioteket (H5:9) finns släktanteckningar gjorda av överstelöjtnanten Magnus Gabriel Sparrman (1654-1746) troligen utförda omkring 1727. Där skriver Sparrman några noteringar om sin moster Gertrud Lohrman och Carl Lundius barn.
Följande barn redovisas, sonen Gustaf, ryttmästare vid Smålands kavalleriregemente; Wendela gift med auditör Boseus och har en dotter gift med en prost på Gotland; Magdalena gift med biskopen i Gotland Isberg (sic!); Catharina gift med assessor Durie; Helena gift med advokatfiskalen Hofreen, har inga barn; en dotter är gift med prosten i Pito (Piteå) och en dotter är ogift och bor i Piteå.

Detta bör slutligen svara på Gunnar Sundberg's fråga i SoH 1992:2 vem som var fader till Eva Maria Bozaea som var gift med kyrkoherden i Fole Hans Herlitz. Sparrmans övriga uppgifter stämmer väl med de uppgifter jag och Constantius redan forskat fram. Kanske kan jag sammanfatta allt i ett svar i någon kommande SoH.

33
»Utdrag ur Åbo Domkyrkas Räkenskaper 1553-1634» finns att ladda ner gratis hos »FamilySearch Digital Library». Siten kräver dock att man registrerar sig. Sök på "336618_01_pt01", kan sedan laddas hem som PDF.


34
Åbo domkyrkas räkenskaper 1634-1735 finns digitala med två namnregister (hakemisto) på domkyrkans webbplats.

https://www.turuntuomiokirkko.fi/etusivu/tutustu-historiaan/apua-tutkimuksiin (längst ner)

35
Constantinus,

Den finns här https://archive.org/details/vuosikirjarssk00suom

Går att ladda ner som PDF via Download options och den finns från s. 103. Personregister s. 253-275.

36
Borg / SV: Borg
« skrivet: 2022-02-20, 17:48 »
I Mårten Borgs två likvidationer (start https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0067860_00153) finns flera intressanta notiser såsom hans tidigare tjänstgöring som mönsterskrivare före hans tjänst som häradsskrivare (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0067860_00169) och att han att uppges avlidit 1711 27/3 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0067860_00192). Jag har endast bläddrat igenom sporadiskt, finns säker fler intressanta notiser.

37
Thorsell / Torsell / SV: Thorsell / Torsell
« skrivet: 2022-02-19, 12:28 »
Det finns också uppgifter hos Carl Ludvig von Schantz († 1734) genealogier där bland annat Lars Torsell uppgives var född år 1660. Von Schantz uppgifter är dock inte kompletta. Lägger till två notiser som jag hittat slumpmässigt om denna släkt.

Riddarhuset: von Schantz genealogier (o) 1.A-F Bild 4100 / sid 191b (AID: v910619.b4100.s191b)
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:21 (1728) Bild 4570 / sid 445 (AID: v948415.b4570.s445, NAD: SE/RA/420422)
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIa:23 (1730) Bild 350 / sid 31 (AID: v951434.b350.s31, NAD: SE/RA/420422)

38
Schiller / SV: Schiller
« skrivet: 2022-01-06, 13:11 »
När Gunilla ingick sitt andra äktenskap avvittrade hon "sitt barn" vilket bör antyda att sonen Carl redan var död då enligt lysningshandlingar från det andra äktenskapet med Olof Ström som också bekräftar att det är de som ingår äktenskap i Storkyrkoförsamlingen. Mer info borde finnas i Stockholms tänkebok för år 1653.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056461_00034

39
Unæus / SV: Unæus
« skrivet: 2022-01-05, 18:00 »
Källan till Jonas födelseort och uppskattat födelseår kommer säkert från Äldre centrala tullarkiv, E 3 Personella berättelser. Där finns också en mer utförlig meritförteckning.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0070768_00298
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0070769_00092
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0070770_00139
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0070771_00242

40
Hägg / SV: Hägg
« skrivet: 2022-01-03, 10:47 »
Snyggt!

De flyttade efter det till Klockargården i samma sn. Där bor de till åtminstone 1723 (1724 saknas). Enligt hfl var Erik Hägg sjuk och hustrun Helena Snack opasslig.

Harbo (C, U) AI:2 (1718-1736) Bild 51 / sid 85 (AID: v72357.b51.s85, NAD: SE/ULA/10377)

41
Hägg / SV: Hägg
« skrivet: 2022-01-02, 18:53 »
Jan,

I Elgenstierna finns samma uppgift som hos Åkerstein så uppgiften i Svenska släktkalendern bör utgå gällande Finland på din tidigare fråga under Ankarklo. (https://forum.rotter.se/index.php?topic=181526.msg1603901#msg1603901). Svenska släktkalendern 1918 finns att ladda ner gratis här https://archive.org/details/svenskaslktkal19182stoc

Jag gör ett försök att sammanställa vad jag hittat för lösningar och problem med agnatiska delar av släkten:

Både »Svenska släktkalendern» och artikeln om släkten Hägg i SBL refererar bl.a.till August Kinbergs arbete »Gotländska slägter», D:II H:4, tryckt 1897 om släkten Hägg.1 Där skriver Kinberg följande:

»Till hvilken af dessa slägter hörde den till Gotland inflyttade artilleriofficeren Axel Hägg?
Butendorff uppgifver att han kommit från Malmö, men vet icke födelseår och ort. Doktor O. Rosman som upprättat ett 1878 tryckt register för denna gotländska slägt, har med stöd af Butendorffs ifrågavarande uppgift angifvit Skåne som stamfaderns födelseort. Slägttraditatinen åter säger säger att han kommit från Finland. Utgifvaren som fann att hvarken det ena eller andra antagandet kunde ega grund, kom slutligen att flytta sina forskningar till arkivet i Riddarhuset, af den anledningen att en framstående sjöofficer och diplomat vid namn Axel Hägg år 1686 blifvit adlad Ackarkloo [sic]. Der anträffades äntligen de handlingar, som fullständigt redogöra för den gotländske stamfaderns slägtförhållanden. Han var brorson till Axel Anckarkloo och född 1685 i Södermanland, hade varit med i ryska kriget samt tidvis innehaft kommendering i Stockholm och Malmö.»2

Uppgiften att spåra Kinbergs påstående torde vara enkelt att göra genom att söka i Nils Wilhelm Marcks von Würtemberg († 1817) konceptgenealogi över ätten Ankarklo i Riddarhusets arkiv. Marcks von Würtemberg har där använt alla kända äldre adliga genealogier som har funnits tillgängliga för honom och markerat vilka som använts med (–). Förvånade nog saknas artilleriofficeren Axel Hägg i dessa genealogier, faktum är att inga barn överhuvudtaget redovisas till kronobefallningsmannen Lorentz Hägg, vilken Kinberg påstår vara far till artilleriofficeren.3

En annan genealog Victor Örnberg  († 1908) har en odaterat släkttavla över släkten Hägg  i Örnbergska samlingen satt artilleriofficeren, kapten Axel Hägg († 1743) som son till ovan nämnda Lorentz Hägg. Några källor redovisar inte Örnberg alls till sina uppgifter.4  Dock kan man säkerhet att säga att han använt antingen använt von Würtembergs konceptgenealogi eller Johan Otto Åkersteins  († 1766) genealogier för övriga uppgifter.

Åkerstein nämner dock Axel Hägg i sina anteckningar men som oplacerad liksom flera andra Häggar.5

En annan källa Örnberg använt sig av är de arvsdokument som finns efter Lorentz Häggs barns morbror och moster från 1698. Här nämns tre barn till Lorentz Hägg:6

Att hauptmannen och arrendatorn Ingemund Axelsson Hägg hade två åtminstone två söner Erik och Lorentz framgår av en akt i Svea hovrätt från 1678.7 Två andra söner Ingemund och Axel inskrevs vid Uppsala universitet 1669 18/12.8

Detta överensstämmer med Åkersteins uppgifter att Ingemund Axelsson Häggs haft fyra söner med just dessa namn som uppnått vuxen ålder.
 • Den äldsta sonen Erik Hägg uppges var född 1648 25/3. Inspektor. Gift 1:o 1682 21/9 med Anna Bengtsson Krabbe, † 1683 /7 i barnsäng; 2:o 1684 9/11 med Helena Snack. Den sista uppgiften stämmer väl med Jakob & Johannes församlings ministerialbok där Erik Ingemundsson Hägg ingick äktenskap med Helena Jonsdotter Snack samma datum.

  Carl Ludvig von Schantz († 1734) uppger i sina genealogier att den senare hustrun var dotter till bergmästaren Jonas Snack och Margareta Wibbling, och att hon var född 1670.9 Enligt Marcks avled hon 1729.10

  Erik Hägg med titeln notarie bodde i Stockholm 1686 då sonen Axel döptes 20/3 i Hovförsamlingen. Han var åtminstone 1693-1695 arrendator av Skytteholm på Ekerö (mtl). Tack vare kvarlämnade husförslängder kan se att han bodde där med hustrun Helena Snack, sonen Axel, dottern Sara och jungfru Margareta Hägg (oklart om var en dotter).11-12 Sedan gjordes en lång flytt för 1696 2/6 döps dottern Anna Helena i Kristianstad med notarien Erik Hägg och Helena Snack som föräldrar. Kanske hade flytten att göra med svärfadern Jonas Snack utsetts till bergmästare i Skåne 1694.13 Han bör troligen vara identisk med den Erik Hägg som senare 1709 är inspektor på Penningby i Länna sn.14  Enligt en sekundär uppgift i Genealogiska föreningens medlemsblad årg.1948 skall det i Bergshammararkivet finnas ett arrendekontrakt mellan Johan Gabriel Stenbock och Ingemund Axelsson Häggs son Erik Hägg och hans svärfader bergmästaren Jonas Snack om Penningby för år 1690.15

  Marcks har följande uppgifter om Eriks Häggs barn:
  • Sara, född 1687
  • Anna Helena, född 1697
  • Jonas, född 1698, fyrverkare vid Artilleriet
  • Carl, född 1702, bruksinspektor

  Åkterstein har inga uppgifter om några barn till varken Erik eller till hans bröder som inte blev adlade. Man kan också sluta till sig att Åkerstein måste hämtat uppgifterna från Ingemund Axelsson Häggs familj från en källa som slutar före 1700.

  Jonas Hägg bör kunna identifieras som namnen som var överfyrverkare och placerad vid artilleriet i Stockholm. Rullorna uppger att han var född omkring 1696 i Kristianstad,  kompaniskrivare vid amiralitetet 1714; arklimästare där 1716; underkonstapel där 1718; samma år blivit furir och senare sergeant vid Västmanlands regemente; sergeant vid artilleriet 1719; överfyrverkare med sergeants lön; blev dömd i krigsrättens dom 1727 31/7 från regementet utan avsked. Var ogift 1724 10/2 men gift senast 1726.16
  Gift 1724 12/4 i Artilleriförsamlingen med jungfru Anna Elisabeth Wancke. Då sonen Erik döptes 1726 18/3 i samma församling var bl.a. studiosus Carl Hägg, fru Helena Snack och jungfru Sara Hägg faddrar.17 Då dottern Anna Helena döptes i samma församling 1727 5/7 var kommendören Herman Snack och proberaren Petter Snack faddrar.18
  Hägg överlevdes dock inte av några barn utan dog barnlös med titeln gruvinspektor 1748 27/5 och ärvdes av sina syskon:19
  • jungfru Sara Hägg, 60 år
  • jungfru Anna Helena Hägg, 58 år boende tillsammans med sin syster i Stockholm och Ladugårdslandet.
  • Carl Hägg, gruvinspektor vid Långskär i Roslagen.

  Carl Hägg ovan ingick sitt första äktenskap i Artilleriförsamlingen 1731 21/4 med jungfru Elisabeth Malmberg. Andra äktenskapet ingicks Häverö sn 1768 6/11 efter lysningar i Östhammar med jungfru Anna Catharina Edberg.20 Han hade flera barn vilka inte redovisas här men särskilt skall nämnas sonen med namnet Axel Ingemund född 1748 4/6 i Häverö. Hägg tycks varit bosatt på Häverö länge och avled där 1771 13/7 vid 70 års ålder.

  Anna Helena Hägg bör vara identisk med namnen som avled i Hedvig Eleonora församling (Ladugårdslandet) 1769 21/4 vid 73 års ålder, hon uppges i dödsnotisen vara dotter till avlidne inspektorn Erik Hägg.21

  Sara Hägg var eventuellt densamme som jungfru Sara Hägg som avled i Skeppsholmen 1767 2/5 vid 80 års ålder och begravdes i Ladugårdslandet 5/5.22

  Artilleriofficeren, kapten Axel Hägg kan alltså inte varit son till Erik Hägg. Däremot fanns det enligt Lewenhaupt ytterligare en samtida Axel Hägg, officer vid amiralitetet och slutligen underlöjtnant som stupade vid Hangö 1714.23 Han skulle kunna vara densamma som Erik Häggs son Axel men det spåret har ej varit möjligt att gå vidare med nuvarande källor.
 • Om Lorentz Hägg uppger Åkerstein följande, född 1649 6/7, befallningsman över Svartsjö, † 1693 18/4. Gift 1:o 1679 /9 med Ingrid Bengtsdotter Krabbe, † 1686; 2:o 1692 6/9 med Maria Hack. Enligt Almquist blev Hägg kronobefallningsman i Svartsjö län 1683.24 Han är närvarande fr.o.m. sommartinget 1683 14-15/5.25 Han kan dock omöjligen avlidit redan 1693 då han fortfarande är i tjänst vid hösttinget 1694 9/10.26 Sedan har han troligen kommit på balans och blivit avsatt, han levde fortfarande vid vintertinget 1695 25/2 men hade avlidit före sommartinget 1695 27/5.27-29 Han bisattes 1695 2/5 i Stockholm (Kungsholmen) och begravdes där 14/7.30-31

  Hans första äktenskap går att finna i Hedvig Eleonoras fs. ministerialbok 1679 25/9 då kallad  bokhållare och den tillkommande hustrun jungfru Ingrid Bengtsdotter Krabba, salig kommendören Bengt Larssons dotter.32

  Det andra äktenskapet skall ha ingåtts 1692 /9 med Maria Mårtensdotter Hack enligt registerkort till tryckta bröllopsverser KB och UUB av bl.a. Benedictus och Ingemund Häggar.33 Hon gifte sig troligen första gången 1686 17/1 på Ekerö med befallningsmannen på Skytteholm på Ekerö Sven Helgesson, den senare avled 1691 7/11.34

  Bengt Hägg ovan är troligen identisk med Lorentz Häggs son Bengt som döptes 1680 12/12 i Hedvig Eleonora fs.35 och som begravdes 1693 13/4 i Sånga.36

  Dessutom hade han följande söner som levde 1698 [not 6]:
  • Ingemund Hägg, född ca. 1682.
  • Lars Hägg, född ca. 1684, kallade sig själv Lorents Hegg.37
  • Axel Hägg, född ca. 1686.

  Från 1698 [not 6] verkar det saknas källor som överbryggar tidsspannet till när Axel Hägg kommer till artilleriet för att faställa att det faktiskt är en och samma person.

  Abraham Hülphers († 1798) och en stamtavla över släkten Christiernin tryckt 1785 kallar artilleriofficeren för Axel Ingemund Hägg.38-39 Att han tillhörde släkten borde det dock inte råda något tvivel om eftersom han döpte en son till Laurent Ingemund 1723 21/8 i Malmö (Garnisonsförsamlingen). Enligt Åkersteins utredning av släkten Krabbe så avled Ingrid Bengtsdotter (Krabbe) 1686 14/6 på Svartsjö.40 Enligt GMR mönstring 1740 10/7, skall Axel Hägg vara 53 och 9 månader gammal och född i Södermanland.41 En komplettering till Kinberg och Örnberg är att artilleriofficeren äldsta son var Axel, han bör vara densamma som i GMR uppges vara född ca. 1711 i Stockholm blev 1741 konstapel vid artilleriet på Gotland.42-44 Och i Malmö (Garnisonsförsamlingen) begravdes 1741 10/7 en jungfru Beata Hägg.

  En annan officer vid artilleriet var Ingemund Hägg slutligen kapten som GMR mönstring 1744 28/9 uppges vara 62 år och 1 månad gammal och född i Stockholm.45 Han påstås av Örnberg vara bror till artilleriofficeren, kapten Axel Hägg († 1743) utan källa angiven. Ingemund Hägg avled 1748 6/6 enligt GMR.46 Han var gift med Beata Modera senast 1710 och hon kom senare som flykting med två barn till Sverige under sin mans fångenskap i Ryssland.47-48 Hon dog 1759 17/11 i Stockholm (Artilleriförsamlingen), 84 år gammal men uppges vara 72 år då hon bebor eget hus i kvarteret Sjökalven på Ladugårdslandet 1755.49. 1721 bodde hon med två små barn i Katarina fs.50

  Ett av barnen var Carl Gustaf Hägg som inskrevs vid Uppsala universitet 1726 26/3 som Stockholmiensis (=Stockholmare) [saknas i Stockholms nations studenter i Uppsala 1649-1800, del II].51-52  Han bör var densamma som var verksam vid faderns kompani och var enligt rullan 31 år och 10 månader 1740 och född i Stockholm. Han avancerade 1740 till underlöjtnant vid artilleriet i Finland.53-54

  Den andra var dottern var Anna Helena Hägg, hennes uppgivna ålder i riddarhusgenealogin såsom i minitraialboken för Artilleriförsamlingen 1713 20/5 bör vara felaktig eftersom hennes fader var i fångenskap då… Hon dog 1767 29/7. Hon var gift med sedermera stadssmajoren Johan Fredrik von Flygarell [nr 1554].55
 • Den yngre sonen Ingemund ingick äktenskap först 1695 enligt Åkerstein och kan alltså inte varit far till Axel Hägg († 1743).

Slutsats att Axel Hägg († 1743) var sannolikt son till till Lorentz Hägg men det bygger snarare på uteslutningsmetoder än konkreta bevis.

1. https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=13975
2. Tryckt litteratur (o) Kinberg:1 (1889) Bild 1680 (AID: v902477.b1680)
3. Riddarhuset: N W Marcks von Würtembergs genealogier (o) Döda:1 (1800-1899) Bild 540 / sid 49 (AID: v910579.b540.s49)
4.  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/V0000024_00671
5. Riddarhuset: Åkersteins genealogier (o) 2.A Bild 1390 / sid 138 (AID: v910862.b1390.s138)
6. Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:55 (1698) Bild 12410 / sid 1220 (AID: v222341.b12410.s1220, NAD: SE/SSA/0145a)
7. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068242_00798
8. Uppsala universitets matrikel. 4, 1665-1680, s. 207
9. Riddarhuset: von Schantz genealogier (o) 3.R-Ö Bild 1890 / sid 93b (AID: v910621.b1890.s93b)
10. Riddarhuset: N W Marcks von Würtembergs genealogier (o) Döda:7 (1800-1899) Bild 900 / sid 74 (AID: v910585.b900.s74)
11. Ekerö (AB) AI:1 (1694-1710) Bild 16 / sid 11 (AID: v84591.b16.s11, NAD: SE/SSA/1500)
12. Ekerö (AB) AI:1 (1694-1710) Bild 54 / sid 87 (AID: v84591.b54.s87, NAD: SE/SSA/1500)
13. Bergskollegium och Bergslagsstaterna 1637-1857, Joh. Axel Almquist (1909)
14. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län (AB) EXIe:25 (1709) Bild 2340 / sid 225 (AID: v494059.b2340.s225, NAD: SE/RA/42042202)
15. Genealogiska föreningens medlemsblad årg.1948, s. 27
16. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029878_00019 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029881_00313 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029884_00110 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029887_00135
17. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0055493_00134
18. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0055493_00145
19. Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:143 (1748) Bild 7850 / sid 745 (AID: v222469.b7850.s745, NAD: SE/SSA/0145a)
20. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0029969_00041
21. Hedvig Eleonora (A, AB) FI:4 (1766-1785) Bild 39 / sid 71 (AID: v85669a.b39.s71, NAD: SE/SSA/0006)
22. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0055390_00042
23. Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 1620 / sid 319 (AID: v319671a.b1620.s319)
24. Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden: D. 1 Stockholms och Uppsala län, Bd 1, s. 9, Johan Axel Almquist
25. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:692 (1683) Bild 3060 / sid 296 (AID: v420509a.b3060.s296, NAD: SE/RA/42042202)
26. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län (AB) EXIe:6 (1690-1697) Bild 1570 / sid 151 (AID: v420350a.b1570.s151, NAD: SE/RA/42042202)
27. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069748_00079, RA Biografica (Hägg)
28. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län (AB) EXIe:6 (1690-1697) Bild 1680 / sid 162 (AID: v420350a.b1680.s162, NAD: SE/RA/42042202)
29. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län (AB) EXIe:6 (1690-1697) Bild 1770 / sid 171 (AID: v420350a.b1770.s171, NAD: SE/RA/42042202)
30. https://kortkataloger.kb.se/verser/38851/
31. Kungsholm (A, AB) FI:1 (1688-1778) Bild 339 / sid 689 (AID: v87658a.b339.s689, NAD: SE/SSA/0011)
32. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0054321_00125
33. https://kortkataloger.kb.se/verser/38850/ https://hosting.softagent.se/upps-personverser/PictureLoader?Antialias=ON&ImageId=28214&Scale=1
34. Ekerö (AB) AI:1 (1694-1710) Bild 16 / sid 11 (AID: v84591.b16.s11, NAD: SE/SSA/1500)
35. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0054290_00119
36. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0048871_00098
37. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069715_00306, RA Biografica (Hegg)
38.https://www.alvin-portal.org/alvin/imageViewer.jsf?dsId=ATTACHMENT-0131&pid=alvin-record:188844
39.  Stam-taflor till uplysning om den Christierninska slägten (1785), tab 2;
40. Riddarhuset: Åkersteins genealogier (o) 7.H,I,K Bild 5360 (AID: v910867.b5360)
41. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029898_00366#
42. Rådhusrätten-Magistraten i Visby stad (I) F2A:9 (1749-1750) Bild 1030 / sid 229 (AID: v220837.b1030.s229, NAD: SE/ViLA/20252)
43. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029898_00374
44. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029901_00141
45. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029900_00221
46. Generalmönsterrullor - Artilleriregementet 1684 (1748) Bild 4590 (AID: v482222a.b4590, NAD: SE/KrA/0023)
47. http://test.genealogia.fi/hakem/flykting/flykting34.htm
48. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069748_00040 RA Biografica (Hägg)
49. Överståthållarämbetet för uppbördsärenden (A, AB) G1BA:20:7 (1755) Bild 56 / sid 52 (AID: v367159b.b56.s52, NAD: SE/SSA/003106)
50. Överståthållarämbetet för uppbördsärenden (A, AB) G1BA:12:9 (1721) Bild 88 / sid 84 (AID: v367126b.b88.s84, NAD: SE/SSA/003106)
51. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066446_00045
52. Uppsala universitets matrikel. 8, 1720-1730, s. 177
53. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029898_00193
54. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029900_00222
55. Riddarhuset: Originalgenealogier (o) 4.E,F Bild 2480 / sid 253b (AID: v910849.b2480.s253b)

42
Unæus / SV: Unæus
« skrivet: 2021-12-29, 13:29 »
Anna,

Skrivelser till domkapitlet eller ett gravminne skulle kunna vara källan om jag gissar spontant. Har du kollat i Herdaminnet? 

Skall lägga till följande till min utredning ovan, Erik Unæus och hans hustru Bex bodde tidigare i Aringsås sn. Där föddes åtminstone:
 • Jonas, 1742 1/2
 • Lars, 1743 30/1
 • Erik, 1744 18/4
 • Beata Catharina, 1745 26/10
Tack vare Karins fynd bör alltså Jonas vara samma person som ovan.

43
Swebilius / SV: Swebilius
« skrivet: 2021-12-25, 10:59 »
Ett sätt spåra uppgifterna var uppgifterna om släkten Swebilius kommer ifrån är att använda Nils Wilhelm Marcks von Würtemberg († 1817) konceptgenealogi över släkten. En av källorna »Fryxell» alltså Fredrik Fryxell († 1805) antingen »Wärmelands slägte-bok» eller »Wermelandia Nobilitata». Abraham Hülphers († 1798) släkttavla över Swebilius hänvisar till Fryxell Tabell 237, som bör vara motsvarande tabell i »Wärmelands slägte-bok». Även »Fernow», alltså Erik Fernow († 1791), möjligen hans verk »Beskrifning öfwer Wermeland» avses eller hans handskrift »Philipstads slägter». Även »v Schantz» Carl Ludvig von Schantz († 1734) genealogier har använts och innehåller intressanta uppgifter om Jöran Erikssons barn. Ytterligare en användbar källa som inte är använd av Marcks är Kalmar skolas matrikel »Matricula Scholae Calmariensis» 1655-, utgiven och kommenterad av Barbro Edlund (1984-1990). Där finns uppgifter om skolelevers ålder, ort och faderns yrke som kan ge kompletterande uppgifter där kyrkoböcker saknas. Där jag har stött på väldigt många Swebilius.
I Örnbergska samlingen finns ett odaterat släktträd.

Riddarhuset: N W Marcks von Würtembergs genealogier (o) Levande:1 (1800-1899) Bild 170 / sid 11 (AID: v910587.b170.s11)
Riddarhuset: von Schantz genealogier (o) 1.A-F Bild 290 / sid 5b (AID: v910619.b290.s5b)
https://www.alvin-portal.org/alvin/imageViewer.jsf?dsId=ATTACHMENT-0197&pid=alvin-record:200935
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/V0000035_00771


44
Bornelius / Bornel / SV: Magnus Caroli Bornelius
« skrivet: 2021-12-12, 15:45 »
Har ni prövat Linköpings trivial- och gymnasieskolors matriklar? Han borde ha studerat i Linköping innan han kom till Åbo.

45
Camitz / SV: Camitz
« skrivet: 2021-12-11, 11:38 »
Ett uppslag till ursprunget av överinspektorn Johan Niklas Camitz († 1763). Han var enligt hans epitafium och Visbys husförslängd född 1685 i Västmanland.1-2

En drabant Fredrich Wilhelm Camitz ingick äktenskap i Mariefred 1682 28/2 med jungfru Elisabeth Nilsdotter Æsthenia. Hon var enligt Hagströms herdaminne dotter till kyrkoherden i Mariefred Nicolaus Laurentii Æsthenius. Den senares hustru är okänd enligt herdaminnet men hans änka hette Elsa Danielsdotter Green enligt Mariefreds rådhusrätt 1688 2/6.3 Hon skulle kunna vara dotter till kyrkoherden i Stora Malm Daniel Petri Green († 1648), hon saknas dock i herdaminnet.

Johan Niklas Camitz ingick äktenskap 1720 29/3 i Lilla Malma sn med jungfru Elisabeth Stiernstolpe på Follökna. Valet av hustru är intressant. Rent geografiskt borde Visby eller någon annanstans på Gotland eller möjligen Stockholm vara ett mer logisk val. Därmed skulle valet av hustru kunna tyda på att han redan kände sin hustru sen tidigare eller att hon på något sätt tillhörde samma släktkrets som han själv. Elgenstierna redovisar att hennes fader var son till Botvidus Jonæ Hellenius och Maria Green. Den sistnämnda dotter till kyrkoherden i Stora Malm Daniel Petri Green.

Genomgång av namn till Johan Niklas Camitz och Elisabeth Stiernstolpes barn:4

Äldsta sonen född 1720 13/12 i Visby kallades Jonas Wilhelm. Där namnet Jonas lätt kan härledas till morfadern Jonas Stiernstolpe.
Tredje sonen född 1728 10/8 i Visby kallades Johan Fredrich.

Drabanterna var förlagda i Arboga och Köping alltså i Västmanland.5 Fredrich Wilhelm Camitz verkar dock försvinna från rullorna vid våren 1686.6

Hagströms herdaminne har fel i att Nicolaus Laurentii Æsthenius son Nils blev slottsfogde på Gripsholm, notisen i nationsmatrikeln lyder:7
Citera
»drabant dictus
Æstman postea prætor
aulicus Gyllenhöks dein
fiälsman obiit virim
potentis animi»

Man kan finna Nils Æstman/Estman i drabantrullorna och det förklarar troligen varför hans syster blev gift med en drabant. Han tycks senare varit frälseinspektor hos [Per] Gyllenhöök. Ytterligare ett syskon bör vara Brita Nilsdotter Æsthenia som också 1682 28/2 i Mariefred ingick äktenskap med bokhållaren Anders Eriksson Melin.
 
1. http://runeberg.org/strokirk/1/0109.html
2. Visby stadsförsamling (I) AI:3a (1750-1774) Bild 190 / sid 15 (AID: v61252.b190.s15, NAD: SE/ViLA/23085)
3. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län (D) EXIe:1120 (1688) Bild 2970 / sid 294 (AID: v420552a.b2970.s294, NAD: SE/RA/42042202)
4. Visby stadsförsamling (I) AI:2 (1728-1750) Bild 100 / sid 7 (AID: v61250.b100.s7, NAD: SE/ViLA/23085)
5. http://www.hhogman.se/regementen_infanteriet-6.htm
6. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054025_00009 1682
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054037_00010 1683
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054066_00010 1684
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054091_0001 1685
Generalmönsterrullor - Adelsfanorna 1535 (1686-1697) Bild 90 (AID: v480534.b90, NAD: SE/KrA/0023)
Generalmönsterrullor - Adelsfanorna 1535 (1686-1697) Bild 140 (AID: v480534.b140, NAD: SE/KrA/0023)
7.  U 1000a, UUB

46
Örneström / SV: Örneström
« skrivet: 2021-12-07, 19:54 »
Läst Andreas Karlsson Rosenblads kompletteringar i Släkt och Hävd 2021:4 angående denna släkt.

Det finns en motsägelse i Elgenstierna gällande friherrliga ätten Rehbinder nr 77 TAB 1 om Henrik Rehbinders dotter Gertrud Margareta, där uppges hon vara gift med kaptenen Hans Christoffer von Rohr nr 807. Men under von Rohr TAB 14 uppges Rohrs hustru bara heta Margareta Rehbinder och dotter till hakenrichtern i Livland Henrik Rehbinder. Den senare uppgiften härstammar troligen från Johan Otto Åkersteins († 1766) genealogier. Hon kallas inte heller Gertrud i von Rohrs egen stamtavla utan bara Margareta. Åkerstein uppger att Henriks yngsta barn hette Gertrud Margareta men ingen mer data. I en av de äldsta genealogierna av släkten Rehbinder av Johan Peringskiöld († 1720) där redovisas Gertrud Margareta var gift med kapten N.[N]. Henrik hade ytterligare en son Fabian Evert Rehbinder som bodde i närområdet, Axberg sn i mitten av 1690-talet.

Riddarhuset: Åkersteins genealogier (o) 10.Q,R Bild 2620 (AID: v910870.b2620)
Riddarhuset: Originalgenealogier (o) 11.R Bild 1820 / sid 166 (AID: v910856.b1820.s166)
Riddarhuset: N W Marcks von Würtembergs genealogier (o) Levande:12 (1800-1899) Bild 250 / sid 17 (AID: v910598.b250.s17)
Riddarhuset: Åkersteins genealogier (o) 10.Q,R Bild 740 (AID: v910870.b740)
Riddarhuset: Peringskiölds genealogier (o) 3.R-Y Bild 330 (AID: v910618.b330)

47
Krabbe af Svaneby / SV: Krabbe af Svaneby
« skrivet: 2021-12-06, 17:45 »
Jan,

Det var faktiskt tvärtom, Anna Maria Ström måste varit bosatt i Skeppsholmen där lysningen skedde medan Jacob var bosatt i Visby och verksam där inom artilleriet (ej amiralitetet) precis som Axel Hägg.

Visby stadsförsamling (I) CI:4 (1721-1747) Bild 320 / sid 28 (AID: v62095.b320.s28, NAD: SE/ViLA/23085)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029915_00171

48
Krabbe af Svaneby / SV: Krabbe af Svaneby
« skrivet: 2021-12-05, 09:57 »
Så vitt jag kan se står det inte son eller dylikt för Axel för längderna 1740 eller 1741, så det är mer av ett indicium. Det finns en jungfru Anna Maria Ström som ingår äktenskap i Visby 1742 12/8 efter lysning i Skeppsholmen 30/5 (?) med bataljonsfältskären vid artilleriet i Visby Jacob Lignipaeus. Hon avlider i Visby 1765 29/10 vid 46 års ålder. I min forskning av släkten Hierzeel hittade jag en gammal anteckning att Jonas Jonasson Krabbe uppger själv att han var född 1682 17/7 kl 11 om morgonen på herrgården Sundby på Ornö i Österhaninge sn, föräldrarna samma som anges av Åkerstein.

Genealogica (o) 242 Bild 810 (AID: v914939.b810, NAD: SE/RA/7500001)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0055380_00035


49
Krabbe af Svaneby / SV: Krabbe af Svaneby
« skrivet: 2021-12-04, 17:17 »
Om du skickar ett PM med din e-postadress kan jag skicka artikeln till dig. Han har nämligen gjort samma arbete bl.a. som du gjorde nyss :)

Det var en fråga om Axel Ström. Det är nog bra att följa honom längre bort i tiden för vara mer säker. Dock så var han fadder till Stiernbielke och Krabbes son Carl Jonas Adolph 1750 24/8 i Klara fs. Jag hittade för övrigt hans meritförteckning.

Klara (A, AB) CIa:1 (1744-1754) Bild 181 / sid 340 (AID: v87350a.b181.s340, NAD: SE/SSA/0010)
Meritförteckningar, flottan F1:28 Bild 380 (AID: v750511.b380, NAD: SE/KrA/0509)
Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria. Civila meritlistor 1763-1767 (o) 1 (1763-1767) Bild 5610 / sid 555 (AID: v910043.b5610.s555, NAD: SE/RA/7566)

50
Krabbe af Svaneby / SV: Krabbe af Svaneby
« skrivet: 2021-12-04, 10:13 »
Åkerstein uppger i sina genealogier om släkten Krabbe att Jonas Larsson (Krabbe) var arrendator vid Kungsgården på Rådmansö och att han dog 1698 13/7 och begravdes den 17:e samma månad i Frötuna kyrka. Han var gift med Anna Hägg, hauptmannen Ingemund Axelsson Häggs dotter.1

Man får helt enkelt kolla med primära källor för att kunna förkasta uppgifterna eller inte. T.e.x. i mantalslängden 1698 finner man riktigt en Jonas Larsson som arrendator för Svinö (Kungsgården).2 För året därpå står arrendator Jonas Larssons änka skriven på Svinö.3 Åkersteins uppgift att Jonas Larsson avled 1698 kan alltså vara riktig även om det är svårare att verifiera vilken dag han avled då han verkar saknas i dödboken.

Åkerstein uppger att Jonas Larsson hade tre barn:
 • Sara, född 1679 15/9, † 1751 18/2. Gift med handelsmannen och kryddkrämaren i Stockholm Olof Ström.
 • Jonas, född 1682 17/7, kapten och livdrabant. Gift med Maria Magdalena Blanck.
 • Anna Maria, född 1686 2/2. Gift med kornetten vid Livregementet Erik Hultman.
Här kan man lägga till att handelsmannen och kryddkrämaren i Norrtälje Olof Ström ingick äktenskap 1702 28/1 i Stockholm (Barnshusförsamlingen) efter lysning i Frötuna sn med jungfru Sara Krabba.4

Erik Hultman och Anna Maria Krabba ingick äktenskap 1710 3/3 i Norrtälje, de finns senare i Singö.5

Jonas Krabbe dog 1753 24/3 i Stockholm (Klara) och hans änka Maria Magdalena dog 1754 20/7 i samma församlingen. Bägge begravdes på landet. Han bodde 1741 i Stockholm (Klara) i kvarteret Sporren i en egen gård med hustru och ett barn.6 Enligt hans bouppteckning så överlevdes han av änkan Maria Magdalena Krabbe och deras dotter Anna Sara Krabbe.7-8

Dottern Anna Sara Krabbe ingick äktenskap 1748 26/4 i Stockholm (Jakob & Johannes) efter lysning i Klara fs. med sekreteraren Samuel Gustaf Stiernbielke (1715-1764). Hon var född 1726 10/12 enligt Åkerstein och dog på Klaras fattighus 1764 3/7 enligt Daniel Tilas.9-10
 
Vilka källor åberopar du för att visa att den Axel Ström som var gift med Margareta Christina Ankarklo, var densamma som Olof Ströms son Axel?

1. Riddarhuset: Åkersteins genealogier (o) 7.H,I,K Bild 5370 (AID: v910867.b5370)
2. Länsstyrelsen i Uppsala län. Landskontoret I 1634-1900 (C) EIII:3 (1698) Bild 3200 / sid 311 (AID: v402078a.b3200.s311, NAD: SE/ULA/11035)
3. Länsstyrelsen i Uppsala län. Landskontoret I 1634-1900 (C) EIII:4 (1699) Bild 3990 / sid 388 (AID: v402079a.b3990.s388, NAD: SE/ULA/11035)
4. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0053967_00035
5. Singö (AB) AI:1 (1734-1752) Bild 15 / sid 24 (AID: v89783.b15.s24, NAD: SE/SSA/1558)
6. Överståthållarämbetet för uppbördsärenden (A, AB) G1BA:18:1 (1741) Bild 30 / sid 26 (AID: v367150a.b30.s26, NAD: SE/SSA/003106
7. Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar EIXb:45 (1753) Bild 2320 (AID: v364180.b2320, NAD: SE/RA/42042201)
8. Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar EIXb:50 (1754) Bild 60 (AID: v364185.b60, NAD: SE/RA/42042201)
9. Riddarhuset: Åkersteins genealogier (o) 7.H,I,K Bild 5400 (AID: v910867.b5400)
10. Genealogica (o) 116 Bild 2190 (AID: v914756.b2190, NAD: SE/RA/7500001)

51
Lundius / SV: Lundius
« skrivet: 2021-12-04, 09:12 »
Författaren i Släkt och Hävd Jan Eric Almquist svarar på flera av dina frågor om släkten Krabbe i artikeln jag hänvisade till, så jag skulle börja med att läsa den. Jag fortsätter med två inlägg under Krabbe och Ankarklo.

52
Lundius / SV: Lundius
« skrivet: 2021-12-01, 17:34 »
Johan Otto Åkerstein († 1766) tycks hittat en del äldre uppgifter om släkten Hägg och redovisar i sina genealogier barnen till Ingemund Axelsson Hägg, dottern Anna Hägg, född 1643 10/11 i Stockholm, gift 1663 29/9 med Jonas Larsson. Notis finns i Jakob 1663 6/9 (lysning eller fel vigseldatum?), Jonas Larsson kallas Peder Flemings bokhållare.

Enligt Åkerstein var två av sönerna Erik och Lars gifta med Anna Bengtsdotter Krabbe respektive Ingrid Bengtsdotter Krabbe. De två senare var döttrar till kommendören Bengt Larsson och kallades inte Krabbe enligt en arvshandling från 1698.

Bengt Larsson († 1676 28/1 ) var bror med bokhållaren Jonas Larsson (det är väl troligt att det är samma Jonas Larsson som ovan).

Åkerstein uppger att bägge dessa herrar tillhörde ätten Krabbe (nr 46). Jmr. tab 10 och 12. Det är felaktigt, se Släkt och Hävd 1966:1 »Den äldsta kända släkttavlan över adliga ätten Krabbe (nr 46)».

Riddarhuset: Åkersteins genealogier (o) 2.A Bild 1420 / sid 141 (AID: v910862.b1420.s141)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0054689_00104
Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:55 (1698) Bild 12410 / sid 1220 (AID: v222341.b12410.s1220, NAD: SE/SSA/0145a)
Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:21 (1676) Bild 13250 / sid 1306 (AID: v222305.b13250.s1306, NAD: SE/SSA/0145a)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0067049_00318
Riddarhuset: Åkersteins genealogier (o) 7.H,I,K Bild 5360 (AID: v910867.b5360)

53
Skummeslöv / SV: Jöns Ladufogde ca 1671 - 1729
« skrivet: 2021-11-25, 19:00 »
Ett tips är att gå vidare i domböckerna om du hunnit göra det än. Höks häradsrätt, blandade år i Arkiv Digital.
-Renoverade domböcker. Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Hallands län. Finns 1672-1730 i Arkiv Digital.
-Renoverade småprotokoll. Göta Hovrätt - Advokatfiskalen. Finns 1701-1752 i Arkiv Digital.

54
Sebaldt / SV: Sebaldt, Otto Fredric
« skrivet: 2021-11-20, 15:58 »
Detta kanske kan vara något att grävare vidare i.

https://tidningar.kb.se/8206782/1848-01-17/edition/144010/part/1/page/2/?q=otto%20sebaldt&
Vika tingslags häradsrätt (W) FIIa:8 (1843-1852) Bild 2080 / sid 206 (AID: v405045.b2080.s206, NAD: SE/ULA/11688)
Falu rådhusrätt och magistrat (W) F2:40 (1831-1835) Bild 3300 / sid 327 (AID: v150893.b3300.s327, NAD: SE/ULA/10239)


55
Gadd / SV: Gadd
« skrivet: 2021-11-20, 11:57 »
Angående Lucas Gadd († 1681) son slutligen kyrkoherden i Ludgo Johan Gadd († 1697) finns några fler uppgifter om ur Petrus Gustavi Öjers dagboksanteckningar.
1678 10/11 – »var hr Johan Gadd” brudgumme».
1684 20/8 – »ankom hr Joh. Gadd med hustru och barn till Ludgu.»

Johan Gadd ingick alltså bröllop 1678 10/11. Enligt Hagströms herdaminne hade Gadd bara en hustru. Detta bör prövas i andra källor. Enligt Rönö häradsrätt 1699 hette hon Maria Ferenberg.1 Om sonen Lukas berättar herdaminnet ingenting mer än han existerade. Den senare kom dock till Strängnäs gymnasium tillsammans med hans yngre broder Petrus 1695.2-3 Matrikeln meddelar för året 1697 om Lucas »relegatus ob stuprum» vidare 1698 »ob commissum inceptum proscript[ius?] d. 1 Xbr 1698».4-5 Han saknas i matrikeln från 1699 och framåt till skillnad från Petrus som fortsätter sina studier och sedermera vidare till Uppsala universitet. I Strängnäs domkapitel 1698 2/12 finns notisen från gymnasiets matrikel, Lucas Gadd har haft en sexuell relation med sitt syskonbarn (=kusin) Elisabeth Rivelia.6 Detta tas också upp vid Rönö häradsrätt 1699 då Lukas Gadd patronymikon Johansson används.7 Dessa fick ett barn Johan som föddes och döptes 1698 2/11 i Ludgo. Av underlaget till Strängnäs domkapitel framgår att Elisabeth Rivelia är styvdotter till kyrkoherden i Toresund.8 Hon bör alltså varit dotter till kyrkoherden i Toresund Jonas Georgii Rivelius och Elisabeth Gadd. Eftersom Hagströms herdaminne uppger att Petrus Gadd var född 1681 24/2 bör Lucas Gadd varit född 1679 eller möjligen 1680.

Detta kan förklara varför Lucas Gadd Sudermannus hamnar som klockare i Skåne (jmr. Markus inlägg). Klockaren kallas Lucas Johan: Gadd vid vigselnotisen i Kropp 1708 8/11 och Lucas Johansson Gadd i sin bouppteckning.9

1. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län (D) EXIe:1126 (1699) Bild 4130 / sid 417 (AID: v420558.b4130.s417, NAD: SE/RA/42042202)
2. Strängnäs gymnasium (D) DIb:1 (1628-1730) Bild 920 / sid 175 (AID: v913866.b920.s175)
3. Han är skriven före Petrus i matrikeln. Det är kutym att bröder skrivs i fallande åldersordning i skolmatriklar.
4. Strängnäs gymnasium (D) DIb:1 (1628-1730) Bild 970 / sid 185 (AID: v913866.b970.s185)
5. Strängnäs gymnasium (D) DIb:1 (1628-1730) Bild 990 / sid 189 (AID: v913866.b990.s189)
6. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0075314_00182
7. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län (D) EXIe:1126 (1699) Bild 4060 / sid 410 (AID: v420558.b4060.s410, NAD: SE/RA/42042202)
8. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0002712_00576
9. Västra Göinge häradsrätt (L, M) FIIa:15 (1756-1757) Bild 5350 / sid 86 (AID: v158749.b5350.s86, NAD: SE/LLA/10076)

56
Bosaeus / Bozaeus / SV: Bosaeus / Bozaeus
« skrivet: 2021-11-11, 22:17 »
Några fler kompletteringar.

 • Christina Lundia som var gift med Nils Rommel, dog redan 1706. 11/7 s.å. jordfästes akademibokhållarens hustru Christina Lundia. Avvittringsskrift daterat 1716 20/11 då Rommel avvittrade döttrarna jungfru Gertrud Margareta och jungfru Wendela Christina eftersom den förstnämnda tänkte ingå nytt äktenskap med Helena Fredriksdotter.
  Uppsala domkyrkoförsamling (C) F:1 (1705-1740) Bild 6 (AID: v126723.b6, NAD: SE/ULA/11632)
  Uppsala rådhusrätt och magistrat (C) FIIa:16 (1747-1750) Bild 8 / sid 7 (AID: v149520.b8.s7, NAD: SE/ULA/11661)

 • Gustaf Lundius, både han och hans bror ansökte till kungen för att den förstnämnda skulle bli adlig. Jämför Sveriges ridderskaps och adels riksdagsprotokoll från och med år 1719. D. 3, 1723, 2, H. 3, s. 311f:
  Citera
  Sedan föredrogs Introductions-Deputations Memorial angående Assessoren Johan Lillienadlers ansökning at få adoptera dess enda utur fångenskapet hemkomne broder, Rytmästaren Gustaf Lundius. Hvaröfver Deputation sig yttrat, at ehuruvähl Deputation funno Hr Ryttmästaren vähl förtiänt, så har dock Deputation sig häröfver ey kunnat utlåta, efter detta egenteligen tilhörde Kongl. Maij:t; Dock som Deputation öfver Riksdags-Ordningen med Introductions-Deputation häröfver sammanträdt ock för Rytmästar Lundius sig interponerat, dess sahl. fader Professoren Lundius länge ock troligen tiänt, samt af Konung Carl den XI:te för dess capasitet skull icke allenast til Adelig Skiöld, utan jämvähl till Friherre- Stånd är befunnen värdig; Ty har Depution Ridderskapet ock Adelen sådant föredraga velat ock hemställa, om icke Deputation får tilstånd honom behörigen immatriculera.
  Ock ehuruvähl Ridderskapet ock Adelen syntes vara Hr Rytmästaren Lundius benägne; dock som Hr Ad 1 e rb ethbegiärte, i fall Hr Lundius får niuta denne gracen, at dess broder måtte niuta samma grace ock få komma under hans Skiöldebref;
  Hr Fehman också giorde äfven samma ansökning för

  Citera
  Hr Adlerbeth begiärte, at Ridderskapet ock Adelen ville bevillja hans bror samma rät som Hr Lillienadler.
  Dertil svarades ja.

  Detta bör ha beviljades eftersom H:r Lillienadler medverkade vid Riksdagen för adeln 1731. En uppgift som saknas hos Lewenhaupt är att Gustaf Lillienadler utsågs till regementskvartermästare vid Smålands kavalleriregemente efter hemkomsten senast 1724 (GMR) och kvarstod där ännu 1729 (Florerande Swerige) men ej 1733 (GMR). Om man kan hitta var han dog kanske man lösa ut Lundius syskonen och även Wendela Lundius barn.

  RA Biografica, Lillienadler [https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069836_00028]
  Sveriges ridderskaps och adels riksdagsprotokoll från och med år 1719. D. 6, 1731, H. 1, s. 18.
  Anno 1729 Florerande Swerige, von Henel, Andreas Joachim.

Nils Christiansson Bozaeus, bör kunna grovt uppskattas vara född omkring 1667.1 Nils inskrevs vid Härnösands trivialskola 1675 och överflyttades till Härnösands gymnasium 1682.2 Inskriven vid Uppsala universitet 1686 2/6.3 Hans lysningar med hans kommande hustru Wendela Lundia skedde i S:t Olof församling i Stockholm och anklagades av dåvarande domprosten i Uppsala sedermera biskopen i Skara stift Petrus Johannis Rudbeckius vara olovliga eftersom enligt kyrkolagen måste en kommande brud lysas i hennes hemförsamling. Wendelas morbror livmedikus Gustaf Lohreman protesterade och berättade att hon 1½ år varit bosatt hos honom och även brudens fader Carl Lundius protesterade.4 Vigseln ägde rum i Stockholm 1690 12/10 enligt tryckta bröllopsverser skrivna av Petrus Bozaeus och ett votum av Christian Bozaeus.5 Se bifogad fil.

Han hade troligen också en dotter i sitt andra äktenskap med Gertrud Sofia von Brömssen. I Styvkjortelavgifts-längden för 1732 finns i auditör Allemans hus förutom hustrun tidigare nämnda von Brömsen även dess dotter jungfru Charlotta Christina Bozaea.6 Hon bör var densamma som mademoisellen med samma namn som dog i Stockholm (Finska församlingen) 1775 5/5 vid 66 års ålder.

Christian Christiansson Bozaeus, blev omkring 1695 rättegångsskrivare vid Artillriet i Stockholm, han var fortfarande i tjänst 1700 där vilket skulle kunna antyda att han aldrig var auditör såvida hans dödsår 1701 stämmer. Enligt GMR så var han född i Ångermanland 1671.7 Han inskrevs vid Härnösands trivialskola 1680.8

Constantinus: Intressanta uppgifter att Nils och Wendela skulle kunna vara släkt. I PHT 1926, s. 70ff, finns en uppsats av K.W Herdin om »Lohrmanska släktens genealogi». Enligt denna var Thomas Lohrman gift 1629 9/8 med Helena (Elin) Gustafsdotter, född 1610 1/10 † 1670 30/10, dotter av handlanden (»primus mercator») Gustaf Larsson i Uppsala och h. h. Anna Engelbrechtsdotter. Källorna är dock inte konvent angivna...

1. Genom att interpolera bröderna Erik och Petrus ålder och alla tre brödernas inskrivningsår vid Härnösands trivialskola. Hernösands Stifts Herdaminne -http://runeberg.org/hernosandh/2/0324.html, Erik född 1663, inskriven 1672, Petrus född 1670, inskriven 1678.Trivialskolan i Härnösand (Y) DI:1 (1647-1735) Bild 10 (AID: v950921.b10, NAD: SE/HLA/1060026)
2. Trivialskolan i Härnösand (Y) DI:1 (1647-1735) Bild 790 (AID: v950921.b790, NAD: SE/HLA/1060026) -Högre allmänna läroverket i Härnösand (Y) CIIa:1 (1650-1800) Bild 410 / sid 38 (AID: v950879.b410.s38)
3. Uppsala universitets matrikel. 4, 1665-1680, Tryckt 1904, s. 301
4. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065155_00505 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065090_00123
5. Zetterströmska biblioteket - Östersunds bibliotek, framställd av Thomas Drugg.
6. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0060524_00041
7.GMR: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029865_00026, https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029866_00206, https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029868_00271
8. Trivialskolan i Härnösand (Y) DI:1 (1647-1735) Bild 880 (AID: v950921.b880, NAD: SE/HLA/1060026)

57
Bosaeus / Bozaeus / SV: Bosaeus / Bozaeus
« skrivet: 2021-11-09, 22:33 »
Auditören Nils Bozaeus hustru Vendela Lundia var fadder i Stockholm (Storkyrkoförsamlingen) 1700 /9.
Storkyrkoförsamlingen (A, AB) CIa1:5 (1688-1704) Bild 278 / sid 544 (AID: v90668.b278.s544, NAD: SE/SSA/0016)


58
Hedsin / Hedsinius / SV: Hedsin / Hedsinius
« skrivet: 2021-11-09, 20:41 »
Margareta Hedsin som var gift med Erik Stenfelt, var dotter till arrendatorn Mårten Hedsin och Giölin Schalina. Mårten var bror till Lars Hedsin som var gift med Giölins syster Catharina. Allt detta enligt Olof Johansson Broman († 1750) och hans genealogi över släkten Schalin.

Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, avd. AEttqvisl (d. 2, tryckt Uppsala 1912-1953), Olof Johansson Broman, s. 713f

59
Grave / SV: Sebastian Grave 1684–1748
« skrivet: 2021-11-08, 18:20 »
Jodå, den fanns där. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0040163_00342

Det finns också en likpredikan över honom. Den används av Georg Gezelius i slutet av 1700-talet som källa till hans lexikon.

https://libris.kb.se/bib/2400622622
https://books.google.se/books?id=ZIFLAAAAcAAJ&pg=PA199&


60
Burman / SV: Burman
« skrivet: 2021-11-06, 13:07 »
Claes Burman avled 1722 i Åbo. Hedvig Maria var troligen döpt 1709 4/6 i Stockholm (Nikolai) med notarien Berndt von Bergen som fadder. Maria von Bergen hade också svärsonen boktryckaren Johan Kempe.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0067795_00112
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11836374

61
Burman / SV: Burman
« skrivet: 2021-11-06, 10:20 »
Lite mer om Catharina Kraak. Hon avled 1740 29/5.1 För hennes arvingar 1748 se not 2. Det finns säkert mer genealogisk information i två akter i Svea hovrätt (se not 3,4). Medarvingen jungfru Hedvig Maria Burman var troligen dotter till Claes Burman. Möjligen densamma som jungfru Hedvig Margareta Burman som avled 1783 22/1 i Åbo (Svenska församlingen) vid 71 års ålder. Claes Burmans änka Maria von Bergen avled 1741 3/7 i Åbo (Svenska församlingen), vid 76 års ålder.

1. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068689_00271
2. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068699_00507
3. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068398_00060
4. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068398_00083

62
Burman / SV: Burman
« skrivet: 2021-11-06, 09:33 »
Tillägg till Constantinus Lindfors inlägg.

Maria Götken (begravd 1698 7/10) var gift med kyrkoherden i Turinge Olof E Rosell.

https://forum.rotter.se/index.php?topic=69161.msg982264#msg982264
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0002712_00590
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län (AB) EXIe:11 (1699-1700) Bild 830 / sid 78 (AID: v420355a.b830.s78, NAD: SE/RA/42042202)


63
Gadd / SV: Gadd
« skrivet: 2021-10-30, 13:16 »
Enligt Petrus Gustavi Öjers dagboksanteckningar 1673–1691 (tryckta 1897, En adlig och furstlig hofpredikant under 1600-talets senare hälft) så dog Lucas Gadd 1681 13/2. Boken finns hos Familysearch Library (krävs konto som är gratis).

64
Ulvin / Ulvun / SV: Ulvin / Ulvun
« skrivet: 2021-10-03, 17:21 »
Tänkte bara lägga till att Gottfrid Jarchow ingick äktenskap 1714 8/8 i Vadstena med uttryckligen Ulvins änka Annika Palmberg. Vid Vadstena Rådhusrätt 1715 1-3/3 framgår att Gottfrid Jarchows hustru Anna Palmberg är dotter till Beata Palm som är gift med rådmannen Daniel Krük. Gottfrid Jarchow var korpral vid Östgöta kavalleriregemente och var senast 1719 ägare till gården och rusthållet Hässelby i Rogslösa sn och nr 32 av Vadstena kompani. Paret var bosatta där senast 1720 då dottern Anna Beata döptes 6/1. Jarchow avled i Rogslösa sn 1754 11/4.

Tidigare har jag skrivit om att Ulvins son Samuel kallade sig Rosenbohm.

Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Östergötlands län (E) EVIIBAA:5655 (1710-1719) Bild 1990 (AID: v279991.b1990, NAD: SE/VALA/0382503)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028260_00126
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028260_00134
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0017776_00244
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065591_00184
Bouppteckning efter Gottfrid Jarchow: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0113293_00484

65
Ulvin / Ulvun / SV: Ulvin / Ulvun
« skrivet: 2021-10-03, 10:36 »
Anna Palmberg var enligt Grape sedan gift med Gottfrid Jarchow som varit militär men blev sedan postmästare i Ekolsund. Dödsnotis över Anna Palmberg finns i Husby-Sjutolft sn. Sista mannen skall ha intagits på Vadstena krigsmanshus 1745 23/5 och avlidit 1754 4/4.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0003925_00014

Det är alltid bra att bara utgå från primära källor. Jag antar att Grape har använts som källa men det kan ju vara bra verifiera informationen i bouppteckningar, domböcker eller andra bättre källor.


66
Ulvin / Ulvun / SV: Ulvin / Ulvun
« skrivet: 2021-10-03, 10:12 »
Enligt Grape så hette Jöns Perssons hustru Beata Palm, f. 1647, † 1733 24/6 och barnen antog namnet Palmberg. Änkan gifte om sig 1713 23/12 med rådmannen Daniel Krük (i hans tredje gifte ), † 1728 29/3.

Här är också Beatas bouppteckning: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0113825_00257

67
Ulvin / Ulvun / SV: Ulvin / Ulvun
« skrivet: 2021-10-03, 09:57 »
RA's sökbara databas över bouppteckningar är långt ifrån komplett. I vissa fall finns dock register som är ej sökbara register som i Vadstenas fall. Hittas via RA/Digitala Forskarsalen/Specialsök/Domstolsarkiv/Digitaliserade register till domstolsarkiven. I vissa fall finns inga register alls vilket betyder att man måste bläddra sida för sida.

Här är dock länken till bouppteckningen https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0113826_00568

Har du kollat i Postkontor och postmästare (1951) av Ernst Grape? Där finns kortare biografier över Ulvin och hans svärfader Jöns Persson. (enligt Grape).

68
Sebenius / SV: Sebenius
« skrivet: 2021-09-21, 19:27 »
Släkten Sebenius redovisas i Hülphers genealogiska samling.
https://www.alvin-portal.org/alvin/imageViewer.jsf?dsId=ATTACHMENT-0349&pid=alvin-record:188577

Per Sebenius titel 1737/1738 kan framgå av hans faders likpredikan.
https://libris.kb.se/bib/2400855

69
Christiernin / SV: Christiernin
« skrivet: 2021-09-07, 19:57 »
Erik var inte själv adlig men redovisas av Elgenstierna under Ehrenadler nr 1625 eftersom en av hans hustrur tillhörde denna ätt. Han var enligt hfl i Finland, född 1707 26/11 [http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5351229]. Hans yngre bror Christiern föddes i Björskogs sn 1709 men fadern var troligen fortfarande hovpredikant hos grevinnan Piper 1707 då Erik föddes [https://www.zenker.se/Historia/Herdaminne/fellingsbro.shtml#kh15].

Se också. https://libris.kb.se/bib/18628621 [Tab 16]
https://www.alvin-portal.org/alvin/imageViewer.jsf?dsId=ATTACHMENT-0053&pid=alvin-record:188577

70
Schenning / SV: Schenning
« skrivet: 2021-08-08, 12:26 »
Nils, svaret kan finnas i Göteborgs nationsmatrikel.  En brorson till Johan Thelin som hette Gabriel Thelin avled 1699, 10 år gammal. Se notis i Lundby [https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0040959_00116]

Personskrifter hänförande sig till Finland 1562-1713: bibliografisk förteckning, Melander, Toini (1951), s. 349

71
Schenning / SV: Schenning
« skrivet: 2021-08-08, 11:53 »
Se, Jonas Magnusson, Samlad Röök - Skingrad dimma. En sammanställning av släkten Rööks äldre led, Svensk Genealogisk Tidskrift, 2017:1, s. 1 ff.

Johan Röök var gift med Christina Schening medans Erik Hall var gift med Maria Schening. De var fastrar till Johan Schening adlad von Schening nr 1953. Maria Schening dog troligen 1714.

72
Wettering, von der / SV: Wettering, von der
« skrivet: 2021-07-18, 13:33 »
Det finns en del i Riksregistraturet. Dock kunde jag inte hitta sköldebrevet. Dock ett testamente.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039285_00026 f

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038942_00129

Se också RA Biografica.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0074978_00250

73
Rahm / SV: Edvard Vilhelm Rahm, f. 1743, Överste i Karlskrona
« skrivet: 2021-07-18, 11:49 »
Rahms hustru levde fortfarande 1708. Hon var styvdotter till skräddarmästaren i Karlskrona Peter Asping.

Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län (K) EVIIBAA:973 (1708) Bild 6630 / sid 659 (AID: v279037.b6630.s659, NAD: SE/VALA/0382503)

74
Gam / Gamb / Gahm / SV: Gam / Gamb / Gahm
« skrivet: 2021-07-09, 23:27 »
Matrikeln som är källan finns troligen i Stockholms stadsarkiv.


75
Gam / Gamb / Gahm / SV: Gam / Gamb / Gahm
« skrivet: 2021-07-09, 21:02 »
Ljungby bro i det här fallet avses i Ljungby (G). Jmr personnamn på tullskrivaren och besökaren för Ljungby bro i Växjö tullstat 1748 (Personella berättelser) med motsvarande tullskrivare och besökare i mantalslängden över Ljungby (G) som där kallas tullstugan. Vid fullmakten står det också Ljungby bro under Vexiö.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0070767_00185
Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län 1642-1820 (G) 56 (1749) Bild 1640 / sid 315 (AID: v840180.b1640.s315, NAD: SE/RA/5520306)

76
Gam / Gamb / Gahm / SV: Gam / Gamb / Gahm
« skrivet: 2021-07-08, 21:20 »
Arkiv Digital har fotat en annan typ av längd. Där kan man se att tullskrivaren Israel Gahm finns i Ljungby sn från åtminstone 1727. Det verkar som han gick från tullnär till tullskrivare. Jmr fullmakt i Fredrik Nerbys kortregister. Det stämmer också bra med datumet han flyttade ur Eksjö stad.

Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret GIg:814 (1727) Bild 1640 / sid 321 (AID: v835378.b1640.s321, NAD: SE/RA/622/03)
Tullverket, Fredrik Nerbys kortregister (o) 7 Bild 710 (AID: v914523.b710)

78
Drefling / SV: Drefling
« skrivet: 2021-07-06, 18:43 »
Några kompletteringar angående Håkan Drefling. Han var barberare vid Smålands kavalleriregemente under åtminstone 1669 till 1677 då han tog avsked 21/6. I tidigare rullor kallad Håkan Johansson Drefling. Han var otrogen mot sin hustru vilket anmäldes av hauptmannen Johan Knutsson 1674. Lägersmålet med konan Karin Börjedotter ägde rum på högvälborna skattmästarinnan Anna Christina Persdotter frälsehemman, Slätthult i Sandsjö sn. Detta ledde till skilsmässa för Håkan. Vid Eksjö RR 1687 12/5 omnämns han vara farbror till monsiur Johan Drefling.

En Lars Drefling var 1697 bokhållare åt baron Berndt Mörner.

Om Drotsen Knut Drefling finns lite information i Åkersteins genealogier.

I Svea hovrätt Liber causarum Nr 115:8:2 finns en akt med slottsfogden Håkan Knutsson, kanske inte genealogisk intressant men i några inlagor undertecknar han själv som Drefling och att hans svärfader var mr Casper Schmidt.

Enligt för matrikeln Västerås gymnasium gick Casperus Canutus Drefling och Henricus Drefling i klass 1 1668 men bägge lämnade 1669. 

Google books version av Stenkol och lera: Kolbrytning och kolfältsundersökningar i Skåne från 1658 till 1737 (1958) av Gustaf Clemensson, verkar innehålla en biografi över Casper Schmidt. I texten finns också Casper Knut Drefling och Håkan Knutsson Drefling. https://books.google.se/books?id=VV4RAQAAMAAJ. Jmr PHT 1959:4, s. 182 ff.

Lyckades till slut hitta en av källorna, bouppteckning efter Casper Schmidt. Här framgår det att kaptenen Casper Knut Drefling är son till dottern Anna Catharina Schmidt.

Casper Knut var gift med Ursilla Wedge. Deras son Ferdinand blev döpt 1683 5/11 i Stockholm (Maria). I samma församling får också Stina Drefling med sin man kapten Jörgen Hällfrich, en son, Jörgen Johan, döpt 1680 28/9. Christina Drefling lät också begrava ett barn 1682, avgift 18/3 (Maria).

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065730_00019
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065738_00039
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053834_00149
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län (F) EVIIAAAC:28b (1665-1674) Bild 2610 / sid 7 (AID: v190305.b2610.s7, NAD: SE/VALA/0382503)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län (F) EVIIAAAC:28b (1665-1674) Bild 2890 / sid 63 (AID: v190305.b2890.s63, NAD: SE/VALA/0382503) - Domboksregister, Västra härad, RA.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län (F) EVIIBAA:1724 (1668-1687) Bild 705 / sid 19 (AID: v185795.b705.s19, NAD: SE/VALA/0382503) - Domboksregister, Västra härad, RA.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län (F) EVIIAAAC:49 (1695-1697) Bild 2430 (AID: v190326.b2430, NAD: SE/VALA/0382503)
Riddarhuset: Åkersteins genealogier (o) 8.L Bild 3550 (AID: v910868.b3550)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068134_00028
Rudbeckianska skolan, D1:b:2
Rådhusrätten i Malmö 1 (M) F2A:29 (1678-1683) Bild 3680 / sid 711 (AID: v159494.b3680.s711, NAD: SE/MSA/00811)
Rådhusrätten i Malmö 1 (M) A1AA:42 (1679-1682) Bild 640 / sid 59 (AID: v405004.b640.s59, NAD: SE/MSA/00811)
Rådhusrätten i Malmö 1 (M) A1AA:42 (1679-1682) Bild 660 / sid 61 (AID: v405004.b660.s61, NAD: SE/MSA/00811)
Rådhusrätten i Malmö 1 (M) F1AA:5 (1680-1683) Bild 100 (AID: v650251.b100, NAD: SE/MSA/00811)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0055268_00059

79
Gam / Gamb / Gahm / SV: Gam / Gamb / Gahm
« skrivet: 2021-07-05, 21:13 »
Eksjö rådhusrätt 1751 4/12


80
Gam / Gamb / Gahm / SV: Gam / Gamb / Gahm
« skrivet: 2021-07-05, 19:04 »
Två brevdateringar från tullnären Israel Gahm i Ljungby och hans änka, Eksjö rådhusrätt.

Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län (F) EVIIBAA:1764 (1748-1754) Bild 197 (AID: v185835.b197, NAD: SE/VALA/0382503)

81
Till den gamla diskussionen för några år sedan.

1735 27/4 avled förridaren (furiren) Erik Holmströms dotter och organisten Aschlings systerdotter Ulrika i Eksjö.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0021319_00241.

1739 7/11 avled organisten Daniel Aschlings moder Catharina Persdotter Wessman, 80 år gammal.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0021319_00248

1740 2/7 avled organisten Aschlings fader Petter Persson Aschling, 90 år.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0021319_00249


82
Frumerie / SV: Frumerie
« skrivet: 2021-07-03, 16:20 »
Köpebrev om hemmanet Elfstorp. Margareta Norman och hennes mågar och söner.

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:7 (1714) Bild 3490 / sid 693 (AID: v948405.b3490.s693, NAD: SE/RA/420422)

Brev från Johan Frumerie, Karlskrona 1724 29/6, hans föräldrar, avlidne bergsfogden Johan Frumerie och modern Margareta Norman, som lever.

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:17b (1724) Bild 1300 / sid 738 (AID: v948410.b1300.s738, NAD: SE/RA/420422)

Fler arvingar om Hagby övre kvarn, köpebrev.

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:32 (1738) Bild 11120 / sid 1107 (AID: v948426.b11120.s1107, NAD: SE/RA/420422)
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:33b (1739) Bild 4340 / sid 1210 (AID: v948428.b4340.s1210, NAD: SE/RA/420422)

83
De la Rose / SV: De la Rose
« skrivet: 2021-06-28, 20:37 »
Kan rekommendera Örnbergska samlingen (se också tidigare blad).

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/V0000016_00209

Se också Isbergska samlingen.

Isbergs samling (M) C4E:19 Bild 3230 (AID: v339564.b3230, NAD: SE/MSA/00387)

84
Streitbach / SV: Streitbach
« skrivet: 2021-06-28, 19:35 »
Jag har mer brett försökt sammanställa forskningsläget kring släkten Stridbeck. Där svarar jag på några av tidigare frågor i tråden.
https://forum.rotter.se/index.php?topic=179406.msg1589604#msg1589604

85
Gränna / SV: Samuel Unnerus och Cecilia Neostadius
« skrivet: 2021-06-28, 19:34 »
I Grenna hembygdsförening årsskrift »Ett solvarv i Gränna» 1977 finns det två artiklar som kan vara intressanta, en av Josef Rydén »Grännas förste manufakturist» (Johan Neostadius) och »Släkten Neostadius» av Sven Almqvist.

För övrigt backar jag på mitt antagande att Cecilia Neostadius troligen var född i Finland. Skall givetvis vara född troligen i Sverige.

Lik och testementepenningar betaldes efter rådmannen Neostadius till Hellvi kyrka under räkenskapsåret 1752.
Hellvi (I) LIa:2 (1736-1797) Bild 490 / sid 79 (AID: v364076.b490.s79, NAD: SE/ViLA/23046)

Jag har mer brett försökt sammanställa forskningsläget kring släkten Stridbeck.
https://forum.rotter.se/index.php?topic=179406.msg1589604#msg1589604

86
Under en annan del av forumet startades en diskussion som delvis behandlar släkten Stridbeck. Uppgifterna som kom fram där rättar sannolikt befintlig litteratur. När jag grävde lite djupare i källorna kom ännu fler uppgifter fram. Jag har bara använt domböckerna sporadisk. Det är en mycket svår släkt att komma tillrätta med. Presenterar här vad jag funnit så andra forskare kan bidra med primära uppgifter för kunna rätta upp släktförhållanden mellan medlemmarna av denna släkt. Gunnar Bergström har i Stora sjötullen & lilla tullen i Skåne, Halland och Blekinge samt på Gotland 1658-1765 Supplement (1962) och Gunnar Håkansson i Kalmar och kalmarbor under 1600-talet (1944) har kommit med viktiga pusselbitar om de tidiga leden som jag sedan följt upp i den mån det går.

Omkring 1660-1680 finns flera Stridbeckar i Sverige.
En av dessa var Johan Stridbeck som enligt hans meritlista, under kriget 1658 och 1659 skaffade gevär, ammunition och viktualier åt svenska armén. Han blev sedan faktor i Skåne, Halland och Blekinge. Hade hand om provianten vid amiralitetet 1675. Kommissarie vid amiralitetet 1676 5/4 och adlad 1678 27/8 som von Striedbeck.1-2 Efter adlandet kallade andra honom med namnet von Streitbach såsom han själv gjorde.3

Han hade åtminstone två kända bröder Henrik Stridbeck som företrädde sin broder vid Landskrona rådhusrätt 1672 29/7 som troligen är identisk med Henrik Stridbeck som stod fadder tillsammans med en Johan Stridbeck 1675 annandag påsk i Ronneby till Didrik Stridbecks dotter Catharina.4

Ovannämnda Didrik Stridbeck var också en broder. Han var först köpman i Ronneby senast 1670 (fadder), fullmakt som tullnär i Ronneby 1676 23/12.5 Tullnär vid Stora sjötullen i Kalmar 1679 25/5.6-7 Han dog 1711 och begravdes 8/9 i Räpplinge sn. Han var gift senast 1674 med Kerstin Sörensdotter, hon var dotter till borgmästaren i Kristianopel Sören Pålsson och Karin Petersdotter.8-9 Didrik Stridbeck hade sonen i okänt gifte:10
 • Henrik Stidbeck, inledde sin karriär 1691 som kammarskrivare reduktionskollegium, åkte till sina föräldrar I Kalmar och blev kontorsskrivare vid landskontoret där 1694; skrivare vid amiralitetet 1696; kopist där 1700; förordnad landjägare på Öland 1711; landjägare i Kalmar län 1716. Bodde på Årtebäck, Förlösa socken. Egen meritförteckning daterad 1734. † 1747 11/5.11-13 Gift med Catharina Scharp, dotter till proviantmästaren Gustaf Scharp och Alissa Wasser.14-16 Barn (osäker ordning):17-19
  • Gustaf Stridbeck, född omkr. 1701, volontär vid Amiralitetet i Karlskrona ca 1720;  hejderidare i Södra möre härad 1728; † 1756 12/5 Torsås sn.20 Gift 1734 19/5 i Förlösa sn med madame Sara Elisabeth Starbeck. Hade barn vilka inte redovisas här.
  • Christina Alissa Stridbeck, † 1732 23/12 i Kalmar. Gift 1730 15/11 i Förlösa sn med handelsmannen i Kalmar Adam Bergman, född omkr. 1699, † 1775 19/5 i Kalmar.
  • Johan Didrik Stridbeck, född troligen omkr. 1708; inskriven vid Kalmar skola 1721 och uppges då vara 13 år gammal, lantmäteriexamen 1732, extra ordinarie lantmätare i Älvsborgs län 1735; ordinarie lantmätare där 1740; avsked 1766, † 1773 19/11 i Ulricehamn.21-23 Gift 1736 21/9 i Timmele sn med Beata Christina Sabelfelt, född 1717, levde 1780 i Jönköping, dotter till överstelöjtnanten Fredrik Sabelfelt och Helena Catharina Pereswetoff-Morath.24-26 De hade flera barn vilka inte redovisas här
Dessa tillhörde eventuellt denna gren men ej kunnat bevisas med nuvarande källäge:
 • Catharina Stridbeck, † 1702 5/4 i Kalmar. Gift med slottsbokhållaren i Kalmar Simon Löfgren, levde 1716.27 Håkansson påstår utan källa att hon var dotter till Didrik Stridbeck.
 • Margareta Stridbeck, † troligen 1753 (bouppteckning ingavs 1753 2/4). Gift med handelsmannen i Karlskrona Christian Middendorff. Didrik Stridbeck stod fadder till Christian Middendorfs dotter Dorotea Christina Middendorff född 1701 6/10 i Karlskrona (Tyska) och Henrik Stridbeck var fadder åt sonen Henrik Didrik Middendorff född 1705 23/8 i samma församlingen.28-29

Enligt en handling i RA Biografica hade också Johan von Streitbach en kusin som hette Georg Stridbeck som bör av sammanhanget vara identisk med kommissarien med samma namn som var verksam i Stockholm.30-32 
Georg Stridbeck, uppges vara handelsman i Hamburg när han ingår sitt äktenskapet, handelsman i Stockholm, kommissarie, † 1686 13/2.33 Gift 1678 12/2 i Stockholm (Tyska) med änkan Maria Grotjohan, döpt 1646 2/3 i Stockholm (Tyska), † 1713, dotter till handelsmannen i Stockholm Joachim Grotjohan.34-35
Barn:36
 • Juliana Elisabet Stridbeck, född 1678, döpt 16/7 s.å. i Stockholm (Tyska), † 1718 i Hilleshög sn. Gift 1702 30/10 i Stockholm (Tyska) med med bergmästaren i Skåne Thomas Cletzer, † 1709 24/3 i Kristianstad.37-39
 • Joachim Henrik Stridbeck, född 1679, döpt 17/9 s.å. i Stockholm (Tyska); handelsman; † 1708 26/11 barnlös.40
 • Hedvig Stridbeck, född 1681 21/12 i Stockholm (Tyska), † 1760 i Hilleshög sn. Gift 1714 6/7 i Stockholm (Tyska) med handelsmannen i Stockholm Abraham Hülphers, född 1673, † 1737 i Hilleshög sn.41-42

Georg Stridbeck var troligen identisk med den namnen som av drottning Hedvig Eleonora av Holstein-Gottorp utsågs till faktor 1678 2/10. Vid utnämningen framgår det att hans fader varit bekant vid det furstliga Gottorpska hovet genom leverans av varor.43

Vidare om Johan von Streitbach. Han skall jämte maka och barn varit begravda i en byggnad i anslutning till sakristian i Håtuna kyrka.44 En son är känd, Johan Henrik, döpt 1681 5/7 i Stockholm (Jakob) med en noteringen »döder» i dopnotisen. Elgenstiernas uppgifter om han barn härstammar sannolikt från en artikel i Genealogiska Samfundet, Årsskrift III-IV 1919-1920, »Ehrenskiöld ja von Streitbach sukujen suomalaisista jälkeläistä» av Kaarlo Teräsvuori. Författaren har hittat en handskrift i Elias Alcenius (1796-1875) samling. Bidragsgivare skall vara en J.G. Ståhlberg år 1830 — »Ståhibergska Slägt-Taflan hos Ståhlberg i Limingo.» där följande information skall finnas:

»Carl Forsman . . . gift 1721 med Christina von Streidback Streidtback af
adelig Familie. Hennes Far Johan von Streidtback blef af Drodtning Christina
adlad såsom Amiralitets Commissarie, var slutligen Comendant i Bohus Fästning
Modren Hette Ehrensköld (: Joh Streidtbacks första Hustru var Elisabeth Terserus
Biskop Terseri yngsta dotter som lär dött barnlös). Han (!) var född 1690. Upfostrades
med sina syskon hos sin Mobror Landshöfdinge Ehrensköld i Wasa, flyttade
sedan till Uhleå til sin Älsta Syster gift med en Befallningsman Grooog (sic!).
Flyttade 1714 til Stockholm och var 2:ne år kammar Jungfru hos Riks Rådet Grefve
Kreutz, kom 1719 til sin ygre Syster gift med Rådman Neostadius i Smolan, där
hon 1757 (sic!) blef gift med Carl Forsman. Hon dog på Ylikannus 1770. Hon
hade en Bror som var Fendric och stupade vid Storkyro Storkyro Slaget.»
.

Det finns problem med denna uppställning. Dels det faktum att ingen av dessa tre systrar kallar sig von Streitbach i några primära källor. Två av systrarna kan verifieras som systrar i primära källor.45-47 Cecilia Stridbeck, född 1686 enligt hfl och Christina Stridbeck född 1690 enligt hf.48-49 Den förstnämnda systern Cecilia var gift med rådmannen i Nykarleby Johan Neostadius som under många år bodde i Gränna. Christina Stridbeck ingick sitt gifte med sedermera kyrkoherden Carl Forsman 1721 15/12 i Gränna. »Grooog» i Uleåborg var sannolikt dåvarande befallningsmannen i Österbotten sedermera borgmästaren Uleåborg Esaias Groop, † där 1726. Han var gift med Margareta Stridbeck, född omkr. 1682 (db), † 1749 19/8 i Uleåborg.50-53 Dessa blev vigda i Korsholm 1704 18/12.54 Där bodde Johan von Streitbach andra hustru Vendela Ehrenskiölds fader landshövdingen över Österbotten Johan Ehrenskiöld som dog där 1.5 år senare.55-56 Till denna släktkrets hörde också Vendela Stridbeck som senast 1720 20/3 (fadder i Uddevalla) var gift med dåvarande rustmästaren, sedermera sergeanten och tobaksspinnaren Thure Lundgren. Dessa hade sönerna Johan Georg Lundgren, född 1723 17/5 i Uddevalla och Carl Fredrik Lundgren, född 1728 10/9 i Gränna med madame Cecilia Stridbeck som fadder. Samt dottern Johanna Elisabeth Lundgren och sonen Anders Lundgren födda på okända platser. Vendela Stridbeck avled 1754 i Göteborg.57-59 Eftersom Cecilia och Christinas namn tillsammans med födelseår i kombination får anses som unikt så bör deras fader istället vara nedan Jurgen Stridbeck.

Jurgen Stridbeck, var vid sjötullkontoret senast 1681, kontrollör vid Stora sjötullen i Marstrand 1681 1/10, blev av Kammarrevisionen 1696 18/1 för flera »brott och otrohetsstycken» dömd, förutom till tjänstens förlust och livstids arbete i Marstrand, även till prygelstraff, † 1699 25/9 i Marstrand.60-63 Gift med Elseby Larsdotter (Wandalin), dotter till kyrkoherden i Marstrand Lars Påskesson och hans första hustru Citzela Björnsdotter.64 Kända barn: (Marstrands födelse- och dopbok börjar 1685):
 • Citzela (Cecilia) Stridbeck, född 1686 2/3 i Marstrand
 • Henrik Stridbeck, född 1688 11/11 i Marstrand, † där 1690 16/9.
 • Christina Stridbeck, född 1690 11/9 i Marstrand
 • Vendela Stridbeck, född 1694 19/9 i Marstrand
En annan en Johan Stridbeck var tullnär vid Lilla tullen Landskrona senast 1682.65 Ovisst om det är han eller mer troligen hans namne som 1669 24/2 svor borgare ed i Landskrona och uppges vara handelsman från Lübeck.66 Tullnären blev 1688 14/11 rådman i Landskrona, † 1711, begraven 17/9 s.å. 67 Han var gift med Margareta Jurgensdotter Holst, † 1701, begravd 6/12 s.å.  Kända barn:68
 • Anna Catharina Stridbeck, † 1746, begravd 15/8 s.å. i Helsingborg. Gift 1697 7/9 i Landskrona med sedermera tullförvaltaren i Helsingborg Thomas Fistulator, född 1673, döpt 11/4 i Göteborg (Christinæ), † 1728 16/1 i Ystad (Maria).69-71
 • Lars Stridbeck, född 1689, döpt 4/3 s.å. i Landskrona.
Dessa tillhörde eventuellt denna gren men ej kunnat bevisas med nuvarande källäge:
 • jungfru Catharina Johan Stridbeck, fadder 1698 8/7 i Landskrona åt makarna Fistulator och Stridbecks son Johan Gustaf Fistulator.
 • Johan Stridbeck, född 1683 i Skåne (Lewenhaupt); löjtnant vid Livregementet till häst med ryttmästare avsked; † 1766 13/10 i Torekov. Gift med Anna Catharina Reiher, född 1697 (Elgenstierna), † 1772 15/2 i Torekov, dotter till majoren Arent Reiher och Christina Regina von Schuben. Han skall enligt släkttradition från första delen av 1800-talet varit son till en borgmästare i Landskrona J. Stridbeck. När dottern Margareta Stridbeck döptes 1722 10/11 i Helsingborg bars hon av Thomas Fistulators hustru och rådmannen Johan Neostadius var fadder.72-75
 • Lars Stridbeck, född 1689 i Skåne (Lewenhaupt), slutligen löjtnant vid Skånska tremännings kavalleriregementet, † 1763 23/12 (Lewenhaupt), begravd 1764 13/1 i Risekatslösa sn. Gift 1731 19/10 i Igelösa sn med jungfru Catharina Helena Balck, född omkring 1704, † 1764 9/12 i Lund, dotter till kaptenen Mattias Balck. Carl Sjöström uppger utan källa att Lars var son till rådmannen i Landskrona Johan Stridbeck.64, 75-76 Catharina Helena Balck kan ha varit född 1697 18/7 i Svarteborg sn.77

Vill tacka Markus Gunshaga som bistått med hjälp och viktiga upplysningar.

1. Riksregistraturet 1678 27/8 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038932_00440
2. Amiralitetskollegium; Marinförvaltningen biografiska anteckningar 1634-1934 (1934), Johan Kleberg, s. 30
3. Svea hovrätts liber causarum 135:6:15 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068299_01033
4. Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIBAA:3439 (1669-1682) Bild 2370 (AID: v221683.b2370, NAD: SE/VALA/0382503)
5. Riksregistraturet 1676 23/12 (broder till kommissarie Johan Stridbeck) - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038920_00317
6. Stora sjötullen & lilla tullen i Skåne, Halland och Blekinge samt på Gotland 1658-1765 Supplement, (1962), Gunnar Bergström, s. 29
7. Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kalmar län (H) EVIIBAA:395 (1683) Bild 570 (AID: v221434.b570, NAD: SE/VALA/0382503) (broder till kommissarie till Johan Stridbeck)
8. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0058553_00130
9. Lunds stifts herdaminne från reformationen till nyaste tid. Serie II. Biografier. 8. Luggude kontrakt (1961), s. 187 f
10. Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kalmar län (H) EVIIAABA:378 (1712) Bild 1030 (AID: v329263.b1030, NAD: SE/VALA/0382503)
11. Amiralitetskollegium; Marinförvaltningen biografiska anteckningar 1634-1934 (1934), Johan Kleberg, s. 158
12. Kongl. skogs- och jägeristaten : biografiska studier 1539-1898. D. 2 (1902), Hugo Samzelius, s. 138
13. Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria. Civila meritlistor 1729-1740 (o) 3 (1729-1734) Bild 1600 (AID: v910040.b1600, NAD: SE/RA/7565)
14. Riddarhuset: von Schantz genealogier (o) 3.R-Ö Bild 970 / sid 47b (AID: v910621.b970.s47b)
15. Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kalmar län (H) EVIIAABA:378 (1712) Bild 460 (AID: v329263.b460, NAD: SE/VALA/0382503)
16. Elgenstierna, Skarp von Felt nr 517
17. Norra Möre häradsrätt (H) FII:1 (1706-1766) Bild 286 / sid 535 (AID: v78425.b286.s535, NAD: SE/VALA/01566)
18. Kalmar rådhusrätt och magistrat 1600-1830 (H) FI:5 (1728-1733) Bild 475 / sid 933 (AID: v78328.b475.s933, NAD: SE/VALA/01674)
19. Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:107 (1748) Bild 5710 / sid 565 (AID: v950450.b5710.s565)
20. Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria. Civila meritlistor 1729-1740 (o) 3 (1729-1734) Bild 1620 (AID: v910040.b1620, NAD: SE/RA/7565)
21. Kalmar skolas matrikel, D2, 1695-1769 - Sancte Christophers Gilles Chroenica XXXV, s. 32
22. Svenska landtmätare : biografisk förteckning 1628-1900, Viktor Ekstrand, nr. 2149
23. Samlingar i landtmäteri Saml. 3 Bilder ur landtmätarnes lif, s. 27- http://runeberg.org/samlandt/3/0039.html
24. Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar EXIBA:3 (1739) Bild 209 / sid 12 (AID: v180466.b209.s12)
25. Riddarhuset: Originalgenealogier (o) 12.S:1 Bild 60 / sid 2 (AID: v910857.b60.s2)
26. Elgenstierna supplementband, Sabelfelt nr 317.
27. RA Biografica Löfgren - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069853_00258 (ansökte om kyrkoinspektortjänst 1716, hans syster var gift med överkrigskommisarien Stiernblad)
28. Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län (K) EVIIBAA:1013 (1728) Bild 9950 (AID: v279077.b9950, NAD: SE/VALA/0382503)
29. Paul Wilstadius samling 3 kortlådor Karlskrona (namnordnade excerpter, 1600/1700-t), Christian Middendorff, LUB
30. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0073902_00038
31. Svea hovrätts liber causarum 126:6:4 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068222_00111
32. Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:56 (1699) Bild 15650 / sid 1543 (AID: v222342.b15650.s1543, NAD: SE/SSA/0145a)
33. https://kortkataloger.kb.se/verser/55610/
34. Tyska Sankta Gertrud (A, AB) CI:1a (1639-1688) Bild 24 / sid 39 (AID: v91445.b24.s39, NAD: SE/SSA/0017) (gift 1:a gången 1666 18/12 med köpmannen Henrik Davids, dotter till Joachim Grotjohan)
35. Tyska Sankta Gertrud (A, AB) CI:1a (1639-1688) Bild 46 / sid 83 (AID: v91445.b46.s83, NAD: SE/SSA/0017) (gift 3:e gången 1694 11/2 med kommissarien Josias Arlebout, änka av kommissarien Georg Stridbeck)
36. Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:80 (1714) Bild 4640 / sid 453 (AID: v222380.b4640.s453, NAD: SE/SSA/0145a)
37. Elgenstierna, Cletzer nr 806.
38. RA Biogarfica, Cletcher - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069536_00260
39. Bergskollegium och Bergslagsstaterna 1637-1857 : administrativa och biografiska anteckningar (1909), Johan Axel Almquist, s. 185
40. Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:67 (1708) Bild 8500 / sid 832 (AID: v222362.b8500.s832, NAD: SE/SSA/0145a)
41. https://forum.rotter.se/index.php?topic=70611.msg997674#msg997674 - Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1714:1 (1714-1715) Bild 3030 / sid 312 (AID: v655168.b3030.s312, NAD: SE/RA/1311)
42. Genealogiska samlingar vol 4, p. 74, Abraham Hülphers - https://www.alvin-portal.org/alvin/imageViewer.jsf?dsId=ATTACHMENT-0078&pid=alvin-record:188907
43. RA Biografica, Stridbeck - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0073902_00151
44. Kyrkor i Håbo härad: södra delen, Armin Tuulse (1962), s. 228
45. https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=7253
46. https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=U652
47. https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/111645/De_necessitate_revelationis.pdf
48. Lärbro (I) AI:1 (1737-1749) Bild 1450 / sid 43 (AID: v61228.b1450.s43, NAD: SE/ViLA/23060)
49. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9478042
50. https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4248
51. https://kortkataloger.kb.se/verser/34600/
52. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5727507
53. https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4715
54. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9064336
55. Riddarhuset: von Schantz genealogier (o) 1.A-F Bild 4120 / sid 192b (AID: v910619.b4120.s192b)
56. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9064362
57. https://www.gbgtomter.se/Rote_4/4.130.pdf
58. Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 (O) EIIIa:14 (1753-1755) Bild 293 / sid 577 (AID: v67660.b293.s577, NAD: SE/GLA/12098)
59. Göteborgs Domkyrkoförsamling (O) LIa:63a (1752-1754) Bild 1320 (AID: v570563.b1320, NAD: SE/GLA/13180)
60. Stora sjötullen & lilla tullen i Skåne, Halland och Blekinge samt på Gotland 1658-1765 Supplement, (1962), Gunnar Bergström, s. 29
61. Tullverket, Fredrik Nerbys kortregister (o) 15 Bild 20530 (AID: v914531.b20530) (ej vid Uddevalla, jmr mtl Uddevalla och Marstrand. Bergström uppger kontrollör i Marstrand samma datum)
62. Svensk juristtidning 1944. Häfte 1. »Karl XI, Guds lag, spöstraff och gatulopp», Birger Wedberg - https://svjt.se/svjt/1944/436
63.  Sveriges fängelser och fångvård från äldre tider till våra dagar. Ett bidrag till svensk kulturhistoria (1895), Sigfrid Wieselgren, s. 148 - http://runeberg.org/wsfangelse/0171.html
64.  Släkt och hävd 1976:1-2. »Släktkretsen kring hustru Elseby på Instön», Olga Dahl.
65.  Stora sjötullen & lilla tullen i Skåne, Halland och Blekinge samt på Gotland 1658-1765, (1958), Gunnar Bergström, s. 115 f
66. Landskrona rådhusrätt och magistrat (M) DIVa:1 (1621-1803) Bild 13 / sid 10 (AID: v98934.b13.s10, NAD: SE/LLA/10165)
67. Landskrona rådhusrätt och magistrat (M) DIVa:1 (1621-1803) Bild 22 / sid 20 (AID: v98934.b22.s20, NAD: SE/LLA/10165)
68. Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län (M) EVIIBAA:3445 (1713) Bild 140 (AID: v279493.b140, NAD: SE/VALA/0382503)
69. Thomas Fistulator, Likvidation. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0067797_00182
70. Elgenstierna, Lagerbielke nr 1378.
71. Stora sjötullen & lilla tullen i Skåne, Halland och Blekinge samt på Gotland 1658-1765, (1958), Gunnar Bergström, s. 49
72. Elgenstierna, Reiher nr 746.
73. Biografiska minnen af konung Carl XII:s krigare, första bandet (1818), Barthold Anders Ennes, s. 119 f
74. Biografiska minnen af konung Carl XII:s krigare, andra bandet (1819), Barthold Anders Ennes, förteckning över de som bidragit med biografiska uppgifter (landssekreterare C. Stridbeck).
75. Karl XII:s officerare : biografiska anteckningar (1920-1921),, Adam Lewenhaupt Tryckt litteratur Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 3380 / sid 671 (AID: v319671a.b3380.s671)
76. Göteborgs nation i Lund 1669-1906 (1907), Carl Sjöström, s. 296 f - Tryckt litteratur (o) Sjöström:2 (1669-1906) Bild 304 / sid 296 (AID: v102213.b304.s296)
77. https://forum.rotter.se/index.php?topic=67407.msg958988#msg95898887
Maville / SV: Maville
« skrivet: 2021-06-22, 19:02 »
Inga, jag kan inte hitta den fras du excerperat i den digitala versionen av avhandlingen åtminstone https://books.google.se/books?id=7sTUcwhnOukC&

Daniel Mavilles änka dog i Kalmar (begravningsavgift 1693 16/7). Det datumet stämmer bra med de övriga uppgifterna och förklarar varför jag inte hittade henne i Mariestad.

Kalmar rådhusrätt och magistrat 1600-1830 (H) 7 (1690-1698) Bild 142 / sid 21 (AID: v189584.b142.s21, NAD: SE/VALA/01674)

Lars Maville begravningsavgift 1695 30/6.

Kalmar rådhusrätt och magistrat 1600-1830 (H) 7 (1690-1698) Bild 247 (AID: v189584.b247, NAD: SE/VALA/01674)

88
Sjöartilleriet tillhörde flottan. Tyvärr vet inte jag mer om Christina Qvist. Kräver nog mer systematisk genomgång källor.

Lasse, kyrkoherden i Föglö Daniel Mansnerus † 1710 hade en son Samuel. Han skrev en dikt som Samuel Danielis Mansnerus till sin syster Catharina Mansneras bröllop med länsmannen Andreas Ekerooth 1709 16/3 i Föglö prästgård. I Liber scholae aboensis, 1670-1825-1830, Emil Jalava, alltså Katedralskolan i Åbos matrikel får jag en träff i Familysearch book (låst bok) -  Samuel Danielis Mansnerus Fogloens - oklart årtal. Huruvida han är identisk med styckjunkaren är svårare att säga.

Enligt elektroniska matrikeln över finska studenter var ovannämnda Anders Backman barnbarns barn till Daniel Mansnerus † 1710. Han dedikerar sin avunculo (morbor) Samuel Mansnerus i sin avhandling från 1754. Backman omnämner fler släktingar i sin avhandling från 1753. Liksom hans broders avhandling från 1752.

Personskrifter hänförande sig till Finland 1562-1713 : bibliografisk förteckning, Toini  Melander, D 3, s.613
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9415046
https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2879
https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=7330
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/51183/fv01815.pdf
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/111634/De_monarchia_Dei_universali.pdf
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/109321/Philosophiam_theoreticam_in_practicam_influentem_sistens_1.pdf

Not: Enligt kyrkboken ägde vigseln rum 1709 11/5.
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9415030

89
Gränna / SV: Samuel Unnerus och Cecilia Neostadius
« skrivet: 2021-06-20, 22:52 »
http://sv-dot-digihakemisto.appspot.com/ är en bra start för finska arkiv. Går att använda Google translate mot själva arkivbildaren. https://translate.google.com/translate?hl=&sl=fi&tl=sv&u=http%3A%2F%2Fsv-dot-digihakemisto.appspot.com%2F

Dock funkar det inte att använda bilderna genom Google translate man får gå till finska -> finska sedan hitta handlingen igen utan att använda Google translate.

Jag kan ha hittat källan till Elgstiernas uppgifter. I Genealogiska Samfundet, Årsskrift III-IV 1919-1920 finns en artikel »Ehrenskiöld ja von Streitbach sukujen suomalaisista jälkeläistä» av Kaarlo Teräsvuori. Författaren har hittat en handskrift i Elias Alcenius (1796-1875) samling. Bidragsgivare skall vara en J.G. Ståhlberg år 1830 — »Ståhibergska Slägt-Taflan hos Ståhlberg i Limingo.» där följande information skall finnas:
»Carl Forsman . . . gift 1721 med Christina von Streidback Streidtback af
adelig Familie. Hennes Far Johan von Streidtback blef af Drodtning Christina
adlad såsom Amiralitets Commissarie, var slutligen Comendant i Bohus Fästning
Modren Hette Ehrensköld (: Joh Streidtbacks första Hustru var Elisabeth Terserus
Biskop Terseri yngsta dotter som lär dött barnlös). Han (!) var född 1690. Upfostrades
med sina syskon hos sin Mobror Landshöfdinge Ehrensköld i Wasa, flyttade
sedan till Uhleå til sin Älsta Syster gift med en Befallningsman Grooog (sic!).
Flyttade 1714 til Stockholm och var 2:ne år kammar Jungfru hos Riks Rådet Grefve
Kreutz, kom 1719 til sin ygre Syster gift med Rådman Neostadius i Smolan, där
hon 1757 (sic!) blef gift med Carl Forsman. Hon dog på Ylikannus 1770. Hon
hade en Bror som var Fendric och stupade vid Storkyro Storkyro Slaget.
»

I riksregistraturet finns information om Johan Striedbeck sköldebrev och hans rätt att kalla sig von Striedbeck.1 I en akt i Svea hovrätt framgår det han tidigare hette Stridbeck och han efter adlandet själv skrev sig som von Streitbach eller von Streitback.2 De systrarna ovan kallas i källor jag har sett endast för Stridbeck och var troligen släkt med honom men ej direkta barn. von Streitbach, jämte maka och barn skall varit begravda i en byggnad i anslutning till sakristian i Håtuna kyrka.3

Johan Stridbeck var definitivt broder med tullnären i Kalmar Didrik Stridbeck.4

Bild: Kalmar och kalmarbor under 1600-talet, Gunnar Håkansson (1944), s. 231

1. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038932_00440
2. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068299_01033
3. Kyrkor i Håbo härad: södra delen, Armin Tuulse (1962), s. 228
4. Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kalmar län (H) EVIIBAA:395 (1683) Bild 570 (AID: v221434.b570, NAD: SE/VALA/0382503

90
Gränna / SV: Samuel Unnerus och Cecilia Neostadius
« skrivet: 2021-06-20, 12:30 »
Postkontor och postmästare, Ernst Grape (1951) s. 830 under avsnittet postmästare i Nykarleby och postmästaren Henrik Vesman – »Postinspektoren meddelar 1709, att Vesman försålt postmästar-, rådmans- och notarietjänsterna till en ung person Neostadius.». Den unge Neostadius är utan tvekan en Johan Neostadius som fick fullmakt som notarie i Nykarleby 1712 som uppvisades av Vesmans hustru.1 Han var broder till Henrik Neostadius som enligt den elektroniska matrikeln över finska studenter var son till Gustaf Neostadius och Brita Hoffrenia.2-3 En Johan Neostadius företrädde sin moder Brita Hoffrenia 1711.4 Rådmannen Johan Neostadius vilken inte syns i protokollen men bör vara identisk med notarien var 1714 flykting i Sverige då sonen Gustaf döptes 1714 24/11 i Överkalix.5

När det gäller Stridbeck. Den jungfru Christina Stridbeck som bodde hos familjen i Gränna (se tidigare inlägg) ingick äktenskap 1721 15/12 i Gränna med dåvarande vice kontrektorn Carolus Forsman. Desssa blev föräldrar till Georg Forsman (1726-1789) enligt samma elektroniska matrikel.6 Den senare dedikerar många släktingar i en avhandling från 1753 b.l.a. avunculo (morbror) senator (rådman) Johan Neostadius och två kusiner handelsmännen i Stockholm Johan Henrik och Jacob Neostadius.7 Georg Forsman moder Christina Stridbeck uppges i ett hfl vara född 1690.8

Eftersom Jörgen (Georg) Stridbeck i Marstrand också har en dotter Christina, född 1690 11/9 i Marstrand, ger stöd för att Elgenstiernas uppgift troligen är felaktig av det resonemang Staffan har fört.

Bild. Stora sjötullen & lilla tullen i Skåne, Halland och Blekinge samt på Gotland 1658-1765 Supplement, Gunnar Bergström (1962), s. 29.

1. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11920887
2. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11978466
3. https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4089
4. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=23075444
5. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11978479
6. https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=U652
7. https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/111645/De_necessitate_revelationis.pdf
8. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9478042
91
Den elektroniska matrikeln hänvisar till andra källor. Det ser ut som de bara antagit att Beata Gyllenbögel var Daniels mor. Det är ingen bevisning. Daniels meritförteckning är intressant där det framgår att han varit student vid Åbo univ. i 8 år.

Meritförteckningar, flottan F1:20 Bild 1290 (AID: v750503a.b1290, NAD: SE/KrA/0509)

Av bouppteckningen av Daniel framgår att han avled i Stralsund.

Stockholms eskader 1758-1824: Justitiekontoret (A, AB) F3:5 (1764-1772) Bild 30 (AID: v914356.b30, NAD: SE/KrA/0529B011)

Gift 1756 10/10 i Stockholm (Skeppsholmen) med jungfru Christina Qvist.

Dottern Fredrika Lovisa, född 1758 25/9 i Stockholm (Skeppsholmen).

Änkan ser ut att ha flyttat till mannens familj på Gunby rusthåll i Kemiö sn. Hon ingick där äktenskap 1764 26/2 med kyrkoherden i Båstad Anders Backman.
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7262843
Bjäre häradsrätt (L) FIIa:5 (1777-1785) Bild 30 / sid 17 (AID: v96786.b30.s17, NAD: SE/LLA/10005)

92
Hökeflycht / SV: Hökeflycht
« skrivet: 2021-06-19, 18:07 »
Carl Gustaf kallas korpral i sonens Gustaf Fredriks födelsenotis. Han bör således vara identisk med volontären med samma namn som blir korpral vid Upplands regemente 1724 och avsked 1726. Vid GMR uppges han vara värmlänning och 22 år gammal. Tjänstehemmanet var Forsa i Tensta sn, grannsocken till Lena sn.1-2 Det stämmer mycket bättre med Stefans uppgifter. Den äldre brodern Bengt uppges vara 28 år när han avlider 1732.3 Brodern Jonas Fredrik som kallas Johan Fredrik både i ministerialböckerna i Karlskrona och flottans rullor bör således vara född efter 1704.4

I lysningshandlingar mellan Carl Gustaf och andra hustrun Juliana Ruuth framgår att han tidigare varit gift med Anna Christina Schildt som avlidit 1747 20/9 i Danviken. I attesten uppges också Carl Gustaf bott i Danviken 3 år enligt pastorn i Danvikens skrift daterad 1748 12/10.5

Juliana är eventuellt densamme som den som ingick äktenskap i Katarina 1721 10/9 med sedermera kaptenen Carl Gustaf von Ceder. Hon var änka 1744 och hennes fader var Olof Ruth som var kamrer i Reval.6-7

1. Generalmönsterrullor - Upplands regemente (AB, C) 020 (1725) Bild 250 (AID: v68680.b250, NAD: SE/KrA/0023)
2. Generalmönsterrullor - Upplands regemente (AB, C) 021 (1729) Bild 679 / sid 674 (AID: v68681.b679.s674, NAD: SE/KrA/0023)
3. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0026681_00132
4. Rullor flottan 1635-1915 Ib:1 (1740-1748) Bild 1000 (AID: v390144.b1000, NAD: SE/KrA/0503036)
5. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0055832_00195
6. Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:135 (1744) Bild 2960 / sid 273 (AID: v222459.b2960.s273, NAD: SE/SSA/0145a)
7. Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:66 (1707) Bild 9650 / sid 950 (AID: v222361.b9650.s950, NAD: SE/SSA/0145a)

93
Gränna / SV: Samuel Unnerus och Cecilia Neostadius
« skrivet: 2021-06-19, 13:27 »
Samuel Unnerus var sannolikt född i Växjö som saknar födelseböcker aktuell period. Cecilia var troligen född i Finland där Johan Neostadius tidigare verkat. Han var flykting i Sverige under stora ofreden precis som Staffan tidigare uppgett.1 Nykarleby verkar också sakna födelseböcker för samma period. Johan Neostadius söner Johan Henrik och Gustaf inskrevs 1725 7/2 i Visingsös skola.2 Sonen Gustaf avled 1730 4/8 i Stockholm vid 16 år ålder.3

Johan Neostadius var sannolikt son till kaplanen i Nykarleby Gustaf Neostadius och Brita Hoffrenia.4

Bild: Släkt och Hävd 1984:2 s. 84

1. https://www.genealogia.fi/hakem/flykting/flykting41.htm
2. Visingsös skolmatrikel, GF.
3. http://data.nationallibrary.fi/bib/me/W00088727800
4. https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1649

94
Tror man måste använda andra typer av källor för att verifiera det. Några tips. Samuel Mansnerus uppges vara styckjunkare vid dottern Anna Elisabeth dop 1723 i Kemiö. Han var troligen vid artilleriet och en väg är såldes att söka i rullor där.

En annan väg är att söka i mantalslängder eller andra skattelängder. Enligt en sekundärkälla skall Samuel Manserus varit ägare eller hyrare av Gundby redan 1714. https://users.utu.fi/isoi/talot/kemio.htm

En tredje väg att är söka i domböckerna.

95
Hökeflycht / SV: Hökeflycht
« skrivet: 2021-06-17, 20:25 »
Anledningen till att de bristfälliga uppgifterna om släkten i Elgenstierna kan härledas av att stamtavlorna som uppgifterna till stor del baseras på också har stora brister. En stamtavla finns i Johan Otto Åkerstein († 1766) samling samt en »pro memoria» möjligen av Carl Gustaf Hökeflycht.1 En liknande stamtavla finns också bland »originalgenealogier». I den senare samlingen finns också en stamtavla av Carl Gustaf Hökeflycht och troligen också en av Erik Gustaf Hökeflycht.2 Marcks von Würtemberg († 1817) har försökt lägga ihop flera stamtavlor i sin konceptgenealogi.3

Av Carl Gustaf Hökeflycht egen genealogi framgår att han tror att hans farfar var Tuve Hökenflycht. Men detta är ju felaktigt eftersom Märta Rosenhane ärvdes av sin egen släkt.4-5 Han skriver ju själv att han är född 1691 men det kan inte stämma eftersom det endast kan ha funnits en Gustaf Hökeflycht som var hans fader, jmr. Stefans inlägg. Han borde åtminstone haft kunskaper om sina egna föräldrar. Dessutom uppger både Åkerstein och Carl Gustaf att han hade en egen son Gustaf Fredrik, född 1727 /9, som reste till Ostindien.6 Eftersom denna går att finna i Lena kyrkoarkiv, född 1727 9/9 bör uppgiften om han var en styvson utgå som är en uppgift från dennes kusin Erik Gustaf Hökeflycht.7 Carl Gustaf avled 1771 23/7 i Stockholm, Danviken. Enligt Stockholms Weckoblad 1771 och nr 31 (5/8) uppgiven vara kornett och 80 år gammal precis som i dödsnotisen.8-9 Den andra hustrun Juliana Ruth avled också i Danviken samma år 6/4.

1. Riddarhuset: Åkersteins genealogier (o) 7.H,I,K Bild 3180 (AID: v910867.b3180)
2. Riddarhuset: Originalgenealogier (o) 6.H Bild 2100 / sid 181b (AID: v910851.b2100.s181b)
3. Riddarhuset: N W Marcks von Würtembergs genealogier (o) Döda:4 (1800-1899) Bild 900 / sid 74 (AID: v910582.b900.s74)
4. Visnums häradsrätt (S) AIa:6 (1700-1706) Bild 129 (AID: v66327.b129, NAD: SE/VA/11180)
5. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068145_00578
6. Riddarhuset: Originalgenealogier (o) 6.H Bild 2130 / sid 183b (AID: v910851.b2130.s183b)
7. Riddarhuset: Originalgenealogier (o) 6.H Bild 2160 / sid 185b (AID: v910851.b2160.s185b)
8. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0047261_00191
9. https://tidningar.kb.se/2813407/1771-08-05/edition/160740/part/2/page/1/


96
Brink / SV: Brink
« skrivet: 2021-05-22, 17:22 »
Släkten Brinck verkar förvånansvärt dåligt utredd. Här är några uppgifter som jag hittat. Domböckerna är bara använda ytterst sporadiskt runt år vissa personer avlidit. En djupare genomgång av domböcker kommer säkert ge fler upplysningar.

Västgötasläkten Brinck härstammar enligt Olof Sundholm († 1819) från Jon Svensson och Karin Månsdotter. Dessa blev föräldrar till Sven Brinck som var född 1588 2/2 i Smetofta, Lidköping (troligen avses Smedtofta i Levene socken). Han blev senare kyrkoherde i Gudhems sn och avled 1666 10/1. Han var gift 1625 (dubiös uppgift, se nedan) med Margareta Evertsdotter. Dessa hade 7 söner och 8 döttrar. Änkan överlevde honom tillsammans med 5 söner och 7 döttrar.1

En av sönerna var enligt Sundholm Jon[as] Brinck som var född 1625 11/2, slutligen kyrkoherde i Larvs socken, † 1666 17/4. Gift 1656 14/1 med Malin Bergin, dotter till kh i Skövde  Gunnar Bergin[us]. Dessa hade 7 barn varav 1 son och 2 döttrar efterlevde fadern.

Vid Gudhems häradsrätt 1670 VT, omnämns följande barn till Sven Brink, Anders Brinck, kyrkoherde i Österplana, Gabriel, Elias och Evert Brinck samt sonen Johan Brinck † ca 1652 hemma hos fadern, N.N gift med kyrkoherden i Gudhem herr Nils, N.N gift med ”TornePlanck”.2 Enligt Gudhems häradsrätt 1673 ST §6, HT §2, var en dotter N.N gift med Carl Bengtsson. i Nyköping.3-4

Ur Uppsala universitets matrikel ges följande upplysningar om inskrivningar för troliga söner till Sven Brinck.
Laurentius Suenonis Brinck Wesg. 1640 31/1 [?]
Jonas Suenonis Brinckij Wesg. 1646 11/3
Johan Suenonis Brinckij Wesg. 1646 11/3
Elias Svenonis Brinck Westrog. 1657 12/9

Elias Brinck blev tullinspektor i Halmstad enligt nationsmatrikeln.5

Enligt Gunnar Bergström var en Evert Brinck tullnär vid Lilla tullen i Kristianstad från åtminstone 1679. Han dog i Kristianstad 1701 10/1 i sitt 53 år enligt hans gravsten. Hans släkting Bertil Brinck var tullbesökare i Landskrona från åtminstone 1679 och † där 1700.6-7

Bergström uppger vidare att en tullskrivare i Helsingborg Lars Brinck och hans svåger tullskrivaren i Varberg Torbjörn Pedersson Varberg nämns 1674.

Johan Otto Åkerstein († 1766) uppger i sina genealogier att ovannämnda Sven Brinck hade en bror Benedictus Brinck, lektor vid gymnasiet i Skara. Den senare skall åtminstone haft tre söner, Lars Brinck, lanträntmästare i Halmstad, g.m. N.N Borch, Sven Brinck, kommissarie i Banken † 1712 (stamfader för ätten Leijonbrinck nr 1550), Anders Brinck, fortifikationskassör 1679 23/10.8

Lars Brinck var slutligen ränte- och proviantmästare enligt Halmstad RR 1694 20/7. Änkan hette Brita och en son hette Casper Brinck och var tygvaktare i Halmstad.9 Den senare var enligt GMR född 1666 i Göteborg.10 En dotter till Lars Brinck var gift med gift med tullförvaltaren Lars Mourman enligt Halmstad RR 1698 16/3.11 Vid Vette häradsrätt 1704 HT uppges sjötullsinspektoren i Strömstad Lars Mourman frus broder vara tullnären i Strömstad Bengt Larsson Brinck.12-13

Anders Brinck var kassör vid fortifikationen i Karlskrona.14 Han dog 1725 9/12 i Karlskrona och var då om några 80 år och hans änka N.N dog 1728 11/11 enligt Lorens de Rees († 1736).15 En son var borgaren i Amsterdam Carl Brinck som en skrivelse 1734 29/6 uppger att hans moder hette Anna Christina.16 En annan son var kaptenen vid fortifikationen Lars Brinck, som enligt attest var född 1693 31/12 i Karlskrona och † 1766 11/6 i Lösen sn enligt Elgenstierna.17-19

1. Olof Sundholms samling, vol 7, f. 63v, Stifts- och landsbiblioteket i Skara
2.  Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län (R) EVIIAAAA:40 (1670) Bild 2620 (AID: v190081.b2620, NAD: SE/VALA/0382503)
3. Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län (R) EVIIAAAA:47 (1673) Bild 2130 (AID: v190088.b2130, NAD: SE/VALA/0382503)
4. Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Skaraborgs län (R) EVIIAAAA:47 (1673) Bild 2220 (AID: v190088.b2220, NAD: SE/VALA/0382503)
5. Olof Sundholms samling, vol 158, s. 27, Stifts- och landsbiblioteket i Skara
6. Stora sjötullen & lilla tullen i Skåne, Halland och Blekinge samt på Gotland 1658-1765 : biografiska anteckningar + supplement (1958-1962), Gunnar Bergström
7. Landskrona rådhusrätt och magistrat (M) FIIb:2 (1700-1749) Bild 40 / sid 5 (AID: v159286.b40.s5, NAD: SE/LLA/10165)
8. Riddarhuset: Åkersteins genealogier (o) 8.L Bild 950 (AID: v910868.b950)
9. Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Hallands län (N) EVIIBAA:2597 (1694) Bild 71 (AID: v49564.b71, NAD: SE/VALA/0382503)
10. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029867_00348
11. Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Hallands län (N) EVIIBAA:2605 (1698) Bild 14 (AID: v49574.b14, NAD: SE/VALA/0382503)
12. Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län (O) EVIIAABA:135 (1704) Bild 1150 / sid 220 (AID: v307672.b1150.s220, NAD: SE/VALA/0382503)
13. Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län (O) EVIIAABA:135 (1704) Bild 1180 / sid 226 (AID: v307672.b1180.s226, NAD: SE/VALA/0382503)
14. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065796_00020 - https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065796_00103
15. En Karlskronaborgares dagbok : Lorens de Rees' dagbok 1692-1735 (1966).
16. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069500_00280
17. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065487_00113
18. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065589_00313
19. Elgenstierna - Anckarloo nr 1191.

97
Övriga släkter - B / SV: Brådd
« skrivet: 2021-05-18, 19:18 »
Anna Christina Borg avled 1780 24/1 i Varberg och Simon Brodd dog eventuellt 1772 20/3 i Morup.

98
Småprotokollen som innehåller inteckningar (av t.ex.. försäljning hemman och fastigheter) är ofta användbara.

Finns register (för Norrköping 1714). Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:17 (1714) Bild 70 (AID: v950360.b70)

För Faurås härad  1738 finns försäljningen av Lindhult där framgår alla arvingar.  Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:71 (1738) Bild 2530 / sid 245 (AID: v950414.b2530.s245)
Faurås häradsrätt (N) AIa:18 (1738-1739) Bild 240 / sid 20 (AID: v319181.b240.s20, NAD: SE/LLA/10010)
Faurås häradsrätt (N) AIa:18 (1738-1739) Bild 250 / sid 21 (AID: v319181.b250.s21, NAD: SE/LLA/10010)
Faurås häradsrätt (N) AIa:18 (1738-1739) Bild 880 / sid 84 (AID: v319181.b880.s84, NAD: SE/LLA/10010)
Faurås häradsrätt (N) AIa:18 (1738-1739) Bild 1180 / sid 114 (AID: v319181.b1180.s114, NAD: SE/LLA/10010)
Faurås häradsrätt (N) AIa:18 (1738-1739) Bild 1630 / sid 159 (AID: v319181.b1630.s159, NAD: SE/LLA/10010)

Se också likvidationen efter tullnären Borg där hans dödsdatum framgår. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0067795_00061

Örnbergska samlingen. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/V0000008_00571
Riddarhuset: Åkersteins genealogier (o) 15.Ointroducerade:m.m Bild 1930 / sid 192 (AID: v910875.b1930.s192)

99
Aurell / SV: Aurell
« skrivet: 2021-05-15, 16:33 »
Annika Aurell som var gift med mantalskommissarien Johan Thiman avled tydligen barnlös. Brynte Johan Aurell uppger att hon var hans faster.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:82 (1742) Bild 4340 / sid 425 (AID: v950425.b4340.s425)

100
Schildt / SV: Schildt
« skrivet: 2021-05-13, 15:38 »
Angående några tidigare diskussioner i tråden.

Ingeborg Zelow uppger själv i ett daterat brev 1709 4/8 Tottebo, att hon är mot 70 års ålder.1

Vid renoverade små protokollen över Tjust härad 1726 vintertinget § 42 protesterar Lars Hammarskjöld mot Ingeborg Zelows testamente som hon för några år sedan gjorde då hon donerat besittningsrätten till frälsehemmanet Yxeryd i Hjorted sn till hennes gårdsfogde Johan Jönsson, så länge han lever. Lars Hammarskjöld hustru [Christina Elisabet Croneborg] var arvvinge till Ingeborg Zelows gods efter hennes död.2

Georg Benjamin Hiertstedt ägde inte Östra Ramnebo i Misterhults sn. Han ingick äktenskap 1738 30/11 i Misterhult sn med Anna Catharina Bergman som var änka efter bokhållaren Claes Weidman († 1737).3 Den senare hade 1723 köpt skatte- och besittningsrätten för Östra Ramnebo av Wendela Hammarskjöld.4 Han var tidigare gift med Charlotta Ekenberg (nr 476) som var Hammarskjöldättling. Änkan bodde således bara kvar på samma gård som hennes förra man ägde.

När det gäller uttrycket »filius degener» som finns skrivet som anteckning vid Georg Benjamin Hiertstedt död.

Han kallas vid notisen endast Göran Persson. Att notisen avser Hiertstedt bör kunna fastställas dels p.g.a. att det inte finns någon Göran Persson mantalsskriven i Rössle (Ryssle) motsvarande period men Georg Hiertstedt, samt i inflyttningslängden där det anges att Göran Persson och hans hustru Lena Linck flyttat från Misterhult till Ryssle 1755.5 Det senare äktenskapet med Helena Johansdotter Linck ingicks i Vimmerby 1751 24/3.

I de latinska lexikon jag har använt så översätts »degener» till degenererad. Enligt SAOB betyder detta »urarta; vansläktas; försämras (i förh. till föreg. generation(er) l. till sitt ursprung, sin natur); stundom (dock icke i anv. b) med prep. till, förr äfv. [jfr fr. dégénérer en] i: försämras till, öfvergå i l. till, förfalla till (ngt sämre l. värre l. uselt)».

Ett liknande uttryck med motsatt mening används i Anteckningar om Uplands nation i Upsala före 1830 (1877), Eugène Lewenhaupt, s. 141, »Till firande af Ulrika Eleonoras födelsedag 1731 hölls bland annat en latinsk oration af professorssonen Olof Reftelius, »magni parentis haud degener filius», som Israel Nesselius kallar honom i sin inbjudningskrift». Jag tolkar uttrycket som ungefär — Begåvad fader inte sämre son. Uttrycket »degener filius» finns också översatt till svenska i ett verk från 1745 där översättningen löd »wanartige barn».6

Alltså, med anteckningen »filius degener» menas säkerligen i detta fall, den misslyckade sonen (i förhållande till att hans fader var borgmästare) eller dylik översättning.

1727 11/5 inskrivs sönerna till borgmästaren i Vimmerby, Georg Benjamin, Carl Fredrik och Johan Henrik Hiertstedt i Vimmerby skola. Tyvärr anges ingen ålder för dessa.7 Dock kan man sluta sig att är mycket mer troligt att Georg Benjamin var född senast 1711 än före. Under perioden 1723-1730 är den högsta åldern vid inskrivningen 17 år. Den ena av dessa är en bondson från Vimmerby och den andra från Locknevi sn, över 2 mil från Vimmerby. Det stora stora spannet är mellan 5-15 år. Se bifogad fil.

I ett tidigare inlägg refererar jag till ett småprotkoll från 1742. Där står det uttryckligen att Johan Henrik Hiertstedt var Carl Fredrik’s »yngsta sambroder» vilken formulering motiverar att Carl Fredrik måste haft minst en till helbror som varit född före 1718.8

1. Domkapitlet i Linköping (E, F, H) EIV:79 (1635-1780) Bild 1350 (AID: v913723.b1350, NAD: SE/VALA/00506)
2. Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:37 (1726) Bild 15840 / sid 1559 (AID: v950380.b15840.s1559)
3. Tunaläns häradsrätt (H) FIIIa:1 (1699-1755) Bild 68 / sid 117 (AID: v78554.b68.s117, NAD: SE/VALA/01590)
4. Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:34 (1723) Bild 12230 / sid 1212 (AID: v950377.b12230.s1212)
5. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0027013_00180
6. https://libris.kb.se/bib/2418620 (s. 48) - https://books.google.se/books?id=FpcdL7NKdHUC&
7. Samrealskolan i Vimmerby arkiv, CIIa:1 (VaLA)
8. https://forum.rotter.se/index.php?topic=66069.msg1584462#msg1584462


101
Folkiern / SV: Folkiern
« skrivet: 2021-05-10, 18:28 »
Det finns en imponerande utredning av Laurentius Joannis Folkernius och hans barn av Gunnar Ekström, Västerås stifts herdaminne, II:1 (1971), s. 585 ff.

När det gäller äldsta sonen Johan (född 1655 i Falun) finns dock en del kompletterande uppgifter från någon som forskat från andra hållet.1 Han avled i fångenskapen i Vologda och begravdes 1718 27/3.2 Han gifte sig i fångenskapen med Johan Roddes änka Anna Christina Götte 1717 10/1. Dessa blev föräldrar till en son Lorents Johan, född 1717 10/.3 Han skall enligt en andrahandskälla kallat sig von Folckern och blivit tolk i Ryssland och avlidit 1788.4 Han skall varit gift och haft flera barn.5 Johan Otto Åkerstein († 1766) uppger i sina genealogier att Johan Folkern skall haft en son som kallade sig (von) och blivit sekreterare i Ryska kansliet.6

Johan tycks tidigare varit gift med Henrik Bolt's änka Lucia Pommerenken.7

För Erik (f. 1658 i Falun) finns ingen namngiven hustru i Herdaminnet. Han tycks varit gift flera gången. 1690 var han gift med Margareta Olofsdotter. Deras dotter Anna föddes 5/10 i Falkenberg. 1697 var han gift med Helena Andersdotter, deras dotter Christina Brita döptes 7/6 i Eftra sn. Jag har inte gjort någon djup analys så fler kompletteringar finns säkert att göra.

1. https://www.geni.com/people/Johann-Folckern/6000000047653627931
2. https://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.4380.1.2:78
3. https://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.4380.1.2:76
4. https://amburger.ios-regensburg.de/index.php?id=65942
5. https://www.geni.com/people/Lorenz-Johann-von-Folckern/6000000047673883907
6. Riddarhuset: Åkersteins genealogier (o) 4.C,D Bild 740 (AID: v910864.b740)
7. https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=207


102
Övriga släkter - G / SV: Gollsten
« skrivet: 2021-05-09, 09:51 »
Kammarjunker Gustav Gollstein och inspektor Petter Gollstein var faddrar i Narva 1727.
https://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA.4380.1.2:96

Erik Christian Gollsten's meritförteckning.
Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria. Civila meritlistor 1729-1740 (o) 5 (1728-1739) Bild 450 / sid 30 (AID: v910042.b450.s30, NAD: SE/RA/7565)

Arhiivi Infosüsteem (AIS):

"Nyeni rootsi kooli rektori Balth. Goviniuse soovituskiri Gustavus Erici Gollsteenile (26.01.1691); Narva vene arhidiakoni Ignatius Johannis Popoffi kaebus Narva raele vene kaupmehe Macarius Zagorskij vastu (22.04.1652); Ungari pagulaste Mattias Demoschi ja Andreas Pilariki palvekiri (09.03.1675)"
EAA.1646.2.869
Rahvusarhiiv Tartus

"Des verstorbenen Tilo Witwe Frau Catharina Lunde und Lizent-Inspektor Eric Gollsten für sich und seine Schwägerin der Witwe des verstorbenen Pastors Eric Bure contra die Erben des Lizent-Inspektors Jacob von Erdtmann betreffend Ersatz für verlorengegangene deponierte Kleider, Geld und andere Sachen"
EAA.858.2.3474
Rahvusarhiiv Tartus 26.06.1724-15.03.1725

Kammarkollegium 1634-1718 (1957), Johan Kleberg, s. 144

103
Windrufva / Wijndruf / SV: Windrufva / Wijndruf
« skrivet: 2021-05-08, 10:54 »
Hej,

Ja, han var son till Ingegerd Månsdotter. Se nedan.

Rullor 1620-1723 PersonReg:15 (1620-1699) Bild 1879 (AID: v793072.b1879, NAD: SE/KrA/0022)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0067068_00232
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0074987_00078

104
Schildt / SV: Schildt
« skrivet: 2021-05-07, 17:04 »
 • Det är bra att känna till att uppgiften i sig inte berättar vilket äktenskap Carl Fredrik var född i.
 • Det är relevant i det avseendet att är svårt att bestämma varifrån han hämtat uppgiften och hur bra uppgiften han hämtade isåfall var.
 • Håller med att det finns en svaghet i att åldern inte är exakt. Däremot kan ju inte åldern diffa hur mycket som helst. 5 år är för stor diff enligt mig i detta fall. Anledningen till detta är att Carl Fredrik inskrevs i klass 3 och Johan Henrik i klass 2. Att Carl Fredrik vid 20 års ålder skulle skrivas in i skolan i den mellersta klassen (det fanns två högre klasser, klass fyra och rektorsklass) samtidigt som hans isåfall 8 år yngre bror skulle inskrivas i klassen under känns föga troligt.
 • Bouppteckningar brukar göra skillnad i vilket gifte barnen hörde till även om det var tre till antalet. Ett argument som inte förts tidigare i tråden är att oäkta barn inte hade arvsrätt. Både Carl Fredrik och Georg Benjamin är inkluderade bland arvingarna i bouppteckningen.
 • Jag använder aldrig denna källa i bevisningen med bra källor utan i resonemanget. Eftersom det är en sekundärkälla eller tertiärkälla så kan den ursprungliga informationen muterat något. Det är därför dessa källor anses vara sämre. Samma argumentering kan man också föras mot uppgiften om Charlotta Schildt.

Av underlaget till Uppsala domkapitel kan man sluta sig till att blivit en feltolkning i protokollet Magnus excerperat. Hustrun är Ingeborg Zelow i Småland och pigan är Annika Thomasdotter.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0025279_00150 ff

105
Övriga släkter - R / SV: Rosencrantz, Johan
« skrivet: 2021-05-01, 09:21 »
Han var död senast 1709. Han kallas i en samling för konstapel varav det låter rimligt att han varit under amiralitet. Han saknas dock i Karl XII:s officerare. Biografiska anteckningar av Adam Lewenhaupt.

Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:68 (1709) Bild 9480 / sid 919 (AID: v222364.b9480.s919, NAD: SE/SSA/0145a)
Riddarhuset: Palmschölds genealogier (o) 5.S-Ö Bild 3250 / sid 4499 (AID: v910615.b3250.s4499)
Riddarhuset: N W Marcks von Würtembergs genealogier (o) Döda:8 (1800-1899) Bild 1220 / sid 106 (AID: v910586.b1220.s106)
Avskrifts- och kopiesamlingen (HLA) (AC, BD, X, Y) Vol:88 Bild 910 / sid 53 (AID: v910026.b910.s53, NAD: SE/HLA/9010002)

106
Lillie / SV: Lillie i Tuna, Kalmar län
« skrivet: 2021-04-27, 18:50 »
Missat en anteckning från småprotokollen:

»Öfwerstlieutenantskan wälborna fru Catharina von Krakou de Fock lät genom sin systerdotters son H:r Wilhelm Jacob Lilja»

Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:63 (1736) Bild 5380 / sid 530 (AID: v950406.b5380.s530)

107
Schildt / SV: Schildt
« skrivet: 2021-04-26, 19:40 »
Ur ett källkritiskt perspektiv är släktens egna uppgifter en sämre källa än skolmatrikelns. Källkritikens grundprinciper kan definieras som, äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet.1 

Det är med dessa parametrar vi ställer mot varandra när vi har minst två källor som divergerar mot varandra. Nils Hjertstedt (1877-1947) skriver i brev till sin kusin Birger Sjölin (1896-1983) 1933 10/1, att uppgiften om att Petter Hjertstedt var »Gift med Hoffröken Charlot: Schildt» härstammar från Johan Gabriel Hjertstedt (1771-1837) vars anteckningar sedan omhändertagits av dennes son Ludvig Magnus Hjertstedt (1810-1878). Dessa anteckningar har sedan avskrivits av den sistnämndas dotter Ellen Hjertstedt (1850 - 1908). Först efter detta har de hamnat i Nils Hjertstedts händer. Värt att notera att Hjertstedt i brevet inte nämner att släktkällan redovisar att Petter Hjertstedt varit gift flera gånger utan endast en gång med tidigare nämnda Charlotta.2

Exakt när Johan Gabriel Hjertstedt gjorde sina anteckningar framgår inte av brevet men kan uppskattas till cirka 100 år efter hans farfar Carl Fredrik Hjertstedts födelse och Barbro Catharina Schildts död. Till detta skall tilläggas att hans fader Harald Magnus Hjertstedt (1737-1781) avled när Johan Gabriel var 10 år gammal.

Anteckningen i skolmatrikeln gjordes när Carl Fredrik levde och t.o.m. var ungdom samt 30 år före hans faders död. Det föreligger inte heller någon anledning att tro att skolmatrikeln är en avskrift. 

Även uppgiften i bouppteckningen där det står att Carl Fredrik var av förra giftet är en bättre källa eftersom den upprättades 1760 vid Petter Hjertstedts död. Detta kan dock vara en avskrift av originalhandlingen men som utförts samma år.

När det gäller Johan Odencrantz (1737-1804) uppgift om att Carl Fredrik var född i Petter Hjertstedts andra gifte med »Anna Barbro Schildt» får den också anses som en något bättre källa eftersom den troligen är tidigare än släktkällan. Dock är den garanterat en avskrift av en annan källa men senast 1803. Dock föreligger det mycket troligt att originalkällan hämtat sin information av släkten själv.

Alla ovannämnda källor är entydiga på punkten att Carl Fredrik's mor var en Schildt med varierande förnamn. Skolmatrikeln tillsammans med vigselnotisen i Hjorted socken, Carl Ludvig von Schantz (1681-1734) genealogi över släkten Schildt, RA Biografica - brev från Georg Schildts arvingar 1723, d.v.s. de bästa källorna, ger att hans moder var Barbro Catharina Schildt.3

Detta verifieras också av de renoverade småprotokoll över Sevede härad 1742 där Carl Fredrik uppges vara »sambroder» med Johan Henrik Hjertstedt.4

Quod erat demonstrandum.

1. Källkritik och källhänvisning,  Michael Lundholm (2016), s. 21
2. http://www.acc.umu.se/~bosse/hjertstedt/ [Bunt 3] - hiertstedtsbrev3.pdf
3. RA Biografica (Schildt) [https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0073801_00112]
4. Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:81 (1742) Bild 3840 / sid 380 (AID: v950424.b3840.s380)

108
Schildt / SV: Schildt
« skrivet: 2021-04-25, 16:14 »
Carl Fredrik besökte inte skolan utan inskrevs verkligen som elev där. Vimmerbys skolas matrikel bör också undersökas.

Den i Lund inskrivna Carl Hiertstedt var son till Nils Hiertstedt. Av notisen i Lunds martikel framgår också att han tidigare varit i student i Uppsala och således identisk med den 1730 16/2 inskrivna Carl Hiertstedt vid Uppsala universitet. (Universitets martikeln). Någon Carl Hiertstedt finns inte inskriven 1729.

Lunds universitets matrikel 1667-1732 , Wilner, Edlund.


109
Schildt / SV: Schildt
« skrivet: 2021-04-24, 20:39 »
Absolut skall åldersuppgiften tas med en nypa salt, det kan diffa några år, men han var knappast 20 år när han inskrevs vid trivialskolan med tanke på att han inskrevs i klass 3 och son till en borgmästare. Johan Henrik inskrevs i klass 2.

110
Schildt / SV: Schildt
« skrivet: 2021-04-24, 20:10 »
Av Linköpings skolmatrikel (CIIIa vol. 6) framgår att Carl Fredrik Hiertstedt och Johan Henrik Hiertstedt inskrevs 1730 10/10, bägge anges vara söner till borgmästaren i Vimmerby och födda i Vimmerby socken, 15 och 10 år gamla.

Att han inte kan ha varit född 1710 eller tidigare har ju också framgått av tidigare inlägg från kyrkoräkenskaperna då sonen Carl Samuel avled. Han måste alltså varit född i det andra äktenskapet.

Av kyrkoräkenskaperna framgår ju också att första hustrun hette Maria Berg. Eftersom PH i sin dödsnotis uppges var gift 3 gånger kan han inte varit gift med någon mer än tidigare nämnda, Barbro Catharina Schildt och Maria Boræn, jmr. mantal över Frödinge 1710, 1711.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0027012_00084

111
Schildt / SV: Schildt
« skrivet: 2021-04-24, 16:44 »
Följande kanske skall tilläggas.

Carl Ludvig von Schantz (1681-1734) genealogi över släkten Schildt.
Riddarhuset: von Schantz genealogier (o) 3.R-Ö Bild 1210 / sid 59b (AID: v910621.b1210.s59b)

Bouppteckningen efter Peter Hiertstedt sägs sonen Carl Fredrik vara av "förra" äktenskapet.
Sevede häradsrätt (H) FIIIa:3 (1760-1769) Bild 47 / sid 83 (AID: v78622.b47.s83, NAD: SE/VALA/01574)

Har ni undersökt gravskriften efter Petter Hiertstedt (UUB) som enligt registerkortet skall innehålla personalia.
https://hosting.softagent.se/upps-personverser/PictureLoader?Antialias=ON&ImageId=26054&Scale=1

Kongl. Götha hofrätts presidenter, ledamöter och betjäning med någre biographiske och genealogiske underrättelser., (1803), Johan Odencrantz (1736-1804), s. 194112
Printz / SV: Printz
« skrivet: 2021-04-23, 16:28 »
Släkten Printz finns redovisad av Abraham Hülphers († 1798) genealogi. De äldre generationerna är dubiösa (se tidigare inlägg i denna tråd om Per Svensson Printz), emellertid så redovisas Per Erik Carlsson Printz i denna genealogi. Tyvärr framgår det inte något om hans hustru eller barn.
https://www.alvin-portal.org/alvin/imageViewer.jsf?dsId=ATTACHMENT-0140&pid=alvin-record:189047

Han ingick 1748 lysning med Hedvig Eleonora (von) Neuman i Råby-Rönö sn. Han inskrevs vid Uppsala universitet 1727 16/3 (Universitetsmatrikel) och studerade där till 1738 med testimonium. Auskultant i Svea hovrätt 1740 30/1. Advokat i Svea hovrätt 1743 22/6. Hans meriter finns noterade i Svea hovrätts tjänsteansökningar.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068590_00280
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068620_00075


Noterbart är att en 13 årig Ulrika Printz (oklart om det är samma person) är skriven hos en släkting, Provincial-Doktorn Preutz änka Margareta Elisabeth Printz 1760. Preutz är möjligen Elias Preutz (1696-1739).
https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Bildregistrering/Mantalsregister/redigera.aspx?bild=M176006010056.JPG
https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=5352


Lysningsnotis mellan von Schantz och Printz hos i Solna sn.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0048783_00032
https://tidningar.kb.se/2631189/1771-11-11/edition/144030/part/1/page/3/


Noterbart är att Anrep inte har något namn på Printz fader medan Elgenstierna har lagt till denna information samt exakt vigseldatum med At(P) som källa. Jag har dock inte kunnat hitta den källa i Elgenstiernas förkortningar?

113
Svan / Svahn / Swahn / SV: Svan / Svahn / Swahn
« skrivet: 2021-03-28, 15:41 »
Tror man får söka slutgiltiga svaret i domböckerna och små protokollen runt Christina Svans död om inte redan gjort. Dock får man nog anta detta eftersom Sophia Starcks fader inte verkat varit från Sverige så måste hennes moder vara släkt med Svanehielm.

114
Svan / Svahn / Swahn / SV: Svan / Svahn / Swahn
« skrivet: 2021-03-24, 20:10 »
Pernilla, i Paul Wilstadius arkiv (Lunds universitetsbibliotek) finns namnordnade excerpter, 1600/1700-t över befolkningen i Karlskrona. Tack vare dessa kunde jag hittade följande notiser i domböckerna:

Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län (K) EVIIBAA:1011 (1727) Bild 7740 (AID: v279075.b7740, NAD: SE/VALA/0382503)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län (K) EVIIBAA:989 (1716) Bild 5070 / sid 1005 (AID: v279053.b5070.s1005, NAD: SE/VALA/0382503)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län (K) EVIIBAA:981 (1712) Bild 520 / sid 48 (AID: v279045.b520.s48, NAD: SE/VALA/0382503)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län (K) EVIIBAA:969 (1706) Bild 3360 (AID: v279033.b3360, NAD: SE/VALA/0382503)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län (K) EVIIBAA:943 (1693) Bild 3490 (AID: v221554.b3490, NAD: SE/VALA/0382503)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län (K) EVIIBAA:935 (1689) Bild 1310 (AID: v221535.b1310, NAD: SE/VALA/0382503)


Av (1716) framgår det att Johan Petter P. är måg till Johan Henrik Starck. I Marcks von Würtembergs genealogier
 uppges Nils Bergman vara son till Christina Svan.
Riddarhuset: N W Marcks von Würtembergs genealogier (o) Döda:8 (1800-1899) Bild 50 / sid 1 (AID: v910586.b50.s1)

Ytterligare två barn till Johan Henrik Starck var Charlotta Starck gift med fabrikören Johan Pilander.
Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:147 (1750) Bild 9610 / sid 916 (AID: v222474.b9610.s916, NAD: SE/SSA/0145a)

Samt Juliana Starck.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0057343_00180

115
Jönköping / SV: Alexander Haijock
« skrivet: 2021-03-08, 17:09 »
Information om graven och placering tidigare finns här: http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/6893
Sidorna 64-65.

116
Efterlysningar (stängd för nya rubriker) / SV: Bröms
« skrivet: 2021-02-28, 10:49 »
Tänkte bara flika in att Sehlberg förmodligen använt sig av Olof Bromans († 1750) genealogier. Som senare finns tryckt »Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland», D. 2 (1912-1953). Dessa är spridda på fler sidor men b.l.a. s. 336f, om kyrkoherden i Bergsjö Isak Eriksson Bröms barn:
»Petrus Isaaci Bröms kyrkoherde i Vändel
Carl Bröms, BorgMästare i Gefle ifrån 1654, til 1674
Erich Bröms, Crono Befal. i Helsingeland»

Och s. 864f, om Petrus Isaaci Bröms barn:

»a. Mag: Nils Bröms, Pastor i Spånga
b. Isaac Bröms, Past: efter fadern i Vendel
c. Carl Bröms, Med: Doct: och Prof: i Åbo
d. Anders Bröms Bruksfougde i Tegelsmora
e. ...
f. ...»

Anders Grape har också gjort flera kommentarer, om Carl Bröms bör speciellt nämnas, s. 994.

»Uppgiften om att Carl Bröms skulle ha varit med. d:r och professor i Åbo, som måhända ytterst återgår på en anteckning i Helsinge nations matrikel (s. 63, ett senare tillägg till faderns biografi) men sedan, antagligen genom Broman, förts vidare till Hm., Leijonhufvud m. m., får betecknas som oförklarlig. Ty mannen är okänd för Sacklén, och någon akademisk dissertation med Carl Bröms som auctor eller respondent tycks icke stå att upptäcka. Och någon medicine professor med detta namn känner varken Åbo-matrikeln eller Åbo universitets lärdomshistoria (1: Medicinen, Hfors 1890). (Även den son Magnus, som upptas av Hm. och Leijonhufvud såsom fil. magister, torde få anses okänd.)»

Dock skall tilläggas att han troligen är identisk med den Carolus Broms som njöt första klassens stipendium i facultate medica (1696 2/9), Akademiska konsistoriets protokoll, 21: 1695-1696, Hans Sallander (1976), s. 350.

Petrus Bröms omnämner i en skrivelse daterad 1697 30/12 [https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0025334_00752] att han har sex söner. Sonen Isak Bröms har vid flera tillfällen angett släktband med faddrar i Vendel socken. Tack vare koppling med De Malsi kan man tillsammans med Bertils inlägg ovan verifiera att Anders Bröms i Tegelsmora var son till kyrkoherden i Vendel Petrus Bröms och inte hans fader.  [https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0005414_00034]

Anders Bröms, som då kallas kontrollör ingick äktenskap 1702 12/10 i Överlövsta sn med jungfru Elisabeth de Malsi.

Sonen Petrus Andersson Bröms, föddes 1704 7/8 på Lövsta bruk men döptes i Vendels socken 9/8 [https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0005414_00041], han blev senare kyrkoherde i Hökhuvud. [Genealogica (o) 110 Bild 3350 (AID: v914749.b3350, NAD: SE/RA/7500001)]

Ej att förväxla med sin kusin Petter Isaksson Bröms, häradshövding, döpt i Vendel socken 1700 11/2 och † där 1777 9/6.

Stockholms stads herdaminne, Gunnar Hellström, (1951), s. 545.

117
Malsi / SV: Malsi
« skrivet: 2021-02-27, 17:34 »
Det finns en utredning av Örnberg i hans samling av släkten de Malsi. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/V0000033_00033

Jag hittade också en utredning i Genealogica (o) 110 Bild 3350 (AID: v914749.b3350, NAD: SE/RA/7500001), upprättad senast 1761 och synes av handstilen vara gjord av Daniel Tilas († 1772)
Uppsala rådhusrätt och magistrat (C) FIIa:19 (1759-1761) Bild 3650 / sid 359 (AID: v149523a.b3650.s359, NAD: SE/ULA/11661)

Isak de Malsi bodde senare på Väsby i Söderby sn men flyttade 1735 (mtl) till Väddö. Begravd där 1737.

På UUB finns flera gravverser över Juliana de Malsi född Toussain (1695). Är det möjligen stammodern?

https://hosting.softagent.se/upps-personverser/PictureLoader?Antialias=ON&ImageId=13042&Scale=1

Har också en gammal anteckning om Mårten de Malsi och hans hustru, testamente.

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:16 (1723) Bild 1330 / sid 126 (AID: v834970.b1330.s126, NAD: SE/RA/420422)

118
Geijer / SV: Geijer
« skrivet: 2021-02-22, 19:26 »
Det framgår indirekt var han föddes i hans personalier och begravningsnotisen.
Övre Ullerud (S) F:1 (1744-1769) Bild 107 / sid 205 (AID: v8540.b107.s205, NAD: SE/VA/13691)

Se också Lunds universitets matrikel 1667-1732 / P. Wilner ; åter utg. med register av Barbro Edlund. Här är dock åldern för bröderna omvända. Bengt Gustaf Geijer döptes i Brunskog 1710 25/9.

Hans födelsedatum framgår också av hans begravningssked. https://balstaauktionshall.nu/objekt/begravningssked-carl-gustaf-geijer-%C3%A5r-1760/113285

Christopher Geijer som avled i Stockholm gifte om sig 1700 8/5 i Riddarholmen fs. med jungfru Elisabeth Botte, hon var dotter till konsulen Philip Botte, begraven 1704 3/4 i Riddarholmen fs.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065100_00048
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065102_00027


Sonen Immanuel (Emanuel) begravdes i Stockholm, Hedvig Eleonora 1710 1/10. Och fadern 1713 2/9 i samma fs.

119
Klint / SV: Klint
« skrivet: 2021-02-14, 12:14 »
Rättelse, Carl Klint avled 1706 25/11, då han efterlämnade hustru och små barn (Avlöningshandlingar, Militiekontoret). Källan till äktenskapet 1696 är RA Biografica under Klint, samtycke av svärfadern daterat 3/6, där det också framgår att Klint är svåger med kapten Weidenhielm. Klint hade med sin hustru 5 barn, men 1712 21/2 levde bara en av dessa, dottern Margareta Christina Klint, senare gift med kvartermästaren Jonas Lagergreen. I Elgenstierna saknas dödsår för Knut Silfversparre men han dog 1712. Testemente efter Margareta Scheiding betalades 1717 till Lemnhults kyrka.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065766_00433
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069778_00272
Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar EXIA:6 (1650-1820) Bild 331 / sid 544 (AID: v180435.b331.s544)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:13 (1712) Bild 5000 / sid 1423 (AID: v950356.b5000.s1423)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:20 (1715) Bild 3340 / sid 544 (AID: v950363.b3340.s544)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0022404_00110


Toni, för ryttmästaren Johan Klint som avslutade sina dagar 1753 i Lemnhults sn och som av Lewenhaupt felaktigt pekas ut som son till hh Johan Klint och Elsa Campenhausen, se Klint i Östra härad – en ofrälse officerssläkt under svensk stormaktstid, Göran Sparrlöf, SGT 2019:1.

120
Lampa / SV: Lampa
« skrivet: 2021-02-13, 14:57 »
De efterfrågade finns i Örnbergska samlingen som jag länkade till ovan.

Örnbergska samlingen:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/V0000027_00266

121
Introducerad adel - C / von Campenhausen
« skrivet: 2021-02-13, 09:51 »
Under Klint presenterade jag tidigare en släkttavla i (S) Svea hovrätts Liber causarum 121:6:3 från ca 1671 med barnbarn till Erik von der Linde och Vendela Lohrman. Där redovisas barnen till Herman Kampenhausen (Campenhausen) och hans hustru Gertrud von der Linde.1 Till detta kan tilläggas, (C) »Herman Campenhausens dagbok 1641–1653», Gunnar Carlquist, (Personhistorisk tidskrift 1923:1) och mina anteckningar.

Biografi över Herman Campenhausen hänvisas till (C) och Riddarhusets stamtavlor, gällande hans död kan dock tilläggas att det betalades för klockringar för honom och en son i räkenskaperna för Västervik 1654 1/5 – 1655 1/5. Räkningen är på den övre halvan och sonen Erik avled i Västervik 1655 6/1.2 Enligt mantalslängden för Västervik var han död före 1655 26/2. Eftersom dödboken för Västervik börjar 1655 där han saknas blir slutsatsen att han avled troligen i slutet av 1654. Hans hustru avled 1656 29/12 i Västervik och kallas då »hust: Jertrud von Camphausen», hon var ännu 1657 3/4 icke begraven då mågen Peter Starck ville ta ut förskott ur dödsboet för begravningskostnader.3

Barn (osäker ordningsföljd) (S) (C):
 • Erik Campenhausen, inskriven vid Uppsala universitet 1643 24/7, inskriven vid Rostocks universitet 1645 /10, † 1655 6/1 i Västervik, kallas i dödsnotisen »ähreborne och manhafftige Erich von Campenhausen».4-5 (C)
 • Herman Campenhausen, född 1628, † 1642 2/8, samt begraven i Storkyrkan 26/8. (C)
 • Lorentz Campenhausen, se Riddarhusets stamtavlor.
 • Vendela Campenhausen, † senast 1680 då maken gav en ljuskrona till Långlöts kyrka efter ej namngiven hustru.6 Gift 1652 /3 i Stockholm, Storkyrkoförsamlingen med bokhållaren på Öland, inspektorn över tullen på Gotland och Öland, revisorn och borgmästaren i Visby Petter Starck, född omkring 1618, † 1699 och begraven i Döderhult sn. Det fanns en gravsten i Långlöts kyrka (finns avritad) med makarnas namn och avlidna barns namn. Befallningsmannen Sven Nilsson i Solberga och Döderhult sn gav pengar till Långlöts kyrka 1709 efter testamente av avlidna borgmästaren Starck.7-9
 • Elsa Campenhausen, född 1632 14/9, † 1674 9/6, begravd 18/10 i Tveta kyrka. Gift senast 1657 10/4 med häradshövdingen och vice lagmannen Johan Klint, † 1675.10-13
 • Gertrud Campenhausen, född 1634 (db), † 1703, begravd i Västervik 6/2. Gift första gången 1656 19/10 i Västervik med tullinspektorn och stadsfiskalen i Västervik Petter Chrismansson, † 1675 26/9 i Västervik; andra gången gift 1676 23/5 i Västervik med rådmannen i Västervik Johan de Rees, född 1632 i Stockholm, † 1694, begravd 13/10 i Västervik, i hans andra äktenskap.14
 • Maria Elisabeth Campenhausen, † som barn 1636, begravd 25/7 i Storkyrkan. (C)
 • Christina Campenhausen, † 1712 i Fröjels sn. Gift första gången med befallningsman över Ölands norra mot Erik Hansson Törnecrantz, född 1637 27/3 i Kilmare, Gladhammar sn, † 1672 4-5/1 i Tomteby, Räpplinge sn, son till borgmästaren i Västervik Hans Philipsson och hans andra hustru Karin Bengtsdotter; andra gången gift 1675 2/3 i Räpplinge sn med kyrkoherden i Räpplinge Daniel Danielsson Repplerus, † där 1698.14-15
 • Anna Margareta Campenhausen, född 1639, döpt 9/7 i Stockholm, Tyska församlingen, † 1670. Gift med advokaten Petter Klint (bror till Johan), i hans första äktenskap.16
 • Jacob Campenhausen, född 1640, döpt 15/8 i Stockholm, Tyska församlingen, † före 167(1).
 • Johan Campenhausen, se Riddarhusets stamtavlor.
 • Gustaf Campenhausen, född 1644 25/6, döpt 29/6 i Stockholm, Tyska församlingen, var 167(1) häradsskrivare på Öland, sedermera löjtnant vid Österbottens regemente, † 1697. (C) Gift med Anna Elisabeth von Duderberg, † 1708, äldsta dotter till majoren Mathias von Duderberg. Hans barn redovisas av Carl Ludvig von Schantz ( † 1734) i följande not.17
Kommentarer:

Både Johan de Rees och Erik Hansson Törnecrantz var barnbarns barn till stamfadern för von der Linde, Lars Erikssson och var således sysslingar med sina hustrur. Jag har ej följt upp detta i domkapitlets protokoll.18-20

Petter Starck fick konfirmation som inspektor över lilla tullen och accisen på Gotland 1651 22/10, han fick 1675 13/12 fullmakt som justitieborgmästare i Visby men kunde ej tillträda då, 1680 24/3 fick han instruktioner att resa till Visby och tillträda tjänsten.21-22

Anno 1696 d 7 Februarij woro
af Lofl. Förmyndare Cammaren och Justitiae
Collegio förordnade, Rådman Hr Johannes Mar-
ker, Assistenten Hr Adolf Norden och
Notarien Th: Fehlman att inventera och verdera
Egendomen som fantz eftter Befallnings Mannen
på Gottland Sahl: H: Elias Stark, som för 3/4 åhr
sedan med döden afleden är, Till delningz
och rettellsse emillan hans efterlåtne En-
kia dygdesamma hustru Ingrid Danielsdotter
och Sahl: Mannens Erfwingar 1:o Brodren
Pehr Stark, Borgmestare på Gottland, 2:o Bro
dren Sahl. Nilss Starkz som waret Tullnär på
Gottland 6 st barn, 3 Brodren Anders Starks
3 Barn, 4:o Brodren Sahl. Petter Stark den
yngres barn, som wistas i Nyskantz och 5:o
halfsystren hustru Margareta Stark. Egen-
domen åpgafz som fölgier. Närwarande Pet-
ter Starkz 2ne barn, hust: Maria och Jungfru
Christina Stark sampt deras fullmechtige
skepparen Lorentz Lutz, samt halfsystren
hust: Margreta Stark och på Enkians wegnar
Hans Ehrewyrdighet Kyrkioherden Hr: Daniel
Bodelius.
 
AD - Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning EIIa12:46 (1696-1696) Bild 1100 / sid 92 (AID: v222337.b1100.s92, NAD: SE/SSA/0145a)
 
SVAR - Justitiekollegium 1637-1856, Förmyndarkammaren 1667-1924, Rådhusrättens 1:a avdelning 1850-1924, Bouppteckningar, SE/SSA/0145A/F 1/F 1 A/53 (1696) sid 92 Bildid: C0107534_00112
 
mvh Katarina

1. https://forum.rotter.se/index.php?topic=71740.msg1423303#msg1423303
2. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0029275_00139
3. Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kalmar län (H) EVIIBAA:6137 (1657-1664) Bild 520 (AID: v222210.b520, NAD: SE/VALA/0382503)
4. Uppsala universitets matrikel. 2, 1632-1650, s. 99
5. Svenska studenter i Rostock 1419-1828, Christian Callmer, nr. 867
6. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0028076_00036
7. Långlöt (H) CI:1 (1683-1738) Bild 116 / sid 223 (AID: v40484.b116.s223, NAD: SE/VALA/00236)
8. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/B0002232_00734
9. Långlöts kyrkor. Sveriges kyrkor,  Ragnhild Boström, (1973), s. 13ff
10. Denkmal der Wieder-Eröffnung der deutschen Kirche in Stockholm zur öffentlichen Gottes- Verehrung, nach vollendeter Ausbesserung, 1821. Eine Predigt mit diplomatisch-historischen Beylagen, Johan Anton August Lüdeke (1823), s. 287f
11. Riddarhuset: Palmschölds genealogier (o) 1.A-E Bild 2550 / sid 503 (AID: v910611.b2550.s503)
12. Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kalmar län (H) EVIIBAA:6137 (1657-1664) Bild 530 (AID: v222210.b530, NAD: SE/VALA/0382503)
13. https://forum.rotter.se/index.php?topic=71741.msg1010091#msg1010091
14. Västerviks historia : Västerviks trivialskolas matrikel 1665-1821, med personhistoriska anteckningar, Jan Fredrik Kindstrand (2015), nr 4, 25
15. Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kalmar län (H) EVIIBAA:6139 (1672-1680) Bild 2160 (AID: v222215.b2160, NAD: SE/VALA/0382503)
16. https://forum.rotter.se/index.php?topic=71740.msg1424508#msg1424508
17. Riddarhuset: von Schantz genealogier (o) 1.A-F Bild 2220 / sid 101b (AID: v910619.b2220.s101b)
18. Västerviks historia : Västerviks trivialskolas matrikel 1665-1821, med personhistoriska anteckningar, Jan Fredrik Kindstrand (2015), nr 25
19. Var Erik von der Linde holländare?, Gunnar Hesselfors, SoH 1977:3.
20. Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kalmar län (H) EVIIBAA:6140 (1681-1687) Bild 1520 (AID: v222216.b1520, NAD: SE/VALA/0382503)
21. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038769_00361
22. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västernorrlands län (Y) EXIe:3467 (1680-1681) Bild 5170 / sid 510 (AID: v423992.b5170.s510, NAD: SE/RA/42042202)

122
Klint / SV: Klint
« skrivet: 2021-02-13, 09:37 »
När jag kollar på mina äldre inlägg om Erik Johan von Klinthen, adlad Ehrenroos, är jag övertygad att han är son till häradshövdingen Johan Klint. Om man lägger ihop uppgifter ur Pernavia literata, breviter concinnata, et in lucem publicam anno 1703 emissa, Gabriel Sjöberg där han kallas Calmaria-Smolandus, att syskonen hade en bror som hette så enligt domböckerna samt att syskonen kallade sig just von Klinthen bör det inte råda några tvivel. Till detta skall läggas till att hans morbröder von Campenhausen huserade i Livland. Förändringen av namnet Klint till von Klinthen var kanske inspirerat av deras mammas släkt?

Enligt Linköpings matrikel för trivialskolan så inskrevs Johan Klints äldre söner 1680 18/2:
Carl, 13 år, till rektors klass.
Erik, 9 år, till klass 3.

Elsa Campenhausen 5 barn som överlevde henne bör alltså vara.

*Christina, född omkr. 1661, † 1739 6/5 i Lönneberga sn. Gift med majoren Lars Weidenhielm (1656-1709).
*Brita Elisabeth, † 1710 12/12 i pesten, begravd i Tveta i kyrka 16/12. Gift med stadsmajoren Carl Weid(e)man, † 1710 12/12 i pesten, begravd i Tveta i kyrka 16/12.
*Carl, född omkr. 1667, regementskvartersmästare, † 1705. Gift med Märta Magdalena Silfversparre.
*Erik, född omkr. 1671, se ovan.
*Lars, född omkr. 1674, se ovan.

Rättelse till tidigare inlägg. Erik L: Weidenhielm morbror kapten Klint var ej vid Kalmar regemente utan Österbottens regemente när jag läser om texten.

Erik Johan von Klinthen's första tjänst var som vice auditör vid Drottningens livregemente till fot där Lars Weidenheims bror Johan Weidman var ordinarie auditör. Han är troligen identisk Erik Johan Klinthe som var mönsterskrivare vid samma regemente 1689.

Genealogica (o) 116 Bild 650 (AID: v914756.b650, NAD: SE/RA/7500001)
Arfwedh Larsson och Karin Utter samt deras afkomlingar. Släkterna Weidman, Lagerheim, Weidenhielm. Anteckningar af E. Lagerheim (1910).
Rullor 1620-1723 1689:9 (1689) Bild 1730 / sid 169 (AID: v751845.b1730.s169, NAD: SE/KrA/0022)

123
Introducerad adel - L / Lagerstolpe
« skrivet: 2021-02-11, 18:50 »
I supplementbanden till Elgenstierna under Lagerstolpe kan man läsa:

»Lars Assarsson, möjligen farfar till Nils Assarsson. Hustrun påstås än heta Maria Johansdotter Humerus, än Maria Silfverlåås.
Nils Assarsson. De uppgivna föräldrarna var sannolikt icke de nämnda, mera troligt är att dessa var hans farföräldrar. I alla händelser hette Maria Johansdotter icke Humerus. Se G. Bolin, Nya bidrag till Lucidors biografi (Samlaren 1934, s. 250).[EÄrätt; SoH:1966 s268; SoH:1971 s268]»

Lars (Lorentz) Assarsson, lanträntmästare i Pommern åtminstone i mitten av 1650-talet, kom till Öland ca 1660, hauptman på Öland, † 1694. Gift 1656 27/1 i Pommern med Maria Johansdotter, dotter till skeppslöjtnanten Johan Erikssson och Kerstin Larsdotter (Strusshielm).1-4

Bolin har i sin analys inte observerat att barnen till hauptmannen använde Assarsson som stelnat patronymikon vilket framgår av not 4.
1678 inskrivs följande söner i Kalmar skola:5
 • Carolus Laurentii, 16 år
 • Johannes Laurentii, 13 år
 • Axelis Laurentii, 12 år
 • Assarius Laurentii, 10 år
alla fyra uppges vara söner till hauptmannen på Öland.
1689 inskrivs också:
 • Nicolaus Assarsson, 12 år, häradshövdingen på Ölands yngsta son - Till skrivarnas klass- Nobilitatus Lagerstolpe.
Sonen Carl uppger Barbro Edlund i en kommentar i not 344 att han blivit student i Uppsala 1680 och senare blivit sekreterare hos riksrådet Fleming. Han inskrevs som »Carolus Asserson Calmariensis» i Uppsala 1680 15/6, † 1689, betalning för själaringning 31/10 i Stockholm, Jakob och Johannes församling för kungliga rådet Lars Flemings sekreterare Carl Assarsson.6-7

Långt senare i början av 1730-talet skall gården Bengtstorp i Mörbylånga som varit pantsatt till kommissarien Mühlenbruch, säljas av hauptmannen Lars Assarsson arvingar. Dessa ägde varsin sjättedel och således hade 6 barn ärvt honom:8-12
 • Stina Assarsson, hade i gåva, daterad 1717 11/5 Stockholm, tillsammans med den andra systern fått sin broder Nils Assarssons del.
 • Sara Assarsson som levde 1725 som prästänka i Kalmar.
 • N.N, vars arvingar var löjtnanten Sven Garfihls hustru, hans svågrar och svägerskor.
 • Inspektorn Assar Assarsson.
 • Avlidne befallningsmannen på Gotland Axel Assarsson arvingar, hans änka var Christina Repplera.

Befallningsmannen Assar Assarsson begravdes 1751 4/1 i Kastlösa sn vid 84 års ålder, vilket stämmer väl med den Assar som inskrevs vid Kalmar skola 1678.

Axel Assarsson ingick äktenskap 1696 29/10 i Räpplinge sn med Christina Repplera, vilket verifierar den kronologiska ordningen.

1. Nya bidrag till Lucidors biografi, Gunnar Bolin (Samlaren 1934)
2. Kalmar stifts herdaminne. Del 4, Öland,  Bror Olsson,  (1951) s. 395, kyrkoherden i Kastlösa Daniel Bechstadius (1663-1711) skall varit författare till en gravskrift, daterad 1694 och tryckt i Linköping över hauptmannen (på Öland) Lorentz Assarson. 
3. Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kalmar län (H) EVIIAAAE:56 (1694-1695) Bild 40 / sid 1 (AID: v209998.b40.s1, NAD: SE/VALA/0382503)
4. Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kalmar län (H) EVIIAAAE:56 (1694-1695) Bild 3420 (AID: v209998.b3420, NAD: SE/VALA/0382503)
5. Kalmar skolas matrikel 1655—1694, Sancte Christophers Gilles Chroenica XXXIIII (1984)
6. Uppsala universitets matrikel. 4, 1665-1680, s. 265
7. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0054834_00029
8. Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:36 (1725) Bild 5040 / sid 484 (AID: v950379.b5040.s484)
9. Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:48 (1731) Bild 3810 / sid 371 (AID: v950391.b3810.s371)
10. Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:51 (1732) Bild 4450 / sid 432 (AID: v950394.b4450.s432)
11. Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:54 (1733) Bild 5380 / sid 539 (AID: v950397.b5380.s539)
12. Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:63 (1736) Bild 5960 / sid 588 (AID: v950406.b5960.s588)

124
Källor och arkiv / SV: Lieutenant på 1700-talet
« skrivet: 2021-02-07, 21:06 »
Den här boken kanske kan ge fler svar eller möjligen fler källor att leta vidare i gällande slottsvaktaren. http://libris.kb.se/bib/7453958

Antar att du redan noterat att det står att han nykommen till Borgholms slott 1674 i Svens dopnotis?

Jag letade efter Sven och Nils i Kalmar skolas matrikel men kunde inte hitta de.

125
Källor och arkiv / SV: Lieutenant på 1700-talet
« skrivet: 2021-02-07, 09:40 »
Svens meritförteckning finns avskriven i Kongl. Skånska dragonregementets historia 1, Personhistoriska anteckningar öfver officerare och civilmilitäre af officers rang 1676-1900, Carl Gustaf von Platen (1901), se bifogad fil.

En senare meritförteckning från 1734 finns här: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria. Civila meritlistor 1729-1740 (o) 3 (1729-1734) Bild 1730 (AID: v910040.b1730, NAD: SE/RA/7565)

Hans L(ikvidation) finns här: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065250_00613

Om hans fångenskap: Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Krigsfångar Reg:1 Bild 698 (AID: v787880.b698, NAD: SE/KrA/038814B) (volymerna finns i samma arkiv i AD, volym I är 14B:1, II är 14B:2 osv)

Ville bara passa på att påpeka även om du hittat information på Geni eller dylik tjänst så behöver det inte vara sanning. Alla släktrelationer ska man kunna verifiera i källor.

Borgholms slott verkar legat under Räpplinge socken. Man kan använda mantalslängderna t.e.x. 1693 kan man se att Esbjörn Garfihl är vaktmästare vid slottet.
Kalmar läns landskontor (H) EIIIa:26 (1693) Bild 455 / sid 887 (AID: v400543a.b455.s887, NAD: SE/VALA/01987)

Jag skulle börja med att gå igenom kyrkböckerna och mantalslängderna över Räpplinge.


126
Introducerad adel - A / SV: Appelroth
« skrivet: 2021-02-06, 12:07 »
Kyrkor i Danderyds skeppslag: konsthistoriskt inventarium, (1918), Sven Brandel, s. 125 uppger att det finns en gravsten över över avlidna Ma[t]s Andersson i Torslunda och hans hustru Kerstin Eriksdotter, år 1675. En son till Mats var Anders Ma[t]sson i Torslunda som var gift med Kerstin Andersdotter.

Bokhållaren Johan Bengtsson närvarade vid Karin Eriksdotter inventarium 1653.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068171_00571

Tyvärr innehåller de äldre genealogierna så pass många felaktigheter angående Furubom att få slutsatser går att göra. Min slutsats blir nu att Johan Bengtsson var son till en Bengt som kanske var gift med en syster till Johan Eriksson.

127
Möllenbeck / SV: Möllenbeck
« skrivet: 2021-02-06, 11:37 »
Stefan, det räcker väl att hänvisa till mitt inlägg? Jag uppskattar inte när man kopierar mina inlägg och blandar med annan information.

128
Lampa / SV: Lampa
« skrivet: 2021-02-06, 11:22 »
Stefan, Det var en slump som jag sedan följde upp i andra källor.

Har du kollat handskriften, signum X 31 på Carolina Rediviva som enligt registerkort har följande beskrivning »Daniel Lampa, sämskmakare, f. Königsberg, Släkttaflor över hans afkomlingar». Det verkar vara en äldre handskrift som kanske kan ge fler upplysningar?

Det finns andra utredningar.

I flera äldre handskrifter och tryckta skrifter kallas Claes Danielsson Lampa felaktigt för Claes Persson Lampa.

Anders Anton von Stiernman i Matrikel över Sveriges Rikes Ridderskap och Adel, Vol 2. (tryckt 1755), s. 1215, uppger att Claes [Persson] Lampa var född 1627 i Medelpad. Per Sundin uppger dock att han inte kan ha varit född i Härnösand.
https://forum.rotter.se/index.php?topic=45193.msg686679#msg686679

Fler äldre handskrifter:
Riddarhuset: Palmschölds genealogier (o) 2.E-L Bild 4810 / sid 1963 (AID: v910612.b4810.s1963)
Riddarhuset: Åkersteins genealogier (o) 6.G Bild 2040 (AID: v910866.b2040)
Riddarhuset: Originalgenealogier (o) 8.L Bild 620 / sid 50 (AID: v910853.b620.s50)
Riddarhuset: N W Marcks von Würtembergs genealogier (o) Levande:9 (1800-1899) Bild 710 / sid 57 (AID: v910595.b710.s57)
Hülphers genealogier:
https://www.alvin-portal.org/alvin/imageViewer.jsf?dsId=ATTACHMENT-0219&pid=alvin-record:188577
https://www.alvin-portal.org/alvin/imageViewer.jsf?dsId=ATTACHMENT-0222&pid=alvin-record:188577
Örnbergska samlingen:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/V0000027_00266

Rätt många utländska släkter som sedan blir adlade i Sveriges uppges ofta tillhöra en adlig ätt.

129
Lampa / SV: Lampa
« skrivet: 2021-02-05, 18:20 »
Det finns begravningsvers över Claes Danielsson Lampa på UUB och på KB. Enligt registerkortet till den senare så skall han avlidit 1709 14/5 och begraven 30/5. Avgift för begravningen finns i Maria och Magdalena räkenskaper 1/6 där det framgår att han begravdes i sin egen grav.
https://kortkataloger.kb.se/verser/41773/
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0055295_00046


Ur Sveriges kyrkor konsthistoriskt inventarium Stockholm. Bd 2. H. 2, Riddarholmskyrkan, 2 : fast inredning, inventarier och gravminnen (1937), Martin Olsson, s. 741:

»Grav nr 90. En murad grav invid södra väggen framför trappan till Banerska gravkoret och väster om nr 87. F. ö. G. (s. 51) meddelar om denna grav: »Num. 90. På denne Sten är en rund Cirkel och däri inhuggit. Diese Sten Hat Rotgert Molenback und seinen Erben A:o 1607. På södre gången, wäster om dörren. Detta Graftställe prætenderar Bryggaren Clas Danilsson Lampa oppå sin Sal. Hustrus Anna Möllenback wägnar som Söne dotter efter Rotger Mollenback, däröfwer han producerat Rådstugans Attestation af d. 11 Junii 1694.»
1715 d. 11 aug. »Öpnades Sahl: Rotiger Möllenbeckz Graf i Kyrckian N:o 90 på Södra Gången för Sahl: Madame (Sophia] Sckickz Lijk. 10: —». (RÄKENSK.). 1727 d. 27 sept. begravdes »Handels Mans Hindrick Bergner lilla son; uty sahl: Möllen Brücks Graf: N:o 90: in uty Kyrckian ». (RFa.).
Gravsten nr 90. Den till graven hörande hällen är i tre delar, av vilka en låg som tröskel i dörren mellan tornets nedre våning och sydvästra hörnrummet och de båda andra påträffades på olika ställen i kyrkan. Felande delar ha ersatts med ny sten. Materialet är grå kalksten (177 x 116 cm.). Stenens mittparti upptages av ett större cirkelrundt fält, i vilket finnas tvenne sköldar med bomärken (fig. 556 ac). Över sköldarna ha funnits initialer, av vilka nu endast R och B äro synliga. Omkring mittfältet följande inskrift : [DIES]E STEN HOR[T ROT]GERT MOLENBARCH VND SE[INEN ERBEN ZV ANNO 1607]. Stenen är mycket starkt nött. Graven, som är fylld med jord, har icke undersökts.»

130
Robsahm / SV: Robsahm
« skrivet: 2021-02-04, 22:13 »
De finns här:
https://www.alvin-portal.org/alvin/imageViewer.jsf?dsId=ATTACHMENT-0215&pid=alvin-record:189403
https://www.alvin-portal.org/alvin/imageViewer.jsf?dsId=ATTACHMENT-0216&pid=alvin-record:189403

Det finns också en utredning i RA Genealogica.
Genealogica (o) 241 Bild 1540 (AID: v914938.b1540, NAD: SE/RA/7500001)

Margareta Robsahm (1703-) avled 1789 4/11 i Nyed socken.
Nyeds häradsrätt (S) FII:4 (1787-1789) Bild 299 / sid 593 (AID: v48002.b299.s593, NAD: SE/VA/11173)131
Det finns en utredning av släkten Mörling i Från flydda tiders Kristdala och Tunalän. D. 1-3. Sven Bankeström.

Jag skulle dock börja med att tömma handlingar från det militära. Finns mycket mer än bara vanliga rullor. T.e.x. Arméns meritförteckningar på Riksarkivet och säkert mer material på Krigsarkivet.


132
Försök gå tillbaka i tiden år för år med avlöningshandlingar. Jag såg att det fanns en trumpetare Bertil Svensson Brinck vid Överstelöjtnantens kompani vid mitten av 1690-tal.

https://sok.riksarkivet.se/amnesomrade?postid=Arkis+e831cd17-5879-45f3-919c-b3a9f2178463&infosida=amnesomrade-militaria&flik=0&s=Balder

133
Introducerad adel - A / Appelroth
« skrivet: 2021-02-04, 21:06 »
Redan i Nils Wilhelm Marcks von Würtembergs († 1817) konceptgenealogi över ätten Appelroth finns uppgiften att Johan Bengtsson Appelroth skulle ha varit systerson till rådmannen i Stockholm Johan Erikssson. Jag har inte lyckats spåra källan till denna uppgift. Under Furubom har jag visat att Erikssons föräldrar var Erik Bengtsson och Maria Eriksdotter samt att Kerstin Eriksdotter, levde 1668 och var gift med Mats Andersson i Torslunda i Täby socken. Ingressen för Appelroth är alltså oriktig.

Det finns en tryckt skrift av Claudius Örnhielm [1679]. Latin, 52 sidor.
»Memoria nobilissimi generosissimiq; viri ac domini dn. Benedicti Apelrooth regii collegii ammiralitatis secretarii ... Holmiæ die XIX. Febr. anno MDCLXXIX ... Nec non fratris ejus pariter nobilissimi generosissimiq; viri ac domini dn. Iohannis Apelrooth in regia adversus hostes classe ... Calmariæ die x. mensis Junii anni ejusdem pie tranquilleque denati ... per Claudium Arrhenium historiar. profess. publ. & ordinar»

Kanske kan uppgiften om Johan Erikssons släktskap med Johan Bengtsson Appelroth komma därifrån?

Fru slottsfogdens dotter Hedvig Appelroth bisattes 1697 31/8 (avg.) i Jakob fs. och sjr 1/8 (avg). fru Maria Appelroth sjr 22/7 (avg.), bisatt 23/7 s.å. Den senare bör åsyfta Johan Bengtsson Appelroths änka.

Med hjälp av kända födelsedata bör de äldsta barnen vara döpta i Jakob och Johannes fs. där fadern Johan Bengtsson kallas bokhållare.

 • Bengt, döpt 1646 25/4
 • Maria, döpt 1648 15/1
 • Johan, döpt 1652 17/2
 • Gustaf, döpt 1653 2/8
 • Samuel, döpt 1655 24/3 [fadern slottsbokhållare]
Samt i Hovförsamlingen:

 • Hedvig, döpt 1662 3/12 [fadern slottsfogde]
 • Hedvig Eleonora, döpt 1663 4/11 [fadern utan titel]

Bokhållaren Johan Bengtsson och jungfru Maria Johansdotter vigdes i Jakob och Johannes 1645 24/6.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0054842_00026
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0054842_00033
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0054842_00025
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0054842_00032
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068334_00874
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068315_00006


134
Lampa / SV: Lampa
« skrivet: 2021-02-04, 18:40 »
Det finns en akt i Svea hovrätt liber causarum från 1664 som ger upplysningar om Claes Danielsson Lampas första hustru. Där framgår det åtminstone att han ingick äktenskap 1656 persmässodagen (29/6) med Anna Möllenbeck, dotter till Joakim Möllenbeck och Margareta Håkansdotter. Den senare var senast 1640 omgift med Clement Andersson (möjligen i Nyköping). Joakim ägde ett stenhus vid Söderbro och en gård på Södermalm. Anna hade med Claes barnen, Sara, Daniel och Jacob.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068128_00566

Joakim avled förmodligen 1635, Stockholms tänkebok s.å. 17/6.
»Sammalunda framkom Godhskalk timmerman, anmodade att nogen motte
timmerman förordnaß medh honom blifua förmyndare för Jochum Mölenbecks bam, item
någre som inventarium göra motte. Rätten nämbde Hans Marschalk till förmyndare,
och till jnventarium att göra: Jacob Grundell och Hindrich Karkman.»
Stockholms tänkeböcker – Del XXIII (2009, redigerad av Bo Elthammar), s. 44

Claes Lampa bör har varit bosatt tidigare inom Maria Magdalena, hans första hustru avled 1662, begravningsavgift 14/11.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0055259_00021

Lampas moders begravningsavgift betaldes 1664 23/9.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0055260_00032

Daniel Claesson Lampa begravdes 1687 5/6 i Maria Kyrka (notis i Riddarholmen).

I Uppsala universitetsbibliotek finns en handskrift benämnd X 31 som enligt registerkort har följande beskrivning »Daniel Lampa, sämskmakare, f. Königsberg, Släkttaflor över hans afkomlingar»

135
Portus / SV: Portus
« skrivet: 2021-02-03, 21:12 »
Ej fullständig utredning över släkten Porteus/Portæus.

Jakob Porteus, köpman i Stockholm senast 1644, † 1672 (klockringning i Stockholm, Tyska församlingen 4/11).1 Gift 1642 20/2 i Tyska församlingen med Maria Elisabeth Wernle, † 1676, begraven 7/3 i Stockholm, dotter till ränt- och proviantmästaren i Åbo Baltasar Wernle och Catharina Gubbertz.2-5

Barn:6-9
 • Jacob Porteus, född 1644, döpt 16/11 i Tyska församlingen, borgare i Narva 1672, handelsman där, † 1724.10
 • Catharina Porteus, född 1647, döpt 1/7 i Tyska församlingen, † senast 1700.
 • Baltasar Porteus, född 1649, döpt 7/7 i Tyska församlingen, † möjligen 1652 (klockringning 29/7 för liten son enligt register över döda i Tyska församlingen), senast 1700.
 • Anders Porteus, född 1651, döpt 2/7 i Tyska församlingen, student i Åbo 1662, † 1667 14/1 i Åbo.11-12
 • Johan Porteus, född 1653, döpt 5/4 i Tyska församlingen, student i Åbo 1670/1671, slutligen kommissarie i Kommerskollegium, † 1732 6/1. Gift med 1697 2/2 i Storkyrkoförsamlingen med jungfru Anna Sippel, † 1731 11/4.
  Son:
  • Jacob Porteus född 1699, döpt 12/8 i Storkyrkoförsamlingen, befann sig 1731 i en stad Fredriksborg i Västindien.13-14
 • Thomas Porteus, född 1654, döpt 2/6 i Tyska församlingen, köpman, bokhållare, † 1691 (begravningsavgift 31/8 i Maria Magdalena). Gift 1689 12/11 i Storkyrkoförsamlingen med Anna Maria Andersdotter Arctander.
  Dotter:
  • Maria Elisabeth Porteus född 1690, döpt 22/11 i Maria Magdalena församling, † troligen 1691 (begravningsavgift för litet barn 6/9).15-16
 • Reinhold Porteus, född 1656, döpt 14/3 i Tyska församlingen, handelsman i Narva, levde 1700.
 • Nicolaus Porteus, född 1658, döpt 10/7 i Tyska församlingen, bokhållare vid tjärkompaniet, sedan likvidationskommissarie, levde 1731. Gift “1:a” med Maria Isabella von de Loff, † 1710 5/11. Gift “2:a” med Ulrika Sparin, levde 1731.
  Dotter:
  • Ulrika Porteus, född omkring 1722, levde 1730.17-19
 • Margareta Porteus, född 1660, döpt 24/5 i Tyska församlingen, levde 1700.
 • Anna Maria Porteus, född 1663, döpt 28/6 i Tyska församlingen, levde 1700. Gift med stadsmajoren i Narva Lars Bertilsson Lind. (se under Ekestubbe nr 285, Tab 1).
 • Anders Porteus, född 1667, döpt 16/2 i Tyska församlingen, student 1684 i Åbo, slutligen häradshövding på Åland, † 1720 13/5, begraven 17/5 i Maria Magdalena. Gift med Christina Bergman, levde 1733.20-22
  Barn:
  • Margareta Porteus, född omkring 1705, levde 1733.
  • Anders Porteus, var bruksbokhållare 1733.
  • Anna Catharina Porteus, född omkring 1709, levde 1733. Troligen namnen som enligt db var född 1707 20/4 på Åland, † ogift 1783 24/5 i Söderbärke sn.
  • Hedvig Maria Porteus, född omkring 1709, † 1782 14/1 i Karis socken. Gift med löjtnanten Henrik Gebaur.23
  • Carl Johan Porteus, konterfejare, † 1731 23/9, begraven i Klara församling.
Bruksbokhållaren var troligen densamma som namnen som avslutade sina dagar 1776 14/5 i Karlskoga (72 år). Han var gift med Margareta Robsahm, när deras son Johan Jakob döptes 1742 22/5 i Karlskoga stod fru Christina Bergman och jungfru Margareta Elisabeth Porteus (frånvarande) i fadderlistan.

1.https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056764_00054
2.https://hosting.softagent.se/upps-personverser/PictureLoader?Antialias=ON&ImageId=46320&Scale=1
3.https://hosting.softagent.se/upps-personverser/PictureLoader?Antialias=ON&ImageId=46321&Scale=1
4. Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning EIIa12:50 (1700-1700) Bild 7730 / sid 752 (AID: v222343.b7730.s752, NAD: SE/SSA/0145a)
5. https://www.adelsvapen.com/genealogi/Wernle_nr_874
6.=4
7. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068239_00917
8. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068255_01288
9. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068312_00891
10. Küng, Enn (2011). Vattensågar och skeppsbyggande i Ingermanland under 1600-talets senare hälft. Historisk Tidskrift för Finland, 1, 16
11. https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1521
12. Melander, Toini (1951), Personskrifter hänförande sig till Finland 1562-1713: bibliografisk förteckning, 205f.
13. https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2093
14. Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:103 (1731) Bild 4790 / sid 467 (AID: v222415.b4790.s467, NAD: SE/SSA/0145a)
15. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0055278_00094
16. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0055278_00095
17. =14
18. Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:86 (1718) Bild 3950 / sid 996 (AID: v222389.b3950.s996, NAD: SE/SSA/0145a)
19. Överståthållarämbetet för uppbördsärenden (A, AB) G1BA:13:1 (1730) Bild 113 / sid 44 (AID: v367132a.b113.s44, NAD: SE/SSA/003106)
20. https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3150
21. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0067741_00134
22. Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:107 (1733) Bild 760 / sid 778 (AID: v222422.b760.s778, NAD: SE/SSA/0145a)
23. Inrikes Tidningar 1782 4/2, nr. 10

136
Lagerhjelm / SV: Lagerhjelm
« skrivet: 2021-02-02, 20:54 »
Johan Staffander (adlad Lagerhjelm) var första gången gift med Margareta Litzen. Hon skulle begravas 1662 22/6 i Viby kyrka. Detta framgår av ett brev från Johan själv till Ebba Brahes sekreterare Mauritz Getrop, daterat 1662 6/6 Hageberg.1 Tiden före han blev häradshövding så var han auskultant i Svea hovrätt 1652 22/3 och advokat i Svea hovrätt senast 1654.2-3

Det ligger nära till hands med tanke på hustruns namn att hon var besläktad med assessorn i Åbo hovrätt Nicolaus Lietzen († 1691). Den senare härstammade inte från Arensburg som stamtavlorna för ätten von Lietzen nr 1621 redogör utan var son till kyrkoherden i Litslena Arvid Nicolai († 1635).4 Den senare var gift med Clara Eriksdotter.5

En Johan Staffansson utan titel ingår äktenskap med Margareta Arvidsdotter 1652 2/4 i Stockholm, Riddarholmen. I Riddarholmen döptes också två barn till Johan Stafansson, Margareta 1653 4/1 och Clara 1654 22/3. Jakob Porteus var fadder till bägge barnen. Han var troligen identisk med namnen som ingick äktenskap 1642 20/2 i Tyska församlingen med Maria Elisabeth Wernle. Porteus var således svåger till Nicolaus Lietzen.6

Enligt not 1 så kallade Staffander brevmottagaren Getrop för broder. Den senare var enligt Kyrkor i Bro härad, Tuulse, Armin, (1956), s. 138, g.m. Christina Jöransdotter. Det finns begravningsverser över dessa makar på UUB och över Mauritz på KB.7-9

Tillägg till Tabell 2.

Axel L. avled i Kräcklinge sn och hans hustru Eva Maria Gyllenpatron begravdes där 1752 17/3.

1. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0040201_00368
2. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068588_00101
3. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068066_00124
4. https://www.genealogia.fi/genos-old/34/34_103.htm
5. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0067980_00279
6. Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning EIIa12:50 (1700-1700) Bild 7730 / sid 752 (AID: v222343.b7730.s752, NAD: SE/SSA/0145a)
7. https://hosting.softagent.se/upps-personverser/PictureLoader?Antialias=ON&ImageId=20515&Scale=1
8. https://hosting.softagent.se/upps-personverser/PictureLoader?Antialias=ON&ImageId=20137&Scale=1
9. https://kortkataloger.kb.se/kortkataloger/verser/HYLLAD/12_FORSSTR%C3%96MSON-GIESE/Verser_20170404_00727.jpg

137
Introducerad adel - F / SV: Furubom
« skrivet: 2021-01-31, 16:27 »
Tredje bokstaven är helt definitivt ett g. Om du jämför g:n och h:n i texten i övrigt kan det inte stå h där.


138
Introducerad adel - F / SV: Furubom
« skrivet: 2021-01-31, 10:17 »
Tack för kompletteringar Constantinus!

Jag tycker det står fegesyster eller fagesyster. Men det kanske är fadersyster?

139
Introducerad adel - F / SV: Furubom
« skrivet: 2021-01-30, 10:25 »
När det gäller släkten Furubom finns stora brister i befintlig litteratur. Elgenstierna gjorde vissa förbättringar från Anrep men fel kvarstår liksom i Stockholms rådhus och råd. D.2. (1915) biografi över rådmannen Johan Eriksson och hans familj. Uppgifterna är dock ärvda och finns i stora delar hos Nils Wilhelm Marcks von Würtemberg († 1817) konceptgenealogi.1 Huvudkällor som Marcks von Würtemberg använt sig av är (P) Elias Palmskiölds († 1719) samling och anteckningar om släkten av (F) Otto Carl Furumarck († 1768).

Av en gravsten i Angarns kyrka som är daterad 1643 framgår det att slottsbokhållaren och rådmannen i Stockholm Johan Eriksson var son till Erik Bengtsson i Räfstad och hans hustru Maria Eriksdotter. I kyrkan finns också en mässingskrona med följande beskrivning:
»Åtta ljusarmar i en krans. Ovanligt stor kula med dekorativt lejonhuvud som änddekoration. Krönt av en sittande örn. Inskr.: IOHAN ERICKSON CARIN ERICSDOTTER ANNO 1648. På andra sidan står med kursivstil: PETRUS CARLING MARGARETA BLIX ANNO 1694. Måste antagas vara några tiotal år äldre än donations året 1648.».2

Vid en likpredikan (okänt tryckår) över jungfru Elisabeth Johansdotter som avled 1638 17/6 och begravdes 21/6 i Klara kyrka i Stockholm, framgår av titelsidan att hennes fader var slottsbokhållaren i Stockholm Johan Eriksson och i ingressen att föräldrarna var fordrom slottsbokhållaren numera rådmannen i huvudstaden och assessorn i Byggningskollegium Johan Eriksson och hans hustru Karin Eriksdotter.3

En akt i Svea hovrätts liber causarum (nr 120:5:9) ger flera genealogiska upplysningar:4
Johan Eriksson första gifte och äktenskap före Margareta Persdotter Blix var med samma hustru, Karin Eriksdotter (inventarium 1653 14/9), och hon efterlämnade följande barn:'

 • Erik Johansson Furubom. Haft preceptor i Stockholm sen sin födelse och i Uppsala. Varit vid Kungl. kansliet och sedan 1649 28/9 ingått äktenskap med sin hustru Margareta Wulf.
 • Maria Johansson. Gift 1650 17/3 i fältherren Gustaf Horns gård med bokhållaren Joseph Månsson.
 • Elisabeth Johansson. Gift 1655 23/9 med kammarförvaltaren Jakob Skottswinckel (Tigerstierna). De hade två barn.
 • Olof Johansson Furubom. Haft preceptor i Stockholm sen sin födelse och i Uppsala från 1654-1656, sedan varit i krigsskolan och lärt sig bokhålleriet.
 • Christina Johansdotter, † senast 1667.
 • Samuel Johansson Furubom. Haft preceptor i Stockholm sen sin födelse och i Uppsala från 1654-1660, hos professor Johannes Bureus 1661-1663.
 • Anna Johansdotter. Gift 1665 27/4 med borgmästaren i Norrköping Johan Persson Moretus.
 • Johan Johansson, † senast 1667.
En syster till Johan Eriksson var Kerstin Eriksdotter som levde 1668 och var gift med Mats Andersson i Torslunda och Täby socken.

Karin Eriksdotter var fosterdotter till rustskrivaren Erik Nilssons änka. Hennes skyldeman var stadssekreteraren i Göteborg Lars Lyborcker (Lybecker). Hon skall ha ärvt bägge dessa.

Kommentarer och kompletteringar:

 • Johan Eriksson kallas i flera verk för Johan Eriksson Furubom men han använde aldrig detta namn själv. Eriksson var alltså aldrig gift med Elisabeth Andersen, vilken uppgift troligen härstammar från (F) stamtavla. Den senare stamtavlan innehåller många felaktigheter som att t.e.x. att Eriksson själv och hans fader använde namnet Furubom, felaktiga föräldrar, att han avled redan 1645 och Karin 1637 samt att sonen Samuel avled barnlös. Det är alltså Karin Eriksdotter som avled 1652.5
 • Erik Johansson Furubom, adlad Furumarck, inskrevs troligen i Uppsala 1640 2/2 som »Ericus Johannis Holmensis» samtidigt som en »Samuel Johannis Holmensis» vilket kan ha varit en yngre broder som avled ung.6
 • “Gustaf Furubom” som skall ha varit gift Rosenhielm (se under Rosenhielm nr 326) existerade aldrig utan är sammanblandning med brodern Samuel. Uppgiften är en feltolkning ur (P).7
 • Elisabeth Johansdotter. Hon uppges i supplementband till Elgenstierna: »bg 1658 16/5, hette icke Furubom och var sannolikt dotter till skeppslöjtnanten Johan Eriksson och Kirstin Larsdotter Strusshielm, nr 400.» Följdfel eftersom Johan Eriksson inte kallade sig Furubom så är det inte säkert att alla barnen använde namnet Furubom. I en skrivelse i not 6 skriver Tigerstierna själv att hans hustru var salig Elisabeth Johansdotter. Så första delen är korrekt. Hon kan inte heller varit född 1638 17/6 eftersom en dotter med detta namn avled då! Uppkomsten till denna uppgift är troligen ett diffreansfel hos (P).8-9
 • Olof Johansson Furubom, inskriven vid Uppsala universitet 1654/6, reste till Polen 1661, till Ryssland 1663 och en resa 1666. Kallas kansliförvant i vigseln med sin hustru 1667. † 1672 (själaringning 28/1 i Jakob & Johannes, kallas uttryckligen rådman Johan Erikssons son), betalning för begravning i koret 23/3 tillsammans med en son. Han är alltså densamma »Olaus Furubom, kanslist, † 1672 (”i sin bästa ålder”), g. m. Brita Pedersdotter som levde änka efter kort äktenskap. En son, † nästan samtidigt som fadern.» som nämns under utan känt samband i Elgenstiernas supplementband. Gift 1667 10/10 med Brita Persdotter Lundberg, dotter till köksmästaren Per Larsson Lundberg. Han efterlämnade henne med barn vilka inte är kända. 10-15 Köksmästaren var stamfader för Lundenstierna nr 1687. I en sterbhushandling efter köksmästaren daterad 1686 26/1 är endast underskriven av Lars Lundberg, Gustaf Lundberg och kamrer Fredrik Meijer [gift med Anna Lundberg]. Köksmästarens änka hette Anna Mårtensdotter.16-17
 • Samuel Johansson Furubom, var utomlands 1664-1668 där han utförde både civila och militära övningar, studerade vidare vid hemkomsten till år 1672. † 1709 18/6, samt begraven i Jakob & Johannes.18-20
  Gift 1:a efter svärfaderns tillstånd 1674 16/9 och Kungl. Maj:t tillstånd 13/10 s.å. med Maria Rosenhielm, begraven i mars 1676 i Johan Erikssons grav i Jakobs kyrka.21-24
  Andra hustrun Magdalena Hiep (begravningsavgift 1704 25/9 i Jakob & Johannes).25
  Barn:26
  • 1. Anna Maria Furubom, begraven tillsammans med modern 1676.
  • 2. Thomas Johan Furubom, född 1677 2/5 i Stockholm, döpt 3/5 i Tyska församlingen, skeppare vid amiralitetet, † 1694 5/12 i Göteborg. Hans begravningsvapen sattes upp i Jakobs kyrka. Att fadern i dopnotisen kallas Johan är felaktigt. Han var adlig och av den anledningen som hans vapen sattes upp. Han lades också i Thomas Hieps (hans morfar) grav och vapnet sattes upp ovanför graven.27-28
  • 2. Maria Catharina Furubom, född 1678, döpt 6/7 i Tyska församlingen. Att fadern kallas Olof i dopnotisen är även här felaktigt. Olof var redan död då, se ovan. Av hennes bouppteckning framgår det hon var dotter till häradshövding Samuel Furubom samt ärvdes av sina kusiner.29
  • 2. Samuel Furubom, född 1679, döpt 5/11 i Tyska församlingen, † före fadern.
  • 2. Magdalena Furubom, född 1683, döpt 11/3 i Storkyrkoförsamlingen, † före 1711 2/6.
  • 2. Carl Gustaf Furubom, född 1685, döpt 13/4 i Riddarholmen, † före fadern.
  • 2. ?Johan Furubom, född 1687, döpt 14/1 i Hovförsamlingen, † före fadern. Fadern kallas häradshövding Johan Furbom.
  • 2. Anna Rosina Furubom, född 1689 5/2 i Riddarholmen, † före 1711 2/6.

  Födelsedata för Johan Erikssons barn som kommer ifrån Stockholms rådhus och råd bör tas med en nypa salt. Eftersom Gustaf aldrig existerat men ändå uppges vara född 1631 (uppgift saknas hos P) är det uppenbart att detta är gissning. De uppgifter som jag hittat i äldre källor är att Erik Johansson Furumarck var född 1630 23/2 i Stockholm och Anna Johansdotter Furubom var född 1647 8/5.30-32

  1. Riddarhuset: N W Marcks von Würtembergs genealogier (o) Levande:5 (1800-1899) Bild 2430 / sid 214 (AID: v910591.b2430.s214); Riddarhuset: N W Marcks von Würtembergs genealogier (o) Döda:3 (1800-1899) Bild 1060 / sid 89 (AID: v910581.b1060.s89)
  2. Kyrkor i Vallentuna härad : östra delen : konsthistoriskt inventarium,  Ingegerd Henschen, Armin Tuulse, (1953), s. 95f, 99
  3. https://libris.kb.se/bib/10444182
  4. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068171_00531
  5. Riddarhuset: Originalgenealogier (o) 4.E,F Bild 3260 / sid 341 (AID: v910849.b3260.s341)
  6. Uppsala universitets matrikel. 2, 1632-1650, s. 86
  7. Riddarhuset: Palmschölds genealogier (o) 2.E-L Bild 3470 / sid 1695 (AID: v910612.b3470.s1695)
  8. Riddarhuset: Palmschölds genealogier (o) 2.E-L Bild 3430 / sid 1687 (AID: v910612.b3430.s1687)
  9. Uppsala universitets matrikel. 3, 1650-1665, s. 139
  10. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0054815_00010
  11. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0054815_00014
  12. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069646_00067
  13. https://kortkataloger.kb.se/verser/33320/
  14.https://hosting.softagent.se/upps-personverser/PictureLoader?Antialias=ON&ImageId=19726&Scale=1
  15. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län (C) EXIe:684 (1679) Bild 500 / sid 45 (AID: v420501b.b500.s45, NAD: SE/RA/42042202)
  16. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068320_01095
  17. Riddarhuset: von Schantz genealogier (o) 2.G-P Bild 3680 / sid 182b (AID: v910620.b3680.s182b)
  18. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038971_00326
  19. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068396_00461
  20. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0054855_00022
  21. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069646_00063
  22. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038906_00557
  23. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0054819_00015
  24. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069646_00061
  25. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0054849_00029
  26. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068396_00461
  27.  Jakobs kyrka i Stockholm. II, Konsthistoria, Efraim Lundmark, (1930), s. 407
  28. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0054842_00039
  29. Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar EIXb:28 (1746) Bild 2250 (AID: v364163.b2250, NAD: SE/RA/42042201)
  30. Tryckt litteratur (o) StockholmsRådhusOchRåd:2 (1915) Bild 1160 / sid 179 (AID: v910440.b1160.s179)
  31. Matrikel öfwer Swea rikes ridderskap och adel, Anders Anton von Stiernman, (1754) s. 665
  32. Riddarhuset: N W Marcks von Würtembergs genealogier (o) Döda:1 (1800-1899) Bild 350 / sid 31 (AID: v910579.b350.s31)

140
Willemoth / SV: Willemoth
« skrivet: 2021-01-26, 23:49 »
Det funkar hyfsat att köra texten i Google translate.

»29 april 1625: överenskommelse mellan Elizabeth Donneau, änka till Jan Willemot, nu hustru till Piron Sompers, korporal på Generalitetsbron, och Maria Willemot, hustru till Guillaume Norenburgh, och Margaretha Willemot, hustru till Laurens Posson, som faders mostrar till de tre överlevande barnen till Jan Willemot, födda av ovannämnda Elijsabeth Donneau, med namnet Gillis, 11 år, Willem, cirka 9 år och Lijsbeth Willemot, cirka 7 år. Änkan behåller all egendom som lämnas av Jan Willemot den yngre och lovar sina barn 266 gl när de når mognad. att betala. För att följa detta ansluter det ett hus på Nieuwe Haven, som står mellan huset Philips Moons och Herenstraat. (Orphanage Room Dordrecht inv. 17, f. 28) »

»5 juni 1652: Piron de Sompre, medborgare i Dordrecht, som make till Elijsabeth Donnaij, tidigare änka efter Jan Willemot, och Willem Willemot, medborgare i Leiden, för sig själv och ersätta sin bror Gillis Willemot, som är bosatt i Sverige, också för hans Svoger Abdius Mollinen, som make till Elijsabeth Willemot, tillsammans barn och arvingar till Jan Willemot, fader av Elijsabeth Donnaij, säljer till Matthijs Buddin de Want ett hus och lager på Nieuwe Haven, där "de Stadt Luijck" hänger, står mellan Jacob Moens och gränden eller gatan [troligen Venloostraatje], går framför hamnen till Hoge Nieuwstraat, sträcker sig från framsidan av hamnen till baksidan av huset, som tillhör Anna Libert, änka efter Jan Hardij . Garanti: Willem Willemot. Johan Norenburch, rådet, garanterar Willem Willemot om han inte kan fullgöra sina skyldigheter. (ORA 778, f. 115 och följande) »

141
Willemoth / SV: Willemoth
« skrivet: 2021-01-26, 22:26 »
Några anteckningar som släkten Willemoth som jag samlat på mig under en längre tid. I befintlig litteratur finns diverse felaktigheter som detta inlägg hoppas kunna rätta.

På sidan »Uw Stamboom Online» finns två extrakt ur två Nederländska handlingar som kastar ljus på den i Sverige äldsta stamfadern Gillus Willemoths ursprung:
»29 april 1625: overeenkomst tussen Elizabeth Donneau, weduwe van Jan Willemot, thans echtgenote van Piron Sompers, korporaal op de Generaliteitsbrug, en Maria Willemot, de vrouw van Guillaume Norenburgh, en Margaretha Willemot, de vrouw van Laurens Posson, als tantes van vaderszijde van de drie nagelaten kinderen van Jan Willemot, verwekt bij voornoemde Elijsabeth Donneau, genaamd Gillis, 11 jaar oud, Willem, ongeveer 9 jaar oud,  en Lijsbeth Willemot, ongeveer 7 jaar. De weduwe zal alle goederen, die Jan Willemot de jonge heeft nagelaten, behouden en belooft haar kinderen bij het bereiken van hun mondigheid een bedrag van 266 gl. uit te keren. Voor de nakoming hiervan verbindt zij een huis op de Nieuwe Haven, staande tussen het huis van Philips Moons en 's herenstraat. (Weeskamer Dordrecht inv. 17, f. 28)»

»5 juni 1652: Piron de Sompre, burger van Dordrecht, als man van Elijsabeth Donnaij, eerder weduwe van Jan Willemot, en Willem Willemot, burger van Leiden, voor zichzelf en vervangende zijn broer Gillis Willemot, die in Zweden verblijft, tevens voor zijn zwager Abdius Mollinen, als man van Elijsabeth Willemot, samen kinderen en erfgenamen van Jan Willemot, verwekt bij Elijsabeth Donnaij, verkopen aan Matthijs Buddin de Want een huis en pakhuis op de Nieuwe Haven, waar uithangt "de Stadt Luijck", staande tussen Jacob Moens en de steeg of straat [vermoedelijk het Venloostraatje], gaande voor de haven naar de Hoge Nieuwstraat, strekkende voor van de haven af tot achter aan het huis, dat toebehoort aan Anna Libert, weduwe van Jan Hardij. Waarborg: Willem Willemot. Johan Norenburch, raad in wette, stelt zich borg voor Willem Willemot, indien deze niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. (ORA 778, f. 115 e.v.)»
http://www.uwstamboomonline.nl/passie/sites/index.php?mid=249358&kid=2147

Tabell 1

Gillis Willemoth, fanns i Nyköping 1642 och var då ogift (mtl), han var senast 1647 (mtl) gift med sin första hustru, som är till namnet okänd. Hon avled 1658.1 Hon var troligen dotter till Oved Möller i Nyköping, vars änka också hade mågarna Gillis De Besche och Lars Björkman.2

Han gifte om sig 1661 i Joakim Danckwardts gård i Nyköping med Maria Danckwardt, född 1638 19/10, † 1694 30/12, dotter till borgmästaren i Nyköping Joakim Danckwardt och hans tredje hustru Catharina Vastesdotter.3-5.

Willemoth ingick 1655 kompanjonskap med Henrik De Try, Hubert de Besche, Abraham De Besche och Gillis De Besche. 6-7 Rådman i Nyköping senast 1670. Betalning för klockringningar och gravöppning mm betalades 1679 5/1.8

Barn 1:a äktenskapet:9
 • Christina Willemoth, född 1646, † 1673 7/11. Gift med hovkonditorn Hans Georg Düben († omkr. 1684), i hans första äktenskap.10-13
 • Johan Willemoth. Se tabell 2.
 • Gillis Willemoth. Se tabell 3.
 • Adriana Willemoth, född 1654 (db), † 1688 11/11, begraven 2/12 i Norrköping, Tyska församlingen. Gift 1678 20/8 i Nyköping (eller i Norrköping där notis finns) med handelsmannen i Norrköping Joakim Hansson Sievers (1627-1703), i hans andra äktenskap.14
 • Maria Willemoth, † omkr. 1688 (Falun mtl). Gift med landskamreraren i Kopparbergs län Joakim Schütte, † 1709.15-16
 • Gustaf Willemoth. Se tabell 4.
Barn i 2:a äktenskapet:
 • Joakim Willemoth, gick i Strängnäs skola;  student vid Uppsala universitet 1674 12/9; vid reduktionskollegium; krigskassör i Krigskollegium 1689 4/11; † 1698. Gift 1690 2/1 i Stockholm, Hovförsamlingen med hustru Maria Elisabeth Höök, dotter till sin företrädare Nils Larsson Höök.17-19
 • Catharina Willemoth, † 1711 7/7 i Jönköping. Gift med assessorn i Göta hovrätt Johan Edman, † 1698 22/6 i Jönköping.20
Tabell 2

Johan Willemoth, försäkring på slottsfogde tjänsten i Nyköping 1678 12/4; slottsfogde troligen 1680 efter den tidigare innehavaren Erasmus Huss som dog samma år; politieborgmästare i Nyköping 1700 13/9; justitieborgmästare; bodde på 1720 på Fjällskärs gård i Stigtomta sn, † 1721. (klockringning, gravöppning mm i maj s.å. i Nyköping)21-23
Gift 1:o med Britta Störning, † 1682, dotter till bruksförvaltaren Gerhard Störning.24-25 avvittring för den lilla sonen 1683 2/12.26
Gift 2:o 1683 i Stockholm med Magdalena Grund, † 1708 (klockringning, gravöppning mm 28/3), troligen dotter till Olof Andersson Grund och Anna Boij.27-28

Barn i 1:a äktenskapet:
 • Gerhard Willemoth. Se tabell 5.
Barn i 2:a äktenskapet:
 • Brita Willemoth, född omkr. 1684, begraven i Nyköping 1743 16/10. Gift med politieborgmästaren i Nyköping Peter Baillet, begravd 1743 29/11.29-30
 • Anna Christina Willemoth. Gift 1706 24/6 med sterbhuskamraren Johan Niklas Edman, † 1733 5/7.31-32
 • Magdalena Willemoth, född omkr. 1692, † 1750 20/1 Bergshammar sn. Gift med postmästaren i Nyköping Mårten Törnebom, † 1730.
 • Maria Elisabeth Willemoth, född 1692 22/8 i Bergshammar sn, begravd 1749 17/10 i Nyköping.33
 • Adriana Catharina Willemoth, född 1694 24/11 (db), † s.å. 15/12 i Bergshammar sn.
 • Johanna Willemoth, född 1698 (db), † 1776 5/2 i Nyköping.34
Okänt släktskap
 • Gillus Willemoth, stadskassör i Köping 1716 15/11, kom på balans och blev avsatt 1719.35

Tabell 3

Gillis Willemoth, postmästare i Nyköping omkr. 1674, postmästare i Norrköping 1694 3/5, † 1708 14/4, begraven i Nyköping. Gift med Sara Schütte, † 1698.36-38

Barn:39
 • Gillis Willemoth, regementskvartermästare, levde 1720 i Anderstorp enligt not 39. Han redovisas av Lewenhaupt och uppges vara född 1689 i Norrköping. Den uppgiften är oriktig eftersom fadern kom till Norrköping först 1694. Finns i mtl i Båstad 1748 och 1749. Han hade flera barn vilka inte redovisas här.
 • N.N Willemoth, gift med kontrollören vid Stora sjötullen i Norrköping Petter Rystedt, levde 1721.40
Tabell 4

Gustaf Willemoth, gick i Strängnäs skola; student vid Uppsala universitet 1674 12/9; kammarskrivare i likvidationskommissionen 1687 1/8; kammarskrivare i kammarrevisionen 1688; landskamrer i Hallands län 1693 8/9, † 1714 27/5, begravd 3/6 i Halmstad i koret och salig Timmermans grav.41-44 Gift med Charlotta Timmerman, född omkr. 1676, † 1761 2/3 i Halmstad.45

Dotter:
 • Anna Elisabeth Willemoth, född omkr. 1696, † 1782-05-23 i Laholm. Gift 1715 4/3 i Halmstad med landskamreraren i Hallands län Leopold Appelberg, född omkr. 1664, † 1748 30/1 i Laholm, samt begraven 24/3 i Halmstad i koret och Mattias Timmermans grav.46
Tabell 5

Gerhard Willemoth, född omkring 1680; student vid Uppsala universitet 1693 22/9; extra kanslist i Kongl. kansliet i 2 år; auditör vid Västmanlands regemente 1704 12/7; politieborgmästare i Nyköping 1708 16/5; justitieborgmästare Nyköping 1734 22/12; avsked 1743 och höll 1744 28/3 ett avskedstal till magistraten och borgerskapet; bisatt 1754 30/5, begravd 6/6 i Nyköping.47-55
Gift 1:o > 1703 med Brita Åhman, född 1689 3/12 i Västerås, † 1726, begraven 31/12 i Nyköping, dotter till landskamreraren i Västmanlands län Johan Åhman och Catharina Höijer.56
Gift 2:o 1728 11/1 i Stockholm, Tyska församlingen med Ulrika Schméer, född 1702, döpt 7/2 i Stockholm, Tyska församlingen, † 1788 3/7 i Östra Stenby sn, dotter till grosshandlaren i Stockholm Baltzar Schméer och Anna Maria von Yhlen.57

Barn i 1:a äktenskapet:58-60
 • Magdalena Catharina Willemoth, född omkr. 1712, † 1784 22/3 i Stockholm, Klara församling. Gift med direktören Govert Keyser, † 1753 i Nyköping.
 • Johan Willemoth, född 1713, student i Uppsala universitet 1729 19/9, i Lund 1732, notarie vid Stockholms kämnärsrätt, † 1741 1/11 i Stockholm, Storkyrkoförsamlingen.61-62
 • Brita Christina Willemoth, född 1714, † 1776 10/10 i Glanshammar sn. Gift med bergmästaren Jacob Fröberg, född 1710, † 1774 6/9 i Glanshammar sn.63 
 • Adriana Willemoth, född omkr. 1716, † 1736, begravd 29/10 i Dylta bruksförsamling. Gift med inspektorn och direktören Sven Hallgren, född omkr. 1697, † 1743 11/5 i Dylta bruksförsamling.
 • Anna Christina Willemoth, levde 1739 men † före fadern.
 • Gerhard Willemoth, född 1726 11/12, döpt 12/12 i Nyköping, student vid Uppsala universitet 1741 2/5, konduktör vid fortifikationen, † 1784 26/4 i Örebro. Gift 1756 i Arboga med Helena Maria Luthman, född 1740 25/9 i Litslena sn, † 1776 18/8 i Ånsta-Längbro sn, dotter till brukspatronen Carl Daniel Luthman och Clara Dahlström. De hade flera barn vilka inte redovisas här.64-67
Dotter i 2:a äktenskapet:
 • Maria Ulrika Willemoth, född 1729 9/4, döpt 11/4 i Nyköping, † 1805 20/5 i Östra Stenby sn. Gift 1749 med majoren Justin von Yhlen, född 1717 14/10 i Östra Ryd sn, † 1769 26/11 i Östra Stenby sn.68-69
1. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0005802_00148
2.  Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1795 (1661) Bild 330 / sid 51 (AID: v420586.b330.s51, NAD: SE/RA/42042202)
3. Riddarhuset: von Schantz genealogier (o) 1.A-F Bild 2860 / sid 133b (AID: v910619.b2860.s133b)
4. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län (T) EXIe:1795 (1661) Bild 320 / sid 49 (AID: v420586.b320.s49, NAD: SE/RA/42042202)
5. Deutschsprachige Gelegenheitsdichtung in Stockholm und Uppsala zwischen 1613 und 1719, s. 187, Jan Dress [Google books].
6. https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=17499
7. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068144_00515
8. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0005803_00154 (att betalningen gällde änkan måste vara fel eftersom hon levde då, jmr mtl 1678, 1679)
9. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län (D) EXId:579 (1641-1686) Bild 1050 / sid 28 (AID: v404076.b1050.s28, NAD: SE/RA/42042202)
10. Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:20 (1675) Bild 790 / sid 1199 (AID: v222304.b790.s1199, NAD: SE/SSA/0145a)
11. https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=17737&forceOrdinarySite=true
12. https://kortkataloger.kb.se/verser/61464/
13. Svensk Slägtkalender (o) 11 (1896) Bild 86 / sid 155 (AID: v773684.b86.s155)
14. Riddarhuset: Palmschölds genealogier (o) 4.R-S Bild 2220 / sid 3333 (AID: v910614.b2220.s3333)
15. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXId:118 (1710-1711) Bild 8320 (AID: v403607.b8320, NAD: SE/RA/42042202)
16. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs län (W) EXId:118 (1710-1711) Bild 5650 (AID: v403607.b5650, NAD: SE/RA/42042202)
17. Krigskollegii historia biografiska anteckningar 1630-1865, s. 67f, Johan Kleberg.
18. Uppsala universitets matrikel. 4, 1665-1680, s. 231
19. Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län (F) EVIIBAA:3105 (1698) Bild 2560 / sid 507 (AID: v221680.b2560.s507, NAD: SE/VALA/0382503)
20. Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län (F) EVIIAAAC:84 (1699) Bild 200 (AID: v190361.b200, NAD: SE/VALA/0382503)
21. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038930_00586
22. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039113_00552
23. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:14 (1721) Bild 3820 / sid 378 (AID: v834968.b3820.s378, NAD: SE/RA/420422)
24. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:5 (1711-1712) Bild 9460 / sid 1867 (AID: v834964.b9460.s1867, NAD: SE/RA/420422)
25. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0005804_00073
26. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län (D) EXIe:1116 (1683) Bild 2110 / sid 207 (AID: v420548a.b2110.s207, NAD: SE/RA/42042202)
27. Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:11 (1669) Bild 450 / sid 58 (AID: v222295.b450.s58, NAD: SE/SSA/0145a)
28. Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:18 (1675) Bild 4150 / sid 397 (AID: v222302.b4150.s397, NAD: SE/SSA/0145a)
29. Nyköpings rådhusrätt och magistrat (D) FIIa:3 (1741-1750) Bild 486 / sid 483 (AID: v199647.b486.s483, NAD: SE/ULA/11126)
30. Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1739:1 (1739) Bild 7240 / sid 1411 (AID: v655243.b7240.s1411, NAD: SE/RA/1311)
31. Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:114 (1736) Bild 14450 / sid 1394 (AID: v222429.b14450.s1394, NAD: SE/SSA/0145a
32. https://kortkataloger.kb.se/verser/29958/
33. Nyköpings rådhusrätt och magistrat (D) FIIa:3 (1741-1750) Bild 853 / sid 847 (AID: v199647.b853.s847, NAD: SE/ULA/11126)
34. Nyköpings rådhusrätt och magistrat (D) FIIa:7 (1771-1780) Bild 819 / sid 816 (AID: v199651.b819.s816, NAD: SE/ULA/11126)
35. Köping stads tjänstemän 1605-1905 : personhistoriska anteckningar, s. 75, Gustaf Elgenstierna.
36. Postkontor och postmästare, s. 372 Ernst Grape.
37. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0005805_00265
38. https://hosting.softagent.se/upps-personverser/PictureLoader?Antialias=ON&ImageId=64334&Scale=1
39. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen EXIIb:14 (1721) Bild 3820 / sid 378 (AID: v834968.b3820.s378, NAD: SE/RA/420422)
40. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0067802_00263
41. Uppsala universitets matrikel. 4, 1665-1680, s. 231
42. 1000a, UUB
43. Kammarkollegium 1634-1718, s. 98, Johan Kleberg
44. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0067868_00068
45. Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Hallands län (N) EVIIBAA:2631 (1718) Bild 740 (AID: v279300.b740, NAD: SE/VALA/0382503)
46. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0067859_00156
47. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0074986_00011
48. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039130_00619
49. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0067024_00121
50. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län (D) EXId:585 (1707-1708) Bild 3600 (AID: v404082.b3600, NAD: SE/RA/42042202)
51. Posttidningar 1735 6/1, nr 1.
52. Posttidningar 1744 5/4, nr 27.
53. Genealogica (o) 161 (1719-1789) Bild 3390 (AID: v914801.b3390, NAD: SE/RA/7500001)
54. 1000a, UUB
55. Uppsala universitets matrikel. 5, 1680-1700, s. 356
56. https://www.alvin-portal.org/alvin/imageViewer.jsf?dsId=ATTACHMENT-0221&pid=alvin-record:188844 [Hülphers genealogier, vol 3, p. 216]
57. Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:227 (1773) Bild 960 / sid 697 (AID: v222827.b960.s697, NAD: SE/SSA/0145a)
58. Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:104 (1732) Bild 6870 / sid 677 (AID: v222418.b6870.s677, NAD: SE/SSA/0145a)
59. Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 (O) EIIIa:9 (1738-1740) Bild 389 / sid 399 (AID: v67655.b389.s399, NAD: SE/GLA/12098)
60. Nyköpings rådhusrätt och magistrat (D) FIIa:4 (1751-1760) Bild 371 / sid 367 (AID: v199648.b371.s367, NAD: SE/ULA/11126)
61. Uppsala universitets matrikel. 8, 1720-1730, s. 205
62. Södermanland-Närkes nation : biografiska och genealogiska anteckningar om i Uppsala studerande södermanlänningar och närkingar 1595-1900, s. 181,  Johan Lagerholm.
63. https://www.alvin-portal.org/alvin/imageViewer.jsf?dsId=ATTACHMENT-0074&pid=alvin-record:188907  [Hülphers genealogier, vol 4, p. 70]
64. Uppsala universitets matrikel. 10, 1740-1750, s. 300
65. Södermanland-Närkes nation : biografiska och genealogiska anteckningar om i Uppsala studerande södermanlänningar och närkingar 1595-1900, s. 210,  Johan Lagerholm
66. https://www.alvin-portal.org/alvin/imageViewer.jsf?dsId=ATTACHMENT-0052&pid=alvin-record:188907 [Hülphers genealogier, vol 4, p. 48]
67. Örebro rådhusrätt och magistrat (T) F2:14 (1784-1788) Bild 145 / sid 142 (AID: v150425.b145.s142, NAD: SE/ULA/118061)
68. Riddarhuset: Originalgenealogier (o) 15.W-Ö Bild 1550 / sid 162 (AID: v910860.b1550.s162)
69. Riddarhuset: Åkersteins genealogier (o) 4.C,D Bild 3090 (AID: v910864.b3090)

142
Unge / SV: Unge
« skrivet: 2021-01-24, 12:12 »
Några kompletteringar gällande Anders Unge och Anders Unge[r] som i vissa handlingar och litteratur har sammanblandas med varandra. Dessa var kusiner och bägge var borgmästare i Växjö.

Följande huvudkällor har använts:
 • (W) »Dissertatio de Ulricæhamn, Vestrogothiæ urbe, eique annexis paroeciis», s. 27, tryckt 1782 av Anders Winbom († 1808).
 • (S) Olof Sundholms († 1819) samling vol. 6 »Genealogier. Några prästslägter i Skara Stift, I», s. 359ff , vol. 158, »Syllabus Onomato-Biographicus Studiosus. V. Gothicae Nationis Ad Acad. Upsal. Aboens. et. Carolinam», s. 214, 267.
 • (O) »Kongl. Götha hofrätts presidenter, ledamöter och betjäning med någre biographiske och genealogiske underrättelser», s. 127f, tryckt 1803, Johan Odencrantz († 1804).
(W) uppger att kyrkoherden i Timmele Andreas Thoreri Unge († 1682) hade tre söner, kyrkoherden i Norra Åsarp Petrus Unge (1643-1714), löjtnanten Thore Unge samt komministern i Dala Erik Unge.

(S) redovisar att Petrus Unge hade sönerna Anders, student i Uppsala 1705, borgmästare i Växjö och Jacob Unge (1700-1738), den sistnämnda var fader till provinsialmedikus i Malmöhus län  Per Unge (1734-1812) och borgmästaren i Ulricehamn Erik Unge (1736-1803) som upptas i Vestgöta nation i Lund, s. 79f,  Carl Sjöström (1911). 

Löjtnanten Thore Unge (1645-1725) hade enligt (S) inga söner.

(S) uppger vidare att komministern i Dala Erik Unge, född 1659 26/12, † 1696. Gift 1687 16/10 med Annika Larsdotter Solblom, från Solberga i Älvsborgs län, född 1667, † 1708, dessa hade följande söner:
 • Anders, född 1687 24/12, borgmästare i Växjö. Gift 1724 13/9 med Anna Mar. Billmark, född 1700 1/1, dotter till tullnären i Skövde Hans Johansdotter och Annika Christoffersdotter Ehrengren.
 • Lars, född 1689 17/4, boktryckare i Göteborg.
 • Johan, född 1692 10/3, fänrik vid Älvsborgs regemente,  † 1777 12/11 i Växjö. Han var fader till hovrättskommissarien  Carl Johan Unge, † 1791 9/10 på Marsholm i Agunnaryd sn.
(O) redovisar att kyrkoherden i Åsarp i Västergötland Petrus Unge var fader till häradshövdingen i Småland, Anders Unge, född 1685, † 1769 som var gift 1713 med Sara Elisabeth Malméen, född 1695, † 1763 21/10, dotter till landssekreteraren Anders Malméen och Stina Ekebom.

Resultat:

Anders Persson Unge, född 1685 (O), inskriven vid Skara skola 1694 3/9;1 inskriven vid Uppsala universitet 1705 28/8;2 auskultant i Göta hovrätt 1710 9/11;3 borgmästare i Strömstad 1711 13/1; transporterad till samma tjänst i Växjö 1712 6/10; landssekreterare i Kronobergs län 1713 13/6; avsked som borgmästare 1720; häradshövding över Uppvidinge, Konga och Östra härader 1735 15/10; ersattes som häradshövding av sin son Per 1747 15/5; † 1767, begravd 27/11 i Växjö.4-5

Enligt Inrikes Tidningar 1763 3/11, nr 87, ingick Unge äktenskap med sin hustru 1713 20/9. Se vidare https://forum.rotter.se/index.php?topic=136376.msg1573070#msg1573070. För hans barn,, se Smolandi Upsalienses V, 1700-1744, nr 1686, Paul Wilstadius. Dock kan tilläggas att de yngre döttrarna avled unga och är begravda i Växjö, Anna Helena, 1727 27/7, Sara Elisabeth 1729 6/1, Eva 1737 21/6. Samt en dotter Christina Catharina, begravd 1742 18/7.

Anders Eriksson Unge senare Unger, född 1687 24/12 (S), inskriven vid Skara skola 1705;6 inskriven vid Uppsala universitet 1713 12/3; ändrade sedan sitt namn till Unger vilket han kallade senast 1718 29/1 då han är informator åt Leonhard Bonde;7 auditör vid Västgöta tremänningsregemente till häst 1718 15/9, avsked 1721 11/10;8 auskultant vid Svea hovrätt 1722 31/10;9-10; auditör vid Kronobergs regemente 1723 15/8;11 borgmästare i Växjö 1734 29/4;12 avsked 1750;13  † 1762 6/4 i Bergs sn.

Gift 1724 13/9 i Skövde med Anna Maria Billmark, som bodde 1767 i Berg sn och var utfattig enligt mantalslängden.

Paul Wilstadius, Smolandi Upsalienses V, 1700-1744, under nr 1737, redovisat Ungers barn. Tyvärr är presentationen av barnen ej fullständig. Några av barnen samt modern har jag inte lyckats lokalisera till deras slut. Min + Wilstadius utredning:
 • Erik Unger (1725-1758), registrator vid tullverket, Smolandi Upsalienses nr 1737.
 • Hans Unger (1727-1788),  borgmästare i Halmstad, Smolandi Upsalienses nr 1738.
 • Anna Elisabeth Unger, född 1728, dpt 31/1 i Växjö, begravd 1731 14/5 i Väckelsång sn.
 • Petter Unger, född 1730 6/5 i Väckelsång sn, inskriven vid Växjö skola 1739 22/10, handelsman i Växjö, ej nämnd efter 1757.
 • Anna Elisabeth Unger, född 1732 19/2  i Väckelsång sn, begravd 1769 29/4 i Växjö. Gift 1752 9/10 i Väckelsång sn med Bengt Humble, † 1768 18/4 i Osby sn.
 • Catharina Fredrika Unger, född 1732 19/2  i Väckelsång sn, begravd 1736 1/1 i Växjö.
 • Gustaf Unger, född 1734 21/12 i Väckelsång sn, † där 1735 6/2.
 • Margareta Unger, född 1736, dpt. 13/3 i Växjö, begraven där 1736 21/3.
 • Lars Unger, född 1737, dpt. 15/5 i Växjö, begraven där s.å. 5/7.
 • Anders Unger, född 1738, dpt. 3/9 i Växjö, begraven där s.å. 18/11.
 • Sara Maria Unger, född 1741, dpt. 15/2 i Växjö, begravd 1771 20/12 i Växjö. Gift senast 1767 (mtl) med stadsfiskalen i Växjö Axel Niklas Grahm, född 1741 (db), † 1804 15/1 i Växjö, i hans första gifte.14
 • Mariana Unger, född 1744, dpt. 2/4 i Växjö, levde 1767 (mtl).
1. Skara högre allmänna läroverk (R) DIa:2 (1659-1711) Bild 580 / sid 107 (AID: v801639.b580.s107, NAD: SE/GLA/12147)
2. Uppsala universitets matrikel. 6, 1700-1710, s.
3. Göta hovrätts auskultanter: matriklar 1635-1804, s. 87, Barbro Edlund.
4. Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria. Civila meritlistor 1729-1740 (o) 2 (1739) Bild 4590 (AID: v910039.b4590, NAD: SE/RA/7565)
5. Postidningar, nr 39, 1747 21/5
6. Skara högre allmänna läroverk (R) DIa:2 (1659-1711) Bild 790 / sid 149 (AID: v801639.b790.s149, NAD: SE/GLA/12147)
7. Uppsala universitets matrikel. 7, 1710-1720, s. 86, 117
8. Namnlistor över officerskårerna vid svenska s.k. männingsregementen till häst och ståndsdragoner under stora nordiska kriget,, s. 54, V. Hamilton, C. H. Kreüger och E. Leijonhufvud.
9. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068590_00082
10. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068628_00477
11. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028310_00015
12. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028312_00010
13. Posttidningar, nr 50, 1750 28/6
14. Inrikes Tidningar, nr 3, 1772 9/1

143
Malmenius/Mallmén / SV: Malmenius/Mallmén
« skrivet: 2021-01-17, 16:03 »
Några ofullständiga anteckningar om landssekreteraren Anders Malméen släktkrets. Endast använt sporadiska domböcker.

Han inskrevs vid Uppsala universitet 1676 1/3 samtidigt sin broder Carl som söner till kyrkoherden i Floda Anderas Malmenius. I nationsmartikeln samma datum med följande anteckning om Anders »natu minor Secretarius Provincial Vexionens».1-2  Han var fortfarande student när han var fadder i Västervik 1681 10/8.

Enligt egen utsago blev han på guvernementsekreterare på Gotland omkring 1682; sedan landssekreterare i Jönköping län och slutligen landssekreterare i Kronobergs län senast 1689 2/1; avsked 1713. 3-5 Bodde 1716 på Araby i Växjö landsförsamling med dottern Christina Maria och sonen Johan Gustaf.  † 1718.6

Enligt Växjö stads historia, tiden fram till 1718. (Berg,Svalenius) s. 119 var Malméen svärson till landskamreraren i Växjö län Johan Johansson.

Paul Wilstadius uppger i Smolandi Upsalienses del V, nr 1406, biografi över borgmästaren i Växjö Petter Bursell, att den senare var gift omkr. 1720 med Christina Maria Malméen som var född omkr. omkring. 1699,  † 1770 18/11 i Norra Sandsjö socken hos sin systerson kyrkoherden Johan Unge, dotter till landssekreteraren i Kronobergs län Anders Malméen och Stina Ekebom.

Wilstadius uppgift att Christina Maria M. avled hos sin systerson Johan Unge framgår av Inrikes Tidningar 1770 31/12, nr 102.

Carl Ludvig von Schantz († 1734) uppger sin genealoger att Malméen hade 2 söner, ej namngivna samt en dotter, ej namngiven som var gift med borgmästaren i Växjö Unge.7

Att verkligen sedermera häradshövdingen Anders Unge var gift med en dotter till Malméen framgår av not 6. Hon hette Sara Elisabeth Malméen och avled i Växjö 1763 vid 76 års ålder [annan penna] och begravdes 23/10 enligt ministerialboken. Enligt Inrikes Tidningar 1763 3/11, nr 87, så avled hon 21/10 vid 68 års ålder. Hon hade varit sjuklig under många år men endast kort före sin död varit sängliggande. Hon hade firat 50 årig bröllopsdag med sin man 20/9 s.å. och han var nu 79 år gammal.

När det gäller Malméens sönerna så inskrevs Carl och Johan Gustaf vid Växjös skola 1709.8

Att kaptenen vid Kronobergs regemente Johan Gustaf Malméen † 1764 31/1 var son till Anders Malméen framgår av att häradshövdingen Per Unge kallas syskonbarn till barnen.9-10 Enligt meritförteckningen för Johan Gustaf skall han varit född 1700 31/5 och kommit i tjänst som mönsterskrivare 1718.11

Sonen Carl är troligen densamma som Carl Malméen som blev värvad till mönsterskrivare vid Södra Sunnerbo kompani av Kronobergs regemente 1717 24/5 och uppges i GMR 1717 vara 20 år gammal och smålänning. Efter han befordrats till sergeant 1718 30/1 ersattes han av den värvade Johan Gustaf Malméen. Carl blev senare fältväbel och tog avsked 1746 8/6.12-14 Han begravdes 1757 31/1 i Hemmesjö socken och uppgavs då vara 60 år gammal.

Han var gift med Magdalena Christina Gumælia.15 Hon saknas i Släkten Gumælius 1580-1952, Nils Gellerstedt, men tillhörde definitivt denna släkt. De hade åtminstone barnen:

Anna Elisabeth, född 1728 28/10, † 1741 1/8 i Linneryd socken.
Ingeborg, född 1732 6/1 i Linneryd socken.
Sara Sophia, född 1735 25/5  i Linneryd socken. Med jungfru Sophia Catharina Gumælia som fadder.
Eva, född 1738 23/2 i Linneryd socken, † där 1741 4/8.

1749 10/11 ingår en jungfru Christina Maria Malméen äktenskap i Växjö med lagläsaren sedermera hovrättskommissarien Nils Gabrielsson Svahn. Detta par får flera barn och Carl Malméen står fadder till två av dessa 1751 27/12 i Hemmesjö socken och 1756 4/8 i samma sn.

Carl hade också sonen Johan Andreas, född omkr. 1723; som var inskriven 1733 2/10 i Växjös skola, samtidigt som Johan Gumælius, som finns med i Gellerstedts släktbok och senare blev jägmästare.16

Johan Andreas passar in åldersmässigt på den arklimästare sedermera konstapel Johan Andreas Malméen som avled i Karlskrona 1779 13/5 vid 55 års ålder. Han var gift 1758 6/10 i Karlskrona (Tyska fs) med Catharina Elisabeth Sturm (Storm) († 1798 23/2 i Karlskrona, 71 år), de hade flera barn.17-18

1. Uppsala universitets matrikel. 4, 1665-1680, s. 239
2.  1000a, UUB
3. Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIBAA:6413b (1661-1689) Bild 2760 (AID: v222247.b2760, NAD: SE/VALA/0382503)
4. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069890_00115
5. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0074202_00129
6. Kinnevalds häradsrätt (G) AIa:5 (1717-1728) Bild 219 / sid 413 (AID: v464875a.b219.s413, NAD: SE/VALA/01552)
7. Riddarhuset: von Schantz genealogier (o) 1.A-F Bild 2320 / sid 106b (AID: v910619.b2320.s106b)
8. Högre allmänna läroverket i Växjö (G) CIIa:1 (1651-1751) Bild 1390 (AID: v909063.b1390, NAD: SE/VALA/00613)
9. Inrikes Tidningar 1764 13/2, nr 13.
10. Konga häradsrätt (G) FII:43 (1710-1802) Bild 244 / sid 232 (AID: v76146.b244.s232, NAD: SE/VALA/01554)
11. Arméns pensionskassa: Överstyrelsen, Arméns pensionskassa E5:2 (1757-1762) Bild 6360 / sid 1145 (AID: v778976.b6360.s1145, NAD: SE/KrA/0078A004Ö)
12. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028306_00287
13. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028307_00185
14. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028316_00017
15. Linneryd (G) AI:2 (1740-1746) Bild 52 / sid 91 (AID: v18772.b52.s91, NAD: SE/VALA/00224)
16. Högre allmänna läroverket i Växjö (G) CIIa:1 (1651-1751) Bild 1790 (AID: v909063.b1790, NAD: SE/VALA/00613)
17. Rullor flottan 1635-1915 Ib:28 (1779) Bild 760 (AID: v390171.b760, NAD: SE/KrA/0503036)
18. Karlskrona rådhusrätt och magistrat (K) FIIa:9 (1798) Bild 1690 / sid 313 (AID: v157080.b1690.s313, NAD: SE/LLA/10122)

144
Litteratur / SV: von Heidenstam. Stamtavla
« skrivet: 2021-01-16, 10:24 »
Om man vill komma längre tillbaka i tiden får man nog besöka eller kontakta Tyska arkiv. Den i Sverige som bör vetat mest om släkten var ju den adlade själv, som hade korrespondens om sin släkt med Johan Adam Rehbinder († 1809) och troligen även med också samtida Daniel Tilas († 1772). Se länkar till deras samlingar.

Genealogica (o) 151 Bild 4580 / sid 452 (AID: v914791.b4580.s452, NAD: SE/RA/7500001)
Genealogica (o) 117 Bild 2320 (AID: v914757.b2320, NAD: SE/RA/7500001)

145
Norman / SV: stadsmajoren Peder Norrman
« skrivet: 2021-01-13, 18:47 »
Han (Norman) var gift med landskamreraren i Uppsala Johan Träboms dotter Anna Maria. De hade åtminstone två söner födda i Östervåla socken, Carl Erik 1691 /12 och Johan Per 1692 /12.

Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) D1A:15 (1701-1750) Bild 1610 / sid 5723 (AID: v480752.b1610.s5723, NAD: SE/SSA/0145a)

Se också registerkort ur Rullor med en hänvisning till en domboksnotis.

Rullor 1620-1723 PersonReg:10 (1620-1699) Bild 945 (AID: v793067.b945, NAD: SE/KrA/0022)

Meritförteckning: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066895_00037

Utdrag ur Kungl. Västmanlands regementes historia. D. 4, Biografiska anteckningar om officerare och vederlikar : 1623-1779 , Sixten A:son Sparre, s. 54

146
Övriga släkter - G / SV: Gerdes
« skrivet: 2021-01-13, 17:57 »
Släkten Borell redovisas av Abraham Hülphers († 1798) i dennes genealogiska samlingar, vol 4.  p. 13, https://www.alvin-portal.org/alvin/imageViewer.jsf?dsId=ATTACHMENT-0017&pid=alvin-record:188907

Hülphers uppger där att hon var syster till Johan Gerdesköld och dotter till sekreteraren Gerdes. Även Johan Otto Åkerstein († 1766) uppger i sina samlingar att hon var dotter till stadssekreteraren i Uppsala Johan Gerdes.
Riddarhuset: Åkersteins genealogier (o) 6.G Bild 260 (AID: v910866.b260)

Hon döptes i Uppsala (Domk.) 1705 25/1 och ingick äktenskap i samma församling 1728 1/8 med Anders Borell.

147
Schiller / SV: Schiller
« skrivet: 2021-01-12, 21:39 »
Hittade brevet från Kagg till Krigskollegium. Där framgår det att »Johan Carlsson» varit hos Kagg en tid och att han sålunda känner honom väl. Brevet är daterat 1648 16/12, Fjällskäfte.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065929_00141

148
Schiller / SV: Schiller
« skrivet: 2021-01-12, 21:10 »
Rättelse.

Gunilla Månsdotters begravningsdatum var 20/6.

Några kompletteringar:

Att den vid Krigskollegium Johan Carlsson Schiller är samma person som omnämns i Liber causarum Nr 113:6:24 borde det inte råda tvivel om, namn, gifte, tidsram osv. Fast vilka belägg har Kleberg när han påstår att han är son till kyrkoherden i Floda Carl Schillerus?

1638 1/3 inskrivs en Johannes Caroli Sudermannus vid Uppsala universitet.1 I nationsmartikeln för Södermanlands nation för samma år är dock släktnamnet tillagt och han kallas, Johannes Caroli Schillerus. Nationsmatriklen har en kolumn för anteckningar vad som hände med studenten efter studierna. Anteckningar saknas om Johan.2

Att kyrkoherden överhuvudtaget hade en son Johan framgår av Strängnäs domkapitlets protokoll från 1643 16/8 då han begär att sonen Johan skall få ett halv års stipendium av stiftet eftersom den senares »pædagogiam» hos »Generosiss Kaggij» blivit avslutat.3

Den välborne Kaggij ovan är troligen densamma som sedermera greven och riksmarsken Lars Kagg (1695-1661). Kagg hade efter sin moders död 1630 utlöst sina medarvingar och blivit ensam ägare till gården Fjällskäfte i Floda socken.4 Ägaren av Fjällskäfte hade patronatsrätt till församlingen, alltså rätt att tillsätta präster i församlingen. Att Kagg hade den rätten senast 1631 framgår av en avskrift från 1728 14/4 ur Flodas kyrkobok:
»År 1631 den 4 säptämber Haffuer iag underskrefuen förähratt till min soknekiörka floda, gudz nampn till ähra kiörkan till beprydningh en mässehake och kalk.».5

Lars Kagg skriver i ett rekommendationsbrev daterat 1656 17/4 Fjällskäfte till Domkapitlet i Strängnäs, att »unge Prästman H.r Siggo Caroli min fordom kyrckioherrhes sahl. hoos Gudj Wyrdige och Wällärdhe M:r Carll Schillerj sohn», behöver mer övning och att möjligen skall ske under det militära.6

Det av Kleberg nämnde rekommendationsbrev från just Lars Kagg för Johan Schiller stärker alltså bilden att den senare är son till Carl Schillerus. Tyvärr framgår inga detaljer av brevet utan bör följas upp. Kanske finns där den genealogiska kopplingen som för Siggo.

Strängnäs domkapitel 1658 27/2, den vakanta platsen som regementspräst vid Södermanlands regemente tas upp, Siggo Carolj Schiller är en av kandidaterna.7 Varav det är troligt att han är den Siggo Carolj som senare under 1658 är regementspräst under regementet men redan 1660 avled utan hustru och barn.8 Det överrenstämmer också med anteckning som finns om honom i nationsmatrikeln: »Concionator: milit: obijt» ~ död som fältpredikant.9

Av det ovanliga namnet att döma är han troligen identisk med Siggo Caroli Skillerij som gick i högsta klass i Härnösands skola 1649.10

Ett annat rekommendationsbrev daterat 1660 24/10 Stockholm av Lars Kagg till Domkapitlet i Strängnäs framgår det att hans hovpredikant H:r Abraham Ekroon är gift med en av Carl Schillerus döttrar.11 Han blev senare kyrkoherde i Ekerö efter rekommendation av Kagg enligt Fant & Låstbom och slutade sina dagar 1667 1/4.12 Ett brev från änkan till Domkapitlet i Uppsala är undertecknat, Christina Carlsdotter Schiller, 166717/5 Ekerö prästgård.13 En son till dessa var troligen den Carolus Ab. Ekronius som studerade vid Strängnäs gymnasium 1679-1684.14

1. Uppsala universitets matrikel. 2, 1632-1650, s. 81
2. 1000a, UUB
3. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0002567_00084
4. Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden med särskild hänsyn till proveniens och säteribildning D. 2, Nyköpings län och livgedingets Södermanlands del Bd 2, Säterier, Johan Axel Almquist, s. 473
5. Sveriges kyrkor konsthistoriskt inventarium Södermanland, Floda kyrka, Oppunda härad, Robert Bennett, s. 45
6. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0002699_00287
7. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0002568_00104
8. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065721_00030; https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053744_00132
9. 1000a, UUB
10. Trivialskolan i Härnösand (Y) DI:1 (1647-1735) Bild 130 (AID: v950921.b130, NAD: SE/HLA/1060026)
11. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0002701_00150
12. Uppsala stifts herdaminne (AB, C, X) 1 (1842) Bild 1660 / sid 321 (AID: v903634.b1660.s321)
13. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0025260_00807
14. Strängnäs gymnasium (D) DIb:1 (1628-1730) Bild 620 / sid 115 (AID: v913866.b620.s115)

149
Schiller / SV: Schiller
« skrivet: 2021-01-10, 20:54 »
Har gjort vissa fynd som kompletterar Hernösands Stifts Herdaminne II (Bygdén) s. 209f och Strängnäs stifts herdaminne I D 3. Den yngre vasatiden (Collmar & Lenander Fällström,) s. 504f.

 • Borgmästaren i Hudiksvall Olof Pedersson Ström uppger i en skrivelse daterad Stockholm 1684 23/6 att han tjänat i kronan mot 40 år, först regementsskrivare i 19 år, sedan befallningsman i 14 år och borgmästare i 5 år. 1 Han fick kungl. fullmakt på borgmästare tjänsten i Hudiksvall 1678 21/11. 2
 • Olof Joh. Bromans Glysisvallur : och öfriga skrifter rörande Helsingland. D. 2 (1953), s. 175 finns avskrift över borgmästare Ströms grav under avsnittet Hudiksvalls nya stad och gravar i nya kyrkan, mellan bägge sakerstugorna (sakristior): »BORGMESTER OLOFF P. STRÖM MEDH 2ne SINA HVSTROR H. GVNNILA M. D. VIGÆA OCH H. BRITA O. D. KORSTA.»
 • Olof Joh. Bromans Glysisvallur : och öfriga skrifter rörande Helsingland. D. 1 (1949), s. 73
  »Olof Pädersson Ström, af Strömarnas Familia, blef här Borgmästare under the åren Jonas Qvaft siuker och sängeliggande war; ägandes 2:ne hustrus then förra het Gunhilda Vigæa, med hwilka han Söner och Döttrar hade, som utwidgade slächten; komandes genom dötrarnas giftemål uti Vallandernas, Veftadiorum ock Valleniorum ättartal; Men med senare hustrun Brita Korstad inga barn efter sig. Han afsomnade 1703, ock ligger begrafwen jämte sina hustrur uti sin graf yterst i Nya kyrkan, under ena håll huggna med theras Namn, men ingen åratal.»
 • Två akter i Svea Hovrätts Liber causarum ger åtminstone följande genealogiska upplysningar.
  Nr 113:6:24 (från år 1662):
  Regementsskrivaren över Ångermanlands infanteriregemente Olof Pedersson Ström var gift med Gunilla Månsdotter. Hon hade ärvt hemmanet Apeltorp i Sorunda efter hennes avlidna föräldrar. Hon ägde också ett hus i Kåkbrinken [Gamla stan]. Hennes förmyndare var Johan Bergenfeldt (adl. ätten nr 245) och Gabriel Gyllenanckar (adl. ätten nr 47). Räkenskaper från förmyndareåren finns noterade mellan 1641-1647. Ström uppger att Gunilla Månsdotter var omyndig när bägge hennes föräldrar avled och hennes närmaste släkting var då hennes köttsliga moster räntmästaren Per Persson Bergenfelt hustru Catharina Bergenfelt. Ström uppger vidare att hon var i förmyndarskap i 7½ år men ingick äktenskap 1648 8/12 med »Johan Carllßon Skiller» men kom i äktenskap igen 1653.3

  Nr 137:7:8 (från år 1686-1687):
  Magnus Ström son till borgmästaren i Hudiksvall Olof Pedersson Ström. Den senare ägde ett litet hus på Prästgatan. Han sålde gården till sin måg kyrkoherden Olof Unæus efter en skuld av en barnlott. Magnus Ström benämns svåger till kyrkoherden Olof Unæus. Olof Pedersson Ström uppger i ett brev daterat 1686 10/6 Hudiksvall att hans hustru avlidit 4/6 och skall begravas 24/6 i sin grav i Hudiksvalls nya kyrka. Alla barnen dit kallades. Magnus Ström var ett av dessa barn.4
 • Stockholms stads tänkeböcker från år 1592. D. 19, 1630 (redigerad av Bo Elthammar, 1939) s. 2, 101
  8/1

  »Samma daagh kom för rättenn Blasius Dundi dänn yngre, begäranndes att honom
  och hanns syster herr Månses hustro i Sorunda, måtte blifua effterlåtet,
  att uttaga deres arff effter s. Blasius Dundi, huillket någre åhr hafuer stått uthi
  rättenns förwarinngh, och alldenstundh hann hafuer låtet i deße dagar begrafua
  sinn moodher och kåstatt någre peninngar på hännes jordefärd, därföre begärer
  hann sine utlagde peninngar igenn af dänn deel hänne tillkom uti samma
  arff. Sedann will hann deela medh sinn syster huadh öfuer blifua kann.
  Bleef bewilliat och förordnades 2 af rådhett, n. Oloff Erichßonn och Cnutt
  Hendrichßonn, som lefwerera honom och hanns syster arfuet och räckna dem
  emellann och sedhann taga quitterinng af dem.»

  11/1
  »Blasius Dundis son, Blasius begerer ut thet arf som honom och hanns syster
  h. Månses hustro i Sorunda tilkomer efter deres moder h. Anna och efter
  godset står i rätten, som de efter deres fader ärfde, begere han först ut sine
  expenser på begrafniIn]gen och sedan at gode män dela dem emellan huad öf.
  blifuer, presenterandes h. Magni fulmacht.»
 • Elias Palmskiöld († 1719) uppger i sina samlingar att räntmästaren Peder Pedersson Bergenfeldt var gift med Catharina, som var dotter till handelsmannen Blasius Dundi. 5
 • Enligt Collmar & Lenander Fällström, Strängnäs stifts herdaminne. 3. Den yngre vasatiden s. 504f (urval av uppgifter) var kyrkoherden i Sorunda Magnus Petri Vigæus, † 1634. G.m. med Anna Blasiedotter, dotter till handelsmannen i Stockholm Blasius Dundie. Hon omtalades 1639 vara omgift med kaptenen Wolter Duff. Barn: Dotter gift med välaktade Johan Carlsson som vid Sotholms häradsting i febuari 1649 gav sig tillkänna att hans svärfader köpt Äppletorpet; Gunilla, som levde 1639.
 • Krigskollegii historia biografiska anteckningar 1630-1865 (Johan Kleberg) s. 97:

  »Johan Karlsson Schiller, son av prosten Carolus Magni Schillerus och Ebba Siggesdotter, samt broder till assessorn Samuel Schillerus, adl. Schillerfelt; studerade vid Uppsala universitet (inskr. 1 mars 1638); omkr. 1647 kanslist i krigskollegium, † före 3 sept. 1651 — G. m. Gunilla Månsdotter (bröllopshjälp utgick 2 dec 1647). — Barn 1) Karl, dp 2 mars 1649 (Hov.); 2) Anna, dp 11 juni 1650 (Hov.).
  Den 16 dec. 1648 tillskrev Lars Kagg krigskollegium med rekommendation för Schiller att bliva efterträdare till den avskedade aktuarien Johan Kenicius vilket emellertid icke medförde önskat resultat  — Under år 1650 erhöll S. särskilda medel för sin "stora sjuklighets skull" och 28 juli 1651 kvitterade hans avlöning för sista gången, vadan han dött mellan denna datum och 3 sept. s.å. då hustrun kvitterade medel.»
 • Nils Wilhelm Marcks von Würtembergs († 1817) konceptgenealogi över Schillerfelt finns följande information om Carolus Magni Schillerus son:
  Johannes Siggo Schillerus, kanslist i Kungl. kansliet g.m Vigæa, fader till Anna Schiller g.m. kyrkoherden i Sveg Olof Ol: Unæus, † 1688. 6

Kommentarer:

Olof Perssson och h. Gunilla Månsdotter ingick äktenskap 1653 3/6 i Stockholm (Nikolai). Det är väl troligt att dessa två är samma par som ovan även om Olof inte använder Ström i vigselnotisen.

Ström uppgav att hans hustru ingick sitt första äktenskap 1648 8/12 men det är väl troligt att det blivit fel där om man jämför, förmyndareräkningar, Klebergs uppgift om äktenskapet samt att sonen Carl redan döptes 1649 2/3. Kanske ägde då äktenskapet rummet året dessförinnan.

Johan Carlsson Schiller kallas för övrigt bara Johan Carlsson i ministerialböckerna för Hovförsamlingen men att det är samma person framgår av hans titel att han är skrivare i Krigskollegium. Detsamma gäller för Samuel Carlsson Schiller som bara kallas för Samuel Carlsson när sonen Jacob döps också i Hovförsamlingen, 1650 9/1. Han kallas då sekreterare i hovrätten. Denna dopuppgift saknas hos Elgenstierna.

Marcks von Würtemberg har angett vilka källor han använt sig med ett streck men jag har inte lyckats spåra källan till Johan av de som finns digitalt. Här är också sönerna Johannes och Siggo sammanblandade till en person av någon anledning. Det löstes tydligen genom att stryka över notisen om fältpredikant. Siggo Caroli Schillerus inskrevs vid Uppsala universitet 1651 6/11, alltså efter Johan avled. 7

1. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0073906_00193
2. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038933_00193
3. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068115_00747
4. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068319_00175
5. Riddarhuset: Palmschölds genealogier (o) 1.A-E Bild 1090 / sid 211 (AID: v910611.b1090.s211)
6. Riddarhuset: N W Marcks von Würtembergs genealogier (o) Döda:6 (1800-1899) Bild 2340 / sid 204 (AID: v910584.b2340.s204)
7. Uppsala universitets matrikel. D 3, 1650-1665. s. 130

150
Det verkar som det finns en biografi över honom i Acta Universitatis Stockholmiensis vol. 26 (1984). Den slutsatsen går att göra genom att söka på olika ord i den skyddade versionen som finns hos Google books [https://books.google.se/books?hl=sv&id=Fv-RAAAAIAAJ&].

Tips är att använda Krigskollegium, Militiekontoret, Avlöningshandlingar. Exempel för följande år så kan man se hans tillträde och dödstillfälle. Han befordring till regementet skedde med kunglig fullmakt och finns i Riksregistraturet [https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039112_00693]
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065759_00194 (1700)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065761_00193 (1702)
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065768_00036 (1709)

Det finns också bevarat både bröllopsvers och begravningssvers över honom, Kungliga Biblioteket.

https://kortkataloger.kb.se/verser/59942/
https://kortkataloger.kb.se/verser/59943/

När det gäller Greifswald finns både handskrivna och tryckta matriklar tillgängliga, se http://genwiki.genealogy.net/Universit%C3%A4tsmatrikel#Greifswald_.28Ernst-Moritz-Arndt-Universit.C3.A4t.29
Här finns hans inskrivning i handskriften: https://digitale-bibliothek-mv.de/viewer/image/PPNmatrikel3/25/


151
Lillie / SV: Lillie i Tuna, Kalmar län
« skrivet: 2021-01-05, 19:35 »
Normalt sätt så latiniserade man inte redan existerande familjenamn i studentmatriklar. Däremot latiniserade man generellt förnamn, patronymikon och geografisk plats. Det visas t.ex. vid Göteborgs gymnasiums matrikel för år 1672:

 • Arvidus Johannis Austrenius. Vestrog.
 • Johannes Vadner, Ostrog.
 • Andreas Bergeri Bonander
 • Jonas Johannis Söderman
 • Laurentius Bagge
 • Andreas Erici Bergius
 • Nicolaus Gustavi Glomenius
 • Olaus Svenonis
 • Benedictus Svenonis Juulberg (Djuurberg)
 • Jacobus Andr. Kaxe
 • Franeiscus Kochius (Kock)
 • Johannes Schröder
 • Gustavus Mart. Krum
 • Jonas Mörck

Jag tolkar noteringen om Daniel Wassenius (Wadst) som han kallades Wassenius vid inskrivningen vid gymnasiet 1692 men någon gång efter detta ändrat namn till Wadst vilket han kallas 1697 när han inskrevs vid Uppsala universitet med vitsord från rektorn från Göteborgs gymnasium (Universitet matrikeln). Av naturliga skäl användes sannolikt inte namnet Wassenius av de bröder som inte studerade eller av deras systrar. Mer stöd för detta är att kontrollören Anders Olofsson inte har något Wadst tillägg vid sin död 1691 men kallas Wadst i RR protokoll från 1693 samt det faktum att Johan Wadst kallas Wadst vid sin död 1693 men saknas under det namnet eller Wassenius för den delen i Göteborgs borgarmatrikel 1673-1849.

Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 (O) DIa:1 (1673-1849) Bild 1 (AID: v70296.b1, NAD: SE/GLA/12098)

152
Lillie / SV: Lillie i Tuna, Kalmar län
« skrivet: 2021-01-03, 11:03 »
Uppgiften om dråpet finns redan i en stamtavla över släkten Stråle af Ekna, daterad 1765 18/10.
Riddarhuset: Originalgenealogier (o) 13.S:2 Bild 1840 / sid 162b (AID: v910858.b1840.s162b)

Några tillägg om Wilhelm Wassenius.

Hans avhandling var inom juridik, under professorn i juridik vid Uppsala universitet Johannes Gartman. Det framgår också att hans »patron» var Knut Kurck [https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=11880].1

Han begravdes 1687 18/12 i Svenska kyrkan i Narva.2 Tack till Constantinus Lindfors som hittat räkenskaper över begravningar i Narva.

Motsättningarnas Narva : statlig svenskhetspolitik och tyskt lokalvälde i ett statsreglerat samhälle, 1581-1704, Jaak Naber, 136f:
»Så rapporterade Sperling till kungen 6 maj 1687, att han försökt utnyttja alla möjligheter att effektuera kungens resolution från 25 juni 1684 om den nationella kvoteringen i Narvas magistrat. När en rådman förra året dött, befordrades den dåvarande sekreteraren, en tysk, till denna lediga rådmansplats, och en "skicklig svensk man" (Peter Gollsten) anställdes som ny sekreterare. Innevarande år hade två rådmän dött. Efter Sperlings allvarliga påminnelser valde rådet till en ledig plats Nils Hiesingh, som var handelsfaktor i Novgorod (eftersom denne var i kungens "wärckekligetienst", borde kungen ge sitt bifall därtill). Men eftersom det inte fanns några "rådsdugliga" svenskar i Narva, valdes till den andra lediga platsen "een annan här infödd", Herman Dittmer. Dennes föräldrar var tyskar, men hans far var allt sedan barndomen bosatt i Narva och hade även blivit erbjuden en rådmansplats, vilken han själv tackat nej till. Herman Dittmer hade "een lång Tidhe tient och sielff bodt i Stockholm, och dher både drifwit handell och gifft sigh", så han kunde p.g.a. detta enligt kungens resolution "reknas för een infödd Swensk". Sperling karakteriserade honom som "een myckit skickeligh och ährligh Man, och dherbredewidh een snäll KiöpMan.»

Naber pekar på källan: SRA, Livonica II, 187. Alltså serien »Skrivelser från generalguvernörer» och volym »Göran Sperling 1686 – 1687».

Peter Gollsten utsågs som auditör vid Ingermanländska generalguvernementet 1687 2/11 och i slutet av januari 1688 till sekreterare i Narva sedan platsen blivit ledig.3 Han kan alltså inte varit den sekreterare som aves 1687.

Utifrån de förutsättningarna bör Nabers text och Sperlings brev ovan handla om Wilhelm Wassenius som var den "skicklig svensk man" som anställdes som sekreterare 1686.

Här får vi också svaret på varför Wilhelm inte använde namnet Wadst, vilken namnform släkten ändrade till först omkring 1693, jmr. Göteborgs gymnasiums matrikel, Göta hovrätts auskultant matrikel och vers över Johan Wadst.

1. https://books.google.se/books?id=_cmX3dmrsWAC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
2. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13222212
3. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039007_00033;  https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039009_00289; https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2853

153
Rahm / SV: Edvard Vilhelm Rahm, f. 1743, Överste i Karlskrona
« skrivet: 2021-01-02, 13:04 »
En bröllopsvers bringar ljus angående vem Edvard Rahm var gift med, enligt det registerkort som finns hos KB ingick Edward Rahm, då handlingsskrivare äktenskap 1702 17/6 med Maria Callerman.1 Själva verser bör innehålla var äktenskapet ingicks. Om man har tur även brudens fader. Hans änka (framgår ej om han gift om sig) dog 1754 20/3 enligt amiralitetspredikanten Raabs attest.2 Hennes namn kanske går att få fram via andra pensionshandlingar.

Angående Smitt så fanns det åtminstone två samtida Wilhelm Smitt i Stockholm.

Den ena ingick äktenskap 1675 16/6 i Stockholm (Nikolai) med jungfru Catharina von Glahn. De hade flera barn som var födda i Nikolai församling. Av dopnotisen av dottern Anna Elisabeth döpt 1677 3/3 framgår det att Smitt var köpman. Att det är samma person framgår av fadderkretsen.

Han var född i Stockholm, döpt i Tyska församlingen 1645 18/11, föräldrar inspektorn Claes Smitt (-1686) och Margareta Meurman (1620-1696). Han var otrogen mot sin hustru och försvann ur landet.3

En annan Wilhelm Smitt benämns som »Engelsman» vid sonen Wilhelms dop 1680 23/11 i Stockholm (Riddarholmen). Han var gift Dorotea Nissenius som var ogift när hon adlades 1679 12/6 med namnet von der Wettering, hon var dotter till kyrkoherden Henrik Nissenius, enligt Elias Palmskiöld († 1719).4 Henriks hustru stod fadder till ovannämnda Wilhelms dop.

Wilhelm och Dorotea hade också dottern Anna Christina, döpt 1693 26/5 i Stockholm (Nikolai) bl.a. med borgmästaren i Karlskrona Blasius König som fadder. Wilhelm avled 1703, betalning för själaringning erlades 30/10 till Nikolai församling och kallades då »engelska commisarien».5 Änkan bodde 1711 på Kungsholmen.6 Hon levde fortfarande omkring 1720 då hon omnämner hennes faderlösa barn och att hennes son Wilhelm är i tjänst hos Kongl. Amiralitetet.7


1. https://kortkataloger.kb.se/verser/49653/
2. Flottans pensionskassa P2:5 (1751-1773) Bild 560 / sid 98 (AID: v779822.b560.s98, NAD: SE/KrA/0079)
3. Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:54 (1697) Bild 1780 / sid 163 (AID: v222339.b1780.s163, NAD: SE/SSA/0145a); Riddarhuset: von Schantz genealogier (o) 2.G-P Bild 3840 / sid 190b (AID: v910620.b3840.s190b);https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065084_00038; https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065084_00043; https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065084_00051; https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065084_00068; https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065084_00081; https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0065084_00085
4. Riddarhuset: Palmschölds genealogier (o) 5.S-Ö Bild 3060 / sid 4461 (AID: v910615.b3060.s4461)
5. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056684_00088
6. Överståthållarämbetet för uppbördsärenden (A, AB) G1BA:10:5 (1711) Bild 30 / sid 55 (AID: v367103b.b30.s55, NAD: SE/SSA/003106)
7. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0073805_00464

154
Lillie / SV: Lillie i Tuna, Kalmar län
« skrivet: 2021-01-01, 14:19 »
Angående Alexander Gustaf Fock finns några intressanta handlingar angående hans innestående lönefordringar hos Kronan. Ur ett dokument daterat 1745 14/9, Åbo rådhus, anges att Alexander Gustaf avlidit 1727 och varit ogift (Sic!) och inte efterlämnat några bröstarvingar mer än en broder och två brorsöner, dåvarande majoren vid Åbo läns regemente till fot Carl Edvard Fock och avlidne översten och kommendanten i Varberg Henrik Johan Fock, två söner, majoren i Hessisk tjänst Hans Henrik Fock och löjtnanten vid Västgöta-Dals regemente Henrik Johan Fock.

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0067026_00225

Enligt Elgenstierna borde det funnits mycket fler arvingar än så. Jag har bara skummat rådhusrättens protokoll från 1745 men inte kunnat hitta någon information om detta.

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11873234

Jag har gått igenom renoverade småprotkoll för Tjust och Tunaläns häradsrätter 1724-1750. Mest intressant är att Näshult ägdes av Christina Margareta Schilt som testamenterade gården och all lös egendom till sin man major Erik Lilja och dennes son Wilhelm Jacob Lilja.

Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:45 (1730) Bild 3550 / sid 342 (AID: v950388.b3550.s342)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:60 (1735) Bild 5350 / sid 530 (AID: v950403.b5350.s530)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:66 (1737) Bild 6730 / sid 664 (AID: v950409.b6730.s664)


Övriga mål som kan vara intressanta.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:36 (1725) Bild 3740 / sid 360 (AID: v950379.b3740.s360)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:37 (1726) Bild 17040 / sid 1679 (AID: v950380.b17040.s1679)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:39 (1727) Bild 7450 / sid 1588 (AID: v950382.b7450.s1588)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:42 (1729) Bild 3450 / sid 325 (AID: v950385.b3450.s325)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:42 (1729) Bild 3540 / sid 334 (AID: v950385.b3540.s334)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:45 (1730) Bild 3230 / sid 310 (AID: v950388.b3230.s310)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:45 (1730) Bild 3450 / sid 332 (AID: v950388.b3450.s332)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:45 (1730) Bild 3550 / sid 342 (AID: v950388.b3550.s342)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:48 (1731) Bild 3040 / sid 297 (AID: v950391.b3040.s297)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:48 (1731) Bild 3720 / sid 363 (AID: v950391.b3720.s363)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:51 (1732) Bild 4060 / sid 394 (AID: v950394.b4060.s394)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:51 (1732) Bild 4100 / sid 398 (AID: v950394.b4100.s398)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:51 (1732) Bild 4360 / sid 423 (AID: v950394.b4360.s423)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:54 (1733) Bild 4980 / sid 499 (AID: v950397.b4980.s499)
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen EVIIAAC:54 (1733) Bild 5330 / sid 534 (AID: v950397.b5330.s534)155
Lillie / SV: Lillie i Tuna, Kalmar län
« skrivet: 2020-12-31, 12:20 »
Håller med Pernilla!

Mycket arbete återstår att reda ut även om flera pusselbitar kommit fram denna vecka. Kul!

Ville egentligen bara poängtera att om man vill lösa sådana här typer av problem måste man vara beredd att lägga mycket tid på sådant som kanske inte ger något. Arbetet från ax till Wassenius/Krakou i Narva tog nog minst hundra timmars total tid skulle jag uppskatta...

Har själv arbetat med liknande fall tidigare och vet av erfarenhet att det tar mycket tid. Ett tips är att lägga in källor som skall kollas i ett Excelark eller dylikt och sedan bocka av. Då kan man se om 6 månader, ja jag har kollat alla år i Göteborgs rådhusrätt 1692-1720 förutom 1717 och 1716 t.ex.., annars är det svårt efter tag och hålla koll på allt man kollat och inte kollat.

Margareta K. bodde 1712 återigen i Göteborg enligt Uddevalla RR 1712.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län (O) EVIIBAA:5344 (1709-1718) Bild 4950 (AID: v279934.b4950, NAD: SE/VALA/0382503)

Carl Ludvig von Schantz († 1734) har sina genealogier antecknat begränsad information om barn till Alexander Gustaf Fock och hans syskon.
Riddarhuset: von Schantz genealogier (o) 1.A-F Bild 4530 / sid 213a (AID: v910619.b4530.s213a)
Riddarhuset: von Schantz genealogier (o) 1.A-F Bild 4540 / sid 213b (AID: v910619.b4540.s213b)

Hur äter man upp en elefant? — I små bitar.

156
Lillie / SV: Lillie i Tuna, Kalmar län
« skrivet: 2020-12-30, 22:43 »
http://digihakemisto.appspot.com/index_am?atun=324340.KA&amnimeke=Raastuvanoikeuksien+renovoidut+tuomiokirjat

Narvan kämnerinoikeuden tuomiokirjat
Narvan raastuvanoikeuden tuomiokirjat

Det finns oftast ett register längst bak i böckerna. Osäker hur komplett hur dessa är.

Fadern är troligen Jonas Krakou/Krakow.
Rullor 1620-1723 PersonReg:7 (1620-1699) Bild 3267 (AID: v793064.b3267, NAD: SE/KrA/0022)

157
Lillie / SV: Lillie i Tuna, Kalmar län
« skrivet: 2020-12-30, 20:34 »
Jag backar angående Elias Svenonius Parnovius och Jacob Wadst var bröder när jag läser om rättens mål i Uddevalla.

1. Barnens morfader sägs vara handelsmannen Johan Persson.
2. Parnovius och änkans svågrar skiljs åt och är olika.
3. Rådman [Jacob] Wadst var farbror till hennes omyndiga dotter.
4. I Uddevalla kyrko- och skolminne (1888), Carl Wilhelm Skarstedt, nämns att Parnovius hade en bror Bergius och enligt en konsistorium handling (1694) skall han vara svåger till en Christina Johansdotter Ekborg.
5. Enligt en genealogisk tavla över släkten Ehrenbill från 1763 var Lars Strobill gift med Sara Johansdotter Ekborg, som var född 1669 7/1 i Göteborg.

Riddarhuset: Originalgenealogier (o) 4.E,F Bild 90 / sid 5 (AID: v910849.b90.s5)
Uddevalla rådhusrätt och magistrat (O) AIa:6 (1706-1712) Bild 3690 / sid 334 (AID: v557088.b3690.s334, NAD: SE/GLA/11954)


Tror jag hittade lösningen nu i Narva RR 1695. Stadssekreteraren vid rådhusrätten Wilhelm Wassenius änka Margareta Krakou, hennes fader Cap[tain] Krakou.
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11847642
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11847654

Tips för fortsättning av forskning i Narva
https://forum.rotter.se/index.php?topic=150445.0 (Flera inlägg om kyrkböcker och domböcker)
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:77904/FULLTEXT01.pdf
158
Lillie / SV: Lillie i Tuna, Kalmar län
« skrivet: 2020-12-29, 21:44 »
För att få tillgång till själva verserna måste man besöka UUB eller KB alternativt beställa kopior. Samma sak gäller med nationsmatriklarna.

Jag tolkar protokollen från Uddevalla att rådman [Jakob] Wadst var bror till Elias Svenonius Parnovius (alltså halvbror). Enligt Olga Dahl ]https://www.gbgtomter.se/Rote_9/9.20.pdf] kallade kontrollören Anders Olofssons barn sig för Wadst.

Det verkar troligt med tanke på att kontrollören Anders Olofsson Wadst efterleverska Ursilia Wadst och hennes måg Jonas Edgren nämns i RR 1693 7/4. (Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län (O) EVIIBAA:2180 (1693) Bild 143 / sid 139 (AID: v74250.b143.s139, NAD: SE/VALA/0382503)

Att två bröder var gifta med två systrar var ganska vanligt på den här tiden. Man höll sig gärna i samma sociala krets. Dessutom får sonen namnet Wilhelm Jakob vilket kan vara en ledtråd. Man skall dock inte låsa sig för en teori utan arbeta med flera.
159
Lillie / SV: Lillie i Tuna, Kalmar län
« skrivet: 2020-12-29, 19:08 »
Några tillägg:

Ur Göta hovrätts auskultanter Matriklar 1635-1804, Barbro Edlund, redovisas Jacob Wadst som auskultant 1695 20/3, enligt Edlund, inskrevs han vid Uppsala 1689 och hette Wassenius som student. Man får anta att nationsmatrikeln är källan till informationen om namnändringen.

I Bidrag till Göteborgs latinläroverks historia (1898), Rudolf Röding finns som bilaga II »Lärjungar vid Göteborgs Gymnasium under dess första århundradei». Boken kan laddas ner gratis på FamilySearch Books. Urval:

1673:
Elias Svenonis Parnovius
Wilhelmus Andreæ Wassenius

1683:
Jacobus Andreæ Wassenius, Gothob.

1692:
Daniel Wassenius (Wadst).

Om man går igenom Pernillas imponerande arbete ovan så finns ju många intressanta kopplingar med Alexander Gustaf Fock. Han var enligt hans biografi verksam vid garnisonsregementet i Narva tidigare i karriären. Den teori som bör prövas är alltså om Catharina Krakewitz först var gift med Wilhelm Wassenius (Wadst) och sedan med Fock. Det skulle förklara många oklarheter. 
160
Lillie / SV: Lillie i Tuna, Kalmar län
« skrivet: 2020-12-29, 13:19 »
Man får nog räkna med för att lösa fallen Lillia och Wadst, åtminstone några hundra timmars av systematiskt arbete skulle jag säga. Sannolikt kanske det också kräver arkiv som inte är digitaliserade såsom t.e.x. inneliggande handlingar vid häradsrätterna och handlingar på Krigsarkivet.

Eftersom Lillia gifte om sig flertalet gånger bör det funnits flera avvittringar i domböckerna. Då står ofta vilka barn som levde. Häradsrätternas småprotokoll kan också vara användbara. Renoverade småprotokoll finns fotade av Arkiv Digital till ~ 1750 för Götaland och Svealand.

När det gäller Wadst. Det finns en skyddad utgåva av Lunds universitets matrikel 1667–1732 på Google books [https://books.google.se/books?hl=sv&id=GQUUAQAAMAAJ&] där går åtminstone att läsa att Wilhelm Wassenius inskriven 1675 [Tryckt litteratur (o) Sjöström:2 (1669-1906) Bild 64 / sid 56 (AID: v102213.b64.s56)]: av Barbro Edlund: "Fadern heter Anders (gymn. matrikel) broder till hdh. Jacob Wassenius el Wadst - Disp. 1679. Notarie i Narva rådhusrätt, död där (U 1300a)". U 1300a är en nationsmatrikel för Göteborgs nation i Uppsala och återfinns i Uppsala universitetsbibliotek [http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:alvin:portal:record-255172].

Av Jacob Wadst's meritförteckning framgår det att han studerat både vid Göteborgs gymnasium (vilken matrikel finns tryckt, jag försökte få den fotad av Arkiv Digital tidigare men den ansågs för skör för det) och Uppsala universitet [https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0074951_00149]. När man sedan studerar registret till Uppsala universitets matrikel hittar man ingen Jacob Wadst där. Han är alltså troligen identiskt med den Jacob Wassenius Gothoburgenses inskriven 1689 13/3 [Uppsala universitets matrikel. 5, 1680-1700, s. 324]. Wilhelmus Wassenius Gothoburgenses inskrevs vid Uppsala 1677 11/2 med anteckningen »Studiosi ex Academia Lundensi» [Uppsala universitets matrikel. 4, 1665-1680 s. 244]. Han disp. finns tryckt.[https://libris.kb.se/bib/10533408] []https://books.google.se/books?id=_cmX3dmrsWAC&]. Det finns också en Daniel Wadst Gothoburgenses inskriven vid Uppsala 1697 15/3 [Uppsala universitets matrikel. 5, 1680-1700, s. 378]. Denna Daniel Wadst redovisas i  Amiralitetskollegium - Marinförvaltningen : biografiska anteckningar, 1634-1934, Johan Kleberg, det framgår av en skyddad utgåva som finns i FamilySearch Books.

Det finns flera begravningssverser till Johan Wadst som kan hittas här. https://ub.uu.se/bibliotekskataloger-a-till-o/personverser/, se också verser som finns på Kungliga Biblioteket [https://kortkataloger.kb.se/verser/59164/]. Dessa kan innehålla genealogiska pusselbitar.

161
Rahm / SV: Edvard Vilhelm Rahm, f. 1743, Överste i Karlskrona
« skrivet: 2020-12-27, 19:38 »
Snyggt med Anna Beata och Edvard Wilhelm. Den notisen löser faktiskt hela kedjan!

Helena Catharina Falck ovan är eventuellt densamma som ingår äktenskap 1750 26/1 i Karlskrona (Amiralitetsförsamlingen) med sedermera amiralitetsrådet Georg Immanuel Mützow (1721-1790). Hon uppges vara 58 år gammal när hon avlider 1786 i Stockholm.

https://tidningar.kb.se/2509100/1786-02-27/edition/145120/part/1/page/3/?q=falck&from=1786-01-01&to=1787-01-01

Carl Gustaf Falck kan vara densamma som redovisas här: http://www.mattiasloman.se/forskning/index.php?title=Falck_fr%C3%A5n_Karlskrona

Edvard Wilhelm Rahm uppger i sina meritlistor att han började 1750 eller 1752 som lärling vid Kungl. Amiralitets Skeppsvarv. I Karlskrona stad 1756 finns också en byggmästarlärling Adolf Fredrik Ram. Möjligen den Fredrik Adolf, döpt 1742 23/3 i Stockholm (Skeppsholmen) med kommissarie Edvard (Sic!) Rahm som fader.  Skeppsbyggmästaren Daniel Friese och en kaptenslöjtnant Edvard Rahm b.l.a. faddrar.

Meritförteckningar, flottan F1:23 Bild 1160 (AID: v750506a.b1160, NAD: SE/KrA/0509)
http://www.blekingesf.se/wp-content/uploads/Register_personer_Karlskrona_1756_Namnordning.pdf

162
Rahm / SV: Edvard Vilhelm Rahm, f. 1743, Överste i Karlskrona
« skrivet: 2020-12-27, 17:16 »
Jörgen, uppge gärna vilka källor du använder dig av.

Av SBL-artikeln om William Smith (Smitt) [https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Mobil/Artikel/6077] uppges han vara svärfader till skeppsbyggmästarna Daniel Fries(e) och Carl Johan Falck. Det finns ingen information där om Olof Edvard Rahm och Smith uppges:  »måhända var han son till den engelske kommissarien William (Wellam) Smitt som avled där 1703». Av En Karlskronaborgares dagbok : Lorens de Rees' dagbok 1692-1735, (1966), Paul Wilstadius, s. 130  »1733 D: 15 Janua dödde Skiepz bygmestaren Wilhelm Smidt».

Av bouppteckningen från 1738 24/7 och 3/8 efter skeppsbyggmästaren Carl Johan Falck framgår det han avled 1737 21/3 och efterlämnade änkan Dorotea Smitt och barnen Anna Beata på 11 året, Helena Catharina på 10:de, Carl Gustaf på 6:e, Ulrica Wilhelmina ett år och 6 veckor och Hedvig Eleonora som blev född 14 veckor efter faderns död. Byggmästaren Daniel Fries är barnens mosters man. Längre fram i bouppteckningen framgår det att änkan är dotter till Anna Beata Kohl. Samt att  dottern Ulrika Wilhelmina avled 1737 20/4. Jmr. med ministerialböckerna från Skeppsholmen och Karlskrona.
 • Anna Beata, född 1727 1/9 i Karlskrona (Amiralitetsförsamlingen)
 • Helena Catharina, döpt 1728 31/1 i Stockholm (Skeppsholmen)
 • Märta Margareta, döpt 1731 27/1 i Stockholm (Skeppsholmen), † ung.
 • Johan Wilhelm, döpt 1732 11/4 i Stockholm (Skeppsholmen), † ung.
 • Carl Gustaf, döpt 1733 23/9 i Stockholm (Skeppsholmen)
 • Ulrika Wilhelmina, döpt 1736 6/3 i Stockholm (Skeppsholmen), † 1737 20/4.
 • Hedvig Eleonora, döpt 1737 29/6 i Stockholm (Skeppsholmen)
Stockholms eskader 1758-1824: Justitiekontoret (A, AB) F3:1 (1730-1751) Bild 1600 / sid 143 (AID: v914352.b1600.s143, NAD: SE/KrA/0529B011)
Stockholms eskader 1758-1824: Justitiekontoret (A, AB) F3:2 (1732-1738) Bild 3680 (AID: v914353.b3680, NAD: SE/KrA/0529B011)


Att den Dorotea Smitt som ingick äktenskapen 1726 20 7ber (September) i Skeppsholmen med Carl Johan Falck är samma person den fru Dorotea Smitt som 1738 19/9 i samma församling ingick äktenskap med Olof Edvard Rahm är en och samma person är troligt men är ett kvalificerat antagande.

Dorotea Smitts namn framgår inte av begravningsnotisen 1760 men att Olof Edvard Rahm inte gift om sig framgår av pensionshandlingar.
Flottans pensionskassa P2:5 (1751-1773) Bild 150 / sid 16 (AID: v779822.b150.s16, NAD: SE/KrA/0079)
Flottans pensionskassa P2:5 (1751-1773) Bild 610 / sid 108 (AID: v779822.b610.s108, NAD: SE/KrA/0079)


Tillägg till SBL artikeln. I Karlskrona (Amiralitetsförsamlingen) ingick mäster Smitt och jungfru Kohl äktenskap 1710 26/7. Anna Beata Kohl uppges av Johan Otto Åkerstein's († 1766) genealogier vara dotter till överlöjtnanten Reinhold Kohl (ofrälsegren av adliga släkten Kohl nr 295).  Anna Beata's syster var Märta Christina Kohl g.m översten Johan Adam von Blessingh [https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=18367]

Riddarhuset: Åkersteins genealogier (o) 7.H,I,K Bild 5110 (AID: v910867.b5110)
Riddarhuset: Åkersteins genealogier (o) 7.H,I,K Bild 5120 (AID: v910867.b5120)

163
Rahm / SV: Edvard Vilhelm Rahm, f. 1743, Överste i Karlskrona
« skrivet: 2020-12-24, 17:24 »
Se också Amiralitetskollegium ; Marinförvaltningen. biografiska anteckningar 1634-1934, Johan Kleberg. Där Olof Edvard Rahm redovisas liksom dennes far kassören vid amiralitetets krigsmanskassa Edvard Rahm. Se också Biografiska anteckningar om örlogsflottans officerare 1700-1799, Hjalmar Börjeson.

Han avled inte som Loman påstår i Karlskrona utan i Lyckeby och anges då vara 70 år.

https://tidningar.kb.se/2509100/1812-07-29/edition/145120/part/1/page/2/?q=%22rahm%22&from=1812-01-01&to=1813-01-01

Dock bör man lägga till ett troligen före att Edward Wilhelm som döptes 1743 i Karlskrona (Am) är samma person som efterfrågas. Helst vill man hitta källor som t.ex.. bouppteckningar som överbryggar tidsspannet från dopet till karriären inom Amiralitet. Dock kan det bli svårare att bevisa. Eftersom Olof Edvard avled redan 1754 och hustrun begravdes 1760 3/2 (Kleberg).

https://tidningar.kb.se/2622042/1754-03-30/edition/145069/part/2/page/1/?q=rahm&newspaper=CARLSCRONAS%20WEKOBLAD&from=1754-01-01&to=1759-01-01

Dock avled en ogift dotter till Edward Rahm d.ä. så sent som 1781.
https://tidningar.kb.se/2509100/1781-05-07/edition/145120/part/1/page/3/?q=rahm&from=1781-01-01&to=1782-01-01

Se också Albert Liljas samling. http://80.78.212.10/lilja/swe/perreg/4300.html

Sidor: [1]